INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6. napján órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok száma: /2010. (IX. 6.) Kt. hat. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: Laczy Károly polgármester, Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester Balogh Ferenc képviselő, Lénárd Imre képviselő, Bolvári Mihály képviselő, Jerzsele Zoltán képviselő Lauter György képviselő, Szudorné Pribék Ilona képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő (összesen 10 fő). Az ülést vezeti: Laczy Károly Ilona polgármester Az ülésről igazoltan van távol: Zámbó Istvánné képviselő, Kecskés Gusztávné képviselő, Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző További jelenlévők: Máthé Márk közbeszerzési szakértő, Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető NAPIREND: 1. napirend: IKSZT épület kialakítása Inárcson" tárgyú építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződés közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 2. Beruházási hitel felvételére vonatkozó 142/2010. (VII. 12.) Kt. határozat módosítása (Jelenléti ívet, meghívót, előterjesztéseket, a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) Laczy Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület minden tagját, 10- en vagyunk jelen, Zámbó Istvánné és Kecskés Gusztávné hiányzik, szabadságukat töltik, igazoltan vannak távol. Ma rendkívüli ülést tartunk. Külön köszöntöm Máthé Márk közbeszerzési szakértőt, aki a mai napon segítségünkre lesz. Az IKSZT bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás megtörtént. Ahhoz, hogy ez eredményes is legyen, képviselő-testületi határozat kell. Szeptember végéig szeretnénk a szerződést is aláírni. Amennyiben az IKSZT és a bölcsőde pályázat nagyon átfedi egymást, akkor az nagy gondot okozhat majd és az új képviselő-testületnek is. Szakmai részre átadom a szót Máthé Márknak, de előtte fogadjuk el a napirendet. Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 2

3 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sebján György és Jerzsele Zoltán képviselőket kéri fel, és a napirendeket elfogadja. NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 1. Napirend: IKSZT épület kialakítása Inárcson" tárgyú építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződés közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Máthé Márk: IKSZT az értékénél fogva közbeszerzési kötelezettség alá esik egyszerű eljárási rendben július második felében kiírásra került egy ajánlattételi felhívás a közbeszerzési értesítőben. Egy cég váltotta ki az ajánlattételi dokumentációt. Műszaki kérdéseket tett fel, de a nyári szabadságolás miatt ez elhúzódott, így a határidő meg lett hosszabbítva. Ezt követően benyújtásra került az ajánlat. Az ajánlatot formai, tartalmi szempontból ellenőrizték és hiánypótlásra nem szorul. A cég ajánlattétele: nettó Ft. A vállalkozás megfelelő referenciákkal rendelkezik és a pénzügyi adatai is megnyugtatóak. Ezek alapján a közbeszerzési jogi szempontból az ajánlat elfogadható és javasoljuk a Képviselő-testületnek nyertesként kihirdetni a GENERÁL CENTRÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT-t a megfelelő források biztosításával. Laczy Károly polgármester: Amennyiben van kérdésetek tegyétek fel Máthé Márknak, mert el kell mennie egy következő tárgyalásra. Lénárd Imre képviselő: Miért volt csúszás a pályázatnál, a másik pedig legalább kettőt kellene kihirdetni, mert ha az elsővel történik valami, még mindig ott van a második helyezett. Máthé Márk: Külföldön voltak ott töltötték a szabadságukat azért nem tudtak időben válaszolni és letelt a határidő. Az ajánlatkérőnek, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be, akkor joga van eredménytelenné nyilvánítani az eljárást és egy új eljárást kiírni. Ha második helyezettet is tud hirdetni az önkormányzat, akkor az addig előny, amíg meg nem köti az elsővel a szerződést, mert ha az elsővel megkötötte a szerződést és az a szerződés után két nappal csődöt jelent, akkor már sajnos nem lehet a második helyezettel szerződést kötni. Ez csak akkor van és jó, ha az első nem írja alá a szerződést. Göndör Ákos jegyző: Ez tehát egy nyílt eljárás volt, ami azt jelenti, hogy megjelent a közbeszerzési értesítőben, bárki benyújthatott volna ajánlatot és még meg is lett hosszabbítva az ajánlattételi határidő. Még a határidő után is el tudtuk volna fogadni, mivel meg lett hosszabbítva, de valamiért nem érdekelte a többi vállalkozót ez a munka. Én nem látok indokot arra, mivel teljesen nyilvános volt az eljárás, hogy ezt eredménytelenné nyilvánítsuk. Nincs különbség az elnyert összeg és az ajánlat között, mint amilyen volt a KMOP útpályázatban, hogy 154 milliót nyertünk és 189 millió lett volna a nyertes ajánlattevő ajánlata. Nyilvánvaló, hogy ekkora különbséggel akkor nem tudtunk szerződést kötni, mivel közpénzről van szó. Nekem ez a véleményem. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Itt egy rendes eljárás kell újból, ha eredménytelenné nyilvánítjuk. 3

4 Göndör Ákos jegyző: Arról, hogy egy pályázó van, nem tehet senki. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Rengeteg beruházás van most az országban, de a milliós, az nem tartozik a nagyobb beruházások közé. Máthé Márk: Kis és közepes vállalkozó a pályázatoknál nem biztos, hogy elő tud finanszírozni. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Én beszéltem olyan középvállalkozó emberrel, aki azt mondja, hogy ő is adja be a Ft-okat, de ezek mind elvesznek, mert mindig ő a második, vagy a harmadik, ezért nem is foglalkozik ezzel, mert úgysem ő fog nyerni. Laczy Károly polgármester: Ismét felhívnám a figyelmet, hogy felelősséggel tartozunk a következő Képviselő-testületnek, ha a bölcsőde és ez átfedi egymást, az az új önkormányzatnak a többi pályázattal együtt, 200 milliós terhet fog jelenteni, ami nem kevés. Erre is gondoljunk és jó lenne, ha ezt széthúznánk. Ha nincs több kérdés, amit a közbeszerzési szakértő javasol határozati javaslatot, és aki ezt elfogadja, kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2010. (IX. 6.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT épület kialakítása Inárcson tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének a GENERÁL CENTRÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT-t (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) hirdeti ki. Eljárásban kért ellenszolgáltatás: nettó Ft. Felhatalmazza a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződés megkötésére. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: szeptember napirend: Beruházási hitel felvételére vonatkozó a 142/2010. (VII. 12.) Kt. határozat módosítása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) Göndör Ákos jegyző: Arról lenne szó a napirendnél, hogy a bank akadékoskodik és eddig a beruházási hitelből egy forintot sem sikerült lehívni, ez azért nem jó, mert a működési hitelből már nem futja a beruházási célú kiadásokra. A 75 millió forintból már nem kevés beruházási számlát fizettünk ki. Iparterület rendezés és az összes pályázat előkészítési pályázatírási költségei, ezek mind beruházási költségek és ezeket a működési hitelből finanszíroztuk. Ez arról szól, hogy a bank nem fogadta el az eredeti határozatot és egy szóval kérte annak kiegészítését. Lényege a módosításnak a 2. pontnál az egyetemleges szó, hogy ők kérik mind a két ingatlanra egyetemlegesen bejegyezni a jelzálogjogot, mert ez a feltételük a mi hitelfelvételünkhöz. Mind a kettőnél 230 millió forint értékben jelzálogjog kerül bejegyzésre 4

5 az ingatlan nyilvántartásba. Az egyik a Tűzoltó utcai nagy terület, a másik a Május 1. utca mögötti iparterület. A bankok most több biztosítékot akarnak, mint a válság előtt és ezt kell elfogadni ahhoz, hogy ez a beruházási számla megnyílhasson. Bolvári Mihály képviselő: Ez a sok pályázat vitte el ezt a sok pénzt? Laczy Károly polgármester: A pályázatok előkészítési munkáira, ha összeadjuk kb. 40 millió forintba került a tervezések, engedélyeztetések stb. Göndör Ákos jegyző: Ahhoz például, hogy megjelenjen a közbeszerzési értesítőben a közbeszerzési felhívás elektronikusan, az Ft/oldalba kerül. Ezt a határozatot tehát úgy kellene módosítani, mint ahogyan elmondtam, hogy egyetemlegesen kerülhessen bejegyzésre ez a 230 millió forint értékű jelzálogjog, mind a kettő ingatlanra, mert az előző képviselő-testületi határozat 30 millióról és 200 millióról szól, de ez nem volt elég a banknak. Laczy Károly polgármester: Mi az első határozatnál kértük a bankot, hogy szakmailag segítsen minket, és ha van kitételük, az úgy legyen megfogalmazva, ahogyan megfelel nekik. Balogh Ferenc képviselő: Mennyit és mikor kell nekünk befizetni ahhoz, hogy újból forgalomképesek legyenek ezek az ingatlanok? Göndör Ákos jegyző: 10 évre szól a szerződés ugyanazokkal a feltételekkel, mint a folyószámla hitelkeret. Jelzálogjog lesz rajta biztosítékként, de mi fizetni fogjuk. Serfőzőné Kulcsár Ilona képviselő: Az után fizet az önkormányzat, mint amit felvett hitelt és használ. Ez egy biztosíték a banknak és nyilván nem nyúl hozzá, ha rendesen fizetünk. E nélkül a bank nem ad hitelt. Balogh Ferenc képviselő: Ez tehát egy bianco hitel, amit bármikor beválthatunk készpénzre? Ádámku Ottóné: Nem. Göndör Ákos jegyző: A bank csak beruházási számlákat fog elfogadni, ők fogják ezt vizsgálni és eldönteni. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Ez lehet, hogy 3 év múlva, mikorra befejeződnek a beruházások, mi az önrészt is vissza tudjuk fizetni bármiből erre a folyószámlára, akkora ez le is lenullázódik. Laczy Károly polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért és elfogadja, hogy az egyetemleges szóval egészítsük ki a határozatot, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2010. (IX. 6.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2010. (VII. 12.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 5

6 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében, a beruházások önerejenének finanszírozásához az ERSTE Bank Nyrt. számlavezető pénzintézetnél Ft értékhatárig beruházási hitel igénybevételéhez hozzájárul, a Bank július 8. napján kelt indikatív finanszírozási ajánlatában meghatározott kondíciók elfogadásával. Biztosíték a beruházási hitelre: 1. Bankszámla követelésre alapított zálogjog, 2. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog Ft értékben az alábbi ingatlanokra: - Inárcs külterület 022/28 hrsz., - Inárcs belterület 292 hrsz. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti ingatlanok vonatkozásában, a fenti összeg erejéig a jelzálogjog bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert beruházási hitel igénybevételéhez szükséges szerződések és a zálogszerződések aláírásával. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal Golda Andrea művelődési ház igazgatója tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a kamaszpark építési munkáiról. Bolvári Mihály képviselő: Én javaslom, hogy az önkormányzati választásokra csak a két nagy párt delegálhasson, mert ha mindenki delegálni fog és ingyenes lesz az ellátás, akkor nagyon sokba fog ez kerülni az önkormányzatnak. Göndör Ákos jegyző: Jó felvehetjük ezt a napirendre a következő ülésre. Delegálásra pedig mindenkinek joga van, tehát minden jelölt delegálhat és nem csak a pártok. A következő ülésre előkészítjük az előterjesztést. Laczy Károly polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás én mindenkinek megköszönöm a jelenlétét és az ülést bezárom. kmf. Laczy Károly polgármester Göndör Ákos jegyző Sebján György képviselő, jkv. hit. Jerzsele Zoltán képviselő, jkv. hit. 6

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 133/2009. (VII.16.) számú határozattól

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. szeptember 04.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 01/00009-016/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Dömsödi Polgármesteri Hivatal, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Ülés ideje: 2013. június 19. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben