Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében"

Átírás

1 Minőségi felmérés Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Összesítő jelentés január Minőségi felmérés TNS Qual+ A felmérés az Európai Parlament felkérésére készült. A dokumentum nem az Európai Parlament véleményét képviseli. A dokumentumban foglalt értelmezések és vélemények kizárólag a szerzők álláspontját tükrözik. 1

2 Minőségi Eurobarométer-felmérés SZEGÉNYSÉG ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTÉS A TNS Qual+ által az Európai Parlament felkérésére elvégzett felmérés TNS Qual+ Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles Belgium 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS Főcím-összefoglaló A médiában és a társadalomban kialakult felfogás, valamint a válaszadók saját tapasztalatai A döntéshozók felfogása a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdésekről A szegénység elleni küzdelemre irányuló uniós politikák ismeretek és elvárások Konkrét kérdések internet, életkörülmények és foglalkoztatás CÉLKITŰZÉSEK ÉS MÓDSZERTAN Háttér és célkitűzések Módszertan és mintavétel Kialakítás A beszélgetések tartalma Időtartam LEGFŐBB PROBLÉMÁK Legfontosabb megállapítások A szegénység és a társadalmi kirekesztés bemutatása a médiában A válaszadók életére kiható, szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdések Megélhetési költségek Egészségügyi szolgáltatások és ápolási otthonok Életkörülmények és a környezet Generációkon átívelő szegénység Munkanélküliség A támogatás hiánya Bürokrácia A társadalom szegénységről és társadalmi kirekesztésről kialakult nézete A szegénység és társadalmi kirekesztés média általi bemutatásából hiányzó szempontok A SZEGÉNYSÉG ÉS A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS MEGÉRTÉSE Legfontosabb megállapítások Mennyire értik a döntéshozók a szegénység és a társadalmi kirekesztés problémáját? Kérdések, amelyekről úgy tartják, hogy azokat jól ismerik Kérdések, amelyekről úgy tartják, hogy azokat nem jól ismerik A megértés javításának módja POLITIKA Legfontosabb megállapítások Az EU szegénység elleni politikájával kapcsolatos tájékozottság Mit tegyen az EU a szegénység problémájának megoldása érdekében? Legfontosabb üzenetek a döntéshozók számára Az az egy dolog, amit a döntéshozóknak meg kellene tenniük KONKRÉT KÉRDÉSEK Legfontosabb megállapítások Internet-hozzáférés Az internet-hozzáférés (és hiányának) hatása Mit tegyenek a döntéshozók az internet-hozzáféréssel kapcsolatban? Életkörülmények és lakókörnyezet A válaszadók által említett szempontok Mit tegyenek a döntéshozók az életkörülményekkel kapcsolatban? A munkahelykeresés nehézségei A válaszadók által említett konkrét szempontok

4 Mit tegyenek a döntéshozók az idősek munkahelyi elhelyezkedésével kapcsolatos nehézségek megoldása érdekében?...65 Országrövidítések 1 Belgium Cseh Köztársaság Dánia Franciaország Németország Görögország Magyarország Írország Olaszország Lettország Málta Lengyelország Portugália Románia Szlovákia Spanyolország Svédország Egyesült Királyság BE CZ DK FR DE EL HU IE IT LV MT PL PT RO SK ES SE UK 1 A jelentés szövegében a tagállamok zárójelben történő feltüntetése azt jelzi, hogy az adott témát eredetileg a rövidítéssel jelölt ország állampolgárai vetették fel. 4

5 1. ÖSSZEFOGLALÁS Mivel csaknem 84 millió európai él úgy, hogy az elszegényedés veszélye fenyegeti, az Európai Unió (EU) összefogott a tagállamaival, hogy a 2010-es évet a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánítsa. A legfontosabb célkitűzések közé tartozott, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét ezen kérdésekre, valamint megújítsák az EU és tagállamai részéről a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem iránti politikai elkötelezettséget. A 2010-es év vezérelve az volt, hogy hangot adjanak mindazok aggályainak, akik a szegénység és társadalmi kirekesztés körülményei között kénytelenek élni, valamint hogy arra ösztönözzenek minden európai polgárt és más érdekelt feleket, hogy foglalkozzanak ezekkel a fontos kérdésekkel.2 Ennek alapján az Európai Parlament megbízást adott, hogy 18 uniós tagállamban készüljön minőségi felmérés azon személyeket érintő problémák feltárása érdekében, akik szegénységben élnek és társadalmi kirekesztéssel szembesülnek. A kutatás alapján tett, ezen összesített jelentésben foglalt megállapítások közvetlen információkat nyújtanak az uniós polgárok agorája számára, amelyre 2011 januárjában kerül sor a válság és szegénység tárgyában. A tanulmány általános célkitűzései a következők voltak: azon egyéneket érintő konkrét problémák azonosítása, akik szegénységben élnek és társadalmi kirekesztéssel szembesülnek illetve ki vannak téve a veszélyének, hogy meghatározzuk azokat a területeket, amelyek a 2011-es polgári agora elé terjeszthetők; valamint ennélfogva a 2011-es polgári agorán közvetlen betekintést nyújtani az uniós döntéshozók számára a szegénységben és társadalmi kirekesztésben élők gondjaiba. A 18 kiválasztott tagállamban összesen 160, legalább 60 éves, a saját hazájában a szegénységi küszöb alatt élő válaszadó vett részt a felmérésben. A válaszadóknak: kétharmada nyugdíjas volt, akiknek kis része vonult nyugdíjba rokkantság, illetve egészségügyi okok miatt. A nyugdíjas válaszadók csekély hányada egészítette ki a nyugdíjból származó jövedelmét különmunkával. egyharmada még nem vonult nyugdíjba, körülbelül 50%-uk állt alkalmazásban, 50%- uk pedig munkanélküli volt. A munkahellyel rendelkezők különféle állásokat töltöttek be, volt köztük takarító, gondozó, reklámtábla-készítő, biztonsági őr, szabó, virágkereskedő, gyermekfelvigyázó stb. Egyeseknek mellékállásuk is volt, illetve önálló vállalkozóként működtek. alig több mint egyharmada volt házas, illetve élettársi kapcsolatban élt, míg a fennmaradó kétharmaduk között volt egyedülálló, elvált, különélő, illetve özvegy. Néhány válaszadó jóllehet a kisebbség vagy a gyermekével élt együtt, vagy valamilyen módon pénzügyi támogatást nyújtott számára. 2 5

6 1.1. Főcím-összefoglaló A kutatás a lakosság azon csoportját mutatja be, amelynek tagjai úgy érzik, hogy a társadalom szélesebb rétegei figyelmen kívül hagyják őket, és úgy gondolják, hogy a domináns média nem ad hírt életükről, valamint úgy vélik, hogy a döntéshozók nem értik, milyen is azok élete, akik szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel szembesülnek. A szegénység anyagi és mindennapi vonatkozásai a legfontosabb kérdések a megélhetési költségek, a foglalkoztatás, a nyugdíjak, az egészségügyi ellátás. A kevésbé kézzelfogható tényezők is lényegesek a társadalmi kirekesztésnek az önbecsülésre gyakorolt hatása, valamint a társadalom odafigyelése és elismerése iránti igény. A semmibevétel és a kirekesztés érzését gyakran még fokozza a szegénység miatti megbélyegzés, valamint a több válaszadó által tapasztalt szégyenérzet és feszélyezettség. A vizsgálat a következő lényeges témákat tárta fel: Az idősebb szegény emberek úgy érzik, hogy ők maguk, illetve mindennapi küzdelmeik senkit sem érdekelnek. Legyünk őszinték, senki sem törődik a szegényekkel, ez régen is így volt, és most is ez a helyzet. (EL, 70 éves férfi) A média nem foglalkozik sorsuk bemutatásával. Úgy gondolom, hogy a média nem túl sokat foglalkozik a szegénység kérdésével, szerintem a televízióban inkább a gazdagságot mutatják be Mindenki gazdag, mindenki szép, mindenki karcsú, a médiában nem látni túl sokat a szegénységből Valószínű, hogy az emberek a világ jómódú oldalát szeretnék látni, nem a szegénységet. (UK, 64 éves nő) A döntéshozók statisztikai szempontból tisztában vannak a szegénységgel, de keveset tudnak a valós helyzetről. Semmi sem történik, mert ha megkérdezzük tőlük, mennyibe kerül egy liter tej, nem tudják. Nincsenek tisztában az árakkal. Nem kell vásárolni járniuk. Tudnak arról, hogy létezik szegénység, de nem tudják, milyen is az. Hatalmas a gazdagság és a szegénység is. (HU, 60 éves férfi) Az idősebbek úgy érzik, hogy kevés a beleszólásuk. Beszélgetniük kellene az idősekkel, hogy megértsék, hogyan élnek, egyedül, teljesen elszigetelten. (PT, 72 éves nő) Az étkezéssel, biztonsággal, lakhatással, egészséggel és foglalkoztatással kapcsolatos alapvető kérdések foglalkoztatják őket leginkább. Vannak olyanok, akik naponta mindössze 3 zlotyt költenek élelmiszerre. Ez azt jelenti, hogy vízzel hígítják a tejet, és egész hétre egy liter tejet és néhány szelet kenyeret vásárolnak. (PL, 69 éves férfi) Az is foglalkoztatja őket, hogy legyen feladatuk a társadalomban, és életükben némi méltóságra tegyenek szert. Hogy méltóságteljesen és emberhez méltóan élhessünk, amikor megöregszünk. (DE, 62 éves nő) 6

7 A nyugdíjból származó jövedelemmel és a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések szinte az összes lényeges aggály kapcsán felmerülnek, és a szakpolitikáknak éppen ezen területekre kell hangsúlyt helyezniük nemzeti és uniós szinten egyaránt. Az egészségügyi ellátás az egész nyugdíjat felemészti. (SK, 63 éves nő) A válaszadók gyakran szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy ehhez megvan-e a politikai akarat. [A döntéshozók] olyan serényen vitatnak meg ezt meg azt a tárgyalóasztalnál, hogy aztán újabb ülést kell tartaniuk, hogy megtárgyalják, amit az első találkozón megvitattak, de valójában semmit sem intéznek el. (UK, 69 éves nő) 1.2. A médiában és a társadalomban kialakult felfogás, valamint a válaszadók saját tapasztalatai A válaszadók körében az volt az uralkodó nézet, hogy egyáltalán nem foglalkoznak eleget a szegénység és a társadalmi kirekesztés kérdéseivel. A leglényegesebb okként azt hozták fel e kérdések mellőzésére, hogy a média érzékelhetően rögeszmésen ragaszkodik a gazdagsággal, jómóddal, szépséggel és fiatalsággal kapcsolatos történetek bemutatásához. Úgy vélik, hogy az emberek maguk is ezekre vágynak, és ezért ezeket tartják piacképesnek, illetve hírértékűnek. A válaszadók szerint amikor a média a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyalja, eltúlozza vagy pontatlanul mutatja be azokat, például: o számadatok (számok/statisztikák) és vizuálisan megindító képek (például éhező emberek, magány és elszigeteltség, valamint a közvetlen környezetben tapasztalható nyomor) formájában, illetve o szélsőségesen és szenzációhajhász módon. Ezeket az ábrázolásokat pontatlannak és félrevezetőnek ítélték. A szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek a médiában megfigyelhető, nem valósághű bemutatásával szemben a válaszadók számos olyan témát említettek meg, amelyek véleményük szerint kihatnak mindennapi életükre. Ezek jellemző módon a szegénységgel való együttélés alapvető anyagi vonatkozásait érintették, és a leglényegesebbek a következők voltak: o o o o megélhetési költségek, egészségügyi szolgáltatások és gondozóközpontok, életkörülmények és a környezet, generációkon átívelő szegénység támogatni kell a gyermekeiket, illetve aggasztják őket a fiatalok foglalkoztatási kilátásai. A válaszadók azt is kifejtették, hogy ezek a tényezők, például a magas megélhetési költségek és az alacsony nyugdíjak, miként vezetnek társadalmi kirekesztéshez és elszigeteltséghez. 7

8 A válaszadók általában úgy gondolták, hogy a társadalom a médiának a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdések bemutatására vonatkozó szemléletmódját tükrözi, amely őket jórészt figyelmen kívül hagyja, valamint hogy helyzetüket nem értik meg, illetve túlságosan leegyszerűsítve vizsgálják. A válaszadók a társadalomból kirekesztettnek érzik magukat, továbbá úgy vélik, hogy a társadalom részéről hiányzik az empátia, a cselekvés és az érdeklődés a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdések tekintetében, mert úgy tűnik, hogy ezen kérdésekkel csak akkor törődnek az emberek, ha személyesen érintettek. A válaszadók többsége úgy véli, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés média általi bemutatásából épp a valós életből származó példák, illetve a szegénységben élőkről készített esettanulmányok hiányoznak, amelyek azt is megvizsgálják, hogy miként oldják meg a valós, mindennapi problémákat. A válaszadók szeretnék, hogy a média arról számoljon be, ami: o felhívja a figyelmet a nyugdíjasok életkörülményeire, például lakhatási körülményeire és lakókörnyezetére, alacsony jövedelmére, arra, hogy milyen kevés pénzből kell megélniük, valamint az öregedéssel járó problémákra, a magas közüzemi és bérleti díjakra stb. o megvitatja azon különféle okokat, amelyek miatt az emberek szegénységre jutnak A döntéshozók felfogása a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdésekről A válaszadók körében az volt a legelterjedtebb nézet, hogy a helyi, nemzeti és európai szintű döntéshozók és politikusok nem túlzottan értik a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdéseket. Ennek fő okát abban látták, hogy a döntéshozók kiváltságos helyzetben vannak, magas a fizetésük, és ennélfogva nem fenyegeti őket az a veszély, hogy szegénységre jutnak vagy társadalmi kirekesztéssel szembesülnek. A döntéshozók részéről a megértés hiánya nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincs tudomásuk ezekről a kérdésekről. A válaszadóknak azonban az volt az érzése, hogy a döntéshozók részéről hiányzik a cselekvés, az érdeklődés, illetve az empátia. A válaszadók gyakran úgy vélekedtek, hogy a döntéshozók jól ismerik az adatokat, például a szegénységben élők számával kapcsolatos statisztikákat, valamint a szociális nyugdíjakra, illetve segélyekre juttatott pénzösszegeket. Egyesek szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy a döntéshozók ismerik a mindennapi életük valóságát úgy vélik, ezzel kevéssé vannak tisztában. Mivel a döntéshozókról azt tartják, hogy kevés közvetlen tapasztalattal rendelkeznek a szegénységet és a társadalmi kirekesztést illetően, egyesek azt javasolták, hogy a társadalomból kirekesztett polgárok, illetve a szegénységben élők lehetnének a döntéshozók tanácsadói ezen kérdésekkel kapcsolatban. 8

9 1.4. A szegénység elleni küzdelemre irányuló uniós politikák ismeretek és elvárások Általánosságban a válaszadók nem nagyon tudtak a szegénység elleni küzdelemre irányuló uniós politikákról, de feltételezték, hogy az EU napirendjén szerepelnek szegénységgel kapcsolatos, általánosabb jellegű pontok. Következésképpen a válaszadók csak néhány olyan uniós politikát vagy beavatkozást tudtak példaként megemlíteni, amelyekről voltak ismereteik vagy tapasztalataik. A válaszadóknak számtalan elképzelésük volt azzal kapcsolatban, hogy az EU-nak mit kellene tennie a szegénység leküzdése érdekében. A két leggyakrabban említett elképzelés a következő volt: o o a munkanélküliség problémájának megoldása, az életkörülmények és a lakókörnyezet javítása. Más területeket is megemlítettek, ahol az EU-nak fel kellene lépnie, ezek közé tartozik a nyugdíjemelés, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és a szolgáltatások megfizethetőségének javítása, szociális segély biztosítása a rászorulóknak, valamint jelentős arányban említették a szegényekkel és a társadalomból kirekesztettekkel való kommunikációt annak feltárása érdekében, hogy mely problémák foglalkoztatják őket. A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy az ilyen beavatkozások nem csupán a válaszadók anyagi szintű életminőségét javítanák, de számtalan lélektani előnyük is lenne. Ide tartoznak a következők: a méltóság helyreállítása, mivel a szegénységet még mindig szégyenletesnek és kínosnak tartják; elősegíteni az emberek számára, hogy (például foglalkoztatás révén) aktívabbak legyenek, és ezáltal kevésbé magányosak; valamint segítséget nyújtani a bizonytalanságérzet és a félelem leküzdéséhez, ami az emberekben kialakulhat a jövőjük miatt. Arra a kérdésre, hogy mi az az egyetlen legfontosabb dolog, amivel a döntéshozóknak foglalkozniuk kell, a válaszadók több kezelendő szempontot is újra megemlítettek, például a munkanélküliség elleni küzdelmet, a gazdaság és az infrastruktúra (például az egészségügyi ellátás és a lakhatás) középpontba helyezését, valamint az idősek és a szegények, illetve a társadalomból kirekesztettek véleményének meghallgatását. Újból említést tettek azon beavatkozásokról, amelyek nem csupán az idősek és a szegények, illetve a társadalomból kirekesztettek anyagi szükségleteinek kielégítésére irányulnak, hanem értelmet és célt is adnak az életüknek, mint például a kulturális tevékenységekben való részvétel vagy szakmai készségeik átadása a fiatalabb korosztálynak Konkrét kérdések internet, életkörülmények és foglalkoztatás A válaszadóknak körülbelül egyharmada rendelkezik internet-hozzáféréssel vagy otthoni számítógépen, egy családtag (például a gyermekük) számítógépén, vagy könyvtárban, illetve helyi képzésszervező szervezetekben. Az internethozzáféréssel nem rendelkezők a költségeket és az új technológia elsajátítását nevezték meg az internet-hozzáférés legnagyobb akadályaként. Az internethozzáféréssel nem rendelkező válaszadóknak vegyes nézeteik voltak azzal 9

10 kapcsolatban, hogy szeretnének-e hozzáférést ehhez a technológiához. Sokak esetében éppen az azzal járó hatás, hogy egyáltalán nem vagy korlátozott internethozzáféréssel rendelkeznek, hozzájárul a magány, az elszigeteltség, a stressz és aggódás, valamint a társadalmi kirekesztettség érzéséhez. A válaszadók szeretnék, hogy az EU döntéshozói ingyenes vagy rendkívül kedvezményes internethozzáférést és számítógépes tanfolyamokat tegyenek elérhetővé. A válaszadók többsége aggodalmát fejezte ki rossz életkörülményei és/vagy azon környezete miatt, ahol él. Aggályaiknak adtak hangot több különböző tényező miatt, amelyek közül a következők voltak a legjelentősebbek: antiszociális magatartás és biztonság; a válaszadók lakóhelyéül szolgáló épületek karbantartásának és állagmegóvásának hiánya; valamint az utcák tisztasága. Nem meglepő, hogy a válaszadók azt szeretnék, hogy az EU döntéshozói részéről beavatkozásokra kerüljön sor a következő konkrét kérdésekben: nyugdíjemelés, a nyugdíjasok által fizetendő adó csökkentése, valamint a közüzemi és bérleti díjak támogatása, mivel így maradna pénzük a lakóhelyükül szolgáló épületek alapvető karbantartási költségeire. A válaszadók több olyan kérdésről is említést tettek, amelyek kihatnak arra, hogy képesek-e munkát találni. Ezek közül a leginkább szembetűnő a korhatár, illetve az életkor alapján történő megkülönböztetés, valamint az általánosságban növekvő munkanélküliségi ráta volt. E problémák megoldása érdekében a válaszadók azt szeretnék, hogy az EU döntéshozói több munkalehetőséget teremtsenek; vezessenek be intézkedéseket az életkor alapján történő munkahelyi megkülönböztetés elleni küzdelem jegyében; valamint szeretnék, hogy a munkaközvetítő irodák nagyobb elkötelezettséget tanúsítsanak aziránt, hogy megfelelő munkahelyet találjanak az időskorú munkavállalók számára. 10

11 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS MÓDSZERTAN 2.1. Háttér és célkitűzések Mivel csaknem 84 millió európai él úgy, hogy az elszegényedés veszélye fenyegeti, az Európai Unió (EU) összefogott a tagállamaival, hogy a 2010-es évet a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánítsa. A legfontosabb célkitűzések közé tartozott, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét ezen kérdésekre, valamint megújítsák az EU és tagállamai részéről a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem iránti politikai elkötelezettséget. A 2010-es év vezérelve az volt, hogy hangot adjanak mindazok aggályainak, akik a szegénység és társadalmi kirekesztés körülményei között kénytelenek élni, valamint arra ösztönözzenek minden európai polgárt és más érdekelt feleket, hogy foglalkozzanak ezekkel a fontos kérdésekkel.3 Ennek alapján az Európai Parlament megbízást adott, hogy 18 uniós tagállamban készüljön minőségi felmérés azon személyeket érintő problémák feltárása érdekében, akik szegénységben élnek és társadalmi kirekesztéssel szembesülnek. A kutatás alapján tett, ezen összesített jelentésben foglalt megállapítások közvetlen információkat nyújtanak az uniós polgárok agorája számára, amelyre 2011 januárjában kerül sor a válság és szegénység tárgyában. A tanulmány általános célkitűzései a következők voltak: azon egyéneket érintő konkrét problémák azonosítása, akik szegénységben élnek és társadalmi kirekesztéssel szembesülnek illetve ki vannak téve a veszélyének, hogy meghatározzuk azokat a területeket, amelyek a 2011-es polgári agora elé terjeszthetők; valamint ennélfogva a 2011-es polgári agorán közvetlen betekintést nyújtani az uniós döntéshozók számára a szegénységben és társadalmi kirekesztésben élők gondjaiba Módszertan és mintavétel Kialakítás A vizsgálat két szakaszból állt, amelyek közül ez a jelentés az elsőt helyezi középpontba. Az első szakaszban egy 18 tagállamból álló mintán belül egy sor fókuszcsoport jött létre, amelyek legalább 60 éves, szegénységben élő és társadalmi kirekesztéssel szembesülő egyénekből álltak. Egy csoport vizsgálatát amely körülbelül 90 percig tartott minden egyes országban 8 12 résztvevővel végezték el, akik mindnyájan a lakóhelyük szerinti országban érvényes szegénységi küszöb alatt élnek. 4 Ezen túlmenően azzal számoltak, hogy 3 4 Minden egyes tagállam vonatkozásában egyedi szegénységi küszöb alkalmazására került sor, és ezek a jelentéshez csatolt függelékben szereplő részvételi előválogató dokumentumban tekinthetők meg. Az egyes résztvevőket az alapján vonták be a felmérésbe, hogy a háztartásuk rendelkezésére álló jövedelem a megállapított küszöbérték alatt maradt, a háztartásban élők számától függően. 11

12 csoportonként legalább négy válaszadó társadalomból kirekesztettnek is tekinthető 5. A csoportok tagjai között voltak férfiak és nők egyaránt, valamint nyugdíjasok, munkanélküliek és dolgozók is. A résztvevők tagállamonkénti bontása alább található. TAGÁLLAM NEM FÉ RFI N Ő ÉLETKOR- TARTOMÁN Y SZEGÉNYS ÉGI KÜSZÖB ALATT TÁRSADALO MBÓL KIREKESZTE TT A FÓKUSZCSOPORT HELYSZÍNE Belgium Mind 8-ból 8 Brüsszel Cseh Mind 8-ból 4 Prága Köztársaság Dánia Mind 11-ből 10 Koppenhága Franciaország Mind 9-ből 9 Párizs Németország Mind 10-ből 10 München Görögország Mind 8-ból 4 Athén Magyarország Mind 8-ból 6 Budapest Írország Mind 8-ból 4 Dublin Olaszország Mind 9-ből 9 Milánó Lettország * 78 Mind 10-ből 8 Riga Málta Mind 10-ből 9 St. Julians Lengyelország Mind 8-ból 6 Varsó Portugália Mind 8-ból 8 Lisszabon Románia Mind 9-ből 8 Bukarest Szlovákia Mind 8-ból 8 Pozsony Spanyolország Mind 9-ből 6 Madrid Svédország Mind 10-ből 8 Göteborg Egyesült Királyság Mind 9-ből 8 London * A lett csoportban az egyik válaszadó 59 éves volt Ezek a csoportok 18 tagállamból összesen 160 válaszadót foglaltak magukban. A válaszadóknak: kétharmada nyugdíjas volt, akiknek kis része vonult nyugdíjba rokkantság, illetve egészségügyi okok miatt. A nyugdíjas válaszadók csekély hányada egészítette ki a nyugdíjból származó jövedelmét különmunkával. egyharmada még nem vonult nyugdíjba, körülbelül 50%-uk állt alkalmazásban, 50%- uk pedig munkanélküli volt. A munkahellyel rendelkezők különféle állásokat töltöttek be, volt köztük takarító, gondozó, reklámtábla-készítő, biztonsági őr, szabó, virágkereskedő, gyerekfelvigyázó stb. Egyeseknek mellékállásuk is volt, illetve önálló vállalkozóként működtek. alig több mint egyharmada volt házas, illetve élettársi kapcsolatban élt, a fennmaradó kétharmaduk között volt egyedülálló, elvált, különélő, illetve özvegy. Néhány válaszadó jóllehet a kisebbség vagy a gyermekével élt együtt, vagy valamilyen módon pénzügyi támogatást nyújtott számára. A vizsgálat következő lépése abból áll, hogy a fókuszcsoportokból kiválasztott résztvevőket 2011 januárjában meghívják Brüsszelbe, hogy részt vegyenek egy második beszélgetésen 5 A válaszadókat a társadalomból kirekesztettek csoportjába sorolták, amennyiben a részvételi előválogató dokumentum 4. kérdésében foglalt legalább négy állításra azt válaszolták, hogy érvényes rám. 12

13 az agorához való hozzájárulás kialakítása érdekében. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy hány személyt fognak kiválasztani a 18 tagállam mindegyikéből. ORSZÁG A MÁSODIK RENDEZVÉNYRE KIVÁLASZTOTT SZEMÉLYEK SZÁMA Belgium 1 Cseh Köztársaság 1 Dánia 1 Franciaország 2 Németország 2 Görögország 1 Magyarország 1 Írország 1 Olaszország 2 Lettország 0 Málta 0 Lengyelország 2 Portugália 1 Románia 2 Szlovákia 0 Spanyolország 1 Svédország 1 Egyesült Királyság 2 ÖSSZESEN A beszélgetések tartalma A beszélgetés annak kiderítésével kezdődött, hogy a válaszadók általánosságban mit gondolnak arról, hogy a média hogyan mutatja be a szegénységet és a társadalmi kirekesztést, hogy a válaszadóknak melyek a legnagyobb gondjai mindennapi életükben, valamint hogy szerintük a társadalom miként vélekedik a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről. Ezután következett annak megvitatása, hogy a válaszadóknak milyen egyéni nézetei és prioritásai vannak azzal kapcsolatban, hogy szerintük a döntéshozók mely vonatkozásait ismerik mindennapi életüknek, és hogy milyen intézkedéseket várnak az európai döntéshozóktól. Az agorával összefüggésben a válaszadókat három konkrét érdeklődési területről kérdezték ki alaposan az internetről és más korszerű kommunikációs technológiákról, életkörülményeikről és a válaszadók lakóhelyi környezetét érintő környezetvédelmi problémákról, valamint az álláskereséssel kapcsolatos tapasztalataikról, amennyiben munkanélküliek voltak. Végül a válaszadókat arra kérték, jelöljenek meg egyetlen olyan dolgot, amit különösen szeretnének, hogy az EU döntéshozói megtegyenek a szegénység és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdések megoldása érdekében. A felmérés során alkalmazott, a beszélgetésekre vonatkozó forgatókönyvet függelékként a jelentéshez csatoltuk Időtartam A felméréshez szükséges terepmunka elvégzésére december között került sor. 13

14 3. LEGFŐBB PROBLÉMÁK Ez a fejezet a válaszadók által a mindennapi életben tapasztalt legnagyobb problémák közül tár fel néhányat. Annak megállapítása érdekében, hogy melyek is ezek a problémák, a válaszadókat először arra kérték, gondolják át, hogy a média hogyan és milyen felfogásban mutatja be a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdéseket. E módszer alkalmazására annak biztosítása érdekében került sor, hogy személy szerint az egyes válaszadók ne érezzék magukat kényelmetlenül a beszélgetés tárgyát képező, potenciálisan kényes téma miatt, valamint hogy kialakuljon egy keret saját problémáik csoporton belüli, későbbi megvitatásához. A válaszadóktól azt is megkérdezték, hogy véleményük szerint mi hiányzik az említett kérdések média általi bemutatásából, és min változtatnának, valamint hogy szerintük a társadalomban milyen nézet alakult ki a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről Legfontosabb megállapítások A válaszadók körében az volt az uralkodó nézet, hogy a különböző típusú médiumokat alapul véve a média egyáltalán nem foglalkozik eleget a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdésekkel. A leglényegesebb okként azt hozták fel e kérdések mellőzésére, hogy a média érzékelhetően rögeszmésen ragaszkodik a gazdagsággal, jómóddal, szépséggel és fiatalsággal kapcsolatos történetek bemutatásához. Úgy vélik, hogy az emberek ezekre vágynak, és ezért ezeket tartják piacképesnek, illetve hírértékűnek. A válaszadók szerint amikor a média a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyalja, főleg számadatokat közöl (számokat és statisztikákat felhasználva) és vizuálisan megindító képeket (például éhező emberek, magány és elszigeteltség, valamint a közvetlen környezetben tapasztalható nyomor), vagy szélsőséges és szenzációhajhász módon foglakozik a témával. Ezeket az ábrázolásokat pontatlannak és félrevezetőnek ítélték. A szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek a médiában megfigyelhető, nem valósághű bemutatásával szemben a válaszadók számos olyan témát említettek meg, amelyek véleményük szerint kihatnak mindennapi életükre. A leglényegesebbek a következők voltak: megélhetési költségek, egészségügyi szolgáltatások és ápolási otthonok, életkörülmények és lakókörnyezet, valamint a generációkon átívelő szegénység. A válaszadók azt is kifejtették, hogy ezek a tényezők, például a magas megélhetési költségek, miként vezetnek társadalmi kirekesztéshez és elszigeteltséghez. A válaszadók általában úgy gondolták, hogy a társadalom a médiának a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdések bemutatására vonatkozó szemléletmódját tükrözi, amely őket jórészt figyelmen kívül hagyja, valamint hogy helyzetüket egyáltalán nem értik meg, illetve nem pontosan értik, és azt túlságosan leegyszerűsítve vizsgálják. A válaszadók a társadalomból kirekesztettnek érzik magukat, továbbá úgy vélik, hogy a társadalom részéről hiányzik az empátia, a cselekvés és az érdeklődés a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdések iránt, mert úgy tűnik, hogy ezen kérdésekkel csak akkor törődnek az emberek, ha személyesen érintettek. A válaszadók többsége úgy véli, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés média általi bemutatásából éppen a valós életből származó példák, illetve a 14

15 szegénységben élőkről készített esettanulmányok hiányoznak, amelyek azt is megvizsgálják, miként oldják meg a valós, mindennapi problémákat. A válaszadók szeretnék, hogy a média arról számoljon be, ami felhívja a figyelmet a nyugdíjasok életkörülményeire, például lakhatási körülményeire és lakókörnyezetére, alacsony jövedelmére, arra, hogy milyen kevés pénzből kell megélniük, az öregedéssel járó problémákra, valamint a magas közüzemi és bérleti díjakra. Úgy vélik, hogy a médiának a különféle okokról is be kell számolnia, amelyek miatt az emberek szegénységre jutnak, és amelyek miatt szegények maradnak A szegénység és a társadalmi kirekesztés bemutatása a médiában Bizonyos fokig valamennyi válaszadónak van köze a médiához, tévét néz (hírműsorokat, szappanoperákat vagy dokumentumfilmeket), rádiót hallgat vagy újságot olvas, de természetesen mindezt különböző mértékben és különböző médiumokon keresztül teszi. A válaszadók körében az volt az uralkodó nézet, hogy a különböző típusú médiumokat alapul véve a média egyáltalán nem foglalkozik eleget a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdésekkel (UK, SK, EL, DE, PL, DK, MT, LV, IE, RO, IT, PT, CZ, ES). Úgy gondolják, hogy ezeket a problémákat gyakran elkendőzik (UK, SK, DK, CZ). A tévében még soha nem láttam egyetlen komoly műsort sem a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről. (EL, 65 éves nő) Sokan egyszerűen nem is akarnak hallani erről. Becsukják a szemüket és a fülüket, mert nem akarnak szembenézni a szegénységgel kapcsolatos kérdésekkel. (DK, 81 éves nő) Úgy gondolom, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy legyenek olyan tévéműsorok, amelyek pontos ábrázolást adnak az emberekről és a nehézségeikről. Szüntelenül erről kell beszélniük. A média nem látja el a feladatát megfelelően. (BE, 60 éves férfi) A médiában senki sem akar a szegényekről hallani. Az nem hírértékű, hogy valakinek nincs valamije. Az emberek odafenn nem akarnak tudni erről. (CZ, 64 éves nő) Az újság közölte, hogy ötszáz új munkahely létesül. Azt azonban nem tették hozzá, hogy közben meg hétszáz megszűnik Pesten (HU, 61 éves férfi) A leglényegesebb okként azt hozták fel e kérdések mellőzésére, hogy a média érzékelhetően rögeszmésen ragaszkodik a gazdagsággal, jómóddal, szépséggel és fiatalsággal kapcsolatos történetek bemutatásához. Ezek azok a dolgok, amelyek után az emberek vágyakoznak (UK, SE, ES, PL), amelyek piacképesek, illetve hírértékűek (a fiatalok, a gazdagok és a hírességek élete), és amelyek nagyobb nézettséget eredményeznek, és ehhez fűződik a média pénzügyi érdeke (SE, RO, SK, HU, EL, PL). Néhány válaszadónak az volt a véleménye, hogy az amerikai tévéműsorok importja még inkább hozzájárult ezen ideálok előtérbe helyezéséhez (UK). Úgy gondolom, hogy a média nem túl sokat foglalkozik a szegénység kérdésével, szerintem a televízióban inkább a gazdagságot mutatják be Mindenki gazdag, 15

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 ELTE Szociológiai Intézet, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szegénységkutató Csoport 1 ESZCSM kutatási program

Részletesebben

Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái

Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái Messing Vera Molnár Emília MAGYAR VALÓSÁG Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái Az alábbi cikkünkben egy nemrégiben elkészült, az OTKA által támogatott

Részletesebben

Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1. A fogalmak kihívásai

Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1. A fogalmak kihívásai 1 Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1 A fogalmak kihívásai (Kirekesztés) Ha jól tudom, ez az első, az EU csatlakozási folyamat során szervezett nemzetközi szeminárium Magyarországon kirekesztés és

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól!

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja Bécs, 2004 Eredeti cím: Away from Violence! WAVE, 2004

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben