IFRS Gold Certificate

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFRS Gold Certificate"

Átírás

1 IFRS Gold Certificate Az IFRS Gold Certificate program naprakészen, gyakorlatban azonnal alkalmazható formában a teljes IFRS rendszeren vezeti át a résztvevőket. Kiknek ajánljuk? Az IFRS Gold Certificate képzést mindazoknak a szakembereknek ajánljuk, akiknek munkájuk során az IFRS szabályait kell átlátniuk, értelmezniük, alkalmazniuk. Az IFRS Gold Certificate átfogó tudást ad a nemzetközi beszámolókészítéssel, konszolidációval foglalkozó, vagy az anyacég felé beszámolócsomagot összeállító csoportoknak. Képzési módszerünk Képzési módszerünk alapja, hogy az IFRS elveinek megértéséhez, a valódi, gyakorlati tudás beépüléséhez szükséges, hogy releváns és életszerű példákra fűzzük fel az ismereteket. Azaz, nem elégséges egy mutatós prezentációt kivetíteni, s beleszőni néhány példát. Akkor lesz egy képzés sikeres, ha az oktató nemcsak szakmájában kiváló, de arra is képes, hogy hatékonyan adja át ismereteit. Így a résztvevőket bevonva, a példák és esettanulmányok közös megoldására koncentrálunk. Mindeközben szem előtt tartjuk, hogy hallgatóink elfoglalt, felnőtt emberek: ami megtanulható, elolvasható otthon, tanári segítség nélkül, arra nem szánunk időt a tanteremben. Ezáltal minimalizáljuk a képzésen töltött időt, ám ezt az időt intenzíven, tartalmasan, a figyelmet folyamatosan fenntartva, a hallgatókkal folyamatosan együtt dolgozva töltjük el. A magyarországi kurzusokon az IFRS eseteket tárgyalva utalunk a magyar számviteli gyakorlatra az egyes helyzetekben. A képzés folyamán az oktatók ben elérhetők, válaszolnak az otthoni tanulás folyamán felmerült kérdésekre. Igény szerint a képzés háromórás, írásbeli vizsgával is zárulhat. A vizsga a pontok hatvan százalékának megszerzésével tekinthető sikeresnek.

2 Technikai információk A képzésen résztvevők céljai, képzettsége, a feldolgozandó tematika, az elsajátítandó ismeretek mélységének függvényében a Megrendelővel együtt határozzuk meg a tanfolyam hosszát. A következő oldalakon az IFRS Gold Certificate teljes programját, egy 12 napos, teljes IFRS-t lefedő képzés részletes leírását közöljük. (Ezen felül iparág specifikus képzéseket kínálunk.) Az alábbi tematika alapjául szolgál a Megrendelő igénye szerint kialakított tanfolyam felépítésének. A képzés magyar és angol nyelven is elérhető. A Megrendelő igényeitől függően a képzés lehet abszolút egyénre szabott, egyszemélyes magánóra, de akár harminc főig is terjedhet a csoport létszáma. A képzés témakörei 1. nap Bevezetés az IFRS-be A pénzügyi beszámolókészítés nemzetközi történeti háttere. A Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (International Accounting Standards Board - IASB) felépítése, aktuális változások, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Értelmező Bizottság (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC) szerepe. Az IFRS standardok az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban. A standardalkotás folyamata. A IFRS Keretszabálya, az eszközök, kötelezettségek, bevételek, költségek és saját tőke definíciója. A pénzügyi jelentések formája A beszámoló jelenlegi formája. A vállalkozás működési ciklusa és a rövid/hosszú lejáratú kötelezettségek, befektetett/forgó eszköz kategória közti különbségek A mérlegben és az eredménykimutatásban minimálisan bemutatandó információk. A saját tőke változásainak kimutatása. A közbenső beszámolóra vonatkozó szabályok. Készletek A készletértékelés szabályai bekerüléskor: beszerzési ár, az átalakítás költségei és az egyéb, bekerülési értékbe beszámítandó tételek A nettó realizálható érték fogalma példákkal illusztrálva Elszámolóár és a kiskereskedelmi módszer A költségek felosztása az egyes készlettételekre FIFO és súlyozott átlag módszerrel. Academy of Business Kft. All rights reserved 2.

3 2. nap Ingatlanok, gépek, berendezések A bekerülési érték meghatározása: mely tételeket kell aktiválni (beszerzési költség, előállítási költség, a hasznos élettartam végén az eszköz leszerelésének költségei) Az értékcsökkenéssel elszámolandó teljes összeg fogalma és az értékcsökkenés számításának módjai Az összetevők szerinti elszámolás Az eszközök későbbi értékelése: a bekerülési érték modell és az átértékelési modell A tárgyi eszközök átértékelésének és elidegenítésének elszámolása Az eszközök hasznos élettartamának és az értékcsökkenés elszámolásának változása. Eszközök cseréje. A tárgyi eszközökre vonatkozó közzétételi és formai kötelezettségek. A hitelezés költségei Ahitelezési költségek fogalma. A hitelezési költségek elszámolásának lehetőségei: azonnali elszámolás az eredménykimutatásban vagy aktiválás; a 2009-től érvényes módosított IAS 23 rendelkezései Az aktiválásra vonatkozó tudnivalók: minősített eszközök, az aktiválás időtartama és a figyelembe veendő kamatláb. Kormányzati támogatások és az ezekről közlendő információk A bevételekhez és az eszközökhöz kapcsolódó támogatások Az IAS 20 standardban megadott kétféle elszámolási lehetőség. A fordulónap után bekövetkezett események Mely időszakot tekinthetjük relevánsnak a fordulónap utáni események szempontjából? Módosító és nem módosító események definíciója, példák. 3. nap Befektetési célú ingatlanok A befektetési célú ingatlanok definíciója, és kezdeti elszámolásuk, értékelésük. A beketetési célú ingatlanok közé való besorolás feltételei, az átsorolás szabályai Az értékelési módszerek: a bekerülési érték modell és az átértékelési modell; ez utóbbi alkalmazásának feltételei, a valós érték változásának elszámolása Számviteli politika, a számviteli becslések változása és hibák A számviteli politika forrásai, ezek hierarchiája Az előző időszak hibáinak definíciója és a hibajavítás számvitele A számviteli becslések és a becsések változásai. Bevételek elszámolása Alapvető bevétel-kategóriák: áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó bevételek, kamatbevétel, jogdíjbevétel és osztalékbevétel. A bevétel elszámolásának feltételei. Hogyan vegyük figyelembe a valós értéket: ha a gazdálkodó csak a jövőben jut hozzá a bevételhez, milyen esetekben szükséges a jelenérték számítás, és milyen könyvelési tételekkel lehet a diszkontálást elszámolni? Academy of Business Kft. All rights reserved 3.

4 4. nap Immateriális javak Fogalmak. Az immateriális javak mérlegben való megjelenítésének feltételei: azonosíthatóság, ellenőrzés, jövőbeni gazdasági hasznok, megbízható értékelés Az üzleti kombinációk keretében azonosított immateriális javak Kutatás és fejlesztés Az eszközök értékvesztése Az értékvesztésre utaló belső és külső jelek. A visszanyerhető összeg kiszámítása. Mely esetekben kell értékvesztést elszámolni. A használati érték jelentése az IAS 36 standardban és ennek kiszámítása. A készpénztermelő egységek (CGU) azonosítása, az értékvesztés ráosztása a CGU egyes eszközeire Az értékvesztés visszavezetése. A devizaárfolyam változása és a külföldi leányvállalatok konszolidálása A funkcionális deviza és a bemutatás pénzneme Hogyan határozzuk meg, hogy a gazdálkodónak mely pénznem a funkcionális pénzneme? A devizás tételek elszámolása: bekerüléskor, kiegyenlítéskor és a mérleg fordulónapján Az árfolyamkülönbözetek elszámolása. A konszolidálásba bevont külföldi leányvállalatok mérlegének és eredményének átfordítása Az árfolyamkülönbözetek megjelenése a konszolidált beszámolóban: a csoport és a kisebbségi tulajdonosok részesedése A külföldi gazdálkodóval szemben fennálló egyenlegek illetve a vele folytatott tranzakciók kiszűrése A goodwill átváltása. 5. nap Céltartalékok, függő kötelezettségek és eszközök A céltartalék, függő kötelezettség és függő követelés fogalma. Kötelmet keletkeztető események: jogi és vélelmezett kötelem. Jövőbeni veszteségekre és hátrányos szerződésekre képzett céltartalékok. Értékelési szabályok: a kötelezettség rendezéséhez szükséges összeg, diszkontálás Az átszervezéshez kapcsolódó céltartalékok elszámolási feltételei Mikor kell elszámolni, és mikor kell közzétenni a függő kötelezettségeket és eszközöket. Halasztott adó Az adóköteles és a levonható különbözetek azonosítása Az eszközök és kötelezettségek adózás szerint értéke A halasztott adó elszámolása a mérleg szerinti kötelezettség módszer segítségével. A halasztott adó követelések elszámolása. Halasztott adó a konszolidációban. Academy of Business Kft. All rights reserved 4.

5 Cash Flow kimutatás Miért szükséges a cash flow kimutatás? Hogyan készíthető el a cash flow kimutatás a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet adataiból? A pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek fogalma példákkal illusztrálva A közvetlen és a közvetett módszer. 6. nap Értekesítésre tartott befektetett eszközök és megszüntetett tevékenységek Mikor sorolhatjuk az eszközöket az értékesítésre tartott kategóriába? Hogyan értékeljük ezen eszközöket besoroláskor? Az értékesítési csoportok elszámolása. Mikor beszélhetünk megszüntetett tevékenységről, és az IFRS 5 milyen adatok közlését írja elő? Az előző évek adataira, az összehasonlító információra gyakorolt hatás. Építési szerződések Ahosszú távú szerződések bevételeinek és ráfodításainak elszámolási problémái Az eredménykimutatásban a bevételek és ráfordítások megjelenítése a befejezett szerződés és az arányos teljesítés módszerével A veszteséges szerződések elszámolása Az építési szerződések megjelenése a mérlegben A kiegészítő mellékletben közlendő információk Earnings Per Share Az alap és a hígított EPS kiszámítása. Hogyan hat a súlyozott részvényszámra és az előző évi EPS-re a teljes piaci áron való kibocsátás, a részvények feldarabolása, a jogosultsági kibocsátás és az ingyenrészvény- kibocsátás? A potenciális törzsrészvények, azaz a részvényopciók, átváltható kötvények, elsőbbségi részvények és hitelek kezelése Milyen sorrendben vesszük figyelembe a különböző tételeket, és hogyan döntjük el, hogy hígítják az EPS-t vagy sem. A folytatódó tevékenységek EPS-e. 7. nap Bevezetés a csoportok számvitelébe (tőkemódszer, felvásárlás módszere, arányos konszolidáció) Hogyan kell a befektetéseket az egyedi beszámolóban feltüntetni, és hogyan készítünk konszolidált (összevont) beszámolót. Mikor kell a konszolidálás különböző módszereit alkalmazni? Definíciók: leányvállalat, társult vállalkozás, közös ellenőrzésű vállalkozás, ellenőrzés, közös ellenőrzés, jelentős befolyás és egyéb, a csoportok számviteléhez kapcsolódó fogalmak. 8. nap Előző nap folytatása Bevezetés a csoportok számvitelébe Kapcsolt vállalkozásokkal lebonyolított ügyletek A kapcsolt vállalkozás fogalma Miért szükséges a kapcsolt vállalkozásokkal lebonyolított ügyleteket vagy egyáltalán a kapcsolt vállalkozások létezésének tényét közzétenni. Academy of Business Kft. All rights reserved 5.

6 Tőkemódszer A társult vállalkozások elszámolása az egyedi és a konszolidált beszámolókban A befektetés kezelése a mérlegben és az eredménykimutatásban példákkal illusztrálva A befektető és a társult vállalkozás közti ügyleteken keletkezett nem realizált nyereség kiszűrése. A goodwill és a negatív goodwill. Arányos konszolidáció A közös vezetésű vállalkozások elszámolása A részleges konszolidáció bemutatása mérleg és eredménykimutatás példával Közös vezetésű vállalkozások, közösen ellenőrzött tevékenységek és eszközök. Goodwill és negatív goodwill. 9. nap Üzleti kombinációk Az IFRS 3 hatása a konszolidációra, a csoportok elszámolására Halasztott és feltételes ellenérték. A valós érték jelentése a felvásárlási számvitel összefüggéseiben A konszolidált mérleg és eredménykimutatás elkészítése A mérleg konszolidálásának folyamata a felvásárlás módszerével lépésről lépésre, példákon keresztül. Goodwill és negatív goodwill A goodwill értékvesztése. A leányvállalat eszközeinek és kötelezettségeinek valós értéken történő értékelése. Kisebbségi tulajdonosok részesedése a mérlegben. Módosító tételek konszolidáláskor: befektetés és saját tőke; csoporton belüli követelés-kötelezettség egyenlegek kiszűrése, a csoporton belüli készlet- vagy eszközértékesítésből adódó nem realizált nyereség kiszűrése, a csoport szempontjából vett értékcsökkenés módosítása, oszalék kezelése. Az eredmény konszolidálásának folyamata lépésről lépésre, példákon keresztül A csoporton belüli tranzakciók eredményből való kiszűrése (értékesítés, elábé, osztalék) A tranzakciók hatása a kisebbségi tulajdonosok részesedésére. Összetett Konszolidációs módszerek Hogyan hat a részletekben történő felvásárlás a godowill számításra Hogyan kell elszámolni a leányvállalatból való részesedés értékesítését, ha az ügylet után a vállalakozásnak befektetése/ társult vállalakozása/ leányvállalata marad. Konszolidáció olyan esetekben, amikor az ellenőrzést az anyacég közvetetten gyakorolja. Szegmensenkénti beszámoló A szegmensenkénti beszámolók szükségessége. Földrajzi és üzleti szegmensek, elsődleges és másodlagos szegmensek. Szegmensek közti tranzakciók. Az IFRS 8 hatása a szegmensenkénti beszámolásra. Konszolidált Cash Flow kimutatás A csoport cash flow kimutatásának problémás területei: befektetés társult vállalkozásba, kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék, leányvállalatok évközi megvásárlása illetve értékesítése. Academy of Business Kft. All rights reserved 6.

7 Konszolidált cash flow kimutatás készítése közvetett módszerrel a konszolidált mérleg és eredménykimutatás valamint egyéb rendelkezésre álló információk alapján nap Pénzügyi Instrumentumok: IAS 32 Bemutatás; IAS 39 Elszámolás és Értékelés; IFRS 7 Közzététel és IFRS 9 A pénzügyi instrumentumok osztályozása: nyereséggel/veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek;hitelek és követelések, lejáratig tartandó befektetések, értékesíthető pénzügyi eszközök és egyéb kötelezettségek. Minden pénzügyi instrumentum kategória nyereségének és veszteségének kezelése értékeléskor A pénzügyi eszközök és kötelezettségek értékelése az amortizált bekerülési érték módszerrel. Az effektív kamatláb kiszámítása. A kamatfizetés napján a fix és változó kamatozású instrumentumok értékelése. Az instrumentumok besorolása: saját tőke vagy kötelezettség. Összetett pénzügyi instrumentumok: részvényre váltható hitellevelek. Az IAS 39 standard alapján az értékvesztés elszámolása; az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott és az értékesíthető kategóriába sorolt eszközök értékvesztése. Származékos instrumentumok, különös tekintettel a forward, futures és opciós ügyletekre. A kereskedési célú származékos deviza ügyletek értékelése és elszámolása A jövőbeni cash flow-k és valós érték fedezeti ügyletei. Ezek fogalma, példái. Mely feltételek teljesülésekor lehet fedezeti elszámolást alkalmazni. A fedezett tétel és fedezeti instrumentum azonosítása. A számviteli elszámolás. A beágyazott származékos termékek fogalma, azonosítása, elkülönítése és számviteli elszámolása. A kiegészítő mellékletben közlendő információk az IFRS 7 alapján. 12. nap Lízingügyletek A lízingszerződések a tartalom elsődlegessége a formával szemben elv fényében. A lízingügyletek csoportosítása, és hatásuk a lízingbeadó és a lízingbevevő beszámolójára. Hogyan döntsük el, hogy egy ügylet pénzügyi vagy operatív lízing? Az ügylet elszámolása a főkönyvben. Hogyan különítsük el a pénzügyi lízingdíjban foglalt tőke és kamatrészt az évek száma összege és az aktuáriusi módszerrel. Visszlízing ügyletek elszámolása. Mely információkat kell közölni a beszámolóban. Részvényalapú juttatások IFRS 2 A tőkeinstrumentumban és készpénzben teljesített tranzakciók Fogalmak, a teljesítési feltételek kezelése Módosítások és törlések Munkavállalói juttatások elszámolása Jubileumi jutalmak elszámolása. Az elhatárolandó ki nem vett, fizetett szabadságra elszámolása A nyugdíjprogramok működése. Academy of Business Kft. All rights reserved 7.

8 Meghatározott hozzájárulási és meghatározott juttatási nyugdíjprogramok. A mérlegben és eredménykimutatásban közlendő információk. A nemzetközi standardok első alkalommal történő alkalmazása Az IFRS 1 hatálya mely gazdálkodókat tekinthetünk első alkalmazóknak Az IFRS első ízben történő alkalmazásának szabályai: a fordulónap és az áttérés időpontja, a kötelező és a választható mentességek, az előző évi beszámoló adataira gyakorolt hatás A tartalom elsődlegessége a formával szemben Mely esetekben szükséges a gazdasági tartalom vizsgálata: eladási és visszavásárlási megállapodások, bizományosi értékesítés, követelések faktorálása, eszközök értékpapírosítása. További információk, ajánlatkérés Amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését, kérje részletes ajánlatunkat az címen. Minél részletesebb leírást küld nekünk a felmerült képzési igényről, annál pontosabb ajánlatot tudunk készíteni Önnek. Az ajánlatkérésben kérjük, lehetőség szerint térjen ki a következőkre: a képzési igény felmerülésének oka, a résztvevők körülbelüli létszáma, a résztvevők helye a vállalati hierarchiában, vettek-e részt korábban hasonló képzésen. Ha esetleg a fenti tematika alapján van már konkrét elképzelés a témákról, kérjük ossza meg velünk. Könyvvizsgálói kreditpont igazolás szükséges-e. Mely hónapban szeretnék megrendezni az oktatást (van-e esetleg preferált vagy kerülendő dátum). A képzést angol vagy magyar nyelven kérik-e lebonyolítani, valamint termet-ellátást a Megrendelő vagy az Academy of Business Kft. biztosítson. Academy of Business Kft. All rights reserved 8.

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Konszolidált pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék Konszolidált eredménykimutatás 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 Konszolidált mérleg 7 Konszolidált

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM I. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010/2011. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 2014. december 31. 1. Általános A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt.,

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Független Könyvvizsgálói

Részletesebben

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2014. január 31. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő

Részletesebben

E-STAR ALTERNATíV NYRT.

E-STAR ALTERNATíV NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA. A 2011. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL E-STAR ALTERNATíV NYRT Tartalomjegyzék Konszolidált átfogó eredménykimutatás

Részletesebben

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2010. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai (2012.09.03-án)

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ *

AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ * AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ * n A GAZDASÁG GLOBALIZÁCIÓJA SOK ÚJ JELENSÉGET HOZOTT MAGÁVAL. EZEK KÖZÜL AZ EGYIK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSA, A NEMZETKÖZI EGYSÉGESSÉGRE VALÓ

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben