FHB PRÉMIUM GOLD LOMBARD HITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB PRÉMIUM GOLD LOMBARD HITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ"

Átírás

1 FHB PRÉMIUM GOLD LOMBARD HITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszáma: , mint hitelnyújtó (továbbiakban Bank), másrészről saját nevében és javára eljáró: Név:... Ügyfél-azonosító*: _ _ _ _ _ _ _ Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely:... Személyazonosító okmány típusa:... Születési idő: _ _ _ _.év _ _.hó _ _. nap Okmány száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lakcímkártya száma: _ _ _ _ _ _ _ _ Állampolgárság: Magyar / egyéb:... Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Állandó lakcím: _ _ _ _... Levelezési cím: _ _ _ _... Vezetékes telefon:+ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ Mobiltelefon:+ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ cím:... Név:... (továbbiakban: Igénylő I. / Számlatulajdonos I., valamint Ügyfél-azonosító*: _ _ _ _ _ _ _ Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely:... Személyazonosító okmány típusa:... Születési idő: _ _ _ _.év _ _.hó _ _. nap Okmány száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lakcímkártya száma: _ _ _ _ _ _ _ _ Állampolgárság: Magyar / egyéb:... Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Állandó lakcím: _ _ _ _... Levelezési cím: _ _ _ _... Vezetékes telefon:+ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ Mobiltelefon:+ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ cím:... (továbbiakban: Igénylő II. / Számlatulajdonos II.) (jelen Szerződés tekintetében abban az esetben is, ha az igénylést két személy nyújtja be továbbiakban: Hiteligénylés adatai részben amennyiben a szövegkörnyezet ettől ellentétesen nem rendelkezik Igénylő, Általános rendelkezések részben: Számlatulajdonos, Bank és Igénylő/Számlatulajdonos együttesen: Felek) között az Lakossági és pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak mellett, az alulírt helyen és időben az alábbiak szerint: IGÉNYLÉS ADATAI I. K Ö L C S Ö N AD A T O K 1. Igénylés típusa: Új igénylés Hitelkeret emelése 2. Igényelt kölcsön összege: _ _. _ _ _. _ _ _ Ft, azaz... forint. 3. A felajánlott fedezet(ek) típusa: Betét Értékpapír 4. Lakossági HUF bankszámla száma 1 : 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 5. Lakossági EUR bankszámla száma**: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 6. Lakossági USD bankszámla száma**: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 7. Óvadéki HUF bankszámla száma**: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 8. Óvadéki EUR bankszámla száma**: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 9. Óvadéki USD bankszámla száma**: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 10. Befektetési Számla száma**: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 11. Tartós Befektetési Számla száma**: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 12. Értékpapír Tartós Befektetési Számla száma**: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ Igénylő I./Számlatulajdonos I. szignó... Igénylő II./ Számlatulajdonos szignó... Ügyintéző I szignó... Ügyintéző II. szignó... *A Bank tölti ki! ** A bevont fedezetek típusának megfelelő számlaszámok kitöltése kötelező! 1 Erre a Bankszámlaszámra történik a kölcsön folyósítása, és innen történik a törlesztése. 1/6

2 13. A felajánlott fedezet(ek) adatai: a) Betét fedezet: Betétazonosító Betét típusa Betét devizaneme Betét lejárata / fordulónapja Betét összege b) Értékpapír fedezet: Értékpapír megnevezése Értékpapír devizaneme Értékpapír ISIN kódja Értékpapír típusa Értékpapír darabszáma Értékpapír névértéke II. I G É N Y L Ő I. A D A T A I 1. Családi állapota: házas élettársi viszony egyedülálló 2. Legmagasabb iskolai végzettsége: /főiskolai/egyetemi diploma középfokú végzettség legfeljebb 8 általános 3. Rendelkezik nyelvvizsgával? igen nem 4. Az Igénylő háztartásában élők száma az Igénylővel együtt: _ _ fő 2 5. Az igénylővel egy háztartásban élő eltartottak száma: _ _ fő 3 6. Rendelkezik-e 3 millió Ft-nál nagyobb értékű ingatlanvagyonnal? igen, jelzáloggal terhelt igen, jelzáloggal nem terhelt nem 7. Mióta lakik állandó lakcímén? _ _ _ _ év _ _ hó _ _ nap 8. Az Igénylő rendelkezik-e más banknál vezetett bankszámlával? nem Igen, amire legalább 3 hónapja rendszeres átutalás érkezik Igen, nem érkezik rá rendszeres átutalás 9. Rendelkezik-e más hitelintézetnél fennálló tartozással? igen nem III. I G É N Y L Ő II. A D A T A I 1. Családi állapota: házas élettársi viszony egyedülálló 2. Legmagasabb iskolai végzettsége: /főiskolai/egyetemi diploma középfokú végzettség legfeljebb 8 általános 3. Rendelkezik nyelvvizsgával? igen nem 4. Az Igénylő háztartásában élők száma az Igénylővel együtt: _ _ fő 4 5. Az igénylővel egy háztartásban élő eltartottak száma: _ _ fő 5 6. Rendelkezik-e 3 millió Ft-nál nagyobb értékű ingatlanvagyonnal? igen, jelzáloggal terhelt igen, jelzáloggal nem terhelt nem 7. Mióta lakik állandó lakcímén? _ _ _ _ év _ _ hó _ _ nap 8. Az Igénylő rendelkezik-e más banknál vezetett bankszámlával? nem Igen, amire legalább 3 hónapja rendszeres átutalás érkezik Igen, nem érkezik rá rendszeres átutalás 9. Rendelkezik-e más hitelintézetnél fennálló tartozással? igen nem Igénylő I./Számlatulajdonos I. szignó... Igénylő II./ Számlatulajdonos szignó... Ügyintéző I szignó... Ügyintéző II. szignó... ** A bevont fedezetek típusának megfelelő számlaszámok kitöltése kötelező! 2 Az igénylővel egy háztartásban élők száma összesen (eltartottakkal és keresőképes családtagokkal együtt), az igénylőt is beleszámítva. 3 A háztartásban élő olyan személy, aki nem rendelkezik a saját maga eltartásához szükséges jövedelemmel (pl. gyermekek, házastárs, testvér, szülő) 4 Az igénylővel egy háztartásban élők száma összesen (eltartottakkal és keresőképes családtagokkal együtt), az igénylőt is beleszámítva. 5 A háztartásban élő olyan személy, aki nem rendelkezik a saját maga eltartásához szükséges jövedelemmel (pl. gyermekek, házastárs, testvér, szülő) 2/6

3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS NYILATKOZATOK 1. Adós tudomásul veszi, hogy pozitív hiteldöntés esetén is, a Bank a folyósítást feltétel teljesítéséhez kötheti. 2. Adós büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 3. Adós tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentum aláírása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül. 4. Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a kölcsön engedélyezése során hitelbírálatot végez, és annak eredménye alapján jogában áll az igénylést elutasítani. Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen igénylés Adós általi egyoldalú aláírása, illetve annak benyújtása nem jelent kötelezettséget a Bank részére az igényelt kölcsön engedélyezésére. 5. Pozitív hitelbírálat esetén a Bank Visszaigazoló levelet küld (továbbiakban az igénylés, és a Visszaigazoló levél együtt Szerződés), mely tartalmazza a megállapított kölcsön lényeges feltételeit, így különösen annak összegét, a folyósítás dátumát, a kölcsön lejáratát, az Óvadékul szolgáló betétek és/ vagy értékpapírok azonosítására szolgáló adatokat, valamint a Bank általi aláírása napján a Hirdetmény szerint érvényes kondícióit, a törlesztő részletek összegét, számát, esedékességét, az induló Teljes Hiteldíj Mutató (THM) számításánál figyelembe veendő díjak, költségek, kamatok és jutalékok induló mértékét, melyet Adós jelen dokumentum aláírásával elfogad. Az Általános rendelkezések és nyilatkozatok 1. pontja szerinti esetben a Visszaigazoló levél tartalmazza továbbá a feltétel teljesítésének határidejét, azzal, hogy Adós tudomásul veszi, hogy az ott írt határidő elmulasztása a Szerződést minden külön jogcselekmény nélkül - megszünteti, és a Bankot folyósítási kötelezettség nem terheli. Amennyiben Adós az előírt feltételt az előírt határidőben teljesíti, a Bank a kölcsön folyósításáról, ill. a Visszaigazoló levélben közölt egyes adatok esetleges megváltozásáról Értesítőt küld, amely a Szerződés részét képezi. 6. Adós tudomásul veszi továbbá, hogy igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt, annak Bank általi aláírásától minősül Szerződésnek, mely alapján illetve ha folyósítási feltétel került előírásra, annak teljesítése feltételével - a Bank az Adós részére kölcsönt folyósít. A Szerződés elválaszthatatlan része a Bank mindenkor hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat), az FHB Személyi Kölcsön ÁSZF (továbbiakban: ÁSZF), valamint az FHB lombard hitelekről szóló Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény), illetve a folyósítás fogadására és törlesztés teljesítésére szolgáló bankszámla díjait, költségeit a Bank Bankszámla Alaphirdetménye,és a Bankszámlához igénybevett bankszámlacsomagra vonatkozó Hirdetménye tartalmazza, amelyeket az Adós jelen dokumentum aláírása előtt átvett, megismert, megértett, és magára nézve kötelezőnek fogadott el. A Bank a kölcsön engedélyezése esetén, postai úton megküldi az Adós részére a Visszaigazoló levél (valamint az Értesítés) egy eredeti példányát. A Bank a Visszaigazoló levéllel együtt az Üzletszabályzat, az ÁSZF, és Hirdetmény egy-egy példányát is megküldi az Adós részére, ha azok bármelyikének módosítása az igénylés benyújtását követően került kifüggesztésre. 7. A Visszaigazoló levélben (és Értesítésben) közölt THM az ott meghatározott kölcsönösszeg, a Visszaigazoló levél (Értesítés) Bank általi aláírásának napján hatályos jogszabály szerinti számítási módszer, a hatályos Hirdetményben részletezett díjak, költségek, kamatok és jutalékok figyelembevételével történt. Adós tudomásul veszi, hogy a THM a feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat. A THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket, kamatot és jutalékot, azok mértékét, kiszámításának módszerét a Hirdetmény tartalmazza. 8. Adós kijelenti, hogy valamennyi az igénylés általa történő aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti díjakat, költségeket, kamatot és jutalékot és annak mértékét megismerte, és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékek szerint alakul. 9. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján felszámított díjak, költségek, kamatok és jutalékok az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések szerint módosíthatóak a Bank által egyoldalúan, a Bank ott meghatározott értesítési kötelezettsége mellett. Az engedélyezett kölcsön összegének folyósítása egy összegben, forintban történik a Hiteligénylés adatai I.4. pontjában megjelölt, Adós Banknál vezetett forint lakossági bankszámlájára (továbbiakban: Bankszámla), melynek terhére a Bank, Adós jelen szerződés aláírásával adott felhatalmazása alapján a folyósítási jutalékot a folyósítást követően elszámolja. 10. Adós a kölcsönt a futamidő végén, a tőkét és a futamidő alatt a tőke után számított Hirdetmény szerinti járulékokat egy összegben köteles a Bank részére visszafizetni, a Visszaigazoló levélben (Értesítésben) közölt esedékességi napon. 11. A Kölcsön törlesztése érdekében Adós külön okiratban adott felhatalmazó levélben felhatalmazza a Bankot a jelen Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének a Banknál vezetett Bankszámláról történő beszedésére, a felhatalmazó levélben foglalt feltételek szerint. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön teljes futamideje alatt a felhatalmazó levélben megjelölt Bankszámláját fenntartja, és a Kölcsön törlesztése érdekében adott felhatalmazását a Kölcsön teljes visszafizetéséig nem vonja vissza. Adós a Bankszámlát csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása esetén szüntetheti meg, egyidejűleg a korábbival egyező tartalmú, új felhatalmazás megadása mellett. Adós tudomásul veszi, hogy az e pontban vállalt kötelezettsége megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az, a Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. Amennyiben Adós fizetési kötelezettségével részben vagy egészben késedelembe esik, tudomásul veszi, hogy a Bank az Adós nála vezetett bármely bankszámlája terhére beszámítási jogával élhet 12. Adós, mint Óvadékot nyújtó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Visszaigazoló levélben meghatározott összegű óvadéki betét (továbbiakban: Elvárt óvadék) elhelyezése, illetve értékpapír óvadékba adásának feltételével jogosult a Kölcsönre. (a fedezetül szolgáló betét és /vagy értékpapír a továbbiakban, együtt: Óvadék). Adós - az Óvadék jogi természete ismeretében - kijelenti, hogy a Hiteligénylés adatai I.13. pontban körülírt betét(ek)et és / vagy értékpapír(oka)t a Kölcsön, és Hirdetmény szerinti járulékai, (ideértve az esetleges késedelem idejére járó késedelmi is), erejéig, azok teljes kiegyenlítéséig, biztosítékul adja. Tudomásul veszi, hogy az Óvadéki szerződés a Bank által elfogadott, a Visszaigazoló levélben közölt betétekre és/vagy értékpapírokra jön létre. A Bank az Óvadékul felajánlott betét összegét a Visszaigazoló levél aláírása napján az Óvadéki számlára a folyamatban levő betétlekötés megszakítása nélkül átvezeti és zárolja, illetve értékpapír óvadék esetén a Befektetési Számlán és/ vagy Értékpapír Tartós Befektetési Számlán (továbbiakban a Befektetési Számla és Értékpapír Tartós Befektetési Számla együtt: Befektetési Számla) (továbbiakban az Óvadéki számla és zárolt Befektetési Számla együtt : Zárolt számla) zárolja azzal, hogy a betét megszolgált kamata és az értékpapír hozama, illetve az értékpapír (Óvadék alatt történő lejárata esetén) ellenértéke Zárolt számlán kerül jóváírásra. 13. Adós, mint Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy a Zárolt számlán levő Óvadék felett nem illetve csak az ÁSZF III.6. pontjában foglaltak szerint, a Bank előzetes jóváhagyása esetén, az elvárt Fedezettségi szint megtartása mellett rendelkezhet. Az Óvadék összetétele, összege módosulása esetén Felek jelen szerződés óvadéki szerződési részét írásban módosítják. 14. Adós tudomásul veszi, hogy az Óvadék terhére a Bank a Szerződés fennállása alatt, illetve a Szerződés megszűnése esetén a késedelmes, ki nem egyenlített tartozás és járulékai erejéig kielégítési jogával élhet. A Bank az Óvadékkal szemben közvetlenül, az Adós hozzájárulása, és minden egyéb intézkedés bevárása és megtétele nélkül érvényesítheti kielégítési jogát, az Adós egyidejű értesítése mellett. 15. Ha a Bank él az óvadékba adott betét terhére az igény kielégítési jogával, az Óvadékolt betétet feltöri, és az óvadék terhére elszámolt összegről Adóst írásban értesíti. A Kölcsön törlesztésére fel nem használt összeg a I pontok szerinti az Óvadéki betét devizanemével egyező devizanemű - Bankszámla látra szóló egyenlegére kerül átvezetésre. Az óvadékba helyezett betét feltöréséből eredő kamatveszteség Számlatulajdonost terheli. Ha a Bank a Szerződés felmondása nélkül él igény kielégítési jogával, vagy anélkül is, ha az Óvadéki számlán levő betét összege az Elvárt óvadékösszeg/felszólítási szint alá csökken, a Számlatulajdonost külön írásban értesíti, és pótfedezet nyújtására hívja fel. Amennyiben a betét összegét a Számlatulajdonos a Bank által előírt határidőben az Elvárt óvadékösszegre nem egészíti ki, a Bank a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. Az igény kielégítést követően megmaradt betét, ha a banki igény kielégítéssel egyidejűleg a Szerződés nem szűnik meg a Számlatulajdonos lekötési rendelkezéséig az Óvadéki számlán látra szóló összegként szerepel, a Szerződés megszűnése esetén a Bankszámla látra szóló egyenlegére kerül átvezetésre. Az óvadékba helyezett betét feltöréséből eredő kamatveszteség Számlatulajdonost terheli. Devizabetét óvadék esetén a Bank a betétet a Hirdetményben meghatározott árfolyamon váltja át. 16. Ha a Bank él az óvadékba adott értékpapír terhére az igény kielégítési jogával, a zárolt Befektetési Számlán levő értékpapírokat a vonatkozó Hirdetményben és ÁSZF-ben meghatározott / hivatkozott árfolyamon értékesíti, és az óvadék terhére elszámolt összegről Adóst értesíti. Ha a zárolt Befektetési Számlán levő értékpapír értéke a Felszólítási szint alá csökken, a Számlatulajdonost írásban értesíti, és pótfedezet nyújtására hívja fel. Amennyiben az Óvadék összegét Adós a Bank által előírt határidőben a megfelelő szintre nem egészíti ki, a Bank a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. Amennyiben az értékpapír óvadék összege a Likvidálási szint alá csökken, a Bank a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja, és az értékpapírokat a Hirdetményben/ÁSZF-ben meghatározott/ hivatkozott árfolyamon értékesíti. Az igény kielégítést követően megmaradt összeg a zárolás alól feloldásra kerül. Az óvadékba helyezett értékpapírok értékesítéséből eredő esetleges veszteség Adóst terheli. 17. Amennyiben Adós a kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a Bank a fedezetek zárolását megszünteti, az Óvadék felszabadításáról Adóst írásban értesíti, és azt betét óvadék esetén a Betét feltörése nélkül a Bankszámlára átvezeti, illetve értékpapír Óvadék esetén annak zárolását megszünteti. 18. Adóst a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII.tv. alapján megilleti a jelen Szerződéstől való elállás/felmondás joga, melynek részletes feltételeit, módját és jogkövetkezményeit az ÁSZF tartalmazza, mely nem érinti Felek jelen Szerződés megszüntetésére vonatkozó egyéb, az ÁSZF-ben részletezett felmondással kapcsolatos lehetőségeit. 19. Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Bank jelen szerződésből eredő bármely követelésének elévülési idejét - a Ptk. vonatkozó rendelkezésein túlmenően- a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás, a követelés megegyezéssel történő módosítása, ideértve az egyezséget is,a szerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén annak végrehajtási záradékkal történő ellátása,a követelés bírósági úton történő érvényesítése, illetve bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. 20. A Bank felügyeleti hatóságának nevét és székhelyét, valamint a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat 3/6

4 tartalmazza. 21. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi CCLXXII. tv. valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak. Igénylő I./Számlatulajdonos I. szignó... Igénylő II./ Számlatulajdonos szignó... Ügyintéző I szignó... Ügyintéző II. szignó... Kelt: _ _. év _ _.hó _ _.nap Adós aláírása Adóstárs aláírása... Tanúk: Ügyintéző aláírása Név Lakcím Szem. ig. szám Aláírás... Tanúk hiányában cégszerű aláírás Mellékletek: Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzat FHB Személyi kölcsön Általános Szerződési Feltételei FHB Lombard hitelekről szóló Hirdetmény Tájékoztatás az FHB Prémium Gold Lombard Hitel szerződés megkötését megelőzően Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről Nyilatkozat Jelzáloggal Nem Fedezett Hiteltermékekhez 4/6

5 [Címzett] [város] [utca] [házszám] [irányítószám] Tárgy: FHB Prémium Gold Lombard Hitel létrejöttéről szóló Visszaigazoló levél Ügyfél azonosító Hitelazonosító:... Bankszámla (törlesztőszámla) száma: xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és az FHB Bank Zrt. (Bank) szolgáltatását választotta! Tájékoztatjuk, hogy az FHB Prémium Gold Lombard Hitelre vonatkozó igénylését a Bank elfogadta. Felhívjuk figyelmét, hogy igénylése alapján és a jelen Visszaigazoló levelünk keltének napján Ön(ök) és a Bank között a fenti számú az alábbiakban meghatározott összegű és kondíciókkal bíró FHB Prémium Gold Lombard Hitel Szerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) létrejött. Tájékoztatjuk, hogy a Kölcsönszerződése alapján a kölcsön összege óvadéki betét, mint fedezet biztosítása mellett / értékpapírok óvadékba helyezése, mint fedezet biztosítása mellett jelen Visszaigazoló levél Bank általi aláírása napján folyósításra került a fent megjelölt bankszámlára (továbbiakban: Bankszámla). A Bankszámláról a kölcsön összegét a Bank bármely fiókjában felveheti, és szabadon felhasználhatja. Amennyiben Ön(ök) a Bankszámlához kapcsolódóan bankkártyával, illetve FHB vagy FHB TeleBank szolgáltatással is rendelkezik(nek), úgy a Bankszámla feletti rendelkezés általános szabályai szerint hozzájuthat(nak) a kölcsön összegéhez. A Bankszámlához kapcsolódó díjakat, költségeket a Bankszámla Alaphirdetmény, és a Bankszámlához igénybevett bankszámlacsomagra vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. Az alábbiakban feltüntetett kondíciók jelen Visszaigazoló levél aláírásának napján érvényesek. A kölcsön összege:.. forint A kölcsön folyósításának napja: A kölcsön futamideje: A kölcsön kezdőnapja: 12 hónap. év hó nap. év hó nap A kölcsön lejárata:. év hó nap A törlesztőrészlet esedékessége: A törlesztés összege: A törlesztés beszedésének díja:. év hó nap.... forint A törlesztő részletek száma: 1 db Hitelkamat mértéke: Folyósítási jutalék:. forint Prémium Gold szolgáltatás havi díja: 0 Ft+a törlesztő összeg 0,30%-a, maximum 6000 Ft. %, mely a futamidő alatt változatlan. forint Fent nevezett törlesztő számla havi számlavezetési díja: Befektetési számla havi számlavezetési díja: forint 6. forint Fenti bankszámlához kötelezően kapcsolt főkártya (bankkártya) éves díja 7 : Hitel teljes díja: a második évtől:. forint. forint Az Adós által fizetendő teljes összeg: forint Az induló teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke az itt közölt díjak figyelembe vétele mellett:. % az első évben: forint A kölcsön megállapításához figyelembe vett értékpapír fedezetek piaci értéke/betét összege összesen:.. forint, az ez alapján számított fedezeti érték: forint. A futamidő alatt a fedezeti érték és a fennálló tartozás aránya mindenkor el kell, hogy érje a legalább 100%-os arányt. Óvadéki számla száma (betét esetén): 18xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx Óvadékul szolgáló betét(ek) adatai: Betét fedezet Betétazonosító Betét típusa Betét lejárata / fordulónapja Betét összege (forintban) 6 A Befektetési számla vezetés díjának megállapítása, becsléssel, a Prémium Gold ügyfelek esetén alkalmazott havi állományi díj figyelembevételével történt a kölcsön teljes fedezettségét - az FHB Bank által nyilvánosan kibocsátott 3 évnél hosszabb hátralévő futamidő, de maximum 6 éves HUF kötvény által - feltételezve. 7 Amennyiben a Bankszámlához kötelezően nem került előírásra bankkártya, a sor áthúzandó. LSZ29_2_ /6

6 Befektetési számla száma: 18xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx Óvadékul szolgáló értékpapír(ok) adatai: Értékpapír fedezet Értékpapír megnevezése / típusa Értékpapír kódja ISIN Értékpapír darabszáma Értékpapír névértéke Figyelembe vett piaci érték (forintban) Az óvadékul szolgáló betétek/értékpapírok a Kölcsönszerződésből fennálló tartozás teljes megfizetéséig, annak biztosítékául szolgálnak, és óvadékot nyújtó Adós arról csak a Bank előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén és feltételével rendelkezhet(nek). Amennyiben Ön(ök) az FHB Prémium Gold Lombard Hitel szerződésből eredő fizetési kötelezettségé(ük)nek bármely oknál fogva részben, vagy egészben, határidőben nem tesz(nek) eleget, úgy a Bank a késedelmes, és ki nem egyenlített tartozás összegéről írásbeli értesítést küld, és ha Ön(ök) a tartozását a Bank által közölt határidőben nem, vagy teljes összegben nem fizeti(k) meg, a Bank ezt követően külön előzetes értesítés nélkül az Óvadék terhére igény kielégítési jogával élhet. Budapest, 200x.xx.xx Tisztelettel: FHB Bank Zrt. LSZ29_2_ /6

FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügyletazonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:...

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) 1. Szerződő felek 1.1. Hitelező: Cégneve: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6422. Tompa, Szabadság tér 16. Levelezési címe: 6422. Tompa Szabadság

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám 1/15 Ügyszám: 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail / fax Biankó szám: 01-43-001 3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / e-mail / fax

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től)

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) A Bank tölti ki! Befogadó fiók neve Ügyintéző neve Meghatalmazott azonosító Kampány azonosító

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz KINIZSI BANK Zrt. JELZÁLOGGAL FEDEZETT KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz Szerződésszám:.. amely létrejött egyrészről a KINIZSI BANK Zrt. Székhelye: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt.

1.1. A Takarékszövetkezet az Adósnak.,-Ft, azaz.. forint kölcsönt nyújt. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet mellett nyújtott, lakásvásárlási/építési/bővítési/felújítási/korszerűsítési/adósságkiváltó/szabad felhasználási célú hitelről amely létrejött egyrészről a Pilisvörösvár

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ( ) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel)

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) Hiteliktatószám:. Engedélyszám: Kölcsönszerződés Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, mint

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben