1266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 1266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 19/2004. (IX. 24.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosításáról 1267 Az NKA Bizottságának 5/2004. (X. 4.) számú határozata a folyóirat-támogatás csökkentésérõl 1269 Az NKA Bizottságának 6/2004. (X. 4.) számú határozata a évi kollégiumi keretek csökkentésérõl 1270 Az NKA Bizottsága által módosított és jóváhagyott keretösszegek 1271 Az NKA Bizottságának 7/2004. (X. 4.) számú határozata a miniszteri döntések kötelezettségvállalásáról 1272 Az NKA Bizottságának 8/2004. (X. 4.) számú határozata a szakmai kollégiumok felügyeleti rendszerérõl 1273 Az NKA Bizottságának 9/2004. (X. 4.) számú határozata A Nagy Könyv elnevezésû projekt támogatásáról 1274 A megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája 1275 A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 1280 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 1282 A Színházi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 1284 Tájékoztató a Közkultúra Informatika Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 1286 Tájékoztató a Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 1289 Tájékoztató az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 1290 Tájékoztató az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 1293 Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntéseirõl 1300 Tájékoztató a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntéseirõl 1301 Tájékoztató a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntéseirõl 1302 Tájékoztató a Mozgókép Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntéseirõl 1303

2 RENDELETMÓDOSÍTÁS NKA HÍRLEVÉL 1267 A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERÉNEK 19/2004. (IX. 24.) NKÖM RENDELETE A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAMRÓL SZÓLÓ ÉVI XXIII. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. -ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakat rendelem el: A Tv. végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -ának (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b) ellátja e rendeletben, továbbá az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatait. 1. Az R ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A bármilyen okból megüresedett szakmai kollégiumi tag helyét a miniszter, illetõleg a küldõ szervezet a megüresedés idõpontjától számított 60 napon belül tölti be. 2. Az R ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával megvalósított kulturális terméken vagy esemény során, illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni, illetve közzétenni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram teljes nevét, a két logót, valamint a támogatás tényét a szerzõdésben foglaltak szerint Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 28. (2) bekezdése. 5. Dr. Hiller István s. k., a nemzeti kulturális örökség minisztere

3 1268 NKA HÍRLEVÉL RENDELETMÓDOSÍTÁS Melléklet a 19/2004. (IX. 24.) NKÖM rendelethez [2. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez] I. Magasabb vezetõi és vezetõi beosztások Beosztás megnevezése Vezetõi pótlék % Magasabb vezetõ: igazgató 300 gazdasági igazgató 250 Vezetõ: fõosztályvezetõ 200 fõosztályvezetõ-helyettes 185 osztályvezetõ 175 osztályvezetõ-helyettes 150 csoportvezetõ 100 II. Közalkalmazotti munkakörök Munkakörök megnevezése Besorolás fizetési osztályok A B C D E F G H I J Kollégiumi titkár * * * * * Pályáztatási asszisztens * * Számítógépes rendszergazda * * * * Jogtanácsos * Belsõ ellenõr * * * * Gazdasági, mûszaki, jogi, igazgatási szakalkalmazott Gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézõ * * * * Ügyviteli alkalmazott * * * * * * * * Mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítõ alkalmazott * * * * * E rendeletmódosítás IX. 24-én jelent meg a Magyar Közlöny 2004/134. számában p (a szerk.)

4 BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 1269 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 5/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK CSÖKKENTÉSÉRÕL A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az éves szintû folyóirat-támogatás 799 millió Ft összegének 100 millió Ft-tal történõ csökkentését, valamint a maradékkeretbõl 200 millió Ft kötelezettségvállalást az ez évi keret terhére, és a évi keret terhére történõ kötelezettségvállalást a további 500 millió Ft-ra. Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

5 1270 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 6/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A ÉVI KOLLÉGIUMI KERETEK CSÖKKENTÉSÉRÕL A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy az állandó kollégiumok részére a folyóirattámogatási összeg kivételével jóváhagyott keret (4 797 E Ft) csökkentése átlag 8,15%-kal (391 E Fttal) megtörténjék. Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

6 BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 1271 AZ NKA BIZOTTSÁGA ÁLTAL MÓDOSÍTOTT ÉS JÓVÁHAGYOTT KERETÖSSZEGEK Állandó kollégiumok Eredeti jóváhagyott keret eft Módosítás összege eft A jóváhagyott módosítás utáni keret eft Mozgókép Színház Zenei Táncmûvészet Képzõmûvészet Iparmûvészet Fotómûvészet Népmûvészet Közmûvelõdés Könyvtár Levéltár Múzeum Építõmûvészet Ismeretterjesztés Szépirodalom Mûemlék és Régészet I. Állandó kollégiumok összesen: Bizottság által elkülönített keretek Kultúra Holocaust megemlékezések Kulturális Turisztikai Fogyatékkal Élõ Emberekért Média és Mûvészeti Digitális Médiamûvészet Holland év II. Bizottság által elkülönített keretek összesen: III. Mindösszesen I.+II IV.Miniszteri keret V.Keret NKA+NKA Ig. mûködtetésére VI.Mindmindösszesen III.+IV.+V VII. Várható kulturális járulék összege Különbözet VII.-VI

7 1272 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 7/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A ÉVI TOVÁBBI MINISZTERI DÖNTÉSEKRÕL A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a miniszteri keret minden olyan további döntése, amely a törvény által meghatározott (25%-os) éves keret idei összegét meghaladja, jövõ évi kötelezettségvállalásként kerüljön elszámolásra. Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

8 BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 1273 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 8/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK FELÜGYELETI RENDSZERÉRÕL A Bizottság egyhangúlag elfogadta a szakmai kollégiumok bizottsági tagok által felügyelt rendszerét. Bálint András Bella István Békés Pál Bauer István Csengery Andrienne Deme Péter Gaál József Gecsényi Lajos Kázmér Judit Levendel Ádám Merényi Judit Meixner András Mozgókép Szakmai Kollégium Színházi Szakmai Kollégium Szépirodalmi Szakmai Kollégium Könyvtári Szakmai Kollégium Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium Iparmûvészeti Szakmai Kollégium Zenei Szakmai Kollégium Múzeumi Szakmai Kollégium Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium Építõmûvészeti Szakmai Kollégium Levéltári Szakmai Kollégium Népmûvészeti Szakmai Kollégium Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Szakmai Kollégium Közmûvelõdési Szakmai Kollégium Táncmûvészeti Szakmai Kollégium Fotómûvészeti Szakmai Kollégium Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

9 1274 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 9/2004. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA A NAGY KÖNYV ELNEVEZÉSÛ PROJEKT TÁMOGATÁSÁRÓL A Bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy az NKA jövõ évi keretébõl 500 millió forintot különítsen el egy szervezés alatt álló A Nagy Könyv komplex olvasási és könyvtári kultúrafinanszírozási projektre Dr. Harsányi László az NKA Bizottságának elnöke

10 INTÉZMÉNYI LISTA NKA HÍRLEVÉL 1275 A MEGALAKULÁST IGAZOLÓ OKIRAT BENYÚJTÁSA ALÓL MENTESÜLÕ INTÉZMÉNYEK LISTÁJA I. A NKÖM-fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 1. Állami Mûemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ 2. Hagyományok Háza 3. Honvéd Együttes 4. Iparmûvészeti Múzeum 5. Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus 6. Kortárs Mûvészeti Múzeum Ludwig Múzeum 7. Kulturális Intézetek Igazgatósága 8. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 9. Magyar Állami Operaház 10. Magyar Mûvelõdési Intézet 11. Magyar Nemzeti Filmarchívum 12. Magyar Nemzeti Galéria 13. Magyar Nemzeti Múzeum 14. Magyar Országos Levéltár 15. Magyar Természettudományi Múzeum 16. Mûcsarnok 17. Mûemlékek Állami Gondnoksága 18. Néprajzi Múzeum 19. NKÖM Gazdasági Fõigazgatóság 20. NKÖM Hivatala 21. Országos Idegennyelvû Könyvtár 22. Országos Mûszaki Múzeum 23. Országos Széchényi Könyvtár 24. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 25. Pesti Magyar Színház 26. Petõfi Irodalmi Múzeum 27. Szabadtéri Néprajzi Múzeum 28. Szépmûvészeti Múzeum II. Más fõhatóságokhoz és/vagy önkormányzat hatáskörébe tartozó intézmények II/I 1. Budapesti Történeti Múzeum 2. Károlyi Palota Kulturális Központ 3. Magyar Mezõgazdasági Múzeum 4. Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár 5. Mobilitás Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 6. Testnevelés és Sportmúzeum 7. Szabó Ervin Könyvtár

11 1276 NKA HÍRLEVÉL INTÉZMÉNYI LISTA II/II. Levéltárak 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára 2. Baranya Megyei Levéltár 4. Békés Megye Képviselõ-testülete Megyei Levéltára 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 5. Budapest Fõváros Levéltára 6. Csongrád Megyei Levéltár 7. Fejér Megyei Levéltár 8. Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára 9. Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 10. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 11. Heves Megyei Levéltár 12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 13. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára 14. Nógrád Megyei Levéltár 15. Pest Megyei Levéltár 16. Somogy Megyei Levéltár 17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára 18. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 19. Vas Megyei Levéltár 20. Veszprém Megyei Levéltár 21. Zala Megyei Levéltár II/III. Megyei mûvelõdési központok 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmûvelõdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete 2. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 3. Bartók Béla Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 4. Békés Megyei Mûvelõdési Központ 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési Intézet 6. Budapesti Mûvelõdési Központ 7. Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ 8. Fejér Megyei Mûvelõdési Központ 9. Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet, Debrecen 10. Magyari Zoltán Városi és Megyei Mûvelõdési Központ, Tata 11. Megyei Mûvelõdési Központ, Eger 12. Nógrád Megyei Közmûvelõdési és Turisztikai Intézet 13. Pest Megyei Közmûvelõdési Információs Központ 14. Somogy Megyei Mûvelõdési Központ 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Központ 16. Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központja 17. Vas Megyei Mûvelõdési Központ 18. Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet 19. Zala Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ

12 INTÉZMÉNYI LISTA NKA HÍRLEVÉL 1277 II/IV. Megyei könyvtárak 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára 2. Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján 3. Békés Megye Képviselõ-testülete Megyei Könyvtára 4. Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely 5. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 6. Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs 7. Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg 8. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 9. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Veszprém 10. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár 12. Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr 13. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára 14. Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár 15. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza 16. Pest Megyei Könyvtár 17. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged 18. Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtára 19. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár II/V. Megyei múzeumok 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 2. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 3. Békés Megye Képviselõ-testülete Múzeumok Igazgatósága 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság 5. Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága 7. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 8. Heves Megyei Múzeumi szervezet 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 10. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kuny Domokos Megyei Múzeum 11. Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma 12. Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága 13. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 14. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága 16. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 17. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 18. Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Tolna megye) 19. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága II/VI. Egyházak 1. Magyar Katolikus Egyház 2. Magyarországi Evangélikus Egyház 3. Magyarországi Református Egyház 4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

13 1278 NKA HÍRLEVÉL INTÉZMÉNYI LISTA II/VII. Felsõoktatási intézmények Egyetemek Állami egyetemek 1. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 2. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 3. Debreceni Egyetem 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 5. Szent István Egyetem, Gödöllõ 6. Kaposvári Egyetem 7. Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Budapest 8. Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Budapest 9. Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, Budapest 10. Miskolci Egyetem 11. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron 12. Pécsi Tudományegyetem 13. Semmelweis Egyetem, Budapest 14. Szegedi Tudományegyetem 15. Széchenyi István Egyetem, Gyõr 16. Színház- és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest 17. Veszprémi Egyetem 18. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest Nem állami egyetemek Egyházi egyetemek 19. Debreceni Református Hittudományi Egyetem 20. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 21. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 22. Országos Rabbiképzõ Zsidó Egyetem, Budapest 23. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest Magán, illetve alapítványi egyetemek 24. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem Fõiskolák Állami fõiskolák 25. Berzsenyi Dániel Egyetem, Szombathely 26. Budapesti Gazdasági Fõiskola 27. Budapesti Mûszaki Fõiskola 28. Dunaújvárosi Fõiskola 29. Eötvös József Fõiskola, Baja 30. Esterházy Károly Fõiskola, Eger 31. Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös 32. Kecskeméti Fõiskola 33. Magyar Táncmûvészeti Fõiskola, Budapest 34. Nyíregyházi Fõiskola 35. Rendõrtiszti Fõiskola, Budapest 36. Szolnoki Fõiskola 37. Tessedik Sámuel Fõiskola, Szarvas

14 INTÉZMÉNYI LISTA NKA HÍRLEVÉL 1279 Nem állami fõiskolák Egyházi fõiskolák 38. Adventista Teológiai Fõiskola, Budapest 39. Apor Vilmos Katolikus Fõiskola, Zsámbék 40. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola, Budapest 41. Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 42. Egri Hittudományi Fõiskola 43. Esztergomi Hittudományi Fõiskola 44. Gyõri Hittudományi Fõiskola 45. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola, Debrecen 46. Pápai Református Teológiai Akadémia 47. Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola 48. Pünkösdi Teológiai Fõiskola, Budapest 49. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola, Budapest 50. Sárospataki Református Teológiai Akadémia 51. Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, Budapest 52. Szegedi Hittudományi Fõiskola 53. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, Nyíregyháza 54. Szent Bernát Hittudományi Fõiskola, Zirc 55. Szent Pál Akadémia, Budapest 56. Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola 57. Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola, Esztergom 58.Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, Budapest Magán, illetve alapítványi fõiskolák 59. Általános Vállalkozási Fõiskola, Budapest 60. Budapesti Kommunikációs Fõiskola 61. Gábor Dénes Fõiskola, Budapest 62. Harsányi János Fõiskola, Budapest 63. Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fõiskolája, Budapest 64. Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár 65. Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, Tatabánya 66. Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, Budapest 67. Nemzetközi Üzleti Fõiskola (International Business School), Budapest 68. Zsigmond Király Fõiskola, Budapest II/VIII. Egyéb intézmények 1. Magyar Televízió Rt. 2. Magyar Rádió Rt. az NKA Igazgatósága

15 1280 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA* A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Mûcsarnok számára Lossonczy Tamás életmû-kiállításának megrendezésére és a kiállítás katalógusának megjelentetésére, a Nemzeti Kulturális Alapprogram által támogatott életmûkiállítás-sorozat keretében. A megpályázható legmagasabb összeg: Ft A kiállítás megvalósításának határideje: december 31. Altéma kódszáma: 1606 A pályázat november 5-ig beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõnek igazolnia kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségét a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár kötelespéldány osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u ) Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta

16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 1281 stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig; pénteken 9 12 óráig Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium *A pályázót a kollégium értesítette, a fenti pályázatot információképpen közöljük. (a szerk.)

17 1282 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA* A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Kht-t a november december 17. között megrendezésre kerülõ A Nagy Könyv címû programsorozat elõkészítõ munkálatainak támogatására. A megpályázható összeg: Ft Altéma kódszáma: 2107 Támogatás kérhetõ tiszteletdíjra, megbízási díjra és annak járulékaira, propaganda költségekre (meghívó, plakát, szóróanyag, módszertani segédanyag nyomdaköltségére), útiköltségre, szállítási költségekre, szállásköltségre, internet-elõfizetési díjra (a projekt ideje alatt), helyiség és eszközbérletre. A pályázat november 12-ig beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel ebben az esetben a vállalkozás nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! A pályázat beadásakor be kell nyújtani az érvényes jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán (1062 Budapest, Bajza utca 32.) Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem

18 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 1283 ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 1%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatot a kollégium november 16-i ülésén bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a kollégium titkárától kérhetõ: Bolega Gáborné /109-es mellék. (hétfõtõl csötörtökig óráig; pénteken 8 14 óráig Könyvtári Szakmai Kollégium *A pályázót a kollégium értesítette, a fenti pályázatot információképpen közöljük. (a szerk.)

19 1284 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA* A Színházi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet számára az alábbi témákban, elemzõ tanulmányok elkészítése, illetve kutatási program lebonyolítása érdekében: 1. Európai uniós tagságunk feltételeként 1999-ben törvény határozta meg Magyarország 7 tervezési-statisztikai régióját. Mivel a régiók feladatköre elsõsorban a területfejlesztéshez kötõdik, számolni kell azzal, hogy a közigazgatási szempontból továbbra is nagy jelentõségû önkormányzati fejlesztési célokat egy korábban nem ismert érdekrendszer logikája is erõteljesen befolyásolja majd. A vizsgálat tárgya a regionális gondolkodás és fejlesztés hatása a színházi struktúrára. A pályázatnak tartalmaznia kell a témavázlatot. 2. Magyarországon a színházak államosítása óta az állandó társulatok munkáján alapuló repertoárjátszást tekintjük a struktúra alapjának. A színházmûvészet jövõjére vonatkozó gondolkodás során nem kerülhetõ meg annak a kérdésnek a megválaszolása, milyen módon lehetne a megváltozott viszonyokra tekintettel megújítani. A vizsgálat tárgya a színházi struktúra elemzése és a jövõre vonatkozó elképzelések megfogalmazása. A pályázatnak tartalmaznia kell a témavázlatot. 3. A magyar lakosságnak a színházhoz való viszonyáról, a közönség színházba járási szokásairól éppen huszonöt éve készült átfogó vizsgálat. A színházak az azóta eltelt negyedszázad alatt jelentõs változásokat éltek meg, közönségüket a kulturális fogyasztás más területeihez képest megõrizték, sikerült újabb és újabb generációkat megnyerniük. A korábbi vizsgálat eredményeivel való összevetés, de a színházi struktúra jövõjérõl, a színházak mûködésében kívánatos változások meghatározásához is fontos adalékkal szolgálhat egy reprezentatív felmérés és statisztikai elemzés. A kutatás tárgya a vonatkozó ismeretek felkutatása, szociológiai felmérése és elemzése. A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatási tervet. Altéma kódszáma: 1381 Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra (kutatás, adatgyûjtés és feldolgozás, interjúkészítés, tanulmányírás) és annak járulékaira, utazási költségre, szállásköltségre, kérdõívek elõállítási költségeire. A fenti költségnemektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell! Renelkezésre álló keret: 10 millió forint. Az elfogadott pályázatban konkretizált tervek megvalósításának határideje: május 31.

20 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 1285 A pályázat november 15-ig beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u ) Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig; pénteken 9 12 óráig Színházi Szakmai Kollégium *A pályázót a kollégium értesítette, a fenti pályázatot információképpen közöljük. (a szerk.)

21 1286 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TÁJÉKOZTATÓ A KÖZKULTÚRA INFORMATIKA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Beérkezési határnap: július 12. A pályázatok elbírálásának dátuma: augusztus 30. Beérkezett kollégiumi pályázatok: 64 db Beérkezett pályázatok támogatási igénye: Ft Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: Halasztott pályázat: Halasztott pályázatok támogatási igénye: Támogatott pályázat: 22 db Támogatott pályázatok támogatási igénye: Ft Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: Ft A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük 1. Múzeumi informatikai fejlesztés megvalósítására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Budapesti Történeti Múzeum (Budapest) Virtuális múzeum megvalósítására: a gyûjteményi anyag feldolgozására a legkorszerûbb virtuális valóságtechnológia segítségével Ft Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kuny Domokos Megyei Múzeuma (Tata) A megyei múzeum és intézményei integrált múzeuminformatikai fejlesztésére Szépmûvészeti Múzeum (Budapest) Integrált, interoperábilis szabványokon nyugvó nyilvántartó rendszer beszerzésére, fejlesztésére, többnyelvû portál fejlesztésére Ft Ft 2. A Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) bõvítésére, továbbfejlesztésére Pályázó és pályázat Megítélt összeg Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján) A Magyar Országos Közös Katalógus bõvítésére a könyvtár állománya által Ft

22 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 1287 Békés Megye Képviselõ-testülete Megyei Könyvtára (Békéscsaba) A MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozáshoz alkalmas integrált rendszer beszerzésére és bevezetésére a Békés Megyei Könyvtárban Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely) A MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozáshoz szükséges rendszerintegrálásra és rekordfeltöltésre Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (Budapest) A MOKKA-rendszerhez való csatlakozásra alkalmas integrált könyvtári rendszer beszerzésére Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Az egyetemi könyvtár integrált könyvtári rendszerének feltöltésére, internetes dokumentumtovábbító beszerzésére, elektronikus hozzáférésre az ODR-rendszerben HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest) A hadtörténeti könyvtár MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozásához szükséges informatikai továbbfejlesztésére II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc) Integrált könyvtári rendszer beszerzésére és feltöltésére a MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozás érdekében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár (Szolnok) A MOKKA rendszeréhez csatlakozni tudó integrált könyvtári rendszer beszerzésére, bevezetésére és feltöltésére Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Gyõr) A könyvtár hunmarc outputtal rendelkezõ, MOKKA-kompatibilis integrált könyvtári rendszerre való áttérésére Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat (Budapest) A MOKKA rendszeréhez történõ csatlakozásra, a tagkönyvtárak gépesítésére Magyar Iparmûvészeti Egyetem (Budapest) A MOKKA-rendszerhez történõ csatlakozáshoz szükséges szoftver fejlesztésére Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár (Debrecen) Integrált könyvtári rendszer beszerzésére, bevezetésére és feltöltésére a MOKKA-rendszerhez történõ kapcsolódáshoz Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium egyedi pályázatainak döntésérõl 1054 A Kiemelt Kulturális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955. A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956

Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955. A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956 954 NKA HÍRLEVÉL TARALOMJEGYZÉK Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955 A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 959 A Könyvtári

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157 154 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157 A miniszteri keretbõl nyújtott

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a bizottsági határozatokról 1211 Tájékoztató a miniszteri döntésekrõl, 2008-as elõirányzatokról 1214 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643. A miniszteri keretbõl 2001. II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645.

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643. A miniszteri keretbõl 2001. II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645. 642 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643 A miniszteri keretbõl 2001. II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645 Közlemény 660 Pályázati naptár 661

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675 674 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi

Részletesebben

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 Tájékoztató a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319 314 NKA HÍRLEVÉL n TARTALOMJEGYZÉK n Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása 315 n A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 316 n A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának elbírálásáról 215 Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947 946 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947 Tájékoztató a Színházi Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

A Medgyaszay István címû mû megjelentetésére Az építészet mesterei. A Honismereti kiskönyvtársorozat újabb kiskönyvének magyar nyelven

A Medgyaszay István címû mû megjelentetésére Az építészet mesterei. A Honismereti kiskönyvtársorozat újabb kiskönyvének magyar nyelven 226 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 227 Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30.

Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30. 1066 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30. között 1067 Tájékoztató a társadalmi

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 1066 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067 Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 Fotómûvészeti Szakmai Kollégium 1070 Iparmûvészeti Szakmai

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 786 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 4/2002. (IX. 9.) számú határozata 788

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 514 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267

Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267 266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267 Az NKA Bizottságának 2/2003. (III. 17.) számú határozata 268 Az NKA

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben