TAKÁCS FERENC KÉPZŐ KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAKÁCS FERENC KÉPZŐ KÖZPONT"

Átírás

1 VIDÉKFEJLESZTÉSI TUDÁSKÖZPONT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KARÁN TAKÁCS FERENC KÉPZŐ KÖZPONT SZTE MGK 6800 Hódmezővásárhely, Tanya Tel/Fax: 62/ , 62/ , Fax.: 62/

2 A SZTE- Mezőgazdasági Kara 2002-ben a Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés elnevezésű Phare CBC HU2002/ számú pályázati forrásból valósította meg a határmenti térség képző központját, melyet Határmenti Tanácsadó, Képző- és Innovációs Központ név után, Takács Ferenc Képző Központként (TFKK) adtak át, 2005-ben. A Képző Központ nemcsak a térségben, hanem régiós viszonylatban is egyedülálló és hiánypótló jelleggel jött létre. Célja az egyetem oktatási és kutatási hátterét alapul véve, egy olyan gyakorlati tudás és információs központ működtetése, melyben a gazdasági élet minden szereplője megtalálja az igényeinek megfelelő szolgáltatást. A TFKK-ban 100 fős konferenciaterem, 2 szekcionálható terem, 16 fős informatika terem áll rendelkezésre, melyet saját rendezvényeink mellett egyéb szervezetek figyelmébe is büszkén ajánlhatunk. Az épület jelenleg két a vidékfejlesztéshez kötődő szervezetnek ad helyet. Az Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány a SZTE- MGK hallgatóinak és oktatóinak szakmai és anyagi támogatásán túl, a régió agrártermelőit, a vidéki térségekben élőket hivatott segíteni. Alapítványunk a Helyi Vidékfejlesztési Iroda cím elnyerésével a térségben elő és tevékenykedő civil- vállalkozó és önkormányzati szereplőket is támogatja. A Területi Szaktanácsadási Központ működtetése szintén az Alapítványhoz kötődik. A Vidékfejlesztők Klubja nevet viselő rendezvényeink kiváló hátteret adnak a szakmai műhelymunkáknak. A LEADER program keretében szerveződött Helyi Akciócsoport Munkaszervezete is itt kezdte meg működését 2008-ban. A szakmai és gyakorlati munka mellett az SZTE-MGK Vidékfejlesztési Munkacsoportja, mint elméleti, kutató háttér is itt tevékenykedik, s egymást kiegészítve valódi tudásközponttá emeli a TFKK-t. Épületünkben megfordulnak az agrár és vidéki gyakorlati szakembereken kívül a szakma elméleti tudósai is fórumokon, konferenciákon. Jelen kiadvánnyal célunk a régió azon szereplőit is megismertetni a TFKK és a hozzá kapcsolódó szervezetek tevékenységével, akik még nem, vagy csak néhány alkalommal találkoztak szolgáltatásainkkal. Remélem hamarosan Önt is személyesen üdvözölhetem a Takács Ferenc Képző Központban! Dr. Bodnár Károly Dékán SZTE - MGK AGRÁRMODERNIZÁCIÓS ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY (AGRA) Az Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány célja az agrár hallgatók, oktatók, kutatók, szaktanácsadók és az agráriumban érintett gazdálkodók versenypozíciójának javítása, korszerű, versenyképes mezőgazdasági és vidékfejlesztési ismeretek átadásával. Ennek megfelelően a szervezethez tartozó egységek és személyek tevékenységi köre rendkívül sokrétű: iskolarendszeren kívüli, szakképesítést adó és nem adó képzés, szemináriumok szervezése, térítéses szaktanácsadás, térítésmentes csoportos szaktanácsadás, bemutató üzemi programok, szakmai fórumok, konferenciák szervezése, szaktanácsadók és más (elsősorban a vidék- és mezőgazdaságban tevékenykedő) szakemberek továbbképzése, kiadványok megjelentetése, vidékfejlesztési klub működtetése. A jövőben is fő cél a vidékfejlesztés és mezőgazdaság területén tevékenykedő oktatási, kutatási intézmények, civil szervezetek, cégek, vállalkozások, együttműködésének erősítése, kutatásfejlesztési programok koordinálása. A mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén megjelenő újdonságok, információk terjesztése, tájékoztató rendezvények tartása, forrásszerzési lehetőségek felkutatása és továbbítása. Tevékenységeink: Oktatások, képzések, tréningek, továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Tudományos kutatásokban, fejlesztésekben való részvétel elősegítése. Konferenciák, szemináriumok szervezése. Pályázati tanácsadás, pályázatok készítése, projektek menedzselése. Meglévő partnerkapcsolatok ápolása, további kapcsolatok építése. Együttműködések kialakítása turizmus, kézművesség, logisztika területén. Vállalkozási készségek fejlesztésének elősegítése. Alapítványunk további célja a civil szféra szereplőinek, azok munkájának összehangolása, a szereplők közötti együttműködési lehetőségek feltárása. Szervezetünk települési, kistérségi, megyei és regionális, valamint határon átnyúló szinten is tevékenykedik és közvetít információt.

3 TERÜLETI SZAKTANÁCSADÁSI KÖZPONT A hódmezővásárhelyi térségében a Területi Szaktanácsadási Központ (TSZK) feladatait az AGRA látja el. Alapítványunk 2007 augusztusától akkreditált TSZK-ként 1 működik. Tevékenységének konkrét helyszíne az SZTE-MGK- Takács Ferenc Képző Központja. A mezőgazdasági szaktanácsadás, ezáltal az AGRA feladata, hogy a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szolgáltatás keretében pótolja, kiegészítse azokat az ismereteket, illetve szellemi kapacitásokat, amelyek szükségesek a termelés minőségi javításához, valamint olyan termelési módszerek alkalmazásához, amelyek összeegyeztethetők a tájkép megőrzésével és gazdagításával, a környezet és természet védelmével, a higiéniai és az állatok kíméletére vonatkozó előírásokkal, továbbá egy gazdaságilag életképes mezőgazdasági üzem működtetéséhez. A TSZK szerződéseket köt a támogatást igénylő termelőkkel, a regisztrált szaktanácsadókkal, és e megállapodásoknak megfelelően továbbítja a támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH), kontrollálja a szaktanácsadók tevékenységét. A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kölcsönös megfeleltetés és a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása. Az SZTE-MGK az ÚMVP Képző Szervezet cím elnyerésével a szaktanácsadáshoz szorosan kapcsolódó szakképzési tevékenység is elérhetővé vált a gazdálkodók részére. A képzések alapvetően két célterületre oszthatóak: választható képzések, valamint egyes ÚMVP jogcímekben nyertes gazdálkodók számára előírt kötelező képzések. Az említett képzések, tanfolyamok lebonyolításához a TFKK biztosítja a szakmai és infrastrukturális hátteret. Tel.: 62/ , 62/ , Fax: 62/ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR (IKSZT) Az AGRA 2009-ben nyerte az IKSZT cím birtoklását, melynek keretében helyszínt biztosít civil szervezeteknek, MNVH pontot működtet, valamint ifjúsági eseményeket szervez. Ezen tevékenységeket pályázati támogatás bevonásával vállalta. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODÁJA Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány Helyi Vidékfejlesztési Irodaként (HVI) is működik a hódmezővásárhelyi kistérségben. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Helyi Vidékfejlesztési Közösség a HVI koordinálásával elkészítette a hódmezővásárhelyi kistérségre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Tervet (HVS). Munkájának eredményeként az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében több mint 1,2 milliárd forint fejlesztési forrás vált elérhetővé a kistérségben. A HVI funkciója: A vidékfejlesztés lába a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika hírnöke, a helyi kezdeményezések szócsöve. Olyan modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezet, amely a kistérségi problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani. Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben. A HVI feladatai: Az ÚMVP intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok) számára. Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) szervezése a kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szereplőinek ösztönzésével, bevonásával. Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése. A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek adminisztratív munkaszervezeteként a közösség munkájának háttértámogatása. Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése. Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében. Részvétel a kistérségben megvalósuló, ÚMVP által támogatott projektek monitoringában. 1 Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet szabályozza, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szól.

4 A VÁSÁRHELYI VIDÉK JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 2007-ben a kistérségi civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok helyi közösségeket alakítottak abból a célból, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz igazodva elképzeléseiket, ötleteiket megvalósítsák. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 20 tagot számláló és 4 települését lefedő helyi közösség. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) -, amely a közötti időszakra vonatkozóan határozza meg a főbb hazai fejlesztési irányvonalakat keretében hazánk az új költségvetési időszakban közel 5 milliárd euró felhasználására jogosult. Ez az összeg teljes egészében a magyar mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére fordítható. A jóváhagyott program, tengelyek szerint rögzíti a fő célok, fejlesztési prioritások megvalósítására szánt pénzügyi kereteket. I. tengely: a mezőgazdasági és erdészeti szektor versenyképességére II. tengely: a környezet minőségének javítására, a termőföld-hasznosításhoz köthető támogatásokra, környezet fejlesztésére III. tengely: a vidéki életminőség javítására, a vidéki gazdaság diverzifikációjára és a jövedelemszerző tevékenységek ösztönzésére IV. tengely: a LEADER- fejlesztések támogatására Összesen mintegy 60 pályázati jogcímre lehet támogatási kérelmet beadni. A támogatások részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívások, közlemények elérhetők a hu vagy a honlapon. A TFKK-ban megvalósult projektek: Közösségfejlesztés alternatív jövedelemszerzési lehetőségekkel INTERREG III/A Határ menti oktatási együttműködés megalapozása Phare CBC Határ menti agrárlogisztikai lánc megerősítése Phare CBC Határ menti agrár- és falusi turizmus fejlesztése Phare CBC Internet alapú határon átnyúló turizmusfejlesztés INTERREG III/A Fenntartható turizmus fejlesztése INTERREG III B-CADSES Munkavállalók képzése HEFOP A területfejlesztésben érintett intézmények és civil szereplők kapacitás építése ROP A TFKK-ban elérhető szolgáltatások: Pályázati tanácsadás, pályázatírás Program-menedzselés Mezőgazdasági szaktanácsadás (TSZK) Tanfolyamok, képzések, konferenciák, szemináriumok, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, teljes körű kivitelezése Vidékfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányok, kutatások Kiadványok, információk mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel kapcsolatban OKJ-s képzések (Arany-ezüstkalászos, falusi vendéglátó, logisztika) Nemzetközi kapcsolatok építése Civil kapcsolatok Kézműves kiállítások szervezése, helyszín biztosításával A TFKK egyéb szolgáltatásai: 100 fős szekcionálható jól felszerelt konferenciaterem 16 fős számítógép terem Büfélehetőség Kültéri kemence, hozzá kapcsolódó fedett terasszal, 100 fő befogadására Zárt parkoló Kapcsolt szolgáltatások: természetjárás, közeli szálláslehetőség, kerékpárút, lovaglás, sétakocsikázás, kiállítások, házi- jellegű tejtermék-vásárlás Köszönettel és személyre szabott árajánlattal várjuk megkeresését! Hódmezővásárhely, Tanya Tel/Fax: 62/ , 62/ , Fax.: 62/

5 Ajánlások Profik, együttműködők és még kedvesek is! Csak ajánlani tudom Őket! Az épület pedig minden igényt kielégítő, tiszta, modern, jól felszerelt (Dr. Molnár Mária Katalin, FVM-VKSZI Dél-alföldi Regionális koordinátor) Ha csendes, nyugodt környezetben szeretne partnertalálkozókat, tréningeket szervezni, akkor válassza a Takács Ferenc Képző Központot (Szőke Endre, Sano Kft.) A Takács Ferenc Képző Központban objektív képet kaphat a pályázati lehetőségekről, képezheti magát, szakmailag fejlődhet, naprakész információikat szerezhet, mindezt barátságos légkörben. (Habina Péter, KATEDRA Alapítványi Iskola) Együttműködő partnerek, kiváló szakmai és elméleti háttérrel. Helyszínként is ideális bármilyen szakmai rendezvény képzés vagy akár konferencia megtartására. Kültéri rendezvények megtartására is tökéletes. (Fekete Balázs, Hódmezőgazda Zrt.) Kiváló helyszín, profi szervezés konferenciákra, egyéb céges rendezvényekre, teljes körű catering szoláltatással (Hídvégi Csaba, VÁTI Kht békéscsabai képviselet)

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

Vidék- és területfejlesztés 10.

Vidék- és területfejlesztés 10. Vidék- és területfejlesztés 10. A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere és nyomon-követése Dr. Dorgai, László Vidék- és területfejlesztés 10.: A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése Határok Nélkül z INTERREG III Közösségi Kezdeményezés, Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia Montenegró Határ menti Együttműködési Program keretében megvalósult fejlesztések 2004-2006 Határok Nélkül

Részletesebben

2014. 04. 16. Szabolcs

2014. 04. 16. Szabolcs A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/1

Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/1 Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére Kódszám: IKSZT/2008/1 1. Alapvető háttér információ 1.1. Pályázati és jogszabályi háttér: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004-2006) (11. változat) Budapest 2004. március 3. \\Mehvdfs\MEHVPROFILES\GoncziT\Asztal\PKD

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2008. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 3 1.1 Saját lezárt

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért Bevezető Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés viszonylag új és tudásanyagában rohamosan fejlődő-változó szakterületein a tájékozottság, vagy az újabb szakismeretek, támogatási lehetőségek elérése komoly

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE

A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE 1. Célok és előzmények Az Európai Unió LEADER+ programja 2004-ben indult Magyarországon. Elsődleges célja a helyi közösségek aktivizálása önmaguk és a vidékfejlesztés

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

Czene Zsolt. Tukacs László

Czene Zsolt. Tukacs László Egy éves a NAKVI NAKVI Egy évvel ezelőtt Czene Zsolt Tukacs László Mivel foglalkozik az Intézet Az Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Közreműködik az Darányi

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben