Látomás a Krisztus/Messiás Gyülekezeteinek állapotáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Látomás a Krisztus/Messiás Gyülekezeteinek állapotáról"

Átírás

1 Látomás a Krisztus/Messiás Gyülekezeteinek állapotáról Daniel Yoder látomása 2004.febr.6. [...]Az angyal szólt hozzám: Gyere velem fel a Mennybe, megmutatom neked a világot amilyennek az - Isten Trónjától látható. Felfelé haladásunk közben egy szellemi-természetű nehéz rétegen haladtunk át, ami szörnyen nyomasztóan hatott. Nem tudtam sem lefelé, sem fölfelé tekinteni - olyan sötét volt. De mi egy fénysugáron emelkedtünk felfelé. Megkérdeztem az angyalt: Mi ez a sötétség és miért érzékelek olyan nyomasztó nehézséget? Ez a Menny és Föld közötti szféra - válaszolta - itt van a sátánnak és angyalainak/démonoknak a lakóhelye. Mindaddig itt lesznek, amíg az Örökkévaló a mélységbe nem taszítja őket. Az angyal azt is elmondta, hogy ez az a hely, ahol Michaél Perzsia fejedelme ellen küzdött - aki fel akarta tartóztatni abban a küldetésében - hogy Dániel imáinak válaszát megvigye. Dán. 10. Aztán megkérdeztem: Miféle fénysugár ez amin mi utazunk? Ő válaszolt: Ez a szentek imádságai. Azok imái, akik a szellemi harcba bevetették magukat és harcolnak. Amint a Mennybe megérkeztünk megállapítottam, hogy minden sokkal világosabb, tisztább és dicsőségesebb mint hogy az emberi szavakkal leírható lenne. A természetes szemeimmel nem tudtam a fényt nézni. Az angyal hozzám fordult és mondta: Tekints a Föld planétára. Minden amit láttam, sötétség volt amelyen mindenfelé kicsiny fénysugarak fúrták át magukat. Ezek a kicsiny fénysugarak azonban olyan erősek voltak, hogy át tudtak haladni a sátán birodalmának sötét rétegén. Megkérdeztem az angyaltól: Miféle fénypontok azok? Újból azt válaszolta: Azok a szentek imádságai. A fények nem voltak állandóak, hol eltűntek, hol újra látszottak. Megkérdeztem: Miért nem állandóak? Ő válaszolta: Mindig, amikor egy fény kialszik, akkor egy gyülekezetben valaki veszekszik vagy pletykálkodik stb., és ezáltal imáik nem érnek célt. Tovább kérdeztem: De ha mind a gyülezetek imádkoznak, miért nincs több fény? Erre válaszolta: Igen, de a Gyülekezet bűnös állapota miatt a sátánnak joga van ahhoz, hogy sok imát feltartóztasson - így nem jön létre kapcsolat az Úrral. Kérdeztem: Nem lehet ezt megváltoztatni? Amint már mondtam, az angyalok készen állnak ezek ellen harcolni, de a gyülekezeteknek nincsen hatalmuk a szellemi harchoz, hogy azon a módon aktívak legyenek, ahogyan Ő azt elrendelte. Ez azért van, mert a gyülekezetekben olyan dolgok vannak mint - egymással való harcok, veszekedések, versengések, tagadások, pletykálkodások, hamis próféták, hamis tanítók és sok más bűnök. A gyülekezetek emberek tanításaira hallgatnak és nem Istenére. Az angyal hozzám fordult és szemembe nézve mondta: Olvastad az Örökkévaló Szavát - felismered-e azt, hogy az egyházakban Isten írott Szavától eltérnek? Ők veszekednek a homoszexuálisok jogairól, az abortuszhoz való jogról, házassági problémákról, politikai eseményekről, a pénz körül - sőt még azon is, hogy milyen színű legyen a szőnyeg a gyülekezetben/templomban. Kérdeztem: Mit tehetek én azért, hogy a Gyülekezet megváltozzon? Ő ezt mondta: Gyere menjünk. Megmutatom neked az Egyházat. A fénysugáron visszajöttünk a Föld közelébe és megálltunk az USA fölött. Olyan volt, 1

2 mintha Amerika minden gyülekezetét/templomát - nagyot, kicsit, közepeset - láttam volna. Láttam kívül a gyülekezetek/templomok körül a gonosz szellemeket, akiket a sátán küldött oda. Megkérdeztem: Ha a gyülekezetek ezeket visszautasítják, akkor elmennek ezek? Meg van írva: Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útaikról, én is meghallgatom a Mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. 2.Krón. 7,14 Az a mód ahogyan egy gyülekezet megharcolja szellemi harcát -, visszatükrözi tagjainak életét. Az angyal a Földre mutatott és mondta: Nézd, az emberek testüknek építenek templomot/gyülekezetet. Azt mondják, hogy Ő jön és ebben az épületben fog lakni. Nem értették meg, hogy az Örökkévaló nem épületekben lakik, hanem a szívekben. Ezeknek az épületeknek többsége telítve van testiességgel, és a Szent Szellem nem tud ott tartózkodni. Azért épültek, hogy tetszen az embereknek, ott jól érezzék magukat - de nem Istennek. Az embernek van tekintélye és nem Istennek. Majdnem minden gyülekezetet egy vezetőség és politikai döntések vezetnek. Ha az Úr egy helyen kiönti Szellemét, nagyon gyorsan az emberek veszik-igénylik maguknak a dicsőséget. Ha az Úr Szelleme elhagyja a helyet, a pásztorok és próféták mégcsak észre sem veszik. ők testből szolgálnak tovább jelekkel és csodákkal - de nem Istentől. Máté 7,22-23 Nézd csak! Némelyik meghirdeti a gyógyulás programját. Miért nem gyógyítanak az utcákon és a kórházakban - ahogyan Jézus/Jesua tette. Némelyik a beharangozás ellenére is tudja hogy nincs hatalma a gyógyításhoz, meg sem érinti a tolókocsiban űlőt. Aztán még egyszer mondta: Nézzük csak a gyülekezeteket. Prófétáik pénzért prófétálnak. Az embereknek szükségük van a próféciákra. Rohannak ide-oda és prófétát keresnek, aki nekik egy prófétai szót szól. Aztán a sok üzenettől amit kapnak végül is összezavarodnak. Nem Istent keresik már, hanem a prófétákat. Olyan ez nekik mint egy szenvedély - prófétai szó nélkül boldogtalanok már. Megkérdeztem: A prófétai ajándék nem valódi? Válaszolta: De igen! Azok a régi igaz próféták, ők Isten büntetését és ítélet általi pusztulást hirdettek -, és bűnbánatra hívták az embereket. Azonban a mai próféták többsége békét és jólétet prófétál. Meglátjuk, melyik teljesedik be. Jer. 28,7-9 Tovább folytatta: Ma a próféták nagy száma arról prófétál, hogy milyen gazdagok lesznek az emberek, dicsőségről, jólétről-áldásról, de a nehézségekről és szenvedésről - az élet realitásáról nem. Még prófétálnak arról, hogy nagyszerű feladatot kapnak, egy szuperszolgálatot; ők elutasítják a kis szolgálatokat. A mai próféták nem nézik a bűnöket és nem is hirdetik, hogy azokat meg kellene bánni és elhagyni. Néhány próféta hamisan a 2000-es évről mint problémás évről prófétált, de szeptember 11-ről egyik sem prófétált. Megkérdeztem: Jön több katasztrófa még Amerikára? Ő válaszolt: Igen, megmutatom neked - de erről most még nem írhatsz. Kérdeztem: Mi a legjobb amit tehetek? Az angyal válaszolt: Lásd, és halld! A legtöbb pásztor manapság nagy nevet akar magának és egy saját birodalmat építeni. Rádióállomást és TV-ben való szereplést akarnak. Könyvek sokaságát írják arról, hogy milyen nagyszerű az élet. Könyvek, amelyek az embereknek jó érzést adnak. 2

3 Kevesen vannak azok, akik Isten népének az igazságot mondják. A pásztorok nem tanítják Isten népének a gonosz és jó közötti különbséget. A gyülekezetek nem foglalnak állást a bűn ellen, hanem kompromisszumot kötnek vele. A legtöbb gyülekezet tagjainak nem hirdetik a szellemi hadviselést. Ez. 13-ik rész Aztán ezt mondtam: De az emberek imádják és dícsérik az Urat. Ő válaszolt: Az Úr nem kívánja dícséreteiket hallani, ha az a testiességet építi. Ámosz 5,21-24 Folytatta: A gyülekezetek inkább akarnak szórakoztató programokat kínálni - nem pedig tanításokat. Sőt a pásztorok és próféták maguk is mint műsorvezetők és szinészek viselkednek. Az angyal újra nagyon komolyan nézett rám és mondta: Még a misszionáriusok is magukról nevezik el a szervezeteiket - emberi létesítmények, nem Istenéi. A gyülekezetek nem törődnek a sérültekkel, az elesettekkel. Sok helyen szórakoznak a démonok, amikor a keresztények azt állítják, hogy lerontottak ördögi magaslatokat és erődítményeket - de a bárok, prostituáltak, abortuszklinikák, drogárusítók és drogfüggők jelenlétén áttekintenek. Az angyal a karját az egész Egyesült Államok felé lendítette és mondta: Nézd a pásztorokat akik feleségeikkel szemben a szex területén vétkeznek. Nézd a véneket, diakónusokat és előljárókat akik házasságtörést követnek el és az adakozást ellopják valamint további különböző bűnökben részesek... De ők magukat vezetőknek tekintik! Amint az angyal a karját lendítette, láttam a gyorsan növekvő homo-mozgalmat Amerikában. Ő mondta: Nézd! Ez az amiben az Egyház kompromisszumot köt! Sőt már homoszexuális pásztorokat futtatnak un. keresztény pásztorok. Ők teljesen figyelmen kívül hagyják Isten szavát, amely a homoszexualitást szörnyűséges bűnnek nevezi. Láttam az abortusszal megölt ártatlanok vérét, az Örökkévaló Tróntermében kiáltani. Felismerhettem, hogy sok esetben a vér keresztény gyülekezetből származott. Szintén láttam a hihetetlen mértékű erőszakosságot és bűncselekményeket - különösen gyerekek és fiatalok részéről elkövetve. Ézs. 3,12 Aztán láttam a Krisztust/Messiást - széttárt karral állt és áttekintette az egész Földet. Kezein a szegek ütötte véres sebek nyomai - a vér amely a megváltás ára - a megmentetés vére. De ez visszautasíttatott a Testtől - az emberektől akik megbánás nélkül mélyen megragadtak a gyűlöletben és a megkeseredettségben. Sokan közülük a gyülekezetekben voltak. Hallottam, amint Jézus/Jesua mondta: Ébredés akkor jön, ha az emberek megtanúlják a bűnbánatot! Tovább mondotta: Atyám, tartsd vissza haragodat, tartsd vissza haragodat még egy kis időre! Nem láthattam Jézus arcát, de az angyal tartásából azt láttam, hogy nagyon szomorú volt - sírt e planéta fölött, amelyért meghalt - mialatt a rohadtan bűzlő bűnöket látta, amelyeket e Föld gyakorol. Emlékszem amint az angyal mondta: Megölik a gyermekeket (abortusz), a homoszexualitás elfogadott lett. Azt mondta nekem, hogy mihelyt ezeket az amerikai kongresszus teljesen törvényként legalizálja, Isten ítélete megjelenik, először a Gyülekezet fölött, azután Amerika fölött. 1.Pét. 4,17 Az angyal még mondott egy figyelemre méltó dolgot: Az egyik legnagyobb buktató a gyülekezeteken belül az istenfélelem teljes hiánya, és a tanítás az olcsó kegyelemről. 3

4 Csak nagyon kevesen félnek attól, hogy tartósan, tudatos bűnben való életmód miatt elveszíthetik az üdvösségüket. Azt hiszik, hogy tovább bűnözhetnek - megbocsáttatik nekik - és a Mennybe mennek. Nem tartanak Isten nevelésétől az életükben. Tényleg úgy van, hogy mihelyt probléma jön az életükbe, mégcsak nem is gondolnak utána, hogy az saját cselekedeteik következménye lehetne. Az angyal megmutatta nekem, amint néhány hónap múlva a gyerekek nevelése nem lesz más mint szórakoztatás és társalgás. Minden elfogadásra talál, sőt még a pornográfia is. Továbbá azt is mondta még, hogy a Gyülekezeten belül mintegy járvány terjed a pornószenvedély, még a magas vezetőségi körökben is. Amint az angyal hazavitt, és mondta: Az emberek imái 100 évvel ezelőtt komolyabbak voltak mint a maiaké. Az emberek akkoriban készek voltak sok időt áldozni és Istent keresni. Azokban a napokban még az istentelenek is hitték, hogy Isten létezik. A nevelés alapja itt Amerikában a Biblia volt. A gyerekeket a Bibliával tanították írni és olvasni. A gyerekek védelmét az iskolában a napi Mi Atyánk ima felmondása biztosította. Az egész jogi-bírósági rendszer a Biblián alapult. Mindez nincsen már az iskolákban, és a jogrendszerből is gyorsan eltávolították. A mai keresztények imái teljesen énközpotúak és a legtöbb ember nem képes tovább mint pár percig az imára koncentrálni. Ez az állapot óriási akadály Istennel való kapcsolatukban. Megkérdeztem az angyalt az Amerikára következő katasztrófával kapcsolatban. Megálltunk, és Ő mondta: Amerika még nem látott olyan pusztulást, mint amilyet Isten előirányoz. Az emberek el sem tudják képzelni milyen Isten haragja ténylegesen. Milyen rettenetes haragja a bűnnel szemben! Ténylegesen úgy van ez, hogy Isten nem tud a Földre tekinteni -, ha ezt tenné úgy haragját azonnal kiöntené. Jézus/Jesua áll előtte és közben jár e planétáért. Jézus/Jesua az aki mindent lát - mindent ami történik. Kérdeztem: Jönni fog az ítélet? Ő válaszolta: Meg van írva! Tovább kérdeztem: Szörnyű lesz a harag? Ő válaszolta: Sodoma és Gomora egy könnyű hasonlat ahhoz képest ami történni fog! Újra kérdeztem: Hogyan lehetne ezt megváltoztatni? Hogyan lehetne a katasztrófát elfordítani. Akkor egy hangot hallottam a Mennyből. Tudtam, hogy ez az Örökkévaló hangja volt. Mennydörgés hangjával szólt:...de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útaikról, én is meghallgatom a Mennyből, megbocsátom vétküket... 2.Krón. 7,14 Ha abbahagyják, hogy a szórakozásokat keressék, és engem keresnek; ha programjaiktól elfordulnak és hozzám fordulnak, és engem hívnak meg és befogadnak; ha ők az igaz tanítást viszik a népnek; ha elkezdenek az én hangomra figyelni -, akkor nem öntöm ki haragomat! Tudtam, hogy az Örökkévaló minden egyes beszélgetést - amit az angyallal folytattam - hallott. Ugyanúgy hall Isten minden egyes beszédet - ami Földön elhangzik! Mi jön ki a szádon? Az angyal azt mondta, hogy le kell írnom ezt a látomást. Megkérdeztem: Miért? Miért nem teheti ezt valaki más? 4

5 Megcsóválta a fejét az angyal és ezt mondta: Azt mondja Isten, hogy ti ketten olyan népszerűtlenek vagytok -, még egy kicsit jobban - már nem számít. Amikor Isten megengedi, akkor a továbbiakat is el fogom mondani, amiket láttam. Daniel Yoder Harvest Warriors Outreach Ministries P.O. Box 65 Clinton, AR Németből fordította: Katharina Becker 5

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája

Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1 Pünkösd ma Kezdő ének: "Jöjj mondjunk hálaszót 167/1-3 Igehirdetés előtt: "Jövel Szentlélek Ùristen 370/1-3 Igehirdetés után: " Jézus az ígéretet beteljésítetted 375/1-2 + 7 Befejező ének: Isten élő lelke

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9.

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9. 10. tanulmány Az imádság ígérete március 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:34-44; János 14:15; Róma 12:12; Kolossé 4:2; 1Thesszalonika 4:3; Zsidók 11:6; Jakab 4:2 Estve, reggel és délben

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Atya Isten. Szentszellem Isten

Atya Isten. Szentszellem Isten A hatalmi (tekintély) rendek 1. Isten és a mennyei seregek 2. A Sátáni rend Lucifer bukása után 3. A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt 4. A földi hatalmi rend a bűnbe esés után 5. Család hatalmi rendje

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok. J.C. Hedgecock. Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl

A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok. J.C. Hedgecock. Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok J.C. Hedgecock Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl "Sok gyülekezet és személy azt hiszi, hogy a jólét és az igazságosság külsı látszata annak

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Bölcsesség gyöngyszemek Válogatás Ching Hai Legfelsőbb Mester beszédeiből IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ SPIRITUÁLIS LAP 31. SZÁM 2003. 08. 30.

Bölcsesség gyöngyszemek Válogatás Ching Hai Legfelsőbb Mester beszédeiből IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ SPIRITUÁLIS LAP 31. SZÁM 2003. 08. 30. Bölcsesség gyöngyszemek Válogatás Ching Hai Legfelsőbb Mester beszédeiből IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ SPIRITUÁLIS LAP 31. SZÁM 2003. 08. 30. Ching Hai Legfelsőbb Mester Hsihu, Formosa, 1989. március 11. 91.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Rick Joyner Előszó a magyar kiadáshoz 1995 tavaszán jelent meg a Morning Star Journal-ban (USA) "The Hordes of Heil Are Marching" (A pokol hordái menetelnek) címmel az a prófétikus

Részletesebben

Az öt kontinens - öt angyala

Az öt kontinens - öt angyala Az öt kontinens - öt angyala Megjegyzés Joh.W.Matutis pásztortól - Berlin, 2007.09.23. Dr. Samuel Doctorian, 1998.junius 20-án Patmos-szigetén prófétai kinyilatkoztatást kapott. Dr. Doctorian, már nagyon

Részletesebben