Az öt kontinens - öt angyala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az öt kontinens - öt angyala"

Átírás

1 Az öt kontinens - öt angyala Megjegyzés Joh.W.Matutis pásztortól - Berlin, Dr. Samuel Doctorian, 1998.junius 20-án Patmos-szigetén prófétai kinyilatkoztatást kapott. Dr. Doctorian, már nagyon idős és jelenleg USA-ban él családjával. Ő eredetileg Libanonból származik, a 60-as években Németországban is szolgált mint evangélista, és Augsburgban személyesen megismertem őt. Látomásában látta a World Trade Center katasztrófáját, az árvíz katasztrófát Csehországban stb óta az íróasztal fiókban őríztem e próféciákat, és mivel olyan valószerűtlennek és hihetetlennek tűnt számomra, nem hoztam nyilvánosságra. Amikor New Yorkban az ikertornyok összeomlottak, figyelmezetett a fiam: Papa most eljött az ideje, hogy nyilvánosságra hozd a próféciát. Azt mondtam magamban, ha két jövendölés beteljesedik belőle, akkor eljött az ideje. Olvassa ezt az üzenetet és vesse össze a napi hírekkel. Dr. Samuel Doctorian: Bevezetés Több héten át egyedül voltam egy házban itt Pátmoszon, hogy imádkozzam és az Urat keressem. Találtam egy kicsiny kápolnát - St. Nicolas kápolna - ahova soha senki nem ment. Oda mentem és kiöntöttem szívemet Isten előtt. Aztán találtam egy sziklát egy domb lejtőjén, ahova leülhettem imádkozni, elmélkedni és Bibliát olvasni. E napok alatt nagyon keveset ettem. Többször elmentem a János-barlangba, ahol ő a nagy kinyilatkoztatást látta. Mialatt egy hónapig imádkoztam e félreeső helyen, gondolatban azt kérdeztem: Vajon küldde az Úr - valaha is egy tizedik angyalt. Azelőtt már kilencszer láttam angyalt - Angliában, Belgrádban, Ammanban, Jeruzsálemben, aztán egy angyalt aki Felső-Egyiptomban egy asszonyt a felakasztás elől mentett meg, és a kilencedik angyalt Beirutban a háború alatt láttam. Hajnali három órakor ébresztett fel és utasított, hogy azonnal hagyjam el az országot. Mind a mai napig hálás vagyok az Úrnak - és nem tudom mi történt volna, ha nem lett volna az angyal. Egyszer a Mennyben meg fogom tudni. Így gondolkoztam arról, hogy vajon láthatok-e tizedszer is egy angyalt. Sokszor az ima alatt erős jelenlétet érzékeltem, hogy megkérdeztem: Uram, most jön egy angyal? De nem történt. Egy éjszaka álmodtam ugyan egy angyalról - aki felszólított álmomban hogy repüljek, amit meg is tettem - de ez csak egy álom volt. Kívántam, bárcsak láthatnék egy valódi angyalt, mint ez már előzőleg kilenc alkalommal történt. A látomások junius 20-án 3.50-kor hajnalban itt Pátmoszon, a szobámat hirtelen erős fény töltötte be, jóllehet semmilyen fényforrás nem volt benne. Ez egy teljesen félreeső ház az utca végén, a kápolna közelében. Teljesen éber voltam és öt dicsőséges angyalt láttam. Láttam az arcukat - tökéletes mint az embereké, de fénnyel teljes. Láttam a szemüket, hajukat és kezüket. Tőlem jobbra volt két angyal, és amint balra tekintettem, három másikat láttam még 1

2 szárnyakkal. Emberi szavakkal leírhatatlan volt megjelenésük a csodálatos fehér, földig érő köntösükben. Magamban kérdeztem, vajon miért jött öt angyal, de reszkettem és remegtem; sírni akartam, de nem tudtam. Közvetlenül, mielőtt ezeket az angyalokat szellemben láttam, magamat láttam egy gyülekezet előtt állni és angolul prédikálni. A balomon egy őszhajú tolmács állt egy sötét öltönyben, de nem tudok visszaemlékezni, hogy milyen nyelven beszélt. A következő üzenetet prófétáltam: Gyülekezetem, szeretetet prédikálsz, szeretetet tanítasz, de a szeretetet élned kell - a szeretetet ki kell mutatnod! Az én Testemben egység szükséges, sok szakadás van közöttetek! És ott, ahol nincs egység, Szellemem nem fog mozogni és dolgozni! Gyülekezetemben a test(iesség) uralkodik! Gyülekezetemben sok a tisztátalanság! Egy szent nép után vágyódom! Meghaltam, hogy szentté légy! Mialatt szellemben prófétáltam, remegtem. Kinyitottam a szememet és a nagy tömegre tekintettem. A prófécia alatt hirtelen megjelentek e hatalmas angyalok. Visszaléptem a szószéktől és azt hittem, hogy elesek. Teljesen éber voltam, és mindez szellemben történt. Valami erő tartott, hogy ne essek el és kérdeztem magamban, vajon mi történik most? Aztán jobbra tőlem hirtelen megszólalt az első angyal: Mi az öt kontinens öt angyalai vagyunk. Itt vagyunk, hogy a világ öt kontinense felől híradást adjunk. Abban a pillanatban, ahogy ez elhangzott, hallottam amint a tömeg felmorajlott: Óh, óhh, óhh! Azt hiszem, hogy a tömeg szintén látta az angyalokat. Az Úr valami módon értésemre adta, hogy az eljövendő napokban, a világ sok részén, szolgáló angyalok által kinyilatkoztatásokat fog adni. Ez nyilvánosan fog történni, az egyházban fog történni - emberek ezrei fognak egyidőben angyalokat látni. Az utolsó napokban a Messiás Testét/Gyülekezetet fogják szolgálni. Aztán szólt az angyal: Amit látsz és hallassz, mondd a nemzeteknek! Tehát nincs olyan, amit magamban kell tartanom. Vagy elfogadja, vagy nem! Nekem ezt a nemzetekkel közölnöm kell! Első angyal Az első angyal mondta: Egy üzenetem van egész Ázsia számára. Amint ezt mondta, néhány másodpercnyi idő alatt láttam Kínát, Indiát, az ázsiai országokat mint Vietnam és Laosz. Ezekben az országokban még sosem jártam. Láttam a Fülöp-szigeteket, Japánt, Singapurt, Malaysiát és Indonéziát. Ezután mutatta az angyal, egész Papua Újguineát, Irian Jayát egészen le Ausztráliáig és Újzélandot. Ázsiaangyala vagyok - mondotta. És láttam a kezében egy hatalmas trombitát, amely egész Ázsia fölött elharsan. Mindíg amikor az angyal az Úr trombitája által szólni fog egész ázsia fölött - meg fog történni. Milliók fogják az Úr hatalmas hangját hallani. Aztán azt mondta az angyal: Katasztrófák és éhségek lesznek. Sokan fognak éhenhalni. Erős viharokat fognak észlelni, amilyenek korábban nem voltak. Egész Ázsiában földrengések lesznek és a tenger beborítja a földet. 2

3 Ezt junius 20-án láttam. Ma augusztus 16-a van. Néhány héttel ezelőtt hallottam, hogy Papua Újguineában egész falvakat elmosott a tenger. Ezrek élnek nagy nyomorúságban. Ez egy pár héttel ezelőtt történt, és az angyal azt mondta nekem, hogy ez fog egész Ázsiában történni. Hallottam amint az angyal mondta: A szárazföld a tengerbe szakad. Ausztrália részei megrázatnak, szétválik és nagy rész az óceánba süllyed. Ez félelmetes volt - magamban kérdeztem, vajon jól hallottam-e. De az angyal mondta tovább: Kínában és Indiában milliók fognak meghalni. Nemzet nemzet ellen és testvér testvér ellen fog harcolni. Ázsiaiak egymás ellen fognak harcolni. Nukleáris fegyverek lesznek bevetve, amelyek millókat megölnek. Kétszer hallottam a szavakat: Katasztrófális, katasztrófális. Ezután azt mondta az angyal: Financiális krízis fogja Ázsiát gyötörni. Megrázom a világot! Remegtem mialatt az angyal beszélt. Aztán rám nézett, elmosolyodott és mondta: A legnagyobb szellemi ébredés lesz - láncok törnek szét. Falak omlanak le. És egész Ázsiában - Kínában, Indiában, megtalálják az emberek a Messiást/Krisztust. Ausztráliában hatalmas ébredés lesz. Hallottam amint Ázsia angyala mondta: Ez az utolsó aratás! Utána, mintha az Úr mondta volna, folytatta: Gyülekezetemet a Messiás/Krisztus visszajövetelére felkészítem! Az ítélet kihirdetése után, boldog voltam egy ilyen jó hír fölött. Az egész idő alatt, amíg az öt angyal a szobámban volt, érzékeltem a jelenlétüket - hatalmas volt. Második angyal Aztán láttam a második angyalt sarlóval a kezében, amint begyüjti az aratást. A második angyal mondta: Izráelben és az országokban Iránig megérkezett a szüreti idő. Néhány pillanatra láttam ezeket az országokat; és hallottam: Egész Törökország és azok az országok akik engem és a szeretet üzenetét elutasították, megtelnek gyűlölettel és kölcsönösen egymást fogják gyilkolni. Láttam az angyalt aki felemelte sarlóját és a Közel-Keletre vágott vele. Láttam Iránt, Perzsiát, Örményországot, Azerbajdzsánt, egész Georgient - Irakot, Szíriát, Libanont, Jordániát, Izráelt, egész Kis-Ázsiát - minden véres - befedve vérrel. Mindenhol vért láttam ez országok fölött. És tüzet láttam - ez országok közül többen nukleáris fegyvereket vetnek be, mindenhol füst száll föl. Váratlan pusztítás - emberek semmisítik meg egymást. A további szavakat hallottam: Izráel! Óh, Izráel, eljött a nagy ítélet! A kiválasztottak, a Gyülekezet, a maradék megtisztíttatik! Isten Szelleme felkészíti Isten gyermekeit! Láttam amint tűzlángok csaptak fel az égbe. Az angyal mondta: Ez a nagy ítélet. Gyülekezetem megtisztítom, védem és előkészítem az utolsó napra. Emberek fognak szomjan halni. Az egész Közel-Keleten alig lesz víz. A folyók kiszáradnak és az emberek ezekben az országokban a vízért fognak verekedni. Megmutatta az angyal, hogy az ENSZ a közel-keleti krízis miatt szét fog hullani. Nem lesz többé ENSZ. Az angyal a sarlóval be fogja gyüjteni a termést. 3

4 Harmadik angyal A Mindenható Isten jelenléte miatt, és azok miatt amiket az angyalok mutattak, remegtem és reszkettem. Szerettem volna sírni, de nem tudtam. Nagyon igénybe vett a történések látványa; tényleg igézet alatt voltam. Nem volt bátorságom, hogy a harmadik angyalt - akinek szárnyai voltak - megkérjem, hogy nyissa ki. Hirtelen kinyitotta szárnyait. Ezután Európát mutatta egyik végétől a másikig - északtól le Spanyolországig és Portugáliáig. Kezében egy mérleget tartott. Láttam amint Európa fölött repült és hallottam a szavakat: Aggódom! Aggódom! Igazságtalanság, tisztátalanság és istentelenség - egész Európa fölött! A bűn az égig növekedett! A Szent Szellem megszomorodott! Láttam a folyókat Európában, kiléptek medrükből és házak millóit öntötték el; milliók fulladtak meg. Röviddel, miután ezt láttam, olvastam a hírekben a Cseh Köztársaságban bekövetkezett árvízről, amely az ország történetében a legsúlyosabb volt. Hallottam, hogy Kínában a nagy folyó házak ezreit fenyegeti árvízzel. Ezekről a dolgokról akkor szereztem először tudomást, miután e látomást láttam és hallottam amit az angyal mondott. Hirtelen földrengést hallottam egész Európa felől. Országok, amelyeket sosem ért földrengés, megrázatnak - mondta az angyal. Hirtelen láttam Párizsban az Eiffeltornyot, amint lezuhant. Németország nagy része lerombolódik. A nagy város London - pusztulás mindenhol. Láttam árvízeket egész Skandináviában. Dél felé tekintettem, és láttam Spanyolországot és Portugáliát amint éhség és pusztulás sújtotta. Nagyon nyugtalanítottak ezek a tudósítások, és kérdeztem: Uram, mi lesz gyermekeiddel? Az angyal válaszolta: Én felkészítem őket. Figyelni fognak az Úr megjelenésére. Sokan fognak ezekben a napokban hívni engen, és én megmentem őket. Nagy csodákkal megmutatom nekik hatalmamat. Tehát a nagy pusztulások közepette ezekben az országokban - Isten kegyelme jelen lesz. Boldog voltam, hogy Isten megvédi gyermekeit. Negyedik angyal Most Afrikába megyünk. Láttam a negyedik angyalt, amint Afrika fölött repült, Láttam az egész utat déltől - Kapstadttól - egészen északig - Kairóig. Több mint 50 országot láttam. Afrika angyalának kard volt a kezében; egy hatalmas éles kard. Hirtelen hallottam amint mondja: Bűntelen vért ontottak! Megosztódás az emberek között, generációk távol az Úrtól - ezrek gyilkolták le kölcsönösen egymást. Láttam hűséges gyermekeimet Afrikában - és minden hűségeseimet megjutalmazom Afrikában. Túláradóan megáldom őket. Irányítani fogom az időjárást - a nap némely helyeken égetően fog tűzni. Nagy folyók kiszáradnak majd, és milliók fognak éhen halni. A kontinens más részein megváltoztatom a folyók irányát, és sok várost elöntenek. Láttam amint nagy kövek hullottak az égből Afrika különböző helyeire. A föld rengeni fog úgy, ahogy azt ember a teremtés óta nem élte át. Senki nem menekszik meg Isten kardjától. Láttam, hogy kiszáradt a Nílus. Ez Egyiptom istene. Halott, bűzlő halak egész Egyiptomban. 4

5 Közép-Afrika nagy részét víz borítja el - milliók fognak meghalni. Uram - mondtam ezek mind rossz hírek! Csak pusztulás! Van valami jó hír? Azt mondta az Úr: Eljött az utolsó nap; itt van az ítélet! Szeretetem elutasítást kapott és eljött a vég! Remegtem és reszkettem; azt gondoltam, hogy nem bírom ezt elviselni. Ötödik angyal Láttam az utolsó angyalt Észak- és Dél-Amerika fölött repülni - az északi pólustól le délig Argentínáig; keleten USÁ-tól nyugatra Kaliforniáig. Egy tálat láttam a kezében. Azt mondta az angyal, hogy e földrész országaira az ítéleteket fogja kiönteni, amelyek e tálban vannak. Aztán hallottam az angyal szavát: Nincsen igazság/jogosság, nincsen becsület, nincsen szentség! Idolok imádata, materializmus/anyagiasság, ivászat/részegség, bűnöktől való megkötözöttségek! Ártatlan életek kioltása - kisbabák millóinak meggyilkolása még születésük előtt! Családok szétszakadnak! Egy házasságtörő generáció! Sodoma és Gomorra ez! Noé napjai ezek! Hamis pásztorok/papok, hamis próféták. Szeretetem elutasítása! Sokan imitálják vallásukat, de erejét megtagadják! Amikor mindezt hallottam, kértem az angyalt: Nem tudnál még várni valamennyit? Ne öntsd ki; adj egy esélyt a bűnbánatra. Az angyal ezt válaszolta: Isten gyakran megkímélte őket és beszélt, de ők nem hallották! Fölöttük való türelme véget ért! Lásd, itt van az idő! Ők a pénzt és a szórakozást szeretik - nem engem! Ahogy az angyal elkezdte kiönteni a kezében lévő tál ítéletét, láttam, hogy hatalmas jéghegy olvadt el. Amint ez megtörtént, láttam árvizeket egész Kanadán és Észak-Amerikán - minden folyó kiöntött, pusztulás mindenhol. Hallottam amint a világpiac földrengéssel együtt összedőlt, és New Yorkban a felhőkarcolók leomlottak; milliók haltak meg. Láttam amint hajók az óceánon elsüllyedtek. Robbanásokat hallottam egész Észak-Amerika fölött. Láttam amint az angyal Mexikó fölé kiönti a tálját, és a két óceán - az Atlanti és a Pacifikus (Csendes) egyesült. Észak Braziliának nagy részét víz fedte be. Az Amazonas egy nagy tóvá változott. Erdők pusztultak el és víz alá kerültek. Brazilia fővárosa elpusztult. Földrengések sok helyen. Amint az angyal öntött, láttam Chilében és Argentiniában nagy pusztulást, mint soha előtte. Az egész világ rengett. Aztán hallottam amint az angyal mondta: Ezek hamar bekövetkeznek! Kérdeztem: Nem tudnád eltolni ezt? Ne öntsd ki ezeket a dolgokat az egész glóbuszra! Hirtelen láttam az öt angyalt a glóbuszon állni, kezeiket és szárnyaikat az ég felé emelték és mondták: Minden tisztelet a Mennyen és a földön az Örökkévalóé. Eljött az ideje, hogy Fiát megdicsőítse. A Föld elég és elpusztul. Minden elmúlik. Új Menny és új Föld áll elő. Isten elpusztítja az ördög művét örökre. Megmutatom hatalmamat - azon módon, amint gyermekeimet mindezen pusztulás közepette megőrzöm. Légy felkészülve erre a napra, mert az Úr jön! Szobám tele volt az angyalok fényével és csillogásával. Aztán hirtelen felrepültek az ég felé. Amint fölfelé tekintve néztem őket, láttam, hogy öt irányba szétrepültek. Tudom, hogy a 5

6 feladatukat már elkezdték végrehajtani. Több mint egy órahosszán át nem tudtam megmozdulni. Éber voltam, és remegtem időről időre. Az Urat kérdeztem: Uram, el kell most Pátmoszt hagynom? Az Úr válaszolta: Nem, egy meghatározott ok miatt hoztalak ide. Mondtam: Az angyalok híradása az egész világ felől nem jó hír. Ez ítélet, büntetés, rombolás és pusztulás. Mit fognak rólam mondani az emberek? Én mindíg a szeretet, békét és a jóhírt hirdettem. Az Úr mondta: Ez a mi üzenetünk. Te egy eszköz vagy egy csatorna. Micsoda előjog, hogy Isten téged választott, hogy elvidd a nemzeteknek ezt az üzenetet. Erre csak azt válaszoltam: Uram, a Te akaratod legyen meg! Istené a dicsőség! Isten figyelmeztet bennünket. Meghalljuk?! Megértjük?! Kérjük, küldje tovább ezt az információt barátainak és ismerőseinek - az utalással: Komoly üzenet! Mindenki kell hogy figyelmeztetve, informálva és felkészítve legyen. Szivélyes üdvözlettel, Pastor Joh.W.Matutis Szép lenne, ha Istennek e szolgájára imában gondolnál, aki évtizedek óta az Ő szolgálatában úton van! Wir haben Samuel Doctorian ang t, um die Erlaubnis zur Veröffentlichung zu bekommen und er hat folgendes geantwortet. Die ist vom 25. März 2003, mitten in der Zeit des Irak-Krieges. Es wäre schön, wenn du im Gebet an diesen Diener Gottes denken könntest, der seit Jahrzehnten für Ihn unterwegs ist... I am in Taipei, Taiwan with all the combined churches together. Twelve churches. I ministered tonight to a packed church. Praise the Lord. I got a call today from Scotland, they want permit to pring the message of the Angels and send it to every member of Parliament in Britain. I pray it will be a blessing to the Nation. I give you full permit to use the message I got in Patmos from the Lord. Use it as you wish for the glory of God. It is all happening. Even the war that is taking place now. May the Lord prepare us for His coming. I love Germany very much. I have ministered in many cities in the past. Praise the Lord. I am now in Taiwan, then Singapore and Indonesia and Cape Town, South Africa. Let the prayer group pray for me. The Lord Bless you. Yours In the Love of Jesus. Samuel Doctorian Quelle: The Vision of five Angels :used by permission: Übersetzung: Günter J. Matthia [pray.de] Juni 2003 [Magyar fordítás: Katharina Becker] 6

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata

Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata William Hendriksen Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata Hatodik kiadás Baker Book House Grand Rapids 6, Michigan 1952 (Szigorúan magánhasználatra) 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. fejezet:

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

Mi köze van a végítéleteknek Izráelhez?

Mi köze van a végítéleteknek Izráelhez? Mi köze van a végítéleteknek Izráelhez? Isten beszél a népekhez, ki hallja meg a hangját? A történések olyan összefüggésekre mutatnak, amik fölött a figyelem átsiklik. Ezen írásos anyag, Bill Koenig, 2005-ben

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

ISTEN MOST IS MEGTEHETI

ISTEN MOST IS MEGTEHETI KATHRIN KUHLMAN ISTEN MOST IS MEGTEHETI Missziós kiadvány (ismeretlen kiadótól) 1 Tartalomjegyzék: Előszó... 3 Csodák történnek... 4 Isten mindig válaszol a kislányok imádságára... 11 Ne kutassuk, miért?...

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész Nagy- nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat most már nem Olaszországból, hanem innen a nagyváradi stúdiójából és természetesen

Részletesebben

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET Ez volt az Úr Igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemrıl (1. vers). Mikeás nagyjából

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

A lelki növekedés első lépései

A lelki növekedés első lépései Rick Warren A lelki növekedés első lépései Hogyan töltsünk tartalmas időt Istennel? This article was adapted from Dynamic Bible Study Methods (Chariot Victor Books, 1989) by Rick Warren. Copyright 2004.

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és egyben egy fontos

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben