Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!"

Átírás

1 Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges az Excel program alapszintű ismerete. Az alsó füleken jelzett további munkafüzetlapokra egyszerű rákattintással tud rálépni. Javasoljuk, hogy elsőként a "Beviteli oldal" jelzetű munkafüzetlapra kattintson, s ott adja meg vállalkozása adatait. Ezek az adatok automatikusan beíródnak a sémák megfelelő rovataiba, így könnyítve meg a kitöltést. Az adatok kitöltése után közvetlenül is eljuthat a megfelelő sémához a lapon található, a sémák neve mellett elhelyezett gombok segítségével. Mindegyik beszámolótipushoz tartozik egy címlap, mely a megfelelő gomb megnyomásával előhívható az előzőekhez hasonlóan. A sémákban csak a színezett cellákat kell kitölteni (azon cellákba, ahol nem szerepel adat, kérjük ne írjon semmit). A sémák A4-es formátumra vannak méretezve, így alakítás nékül közvetlenül nyomtathatók az oldalak. Ha kitöltés során nehézsége támad, esetleg hibát, rendellenességet tapasztal a program működésében, kérjük jelezze a KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. felé. Sikeres kitöltést kívánunk!

2 Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: Fogröntgen Nonprofit Közhasznú Kft A vállalkozás címe: 9021 Győr, Sarló köz 13. Telefonszáma: 96/ : : A beszámoló fordulónapja: 2014.április 08 Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

3 Fogröntgen Nonprofit Közhasznú Kft 9021 Győr, Sarló köz / Éves beszámoló

4 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

5 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 26 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk 33 Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek 47 Bankbetétek 48 C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 51 Halasztott ráfordítások 52 Eszközök összesen 0 0 0

6 "A" MÉRLEG Források (passzívák) módosí- év tásai 53 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 55 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 62 E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

7 "A" MÉRLEG Források (passzívák) módosí- év tásai 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 86 Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 90 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 93 Halasztott bevételek 94 Források összesen 0 0 0

8 "B" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

9 "B" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 26 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk 33 Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek 47 Bankbetétek 48 C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 51 Halasztott ráfordítások

10 "B" MÉRLEG Források (passzívák) módosí- év tásai 52 D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 54 ebből: az átváltoztatható kötvények 55 Rövid lejáratú hitelek 56 Vevőktől kapott előlegek 57 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 58 Váltótartozások 59 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 60 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 61 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 62 E. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 64 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 65 Halasztott bevételek 66 F. Forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B+C-D-E) G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után (A±F) H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 71 Átváltoztatható kötvények 72 Tartozások kötvénykibocsátásból 73 Beruházási és fejlesztési hitelek 74 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 75 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 76 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 77 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

11 "B" MÉRLEG Források (passzívák) módosí- év tásai 78 II. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 80 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 81 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 82 I. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 84 Céltartalék a jövőbeni költségekre 85 Egyéb céltartalék 86 J. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 88 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 89 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 90 III. TŐKETARTALÉK 91 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 92 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 93 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 94 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

12 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) év módosításai 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek 8 ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 18 V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás 20 VII. Egyéb ráfordítások 21 ebből: értékvesztés 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) 0 0 0

13 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) év módosításai Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 36 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 39 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 43 XI. Rendkívüli ráfordítások 44 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 47 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 50 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 0 0 0

14 "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS Ráfordítások (összköltség eljárással) év módosításai 1 I. Saját termelésű készletek állományának csökkenése 2 1 Anyagköltség 3 2 Igénybe vett szolgáltatások értéke 4 3 Egyéb szolgáltatások értéke 5 4 Eladott áruk beszerzési értéke 6 5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 II. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség 9 7 Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 8 Bérjárulékok 11 III. Személyi jellegű ráfordítások ( ) IV. Értékcsökkenési leírás 13 V. Egyéb ráfordítások 14 ebből: értékvesztés 15 VI. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I+II+III+IV+V) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (VI<XIV) 17 9 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 23 VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (09+10±11+12) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (VII<XV) 25 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(A+B)>(H+I)] 26 VIII. Rendkívüli ráfordítások 27 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (NYERESÉG) (VIII<XVI) 28 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(C+D)>(J+K)] 29 IX. Adófizetési kötelezettség 30 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (NYERESÉG) [(E-IX)>0] 31 X. Jóváhagyott osztalék, részesedés 32 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (NYERESÉG) 33 Összesen (VI+VII+VIII+IX+X+G) 0 0 0

15 "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS Bevételek (összköltség eljárással) év módosításai Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 36 XI. Értékesítés nettó árbevétele (13+14) Saját termelésű készletek állománynövekedése Saját előállítású eszközök aktivált értéke 39 XII. Aktivált saját teljesítmények értéke (15+16) XIII. Egyéb bevételek 41 ebből: visszaírt értékvesztés 42 XIV. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (XI+XII+XIII) H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (VI>XIV) Kapott (járó) osztalék és részesedés 45 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 47 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 49 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 51 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 53 XV. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (VII>XV) 55 J. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(A+B)<(H+I)] 56 XVI. Rendkívüli bevételek 57 K. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VESZTESÉG) (VIII>XVI) 58 L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(C+D)<(J+K)] 59 M. ADÓZOTT EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(E-IX)<0] VAGY [(L+IX)>0] 60 XVII. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 61 N. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (VESZTESÉG) 62 Összesen (XIV+XV+XVI+XVII+N) 0 0 0

16 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) év módosításai 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 5 4 Eladott áruk beszerzési értéke 6 5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) Értékesítési, forgalmazási költségek 10 7 Igazgatási költségek 11 8 Egyéb általános költségek 12 IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek 14 ebből: visszaírt értékvesztés 15 VI. Egyéb ráfordítások 16 ebből: értékvesztés 17 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V- VI) 0 0 0

17 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) év módosításai 18 9 Kapott (járó) osztalék és részesedés 19 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 21 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 23 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 25 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 27 VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 29 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 31 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 34 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. Rendkívüli bevételek 38 X. Rendkívüli ráfordítások 39 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség 42 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 45 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) 0 0 0

18 "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS Ráfordítások (forgalmi költség eljárással) év módosításai 1 1 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 2 2 Eladott áruk beszerzési értéke 3 3 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 I. Értékesítés közvetlen költségei ( ) Értékesítési, forgalmazási költségek 6 5 Igazgatási költségek 7 6 Egyéb általános költségek 8 II. Értékesítés közvetett költségei ( ) III. Egyéb ráfordítások 10 ebből: értékvesztés 11 IV. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I+II+III) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (IV<XI) 13 7 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15 8 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 16 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17 9 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 19 V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (07+08±09+10) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (V<XII) 21 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(A+B)>(H+I)] 22 VI. Rendkívüli ráfordítások 23 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (NYERESÉG) (VI<XIII) 24 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(C+D)>(J+K)] 25 VII. Adófizetési kötelezettség 26 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (NYERESÉG) [(E-VII)>0] 27 VIII. Jóváhagyott osztalék, részesedés 28 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (NYERESÉG) 29 Összesen (IV+V+VI+VII+VIII+G) 0 0 0

19 "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS Bevételek (forgalmi költség eljárással) év módosításai Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 32 IX. Értékesítés nettó árbevétele (11+12) X. Egyéb bevételek 34 ebből: visszaírt értékvesztés 35 XI. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (IX+X) H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (IV>XI) Kapott (járó) osztalék és részesedés 38 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 40 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 42 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 44 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 46 XII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (V>XII) 48 J. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(A+B)<(H+I)] 49 XIII. Rendkívüli bevételek 50 K. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VESZTESÉG) (VI>XIII) 51 L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(C+D)<(J+K)] 52 M. ADÓZOTT EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(E-VII)<0] VAGY [(L+VII)>0] 53 XIV. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 54 N. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (VESZTESÉG) 55 Összesen (XI+XII+XIII+XIV+N) 0 0 0

20 Fogröntgen Nonprofit Közhasznú Kft 9021 Győr, Sarló köz / Egyszerűsített éves beszámoló

21 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK. 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

22 "A" MÉRLEG Források (passzívák) módosí- év tásai 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

23 "B" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 C. Aktív időbeli elhatárolások

24 "B" MÉRLEG Források (passzívák) módosí- év tásai 11 D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 12 E. Passzív időbeli elhatárolások 13 F. Forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B+C-D-E) G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után (A±F) H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 17 II. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 18 I. Céltartalékok 19 J. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 21 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 22 III. TŐKETARTALÉK 23 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 24 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 25 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 26 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

25 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) év módosításai 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 6 15 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V- 8 VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

26 "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS Ráfordítások (összköltség eljárással) év módosításai 1 I. Saját termelésű készletek állományának csökkenése 2 II. Anyagjellegű ráfordítások 3 III. Személyi jellegű ráfordítások 4 IV. Értékcsökkenési leírás 5 V. Egyéb ráfordítások 6 VI. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I+II+III+IV+V) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (VI<XIV) 8 VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (VII<XV) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (NYERESÉG) 10 [(A+B)>(H+I)] 11 VIII. Rendkívüli ráfordítások 12 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (NYERESÉG) (VIII<XVI) 13 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(C+D)>(J+K)] 14 IX. Adófizetési kötelezettség 15 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (NYERESÉG) [(E-IX)>0] 16 X. Jóváhagyott osztalék, részesedés 17 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (NYERESÉG) 18 Összesen (VI+VII+VIII+IX+X+G) 0 0 0

27 "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS Bevételek (összköltség eljárással) év módosításai 19 XI. Értékesítés nettó árbevétele 20 XII. Aktivált saját teljesítmények értéke 21 XIII. Egyéb bevételek 22 XIV. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (XI+XII+XIII) H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (VI>XIV) 24 XV. Pénzügyi műveletek bevételei 25 I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (VII>XV) 26 J. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(A+B)<(H+I)] 27 XVI. Rendkívüli bevételek 28 K. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VESZTESÉG) (VIII>XVI) 29 L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(C+D)<(J+K)] 30 M. ADÓZOTT EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(E-IX)<0] VAGY [(L+IX)>0] 31 XVII. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 32 N. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (VESZTESÉG) 33 Összesen (XIV+XV+XVI+XVII+N) 0 0 0

28 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) év módosításai 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 2 II. Értékesítés közvetlen költségei 3 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) IV. Értékesítés közvetett költségei 5 V. Egyéb bevételek 6 VI. Egyéb ráfordítások 7 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) VII. Pénzügyi műveletek bevételei 9 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 10 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. Rendkívüli bevételek 13 X. Rendkívüli ráfordítások 14 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség 17 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

29 "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS Ráfordítások (forgalmi költség eljárással) év módosításai 1 I. Értékesítés közvetlen költségei 2 II. Értékesítés közvetett költségei 3 III. Egyéb ráfordítások 4 IV. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I+II+III) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (IV<XI) 6 V. Pénzügyi műveletek ráfordításai 7 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (V<XII) 8 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(A+B)>(H+I)] 9 VI. Rendkívüli ráfordítások 10 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (NYERESÉG) (VI<XIII) 11 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (NYERESÉG) [(C+D)>(J+K)] 12 VII. Adófizetési kötelezettség 13 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (NYERESÉG) [(E-VII)>0] 14 VIII. Jóváhagyott osztalék, részesedés 15 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (NYERESÉG) 16 Összesen (IV+V+VI+VII+VIII+G) 0 0 0

30 "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS Bevételek (forgalmi költség eljárással) év módosításai 17 IX. Értékesítés nettó árbevétele 18 X. Egyéb bevételek 19 XI. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (IX+X) H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (IV>XI) 21 XII. Pénzügyi műveletek bevételei 22 I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (V>XII) 23 J. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(A+B)<(H+I)] 24 XIII. Rendkívüli bevételek 25 K. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VESZTESÉG) (VI>XIII) 26 L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY VESZTESÉG [(C+D)<(J+K)] 27 M. ADÓZOTT EREDMÉNY (VESZTESÉG) [(E-VII)<0] VAGY [(L+VII)>0] 28 XIV. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 29 N. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (VESZTESÉG) 30 Összesen (XI+XII+XIII+XIV+N) 0 0 0

31 Fogröntgen Nonprofit Közhasznú Kft 9021 Győr, Sarló köz / Egyszerűsített beszámoló

32 MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 ebből: pénzkiadásból származó követelések 9 pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések 10 III. ÉRTÉKPAPÍROK 11 IV. PÉNZESZKÖZÖK 12 Eszközök összesen 0 0 0

33 MÉRLEG Források (passzívák) módosí- év tásai 13 C. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 15 II. TŐKETARTALÉK 16 III. EREDMÉNYTARTALÉK 17 IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 V. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 19 D. Tartalék 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 ebből: pénzkiadásból származó követelések 25 pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések 26 Források összesen 0 0 0

34 EREDMÉNYLEVEZETÉS módosí- év tásai 1 A. VÉGLEGES PÉNZBEVÉTELEK, ELSZÁMOLT BEVÉTELEK (III+IV) 2 1 Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel 3 2 Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek 4 I. Adóköteles pénzbevételek (1+2) Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele 6 4 Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek 7 II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (3+4) III. Adóköteles bevételek (I+II) Pénzbevételt is jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek 10 6 Pénzbevételt nem jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek 11 IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek (5+6) B. (VIII+IX) Anyag- és árubeszerzés költségei 14 8 Személyi jellegű ráfordítások 15 9 Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások 16 V. Ráfordításként érvényesíthető kiadások (7+8+9) Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések Természetbeni juttatások munkavállalóknak, tagoknak Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások 20 VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások ( ) 0 0 0

35 EREDMÉNYLEVEZETÉS módosí- év tásai Értékcsökkenési leírás Értékvesztés Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása ± 24 VII. Ráfordítást jelentő elszámolások (13+14±15) VIII. Ráfordítások összesen (V+VI+VII) Beruházási kiadások Egyéb kiadások 28 IX. Jövedelemadózásban ráfordításként nem érvényesíthető kiadások (16+17) C. PÉNZÜGYI EREDMÉNY ADÓKÖTELES TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (I-V) D. PÉNZÜGYI EREDMÉNY JÖVEDELEMADÓZÁS ALÁ NEM VONT TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (5-IX) E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA (±C±D) F. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (II+6-VI-VII) G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+F-6)=(III-VIII) Fizetendő társasági adó 35 H. ADÓZOTT EREDMÉNY (G-18) Jóváhagyott osztalék 37 I. EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (H-19) 0 0 0

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentése 2011. április 13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben