INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 28. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2012. (XI. 28.) Kt. hat. Rendeletek száma: 21/2012. (XI. 29.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 5 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Balogh Ferenc képviselő, Sallai János képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Velikóvszki Zoltán IHB tag, Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Talapka Gergő önkormányzati ügyintéző, Talapka Gábor NAPIREND 1. Tájékoztató a évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. A évi költségvetési rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 3. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és elfogadása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 4. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai évi működésének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 5. A Szennyvízelvezetés és tisztítás című KEOP pályázat gesztorának kijelöléséről szóló döntés újratárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2

3 6. Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Velikóvszki Zoltán kuratórium elnök 7. Bíró Sándorné kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 8. Inárcs-Rend Kft. kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE: 1. Inárcs-Rend Kft. ügyvezetőjének visszahívása, új ügyvezető megválasztása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszönök mindenkit. A bizottsági napirendekhez képest szeretném jelezni, hogy két plusz napirendet szeretnék még felvenni megtárgyalásra. Az 5-ik napirendi ponthoz pedig kiegészítés érkezett, mert megkaptuk a tervezetet. Az egyik napirend amit fel szeretnék vetetni az Inárcs-Rend kérelme, másik pedig az Inárcs-Rend Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatos személyi döntés. A személyi kérdést zárt ülés keretei között fogjuk megtárgyalni. Szavazásra bocsátom a kérdést. Aki elfogadja a napirendeket ezzel a két plusz napirendi ponttal, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalását az új napirendek felvételével elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bolvári Mihály alpolgármestert és Faldina Ágnes képviselőt bízza meg. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Szeretném mondani, hogy Sallai János képviselő előre jelezte nekem, hogy szolgálatban van és ezért nem tud jönni. Balogh Ferenc képviselő is jelezte, hogy ő pedig nem ér haza addigra. 1. napirend: Tájékoztató a évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) 3

4 dr. Gál Imre polgármester: A bizottságok tárgyalták a napirendet és elfogadásra javasolták a testületnek. Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatosan valakinek kérdése, kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a kérdést. Aki elfogadja a harmadik negyedévi teljesítést, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján a évi pénzügyi terv harmadik negyedévi teljesítéséről szóló jelentést megvitatás után e Ft bevételi e Ft kiadási teljesítéssel fogadja el. A legfontosabb feladat továbbra is az intézmények és a hivatal működőképességének megőrzése, a kötelezettségvállalások pénzügyi hatásának biztosítása, továbbá a takarékos gazdálkodás minden területen. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 2. napirend: A évi költségvetési rendelet módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is támogatták a bizottságok. Ha nincs kérdés ezt is szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a módosítást, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 3. napirend: Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) 4

5 dr. Gál Imre polgármester: Ez az a napirend, amit egy kicsit bővebben körbejártunk a bizottsági ülésen. Ott is elhangzott Balogh képviselő úr fenntartása, hogy nem tudunk érdemi koncepció letenni, mert nincsenek sarokszámaink. Ami a lényeges, hogy valószínű a költségvetést azt már össze tudjuk majd állítani. Ha nincs ezzel kapcsolatosan kérdés aki a koncepciót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Államháztartásról szóló többször módosított CXCV. tv át figyelembe véve a 2013-évi költségvetési koncepciót megvitatás után elfogadja és az abban megfogalmazott célokkal, elvekkel egyetért, b) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési koncepció alapján a 2013-évi költségvetési javaslatot készítse el, c) felkéri a polgármestert, hogy azt a jogszabályban meghatározott határidővel terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: dr. Gál Imre polgármester, Göndör Ákos jegyző Határidő: november napirend: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai évi működésének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok megtárgyalták és beszéltünk róla. Egyrészről a normatívában van különbség, eddig kötelezettség volt mostanra pedig lehetőség van az együttműködésre. Én úgy gondolom a továbbiakban is célszerű együttműködni és nem csak azért mert magasabb a normatíva, hanem azért is, mert hatékonyan működik. Ráadásul egy jól működő rendszer helyett kellene egy másik rendszert felállítani. Mi ezeket a feladatokat továbbra is a Társult önkormányzatokkal látnánk el. Amennyiben nincs ehhez kapcsolódóan észrevétel Bolvári Mihály alpolgármester: Szeretném méltatni a szervezetet. Kiválóan felkészült emberek, akik kiválóan látják el a munkájukat, és talán több elismerést is megérdemelnének, mint amennyit kapnak. dr. Gál Imre polgármester: Ezt én is úgy gondolom, és ezért sem akarnánk mást, hiszen jól működik a rendszer és valóban kiváló munkát végeznek. Amennyiben nincs több észrevétel akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja azt, hogy továbbra is a társult önkormányzatok keretében lássuk el a feladatokat, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 5

6 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy január 1-jétől továbbra is társulásban láttatja el a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: január napirend: A Szennyvízelvezetés és tisztítás című KEOP pályázat gesztorának kijelöléséről szóló döntés újratárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt a kérdést is körbejártuk, bizottsági ülésen elmondtam, hogy milyen fenntartásaink vannak ezzel kapcsolatosan, hogy Ócsa legyen a gesztor. Amiket mi kértünk garanciákat ebben az együttműködési megállapodás tervezetben az 5-ik oldalon található, mert beépítették amiről beszéltünk. Az utolsó részen is van módosítás, illetve a közbeszerzési eljárások lebonyolítása vonatkozásában is. Bolvári Mihály alpolgármester: A táblázat második sorában az van, hogy a tervezett új bekötésszám Inárcsnak 229. Ez a szám honnan van? Göndör Ákos jegyző: Inárcsvíz Kft. adta meg. dr. Gál Imre polgármester: Többek között ott van a Tolnay Lajos utca is, ahol a baloldalon nincs kiépítve a csatornarendszer. Ott jó lenne, meg a projektnek az is része, hogy bizonyos mennyiségű hálózat kiépítésére is van lehetőség és ennek kapcsán szeretnénk azokat az ingatlanokat rácsatlakoztatni ahol még nincsenek bekötve és akár a Bucka irányába is el lehet vinni a gerincvezetéket, hogy rá lehessen kötni. Bolvári Mihály alpolgármester: Az önerő az magasabb! Göndör Ákos jegyző: Két pályázatról van szó, mint ahogyan a múltkor is elmondtam. Most az előkészítő szakaszban vagyunk. Ennek az önereje nem lakosságszám alapján lett megállapítva, hanem a kapacitás arányában. Ez benne van a konzorciumi szerződésben is. A megvalósításhoz egy külön szerződést kell majd kötni. Erre a dokumentumra fog alapulni a megvalósítás szakasz és ha mi 229 bekötést tervezünk, akkor már 250 bekötést nem tudunk majd megvalósítani. dr. Gál Imre polgármester: Holnap lesz Dabason ülés és a Jasper Lóránttal is szeretnék majd beszélni a lehetőségekről. A Képviselő-testület tagjai a konzorciumi együttműködési megállapodás pontjait átbeszélik. dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs több kérdés akkor szavazásra bocsátom. Aki ezzel egyetért és felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt az együttműködési megállapodást aláírja, és az előkészítő pályázatot elindítsuk, az kérem kézfeltartással jelezze. 6

7 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 7.1.0/11 kódszámú Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú kétfordulós pályázatában Ócsa Város Önkormányzata lássa el a pályázattal kapcsolatos konzorciumvezetői feladatokat, valamint az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetet elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Ócsa Város Önkormányzatával és Felsőpakony Község Önkormányzatával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 6. napirend: Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a napirendet, azért szükséges a módosítás, mert nem tudják az 1%-ot a számlájukra átutalni. Ezzel kapcsolatos a módosítás, meg a civil törvénnyel is összhangban legyen, meg a közalapítványnak politikamentes kell lennie, pártoktól független, illetve azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és lényeges, hogy a jövőben sem kíván pártokat támogatni, pártoktól támogatást elfogadni, országgyűlési képviselőjelöltet állítani és támogatni. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki egyetért a módosítással, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, az alábbiak szerint rendelkezik az Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amely a határozat mellékletét képezi: 1./ Az alapító okirat 5./ pontja (a közalapítvány jogállása és jellege) címből törlésre kerül a következő bekezdés: A közalapítvány politikamentes, a fenti gyakorlati célokat szolgáló tevékenységet folytat, tehát a pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és a jövőben sem kíván pártokat támogatni, pártoktól támogatást elfogadni, országgyűlési képviselőjelöltet állítani és támogatni. 7

8 2./ Az alapító okirat 5./ pontja (a közalapítvány jogállása és jellege) cím kiegészül a következőkkel: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseivel és szellemiségével összhangaban a közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő testülete az előterjesztéssel egyezően a közalapítvány fentiek szerinti módosított/kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, illetve jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatban keletkezett okiratok aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 7. napirend: Bíró Sándorné kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az Inárcs nevet szeretnék használni. Bizottsági ülésen az az álláspont született, hogy használhassa ezt a nevet, de amennyiben méltatlanná válik, akkor a testület a névhasználatot bármikor vissza tudja venni. A céggel kapcsolatosan adódhat gond és köztartozása is jelentkezhet. Bizottsági ülésen is beszéltük, hogy sajtokat árulnak majd a piacon. Aki egyetért azzal, hogy az előbb elmondott feltételekkel a névhasználatot engedélyezzük, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró Sándorné kérelme alapján hozzájárul az Inárcsi Sajtmanufaktúra név használatához azzal, hogy amennyiben méltatlanná válik az Inárcs név használatára, abban az esetben a Képviselő-testület a hozzájárulást visszavonja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: Inárcs-Rend Kft. kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: A működéssel kapcsolatban és ezt alpolgármester úr is meg tudja erősíteni, hogy egy induló vállalkozás vonatkozásában, ha nincs induló tőke, akkor azt a vállalkozást nagyon nehéz elindítani úgy, hogy egyből zökkenőmentesen működjön. Gépek és 8

9 berendezések felkészítése az indulásra, ezek a költségek egyszer jelentkeznek. Azt látni, hogy az állandó bevételeink a költségeinket fedezik, és lehetséges, hogy előbb utóbb haszonnal is járhat ez a történet darab zsákkal indultunk el. Zámbó Istvánné képviselő: Többen is mondják, hogy nincsen zsák. dr. Gál Imre polgármester: Próbáltuk keresni a lehetőséget, ott ahol eddig vettük ott megrendeltük a zsákokat, de nem érkezett meg. Többen azt hiszik, ha nem Inárcs-Rend-es zsákban van a hulladék, akkor nem lesz elszállítva, de ezt mondani kell, hogy igen el lesz szállítva és amennyiben a zsákok megérkeznek pótolni fogjuk a háztartásokban és az önkormányzatnál is lesz lerakva. Ha nincs több kérdés, hozzászólás felteszem szavazásra. Aki egyetért, hogy járuljunk hozzá a kölcsön visszafizetési határidő december 31-éig való meghosszabbítására, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs-Rend Kft. ügyvezetője kérelme alapján hozzájárul a tagi kölcsön visszafizetési határidejének december 31-ére történő módosításához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Személyi döntés ügyében zárt ülést szeretnék kérni Több hozzászólás nem lévén az ülést 18 óra 20 perckor bezárom, mindenkinek köszönöm a részvételét. dr. Gál Imre polgármester szünetet rendel el, majd perckor zárt üléssel folytatódik a képviselő-testületi ülés. ZÁRT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZAT 1. napirend: Inárcs-Rend Kft. ügyvezetőjének visszahívása, új ügyvezető megválasztása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Inárcs-Rend Kft. többségi tulajdonosa úgy határoz, hogy 9

10 a) november 30. napjával Farkas András ügyvezetőt visszahívja, egyúttal b) november 30-tól november 30-ig terjedő határozott időre Talapka Gábor (anyja neve: Elek Zsuzsanna, szül. hely, idő: Budapest, ) 2365 Inárcs, Fekiács József u. 2. szám alatti lakost ügyvezetővé választja; c) az új ügyvezető munkabérét a garantált bérminimum (bruttó ,- Ft) összegében állapítja meg; d) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésében a fenti döntésnek megfelelően képviselje az önkormányzatot, valamint a társasági szerződés módosítását írja alá. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Bolvári Mihály alpolgármester jkv.hit. Faldnia Ágnes képviselő jkv.hit 10

11 - JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI - Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (XI. 29.) Önkormányzati rendelettervezete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire: Polgármesteri Hivatal Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Tolnay Lajos Általános Iskola Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot. 2. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: Alaprendelet) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.. A Képviselő-testület a évi költségvetésének bevételi főösszegét intézmények finanszírozása hitel főösszegét Bevételi főösszegét összesen: Kiadási főösszegét ezer forintban ezer fotintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban állapítja meg. 3. Az alaprendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat összesített bevételeinek évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 11

12 Bevételi előirányzat ezer forintban Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi központi költségvetési kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra Összesen Hitelek Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Bevételi előirányzat összesen Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely az Alaprendelet 1. sz. melléklet helyébe lép. 4. Az alaprendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat összesített kiadásainak évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Kiadási előirányzat ezer forintban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzügyi befektetések Pénzeszköz átadások: - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ működési célra társadalom- és szoc.pol. juttatások Tartalék működési Tartalék - fejlesztési Előirányzat összesen Finanszírozási műveletek Kiadási előirányzat összesen Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzat szerinti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza mely az Alaprendelet 4. számú melléklete helyébe lép. 5. Az alaprendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat által évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 3. sz. melléklet tartalmazza, mely az Alaprendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 12

13 6. Az alaprendelet 17. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/b.számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosítási Módosított javaslat előirányzat Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzügyi befektetések 0 0 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /b.számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 Az alaprendelet 18. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Boglárka Néphagyományörző Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 Az alaprendelet 19. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Tolnay Lajos Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/c. számú melléklet TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Tolnay Lajos Általános Iskola Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/c.számú melléklet TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Tolnay Lajos Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az alaprendelet 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15

16 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 0 Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az alaprendelet 21. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 16

17 (2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/a. számú melléklet INÁRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Módosítási javaslat Ezer forintban Módosított előirányzat Önkormányzat Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi közp.költségvetési kiegészítés Sajátos működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvátel Hitelek fejlesztési Finanszírozási műveletek műk.c. Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 0 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 (3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/a.számú melléklet INÁRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosítási Módosított javaslat előirányzat Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ebből: - hitel kamata Pénzügyi befektetések földvásárlás részvénytörlesztés fejlesztési hitel törlesztése Pénzeszköz átadások: 0 -Költségvetési szervnek folyósított támogatás, intézmény finanszírozás támogatásértékű kiadás többc. kist. társ működési célra társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék 0 működési fejlesztési PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit szeptember 19. napjától kell alkalmazni. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, november Göndör Ákos jegyző

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben