1266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 1266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 19/2004. (IX. 24.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosításáról 1267 Az NKA Bizottságának 5/2004. (X. 4.) számú határozata a folyóirat-támogatás csökkentésérõl 1269 Az NKA Bizottságának 6/2004. (X. 4.) számú határozata a évi kollégiumi keretek csökkentésérõl 1270 Az NKA Bizottsága által módosított és jóváhagyott keretösszegek 1271 Az NKA Bizottságának 7/2004. (X. 4.) számú határozata a miniszteri döntések kötelezettségvállalásáról 1272 Az NKA Bizottságának 8/2004. (X. 4.) számú határozata a szakmai kollégiumok felügyeleti rendszerérõl 1273 Az NKA Bizottságának 9/2004. (X. 4.) számú határozata A Nagy Könyv elnevezésû projekt támogatásáról 1274 A megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája 1275 A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 1280 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 1282 A Színházi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 1284 Tájékoztató a Közkultúra Informatika Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 1286 Tájékoztató a Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 1289 Tájékoztató az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 1290 Tájékoztató az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 1293 Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntéseirõl 1300 Tájékoztató a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntéseirõl 1301 Tájékoztató a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntéseirõl 1302 Tájékoztató a Mozgókép Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntéseirõl 1303

2 RENDELETMÓDOSÍTÁS NKA HÍRLEVÉL 1267 A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERÉNEK 19/2004. (IX. 24.) NKÖM RENDELETE A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAMRÓL SZÓLÓ ÉVI XXIII. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. -ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakat rendelem el: A Tv. végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -ának (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b) ellátja e rendeletben, továbbá az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatait. 1. Az R ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A bármilyen okból megüresedett szakmai kollégiumi tag helyét a miniszter, illetõleg a küldõ szervezet a megüresedés idõpontjától számított 60 napon belül tölti be. 2. Az R ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával megvalósított kulturális terméken vagy esemény során, illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni, illetve közzétenni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram teljes nevét, a két logót, valamint a támogatás tényét a szerzõdésben foglaltak szerint Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 28. (2) bekezdése. 5. Dr. Hiller István s. k., a nemzeti kulturális örökség minisztere

3 1268 NKA HÍRLEVÉL RENDELETMÓDOSÍTÁS Melléklet a 19/2004. (IX. 24.) NKÖM rendelethez [2. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez] I. Magasabb vezetõi és vezetõi beosztások Beosztás megnevezése Vezetõi pótlék % Magasabb vezetõ: igazgató 300 gazdasági igazgató 250 Vezetõ: fõosztályvezetõ 200 fõosztályvezetõ-helyettes 185 osztályvezetõ 175 osztályvezetõ-helyettes 150 csoportvezetõ 100 II. Közalkalmazotti munkakörök Munkakörök megnevezése Besorolás fizetési osztályok A B C D E F G H I J Kollégiumi titkár * * * * * Pályáztatási asszisztens * * Számítógépes rendszergazda * * * * Jogtanácsos * Belsõ ellenõr * * * * Gazdasági, mûszaki, jogi, igazgatási szakalkalmazott Gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézõ * * * * Ügyviteli alkalmazott * * * * * * * * Mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítõ alkalmazott * * * * * E rendeletmódosítás IX. 24-én jelent meg a Magyar Közlöny 2004/134. számában p (a szerk.)

4 BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 1269 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 5/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK CSÖKKENTÉSÉRÕL A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az éves szintû folyóirat-támogatás 799 millió Ft összegének 100 millió Ft-tal történõ csökkentését, valamint a maradékkeretbõl 200 millió Ft kötelezettségvállalást az ez évi keret terhére, és a évi keret terhére történõ kötelezettségvállalást a további 500 millió Ft-ra. Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

5 1270 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 6/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A ÉVI KOLLÉGIUMI KERETEK CSÖKKENTÉSÉRÕL A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy az állandó kollégiumok részére a folyóirattámogatási összeg kivételével jóváhagyott keret (4 797 E Ft) csökkentése átlag 8,15%-kal (391 E Fttal) megtörténjék. Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

6 BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 1271 AZ NKA BIZOTTSÁGA ÁLTAL MÓDOSÍTOTT ÉS JÓVÁHAGYOTT KERETÖSSZEGEK Állandó kollégiumok Eredeti jóváhagyott keret eft Módosítás összege eft A jóváhagyott módosítás utáni keret eft Mozgókép Színház Zenei Táncmûvészet Képzõmûvészet Iparmûvészet Fotómûvészet Népmûvészet Közmûvelõdés Könyvtár Levéltár Múzeum Építõmûvészet Ismeretterjesztés Szépirodalom Mûemlék és Régészet I. Állandó kollégiumok összesen: Bizottság által elkülönített keretek Kultúra Holocaust megemlékezések Kulturális Turisztikai Fogyatékkal Élõ Emberekért Média és Mûvészeti Digitális Médiamûvészet Holland év II. Bizottság által elkülönített keretek összesen: III. Mindösszesen I.+II IV.Miniszteri keret V.Keret NKA+NKA Ig. mûködtetésére VI.Mindmindösszesen III.+IV.+V VII. Várható kulturális járulék összege Különbözet VII.-VI

7 1272 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 7/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A ÉVI TOVÁBBI MINISZTERI DÖNTÉSEKRÕL A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a miniszteri keret minden olyan további döntése, amely a törvény által meghatározott (25%-os) éves keret idei összegét meghaladja, jövõ évi kötelezettségvállalásként kerüljön elszámolásra. Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

8 BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 1273 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 8/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK FELÜGYELETI RENDSZERÉRÕL A Bizottság egyhangúlag elfogadta a szakmai kollégiumok bizottsági tagok által felügyelt rendszerét. Bálint András Bella István Békés Pál Bauer István Csengery Andrienne Deme Péter Gaál József Gecsényi Lajos Kázmér Judit Levendel Ádám Merényi Judit Meixner András Mozgókép Szakmai Kollégium Színházi Szakmai Kollégium Szépirodalmi Szakmai Kollégium Könyvtári Szakmai Kollégium Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium Iparmûvészeti Szakmai Kollégium Zenei Szakmai Kollégium Múzeumi Szakmai Kollégium Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium Építõmûvészeti Szakmai Kollégium Levéltári Szakmai Kollégium Népmûvészeti Szakmai Kollégium Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Szakmai Kollégium Közmûvelõdési Szakmai Kollégium Táncmûvészeti Szakmai Kollégium Fotómûvészeti Szakmai Kollégium Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

9 1274 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 9/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A NAGY KÖNYV ELNEVEZÉSÛ PROJEKT TÁMOGATÁSÁRÓL A Bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy az NKA jövõ évi keretébõl 500 millió forintot különítsen el egy szervezés alatt álló A Nagy Könyv komplex olvasási és könyvtári kultúrafinanszírozási projektre Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

10 INTÉZMÉNYI LISTA NKA HÍRLEVÉL 1275 A MEGALAKULÁST IGAZOLÓ OKIRAT BENYÚJTÁSA ALÓL MENTESÜLÕ INTÉZMÉNYEK LISTÁJA I. A NKÖM-fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 1. Állami Mûemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ 2. Hagyományok Háza 3. Honvéd Együttes 4. Iparmûvészeti Múzeum 5. Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus 6. Kortárs Mûvészeti Múzeum Ludwig Múzeum 7. Kulturális Intézetek Igazgatósága 8. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 9. Magyar Állami Operaház 10. Magyar Mûvelõdési Intézet 11. Magyar Nemzeti Filmarchívum 12. Magyar Nemzeti Galéria 13. Magyar Nemzeti Múzeum 14. Magyar Országos Levéltár 15. Magyar Természettudományi Múzeum 16. Mûcsarnok 17. Mûemlékek Állami Gondnoksága 18. Néprajzi Múzeum 19. NKÖM Gazdasági Fõigazgatóság 20. NKÖM Hivatala 21. Országos Idegennyelvû Könyvtár 22. Országos Mûszaki Múzeum 23. Országos Széchényi Könyvtár 24. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 25. Pesti Magyar Színház 26. Petõfi Irodalmi Múzeum 27. Szabadtéri Néprajzi Múzeum 28. Szépmûvészeti Múzeum II. Más fõhatóságokhoz és/vagy önkormányzat hatáskörébe tartozó intézmények II/I 1. Budapesti Történeti Múzeum 2. Károlyi Palota Kulturális Központ 3. Magyar Mezõgazdasági Múzeum 4. Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár 5. Mobilitás Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 6. Testnevelés és Sportmúzeum 7. Szabó Ervin Könyvtár

11 1276 NKA HÍRLEVÉL INTÉZMÉNYI LISTA II/II. Levéltárak 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára 2. Baranya Megyei Levéltár 4. Békés Megye Képviselõ-testülete Megyei Levéltára 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 5. Budapest Fõváros Levéltára 6. Csongrád Megyei Levéltár 7. Fejér Megyei Levéltár 8. Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára 9. Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 10. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 11. Heves Megyei Levéltár 12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 13. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára 14. Nógrád Megyei Levéltár 15. Pest Megyei Levéltár 16. Somogy Megyei Levéltár 17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára 18. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 19. Vas Megyei Levéltár 20. Veszprém Megyei Levéltár 21. Zala Megyei Levéltár II/III. Megyei mûvelõdési központok 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmûvelõdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 2. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 3. Bartók Béla Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 4. Békés Megyei Mûvelõdési Központ 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési Intézet 6. Budapesti Mûvelõdési Központ 7. Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ 8. Fejér Megyei Mûvelõdési Központ 9. Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet, Debrecen 10. Magyari Zoltán Városi és Megyei Mûvelõdési Központ, Tata 11. Megyei Mûvelõdési Központ, Eger 12. Nógrád Megyei Közmûvelõdési és Turisztikai Intézet 13. Pest Megyei Közmûvelõdési Információs Központ 14. Somogy Megyei Mûvelõdési Központ 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Központ 16. Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központja 17. Vas Megyei Mûvelõdési Központ 18. Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet 19. Zala Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ

12 INTÉZMÉNYI LISTA NKA HÍRLEVÉL 1277 II/IV. Megyei könyvtárak 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára 2. Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján 3. Békés Megye Képviselõ-testülete Megyei Könyvtára 4. Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely 5. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 6. Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs 7. Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg 8. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 9. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Veszprém 10. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár 12. Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr 13. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára 14. Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár 15. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza 16. Pest Megyei Könyvtár 17. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged 18. Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtára 19. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár II/V. Megyei múzeumok 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 2. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 3. Békés Megye Képviselõ-testülete Múzeumok Igazgatósága 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság 5. Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága 7. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 8. Heves Megyei Múzeumi szervezet 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 10. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kuny Domokos Megyei Múzeum 11. Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma 12. Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága 13. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 14. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága 16. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 17. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 18. Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Tolna megye) 19. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága II/VI. Egyházak 1. Magyar Katolikus Egyház 2. Magyarországi Evangélikus Egyház 3. Magyarországi Református Egyház 4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

13 1278 NKA HÍRLEVÉL INTÉZMÉNYI LISTA II/VII. Felsõoktatási intézmények Egyetemek Állami egyetemek 1. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 2. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 3. Debreceni Egyetem 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 5. Szent István Egyetem, Gödöllõ 6. Kaposvári Egyetem 7. Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Budapest 8. Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Budapest 9. Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, Budapest 10. Miskolci Egyetem 11. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron 12. Pécsi Tudományegyetem 13. Semmelweis Egyetem, Budapest 14. Szegedi Tudományegyetem 15. Széchenyi István Egyetem, Gyõr 16. Színház- és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest 17. Veszprémi Egyetem 18. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest Nem állami egyetemek Egyházi egyetemek 19. Debreceni Református Hittudományi Egyetem 20. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 21. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 22. Országos Rabbiképzõ Zsidó Egyetem, Budapest 23. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest Magán, illetve alapítványi egyetemek 24. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem Fõiskolák Állami fõiskolák 25. Berzsenyi Dániel Egyetem, Szombathely 26. Budapesti Gazdasági Fõiskola 27. Budapesti Mûszaki Fõiskola 28. Dunaújvárosi Fõiskola 29. Eötvös József Fõiskola, Baja 30. Esterházy Károly Fõiskola, Eger 31. Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös 32. Kecskeméti Fõiskola 33. Magyar Táncmûvészeti Fõiskola, Budapest 34. Nyíregyházi Fõiskola 35. Rendõrtiszti Fõiskola, Budapest 36. Szolnoki Fõiskola 37. Tessedik Sámuel Fõiskola, Szarvas

14 INTÉZMÉNYI LISTA NKA HÍRLEVÉL 1279 Nem állami fõiskolák Egyházi fõiskolák 38. Adventista Teológiai Fõiskola, Budapest 39. Apor Vilmos Katolikus Fõiskola, Zsámbék 40. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola, Budapest 41. Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 42. Egri Hittudományi Fõiskola 43. Esztergomi Hittudományi Fõiskola 44. Gyõri Hittudományi Fõiskola 45. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola, Debrecen 46. Pápai Református Teológiai Akadémia 47. Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola 48. Pünkösdi Teológiai Fõiskola, Budapest 49. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola, Budapest 50. Sárospataki Református Teológiai Akadémia 51. Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, Budapest 52. Szegedi Hittudományi Fõiskola 53. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, Nyíregyháza 54. Szent Bernát Hittudományi Fõiskola, Zirc 55. Szent Pál Akadémia, Budapest 56. Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola 57. Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola, Esztergom 58.Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, Budapest Magán, illetve alapítványi fõiskolák 59. Általános Vállalkozási Fõiskola, Budapest 60. Budapesti Kommunikációs Fõiskola 61. Gábor Dénes Fõiskola, Budapest 62. Harsányi János Fõiskola, Budapest 63. Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fõiskolája, Budapest 64. Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár 65. Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, Tatabánya 66. Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, Budapest 67. Nemzetközi Üzleti Fõiskola (International Business School), Budapest 68. Zsigmond Király Fõiskola, Budapest II/VIII. Egyéb intézmények 1. Magyar Televízió Rt. 2. Magyar Rádió Rt. az NKA Igazgatósága

15 1280 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA* A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Mûcsarnok számára Lossonczy Tamás életmû-kiállításának megrendezésére és a kiállítás katalógusának megjelentetésére, a Nemzeti Kulturális Alapprogram által támogatott életmûkiállítás-sorozat keretében. A megpályázható legmagasabb összeg: Ft A kiállítás megvalósításának határideje: december 31. Altéma kódszáma: 1606 A pályázat november 5-ig beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõnek igazolnia kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségét a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár kötelespéldány osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u ) Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta

16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 1281 stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig; pénteken 9 12 óráig Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium *A pályázót a kollégium értesítette, a fenti pályázatot információképpen közöljük. (a szerk.)

17 1282 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA* A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Kht-t a november december 17. között megrendezésre kerülõ A Nagy Könyv címû programsorozat elõkészítõ munkálatainak támogatására. A megpályázható összeg: Ft Altéma kódszáma: 2107 Támogatás kérhetõ tiszteletdíjra, megbízási díjra és annak járulékaira, propaganda költségekre (meghívó, plakát, szóróanyag, módszertani segédanyag nyomdaköltségére), útiköltségre, szállítási költségekre, szállásköltségre, internet-elõfizetési díjra (a projekt ideje alatt), helyiség és eszközbérletre. A pályázat november 12-ig beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel ebben az esetben a vállalkozás nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! A pályázat beadásakor be kell nyújtani az érvényes jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán (1062 Budapest, Bajza utca 32.) Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem

18 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 1283 ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 1%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatot a kollégium november 16-i ülésén bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a kollégium titkárától kérhetõ: Bolega Gáborné /109-es mellék. (hétfõtõl csötörtökig óráig; pénteken 8 14 óráig Könyvtári Szakmai Kollégium *A pályázót a kollégium értesítette, a fenti pályázatot információképpen közöljük. (a szerk.)

19 1284 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA* A Színházi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet számára az alábbi témákban, elemzõ tanulmányok elkészítése, illetve kutatási program lebonyolítása érdekében: 1. Európai uniós tagságunk feltételeként 1999-ben törvény határozta meg Magyarország 7 tervezési-statisztikai régióját. Mivel a régiók feladatköre elsõsorban a területfejlesztéshez kötõdik, számolni kell azzal, hogy a közigazgatási szempontból továbbra is nagy jelentõségû önkormányzati fejlesztési célokat egy korábban nem ismert érdekrendszer logikája is erõteljesen befolyásolja majd. A vizsgálat tárgya a regionális gondolkodás és fejlesztés hatása a színházi struktúrára. A pályázatnak tartalmaznia kell a témavázlatot. 2. Magyarországon a színházak államosítása óta az állandó társulatok munkáján alapuló repertoárjátszást tekintjük a struktúra alapjának. A színházmûvészet jövõjére vonatkozó gondolkodás során nem kerülhetõ meg annak a kérdésnek a megválaszolása, milyen módon lehetne a megváltozott viszonyokra tekintettel megújítani. A vizsgálat tárgya a színházi struktúra elemzése és a jövõre vonatkozó elképzelések megfogalmazása. A pályázatnak tartalmaznia kell a témavázlatot. 3. A magyar lakosságnak a színházhoz való viszonyáról, a közönség színházba járási szokásairól éppen huszonöt éve készült átfogó vizsgálat. A színházak az azóta eltelt negyedszázad alatt jelentõs változásokat éltek meg, közönségüket a kulturális fogyasztás más területeihez képest megõrizték, sikerült újabb és újabb generációkat megnyerniük. A korábbi vizsgálat eredményeivel való összevetés, de a színházi struktúra jövõjérõl, a színházak mûködésében kívánatos változások meghatározásához is fontos adalékkal szolgálhat egy reprezentatív felmérés és statisztikai elemzés. A kutatás tárgya a vonatkozó ismeretek felkutatása, szociológiai felmérése és elemzése. A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatási tervet. Altéma kódszáma: 1381 Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra (kutatás, adatgyûjtés és feldolgozás, interjúkészítés, tanulmányírás) és annak járulékaira, utazási költségre, szállásköltségre, kérdõívek elõállítási költségeire. A fenti költségnemektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell! Renelkezésre álló keret: 10 millió forint. Az elfogadott pályázatban konkretizált tervek megvalósításának határideje: május 31.

20 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 1285 A pályázat november 15-ig beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u ) Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig; pénteken 9 12 óráig Színházi Szakmai Kollégium *A pályázót a kollégium értesítette, a fenti pályázatot információképpen közöljük. (a szerk.)

21 1286 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TÁJÉKOZTATÓ A KÖZKULTÚRA INFORMATIKA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Beérkezési határnap: július 12. A pályázatok elbírálásának dátuma: augusztus 30. Beérkezett kollégiumi pályázatok: 64 db Beérkezett pályázatok támogatási igénye: Ft Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: Halasztott pályázat: Halasztott pályázatok támogatási igénye: Támogatott pályázat: 22 db Támogatott pályázatok támogatási igénye: Ft Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: Ft A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük 1. Múzeumi informatikai fejlesztés megvalósítására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Budapesti Történeti Múzeum (Budapest) Virtuális múzeum megvalósítására: a gyûjteményi anyag feldolgozására a legkorszerûbb virtuális valóságtechnológia segítségével Ft Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kuny Domokos Megyei Múzeuma (Tata) A megyei múzeum és intézményei integrált múzeuminformatikai fejlesztésére Szépmûvészeti Múzeum (Budapest) Integrált, interoperábilis szabványokon nyugvó nyilvántartó rendszer beszerzésére, fejlesztésére, többnyelvû portál fejlesztésére Ft Ft 2. A Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) bõvítésére, továbbfejlesztésére Pályázó és pályázat Megítélt összeg Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján) A Magyar Országos Közös Katalógus bõvítésére a könyvtár állománya által Ft

22 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 1287 Békés Megye Képviselõ-testülete Megyei Könyvtára (Békéscsaba) A MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozáshoz alkalmas integrált rendszer beszerzésére és bevezetésére a Békés Megyei Könyvtárban Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely) A MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozáshoz szükséges rendszerintegrálásra és rekordfeltöltésre Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (Budapest) A MOKKA-rendszerhez való csatlakozásra alkalmas integrált könyvtári rendszer beszerzésére Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Az egyetemi könyvtár integrált könyvtári rendszerének feltöltésére, internetes dokumentumtovábbító beszerzésére, elektronikus hozzáférésre az ODR-rendszerben HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest) A hadtörténeti könyvtár MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozásához szükséges informatikai továbbfejlesztésére II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc) Integrált könyvtári rendszer beszerzésére és feltöltésére a MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozás érdekében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár (Szolnok) A MOKKA rendszeréhez csatlakozni tudó integrált könyvtári rendszer beszerzésére, bevezetésére és feltöltésére Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Gyõr) A könyvtár hunmarc outputtal rendelkezõ, MOKKA-kompatibilis integrált könyvtári rendszerre való áttérésére Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat (Budapest) A MOKKA rendszeréhez történõ csatlakozásra, a tagkönyvtárak gépesítésére Magyar Iparmûvészeti Egyetem (Budapest) A MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozáshoz szükséges szoftver fejlesztésére Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár (Debrecen) Integrált könyvtári rendszer beszerzésére, bevezetésére és feltöltésére a MOKKA-rendszerhez történõ kapcsolódáshoz Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 978 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 Tájékoztató a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 874 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875 A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 242 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 A Közmûvelõdési és Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 114 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 124 A Népmûvészeti

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 282 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 285 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása az 1995.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872 866 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezető: Récsányi Ilona Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Postacím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a miniszteri keretbõl nyújtott támogatásokról (2005. január 1. 2005. február 28.) 443

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a miniszteri keretbõl nyújtott támogatásokról (2005. január 1. 2005. február 28.) 443 442 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a miniszteri keretbõl nyújtott támogatásokról (2005. január 1. 2005. február 28.) 443 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 354 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 Tájékoztató az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 1307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása (MASZRE) 1310 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t.

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. Az alább felsorolt folyóiratok

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása (A pályázat kódja: NTP-FTH-15) DÖNTÉSI LISTA

Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása (A pályázat kódja: NTP-FTH-15) DÖNTÉSI LISTA Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása (A pályázat kódja: NTP-FTH-15) DÖNTÉSI LISTA Sorszám Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely település Székhely

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai 9/2003 a többletbevétel felosztásáról 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Részletesebben

KIVONATOLT ÖSSZEFOGLALÁS Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázat

KIVONATOLT ÖSSZEFOGLALÁS Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázat KIVONATOLT ÖSSZEFOGLALÁS Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázat GOP-2011-2.1.1/M (KMOP-2011-1.2.1/M) max. 10 fő alkalmazottig és max. 200 MFt éves nettó árbevételig összesített pályázati adatok:

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban Intézmény neve Int. azonosító Kollégium neve irsz város utca Nyilvántartásba vétel állapota Megjegyzés Budapesti Corvinus FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. Budapesti Corvinus FI43814

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 194 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 201 A

Részletesebben

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 810 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 816 Az

Részletesebben