FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ"

Átírás

1 FHB HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügyletazonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszáma: , mint hitelkártya kibocsátó és hitelnyújtó (továbbiakban Bank), másrészről saját nevében és javára eljáró: Név:... Ügyfél-azonosító*: _ _ _ _ _ _ _ Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely:... Személyazonosító okmány típusa:... Születési idő: _ _ _ _. év _ _. hó _ _. nap Okmány száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lakcímkártya száma: _ _ _ _ _ _ _ _ Állampolgárság: Magyar / egyéb:... Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Állandó lakcím: _ _ _ _... Levelezési cím: _ _ _ _... Vezetékes telefon:+ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ Mobiltelefon:+ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ cím:... (továbbiakban: Igénylő/Kártyabirtokos) (jelen Szerződés tekintetében továbbiakban: Igénylés adatai részben amennyiben a szövegkörnyezet ettől ellentétesen nem rendelkezik Igénylő, Általános rendelkezések és nyilatkozatok részben: Kártyabirtokos, Bank és Igénylő/Kártyabirtokos együttesen: Felek) között az Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), az FHB Bank Elektronikus Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban Elektronikus ÁSZF), (a továbbiakban együtt: ÁSZF) foglaltak mellett, az alulírt helyen és időben az alábbiak szerint: IGÉNYLÉS ADATAI I. K Ö L C S Ö N A D A T O K 1. Keret igénylése/módosítása a Cserélje jobbra ajánlat keretében történik 1 : igen nem 2. Igénylés módja 2 3 : Új igénylés Hitelkeret módosítása 3. FHB Jelzáloghitellel egyidejű igénylés: 4 igen nem 4. Hitelkártya típusa: FHB MasterCard Extra FHB Visa Autós 5. Igényelt keret/keretmódosítás összege: _ _ _ _ _ _ _ _ Ft, azaz... forint. a) Amennyiben a Bank a hitelbírálat során az igényelttől eltérő összeget hagy jóvá, azt az Igénylő elfogadja nem fogadja el b) Elfogadás esetén az Igénylő által elfogadható: Legkisebb összeg 5 : _ _ _ _ _ _ _ _ Ft, azaz... forint. 6. Hitelkártya adatai: a) Feltüntetni kívánt név (max. 24 karakter): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b) Kézbesítési mód: levelezési címre postázva _ _ _. számú bankfiókban személyesen 7. Kiegészítő szolgáltatások: a) Az Igénylő FHB Flotta kedvezményt: igényel nem igényel b) FHB SMS Kártyafigyelő szolgáltatást: igényel nem igényel c) SMS-mobilszám: fent megadott mobilszám egyéb mobilszám: + _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ d) Minimum fizetendő összeg teljesítése automatikus beszedéssel FHB bankszámláról: igen nem Számla száma: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ e) Az Igénylő a Hitelkártyához az alábbi díjköteles biztosításokat igényli: FHB MasterCard Extra Hitelkártyához hitelfedezeti személybiztosítást FHB Visa Autós Hitelkártyához utasbiztosítást FHB Visa Autós Hitelkártyához hitelfedezeti személybiztosítást I I. I G É N Y L Ő A D A T A I 1. Családi állapota: házas egyedülálló élettárs elvált özvegy 2. Legmagasabb iskolai végzettsége: tudományos fokozat egyetemi diploma Msc (Master) Bsc (Bachelor) főiskolai diploma középfokú végzettség (érettségi) 8 általános és szakiskola legfeljebb 8 általános 3. Van 3 millió Ft-ot meghaladó értékű ingatlanvagyona? nincs *A Bank tölti ki! 1 Más banknál meglévő Hitelkártya alapján történő igénylés. 2 A vonatkozó szerződéses feltételeket jelen nyomtatvány IV. pontja tartalmazza. 3 A vonatkozó szerződéses feltételeket jelen nyomtatvány V. pontja tartalmazza. 4 Az FHB Bank Zrt-nél vagy az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél igényelt jelzáloghitel kérelemmel egyidejűleg benyújtott igénylés esetén. 5 A termékfeltételek szerint, a bank által elfogadható legkisebb hitelösszeg Ft. HSZ01_17_ [Ügyletazonosító] 1/6

2 van, jelzáloggal terhelt van, jelzáloggal nem terhelt 4. Mióta lakik állandó lakcímén? _ _ _ _. év _ _. hó _ _. nap 5. Levelezési címen a tartózkodás jogcíme: tulajdonos 6 társtulajdonos családtag bérlő egyéb:. 6. Van ki nem egyenlített közüzemi tartozása? igen nem 7. Mobil előfizetés típusa: havi előfizetéses feltöltő kártyás céges nincs mobil 8. Folyik ellene büntető-, végrehajtási elj., van lejárt köztartozása?: igen nem I I I. H Á Z T A R T Á S A D A T O K 1. Háztartás és költségadatok a) Az Igénylő háztartásában élők száma az Igénylővel együtt 7 : _ _ fő b) Az Igénylővel egy háztartásban élő eltartottak száma 8 : _ _ fő c) Háztartás havi kiadása 9 : _ _ _ _ _ _ _ _ Ft d) Háztartásban vállalt költséghányad 10 : _ _ _ % 2. A háztartás kölcsönei/kiadásai forintban a) Kölcsön/kiadás típusa: jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing gépjármű lízing gépjármű lízing gépjármű lízing gépjármű lízing folyószámlahitel folyószámlahitel folyószámlahitel folyószámlahitel hitelkártya hitelkártya hitelkártya hitelkártya személyi kölcsön személyi kölcsön személyi kölcsön személyi kölcsön egyéb hitel egyéb hitel egyéb hitel egyéb hitel b) Devizanem 12 : HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY c) Szerződéses összeg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d) Havi összeg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e) Fennálló tartozása: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f) Hitelező neve: g) Összes adós száma 13 : h) Ebből most is adós lesz 14 : i) Kölcsön/kiadás típusa: jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing jelzáloghitel/ingatlanlízing gépjármű lízing gépjármű lízing gépjármű lízing gépjármű lízing folyószámlahitel folyószámlahitel folyószámlahitel folyószámlahitel hitelkártya hitelkártya hitelkártya hitelkártya személyi kölcsön személyi kölcsön személyi kölcsön személyi kölcsön egyéb hitel egyéb hitel egyéb hitel egyéb hitel j) Devizanem 15 : HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY HUF/EUR/CHF/USD/JPY k) Szerződéses összeg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l) Havi összeg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m) Fennálló tartozása: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n) Hitelező neve: o) Összes adós száma 13 : p) Ebből most is adós lesz 14 : Kölcsönhöz kapcsolódó megtakarítások forintban 16 : Megtakarítás 1 Megtakarítás 2 Megtakarítás 3 Megtakarítás 4 a) Megtakarítás összege: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b) Havi díj: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Tulajdonos: amennyiben a Kártyabirtokos tulajdonrésze 100%, társtulajdonos: amennyiben a Kártyabirtokos tulajdonrésze 100%-nál kisebb. 7 Az Igénylővel egy háztartásban élők száma összesen (eltartottakkal és keresőképes családtagokkal együtt), az Igénylőt is beleszámítva. 8 A háztartásban élő olyan személy, aki nem rendelkezik a saját maga eltartásához szükséges jövedelemmel (pl. gyermekek, házastárs, testvér, szülő) 9 Hiteltörlesztések nélkül. 10 Megélhetési költségek, törlesztések, megtakarításokat is beleértve. 11 Fel kell tüntetni a Számlatulajdonos, illetve a vele egy háztartásban élők által külön-külön felvett hiteleket, illetve a közös néven lévő hiteleket is. Amennyiben ugyanazon hiteltípusból több devizanemben van fennálló tartozás, úgy a hiteladatokat devizanemenként külön-külön sorban, de egy devizanemen belül azokat összeadva kell feltüntetni! Folyószámlahitel esetén a szerződés szerinti összegnél a hitelkeretből az utolsó 3 hónapban átlagosan felhasznált összeget kell megadni, a havi törlesztő összeget nem kell kitölteni. Hitelkártya esetén a szerződés szerinti összegnél a hitelkártyához tartozó hitelkeret összegét, a havi törlesztő összegnél a minimum fizetendő összeg utolsó 3 havi átlagát kell megadni. 12 Megfelelőt kérjük aláhúzni! 13 Az ügyletben jelenleg résztvevő valamennyi adós száma. 14 Azon adósok száma, akik az eredeti ügyletben is részt vesznek és a jelenlegi ügyletbe is adósként kerülnek bevonásra. 15 Megfelelőt kérjük aláhúzni! 16 Hitelhez kapcsolódó megtakarítások, pl. lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás. HSZ01_17_ [Ügyletazonosító] 2/6

3 I V. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS NYILATKOZATOK Ú J I G É N Y L É S R E V O N A T K O Z Ó N Y I L A T K O Z A T O K 1. Kártyabirtokos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentum aláírása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül. 2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy jelen igénylés általa történt egyoldalú aláírása, annak Bank általi átvétele nem jelent kötelezettséget a Bank részére az igényelt hitelkeret engedélyezésére. 3. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelkeret engedélyezése során hitelbírálatot végez. Ennek eredménye alapján a Banknak jogában áll az igénylést elutasítani. 4. Pozitív hitelbírálat esetén, a Bank az általa engedélyezett hitelkeret (továbbiakban: Hitelkeret) összegét, rendelkezésre tartásának kezdő időpontját és a Szerződés Bank általi aláírásának napján hatályos Hirdetmény szerinti tényleges kondícióit, a THM számításánál figyelembe veendő díjak, költségek, kamatok és jutalékok induló mértékét Visszaigazoló levélben fogja a Kártyabirtokos részére közölni. 5. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt, annak Bank általi aláírásától minősül érvényes Szerződésnek (továbbiakban az igénylés, és a Visszaigazoló levél együtt Szerződés) melynek elválaszthatatlan része a Bank mindenkor hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata, a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF), valamint a Lakossági Hitelkártya Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény); illetve az FHB TeleBank és az FHB SMS Kártyafigyelő szolgáltatás igénybevétele esetén a Bank Elektronikus szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei és a Lakossági Bankszámla Hirdetmény rendelkezései is irányadóak, amelyeket a Kártyabirtokos megismert, megértett és magára nézve kötelezőnek fogad el. 6. Bank a Hitelkeret engedélyezését, követően megküldi a Számlatulajdonos részére a Visszaigazoló levél cégszerűen aláírt példányát. Amennyiben az Üzletszabályzat, az ÁSZF, vagy a Hirdetmény az igénylés benyújtását követően módosult, úgy azokat a Visszaigazoló levéllel Kártyabirtokos részére postai úton eljuttatja, vagy azokat Kártyabirtokos részére - az általa megjelölt Bankfiókban - a Hitelkártya átadásával egy időben átadja. 7. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy ha kérésére a Bank az elkészült Hitelkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot az általa megjelölt levelezési címre postai kézbesítés útján küldi, az ezzel járó, esetlegesen felmerülő kockázatokat a Kártyabirtokos vállalja. 8. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, a Kártyabirtokos előzetes értesítése mellett a Hitelkeret összegének egyoldalú módosítására. 9. A Hitelkeret igénybevétele akként történik, hogy a Bank a Hitelkártyával kezdeményezett tranzakciók (vásárlás, készpénzfelvétel) ellenértéke, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó Díjak kiegyenlítésére automatikusan kölcsön(öket) folyósít a Kártyabirtokosnak, legfeljebb a Hitelkeret erejéig. 10. A közölt teljes hiteldíj mutató THM- a meghatározott Hitelkeret, a Visszaigazoló levél Bank általi aláírásának napján hatályos jogszabály, az abban meghatározott számítási módszer, valamint a hatályos Hirdetményben részletezett díjak, költségek, kamatok és jutalékok figyelembevételével történik. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a THM a feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat, továbbá, hogy a THM nem tükrözi a Hitelkeret és az annak terhére igénybe vett kölcsön(ök) kamatkockázatát. A THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket, kamatokat és jutalékokat, azok mértékét, kiszámításának módszerét a Hirdetmény tartalmazza. 11. A Bank által a Hitelkártyához, illetve az azzal lebonyolított pénzügyi műveletekhez kapcsolódóan felszámítandó díjakat, költségeket, kamatokat és jutalékokat,és esedékességüket a mindenkor hatályos Hirdetmény, felszámításuk módját pedig a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmazza. 12. Kártyabirtokos kijelenti, hogy valamennyi - az igénylés általa történő aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti - díjakat, költségeket, kamatokat és jutalékokat,és annak mértékét megismerte, és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékek szerint alakul. 13. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján felszámított díjak, költségek, kamatok és jutalékok az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések szerint módosíthatóak a Bank által egyoldalúan, a Bank ott meghatározott értesítési kötelezettsége mellett. A Hitelkártya törlesztési számla számát a Bank a Visszaigazoló levélben közli a Kártyabirtokossal. 14. A díjak, költségek, kamatok és jutalékok megfizetése akként történik, hogy azok összegével a Bank, Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával a késedelmi kamatra is kiterjedően - adott felhatalmazása alapján a Hitelkártya-számlát esedékességkor megterheli. Kártyabirtokos kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank felé fennálló esedékes tartozása megfizetéséhez a Hitelkártya-számlán fedezetet biztosít akként, hogy fizetési kötelezettségeit a fenti törlesztési számlára teljesíti, melyről a teljesített összegek naponta a Hitelkártya-számlára átvezetésre kerülnek. 15. Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek a Szerződés fennállása alatt azok esedékességekor, illetve a Szerződés felmondását/ bármely okból történő megszűnését követően a felmondásban közölt/ Felek által megállapodott határidőig nem tesz eleget, úgy a Bank a késedelembe esés időpontjától kezdődően, az esedékes és meg nem fizetett tartozások összege, a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök), a díjak, költségek, kamatok és jutalékok után a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint késedelmi kamatot és/vagy késedelmi díjat számít fel. A fizetési kötelezettség elmulasztásának egyéb jogkövetkezményeit, illetve a megfizetett összeg elszámolásának szabályait (sorrendjét) az ÁSZF tartalmazza. 16. Kártyabirtokos a szolgáltatás kapcsán a Szerződés aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti limiteket (úgy a Napi limitek, mint a Tranzakciószám limitek tekintetében) elfogadja. 17. A beállított limiteket a Kártyabirtokos a Bank bármely fiókjában, vagy az FHB TeleBankon keresztül bármikor megváltoztathatja. A módosítás az írásbeli kérelem beérkezését követő második banki munkanap 0:00 órától, FHB TeleBankon keresztüli módosítás esetén, annak közlését követően azonnal hatályosul. 18. Amennyiben Kártyabirtokos az alapértelmezettként beállított limite(ke)t a jogviszony fennállása alatt nem változtatja meg, tehát nem kér egyedi limitbeállítást, és a Bank a Hirdetmény szerinti limit(ek)et megváltoztatja, úgy a Kártyabirtokos által használható limit mérték a módosítás hatálybalépésétől, a jelen Szerződés külön módosítása nélkül is de az ÁSZF-ben meghatározott időben és módon történő értesítés mellett - a Hirdetmény szerinti limit(ek)re változik, melyet Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával kimondottan tudomásul vesz. 19. Jelen Szerződés a Visszaigazoló levél Bank általi aláírásának napjával, határozatlan időre jön létre. Kártyabirtokost a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. tv. alapján a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül megilleti a szerződéstől való elállás / felmondás joga, illetve a Szerződést ezt követően a Felek az ÁSZF-ben meghatározott határidővel és módon szüntethetik meg. 20. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jelen jogviszonyból fennálló valamennyi követelés lejárttá és esedékessé válik. A jogkövetkezmények amennyiben a Bank a felmondásában más időpontot nem határoz meg rendkívüli felmondás esetén a felmondás kézbesítését, rendes felmondás esetén a felmondás lejáratát követő napon állnak be. 21. Amennyiben Kártyabirtokos fizetési kötelezettségének határidőben nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a nála vezetett bármely Bankszámlája terhére a meg nem fizetett tartozást, annak járulékaival együtt kiegyenlítse. 22. Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Bank jelen szerződésből eredő bármely követelésének elévülési idejét - a Ptk. vonatkozó rendelkezésein túlmenően- a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás, a követelés megegyezéssel történő módosítása, ideértve az egyezséget is,a szerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén annak végrehajtási záradékkal történő ellátása,a követelés bírósági úton történő érvényesítése, illetve bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. 22. Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a jelen Szerződés hatályban léte alatt benyújtott és a Bank által elfogadott / visszaigazolt Kártya szerződést módosító adatlap(ok). 23. A Bank felügyeleti hatóságának nevét és székhelyét, valamint a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza. 24. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi CCXXXVII. tv., és a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályok rendelkezései az irányadók. HSZ01_17_ [Ügyletazonosító] 3/6

4 V. H I T E L K E R E T M Ó D O S Í T Á S Á R A V O N A T K O Z Ó N Y I L A T K O Z A T O K 1. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank Hitelkeret emelésének engedélyezése során hitelbírálatot végez. Ennek eredménye alapján a Banknak jogában áll a módosítási igényt elutasítani. 2. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az igényelt Hitelkeret, módosítására benyújtott igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt minősül érvényes Szerződésmódosításnak, mely a Visszaigazoló levélben megjelölt Fordulónapon lép hatályba, azzal, hogy a Hitelkeret csökkentés esetén a módosítás hatálybalépésének feltétele, hogy a Hitelkeret kihasználtsága a Visszaigazoló levélben jelzett Fordulónapon legfeljebb a csökkentett új Hitelkeret mértékét érje el. 3. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Hitelkeret módosítására vonatkozó kérelem elutasítása esetén az eredeti szerződés változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad. 4. Pozitív hitelbírálat esetén a Bank által megállapított módosított Hitelkeret összegét és a Szerződés-módosítás Bank általi aláírása időpontjában érvényes kondícióit a Bank a Visszaigazoló levélben postai úton küldi meg, melyet Kártyabirtokos jelen dokumentum aláírásával elfogad. 5. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a fenti Hitelkártyához tartozó Hitelkártya szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan feltételekkel érvényesek és hatályosak. Kelt: _ _. év _ _.hó _ _.nap Igénylő / Kártyabirtokos aláírása Ügyintéző aláírása Tanúk Név Lakcím Szem. ig. száma Aláírás Tanúk hiányában cégszerű aláírás... P.H.... Aláírás I. Aláírás II. Mellékletek: 1. Lakossági Hitelkártya Hirdetmény 2. FHB Bank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatásai Üzletszabályzata 3. FHB Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei 4. FHB Elektronikus Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 5. Tájékoztatás az FHB Hitelkártya szerződés megkötését megelőzően 6. Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól 7. Tájékoztatató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 8. Nyilatkozat Jelzáloggal Nem Fedezett Hiteltermékekhez HSZ01_17_ [Ügyletazonosító] 4/6

5 [ügyfél neve] [város] [utca] [irányítószám] Tárgy: Visszaigazolás FHB Hitelkártya szerződés létrejöttéről és értesítés hitelkeret beállításáról Ügyfél azonosító: Hitelazonosító: XXXXXXXXX XXXXXXXXX Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelte az FHB Bank Zrt.-t (továbbiakban: a Bank) bizalmával és szolgáltatásunkat választotta! Tájékoztatjuk, hogy a XXXX. év XX. hónap XX. napján benyújtott FHB XXXXXX típusú hitelkártya igénylését a Bank elfogadta! Igénylése és jelen Visszaigazoló levél alapján, a Visszaigazoló levél keltének napján, Ön és a Bank között FHB Hitelkártya szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre az alábbiak szerint. A Bank hitelkeretet nyit és tart rendelkezésre, amelyhez kapcsolódóan Hitelkártyát bocsát Ön, mint Kártyabirtokos rendelkezésére, melyet Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési feltételeiben meghatározott előírások mellett vehet igénybe. Fizetési kötelezettségeinek a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott kondíciók figyelembevétele mellett köteles eleget tenni. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbiakban feltüntetett kondíciók jelen a Visszaigazoló levél keltének napján hatályos Hirdetmény szerint kerültek meghatározásra! Rendelkezésre tartott Hitelkeret összege (a Hitel teljes összege): Hitelkamat induló mértéke: Hitelkártya éves díja Havi zárlati díj: Minimum fizetendő összeg: X.XXX.XXX. HUF XX,XX% évi XX.XXX HUF havi XX.XXX HUF az elszámolási időszakban felhasznált hitelkeret XX,XX%-a, de minimum XX.XXX HUF A teljes hiteldíj mutató (THM) az itt közölt díjak figyelembe vétele mellett: XX,XX% Kártyabirtokos által fizetendő teljes összeg 17 XX.XXX HUF, egy év futamidőre, a rendelkezésre tartott Hitelkeret összeg figyelembe vétele mellett számolva. A Kártyabirtokos által fizetendő törlesztő részletek száma 12 db/év, összege legalább a Minimum fizetendő összeg, gyakorisága havonta, a mindenkor hatályos Hirdetményben megjelölt határidőig, mely a Visszaigazoló levél kelte minden hónap utolsó naptári napjától számított 15. nap. Hitelkártya törlesztési számla száma: Törlesztési számla IBAN azonosítója (nemzetközi számlaszám): A hitelkeret rendelkezésre tartásának kezdő időpontja: XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX HUXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX XXXX. év XX. hónap XX. nap Amennyiben Ön a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének bármely oknál fogva részben, vagy 17 A teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak tekintve, az egyes türelmi időszakok végén a mindenkor meghirdetett minimum fizetendő összeg megfizetésével és 1 év múlva a fennmaradó teljes tartozás teljes megfizetésével számolva. HSZ04_5_ [Ügyletazonosító]

6 egészben, határidőben nem tesz eleget, úgy a lejárt tartozások (tőke, kamat, egyéb díjak) után a Bank a késedelem idejére késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a Bank, késedelem időpontjában érvényes Hirdetménye szerint kerül meghatározásra. A Felszámítás módját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Tájékoztatjuk, hogy külön postai küldeményben küldjük meg Önnek a Hitelkártyához tartozó személyes azonosító kódot (PIN-kód) tartalmazó borítékot és a Hitelkártyát. Amennyiben hitelkártyája átvételi helyeként valamely FHB bankfiókot jelölte meg, úgy a Hitelkártyáját és a hozzá tartozó személyes azonosító kódot (PIN-kód) tartalmazó borítékot az Ön által megjelölt XXX számú bankfiókban veheti át a... címen. A hitelkártya fiókba érkezésekor külön postai értesítést küldünk az Ön részére. Tájékoztatjuk, hogy a Hitelkerethez kapcsolódó, hitelkártya számlához igényelt, alábbiakban nevesített szolgáltatásokat a Bank mindenkor hatályos Hitelkártya Hirdetményében megjelölt kondíciók mellett veheti igénybe. FHB szolgáltatás: Főkártya birtokos ügyfél-azonosítója:... Boríték sorszám:... Felhívjuk figyelmét, hogy hitelkártya számlájához 0 Ft havi díjért, a nap 24 órájában elérhető FHB TeleBank szolgáltatás kapcsolódik, mely igénybevételéhez szükséges TeleBank PIN kódot és hitelkártyát az Ön által megjelölt FHB bankfiókban veheti át / külön levélben megküldjük az Ön levelezési címére. Amennyiben a TeleBank PIN kódot tartalmazó borítékot jelen levelünk kézhezvételét követő 10 munkanapon belül sem kapja kézhez, kérjük, hogy azt az FHB TeleBankon, a telefonszámon szíveskedjen jelezni. FHB SMS szolgáltatás: FHB SMS KártyaFigyelő Telefonszám:... Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Tanácsadójával, vagy hívja a nap 24 órájában elérhető FHB TeleBankot, a 06-40/ telefonszámon, ahol készséggel állunk rendelkezésére. Reméljük, hogy az FHB Bank Zrt. szolgáltatásainak minőségével hosszú távon elégedett lesz, és sokáig ügyfeleink körében tudhatjuk Önt! Kelt: Budapest, XXXX. év XX. hónap XX. nap Tisztelettel: FHB Bank Zrt. HSZ04_5_ [Ügyletazonosító]

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben