FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ"

Átírás

1 FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügyletazonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszáma: , mint hitelkártya kibocsátó és hitelnyújtó (továbbiakban Bank), másrészről saját nevében és javára eljáró: Név:... Ügyfél-azonosító*: _ _ _ _ _ _ _ Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely:... Személyazonosító okmány típusa:... Születési idő: _ _ _ _. év _ _. hó _ _. nap Okmány száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lakcímkártya száma: _ _ _ _ _ _ _ _ Állampolgárság: Magyar / egyéb:... Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Állandó lakcím: _ _ _ _... Levelezési cím: _ _ _ _... Vezetékes telefon:+ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ Mobiltelefon:+ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ cím:... (továbbiakban: Igénylő/Kártyabirtokos) (jelen Szerződés tekintetében továbbiakban: Igénylés adatai részben amennyiben a szövegkörnyezet ettől ellentétesen nem rendelkezik Igénylő, Általános rendelkezések és nyilatkozatok részben: Kártyabirtokos, Bank és Igénylő/Kártyabirtokos együttesen: Felek) között az Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), az FHB Bank Elektronikus Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban Elektronikus ÁSZF), (a továbbiakban együtt: ÁSZF) foglaltak mellett, az alulírt helyen és időben az alábbiak szerint: IGÉNYLÉS ADATAI I. K Ö L C S Ö N A D A T O K 1. Keret igénylése/módosítása a Cserélje jobbra ajánlat keretében történik 1 : igen nem 2. Igénylés módja 2 3 : Új igénylés Hitelkeret módosítása 3. FHB Jelzáloghitellel egyidejű igénylés: 4 igen nem 4. Hitelkártya típusa: FHB MasterCard Extra FHB Visa Autós 5. Igényelt keret/keretmódosítás összege: _ _ _ _ _ _ _ _ Ft, azaz... forint. a) Amennyiben a Bank a hitelbírálat során az igényelttől eltérő összeget hagy jóvá, azt az Igénylő elfogadja nem fogadja el b) Elfogadás esetén az Igénylő által elfogadható: Legkisebb összeg 5 : _ _ _ _ _ _ _ _ Ft, azaz... forint. 6. Hitelkártya adatai: a) Feltüntetni kívánt név (max. 24 karakter): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b) Kézbesítési mód: levelezési címre postázva _ _ _. számú bankfiókban személyesen 7. Kiegészítő szolgáltatások: a) Az Igénylő FHB Flotta kedvezményt: igényel nem igényel b) FHB SMS Kártyafigyelő szolgáltatást: igényel nem igényel c) SMS-mobilszám: fent megadott mobilszám egyéb mobilszám: + _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ d) Minimum fizetendő összeg teljesítése automatikus beszedéssel FHB bankszámláról: igen nem Számla száma: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ e) Az Igénylő a Hitelkártyához az alábbi díjköteles biztosításokat igényli: FHB MasterCard Extra Hitelkártyához hitelfedezeti személybiztosítást FHB Visa Autós Hitelkártyához utasbiztosítást FHB Visa Autós Hitelkártyához hitelfedezeti személybiztosítást I I. I G É N Y L Ő A D A T A I 1. Családi állapota: házas egyedülálló élettárs elvált özvegy 2. Legmagasabb iskolai végzettsége: tudományos fokozat egyetemi diploma Msc (Master) Bsc (Bachelor) főiskolai diploma középfokú végzettség (érettségi) 8 általános és szakiskola legfeljebb 8 általános 3. Van 3 millió Ft-ot meghaladó értékű ingatlanvagyona? nincs *A Bank tölti ki! 1 Más banknál meglévő Hitelkártya alapján történő igénylés. 2 A vonatkozó szerződéses feltételeket jelen nyomtatvány IV. pontja tartalmazza. 3 A vonatkozó szerződéses feltételeket jelen nyomtatvány V. pontja tartalmazza. 4 Az FHB Bank Zrt-nél vagy az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél igényelt jelzáloghitel kérelemmel egyidejűleg benyújtott igénylés esetén. 5 A termékfeltételek szerint, a bank által elfogadható legkisebb hitelösszeg Ft. HSZ01_17_ [Ügyletazonosító] 1/6

2 van, jelzáloggal terhelt van, jelzáloggal nem terhelt 4. Mióta lakik állandó lakcímén? _ _ _ _. év _ _. hó _ _. nap 5. Levelezési címen a tartózkodás jogcíme: tulajdonos 6 társtulajdonos családtag bérlő egyéb:. 6. Van ki nem egyenlített közüzemi tartozása? igen nem 7. Mobil előfizetés típusa: havi előfizetéses feltöltő kártyás céges nincs mobil 8. Folyik ellene büntető-, végrehajtási elj., van lejárt köztartozása?: igen nem I I I. H Á Z T A R T Á S A D A T O K 1. Háztartás és költségadatok a) Az Igénylő háztartásában élők száma az Igénylővel együtt 7 : _ _ fő b) Az Igénylővel egy háztartásban élő eltartottak száma 8 : _ _ fő c) Háztartás havi kiadása 9 : _ _ _ _ _ _ _ _ Ft d) Háztartásban vállalt költséghányad 10 : _ _ _ % 2. A háztartás kölcsönei/kiadásai forintban a) Kölcsön/kiadás típusa: jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing gépjármű lízing gépjármű lízing gépjármű lízing gépjármű lízing folyószámlahitel folyószámlahitel folyószámlahitel folyószámlahitel hitelkártya hitelkártya hitelkártya hitelkártya személyi kölcsön személyi kölcsön személyi kölcsön személyi kölcsön egyéb hitel egyéb hitel egyéb hitel egyéb hitel b) Devizanem 12 : HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY c) Szerződéses összeg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d) Havi összeg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e) Fennálló tartozása: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f) Hitelező neve: g) Összes adós száma 13 : h) Ebből most is adós lesz 14 : i) Kölcsön/kiadás típusa: jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing gépjármű lízing gépjármű lízing gépjármű lízing gépjármű lízing folyószámlahitel folyószámlahitel folyószámlahitel folyószámlahitel hitelkártya hitelkártya hitelkártya hitelkártya személyi kölcsön személyi kölcsön személyi kölcsön személyi kölcsön egyéb hitel egyéb hitel egyéb hitel egyéb hitel j) Devizanem 15 : HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY k) Szerződéses összeg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l) Havi összeg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m) Fennálló tartozása: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n) Hitelező neve: o) Összes adós száma 13 : p) Ebből most is adós lesz 14 : Kölcsönhöz kapcsolódó megtakarítások forintban 16 : Megtakarítás 1 Megtakarítás 2 Megtakarítás 3 Megtakarítás 4 a) Megtakarítás összege: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b) Havi díj: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Tulajdonos: amennyiben a Kártyabirtokos tulajdonrésze 100%, társtulajdonos: amennyiben a Kártyabirtokos tulajdonrésze 100%-nál kisebb. 7 Az Igénylővel egy háztartásban élők száma összesen (eltartottakkal és keresőképes családtagokkal együtt), az Igénylőt is beleszámítva. 8 A háztartásban élő olyan személy, aki nem rendelkezik a saját maga eltartásához szükséges jövedelemmel (pl. gyermekek, házastárs, testvér, szülő) 9 Hiteltörlesztések nélkül. 10 Megélhetési költségek, törlesztések, megtakarításokat is beleértve. 11 Fel kell tüntetni a Számlatulajdonos, illetve a vele egy háztartásban élők által külön-külön felvett hiteleket, illetve a közös néven lévő hiteleket is. Amennyiben ugyanazon hiteltípusból több devizanemben van fennálló tartozás, úgy a hiteladatokat devizanemenként külön-külön sorban, de egy devizanemen belül azokat összeadva kell feltüntetni! Folyószámlahitel esetén a szerződés szerinti összegnél a hitelkeretből az utolsó 3 hónapban átlagosan felhasznált összeget kell megadni, a havi törlesztő összeget nem kell kitölteni. Hitelkártya esetén a szerződés szerinti összegnél a hitelkártyához tartozó hitelkeret összegét, a havi törlesztő összegnél a minimum fizetendő összeg utolsó 3 havi átlagát kell megadni. 12 Megfelelőt kérjük aláhúzni! 13 Az ügyletben jelenleg résztvevő valamennyi adós száma. 14 Azon adósok száma, akik az eredeti ügyletben is részt vesznek és a jelenlegi ügyletbe is adósként kerülnek bevonásra. 15 Megfelelőt kérjük aláhúzni! 16 Hitelhez kapcsolódó megtakarítások, pl. lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás. HSZ01_17_ [Ügyletazonosító] 2/6

3 I V. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS NYILATKOZATOK Ú J I G É N Y L É S R E V O N A T K O Z Ó N Y I L A T K O Z A T O K 1. Kártyabirtokos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentum aláírása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül. 2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy jelen igénylés általa történt egyoldalú aláírása, annak Bank általi átvétele nem jelent kötelezettséget a Bank részére az igényelt hitelkeret engedélyezésére. 3. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret engedélyezése során hitelbírálatot végez. Ennek eredménye alapján a Banknak jogában áll az igénylést elutasítani. 4. Pozitív hitelbírálat esetén, a Bank az általa engedélyezett hitelkeret (továbbiakban: Hitelkeret) összegét, rendelkezésre tartásának kezdő időpontját és a Szerződés Bank általi aláírásának napján hatályos Hirdetmény szerinti tényleges kondícióit, a THM számításánál figyelembe veendő díjak, költségek, kamatok és jutalékok induló mértékét Visszaigazoló levélben fogja a Kártyabirtokos részére közölni. 5. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt, annak Bank általi aláírásától minősül érvényes Szerződésnek (továbbiakban az igénylés, és a Visszaigazoló levél együtt Szerződés) melynek elválaszthatatlan része a Bank mindenkor hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata, a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF), valamint a Lakossági Hitelkártya Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény); illetve az FHB TeleBank és az FHB SMS Kártyafigyelő szolgáltatás igénybevétele esetén a Bank Elektronikus szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei és a Lakossági Bankszámla Hirdetmény rendelkezései is irányadóak, amelyeket a Kártyabirtokos megismert, megértett és magára nézve kötelezőnek fogad el. 6. Bank a Hitelkeret engedélyezését, követően megküldi a Számlatulajdonos részére a Visszaigazoló levél cégszerűen aláírt példányát. Amennyiben az Üzletszabályzat, az ÁSZF, vagy a Hirdetmény az igénylés benyújtását követően módosult, úgy azokat a Visszaigazoló levéllel Kártyabirtokos részére postai úton eljuttatja, vagy azokat Kártyabirtokos részére - az általa megjelölt Bankfiókban - a Hitelkártya átadásával egy időben átadja. 7. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy ha kérésére a Bank az elkészült Hitelkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot az általa megjelölt levelezési címre postai kézbesítés útján küldi, az ezzel járó, esetlegesen felmerülő kockázatokat a Kártyabirtokos vállalja. 8. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, a Kártyabirtokos előzetes értesítése mellett a Hitelkeret összegének egyoldalú módosítására. 9. A Hitelkeret igénybevétele akként történik, hogy a Bank a Hitelkártyával kezdeményezett tranzakciók (vásárlás, készpénzfelvétel) ellenértéke, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó Díjak kiegyenlítésére automatikusan kölcsön(öket) folyósít a Kártyabirtokosnak, legfeljebb a Hitelkeret erejéig. 10. A közölt teljes hiteldíj mutató THM- a meghatározott Hitelkeret, a Visszaigazoló levél Bank általi aláírásának napján hatályos jogszabály, az abban meghatározott számítási módszer, valamint a hatályos Hirdetményben részletezett díjak, költségek, kamatok és jutalékok figyelembevételével történik. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a THM a feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat, továbbá, hogy a THM nem tükrözi a Hitelkeret és az annak terhére igénybe vett kölcsön(ök) kamatkockázatát. A THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket, kamatokat és jutalékokat, azok mértékét, kiszámításának módszerét a Hirdetmény tartalmazza. 11. A Bank által a Hitelkártyához, illetve az azzal lebonyolított pénzügyi műveletekhez kapcsolódóan felszámítandó díjakat, költségeket, kamatokat és jutalékokat,és esedékességüket a mindenkor hatályos Hirdetmény, felszámításuk módját pedig a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmazza. 12. Kártyabirtokos kijelenti, hogy valamennyi - az igénylés általa történő aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti - díjakat, költségeket, kamatokat és jutalékokat,és annak mértékét megismerte, és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékek szerint alakul. 13. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján felszámított díjak, költségek, kamatok és jutalékok az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések szerint módosíthatóak a Bank által egyoldalúan, a Bank ott meghatározott értesítési kötelezettsége mellett. A Hitelkártya törlesztési számla számát a Bank a Visszaigazoló levélben közli a Kártyabirtokossal. 14. A díjak, költségek, kamatok és jutalékok megfizetése akként történik, hogy azok összegével a Bank, Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával a késedelmi kamatra is kiterjedően - adott felhatalmazása alapján a Hitelkártya-számlát esedékességkor megterheli. Kártyabirtokos kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank felé fennálló esedékes tartozása megfizetéséhez a Hitelkártya-számlán fedezetet biztosít akként, hogy fizetési kötelezettségeit a fenti törlesztési számlára teljesíti, melyről a teljesített összegek naponta a Hitelkártya-számlára átvezetésre kerülnek. 15. Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek a Szerződés fennállása alatt azok esedékességekor, illetve a Szerződés felmondását/ bármely okból történő megszűnését követően a felmondásban közölt/ Felek által megállapodott határidőig nem tesz eleget, úgy a Bank a késedelembe esés időpontjától kezdődően, az esedékes és meg nem fizetett tartozások összege, a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök), a díjak, költségek, kamatok és jutalékok után a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint késedelmi kamatot és/vagy késedelmi díjat számít fel. A fizetési kötelezettség elmulasztásának egyéb jogkövetkezményeit, illetve a megfizetett összeg elszámolásának szabályait (sorrendjét) az ÁSZF tartalmazza. 16. Kártyabirtokos a szolgáltatás kapcsán a Szerződés aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti limiteket (úgy a Napi limitek, mint a Tranzakciószám limitek tekintetében) elfogadja. 17. A beállított limiteket a Kártyabirtokos a Bank bármely fiókjában, vagy az FHB TeleBankon keresztül bármikor megváltoztathatja. A módosítás az írásbeli kérelem beérkezését követő második banki munkanap 0:00 órától, FHB TeleBankon keresztüli módosítás esetén, annak közlését követően azonnal hatályosul. 18. Amennyiben Kártyabirtokos az alapértelmezettként beállított limite(ke)t a jogviszony fennállása alatt nem változtatja meg, tehát nem kér egyedi limitbeállítást, és a Bank a Hirdetmény szerinti limit(ek)et megváltoztatja, úgy a Kártyabirtokos által használható limit mérték a módosítás hatálybalépésétől, a jelen Szerződés külön módosítása nélkül is de az ÁSZF-ben meghatározott időben és módon történő értesítés mellett - a Hirdetmény szerinti limit(ek)re változik, melyet Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával kimondottan tudomásul vesz. 19. Jelen Szerződés a Visszaigazoló levél Bank általi aláírásának napjával, határozatlan időre jön létre. Kártyabirtokost a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. tv. alapján a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül megilleti a szerződéstől való elállás / felmondás joga, illetve a Szerződést ezt követően a Felek az ÁSZF-ben meghatározott határidővel és módon szüntethetik meg. 20. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jelen jogviszonyból fennálló valamennyi követelés lejárttá és esedékessé válik. A jogkövetkezmények amennyiben a Bank a felmondásában más időpontot nem határoz meg rendkívüli felmondás esetén a felmondás kézbesítését, rendes felmondás esetén a felmondás lejáratát követő napon állnak be. 21. Amennyiben Kártyabirtokos fizetési kötelezettségének határidőben nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a nála vezetett bármely Bankszámlája terhére a meg nem fizetett tartozást, annak járulékaival együtt kiegyenlítse. 22. Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Bank jelen szerződésből eredő bármely követelésének elévülési idejét - a Ptk. vonatkozó rendelkezésein túlmenően- a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás, a követelés megegyezéssel történő módosítása, ideértve az egyezséget is,a szerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén annak végrehajtási záradékkal történő ellátása,a követelés bírósági úton történő érvényesítése, illetve bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. 22. Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a jelen Szerződés hatályban léte alatt benyújtott és a Bank által elfogadott / visszaigazolt Kártya szerződést módosító adatlap(ok). 23. A Bank felügyeleti hatóságának nevét és székhelyét, valamint a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza. 24. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi CCXXXVII. tv., és a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályok rendelkezései az irányadók. HSZ01_17_ [Ügyletazonosító] 3/6

4 V. H I T E L K E R E T M Ó D O S Í T Á S Á R A V O N A T K O Z Ó N Y I L A T K O Z A T O K 1. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank Hitelkeret emelésének engedélyezése során hitelbírálatot végez. Ennek eredménye alapján a Banknak jogában áll a módosítási igényt elutasítani. 2. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az igényelt Hitelkeret, módosítására benyújtott igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt minősül érvényes Szerződésmódosításnak, mely a Visszaigazoló levélben megjelölt Fordulónapon lép hatályba, azzal, hogy a Hitelkeret csökkentés esetén a módosítás hatálybalépésének feltétele, hogy a Hitelkeret kihasználtsága a Visszaigazoló levélben jelzett Fordulónapon legfeljebb a csökkentett új Hitelkeret mértékét érje el. 3. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Hitelkeret módosítására vonatkozó kérelem elutasítása esetén az eredeti szerződés változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad. 4. Pozitív hitelbírálat esetén a Bank által megállapított módosított Hitelkeret összegét és a Szerződés-módosítás Bank általi aláírása időpontjában érvényes kondícióit a Bank a Visszaigazoló levélben postai úton küldi meg, melyet Kártyabirtokos jelen dokumentum aláírásával elfogad. 5. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a fenti Hitelkártyához tartozó Hitelkártya szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan feltételekkel érvényesek és hatályosak. Kelt: _ _. év _ _.hó _ _.nap Igénylő / Kártyabirtokos aláírása Ügyintéző aláírása Tanúk Név Lakcím Szem. ig. száma Aláírás Tanúk hiányában cégszerű aláírás... P.H.... Aláírás I. Aláírás II. Mellékletek: 1. Lakossági Hitelkártya Hirdetmény 2. FHB Bank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatásai Üzletszabályzata 3. FHB Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei 4. FHB Elektronikus Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 5. Tájékoztatás az FHB Hitelkártya szerződés megkötését megelőzően 6. Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól 7. Tájékoztatató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 8. Nyilatkozat Jelzáloggal Nem Fedezett Hiteltermékekhez HSZ01_17_ [Ügyletazonosító] 4/6

5 [ügyfél neve] [város] [utca] [irányítószám] Tárgy: Visszaigazolás FHB Hitelkártya szerződés létrejöttéről és értesítés hitelkeret beállításáról Ügyfél azonosító: Hitelazonosító: XXXXXXXXX XXXXXXXXX Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelte az FHB Bank Zrt.-t (továbbiakban: a Bank) bizalmával és szolgáltatásunkat választotta! Tájékoztatjuk, hogy a XXXX. év XX. hónap XX. napján benyújtott FHB XXXXXX típusú hitelkártya igénylését a Bank elfogadta! Igénylése és jelen Visszaigazoló levél alapján, a Visszaigazoló levél keltének napján, Ön és a Bank között FHB Hitelkártya szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre az alábbiak szerint. A Bank hitelkeretet nyit és tart rendelkezésre, amelyhez kapcsolódóan Hitelkártyát bocsát Ön, mint Kártyabirtokos rendelkezésére, melyet Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési feltételeiben meghatározott előírások mellett vehet igénybe. Fizetési kötelezettségeinek a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott kondíciók figyelembevétele mellett köteles eleget tenni. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbiakban feltüntetett kondíciók jelen a Visszaigazoló levél keltének napján hatályos Hirdetmény szerint kerültek meghatározásra! Rendelkezésre tartott Hitelkeret összege (a Hitel teljes összege): Hitelkamat induló mértéke: Hitelkártya éves díja Havi zárlati díj: Minimum fizetendő összeg: X.XXX.XXX. HUF XX,XX% évi XX.XXX HUF havi XX.XXX HUF az elszámolási időszakban felhasznált hitelkeret XX,XX%-a, de minimum XX.XXX HUF A teljes hiteldíj mutató (THM) az itt közölt díjak figyelembe vétele mellett: XX,XX% Kártyabirtokos által fizetendő teljes összeg 17 XX.XXX HUF, egy év futamidőre, a rendelkezésre tartott Hitelkeret összeg figyelembe vétele mellett számolva. A Kártyabirtokos által fizetendő törlesztő részletek száma 12 db/év, összege legalább a Minimum fizetendő összeg, gyakorisága havonta, a mindenkor hatályos Hirdetményben megjelölt határidőig, mely a Visszaigazoló levél kelte minden hónap utolsó naptári napjától számított 15. nap. Hitelkártya törlesztési számla száma: Törlesztési számla IBAN azonosítója (nemzetközi számlaszám): A hitelkeret rendelkezésre tartásának kezdő időpontja: XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX HUXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX XXXX. év XX. hónap XX. nap Amennyiben Ön a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének bármely oknál fogva részben, vagy 17 A teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak tekintve, az egyes türelmi időszakok végén a mindenkor meghirdetett minimum fizetendő összeg megfizetésével és 1 év múlva a fennmaradó teljes tartozás teljes megfizetésével számolva. HSZ04_5_ [Ügyletazonosító]

6 egészben, határidőben nem tesz eleget, úgy a lejárt tartozások (tőke, kamat, egyéb díjak) után a Bank a késedelem idejére késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a Bank, késedelem időpontjában érvényes Hirdetménye szerint kerül meghatározásra. A Felszámítás módját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Tájékoztatjuk, hogy külön postai küldeményben küldjük meg Önnek a Hitelkártyához tartozó személyes azonosító kódot (PIN-kód) tartalmazó borítékot és a Hitelkártyát. Amennyiben hitelkártyája átvételi helyeként valamely FHB bankfiókot jelölte meg, úgy a Hitelkártyáját és a hozzá tartozó személyes azonosító kódot (PIN-kód) tartalmazó borítékot az Ön által megjelölt XXX számú bankfiókban veheti át a... címen. A hitelkártya fiókba érkezésekor külön postai értesítést küldünk az Ön részére. Tájékoztatjuk, hogy a Hitelkerethez kapcsolódó, hitelkártya számlához igényelt, alábbiakban nevesített szolgáltatásokat a Bank mindenkor hatályos Hitelkártya Hirdetményében megjelölt kondíciók mellett veheti igénybe. FHB szolgáltatás: Főkártya birtokos ügyfél-azonosítója:... Boríték sorszám:... Felhívjuk figyelmét, hogy hitelkártya számlájához 0 Ft havi díjért, a nap 24 órájában elérhető FHB TeleBank szolgáltatás kapcsolódik, mely igénybevételéhez szükséges TeleBank PIN kódot és hitelkártyát az Ön által megjelölt FHB bankfiókban veheti át / külön levélben megküldjük az Ön levelezési címére. Amennyiben a TeleBank PIN kódot tartalmazó borítékot jelen levelünk kézhezvételét követő 10 munkanapon belül sem kapja kézhez, kérjük, hogy azt az FHB TeleBankon, a telefonszámon szíveskedjen jelezni. FHB SMS szolgáltatás: FHB SMS KártyaFigyelő Telefonszám:... Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Tanácsadójával, vagy hívja a nap 24 órájában elérhető FHB TeleBankot, a 06-40/ telefonszámon, ahol készséggel állunk rendelkezésére. Reméljük, hogy az FHB Bank Zrt. szolgáltatásainak minőségével hosszú távon elégedett lesz, és sokáig ügyfeleink körében tudhatjuk Önt! Kelt: Budapest, XXXX. év XX. hónap XX. nap Tisztelettel: FHB Bank Zrt. HSZ04_5_ [Ügyletazonosító]

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

FHB LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:...

Részletesebben

FHB LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:...

Részletesebben

Születési név:... Anyja születési neve:... Mobiltelefon:+ - - _ E-mail cím:... (továbbiakban: Igénylő I. / Számlatulajdonos I.

Születési név:... Anyja születési neve:... Mobiltelefon:+ - - _ E-mail cím:... (továbbiakban: Igénylő I. / Számlatulajdonos I. FHB PRÉMIUM GOLD LOMBARD FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

FHB PRÉMIUM GOLD LOMBARD HITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB PRÉMIUM GOLD LOMBARD HITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB PRÉMIUM GOLD LOMBARD HITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:...

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

FHB TARTOZÁSRENDEZŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB TARTOZÁSRENDEZŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB TARTOZÁSRENDEZŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:...

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

CIB EASY kedvezményprogram Kondíciós lista

CIB EASY kedvezményprogram Kondíciós lista A CIB EASY kedvezmények igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) aki csatlakozott a CIB EASY kedvezményprogramhoz, azaz

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal együttműködési megállapodása (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok FHB Bank Zrt. - Lakossági Flexibilis Hitelkeretek Hirdetmény Közzététel napja: 2016. július 14. 6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék kamatok, költségek, díjak, jutalékok Hatályos: 2016.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok FHB Bank Zrt. - Lakossági Flexibilis Hitelkeretek Hirdetmény Közzététel napja: 2016. november 30. 6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék kamatok, költségek, díjak, jutalékok Hatályos:

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap.

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap. SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus:

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot:

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP 3/1 Iktatószám: Hitelintézet: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/6/2016 Érvényben: 2016. július 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 30/2016. sz. Hirdetmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN felfüggesztett termékeinek teljes hiteldíj és egyéb költség és díj tételeinek mértékéről Közzététel: 009. augusztus 1. Hatályos 009. augusztus 1 től. Jelen

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben