ÚJ IRÁNY. Á l l a m p o l g á r s á g i e s k ü t é t e l k ö z s é g ü n k b e n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Á l l a m p o l g á r s á g i e s k ü t é t e l k ö z s é g ü n k b e n"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY Á l l a m p o l g á r s á g i e s k ü t é t e l k ö z s é g ü n k b e n Az anyaországban élő magyarok tavaszán példátlan akarategyesítéssel, azzal az elvárással küldték az Országgyűlésbe képviselőiket, hogy legyenek úrrá a széthúzáson. Teremtsék meg a magyar nemzet határokon átívelő lelki, szellemi újraegyesítését. Az összetartozás napjának megünneplésével és a különleges, egyszerűsített eljárásban megszerezhető állampolgárság törvényével új alapra helyeződött a magyarság közös ügye. Ez az állampolgárság végre formálisan, a jog eszközével is összeköti azokat, akik lelkileg, közös hagyományaikban, közös nyelvükkel mindig összetartoztak. Községünkben elsőként Hajnal Viktor nyújtotta be egyszerűsített eljárás keretében honosítási kérelmét. Ő az elmúlt évben, az október 23-i ünnepség keretében már letette az állampolgársági esküt, így a március 15-i ünnepségen már mint magyar állampolgárt köszönthettük sorainkban. Az elmúlt év októberében újabb kérelmek beadására került sor hivatalunk anyakönyvvezetője előtt. A benyújtott kérelmek alapján Buzási Istvánt, Cender Katalint, Bajai Erzsébetet, Hajnal Erzsébetet, Hajnal Krisztiánt és kedves feleségét Hajnal-Pintér Piroskát, valamint gyermekeiket Yvettet és Philipet a Magyar Köztársaság elnöke honosította és az erről szóló okiratot kiadta. Ők ez év március 14-én a községi ünnepség keretében tették le az esküt és ezt követően átvették a honosításukról szóló okiratot. Ezen ünnepélyes pillanathoz utólag is szívből gratulálunk! Katona Imre polgármester I I. B a r át i L o va s Ta l á l k o z ó é s m a j á l i s B a l l ó s z ö g b e n Már az első alkalommal nagy sikert aratott a helvéciai Ludas tónál megrendezett Baráti Lovas Találkozó. Tavaly, május 14.-én élvezhettük a fergeteges programokkal tarkított napot. Akadályhajtás, csikós bemutató, lovas játékok várták a rendezvényre kilátogatók. Az idei hasonló rendezvény május 12.-én szombaton a Ballószögi Lovas Klub szervezésében és Ballószög Község Önkormányzatának támogatásával kerül megrendezésre. A Lovas Találkozó helyszíne: Ballószög, Wéber kanyar. A majálissal egybekötött Lovas Találkozón ismét végig izgulhatunk a gyönyörű fogatok akadályversenyén, a hátas lovasok ügyességi feladatain. Idén első alkalommal debütál a Ballószögi Lovas Klub különlegessége, a staféta versenyszám is, ahol fogatos és lovas együtt küzd a felajánlott trófeákért. Étel és ital különlegességek, érdekes és látványos bemutatók fogadják a kilátogató kicsiket és nagyokat egyaránt. A nap egyik fénypontjaként élvezhetjük Szalontai Zoltán western lovas bemutatóját. Amikor leszáll az est a Maghari Dobkör táltos dobosai és a Momentán Musical csoport szórakoztatja a tábortűz mellett a közönséget, majd hajnalig tartó utcabálon rázhatunk! Várunk Mindenkit szeretettel! Ballószögi Lovas Klub, Ballószög Község Önkormányzata Információ: Tóthné Kovács Krisztina 30/ , Gudmon Kata 30/ A t a r t a l o m b ó l : Baba-Mama-Papa Klub I I. B a l l ó s zö g i B i o- n a p Kalandárium a könyvtárban Véradás A megelőzés Legfontosabb.. Gazdahírek Felhívás méhnyakszűrésre Közhasznúsági jelentés 2011 Itt születtem én, húsvétos vers Sulivilág - Tavaszi erőpróba Jeles napok 1% SZJA Angol nyelv

2 F A L U H Á Z I K Í N Á L Ó B a b a - M a m a - P a p a K l u b! Kedves Ballószögi Kismamák, Anyukák, Apukák és Gyerekek! Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Baba-Mama-Papa Klub továbbra is sikeresen működik! én Borsikné Pap Márta segítségével ismerkedhettünk meg a kismamajóga jótékony hatásaival. Köszönjük lelkes elhivatottságát, közreműködését és a résztvevők érdeklődését! Következő alkalommal, én témánk a következő: Lelki ráhangolódás a várandósságra, a háborítatlan szülésről. Meghívott vendégünk ezúttal szülésznő lesz. Somodi Ferencné és Koczka Lilla védőnők I I. B a l l ó s zö g i B i on a p a z É l e t m a g G y ó g y s z ö v e t s é g t á m o g a t á s á v a l április 28. szombaton óráig a Ballószögi Faluházban E l ő a d á s o k : A női és férfi energiák Búzafűlé az Isten mannája Ganoderma, a csodagomba A zarándok útja könyvbemutató BIOLOGIKA az élet bölcsessége a betegségeknek gondolt folyamatokban. Hírös Magút az Életmag Gyógyszövetség bemutatkozása. Kóstolók, Reformételek, Gyógyteák, Zöldlevek, Csírák Natur kozmetikumok Látogatás Geredy Péter ökológiai gazdaságába. Előadók: Horváth Zsuzsanna, Máténé Paksi Katalin Gyöngyösi Sándor, Győri Zsolt, Kovács József A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Herczeg Irén 76/ /116.mellék Kalandárium a könyvtárban Kortárs írók, költők műveiből összeállított rendhagyó, játékos irodalom órán vettek részt az általános iskola 3. és 4. osztályos tanulói. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében megrendezésre kerülő Kalandárium című rendezvényen Koleszár Márta a Katona József Megyei Könyvtár munkatársa várta a gyermekeket és a tanító néniket. Kivétel nélkül minden gyermek nagy érdeklődéssel és aktivitással vett részt a jókedvű, oldott légkörű, játékos, komoly ismeretanyagot átadó foglalkozáson. Nagy örömömre szolgált, hogy a programot követően a könyvtári beiratkozások száma megnőtt. Köszönjük az iskola vezetőségének együttműködését! Herczeg Irén könyvtáros I s m é t v é r a d á s l e s z a B a l l ó s z ö g i F a l u h á z b a n A v é r a d á s i d ő p o n t j a m á j u s 2 5. p é n t e k, h - i g. Ki adhat vért? Bárki adhat vért, aki betöltötte a 18. életévét és még nem múlt el 65 éves. A vért adó feltétlenül hozzon magával lakcímkártyát és TAJ kártyát. Véradás előtt feltétlenül szükséges enni és inni. A Vöröskereszttől minden véradó a Kiskunmajsai Termálfürdőbe szóló fürdőbelépőt kap ajándékba

3 A m e g e l ő z é s l e g f o n t o s a b b s z í n t e r e a c s a l á d A Főplébániai Karitász Alapítvány fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szülők iskolája címmel tartott településünkön drogprevenciós napot február 22-én. A drogprobléma felismerésében és kezelésében döntő szerepe van a helyi közösségnek, különösen a gyermekekkel fiatalokkal foglalkozó helyi szakembereknek, hiszen a probléma helyben keletkezik, itt válik először láthatóvá, illetve a helyi közösség tud a leggyorsabban és leghatékonyabban reagálni a felmerülő nehézségekre, s nem utolsó sorban, helyben mozgósíthatók mindazok, akik felelősséget éreznek és viselnek a gyermekekért, fiatalokért. A drogprevenciós program fontos eleme volt az a műhelybeszélgetés, amelyen részt vettek a település meghatározó intézményeinek a képviselői. A műhelybeszélgetésen központi téma volt, hogy a helyi szakemberek hogyan érzékelik a drogporobléma jelenlétét a településen, illetve kinek milyen feladatai és lehetőségei vannak a megelőzésben, esetleg a segítő-ellátó tevékenység megszervezésében. A megbeszélés során nyilvánvalóvá vált, hogy a középiskolás korú fiatalokat nem tudjuk megvédeni attól, hogy bekerüljenek egy olyan világba, ahol személyes tapasztalatokat szerezhetnek az illegális drogok, más néven a kábítószerek jelenlétéről. Mindenkinek megvannak azonban a maga lehetőségei arra, hogy saját munkakörében segítse a gyerekeket és a fiatalokat abban, hogy jó döntéseket tudjanak hozni a saját életükről, a drogokhoz való viszonyulásukról. Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy a drogkarrier - azaz a droghasználat folyamata más-más megítélést és beavatkozást kíván az illegális drogokat kipróbálók, alkalmi használók, intenzív használók, illetve a problémás szerhasználók esetében. A megelőzés, a korai beavatkozás minden helyi segítő foglalkozású szakember fontos feladata, de ha már kialakult a problémás szerhasználat, akkor az érintetteket és családtagjaikat a megfelelő segítő helyre kell irányítani. A résztvevők teljes körű tájékoztatást kaptak a Kecskeméten igénybe vehető segítő helyekről, azok elérhetőségéről és az igénybe vétel módjáról. A program másik eleme a 8. osztályos diákok szüleinek megtartott szülői értekezlet volt. A szülők gyakorolják a legnagyobb hatást a gyerekekre, ők segíthetnek legtöbbet, ha a fiatalok bajban vannak. A drogprobléma sikeres megoldásában az a legfontosabb, hogy azt időben észleljük, és őszintén szembenézzünk a tényekkel. A legfontosabb a gyerekek, fiatalok bizalmának megtartása, a családon belüli párbeszéd fenntartása, hogy a fiatalok ne érezzék magukat magukra hagyva. A jelen lévő szülők kérdései elsősorban arra vonatkoztak, hogyan lehet megkülönböztetni a normális serdülőkori jelenségeket a droghasználat okozta tünetektől. A másik központi téma az illegális szerhasználat jogi következményeinek a tárgyalása volt. A szülők a szülői értekezletről hazavihettek egy fiataloknak szóló tájékoztató kiadványt ( Vágod? címmel), valamint egy szülőknek szóló füzetet. A kiadványok nem elrettenteni, megijeszteni akarnak, inkább abban próbálnak a szülők segítségére lenni, hogy ezt a területet is ugyanolyan nevelési helyzetnek tekintsék, mint a szülői felelősség többi körét, amelyben felelős döntésekre és életvitelre készítik fel gyermekeiket. Azok a szülők, akik nem tudtak jelen lenni a szülői értekezleten, a kiadványokat elkérhetik gyermekük osztályfőnökétől. A kiadvány is felsorolja a Kecskeméten igénybe vehető segítő helyeket. Molnár Ferenc a Rév intézményvezetője A p r o g r a m a N e m z e t i E r ő f o r r á s M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l é s a N e m z e t i C s a l á d - é s S z o c i á l p o l i t i k a i I n t é z e t k ö z r e m ű k ö d é s é - v e l v a l ó s u l t m e g. S e g í t ő h e l y e k K e c s k e m é t e n Bács-Kiskun Megyei Kórház Addiktológiai Szakrendelő és Gondozó - Izsáki út 5. Betegfogadás: hétfőtől péntekig 8 órától 13 óráig előzetes időpont egyeztetéssel - betegellátás - felnőtt korúak előzetes állapotfelmérése (elterelés előtt, beutaló nélkül is igénybe vehető.) 76/ Bács-Kiskun Megyei Kórház Gyermek- és Ifjúsági Mentálhigiénés Gondozó - Izsáki út 5. Betegfogadás: hétfőtől péntekig 8 órától 13 óráig előzetes időpont egyeztetéssel válsághelyzetek kezelése lelki fejlődés támogatása fiatal korúak előzetes állapotfelmérése (elterelés előtt - Beutaló nélkül is igénybe vehető.) 76/ Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Fecske u. 20. Nyitva: hétfőtől péntekig 9 órától 16 óráig alkohol- és drogproblémákkal, játékszenvedély problémákkal kapcsolatos tanácsadás, terápia megelőző felvilágosító szolgáltatás (elterelés) 76/ Gyermekjóléti Központ - Fecske u. 20. éjjel nappal hívható készenléti szolgálat: 30/ kapcsolattartási ügyelet 76/ HELPI Ifjúsági Iroda - Széchenyi sétány 2-4. Nyitva: hétköznapokon 12 órától 18 óráig információszolgáltatás az élet dolgaihoz pályaválasztási és életvezetési tanácsadás közösségi szolgáltatások, klubprogramok 76/ Nevelési Tanácsadó Fecske u. 8. magatartászavarok, családi problémák kortárskapcsolati nehézségek 76/ Ö n s e g í t ő c s o p o r t o k Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (Fecske u. 20.): Névtelen Alkoholisták (AA): hétfő - kedd 17 órától 18 óráig Névtelen Hozzátartozók (Al-Anon) : szerda 17 órától 18 óráig Anonim Játékosok (GA): szerda 17 órától 18 óráig Alkoholisták Felnőtt Gyermekei (ACA): szerda 18 órától 19 óráig Piarista Rendház - Jókai u. 1.: Névtelen Alkoholisták (AA): péntek 17 órától 18 óráig, vasárnap 16 órától 17 óráig - 3 -

4 G A Z D A H Í R E K Egységes területalapú támogatási kérelem benyújtása évben évben az egységes területalapú támogatási kérelem elektronikusannyújtható be szankciómentesen május 15-ig!!!! május 16. és június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett. A június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. A kérelmet szankció nélkül módosítani május 31-ig lehet június (június 11.) közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentésével jár június 9. (június 11.) után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre. A fenti határidők értelmében június 9. (június 11.) után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni június 9. (június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani. A területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást, ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is. A gazdaság minden hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényelnek rá. Az elektronikus kérelem benyújtása és a támogatásban való részvétel feltétele, hogy a gazdálkodó az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében regisztrálva legyen, és kizárólag a saját nevére szóló bankszámlaszámmal rendelkezzen. Amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik saját ügyfélkapus regisztrációval, akkor az egységes kérelmet technikai közreműködő útján is benyújthatja. Azok a gazdálkodók, akik kamarai tanácsadóval kívánják elkészíttetni a támogatási kérelmüket, azok a évi tájékoztató levélben található jelszót és a kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat (2011. évi támogatási kérelem, támogatási határozatok, agrár-környezetgazdálkodási támogatás esetében a területazonosítási kérelemnek helyt adó határozat, földhasználati lapok, térképek, stb.) hozzák magukkal a kérelem elkészítéséhez. Felhívom a figyelmét, hogy célszerű előzetesen időpontot egyeztetni a támogatási kérelem elkészítéséhez. Tájékoztató a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programról Megjelent a 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról. A szerkezetátalakítási programban az őt megillető referencia-állatállomány mértékéig csak az a termelő vehet részt, aki május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelem keretében nyilatkozik. A nyilatkozaton túl a termelőnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie, hogy mekkora anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuhállomány figyelembevételével kíván részt venni a programban, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit, és meg kell jelölnie az általa a tárgyévben teljesíteni kívánt feltételt. A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles a) naptári évente az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni, és b) 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni: ba) a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy naptári évente 2080 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása; bb) az előző gazdasági év elismert tevékenységéből származó árbevétel tíz százalékának megfelelő öszszeg beruházásra, beruházásokra, vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat vagy azok részteljesítését a megfelelő bizonylattal alátámasztva legkésőbb a következő év február 14-ig befejezik; bc) az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő a kérelem benyújtását követően, de legkésőbb a következő év február 14-ig történő befejezése, illetve az egy évnél hoszszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése; c) 2013-tól kezdődően évente február 15-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni a megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről és annak módjáról. Az ügyfélnek a referencia állatállománya alapján végzett számítással meghatározottan, a törtrészek figyelembevételével, arányosan kell az éves kötelezettséget teljesítenie. A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén, valamint a szakmai továbbképzési kötelezettség nem teljesítése esetén nem teljesítési bírságot határoz meg. Az MVH a támogatási jogosultság alapján megállapított támogatás kifizetését követően ellenőrzést végez a teljesülését illetően. Az ellenőrzés kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi ügyfél 10%-ára. Tájékoztató a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet szól. A támogatási évek vonatkozásában a szerkezetátalakítási programban a meghatározott termelőkön túl részt vehet azon zöldség-, illetve gyümölcstermelő az őt megillető referenciaterület mértékéig aki, vagy amely május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelemben nyilatkozik. A évben újonnan belépőzöldség-, gyümölcstermelők vonatkozásában, a gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető minimális hektáronkénti tőszámot, valamint az ültetvény életkorát a MgSzH a Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszerben tárolt adatok alapján a december 31-én fennállt állapotnak megfelelően igazolja. A termelő a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatást az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával veheti igénybe. A rendelkezés alkalmazásában a támogatási jogosultság aktiválásának a jogosult településen található, a támogatási jogosultság darabszámának megfelelő hektárszámú mezőgazdasági földterület használata alapján egységes területalapú támogatás igénybevétele minősül. A termelő az őt megillető különleges támogatást 2011-től kezdődően az egységes kérelemben tett nyilatkozatával veheti igénybe, amennyiben erre vonatkozó nyilatkozatot a évtől kezdődően nem tesz, azt úgy kell tekinteni, hogy az adott évtől kezdődően a termelő az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási programban résztvevő termelő a támogatási időszak teljes időtartama alatt az aktivitással érintett évek vonatkozásában köteles: - naptári évente a jogosult településen található, és az őt megillető támogatási jogosultságok számával megegyező, hektárban megállapított területnagyság figyelembevételével az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást igénybe venni; től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni; - az elismert tevékenység keretében a Virginai, Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra, zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani; - támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységből származó legalább Ft árbevételt teljesíteni és től kezdődően évente február 15-ig, az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványok a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni az árbevétel és az élőmunka ráfordítás feltételeknek a megelőző naptári év alatti teljesítéséről. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/

5 S U L I V I L Á G Ta v a s z i e r ő p r ó b a A márciusi szavalóverseny volt az első igazi verseny ahol az iskola első osztályos tanulói is megmutathatták milyen ügyesek lettek az elmúlt hónapokban. Hetek óta készülődtek a nagy megmérettetésre. A versek kiválasztására és gyakorlására a tanítók, szülők nagy gondot fordítottak. A rendezvényen sok szülő is megjelent és meghallgatta a versenyzőket osztály nyertesei: Győri Gyula (1.oszt.), Mestyán Erik (2.oszt.), Fetter Bálint (1.oszt.) Különdíj: Ernhoffer Gréta (1. osztály) 3-4. osztály nyertesei: Domokos Ádám (3. oszt.), Tóvaj Tamás (3.oszt.), Gatyás Dániel (4. oszt.) Különdíj: Kiss Marina (3. oszt.) Az Óvoda különdíját: Garaczi Máté 4. osztályos és Fekete Erika 2. osztályos tanuló kapta. Az alsó tagozat legügyesebb tanulói megunva a telet március 25-én felkerekedtek és Jakabszállásra a körzeti helyesírási versenyre utaztak. Iskolánkat Mestyán Erik, Fekete Erika, Szlama Bertina 2. osztályos Boros Xavér, Farkas Mária, Kiss Marina 3. osztályos, Farkas Andrea, Vrbovszky Anikó, Szénási Liza 4. osztályos tanulók képviselték. A versenyre tanítóik is elkísérték őket, hogy velük együtt izgulhassanak a jó eredményekért. Focistáink is nagyon várták már a tavaszt. A hagyományos Tava s z - vá r ó fo c i ku p a két- napos rendezvénye március 29-én és április 2-án hangos szurkolókkal töltötte meg az iskola tornatermét.. Csapataink minden erejüket és ügyességüket összeszedve igyekeztek a kupát megtartani. Az ellenfelek is a kupáért jöttek, így nagyon kemény harc folyt a pályán. Szükség volt a taktikai megbeszélésekre. Eredményünk: II. korcsoport II. hely ( Szalai Szilárd, Nagy György, Sárosi Attila, Kocsis Balázs, Székely Bálint, Nyúl Péter, Makány Dorina, ) III. korcsoport III. hely (Nyúl József, Duzmath György, Patai Csaba, Makány Dorina, Makány Tamás,Szabó Pál, Szabó Nándor, Szalai Krisztofer) IV. korcsoport I. hely ( Kovács Zsolt, Szlama Bertold, Vida Mihály, Szalai Krisztofer, Nyúl József, Kocsis Gergő, Szabó Pál, Garaczi Milán, Halász Sándor) A napsütés, a kellemes idő egyre jobban csábít mindenkit a szabadba. A tanulás mellett így időt szakítunk a szabadtéri programokra is. Környezetvédelmi őrjárattal, szemétszedéssel csinosítjuk az iskola környékét, április 23-án a Föld Napja alkalmából

6 Tisztelt Ballószögi Asszonyok és Lányok! Ahogy az elmúlt években megszokhatták, idén is lesz méhnyakrákszűrésre lehetőség a községben! A méhnyakrák megelőzésének leghatékonyabb módja, ha a rákmegelőző állapotokat vagy a rák legkorábbi stádiumát idejében észreveszik és kezelik. A méhnyakrák szűrése szempontjából a legfontosabb a rendszeres, évente végzett nőgyógyászati illetve citológiai vizsgálat! A nőgyógyászati, illetve citológiai vizsgálatok kezdetének ajánlott időpontja: a 18. életév vagy a nemi élet megkezdésének időpontja, amennyiben az a 18. életév előtt kezdődött. A vizsgálatok célszerűségével kapcsolatban felső korhatárt nem állapítanak meg. Somodi Ferencné és Koczka Lilla védőnők FELHÍVÁS MÉHNYAKSZŰRÉSRE! Helye: Védőnői Szolgálat tanácsadó helyisége a következő napokban: 2012.május 03-án (csütörtök) óráig 2012.május 10-én (csütörtök) óráig május 17-én (csütörtök) óráig Időpont kérése: án és én óra közötttel: 76/ A vizsgálatot végző orvos: Dr. Bakó Ferenc K ö z h a s z n ú s á g i J e l e n t é s évre évben a Ballószögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány közhasznú céljai a következők szerint valósultak meg: Kulturális tevékenység támogatásaként zenei rendezvény megvalósulását segítette / Ft./ Kulturális örökség megóvása érdekében népi szoknyák készítéséhez járult hozzá óvodai rendezvényekhez / Ft/ Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés területén mozgásfejlesztő tornacsomag beszerzését támogatta / Ft/, gyermek jóga megvalósulását segítette / Ft/, beteg óvodás gyermek gyógykezelését támogatta / Ft/, óvodai homokozó feltöltését támogatta / Ft/, textil vásárlását támogatta / Ft/ informatikai eszközök beszerzését segítette / Ft/ Képességfejlesztés területén játék eszközök beszerzését támogatta / Ft/ Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket támogatott: utaztatás, bábszínházbérlet / Ft/ F E L H Í V Á S AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI V É D Ő O L T Á S Á R A Az oltást végző állatorvos: Dr. Pogány Károly Oltás helye és ideje: Nagy Elek tanya május 9. (szerda) 8,00-9,00 óráig Polgármesteri Hivatal május 9. (szerda) 9,15-12,00 óráig Vida Jenő tanyája III. körzet május 9. (szerda) 12,15-13,15 óráig Pótoltás: Polgármesteri Hivatal május 24. (csütörtök) 9,00-12,00 óráig Oltási díj: 4.000,-Ft/eb A háznál történő oltásnál a felmerülő kiszállási költséget is meg kell fizetni / 4.500,- Ft/eb/, valamint új típusú eb oltási könyvet kell váltani, melynek összege: 500,- Ft H Ú S V É T O S V E R S Nyulam-bulam én vagyok, Tihozzátok is eljutok, Alkalmanként itt vagyok, Énrám nektek nem kell várnotok. Jöttem én magamtól is, Szeretlek én titeket is, Vigyázok én rátok is, Még ha nem kéritek is. Ezért aztán úgy gondoltam, Hogy bemegyek az udvarba, Nem találtam egyebet, Csak a nyúl ketrecet. Szedte-vette ketrece, Kivettem volna a legszebbet, Puha és selymes volt a bundája, De nektek semmi se jó máma. Így hát szedte-vette ketrece, Nem vettem ki a legszebbet nektek. Nyulam-bulam egyél tovább. Inkább nézzetek e szép asztalra, Nézzétek ami van rajta, Remélem az ízléseteknek megfelel, Ezt a terítőt csak mosni kell. Az asztalotok ünnepélyes lesz, Tesztek rá egy-két apróságot, A nyuszika meg hadd szaladgáljon. Vidáman eszi a sárgarépát, és fütyül rátok, Remélem ezt tőlem így is elfogadjátok. Én ezután is tisztelettel leszek irántatok, És alkalmanként humorizálok.. Berencsi Sándorné Csöpi - 6 -

7 S a j t ó k ö z l e m é n y A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény alapján a december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő - az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz december 31-ét követően született - személyek ellátását január 1-jétől rehabilitációs ellátásként folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. A nyugdíjfolyósító szerv az érintett személyeket január 31-éig tájékoztatta arról, hogy a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságához március 31-éig postai úton vagy személyesen benyújtott nyilatkozatukban kérhetik a komplex minősítés elvégzését, továbbá arról is, hogy e jognyilatkozat elmulasztása esetén a rehabilitációs ellátás május 1. napjával megszüntetésre kerül. A komplex minősítésre vonatkozó nyilatkozatot az érintettek postai úton megkapták, de a nyomtatvány letölthető és kitölthető formátumban megtalálható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján / Fentiekre tekintettel kérjük, hogy az érintettek legyenek figyelemmel a határidőre, és amennyiben eddig nem nyilatkoztak, úgy azt a biztosított határidőig tegyék meg. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal JELES NAPOK ÁPRILIS-MÁJUS György napja április 24. Hazánkban igen jelentős ünnep volt. Ez volt a tavaszi gonoszjáró nap, mikor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak. Ilyenkor tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. A régi boszorkányperekben állandóan felbukkan Szent György napja mint olyan időpont, amikor a boszorkányoknak különösen nagy a hatalmuk. Aki ilyenkor a keresztútra ment, megláthatta a boszorkányokat; e nap hajnalán mentek a néphit szerint harmatot szedni. Lepedővel szedték fel a mezőről a harmatot, majd kifacsarták a lepedőt, s az így nyert nedvet megitatták a tehenekkel. Szent Flórián napja május 4. A tűzoltók napja Flórián a legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Úgy is szokták ábrázolni, amint római tiszti egyenruhában egy cseber vízzel egy hozzá képest pirinyó házacska vagy városka tüzét kioltja. Amint ez várható, a tűzzel dolgozók (tűzoltók, serfőzők, fazekasok, pékek, kéményseprők) védőszentje lett, de a gyakori tűzesetek miatt a barokk kortól kezdve már minden tehetősebb polgár házának homlokzatán fülkébe állították szobrocskáját. Neve napján népszokásai is a tűzzel kapcsolatosak. Egyes falvakban ekkor nem raktak tüzet, kenyeret nem sütöttek, a kovácsok sem dolgoztak, másutt viszont épp ezen a napon gyújtottak új tüzet, ősi módon: például két fadarab összedörzsölésével. Fagyos szentek május Pongrác, Szervác, Bonifác Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti. Orbán napja május 25. Népi kultusza összefügg égi születésnapjával, és forrása a német-francia határ menti szőlővidék. Onnét jutott el a középkor végén hazánkba. Névünnepét, május 25-ét a nyár kezdőnapjának is tartották. A szőlőket azért helyezték oltalma alá, hogy megvédje a kora nyári szőlőkárok ellen. Erre utal, hogy az egri kádárcéh Medárddal együtt választotta patrónusának. Orbán-nap táján virágzik a szőlő, s ebben az időszakban még támadhat fagy, súlyos károkat okozva a szőlőkben. Ezért népünk Orbánt is a fagyosszentek közé sorolja. A finom modorú szent védencei elég neveletlenek. Ha neve napján szép idő járja, a további jó időért könyörgő körmenetek, szőlőjárások résztvevői hálásak, kegyesek a szenttel, szobrát felvirágozzák, borral öntözik, kelyhébe friss cseresznyét raknak; de ha nem, kővel dobálják, leköpdösik, megpálcázzák, csupasz feneküket kínálják feléje. Játékos angol nyelvtanítás piciknek és gyermekfelügyelet angol nyelvi környezetben, diplomás angol tanárral. Fadgyas Erzsébet 20/ Pünkösd (Húsvét utáni 50. nap) május 27. A Szentlélek eljövetele A Szentírás szerint, amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen az apostolok mindnyájan együtt voltak. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszoló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek a Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Lélek megadta nekik, hogy szóljanak. A pünkösdi csoda ábrázolása ritka, s nem követi pontosan a Szentírásban foglaltakat. A 6 6 apostol karéjában, középen rendszerint ott ül Mária (az anyaszentegyház képviseletében), s míg az apostolok feje felett 12 lángocska lebeg

8 Továbbra is várjuk a lakosság ruhanemű, játék és egyéb tárgyi felajánlásait a Faluházban Sebestyén Tünde családsegítő családgondozónál. T á j é k o z t a t á s A ruhaosztással kapcsolatos atrocitások megelőzése érdekében új szabályokat vezettünk be az alábbiak szerint: Csak ballószögi családok vehetnek részt Családonként legfeljebb 20 db ruhanemű, cipő és játék vihető el, hogy másoknak is jusson. Aki a fenti kérést nem tartja be, az a későbbi ruhaosztáson nem vehet részt. Sebestyén Tünde Családgondozó RUHAOSZTÁS A FALUHÁZBAN május 8-án (kedden) 8-10-ig A rászorulóknak ruhaosztás lesz! A ruháknak zsákot nem tudunk biztosítani! KÖSZÖNET a SzJA 1 %-ért Kedves Népdalkedvelő Barátaink! Köszönjük mindazon támogatóinkak, akiknek a népdal és e területen kifejtett tevékenységünk szívükhöz közel áll, hogy a múlt évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával minket segítettek. Számítunk ezévi támogatásukra is! Tisztelettel: Hagyományőrző Népdalkör Adószámunk: Tisztelt Ballószögiek! Ezúton köszönöm mindazoknak, akik a Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ajánlották fel adójuk 1%-át ben Ft-ot használtunk fel a tűzoltófecskendő víztartályának beépítésére az Önkormányzat jelentős segítségével. Kérem, amennyiben tehetik ez évben is támogassák Egyesületünket az adó 1 százalékával. Az Egyesület pontos megnevezése és adószáma: Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Segítő szándékukat előre is köszönöm az elnökség és a tagok nevében is. Tisztelettel:Horváth József - elnök M Ü L L E R S Í R K Ő G r á n i t - m á r v á n y - m ű k ő s í r e m l é k e k a legolcsóbbtól a prémium minőségig kedvező áron. Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok, ingyenesen. Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb döntést tudja meghozni. Látogasson el hozzám, nézze meg bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az Önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen) Miért fizetne többet!!?? w w w. m u l l e r - g r a n i t - s i r k o. s o k o l d a l. h u Müller Zoltán kőfaragó épületszobrász, sírkőkészítő Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u TEL: , (az esti órákban) ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Herczeg Irén, Milotayné Tamas Mariann, Sebestyén Tünde Taskóné Kis Andrea Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 14. szám 767

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 14. szám 767 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 14. szám 767 A vidékfejlesztési miniszter 4/2012. (II. 7.) VM rendelete a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM

29/2010. (III. 30.) FVM 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. oldal 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18618145-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.011/2009/10 11/01/975 Egészséges Lélek,Egészséges Élet alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 25. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 25. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 18., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 18., hétfõ Tartalomjegyzék 42/2013. (II. 18.) Korm. rendelet Az EU Önerõ Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve Ifjúságvédelmi felelős munkaterve A Tápiószelei Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse: Kosaras Katalin Fogadóórája: - alsó tagozaton (Farmosi úti iskolában) A hét hétfő 10-12 óra között B hét hétfő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN A KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI NEMZETI PROGRAMBA BEJELENTKEZŐ, ÉS KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TERMELŐK RÉSZÉRE 1/15 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben