Nagyboldogasszonytól Kisboldogasszonyig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyboldogasszonytól Kisboldogasszonyig"

Átírás

1 7 oldal cég és fôleg egyéni vállalkozók maradtak - a terjedelmesített poliamid fonal további felhasználási lehetôségeit kellett felkutatni és új vevôket keresni. Így kezdôdött el a 90-es évek közepétôl a rugalmas kötszerfonal gyártása az osztrák, majd a cseh piacra ben egy kisebb beruházással megteremtettük a munkavédelmi kesztyûfonal gyártási lehetôségét februártól már fontos beszállítói vagyunk ennek az üzletágnak is. Mostanra kialakult az a három fontos termékcsoport, ami a forgalmunk gerincét képezi: a vékony poliamid fonalak harisnyagyártáshoz, a közepes vastagságú poliamid fonalak rugalmas kötszergyártáshoz és a vastagabb poliamid fonalak munkavédelmi kesztyûgyártáshoz. Kiegészítésképpen foglalkozunk még a harisnyagyártáshoz szükséges gumifonal forgalmazásával, valamint a zoknikötéshez használt színes fonalat is gyártunk és forgalmazunk. Fonalainkat belföldön és külföldön egyaránt értékesítjük, legfôbb export piacaink Csehország, Lengyelország és Ausztria. A 2008-as gazdasági válság minket is érzékenyen érintett. Többszörös áttételen keresztül kapcsolatban állunk az autóiparral: az általunk gyártott vastagabb poliamid fonalból készült munkavédelmi kesztyûket is használják az autóipari összeszerelô sorokon dolgozó munkások. Ennek A CÉG FÔ TEVÉKENYSÉGI KÖRE POLIAMID FONALAK TERJEDELMESÍTÉSE, AMI A TEXTILIPARON BELÜL IS EGY SPECIÁLIS ÁGAZAT. AZ IMPORTBÓL SZÁRMAZÓ ELÔNYÚJTOTT POLIAMID FONALAT (POY) TOVÁBBNYÚJTJUK, HAMISSODRÁSOS ELJÁRÁSSAL TERJEDELMESÍTJÜK, HABOSÍTJUK ÉS EZT A MEGVÁLTOZOTT STRUKTÚRÁT MAGAS HÔMÉRSÉKLETEN RÖGZÍTJÜK. AZ ÍGY MÓDOSÍTOTT POLIAMID FONAL MÁR ALKALMAS KÖTÉSRE ÉS TOVÁBBI FELDOLGOZÁSRA. a fonalnak a rendelési volumene 2009 óta a felére esett vissza és azóta sem látszanak a javulás jelei. A piac igényei is megváltoztak, kevés vevônkkel tudunk egy-két hónapnál hosszabb idôre tervezni, a gyors rendelések és teljesítések kerültek elôtérbe. Rugalmasságra, jó szervizre és kiváló minôségre van szükség, ugyanakkor árban a távolkeleti konkurenciával kell versenyeznünk. Keskeny az a sáv, amelyben meg kell találnunk a he- lyünket és a textiliparban nincsenek nagy árrések. Világossá vált számunkra az is, hogy a cég alapításakor újonnan vásárolt terjedelmesítô gépek már nem tudnak olyan minôségû finom harisnyafonalat termelni, amivel ki lehetne lépni az export piacra november-decemberben tudtuk megvalósítani a tervezett beruházást, részben hitelbôl vásároltunk egy használt, de nagyon jó állapotban levô olasz terjedelmesítô gépet, melyet a gyártócég két szerelôje saját munkatársainkkal együtt rekordidô alatt szerelt össze. Idén januártól már termel a gép, többnyire az export piacra, de belföldi vevôink is örömmel fogadták a minôségi javulást óta minden évben megkapjuk az általunk terjedelmesített poliamid fonalakra a budapesti Innovatext Textilipari Mûszaki Fejlesztô és Vizsgáló Intézettôl az ÖKO-TEX Standard 100 minôsítést, ami azt jelenti, hogy a Ladylon Kft. fonalai nem tartalmaznak a környezetre káros anyagokat ben pedig a környezetbarát gyár tanúsítványt is kiérdemeltük. A megmaradt magyar textilipari vállalatokat képviselô TMTE-vel is jó kapcsolatban állunk, munkánkat sok információval segítik és az általuk szervezett szakmai távoktatáson eddig négy dolgozónk vett részt kitûnô eredménnyel. A cég létszáma stabilan 18 és 20 fô között van, többen az alapítás óta itt dolgoznak. A fluktuáció nem jellemzô, s bár a textilipari fizetések nem magasak, az itt dolgozó emberek hûsége, kitartása példamutató: összetartó csapat vagyunk." 7

2 8 oldal 8 Nagyboldogasszonytól Kisboldogasszonyig NAGYBOLDOGASSZONY (AUGUSZTUS 15.) LEGNAGYOBB MÁRIA ÜNNEPÜNK. Azt ünnepeljük, hogy az Isten Szûz Máriát testével és lelkével együtt a mennybe felvette. Már maga a megszólítás Nagyboldogasszony is teljesen magyar sajátosság. A nagyasszony megszólítást a fejedelemasszonyra alkalmazták, mint közjogi méltóságra. A magyar keresztény pedig Szûz Máriánál beszúrja a két szó, nagy és asszony közé: boldog ban István király halálos betegségében utódlási gondokkal gyötrôdött. Imre fia 1031-ben meghalt. A magyar vezérek között nem talált alkalmas személyt a trónra. A lelke az ég felé irányult, felülrôl várta a megoldást. Bízott abban, hogy az ég életben tartja és megôrzi a zsenge magyar nemzetet, és megôrzi benne a frissen beléplántált kereszténységet. Igen fontos döntést hozott Székesfehérvárott felajánlotta a magyar koronát Szûz Máriának. Így lett Mária Nagyboldogasszony a magyar nemzet számára. A magyar nép annyira összekapcsolta sorsát Máriával, hogy himnusza is évszázadokon keresztül Máriához szóló fohász volt: Boldogasszony Anyánk, Régi nagy Pátrónánk Ma is megismételhetjük Szent István király felajánló imáját: oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat! SZENT ISTVÁN KIRÁLY A két Boldogasszony között van Szent István király ünnepe (augusztus 20.). Kizárólag a magyarok ünnepe, sajátos tartalommal, a magyarok gazdag örökségével. Az 1100 éves birtoklás adta a tulajdonjogot a gazdag örökléshez. A magyarok öröksége az ezer éves illetve több száz éves épületek: templomok, várak, hidak; hirdeti a magyarok mûködését, alkotásait. A magyarok öröksége a génje, természete, talentuma, képessége, tehetsége. Esztétikai érzékkel rendelkezik. A magyar gén szellemileg is termékeny. Országunk iskolai oktatását és képzését mindenütt elismerik. Megállják helyüket diplomásaink. Az ország lakosságához viszonyítva aránytalanul sok a tudós, kutató, feltaláló. A sportban (olimpia) az éremtáblázaton Szent István volt az, aki a püspökséget megalapította, hogy biztosítsa a lelkipásztori ellátást az újonnan megtért magyarok között. Építette a templomokat, hogy szentmisére gyülekezzenek össze a hívek vasárnaponként. A hit mélyre gyökerezett az emberek szívében. A magyarság összeforrott a kereszténységgel. A hit, maga a vallásos élet igen sok gyümölcsöt érlel: elsôsorban fegyelmezett, megbízható egyént, harmonikus családot, gondoskodást a betegekrôl, a szegényekrôl, lelkiismeretes munkavégzést, békességes kapcsolatokat. és végsô gyümölcsét adja, magát az üdvösséget. Szent István napján új kenyeret szenteltünk az ünnepi szentmisén. Azt kértük, hogy az Jóisten áldja meg minden testi-lelki törekvéseinket. KISBOLDOGASSZONY Szeptember 8-án ünnepeljük Szûz Mária születésnapját, Kisboldogasszony néven. Ez a nap a búcsújárások ideje a máriás hegyhelyekre. Dunakilitirôl is sokan járnak Máriakálnokra Szûz Mária gyermekkorát Názáretben töltötte. Végigjárta azt az utat, melyet korának minden leánya megtett. Az ókori zsidó szokás szerint a lányok 10 éves kor alatt kiskorúnak, évesen középkorúnak, 13 év felett pedig már nagykorúnak számítottak és érettek voltak a házasságra is. Az érett lány férjhez adásával nem illett várni. A vôlegény és menyasszony kiválasztása a szülôk dolga volt. Mária eljegyzése megtörtént Józseffel. A jegyesség idôszaka 12 hónapig tartott. A törvény elôtt az eljegyzés egyenértékû volt a házassággal, mert az eljegyzéssel a vôlegény birtokába került a menyasszony. A fentiekbôl világossá válik Mária kérdése az angyalhoz: Miképp történik ez, hiszen férfit nem ismerek? Hogyan lehetek anya férfi közremûködése nélkül? Az angyal megválaszolta, miszerint: a Szentlélek száll rád. A férfi termékenyítô erejét a Szentlélek teljesíti. 12 hónap után József házába vezette menyasszonyát és ezzel elkezdôdött közös életük. Fia, Jézus kereszthalála után pedig János apostol gondozásában élt a menybemeneteléig. Köszöntünk Mária születésed napján. Köszönjük Fiadat, Jézust, aki megváltott minket. SOMFAI ÁRPÁD DUNAKILITI PLÉBÁNOS ROVATA EGYÜTT KÉSZÍTETTÉK A Dunakiliti Horváth Lajosné azt kérte a szerkesztôitôl: hangsúlyozzuk, hogy az Úr napi házioltárok közül a képen láthatót (melyet az elôzô számunkban már bemutattunk) Árvay Eleknével, Prikler Lászlónéval és Rigó Ágostonnéval közösen készítették.

3 9 oldal Lovasdöntô és iskolai oktatás Szeptember 29-én és 30-án díjugrató regionális döntôt rendeznek Dunakilitin. Idén a település nem nevezett a Nemzeti Vágtára. Az országban elsôk között indult lovasoktatás a település általános iskolájának oktatási keretei között. TAVALY ASZÉKESFEHÉR- VÁRI DÖNTÔBEN NAGYSZE- RÛEN SZEREPELTEK A MEGYEI LOVASOK: NÉGY VERSENYKATEGÓRIÁBÓL HÁROMBAN DIADALMASKOD- TAK, SEBBEN FONTOS SZEREPE VOLT A DUNAKILITI LOVAS KLUB LOVAINAK IS. 9 A Dunakiliti Lovas Klub idén húsz éves: 1992-ben alakult, jelenleg 25 taggal mûködik. Dr. Deák Ferenctôl vette át az elnöki tisztséget nem sokkal késôbb Makay Tamás, aki 1994-tôl rendez hazai és nemzetközi díjugrató versenyeket a település lovaspályáján. Az utóbbi idôben évente többet is. Pályafelújítás miatt az elmúlt esztendôben csak egy ilyenre került sor, idén viszont hamarosan már a második megmérettetésre várják a versenyzôket és a nézôket. Szeptember 29-én és 30-án rendezik meg ugyanis a regionális döntôt, melyre négy megyébôl Gyôr- Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém várják a minôsített versenyzôket. Minôsített versenyzôk azok, akik a megyei viadalokon jól szerepeltek. Tavaly a székesfehérvári döntôben nagyszerûen szerepeltek a megyei lovasok: négy versenykategóriából háromban diadalmaskodtak, s ebben fontos szerepe volt a Dunakiliti Lovas Klub lovainak is. Makay Tamás elmondta: tavaly a náluk tartott lóval és egy szlovákiai versenyzôvel indultak neki a Nemzeti Vágtának, idén azonban a megméretettésre nem nevezett a település. Ennek a legfôbb oka, hogy változtak a szabályok a telivéreket illetôen, s nincs olyan lovam, Dunakilitin táboroztak ismét a vak gyerekek Ritka az olyan nap, amikor már reggel ébredéskor örülök egy aznapi programnak. Így volt ez július 21-én, szombaton, amikor a Vízpart Kempingbe voltam hivatalos a vak diákok táborzáró estjére. Tavaly is hívtak már, de keresztfiam esküvôje miatt nem tudtam elfogadni meghívásukat, most viszont nagy örömmel tettem eleget ennek mint önkormányzati képviselô és a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. Mint pedagógus is szívesen mentem volna, hiszen élek-halok minden kisdiákért. A meghívott vendégek között volt Horváth Dénes vállalkozó, aki az élelmiszer-beszerzésüket segíti évek óta; Rigó Antal és felesége Csilla, akiknél állatsimogatás, lovas kocsikázás a program minden évben; valamint a szállásadó, ifj. Varga György és családja. Deés atya egyéb programja miatt nem tudott jelen lenni. Mit kaptunk mi ott ezen az estén? Kedvességet, szeretetet, jó szót, szép és megható mûsort és nem utolsó sorban remek vacsorát, ami a kollégiumigazgató, Oláh Gábor irányításával készült: bográcsban fôtt gulyáslevest és palacsintát. Immár 24. alkalommal szerveztek tábort Dunakilitin a budapesti Vakok Óvodája, Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája tanulói számára tanáraik Oláh Gábor kollégiumigazgató vezetésével ben még Deés atya segítségével érkeztek táborozni a gyerekek az intézmény szervezésében az ország minden pontjáról. Most is voltak budapesti, dunántúli, alföldi és északi-középhegységbeli településrôl is gyerekek. Összesen 34 gyerek és 9 felnôtt táborozott két hétig falunkban, melyet a községi önkormányzat is jelentôs összeggel támogatott. Emellett a dunakilitiek kedves gondoskodása idén is megmutatkozott: naponta érkeztek adományokkal, gyümölccsel, édességgel, házi készítésû süteménnyel a faluból az adakozók. Bizonyítva ezzel is azt, hogy nemcsak kapni jó, hanem adni is. Táborzáró mûsorukat Rigó Gabriella pedagógus állította össze. Ezeknek a vak és látássérült gyerekeknek a dunakiliti tábor jelenti nyáron a világot, az életet. Itt tudnak kikapcsolódni, élményeket szerezni. Támogassuk ôket továbbra is, amivel csak tudjuk, hiszen oly hálásak érte! KOVÁCS ANDORNÉ KÉPVISELÔ amely esélyesként indulhatna a versenyen mondta. Külön erre a viadalra lovat venni költséges lett volna. Tavaly óta az országban elsôk között a helyi általános iskola 1. és 5. osztályosai iskolai oktatás keretében tanulhatnak lovagolni a helyi lovaspályán. Bár a Nemzeti Lovas Program erre még nem biztosít forrást, az elnök segítségével egyre többen ismerkedhetnek meg a lovaglás alapjaival. Uniós pályázatból újítják fel a vadászházat Dunakilitin A DU-VAD Vadászati Egyesület 2011 novemberében pályázatot nyújtott be a vadászház felújítására és eszközök beszerzésére, amelyet az elbírálás során támogatásra méltónak ítéltek. A vadászház felújításával az egyesület hozzájárul a fiatalok neveléséhez, a környezetünk, a Szigetköz megismeréséhez. Fatáblákra elkészített kiállításon keresztül megismerhetik a gyerekek a Szigetköz növény- és állatvilágát. Számítógépen keresztül elérhetôvé válnak a vadászattal kapcsolatos oldalak. Lehetôség nyílik természetvédelemmel vagy vadászattal kapcsolatos interaktív elôadások és konferenciák megtartására, szervezésére. Emellett a pályázaton keresztül sikerült beszerezni a természeti értékeink megóvásához szükséges eszközöket: vadvédelmi hálókat, etetôket, borz csapdákat és egyéb, a vadak és a természet megóvásához szükséges eszközöket. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is sikerül megôrizni a Szigetköz természeti értékeit, és hozzájárulni épségének megôrzéséhez.

4 10 oldal 10 Vízi fesztivált, kenumaratont, kulturális rendezvényeket szerveznek, túrázni járnak, segítenek az árvízvédekezésben: a Felsô-Szigetközi Szabadidô és Vízi Sport Egyesület taglétszáma folyamatosan nô. Vízisport egyesület: a szigetközi turisztika, sport és kultúra zászlóvivôi Szabó Antalné köszöntése Szabó Antalnét nemrégiben 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Szokoli Sándor polgármester. A család ás a barátok körében tartották meg ünnepségüket. Ezúton kívánunk neki jó egészséget és sok boldogságot. A Felsô Szigetközi Szabadidô és Vízi Sport Egyesület 2000-ben alakult Dunakiliti székhellyel 17 környéken élô túrázással, turisztikai szolgáltatással foglalkozó magánszemély kezdeményezésére. Az egyesület elsôdleges célja az infrastruktúra megteremtése, az információs rendszer kiépítése, a turisztikai ágak célszerû összekapcsolása volt. Ehhez párosultak olyan tevékenységek mint az ingyenes vízi mentés vagy a sporteszköz kölcsönzés. Az egyesület gyakorlatilag önfenntartó, a gazdálkodásához szükséges összeget tagdíjakból és pályázati forrásokból szerzi be. Az elmúlt tíz évben a több millióstól a kisebb összegû pályázatokon keresztül még a határon átnyúlókra is sikeresen pályáztak. Legjelentôsebbek voltak a Somorjai Fórum Régiófejlesztési Központtal közös pályzataik, így a Szigetközi és Csallóközi Vízi Fesztiválok, a Szigetköz Csallóköz maratonok vagy a falvakat kulturálisan is összekötô Falu szigetek egymásra találása " program. Eddig tíz vízi fesztivált rendeztek, fellépett többek között a Republic, a Zanzibár, a Ladánybene, a szlovákiai Rómeó vérzik de sok kisebb helyi elôadó is lehetôséget kapott. A versenyszámok között talán nem is volt két egyforma, jó szórakozás volt minden érdeklôdô számára. Az elsô helyezett sokszor járta meg a Dunacsúnyi vadvízi evezôspályát. A Magyar Kajak Kenu Szövetség tagja és helyi képviselôjeként immáron tizenegyedszer rendeztek idén Szigetköz Csallóköz kenumaratont. A versenyen több száz amatôr sportoló, vízszeretô ember vett részt, de indult már Vaskuti István, Rátkai Márton, Beliczai Béla, a több mint tíz világbajnoki arannyal rendelkezô Salga István és az új-zélandi Luc Morrison. Egy kis szösszenet az egyik kenumaratonról: Salga és Morrison együtt mentek az elsô negyven kilométeren, de megbeszélték, hogy a végén verseny lesz. Salga Pista elnézett egy táblát és így az elôbb beérkezô Luctól kérdezték: hol a Pista? Csak annyit mondott: lost, vagyis eltûnt. Az egyesület tagja hagyományosan jó kapcsolatot ápol a többi térségi szervezettel és a környéken túráztató egyéb vállalkozásokkal, sportegyesületekkel. Adnak a véleményünkre, de ha kell segítenek is. Nagyobb árvízek esetén az ország több pontjáról hívják ôket zsákot rakni, mentesíteni. Az egyesület minden évben szervez egy nagyobb vízi és hegyi túrát. Jártak többek közt a lengyel Dunajec, a szlovák Morva folyókon, a horvát Plitvicai tónál, de a montenegrói tengerparton is. Hegyek közül a négyezres Monte Rosa és a háromezres Sonnblick érdemel említést, s az Országos Kék Túra rendszeres szakaszbejárói az egyesület tagjai. Az egyesület taglétszáma, ifjúsági szekciója és pártoló tagi köre folyamatosan bôvül. A tagfelvételnek nincs semmilyen extra feltétele. Minden túrázást, vízi vagy hegyi idôtöltést kedvelôt szeretettel várnak. Dunakiliti legfiatalabb lakói A legutóbbi megjelenése óta (lapzártánkig) négy gyermek született településünkön. Elsôként Hegyi Mena Szofi június 21-én sírt fel elôször, azóta a Szilvás sor lakója. Keresztény Zente június 28-án született, azóta a Kossuth utcában lakik, akárcsak Házi János, aki július 18-án ismerhette meg szüleit. Szeredi Míra július 24-én folytatta a sort, ôt is a Szilvás soron tette le a gólya. Gratulálunk! HEGYI MENA SZOFI Fotó: duoinfomovar.hu SZEREDI MÍRA

5 11 oldal Új körjegyzôség alakult Szeptembertôl megalakult a Dunakiliti, Feketeerdô, Dunasziget hármas körjegyzôség. Dr. Odonics Alíz a megszûnô Feketeerdô-Dunakiliti körjegyzôség hivatalvezetôje nem pályázott az új posztra, jogviszonya megszûnt: a három település körjegyzôje az eddigi dunaszigeti jegyzô, dr. Papp László lett. Búcsú a falu ünnepe Egy-egy falu búcsúja a templom szentjének névnapjához kötôdött ezek az összejövetelek több világi elemet foglaltak magukba. Idegenek rendszerint csak a szomszédos falvakból jöttek, mert ez a mai napig elsôsorban a falu ünnepe, melyre igyekeznek azok is hazajönni, akik más faluba, esetleg más országrészbe származtak el innen. A családok és a falu egész közössége találkozik ezeken az összejöveteleken. A dunakiliti búcsút ebben az évben szeptember 16-án, vasárnap tartják. Szent István napi ünnepség Idén a Dunakilitiért Egyesület rendezte a Szent István napi helyi megemlékezést, mely a templomban kezdôdött a szentmisével, ahol Somfai Árpád plébános megáldotta az új kenyeret. Az ünnepi mûsort a faluház melletti téren tartották, ahol Sárköziné Sreiner Mónika mondott köszöntôt, majd konferálta végig az ünnepséget, amely a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. A Dunakilitiért Egyesület és Rajka Egyházközösség Vegyes kara, Major Gizella vezetésével adott szép koncertet, amelynek záró száma a Honfoglalás címû film slágerdala váltotta ki a legnagyobb tapsot. Árvay Kitti fôiskolai hallgató Benedek Elek: Dal a szeretetrôl címû versét adta elô nagy átéléssel, majd Horváth Mária énekelte el Radnóti Miklós megzenésített versét, amely hangulatilag kifejezetten beleillett az A rajkai polgármester kezdeményezésére korábban szóba került, hogy megvizsgáljuk egy öt településbôl álló körjegyzôség lehetséges létrehozását: ebben Rajka, Bezenye, Dunakiliti, Feketeerdô és Dunasziget szerepelt volna. A cél az elôre gondolkodás volt, hisz még kényszerhelyzetben sem Rajka, sem Dunakiliti nem volt: a törvényi elôírás szerint a 2000 fô alatt kötelezô közös körjegyzôséget fenntartani. Rajka önmagában, Dunakiliti pedig a már meglévô, Feketeerdôvel fenntartott körjegyzôség okán nem volt érintett. Az "ötös" körjegyzôség ötletét végül elvetettük, ellenben Dunaszigettel egy "hármas" körjegyzôség körvonalazódott. Ezt indokolta, hogy iskolai társulás is mûködik a két település között. A megállapodás végül megkötetett, szeptemberben elkezdte mûködés a három község által fenntartott új körjegyzôség, a régi (Feketeerdô és Dunakiliti közötti) megszûnt. Ezzel egyidôben a jegyzôi posztra pályázatot kellett kiírni. Erre dr. Odonics Alíz, dunakiliti jegyzôje nem pályázott, így az ô jogviszonya megszûnt. A testületek két jelentkezôt hallgattak meg, végül a második körben a dunaszigeti jegyzô, dr. Papp László mellett döntöttek: határozatlan idôre, december végi próbaidô kikötésével tölti be a posztot. A hármas körjegyzôség nagyobb állami támogatást kap, mint a korábbi, ám a finanszírozás és a személyi feltételek még nem ismertek. Az bizonyos, hogy 2013-tôl a közigazgatási feladatok a jegyzôtôl a kormányhivatalhoz kerülnek. Szokoli Sándor elmondta: az önkormányzatok önállósága nem csorbult, csupán a hivatalvezetô személye változott. A hivatal összetétele év végéig biztosan változatlan marad: addigra a finanszírozási feltételek és a helyben maradó feladatok is ismertek lesznek, ráadásul a tapasztalatok majd az esetleges párhuzamosságokat is kiszûrik az önkormányzatok között. Hosszabb távon ezeket a hatékony és gazdaságos mûködtetés érdekében ki kell szûrni. Informatikai fejlesztésre biztosan szükség lesz, hogy a hivatal dolgozói attól függetlenül, hogy melyik településen tarózkodnak, gyorsan és hatékonyan legyenek képesek a munkavégzésre. (A jegyzôvel készült interjúnkat a következô lapszámban olvashatják.) SZOKOLI SÁNDOR ÉS DR. PAPP LÁSZLÓ A KÖRJEGYZÔ ESKÜTÉTELEKOR. ünnepbe, s maga az ének is szépen szólt. Ezután Sántha László a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnázium tanára tartott ünnepi beszédet. Kimerítô alapossággal foglalta össze az államalapítást megelôzô történelmi helyzetet, Vajk Istvánná válását, a kereszténység felvételének szükségességét, majd a feudális állami rend kialakítását. Elôadását több idézettel fûszerezte (például István intelmei fia Imre herceg felé), majd Hómann Bálint egykori kultuszminiszter, történész korszakítéletébôl szemezgetett. Tanulságos, elôadás szintû ünnepi beszéd volt. Ezt követôen Szokoli Sándor polgármester felszelte a már megszentelt új kenyeret, amibôl az egyesület tagjai megkínálták a jelenlévô ünneplôket. A mûsor a Szózat közös eléneklésével fejezôdött be. Köszönjük a szervezôknek, résztvevôknek, mert sikerült az együttünneplés örömét meg - szerezni minden jelenlévônek. D. F. Jövô tavaszra a közösségé lehet a tér A sikeres közbeszerzés és a szerzôdéskötés után folytatódik az egykori kisiskolából kialakítandó közösségi tér építési munkálata. A minisztérium az új verziót is támogatásra érdemesnek találta. Amint arról elôzô lapszámunkban beszámoltunk az egykori kisiskola tetôszerkezetének és a födémszerkezetének lebontásakor derült ki, hogy az épületnek nincs megfelelô alapja. Emiatt olyan mértékben kellett változtatni a terveken, hogy új építési engedélyt és - nyertes pályázat lévén - a minisztérumhoz új kérelmet kellett beadni. Az is szóba került, hogy esetleg elállunk a pályázattól, ám aztán két változatra kértünk tájékoztató jellegû kivitelezôi árajánlatot. Kiderült, hogy a csökkentett verzió (230 négyzetméteres épület 50 négyzetmérenyi új résszel) majdnem 15 millió forinttal többe kerülne, mint a bôvített változat (420 négyzetméter hasznos alapterület 240 négyzetméteres új résszel). A közbeszerzési eljárás így aztán elindult ez utóbbi változatra. A beruházásra 65 millió forintos támogatást kap a település, a fejlesztés összeköltsége közel 100 millió forint. Fejlemény, hogy a közbeszerzési eljárás érvényes volt, a kivitelezôvel (Szabó és Társa) megszületett a szerzôdés, s elindult az építési (és bontási) munka. Szokoli Sándor polgármester elmondta: a munkaterület átadása óta folyik a kivitelezés a bontási munkálatokkal. A munkát két pályázati forrás is segíti: a Környezeti Energia és Operatív Program által támogatott részét novemberig kell befejezni, az Intergrált Közösségi Szolgáltató Térre kapott támogatás munkáival tél végéig kell végezni. Így a külsô nyílászáró-cserét és homlokzat-szigetelést elôre kell venni, s a hôszigetelést és színezést is mielôbb meg kell oldani. Az építési költségek az eredetihez képest 20 millió forinttal emelkedtek: a támogatási összeget nem emelte a minisztérium, ellenben a változást tudomásul véve a korábban elnyert pályázati összeget az új verzióra is jóváhagyta. 11

6 12 oldal 12 Három eligazolt játékosát fiatalokkal pótoló megyei másodosztályú labdarúgó csapatunk bravúros bôsárkányi gyôzelemmel kezdte az új szezont. Új csapat is alakult Dunakilitin, mely a me gyei harmadosztályban kezdte meg szereplését. "Házon belül oldjuk meg a távozók pótlását mondta a Kiliti krónikának Forrai Attila, megyei másodosztályú labdarúgó csapatunk edzôje. Nyáron ugyanis Horváth Péter Mosonszentmiklósra igazolt, míg Umathum Norbert és Tóth Norbert játékengedélye Lipótra került. A csapathoz érkezett Gaszner Gábor, aki legutóbb Bezenyén játszott, s egy ideje már a csapattal edzett, Kalmár László sérülése javult, így az elsô fordulókban már ô védte kapunkat. A fiatalok közül Czér Krisztián a felnôtt keretbe került, s a korábban kevesebb lehetôséget kapó Ádám Richárd és Suri Szabolcs is több lehetôséget kaphat ebben a szezonban. Cséfalvay Szabolcsot is sikerült meggyôzni a maradásról, így Fehér Jánossal együtt három kapusa van a felnôtteknek. Lehet, hogy papíron egy kicsit gyengült a keret, de úgy érzem a csapat összekovácsolódott, egységesebbek vagyunk, s a hangulat is egyre jobb. Vannak rejtett tartalékaink itt elsôsorban a fiatalokra gondolok akiknek át kell venniük a távozók szerepét. Mivel védôk vagy védekezô játékosok távoztak, ezért ezen a poszton kényszerülök változtatásra, remélem a Rusznyák-Nagy T. kettôs megoldja a belsô védôk hiánya okozta gondjainkat. A keret fôs, s mivel elindult egy második csapat is Dunakilitin, így könnyebb helyzetbe vagyok, ki üljön a cserepadra. Lelkes csapatot ígérek, melyet remélem a nézôk is értékelni fognak. A vezetôség az elsô hatba a várja a csapatot, én reálisan az elsô tíz hely valamelyikébe. Tavaly sajnos azzal a kerettel nem sikerült érmet szereznünk mondta. Az edzô nem örült, hogy a sorsolás szerint augusztus 19-én Bôsárkányban indult a bajnokság, csapatunk azonban bravúros, 3-2-es gyôzelmet aratott a rábaközi településen, majd odahaza 1-1-es döntetlent játszott Bezenyével. Forrai Csapataink harcban állnak az elindult második csapatról elmondta: átjárási lehetôség van - félévente - a két csapat között, más kérdés, hogy igény esetén lesznek-e, akik visszajönnek a megye kettes együtteshez. Az ifjúsági csapat szemponjából mindenképpen jó, hogy az ifibôl kiöregedettek felnôtt gárdában játszhatnak, hisz így fiatalok szereplhetnek az U19-ben. Ami az ifiket illeti: szinte a komplet tavalyi serdülôcsapat az ifiben szerepel, így ebben az évben még nem várható tôlük még kiugró eredmény. Az elsô mérkôzésen Bôsárkányban 5-1-es vereséget szenvedtek, majd odahaza 3-2-re kaptak ki a Bezenyétôl. A csapatot Fekete Dávid és Horváth Gábor irányítja. Jól kezdte a bajnokságot a nyáron megalakult Dunakiliti II is. Az ifibôl kiöregedett játékosok, s több újrakezdô alkotta együttest Pintér Péter vezeti, s az elsô fordulóban a megyei harmadosztályban 6-2-re verték az Abda II-t, majd 1- JÓL KEZDTE A BAJNOKSÁGOT A NYÁRON MEGALAKULT DUNAKILITI II IS. AZ IFI- BÔL KIÖREGEDETT JÁTÉKOSOK, S TÖBB ÚJRAKEZDÔ ALKOTTA EGYÜTTEST PIN- TÉR PÉTER VEZETI. KÉPÜNKÖN LELKES MIKLÓS ÉS BAROS GÁBOR. 1-re végeztek a DAC II ellen. Az évek óta bajnokságot nyerô ificsapatból Dovigyel, Baros, Zubán Z., Horváth P., Horváth Cs., Lôrinczi M., Lelkes M., Káldi Á., Pintér, Makai B. igazolt ide, visszatért Bezenyérôl Kurucz, újrakezdte Mezei, Tamás, Balikó, Novák Á., Árvay B., Lelkes N., Takács G., Hajós N. Ütöképes csapata lehet ez ennek az osztálynak. Serdülôcsapatunk évek óta létszámgondokkal küzdött, most jófomán a teljes csapat a megyei másodosztályú gárdánk ifije lett, így ebben az évben nem indított serdülôcsapatot Dunakiliti. A tervek szerint azonban az U13- as korosztály küzdelmeibe bekapcsolódunk. Cs. A.

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ!

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ! XXIV. évfolyam 8. szám AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. 2012. augusztus 27. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok Még szebb

Részletesebben

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL 1 oldal Krónika Kiliti 2014. szeptember Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. OLDAL Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó 5. oldal 7. oldal 11. oldal 2 Cyan Magenta

Részletesebben

SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN XXV. év fo lyam 13. szám 2010. augusztus 6. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

HÍRFORRÁS HÉDERVÁRI. Határok nélkül új kerékpárutat avattunk Hédervár és Lipót között. 2015. július 16. évfolyam, 2. szám

HÍRFORRÁS HÉDERVÁRI. Határok nélkül új kerékpárutat avattunk Hédervár és Lipót között. 2015. július 16. évfolyam, 2. szám HÉDERVÁRI HÍRFORRÁS 2015. július 16. évfolyam, 2. szám Hédervár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének időszaki kiadványa Határok nélkül új kerékpárutat avattunk Hédervár és Lipót között Rekordidő

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Anyakönyvi hírek... 2 Emlékezés a 48-as forradalom hőseire... 3 A Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetének beszámolója... 3 Folytatódik a Közösségi Közlekedés

Részletesebben

Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december

Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Advent utolsó vasárnapján, a karácsonyi ünnep kapuján, Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december EGYHÁZI ROVAT Lépjünk be hittel a betlehemi barlangba és lássunk! Hallgassunk

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató Polgármesteri tájékoztató Tisztelt lakosság! A 2007-es elsõ féléves beszámoló augusztus 30-i képviselõ-testületi ülésén egyhangúlag elfogadásra került. Ez évre betervezett felújítási munkálatok a terv

Részletesebben

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A születésnapi torta

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A születésnapi torta Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. 4. szám Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves A születésnapi torta A 100 éves Kurfis Menyhértné Somlai József plébános megköszönte

Részletesebben

A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE

A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE XXV. év fo lyam 14. szám 2010. augusztus 27. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE

Részletesebben

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám Mikro, kis- és középvállalkozások figyelem! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak- Alföldi Operatív Program keretein belül

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus Ingyenes Javuló közbiztonság György Ádám koncertje Interjú Borbély Mihállyal HIRDETÉS Nyári nyitvatartás, június

Részletesebben

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő 2007. május 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 5. szám 2007. május Ára: 150 Ft Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő Az abonyiak csak álmodozni mertek arról, hogy egyszer a helyi strandon

Részletesebben

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült ÓPÁLYI HÍRLAP Az Ópályiak Baráti Körének Lapja XII. évfolyam 2. szám Sorozási kép a 60-as évekbõl. (Csicsák Gyulánétól kaptuk a képet) Állnak: Kópis Árpád, Horváth Mihály, Fazekas Károly, Buzsik László,

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 19. szám 2013. május 10. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) a város egészségügyi tanácsnoka

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 19. szám 2013. május 10. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) a város egészségügyi tanácsnoka Szentesi Élet XLV. évfolyam 19. szám 2013. május 10. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) ELÕFIZETÉSI AKCIÓ! Csökkent a rezsije? A megtakarított pénzébõl legyen jól értesült! Fizessen elõ a Szentesi

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Nem csitulnak a kedélyek a Petõfi iskola épülete körül, amit az elmúlt hetekben vett birtokba a

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

» 2. JÓ AZ IRÁNY BÁCSKA FEJLŐDHET» 5. BácskaiNapló 2 0 1 4. J A N U Á R 2 3. V I I I. É V F O LYA M 1. S Z Á M W W W. B A J A. H U.

» 2. JÓ AZ IRÁNY BÁCSKA FEJLŐDHET» 5. BácskaiNapló 2 0 1 4. J A N U Á R 2 3. V I I I. É V F O LYA M 1. S Z Á M W W W. B A J A. H U. » 2. JÓ AZ IRÁNY BÁCSKA FEJLŐDHET» 5. BácskaiNapló 2 0 1 4. J A N U Á R 2 3. V I I I. É V F O LYA M 1. S Z Á M W W W. B A J A. H U Kórháziberuházás 3. oldal Van irány, van cél! Volános buszok járnak ismét

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Bokodi Sándor 1956-2012

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Bokodi Sándor 1956-2012 MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.many.hu VI. évfolyam II. szám - 2012. nyár Bokodi Sándor 1956-2012 Lapzárta után érkezett a hír, hogy meghalt Bokodi Sándor, Mány díszpolgára, országosan

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben