Improving animal welfare: a practical approach Az állatvédelem javítása gyakorlati kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Improving animal welfare: a practical approach Az állatvédelem javítása gyakorlati kérdések"

Átírás

1 A program magyar nyersfordításával! Improving animal welfare: a practical approach Az állatvédelem javítása gyakorlati kérdések Animal Welfare Workshops Állatvédelmi munkaértekezlet DG Sanco EU Egészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóság organised in co-operation with Szervezve az alábbiak együttműködésében Federation of Veterinarians of Europe (FVE), Európai Állatorvosok Szövetsége the Hungarian Ministry, VM Hungarian Veterinary Chamber (HVC) Magyar Állatorvosi Kamara Venue :helyszín Budapest Veterinary School Budapest, Állatorvosi kar Budapest, September 2011 Szeptember /9

2 Aim of the workshop: A munkaértekezlet célja This workshop aims to provide veterinarians a deeper understanding of animal welfare, will focus per species on the animal welfare legislation applicable, the critical welfare issues and species-specific welfare assessment schemes. The workshop will be true to the slogan prevention is better than cure. A tanácskozás célja, hogy elsősorban állatorvosok állatvédelmi ismereteiket bővítsük. állatfajonként áttekintik az alkalmazandó jogi szabályozásokat, a kritikus állatvédelmi kérdéseket, a fajspecifikus értékelési sémákat. Az értekezlet a megelőzés jobb, mint a gyógykezelés szlogen jegyében szerveződik. The health of animals is as important as their well-being. Health and welfare cannot be seen as separate issues. A weakened health status will affect the animals' welfare and when welfare is compromised, the animals will be more susceptible to infections and disease. Az állatok egészsége és jóléte egyformán fontos tényező. Ezeket nem lehet külön kérdésként kezelni. A meggyengült állategészségügyi helyzet hatással lesz az állatjólétre, illetve ha az állatvédelmi helyez romlik, az állatok fogékonyabbak lesznek a fertőzésekre és a betegségekre. The veterinary profession as knowledgeable and accountable professionals - has an important responsibility in promoting and assuring the health and welfare of animals. This will not only benefit the animals concerned but also to their owners as happy healthy animals are profitable animals. Az állatorvosok, egy elismert hivatás képviselői felelőssége fontos az állatok egészségének és az állatok jólétének elősegítésében és biztosításában. In addition, veterinary surgeons have an important role in providing expertise and knowledge to the general public and animal keepers as well as to policy makers. Emellett az állatorvosoknak fontos szerepe van abban, hogy e 2/9

3 témákban szerzett gyakorlati tapasztalataikat és meglévő tudásukat átadják a lakosságnak, az állattartóknak és döntéshozó személyeknek. The workshop will consist of both a theoretical as a practical on-farm session, where participants can bring their theoretical knowledge in practice. A konferencia elméleti és gyakorlati (üzemlétogatási) részből áll majd, utóbbi során a résztvevők az elméleti ismereteiket a gyakorlatba ültethetik. The workshop is mainly targeted at veterinary farm animal practitioners mostly from Hungary but also from Poland, Romania, Bulgaria, Slovenia, Slovakia, Austria and Croatia. Some places will also be reserved for veterinary or animal health related students and producers. A konferenciát elsősorban haszonállat-prakszisban dolgozó gyakorló állatorvosok részére szervezik, melyre főleg magyarországi, de lengyel, roman, bulgár, szlovén, szlovák, osztrák és horvát állatorvosok is kaptak meghívást. A specific working group will be formed for veterinarians involved with wild animals in captivity. Egy külön munkacsoportot szeveztek a fogságban tartott vadállatokkal foglalkozó állatorvosok részére. Kiegészítés! A meghívottak között nem csak gyakorlóállatorvosok, hanem állattartók képviselői, intézményvezetők, hatósági állatorvosok, egyetemi oktatók és hallgatók is vannak! 3/9

4 Day I: Monday 26 September 2011 SECTION 1 Why should we care more about AW? Miért is kell többet foglalkoznunk az állatvédelmi kérdésekkel? Chair: President HVC (dr. Gábor Gönczi) A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke Participants registration and welcome coffee A résztvevők regisztrációja és fogadása kávéval üdítővel 10:30 Opening of conference by chairman: President dr. Gábor Gönczi A levezető elnök megnyitja a konferenciát 10:35 Opening presentations by: A konferencia nyitóelőadásai - Andrea GAVINELLI, Head of Unit, Animal Welfare, DG Sanco A DG SANCO Állatvédelmi csoportjának vezetője - Endre KARDEVÁN, Hungarian CVO magyarországi országos főállatorvos - Hans-Joachim GÖTZ, Vice-President FVE, az Európai Állatorvosok Szövetségének alelnöke Importance of Animal Welfare in Hungary and the role of veterinarians Az állatvédelem fontossága Magyarországon, az állatorvosok szerepe Lajos BOGNÁR, deputy CVO Hungary, helyettes országos főállatorvos Promotion of Animal Welfare by the Hungarian Veterinary Chamber A Magyar Állatorvosi Kamara az állatvédelemért Zsolt PINTER, Hungarian Veterinary Chamber The future European Union Animal Welfare Strategy: towards a new model of governance Az EU jövőbeli állatvédelmi stratégiája egy új irányítási model felé Andrea GAVINELLI, Head of Unit, Animal Welfare, DG Sanco DG SAnco, Állatvédelmi Csoportjának vezetője Welfare on farm: beyond the five freedoms Állatvédelem az állattartó telepeken - Prof C. WATHES, Professor of Animal Royal Veterinary College, Chair FAWC (confirmed) Az Angol Királyi Állatorvosi Egyetem állatvédelmi professzora 12: 00 Auditing welfare of farmed animals Az állatvédelmi helyzet értékelése a haszonállattartó telepeken Ákos VÉGH, Head of Animal Welfare Unit, Fejér County Does higher welfare pays off? Economic and other incentives/constraints to making animal welfare improvements. Kifizetődik a magas szintű áűllatvédelem? Gazdasági és más. Az állatvédelmi előrelépésekben Kees de Roest, Coordinator EU Project EconWelfare (confirmed) Az európai EconWelfare program kordinátora 4/9

5 12.40 Discussion megbeszélés, vita FVE/ Conclusions and House keeping messages Összefoglalás Tájékoztató a további szekcióban zajló programokról Nancy DE BRIYNE, FVE Lunch Ebéd Day I: Monday 26 September 2011 SECTION 2 Species specific workshops: Legislation, Animal Welfare Assessment tools and Practicalities Session Munkacsoportok állatfajonként: Jogi szabályozások, az állatvédelmi helyzetértékelése, gyakorlati szekciók All participants will be divided in 4 groups of maximum 40 participants per group. The 4 groups will be: Minden részvevő a 4 közül valamelyik munkacsoportban (max 40 fő/ csoport) folytatja a munkát - a working group on poultry baromfi munkacsoport - a working group on cattle szarvasmarha munkacsoport - a working group on pigs- sertés munkacsopport - a working group on Wild animals in Captivity fogságban tartott állatok munkacsoportja Monday afternoon: Theoretical session from 14: (in veterinary faculty) Hétfő délután : Munkacsoportok elméleti foglalkozása: (a haszonállat munkacsoportok az egyetemen, a zoo az Állatkertben lesznek) POULTRY SESSION Baromfi Chairs: elnökség Magyar és európai szakértők Hungarian Poultry Expert: dr. Viktória Forgó (confirmed) European Poultry Expert: Stefan Gunnarsson (confirmed) European Poultry Expert: Knut Niebuhr (confirmed) Poultry welfare Legislation: Introduction and current challenges Baromfi állatvédelmi szabályozások bevezetés és a jelen kihívásai SANCO expert Sanco szakembere Krisztián Harsányi, Ministry of Rural Development, Hungary (confirmed) VM képviseletében Discussion critical welfare issues and possible solutions in A kritikus állatvédelmi kérdések és a lehetséges megoldások megbeszélése - Broiler chickens: microclimate, litter quality, stocking density,... Brojlertartás mikroklima, minőség, állománysűrűség..stb. - Laying hens: e.g. housing systems, beak trimming,.. Tojótyúk tartás tartási módszerek, csőrkurtítás stb. 5/9

6 16.15 Assessment of welfare in poultry flocks Baromfi állományok állatvédelmi helyzetének értékelése - Introduction to assessment on farm practical demonstration Értékelés a farmon gyakorlati bemutatás - and video examples creating a checklist videóbemutató hogy készítsünk csekklistát Practical preparation of site visits (aspects for examinations, forming of groups, etc.) A farmlátogatás előkészítése (a vizsgálatok szempontjai, csoportok kialakítása stb.) End of Day 1 vége az első napnak, utána a VM és a Kamara fogadást ad az egyetem aulájában CATTLE SESSION Szarvasmarha szekció Chairs: elnökség Magyar és európai szakemberek Hungarian Cattle Expert: dr. János Lehoczky (confirmed) European Cattle Expert: Christophe Winckler (tbc) European Cattle Expert: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cattle Legislation: Introduction and current challenges Szarvasmarhára vonatkozó szabályozások bevezetés és a jelen kihívásai Critical Animal Welfare Issues with Cattle: A szarvasmarhát érintő állatvédelmi kérdések - Overall cattle welfare issues: feeding, housing,... Általános kérdések: takarmányozás, elhelyezés stb.. - Dairy cows: housing (space, ventilation, feed/water), feeding, lameness, dehorning, mastitis,... Tejtermelő tehenészet: elhelyezés (sűrűség, szellőzés, takarmány és itatás), takarmányozás, sántaság, szarvtalanítás, tőgygyulladás..stb. - Fattening bulls:housing, castration,... Bikahízlalás: elhelyezés, ivartalanítás stb. - Veal Calves: housing, feeding/watering Tejeborjak: elhelyezés, takarmányozás/itatás Assessment of welfare in cattle Állatvédelmi helyzet értékelése - Introduction to assessment on farm practical demonstration and video examples creating a checklist A telepi értékelés bevezetése gyakorlati bemutatás videos példák cseklista készítés 6/9

7 17.00 Practical preparation of site visits (aspects for examinations, forming of groups, etc.) A teleplátogatás előkészítése (a vizsgálatok szempontjai, csoportok kialakítása, stb.) PIG SESSION Sertés szekció Chairs: elnökség Magyar és európai szakemberek Hungarian Pig Expert: Ákos VÉGH (Hu) European Pig Expert: Antoni Dalmau (confirmed) European Pig Expert: Christine Leeb (confirmed) Pig Legislation: Introduction and current challenges Sertést érintő szabályozások: bevezetés és a jelen kihívásai Critical Animal Welfare Issues with Pigs Sertés vonatkozású kritikus pontos az állatvédelem területén - Sows and Piglets: housing, weaning, microclimate,.. Kocák és malacok: elhelyezés, választás, mikroklíma - Fattening pigs: housing, castration, tail biting, microclimate,.. Sertéshízlalás: elhelyezés, castráció, farokvágás, mikroklíma Assessment of welfare in pig farms Sertéstelepi állatvédelmi értékelés - Introduction to assessment on farm practical demonstration and video examples creating a checklist Az értékelés bevezetése a farmon gyakorlati bemutató videos példák, csekklista készítés Practical preparation of site visits (aspects for examinations, forming of groups, etc.) Az üzemlátogatás előkészítése (a vizsgálat szempontjai, csoportok kialakítása, stb.) WILD ANIMALS IN CAPTIVITY SESSION Fogságban tartott állatok szekció Session organised in collaboration with: Együttműködésben a Budapest Zoo & Federation of Hungarian Zoos Fővárosi Állat- és Növénykerttel és a Magyar Állatkertek 7/9

8 Szövetségével Born Free Foundation & Jeanne Marchig International Centre for Animal Welfare Education, University of Edinburgh A Born Free Alapítványnal és a Jeanne Marching Nemzetközi Állatvédelmi Továbbképzési Központtal (Edinburghi Egyetem) European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWV) FVE and the European Commission (DG Sanco, DG ENV) Chairs: elmökség Magyar és európai szakemberek Hungarian wild animals in captivity Expert: Endre Sos (Hu) European wild animals in captivity expert: Dr. Heather Bacon BSc (Hons), BVSc, CertZooMed, MRCVS (confirmed) EU legislation and the EC Zoos Directive: Introduction and current challenges EU jogszabályok és az EU Zoo irányelve: bevezetés és a jelen kihívásai Jorge Savio, European Commission (DG Environment) 14:50 Keeping wild animals in captivity: Are conditions meeting EC legislative requirements? Vadállatok tartása A körülmények megfelelnek-e az EU előírásainak 15:10 Daniel Turner, Born Free Foundation Veterinary ethics and captive wildlife - why welfare matters Állatorvosi etika és a fogságban tartott állatok Mi az állatvédelem szerepe Dr. Christian Wenker, President European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians Providing a suitable captive environment how EAZA Standards encourage best practice in animal care Hogy biztosítsunk megfelelő körülményeket Az EAZA standardjai mint segítik az állatok ellátásának helyes gyakorlatát Dr Endre Sos, Budapest Zoo and European Association Zoo Animals 15:50 Increasing animal welfare through environmental enrichment to secure genetically healthy populations Az állatvédelem javítása a környezet javításával biztosíthatja genetikailag egészséges állomány kiaalakítását Veprik Róbert, President Federation of Hungarian Zoos 16:10 Interactive discussion on some critical issues néhány kritikus kérdés megvitatása 16:30 Assessment of the welfare of wild animals kept in captivity A fogságban tartott állatok állatvédelmi szempontból történő értékelése Dr. Heather Bacon, University of Edinburgh Practical preparation of site visits (aspects for examinations, forming of groups, etc.) A gyakorlati program előkészítése (a gyakorlati tanulmányozás szempontjai, csoportok kialakítása stb.) 8/9

9 - Kedd Szetp 27 - Day II: Tuesday 27 September 2011 Continuation of SECTION 2 Practical Aspect of the Species specific workshops: Legislation, Animal Welfare Assessment tools and Practicalities Session A rendezvény szekciókban zajló munkűájának folytatása Gyakorlati teleplátogatások szempontjai, állatvédelmi értékelési módszerek a gyakorlatban Tuesday Kedd Practical Sessions in Poultry Farm, Cattle Farm, Pig Farm and Zoo Baromfitelepi, Szarvasmarha telepi, sertéstelepi és állatkerti program Groups maximum size is 40 persons! So if 4 groups max 160 persons. A csoportok maximális létszáma 40 fő, melyek két részre lesznek osztva The second day morning session will take place at the location where the practical sessions will be given. A második napi program állattartó telepeken zajlik. Group assessment activity (small groups work together to carry out assessment activity in the animal house) Csoportokban zajló értékelések (a résztvevők kiscsoportokban értékeléseket végeznek a telepeken) Group present their assessment findings and group feedback the relevance of animal assessment to use in local farms and local situation A résztvevők elmondják, összefoglalják pasztalataikat javaslatok tesznek a telepen használható értékelési módszerre tekintettel a helyben tapasztaltakra Záróülés SECTION 3 Concluding session Network reception A tapasztalatok kicserélése With 4*15 min presentation of findings/results by each working group Minden szekció percben számol be a gyakorlati eredményekről Dinner Fogadás és Vacsora a DG Sanco részéről az egyetemi étteremben 9/9

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe. 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary

Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe. 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary CONTENTS Preface Programme in English Programme in Hungarian CV s of plenary Speakers: Dr Zoltán Cséfalvay

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

2. rész: Az egymással versenyző alternatívák prioritási sorrendje Glenn H. Mazur, az IAQ tagja

2. rész: Az egymással versenyző alternatívák prioritási sorrendje Glenn H. Mazur, az IAQ tagja 1. Szeminárium a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia Minőségügyi Világfórumán, 2015. október 28. Budapest A stratégiai változások prioritási sorrendjének megállapítása Előadók: 1. rész: A stratégiai változtatások

Részletesebben

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság III. DUNA-TÉRSÉGI KOHÉZIÓ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújvárosi Főiskola, 2012. szeptember 5-6. TISZTELT CÍMZETTEK! Nagy örömmel értesítjük Önöket arról a tényről, hogy dr. Navracsics Tibor, miniszterelnökhelyettes

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia: II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra 2012. szeptember 25-26., Budapest, Magyar Tudományos Akadémia II. International Conference: The Effects of Internet on Children

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010 A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010 Ma g y a r Fo g o r v o s o k Im p l a n t o l ó g i a i Tá r s a s á g a Szeged, 2010.

Részletesebben

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1.

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE SILVER CITY EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE Good practice exchange of transnational cooperation projects funded by the CENTRAL EUROPE and the SOUTH-EAST EUROPE Programmes

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben