J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület november 28 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2013. november 28 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről."

Átírás

1 Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-18/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület november 28 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Tamás Bertalan alpolgármester, Bodnár Csaba, Oscsenda Szabolcs, Surányi Gábor képviselőtestületi tagok. Meghívottak közül jelen vannak: Saminé Matlák Magdolna jegyző Budai Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Szentmiklósi Lászlón pénzügyi főmunkatárs Távolmaradt: Homonnay Gábor Dr. Mészáros István testületi tagok Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Előterjeszti napirendi javaslatait. Képviselőtestület napirendet a javaslatnak megfelelően 5 igen szavazattal fogadja el. N a p i r e n d 1.) Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről tájékoztató. Előadó: Polgármester 2.) Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Előadó: Polgármester 3.) Indítványok, bejelentések. Zárt ülésen: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása Segélyezési ügyek.

2 2 Képviselőtestület az 1. napirendi pont keretében az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékozatót tárgyalja. Árvai Károly polgármester úgy gondolja, hogy az az anyag amit megkaptunk közérthető, de most egy kicsit több a beszámoló mint a, amit a korábbi években megszoktunk. Bodnár Csaba testületi tag kérdezi, hogy a most folyó felújításokkal kapcsolatosan lesz e decemberben kifizetés, gondol itt az önrészre. Szentmiklósi Lászlóné pü. Főmunkatárs igen lesz még kifizetés, az árvizes pályázatnál már csak a projektmenedzsmentnek kell fizetni, a művelődési ház pályázatnál még most lett fizetve az első részszámla. Bodnár Csaba testületi tag kérdezi mivel ez a beszámoló szeptember 30-i állapot szerint készült, arra kíváncsi, hogy az év végéig hogy fog alakulni a kiadás, lesz e annyi bevétel, hogy a most jelentkező plussz tartható lesz e év végére. Szentmiklósi Lászlóné pü. Főmunkatárs egyenlőre még kijövünk a pénzből, de várjuk, mit dönt a miniszter a beadott pályázatra. Voltak váratlan kiadások, pl. az önkormányzati konyhán volt állategészségügyi vizsgálat, mely során előírtak különböző eszközök beszerzését, melegítő pultot, új badellákat stb. ezek már ki vannak fizetve. Árvai Károly polgármester néhány kifizetetlen számlánk van, de ha megkapnánk a pénzt akkor a februárban betervezett kiadásokat szerényen fedezni tudnánk. A művelődési ház felújításának valamint a hozzákapcsolódó járda és térburkolat felújításának átadási határideje december 20, eddig az önerőt is ki kell fizetni A továbbiakban javasolja a tájékoztató elfogadását, ezzel egyidejűleg a évi költségvetési rendelet módosítását. Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatót, 5 igen szavazattal tudomásul veszi és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2013. (XI.29.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. (Rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz) Képviselőtestület a 2. napirendi pont keretében az Önkormányzat évi költségvetési koncepciót tárgyalja.

3 3 Bodnár Csaba képviselőtestületi tag kérdezi, hogy fogjuk üzemeltetni a községi könyvtárat, hiszen arra is van normatíva vagy ha nem üzemeltetjük akkor elveszik a pénzt. Árvai Károly polgármester együtt van a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra a normatíva megjelölve, mely még a művelődési ház üzemeltetésére is kevés, nemhogy még községi könyvtárat is működtessünk. Borzasztó az, amikor váratlan kiadások jönnek, pl. az idén az autónak a motorja romlott el, és eleve nincs ilyen célra a költségvetésbe betervezve. Olyan formában kellene a koncepciót elkészíteni, hogy megtervezzük mire lenne szükségünk, feletteseink azt jóváhagynák, és arra megkapnánk a fedezetet. A továbbiakban javasolja a évi költségvetési koncepció elfogadását. Képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 100/2013. (XI.28.) Kt. Határozata Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról. Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 24. (1) bek. alapján megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját és azt elfogadja. Képviselőtestület 3. napirendi pont keretében indítványokat, bejelentéseket Saminé Matlák Magdolna jegyző indítványozza a szociális rendelet módosítását. Képviselőtestület az indítványt megtárgyalta. Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2013.(XI.29.) Önkormányzati Rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III.tv. rendelkezései szerint nyújtandó egyes szociális ellátási formák megalkotásának helyi szabályairól szóló 6/1997. (IV. 24.) rendeletének módosításáról (Rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz)

4 4 Saminé Matlák Magdolna jegyző indítványozza a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet megalkotását. Bodnár Csaba testületi tag elmondja, hogy mivel az önkormányzat önerővel járul hozzá a tűzifa pályázathoz, így azon szakaszt amely azt taglalja ki nem jogosult tűzifa támogatásra, egészüljön ki azzal, hogy aki lakókörnyezetét nem tartja rendben az sem jogosult, a szociális rendeletben foglaltak szerint. Elsődleges szempont az, hogy fel van e szántva kertje. Úgy gondolja, hogy aki saját magán nem akar segíteni, az mástól ne várjon segítséget. Árvai Károly polgármester egyetért az előző gondolattal, csak hogyan valósítsuk meg, ilyen létszámhiány mellett. Ki fogja végigjárni. Bodnár Csaba testületi tag szerint végig kell nézni a portákat, ne legyen olyan, hogy nagyik érő gaz van a kertben vagy szemét az udvaron. Valami alapján csak kell dönteni, és a rászorulóknak is adni kell valamit, legalább a lakókörnyezet rendezettségét biztosítsák. Vállalja, hogy ha legalább 5 nappal a testületi ülés előtt kap egy listát az igénylőkről, körbe járja a falut és valamilyen képet ki tud alakítani. Tamás Bertalan alpolgármester jó dolog, hogy támogatjuk a rászorulókat, de sajnos a tűzifát igazságosan úgy sem lehet szétosztani, mert mindig vannak reklamálók, akik nem kapnak., sajnos mindig azt nézik az emberek, hogy a másik mennyit kapott. 190 m3 fát nehéz lesz elosztani. Surányi Gábor testületi tag véleménye szerint úgy legyen a kérelem formanyomtatvány, hogy azon rajta legyen, az igénylő hozzájárul környezettanulmány készítéséhez. Árvai Károly polgármester szavazásra tesz fel a módosító javaslatot kerüljön e a Rendeletbe a szociális rendeletben előírt lakókörnyezet rendbetétele Testület 5 igen szavazattal egyetért A másik módosító javaslat, hogy a kérelem nyomtatványon hozzájárul juttatást igénylő a környezettanulmány készítéséhez. Testület 5 igen szavazattal egyetért Képviselő-testület a fenti módosításokat figyelembe véve, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: Aszaló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól (Rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz)

5 5 Árvai Károly polgármester elmondja, a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás október 30 napjával felmondta a Morrow Medical Zrt. vel a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződést, ezzel egyidejűleg január 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamú megbízási szerződést kötött a Praxis Five Kft. Javasolja testületnek ezek utólagos jóváhagyását. Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 101/2013. (XI.28.) Kt. Határozata Megbízási szerződés megkötése a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás és a Morrow Medical Zrt. közötti megbízási szerződés felmondását, valamint utólagosan jóváhagyja a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás és a Praxis Five Kft. között október 30. napján létrejött, a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó január 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamú megbízási szerződés megkötését. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Árvai Károly polgármester ismerteti a B-A-Z megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete átiratát, melyben arról tájékoztatnak, hogy a Morrow Medical Zrt október 15 napján 2 havi felmondással, felmondta az éjszakai orvosi ügyeleti szerződést a Társulási Tanáccsal. Társulási Tanács az új szolgáltatóval január 1 napjától kötötte meg a szerződést, így december 15-től január 1. közötti időben ellátatlan az ügyelet. Ezt az átiratot minden polgármester és háziorvos megkapta. Úgy gondolja, hogy ebben az ügyben a társulási tanácsnak kellene lépni és nem úgy, hogy két hétre minden település külön keressen orvost. Árvai Károly polgármester elmondja, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján benyújtott pályázatra Ft-ot kaptunk. Rendelet szerint tűzifa a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól vásárolható meg. Javasolja, hogy a testület Zsiga Zoltán EV erdőgazdálkodóval (3860 Encs Baross Gábor út 20.) kössön megállapodást szociális célú tűzifa megvásárlására, aki megfelel az előírásoknak.

6 6 Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 102/2013. (XI.28.) Kt. Határozata Megállapodás megkötése szociális célú tűzifa vásárlására Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Aszaló község Önkormányzat és Zsiga Zoltán EV erdőgazdálkodó (3860 Encs Baross Gábor út 20.) szociális célú tűzifa vásárlására vonatkozó megállapodás tervezet. Felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására. Árvai Károly polgármester ismerteti Lénárt Ádám szikszói lakos kérelmét, melyben az Aszalói Önkormányzat tulajdonát képező, 2269, 2270, 2257, 2256 helyrajzi számú, zártkerti ingatlanait szeretné megvásárolni. Javasolja az ingatlan értékesítését 15 e/ft/ak. vételárért. Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 4 igen szavazattal 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 103/2013. (XI.128) Kt. határozata Zártkerti földingatlan eladása Aszaló Község Önkormányzatának képviselő-testülete Lénárt Ádám Szikszó, Bocskai út 21. szám alatti lakos részére az Aszalói Önkormányzat tulajdonát képező, 2256 helyrajzi számú, 1892 m 2 területű, 3,95 aranykorona helyrajzi számú, 3643 m 2 területű, 7,61 aranykorona helyrajzi számú, 1957 m 2 területű, 4,09 aranykorona helyrajzi számú, 2625 m 2 területű, 5,49 aranykorona értékű zártkerti ingatlanokat Ft/ak vételárért értékesíti. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos mindenféle költség a vevőt terheli. Testület felhatalmazza polgármestert a szerződés megkötésére.

7 7 Árvai Károly polgármester javasolja, hogy az idősek napja december 14-én 11 órakor az iskola tornatermében szerény vendéglátással egybekötve kerüljön megrendezésre. Műsorban fellépnek az óvodások, népi tánc és egy operett énekes. Javasolja, hogy a 62 és az a fölötti idős emberek ez közel 260 fő - részére az önkormányzat biztosítson természetbeni juttatást. Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 104/2013. (XI.28.) Kt határozat Idősek napjának megrendezéséről. Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete december 14 napján megrendezi az idősek napját. A községben élő 62 és 62 év feletti idős emberek részére Ft/fő értékű természetbeni juttatást biztosít a segélykeret terhére. Testület megbízza Polgármestert a rendezvény megszervezésére, melynek költségeiről utólag beszámol a testületnek. Felelős: Polgármester Határidő: december 14. Bodnár Csaba testületi tag elmondja, van egy pályázati lehetőség, szép kert mozgalom, amelyben van olyan kategória, hogy házikert, meg zártkerti, gyümölcsös stb. Ebben a mozgalomban úgy lehet részt venni, hogy ha komposztáló is van a kertben. Meg lehetne hirdetni ezt a mozgalmat a településen, szerinte az idősek klubját az aktivitás fokozására igénybe lehetne venni, és a komposztálóval együtt be lehetne adni a pályázatot ebbe a mozgalomba. Árvai Károly polgármester úgy gondolja, hogy a komposztáló nagyon sokat jelent majd, mert sok olyan dolog kerül a kukába, amit bele lehetne tenni a komposztálóba. Surányi Gábor testületi tag kérdezi, a Bécsi úti buszforduló mikor kerül használatba. Árvai Károly polgármester elmondja, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, még kell a forgalomba helyezési engedély a Közlekedésfelügyelettől, valamint a két buszmegállóhoz terv is kellett, a takarékszövetkezet előtt, valamint a szoborkert melletti megállókhoz, ezek az engedélyeztetésére várunk. Ez a költség nem volt benne a pályázatban, ezt saját erőből kell kifizetni.

8 8 Bodnár Csaba testületi tag kérdezi nincs e szándékában eladni az önkormányzatnak a trágyaszórót vagy bérbe adni, egy aszalói lakos érdeklődött, hogy szeretné megvásárolni. Árvai Károly polgármester a trágyaszóró lehajtó szerkezetével van baj, az érintett nézze meg, mit tud vele kezdeni. Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18,30 órakor berekeszti. Kmft Árvai Károly Polgármester Saminé Matlák Magdolna jegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2012. szeptember 6 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. március 3 napján 16 órakor a tanácskozó teremben tartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület 2013. november 27-i n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pesti Jánosné, igazgatási előadó, A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből

JEGYZŐKÖNYV. Pesti Jánosné, igazgatási előadó, A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 279 JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. szeptember 25.-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben