INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 4. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2014. (VI. 4.) Kt. hat. Rendeletek száma: - Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 6 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Sallai János képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Gyulay Tamás SZIN Egyesület képv., Sebján Emese NAPIREND 1. A Miniszterelnökség 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződéstervezetének elfogadása 2. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet likvid hitellel kapcsolatos végleges szerződéstervezeteinek elfogadása 3. Inárcsi Tipegő Bölcsőde alapító okiratának módosítása 4. GYIK Közalapítvány alapító okiratának módosítása 2

3 5. Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 6. Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 7. Honvéd utcai 861 hrsz-ú ingatlan 1/10 tulajdoni hányadának megvásárlása 8. A Tolnay utca szennyvíz hálózat tervezésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása 9. A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyeztetése a ös nevelési évre Előterjesztő: Maczák János óvodavezető 10. Szuróczki István kérelmének megtárgyalása 11. Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Burián Zsuzsanna: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Sok szeretettel meghívóm a bizottság tagjait és a képviselő-testületet június 23-án a bölcsődébe 17 órára. Megnyitottunk, kezdjük belakni az épületet, vannak falfestmények és gyermek közelibb lett a bölcsőde mióta az átadás megtörtént. Én nagyon szeretném mindenkinek megmutatni a bölcsődét. dr. Gál Imre polgármester: Ott kezdenénk a bizottsági ülést, majd jönnénk vissza. Burián Zsuzsanna kimegy a teremből. dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági üléshez képest egy új napirendünk lenne a Társulási Megállapodás módosítása. Jogszabályváltozások miatt át kell vezetni a szakfeladatok megnevezését, illetve Örkény város újból csatlakozott a társuláshoz, mert előzőleg megszüntette a tagságát. Van-e valakinek kérdése a plusz napirenddel kapcsolatban? Zámbó Istvánné képviselő: Nincs most idő itt átolvasni. Balogh Ferenc képviselő: Napirend megtárgyalásakor bővebb tájékoztatást kérnénk. dr. Gál Imre polgármester: Természetesen. Akkor aki eltudja fogadni a napirendeket ezzel a plusz napirenddel, kérem kézfeltartással jelezze. 3

4 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjének megtárgyalását az új napirend felvételével elfogadja. Jegyzőkönyv-vezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Faldina Ágnes és Zámbó Istvánné képviselőket választja meg. 1. napirend: A Miniszterelnökség 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződéstervezetének elfogadása dr. Gál Imre polgármester: Az összevont bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangúan elfogadásra javasolták. Van-e a napirenddel kapcsolatosan új kérdés? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a szerződés tervezetet és megadja a felhatalmazást, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miniszterelnökség és Inárcs Nagyközség Önkormányzata között mindösszesen ,-Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtása tárgyában május 16-án létrejött Támogatási Szerződés megkötését utólagosan jóváhagyja. Határidő: A Támogatási Szerződésben foglaltakra figyelemmel folyamatos 2. napirend: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet likvid hitellel kapcsolatos végleges szerződéstervezeteinek elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a napirendet és egyhangúan elfogadásra javasolták. Szeretnénk a hiteleinket év végéig szóló likvidhitelre átváltani. Szerződések itt vannak előttünk, a korábbi feltételekhez képest változást nem tartalmaz. Van-e kérdés? Ha nincs, szavazzunk. Aki elfogadja a szerződéstervezetet és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra, kérem kézfeltartással jelezze. 4

5 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) elfogadja az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (2351 Alsónémedi, Fő út 66/A.) ,-Ft összegű likvid hitel létrehozásához szükséges szerződéstervezeteket. b) felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos dokumentáció elkészíttetésével és a vonatkozó szerződések aláírásával. 3. napirend: Inárcsi Tipegő Bölcsőde alapító okiratának módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került) dr. Gál Imre polgármester: A bizottságok tárgyalták a napirendet és egyhangúan elfogadásra javasolták. Arról lenne szó, hogy a későbbiekben szeretnénk amennyiben a létszám engedi akkor eleget tudnánk tenni a pályázatban lévő kötelezettségnek, hogy nem csak a településen lakó, hanem a szomszédos településről is jöhetnének gyerekek. Illetve olyan lakók is igénybe vehetnék a szolgáltatást, akinek nem Inárcsra szól az állandó lakcíme. Balogh Ferenc képviselő: Az világos, hogy fokozatosan lesz feltöltve a bölcsőde, most van 9 fő állású dolgozó mellette pedig 5 gyerek, vagy pedig a részarányosan kiadhat szabadságok most vannak. dr. Gál Imre polgármester: Friss munkavállalókról van szó, ezért azonnal szabadságra nem mehetnek, és egyenlőre van feladat bőven a bölcsődében. Balogh Ferenc képviselő: Másik kérdésem pedig az lenne, hogy ötösével lesznek a beszoktatások? dr. Gál Imre polgármester: Ahogyan jelentkeznek és tudnak jönni a szülők a beszoktatásra, úgy folyamatosan. Bolvári Mihály alpolgármester: Óhatatlanul az állami normatíva mellett önkormányzati pénz is fog a működésbe belekerülni. Az nagyon nem lenne jó ha a településnek ha adóbevétele és egyéb bevételei felhasználása a szomszédos települések gyermekeire történne. Ez terhelni fogja az önkormányzat költségvetését, vagy rontja az anyagi helyzetét. Remélem erre figyelt a pénzügyi bizottság elnöke is. Én egész Magyarország területére kiterjedő ötletet nem is tartom jónak. dr. Gál Imre polgármester: Sok ember van aki Budapestre van bejelentve, de életszerűen itt él Inárcson. Alapvető cél az az, hogy Inárcsiak lesznek előnybe részesítve. De az is tény ha 5

6 nem tudjuk kihasználni az összes férőhelyes lehetőséget, ebben az esetben normatívát is kevesebbet kapunk. Balogh Ferenc képviselő: Alapító okiratunk miatt eddig több jelentkezőt vissza kellett utasítani, mert nem inárcsi állandó lakhellyel rendelkeztek. Ez azt is jelentette, hogy aktívabbak voltak a nem Inárcsra bejelentkezők. Nekünk az célunk, hogy mind a 42 gyerek fel legyen véve. Azért is volt szükség a módosításra, hogy minél előbb fel legyen töltve a bölcsőde. Az a gyerek akit az intézményvezető felvett, az a gyerek 3 éves koráig a bölcsödébe lehet? Göndör Ákos jegyző: Igen, de ezeket a kérdéseket az intézményvezetőnek kell feltenni, mert önállóan működő intézményről van szó. Balogh Ferenc képviselő: Konyhánk az fel van készülve erre a kapacitás bővítésre? Göndör Ákos jegyző: Természetesen. Bolvári Mihály alpolgármester: Szavazzunk. dr. Gál Imre polgármester: Aki elfogadja az alapító okirat módosítását, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) az Inárcsi Tipegő Bölcsőde 7/2013. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint tartalommal módosítja. c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására. d) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratot módosító okiratot a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóság részére küldje meg, a módosítások törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából napirend: GYIK Közalapítvány alapító okiratának módosítása, Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása, Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása dr. Gál Imre polgármester: Javaslom, hogy az összevont bizottsághoz hasonlóan a napirendet tárgyaljuk egybe. Bizottságok tárgyalták a napirendet és egyhangúan elfogadásra javasolták. Arról van szó, hogy jogszabályváltozás miatt kell módosítani az alapító okiratokat. 6

7 Május 30-ig kellett benyújtani, ami már meg is történt. Ügyvédi iroda készítette el a módosításokat. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a GYIK Közalapítvány alapító okiratának módosítását, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) Gyermekeinkért, Iskoláért, Községért Közalapítvány Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint tartalommal módosítja. b) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratok módosításának a nyilvántartásba vételre illetékes/bírósági bejegyzésre jogosult szervhez történő megküldéséről. Határidő: június 5. dr. Gál Imre polgármester: Aki a Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) az Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint tartalommal módosítja. b) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratok módosításának a nyilvántartásba vételre illetékes/bírósági bejegyzésre jogosult szervhez történő megküldéséről. Határidő: június 5. dr. Gál Imre polgármester: Aki az Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. 7

8 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) az Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetétét forinttal megemeli, így a törzsbetét összesen: Ft lesz. b) az Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint tartalommal módosítja. c) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratok módosításának a nyilvántartásba vételre illetékes/bírósági bejegyzésre jogosult szervhez történő megküldéséről. Határidő: június napirend: Honvéd utcai 861 hrsz-ú ingatlan 1/10 tulajdoni hányadának megvásárlása dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok egyhangúan támogatták a határozati javaslatot. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) bruttó forint vételár ellenében meg kívánja vásárolni az Inárcs 861 hrsz-ú ingatlan magántulajdonban lévő 1/10 tulajdoni hányadát. c) felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzési eljárás lefolytatására. 8. napirend: A Tolnay utca szennyvíz hálózat tervezésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A bizottság egyhangúan támogatta az AMRA Kft. ajánlatát. Balogh Ferenc képviselő: Bár jegyző úr megnyugtatott, de a jövőben kérjük már be egy főkönyvet, vagy adóbevallást. Engem most meggyőztetek, hogy ismerjük és kapcsolatba vagyunk vele, de volt már előttünk olyan ajánlat ahol nem ismertük a céget. Főleg ebben az 8

9 esetben, ha nem közbeszerzés köteles valami és ha az ismeretlenségből jön egy vállalkozó. Nem a mostanról beszélek. dr. Gál Imre polgármester: Van-e egyéb hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a bizottságok javaslatát és az AMRA Kft-ét az ajánlatot tevők közül, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs Tolnay utcai szennyvíz hálózat tervezésére beérkezett ajánlatok közül az AMRA Mérnöki Iroda Kft. (1154 Budapest, Damjanich u. 118.) - Tervezési díj közmű egyeztetési költséggel együtt: Ft+Áfa - Vizig jóváhagyási díj: Ft összegű ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 9. napirend: A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyeztetése a ös nevelési évre dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták, ezért is szeretnénk bővíteni az óvodát, mert folyamatosan igen magas csoportlétszámmal kell dolgozni. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. Bolvári Mihály alpolgármester: Van új fejlemény az új óvoda építése körül? dr. Gál Imre polgármester:az egyebekben szeretnék tájékoztatást adni róla. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartóként a 2014/2015. nevelési évben az óvodai csoportokra megállapított maximális csoportlétszám (25 fő) legfeljebb 30 főre történő emelését engedélyezi. Felelő: dr. Gál Imre polgármester 9

10 10. napirend: Szuróczki István kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is egyhangúan támogatták a bizottságok. Balogh Ferenc képviselő: Kérelemhez pedig mindenképpen rögzítsük azt, hogy a megvalósítás a kérelmező költségére történik. Göndör Ákos jegyző: Ma azt az információt kaptam, hogy valószínű földkábellel is meg tudják oldani. dr. Gál Imre polgármester: Szavazzunk. Aki támogatja a kérelmet, a költségeket a kérelmező állja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szuróczki István közterület bővítésre vonatkozó kérelmét az előterjesztésnek megfelelően támogatja azzal a feltétellel, hogy a megvalósítás során felmerülő költségeket a kérelmező viseli. Felelő: dr. Gál Imre polgármester 11. napirend: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Azért mertem behozni a napirendet a terjedelmes anyaghoz képest, mert a korábbihoz csak annyival módosul, hogy Örkény újra a társulás tagja lesz, egyébként pedig a kormányzati funkciók és a szakfeladatok megnevezése és a száma változott és ezeket kellett átvezetni. Egyéb lényegi változást nem tartalmaz a korábbi megállapodáshoz képest. Balogh Ferenc képviselő: Jelezném, hogy Inárcs és Újhartyán megnevezése is rossz, mert mi időközben nagyközség lettünk, Újhartyán pedig város. Göndör Ákos jegyző: Ezt jelezni fogjuk. 10

11 dr. Gál Imre polgármester: Tervezetről van szó, még lehet javítani rajta. Szavazzunk. Aki elfogadja a megállapodás módosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2014. (VI. 4.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a) elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztést képező tervezet szerint. b) Felhatalmazza Inárcs Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét az 1. pont szerinti módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. Felelő: dr. Gál Imre polgármester NAPIREND UTÁN dr. Gál Imre polgármester: Óvoda ügyében annyi friss fejlemény van, ma egyeztettünk a kivitelezővel, a jövő hét folyamán kedd vagy szerda elkezdődik a munka. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy az elindulásnál a műszaki ellenőr ott legyen. Több hozzászólás után a polgármester órakor bezárta az ülést, majd a Képviselőtestület a művelődési házba ment a közmeghallgatás helyszínére. kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Faldina Ágnes képviselő jkv.hit. Zámbó Istvánné képviselő jkv.hit. 11