Nagyboldogasszonytól Kisboldogasszonyig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyboldogasszonytól Kisboldogasszonyig"

Átírás

1 7 oldal cég és fôleg egyéni vállalkozók maradtak - a terjedelmesített poliamid fonal további felhasználási lehetôségeit kellett felkutatni és új vevôket keresni. Így kezdôdött el a 90-es évek közepétôl a rugalmas kötszerfonal gyártása az osztrák, majd a cseh piacra ben egy kisebb beruházással megteremtettük a munkavédelmi kesztyûfonal gyártási lehetôségét februártól már fontos beszállítói vagyunk ennek az üzletágnak is. Mostanra kialakult az a három fontos termékcsoport, ami a forgalmunk gerincét képezi: a vékony poliamid fonalak harisnyagyártáshoz, a közepes vastagságú poliamid fonalak rugalmas kötszergyártáshoz és a vastagabb poliamid fonalak munkavédelmi kesztyûgyártáshoz. Kiegészítésképpen foglalkozunk még a harisnyagyártáshoz szükséges gumifonal forgalmazásával, valamint a zoknikötéshez használt színes fonalat is gyártunk és forgalmazunk. Fonalainkat belföldön és külföldön egyaránt értékesítjük, legfôbb export piacaink Csehország, Lengyelország és Ausztria. A 2008-as gazdasági válság minket is érzékenyen érintett. Többszörös áttételen keresztül kapcsolatban állunk az autóiparral: az általunk gyártott vastagabb poliamid fonalból készült munkavédelmi kesztyûket is használják az autóipari összeszerelô sorokon dolgozó munkások. Ennek A CÉG FÔ TEVÉKENYSÉGI KÖRE POLIAMID FONALAK TERJEDELMESÍTÉSE, AMI A TEXTILIPARON BELÜL IS EGY SPECIÁLIS ÁGAZAT. AZ IMPORTBÓL SZÁRMAZÓ ELÔNYÚJTOTT POLIAMID FONALAT (POY) TOVÁBBNYÚJTJUK, HAMISSODRÁSOS ELJÁRÁSSAL TERJEDELMESÍTJÜK, HABOSÍTJUK ÉS EZT A MEGVÁLTOZOTT STRUKTÚRÁT MAGAS HÔMÉRSÉKLETEN RÖGZÍTJÜK. AZ ÍGY MÓDOSÍTOTT POLIAMID FONAL MÁR ALKALMAS KÖTÉSRE ÉS TOVÁBBI FELDOLGOZÁSRA. a fonalnak a rendelési volumene 2009 óta a felére esett vissza és azóta sem látszanak a javulás jelei. A piac igényei is megváltoztak, kevés vevônkkel tudunk egy-két hónapnál hosszabb idôre tervezni, a gyors rendelések és teljesítések kerültek elôtérbe. Rugalmasságra, jó szervizre és kiváló minôségre van szükség, ugyanakkor árban a távolkeleti konkurenciával kell versenyeznünk. Keskeny az a sáv, amelyben meg kell találnunk a he- lyünket és a textiliparban nincsenek nagy árrések. Világossá vált számunkra az is, hogy a cég alapításakor újonnan vásárolt terjedelmesítô gépek már nem tudnak olyan minôségû finom harisnyafonalat termelni, amivel ki lehetne lépni az export piacra november-decemberben tudtuk megvalósítani a tervezett beruházást, részben hitelbôl vásároltunk egy használt, de nagyon jó állapotban levô olasz terjedelmesítô gépet, melyet a gyártócég két szerelôje saját munkatársainkkal együtt rekordidô alatt szerelt össze. Idén januártól már termel a gép, többnyire az export piacra, de belföldi vevôink is örömmel fogadták a minôségi javulást óta minden évben megkapjuk az általunk terjedelmesített poliamid fonalakra a budapesti Innovatext Textilipari Mûszaki Fejlesztô és Vizsgáló Intézettôl az ÖKO-TEX Standard 100 minôsítést, ami azt jelenti, hogy a Ladylon Kft. fonalai nem tartalmaznak a környezetre káros anyagokat ben pedig a környezetbarát gyár tanúsítványt is kiérdemeltük. A megmaradt magyar textilipari vállalatokat képviselô TMTE-vel is jó kapcsolatban állunk, munkánkat sok információval segítik és az általuk szervezett szakmai távoktatáson eddig négy dolgozónk vett részt kitûnô eredménnyel. A cég létszáma stabilan 18 és 20 fô között van, többen az alapítás óta itt dolgoznak. A fluktuáció nem jellemzô, s bár a textilipari fizetések nem magasak, az itt dolgozó emberek hûsége, kitartása példamutató: összetartó csapat vagyunk." 7

2 8 oldal 8 Nagyboldogasszonytól Kisboldogasszonyig NAGYBOLDOGASSZONY (AUGUSZTUS 15.) LEGNAGYOBB MÁRIA ÜNNEPÜNK. Azt ünnepeljük, hogy az Isten Szûz Máriát testével és lelkével együtt a mennybe felvette. Már maga a megszólítás Nagyboldogasszony is teljesen magyar sajátosság. A nagyasszony megszólítást a fejedelemasszonyra alkalmazták, mint közjogi méltóságra. A magyar keresztény pedig Szûz Máriánál beszúrja a két szó, nagy és asszony közé: boldog ban István király halálos betegségében utódlási gondokkal gyötrôdött. Imre fia 1031-ben meghalt. A magyar vezérek között nem talált alkalmas személyt a trónra. A lelke az ég felé irányult, felülrôl várta a megoldást. Bízott abban, hogy az ég életben tartja és megôrzi a zsenge magyar nemzetet, és megôrzi benne a frissen beléplántált kereszténységet. Igen fontos döntést hozott Székesfehérvárott felajánlotta a magyar koronát Szûz Máriának. Így lett Mária Nagyboldogasszony a magyar nemzet számára. A magyar nép annyira összekapcsolta sorsát Máriával, hogy himnusza is évszázadokon keresztül Máriához szóló fohász volt: Boldogasszony Anyánk, Régi nagy Pátrónánk Ma is megismételhetjük Szent István király felajánló imáját: oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat! SZENT ISTVÁN KIRÁLY A két Boldogasszony között van Szent István király ünnepe (augusztus 20.). Kizárólag a magyarok ünnepe, sajátos tartalommal, a magyarok gazdag örökségével. Az 1100 éves birtoklás adta a tulajdonjogot a gazdag örökléshez. A magyarok öröksége az ezer éves illetve több száz éves épületek: templomok, várak, hidak; hirdeti a magyarok mûködését, alkotásait. A magyarok öröksége a génje, természete, talentuma, képessége, tehetsége. Esztétikai érzékkel rendelkezik. A magyar gén szellemileg is termékeny. Országunk iskolai oktatását és képzését mindenütt elismerik. Megállják helyüket diplomásaink. Az ország lakosságához viszonyítva aránytalanul sok a tudós, kutató, feltaláló. A sportban (olimpia) az éremtáblázaton Szent István volt az, aki a püspökséget megalapította, hogy biztosítsa a lelkipásztori ellátást az újonnan megtért magyarok között. Építette a templomokat, hogy szentmisére gyülekezzenek össze a hívek vasárnaponként. A hit mélyre gyökerezett az emberek szívében. A magyarság összeforrott a kereszténységgel. A hit, maga a vallásos élet igen sok gyümölcsöt érlel: elsôsorban fegyelmezett, megbízható egyént, harmonikus családot, gondoskodást a betegekrôl, a szegényekrôl, lelkiismeretes munkavégzést, békességes kapcsolatokat. és végsô gyümölcsét adja, magát az üdvösséget. Szent István napján új kenyeret szenteltünk az ünnepi szentmisén. Azt kértük, hogy az Jóisten áldja meg minden testi-lelki törekvéseinket. KISBOLDOGASSZONY Szeptember 8-án ünnepeljük Szûz Mária születésnapját, Kisboldogasszony néven. Ez a nap a búcsújárások ideje a máriás hegyhelyekre. Dunakilitirôl is sokan járnak Máriakálnokra Szûz Mária gyermekkorát Názáretben töltötte. Végigjárta azt az utat, melyet korának minden leánya megtett. Az ókori zsidó szokás szerint a lányok 10 éves kor alatt kiskorúnak, évesen középkorúnak, 13 év felett pedig már nagykorúnak számítottak és érettek voltak a házasságra is. Az érett lány férjhez adásával nem illett várni. A vôlegény és menyasszony kiválasztása a szülôk dolga volt. Mária eljegyzése megtörtént Józseffel. A jegyesség idôszaka 12 hónapig tartott. A törvény elôtt az eljegyzés egyenértékû volt a házassággal, mert az eljegyzéssel a vôlegény birtokába került a menyasszony. A fentiekbôl világossá válik Mária kérdése az angyalhoz: Miképp történik ez, hiszen férfit nem ismerek? Hogyan lehetek anya férfi közremûködése nélkül? Az angyal megválaszolta, miszerint: a Szentlélek száll rád. A férfi termékenyítô erejét a Szentlélek teljesíti. 12 hónap után József házába vezette menyasszonyát és ezzel elkezdôdött közös életük. Fia, Jézus kereszthalála után pedig János apostol gondozásában élt a menybemeneteléig. Köszöntünk Mária születésed napján. Köszönjük Fiadat, Jézust, aki megváltott minket. SOMFAI ÁRPÁD DUNAKILITI PLÉBÁNOS ROVATA EGYÜTT KÉSZÍTETTÉK A Dunakiliti Horváth Lajosné azt kérte a szerkesztôitôl: hangsúlyozzuk, hogy az Úr napi házioltárok közül a képen láthatót (melyet az elôzô számunkban már bemutattunk) Árvay Eleknével, Prikler Lászlónéval és Rigó Ágostonnéval közösen készítették.

3 9 oldal Lovasdöntô és iskolai oktatás Szeptember 29-én és 30-án díjugrató regionális döntôt rendeznek Dunakilitin. Idén a település nem nevezett a Nemzeti Vágtára. Az országban elsôk között indult lovasoktatás a település általános iskolájának oktatási keretei között. TAVALY ASZÉKESFEHÉR- VÁRI DÖNTÔBEN NAGYSZE- RÛEN SZEREPELTEK A MEGYEI LOVASOK: NÉGY VERSENYKATEGÓRIÁBÓL HÁROMBAN DIADALMASKOD- TAK, SEBBEN FONTOS SZEREPE VOLT A DUNAKILITI LOVAS KLUB LOVAINAK IS. 9 A Dunakiliti Lovas Klub idén húsz éves: 1992-ben alakult, jelenleg 25 taggal mûködik. Dr. Deák Ferenctôl vette át az elnöki tisztséget nem sokkal késôbb Makay Tamás, aki 1994-tôl rendez hazai és nemzetközi díjugrató versenyeket a település lovaspályáján. Az utóbbi idôben évente többet is. Pályafelújítás miatt az elmúlt esztendôben csak egy ilyenre került sor, idén viszont hamarosan már a második megmérettetésre várják a versenyzôket és a nézôket. Szeptember 29-én és 30-án rendezik meg ugyanis a regionális döntôt, melyre négy megyébôl Gyôr- Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém várják a minôsített versenyzôket. Minôsített versenyzôk azok, akik a megyei viadalokon jól szerepeltek. Tavaly a székesfehérvári döntôben nagyszerûen szerepeltek a megyei lovasok: négy versenykategóriából háromban diadalmaskodtak, s ebben fontos szerepe volt a Dunakiliti Lovas Klub lovainak is. Makay Tamás elmondta: tavaly a náluk tartott lóval és egy szlovákiai versenyzôvel indultak neki a Nemzeti Vágtának, idén azonban a megméretettésre nem nevezett a település. Ennek a legfôbb oka, hogy változtak a szabályok a telivéreket illetôen, s nincs olyan lovam, Dunakilitin táboroztak ismét a vak gyerekek Ritka az olyan nap, amikor már reggel ébredéskor örülök egy aznapi programnak. Így volt ez július 21-én, szombaton, amikor a Vízpart Kempingbe voltam hivatalos a vak diákok táborzáró estjére. Tavaly is hívtak már, de keresztfiam esküvôje miatt nem tudtam elfogadni meghívásukat, most viszont nagy örömmel tettem eleget ennek mint önkormányzati képviselô és a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. Mint pedagógus is szívesen mentem volna, hiszen élek-halok minden kisdiákért. A meghívott vendégek között volt Horváth Dénes vállalkozó, aki az élelmiszer-beszerzésüket segíti évek óta; Rigó Antal és felesége Csilla, akiknél állatsimogatás, lovas kocsikázás a program minden évben; valamint a szállásadó, ifj. Varga György és családja. Deés atya egyéb programja miatt nem tudott jelen lenni. Mit kaptunk mi ott ezen az estén? Kedvességet, szeretetet, jó szót, szép és megható mûsort és nem utolsó sorban remek vacsorát, ami a kollégiumigazgató, Oláh Gábor irányításával készült: bográcsban fôtt gulyáslevest és palacsintát. Immár 24. alkalommal szerveztek tábort Dunakilitin a budapesti Vakok Óvodája, Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája tanulói számára tanáraik Oláh Gábor kollégiumigazgató vezetésével ben még Deés atya segítségével érkeztek táborozni a gyerekek az intézmény szervezésében az ország minden pontjáról. Most is voltak budapesti, dunántúli, alföldi és északi-középhegységbeli településrôl is gyerekek. Összesen 34 gyerek és 9 felnôtt táborozott két hétig falunkban, melyet a községi önkormányzat is jelentôs összeggel támogatott. Emellett a dunakilitiek kedves gondoskodása idén is megmutatkozott: naponta érkeztek adományokkal, gyümölccsel, édességgel, házi készítésû süteménnyel a faluból az adakozók. Bizonyítva ezzel is azt, hogy nemcsak kapni jó, hanem adni is. Táborzáró mûsorukat Rigó Gabriella pedagógus állította össze. Ezeknek a vak és látássérült gyerekeknek a dunakiliti tábor jelenti nyáron a világot, az életet. Itt tudnak kikapcsolódni, élményeket szerezni. Támogassuk ôket továbbra is, amivel csak tudjuk, hiszen oly hálásak érte! KOVÁCS ANDORNÉ KÉPVISELÔ amely esélyesként indulhatna a versenyen mondta. Külön erre a viadalra lovat venni költséges lett volna. Tavaly óta az országban elsôk között a helyi általános iskola 1. és 5. osztályosai iskolai oktatás keretében tanulhatnak lovagolni a helyi lovaspályán. Bár a Nemzeti Lovas Program erre még nem biztosít forrást, az elnök segítségével egyre többen ismerkedhetnek meg a lovaglás alapjaival. Uniós pályázatból újítják fel a vadászházat Dunakilitin A DU-VAD Vadászati Egyesület 2011 novemberében pályázatot nyújtott be a vadászház felújítására és eszközök beszerzésére, amelyet az elbírálás során támogatásra méltónak ítéltek. A vadászház felújításával az egyesület hozzájárul a fiatalok neveléséhez, a környezetünk, a Szigetköz megismeréséhez. Fatáblákra elkészített kiállításon keresztül megismerhetik a gyerekek a Szigetköz növény- és állatvilágát. Számítógépen keresztül elérhetôvé válnak a vadászattal kapcsolatos oldalak. Lehetôség nyílik természetvédelemmel vagy vadászattal kapcsolatos interaktív elôadások és konferenciák megtartására, szervezésére. Emellett a pályázaton keresztül sikerült beszerezni a természeti értékeink megóvásához szükséges eszközöket: vadvédelmi hálókat, etetôket, borz csapdákat és egyéb, a vadak és a természet megóvásához szükséges eszközöket. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is sikerül megôrizni a Szigetköz természeti értékeit, és hozzájárulni épségének megôrzéséhez.

4 10 oldal 10 Vízi fesztivált, kenumaratont, kulturális rendezvényeket szerveznek, túrázni járnak, segítenek az árvízvédekezésben: a Felsô-Szigetközi Szabadidô és Vízi Sport Egyesület taglétszáma folyamatosan nô. Vízisport egyesület: a szigetközi turisztika, sport és kultúra zászlóvivôi Szabó Antalné köszöntése Szabó Antalnét nemrégiben 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Szokoli Sándor polgármester. A család ás a barátok körében tartották meg ünnepségüket. Ezúton kívánunk neki jó egészséget és sok boldogságot. A Felsô Szigetközi Szabadidô és Vízi Sport Egyesület 2000-ben alakult Dunakiliti székhellyel 17 környéken élô túrázással, turisztikai szolgáltatással foglalkozó magánszemély kezdeményezésére. Az egyesület elsôdleges célja az infrastruktúra megteremtése, az információs rendszer kiépítése, a turisztikai ágak célszerû összekapcsolása volt. Ehhez párosultak olyan tevékenységek mint az ingyenes vízi mentés vagy a sporteszköz kölcsönzés. Az egyesület gyakorlatilag önfenntartó, a gazdálkodásához szükséges összeget tagdíjakból és pályázati forrásokból szerzi be. Az elmúlt tíz évben a több millióstól a kisebb összegû pályázatokon keresztül még a határon átnyúlókra is sikeresen pályáztak. Legjelentôsebbek voltak a Somorjai Fórum Régiófejlesztési Központtal közös pályzataik, így a Szigetközi és Csallóközi Vízi Fesztiválok, a Szigetköz Csallóköz maratonok vagy a falvakat kulturálisan is összekötô Falu szigetek egymásra találása " program. Eddig tíz vízi fesztivált rendeztek, fellépett többek között a Republic, a Zanzibár, a Ladánybene, a szlovákiai Rómeó vérzik de sok kisebb helyi elôadó is lehetôséget kapott. A versenyszámok között talán nem is volt két egyforma, jó szórakozás volt minden érdeklôdô számára. Az elsô helyezett sokszor járta meg a Dunacsúnyi vadvízi evezôspályát. A Magyar Kajak Kenu Szövetség tagja és helyi képviselôjeként immáron tizenegyedszer rendeztek idén Szigetköz Csallóköz kenumaratont. A versenyen több száz amatôr sportoló, vízszeretô ember vett részt, de indult már Vaskuti István, Rátkai Márton, Beliczai Béla, a több mint tíz világbajnoki arannyal rendelkezô Salga István és az új-zélandi Luc Morrison. Egy kis szösszenet az egyik kenumaratonról: Salga és Morrison együtt mentek az elsô negyven kilométeren, de megbeszélték, hogy a végén verseny lesz. Salga Pista elnézett egy táblát és így az elôbb beérkezô Luctól kérdezték: hol a Pista? Csak annyit mondott: lost, vagyis eltûnt. Az egyesület tagja hagyományosan jó kapcsolatot ápol a többi térségi szervezettel és a környéken túráztató egyéb vállalkozásokkal, sportegyesületekkel. Adnak a véleményünkre, de ha kell segítenek is. Nagyobb árvízek esetén az ország több pontjáról hívják ôket zsákot rakni, mentesíteni. Az egyesület minden évben szervez egy nagyobb vízi és hegyi túrát. Jártak többek közt a lengyel Dunajec, a szlovák Morva folyókon, a horvát Plitvicai tónál, de a montenegrói tengerparton is. Hegyek közül a négyezres Monte Rosa és a háromezres Sonnblick érdemel említést, s az Országos Kék Túra rendszeres szakaszbejárói az egyesület tagjai. Az egyesület taglétszáma, ifjúsági szekciója és pártoló tagi köre folyamatosan bôvül. A tagfelvételnek nincs semmilyen extra feltétele. Minden túrázást, vízi vagy hegyi idôtöltést kedvelôt szeretettel várnak. Dunakiliti legfiatalabb lakói A legutóbbi megjelenése óta (lapzártánkig) négy gyermek született településünkön. Elsôként Hegyi Mena Szofi június 21-én sírt fel elôször, azóta a Szilvás sor lakója. Keresztény Zente június 28-án született, azóta a Kossuth utcában lakik, akárcsak Házi János, aki július 18-án ismerhette meg szüleit. Szeredi Míra július 24-én folytatta a sort, ôt is a Szilvás soron tette le a gólya. Gratulálunk! HEGYI MENA SZOFI Fotó: duoinfomovar.hu SZEREDI MÍRA

5 11 oldal Új körjegyzôség alakult Szeptembertôl megalakult a Dunakiliti, Feketeerdô, Dunasziget hármas körjegyzôség. Dr. Odonics Alíz a megszûnô Feketeerdô-Dunakiliti körjegyzôség hivatalvezetôje nem pályázott az új posztra, jogviszonya megszûnt: a három település körjegyzôje az eddigi dunaszigeti jegyzô, dr. Papp László lett. Búcsú a falu ünnepe Egy-egy falu búcsúja a templom szentjének névnapjához kötôdött ezek az összejövetelek több világi elemet foglaltak magukba. Idegenek rendszerint csak a szomszédos falvakból jöttek, mert ez a mai napig elsôsorban a falu ünnepe, melyre igyekeznek azok is hazajönni, akik más faluba, esetleg más országrészbe származtak el innen. A családok és a falu egész közössége találkozik ezeken az összejöveteleken. A dunakiliti búcsút ebben az évben szeptember 16-án, vasárnap tartják. Szent István napi ünnepség Idén a Dunakilitiért Egyesület rendezte a Szent István napi helyi megemlékezést, mely a templomban kezdôdött a szentmisével, ahol Somfai Árpád plébános megáldotta az új kenyeret. Az ünnepi mûsort a faluház melletti téren tartották, ahol Sárköziné Sreiner Mónika mondott köszöntôt, majd konferálta végig az ünnepséget, amely a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. A Dunakilitiért Egyesület és Rajka Egyházközösség Vegyes kara, Major Gizella vezetésével adott szép koncertet, amelynek záró száma a Honfoglalás címû film slágerdala váltotta ki a legnagyobb tapsot. Árvay Kitti fôiskolai hallgató Benedek Elek: Dal a szeretetrôl címû versét adta elô nagy átéléssel, majd Horváth Mária énekelte el Radnóti Miklós megzenésített versét, amely hangulatilag kifejezetten beleillett az A rajkai polgármester kezdeményezésére korábban szóba került, hogy megvizsgáljuk egy öt településbôl álló körjegyzôség lehetséges létrehozását: ebben Rajka, Bezenye, Dunakiliti, Feketeerdô és Dunasziget szerepelt volna. A cél az elôre gondolkodás volt, hisz még kényszerhelyzetben sem Rajka, sem Dunakiliti nem volt: a törvényi elôírás szerint a 2000 fô alatt kötelezô közös körjegyzôséget fenntartani. Rajka önmagában, Dunakiliti pedig a már meglévô, Feketeerdôvel fenntartott körjegyzôség okán nem volt érintett. Az "ötös" körjegyzôség ötletét végül elvetettük, ellenben Dunaszigettel egy "hármas" körjegyzôség körvonalazódott. Ezt indokolta, hogy iskolai társulás is mûködik a két település között. A megállapodás végül megkötetett, szeptemberben elkezdte mûködés a három község által fenntartott új körjegyzôség, a régi (Feketeerdô és Dunakiliti közötti) megszûnt. Ezzel egyidôben a jegyzôi posztra pályázatot kellett kiírni. Erre dr. Odonics Alíz, dunakiliti jegyzôje nem pályázott, így az ô jogviszonya megszûnt. A testületek két jelentkezôt hallgattak meg, végül a második körben a dunaszigeti jegyzô, dr. Papp László mellett döntöttek: határozatlan idôre, december végi próbaidô kikötésével tölti be a posztot. A hármas körjegyzôség nagyobb állami támogatást kap, mint a korábbi, ám a finanszírozás és a személyi feltételek még nem ismertek. Az bizonyos, hogy 2013-tôl a közigazgatási feladatok a jegyzôtôl a kormányhivatalhoz kerülnek. Szokoli Sándor elmondta: az önkormányzatok önállósága nem csorbult, csupán a hivatalvezetô személye változott. A hivatal összetétele év végéig biztosan változatlan marad: addigra a finanszírozási feltételek és a helyben maradó feladatok is ismertek lesznek, ráadásul a tapasztalatok majd az esetleges párhuzamosságokat is kiszûrik az önkormányzatok között. Hosszabb távon ezeket a hatékony és gazdaságos mûködtetés érdekében ki kell szûrni. Informatikai fejlesztésre biztosan szükség lesz, hogy a hivatal dolgozói attól függetlenül, hogy melyik településen tarózkodnak, gyorsan és hatékonyan legyenek képesek a munkavégzésre. (A jegyzôvel készült interjúnkat a következô lapszámban olvashatják.) SZOKOLI SÁNDOR ÉS DR. PAPP LÁSZLÓ A KÖRJEGYZÔ ESKÜTÉTELEKOR. ünnepbe, s maga az ének is szépen szólt. Ezután Sántha László a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnázium tanára tartott ünnepi beszédet. Kimerítô alapossággal foglalta össze az államalapítást megelôzô történelmi helyzetet, Vajk Istvánná válását, a kereszténység felvételének szükségességét, majd a feudális állami rend kialakítását. Elôadását több idézettel fûszerezte (például István intelmei fia Imre herceg felé), majd Hómann Bálint egykori kultuszminiszter, történész korszakítéletébôl szemezgetett. Tanulságos, elôadás szintû ünnepi beszéd volt. Ezt követôen Szokoli Sándor polgármester felszelte a már megszentelt új kenyeret, amibôl az egyesület tagjai megkínálták a jelenlévô ünneplôket. A mûsor a Szózat közös eléneklésével fejezôdött be. Köszönjük a szervezôknek, résztvevôknek, mert sikerült az együttünneplés örömét meg - szerezni minden jelenlévônek. D. F. Jövô tavaszra a közösségé lehet a tér A sikeres közbeszerzés és a szerzôdéskötés után folytatódik az egykori kisiskolából kialakítandó közösségi tér építési munkálata. A minisztérium az új verziót is támogatásra érdemesnek találta. Amint arról elôzô lapszámunkban beszámoltunk az egykori kisiskola tetôszerkezetének és a födémszerkezetének lebontásakor derült ki, hogy az épületnek nincs megfelelô alapja. Emiatt olyan mértékben kellett változtatni a terveken, hogy új építési engedélyt és - nyertes pályázat lévén - a minisztérumhoz új kérelmet kellett beadni. Az is szóba került, hogy esetleg elállunk a pályázattól, ám aztán két változatra kértünk tájékoztató jellegû kivitelezôi árajánlatot. Kiderült, hogy a csökkentett verzió (230 négyzetméteres épület 50 négyzetmérenyi új résszel) majdnem 15 millió forinttal többe kerülne, mint a bôvített változat (420 négyzetméter hasznos alapterület 240 négyzetméteres új résszel). A közbeszerzési eljárás így aztán elindult ez utóbbi változatra. A beruházásra 65 millió forintos támogatást kap a település, a fejlesztés összeköltsége közel 100 millió forint. Fejlemény, hogy a közbeszerzési eljárás érvényes volt, a kivitelezôvel (Szabó és Társa) megszületett a szerzôdés, s elindult az építési (és bontási) munka. Szokoli Sándor polgármester elmondta: a munkaterület átadása óta folyik a kivitelezés a bontási munkálatokkal. A munkát két pályázati forrás is segíti: a Környezeti Energia és Operatív Program által támogatott részét novemberig kell befejezni, az Intergrált Közösségi Szolgáltató Térre kapott támogatás munkáival tél végéig kell végezni. Így a külsô nyílászáró-cserét és homlokzat-szigetelést elôre kell venni, s a hôszigetelést és színezést is mielôbb meg kell oldani. Az építési költségek az eredetihez képest 20 millió forinttal emelkedtek: a támogatási összeget nem emelte a minisztérium, ellenben a változást tudomásul véve a korábban elnyert pályázati összeget az új verzióra is jóváhagyta. 11

6 12 oldal 12 Három eligazolt játékosát fiatalokkal pótoló megyei másodosztályú labdarúgó csapatunk bravúros bôsárkányi gyôzelemmel kezdte az új szezont. Új csapat is alakult Dunakilitin, mely a me gyei harmadosztályban kezdte meg szereplését. "Házon belül oldjuk meg a távozók pótlását mondta a Kiliti krónikának Forrai Attila, megyei másodosztályú labdarúgó csapatunk edzôje. Nyáron ugyanis Horváth Péter Mosonszentmiklósra igazolt, míg Umathum Norbert és Tóth Norbert játékengedélye Lipótra került. A csapathoz érkezett Gaszner Gábor, aki legutóbb Bezenyén játszott, s egy ideje már a csapattal edzett, Kalmár László sérülése javult, így az elsô fordulókban már ô védte kapunkat. A fiatalok közül Czér Krisztián a felnôtt keretbe került, s a korábban kevesebb lehetôséget kapó Ádám Richárd és Suri Szabolcs is több lehetôséget kaphat ebben a szezonban. Cséfalvay Szabolcsot is sikerült meggyôzni a maradásról, így Fehér Jánossal együtt három kapusa van a felnôtteknek. Lehet, hogy papíron egy kicsit gyengült a keret, de úgy érzem a csapat összekovácsolódott, egységesebbek vagyunk, s a hangulat is egyre jobb. Vannak rejtett tartalékaink itt elsôsorban a fiatalokra gondolok akiknek át kell venniük a távozók szerepét. Mivel védôk vagy védekezô játékosok távoztak, ezért ezen a poszton kényszerülök változtatásra, remélem a Rusznyák-Nagy T. kettôs megoldja a belsô védôk hiánya okozta gondjainkat. A keret fôs, s mivel elindult egy második csapat is Dunakilitin, így könnyebb helyzetbe vagyok, ki üljön a cserepadra. Lelkes csapatot ígérek, melyet remélem a nézôk is értékelni fognak. A vezetôség az elsô hatba a várja a csapatot, én reálisan az elsô tíz hely valamelyikébe. Tavaly sajnos azzal a kerettel nem sikerült érmet szereznünk mondta. Az edzô nem örült, hogy a sorsolás szerint augusztus 19-én Bôsárkányban indult a bajnokság, csapatunk azonban bravúros, 3-2-es gyôzelmet aratott a rábaközi településen, majd odahaza 1-1-es döntetlent játszott Bezenyével. Forrai Csapataink harcban állnak az elindult második csapatról elmondta: átjárási lehetôség van - félévente - a két csapat között, más kérdés, hogy igény esetén lesznek-e, akik visszajönnek a megye kettes együtteshez. Az ifjúsági csapat szemponjából mindenképpen jó, hogy az ifibôl kiöregedettek felnôtt gárdában játszhatnak, hisz így fiatalok szereplhetnek az U19-ben. Ami az ifiket illeti: szinte a komplet tavalyi serdülôcsapat az ifiben szerepel, így ebben az évben még nem várható tôlük még kiugró eredmény. Az elsô mérkôzésen Bôsárkányban 5-1-es vereséget szenvedtek, majd odahaza 3-2-re kaptak ki a Bezenyétôl. A csapatot Fekete Dávid és Horváth Gábor irányítja. Jól kezdte a bajnokságot a nyáron megalakult Dunakiliti II is. Az ifibôl kiöregedett játékosok, s több újrakezdô alkotta együttest Pintér Péter vezeti, s az elsô fordulóban a megyei harmadosztályban 6-2-re verték az Abda II-t, majd 1- JÓL KEZDTE A BAJNOKSÁGOT A NYÁRON MEGALAKULT DUNAKILITI II IS. AZ IFI- BÔL KIÖREGEDETT JÁTÉKOSOK, S TÖBB ÚJRAKEZDÔ ALKOTTA EGYÜTTEST PIN- TÉR PÉTER VEZETI. KÉPÜNKÖN LELKES MIKLÓS ÉS BAROS GÁBOR. 1-re végeztek a DAC II ellen. Az évek óta bajnokságot nyerô ificsapatból Dovigyel, Baros, Zubán Z., Horváth P., Horváth Cs., Lôrinczi M., Lelkes M., Káldi Á., Pintér, Makai B. igazolt ide, visszatért Bezenyérôl Kurucz, újrakezdte Mezei, Tamás, Balikó, Novák Á., Árvay B., Lelkes N., Takács G., Hajós N. Ütöképes csapata lehet ez ennek az osztálynak. Serdülôcsapatunk évek óta létszámgondokkal küzdött, most jófomán a teljes csapat a megyei másodosztályú gárdánk ifije lett, így ebben az évben nem indított serdülôcsapatot Dunakiliti. A tervek szerint azonban az U13- as korosztály küzdelmeibe bekapcsolódunk. Cs. A.

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11.

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Márki Ernő ügyvezető Asztalitenisz Sport Klub Szeged Székhely és PP. Terem: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7.

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET)

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) 2010. május 19. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Ki Érted Véled szállna szembe

Ki Érted Véled szállna szembe XVIII. évfolyam 7. szám 2006. augusztus 16. Ki Érted Véled szállna szembe Vajon tudták, érezték Vajk szülei, amikor újszülött gyermekükre néztek, hogy fiúk mennyire fontos szerepet fog betölteni a magyarság

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 27-32. 1 TARTALOMJEGYZÉK 27/2016.(V.26.) PBH.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00190/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00190/2013/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Baján csobbant a csapat Megyedöntőn jártak 2009.01.15. A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Január 8-án a vizek városában

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért Kormányzati lépések Székesfehérvár A kihelyezett kormányülésen meghozott döntések értékelése 2013. augusztus 20. fejlődéséért Fűtőerőmű 2004. Az erőmű privatizálásra került 2012. A cég felszámolása megkezdődött

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

VIZI SÁRKÁNYOK. Hajdúnánás Városi Önkormányzat I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA

VIZI SÁRKÁNYOK. Hajdúnánás Városi Önkormányzat I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA Hajdúnánás Városi Önkormányzat VIZI SÁRKÁNYOK I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA A verseny célja: Megismertetni a vízi sportok egyik csapatépítő ágával a tanuló ifjúságot

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

II. Hévízi Derby (C0 - A2)

II. Hévízi Derby (C0 - A2) II. Hévízi Derby (C0 - A2) Verseny ideje: 2008.06.06-2008.06.08 Típusa: A - kategória Hévíz, Kossuth u. Helyszíne: Labdarúgó edzőpálya és környéke Nevezés # lezárása 1 2008.06.02.nap 22:00 2 2008.06.02.nap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben