INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 28. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2012. (XI. 28.) Kt. hat. Rendeletek száma: 21/2012. (XI. 29.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 5 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Balogh Ferenc képviselő, Sallai János képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Velikóvszki Zoltán IHB tag, Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Talapka Gergő önkormányzati ügyintéző, Talapka Gábor NAPIREND 1. Tájékoztató a évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. A évi költségvetési rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 3. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és elfogadása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 4. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai évi működésének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 5. A Szennyvízelvezetés és tisztítás című KEOP pályázat gesztorának kijelöléséről szóló döntés újratárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2

3 6. Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Velikóvszki Zoltán kuratórium elnök 7. Bíró Sándorné kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 8. Inárcs-Rend Kft. kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE: 1. Inárcs-Rend Kft. ügyvezetőjének visszahívása, új ügyvezető megválasztása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszönök mindenkit. A bizottsági napirendekhez képest szeretném jelezni, hogy két plusz napirendet szeretnék még felvenni megtárgyalásra. Az 5-ik napirendi ponthoz pedig kiegészítés érkezett, mert megkaptuk a tervezetet. Az egyik napirend amit fel szeretnék vetetni az Inárcs-Rend kérelme, másik pedig az Inárcs-Rend Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatos személyi döntés. A személyi kérdést zárt ülés keretei között fogjuk megtárgyalni. Szavazásra bocsátom a kérdést. Aki elfogadja a napirendeket ezzel a két plusz napirendi ponttal, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalását az új napirendek felvételével elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bolvári Mihály alpolgármestert és Faldina Ágnes képviselőt bízza meg. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Szeretném mondani, hogy Sallai János képviselő előre jelezte nekem, hogy szolgálatban van és ezért nem tud jönni. Balogh Ferenc képviselő is jelezte, hogy ő pedig nem ér haza addigra. 1. napirend: Tájékoztató a évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) 3

4 dr. Gál Imre polgármester: A bizottságok tárgyalták a napirendet és elfogadásra javasolták a testületnek. Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatosan valakinek kérdése, kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a kérdést. Aki elfogadja a harmadik negyedévi teljesítést, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján a évi pénzügyi terv harmadik negyedévi teljesítéséről szóló jelentést megvitatás után e Ft bevételi e Ft kiadási teljesítéssel fogadja el. A legfontosabb feladat továbbra is az intézmények és a hivatal működőképességének megőrzése, a kötelezettségvállalások pénzügyi hatásának biztosítása, továbbá a takarékos gazdálkodás minden területen. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 2. napirend: A évi költségvetési rendelet módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is támogatták a bizottságok. Ha nincs kérdés ezt is szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a módosítást, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 3. napirend: Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) 4

5 dr. Gál Imre polgármester: Ez az a napirend, amit egy kicsit bővebben körbejártunk a bizottsági ülésen. Ott is elhangzott Balogh képviselő úr fenntartása, hogy nem tudunk érdemi koncepció letenni, mert nincsenek sarokszámaink. Ami a lényeges, hogy valószínű a költségvetést azt már össze tudjuk majd állítani. Ha nincs ezzel kapcsolatosan kérdés aki a koncepciót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Államháztartásról szóló többször módosított CXCV. tv át figyelembe véve a 2013-évi költségvetési koncepciót megvitatás után elfogadja és az abban megfogalmazott célokkal, elvekkel egyetért, b) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési koncepció alapján a 2013-évi költségvetési javaslatot készítse el, c) felkéri a polgármestert, hogy azt a jogszabályban meghatározott határidővel terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: dr. Gál Imre polgármester, Göndör Ákos jegyző Határidő: november napirend: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai évi működésének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok megtárgyalták és beszéltünk róla. Egyrészről a normatívában van különbség, eddig kötelezettség volt mostanra pedig lehetőség van az együttműködésre. Én úgy gondolom a továbbiakban is célszerű együttműködni és nem csak azért mert magasabb a normatíva, hanem azért is, mert hatékonyan működik. Ráadásul egy jól működő rendszer helyett kellene egy másik rendszert felállítani. Mi ezeket a feladatokat továbbra is a Társult önkormányzatokkal látnánk el. Amennyiben nincs ehhez kapcsolódóan észrevétel Bolvári Mihály alpolgármester: Szeretném méltatni a szervezetet. Kiválóan felkészült emberek, akik kiválóan látják el a munkájukat, és talán több elismerést is megérdemelnének, mint amennyit kapnak. dr. Gál Imre polgármester: Ezt én is úgy gondolom, és ezért sem akarnánk mást, hiszen jól működik a rendszer és valóban kiváló munkát végeznek. Amennyiben nincs több észrevétel akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja azt, hogy továbbra is a társult önkormányzatok keretében lássuk el a feladatokat, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 5

6 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy január 1-jétől továbbra is társulásban láttatja el a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: január napirend: A Szennyvízelvezetés és tisztítás című KEOP pályázat gesztorának kijelöléséről szóló döntés újratárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt a kérdést is körbejártuk, bizottsági ülésen elmondtam, hogy milyen fenntartásaink vannak ezzel kapcsolatosan, hogy Ócsa legyen a gesztor. Amiket mi kértünk garanciákat ebben az együttműködési megállapodás tervezetben az 5-ik oldalon található, mert beépítették amiről beszéltünk. Az utolsó részen is van módosítás, illetve a közbeszerzési eljárások lebonyolítása vonatkozásában is. Bolvári Mihály alpolgármester: A táblázat második sorában az van, hogy a tervezett új bekötésszám Inárcsnak 229. Ez a szám honnan van? Göndör Ákos jegyző: Inárcsvíz Kft. adta meg. dr. Gál Imre polgármester: Többek között ott van a Tolnay Lajos utca is, ahol a baloldalon nincs kiépítve a csatornarendszer. Ott jó lenne, meg a projektnek az is része, hogy bizonyos mennyiségű hálózat kiépítésére is van lehetőség és ennek kapcsán szeretnénk azokat az ingatlanokat rácsatlakoztatni ahol még nincsenek bekötve és akár a Bucka irányába is el lehet vinni a gerincvezetéket, hogy rá lehessen kötni. Bolvári Mihály alpolgármester: Az önerő az magasabb! Göndör Ákos jegyző: Két pályázatról van szó, mint ahogyan a múltkor is elmondtam. Most az előkészítő szakaszban vagyunk. Ennek az önereje nem lakosságszám alapján lett megállapítva, hanem a kapacitás arányában. Ez benne van a konzorciumi szerződésben is. A megvalósításhoz egy külön szerződést kell majd kötni. Erre a dokumentumra fog alapulni a megvalósítás szakasz és ha mi 229 bekötést tervezünk, akkor már 250 bekötést nem tudunk majd megvalósítani. dr. Gál Imre polgármester: Holnap lesz Dabason ülés és a Jasper Lóránttal is szeretnék majd beszélni a lehetőségekről. A Képviselő-testület tagjai a konzorciumi együttműködési megállapodás pontjait átbeszélik. dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs több kérdés akkor szavazásra bocsátom. Aki ezzel egyetért és felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt az együttműködési megállapodást aláírja, és az előkészítő pályázatot elindítsuk, az kérem kézfeltartással jelezze. 6

7 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 7.1.0/11 kódszámú Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú kétfordulós pályázatában Ócsa Város Önkormányzata lássa el a pályázattal kapcsolatos konzorciumvezetői feladatokat, valamint az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetet elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Ócsa Város Önkormányzatával és Felsőpakony Község Önkormányzatával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 6. napirend: Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a napirendet, azért szükséges a módosítás, mert nem tudják az 1%-ot a számlájukra átutalni. Ezzel kapcsolatos a módosítás, meg a civil törvénnyel is összhangban legyen, meg a közalapítványnak politikamentes kell lennie, pártoktól független, illetve azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és lényeges, hogy a jövőben sem kíván pártokat támogatni, pártoktól támogatást elfogadni, országgyűlési képviselőjelöltet állítani és támogatni. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki egyetért a módosítással, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, az alábbiak szerint rendelkezik az Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amely a határozat mellékletét képezi: 1./ Az alapító okirat 5./ pontja (a közalapítvány jogállása és jellege) címből törlésre kerül a következő bekezdés: A közalapítvány politikamentes, a fenti gyakorlati célokat szolgáló tevékenységet folytat, tehát a pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és a jövőben sem kíván pártokat támogatni, pártoktól támogatást elfogadni, országgyűlési képviselőjelöltet állítani és támogatni. 7

8 2./ Az alapító okirat 5./ pontja (a közalapítvány jogállása és jellege) cím kiegészül a következőkkel: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseivel és szellemiségével összhangaban a közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő testülete az előterjesztéssel egyezően a közalapítvány fentiek szerinti módosított/kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, illetve jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatban keletkezett okiratok aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 7. napirend: Bíró Sándorné kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az Inárcs nevet szeretnék használni. Bizottsági ülésen az az álláspont született, hogy használhassa ezt a nevet, de amennyiben méltatlanná válik, akkor a testület a névhasználatot bármikor vissza tudja venni. A céggel kapcsolatosan adódhat gond és köztartozása is jelentkezhet. Bizottsági ülésen is beszéltük, hogy sajtokat árulnak majd a piacon. Aki egyetért azzal, hogy az előbb elmondott feltételekkel a névhasználatot engedélyezzük, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró Sándorné kérelme alapján hozzájárul az Inárcsi Sajtmanufaktúra név használatához azzal, hogy amennyiben méltatlanná válik az Inárcs név használatára, abban az esetben a Képviselő-testület a hozzájárulást visszavonja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: Inárcs-Rend Kft. kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: A működéssel kapcsolatban és ezt alpolgármester úr is meg tudja erősíteni, hogy egy induló vállalkozás vonatkozásában, ha nincs induló tőke, akkor azt a vállalkozást nagyon nehéz elindítani úgy, hogy egyből zökkenőmentesen működjön. Gépek és 8

9 berendezések felkészítése az indulásra, ezek a költségek egyszer jelentkeznek. Azt látni, hogy az állandó bevételeink a költségeinket fedezik, és lehetséges, hogy előbb utóbb haszonnal is járhat ez a történet darab zsákkal indultunk el. Zámbó Istvánné képviselő: Többen is mondják, hogy nincsen zsák. dr. Gál Imre polgármester: Próbáltuk keresni a lehetőséget, ott ahol eddig vettük ott megrendeltük a zsákokat, de nem érkezett meg. Többen azt hiszik, ha nem Inárcs-Rend-es zsákban van a hulladék, akkor nem lesz elszállítva, de ezt mondani kell, hogy igen el lesz szállítva és amennyiben a zsákok megérkeznek pótolni fogjuk a háztartásokban és az önkormányzatnál is lesz lerakva. Ha nincs több kérdés, hozzászólás felteszem szavazásra. Aki egyetért, hogy járuljunk hozzá a kölcsön visszafizetési határidő december 31-éig való meghosszabbítására, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs-Rend Kft. ügyvezetője kérelme alapján hozzájárul a tagi kölcsön visszafizetési határidejének december 31-ére történő módosításához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Személyi döntés ügyében zárt ülést szeretnék kérni Több hozzászólás nem lévén az ülést 18 óra 20 perckor bezárom, mindenkinek köszönöm a részvételét. dr. Gál Imre polgármester szünetet rendel el, majd perckor zárt üléssel folytatódik a képviselő-testületi ülés. ZÁRT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZAT 1. napirend: Inárcs-Rend Kft. ügyvezetőjének visszahívása, új ügyvezető megválasztása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Inárcs-Rend Kft. többségi tulajdonosa úgy határoz, hogy 9

10 a) november 30. napjával Farkas András ügyvezetőt visszahívja, egyúttal b) november 30-tól november 30-ig terjedő határozott időre Talapka Gábor (anyja neve: Elek Zsuzsanna, szül. hely, idő: Budapest, ) 2365 Inárcs, Fekiács József u. 2. szám alatti lakost ügyvezetővé választja; c) az új ügyvezető munkabérét a garantált bérminimum (bruttó ,- Ft) összegében állapítja meg; d) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésében a fenti döntésnek megfelelően képviselje az önkormányzatot, valamint a társasági szerződés módosítását írja alá. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Bolvári Mihály alpolgármester jkv.hit. Faldnia Ágnes képviselő jkv.hit 10

11 - JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI - Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (XI. 29.) Önkormányzati rendelettervezete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire: Polgármesteri Hivatal Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Tolnay Lajos Általános Iskola Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot. 2. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: Alaprendelet) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.. A Képviselő-testület a évi költségvetésének bevételi főösszegét intézmények finanszírozása hitel főösszegét Bevételi főösszegét összesen: Kiadási főösszegét ezer forintban ezer fotintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban állapítja meg. 3. Az alaprendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat összesített bevételeinek évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 11

12 Bevételi előirányzat ezer forintban Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi központi költségvetési kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra Összesen Hitelek Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Bevételi előirányzat összesen Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely az Alaprendelet 1. sz. melléklet helyébe lép. 4. Az alaprendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat összesített kiadásainak évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Kiadási előirányzat ezer forintban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzügyi befektetések Pénzeszköz átadások: - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ működési célra társadalom- és szoc.pol. juttatások Tartalék működési Tartalék - fejlesztési Előirányzat összesen Finanszírozási műveletek Kiadási előirányzat összesen Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzat szerinti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza mely az Alaprendelet 4. számú melléklete helyébe lép. 5. Az alaprendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat által évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 3. sz. melléklet tartalmazza, mely az Alaprendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 12

13 6. Az alaprendelet 17. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/b.számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosítási Módosított javaslat előirányzat Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzügyi befektetések 0 0 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /b.számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 Az alaprendelet 18. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Boglárka Néphagyományörző Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 Az alaprendelet 19. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Tolnay Lajos Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/c. számú melléklet TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Tolnay Lajos Általános Iskola Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/c.számú melléklet TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Tolnay Lajos Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az alaprendelet 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15

16 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervének évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 0 Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Az alaprendelet 21. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 16

17 (2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/a. számú melléklet INÁRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Módosítási javaslat Ezer forintban Módosított előirányzat Önkormányzat Működési bevételek Ebből: 0 Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi közp.költségvetési kiegészítés Sajátos működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvátel Hitelek fejlesztési Finanszírozási műveletek műk.c. Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 0 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 (3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/a.számú melléklet INÁRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosítási Módosított javaslat előirányzat Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ebből: - hitel kamata Pénzügyi befektetések földvásárlás részvénytörlesztés fejlesztési hitel törlesztése Pénzeszköz átadások: 0 -Költségvetési szervnek folyósított támogatás, intézmény finanszírozás támogatásértékű kiadás többc. kist. társ működési célra társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék 0 működési fejlesztési PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit szeptember 19. napjától kell alkalmazni. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, november Göndör Ákos jegyző

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284- /2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 06. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-39/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 1/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 10-én (szerda) 09:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. december 10. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2015. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-8/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 GYÖNGYÖSTARJÁN

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

(1) Az alaprendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az alaprendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Az alaptörvény

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 12. 12. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684- /2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg E L Ő T E R J E S Z T LÉ S Csepreg Város Képviselő-testületének 2008. november 26-ai ülésére A beszámolóhoz kapcsolódóan a 2008. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30.

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. február 18-án (csütörtök) 15:30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. február 18.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2014.

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2014. Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2014.(II.05.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben