TİZSDEI ÉVES JELENTÉS Gyır, április 26.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26."

Átírás

1 TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, április 26.

2 Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt évi MSzSz szerinti mérlegbeszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt évi konszolidált (összevont) MSzSz szerinti mérlegbeszámolója Általános cégadatok Társaság értékpapír struktúrája A Társaság tulajdonosi struktúrája Vezetı állású tisztségviselık

3 Nyilatkozat Alulírottak, mint a Gardénia Csipkefüggönygyár Rt (9025 Gyır, Csipkegyári út 11.) képviselıi, büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy a évi jelentés a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz és nem hallgat el olyan tényt, amely a Gardénia Rt helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. Gyır, április 26. Peter Zelnik Elnök-vezérigazgató.. Schmidt István Általános vezérigazgató-helyettes

4 ÉVES BESZÁMOLÓ 2004

5 Tartalomjegyzék oldal A Gardénia vezetı állású tisztségviselıi és vezetıi Általános adatok a Társaságról 4 A Gardénia fıbb pénzügyi adatai 5 A Gardénia évi legfontosabb eseményei... 6 A Gardénia Rt és befektetései A Gardénia csoport vállalatainak legfontosabb adatai. 9 Forgalmi és piaci pozíciók értékelése Költségek és ráfordítások alakulása Eredmények alakulása.. 13 Üzleti kapcsolatok.. 13 A pénzügyi helyzet alakulása Humánerıforrás gazdálkodás 15 A gazdálkodás kiemelt kockázati tényezıi A Gardénia részvények tızsdei forgalma 16 A tulajdonosi szerkezet és az értékpapír struktúra bemutatása A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt évi beszámolója. 18 Könyvvizsgálói jelentés a Gardénia Csipkefüggünygyár Rt évi beszámolójához.. 24 A Gardénia évi konszolidált beszámolója Könyvvizsgálói jelentés a Gardénia évi konszolidált beszámolójához.. 30 Felügyelı Bizottsági Jelentés 31 2

6 A Gardénia vezetı állású tisztségviselıi és vezetıi* AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Peter Zelnik Schmidt István Ivan Holler az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató az Igazgatóság tagja, általános vezérigazgató-helyettes az Igazgatóság tagja A FELÜGYELİBIZOTTSÁG TAGJAI: Dr. Békesi László Dr. Georg Kühhas Hepp László Grenczer Gábor az FB elnöke az FB elnök-helyettese az FB tagja az FB tagja A VÁLLALAT VEZETİI: Peter Zelnik Schmidt István Bakody Katalin Hegedős Péter Horváth Jánosné Domschitz József Somos Péter vezérigazgató általános vezérigazgató-helyettes értékesítés és marketing igazgató személyügyi igazgató gazdasági igazgató termelési kapcsolatok vezetıje informatikai vezetı KONSZOLIDÁLT KÖRBE BEVONT VÁLLALATOK VEZETİI: Kárpáti Tamás, Schmidt István Kárpáti Tamás Nagy András Bakody Katalin, Fejesné Kocsis Éva Dénia Kft D-TEXT 2002 Kft Garkonf Kft Gardénia Szolgáltató Kft AZ AUDITÁLÁST VÉGZİ CÉG: KPMG Hungária Kft 1139 Budapest, Váci u. 99. * december 31-i állapot szerint 3

7 Általános adatok a Társaságról Neve: Gardénia Csipkefüggönygyár Részvénytársaság Rövidített neve: Gardénia Rt Neve németül: Gardenia Spitzenfabrik AG Neve angolul: Gardenia Lace Curtain Factory PLC Alakulásának ideje, alapszabály kelte: február 19. Székhely: H-9025 Gyır, Csipkegyári u. 11. Telefon: (36-96) Fax: (36-96) Internet honlap: Cégbejegyzés ideje, helye: Gyır, április 5. Cégbejegyzés száma: Utolsó cégbírósági bejegyzés dátuma, helye (változásbejegyzés): Gyır, április 28. Alaptıke december 31-én: Ft Üzleti éve: Megegyezik a naptári évvel Idıtartam: Határozatlan idıre alakult Közzétételi helyek: Magyar Tıkepiac Budapesti Értéktızsde honlapja A beszámolóval kapcsolatban információt nyújt: Nagy Ibolya A gyárat 1911-ben Magyar Csipkegyár Rt néven az angol Frank Tatham Ltd alapította m 2 -en egy 7 gépbıl álló csipkeszövöde, valamint festı- és kikészítı üzem kezdte meg mőködését. A 20-as, 30-as években a tulajdonosi kör többször megváltozott. Az etamináruk gyártása mellett 1923-ban kezdıdött meg a függönygyártás (tüll és csipke). A II. világháború után államosították a céget. Az 50- es években a textiliparban végrehajtott összevonások kedvezıen hatottak a vállalat növekedésére: ezt követıen vált az elsı számú hazai függöny- és csipkegyártóvá. A 80-as években gyártási profilját hímzett termékekkel bıvítette februárjában 950 millió Ft alaptıkével újra részvénytársasággá alakult. Apportként az új cég tulajdonába került a Gardénia Csipkefüggönygyár teljes vagyona, az alaptıke fennmaradó része pedig készpénzen került befizetésre. A Társaság 1991-ben többségi külföldi tulajdonba került. Az irányító pakettet a mai fıtulajdonos a Hungarian Industries-Beteiligungen GmbH 1996-ban szerezte meg. A Gardénia Rt 1997-ben nyilvános részvénykibocsátás keretében értékesített részvényeket. A Társaság értékpapírjaival 2004-ben a Budapesti Értéktızsde B- kategóriájában kereskedtek. A vállalat központja a nyugat-magyarországi régió szívében, a kiváló infrastruktúrával rendelkezı Gyırben található. A Gardénia csoport fı profilja ma a kötött és szövött függönyök, valamint dekorációs anyagok feldolgozása és forgalmazása. A forgalom egyre nagyobb hányadát teszik ki a karnisok, és egyéb lakástextil kiegészítık. A Társaság mindent kínál, ami az ablak felöltöztetéséhez, az otthon harmonikus berendezéséhez szükséges. 4

8 A Gardénia fıbb pénzügyi adatai Értékesített mennyiség 1 ezer m Export ezer m Belföld ezer m MSZSZ (konszolidált adat) Értékesítés nettó árbevétele M Ft Export M Ft Belföld M Ft Üzemi eredmény M Ft Adózott eredmény M Ft Osztalék M Ft részvényre jutó osztalék Ft/db Befektetett eszközök M Ft Forgóeszközök 2 M Ft Készletek M Ft Követelések M Ft Jegyzett tıke M Ft Saját tıke M Ft Kötelezettségek 3 M Ft Mérlegfıösszeg M Ft Operatív cash-flow M Ft Átlagos állományi létszám fı Saját gyártású termékek, nem konszolidált adat 2 Aktív idıbeli elhatárolással együtt 3 Passzív idıbeli elhatárolásokkal együtt 5

9 A Gardénia évi legfontosabb eseménye Változások a Társaság belsı életében A Gardénia csoport évi eredménye (11 MFt) jelentıs javulást mutat a évi teljesítményhez képest. Az eredmény javulását a költségek csökkenése és a Dénia Kft egyik üzletének bérleti jog értékesítése eredményezte. Az Rt létszáma 3 fıvel csökkent, a csoporté nem változott bázis idıszakhoz képest. A Gardénia 2004-ban továbbra is folytatja az évtizedek óta gyakorolt alapfilozófiáját, mely szerint minden olyan terméket forgalmaz, amelyek ablak felfüggönyzésével, díszítésével és az ehhez kapcsolódó termékekkel összefügg. Tevékenységét a termeltetett anyagok egyedi speciális feldolgozására összpontosítja, valamint kiegészítı termékek gyártásával és gyártatásával kívánja továbbra is kiszolgálni a jelentıs számú vevıi igényeket. A Gardénia évben is jelentıs hozzáadott érték termelı tevékenységet folytatott. Leányvállalatok, befektetések A Dénia Kft tavaszán értékesítette egyik debreceni üzletének bérleti jogát. A Gardénia Rt vezetı testületei a reorganizáció óta folyamatosan foglalkoznak a cég legnagyobb vagyonelemének gyıri ingatlanának a hasznosítási lehetıségeivel. Ezzel kapcsolatban a vállalat vezetıinek a partnerekkel, valamint a hatóságokkal történı tárgyalásai, egyeztetései II. féléve óta intenzívebbé váltak. Jelenleg a Gardénia vezetése annak a lehetıségét vizsgálja, hogy ingatlanán egy shopping center projekt valósuljon meg. Ennek érdekében decemberében a két szomszédos ingatlant (összesen m 2 ) pályázat útján megvásárolt a MÁV-tól, továbbá a Gyır Városi Önkormányzatnál kezdeményezte az ingatlan átminısítését. Kollekció A Gardénia kínálatában megtalálható a fényáteresztı függönyök széles választéka, a klasszikus jaquard, a könnyő voile, a modern organza és az egyszerő sablé. Méretekben, mintázatokban és színekben mindenki az igényeihez illıt választhatja: az elegáns, a hagyományos, és a modern irányzatok mellett az egyedi kívánságok is megvalósíthatók. Az ez irányú vevıigények kielégítésére a Gardénia tervezıi, iparmővészei és szakemberei készséggel állnak a partnerek rendelkezésére. A dekorációs anyagok kínálata szintén nagyon széles, megtalálhatóak benne az egészen alacsony árfekvéső, de jó minıségő és az exkluzív igényeknek megfelelı kelmék is. Jellemzı ezekre a termékekre a rendkívül nagy méret-, minta - és színválaszték, az egymással való jó kombinálhatóság és természetesen a kiváló minıség. A függönyök mellett a termékkínálat része az asztalterítı-választék, de a bútorszövet és ágytakaró paletta is nagyon sok vevınél erıssége a vállalatnak. A kollekció kialakításánál nagy hangsúlyt fektettünk az exkluzív kínálatunk bıvítésére, ezeket a termékeket mintasálak segítségével értékesítjük vágó-vágó programunkban. A évben a korábbi hagyományokat folytatva megrendezésre került a tavaszi és az ıszi Függönyshow, melyeken bemutattuk aktuális kollekciónkat. Megtartottuk a kiemelkedıen sikeresnek bizonyult divatbemutató-formát és megpróbáltuk vevıinknek még vonzóbbá tenni a rendezvényeket azzal, hogy házigazdának ismert személyeket kértünk fel, és kiegészítı szórakoztató programokat is szerveztünk. Kiállítások A Frankfurtban megrendezett Heimtextil kiállításon, mely a legjelentısebb lakástextil kiállítás, a Gardénia ismét nagy sikerrel szerepelt. A függönygyártás és forgalmazás élvonalába tartozó kiállítókkal közös pavilonban a nagyon igényes és figyelemfelhívó stand vonzotta a látogatókat. Újdonságainkat nagy érdeklıdéssel fogadták partnereink ben elıször vettünk részt a Brüsszelben megrendezett Élégance&Prestige kiállításon, ahol exkluziv termékeinket mutattuk be. Belföldön a Dénia részt vett a Hajdúép Szakkiállításon és a szegedi Expon. Mindkét kiállításon sikeresen szerepeltek a termékeink. 6

10 A Gardénia csoport vállalatainak legfontosabb adatai A Gardénia évi konszolidált beszámolójában a társaságok köre a bázisidıszakhoz képest nem változott. A részesedések közül értékesítése miatt kikerült a Gardenia Croatia. Gardénia Csipkefüggönygyár Rt A társaság 1991-ben alakult át részvénytársasággá, akkori alaptıkéje 950 millió Ft volt ben a Gardénia nyilvános kibocsátás során alaptıkét emelt, és kilépett a nyilvános tıkepiacra. A cég alaptıkéje december 31-én változatlanul millió Ft. A Gardénia Rt a kötött és szövött függönyök feldolgozásával és forgalmazásával, illetve egyéb lakástextil termékek és kiegészítık értékesítésével foglalkozik. Dénia Kft A céget a Gardénia Rt alapította 1995-ben. Induláskori alaptıkéje 10 millió Ft volt. A Dénia Kft exkluzív kiskereskedelmi áruházláncához 2004-ben 6 lakástextil áruház tartozott. Az alapító között több lépcsıben tıkeemelést hajtott végre a társaságnál, ben egyik üzletének bérleti jogát értékesítette, így tıkeleszállítást hajtott végre december 31-én alaptıkéje 250 millió Ft. Garkonf Konfekcionáló Kft A Gardénia Rt 100%-os tulajdonosként alapította 1994-ben. A társaság függönyök, terítık szabás-varrására, csomagolására, nyomására és színesen fújt függönyök festésére alakult. A Gardénia Rt 1997-ben 19 millió Ft-os, míg 2001-ben 10 millió Ft-os tıkeemelést hajtott végre december 31- én a törzstıke 30 millió Ft volt. Gardénia Szolgáltató Kft A Gardénia Szolgáltató Kft-ben a Gardénia Rt többségi részesedéssel rendelkezik. A Gardénia Szolgáltató Kft korábban Gallon-G Kft néven mőködött. A névváltoztatással együtt a cég teljesen integrálódott a Gardénia csoportba, és az Rt részesedési aránya ben 50%-ról 66,7%-ra nıtt. A Gardénia Szolgáltató Kft törzstıkéje december 31- én 15 millió Ft volt. A társaság fı tevékenysége közületek, magánszemélyek részére teljeskörő szolgáltatás nyújtás: helyszíni felmérés, függöny konfekcionálás, függöny és kiegészítık felszerelése. D-Text 2002 Kft A D-Text 2002 Kft novemberében jött létre 3 MFt törzstıkével. A Dénia Kft végén 75%-os részesedést szerzett a cégben. A társaság feladata 2003-tól a Dénia Kft gyıri kiskereskedelmi áruházának mőködtetése. Az áruház 2004-ben is változatlan formában mőködött. Novozamocka obchodna spol. s r o A Novozamocka céget magánszemélyek alapították Szlovákiában lakástextil kiskereskedelmi hálózat mőködtetésére. A Dénia Kft 2002-ben értékesítette a cégnek a HP Habitatiot, ezen keresztül a Pozsonyban található áruházat. A Novozamocka jelenleg 4 lakástextil kiskereskedelmi áruházzal rendelkezik északi szomszédunknál. A társaság törzstıkéje eskk, amelybıl a Dénia Kft részesedése 30%. A társaság nem tartozik a Gardénia csoport konszolidációs körébe. Gardenia Croatia d.o.o. A cég a horvátországi forgalom kiépítésére alakult a Gardenia Textilhandels tulajdonaként. Törzstıkéje 18 ezer HRK. A társaság a Gardénia horvátországi értékesítési piacát ügynöki értékesítési tevékenységgel látta el ben kikerült a konszolidációs körbıl ban a társaságot a Gardénia Rt 1 EUR összegért megvásárolta, majd 2004-ben a céget értékesítettük. 7

11 A Gardénia Rt és befektetései december 31-i állapot szerint Gardénia Rt Gyır e Ft Dénia Kft Gyır e Ft 100% Garkonf Kft Gyır e Ft 100% Novozamocka Obchodna spol. s.r.o. Nové Zamky/Szlovákia e SKK 30% D-TEXT 2002 Kft Gyır e Ft 75% Gardénia Lakástextil Szolgáltató Kft Gyır e Ft 66,7% 8

12 A Gardénia csoport társaságainak legfontosabb évi adatai Gardénia Rt Dénia Kft Garkonf Kft Gardénia Szolgáltató Kft adatok ezer Ft-ban D-TEXT 2002 Kft Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen Értékesítés nettó árbevétele Export Belföld Üzemi eredmény Adózás elıtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

13 Forgalmi és piaci pozíciók értékelése Export értékesítés A Gardénia export értékesítésének árbevétele MFt-ot tett ki, ami 4%-os növekedést jelent 2003-hoz képest. Az export árbevétel nagy része továbbra is Nyugat-Európából származik. Az árbevétel legjelentısebb része, 79% a német piacon realizálódott. A nyugat-európai és tengerentúli országok közül egyedül Németországban figyelhetı meg forgalomnövekedés, 28 %-kal nıtt a forgalom az elızı évhez képest. Ez annak köszönhetı, hogy az egyik katalógusáruháznál kiválasztásra került néhány olyan nyomott, konfekcionált termék, melyek nagyon sikeresek voltak a német piacon. Másik hagyományosan nagy piacunkon, Franciaországban sajnos 28%-os forgalomcsökkenés volt tapasztalható. Ennek oka, hogy 2003-ra megnyertünk egy katalógusáruház által kiírt tendert, amely nagy forgalmat eredményezett re sajnos nem sikerült megismételnünk ezt a sikert. A legdrasztikusabb visszaesés Angliában, Észak-Amerikában és a Közel-Keleten történt, ami a %-ot is elérte. A forgalomcsökkenés hátterében a számunkra kedvezıtlenül alakult HUF/USD árfolyama állt. Szintén nagymértékő, 50%-os volt a csökkenés Finnországban, mely egyébként a legnagyobb piacaink közé tartozott. A forgalomcsökkenés egyik oka, hogy májustól jóval könnyebb lett a kínai termékeket beszállítani az európai piacra és így számunkra sokkal nehezebb versenyképesnek maradni. Az értékesítés nettó árbevétele és saját termék értékesítés mennyiségi alakulása em2 MFt Értékesítés mennyisége A kelet-európai országokban viszont jelentıs, 26%-os bıvülést értünk el. Itt legnagyobb piacaink Románia, Szlovákia és Horvátország. Szlovákiában 2%-kal csökkent a forgalom, amit gyakorlatilag stagnálásnak tekinthetünk. A többi országban azonban jelentıs növekedést értünk el. A legnagyobb fejlıdés Csehországban (67%) és Szlovéniában (36%) következett be. Ennek oka az Európai Unió bıvülése, mely megkönnyítette az említett országokba történı szállításokat. A Romániában elért 29%-os növekedés az ott nyitott új márkaüzletünknek köszönhetı. Reményeink szerint itt újabb üzletek nyitása várható, így további fejlıdésre számítunk. A kelet-európai országok vevıinél továbbra is a katalógus értékesítést alkalmazzuk, ugyanazzal a kollekcióval jelentkezünk náluk, mint belföldön. 0 Értékesítés nettó árbevétele CEFTA országok 4% Egyéb európai országok 3% Egyéb országok 2% 2003 Egyéb európai országok 5% 2004 Magyarország 43% Magyarország 47% EU tagállamok 52% EU tagállamok 44% 10

14 Belföldi értékesítés A Gardénia nem konszolidált belföldi termék értékesítésének nettó árbevétele 2004-ben 831 MFt volt, ami a évi szinthez képest 23%- os visszaesést takar. A belföldi árbevétel az Rt nettó árbevételének 42%-át tette ki. A lakástextil piacon a tendencia egész évben hanyatló volt. A belföldi piacon tömegesen megjelenı konkurencia hatására, és az olcsó importáru megjelenésével a belföldi értékesítésünk kedvezıtlenül alakult. Egyre több szereplı kényszerül osztozni a magyar piacon, a versenyhelyzet élesedik. Továbbra is észrevehetı az a trend, mely szerint a fogyasztók a szövött függönyöket, voile-okat, organzákat részesítik elınyben. Az összes többi termékcsoportnál visszaesés volt megfigyelhetı. Egyedül a szövött függönyöknél, ezen belül pedig a nyomott termékeknél tapasztalható fellendülés ben az értékesítési csatornák forgalma eltérıen alakult. A forgalombeli visszaesés a márkaüzleteknél jóval kisebb volt az átlaghoz képest. A Dénia forgalmának visszaesésében nagy szerepe lehetett annak, hogy egy üzlet forgalma kiesett, hiszen az egyik debreceni áruház bezárásra került és az Unió Áruház megnövekedett forgalma ezt nem tudta teljes mértékben pótolni. Nagyvevıinkkel is csökkent a forgalom, mivel közülük sokan saját maguk is importálni kezdtek. Az EU-hoz való csatlakozás különösen megkönnyítette számukra, hogy külföldrıl hozzanak be árut. A közületi piacon is visszaesés figyelhetı meg mind a Gardénia Szolgáltató, mind a Gardénia közületi programjának esetében. Ennek egyik oka a konkurencia erısödésében kereshetı, hiszen már a legtöbb lakástextil üzlet foglalkozik szolgáltatással és közületi megrendelésekkel. A márkaüzletek forgalma 9%-kal csökkent. Ez a szám azonban nem egyenletes forgalomváltozásokat takar. A kiemelt jelentıségő márkaüzletek forgalma változatlan maradt, illetve egyes esetekben növekedés volt megfigyelhetı. Ezekkel az üzletekkel nagyon jó a személyes kapcsolat is és esetükben a Gardéniához való kötıdés is megfigyelhetı. A visszaesés inkább a kisebb márkaüzleteknél fordul elı. Az értékesítési láncoknál is forgalomcsökkenés volt tapasztalható, ez részben a Skála Áruházlánc vásárlásainak teljes kiesésének volt köszönhetı. A márkaüzleteket továbbra is kiemelt figyelemmel kezeljük, és nagy hangsúlyt fektetünk a személyes jó kapcsolatra. Minden újdonságról, változásról folyamatosan tájékoztatjuk ıket. Rendezvényeinkre, kiállításokra való meghívásokkal, személyes találkozásokkal is ápoljuk kapcsolatunkat. A kiskereskedelmi partnerek forgalmának növelése érdekében a Gardénia nagy hangsúlyt fektet a rendelések minél gyorsabb és pontosabb teljesítésére és a kínálatnak a vevıi igényekhez való igazítására. Belföldi értékesítés csatornánként (MFt) Márkaüzletek Dénia Nagy f orgalmazók, nagy v evık Gardénia Szolgáltató Közület Egy éb v evık 11

15 Költségek és ráfordítások alakulása A Gardénia költségei 2004-ben csökkenést mutattak, amely nagyobbrészt az értékesítés csökkenésébıl következik. Az értékesítés közvetlen költségei 14%-kal csökkentek az elızı évhez viszonyítva, ezen belül az értékesítés közvetlen önköltsége 12%-kal csökkent (az árbevétel 8%-os csökkenéséhez képest). A közvetett költségek 10%-kal csökkentek, ezen belül az értékesítési és forgalmazási költségek 16%-os csökkenést mutatnak bázis idıszakhoz képest. Az igazgatási és egyéb általános költségek csökkenése a szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetı. Az összköltség eljárással számított eredménykimutatás szerint hasonló tendenciák mutathatók ki. Az anyagjellegő ráfordítások 15%-kal csökkentek, nagyobb mértékben, mint az értékesítés nettó árbevétele. Ezen belül az anyagköltségek 11%-os csökkenése összefügg a termékszerkezet átalakulásával és az értékesített mennyiség csökkenésével (17%). Az ELÁBÉ 18%-os csökkenése mögött a termékcsoportokban is tapasztalható árbevétel csökkenése húzódik meg. Legnagyobb mértékben, 22%-kal az igénybe vett szolgáltatások csökkentek. Az igénybe vett szolgáltatásoknál a forgalomcsökkenéssel összefüggı költségek (fuvar, ügynöki jutalék), valamint a szakértıi díjak csökkentek. létszámváltozás nem történt a év végihez képest. A stabil létszám ellenére csekély csökkenés (2%) figyelhetı meg a bérköltségnél és bérjárulékoknál (6%), amelyeket a túlórák csökkenése eredményezett. A személyi jellegő egyéb kifizetéseknél növekedés (9%) figyelhetı meg, a reprezentációs költség és étkezési hozzájárulás növekedése miatt. Az értékcsökkenési leírás 34%-kal csökkent a bázis idıszakhoz képest. Ennek oka, hogy a mőszaki berendezések, gépek, jármővek és az egyéb berendezések, felszerelések, jármővek értéke kevesebb volt, mint bázis idıszakban. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 39 MFt veszteséget (2003: 34 MFt nyereség) eredményezett. A változásnak több oka is van ban befejezıdtek a nagyobb értékő tárgyi eszköz értékesítések, ami a bázisban 134 MFtos eredményt jelentett. A tárgyévben ilyen jellegő ügyletekre nem került sor. A Dénia bérleti jogának értékesítése a vele járó közvetlen- és közvetett költséggel kompenzálva is kb. 80 MFt nyereséget jelentett. Fentiek eredményeként a Gardénia csoport 2004-ben 26 MFt üzemi eredményt ért el a bázis 6 MFt-tal szemben. A személyi jellegő ráfordítások 2%-kal csökkentek a bázishoz viszonyítva ben 12

16 Eredmények alakulása A Gardénia csoport évben -17 MFt pénzügyi eredményt ért el, amely jelentıs javulás a bázis idıszakhoz képest (-116 MFt). Ennek fı oka, hogy az EUR/HUF árfolyamváltozás kedvezett a cégcsoportnak. Ennek következtében a tárgyévben 18 MFt árfolyamnyereség realizálódott, a év 81 MFt árfolyamveszteségével szemben. Az elızı évi árfolyamveszteségbıl az évvégi átértékelés 35 MFt veszteséget tartalmazott. Tárgyévben számviteli politikánk nem teszi lehetıvé ennek elszámolását, pedig az átértékelés 19 MFt-tal növelné a pénzügyi eredményt. A hatékonyabb mőködés következtében a cégcsoport fix és változó költségei csökkentek, aminek hatására az üzemi eredmény 26 MFt, míg évben 6 MFt. A leányvállalatok évi eredményei összességében a csoport eredményét javították. A Garkonf Kft, amely a csoportban a termékfeldolgozási tevékenységet végzi, eredménye jelentıs mértékő javulást mutat az elızı évhez képest (-16 MFt), a évet nullszaldós eredménnyel zárta. A Gardénia Szolgáltató Kft 6 MFt nyereséget realizált, mely nagyságrendileg azonos a bázis idıszakéval. A Dénia Kft eredménye 58 MFt lett, ami jelentıs javulás a bázisidıszaki 34 MFt-os veszteséggel szemben. Ennek a jelentıs javulásnak fı oka az egyik debreceni áruház bérleti jogának eladása. A Dénia leányvállalata a D-TEXT Kft 9 MFt veszteséggel zárta a 2004-es évet. A Gardénia csoport szokásos vállalati eredménye évben 9 MFt volt. A rendkívüli eredményben 4 MFt nyereség mutatkozik. A rendkívüli bevételek soron lévı 62 MFt a bérleti jog társaságba bevont értékbıl (58 MFt) és az elengedett kötelezettségekbıl (4 MFt) tevıdik össze. A rendkívüli ráfordítások soron lévı 58 MFt a Dénia tıkekivonása. Összességében a konszolidált mérleg szerinti eredmény 11 MFt volt. Üzleti kapcsolatok A Gardénia vevıinek száma 2004-ben összesen 589 volt. A belföldi vevık száma 564-rıl 542-re csökkent, az export piacokon partnereink száma 45-rıl 47-re növekedett. A 3 legnagyobb külföldi vevı részesedése az export árbevételen belül 74%-ot tett ki, együttes súlyuk növekedett. A 3 legnagyobb belföldi vevı pedig a belföldi értékesítési forgalomból 13%-ot képviselt. A Gardénia szállítói kapcsolatai kialakításánál továbbra is a megbízhatóságot és a minıséget tartja elsıdleges szempontnak. A környezetvédelmi szempontok fokozott figyelembevétele miatt a Gardénia termékeit 1999 óta megfelelteti az ÖKO-TEX elıírásainak. A szövött függönyök alapanyagaként használt kelméket - elsısorban voile-t, sablé-t és organzát - a társaság európai és török cégektıl vásárolja. A dekor függönyök és karnis szállító partnerei elsısorban nyugat-európai országokból származnak. Kiegészítı termékeket - amelyeket a Gardénia a teljes ablak kínálat biztosítása érdekében forgalmaz - számos nemzetközi hírő nyugat európai szállítótól vásárolja. 13

17 Pénzügyi helyzet alakulása A Gardénia csoport pénzügyi helyzete az év folyamán jelentısen javult. Nagy szerepe volt ebben az eredményjavulásnak, ami a hatékonyság növekedésébıl, az árfolyamok kedvezı alakulásából, valamint egy bérleti jog értékesítésébıl származott. A mőködésbıl származó cash flow szintén javulást mutat az elızı évhez képest, de továbbra is negatív képet mutat. Ez részben annak köszönhetı, hogy a cégcsoportnál évek óta kiemelt feladat a hatékony készletgazdálkodás megvalósítása, valamint a vevı és szállítóállomány kezelése, így további javítása nem volt könnyő feladat. Erıfeszítéseink hatása meglátszott a készletszint 95 MFt-os és a követelések 31 MFt-os csökkentésében. Ez utóbbira kedvezıen hatott az EU-hoz való csatlakozás, mivel május 1-e elıtt az import beszerzések miatti vám ÁFA megfizetése jelentıs pénzügyi terhet jelentett (20-30 MFt-ot) a cégcsoportnak, amit csak utólagosan tudtunk visszaigényelni. A csatlakozás pénzügyileg egy megkönnyebbülést jelentett, mivel azóta megszünt az import utáni áfa fizetési kötelezettség. Szállítóállományunk alakulásában a forgalom,- valamint a lejárt szállítói tartozások csökkenése játszott szerepet. A hitelezés terén a Kereskedelmi és Hitelbankkal való kapcsolatunk kiegyensúlyozott volt. Hiteleink állománya az év során 117 MFt-tal csökkent a törlesztésekbıl és az elszámolt árfolyamnyereségekbıl adódóan. Az év végi záróállomány 470 MFt tett ki könyv szerinti értéken. Mint már említésre került év végén nem került sor devizakintlévıségeink átértékelésére. A december 31-i alacsony árfolyamból eredıen az átértékelés hiánya hitelállonyunknál további 18 MFt csökkenés elmaradását eredményezte. Említést érdemel még pénzügyi téren, hogy cégcsoportunk évtıl kezdıdıen mind személy,- mind áruszállító teherautóit pénzügyi lízing keretében vásárolja. Finanszírozója a Lombard Lízing Rt. A kötelezettség fennálló állománya (rövid és hosszútávú együttesen) végén 29 MFt-ot tett ki az elızı évi 20 MFt-tal szemben. A lízing konstrukciók is deviza alapon mőködnek, mivel ezáltal lényegesen kedvezıbb kamatszintet tudunk elérni. Kamatköltségeink 9%-kal csökkentek az elızı évhez képest a teljes hitelállomány csökkenésének és az árfolyamok kedvezı hatásának következtében. Pénzügyi mutatók Készáru készlet forgási sebessége (nap) 1) Év végi vevıállomány (konszolidált) (nap) 2) Saját tıke részarány (konszolidált) (%) 58,2 64,2 Adósság / Cash-flow ( konszolidált) 3) 24,6 21,2 1) 2) 3) Készáru készlet (m 2 -ben) * 365 / Értékesített mennyiség Vevıállomány * 365 / Értékesítés nettó árbevétele (Kötelezettségek + Passzív idıbeli elhatárolások) / Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközök változása 14

18 Humánerıforrás gazdálkodás A Gardénia csoport létszáma Átlagos állományi létszám(fı) Átlagbér(Ft/hónap) Gardénia Rt Garkonf Kft Gardénia Szolgáltató Kft Dénia Kft D-Text Kft Összesen A évet már a stabilizált létszámmal való mőködés jellemezte. Munkaerı mozgás az Rtben minıségi cserék és pótlások miatt történt, továbbá a GYES-rıl vagy GYED-rıl visszatérı, korábban a termelésben foglalkoztatottak munkaviszonyának megszüntetésére került sor. A létszám a raktári, a vám és szállítmányozási, valamint a mintaszoba területén csökkent. A bérfejlesztést január 1-tıl hajtottuk végre átlagosan 5%-os mértékben. Az áruterítı üzletkötık alapbérét - a konkurens cégek bérezési rendszereirıl szerzett tapasztalatok figyelembe vételéve - ennél lényegesen nagyobb mértékben emeltük, a jutalékos bérezési rendszer nagyobb teljesítményre ösztönzı változtatása mellett ban több túlóra felhasználásával oldottuk meg a feladatokat, illetve 2004-ben - a vártnál valamivel alacsonyabb teljesítés miatt - kevesebb teljesítménybér került kifizetésre, így a bérfejlesztés mértékét nem tükrözik vissza az átlagbér adatok. Az ingatlan üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos rendkívüli munkáknál a lehetıségeink szerint, a dolgozók képzettsége figyelembe vételével saját munkaerıt vettük igénybe. A Garkonf Kft a tárgyévben már sikeresen alkalmazkodott a lökésszerően jelentkezı megrendelésekhez, a piaci igényeket mind mennyiségi, mind minıségi tekintetben ki tudta szolgálni. A bérmunka területek koordinálásával, az aktuális feladatok figyelembe vételével határozott idıs munkaviszonyú dolgozók felvételével kevesebb túlórával oldotta meg a feladatokat. Év közben a szükséges kapacitásokat alapul véve a legmagasabb létszám 97 fı volt. A Dénia Kft-nél - a régi ügyvezetı rokkantosítása miatt március 1-tıl új ügyvezetı került alkalmazásra. Az áruházvezetık beszámoltatási rendszerében eszközölt változások és egyéb vezetıi intézkedések pozitív változásokat eredményeztek a mőködésben. A Debrecen, Kossuth utcai üzlet értékesítésre került, a létszám nagyobb részének munkaviszonyát felmondtuk. Debrecenben az Unió áruházban lévı üzletünk változatlan formában folytatja a vevık kiszolgálását. 15

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-20. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 21-26. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2007. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2007. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2007. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2007. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Debrecen, 2011. június 07. Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán igazgatóság

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi I. féléves beszámolója 2008. augusztus 27. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló...3 II. Általános ismertető...4 a. Cégadatok...4 b. Részvényinformációk...5 c. Cégvezetés...5 d. A

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben