Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan,"

Átírás

1 I. Az angol mondat Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan, majd megnézzük, hogy hogyan is kell tökéletes paragrafusokat, azaz bekezdéseket írni. Így már minden készen áll ahhoz, hogy hibátlan angol irományokat szerkessz. 1. A mondat fő részei 10 Az angol mondatban az alábbi mondatrészekkel találkozhatsz: 1. Subject alany 2. Predicate állítmány 3. Object tárgy (direct, indirect, prepositional indirect) 4. Subject complement alanyi kiegészítő 5. Object complement tárgyi kiegészítő 6. Adverbs határozók Az alany (The subject) Minden angol mondatnak kell, hogy legyen alanya leszámítva a főleg beszédben elhangzó hiányos mondatokat. A magyar mondatelemzésben előforduló úgynevezett rejtett alany fogalma ismeretlen az angol számára. Tehát, az első szabály: mindig kell alany! A magyar nyugodtan megteheti, hogy elhagyja az alanyt, hiszen az igéket minden esetben ragozza szám és személy szerint. A tanít ige csakis egyes szám harmadik személyre vonatkozhat, tehát be lehet azonosítani az alanyt a szövegkörnyezetből. Nem így az angolban, ahol nincs igeragozás! Az angol, ezeket a logikai összefüggéseket nem ragozással, hanem szórenddel kódolja. Ezért van az, hogy az angol mondatból sem az alany, sem az állítmány nem hiányozhat. Ha a mondat logikailag nem vonatkozhat tényleges, valódi alanyra, akkor is szükséges a nyelvtan miatt valamilyen alanyt keresni. Ilyenkor úgynevezett dummy (semmitmondó, üres) alanyt használunk. Ezek tipikusan a there vagy az it szavak lehetnek. Ha nagyon nem találsz alanyt, akkor lép életbe a passive voice nevű szerkezet, de erről majd a későbbiekben beszélek. És most nézzük, mi minden szerepelhet alanyként a mondatban: Főnév (noun) Tom is nice / Tom and Nicole live in co-habitation.

2 Névmás (pronoun) Névelő + főnév üres it (empty it) There Hangsúlyos it Birtokos szerkezet Gerund Infinitive Wh + infinitive That clause Wh clause Yes/no clause I am happy. / His sister often watches TV. The cat is big. It is raining. There is a good restaurant near here. It is said that Paris is beautiful. Tom s brother is nice. / The door of the car is closed. Smoking is harmful. To be your friend is a pleasure. What to see there is still a question. That he is here makes me annoyed. Why he is here I don t know. If he finds it out will surprise me. Az állítmány (The predicate) Az angol mondat állítmánya csak és kizárólag ige, vagy igét tartalmazó szószerkezet lehet! Az Éva kedves mondat angol fordítása nem lehet Éva nice, mert a nice szó nem ige, hanem melléknév. Figyelj arra, hogy nem minden esetben egyértelműen egy szóból áll az állítmány. Például a reggeli szóból nem tudod megalkotni a reggelizni igét! A breakfast szó főnév és az ige alakja have breakfast, azaz egy névszói állítmány. A névszói állítmány kifejezés azt jelenti, hogy a have vagy a be szavak mögé teszel még egy főnevet vagy melléknevet és így kapsz egy igei jelentést. Például: have a shower; be good at 11 Az állítmányi rész azért is problematikus a mondat alkotásnál, mert figyelned kell az ige megfelelő ragozására, igeidőkre, aktív vagy passzív alakjára, esetleg módbeli segédigével való bővítésére. Amennyiben gondod van ezekkel a nyelvtani egységekkel, látogass el a weboldalra (www.tameyourmonsters.hu) és ott találsz célirányos segítséget. Lássuk, milyen állítmányi alakokkal találkozhatsz: I invited my friends to the party. (aktív kijelentő) I am invited to the party. (passzív) I can invite people to the party. (módbeli segédigés aktív) I must be invited to the party. (módbeli segédigés passzív) I am a doctor, but she is a manager. (létige) A tárgy (The object) A mondat következő eleme a tárgy már opcionális. Amíg az alany és az állítmány kötelező elemek, a tárgy jelenléte csak akkor kötelező, ha a mondat igéje tárgyas ige, azaz vonzza a tárgyat. Ezen igéket tranzitív, más néven tárgyas igének hívjuk. A tárgy az állítmány utáni helyen kell, hogy álljon. Lehet összetett szerkezet, hiszen bővíthetjük különféle jelzőkkel és más szavakkal is. Az angol mondatelemzés háromféle tárgyat ismer: direkt (a cselekvés közvetlen erre irányul),

3 2. Mondat fajták Az előzőekben megismert mondatrészekből most már csak mondatokat kell összeállítani. Az angolban négyféle mondatot lehet szerkeszteni. A, Egyszerű mondat (Simple sentence) Az egyszerű mondat egy tagmondatból áll, lehet csak a kötelező elemekkel felépített, de tartalmazhat bővítményeket is. I like milk. I like having a cup of milk in the morning. B, Összetett mondat (compound sentence) Az összetett mondat minimum két tagmondatból áll. A tagmondatok egyenértékűek, egyikük sem eleme a másiknak, azaz mellérendelést végzünk. Ennél a mondattípusnál mindkét tagmondat önállóan is értelmes. Ilyenkor a tagmondatokat kötőszóval kapcsoljuk össze. Ezek a következők: and, or, but. I like milk, but I don t like tea. I like him and he likes me. I will cook something or I will order a pizza. I don t know yet. 16 C, Alárendelt mondat (complex sentence) Ez a mondat is minimum két tagmondatból áll, viszont a tagmondatok nem egyenértékűek. Ez azt jelenti, hogy ez egyikük a főmondat, a másik viszont nem önálló tagmondat, hanem a főmondat egy részeként funkcionál. Az alárendelt tagmondatnak önmagában ezért soha nincs értelme. Leggyakrabban a Wh tagmondatokkal, kötőszavakkal (if, that, because, since) és vonatkozói mellékmondatokkal tudsz alárendelést végezni. Do you know if he comes? The man who helped us with the luggage was actually a spy. I can t imagine that he will be able to do it. D, Alárendelt és összetett mondat (complex compound sentence) Ez a mondat típus az előző két fajta kombinációja. Azaz, minimum két tagmondatból áll, de inkább többől, mivel tartalmaznia kell alá és mellérendeléseket is. I met some people while I was on holiday in Italy and I would like to invite them to practice my language knowledge. (Főmondat + mellékmondat + főmondat + mellékmondat) Akkor most nézzük, hogy amikor több egymáshoz jelentésben vagy funkcióban kapcsolódó információt szeretnél tagmondatokkal összekapcsolni, hogyan is teheted ezt meg. A legkedveltebb módszer a kötőszavak használata.

4 4. Hangsúlyozás Abban az esetben, ha szeretnéd, hogy egy-egy mondatrész nagyobb hangsúlyt kapjon, több megoldás is a rendelkezésedre áll. Passzív szerkezet (passive voice) Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha a mondat tárgya a hangsúlyos, ha a mondatnak nincs alanya, vagy a mondat alanyát akarjuk hangsúlyozni, ezért a mondat végére helyezzük. A használatára vonatkozó nyelvtani tudnivalókat mindenképp nézd át! This house was built in The cake was made by Tom. It kezdés (extraposition) Ebben az esetben a mondat alanyát áthelyezzük a mondat végére, és a helyére egy üres it kerül, ami a továbbiakban a nyelvtani alanyként funkcionál. To understand him is easy. It is easy to understand him. That you are here is a pleasure It is a pleasure that you are here. Mondatrész kiemelés (clefting) Ezzel a kiemeléssel egy tagmondatot tudsz ketté szedni úgy, hogy két különálló tagmondatot kapsz saját alany és állítmánnyal. Hasonlóan az előzőkhöz, itt is üres it fogja alkotni az egyik tagmondat alanyát és mindig a létige fogja követni jelen idejű alakban. A második tagmondat már az aktuális igeidőt szerepelteti. John brought a glass of wine to the party. It is John that brought a glass of wine to the party. It is a glass of wine that John brought to the party. It is to the party that John brought a glass of wine. 21 Ige kiemelés wh / all szerkezettel (pseudo-clefting) Ebben az esetben a mondat tárgyát tudod leginkább hangsúlyozni az előzőekhez hasonló módon. Azért hívjuk Wh vagy all szerkezetnek is, mert vagy a What vagy az all szavakkal kezdjük az első tagmondat elemet. Ebben az esetben az első elem állítmánya követi az aktuális igeidőt, majd következik a létige szintén az aktuális igeidőnek megfelelő alakban. Ha kimondottan az állítmányt akarjuk hangsúlyozni, akkor is alkalmazhatjuk, de akkor a do igét is be kell, hogy építsük az első mondatrészbe; a főmondat igealakja viszont már infinitive alakba kell hogy kerüljön! John brought a glass of wine to the party. What John brought was a glass of wine. All John brought was a glass of wine. What John did was (to) bring a glass of wine to the party. All John did was (to) bring a glass of wine to the party.

5 Tame Your Monsters Writing II. Feladatok az írásbeli vizsgán Feladatok II. az írásbeli vizsgán Miután az előző részben megnéztük, hogy hogyan kell angol mondatot és bekezdést szerkeszteni; most azt fogjuk megnézni, hogy milyen feladatokra számíthatsz a nyelvvizsgákon, illetve az érettségi vizsgán. Minden feladattípust részletesen bemutatok, és adok hozzá egy példát. Ezt követően találsz az adott típusfeladatra gyakorlatokat. Ezek a feladattípusok pedig a következők: 24 Formal Letter Semi-formal letter Informal letter Article Review Report Essay Story CV Cover letter Hivatalos levél Fél-hivatalos levél Baráti levél Újságcikk Ajánló Tudósítás Esszé Történet Önéletrajz Kísérő levél Fontos szabály, hogy egy levelet nagyon sokféleképpen meg lehet írni. Én csak egy-egy mintát mutatok, de nagyon fontos, hogy minden írásbeli feladatnál használd a saját fantáziád és építsd az írásaidba a saját ötleteidet. A feladatok többsége ad egy vezérvonalat azaz pontokba szedett kitételeket amelyeket be kell építened a levélbe, de persze ez mellett jó nagy adag képzelőerőre is szükség van! Ne fukarkodj az ötleteiddel, hidd el, díjazni fogják! Nagyon fontos, tartsd be az előző fejezetben tanultakat, mind a mondatszerkesztési, mind a stilisztikai szabályokra vonatkozóan. Figyelj a helyesírásra, mert pontot vonnak le érte! És most nézzük, mit kell tudni a különféle feladattípusokról!

6 Tame Your Monsters Writing II./1. Formal letter Formal letter 1. hogyan írjunk hivatalos levelet hivatalos levelek általában két témát céloznak meg. Vagy információt kell kérni valamiről, A vagy panaszt kell tenni valamivel kapcsolatban. Ez alapján megkülönböztetjük az érdeklődő és a panasz leveleket. Ezekben a levelekben írni kell valamilyen hivatalnak, szervezetnek, vállalatnak stb. egy adott probléma kapcsán. Előfordulhat, hogy panaszt kell megfogalmaznod egy utazás után az utazási irodának, állásra kell jelentkezned egy álláshirdetés kapcsán, érdeklődő levelet kell írnod egy biztosítónak, megbízást kell adnod egy banknak és így tovább. Az esetek többségében jól használható kifejezések megtanulásával félig meg is oldható a feladat, de tudni kell bizonyos formai követelményeket, az angol mondat szerkesztési szabályait és nyelvhasználati tudnivalókat is. 26 Hivatalos levéltípus írásánál tartsd szemmel az alábbi formai követelményeket: figyelj a címzésre soha ne használj összevont alakokat (pl: I m), mindig mindent ki kell írni figyelj a levél nyelvezetére és formai követelményeire megfelelő stílusban írj gyűjtsd össze a témához kapcsolódó ötleteidet egy paragrafusba az érveléseket fontossági sorrendben építsd fel ne használj agresszív vagy támadó stílust még a panaszlevelek esetében sem használj kötött kifejezéseket Van még egy fajta hivatalos levél, az úgynevezett szerkesztői levél. Formáját tekintve hivatalos, viszont nem személyes panaszt vagy érdeklődést tartalmaz, hanem egy általános problémára hívja fel a figyelmet. Nyelvvizsgákon úgy találkozhatsz velük, hogy írj egy levelet egy újságcikkre reagálva, vagy írj a helyi polgármesternek egy levelet, amiben felhívod a figyelmét valami közérdekű problémára. A hivatalos levél formai követelményei A fejléc A feladó nevét és címét a levél legfelső elemeként írjuk meg, jobb oldalra igazítva a sorokat. Gyöngyvirág Kft. H-1051 Budapest Fa utca 8.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A tárgy (T) a KIT/MIT? kérdésre, a részes határozó (Hr) a KINEK/MINEK? kérdésre felel. Már volt arról szó, hogy az angolban szigorúan kötött

Részletesebben

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben -

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben - Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv Liv Marton My English EleMEntary Tanári kézikönyv 1 BEVEZETÉS A My English EleMEntary friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv a teljesen kezdőtől az alapfokú nyelvtudásig (A2/B1-es szint), kifejezetten

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek.

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD NYELVTANI RENDSZEREZŐ PROGRAM EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAGOD :) Szia! A Nyelvipercek.hu exkluzív ajándékanyagoddal szuper ajándékanyagot kaptál 1. Nyírd ki az angolodban

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Csikósné Marton Lívia TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Class 8 Celldömölk, 2008 AP 082431 ISBN 978-963-465-255-7 A kiadó a kiadói jo got fenn tart ja. A kiadó írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül sem

Részletesebben

Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz

Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 1. oldal Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz 1-2. lecke Téma: Én és a család Nyelvtan: A névelõk, személyes névmások, a to be, a fõnevek többes száma, a to

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv 2007. Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG I. KÉPZÉSI CÉLOK - A tanterv ötosztályos, általános és speciális gimnáziumi osztályok számára készült.

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve HELYI 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Baracza Jolán, Tikász

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 6. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA

ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol nyelv. heti 4 óra

Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol nyelv. heti 4 óra Kerettanterv Szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam Angol nyelv heti 4 óra 1 Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Európai Bizottság. A pontos. fogalmazás művészete

Európai Bizottság. A pontos. fogalmazás művészete Európai Bizottság A pontos fogalmazás művészete HU 1 A pontos fogalmazás művészete Az Európai Bizottság munkatársai sokféle dokumentumot készítenek. Bármilyen dokumentumról is legyen szó jogszabályról,

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Tartalomjegyzék Előszó 3 Első fejezet 10 Második fejezet 15 Harmadik fejezet 35

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

M i a z O r g a n e t m ó d s z e r?

M i a z O r g a n e t m ó d s z e r? B E V E Z E T É S Kik n e k a j á n l j u k e z t a t a n k ö n y v e t? Mindazoknak, akik eddig azt gondolták magukról, hogy nem tudnak angolul megtanulni, mivel vagy túl nehéznek találják, vagy elérhetetlennek

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON Írta: Rizinger János Schmalhorst

Részletesebben