TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK RÉSZÉRE BVK~HOLDING KÖZGYŰLÉSE. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK RÉSZÉRE BVK~HOLDING KÖZGYŰLÉSE. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ"

Átírás

1 BVK~HOLDING TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi ll. negyedéves tevékenységéről ( ) l

2 BVK~ HOLDING TARTALOMJEGYZÉK l. BEVEZETŐ ll. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE lll. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG 2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 3. JOGI IGAZGATÓSÁG 4. HRIGAZGATÓSÁG 5. PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG 6. VÍZI-KÖZMÜ PROJEKTIGAZGATÓSÁG 7. KÖZSZOLGÁLTATÁSI PROJEKTSZERVEZET 8. VAGYONGAZDÁLKODÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG 9. INFORMATIKAI PROJEKTIGAZGATÓSÁG 10. BELSÖ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG Mellékletek: 1. FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT ÜTEMTERV A BVK HOLDING ZRT ÁPRILIS JÚNIUS 30. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT SZERZÖDÉSEI 3. A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS ll. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT, BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI 4. VÁLLALATKAPCSOLATI VISZONYOK 5. BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT l. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 2

3 BVK~HOLDING l. BEVEZETŐ A BVK HOLDING Zrt. (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) számú Föv. Kgy. határozata alapján a müködéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság Alapító Okiratának VII. fejezet pontja alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről. A év ll. negyedévéről készített beszámolóban a korábban már kialakított tartalmi felépítés alapján, az előző beszámolókhoz hasonlóan ősszegezzük a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, valamint kitérünk a tárgy időszakban a Társaság és a BVK Csoport cégeljárással kapcsolatos ügyeire. Az átlátható müködés érdekében szarvezeti egységenként bemutatjuk, hogy milyen jelentösebb feladatok ellátására került sor az adott szarvezeti egységek, illetve az egyes projektek által. A közszolgáltatási szerzödések fejlesztésére irányuló program főbb eredményei is bemutatásra kerülnek, továbbá a Társaság belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló összefoglalót is tartalmazza a beszámoló. A vállalatirányítási felkészülési projektek eredményeként a beszámolással érintett idöszakban jelentős szabályozások készültek vállalatcsoporti szinten, valamint a Társaság tekintetében is szélesebb körüvé vált a belső kontroll azáltal, hogy több vállalati szintű szabályozás megújítására sor került. A mallékletek közölt bemutatásra kerülnek a Felkészülési Projekt ütemterve, a BVK HOLDING Zrt ll. negyedévében megkötött szerzödései, a Fővárosi Közgyűlés ebben az időszakban meghozott, BVK HOLDING Zrt-vel kapcsolatos határozatai. A mallékletek tartalmazzák továbbá a cégcsoporton belüli vállalatkapcsolati viszonyok bemutatását, és a Társaság l. féléves gazdálkodási adatait. ll. AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE április-június hónapokban 4 igazgatósági ülés (2013. április 11, április 30., május 23. és június 25.) és 14 igazgatósági levélszavazás megindítására került sor, az Igazgatóság összesen 96 darab határozatot hozott. Az Igazgatóság az alábbi kiemeitjelentőségű témákkal foglalkozott év ll. negyedévében: április 5-én a "BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrész adásvétele" tárgyban kezdeményezett levélszavazás során az Igazgatóság javaslatot tett a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a Társaság BKSZT Kft.-ben meglévő 49,8 %-os üzletrészére ajánlatot tegyen a BFVK Zrt. által készített üzletrész-értékelés alapján, valamint a vonatkozó szerzödés jóváhagyására. A testület 2013 áprilisában jóváhagyta a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését szabályozó Bérleti és üzemeltetési Szerzödés valamint Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerzödés megkötését azzal a feltétellel, hogy a szerzödések hatálybalépésének időpontjáig a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep kizárólagos üzemeltetési jogát a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek biztosítja. Az Igazgatóság júniusi levélszavazása során jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat- BKSZT Kft-ben meglévő 50,2 %-os - üzletrészének Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő átruházását. 3

4 BVK~HOLDING IL április 11-én az Igazgatóság megtárgyalta a BVK tagvállalatok számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóit, melyeket kivétel nélkül elfogadott; április 30-án a BKSZT Kft. és a BVK HOLDING Zrt. éves beszámolóit tárgyalta, melyeket szintén elfogadott és javasolt a legfőbb szervnek elfogadásra. IL3. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága április 11-i ülésén az IT SSC projektet felfüggesztette. A testület határozatban rögzítette, hogy a projekt inditásakor elérni kívánt célt továbbra is jónak tartja, ugyanakkor nem kívánja kockáztatni azt, hogy a BVK HOLDING Zrt. tulajdonosi műkődéséhez alapvetően szükséges tervezési, kontrolling, adatbiztonsági folyamatok ne teljesüljenek a projekt által megcélzott január 1-i időpontig április 30-án a projekt induló fázisának visszaállítására irányuló cselekvési programot az Igazgatóság elfogadta, azonban az IT SSC projekt megfelelő alternatív kiváltásáról még nem született döntés. 114 A Társaság évi üzleti és közbeszerzési tervét az Igazgatóság április végén tárgyalta, a BVK HOLDING Zrt évi üzleti tervét két változattal (a Fővárosi Önkormányzattal kötendő kőzszolgáltatási szerzödéssel vagy közszolgáltatási szerződés nélkül) illetve a Társaság évi közbeszerzési tervét a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. IL5. A testület levélszavazás útján elfogadta a menedzsment által készített, a Közgyűlés felé benyújtandó negyedéves beszámolót a év L negyedévéröl, valamint június végi ülésén jóváhagyta a Társaság évi összesített előrehaladási jelentését, melynek jövőbeni rendszeresítésére kérle fel a BVK operatív vezetését!!.6.,11,z Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát, melyet a Közgyűlés május 29-én jóváhagyott; a BVK Csoport tagvállalataira vonatkozó javadalmazási szabályzato! - az FKF Zrt. kivételével - az Igazgatóság szintén elfogadta a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében. IL7. A Nemzetközi Tevékenységek Koordinációs Rendjére Vonatkozó Szabályzato! (vállalatcsoport szintü szabályzat) az Igazgatóság június 25-i ülésén elfogadta. A szabályzat a BVK társaságok nemzetközi tevékenységének koordinációs rendjét határozza meg, megalapozza az együttműködést és harmonizáita a társaságok hatályos tárgyban i szabályzatait Szintén a június 25-i ülésen elfogadásra került a BVK Holding ingatlangazdálkodási koncepciója, melyet a BVK szakmai irányítása alatt működő projektszarvezet készített és a BVK Csoport ingatlanállományának felmérését tartalmazza jogi, műszaki, gazdasági szempontból A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elfogadta az üzleti tervek várható teljesítéséről szóló beszámolók (prognózis) készílés szabályait és a vállalatcsoporti Kontrolling Szabályzatba történő beépítését kérle, továbbá jóváhagyta a Holding által használatos évi tervezési paramétereket ILS. A április 11-i ülésen az Igazgatóság tagjai által megtárgyalásra került A BVK HOLDING Zrt. feladatrendszere c. előterjesztés, mely a Társaság alaptevékenységén túlmutató közszolgáltatásszervezési feladatellátás rendezésére tett javaslatot Az Igazgatóság jóváhagyta a BVK operatív vezetése által előkészített, Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésére benyújtandó szakmai előterjesztéstervezetet Tekintettel arra, hogy régóta megoldatlan probléma a Társaság és a Fővárosi 1 A prognózis az üzleti terv várható teljesüléséről készített tagvállalati beszámoló. A tagvállalatoknak minden negyedévet követően kell prognózist készíteniük, az adott negyedév főkönyvi zárását követően, a tárgyidőszak tény adatainak, illetve a tárgyávből hátralévő időszak várható adatainak felhasználásával, majd azt a negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani a BVK HOLDING Zrt részére. 4

5 BVK~HOLDING Önkormányzat közölti szerződéses jogviszony rendezetlensége és tevékenységei között számos olyan feladatot lát el, amelyek nem kötődnek közvetlenül a tagvállalataival kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásához, 2013 májusában az Igazgatóság döntött a Fővárosi Önkormányzattal történő együttmüködési-keretmegállapodás megkötéséről Jelentösebb tagvállalati elöterjesztések: Az Igazgatóság júniusban ülés tartása nélkül meghozott határozatában hozzájárult az FTSZV Kft. folyószámla hitelkeret szerzödés megkötéséhez a beszerzési eljárásban kiválasztott OTP Bank Nyrt.-vel. A testület támogatta, hogy a Budapest XVIII. ker Ipacsfa u. 14. sz. alatti ingatlan FKF Zrt. tulajdonában álló Y>-ed tulajdoni hányada a KEOP-1.1.1/B/ jelű pályázatban foglaltaknak és a pályázat feltételeinek megfelelöen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerüljön. Alapító okirati rendelkezéseknek megfelelöen a FŐKERT Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának ügyrendjét az Igazgatóság jóváhagyta. A testület támogatta a BGYH Zrt. tulajdonában lévő Csillaghegyi Strandfürdö és Uszoda déli területe m2-es részének bérbe adása céljából történő pályázat kiírását. A BVK Igazgatósága több ingatlan hasznosítással kapcsolatos előterjesztést tárgyalt (pl. Budaloki temető virágüzlet hasznosítása, BGYH-ORFI megállapodás) ll. negyedévében is. Annak érdekében, hogy az engedélyezési ügymenet a továbbiakban még operatívabbá és gördülékenyebbé váljon, a menedzsment új eljárásrendet javasolt a Vállalatcsoporthoz tartozó tagvállalatok tulajdonában, használatában álló ingatlanok, ingatlanrészek bérbeadására, haszonkölcsönbe adására, üzemeltetésbeadására és egyéb hasznosítására vonatkozó hatáskörök rendezésére, melyet az Igazgatóság elfogadott. lll. A FELÜGYELŐBIZOTISÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE A tárgyidöszakban a Felügyelőbizottság 4 ülést és 3 levélszavazást tartott, összesen 35 határozatot hozott, amelyek közül a lényegesebbek a következök voltak. A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolta a következöket A BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatát. A BKSZT Kft-ben meglévő 49,8 %-os üzletrész adásvételét OOO Ft vételárral A fővárosi közfürdök működtetésével kapcsolatos egyes kérdések című Igazgatóság által javasolt előterjesztést. A BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalói évi prémiumteljesítésének elszámelását és kifizetésének engedélyezését. A Fővárosi Önkormányzat részére a BVK HOLDING Zrt.-vel együttműködési keret-megállapodás megkötésére tett javaslatot, valamint az Alapító Okirat 1 O. szám ú módosítását. A BVK HOLDING Zrt évről szóló éves beszámolóját és üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentéssei és az ülésen elhangzott kiegészítésekkel, valamint az Igazgatóság 103/2013. (IV.30.) számú határozatában foglaltakban az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatát. A BVK HOLDING Zrt évi üzleti tervét és a évi közbeszerzési tervét. A BVK Zrt. Javadalmazási szabályzatával összefüggö Alapító Okirat 11. számú módosítását (levélszavazás). A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója, gazdasági-, stratégiai-, jogi- és HR igazgatója részére összeállított - az Igazgatósági együttes ülésen elhangzott módosításokkal évi prémiumfeladatok célkitűzéseit, valamint a vezető állású munkavállalók prémiumfeladat kitűzését. 5

6 BVK~HOLDING A BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti évi konszolidált éves beszámolóját és konszolidált üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentésével az Igazgatósággal együttes ülésen elhangzott kiegészitésekkel, módositási javaslatokkal. A BVK HOLDING Zrt évi l. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót (levélszavazás). A Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. kapcsán a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft-ben fennálló üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítésére című közgyűlési elóterjesztés véleményezése tárgyú előterjesztést (levélszavazás). Az FB napirendre tűzte és tudomásul vette az alábbiakat: A BVK HOLDING Zrt. irat- és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentést. A regionális ügyfélszolgálati centrum megvalósitásának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerzödés megszüntetés körülményeinek tárgyában lefolytatott vizsgálatról készült ellenőrzési jelentést és annak javaslataira összeállitott intézkedési tervról szóló tájékoztatót. A BVK HOLDING Zrt. irat-és dokumentumkezelés szabályozásának és annak betartásának vizsgálatáról készült jelentést, és annak javaslataira összeállitott intézkedési tervról szóló tájékoztatót. Az összefoglaló beszámoló a BVK HOLDING Zrt évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A Felügyelőbizottság évi munkaterve időarányos teljesítését. A évi Belső Ellenőrzési Tervek végrehajtásáról szóló vállalatcsoport-szintű beszámolót. Az Igazgatóság elnöke részéről hatásáról. tájékoztatás hangzott el a rezsicsökkentés társaságokra gyakorolt IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE IV/1. STRATÉGIAI ÉS NEMZETKÖZIIGAZGATÓSÁG 1.1. A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága június 20-i ülésén megtárgyalta a társaság stratégiáját, és úgy rendelkezett, hogy a stratégiát az igazgatósági ülésen elhangzottak szerint korrigálandó tartalommal elfogadja. A korrigált BVK HOLDING Zrt. stratégia elkészült és elöterjesztésre került a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának tájékoztatásra. Az Igazgatóság a október 18-i ülésén a korrigált stratégiát elfogadta, és felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés elé. A BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztését megelőzően azonban elengedhetetlen volt a társaság stratégiai irányainak megtárgyalása a Fővárosi döntéshozókkal, hiszen a koordinációs egyeztetések eredménye a stratégia módositását is indokolttá tehette. Az elhúzódó egyeztetési folyamat eredményeképpen a március 28-án szűkebb körben megtartott Fővárosi Vezetöi Értekezleten született döntés a BVK HOLDING Zrt. feladatrendszerének tisztázása terén. A március 28-án megtartott Fővárosi Vezetöi Értekezleten született döntések tükrében a BVK feladatrendszerének tisztázásával kapcsolatban Igazgatósági előterjesztés, majd Fővárosi Közgyűlési 6

7 BVK~HOLDING előterjesztés került benyújtásra a második negyedévben, valamint szükségessé vált a BVK HOLDING Zr!. középtávú stratégiájának módosítása és a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő ismételt terjesztése elfogadásra. Az Igazgatóság jóváhagyását követően a BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra elöterjesztésre kerül a Fővárosi Közgyűlés elé várhatóan a harmadik negyedévben Vállalatcsoport szintű IT integrációs projekt újratervezése A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 89/2013.(1V. 11.) számú határozatával az IT SSC projektet felfüggesztette, majd a 104/2013.(1V.30.) határozatával utasította a Társaság vezérigazgatóját az IT SSC-t kiváltó, megfelelő alternatíva kidolgozására. Az alternatív javaslat elkészült, melyet az Igazgatóság a július 8-i ütésén fogadott el azzal, hogy a Társaság az eredetileg kitűzött üzleti célokat lépcsőzetesen érje el, és felkérte a vezérigazgató!, hogy a projekt előrehaladásáról negyedévente számoljon be az lgazgatóságnak A vállalatcsoport színtű kockázatkezelési rendszer kialakításának megkezdése Megkezdődött a csoportszintű kockázatkezelési rendszer kialakítása. Felmértük, mely vállalatok rendelkeznek már valamilyen formában kockázatkezelési tevékenységgel, illetve a FÖTÁV Zrt., és az FKF Zrt. esetében tanulmányoztuk is e folyamatokat, hogy a csoportszintű szabályozás figyelemmel legyen a már meglévő sajátosságokra. Megkezdődött a Kockázatkezelési Keretszabályzat elkészítése, amely az Igazgatóság augusztus 29-i ülésére kerül beterjesztésre terveink szerint, valamint előkészületeket tettünk a külső tanácsadó kiválasztásához, aki/amely a kockázatkezelési szabá!yok implementálásában lesz segítségünkre 1.4. Díjbeszedés! struktúra modell megvalósításának vizsgálata Az Igazgatóság március 26-i ütésén tárgyalta a "BVK HOLDING Zrt. által létrehozandó közös Dljbeszedési-Számlázási Szaigáitató Központ kialakltásának lehetöségei" című előterjesztést, és úgy határozott, hogy amennyiben nem tisztázhatók egyértelmüen, hogy a létrehozandó társaságnak kizárólagos jog biztosítható-e a fővárosi közmücégek díjbeszedési-számlázási tevékenységél illetően, a közbeszerzési vonatkozások figyelembevételével, akkor más alternatívák kidolgozásával kell megteremteni a versenyhelyzetet a jelen körülményekhez képest. Mindeközben a DBH Zrt.-nél tulajdonosváltásra került sor, ezért új alternatlvák vizsgálata kezdődött meg, amely jelenleg is folyik, és amelynek eredményét a lll. negyedév során kívánjuk az Igazgatóság elé terjeszteni Felkészülési Projekt A Stratégiai Igazgatóság összefogásában megvalósuló, a vállalatcsoport holdingszerű működését kialakító és továbbfejlesztő Felkészülési Projekt az előzetes ütemterv (1. számú melléklet) szerint haladt. A tagvállalatok első számú vezetöinek részvételével működö Felkészülési Intéző Bizottság június 20-ig faxos szavazás keretében az alábbi projekt terméket fogadta el: Ingatlan és vagyongazdálkodási alprojekt: Ingatlangazdálkodási koncepció

8 BVK~HOLDING 1.6. Energiahatékonysággal és költségmegtakarítással összefüggö intézkedések (Holding szintű földgáz beszerzés a évre) A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága a Stratégiai Igazgatósággal együttműködve koordinálja a központosított, 2013/2014. gázévre vonatkozó, BVK tagvállalatok és csatlakozó társaságok közbeszerzését 1.7. KEOP 2 EU pályázati projekt- FKF Zrt. A KEOP-1.1.1/B pályázati lehetőség a évben újra kiírásra került módosított tartalommal, így a Fávárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több, az FKF Zrt.-t érintő beruházási projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projekt sikerességét. A pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata január 31-én nyújtotta be, míg a hiánypótlás, illetve a további tisztázó válaszok február 19-én és március 8-án került benyújtásra. A pályázat támogatásáról a második negyedévben a hivatalos döntés is megszületett. A második negyedévben folytatódott az első negyedévben megkezdett ingatlankérdések tisztázása és az önrészfizetést dokumentáló szerződések kidolgozása. Az ingatlankérdés továbbra is sarkalatos pontja a projektnek, így a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság mellett a Vagyongazdálkodási projekt Igazgatóság is folyamatosan együttműködik a témában Az EU-s (KEOP) pályázati projektek támogatása A EU-s (kiemelten a KEOP) pályázati lehetőségek a év végén év elején újra kiírásra kerültek/kerülnek módosított tartalommal, így a tagvállalatok és/vagy a Fővárosi Önkormányzat ismét részt tud venni több projekttel. A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság javaslattevő, véleményező és támogató tevékenységével segíti a projektek sikerességét A Holding vállalatcsoport stratégiai manitoring tevékenységének kidolgozása A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság a második negyedévben véglegesítette a manitoring tevékenységek koncepcióját, melynek kiemeit része volt a stratégiai manitoring koncepció annak mellékleteivel (stratégiai manitoring riportok). A koncepciónak a BVK HOLDING Zrt. vezetői értekezletére, majd a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé történő terjesztése a április hónapban megtörtént A második negyedévben lezajlott a koncepció tagvállalati véleményeztetése, valamint számos belső egyeztetés, melyeket követöen a stratégiai manitoring tevékenység külön szabályzatba való beépítése (Stratégiai Manitoring Szabályzat) a második negyedévben, míg annak a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által történő elfogadása a július hónapban a 247/2013. (VII. 30.) szám ú határozatával történt meg A Holding vállalatcsoport nemzetközi tevékenységek koordinációjának szabályozása A Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság a második negyedévben véglegesitette a nemzetközi tevékenységek koordinációs rendjéről szóló szabályzat tervezetét, miután a BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezlele a szabályzatnak a további módosítását kezdeményezte. A véglegesített 8

9 BVK~HOLDING szabályzato! a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a június 25-i ütésén fogadta el a 166/2013. (VI.25.) számú határozatával BVK HOLDING Zrt évi munkaterve A BVK HOLDING Zrt. Vezetöi Értekeztete a február 11-i ülésénelfogadta a BVK HOLDING Zrt évi munkatervének január 31-i határidövei aktualizált változatát. A munkaterv teljesülésének havi szinten történő nyomon követésével kapcsolatos manitoring feladatokat a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság látja el. A feladatok teljesülését bemutató jelentés összeállítására korábban 3 havonta került sor, de a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának döntése értelmében március hónaptól az aktualizálásra minden hónap végén sor kerül Budapest új Városfejlesztési Koncepciója A Fővárosi Közgyűlés 512/2011. (IV.6.) szám ú határozatával döntött arról, hogy készüljön el Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója. A koncepció első munkarészéröl a Helyzetelemzésröl, 2011 novemberében kapott tájékoztatást a Fővárosi Közgyű lés, míg az ebből kidolgozott Célrendszert 2012 januárjában fogadta el. A meghatározott célok priorizálása az erre a feladatra összeállított Stratégiai Munkacsoport segítségével történt meg. A Munkacsoport ülésein a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviselte a BVK HOLDING Zrt.-t. A priorizált célok alapján a kidolgozott átfogó prograrnak jóváhagyására, valamint a kidolgozott indikátorok továbbfejlesztésére is a Stratégiai Munkacsoport segitségével került sor. Budapest új Városfejlesztési Koncepciójának Fővárosi Közgyűlés által történő elfogadása a április hónapban történt meg. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), ami a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósitását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program szintén egy erre a feladatra összeállitott Stratégiai Munkacsoport segitségével kerül kialakitásra, mely ülésein szintén a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság képviseli a BVK HOLDING Zrt.-t. Az ITS második-harmadik negyedévében kerül kidolgozásra és elfogadtatásra. IV/2. GAZDASÁGIIGAZGATÓSÁG A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága második negyedévében a folyamatosan felmerülő, illetve aszokásos tevékenységébe tartozó feladatok elvégzésén kivül az alábbiakat látta el: 2.1. A BVK HOLDING Zrt l. félévi gazdálkodása A Társaság gazdáikadását bemutató eredménykimutatás, mérleg és költségtáblák a beszámoló 5. sz. mellékletében találhatóak. A BVK HOLDING Zrt. árbevételének túlnyomó része a tagvállalatokkal kötött szolgáltatási szerződésekben rögzitett átalánydíjakból származik, a tény érték alakulása megfelel a tervezettnek. A Társaság költségei 273,2 millió Ft-ot tettek ki az l. félév során, ez a tervnél 114 millió Ft-tal kevesebb, az elmaradás a külső és a belső erőforrások eselén is jelentkezett. 9

10 BVK~HOLDING Belső erőforrásoknál a költségek csökkenésének oka a évre tervezett béremelés e/halasztása, valamint a létszámfelvétel elhúzódása, mivel a BVK üzleti tervének elfogadásáig, májusáig a tervezett bővítések, illetve a béremelések nem valósultak meg. A külső erőforrások költségeinek csökkenését elsősorban a szakértői dfjak elmaradása okozta, amely a tervezett projektek elhúzódásából, felfüggesztéséből adódik. Az egyéb bevételek, valamint az egyéb ráfordítások értéke szintén jelentős mártékben elmarad a tervezettől Ezeken a sorokon szerepel az üzleti tervben a BVK HOLDING Zrt. BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrészének Fővárosi Önkormányzat felé történő eladásából származó várható bevétel, valamint az értékesítésre kerülő üzletrész kivezetése a főkönyvből Mivel az értékesítés ellenértékének megfizetésére júliusban került sor, így a kapcsolódó tételek a lll. negyedévben jelennek meg a gazdálkodási adatokban az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között Az alaptevékenység mérésére alkalmas kontrolling rendszer bevezetése A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai által végzett tevékenységek feltérképezése, a folyamatok optimalizálása, valamint a szolgáltatások mérhetősége céljából projektet indított negyedik negyedévében felmérésre kerültek a tagvállalati alaptevékenységi folyamatok, meghatározásra kerültek a súlyponti fe/adatok, és kialakításra került a tevékenység mérésére alkalmas mutatószámrendszer. A projekt eredményeként a kialakított mérőszámrendszer alapján év második félévétől a tagvállalatoknak lehetősége nyílik tevékenységüket jól reprezentáló, mégis tömör mutatószámokon keresztül bemutatni mínd a tulajdonos, mind a megrendelő felé. A projekt eredményeként előállított dokumentumot a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága l. negyedévében tárgyalta, a mérőszámrendszert elfogadta (63/2013. sz. határozat). A BVK HOLDING Zrt. a ll. negyedév elején konzultáciába kezdett a tagvállalatokkal a mérőszámrendszer gyakorlati alkalmazásáról. A konzultáció! követően kezdődőlt meg a mutatószámok mérése. A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója levélben tájékoztatta a Tagvállalatok első számú vezetőit a rendszer bevezetéséről. Kialakításra és kiküldésre kerültek a mérőszámok mérésére alkalmas riport táblázatok. Meghatározásra került a mérések és az adatszolgáltatás gyakorisága, mely jellemzően havi szintű. A beszámolás határideje megegyezik a kontrolling adatszolgáltatás határidejével A méröszámrendszerrel kapcsolatos kérdések, észrevételek fogadásáért és feldolgozásáért, valamint az adatszolgáltatás lebonyolításáért a Gazdasági Igazgatóság felelős Holdingszintű szabályzatok gazdasági szempontú véleményezése A Gazdasági Igazgatóság december 31-i határidővel kifejezett feladatául kapta a Vállalatcsoport egészét érintő, gazdasági témakörbe illeszkedő szabályzatok áttekintését. A szabályzatok ellenőrzése, javítása, kiegészítése a ll. negyedévben is folyt A évi Tagvállalati vezetői prémium feladatok teljesitésének a vizsgálata A Gazdasági Igazgatóság részt vett a évi prémium feladatok teljesítésének kiértékelésében. A HR Igazgatósággal együttműködve a évi tény adatok alapján megtörtént a kiírások teljesülésének vizsgálata. Az Igazgatóság június 25-i ülésén 165/2013. sz. határozatával döntött arról, hogy a vezérigazgatók és ügyvezetők részére milyen mártékben javasolja Főpolgármester úrnak a kifizetések engedélyezését. 10

11 HOLDING 2.5. Számlázási, díjbeszedés i, követeléskezelési Projekt A projekt 2012-ben indult. Elsődleges célja egy hatékonyan műkődő olyan új üzleti modell kidolgozása volt, amely csoportszinten lehetövé teszi az üzletmenet folytonosságának megtartása mellett annak javítását, illetve erősíti a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatok feletti kontrollját. A projekt a továbbiakban a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság felügyelete alatt, ezen igazgatóság koordinációjával folyik IT Osztott Szolgáltató Központ létrehozására irányuló Projekt A projekt státuszát részletesebben jelen beszámoló "Az Igazgatóság tevékenységének összegzése" lll. pontja és a Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság beszámolójának 1.2. pontja ismerteti A kontrolling adatszolgáltatási rendszer működtetése A csoportszintű kontrolling szabályzatban foglaltak teljesltését a Gazdasági Igazgatóság a tárgynegyedévben is ellenőrizte, a beérkezett adatokat összesítette A évi beszámolók véleményezése A Gazdasági Igazgatóság véleményezte a tagvállalatok évi beszámolóját, azokról döntéstámogató véleményt állított össze az Igazgatóság részére. A Gazdasági Igazgatóság összeállította a BVK Holding Zrt évi éves beszámolóját, melyet a Felügyelőbizottság javaslatára az Igazgatóság, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés (V.29.) szám ú határozatával elfogadott. A Gazdasági Igazgatóság a BVK Holding Zrt. és a tagvállalatok jóváhagyott éves beszámolói alapján összeállította a BVK Holding Zrt évi konszolidált éves beszámolóját, melyet a Felügyelőbizottság javaslatára az Igazgatóság, ezt követően a Fővárosi Közgyűlés (VI.12.) szám ú határozatával elfogadott. A beszámolókat a BVK Holding Zrt. választott könyvvizsgálója elfogadó záradékkal látta el, amely figyelemfelhívó záradékot sem tartalmazott Tagvállalati prognóziskészílés szabályainak kidolgozása, véglegesítése, bevezetésének koordinálása A Gazdasági Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának ( ) sz. határozata alapján kidolgozta az üzleti terv várható teljesítéséről szóló beszámolók, azaz a prognózisok készítésének szabályait. A tagvállalatoknak minden negyedévet követően kell prognózist készíteniük, az adott negyedév főkönyvi zárását követően, a tárgyidőszak tény adatainak, illetve a tárgyévből hátralévő időszak várható adatainak felhasználásával, majd azt a negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani a BVK HOLDING Zrt. részére. A várható adatok meghatározása során figyelembe kell venni minden 11

12 BVK~~HOLDING olyan körülményt, feltételt, amely a tárgyévre tervezett működést, az üzleti tervben vállalt feladatok, elérendő eredmények megvalósulását jelentősen befolyásolja. A prognózisban be kell mutatni az üzleti tervtől való eltérést generáló tényezők számszerűsitett hatásait, ezek közölt külön-külön be kell mutatni a vállalat hatókörén kívül eső körűlmények megváltozásából fakadó számszerűsitett hatásokat, illetve az e hatások ellensúlyozására meghozott intézkedéseket, és számszerűsitett hatásait, és elkülönülten a tárgyévi gazdálkodás tervtől való eltéréseit A prognózishoz szöveges mellékletet is kell csatolni, melyben a prognózisban szereplő tervtől eltérő várható eredményekre magyarázalot ad. A benyújtott prognózisokat a BVK HOLDING Zrt gazdasági igazgatósága ellenőrzi, a prognózis Igazgatóság elé való terjesztéséről. majd gondoskodik A prognózis alapján dönt az Igazgatóság, elrendeli-e a prognózist készítő Társaság üzleti terv módosítását Amennyiben az Igazgatóság döntése értelmében nem szükséges üzleti tervet módositani, a tárgyévre elfogadott üzleti tervnek megfelelöen kell a gazdálkodást folytatni. Igazgatósági határozat nélkül üzleti tervet módositani nem lehet A fenti keretszabályok beépitésre kerültek az üzleti terv módszertanához kiadott ajánlásokba, "A BVK csoportszintü Kontrolling Szabályzatának tagvállalati adaptáláshoz tartalmi ajánlások" című dokumentumban. Az ajánlások a csoportszintü Kontrolling Szabályzatba melléklet formájában kerültek be. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 109/2013. (IV.30) számú határozata alapján elfogadta a Társaságra vonatkozóan a prognózis készílés szabályait, amelynek megfelelöen a Kontrolling Szabályzat módositása május 01-től hatályossá vált. A tagvállalatok tájékoztatása a prognózis készílés szabályainak bevezetéséről iktatószámú) vezérigazgatói értesítő levél kiküldésével án megtörtént (a 1074/2013/L A l. negyedévi tagvállalati prognózisok feldolgozása, véleményezése, Igazgatósági előterjesztés készítése A BVK Holding Zrt. Igazgatósága április 30-i ülésén 109/2013 számú határozatával jóváhagyta a BVK csoport prognózis készítésének keretszabályait, ezzel az adatszolgáltatási rendszer kiegészül! a prognózissal, amelyet a tagvállalatoknak minden negyed évet követő hónap 30. napjáig szükséges megküldeniük a BVK részére. Első alkalommal l. negyedévét követően április 30-ig kellett beküldeniük az eredményre és a beruházásokra vonatkozó várható értékeket A BTI kivételével a tagvállalatok eleget tettek kötelezettségüknek. A Gazdasági Igazgatóság a beérkezett prognózisokat feldolgozta, értékelte, és azokból az Igazgatóság részére előterjesztést készitett annak június 25-i ülésére. Az előterjesztés alapján az Igazgatóság az FKF, FÖKÉTÜSZ és FTSZV eselén elrendelte az üzleti terv módosítását, míg a BTI-t felszólította a prognózis benyújtására. A BGYH és a FÖKERT esetében a várható értékek az üzleti terv megvalósulását jelezték, igy ezeknél a Társaságoknál az Igazgatóság tudomásul vette a prognózist, a FÖTÁV esetében pedig május 30-án levélszavazás útján elfogadta az Igazgatóság a módositott üzleti tervet, igy ennél a Társaságnál ez tekinthető l. negyedévi prognózisnak. 12

13 BVK~HOLDING A évi tervezési munkálatok előkészítése, a tervezési premisszák kidolgozása A BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatósága 2013 májusában összeállitotta a évi üzleti terv készítéséhez szűkséges tervezési paramétereket, amelyek a BVK csoport gazdasági munkatársaival egyeztetésre kerültek. A tervezési paraméterek összeállitása során az aktuálisan elérhető statisztikai kiadványok, előrejelzések kerűltek felhasználásra. A felhasznált anyagok forrásaként elsősorban a KSH, MNB jelölhető meg, tekintettel arra, hogy Köztulajdonban lévő vállalatokként, a BVK tagvállalatai az alapvető makrogazdasági mutatószámok esetében (fogyasztói árindex, GDP alakulása, háztartások fogyasztásának alakulása) elsősorban az állami szervezetek által kiadott előrejelzéseket tekinthetik irányadónak. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága május 23-i űlésén elfogadta a évi tervezési paramétereket. A határozat értelmében, a BVK csoport által használatos 2014 évi tervezési paramétereket úgy fogadta el az Igazgatóság, hogy amennyiben a tervezési időszak alatt jelentős változás következik be a makrogazdasági körülményekben, a tervezési paraméterek aktualizálására lehetőség van. Az elfogadott tervezési premisszák én megkűldésre kerűltek a tagvállalatok gazdasági igazgatói és kontrolling vezetöi részére Kontrolling Szabályzat módosításának előkészítése A Szabályzat módosításának előkészítéseként megtörtént a prognózis készílés szabályainak kidolgozása, az üzleti terv ajánlott felépítését, minimum tartalmát rögzítő dokumentum, a BVK HOLDING Zrt. csoportszintű Kontrolling Szabályzatának tagvállalati adaptálására vonatkozó tartalmi ajánlásokat tartalmazó dokumentum elkészítése, az üzleti terv tartalmát ellenőrzö lista összeállítása, valamint a tervezési és adatszolgáltatási határidők egységesítése. A fenti dokumentumokat az Igazgatóság április 30-i űlésén elfogadta, így azok május 01-töl hatályosan a Kontrolling Szabályzat részét képezik, mint mellékletek Kőzös közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való részvétel A Gazdasági Igazgatóság több közbeszerzési eljárásban (főldgáz-beszerzés, mobil telefonszolgáltató kiválasztása) támogató funkciójában szakmai és/vagy pénzügyi szakembert biztosított Közbeszerzési eljárások összegzése Földgáz energia beszerzés Vállalatcsoport szinten kiírásra kerűlt a BVK HOLDING Zrt. által a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás. A vállalatcsoport közbeszerzési eljárásához csatlakozott a Fővárosi Vízmüvek Zrt. és két leányvállalata, a Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt. valamint a Budapesti Káziekedési Zrt. Az eljárást megindító felhívás március 21. napján került közzélételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S számon. Az ajánlatok bontására május 10. napján kerűlt sor. A 20m 3 /h feletti kapacitással vételező felhasználási helyek részajánlati körben az eljárás nyertese a Főgáz Zrt. ajánlattevő lett. 13

14 BVK HOLDING A 20 m 3 /h vagy az alatti kapacitással vételező felhasználási helyek részajánlati kör vonatkozásában az eljárás eredménytelen lett a Kbt 76. (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy erre a részajánlati körre vonatkozóan egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be. A 20 m 3 /h vagy az alatti kapacitással vételező felhasználási helyek tekintetében így szükséges volt egy új, hirdetmény közzélétele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja alapján, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzélételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lettek volna betarthatóak, hiszen június 30. napjáig a gázszolgáltatókkal meg kellett kötni a 2013/2014. gázévre vonatkozó szerződéseket Az érintett felhasználási helyek tekintetében kiírásra került közbeszerzési eljárás nyertese szintén a Főgáz Zrt. ajánlattevő lett A Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke a Kbt 94. (2) bekezdés d) pontja alapján megindított közbeszerzési eljárás jogalapjának megalapozottsága tekintetében hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérő eljárásával szemben. Ideiglenes intézkedésként azonban engedélyezte a szerződések megkötését a Főgáz Zrt-vel, tekintettel a közszolgáltatási tevékenységek ellátásbiztonsága folyamatosságának fenntartására. A jogorvoslati eljárást lezáró, a Közbeszerzési Döntőbizottság július 15. napján kelt határozatában megállapítást nyert, hogy ajánlatkérő jogszerűen választotta ezen eljárásfajtát, így birság kiszabására sem került sor ajánlatkérővel szemben. Az aláírt szerződések alapján a következő gázévre a várható megtakarítás a közös közbeszerzési eljáráshoz csatlakozott 11 ajánlatkérő számára 182,5 millió Ft, mely érték a BVK Holding tagvállalatok 50 millió Ft összegű éves várható költségnövekedésének és az egyéb csatlakozott vállalatok 232,5 millió Ft összegű éves várható megtakarításának egyenlege. FÓKÉTUSZ Fó>Mros1 Kérnényseprőipsri Kft l , Budapesti Temetkezési Iru ér et Z rt , o,ss fővárosi Kózteru!et:.Fenr\t:II1Ó lrt !.<, B55 fő</ áro:;; Telepú~stiSztasilgi és Komyezetvédelm Kft s,M l l """" SS OOD FÖKERT Ilonptclit Zrt ~ , sj o no 26, , , ,56 614$ BKV ll t 7190 SS4 26, \l-,7, Ossz esen: VK cégcsoport E<;rt~bcsat!akowttak n 200 t5j $

15 BVK~HOLDING A végeredmény a jelen piaci helyzetet tükrözi. A közbeszerzési eljárást lebonyolító cég (Sourcing Hungary Kft.) indokiása szerint a tavalyi évben a legtöbb kereskedőnél földgáz felesleg maradt, mely a fogyasztói alulfogyasztások, illetve a magasabb átlaghőmérsékletű tél miatt adódott. A tavalyi tendereken emiatt a fogyasztök jóval alacsonyabb Po értéket (ami az elszámolásnál alkalmazott ún. Gazprem-képlet kiinduló értéke) tudtak elérni az előző gázévhez képest. Jelenleg nincs "fölösleg" a piacon, a kereskedők a tavalyi történések miatt óvatosabban kötötték le a mennyiségeket. A lebonyolított közbeszerzési eljárásban a Po értéke 7,556 volt. Benchmark árszintek (forrás: Sourcinq Hun ary) Po (USD/GJ)* Sourcing minimum Sourcing átlag Sourcing maximum gázév 6,8-7,20 7,21-7,50 7,51-8, gázév 7,5-7,80 7,81-8,10 8,11-8, Mobil telekommunikációs szaigáitatás és mobiltelefonok beszerzése Vállalatcsoport szinten kiírásra került a "Mobil telekommunikációs szo/gáltatás és mobiltelefonok beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás. A vállalatcsoport közbeszerzési eljárásához csatlakozott a Fővárosi Vízművek Zr!. és négy leányvállalata is. Az eljárást megindító részvételi felhívás 2013/S nyilvántartási számon május 14. napján került közzélételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A részvételi jelentkezések bontására június 10. napján került sor. Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezöknek az ajánlattételi felhívás és dokumentáció június 28. napján kerüit rnegküidésre. Az eljárás lezárására várhatóan augusztus hónapjában kerül sor. IV/3. JOGIIGAZGATÓSÁG 3.1. A cégeljárási ügyek A Fővárosi Közgyűlés a BVK HOLDING Zr!. alapító okiratát május 29-i ülésén két előterjesztés kapcsán is módosította. A Fővárosi Önkormányzat és a BVK HOLDING Zr!. közölt kötendő együttműködési keretmegállapodáshoz kapcsolódó, 816/2013. (V.29.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott 10. sz. módosítás a Társaság közvállalkozási jellegére, valamint a közfeladatok ellátásában történő közreműködésre történő utalásokkal egészíti ki az alapító okiratot, valamint rögzíti a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság együttműködésének alapvető szabályait. A 820/2013. (V.29.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott 11. sz. módosítás a Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadásához kapcsolódóan egészítette ki az alapító okiratot a Fővárosi Közgyűlés által elvont hatáskörben gyakorolt, a BVK-Ieánycégek vezető tisztségviselöinek, felügyelőbizottsági tagjainak és elnökeinek kinevezésére irányuló jogok részletesebb kibontásával, az ide tartozó munkáltatói jogok felsorolásáva!. 15

16 BVK.HOLDING 3.2. Tagvállalati problémás ingatlanok jogi helyzetének rendezése A BVK HOLDING Zrt. a évre vonatkozóan célul tűzte ki, hogy a Vállalatcsoport társaságainak tulajdonában álló ingatlanok jogi helyzete rendezés re kerüljön. A l. negyedévben - a BVK HOLDING Zrt. által kidolgozott szempontok alapján -a Tagvállalatok által elkészített és megküldött tényállásvázlatokat a Jogi Igazgatósága kielemezte, és a beérkezett adatokat rendszerezte. Az adatszolgáltatás alapján világossá vált, hogy milyen feladatokat kell ellátni annak érdekében, hogy év végéig valamennyi rendezetlen helyzetű ingatlan ügyében megoldás születhessen. Azt is sikerült meghatározni, hogy ezek közül mely feladatokhoz igényelnek a tagvállatok közreműködést a BVK HOLDING Zrt.-töl. A BVK HOLDING Zrt. belső kapacitásait meghaladó, illetve különös ingatlanjogi szakértelmet igénylő feladatok ellátására a Jogi Igazgatóság elkészítette a "BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoporton belül, a tagvállalatok tulajdonában lévő, rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok jogi helyzetének tisztázása és a hatályos jogszabályoknak megfelelő állapot ingatlan-nyilvántartásban történö átvezetése" tárgyú ajánlattételi felhívást. A tagvállalatokkal együttműködési megállapodás megkötésére került sor a beszerzési eljárás nyertesével létrehozandó keretszerződés alapján kötendő egyedi szerzödések technikai feltételeinek előkészítésére. A beszerzési eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb Ügyvédi Iroda lett. ajánlatot benyújtó Egri és Társai 3.3. Peres ügyek A Pesti Központi Kerületi Bíróság Vajta Zoltán felperes által a BVK HOLDING Zrt. alperes ellen közérdekű adatok kiadása iránt indított keresetét elutasító 6.P.89193/2012/10. sorszámú ítélete március 20-án jogerőre emelkedett. A Bíróság az elutasító ítéletében kötelezte a pervesztes felperest az alperes perköltségeinek megtérítésére, melynek teljesítésére a rendelkezésre álló 15 napos határidön belül nem került sor. A bírósági végrehajtás megindítása érdekében szükséges intézkedéseket a Jogi Igazgatóság megtette Adatszolgáltatások A Jogi Igazgatóság a Fővárosi Önkormányzat megkeresése alapján részletes vállalati kapcsolati térképet készített a BVK Csoportba tartozó leány és unoka vállalatokról, valamint az unokavállalatok érdekeltségeiről, mindezen cégek tulajdonosi szerkezetéről. A Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben a szükséges adatok, dokumentumok rendelkezésre bocsátásával és a jogi területet érintő tájékoztatásokkal segítette az Állami Számvevőszék által június 24-én, az FKF Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás vizsgálata tárgyában indított ellenőrzés előkészítését és a augusztus 2-ig tartó helyszíni ellenörzések lebonyolítását. 16

17 BVK~HOLDING 3.5. Jogi Igazgatóság közremííködésével kiadott szabályzatok, és azok végrehajtásának ellenőrzése Szabálytalanság-kezelési Szabályzat tagvállalati szintíí implementációja Az Igazgatóság 457/2012. (XII.31.) BVK IG számú határozatával elfogadott vállalatcsoport-szintű szabálytalanság-kezelési szabályzat január 8. napjával lépett hatályba. A vállalatcsoport szintű szabályzat a tagvállalatok számára szabályozási kötelezettséget írt elö arra az esetre, ha az abban foglalt kritériumoknak megfelelő belső szabályozással nem rendelkeznek. A vállalatcsoport szintű szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére a Jogi Igazgatóság egy manitoring kérdőívet állított össze. A kitöltött kérdőívek adatai alapján a Jogi Igazgatóság pontos képet kapott arról, hogy az egyes tagvállalatoknak mely területeken vannak hiányosságai a szabálytalanságkezelés megfelelő szabályozása szempontjából, és hogy a vállalatcsoport szintű szabályzat rendelkezéseinek implementációja milyen szabályozási feladatokat kíván az egyes társaságoktól Javadalmazási Szabályzatok A Fővárosi Közgyűlés május 29-i ülésén elfogadta a BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatát, me!!ye! a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésérö! szó!ó évi CXXII. törvény által előírt szabályozási kötelezettségének tett eleget. Ezzel párhuzamosan a BVK HOLDING Zrt. saját javadalmazási szabályzatának mintájára kialakította azt a vállalatcsoport szintű szabályzatként kiadott javadalmazási szabályzato!, mely -az FKF Zrt. kivételével - a tagvállalatok még az apportálás elötti tulajdonosi viszonyait tükröző hatályos javadalmazási szabályzatok helyébe lépett. A javadalmazási szabályzatokról részletes tájékoztatást a H R Igazgatóság beszámolója tartalmaz. (IV/4. fejezet) Vállalatcsoport szintű beruházási szabályzat A Vagyongazdálkodási Igazgatósággal együttműködve a Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben felmérte a tagvállalatok beruházási gyakorlatát, a terület szabályozottságát, valamint a tagvállalatok beruházási aktivitását. Sor került egy téma-specifikus workshop megszervezésére is, melyben a tagvállalatok közül a beruházások terén az egyik legnagyobb tapasztalattal és mintaértékűnek tekinthető szabályozoltsággal rendelkező FÖTÁV Zrt. közreműködését kértea BVK HOLDING Zrt. 17

18 BVK.HOLDING Vállalatcsoport szintű ingatlangazdálkodási szabályzat A Jogi Igazgatóság a tárgy negyedévben részletesen feltérképezte a szabályozandó területre vonatkozó jogszabályi és alapító okirati rendelkezéseket Az áttekintés alapján világossá vált, hogy a tagvállalatok ingatlanvagyonnal történő gazdálkodásának átfogó jellegű, vállalatcsoport szintű szabályozásának előfeltétele az alapító okiratok rendelkezéseinek pontosítása, kiegészítése és összehangolása. Tekintettel arra, hogy az alapító okiratok módosításának előkészítése és egyeztetése időigényes feladat, a vállalatcsoport szintű szabályozási tevékenység - ideiglenes megoldásként - az ingatlangazdálkodás egyes részterületeire fókuszál. A továbbiakban - ennek megfelelöen - a legnagyobb számban jelentkező ügylettípus, az ingatlan-bérbeadás tárgykörének szabaiyezásának előkészítése kezdődőlt meg a Jogi Igazgatóság és a Vagyongazdálkodási Igazgatóság együttműködésében Rác Fürdővel kapcsolatos egyezségi megállapodások A Jogi Igazgatóság kapacitásainak legnagyobb részét a Rác Fürdö üggyel kapcsolatos tárgyalások és előterjesztések előkészítése, egyeztetése foglalta le a ll. negyedévben. A Jogi Igazgatóság kőzreműködésével készült el a Fővárosi Közgyűlés által március 27 -én tárgyalt "Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft."cs.a"-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányüló ajánlattételre" tárgyú közgyülési előterjesztés és annak kiegészítése, majd a április 09-én tárgyalt, "Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft."cs.a"-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányuló vételi ajánlat hatályba léptetésére", és a június 12-i rendkívüli ülés napirendjén szereplő, "Javaslat a Rác Nosztalgia Kft. "cs.a." reorganizációjának elősegítése érdekében meghozandó döntésekről" tárgyú közgyűlési előterjesztés és annak kiegészítése. A Fővárosi Közgyűlés június 12-i ülésén módosította a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv.Kgy. rendeleté!, amellyel a Gazdasági Bizottságat a Rác Fürdő beruházáshoz kapcsolódó ügyekben értékhatártól függetlenül feljogosította arra, hogy a Fővárosi Önkormányzatot megillető hitelezöi, és tulajdonosi jogokat gyakorolja. A Fővárosi Közgyűlés a Gazdasági Bizoltságra ruházta át a BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratának VI. fejezet zi) pontjában meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat által magához vont határkört a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-vel kapcsolatosan a Rác Fürdö beruházás tekintetében. Ennek megfelelöen a Jogi Igazgatóság a továbbiakban a Gazdasági Bizottság üléseinek napirendjére kerülö előterjesztések elkészítésében, így a tárgy negyedévre esöen a június 20-án tárgyalt, "Javaslat Rác Nosztalgia Kft. "cs.a" csődeljárásához kapcsolódó ingatlanrendezési döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztés elkészítés vett részt. Tekintettel az Igazgatóság javaslattételi jogára, valamint a Rác Fürdö ügyhöz kapcsolódó önálló döntési kompetenciáira, a Jogi Igazgatóság a tárgy időszakban az Igazgatóság részére a fenti előterjesztésekhez kapcsolódó igazgatósági elöterjesztések, tájékoztatök elkészítéséről is gondoskodott, továbbá kezdeményezte a Fővárosi Önkormányzattal történő együttműködés, az előterjesztések előkészítésében történő aktív kőzremüködés megfelelő jogi hátterének megállapodás úlján történő rendezését, melyre a lll. negyedévben került sor. 18

19 BVK~HOLDING 3.7. KÖKI üzletközpont 243. számú helyiségére vonatkozó elszámolási jogvita A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága december 7-i ülésén - 134/2011. (XII.07) számú határozatában döntött a KÖKI üzletközpont területén létrehozandó regionális ügyfélszolgálati centrum létrehozásáról (KÖKI ügyfélszolgálati iroda). A BVK HOLDING Zrt. és az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. közölt december 30-án helyiségbérleti szerzödés jött létre a KÖKI üzletközpont 243. szám ú helyiségére vonatkozóan. Annak birtokbavétele azonban - a közös ügyfélszolgálati iroda kialakítására irányuló projekt átütemezése miatt- nem történt meg. A BVK HOLDING Zrt június 5-én kelt, az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-nek megküldött levelében jelezte a Szerződés módosítására vonatkozó szándékát, mely szerint a bérlemény! új bérlőként, a FÖGÁZ Zrt. venné bérbe. Az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. és a FÖGÁZ Zrt. közölti - a bérleményre vonatkozó írásbeli- megállapodás július 1-i hatállyal létrejött, ugyanakkor a BVK HOLDING Zrt.-vel kötött szerződés nem került megszűntetésre. Annak ellenére, hogy a felek a bérlemény eltérő hasznosításáról egyeztek meg, valamint annak ellenére, hogy a BVK HOLDING Zrt. birtokba sem lépett, az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt december 15. napjától június 29. napjáig a bérleti szerződésben rögzített szolgáltatási díjat, június 30. napjától december 31. napjáig a bérleti szerzödésben rögzített bérleti-, és szolgáltatási díjat számlázott ki a BVK HOLDING Zrt. részére mindösszesen bruttó Ft összegben, melyet a fent ismertetett körülményekre tekintettel a BVK HOLDING Zrt. részben vitatott, azonban leveleire nem érkezett válasz az R-CO Zrt.-től, mely társaság időközben felszámolási eljárás alá került. Az Igazgatóság 78/2013. (IV.11.) BVK IG szám ú határozatával elfogadta az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt március 11. napján tett egyezségi ajánlatát, melynek keretében a BVK HOLDING Zrt. a március 9. és június 30. közölti időszakra vonatkozó, a bérleti szerződésben rögzített szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő, mindösszesen ,- Ft+ ÁFA összegű ellenszolgáltatást teljesít az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. részére. Az Igazgatóság egyúttal felkérte a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a bérleti szerződés közös megegyezés keretében történő megszüntetéséről. A BVK HOLDING Zrt. belső ellenőrzése a regionális ügyfélszolgálati centrum megvalósításának, különösen az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel kötött szerződés megszüntetésének körülményei tárgyában vizsgálatot folytatott le, melynek eredményéről részletesen a Belső Ellenőrzés számol be. (IV/10. fejezet) 19

20 BVK.HOLDING IV/4. HRIGAZGATÓSÁG 4.1 Létszámadatok A Társaság létszáma június 30-án: Teljes munkaidöben foglalkoztatott: Részmunkaidöben foglalkoztatott: 37 fő 5 fő 4.2 ll. negyedéves HR controlling adatok A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatóságának egyéb feladatai közé tartozott a tárgyidöszakban a HR kontrolling rendszer moködtetése, negyedévenként adatszolgáltatások bekérése, elemzése. A negyedéves adatszolgáltatásnak minden Tagvállalat eleget tett. A számadatok többnyire az elfogadott üzleti terveknek megfelelöen alakultak. A FÖTÁV Zrt. üzleti terve 2013 májusában módositásra került, mely a létszám és bérköltség csökkenésben már a ll. negyedévi jelentésben kimutatásra került. Jelentős, mintegy átlag 82 fös tervhez képesti létszámnövekedést mutatott ki az FKF Z rt., amit a KEOP pályázat létszámigénye indokolt. A Főkert Zrt-nek is magasabb a tervnél a létszáma, mely a közmunka program miatt realizálódott, azonban a minimális költség miatt ez bérköltség többletben nem jelentkezik. 4.3 BVK Vál!a!atcsoport szer-jezési feladatok Szervezeti és Működési Szabályzatok aktualizálása A év ll. negyedévben a FÖKERT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módositására került sor. Az FTSZV Kft-nél SZMSZ módositással kapcsolatos egyeztetés történt. A módositás elfogadására a következő negyedévben kerül sor. Vállalatcsoport! Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzés A Vezetöi-, és szakmai utánpótlás képzési program folytatódott a ll. negyedévben is az összes tagvállalat részvételével. A csoport létszáma 28 fő. A képzésen résztvevők értelmezik a gyakorlatban a BVK vállalatcsoport létrejöttének céljait, stratégiai célokat és azokhoz vezető utakat. Megismerik a tagvállalatok szervezetét és az általuk nyújtott szolgáltatásokat. A ll. negyedév alatt hat alkalommal volt Vezetöi-, és szakmai utánpótlás képzési nap, amelyen az általános vállalatcsoporti ismereteken (üzleti tervezés, stratégiaalkotás, közszolgáltatás szervezési modellek stb.) kívül megismerkedhettek a résztvevők az FKF Zrt., a FÖTÁV Zrt. és a FÖKERT Zrt. tevékenységével, stratégiájával. A képzés folytatására a nyári szünet után, szeptemberben kerül sor. Vállalatcsoport! közös képzés (Mérlegképes könyvelői képzés) szervezési feladatai A 11. negyedévben elindítottuk a közös BVK vállalatcsoport! Mérlegképes könyvelői tanfolyam megszervezését. A képzés lebonyolltására szeptember, október hónapban kerül sor. 20

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20.

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20. Határozatok Tára I. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS 2012. szeptember 20. FB1/2012 A Felügyelőbizottság egyetértett a napirendekkel, FB2/2012 A Felügyelőbizottság elismeréssel fogadta a tájékoztatót, azt FB3/2012

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésének határozatai 132/2016.(IV.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának évi határozat gyűjteménye

FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának évi határozat gyűjteménye FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2016. évi határozat gyűjteménye 2016. január 18. 1/2016. (01.18.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit

Részletesebben

3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS

3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS 3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS Az eljárásban részt vevő egyes társaságok: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVK) (székhelye: 1052 Budapest, Városház u.

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el: 2013. március 22-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 43/2013. (III. 22.) sz. NORMATÍV Kth. 2013. március 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/143 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

A BVK HOLDING ZRt. szerződés nyilvántartása 2014. üzemanyag kártya

A BVK HOLDING ZRt. szerződés nyilvántartása 2014. üzemanyag kártya Nyt. szám Iktatószám 1/ GAZD/130/2/ 2/ GAZD/19/5/ 3/ GAZD/137/1/ 4/ STRAT/98/1/ 5/ GAZD/138/1/ 6/ GAZD/49/25/ 7/ JOG/44/2/ 8/ GAZD/139/1/ 9/ JOG/50/1/ 11/ VAGYON/19-1/ 12/ GAZD/43/9/ 13/ GAZD/130/1/ 14/

Részletesebben

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslat elfogadására: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE 2015. évi tevékenységéről Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Elfogadva: az Igazgatóság 20/2016 (IV.15.) sz. határozatával 2 A

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ K1209 Szilárd hulladékkezelési díjjal kapcsolatos számlázás és követelésértékesítés, valamint kézbesítési szolgáltatás II.rész: Kézbesítési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Beszerzés

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA

A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA DR. HAJAS TÜNDE KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY 2014. NOVEMBER 28. A Közbeszerzési Felügyeletért

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben