A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)"

Átírás

1 A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A tárgy (T) a KIT/MIT? kérdésre, a részes határozó (Hr) a KINEK/MINEK? kérdésre felel. Már volt arról szó, hogy az angolban szigorúan kötött szórend van (ellentétben a magyarral, ahol a mondatrészek sorrendje szinte mindig szabadon változtatható). A szórend szabályai szerint az angol kijelentő mondatban a) az első helyen az ALANY (és jelzői) áll b) az alanyt az ÁLLÍTMÁNY követi (ez mindig IGE, + néha követi egy névszói rész) c) az idő- és helyhatározók többnyire a mondat végére kerülnek, bár némelyik időhatározó beékelődik közvetlenül a főige elé A TÁRGY/RÉSZES HATÁROZÓ HELYE - alapesetben Ha a mondatban van TÁRGY és/vagy RÉSZES HATÁROZÓ, akkor azok helye KÖZVETLENÜL AZ IGE UTÁN van. Nagyon fontos, hogy sem a tárgy, sem a részes határozó SOHA NEM ELŐZHETI MEG AZ IGÉT! pl. Kati almát evett. a tárgy az ige előtt áll a magyar mondatban tárgy ige Nem szabad tükörfordítást végeznünk! (Az angolban nem előzheti meg a tárgy az igét!) Kati ate an apple. (alany + állítmány + tárgy) ige tárgy Az ige és a tárgy/részes határozó KÖZÉ SEMMI MÁS MONDATRÉSZ NEM KERÜLHET! pl. Kati evett tegnap egy almát. (a magyar mondatban az időhatározó a tárgy előtt áll) ige időhatározó tárgy Most sem szabad tükörfordítást végeznünk! (Az angolban nem kerülhet semmi az ige és a tárgy közé!) Kati ate an apple yesterday. (alany + állítmány + tárgy + határozó) ige tárgy időhatározó

2 A részes határozó és a tárgy ELÖLJÁRÓSZÓ NÉLKÜL SZEREPEL. Ezt azért kell megjegyezni, mert mindkettőnek van ragja magyarban, s könnyen elvéthetjük, mivel már megszoktuk, hogy a magyar ragokat az angol elöljárószókkal fejezi ki! pl. Adtam Katinak egy almát. a részes a tárgy határozó ragja ragja I gave Kati an apple. Hr nincs T - nincs elöljárószó elöljárószó Ha tárgy és részeshatározó is van a mondatban, általában ELŐBB A RÉSZESHATÁROZÓ, AZTÁN A TÁRGY JÖN. pl. I gave Kati an apple. (Adtam Katinak egy almát.) Hr T HA A TÁRGY ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ HELYET CSERÉLNEK Előfordulhat, hogy a tárgy és a részes határozó helyet cserélnek (azaz: az alpesettől eltérően előbb a tárgyat adjuk meg, és csak aztán a részes határozót). Ebben az esetben a részes határozó elé kell egy elöljárószó, ami többnyire a to (-nak, -nek) vagy a for (számára, részére). pl. I gave an apple to Kati. T Hr Ha a tárgy valamilyen névmás, kötelező előbb a tárgyat kitenni, és csak utána a részes határozót! pl. They gave something to me. (Ideadtak valamit nekem.) mivel a tárgy névmás, meg kell előznie a részes határozót A TÁRGYAS IGÉK Tárgyas ige az, amely után állhat tárgy a mondatban. (Ellenkező esetben az ige tárgyatlan.) pl. lát állhat utána tárgy pl. lát egy széket a lát tárgyas ige de: áll nem állhat utána tárgy (nem mondjuk pl., hogy ül egy széket) az áll tárgyatlan ige A tárgyas ige után állhat határozott tárgy (pl. a széket) vagy határozatlan tárgy (pl. egy széket). (A tárgy legtöbbször akkor határozott, ha előtte határozott névelő van, vagy személyes névmás vagy tulajdonnév.)

3 A magyarban a kétféle (határozott vagy határozatlan) tárgyat az ige ragja is mutatja: van tárgyas és alanyi igeragozásunk. pl. látok (egy széket) az ige után határozatlan tárgy áll a k az alanyi igei személyrag látom (a széket) az ige után határozott tárgy áll a m az tárgyas igei személyrag (Segítségképpen: ha az ige után nem tehető tárgy, vagy a valamit szó illik hozzá, akkor alanyi ragozású (látok valamit), ha pedig az azt szó illik hozzá, akkor tárgyas ragozású (látom azt).) Mivel van tárgyas ragozásunk, nem mindig muszáj egy tárgyat megjelölnünk az ige után, ha az már ismert. pl. Látod azt a széket? Látom. Nem tesszük oda a tárgyat, mert a tárgyas ragozás utal a már ismert tárgyra. Az angolban NINCS TÁRGYAS RAGOZÁS! Emiatt, amikor a magyarban tárgyas ragozású az ige, akkor az angolban KÖTELEZŐ UTÁNA TENNI A HATÁROZOTT TÁRGYAT. Ha a magyarban a tárgyas ragozású ige után nem áll közvetlenül tárgy (pl. lásd fent), akkor az angolban egy névmással utalunk rá (egyes számban: it, többes számban: them, illetve valamelyik személyes névmás tárgyas alakját). pl. Nézd csak ezt a képet! Jól látod? Look at this picture! Do you see it well? Ott voltak a fiúk? Nem láttad? Were the boys there? Didn t you see them? Nem hallak. I don t hear you. 1) Identify the direct object (Od) and any indirect objects (Oi) in the following sentences. 1. Denny brought Tony some apples, bananas, and strawberries. 2. Jennifer sent an to her friend in Missouri. 3. The children played football all afternoon. 4. Justin Timberlake sang his fans' favorite hits. 5. The teacher gave her students a lollipop after class. 6. Paul bought us tickets for the Sunday's film. 7. Grandma read Michael and Mark a story before they went to bed. 8. My grandma always wishes me good luck. 9. Mrs Jones baked a cake for the girls.

4 2) Rewrite each of the following sentences, omitting the underlined preposition which precedes the indirect object, and making the necessary changes in word order. e.g. I bought a rose for the singer. I bought the singer a rose. She gave an apple to the boy. She gave the boy an apple. 1. I handed the book to the student. 2. He wrote a letter to the twins. 3. She made a scarf for the girl. 4. I told the story to the audience. 5. We paid the money to the dentist. 6. He sent a reply to the doctor. 7. We offered the job to the students. 8. She told the news to her friends. 3) Rewrite each of the following sentences, inserting the preposition to before the indirect object, and making the necessary changes in word order. e.g. I wrote the president a letter. I wrote a letter to the president. They showed the visitor the garden. They showed the garden to the visitor. 1. We sent the reporters a photograph. 2. They posted the agency a postcard. 3. I paid the manager the fee. 4. We sold the students the doughnuts. 5. You read the teacher the story. 6. She sent the teacher the material. 7. I sent the workers a message. 8. He offered his guest the wine. 4) Translate the following sentences into English. 1. Pénteken meglátogattak minket a rokonaink. 2. A kutyám naponta háromszor kér sonkát. (kér vmit: ask for sg.) 3. A nagybátyám minden nap írt egy levelet a feleségének Londonból. 4. Minden nap veszek három szendvicset a büfében. 5. Peter ritkán néz horrorfilmeket. 6. Megmondtam a nevemet a rendőrnek, és ő megmondta a társának. 7. Jill szereti a divatot, de nem hord miniszoknyát. 8. Én a spenótot szeretem, a lányom pedig a sóskát. 9. Néha nem értelek. 10. Ott van a könyvem. Ideadod? (Will you...) 11. Hiába bújtál el, látlak! 12. Ha suttogsz, nem hallak. 13. Sally foga sárga, mert nem mossa. 14. Hol van a tej? A macska megitta. 15. Ki tanul itt franciát? 16. Miért szereted Jillt? 17. Szoktál bort inni? 18. Érted ezeket a betűket? 19. Hány nyelvet beszélnek a szüleid? 20. A kutyának adtatok tegnap vizet?

5 KEY: 1) 1. Oi: Tony Od: some apples, bananas, and strawberries 2. Od: an Oi: to her friend 3. Od: football 4. Od: his fans' favorite hits 5. Oi: her students Od: a lollipop 6. Oi: us Od: tickets 7. Oi: Michael and Mark Od: a story 8. Oi: me Od: good luck. 9. Od: a cake Oi: for the girls. 2) 1. I handed the student the book. 2. He wrote the twins a letter. 3. She made the girl a scarf. 4. I told the audience the story. 3) 1. We sent a photograph to the reporters. 2. They posted a postcard to the agency. 3. I paid the fee to the manager. 4. We sold the doughnuts to the students. 5. We paid the dentist the money. 6. He sent the doctor a reply. 7. We offered the students the job. 8. She told her friends the news. 5. You read the story to the teacher. 6. She sent the material to the teacher. 7. I sent a message to the workers. 8. He offered the wine to his guest. 4) Translate the following sentences into English. 1. Our relatives visited us on Friday. 2. My dog asks for ham three times a day. 3. My uncle wrote a letter to his wife (/wrote his wife a letter) from London every day. 4. I buy three sandwiches at the buffet every day. 5. Peter rarely watches horror films. 6. I told my name to the policeman (/told the policeman my name) and he told it to his partner. 7. Jill likes fashion but she doesn t wear mini skirts. 8. I like spinach and my daughter likes sorrel. 9. Sometimes I don t understand you. 10. There is my book. Will you give it to me? 11. You hid in vain, I see you! 12. If you whisper I don t hear you. 13. Sally s teeth are yellow because she doesn t washes (/cleans/brushes) them. 14. Where is the milk? The cat drank it. 15. Who studies French here? 16. Why do you like Jill? 17. Do you drink wine? 18. Do you understand these letters? 19. How many languages do your parents speak? 20. Did you give water to the dog (/Did you give the dog water) yesterday?

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek.

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD NYELVTANI RENDSZEREZŐ PROGRAM EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAGOD :) Szia! A Nyelvipercek.hu exkluzív ajándékanyagoddal szuper ajándékanyagot kaptál 1. Nyírd ki az angolodban

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései A segédige Jelentésárnyalatai Múltban Jövıben Ellentéte Példa MUST HAVE TO* AM / IS / ARE TO MUSTN T NEED* BELSİ KÉNYSZER(muszáj, kell)* VALÓSZÍNŐSÉG (biztosan, valószínőleg)*

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 17. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 17. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences.

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. Szolnoki Főiskola Belső nyelvi vizsga Angol nyelv II. (közép) szint GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. 30 points 1. The flat of three

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 8. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

Az információs szerkezet és a jelentés

Az információs szerkezet és a jelentés Nyelvészeti szuperkurzus 2005. március Debrecen Az információs szerkezet és a jelentés Gyuris Beáta gyuris@nytud.hu 1. Az információs szerkezet, a jellemzésére használt fogalmak 1. Az információs szerkezet

Részletesebben

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa There is more to Hungarian than goulash! by László Ragoncsa GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS Copyright 2010, László Ragoncsa, THERE IS MORE TO HUNGARIAN THAN GOULASH! ALL RIGHTS RESERVED. PREFACE This is the

Részletesebben

The Lost Archive DLC

The Lost Archive DLC The Lost Archive DLC William: Akkor eggyet értünk, érd el a célod és gyere ki onnan! So we're in agreement. Reach your goal, then get out of there. 01 Pap: Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves

Részletesebben

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni Canada Without Shadows I am a Romani Woman red tree & chirikli collective the witness project Kanada Bizo Uchalipe Me Sem Romni Testimonies, lives and dreams of five Hungarian Romani women in Toronto Canada

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

Nincs, és ne is legyen (2012)

Nincs, és ne is legyen (2012) 2015 Edina Szvoren Hungary Nincs, és ne is legyen (2012) There Is None, Nor Let There Be Zoltán Kocsis Publishing House Palatinus Biography Edina Szvoren was born in 1974 in Budapest. An alumni of Béla

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS TARTALOM SPECIÁLIS GYAKORLATOK (is/are/am) ( 1-5)... 8 Példamondatok az 50 témában (is/are/am) ( 6)... 12 SPECIÁLIS GYAKORLATOK (can) ( 7-11)... 32 Példamondatok az 50 témában (can) ( 12)... 36 SPECIÁLIS

Részletesebben

Egy egészséges nyaralás

Egy egészséges nyaralás Európai Kutatási Térség E U R Ó P A I BIZOTTSÁG Egy egészséges nyaralás FUTÓVERSENY Egy egészséges nyaralás Az eredeti változatot írta: Lisa LOCCHI, Isabelle DE FROIDMONT-GOERTZ, Nathalie VERCRUYSSE Szerkesztette:

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 9. rész Mitől lesz határozott valami,

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 18. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 11. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános útmutató

Részletesebben

A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t

A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t Sok ige minden számban és személyben -t jelet kap, amelyet a személyrag követ. Many verbs form their past tense with a -t in every person, which is followed by

Részletesebben

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2006. 85. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian

Részletesebben

SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE. Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E

SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE. Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E FOREIGN SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E HUNGARIAN BASIC COURSE Unlls 13-24 Thia work woa compi led and pub. lished with the suppqrt of the Offiu of

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben