Crisicum 8: (2014)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Crisicum 8: 179 190. (2014)"

Átírás

1 Crisicum 8: (2014) A Tisza-Maros szög nyugati felének emlősfaunája. Emlősadatok Újszeged, Szőreg, Deszk, Kübekháza, Újszentiván és Tiszasziget települések közigazgatási területeiről Kókai Károly Abstract The mammal fauna of the western part of the Tisza-Maros angle: The author had investigated the mammal fauna of the southern region between the Rivers Tisza and Maros at the south-east border of Hungary. The territories of six settlements were researched: Újszeged, Szőreg, Deszk, Újszentiván, Tiszasziget, Kübekháza. The biggest part of this region is agricultural, cultivated area. There are some planted forests ( hectares). Naturally forests are the riparian forests belong the Rivers Tisza and Maros. Medium sized natural grasslands are the Deszki-puszta and the Térvári-puszta. The methods of the mammals investigations were: observation, looking after the foot-prints, analysing the spittles of owls, using bat voices detector and sometimes trapping. 51 mammal species were found in the western part of the Tisza-Maros angle. It s a really high number of the mammal species in Hungary, mainly in the Hungarian plains. In Újszeged 35, in Szőreg 46, in Deszk 40, in Újszentiván 30, in Tiszasziget 31 and in Kübekháza 30 mammal species were detected. The most valuable of them are some mammal carnivores: the Wildcat (Felis silvestris), the Stoat (Mustela erminea), the Steppe polecat (Mustela eversmanni), the Otter (Lutra lutra) and some bat species: the Pond bat (Myotis dasycneme) and the greater/ lesser mouse eared bat (Myotis myotis/oxygnathus). Other interesting mammal species are (from the point of view of the fauna): the Kuhl pipistrelle (Pipistrellus kuhlii), the Pygmy pipistrelle (Pipistrellus pygmaeus), the European beaver (Castor fiber), the Yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis), the Pygmy field mouse (Apodemus uralensis), the Golden jackal (Canis aureus), the Racoon dog (Nyctereutes procyonoides) and the Pine marten (Martes martes). Kulcsszavak (Keywords): emlős fauna (mammal fauna), Tisza folyó (River Tisza), Maros folyó (River Maros), ragadozó emlősök (mammal carnivores), denevérek (bats). 1. Bevezetés Az emlősök (Mammalia) a gerincesek (Vertebrata) egyik legfigyelemreméltóbb, de egyben legnehezebben kutatható osztálya. A magyar emlőskutatás publikációjában fontos Magyarország emlőseinek atlasza, továbbiakban Emlősatlasz (BIHARI Z.-CSORBA G.-HELTAI M. 2007) a vizsgált terület igen alacsony kutatottsági fokát mutatja. Ezen települések közigazgatási területén csak 6-11 emlősfaj előfordulását jelzi. Az újszeged egy részét és főleg Szegedet magába foglaló UTM négyzetből pedig emlősfajt jelez. Ez mindenképpen jóval alacsonyabb a valós állapotnál (Csongrád megye nagyobb részére szintén megállapítható ez a tény). Ezért is, továbbá mert magam is a térségben (Szőregen) lakom, választottam a fenti tájat az emlősfauna felmérése 179

2 Kókai Károly céljából. E cikk célja még, hogy része legyen egy, a teljes Dél-Alföldre kiterjedő emlős faunisztikai felmérésnek. 2. A vizsgált terület A tárgyalt terület közel ha, Csongrád megye déli csücskét alkotja. Nyugatról a Tisza folyó, északról a Maros folyó, délről az országhatár (mind a szerb, mind a román) határolja. Keletről a vizsgálat határát Deszk és Kübekháza községek keleti közigazgatási határán jelöltem ki. A két folyó sok emlősfajnál jól értelmezhető határvonalként, más fajoknál (pl. vidra, pézsmapocok, sok denevér faj) pont egy közvetítő vonalat és nem elválasztót alkot. A déli határ mesterséges voltát jól jelzi, hogy egykor nem is Csongrád, hanem Torontál vármegyéhez tartozott, hívják Torontál-síknak is. Tájegységileg pedig a Bánát, Bánság északi részét alkotja, természetföldrajzi, történelmi és kulturális kapcsolatai is sok szempontból inkább dél felé mutatnak Egykor a Bánát északi határvidéke, ma pedig Magyarország dél-keleti határa. Az említett 6 település közül Újszeged és Szőreg Szeged megyei jogú város része. De különtárgyalásuk mellett szól Újszeged világos elkülönülése Szegedtől a folyók révén, Szőreg, melyet csak 1972-ben csatoltak Szegedhez, pedig területileg jól elkülöníthető Újszegedtől. Természetvédelmi szempontból egy Natura 2000-es terület található a vizsgált területen (Deszki gyepek). Kisebb helyi jelentőségű (vagy még csak arra javasolt) védett természeti területek vannak, országos jelentőségű védett természeti területet nem találunk. Ebből a szempontból elég átlagos régiónak tekinthető Magyarországon. A terület élőhely típusai szempontjából legnagyobb részt a mezőgazdaságilag hasznosított terület adja. Durvább közelítéssel ez az élőhely típus két részre osztható. Az egyik, főleg a lakott területekkel közvetlenül határos részeken jellemző az intenzív kertkultúra: rózsa, gyümölcsös, zöldség- és fűszernövények. Érdekességképp megemlíthető, hogy ezen kertkultúrák közt kis nadrágszíj parcellákon klasszikus szántóföldi növények táblái is megtalálhatók. Különösen jellemzőek ezek a területek Szőreg, Deszk és Újszeged szélein, kevésbé Újszentiván és Tiszasziget mellett és szinte teljesen hiányzik Kübekháza közigazgatási területén. A nagytáblás szántóföldi kultúrák az ilyen vékony parcellás művelt részeken kívüli területeken helyezkednek el: napraforgó, kukorica, búza, árpa és nagyon kevés lucerna termesztése jellemző rajtuk. A legnagyobb összefüggő táblák Kübekháza és Szőreg területén helyezkednek el. Ennél ugyan jóval kisebb területet foglalnak el az erdők, de alföldi viszonylatban a Tisza-Maros szög még egészen jól erdősültnek számít. Legnagyobb és legértékesebb erdőket a folyók hullámtéri erdei adják. Sajnálatosan a vizsgált részen kicsit is szélesebb hullámtéri erdő csak Újszeged közigazgatási határain belül a Tisza Maros összefolyásnál és a deszki Maros hullámtér bizonyos szakaszain van, a többi helyen mindenütt 100 méter alatti a szélesség. Helyenként még megmaradtak az öreg odvas fákból álló fűz-nyár ligeterdők, pl. Újszeged déli és észak-keleti folyó szakaszán, ez utóbbi helyen még jó néhány kubikgödör is van. A Maros hullámtéren jelentősebb idős állományú fehér és szürkenyarasok találhatók. Tiszasziget hullámtéri szakaszán a füzes-nyaras erdő szélein idősebb állományú tölgyest találunk. Sajnos mindenütt sok az idegen özönfa, így az amerikai kőris és a zöld juhar, jelentős gyalogakác aljnövényzettel. Illetve több szakaszon nemes nyarakból álló ültetvények foglalják el az erdő helyét. A gáton kívüli erdők között jó néhány nagyobb, ha közöttit találunk (GASKÓ B ), főleg Szőregen (Tálagyi-erdő, Budzsákierdő, Szőregi-erdő, Kisréti-erdő), de másutt is van ilyen méretű (Tiszasziget-Újszentiván, Szűzgulyai-erdő). Ezen ültetett erdők között is vannak természetvédelmi szempontból értékesebbek, pl. a Budzsáki-erdő tölgyesei, vagy a Szőregi-erdő vizes talajú fűz-nyár ligetei, magas kórós 180

3 A Tisza-Maros szög nyugati felének emlősfaunája tisztásokkal tagolva. Kisebb erdő is van néhány (Rábéi-erdő, Hódi-erdeje) és erdősávok fasorok (pl. temesvári vasúti töltés tölgyese). A gyepek, füves területek nagyon visszaszorultak az utóbbi 100 évben (HEGYI A ). Igazából csak két jelentősebb füves terület van: a Deszki-puszta és a Térvári-puszta Tiszasziget területén. Fő társulásuk az ecsetpázsitos rét. Kisebb 10 ha alatti gyepekből is csak kevés van, Újszentiván, Szőreg, Deszk és Tiszasziget területén, ezek egy része is vetett gyep, nem természetes eredetű társulás. A legelő állatok száma is tovább csökken, még az utóbbi 5 évben is: Szőregen és részben Deszken egy helyen van kevés húsmarha, másutt néhány hobbi célra tartott ló. A füves területek jórészt kaszáltak, de van, ahol még ezt sem végzik el és így gyomosodó parlagföldek kezdenek kialakulni. A vizes területek képezik a legkisebb részt a fő élőhely típusok között, ha a két folyó területét leszámítjuk, akkor arányuk nem éri el az 1 %-ot. Legjelentősebb az újszegedi Holt-Maros (ezt a keskenyebb holtágat a lakott területek élőhely típusban is megemlíthetnénk). Emlős élőhelyként előnyt jelent a parkosított vízpart és a számottevő arányban meghagyott vízi- és vízparti vegetáció. A második legjelentősebb vizes élőhely a Szőreg területén lévő felhagyott téglagyári tavak, másik nevén az Iván-kubik, területe nem haladja meg a 6 hektárt. Az egykor csupasz agyagos fenekű tavacskák ma gyékényes nádas vízinövény társulásokkal dúsan benőttek. Kisebb tavacskák illetve vizes gödrök (1-2 hektár alattiak) vannak Deszktől északra és Tiszaszigettől keletre. Jelentősebb vizes és vízparti élőhely a csatornák hálózata, főképp a Deszk-Szőreg- Kübekháza főcsatorna. Szárazabb időszakban mind a csatornák, mind az előbb említett kisebb tavacskák (még az Iván-kubik északi része is) hajlamosak csaknem kiszáradni. Tavaszi időszaki vízállások bár vannak, gyakran pár hét alatt elvesztik vizüket. A főleg Újszegedhez tartozó Tisza hullámtéren vannak kubikok is, vizük mennyisége a mindenkori áradások (az utóbbi években sokszor azok hiánya) függvénye. Negyedik fő élőhely típus a lakott területek. Elsőként az öregebb faállományt is tartalmazó parkosabb részeket emelném ki, mint jelentős élőhelyet. Ilyen Újszeged területén az Egyetem Füvészkertje, a Népliget és a már említett Holt-Maros partja, mindhárom jelentősebb területű és öreg faállománnyal is rendelkezik. Hasonló kategóriába sorolható Deszken a SZTE Mellkasi betegségek Kórházának parkja is. Kisebb területű, de értékes faállományú Újszentivánon a Tölgyespark és az újszegedi Kállay-liget. Az ember által létrehozott épületeknél, Újszegednek van lakótelepi része és városias nem betonból épült társasházas területe is, de nagyobbrészt kertváros. A többi település alapvetően megmaradt falusiasnak, itt a templomok, malmok, magtárak emelhetők ki, mint egyes emlőscsoportok (denevérek) szempontjából kedvelt helyek. A külterületi részek, bár vannak lakó- és gazdasági épületek, alapvetően nem nevezhetők tanyás területeknek, szemben Csongrád-megye más részeivel (pl. Homokhátság). A vizsgált területről emlősökkel, illetve emlősökkel is foglalkozó publikáció nagyon kevés van, ezekben viszont nagyon értékes adatokat is találunk (GASKÓ B ), (PAULOVICS P ) 3. Anyag és módszer Az emlősök közvetlen megfigyelése a legnehezebb dolog, inkább csak néhány nagyobb testű és/vagy nappali életmódú (pl. vörös mókus) fajról szolgáltat számottevőbb adatot, ennek ellenére jelen kutatások alatt néhány ritkább faj (molnárgörény, hermelin, nyuszt) megfigyelése is szolgáltatott információt. Jelentősebb ennél az egyes emlősfajok lábnyomainak megkeresése, vagy egyéb élettevékenységek (kotorék, fészek, táplálkozási nyom) megfigyelése. Megfelelő terepen és időben végezve a közepes és nagyobb méretű fajok elterjedését sikerült így felmérni. Jelentős információt szolgáltattak a megtalált állattetemek. Út melletti elütött állatok gyakoribbak voltak a 181

4 Kókai Károly belterületen vagy a települések közötti köves utakon (pl. nyuszt). A cickány adatok közel felét a ragadozók által megölt, de el nem fogyasztott tetemek meghatározása adta. Érdekes módon, ragadozók által megölt és viszonylag épen hagyott rágcsáló tetemek is nyújtottak új előfordulási adatokat (vöröshátú erdeipocok, pirók erdeiegér, közönséges erdeiegér). Természetvédelmi szempontból elítélendő a házi macskák nem önfenntartást szolgáló vadászata, de innen is jutottam új adatokhoz (pl. hörcsög). A kisemlősök elterjedésének vizsgálatában legfontosabb segítség a bagolyköpetek vizsgálata, főleg ha nem táplálékspecialista ragadozóról van szó (gyöngybagoly). Sajnos a vizsgált területnek csak egy részéről sikerült bagolyköpeteket szerezni. A jelen cikkben a következő fajoktól és helyekről származó bagolyköpet vizsgálatokat tudtam felhasználni. Gyöngybagoly (Tyto alba): két köpetelési hely, az egyik Szőreg belterülete (saját házam padlása), a másik szintén Szőreg (Kisrét) nagyon közel a kübekházi közigazgatási határhoz (ez a madárpár 12 kisemlős fajból zsákmányolt!). Kuvik (Athene noctua) köpetet sajnos csak kisebb mennyiségben tudtam vizsgálni két helyről: egyik Szőreg Újszentiván közigazgatási határán elhagyott épületből, másik Újszentiván belterülete. Erdei fülesbagoly (Asio otus) köpetet gyűjtöttem Kübekháza külterületéről (Vályogos) és belterületéről (óvoda előtti fák). A denevérek meghatározásához denevérhang detektort használtam (hasonlóan egyik adatközlőm DR. TÓTH CSABA is), ezen kívül igyekeztem a felméréseket alkonyatkor és hajnalban is végezni, így a vizuális megfigyelés és a hangdetektorozás biztosabb eredménnyel járt. Kisemlős csapdázást a standard emlősmonitoring eljárásnak megfelelően végezni nem volt lehetőségem, a birtokomban lévő néhány (max. 10 db) kisemlős csapdával csak néhány élőhelyen bizonyos fajokra koncentrált meghatározást végeztem (erdeiegér nemzetség faji szinten történő határozása). Néhány, de érdekes adat származik a hozzám, mint állatorvoshoz behozott a területen talált sérült vad emlősállatokból is. Természetesen a jelzett irodalmakban publikált emlősadatokat is felhasználtam e cikk megírásához. A vizsgált területről az első emlős előfordulási adataim 1985-ből származnak, az első bagolyköpet vizsgálatokat 1986-ban végeztem. Az emlősadatok mennyisége 2006-tól nőtt meg jelentősebben, mikor helyi lakos lettem. Az utolsó e cikkben említett emlős előfordulás szeptemberéből származik Eredmények A vizsgált területről, a Tisza-Maros szög nyugati feléről, 1985 és 2014 között 51 emlősfaj biztos előfordulását sikerült kimutatni (lásd táblázat). Ez a fajszám nemcsak régiós szinten, de magyarországi szinten is igen jelentősnek számít, még akkor is, ha vizsgálat területe közel ha. A leginkább fajgazdag településen, Szőregen 46 emlősfaj került elő ha területet számítva. Az Emlősatlasz szerint (BIHARI Z.-CSORBA G.-HELTAI M ) a faunisztikai kutatások alapján a legnagyobb fajszámú területek kategóriáját emlősfaj közé teszi. Természetesen vannak alkalmi emlős előfordulók is a területen, vagy olyanok, ahol az adott faj státusza nem egyértelmű. Négy faj sorolható e két kategóriába, ezeket a szöveges részben külön jelzem. A többi 47 faj vagy a vizsgált terület egészén, vagy legalább egy részén állandó előfordulásúnak vehető. Az 51 faj közül csak 2, a tavi denevér (Myotis dasycneme) és a közönséges vidra (Lutra lutra) fokozottan védett (bár más itt előforduló emlősfajok is megérdemelnék ezt a védettségi kategóriát.). A 49 további fajból 25 a védett emlős. A települések közigazgatási határain belül (vagy pont két település a határán) észlelt emlősfajok száma a következő: Újszeged: 35 faj, Szőreg: 46 faj, Deszk: 40 faj, Kübekháza: 30 faj, Újszentiván: 30 faj, Tiszasziget: 31 faj. Összegzésüket az 1. táblázat tartalmazza. 182

5 A Tisza-Maros szög nyugati felének emlősfaunája Továbbiakban, a szöveges részben csak azokról a fajokról írok, melyeknek természetvédelmi, faunisztikai, vagy egyszerre természetvédelmi és emlős faunisztikai jelentősége is van Érdekesebb emlősfajok szöveges bemutatása Közönséges vízicickány (Neomys fodiens) Csupán két előfordulása ismert, mindkettő Újszeged közigazgatási határain belül: az egyik a Füvészkert egyik kis (1 méternél keskenyebb) csatornájának partjáról, a másik a hullámtéri erdőből a Tisza-Maros torok közeléből. A nagyszámú vizsgált gyöngybagoly köpetekből egy sem került elő, szemben a többi cickány fajjal. Az Emlősatlasz (BIHARI Z. et al ) szerint a vízicickány a vizes élőhelyek indikátor emlősfaja. Fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii) Magyarországon az első biztos megfigyelések egyike volt a PAULOVICS PÉTER által az Újszegedi Kállay-ligetben (nagyon közel van Szőreg határához) megfogott nőstény példány (PAULOVICS P ) Szőreg belterületén nyarán volt előfordulása. Ezért e két helyen jelöltem meg előfordulóként. Szegedről, a Tisza túloldaláról én (szaporodási idő!) került hozzám sérült fehérszélű törpedenevér nőstény. Paulovics Péter véleménye szerint szaporodó kolóniájának (vagy kolóniáknak) kell lenni Szegeden. Durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) Alapvetően vízi, vízparti élőhelyekhez kötődő denevérfaj. A Tisza és Maros folyók hullámtéri és töltés melletti, azon kívüli részén, több helyen megtalálható (detektoros vizsgálatok). Csak Kübekházáról nincs adata, hiszen itt nincs is számottevőbb vizes élőhely. Megtalálható még Szőreg közigazgatási területén (az újszentiváni határhoz nagyon közel) az Iván-kubik területén is. Érdekes módon, úgy néz ki, a belterületi részeket inkább elkerüli ez a faj, szemben a másik vizes élőhelyet kedvelő denevérrel, a vízi denevérrel (Myotis daubentonii). Ahol együtt fordulnak elő, ott vízi denevérből mindig többet látni-hallani. Szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) Az Emlősatlasz (BIHARI Z. et al ) egy előfordulási pontot jelez Szeged városának megfelelő UTM négyzeten. Egészen 2013 év nyaráig ennél több információnk nem is volt e fajról, a tágabban vett térségből sem. Ekkor azonban DR. TÓTH CSABA (természetesen denevérhang detektorral) megtalálta az Újszegedhez tartozó Tisza hullámtéren, a várostól délre eső, alsó szakaszon. Jómagam szintén a Tisza hullámtéren egészen lent, a Szerb határ mellett (Tiszaszigethez tartozó területen) észleltem 2-4 példányt, szintén detektorral nyarán a Deszkhez tartozó Maros hullámtéren, közvetlenül a folyó partján, több helyen is sikerült vadászó szoprán törpedenevéreket észlelni. A szoprán törpedenevér testvér faja, a közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) ugyanakkor minden településen és azok határain meglehetősen közönséges, a legelterjedtebb denevérfaj a vizsgált területen. A szoprán törpedenevér további elterjedésének felkutatásához szisztematikusan az összes folyók menti élőhelyet végig kéne járni denevérhang detektorral. Tavi denevér (Myotis dasycneme) Az Emlősatlasz (BIHARI Z. et al ) szegedi UTM négyzetből és a Tisza-Maros szög keleti felét alkotó UTM négyzetből jelzi. PAULOVICS PÉTER a Maros folyó 11 fmkm-ről ír előfordulásáról (PAULOVICS P ), ez nagyjából a deszki és klárafalvi szakasz határa. 183

6 Kókai Károly ZSEBŐK SÁNDOR (ZSEBŐK S ) a Maros 3-17 fmkm közötti szakaszán végzett felmérés alapján írja le a denevérfauna tagjaként a tavi denevért, pontos előfordulási hely megjelölés nélkül, egy olyan megjegyzéssel, hogy a felsőbb szakaszon mindegyik denevérfajból több példányt észleltek. Jómagam az újszegedhez tartozó Tisza szakaszon a Bertalan-hídtól felfelé észleltem a fajt 2-3 példányban 2012-ben. Újszegedtől délre a folyón 2013-ban DR. TÓTH CSABA detektált néhány példányt. Egyik legérdekesebb előfordulása án volt a Holt-Maros mellől kellett ellátnom egy sérült példányt (később sajnos elpusztult). Később, 2014 májusában, ugyanitt élő, egészséges vadászó példányokat is észleltem. Megkerült továbbá, szintén 2014-ben a Deszk észak-keleti közigazgatási határához tartozó Maros szakaszon. Mivel a Holt-Maros egy szakaszon az újszőregi résszel határos (gyakorlatilag egy út választja csak el), ezért Újszeged mellett Szőreg faunájába is belevettük. A tavi denevérnek a lakott területen belül való előfordulása is felveti, hogy a faj nemcsak faodúkban, hanem épületek padlásán is megtelepedhet a Dél-Alföldön is. Közönséges denevér / Hegyesorrú denevér (Myotis myotis / Myotis oxygnatus) E két egymáshoz nagyon hasonlító, nagy testű denevér fajt nagy Myotisok megnevezéssel említik a hazai szakirodalmak. Pontos elkülönítésüket csak megfogva, kézben tartva lehet megtenni (amire nekem nem volt lehetőségem). Már 2012 nyarán felmerült a gyanú, hogy Szőregen, a római katolikus templomnál van néhány példány júliusában ugyanitt sikerült hangdetektorral felszerelkezve viszonylag közelről megfigyelnem 2-3 példányt belőlük. Jellegzetes volt, ahogy a nagytestű denevérek a templomdomb aljnövényzetébe le-lecsapva, tulajdonképpen a fű közül szerzik táplálékukat. Ugyanitt, ugyanekkor közönséges késeidenevéreket (Eptesicus serotinus) is sikerült megfigyelni, jól elkülönülve a nagy Myotis fajokhoz tartozó egyedektől. Augusztus végén már csak késeidenevérek vadászgattak a környéken. E két faj alföldi elterjedéséről a hazai szakirodalom nagyon megosztott. Az Emlősatlasz (BIHARI Z. et al ) szerint a közönséges denevér fordul csak elő kis számban az Alföldön, a hegyesorrú inkább csak a dombságok, hegységek peremén. Más denevéres könyv szerint (SZATYOR M ) pont fordítva, a hegyesorrú húzódik le az Alföld középső és akár déli területeire is, a közönséges nem (még az elterjedési pontok is ugyanazok, csak a másik fajt jelölik). A külföldi szakirodalmat (DIETZ et al 2007.) olvasva, talán inkább a második eset tűnik valószínűbbnek. Mindenesetre a Szőreghez legközelebbi nagy Myotis előfordulást Sándorfalvára jelölik (kb. 25 km-re), innen km-re jelzik a legközelebbre esőket. Bár a szőregi előfordulás körülményei alapján nem mondhatjuk ki, hogy szaporodó kolónia lenne (lehet, hogy csak néhány hím egyed), de így is komoly természetvédelmi jelentőséggel bír ez az előfordulás, a jövőben mindenképp figyelemmel kell kísérni a két nagytestű Myotis denevérfajok megjelenéseit a környéken. Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) A térségben mind a 6 vizsgált település közigazgatási határán belül előkerült. Legnagyobb számban különböző mesterséges fészekodvakban találtuk, Újszeged és Újszentiván területén énekesmadaraknak kitett B odúkban (DR. KASZA FERENC személyes közlés), Szőregen szintén (Szőregi Temető mellett, ALBERT ANDRÁS személyes közlés), Tiszaszigettől délre szalakóta odúban, Szőregen még denevér odúban (telelő példány), és épületből, garázsból is megkerült telelni készülő mogyorós pele (Szőregi-erdő mellett, KOCSIS MIKLÓS személyes közlése). Érdekes módon gyöngybagolyköpetből csak egy példányt találtam Szőreg és Kübekháza határán (Kisréti-erdő, Rábéi erdő). Legérdekesebb megtelepedése a szőregi Iván-kubik partján volt, itt egy olyan helyen, ahol nemhogy erdő, de még fasor sem található, költözött be egy pele egy mesterséges odúnkba. Csongrád-megye többi részében ugyanekkor nagyon kevés a publikált mogyorós pele adat, egyik ilyen kivétel a Maros fölső szakasza (PAULOVICS P.2001.). 184

7 A Tisza-Maros szög nyugati felének emlősfaunája Eurázsiai hód (Castor fiber) 2014 szeptemberében Deszk keleti határához közel eső Maros partján láttam a hód nyomait. Mivel a vizsgált területen hódvárról nem tudok, ezért egyenlőre az alkalmi előfordulók közé sorolható a faj, még akkor is ha a Maros fölsőbb szakaszain, főleg a határ túloldalán rendszeresebbek az előfordulásai. Földi pocok (Microtus subterraneus) Bár természetvédelmi jelentősége nincs, de faunisztikai jelentősége van e rágcsálófajnak Az Emlősatlasz (BIHARI Z. et al ) Szegedről jelez egy előfordulást. Később megjelenő publikáció szerinti előfordulása van a szegedi Fehér-tóról (KÓKAI K.- BAKACSI G ). A térségben Szőreg és Kübekháza közti gyöngybagoly köpetelő helyen a zsákmányállatok közt 1 %-ban találtam. Vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus) Az Emlősatlasz (BIHARI Z. et al ) csak a Tisza-Maros összefolyás túlsó, észak-keleti feléről jelzi előfordulását, innen km-es sugarú körben semmiféle erdeipocok adatot nem mutat. Jómagam én a Maros gáton kívül attól távolabb, Szőreg Újszeged határán találtam egy frissen elpusztult fiatal példányt. Azóta sem került elő, sem bagolyköpetben, sem elhullva, sem erdőben felállított csapdában. Ezért a vöröshátú erdeipockot nem egyértelmű státuszú emlősfajba soroltam, Szőreg és Újszeged területén. Talán, ha sikerülne nagyobb mennyiségű macskabagoly (Strix aluco) köpetet szerezni, lehetne tisztázni a faj státuszát a térségben. Sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) Szintén csak faunisztikai jelentősége van, természetvédelmi nincs. Az Emlősatlasz (BIHARI Z. et al ) egyetlen megkerülését jelzi a Dél-Alföldön, a Tisza mellől, a Sasérnek, Mártélyi TK-nak megfelelő területről. Jómagam a szőregi Budzsáki-erdő belső részén, középidős tölgyesben fogtam júniusban és júliusban. Érdekes módon ugyanitt, de az erdő széléhez közelebb eső részeken, már a közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus) fordult elő. Kislábú erdeiegér (Apodemus uralensis) Az Emlősatlasz (BIHARI. et al ) szerint sztyepplakó reliktum faj, potenciális előfordulását a Tiszántúlra teszi, konkrét előfordulási adatot legközelebb a Körös-Tisza folyók összefolyásának tájékáról jelez. Publikálás alatt lévő kislábú erdeiegér adatunk van a szegedi Fehér-tóról, gabonatarlóról (KÓKAI K.- BAKACSI G ). A vizsgált térségben Tiszaszigettől délre, egy réti ecsetpázsitos kaszálón sikerült megfogni, melynek a közelében magaskórós-nádasos társulás volt. Vadmacska (Felis silvestris) GASKÓ BÉLA (GASKÓ B. 2007) VEPRIK RÓBERTRE hivatkozva jelzi előfordulását a Deszki-pusztáról. A Tisza déli felének hullámteréről két elpusztult vadmacskáról van adatunk, mindkettőt DR. KASZA FERENC találta és megmutatta nekem is. Mindenesetre a faji bélyegeket így a tetem vizsgálatával jobban meglehetett állapítani, mint egy élő egyed esetleges megfigyelésénél. A két adat, én a Tiszaszigethez tartozó hullámtéri szakaszon egy rókakotorék mellet 1 döglött pld án az Újszegedhez tartozó Hódi-erdeje mellett, a Tisza gát külső lábánál szintén egy elpusztult vadmacska. Sajnos mindhárom adat régi előfordulás (a Deszki-pusztáról jelzett is 10 évnél régebbi). Az utóbbi évekből csak esetleges információink vannak a fajról: pl júliusában a Szőregi-erdő tölgyek alkotta részén nagy méretű macskanyom megfigyelése. A vadmacska mint faj, országosan és helyileg is komoly veszélyben van, mindenképp megérdemelné a fokozottan védett státuszt. Ha sikerülne bebizonyítani folyamatos jelenlétét a vizsgált területen, akkor a vadmacskát tarthatnánk az egyik legfontosabb természeti értéknek az emlősök között. 185

8 Kókai Károly Aranysakál (Canis aureus) Vadászok ejtettek el egy példányt (váratlanul) a Kübekháza-Szőreg határon lévő Rábéi-erdőben 2010-ben án a Kamara-töltésen, Újszentiván és Szőreg határán sikerült egy sakált megfigyelni, CSEH JUDITtal közösen, fényes nappal és 2012 években, február végén, március elején próbáltam sakálhang lejátszásának segítségével állományt felmérni. Csak Szőreg Külső-ugar nevű részén volt egy-két nyaffintás szerű válasz a lejátszott hangra én a szőregi Kisréti-erdőben egy felnőtt nőstényt és egy hímet (melyek párban mozogtak) lőttek le vadászok (MÁROK TAMÁS személyes közlés). Valószínűleg állandó állományt alkotva él sakál a térségben, egymással összeérő territóriumokat azonban feltételezhetően nem alkot, mivel a hanglejátszásokra nem volt érdemi, területféltő válasz. Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) A nyolcvanas évek végén DR. KASZA FERENC találta meg nyomait a Tisza hullámtéren, az akkor még nagyon is zavartalan országhatár szakaszon. GASKÓ BÉLA (GASKÓ B ) figyelt meg a Szőreghez tartozó Tálagyi-erdő szélén egy példányt. Mivel ezeken kívül nincs előfordulása, az alkalmi előfordulók közé soroltam a fajt. A tágabban vett Dél-Csongrád megyében frissebb adata a szegedi Fertőn májusában KÓKAI ÁKOS találta meg a nyestkutya nyomait. Természetvédelmi szempontból nemkívánatos faj, csak faunisztikai érdekesség. Hermelin (Mustela erminea) A Szőreghez tartozó Budzsáki-erdő szélén DR. TÓTH CSABA megfigyelte a fajt. Jómagam szintén szőregi területen (Külső-tó), a főcsatorna partján találtam nyomait és lakott járatát is januárjában (kedvező, vékony hóviszonyok között) januárjában egy Deszk és Klárafalva közt húzódó csatorna parton is meglettek e faj nyomai. A tágabb értelemben vett térségben a szegedi Fehér-tó és Fertő a legbiztosabb és állandó előfordulási helye (KÓKAI K. - BAKACSI G ) Mivel a hermelin országosan és helyi szinten is erősen mozaikos elterjedésű (BIHARI Z. et al ) érdemes lenne a hideg téli hónapokban, 1-2 cm-es frissen hullott hóban végignyomozni az összes csatorna és tópartot és erdőszéleket, hátha újabb előfordulásait is sikerülne bizonyítani. A hermelin mindenképp a Tisza-Maros szög fontos emlőstani értékeihez tartozik. Molnárgörény (Mustela eversmanni) A vizsgált területen előfordulása jól igazodik a másik, immár nem hivatalos nevéhez: pusztai görény. GASKÓ BÉLA (GASKÓ B ) szintén VEPRIK RÓBERTre hivatkozva jelzi előfordulását a Deszki-pusztáról. Jómagam án láttam szőregi területen, erdőszélen lévő ecsetpázsitos réten, közel a Deszki-pusztához (csak a csatorna választja el a két területet). Különösen örvendetes, hogy a megfigyelés szaporodási időszakban történt. A molnárgörény előfordulásának értékét növeli, hogy a tágabban vett környéken a szegedi Fehértóról van csak adata (KÓKAI K. - BAKACSI G ), de 10 évnél régebbről. Ugyanakkor a Dél-Tiszántúl nagykiterjedésű védett pusztáin mindenütt megtalálható (KOTYMÁN LÁSZLÓ személyes közlés). Felmérését nehezíti, hogy nyomai megkülönbözhetetlenek a házi görényétől (Mustela putorius). A hermelinhez hasonló természetvédelmi értékkel bír. Nyuszt (Martes martes) Csak az utóbbi 5-6 évből van adatunk e fajról a térségben. Szőreg és Kübekháza határán ID. TÓTH CSABA talált egy elhullott és így biztosan azonosítható példányt. Erdő nem volt a megtalálás helyén, csak fasor. Jómagam a szőregi Budzsáki-erdő tölgyeseiben találtam meg télen, hóban, a nyusztra 186

9 A Tisza-Maros szög nyugati felének emlősfaunája utaló, teljesen szőrrel borított nyomokat telén. Később DR. TÓTH CSABA meg is figyelte a nyusztot ugyanebben az erdőben. Érdekesség képen megemlíthető, hogy ALBERT ANDRÁS 2013 nyarán szintén a Budzsáki-erdőben, egy tölgyfára kihelyezett macskabagoly odúnkban figyelt meg, egy, az odú nyílásán kikandikáló nyusztot vagy nyestet (Martes foina). Sajnos rövidesen lódarazsak foglalták el ezt az odút, így nem tudtuk a kérdést megnyugtatóan eldönteni januárjában Újszentiván és Szőreg határában, egy nem szigetelt közép feszültségű oszlop alatt találtam egy elpusztult nyusztot. A tágabban vett környéken szintén van olyan nyuszt előfordulás, amely nem kapcsolható erdőhöz. PUSKÁS JÓZSEF talált Szatymaz közelében egy elütött példányt. Közönséges vidra (Lutra lutra) A két folyó (Tisza és Maros) jelenti a térségben a vidra fő élőhelyét és közlekedési folyosóit is. Ennek megfelelően csak Kübekháza és Újszentiván közigazgatási határain belül nem sikerült még bizonyítani az előfordulását, a másik négy település határain belül igen. Persze vannak a folyóknak olyan szakaszai, melyek nem igazán alkalmasak a vidra tartós megtelepedésére, pl. Szeged város, de még innen is van előfordulási adata (BAKACSI GÁBOR egy a szegedi Tisza parthoz közeli utcából mentett egy fiatal vidrát). A többi folyószakaszon viszont biztos előforduló és szaporodó a faj. A legkorábbi saját adatom a fajról a deszki Maros partról a nyolcvanas évek közepéről származik, egy lakott vidra járat megtalálása az alacsony téli vízállás mellett. A folyókon kívüli állandóbb egyedüli élőhelye a szőregi Iván-kubik (legalább is 2010 óta van innen adatom). A Deszk-Szőreg-Kübekháza főcsatorna partján is találtam több helyen vidranyomokat, de állandó élőhelyként ez a vizes terület valószínűleg nem alkalmas, hiszen szárazabb években nyáron, ősz elején majdnem teljesen kiszárad. Gímszarvas (Cervus elaphus) Inkább kóborló a térségben, valószínűleg nincs állandó, szaporodó állománya itt. Jómagam a Kisréti-erdőben találtam nyomait. DR. TÓTH CSABA a szőregi és deszki (gáton kívüli) erdőkben is észlelte jelenlétét. A folyók hullámtéri erdei valószínűleg közlekedő folyosóként szolgálnak a gímszarvasoknak, de erre csak a Maros folyóról van publikált adat (PAULOVICS P ). A vadászok szerint (ID. TÓTH CSABA személyes közlése) és a talált nyomok méretbecslése alapján is, inkább kóborló, valószínűleg fiatal gímbikák keresik fel a térséget. 5. Összefoglalás 1985 és 2013 között vizsgáltam Csongrád megye déli peremén, a Tisza-Maros szög nyugati felén, 6 település (illetve település rész) közigazgatási területének emlősfaunáját közel hektár területen. A vizsgáltba vont települések: Újszeged, Szeged-Szőreg, Deszk, Újszentiván, Tiszasziget, Kübekháza. A vizsgálati módszerek: közvetlen megfigyelés, nyom keresés, elpusztult példányok vizsgálata, bagolyköpetek vizsgálata, denevér hangdetektorozás és kisebb mértékben élvefogó csapdázás. A vizsgálat ideje alatt 51 emlősfajról (illetve egy esetben emlős faj párról ) sikerült biztos adatot szereznem, amely fajszám nemcsak helyi, de országos viszonylatban is jelentősnek számít. A településenkénti fajszámok a következőek: Újszeged 35 faj, Szőreg 46 faj, Deszk 40 faj, Újszentiván 30 faj, Tiszasziget 31 faj, Kübekháza 30 faj. Természetvédelmi szempontból legjelentősebb előfordulások a védett és fokozottan védett emlősragadozóknál és denevéreknél voltak. Az említésre érdemes ragadozók: a hermelin, a molnárgörény, a közönséges vidra és a vadmacska (ez utóbbiról csak 10 évnél régebbi adatok vannak). Értékes denevérek: a tavi denevér és a közönséges denevér/ hegyesorrú denevér fajpár. Kisebb természetvédelmi, de számottevő faunisztikai jelentőséggel bírnak, dél-alföldi viszonylatban 187

10 Kókai Károly a következő fajok: fehérszélű törpedenevér, szoprán törpedenevér, mogyorós pele, eurázsiai hód, földi pocok, vöröshátú erdeipocok, sárganyakú erdeiegér, kislábú erdeiegér, aranysakál, nyestkutya. 6. Köszönetnyilvánítás Legtöbb segítséget és emlősadatot három régi madarász társamtól DR. KASZA FERENCTŐL, DR. TÓTH CSABÁTÓL és ALBERT ANDRÁSTÓL kaptam. Elsősorban a tágabban vett térségből származó adatokkal segítettek két nemzeti park munkatársai: BAKACSI GÁBOR, KOTYMÁN LÁSZLÓ és PUSKÁS JÓZSEF. Helyi, szőregi lakosként és a természettel kapcsolatban lévő, civilként (vadász, földtulajdonos), adatokkal támogattak: ID. TÓTH CSABA és KOCSIS MIKLÓS. A nem helyiek közül köszönettel tartozom MÁROK TAMÁSNAK. Mindegyikőjüknek köszönöm e cikkhez nyújtott segítségüket. 7. Irodalom AULAGNIER, S.- HAFFNER, P.- MITCHELL-JONES, A.J.- MOUTOU, F.- ZIMA, J. (2009): Mammals of Europe, North Africa and Middle East. A and C Black Publishers Ltd., London ÁCS A. (1985): A bagolyköpet vizsgálatok alapjai. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai helyi csoport, Zalaegerszeg BIHARI Z. (1996): Denevérhatározó és denevérvédelem. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest BIHARI Z.- CSORBA G.- HELTAI M. (2007): Magyarország emlőseinek atlasza Kossuth természettár, Kossuth Kiadó, Budapest CORBET, G.- OVEDEN, D. (1980): Pareys Buch der Saugetiere. Alle wildlebenden Saugtiere Europas, Hamburg und Berlin DIETZ, C.- HELVERSEN, O.- NILL, D. (2009): Bats of Britain, Europe and Northwest Africa. A and C Black Publishers Ltd., London GASKÓ B. (2008): Természettudományi tanulmányok. Studia Naturalia, Móra Ferenc Múzeum, Szeged KÓKAI K.- BAKACSI G. (2012): A szegedi Fehér-tó és Fertő halastavainak és közvetlen környéküknek emlősfaunája. (megjelenés alatt) PAULOVICS P. (1998): A fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii (KUHL, 1817.)) újabb előfordulása Szegeden. Denevérkutatás 3.sz: ,Budapest PAULOVICS P. (2001): Érdekes faunisztikai adatok a Marosról és hullámteréről. A Puszta, 18: SZATYOR M. (2000): Európa denevérei. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs UJHELYI P. (1994): A magyarországi vadon élő emlősállatok határozója. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest ZSEBŐK S. (2005): Impulzusszámlálás, zajszintkezelés, digitális hangfeldolgozás. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre , Budapest Author s address: Dr. Kókai Károly Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szeged, Csongrád Megyei Hcs 188

11 A Tisza-Maros szög nyugati felének emlősfaunája 1.táblázat A Tisza-Maros szög nyugati felében élő emlősfajok előfordulásai 1985 és 2014 között Table 1. Mammal species living in the western part of Tisza-Maros angle between 1985 and 2014 Fajnév Újszeged Szőreg Deszk Kübekháza Újszentiván Tiszasziget Keleti sün (Erinaceus roumanicus) Mezei cickány (Crocidura leucodon) Keleti cickány (Crocidura suaveolens) Erdei cickány (Sorex araneus) Törpe cickány (Sorex minutus) Közönséges vízicickány (Neomys fodiens) Közönséges vakond (Talpa europaea) Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotnus) Fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii) Durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) Közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) Szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) Tavi denevér (Myotis dasycneme) Vízi denevér (Myotis daubentonii) Közönséges/hegyesorrú denevér (Myotis myotis/oxygnathus) Mezei nyúl (Lepus europaeus) Vörös mókus (Sciurus vulgaris) Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) Eurázsiai hód (Castor fiber) Mezei pocok (Microtus arvalis) Földi pocok (Microtus subterraneus) Közönséges kószapocok (Arvicola amphibius) Vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus) Pézsmapocok (Ondatra zibethicus) Mezei hörcsög (Cricetus cricetus) 189

12 Kókai Károly Fajnév Újszeged Szőreg Deszk Kübekháza Újszentiván Tiszasziget Pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) Sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) Közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus) Kislábú erdeiegér (Apodemus uralensis) Törpeegér (Micromys minutus) Házi egér (Mus musculus) Güzüegér (Mus spicilegus) Vándorpatkány (Rattus norvegicus) Vadmacska (Felis silvestris) Vörös róka (Vulpes vulpes) Aranysakál (Canis aureus) Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) Hermelin (Mustela erminea) Molnárgörény (Mustela eversmanni) Eurázsiai menyét (Mustela nivalis) Házi görény (Mustela purorius) Nyest (Martes foina) Nyuszt (Martes martes) Európai borz (Meles meles) Közönséges vidra (Lutra lutra) Vaddisznó (Sus scrofa) Európai őz (Capreolus capreolus) Gímszarvas (Cervus elaphus) Dámszarvas (Dama dama) Összes emlősfaj

A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹

A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹ A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹ ¹ Magyarmadártani és Természetvédelmi Egyesület ² Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Bevezetés A Csanádi-puszták Békés

Részletesebben

A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján

A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján Natura Somogyiensis 13 203-209 Ka pos vár, 2009 A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján Lanszki József 1 & Zsebők Sándor 2 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 87-109. ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL PAULOVICS PÉTER KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 1999-2002. Bevezetés A Maros-folyóhoz

Részletesebben

Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére

Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére Heltai Miklós és Szemethy László Szent István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÉPÜLETLAKÓ DENEVÉRFAUNÁJA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÉPÜLETLAKÓ DENEVÉRFAUNÁJA SOPRONI EGYETEM ERDŐVÉDELEMTANI TANSZÉK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÉPÜLETLAKÓ DENEVÉRFAUNÁJA DIPLOMATERV Készítette: Papp Károly V. emh. Konzulensek: Dr. Varga Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár (SE) Dobrosi

Részletesebben

Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása (átdolgozott, bővített kiadás)

Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása (átdolgozott, bővített kiadás) Gera Pál Postacím: 1156. Bp., Nyírpalota utca 60. Telefon: + 36 30 258 3637 E-mail: gerapal@t-online.hu Honlap: http://www.otter.econservation.eu Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása

Részletesebben

Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására

Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására Crisicum 6. pp. 199-211. Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására Boldog Gusztáv Astract The mound morphology

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa Bagolysors A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa IV. évfolyam / 2009 / 1. szám 1 Újrahasznosított papíron Kiadja: Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 2230 Gyömrő, Eötvös u. 34. Adószám:

Részletesebben

Nyomhatározó zsebkönyv

Nyomhatározó zsebkönyv Nyomhatározó zsebkönyv Szerzők Dr. Bleier Norbert Márkus Márta Illusztrátor Juhász Vera Lektorok Dr. Csányi Sándor Dr. Lanszki József Dr. Heltainé Sörös Anikó Minden jog fenntartva. A kiadó és a szerzők

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés tézisei. Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra

Akadémiai doktori értekezés tézisei. Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra Akadémiai doktori értekezés tézisei Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra Lanszki József Kaposvár 2013 I. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS dc_538_12 2

Részletesebben

A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei

A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei szerkesztők Markó Bálint és Sárkány-Kiss Endre Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár, Románia

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI Dr. Sóvágó Mihály HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI Hajdúböszörmény, 1999. A KÖNYVBEN SZEREPLŐ FÉNYKÉPEKET ÉS TÉRKÉPVÁZLATOKAT A SZERZŐ KÉSZÍTETTE. A BORÍTÓTERV HORVÁTH CSENGE MUNKÁJA. A SZERZŐ KÉZIRATÁNAK NYOMDAI

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok T E R M É S Z E T V É D E L E M VM Környezetügyért Felelős Államtitkárság FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok (Nannospalax (superspecies leucodon)) 2013 Kiadó: Vidékfejlesztési

Részletesebben

LANSZKI10.qxd 2007.10.29. 13:45 Page 365

LANSZKI10.qxd 2007.10.29. 13:45 Page 365 LANSZKI10.qxd 2007.10.29. 13:45 Page 365 Natura Somogyiensis 10 365-372 Kaposvár, 2007 Kisemlõsök vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus ssp. mehelyi (Éhik, 1928) elterjedésére

Részletesebben

Előszó. A kultúrtáj szépsége (J. T.)

Előszó. A kultúrtáj szépsége (J. T.) Előszó Hazánk vidéki tájainak újra felfedezése reneszánszát éli napjainkban. Egyre több a hagyományos és tömegturizmus által korábban nem érintett tájegység mutatja meg magát, értékeit, akár a gasztronómia,

Részletesebben

A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája

A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája www.milvus.ro Marosvásárhely XI. évfolyam, 1 sz. 2009. február Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) Fotó: Viorel Pocora A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája A 2007.

Részletesebben

KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS SZABADVEZETÉKEK OKOZTA MADÁRPUSZTULÁS A HEVESI FÜVES PUSZTÁKON

KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS SZABADVEZETÉKEK OKOZTA MADÁRPUSZTULÁS A HEVESI FÜVES PUSZTÁKON DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos egyetemi docens KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS SZABADVEZETÉKEK

Részletesebben

Az eurázsiai hód (Castor fiber) visszatelepítésének tapasztalatai Magyarországon

Az eurázsiai hód (Castor fiber) visszatelepítésének tapasztalatai Magyarországon Az eurázsiai hód (Castor fiber) visszatelepítésének tapasztalatai Magyarországon Írta és a külön nem jelzett fotókat készítette: Bajomi Bálint Készült a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából,

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 1. szám. Szerkesztette: Gyurácz József

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 1. szám. Szerkesztette: Gyurácz József Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 1. szám Szerkesztette: Gyurácz József Szombathely 1996 Bechtold István emlékének ISSN 1416-6356 Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME 8.

Részletesebben

Denevérek kutatása és védelme az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén

Denevérek kutatása és védelme az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén Denevérek kutatása és védelme az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén (IV. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Szögliget 2003. november 22-23.) Boldogh Sándor Aggteleki Nemzeti Park

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2014 2 Király Róbert (1947-2014) emlékének

Részletesebben

Ismerjük meg a Magyarországon élő cickányféléket

Ismerjük meg a Magyarországon élő cickányféléket Gera Pál E-mail: gerapal@t-online.hu Postacím: 1156. Bp., Nyírpalota u. 60 Telefon: + 36 30 258 3637 Szakmai honlapcím: www.otter.econservation.eu Ismerjük meg a Magyarországon élő cickányféléket TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

E-mail: paulovicspeter@tvnetwork.hu 3 Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület, Tatabánya, E-mail: juhaszm@invitel.hu

E-mail: paulovicspeter@tvnetwork.hu 3 Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület, Tatabánya, E-mail: juhaszm@invitel.hu DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 18-37. (2008) Egy lehetséges módszer a kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale BLASIUS, 1853) dunántúli maradványállományának megmentésére: megerősítés

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben