Befektetési vállalkozások évi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója"

Átírás

1 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefonszáma Befektetési vállalkozások évi beszámolója Keltezés: Budapest, április 29. a vállalkozás vezetője Kruchióné Marsi Piroska ügyvezető igazgató

2 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. MÉRLEG (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Eszközök (aktív) Az adatok E Ft-ban Sor Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám A tétel megnevezése 2013/12/31 módosításai 2014/12/31 a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonban álló vállakozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlne termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Késztermékre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Vevőkövetelések Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések a) elszámolóházzal szembeni követelés b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelés Egyéb követelések

3 Előző év Előző év(ek) A tétel megnevezése 2013/12/31 módosításai a b e d e Sor szám Tárgyév 2014/12/ III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt negtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek a) tőzsdeforgalmi számla b) egyéb bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

4 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. MÉRLEG (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Források (passzívák) Az adatok E Ft-ban Sor Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése szám 2013/12/31 módosításai 2014/12/31 a b c d e 61. D) Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés 64. II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 65. III. TŐKETARTALÉK 66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-) V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 69. VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 70. VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) E) céltartalékok ( Sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F) Kötelezettségek ( Sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 80. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sokor) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hietlek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sokor) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Kötelezettségek tőzsdei ügyeltek elszámolásaiból Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel sz. köt. 98. a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség 99. b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltótartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 108. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

5 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. EREDMÉNYKIMUTATÁS (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Az adatok E Ft-ban Sor Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám A tétel megnevezése 2013/12/31 módosításai 2014/12/31 a b e d e 01. a) Bizományosi tevékenység bevételei b) Kereskedelmi tevékenység bevételei c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei d) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e) f) Bizományosi tevékenység ráfordításai g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai i) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Befektetetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j) I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02.) II. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei IV. Aktívált saját teljesítmények értéke V. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok VI. Személyi jellegű ráfordítások ( Sorok) VII. Értékcsökkenési leírás VIII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés I X. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX.) Kapott (járó) osztalék és részesesdés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek bevételei X. Nem forgalamzási pénzügyi műveletek bevételei =( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteség Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetett (fizetendő) kamatok és kamtjellegű kifizetések Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+/-A+/-B)

6 Előző év Előző év(ek) A tétel megnevezése 2013/12/31 módosításai a b e d e Sor szám 47. XII. Rendkívüli bevételek 48. XIII. Rendkívüli ráfordítások Tárgyév 2014/12/ D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII-XIII.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D) XIV. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XIV.) XV. Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés 56. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+/-XV )

7 Kiegészítő melléklet a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt évi beszámolójához I. Általános rész A Társaságról általában A Társaság neve: REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A Társaság székhelye: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Cégjegyzék száma: Cg Internetes honlap: A beszámoló aláírására jogosultak adatai: Kruchióné Marsi Piroska első ügyvezető, igazgatósági tag 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4. Humpester Attila ügyvezető, igazgatósági tag 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4. Lakos Ernő igazgatóság elnöke 1026 Budapest, Orló u. 17. Alapítás A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt december 31-én jött létre átalakulással. A Társaság alaptőkéje 200 millió Ft, amely db egyenként Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll. A Társaság aktuális tulajdonos struktúrája Tulajdonos Részvények száma alapcímletre vetítve Szavazati arány 1./ Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft db 99,95% Székhely: 2314 Halásztelek, Rákóczi F. u / Kruchióné Marsi Piroska 1 db 0,05% Lakcím: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Összesen: db 100 % A Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik a Társaság felett. A Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. állítja össze a Reálszisztéma csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe a Társaságot, mint leányvállalatot bevonja. A konszolidált éves beszámoló megtekinthető a Reálszisztéma Kft. székhelyén, illetve a Cégcsoport honlapján: A Társaság tevékenységi köre 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 6499 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 1

8 Ezen tevékenységek keretében bizományosi konstrukcióban végzi a Társaság a folyamatos kibocsátású Reálszisztéma Kötvények és Befektetési jegyek forgalmazását, az állampapírok másodlagos forgalmazását, a tőzsdei prompt és határidős kereskedést. A Társaság a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan kiegészítő befektetési szolgáltatásokat is nyújt. A Társaság gazdálkodásának jogszabályi keretei A Társaság gazdálkodásának feltételeit a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény (továbbiakban Bszt.) rögzíti. Vezető tisztségviselők A vezető tisztségviselők, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére évben előleg, kölcsön nem került folyósításra, nevükben garanciavállalás nem történt. Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjai választott tisztségviselői tevékenységükért évben díjazásban nem részesültek. A korábbi vezető tisztségviselőkkel, igazgatósági- és felügyelő bizottsági tagokkal szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. Számviteli politika A Társaság a számvitelről szóló évi C. számú törvény (továbbiakban: Sztv.) és a 251/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján készítette el éves beszámolóját. Az éves beszámolóban a Mérleget a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti részletezettségben, az Eredménykimutatást a 2. sz. melléklete szerinti tagolásban készítettük el. A Reálszisztéma Zrt évi mérlege és eredmény kimutatása az éves rendes közgyűlést követően megtekinthető a Társaság honlapján: Értékelési eljárások A Társaság Számviteli politikája a vonatkozó törvények előírásain alapulva rögzíti az alkalmazott elszámolási és értékelési eljárásokat. Az értékelést minden esetben leltár felvétele és a nyilvántartásokkal való egyeztetés után végezzük el. - Társaságunk a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza. - A tárgyi eszközöket a terv szerinti és terven felüli leírással csökkentett beszerzési értéken értékeljük. - Az eladási célra beszerzett, belföldi értékpapírtőzsdén forgalmazott értékpapírokat illetve számított átlagáron a havi és az év végi értékelés során a mérlegfordulónapi tőzsdei árfolyamlistában közölt átlagáron értékeljük. - A devizás tételek értékelésekor az értékelés napi MNB devizaárfolyamokat vesszük figyelembe. - A 100 E Ft alatti egyedi értékű eszközöket amennyiben az elhasználódási idejük 1 évnél rövidebb - a beszerzéskor egyösszegben leírjuk és azokat az analitikánkban érték nélkül, csak mennyiségben tartjuk nyilván. - A 100 E Ft feletti egyedi értékű tárgyi eszközöket mennyiségben és értékben is nyilvántartjuk. A bruttó érték megegyezik a bekerülési értékkel. - 1 M Ft feletti egyedi értékű tárgyi eszközöknél alkalmazzuk a maradványérték meghatározását. - A vevői követeléseinket számla alapján, a számlázott összegben tartjuk nyilván. A kétes követelésekre értékvesztést számolunk el. - A szállítói kötelezettségeket számla szerint áfa-t is tartalmazó értékben vesszük nyilvántartásba. 2

9 - A pénzeszközöket a pénztárjelentéssel, illetve bankszámlakivonattal egyezően december 31- i záró értékben szerepeltetjük. - Az értékcsökkenési leírás összegét az adótörvény által megengedett kulcsokkal határozzuk meg. Az 1 M Ft bekerülési értékű tárgyi eszközöknél a számítás alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték és a hasznos élettartam. Az elszámolás gyakorisága havi jellegű. - Évközben mind a saját, mind az idegen értékpapír-állományról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetünk, melynek helyességét hó végén és a mérleg fordulónapjával tételes leltározással ellenőrizzük. Számviteli szolgáltatások Társaságunknál a évi CXXXVIII. Törvény előírásai szerint a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgálói tevékenységet végző személy: VALEUR Adó- és Könyvszakértő Kft. Kékesiné Andrikó Mária 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 47. Bejegyzési szám: MKVK Jogviszony vége: A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével megbízott természetes személy neve: Nagyné Horák Nóra 1173 Budapest, Balassagyarmat u. 23. Regisztrációs szám: PM: A évi beszámoló könyvvizsgálati díja ,- Ft + áfa. Környezetvédelem A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a Társaság nem rendelkezik, veszélyes hulladék nem keletkezik és évben környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel, továbbá környezetvédelmi kötelezettségek, költségek fedezetére céltartalék képzés nem történt. 3

10 II. A MÉRLEG-hez kapcsolódó kiegészítések A Társaság évi mérleg főösszege közel 50 %-kal magasabb az előző évinél, nagysága E Ft. Az E Ft-os mérlegfőösszeg növekedést az eszközoldalon a forgóeszközök állományának 56,23%-os növekedése eredményezte, a növekedés összege E Ft. Ennek eredményeként a forgóeszközök aránya az összes eszközön belül 93,30 %- ra növekedett. A befektetett eszközök állománya kismértékben növekedett, míg az aktív időbeli elhatárolások állománya jelentősen csökkent. Az összes eszközön belül a befektetett eszközök aránya 6,61%, az aktív időbeli elhatárolásoké 0,09% december 31-én. A Társaság a 0-ás Nyilvántartási számlák számlaosztályban ügyfelenként, értékpapír fajtánként vezet nyilvántartást az ügyfelek tulajdonát képező értékpapírokról. A 251/2000. Kormányrendelet 10 (16) bekezdés szerint a mérleg fordulónapján a pénzügyileg még nem rendezett, tőzsdén kötött bizományosi prompt ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket a 0. nyilvántartási számlaosztályba felvettük. A követelések értéke: E Ft, kötelezettségek értéke: E Ft. A kormányrendelet 11 (4) bekezdése szerint a le nem zárt határidős bizományosi ügyletekből adódóan az elszámolóház részére befizetett árkülönbözetek összegét a 0. nyilvántartási számlaosztályba követelésként felvettük, összege E Ft. A kormányrendelet 11 (6) bekezdése szerint az ügyfél javára kötött, mérlegfordulónapon le nem zárt tőzsdei határidős ügyletekből adódóan az ügyfél részére kifizetett árkülönbözetek összegét a 0. nyilvántartási számlaosztályba kötelezettségként felvettük, összege E Ft. A. Befektetett eszközök A Befektetett eszközök állománya mindösszesen E Ft, mely 768 E Ft-tal növekedett. Struktúrájában jelentős változás nem történt. Az immateriális javak aránya 9,90%, a tárgyi eszközöké 76,55% és a befektetett pénzügyi eszközök aránya 13,55%. Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok közt szerepelnek a megvásárolt szoftver felhasználási jogok. A szellemi termékek között mutatjuk ki a Társaság által fejlesztett szoftvereket, melyek a Reálszisztéma értékpapírok forgalmazói és határidős forgalmazói modulok, az Egyenleg lekérdező, a Back office és a Külföldi értékpapírok modulok ben kerültek aktiválásra az Pénztárak modul, továbbá a tőzsdei kereskedési rendszerhez (T+3) tartozó fejlesztések. A Tárgyi eszközök között a Társaság működéséhez szükséges irodai célú ingatlanok, számítástechnikai és irodai berendezések, valamint gépjárművek szerepelnek E Ft-os nagyságrendben. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének évi változásait az alábbi táblázatok szemléltetik: Immateriális javak Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Ft Ft Ft Halmozott értékcsökkenés Ft Ft Ft Nettó érték Ft Ft Ft 4

11 Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Ft Ft Ft Ft Halmozott értékcsökkenés Ft Ft 0 Ft Ft Nettó érték Ft Ft Ft Ft Értékhelyesbítés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Beruházás Ft 0 Ft Ft 0 Ft Tárgyi eszközök összesen Ft Ft Ft Ft A Társaság terv szerinti értékcsökkenést, illetve terven felüli értékcsökkenést is elszámolt évben. Terven felüli értékcsökkenésként az értékesített eszköz könyv szerinti értékét számoltuk el nettó 66 E Ft értékben. A Befektetett pénzügyi eszközök állománya E Ft, amely az alábbi összegeket tartalmazza: Egyéb tartós részesedés (E Ft) Budapesti Értéktőzsde 8898 BÉT Határidős szekció belépési díj Összesen B. Forgóeszközök A Forgóeszközök fordulónapi záró állománya E Ft, amely összességében E Ft-os növekedést jelent az előző évhez képest. A forgóeszközök állományán belül a követelések állománya E Ft-tal, az értékpapíroké E Ft-tal csökkent, míg a pénzeszközök állománya E Ft-tal nőtt. A forgóeszközök összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: Forgóeszközök E Ft Megoszlás E Ft Megoszlás Követelések ,28% ,74% Értékpapírok ,08% ,26% Pénzeszközök ,64% ,00% Összesen % % A kapcsolt vállalkozással szembeni E Ft-os követelés a Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft-vel szemben áll fenn. Ebből E Ft rövidtávra kölcsönadott pénzösszeg, E Ft forgalmazási díjakból adódó követelés. Az elszámolóházzal szembeni követelés a TEA-hoz (Tőzsdei Elszámolási Alap azonnali piac) való hozzájárulás címén befizetett E Ft-os összeget, valamint a KGA (Kollektív Garancia Alap határidős piac) hozzájárulás E Ft-os összegét tartalmazza. A vevőkövetelések nagyságrendje E Ft. Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követelés E Ft, amely az ügyfeleinknek kiszámlázott évi számlavezetési díjakból, a IV. negyedévi portfoliókezelési alapdíjakból, évi portfoliókezelési sikerdíjakból tevődik össze, melyek esedékessége január hó. 5

12 Tőzsdei ügyletek elszámolásából 0 E Ft követelés keletkezett. Az egyéb követelések nagyságrendje E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Egyéb Követelések Ebből Deviza E Ft EUR USD CHF SAXO Bankkal szembeni követelés , ,52 172,84 ECETRA BrokerJet Bankkal szembeni követelés , ,09 Munkavállalókkal szembeni követelés 720 Adók elszámolása 726 Összesen: , , ,00 A Társaságnak a mérleg fordulónapján halasztott fizetés, értékpapírkölcsön miatti követelése nem volt. A saját Értékpapírok állománya E Ft, mely állampapírokból és egyéb kötvényekből tevődik össze: Értékpapírok év év Könyv szerinti Megoszlás Könyv szerinti Megoszlás érték érték Állampapírok Ft 72,95% Ft 74,15% Egyéb kötvények Ft 27,05% Ft 25,85% Értékpapírok összesen Ft 100% Ft 100% Az állampapírok állományából ,- Ft névértékű államkötvény volt zárolás alatt december 31-én a KELER Zrt. kedvezményezettségével. Ebből a határidős ügyletek pénzügyi fedezetére darab, a prompt ügyletek fedezetére pedig darab állampapír nyújtott fedezetet az Elszámolóház részére. A Társaság saját számlára kölcsönbe adott és kölcsönbe vett, óvadéki repóba adott és óvadéki repóba vett értékpapír állománnyal nem rendelkezett december 31-én. A Pénzeszközök záró állománya Ft, melynek megoszlása igazodik a forgalmazási struktúrához: Pénztárak Tőzsdei forgalmazás Befektetési jegy forgalmazás Kötvény forgalmazás Házipénztár Pénztárak összesen Ft 0 Ft Ft Ft Ft Bankszámlák Tőzsdeforgalmi számlák Ft Elszámolási betétszámlák Bankszámlák összesen Ft Ft 6

13 A Társaság külföldi pénzértékre szóló eszközeit december 31-én az alábbi táblázat szemlélteti: Bankszámlák HUF Ebből EUR Ebből USD Ebből AUD Ebből GBP Tőzsdeforgalmi számlák Ebből deviza , ,13 170,68 Elszámolási betétszámlák ebből deviza , ,72 16,32 Deviza összesen , ,85 170,68 16,32 C. Aktív időbeli elhatárolás Az időbeli elhatárolás összege E Ft, amelynek döntő többsége kamatelhatárolás. Halasztott ráfordítás évben nem merült fel. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Reálszisztéma Kft. Kölcsön kamat hó Ft Magyar Államkötvények kamata Ft Egyéb kötvények kamata Ft Bankkamat Ft évi TEA hozam Ft évi KGA hozam Ft Reálszisztéma-Mont Blanc Alap forgalmazási díj 2014.IV. n. év Ft Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Ingatlanbiztosítás BÉT router díj Opten online törvénytár díja ROVA Gk. kötelező biztosítás Griffsoft Zrt. szoftver bérleti díj Aktív időbeli elhatárolások összesen: Ft Ft Ft 7849 Ft Ft Ft ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: E Ft D. Saját tőke A saját vagyon szerkezetét és alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: A vagyonszerkezet alakulása (E Ft) Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Általános tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

14 E. Céltartalék A céltartalék E Ft-os nyitó összege teljes egészében felhasználásra került. A tárgyévben céltartalék képzésére nem került sor. F. Kötelezettségek A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségállománya E Ft, amely pénzügyi lízingből adódó éven túli kötelezettség. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya E Ft, amely E Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A kötelezettségek összetétele az alábbi: Kötelezettségek ( E Ft) Szállítói kötelezettségek 2043 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek 2926 Egyéb kötelezettségek Összesen A szállítói kötelezettségek pénzügyi rendezése január hónapban megtörtént. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettség tartalmazza az ügyfeleket megillető - ügyfélszámlákon jóváírt - összegeket, amelyek fedezetét az eszközoldalon az elszámolóháznál és a kereskedelmi bankoknál lévő pénzeszközök, valamint a kereskedési partnereknél lévő egyéb követelésként kimutatott pénzeszközök biztosítják. A kapcsolt vállalkozással szembeni E Ft összegű kötelezettség a Reálszisztéma Kötvény II. forgalmazásából adódik. Az ügyfelek részére végzett portfoliókezelés keretében kezelt ügyfél tulajdonát képező portfoliók (pénz és értékpapír) piaci értéke én: E Ft. Az egyéb kötelezettségekből E Ft a munkavállalókkal összefüggő kötelezettségek, E Ft adó jellegű kötelezettség és E Ft pénzügyi lízingből adódó kötelezettség. A Társaság külföldi pénzértékben nyilvántartott kötelezettségeit december 31-én az alábbi táblázat szemlélteti: Kötelezettségek Összeg (E Ft) Deviza Szállítói kötelezettségek 2043 Ebből: EUR ,00 EUR Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Ebből: EUR ,24 EUR Ebből: USD ,15 USD Ebből: CHF ,84 CHF Összesen Deviza:

15 G. Passzív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása MNB változó felügyeleti díj elhatárolás IV. n. év Portfólió Teletrader adatdíj BÉT Router és Multiflex díj Cégautó adó IV. n. év. Keler díjak MKB bankköltég ELMÜ villamosenergia díj hó Könyvvizsgálói díj hó Wiener Börse CEE Trader díja Ügynöki jutalék Passzív időbeli elhatárolások összesen Ft Ft Ft Ft Ft 3779 Ft Ft Ft Ft Ft Ft A bevételek passzív időbeli elhatárolása és halasztott bevételek sorok összeget nem tartalmaznak. FORRÁSOK ÖSSZESEN: E Ft II. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye A Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei E Ft-ot tesznek ki, amelyből a E Ft összegű ráfordítások levonása után E Ft fedezet képződött. A befektetési szolgáltatás tevékenység bevételének az üzletágak közötti megoszlása a következő: Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei év (E Ft) Megoszlás év (EFt) Megoszlás Értékpapír bizományosi tevékenység % % Értékpapír kereskedelmi tevékenység % % Értékpapír-forgalomba hozatali tevékenység 0 0% % Letétkezelés, letéti őrzés, portfólió-kezelési tevékenység % % Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység % % Összesen % % Összességében a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei E Ft-tal csökkentek, ami 18,5%-os csökkenést jelent. Ezen belül a bizományosi tevékenység súlyának csökkenése tovább folytatódott évben az ediggi tendenciával ellentétben a kereskedelmi tevékenyég aránya is csökkent. Növekedést az értékpapír forgalomba hozatali tevékenységből és a portfóliókezelési tevékenységből származó bevételeknél tudtunk elérni, ez azonban nem pótolta a bizományosi és kereskedelmi tevékenységnél kieső bevételeket. A kapcsolt vállalkozásoktól származó bevétel a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételének 12,0%-át tette ki 2014-ben. 9

16 A befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai az alábbi tételekből tevődnek össze: Összeg Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (E Ft) MMTS és egyéb közvetített szolg.díja 3939 KELER díjak Külföldi részvény ügyletek jutalékai Élőárak előfizetési költsége 314 Saxo - Ecetra Bank ktg Ügynöki jutalékok BÉT részvény szekció díja BÉT származékos szekció díja Bizományosi tevékenység ráfordításai összesen Letéti őrzési és letétkezelési tev. ráfordításai 633 Kereskedelmi tevékenység ráfordításai Egyéb befektetési szolg.tev.ráfordításai Összesen A befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai az előző évhez képest E Ft-tal csökkentek, ami 14,5%-os csökkenésnek felel meg. A bizományosi, letétkezelési és egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó díjak jelentős része fix díj, így ezek a forgalom csökkenését nem követik. A kereskedelmi tevékenység bevételein belül az értékpapírok év végi piaci értékeléséből adódóan értékpapír típusonként az alábbi értékkülönbözeteket számoltuk el december 31-én: Értékpapírok Piaci értékelésből adódó felértékelési nyereség leértékelési veszteség Diszkontkincstárjegyek 298 Ft - Államkötvények Ft - Egyéb kötvények Ft Összesen Ft Ft A Társaság tulajdonában lévő 57 db BTEL 2014/B kötvény lejáratkori értékét ( Ft névérték+12,5 % éves kamat, lejárat: október 23.) a Kibocsátó Business Telecom Nyrt. a mérlegkészítés időpontjáig nem fizette ki, ezért a Társaság a fenti kötvényeket december 31-én 0 Ft árfolyamon értékelte. A leértékelés miatt a kötvények nettó vételárát ( Ft), a vételárban lévő tárgyévi felhalmozott kamatot ( Ft), valamint az előző évi kamatelhatárolást ( Ft) ráfordításként számoltuk el, továbbá tárgyévi kamat nem került elhatárolásra. Összességében az egyéb kötvényekre egyenlegben Ft leértékelést számoltunk el, míg az állampapírokra Ft felértékelési nyereséget. Tekintettel arra, hogy a leértékelési veszteség meghaladja a nyereséget, céltartalék képzésre nem került sor. II. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek összege E Ft, melynek legfontosabb tételei: E Ft bérleti díj bevétel, E Ft tárgyi eszköz értékesítés bevétele, E Ft káreseményekkel kapcsolatos bevétel, E Ft céltartalék visszavezetésből és 243 E Ft illeték visszatérítésből adódó bevétel. 10

17 III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye Nem befektetési szolgáltatási tevékenység kapcsán nem keletkezett bevétel. IV. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 E Ft. A Társaság működési költségei E Ft-ot tettek ki, amelyből E Ft az anyagjellegű ráfordítások, E Ft a személyi jellegű ráfordítások, E Ft az értékcsökkenési leírás és E Ft az egyéb ráfordítások összege. IV. Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások év ( E Ft) Üzemanyagfelhasználás 4020 Egy éven belül elhasználódó eszközök és egyéb anyagok 4270 Bérleti díjak Gépkocsival kapcsolatos költségek, javítási költségek 1493 Posta, telefon, irodaszer, nyomtatvány 5179 Takarítás, tisztítószer 1714 Más vállalkozóval végzett szolgáltatások költségei 1489 Biztosítási díjak 1130 Könyvvizsgálat díja 480 Közös költség 853 Bankköltség 839 Hirdetési díj 24 Oktatás, szakkönyvek 210 Közjegyzői szolgáltatás, illeték 102 Összesen VI. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások nagyságrendje E Ft, amely 7,7%-kal magasabb az előző évinél. A ráfordítások növekedésének oka a évi létszámbővülés (2 fő informatikus). A személyi jellegű ráfordítások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: Személyi jellegű ráfordítások év ( E Ft) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen VII. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás E Ft, amely a tárgyi eszközök és immateriális javak után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza. A Társaság terv szerinti értékcsökkenést, illetve 66 E Ft nagyságrendben eszközértékesítés miatt terven felüli értékcsökkenést is elszámolt évben. 11

18 VIII. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások nagyságrendje E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Egyéb ráfordítások év ( E Ft) Pénzügyi Szervezetek Különadója 6532 Eredményt terhelő áfa 5018 Iparűzési adó 2353 Befektető Védelmi Alap éves díja 2000 Felügyeletnek fizetett éves díj 1332 Szanálási Alap csatlakozási díj 161 Bírságok, kártérítések 2044 Gépjárművel kapcsolatos adó (súlyadó) 850 Innovációs járulék 353 Építmény adó 406 Kereskedés közzétételi díja, mérleg megjelenítés BÉT 250 Terven felüli értékcsökkenés káresemény miatt 66 Behajthatatlan követelés 269 Kerekítési különbözet 23 Kamarai tagdíj 5 Összesen Társaságunk 1997.július 22. óta a Befektető Védelmi Alap tagja, rendszeres hozzájárulásként évben fizetett összeg E Ft. A. Üzleti tevékenység eredménye E Ft B. Pénzügyi műveletek eredménye E Ft A Társaság szabad pénzeszközeinek évközbeni hasznosítása révén E Ft kamat és kamat jellegű bevételt realizált, amelyből E Ft-ot kapcsolt vállalkozástól kapott. A BÉT részvények után 380 E Ft osztalék bevételt és 333 E Ft deviza árfolyam nyereséget realizált. A fizetett kamatok összege 277 E Ft. C. Szokásos vállalkozási eredmény E Ft D. Rendkívüli eredmény 0 E Ft E. Adózás előtti eredmény E Ft XIV. Adófizetési kötelezettség 275 E Ft 12

19 Társasági adó A bevallási kötelezettségnek megfelelően elvégeztük az adóalap korrekcióját az alábbiak szerint: Társasági adó számítása év ( E Ft) Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen Terv szerinti értékcsökkenés (Számviteli tv. szerint) Ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés 66 - Jogerős határozatban megállapított bírság Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen adóévre elszámolható értékcsökkenés (Adótv. szerint) Ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés 66 - Képzett céltartalék felhaszn. bevételként elszámolt összege Bírság bevételként elszámolt összege kapott osztalék (BÉT) 380 Társasági adó alapja Az évi LXXXI. törvény 6. (5) bekezdésének megfelelően Társaságunknál a jövedelem- (nyereség-) minimumot kell adóalapnak tekinteni, mivel ennek összegénél mind az adózás előtti eredmény, mind a társasági adó alapja alacsonyabb. Jövedelem-(nyereség-) minimum számítása év (E Ft) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Összes bevétel Bevételt csökkentő tételek összesen: eladott áruk beszerzési értéke 0 -eladott közvetített szolgáltatások értéke Korrigált összes bevétel Jövedelem-(nyereség-) minimum adóalap 2748 Minimum adóalap (korrigált bevétel 2%-a) Társasági adó össege (10%) 275 F. Adózott eredmény E Ft G. Mérleg szerinti eredmény E Ft 13

20 IV. LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók létszáma az alábbiak szerint alakult: Statisztikai létszám évben Teljes munkaidős létszám (Fő) Részmunkaidős létszám (Fő) Összesen (Fő) január 1-i nyitó létszám december 31-i záró létszám évi átlagos állományi létszám A foglalkoztatottak évi bérköltsége E Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések nagyságrendje E Ft. V. Jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók 1./ ROE Sajáttőke-arányos nyereség Adózott eredmény = E Ft = -5,88% Átlagos saját tőke E Ft 2./ Tőkeerősségi mutató saját tőke = E Ft = 16,16 % mérleg főösszeg E Ft 3./ Likviditási ráta forgóeszközök = E Ft = 1,12 rövid lejáratú E Ft kötelezettségek 4./ Likviditási gyorsráta forgóeszközök-követelések = 1, E Ft = 0,98 rövid lejáratú E Ft kötelezettségek Budapest, április Kruchióné Marsi Piroska ügyvezető igazgató 14

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2014. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2014. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Tartalomjegyzék Mérleg... 3 Eredménykimutatás... 5 Kiegészítő melléklet... 6 Üzleti jelentés...

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A REÁLSZISZTÉMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékel Kft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E. 1/6. kijelölt könyvvizsgáló:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Budapest Alapkezelő Zrt. BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2007. december 31. Budapest,

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykanizsa, 2015. február 27.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Bogár

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben