TİZSDEI ÉVES JELENTÉS Gyır, április 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26."

Átírás

1 TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, április 26.

2 Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt évi MSzSz szerinti mérlegbeszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt évi konszolidált (összevont) MSzSz szerinti mérlegbeszámolója Általános cégadatok Társaság értékpapír struktúrája A Társaság tulajdonosi struktúrája Vezetı állású tisztségviselık

3 Nyilatkozat Alulírottak, mint a Gardénia Csipkefüggönygyár Rt (9025 Gyır, Csipkegyári út 11.) képviselıi, büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy a évi jelentés a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz és nem hallgat el olyan tényt, amely a Gardénia Rt helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. Gyır, április 26. Peter Zelnik Elnök-vezérigazgató.. Schmidt István Általános vezérigazgató-helyettes

4 ÉVES BESZÁMOLÓ 2004

5 Tartalomjegyzék oldal A Gardénia vezetı állású tisztségviselıi és vezetıi Általános adatok a Társaságról 4 A Gardénia fıbb pénzügyi adatai 5 A Gardénia évi legfontosabb eseményei... 6 A Gardénia Rt és befektetései A Gardénia csoport vállalatainak legfontosabb adatai. 9 Forgalmi és piaci pozíciók értékelése Költségek és ráfordítások alakulása Eredmények alakulása.. 13 Üzleti kapcsolatok.. 13 A pénzügyi helyzet alakulása Humánerıforrás gazdálkodás 15 A gazdálkodás kiemelt kockázati tényezıi A Gardénia részvények tızsdei forgalma 16 A tulajdonosi szerkezet és az értékpapír struktúra bemutatása A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt évi beszámolója. 18 Könyvvizsgálói jelentés a Gardénia Csipkefüggünygyár Rt évi beszámolójához.. 24 A Gardénia évi konszolidált beszámolója Könyvvizsgálói jelentés a Gardénia évi konszolidált beszámolójához.. 30 Felügyelı Bizottsági Jelentés 31 2

6 A Gardénia vezetı állású tisztségviselıi és vezetıi* AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Peter Zelnik Schmidt István Ivan Holler az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató az Igazgatóság tagja, általános vezérigazgató-helyettes az Igazgatóság tagja A FELÜGYELİBIZOTTSÁG TAGJAI: Dr. Békesi László Dr. Georg Kühhas Hepp László Grenczer Gábor az FB elnöke az FB elnök-helyettese az FB tagja az FB tagja A VÁLLALAT VEZETİI: Peter Zelnik Schmidt István Bakody Katalin Hegedős Péter Horváth Jánosné Domschitz József Somos Péter vezérigazgató általános vezérigazgató-helyettes értékesítés és marketing igazgató személyügyi igazgató gazdasági igazgató termelési kapcsolatok vezetıje informatikai vezetı KONSZOLIDÁLT KÖRBE BEVONT VÁLLALATOK VEZETİI: Kárpáti Tamás, Schmidt István Kárpáti Tamás Nagy András Bakody Katalin, Fejesné Kocsis Éva Dénia Kft D-TEXT 2002 Kft Garkonf Kft Gardénia Szolgáltató Kft AZ AUDITÁLÁST VÉGZİ CÉG: KPMG Hungária Kft 1139 Budapest, Váci u. 99. * december 31-i állapot szerint 3

7 Általános adatok a Társaságról Neve: Gardénia Csipkefüggönygyár Részvénytársaság Rövidített neve: Gardénia Rt Neve németül: Gardenia Spitzenfabrik AG Neve angolul: Gardenia Lace Curtain Factory PLC Alakulásának ideje, alapszabály kelte: február 19. Székhely: H-9025 Gyır, Csipkegyári u. 11. Telefon: (36-96) Fax: (36-96) Internet honlap: Cégbejegyzés ideje, helye: Gyır, április 5. Cégbejegyzés száma: Utolsó cégbírósági bejegyzés dátuma, helye (változásbejegyzés): Gyır, április 28. Alaptıke december 31-én: Ft Üzleti éve: Megegyezik a naptári évvel Idıtartam: Határozatlan idıre alakult Közzétételi helyek: Magyar Tıkepiac Budapesti Értéktızsde honlapja A beszámolóval kapcsolatban információt nyújt: Nagy Ibolya A gyárat 1911-ben Magyar Csipkegyár Rt néven az angol Frank Tatham Ltd alapította m 2 -en egy 7 gépbıl álló csipkeszövöde, valamint festı- és kikészítı üzem kezdte meg mőködését. A 20-as, 30-as években a tulajdonosi kör többször megváltozott. Az etamináruk gyártása mellett 1923-ban kezdıdött meg a függönygyártás (tüll és csipke). A II. világháború után államosították a céget. Az 50- es években a textiliparban végrehajtott összevonások kedvezıen hatottak a vállalat növekedésére: ezt követıen vált az elsı számú hazai függöny- és csipkegyártóvá. A 80-as években gyártási profilját hímzett termékekkel bıvítette februárjában 950 millió Ft alaptıkével újra részvénytársasággá alakult. Apportként az új cég tulajdonába került a Gardénia Csipkefüggönygyár teljes vagyona, az alaptıke fennmaradó része pedig készpénzen került befizetésre. A Társaság 1991-ben többségi külföldi tulajdonba került. Az irányító pakettet a mai fıtulajdonos a Hungarian Industries-Beteiligungen GmbH 1996-ban szerezte meg. A Gardénia Rt 1997-ben nyilvános részvénykibocsátás keretében értékesített részvényeket. A Társaság értékpapírjaival 2004-ben a Budapesti Értéktızsde B- kategóriájában kereskedtek. A vállalat központja a nyugat-magyarországi régió szívében, a kiváló infrastruktúrával rendelkezı Gyırben található. A Gardénia csoport fı profilja ma a kötött és szövött függönyök, valamint dekorációs anyagok feldolgozása és forgalmazása. A forgalom egyre nagyobb hányadát teszik ki a karnisok, és egyéb lakástextil kiegészítık. A Társaság mindent kínál, ami az ablak felöltöztetéséhez, az otthon harmonikus berendezéséhez szükséges. 4

8 A Gardénia fıbb pénzügyi adatai Értékesített mennyiség 1 ezer m Export ezer m Belföld ezer m MSZSZ (konszolidált adat) Értékesítés nettó árbevétele M Ft Export M Ft Belföld M Ft Üzemi eredmény M Ft Adózott eredmény M Ft Osztalék M Ft részvényre jutó osztalék Ft/db Befektetett eszközök M Ft Forgóeszközök 2 M Ft Készletek M Ft Követelések M Ft Jegyzett tıke M Ft Saját tıke M Ft Kötelezettségek 3 M Ft Mérlegfıösszeg M Ft Operatív cash-flow M Ft Átlagos állományi létszám fı Saját gyártású termékek, nem konszolidált adat 2 Aktív idıbeli elhatárolással együtt 3 Passzív idıbeli elhatárolásokkal együtt 5

9 A Gardénia évi legfontosabb eseménye Változások a Társaság belsı életében A Gardénia csoport évi eredménye (11 MFt) jelentıs javulást mutat a évi teljesítményhez képest. Az eredmény javulását a költségek csökkenése és a Dénia Kft egyik üzletének bérleti jog értékesítése eredményezte. Az Rt létszáma 3 fıvel csökkent, a csoporté nem változott bázis idıszakhoz képest. A Gardénia 2004-ban továbbra is folytatja az évtizedek óta gyakorolt alapfilozófiáját, mely szerint minden olyan terméket forgalmaz, amelyek ablak felfüggönyzésével, díszítésével és az ehhez kapcsolódó termékekkel összefügg. Tevékenységét a termeltetett anyagok egyedi speciális feldolgozására összpontosítja, valamint kiegészítı termékek gyártásával és gyártatásával kívánja továbbra is kiszolgálni a jelentıs számú vevıi igényeket. A Gardénia évben is jelentıs hozzáadott érték termelı tevékenységet folytatott. Leányvállalatok, befektetések A Dénia Kft tavaszán értékesítette egyik debreceni üzletének bérleti jogát. A Gardénia Rt vezetı testületei a reorganizáció óta folyamatosan foglalkoznak a cég legnagyobb vagyonelemének gyıri ingatlanának a hasznosítási lehetıségeivel. Ezzel kapcsolatban a vállalat vezetıinek a partnerekkel, valamint a hatóságokkal történı tárgyalásai, egyeztetései II. féléve óta intenzívebbé váltak. Jelenleg a Gardénia vezetése annak a lehetıségét vizsgálja, hogy ingatlanán egy shopping center projekt valósuljon meg. Ennek érdekében decemberében a két szomszédos ingatlant (összesen m 2 ) pályázat útján megvásárolt a MÁV-tól, továbbá a Gyır Városi Önkormányzatnál kezdeményezte az ingatlan átminısítését. Kollekció A Gardénia kínálatában megtalálható a fényáteresztı függönyök széles választéka, a klasszikus jaquard, a könnyő voile, a modern organza és az egyszerő sablé. Méretekben, mintázatokban és színekben mindenki az igényeihez illıt választhatja: az elegáns, a hagyományos, és a modern irányzatok mellett az egyedi kívánságok is megvalósíthatók. Az ez irányú vevıigények kielégítésére a Gardénia tervezıi, iparmővészei és szakemberei készséggel állnak a partnerek rendelkezésére. A dekorációs anyagok kínálata szintén nagyon széles, megtalálhatóak benne az egészen alacsony árfekvéső, de jó minıségő és az exkluzív igényeknek megfelelı kelmék is. Jellemzı ezekre a termékekre a rendkívül nagy méret-, minta - és színválaszték, az egymással való jó kombinálhatóság és természetesen a kiváló minıség. A függönyök mellett a termékkínálat része az asztalterítı-választék, de a bútorszövet és ágytakaró paletta is nagyon sok vevınél erıssége a vállalatnak. A kollekció kialakításánál nagy hangsúlyt fektettünk az exkluzív kínálatunk bıvítésére, ezeket a termékeket mintasálak segítségével értékesítjük vágó-vágó programunkban. A évben a korábbi hagyományokat folytatva megrendezésre került a tavaszi és az ıszi Függönyshow, melyeken bemutattuk aktuális kollekciónkat. Megtartottuk a kiemelkedıen sikeresnek bizonyult divatbemutató-formát és megpróbáltuk vevıinknek még vonzóbbá tenni a rendezvényeket azzal, hogy házigazdának ismert személyeket kértünk fel, és kiegészítı szórakoztató programokat is szerveztünk. Kiállítások A Frankfurtban megrendezett Heimtextil kiállításon, mely a legjelentısebb lakástextil kiállítás, a Gardénia ismét nagy sikerrel szerepelt. A függönygyártás és forgalmazás élvonalába tartozó kiállítókkal közös pavilonban a nagyon igényes és figyelemfelhívó stand vonzotta a látogatókat. Újdonságainkat nagy érdeklıdéssel fogadták partnereink ben elıször vettünk részt a Brüsszelben megrendezett Élégance&Prestige kiállításon, ahol exkluziv termékeinket mutattuk be. Belföldön a Dénia részt vett a Hajdúép Szakkiállításon és a szegedi Expon. Mindkét kiállításon sikeresen szerepeltek a termékeink. 6

10 A Gardénia csoport vállalatainak legfontosabb adatai A Gardénia évi konszolidált beszámolójában a társaságok köre a bázisidıszakhoz képest nem változott. A részesedések közül értékesítése miatt kikerült a Gardenia Croatia. Gardénia Csipkefüggönygyár Rt A társaság 1991-ben alakult át részvénytársasággá, akkori alaptıkéje 950 millió Ft volt ben a Gardénia nyilvános kibocsátás során alaptıkét emelt, és kilépett a nyilvános tıkepiacra. A cég alaptıkéje december 31-én változatlanul millió Ft. A Gardénia Rt a kötött és szövött függönyök feldolgozásával és forgalmazásával, illetve egyéb lakástextil termékek és kiegészítık értékesítésével foglalkozik. Dénia Kft A céget a Gardénia Rt alapította 1995-ben. Induláskori alaptıkéje 10 millió Ft volt. A Dénia Kft exkluzív kiskereskedelmi áruházláncához 2004-ben 6 lakástextil áruház tartozott. Az alapító között több lépcsıben tıkeemelést hajtott végre a társaságnál, ben egyik üzletének bérleti jogát értékesítette, így tıkeleszállítást hajtott végre december 31-én alaptıkéje 250 millió Ft. Garkonf Konfekcionáló Kft A Gardénia Rt 100%-os tulajdonosként alapította 1994-ben. A társaság függönyök, terítık szabás-varrására, csomagolására, nyomására és színesen fújt függönyök festésére alakult. A Gardénia Rt 1997-ben 19 millió Ft-os, míg 2001-ben 10 millió Ft-os tıkeemelést hajtott végre december 31- én a törzstıke 30 millió Ft volt. Gardénia Szolgáltató Kft A Gardénia Szolgáltató Kft-ben a Gardénia Rt többségi részesedéssel rendelkezik. A Gardénia Szolgáltató Kft korábban Gallon-G Kft néven mőködött. A névváltoztatással együtt a cég teljesen integrálódott a Gardénia csoportba, és az Rt részesedési aránya ben 50%-ról 66,7%-ra nıtt. A Gardénia Szolgáltató Kft törzstıkéje december 31- én 15 millió Ft volt. A társaság fı tevékenysége közületek, magánszemélyek részére teljeskörő szolgáltatás nyújtás: helyszíni felmérés, függöny konfekcionálás, függöny és kiegészítık felszerelése. D-Text 2002 Kft A D-Text 2002 Kft novemberében jött létre 3 MFt törzstıkével. A Dénia Kft végén 75%-os részesedést szerzett a cégben. A társaság feladata 2003-tól a Dénia Kft gyıri kiskereskedelmi áruházának mőködtetése. Az áruház 2004-ben is változatlan formában mőködött. Novozamocka obchodna spol. s r o A Novozamocka céget magánszemélyek alapították Szlovákiában lakástextil kiskereskedelmi hálózat mőködtetésére. A Dénia Kft 2002-ben értékesítette a cégnek a HP Habitatiot, ezen keresztül a Pozsonyban található áruházat. A Novozamocka jelenleg 4 lakástextil kiskereskedelmi áruházzal rendelkezik északi szomszédunknál. A társaság törzstıkéje eskk, amelybıl a Dénia Kft részesedése 30%. A társaság nem tartozik a Gardénia csoport konszolidációs körébe. Gardenia Croatia d.o.o. A cég a horvátországi forgalom kiépítésére alakult a Gardenia Textilhandels tulajdonaként. Törzstıkéje 18 ezer HRK. A társaság a Gardénia horvátországi értékesítési piacát ügynöki értékesítési tevékenységgel látta el ben kikerült a konszolidációs körbıl ban a társaságot a Gardénia Rt 1 EUR összegért megvásárolta, majd 2004-ben a céget értékesítettük. 7

11 A Gardénia Rt és befektetései december 31-i állapot szerint Gardénia Rt Gyır e Ft Dénia Kft Gyır e Ft 100% Garkonf Kft Gyır e Ft 100% Novozamocka Obchodna spol. s.r.o. Nové Zamky/Szlovákia e SKK 30% D-TEXT 2002 Kft Gyır e Ft 75% Gardénia Lakástextil Szolgáltató Kft Gyır e Ft 66,7% 8

12 A Gardénia csoport társaságainak legfontosabb évi adatai Gardénia Rt Dénia Kft Garkonf Kft Gardénia Szolgáltató Kft adatok ezer Ft-ban D-TEXT 2002 Kft Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen Értékesítés nettó árbevétele Export Belföld Üzemi eredmény Adózás elıtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

13 Forgalmi és piaci pozíciók értékelése Export értékesítés A Gardénia export értékesítésének árbevétele MFt-ot tett ki, ami 4%-os növekedést jelent 2003-hoz képest. Az export árbevétel nagy része továbbra is Nyugat-Európából származik. Az árbevétel legjelentısebb része, 79% a német piacon realizálódott. A nyugat-európai és tengerentúli országok közül egyedül Németországban figyelhetı meg forgalomnövekedés, 28 %-kal nıtt a forgalom az elızı évhez képest. Ez annak köszönhetı, hogy az egyik katalógusáruháznál kiválasztásra került néhány olyan nyomott, konfekcionált termék, melyek nagyon sikeresek voltak a német piacon. Másik hagyományosan nagy piacunkon, Franciaországban sajnos 28%-os forgalomcsökkenés volt tapasztalható. Ennek oka, hogy 2003-ra megnyertünk egy katalógusáruház által kiírt tendert, amely nagy forgalmat eredményezett re sajnos nem sikerült megismételnünk ezt a sikert. A legdrasztikusabb visszaesés Angliában, Észak-Amerikában és a Közel-Keleten történt, ami a %-ot is elérte. A forgalomcsökkenés hátterében a számunkra kedvezıtlenül alakult HUF/USD árfolyama állt. Szintén nagymértékő, 50%-os volt a csökkenés Finnországban, mely egyébként a legnagyobb piacaink közé tartozott. A forgalomcsökkenés egyik oka, hogy májustól jóval könnyebb lett a kínai termékeket beszállítani az európai piacra és így számunkra sokkal nehezebb versenyképesnek maradni. Az értékesítés nettó árbevétele és saját termék értékesítés mennyiségi alakulása em2 MFt Értékesítés mennyisége A kelet-európai országokban viszont jelentıs, 26%-os bıvülést értünk el. Itt legnagyobb piacaink Románia, Szlovákia és Horvátország. Szlovákiában 2%-kal csökkent a forgalom, amit gyakorlatilag stagnálásnak tekinthetünk. A többi országban azonban jelentıs növekedést értünk el. A legnagyobb fejlıdés Csehországban (67%) és Szlovéniában (36%) következett be. Ennek oka az Európai Unió bıvülése, mely megkönnyítette az említett országokba történı szállításokat. A Romániában elért 29%-os növekedés az ott nyitott új márkaüzletünknek köszönhetı. Reményeink szerint itt újabb üzletek nyitása várható, így további fejlıdésre számítunk. A kelet-európai országok vevıinél továbbra is a katalógus értékesítést alkalmazzuk, ugyanazzal a kollekcióval jelentkezünk náluk, mint belföldön. 0 Értékesítés nettó árbevétele CEFTA országok 4% Egyéb európai országok 3% Egyéb országok 2% 2003 Egyéb európai országok 5% 2004 Magyarország 43% Magyarország 47% EU tagállamok 52% EU tagállamok 44% 10

14 Belföldi értékesítés A Gardénia nem konszolidált belföldi termék értékesítésének nettó árbevétele 2004-ben 831 MFt volt, ami a évi szinthez képest 23%- os visszaesést takar. A belföldi árbevétel az Rt nettó árbevételének 42%-át tette ki. A lakástextil piacon a tendencia egész évben hanyatló volt. A belföldi piacon tömegesen megjelenı konkurencia hatására, és az olcsó importáru megjelenésével a belföldi értékesítésünk kedvezıtlenül alakult. Egyre több szereplı kényszerül osztozni a magyar piacon, a versenyhelyzet élesedik. Továbbra is észrevehetı az a trend, mely szerint a fogyasztók a szövött függönyöket, voile-okat, organzákat részesítik elınyben. Az összes többi termékcsoportnál visszaesés volt megfigyelhetı. Egyedül a szövött függönyöknél, ezen belül pedig a nyomott termékeknél tapasztalható fellendülés ben az értékesítési csatornák forgalma eltérıen alakult. A forgalombeli visszaesés a márkaüzleteknél jóval kisebb volt az átlaghoz képest. A Dénia forgalmának visszaesésében nagy szerepe lehetett annak, hogy egy üzlet forgalma kiesett, hiszen az egyik debreceni áruház bezárásra került és az Unió Áruház megnövekedett forgalma ezt nem tudta teljes mértékben pótolni. Nagyvevıinkkel is csökkent a forgalom, mivel közülük sokan saját maguk is importálni kezdtek. Az EU-hoz való csatlakozás különösen megkönnyítette számukra, hogy külföldrıl hozzanak be árut. A közületi piacon is visszaesés figyelhetı meg mind a Gardénia Szolgáltató, mind a Gardénia közületi programjának esetében. Ennek egyik oka a konkurencia erısödésében kereshetı, hiszen már a legtöbb lakástextil üzlet foglalkozik szolgáltatással és közületi megrendelésekkel. A márkaüzletek forgalma 9%-kal csökkent. Ez a szám azonban nem egyenletes forgalomváltozásokat takar. A kiemelt jelentıségő márkaüzletek forgalma változatlan maradt, illetve egyes esetekben növekedés volt megfigyelhetı. Ezekkel az üzletekkel nagyon jó a személyes kapcsolat is és esetükben a Gardéniához való kötıdés is megfigyelhetı. A visszaesés inkább a kisebb márkaüzleteknél fordul elı. Az értékesítési láncoknál is forgalomcsökkenés volt tapasztalható, ez részben a Skála Áruházlánc vásárlásainak teljes kiesésének volt köszönhetı. A márkaüzleteket továbbra is kiemelt figyelemmel kezeljük, és nagy hangsúlyt fektetünk a személyes jó kapcsolatra. Minden újdonságról, változásról folyamatosan tájékoztatjuk ıket. Rendezvényeinkre, kiállításokra való meghívásokkal, személyes találkozásokkal is ápoljuk kapcsolatunkat. A kiskereskedelmi partnerek forgalmának növelése érdekében a Gardénia nagy hangsúlyt fektet a rendelések minél gyorsabb és pontosabb teljesítésére és a kínálatnak a vevıi igényekhez való igazítására. Belföldi értékesítés csatornánként (MFt) Márkaüzletek Dénia Nagy f orgalmazók, nagy v evık Gardénia Szolgáltató Közület Egy éb v evık 11

15 Költségek és ráfordítások alakulása A Gardénia költségei 2004-ben csökkenést mutattak, amely nagyobbrészt az értékesítés csökkenésébıl következik. Az értékesítés közvetlen költségei 14%-kal csökkentek az elızı évhez viszonyítva, ezen belül az értékesítés közvetlen önköltsége 12%-kal csökkent (az árbevétel 8%-os csökkenéséhez képest). A közvetett költségek 10%-kal csökkentek, ezen belül az értékesítési és forgalmazási költségek 16%-os csökkenést mutatnak bázis idıszakhoz képest. Az igazgatási és egyéb általános költségek csökkenése a szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetı. Az összköltség eljárással számított eredménykimutatás szerint hasonló tendenciák mutathatók ki. Az anyagjellegő ráfordítások 15%-kal csökkentek, nagyobb mértékben, mint az értékesítés nettó árbevétele. Ezen belül az anyagköltségek 11%-os csökkenése összefügg a termékszerkezet átalakulásával és az értékesített mennyiség csökkenésével (17%). Az ELÁBÉ 18%-os csökkenése mögött a termékcsoportokban is tapasztalható árbevétel csökkenése húzódik meg. Legnagyobb mértékben, 22%-kal az igénybe vett szolgáltatások csökkentek. Az igénybe vett szolgáltatásoknál a forgalomcsökkenéssel összefüggı költségek (fuvar, ügynöki jutalék), valamint a szakértıi díjak csökkentek. létszámváltozás nem történt a év végihez képest. A stabil létszám ellenére csekély csökkenés (2%) figyelhetı meg a bérköltségnél és bérjárulékoknál (6%), amelyeket a túlórák csökkenése eredményezett. A személyi jellegő egyéb kifizetéseknél növekedés (9%) figyelhetı meg, a reprezentációs költség és étkezési hozzájárulás növekedése miatt. Az értékcsökkenési leírás 34%-kal csökkent a bázis idıszakhoz képest. Ennek oka, hogy a mőszaki berendezések, gépek, jármővek és az egyéb berendezések, felszerelések, jármővek értéke kevesebb volt, mint bázis idıszakban. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 39 MFt veszteséget (2003: 34 MFt nyereség) eredményezett. A változásnak több oka is van ban befejezıdtek a nagyobb értékő tárgyi eszköz értékesítések, ami a bázisban 134 MFtos eredményt jelentett. A tárgyévben ilyen jellegő ügyletekre nem került sor. A Dénia bérleti jogának értékesítése a vele járó közvetlen- és közvetett költséggel kompenzálva is kb. 80 MFt nyereséget jelentett. Fentiek eredményeként a Gardénia csoport 2004-ben 26 MFt üzemi eredményt ért el a bázis 6 MFt-tal szemben. A személyi jellegő ráfordítások 2%-kal csökkentek a bázishoz viszonyítva ben 12

16 Eredmények alakulása A Gardénia csoport évben -17 MFt pénzügyi eredményt ért el, amely jelentıs javulás a bázis idıszakhoz képest (-116 MFt). Ennek fı oka, hogy az EUR/HUF árfolyamváltozás kedvezett a cégcsoportnak. Ennek következtében a tárgyévben 18 MFt árfolyamnyereség realizálódott, a év 81 MFt árfolyamveszteségével szemben. Az elızı évi árfolyamveszteségbıl az évvégi átértékelés 35 MFt veszteséget tartalmazott. Tárgyévben számviteli politikánk nem teszi lehetıvé ennek elszámolását, pedig az átértékelés 19 MFt-tal növelné a pénzügyi eredményt. A hatékonyabb mőködés következtében a cégcsoport fix és változó költségei csökkentek, aminek hatására az üzemi eredmény 26 MFt, míg évben 6 MFt. A leányvállalatok évi eredményei összességében a csoport eredményét javították. A Garkonf Kft, amely a csoportban a termékfeldolgozási tevékenységet végzi, eredménye jelentıs mértékő javulást mutat az elızı évhez képest (-16 MFt), a évet nullszaldós eredménnyel zárta. A Gardénia Szolgáltató Kft 6 MFt nyereséget realizált, mely nagyságrendileg azonos a bázis idıszakéval. A Dénia Kft eredménye 58 MFt lett, ami jelentıs javulás a bázisidıszaki 34 MFt-os veszteséggel szemben. Ennek a jelentıs javulásnak fı oka az egyik debreceni áruház bérleti jogának eladása. A Dénia leányvállalata a D-TEXT Kft 9 MFt veszteséggel zárta a 2004-es évet. A Gardénia csoport szokásos vállalati eredménye évben 9 MFt volt. A rendkívüli eredményben 4 MFt nyereség mutatkozik. A rendkívüli bevételek soron lévı 62 MFt a bérleti jog társaságba bevont értékbıl (58 MFt) és az elengedett kötelezettségekbıl (4 MFt) tevıdik össze. A rendkívüli ráfordítások soron lévı 58 MFt a Dénia tıkekivonása. Összességében a konszolidált mérleg szerinti eredmény 11 MFt volt. Üzleti kapcsolatok A Gardénia vevıinek száma 2004-ben összesen 589 volt. A belföldi vevık száma 564-rıl 542-re csökkent, az export piacokon partnereink száma 45-rıl 47-re növekedett. A 3 legnagyobb külföldi vevı részesedése az export árbevételen belül 74%-ot tett ki, együttes súlyuk növekedett. A 3 legnagyobb belföldi vevı pedig a belföldi értékesítési forgalomból 13%-ot képviselt. A Gardénia szállítói kapcsolatai kialakításánál továbbra is a megbízhatóságot és a minıséget tartja elsıdleges szempontnak. A környezetvédelmi szempontok fokozott figyelembevétele miatt a Gardénia termékeit 1999 óta megfelelteti az ÖKO-TEX elıírásainak. A szövött függönyök alapanyagaként használt kelméket - elsısorban voile-t, sablé-t és organzát - a társaság európai és török cégektıl vásárolja. A dekor függönyök és karnis szállító partnerei elsısorban nyugat-európai országokból származnak. Kiegészítı termékeket - amelyeket a Gardénia a teljes ablak kínálat biztosítása érdekében forgalmaz - számos nemzetközi hírő nyugat európai szállítótól vásárolja. 13

17 Pénzügyi helyzet alakulása A Gardénia csoport pénzügyi helyzete az év folyamán jelentısen javult. Nagy szerepe volt ebben az eredményjavulásnak, ami a hatékonyság növekedésébıl, az árfolyamok kedvezı alakulásából, valamint egy bérleti jog értékesítésébıl származott. A mőködésbıl származó cash flow szintén javulást mutat az elızı évhez képest, de továbbra is negatív képet mutat. Ez részben annak köszönhetı, hogy a cégcsoportnál évek óta kiemelt feladat a hatékony készletgazdálkodás megvalósítása, valamint a vevı és szállítóállomány kezelése, így további javítása nem volt könnyő feladat. Erıfeszítéseink hatása meglátszott a készletszint 95 MFt-os és a követelések 31 MFt-os csökkentésében. Ez utóbbira kedvezıen hatott az EU-hoz való csatlakozás, mivel május 1-e elıtt az import beszerzések miatti vám ÁFA megfizetése jelentıs pénzügyi terhet jelentett (20-30 MFt-ot) a cégcsoportnak, amit csak utólagosan tudtunk visszaigényelni. A csatlakozás pénzügyileg egy megkönnyebbülést jelentett, mivel azóta megszünt az import utáni áfa fizetési kötelezettség. Szállítóállományunk alakulásában a forgalom,- valamint a lejárt szállítói tartozások csökkenése játszott szerepet. A hitelezés terén a Kereskedelmi és Hitelbankkal való kapcsolatunk kiegyensúlyozott volt. Hiteleink állománya az év során 117 MFt-tal csökkent a törlesztésekbıl és az elszámolt árfolyamnyereségekbıl adódóan. Az év végi záróállomány 470 MFt tett ki könyv szerinti értéken. Mint már említésre került év végén nem került sor devizakintlévıségeink átértékelésére. A december 31-i alacsony árfolyamból eredıen az átértékelés hiánya hitelállonyunknál további 18 MFt csökkenés elmaradását eredményezte. Említést érdemel még pénzügyi téren, hogy cégcsoportunk évtıl kezdıdıen mind személy,- mind áruszállító teherautóit pénzügyi lízing keretében vásárolja. Finanszírozója a Lombard Lízing Rt. A kötelezettség fennálló állománya (rövid és hosszútávú együttesen) végén 29 MFt-ot tett ki az elızı évi 20 MFt-tal szemben. A lízing konstrukciók is deviza alapon mőködnek, mivel ezáltal lényegesen kedvezıbb kamatszintet tudunk elérni. Kamatköltségeink 9%-kal csökkentek az elızı évhez képest a teljes hitelállomány csökkenésének és az árfolyamok kedvezı hatásának következtében. Pénzügyi mutatók Készáru készlet forgási sebessége (nap) 1) Év végi vevıállomány (konszolidált) (nap) 2) Saját tıke részarány (konszolidált) (%) 58,2 64,2 Adósság / Cash-flow ( konszolidált) 3) 24,6 21,2 1) 2) 3) Készáru készlet (m 2 -ben) * 365 / Értékesített mennyiség Vevıállomány * 365 / Értékesítés nettó árbevétele (Kötelezettségek + Passzív idıbeli elhatárolások) / Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközök változása 14

18 Humánerıforrás gazdálkodás A Gardénia csoport létszáma Átlagos állományi létszám(fı) Átlagbér(Ft/hónap) Gardénia Rt Garkonf Kft Gardénia Szolgáltató Kft Dénia Kft D-Text Kft Összesen A évet már a stabilizált létszámmal való mőködés jellemezte. Munkaerı mozgás az Rtben minıségi cserék és pótlások miatt történt, továbbá a GYES-rıl vagy GYED-rıl visszatérı, korábban a termelésben foglalkoztatottak munkaviszonyának megszüntetésére került sor. A létszám a raktári, a vám és szállítmányozási, valamint a mintaszoba területén csökkent. A bérfejlesztést január 1-tıl hajtottuk végre átlagosan 5%-os mértékben. Az áruterítı üzletkötık alapbérét - a konkurens cégek bérezési rendszereirıl szerzett tapasztalatok figyelembe vételéve - ennél lényegesen nagyobb mértékben emeltük, a jutalékos bérezési rendszer nagyobb teljesítményre ösztönzı változtatása mellett ban több túlóra felhasználásával oldottuk meg a feladatokat, illetve 2004-ben - a vártnál valamivel alacsonyabb teljesítés miatt - kevesebb teljesítménybér került kifizetésre, így a bérfejlesztés mértékét nem tükrözik vissza az átlagbér adatok. Az ingatlan üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos rendkívüli munkáknál a lehetıségeink szerint, a dolgozók képzettsége figyelembe vételével saját munkaerıt vettük igénybe. A Garkonf Kft a tárgyévben már sikeresen alkalmazkodott a lökésszerően jelentkezı megrendelésekhez, a piaci igényeket mind mennyiségi, mind minıségi tekintetben ki tudta szolgálni. A bérmunka területek koordinálásával, az aktuális feladatok figyelembe vételével határozott idıs munkaviszonyú dolgozók felvételével kevesebb túlórával oldotta meg a feladatokat. Év közben a szükséges kapacitásokat alapul véve a legmagasabb létszám 97 fı volt. A Dénia Kft-nél - a régi ügyvezetı rokkantosítása miatt március 1-tıl új ügyvezetı került alkalmazásra. Az áruházvezetık beszámoltatási rendszerében eszközölt változások és egyéb vezetıi intézkedések pozitív változásokat eredményeztek a mőködésben. A Debrecen, Kossuth utcai üzlet értékesítésre került, a létszám nagyobb részének munkaviszonyát felmondtuk. Debrecenben az Unió áruházban lévı üzletünk változatlan formában folytatja a vevık kiszolgálását. 15

19 A gazdálkodás kiemelt kockázati tényezıi A Gardénia nagymértékben ráutalt fontosabb vevıire, és bár nagy hangsúlyt fektet a már meglévı kapcsolatok ápolására és új partnerek felkutatására elképzelhetı, hogy a cég a tömegesen megjelenı konkurencia következtében elvesztheti egy vagy több kulcsfontosságú partnerét. A belföldi piacon az uniós csatlakozás következtében a nyugateurópai gyártók már személyesen képviseltetik magukat, ami belföldi piacvesztéshez vezethet és árbevétel kiesést eredményezhet. A társaság mőködésére, a termékek értékesítésére kedvezıtlen hatással van a fogyasztói ízlés és a divat elmozdulása, amely sok esetben a függönyök helyett, más helyiség árnyékolási technikákat, vagy az árnyékolás teljes mellızését jelent. A Gardénia forgalmára, eredményére bizonyos nemzetközi gazdasági tendenciák (általános gazdasági növekedés, világpolitika alakulása, olajár) nagy hatást gyakorolnak, amelyeket elsısorban a fıbb vevı országok keresletének változása (Magyarország, EU) és meghatározott országok makrogazdasági adatai jellemeznek, ahonnan a cég fıbb konkurensei vagy beszállító partnerei származnak (Törökország, Közép-Európa). A Gardénia gazdálkodására és eredményére jelentıs hatással bír a Magyar Nemzeti Bank árfolyampolitikája, mivel a társaság beszerzése csaknem teljes egészében importból történik, valamint a hitelállományának nagy része is devizában áll fenn, amely meghaladja a realizálódó export bevételek nagyságrendjét. Ezért az esetleges forint leértékelés a vállalat eredményére kedvezıtlenül hatna. A Gardénia részvények tızsdei forgalma A tıkepiaci törvény elıírásainak megfelelıen a társaság a nyomdai úton elıállított részvényeket dematerializált részvénnyekké alakította. Az átalakítása október 11-ével sikeresen lezárult. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott db részvény helyébe lépı dematerializált részvényt (ami a társaság alaptıkéjének 0,4%-a) a Gardénia a törvényi elıírásoknak megfelelıen a Budapesti Értéktızsdén keresztül értékesítette. A társaság a pénzbeli ellenértéket (105 Ft/db) az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembevételével meghatározott idıpontig fizeti ki. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt részvényei a Budapesti Értéktızsde B kategóriájában forogtak. A részvényekre 444 db üzletkötés született, 41,6 MFt árfolyamértéken. A paketten forgó db értékpapír átlagára 102 Ft/db volt, a legmagasabb kötés 124 Ft/db, a legalacsonyabb pedig 72 Ft/db áron történt. A részvény a 2004-es évet 116 Ft/db áron zárta, amely érték 59%-kal magasabb az elızı évi záró árfolyamnál (73 Ft/db). Ugyanakkor a Budapesti Értéktızsde BUX indexe 2004-ben 9.456,28 pontról ,57 pontra, azaz 56%- kal nıtt. 16

20 A tulajdonosi szerkezet bemutatása A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt darab részvényének tulajdonosi szerkezete december 31-én: Intézményi befektetık: 74,3% ebbıl belföldi 7, ebbıl külföldi 67, Magánszemélyek: 25, ebbıl belföldi 25, ebbıl külföldi 0, Összesen 100,0% db A Gardénia Rt 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezı tulajdonosa a Hungarian Industries- Beteiligungen GmbH, mely befektetési holdingként mőködik. Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjainak részvénytulajdona a december 31-i részvénykönyvi állapot szerint: Peter Zelnik Schmidt István Ivan Holler Dr Békesi László Dr Georg Kühhas Hepp László Grenczer Gábor 0 db db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db A Gardénia Rt alaptıkéje ,- Ft, ami db, egyenként 500 Ft névértékő, névre szóló dematerializált törzsrészvényre oszlik. A társaság tulajdonában december 31-én, valamint december 31-én és az év folyamán sem volt saját tulajdonú részvénye. 17

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2005. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok szerint

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elsı féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elsı féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2009. elsı féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelıen készítette

Részletesebben