ÚJ IRÁNY. Á l l a m p o l g á r s á g i e s k ü t é t e l k ö z s é g ü n k b e n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Á l l a m p o l g á r s á g i e s k ü t é t e l k ö z s é g ü n k b e n"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY Á l l a m p o l g á r s á g i e s k ü t é t e l k ö z s é g ü n k b e n Az anyaországban élő magyarok tavaszán példátlan akarategyesítéssel, azzal az elvárással küldték az Országgyűlésbe képviselőiket, hogy legyenek úrrá a széthúzáson. Teremtsék meg a magyar nemzet határokon átívelő lelki, szellemi újraegyesítését. Az összetartozás napjának megünneplésével és a különleges, egyszerűsített eljárásban megszerezhető állampolgárság törvényével új alapra helyeződött a magyarság közös ügye. Ez az állampolgárság végre formálisan, a jog eszközével is összeköti azokat, akik lelkileg, közös hagyományaikban, közös nyelvükkel mindig összetartoztak. Községünkben elsőként Hajnal Viktor nyújtotta be egyszerűsített eljárás keretében honosítási kérelmét. Ő az elmúlt évben, az október 23-i ünnepség keretében már letette az állampolgársági esküt, így a március 15-i ünnepségen már mint magyar állampolgárt köszönthettük sorainkban. Az elmúlt év októberében újabb kérelmek beadására került sor hivatalunk anyakönyvvezetője előtt. A benyújtott kérelmek alapján Buzási Istvánt, Cender Katalint, Bajai Erzsébetet, Hajnal Erzsébetet, Hajnal Krisztiánt és kedves feleségét Hajnal-Pintér Piroskát, valamint gyermekeiket Yvettet és Philipet a Magyar Köztársaság elnöke honosította és az erről szóló okiratot kiadta. Ők ez év március 14-én a községi ünnepség keretében tették le az esküt és ezt követően átvették a honosításukról szóló okiratot. Ezen ünnepélyes pillanathoz utólag is szívből gratulálunk! Katona Imre polgármester I I. B a r át i L o va s Ta l á l k o z ó é s m a j á l i s B a l l ó s z ö g b e n Már az első alkalommal nagy sikert aratott a helvéciai Ludas tónál megrendezett Baráti Lovas Találkozó. Tavaly, május 14.-én élvezhettük a fergeteges programokkal tarkított napot. Akadályhajtás, csikós bemutató, lovas játékok várták a rendezvényre kilátogatók. Az idei hasonló rendezvény május 12.-én szombaton a Ballószögi Lovas Klub szervezésében és Ballószög Község Önkormányzatának támogatásával kerül megrendezésre. A Lovas Találkozó helyszíne: Ballószög, Wéber kanyar. A majálissal egybekötött Lovas Találkozón ismét végig izgulhatunk a gyönyörű fogatok akadályversenyén, a hátas lovasok ügyességi feladatain. Idén első alkalommal debütál a Ballószögi Lovas Klub különlegessége, a staféta versenyszám is, ahol fogatos és lovas együtt küzd a felajánlott trófeákért. Étel és ital különlegességek, érdekes és látványos bemutatók fogadják a kilátogató kicsiket és nagyokat egyaránt. A nap egyik fénypontjaként élvezhetjük Szalontai Zoltán western lovas bemutatóját. Amikor leszáll az est a Maghari Dobkör táltos dobosai és a Momentán Musical csoport szórakoztatja a tábortűz mellett a közönséget, majd hajnalig tartó utcabálon rázhatunk! Várunk Mindenkit szeretettel! Ballószögi Lovas Klub, Ballószög Község Önkormányzata Információ: Tóthné Kovács Krisztina 30/ , Gudmon Kata 30/ A t a r t a l o m b ó l : Baba-Mama-Papa Klub I I. B a l l ó s zö g i B i o- n a p Kalandárium a könyvtárban Véradás A megelőzés Legfontosabb.. Gazdahírek Felhívás méhnyakszűrésre Közhasznúsági jelentés 2011 Itt születtem én, húsvétos vers Sulivilág - Tavaszi erőpróba Jeles napok 1% SZJA Angol nyelv

2 F A L U H Á Z I K Í N Á L Ó B a b a - M a m a - P a p a K l u b! Kedves Ballószögi Kismamák, Anyukák, Apukák és Gyerekek! Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Baba-Mama-Papa Klub továbbra is sikeresen működik! én Borsikné Pap Márta segítségével ismerkedhettünk meg a kismamajóga jótékony hatásaival. Köszönjük lelkes elhivatottságát, közreműködését és a résztvevők érdeklődését! Következő alkalommal, én témánk a következő: Lelki ráhangolódás a várandósságra, a háborítatlan szülésről. Meghívott vendégünk ezúttal szülésznő lesz. Somodi Ferencné és Koczka Lilla védőnők I I. B a l l ó s zö g i B i on a p a z É l e t m a g G y ó g y s z ö v e t s é g t á m o g a t á s á v a l április 28. szombaton óráig a Ballószögi Faluházban E l ő a d á s o k : A női és férfi energiák Búzafűlé az Isten mannája Ganoderma, a csodagomba A zarándok útja könyvbemutató BIOLOGIKA az élet bölcsessége a betegségeknek gondolt folyamatokban. Hírös Magút az Életmag Gyógyszövetség bemutatkozása. Kóstolók, Reformételek, Gyógyteák, Zöldlevek, Csírák Natur kozmetikumok Látogatás Geredy Péter ökológiai gazdaságába. Előadók: Horváth Zsuzsanna, Máténé Paksi Katalin Gyöngyösi Sándor, Győri Zsolt, Kovács József A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Herczeg Irén 76/ /116.mellék Kalandárium a könyvtárban Kortárs írók, költők műveiből összeállított rendhagyó, játékos irodalom órán vettek részt az általános iskola 3. és 4. osztályos tanulói. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében megrendezésre kerülő Kalandárium című rendezvényen Koleszár Márta a Katona József Megyei Könyvtár munkatársa várta a gyermekeket és a tanító néniket. Kivétel nélkül minden gyermek nagy érdeklődéssel és aktivitással vett részt a jókedvű, oldott légkörű, játékos, komoly ismeretanyagot átadó foglalkozáson. Nagy örömömre szolgált, hogy a programot követően a könyvtári beiratkozások száma megnőtt. Köszönjük az iskola vezetőségének együttműködését! Herczeg Irén könyvtáros I s m é t v é r a d á s l e s z a B a l l ó s z ö g i F a l u h á z b a n A v é r a d á s i d ő p o n t j a m á j u s 2 5. p é n t e k, h - i g. Ki adhat vért? Bárki adhat vért, aki betöltötte a 18. életévét és még nem múlt el 65 éves. A vért adó feltétlenül hozzon magával lakcímkártyát és TAJ kártyát. Véradás előtt feltétlenül szükséges enni és inni. A Vöröskereszttől minden véradó a Kiskunmajsai Termálfürdőbe szóló fürdőbelépőt kap ajándékba

3 A m e g e l ő z é s l e g f o n t o s a b b s z í n t e r e a c s a l á d A Főplébániai Karitász Alapítvány fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szülők iskolája címmel tartott településünkön drogprevenciós napot február 22-én. A drogprobléma felismerésében és kezelésében döntő szerepe van a helyi közösségnek, különösen a gyermekekkel fiatalokkal foglalkozó helyi szakembereknek, hiszen a probléma helyben keletkezik, itt válik először láthatóvá, illetve a helyi közösség tud a leggyorsabban és leghatékonyabban reagálni a felmerülő nehézségekre, s nem utolsó sorban, helyben mozgósíthatók mindazok, akik felelősséget éreznek és viselnek a gyermekekért, fiatalokért. A drogprevenciós program fontos eleme volt az a műhelybeszélgetés, amelyen részt vettek a település meghatározó intézményeinek a képviselői. A műhelybeszélgetésen központi téma volt, hogy a helyi szakemberek hogyan érzékelik a drogporobléma jelenlétét a településen, illetve kinek milyen feladatai és lehetőségei vannak a megelőzésben, esetleg a segítő-ellátó tevékenység megszervezésében. A megbeszélés során nyilvánvalóvá vált, hogy a középiskolás korú fiatalokat nem tudjuk megvédeni attól, hogy bekerüljenek egy olyan világba, ahol személyes tapasztalatokat szerezhetnek az illegális drogok, más néven a kábítószerek jelenlétéről. Mindenkinek megvannak azonban a maga lehetőségei arra, hogy saját munkakörében segítse a gyerekeket és a fiatalokat abban, hogy jó döntéseket tudjanak hozni a saját életükről, a drogokhoz való viszonyulásukról. Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy a drogkarrier - azaz a droghasználat folyamata más-más megítélést és beavatkozást kíván az illegális drogokat kipróbálók, alkalmi használók, intenzív használók, illetve a problémás szerhasználók esetében. A megelőzés, a korai beavatkozás minden helyi segítő foglalkozású szakember fontos feladata, de ha már kialakult a problémás szerhasználat, akkor az érintetteket és családtagjaikat a megfelelő segítő helyre kell irányítani. A résztvevők teljes körű tájékoztatást kaptak a Kecskeméten igénybe vehető segítő helyekről, azok elérhetőségéről és az igénybe vétel módjáról. A program másik eleme a 8. osztályos diákok szüleinek megtartott szülői értekezlet volt. A szülők gyakorolják a legnagyobb hatást a gyerekekre, ők segíthetnek legtöbbet, ha a fiatalok bajban vannak. A drogprobléma sikeres megoldásában az a legfontosabb, hogy azt időben észleljük, és őszintén szembenézzünk a tényekkel. A legfontosabb a gyerekek, fiatalok bizalmának megtartása, a családon belüli párbeszéd fenntartása, hogy a fiatalok ne érezzék magukat magukra hagyva. A jelen lévő szülők kérdései elsősorban arra vonatkoztak, hogyan lehet megkülönböztetni a normális serdülőkori jelenségeket a droghasználat okozta tünetektől. A másik központi téma az illegális szerhasználat jogi következményeinek a tárgyalása volt. A szülők a szülői értekezletről hazavihettek egy fiataloknak szóló tájékoztató kiadványt ( Vágod? címmel), valamint egy szülőknek szóló füzetet. A kiadványok nem elrettenteni, megijeszteni akarnak, inkább abban próbálnak a szülők segítségére lenni, hogy ezt a területet is ugyanolyan nevelési helyzetnek tekintsék, mint a szülői felelősség többi körét, amelyben felelős döntésekre és életvitelre készítik fel gyermekeiket. Azok a szülők, akik nem tudtak jelen lenni a szülői értekezleten, a kiadványokat elkérhetik gyermekük osztályfőnökétől. A kiadvány is felsorolja a Kecskeméten igénybe vehető segítő helyeket. Molnár Ferenc a Rév intézményvezetője A p r o g r a m a N e m z e t i E r ő f o r r á s M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l é s a N e m z e t i C s a l á d - é s S z o c i á l p o l i t i k a i I n t é z e t k ö z r e m ű k ö d é s é - v e l v a l ó s u l t m e g. S e g í t ő h e l y e k K e c s k e m é t e n Bács-Kiskun Megyei Kórház Addiktológiai Szakrendelő és Gondozó - Izsáki út 5. Betegfogadás: hétfőtől péntekig 8 órától 13 óráig előzetes időpont egyeztetéssel - betegellátás - felnőtt korúak előzetes állapotfelmérése (elterelés előtt, beutaló nélkül is igénybe vehető.) 76/ Bács-Kiskun Megyei Kórház Gyermek- és Ifjúsági Mentálhigiénés Gondozó - Izsáki út 5. Betegfogadás: hétfőtől péntekig 8 órától 13 óráig előzetes időpont egyeztetéssel válsághelyzetek kezelése lelki fejlődés támogatása fiatal korúak előzetes állapotfelmérése (elterelés előtt - Beutaló nélkül is igénybe vehető.) 76/ Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Fecske u. 20. Nyitva: hétfőtől péntekig 9 órától 16 óráig alkohol- és drogproblémákkal, játékszenvedély problémákkal kapcsolatos tanácsadás, terápia megelőző felvilágosító szolgáltatás (elterelés) 76/ Gyermekjóléti Központ - Fecske u. 20. éjjel nappal hívható készenléti szolgálat: 30/ kapcsolattartási ügyelet 76/ HELPI Ifjúsági Iroda - Széchenyi sétány 2-4. Nyitva: hétköznapokon 12 órától 18 óráig információszolgáltatás az élet dolgaihoz pályaválasztási és életvezetési tanácsadás közösségi szolgáltatások, klubprogramok 76/ Nevelési Tanácsadó Fecske u. 8. magatartászavarok, családi problémák kortárskapcsolati nehézségek 76/ Ö n s e g í t ő c s o p o r t o k Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (Fecske u. 20.): Névtelen Alkoholisták (AA): hétfő - kedd 17 órától 18 óráig Névtelen Hozzátartozók (Al-Anon) : szerda 17 órától 18 óráig Anonim Játékosok (GA): szerda 17 órától 18 óráig Alkoholisták Felnőtt Gyermekei (ACA): szerda 18 órától 19 óráig Piarista Rendház - Jókai u. 1.: Névtelen Alkoholisták (AA): péntek 17 órától 18 óráig, vasárnap 16 órától 17 óráig - 3 -

4 G A Z D A H Í R E K Egységes területalapú támogatási kérelem benyújtása évben évben az egységes területalapú támogatási kérelem elektronikusannyújtható be szankciómentesen május 15-ig!!!! május 16. és június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett. A június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. A kérelmet szankció nélkül módosítani május 31-ig lehet június (június 11.) közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentésével jár június 9. (június 11.) után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre. A fenti határidők értelmében június 9. (június 11.) után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni június 9. (június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani. A területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást, ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is. A gazdaság minden hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényelnek rá. Az elektronikus kérelem benyújtása és a támogatásban való részvétel feltétele, hogy a gazdálkodó az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében regisztrálva legyen, és kizárólag a saját nevére szóló bankszámlaszámmal rendelkezzen. Amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik saját ügyfélkapus regisztrációval, akkor az egységes kérelmet technikai közreműködő útján is benyújthatja. Azok a gazdálkodók, akik kamarai tanácsadóval kívánják elkészíttetni a támogatási kérelmüket, azok a évi tájékoztató levélben található jelszót és a kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat (2011. évi támogatási kérelem, támogatási határozatok, agrár-környezetgazdálkodási támogatás esetében a területazonosítási kérelemnek helyt adó határozat, földhasználati lapok, térképek, stb.) hozzák magukkal a kérelem elkészítéséhez. Felhívom a figyelmét, hogy célszerű előzetesen időpontot egyeztetni a támogatási kérelem elkészítéséhez. Tájékoztató a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programról Megjelent a 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról. A szerkezetátalakítási programban az őt megillető referencia-állatállomány mértékéig csak az a termelő vehet részt, aki május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelem keretében nyilatkozik. A nyilatkozaton túl a termelőnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie, hogy mekkora anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuhállomány figyelembevételével kíván részt venni a programban, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit, és meg kell jelölnie az általa a tárgyévben teljesíteni kívánt feltételt. A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles a) naptári évente az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni, és b) 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni: ba) a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy naptári évente 2080 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása; bb) az előző gazdasági év elismert tevékenységéből származó árbevétel tíz százalékának megfelelő öszszeg beruházásra, beruházásokra, vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat vagy azok részteljesítését a megfelelő bizonylattal alátámasztva legkésőbb a következő év február 14-ig befejezik; bc) az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő a kérelem benyújtását követően, de legkésőbb a következő év február 14-ig történő befejezése, illetve az egy évnél hoszszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése; c) 2013-tól kezdődően évente február 15-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni a megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről és annak módjáról. Az ügyfélnek a referencia állatállománya alapján végzett számítással meghatározottan, a törtrészek figyelembevételével, arányosan kell az éves kötelezettséget teljesítenie. A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén, valamint a szakmai továbbképzési kötelezettség nem teljesítése esetén nem teljesítési bírságot határoz meg. Az MVH a támogatási jogosultság alapján megállapított támogatás kifizetését követően ellenőrzést végez a teljesülését illetően. Az ellenőrzés kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi ügyfél 10%-ára. Tájékoztató a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet szól. A támogatási évek vonatkozásában a szerkezetátalakítási programban a meghatározott termelőkön túl részt vehet azon zöldség-, illetve gyümölcstermelő az őt megillető referenciaterület mértékéig aki, vagy amely május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelemben nyilatkozik. A évben újonnan belépőzöldség-, gyümölcstermelők vonatkozásában, a gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető minimális hektáronkénti tőszámot, valamint az ültetvény életkorát a MgSzH a Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszerben tárolt adatok alapján a december 31-én fennállt állapotnak megfelelően igazolja. A termelő a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatást az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával veheti igénybe. A rendelkezés alkalmazásában a támogatási jogosultság aktiválásának a jogosult településen található, a támogatási jogosultság darabszámának megfelelő hektárszámú mezőgazdasági földterület használata alapján egységes területalapú támogatás igénybevétele minősül. A termelő az őt megillető különleges támogatást 2011-től kezdődően az egységes kérelemben tett nyilatkozatával veheti igénybe, amennyiben erre vonatkozó nyilatkozatot a évtől kezdődően nem tesz, azt úgy kell tekinteni, hogy az adott évtől kezdődően a termelő az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási programban résztvevő termelő a támogatási időszak teljes időtartama alatt az aktivitással érintett évek vonatkozásában köteles: - naptári évente a jogosult településen található, és az őt megillető támogatási jogosultságok számával megegyező, hektárban megállapított területnagyság figyelembevételével az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást igénybe venni; től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni; - az elismert tevékenység keretében a Virginai, Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra, zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani; - támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységből származó legalább Ft árbevételt teljesíteni és től kezdődően évente február 15-ig, az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványok a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni az árbevétel és az élőmunka ráfordítás feltételeknek a megelőző naptári év alatti teljesítéséről. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/

5 S U L I V I L Á G Ta v a s z i e r ő p r ó b a A márciusi szavalóverseny volt az első igazi verseny ahol az iskola első osztályos tanulói is megmutathatták milyen ügyesek lettek az elmúlt hónapokban. Hetek óta készülődtek a nagy megmérettetésre. A versek kiválasztására és gyakorlására a tanítók, szülők nagy gondot fordítottak. A rendezvényen sok szülő is megjelent és meghallgatta a versenyzőket osztály nyertesei: Győri Gyula (1.oszt.), Mestyán Erik (2.oszt.), Fetter Bálint (1.oszt.) Különdíj: Ernhoffer Gréta (1. osztály) 3-4. osztály nyertesei: Domokos Ádám (3. oszt.), Tóvaj Tamás (3.oszt.), Gatyás Dániel (4. oszt.) Különdíj: Kiss Marina (3. oszt.) Az Óvoda különdíját: Garaczi Máté 4. osztályos és Fekete Erika 2. osztályos tanuló kapta. Az alsó tagozat legügyesebb tanulói megunva a telet március 25-én felkerekedtek és Jakabszállásra a körzeti helyesírási versenyre utaztak. Iskolánkat Mestyán Erik, Fekete Erika, Szlama Bertina 2. osztályos Boros Xavér, Farkas Mária, Kiss Marina 3. osztályos, Farkas Andrea, Vrbovszky Anikó, Szénási Liza 4. osztályos tanulók képviselték. A versenyre tanítóik is elkísérték őket, hogy velük együtt izgulhassanak a jó eredményekért. Focistáink is nagyon várták már a tavaszt. A hagyományos Tava s z - vá r ó fo c i ku p a két- napos rendezvénye március 29-én és április 2-án hangos szurkolókkal töltötte meg az iskola tornatermét.. Csapataink minden erejüket és ügyességüket összeszedve igyekeztek a kupát megtartani. Az ellenfelek is a kupáért jöttek, így nagyon kemény harc folyt a pályán. Szükség volt a taktikai megbeszélésekre. Eredményünk: II. korcsoport II. hely ( Szalai Szilárd, Nagy György, Sárosi Attila, Kocsis Balázs, Székely Bálint, Nyúl Péter, Makány Dorina, ) III. korcsoport III. hely (Nyúl József, Duzmath György, Patai Csaba, Makány Dorina, Makány Tamás,Szabó Pál, Szabó Nándor, Szalai Krisztofer) IV. korcsoport I. hely ( Kovács Zsolt, Szlama Bertold, Vida Mihály, Szalai Krisztofer, Nyúl József, Kocsis Gergő, Szabó Pál, Garaczi Milán, Halász Sándor) A napsütés, a kellemes idő egyre jobban csábít mindenkit a szabadba. A tanulás mellett így időt szakítunk a szabadtéri programokra is. Környezetvédelmi őrjárattal, szemétszedéssel csinosítjuk az iskola környékét, április 23-án a Föld Napja alkalmából

6 Tisztelt Ballószögi Asszonyok és Lányok! Ahogy az elmúlt években megszokhatták, idén is lesz méhnyakrákszűrésre lehetőség a községben! A méhnyakrák megelőzésének leghatékonyabb módja, ha a rákmegelőző állapotokat vagy a rák legkorábbi stádiumát idejében észreveszik és kezelik. A méhnyakrák szűrése szempontjából a legfontosabb a rendszeres, évente végzett nőgyógyászati illetve citológiai vizsgálat! A nőgyógyászati, illetve citológiai vizsgálatok kezdetének ajánlott időpontja: a 18. életév vagy a nemi élet megkezdésének időpontja, amennyiben az a 18. életév előtt kezdődött. A vizsgálatok célszerűségével kapcsolatban felső korhatárt nem állapítanak meg. Somodi Ferencné és Koczka Lilla védőnők FELHÍVÁS MÉHNYAKSZŰRÉSRE! Helye: Védőnői Szolgálat tanácsadó helyisége a következő napokban: 2012.május 03-án (csütörtök) óráig 2012.május 10-én (csütörtök) óráig május 17-én (csütörtök) óráig Időpont kérése: án és én óra közötttel: 76/ A vizsgálatot végző orvos: Dr. Bakó Ferenc K ö z h a s z n ú s á g i J e l e n t é s évre évben a Ballószögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány közhasznú céljai a következők szerint valósultak meg: Kulturális tevékenység támogatásaként zenei rendezvény megvalósulását segítette / Ft./ Kulturális örökség megóvása érdekében népi szoknyák készítéséhez járult hozzá óvodai rendezvényekhez / Ft/ Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés területén mozgásfejlesztő tornacsomag beszerzését támogatta / Ft/, gyermek jóga megvalósulását segítette / Ft/, beteg óvodás gyermek gyógykezelését támogatta / Ft/, óvodai homokozó feltöltését támogatta / Ft/, textil vásárlását támogatta / Ft/ informatikai eszközök beszerzését segítette / Ft/ Képességfejlesztés területén játék eszközök beszerzését támogatta / Ft/ Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket támogatott: utaztatás, bábszínházbérlet / Ft/ F E L H Í V Á S AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI V É D Ő O L T Á S Á R A Az oltást végző állatorvos: Dr. Pogány Károly Oltás helye és ideje: Nagy Elek tanya május 9. (szerda) 8,00-9,00 óráig Polgármesteri Hivatal május 9. (szerda) 9,15-12,00 óráig Vida Jenő tanyája III. körzet május 9. (szerda) 12,15-13,15 óráig Pótoltás: Polgármesteri Hivatal május 24. (csütörtök) 9,00-12,00 óráig Oltási díj: 4.000,-Ft/eb A háznál történő oltásnál a felmerülő kiszállási költséget is meg kell fizetni / 4.500,- Ft/eb/, valamint új típusú eb oltási könyvet kell váltani, melynek összege: 500,- Ft H Ú S V É T O S V E R S Nyulam-bulam én vagyok, Tihozzátok is eljutok, Alkalmanként itt vagyok, Énrám nektek nem kell várnotok. Jöttem én magamtól is, Szeretlek én titeket is, Vigyázok én rátok is, Még ha nem kéritek is. Ezért aztán úgy gondoltam, Hogy bemegyek az udvarba, Nem találtam egyebet, Csak a nyúl ketrecet. Szedte-vette ketrece, Kivettem volna a legszebbet, Puha és selymes volt a bundája, De nektek semmi se jó máma. Így hát szedte-vette ketrece, Nem vettem ki a legszebbet nektek. Nyulam-bulam egyél tovább. Inkább nézzetek e szép asztalra, Nézzétek ami van rajta, Remélem az ízléseteknek megfelel, Ezt a terítőt csak mosni kell. Az asztalotok ünnepélyes lesz, Tesztek rá egy-két apróságot, A nyuszika meg hadd szaladgáljon. Vidáman eszi a sárgarépát, és fütyül rátok, Remélem ezt tőlem így is elfogadjátok. Én ezután is tisztelettel leszek irántatok, És alkalmanként humorizálok.. Berencsi Sándorné Csöpi - 6 -

7 S a j t ó k ö z l e m é n y A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény alapján a december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő - az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz december 31-ét követően született - személyek ellátását január 1-jétől rehabilitációs ellátásként folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. A nyugdíjfolyósító szerv az érintett személyeket január 31-éig tájékoztatta arról, hogy a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságához március 31-éig postai úton vagy személyesen benyújtott nyilatkozatukban kérhetik a komplex minősítés elvégzését, továbbá arról is, hogy e jognyilatkozat elmulasztása esetén a rehabilitációs ellátás május 1. napjával megszüntetésre kerül. A komplex minősítésre vonatkozó nyilatkozatot az érintettek postai úton megkapták, de a nyomtatvány letölthető és kitölthető formátumban megtalálható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján / Fentiekre tekintettel kérjük, hogy az érintettek legyenek figyelemmel a határidőre, és amennyiben eddig nem nyilatkoztak, úgy azt a biztosított határidőig tegyék meg. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal JELES NAPOK ÁPRILIS-MÁJUS György napja április 24. Hazánkban igen jelentős ünnep volt. Ez volt a tavaszi gonoszjáró nap, mikor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak. Ilyenkor tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. A régi boszorkányperekben állandóan felbukkan Szent György napja mint olyan időpont, amikor a boszorkányoknak különösen nagy a hatalmuk. Aki ilyenkor a keresztútra ment, megláthatta a boszorkányokat; e nap hajnalán mentek a néphit szerint harmatot szedni. Lepedővel szedték fel a mezőről a harmatot, majd kifacsarták a lepedőt, s az így nyert nedvet megitatták a tehenekkel. Szent Flórián napja május 4. A tűzoltók napja Flórián a legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Úgy is szokták ábrázolni, amint római tiszti egyenruhában egy cseber vízzel egy hozzá képest pirinyó házacska vagy városka tüzét kioltja. Amint ez várható, a tűzzel dolgozók (tűzoltók, serfőzők, fazekasok, pékek, kéményseprők) védőszentje lett, de a gyakori tűzesetek miatt a barokk kortól kezdve már minden tehetősebb polgár házának homlokzatán fülkébe állították szobrocskáját. Neve napján népszokásai is a tűzzel kapcsolatosak. Egyes falvakban ekkor nem raktak tüzet, kenyeret nem sütöttek, a kovácsok sem dolgoztak, másutt viszont épp ezen a napon gyújtottak új tüzet, ősi módon: például két fadarab összedörzsölésével. Fagyos szentek május Pongrác, Szervác, Bonifác Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti. Orbán napja május 25. Népi kultusza összefügg égi születésnapjával, és forrása a német-francia határ menti szőlővidék. Onnét jutott el a középkor végén hazánkba. Névünnepét, május 25-ét a nyár kezdőnapjának is tartották. A szőlőket azért helyezték oltalma alá, hogy megvédje a kora nyári szőlőkárok ellen. Erre utal, hogy az egri kádárcéh Medárddal együtt választotta patrónusának. Orbán-nap táján virágzik a szőlő, s ebben az időszakban még támadhat fagy, súlyos károkat okozva a szőlőkben. Ezért népünk Orbánt is a fagyosszentek közé sorolja. A finom modorú szent védencei elég neveletlenek. Ha neve napján szép idő járja, a további jó időért könyörgő körmenetek, szőlőjárások résztvevői hálásak, kegyesek a szenttel, szobrát felvirágozzák, borral öntözik, kelyhébe friss cseresznyét raknak; de ha nem, kővel dobálják, leköpdösik, megpálcázzák, csupasz feneküket kínálják feléje. Játékos angol nyelvtanítás piciknek és gyermekfelügyelet angol nyelvi környezetben, diplomás angol tanárral. Fadgyas Erzsébet 20/ Pünkösd (Húsvét utáni 50. nap) május 27. A Szentlélek eljövetele A Szentírás szerint, amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen az apostolok mindnyájan együtt voltak. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszoló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek a Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Lélek megadta nekik, hogy szóljanak. A pünkösdi csoda ábrázolása ritka, s nem követi pontosan a Szentírásban foglaltakat. A 6 6 apostol karéjában, középen rendszerint ott ül Mária (az anyaszentegyház képviseletében), s míg az apostolok feje felett 12 lángocska lebeg

8 Továbbra is várjuk a lakosság ruhanemű, játék és egyéb tárgyi felajánlásait a Faluházban Sebestyén Tünde családsegítő családgondozónál. T á j é k o z t a t á s A ruhaosztással kapcsolatos atrocitások megelőzése érdekében új szabályokat vezettünk be az alábbiak szerint: Csak ballószögi családok vehetnek részt Családonként legfeljebb 20 db ruhanemű, cipő és játék vihető el, hogy másoknak is jusson. Aki a fenti kérést nem tartja be, az a későbbi ruhaosztáson nem vehet részt. Sebestyén Tünde Családgondozó RUHAOSZTÁS A FALUHÁZBAN május 8-án (kedden) 8-10-ig A rászorulóknak ruhaosztás lesz! A ruháknak zsákot nem tudunk biztosítani! KÖSZÖNET a SzJA 1 %-ért Kedves Népdalkedvelő Barátaink! Köszönjük mindazon támogatóinkak, akiknek a népdal és e területen kifejtett tevékenységünk szívükhöz közel áll, hogy a múlt évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával minket segítettek. Számítunk ezévi támogatásukra is! Tisztelettel: Hagyományőrző Népdalkör Adószámunk: Tisztelt Ballószögiek! Ezúton köszönöm mindazoknak, akik a Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ajánlották fel adójuk 1%-át ben Ft-ot használtunk fel a tűzoltófecskendő víztartályának beépítésére az Önkormányzat jelentős segítségével. Kérem, amennyiben tehetik ez évben is támogassák Egyesületünket az adó 1 százalékával. Az Egyesület pontos megnevezése és adószáma: Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Segítő szándékukat előre is köszönöm az elnökség és a tagok nevében is. Tisztelettel:Horváth József - elnök M Ü L L E R S Í R K Ő G r á n i t - m á r v á n y - m ű k ő s í r e m l é k e k a legolcsóbbtól a prémium minőségig kedvező áron. Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok, ingyenesen. Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb döntést tudja meghozni. Látogasson el hozzám, nézze meg bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az Önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen) Miért fizetne többet!!?? w w w. m u l l e r - g r a n i t - s i r k o. s o k o l d a l. h u Müller Zoltán kőfaragó épületszobrász, sírkőkészítő Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u TEL: , (az esti órákban) ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Herczeg Irén, Milotayné Tamas Mariann, Sebestyén Tünde Taskóné Kis Andrea Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák ÚJ IRÁNY Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák Ballószögi udvarunk légterét megsértette egy madár. Micsoda énekesmadár! Forródróton szólok a hadügyminiszternek. Tudunk róla, elnézést, kivizsgáljuk az ügyet.

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket...

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket... ÚJ IRÁNY Isten Hozott Benneteket... Legutóbb beszámoltam az olvasóknak az erdélyi Mikóújfalun tett látogatásunkról. Hogy az ott eltöltött napok és a testvérkapcsolati kezdeményezések végül is sikeresnek

Részletesebben

ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K. 2 0 1 2 - b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l

ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K. 2 0 1 2 - b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K Tisztelt Lakosok! Közös érdekünk, közbiztonságunk megőrzése érdekében fordulok Önökhöz. A Kecskeméti Rendőrkapitányság körzeti megbízott munkatársai (Szentesi

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

Színes programok községünkben

Színes programok községünkben IX.évfolyam, 3. szám Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért (Kölcsey Ferenc) Színes programok községünkben

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

L I G E T A L J A I. 2013. május 5. vasárnap. Már megjöttünk ez helyre, Anyánk köszöntésére. Anyám, légy reménységben, Köszöntlek egészségben!

L I G E T A L J A I. 2013. május 5. vasárnap. Már megjöttünk ez helyre, Anyánk köszöntésére. Anyám, légy reménységben, Köszöntlek egészségben! L I G E T A L J A I Hírm o ndó X V. É V F O L Y A M 2 0 1 3. M Á J U S N Y Í R A D O N Y V Á R O S L A P J A Anyák napjára 5. vasárnap Már megjöttünk ez helyre, Anyánk köszöntésére. Anyám, légy reménységben,

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

2010. X!I. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

2010. X!I. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. X!I. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Anyák Napi Köszöntő Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 3. szám, 2009. május június FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét! Környezetvédelmi nap az Egészségházban az eredményét

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Gyôr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

Mozgáskorlátozottak Gyôr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete mozgas_layout 1 2013.05.08. 10:02 Page 1 Nem mindenkinek kötelezô hátrányos helyzetûek segítését hivatásul vállalnia. De mindenkinek kötelezô tudomást vennie hátrányos helyzetû embertársainkról. Ez az

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Tartalom Újabb ritka orchidea faj megkerülése Alsónémedi

Részletesebben