A nemzetközi munkásmozgalom történetéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi munkásmozgalom történetéből"

Átírás

1

2 A nemzetközi munkásmozgalom történetéből Évkönyv 2015 XLI. évfolyam Magyar Lajos Alapítvány 2014

3 Szerkesztőbizottság: Jemnitz János Artner Annamária Bebesi György Dömény Zsuzsa Harsányi Iván szerkesztő Horváth Jenő Jemnitz Katalin Juhász József J. Nagy László Konok Péter Pankovits József Székely Gábor szerkesztő Szőke Károly Vadász Sándor E kötetünk a Munkásmozgalom-történészek Nemzetközi Egyesülete, a Károlyi Mihály Társaság, a Lukács György Alapítvány, a Politikatörténeti Alapítvány és a Vas- és Fémmunkások Szakszervezetének támogatásával jelent meg. Dieser Band erscheint mit der Unterstützung der Internationalen Tagung der Historiker der Arbeiterwegung (ITH), der I. G. Metall Ungarn, der Georg Lukacs Stiftung und der Gesellschaft Michael Karolyi Az Évkönyv 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., és számának teljes szövege olvasható / You can find the whole text of Yearbooks 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015: http//:yearbook2.atw.hu ISSN X Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor Nyomás: Robinco Kft. F. v. : Kecskeméthy Péter

4 Az Évkönyv nemzetközi tanácsadó testülete: Agosti, Aldo (Torino) Avineri, Shlomo (Jeruzsálem) Buschak, Willy (Brüsszel) Callesen, Gerd (Bécs) Chakravarti, Sudeshna (Calcutta) Degen, Bernhard (Basel) Elorza, Antonio (Madrid) Fülberth, Georg (Marburg) Garscha, Winfried (Bécs) Gianni, Emilio (Genova) Grass, Martin (Stockholm) Jazsborovszkaja, Inessza (Moszkva) Halstead, John (Sheffield) Hudson, Kate (London) Jevzerov, Robert (Moszkva) Johnstone, Monty (London) Kessler, Mario (Potsdam) Kircheisen, Inge (Halle/Saale) King, Francis (Norfolk, Anglia) Kolomijec, Vjacseszlav (Moszkva) Konrad, Helmut (Graz) Maderthaner, Wolfgang (Bécs) Mészáros, István (Rochester) Morgan, Kevin (Manchester) Narihiko, Ito (Tokio) Panaccione, Andrea (Milano) Parsons, Steve (Sonderborg, Dánia) Pelz, William, A. (Chicago) Rojahn, Jörgen (Amszterdam) Schwarzmantel, John (Leeds) Skrzypczak, Henryk (Berlin) Schneider, Michael Bonn, Friedrich Ebert Stiftung Schrevel, Margret Amszterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Studer, Brigitte (Lausanne) Sumrikova, Ljudmila (Dnyepropetrovszk) Sylvers, Malcolm (Velence) Tych, Feliks (Varsó) Vuilleumier, Marc (Genf) Weill, Claudie (Párizs) Wolikow, Serge (Párizs) Young, James D. (Stirling)

5 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL JEMNITZ JÁNOS ( ) Elhunyt a magyar történelemtudomány kiemelkedő, jóformán besorolhatatlan személyisége, a hazai és a nemzetközi munkásmozgalom-történetírás pótolhatatlan krónikása ben kezdeményezője és mindvégig mértékadó szerkesztője, szerzője volt Évkönyvünknek. A halálos kimenetelű baleset is e sorozat 41. kötetének szerkesztése közben érte lakásán. Apja a Népszava egykori zenei rovatvezetője, Jemnitz Sándor zeneszerző, nevelőapja a hazai szociáldemokrata baloldal jeles személyisége, Vajda Imre közgazdász volt. Gyermekkorától kötődött a szociáldemokrata ifjúsági mozgalomhoz. Történészi tanulmányait az ELTE Bölcsészkarán végezte. Hazai és külföldi könyvtárakban és levéltárakban folytatott kutatásai alapján védte meg máig alapműveknek számító kandidátusi, majd akadémiai doktori értekezését az első világháború munkásmozgalmi vonatkozásairól, széles, világméretű áttekintésben. Életrajzokat készített a szocialista és munkásszervezetek számos jelentős vezetőjéről, mint a brit Keir Hardie, a francia Jean Jaurès és Léon Blum. Nevéhez fűződik a II. Internacionálé kongresszusi jegyzőkönyveinek magyar nyelvű közzététele. Tanulmánykötetek létrehozásában, tudományos ülések szervezésében is gyakran vállalt szerepet. Nemzetközi konferenciák tucatjain képviselte a hazai történészeket, kezdettől jelen volt s rendre felszólalt, előadást tartott a Munkásmozgalom-történészek Nemzetközi Konferenciája (ITH) évenkénti linzi konferenciáin. Az 1960-as évektől az MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársaként dolgozott. Szerzői és szerkesztői tevékenysége utolsó, nyugdíjas évtizedeiben sem hagyott alább, noha látása fokozatosan romlott, majd végképp elvesztette szeme világát. Ám ezekben az években is kerültek ki tollából értékes, új információkban gazdag írások. Mindvégig kapcsolatban maradt a tudományág jeles külföldi művelőivel, az Egyesült Államoktól Nyugat- és Kelet-Közép-Európán át Japánig, akik friss kutatási eredményeinek helyet biztosított hazai periodikákban. Olyan alkotók tisztelték meg írásaik megküldésével, esetenként az ő megrendelései teljesítésével, mint Eric Hobsbawm, Tony Benn, Mészáros István, vagy a japán Narihiko Ito. Mivel meggyőződése érdekében gyakran kemény ütközéseket vállalt, élete különböző időszakaiban érték ezért sérelmek, amelyeken azonban mindig fölülemelkedett. Mély szociáldemokrata elkötelezettsége azzal a meggyőződéssel párosult, hogy ez nem szorítkozhat a kapitalista társadalmi-gazdasági rendszerbe való, több-kevesebb vívmányt lehetővé tevő beilleszkedésre, nem jelentheti az emberibb társadalom, a szocializmus perspektíváját szem előtt tartó cselekvés elmulasztását. A politikai élet kanyarjai közepette hol az előbbi, hol az utóbbi

6 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL 5 hozta konfliktushelyzetekbe. Korrekt vitában állt a nemzetközi és hazai baloldal tollforgatóival aktuális politikai stratégiák megítélésében, amilyen például a nyugat-európai szociáldemokrata politika 1990-es években előtérbe került, általa bírált Blair-Schröder féle vízió volt. Írásainak bibliográfiája több ezer tételre rúg. Hatalmas könyv- és irathagyaték maradt utána, amelynek rendezése, megőrzése és elhelyezése sokunk vállára hárul. Harsányi Iván, Székely Gábor Pankovits József Jemnitz Jánosról * * * Az 1960-as évek legelején egyetemistaként a nemzetközi munkásmozgalom történetét tanulmányozva találkoztam először nevével és írásaival. Ezek akkor alaposságukkal, információgazdagságukkal még csak azért hívták fel magukra a figyelmemet, mert egy egyetemi süvölvénynek minden olvasmány az újdonság erejével hat. Ám a meglepetések később sem maradtak el, amikor már érettebb megfontoltsággal tudtam értékelni szakmai teljesítményeit. A nagy európai nyelvterületekre kiterjedő széles látóköre, aprólékos tájékozottsága állandóan olvasott szerzőmmé tette, és ezzel nem voltam egyedül. Olasz politikai tematikákra szakosodott kutatóvá avanzsálva megtapasztalhattam, hogy az olasz viszonyokról is ugyancsak képes eredeti információkat nyújtani, eligazító szempontokat fölvetni és nem egyszer, előrejelzéseimet megelőzve eseményekről, évfordulókról, kiemelkedő személyiségek életrajzairól a nemzetközi munkásmozgalom-történeti Évkönyv számára megrendelni a cikkeket, elemzéseket, aztán meg is követelni azokat határidőre, majd végleges formájukba önteni-szerkeszteni, ami igazi életeleme volt. Az is előfordult, hogy ismereteimet színezte és bővítette saját forrásaiból nyert adalékokkal, mondjuk az általa személyesen ismert Leo Valianiról, más olasz történészekről, vagy éppenséggel a holokauszttal szembemenő jobboldali Giorgio Perlascáról, és természetesen a másik oldal legszélső pontján elhelyezkedő genovai Lotta Comunista (Kommunista Harc) elnevezésű csoportról, egyéb az olasz ügyek sűrűjét érintő problémákról. Azt is nyitott érdeklődéssel fogadta, ha együttműködő kapcsolatunkban (ritkán, elvétve) felcserélődtek a szerepek. Leo Valiani vagy Genovából Emilio Gianni mellett rendszeres levelezést folytatva ismeretségben állt több más olasz barátjával (Andrea Panaccione, Aldo Agosti), akik az Évkönyvet, illetve őt személy szerint megtisztelték írásaikkal. Ezek többnyire rám háruló magyarra ültetésének műveleteinél is meggyőződtem János sokoldalúságáról, szinte kimeríthetetlen enciklopédikus ismereteiről. Még az egyetemi időkből azonban vele kapcsolatban egy más jellegű élményről, ha tetszik meglepetésről kell most szólnom, mégpedig az éppen azokban az

7 6 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL években őt utolérő politikai mellőzöttségéről. Tehát amikor először lapozgattam publikációit, rákérdeztem egyik nálamnál tájékozottabb egyetemi kollegámnál, kit rejt Jemnitz János szignója s az illető (nevére már nem emlékszem, találgatásnak meg nincs helye) kétkedő ámulatomra kissé homályosan, a legcsekélyebb empátiát nélkülözve, sőt bizonyos felindultsággal utalt Jánosnak az akkori Párttörténeti Intézetben elszenvedett, számomra felfoghatatlan kegyvesztettségére. Értetlenül álltam a válasza előtt, idővel tudatosult bennem a kolléga reakciójának fonáksága, a látszólag megdönthetetlennek tetsző tudás kizárólagos birtoklásának, a mozgalomban akkoriban dívó és oly sok kárt okozó szektagőgje, valamint a paradoxon: miként lehetséges az, hogy valaki elkötelezetten ír, publikál a nemzetközi munkásmozgalom különböző problémáiról, és ugyanennek a diszciplínának intézményesített letéteményesénél nem nézik jó szemmel a tevékenységét. A tudatosodás eszmélkedési folyamatában öltöttek alakot János történetének mozaikjai, amelyekről a körülmények akkori közelebbi ismerői hivatottak hitelesen nyilatkozni. Csak kiegészítést adhattam a fenti egyetemi aprósággal, viszont hozzá tudom tenni rá szintén jellemző emlékeimet, közvetlen kapcsolatunk kezdetéről. A 70-es évek derekán ismertem meg személyesen és első találkozásunk alkalmával egész tartásában, tekintetében érzékeltem megértő jóindulatát, biztatását és bátorítását munkám és kutatásaim iránt, amelyek az eurokommunizmus akkor szintén vitatott problematikájára irányultak. Azt hiszem, a tekintetében politikai és tudományos arcélének minősége csillant vissza: a széles horizontú látásmód igényének fenntartása minden körülmények között annak érdekében, hogy a munkásmozgalom ügye sodró erejű, tömegeket meggyőző tényezőként hasson, mert amennyiben ezt sikerül megoldani, a munkásmozgalommal szemben semmi sem lehet hatékony és eredményes. Ezt a kontextust kutatta a munkásmozgalom minden egyes megjelenési formájában, a szociáldemokráciában, a kommunista mozgalomban, a szélsőséges alakzatokban s természetesen az eurokommunizmusban is, különféle elágazásaiban, szövetséges-keresésében, gyümölcsözőbb működésének lehetőségeiben. Ismert tény, hogy János 1956-tal összefüggésben került nézeteltérésbe a Párttörténeti Intézet vezetésével, ám állíthatom nem egy ízben meggyőződhettem erről -, hogy a már közösen megélt 1989-es történelmi csomópontban és utána is a munkásmozgalom, a baloldali és szocialista értékek féltése vezette intellektusát, politikai felfogását, érzelmeit és tudományos szenvedélyét. Feltételezésem szerint ugyanez foglalkoztatta 1956-ban is ben és a rákövetkező években mindig élesen szembeszállt azokkal, akik felelőtlenül figyelmen kívül hagyták a politikai fordulat kockázatát, a politikai baloldalra leső veszélyeket. Kiállt a nehéz körülmények közé került munkásmozgalom folytonossága mellett, és emberileg, szakmai tevékenységének minden mozzanatával életének delelőjén és legvégén is maradék, de lankadatlan erejét latba vetette eszméinek és meggyőződésének érvényesítéséért. Így fogunk emlékezni rá. * * *

8 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL Külföldi munkatársaink részvétnyilvánításai 7 Kedves Harsányi Iván és Székely Gábor! Nagyon megdöbbentett és mély szomorúsággal olvastam a hírt barátunk, Jemnitz János haláláról. Emlékezetemben úgy marad meg Ő, mint jó barát és kimagasló tudós, s mint Ember akivel Budapesten többször találkoztam. Kérem, adjátok át leányainak és családjának őszinte együttérzésemet. Willy Buschak * Steve Parsons levelei Jemnitz Katalinnak: 1. Most érkeztem vissza egyhetes bécsi utamról. Szomorúan hallottam apád balesetéről. Kérlek add át neki jókívánságaimat a mielőbbi felgyógyulása reményében. Összeállítottam néhány írást, cikket; melyik címre küldjem őket? Inkább az otthonira, vagy az intézetbe? Amikor először voltam Bécsben felkerestem a Karl Marx-udvart, a város építette munkás lakó komplexumot, ami egy csodálatos kísérlet, s valóban hangsúlyozza a hatalmas különbséget a múlt európai szociáldemokráciája különbségeit (kétségtelenül az Ausztro-Marxizmus változat javára), szemben a mai takarékos, neoliberális, üzletbarát irányzattal szemben. A Karl Marx-udvart a városi adókból finanszírozták és mintegy 1.5 kilométerre elnyúló lakóblokkokból áll. Az as években épült, s valóban megjeleníti a munkás családok megfelelő méretű lakásokhoz juttatását. A lakások ma is jól néznek ki, az azokban lakók, úgy vélem, örülnek, hogy itt lakhatnak.néhány dolog azonban zavart; először, hogy az épületek stílusa nem nevezhető modernnek` (functionalism/ modernistának` vagy nemzetközinek`, inkább hasonlít a radikális és baloldali brit és máshol fellelhető építészetre az 1930-as évekből a szovjet építészet nem tartozik ide -, amely hagyományosan vörös téglás volt, stukkókkal és díszítésekkel (az anyaságot, a láncaikat szétszakító alakokat ábrázoló ornamentikák stb.). Betont nem nagyon használtak, s az épületek nem voltak magasak.feltehetően az építkezést a hagyományos formáknak megfelelően kívánták alakítani, úgy hogy az megfelelejen a munkásoknak, akik ide költöztek, valamint annak is, ami akkor az építőipar lehetősége volt (az építkezésben szervezett munkások vettek részt). Másodsorban nyilvánvaló, hogy az új település a város külső kerületében kapott helyet, olyan helyen, ahonnan gyalog is megközelíthető volt a várost körülvevő vidék. János erről bizonyosan többet tud. Utóirat: A dán szociáldemokráciáról. A II. Internacionálé pártja Stauning 1 idején, az 1930-as években jelezte, hogy nem csupán munkáspárt, hanem néppárt is. Most viszont az nyilatkozta, hogy a jóléti állam helyett egy tár- 1 Thorvald Stauning ( ) dán szociáldemokrata pártvezető, miniszterelnök ,

9 8 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL sadalmi versenyállamot (a social competition state, dánul: konkurrencestaten) kíván támogatni. Ezen ők azt értik, hogy az állam elsődleges feladata a dán ipar versenyképességének a javítása. Csodálható-e, hogy a dán kormány kulcsembere, a gazdasági miniszter nyíltan kijelentette úgy egy évvel ezelőtt, hogy ő a szociáldemokráciát nem politikai baloldalként értelmezi, hanem, mint mondta, tisztán pragmatikus és realista cselekvőként az ország java érdekében stb. 2. Sokkolt a híradás apád haláláról. Tudom, hogy ebben a korban már minden baleset komoly következménnyel járhat, de soha sem tudtam elképzelni, hogy János nincs többé. Intellektuálisan olyan magával ragadó volt, mindig újabb és újabb tanulmányokat vett tervbe. Mély és szerteágazó ismeretei az európai munkásmozgalomról valóban pótolhatatlanok. János megközelítései kapcsán, bár lehet túlzóan, Gramsci aforizmája jut eszembe: az intellektus pesszimizmusa, az akarat optimizmusa ő tudta milyen erőkkel rendelkezett a baloldal, s hogy milyen messze van az emberiség a kizsákmányolás megszüntetésétől és a társadalom szociális újjászervezésétől, de azt is, hogy ez nem jelentheti a harc feladását. Mindezekről én is így gondolkodom. Mindig hiányozni fog jelenléte - æret være hans minde (tisztelettel emlékének). Fogadjátok őszinte részvétemet édesanyáddal és testvéreddel: Steve * Вячеслав Коломиец Kedves Katalin, fogadd őszinte részvétünket. Abban a megtiszteltetésben és örömben részesülhettünk, hogy ismertük apádat, s nagy szomorúsággal értesültünk arról, hogy már nincs közöttünk. Slava, Inessa, Robert * John Schwarzmantel: Borzalmas hír. Nagyon szomorú vagyok és levert, persze tudom, hogy neked ez még szomorúbb. Apádat mintegy 40 éve ismerem, rendszeresen leveleztünk, jó barát volt, olyan, aki nagyon fontos volt az életemben. Nem is tudom elképzeini, hogy már nincs velünk. Fogadd mély együttérzésemet, s add át családodnak is. Egész hátralevő életemben szeretettel fogok emlékezni apádra. John Gerd Callesen: Kedves Harsányi Iván, köszönöm, hogy értesített Jemnitz János haláláról. Ez valóban nagy veszteség, amelyet nem lesz könnyű pótolni az Évkönyv szerkesz-

10 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL 9 tőségében. Azonban remélem, hogy ez sikerülni fog Önnek és munkatársainak. Már sokszor sajnáltam, hogy nem tudok magyarul, mert több cím után véltem, hogy azok nem csak a magyar olvasók számára érdekesek. S azok a tanulmányok, amelyeket Jemniztől olvastam és több munkámban felhasználtam, nagy értéket képviseltek a nemzetközi munkásmozgalom történetének megismeréséhez. Megállapodtam Jemnitzel, hogy a Rosa Luxemburg Művei újabb kötetéről közleményt készítünk, ha jól értettem az Évköny 42. kötete számára. Mellékelten küldöm a közleményt, s örömömre szolgálna, ha a fordítás megjelenne. Azért is, mert Luxemburg az Ő érdeklődési köre volt. Továbbá kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy Ön és kollégái miként vélekednek a további munkáról. Üdvözlettel: Gerd Callesen * Jemnitz János történészi és politikai arculatának jellemzésére fényt vet egy dokumentumközlése, amelyet éppen ezért ide iktatunk. Jemnitz János A volt Szociáldemokrata Párt vezető baloldali tagjainak levele Kádár Jánoshoz, november 24. Szerzői bevezető: Azzal az utólag és olykor egykor is hangsúlyozott véleménnyel szemben, amely szerint az 1945 utáni koalíciós időszakban a Szociáldemokrata Párt egységes volt, és ezzel összefüggésben baloldali csoportja sem volt több, mint árulók gyülekezete, le kell szögezni: ez nemcsak az SZDP esetében nem volt igaz. Ebben a korszakban az Olasz Szocialista Pártban, a Francia Szocialista Pártban, a brit Munkáspártban ugyancsak világosan kirajzolódott egy jobb- és egy baloldali csoportosulás, és a vélemények ugyancsak élesen ütköztek a szociáldemokraták nemzetközi konferenciáin 1946-ban és 1947-ben. Ez utóbbi konferenciákon történetesen az SZDP küldöttei is részt vettek, és e küldöttek között éppen az alább közölt levél aláírói közül Vajda Imre, Justus Pál, Horváth Zoltán és az 1950-ben a börtönben agyonvert szociáldemokrata igazságügyminiszter, Ries István is ott voltak. A szociáldemokrata pártokban már 1914 előtt is sok helyütt jól meg lehet különböztetni a jobb- és a baloldali frakciókat: így Oroszországban, Olaszországban, Franciaországban és több más helyütt. E frakciók közötti különbségek, sőt ellentétek elmélyültek az I. világháború éveiben, a két világháború közötti időszakban pedig távolról sem tűntek, el sem az internacionáléban, sem az egyes pártokban. Mindezt előre kellett bocsátanom, különben ma már rossz fényt kaphatna, hogy a baloldali szociáldemokraták alábbi csoportja, amely tagjai között voltak olyanok, akik öt- vagy hatévi börtön után 1956-ban (az SZKP híres XX. kongresszusa nyomán) szabadultak, mások pedig különféle

11 10 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL retorziókat éltek át. Ők az októberi napok után összegyűltek Vajda Imre lakásán és először egy politikai petíciót fogalmaztak meg és juttattak el korábbi elvtársukhoz, Marosán Györgyhöz, aki ekkor az új MSZMP főtitkárhelyettese volt. Erre az alább közölt levél is utal, sőt arra szintén, hogy személyes látogatásra is sor került Marosánnál. Azonban ez a tárgyalás eredménytelenül ért véget. 2 Ezután született meg a gondolat, hogy e csoport magához Kádár Jánoshoz forduljon. (A neki írt levél Vajda Imre hagyatékában természetesen másolatban maradt fenn.) Az aláírókkal azonban sem Kádár János, sem az MSZMP vezető szervei mint csoporttal nem tárgyaltak. Mindenkivel egyénileg beszéltek és vagy kaptak, vagy nem kaptak politikai megbízatást. Az alábbiakban közöljük a levelet. Kedves Kádár elvtárs! Marosán György elvtárs nov. 23-án magához kéretett bennünket, hogy mint kifejtette tájékozódjék a jelen helyzetben az MSZMP politikájával kapcsolatos álláspontunkról. Tekintettel arra, hogy ez a beszélgetés rajtunk kívülálló okokból sem be nem fejeződött, sem fel nem ölelte mindazokat a problémákat, amelyek politikai magatartásunkkal kapcsolatosak, szükségesnek tartjuk, hogy azt szabatosabb fogalmazásban előadjuk és az MSZMP intézőbizottságával ismertessük. Mindenekelőtt le óhajtjuk szögezni, hogy bennünket Balassa Gyulát 3, Dabronaki Gyulát 4, Horváth Zoltánt 5, Jászai Károlyt 6, Justus Pált 7, Révész 2 Vjacseszlav Kolomijec, Inessza Jazsborovszkaja, Robert Jevzerov. 3 Erről lásd A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. I novem-ber január 14. Szerk.: NÉMETHNÉ VÁGYI Karola SIPOS Levente. Intera, Budapest, ; MAROSÁN György: A tanúk még élnek. Hírlapkiadó, Budapest, Balassa Gyula ( ) ban főispán, 1946 és 1950 között országos rendőrfőkapitány ben bebörtönözték, 1955-ben engedték szabadon december 24-től 1960-ig az Országos Erdészeti Fő- igazgatóság vezetője. 5 Dabronaki Gyula ( ) péksegéd, 1948 előtt a Budapest VIII. kerületi szociáldemokrata pártszervezet titkára, mindvégig a baloldali csoportosulás egyik befolyásos tagja maradt től az SZDP VIII. kerületi titkára között esti munkástagozaton végezte el az Állam- és Jogtudományi Egyetemet tól az MDP Központi Vezetőségi tagja ig a Szikra Könyvkiadónál pártpropaganda felelőst ben az Élelmiszeripari Minisztérium osztályvezetője, 1957-ben miniszterhelyettes márciusától az MSZMP KB tagja ig a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság általános elnökhelyettese, ig az élelmezésügyi miniszterhelyettes től a Velence-tavi Intéző Bizottság elnöke, valamint a Horgász Szövetség elnöke. 6 Horváth Zoltán ( ) 1946-ban az SZDP főtitkárság vezetője, 1947-ben a Világosság főszerkesztője. Az MDP KV tagja, rövid ideig a Népszava főszerkesztője ben letartóztatták, 1956 márciusában szabadult. (Részletesebben lásd az általam írt életrajzát. In: VARGA Lajos (főszerk.): A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Napvilág Kiadó, Budapest, ) 7 Jászai Károly ( ) Jászai Samu fia között a Szakszervezeti Tanács munkatársa, között minisztériumi tisztviselő től a Faipar felelős szerkesztője után a MTESZ MSZMP alapszervezetének titkára.

12 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL 11 Ferencet 8, Szurdi Istvánt 9 és Vajda Imrét 10 Marosán elvtárs nyilván nem mint különálló személyeket, hanem mint csoportot hívott meg, s ezzel egy olyan de facto helyzet talajára helyezkedett, amely akaratunktól és szándékainktól függetlenül jött ugyan létre, de létrejött. Mi, vagyis azok az egykori baloldali szociáldemokraták, akik becsülettel harcoltunk a két munkáspárt egyesüléséért és annak végrehajtásában Szakasits és Marosán elvtársak mellett vezető szerepben vettünk részt, az egyesülés után nem kívántunk külön csoportot alkotni. Az MDP politikai gyakorlata, a Rákosi-vezette politikai bizottság tekintett bennünket külön csoportnak, az kezelt bennünket így, mindvégig, míg az MDP fennállott s a mai nap azt mutatja, hogy ez változatlanul érvényes az MSZMP-ben is. Ma időszerűtlen lenne ez ellen polemizálni, mi elfogadjuk az így adott helyzetet és kérjük az Elvtársakat, hogy a továbbiakban kifejtett nézeteinket mint csoportunk nézeteit fogadják. Mi valamennyien a magyar munkásosztály forradalmi pártja tagjának tekintjük magunkat s minden viszontagságon át hűek vagyunk és maradunk a szocializmus megvalósításáért folyó harchoz, harcosainak táborához. Ezen nem változtatott sem az, hogy az MDP politikai bizottsága néhányat közülünk saját szégyenére börtönbe vetett, tagjainak sorából kizárt, másokat pedig éveken át másodrangú, megtűrt párttagként kezelt és háttérbe szorított, nem változtat az sem, ha e pillanatban, néhány alapvető, elvi kérdés tisztázásáig és kielégítő megoldásáig nem vállalunk párttagságot vagy funkciót az MSZMP-ben. E funkciókon belül vagy kívül mi mindenkor és mindenütt küzdünk az ország szocialista fejlődéséért, szabadságáért, jólétéért s az a tapasztalatunk, hogy magatartásunk nem hogy elválasztana a magyar kommunisták, szocialisták legelvhűebbjeitől, hanem összeforraszt velünk, úgy hogy ott tényleg eltűnt az MDP-politika örökségeként ránk maradt csoportjellegünk. Mi valamennyien kijelentjük, hogy aggodalommal látjuk azokat a jelenségeket, amelyek az MSZMP-ét a Rákosi Gerő Farkas Révai-csoporttal megkurtított MDP örökösének, jog -utódjának tüntetik fel; mindamellett, hogy az 8 Justus Pál ( ) 1945-től az ideiglenes nemzetgyűlés, majd az országgyűlési képviselője, az SZDP propagandaosztályának vezetője, a Szocializmus szerkesztője. Az MDP KV tagja, rövid ideig a Magyar Rádió elnöke ben letartóztatták, 1955-ben szabadult. Haláláig a Corvina Könyvkiadó felelős szerkesztője. Részletesebben lásd: A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. I. m Révész Ferenc ( ) 1948 előtt az SZDP pártvezetőségének tagja, oktatási osztályának egyik ve zetője, előadója, az ún. Fővárosi VB tagja és 1951 között az MDP KV, 1970 és 1985 között az MSZMP KB tagja szeptemberétől 1980-ig a Szabó Ervin Könyvtár igazgatója, főigazgatója. 10 Szurdi István ( ) 1948 előtt az SZDP-ben a vidéki titkárság, majd a közigazgatási osztály vezetője, a baloldali csoportosulás egyik tagja között az MDP KV tagja februárjától az MSZMP KB tagja, között titkára, belkereskedelmi miniszter 1966-tól. 9 Vajda Imre ( ) 1945 után az SZDP értelmiségi osztályának titkára, parlamenti képviselő, 1947-ig, illetve ben államtitkár. Az MDP PB tagja, az Országos Tervhivatal elnöke ben letartóztat- ták, 1956 márciusában szabadult szeptemberétől 1965-ig a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Az 1960-as években a Nyers Rezső vezette reformbizottság tagja, 1967-től az MTA levelező tagja. Részletesebben lásd A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. I.m

13 12 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL MSZMP intézőbizottsága sok tekintetben új utakon kíván haladni, rendkívül nagy ezeknek a nyugtalanító jelenségeknek a száma, s ez kifejezésre jut mind a vezető testületek személyi összetételében, elvi nyilatkozataiban, mind abban a buzgóságban, amellyel Rákosi egykori kiszolgálói, akiket nem az ellenforradalom, hanem a vérig sértett kommunisták felháborodása űzött ki pozícióikból, törleszkednek vissza helyeikre. Aggodalommal látjuk, hogy az MSZMP elvi-politikai téren lépéseket tett már visszafelé, az MDP felé vezető úton, azóta, hogy Kádár elvtárs alapító beszéde elhangzott s ennek indokául nem tudjuk elfogadni a ha- talmi helyzet azóta bekövetkezett átalakulását, mert elutasítunk minden olyan felfogást, amely az elvi állásfoglalást a mindenkori hatalmi helyzethez idomítja. Aggodalommal tölt el bennünket, hogy az MSZMP legutóbb a Népszabadság mai számában fenntartás nélkül marxista leninista pártnak jelöli meg magát, s nem fűzi hozzá, hogy ezt nem azzal a tartalommal érti, mint a magát ugyancsak marxista leninista pártnak valló MDP, amelynek a marxizmus leninizmusra hivatkozó gyakorlata az egész dolgozó magyar nép, minden becsületes kommunista és szocialista osztatlan felháborodását és felkelését ébresztette fel. Ha ez is, az is belefér a marxizmus leninizmusba, ha belefér az embertelenség ugyanúgy, mint az emberiesség, a munkásmozgalmat megfojtó terror ugyanúgy, mint a munkásmozgalmat új élettel eltöltő szocialista demokratizmus, akkor ezzel az elvi alappal baj van, akkor ez sokkal mélyebb, részletesebb, a holtat és téveset eltávolító, az élőt és helyeset kiemelő elemzést és meghatározást igényel, mint ami a fenntartás nélküli marxista leninista párt név jelent. Az egész világ haladó kom- munistái és szocialistái foglalkoznak a szocializmus elvi-politikai fegy- verzetének felfrissítésével, felülvizsgálatával s noha ez a folyamat még távolról sem fejeződött be, annyi már most is kétségtelen, hogy mind Marx, mind Lenin tételei és feltevései közül az egyik vagy másik nem bizonyult időtállónak, általánosan alkalmazhatónak még kevésbé az, amit Marx és Lenin nevével viszszaélve, marxizmus leninizmus -csomagolásban dogmákként a kommunista és munkáspártokra rákényszerítettek, részben még ma is rákényszerítenek. Nem mehetünk el szó nélkül ebben az összefüggésben a párt és a Szovjetunió viszonya mellett. Alapvető álláspontunk a SZU forradalmi születése, fennállása, történelmi szerepe és jelentősége tekintetében nem szorul kifejtésre. De ki kell mondanunk, hogy ha elfogadott elv a Szovjetunió és a szocialista országok, a Szovjetunió Kommunista Pártja és a szocialista országok kommunista és munkáspártjai közötti egyenjogúság elve, úgy ebből számunkra is, arra a pártra is, amelynek tagjai és harcosai lehetünk, az következik, hogy hűségünk a szocializmus elveihez nem mérhető a Szovjetunió politikájának egyik vagy másik lépésével kapcsolatos állásfoglalásunk, egyetértésünk vagy bírálatunk mértékén. Elviselhetetlen számunkra, hogy ebben a kérdésben, amely tényleg félreérthetetlenül elválasztaná az MSZMP-t az MDP-től, nem látjuk tisztán az MSZMP állásfoglalását. Meggyőződésünk szerint ezek azok a körülmények, amelyek nem csak bennünket, hanem a magyar munkásság és értelmiség döntő rétegeit, legjobb erőit tartózkodásra késztetik az MSZMP-vel szemben. Tagadjuk, hogy ne lennének jelentős

14 BÚCSÚ JEMNITZ JÁNOSTÓL 13 erők, amelyek szocialista célkitűzését, meggyőződését annyira megingatták volna az elmúlt idők bűnei, a közelmúlt tragikus eseményei, hogy ne áhítoznának egy célkitűzéseiket, akaratukat tisztán, meghamisítatlanul kifejező párt után. Tagadjuk, hogy egy ilyen párt nem lehetne a magyar nép legjobb politikai, erkölcsi, szellemi erőinek, a dolgozók legfejlettebb és legtudatosabb rétegeinek harci szövetsége, tagadjuk, hogy egy ilyen párt nem lehetne saját szellemi- erkölcsi súlyánál fogva az egész magyar nép hivatott vezére noha hivatottságát nyílt és becsületes szellemi, politikai harcban és nem adminisztratív eszközök önámító, szappanbuborék-csillogást mutató eredményeként szerezné meg. Ilyen pártnak óhajtunk mi aktív, harcos tagjai lenni, ez a párt él ma ezer és ezer kommunista és szocialista szívében és ha ott él erre megtanított az utolsó hónap, meg is fog valósulni. Marosán elvtárssal megkezdett és be nem fejezett beszélgetésünk során felmerült részvételünk kérdése is a pillanatnyilag oly sürgető társadalmi és állami feladatok megoldásában. Valamennyien kijelentjük, hogy függetlenül attól a funkciótól, amelyet egyikünk vagy másikunk ezidőszerint betölt, legégetőbb vágyunk, hogy erőnk és képességünk teljes bevetésével munkálkodhassunk államunk, társadalmunk, népgazdaságunk talpraállításán, újrateremtésén s ezt nemcsak hivatásunknak, hanem szocialista kötelességünknek valljuk. Közreműködésünkhöz azonban egyes politikai előfeltételek megteremtése szükséges. Ezeket az alábiakban körvonalazzuk: 1. Magyarország függetlenségének, önállóságának, szuverenitásának és egyenjogúságának legalább oly méretű és alakú elismerése a Szovjetunió részéről, mint amilyent a Lengyelországgal kötött legutóbbi megegyezése tartalmaz, kiegészítve egy konkrét megállapodással a szovjet fegyveres erők végleges kivonásának időpontjáról Az összes demokratikus, haladó erőkből, amelyek elfogadják és védik a földfelosztás mai állapotát a kisparaszti és szövetkezeti földtulajdont, valamint az állami gazdaságok fennállását, továbbá az ipari üzemek, bányák, bankok, közlekedési eszközök állami tulajdonát, s hajlandók az állami tulajdonnak köztulajdonná való továbbfejlesztésében részt venni, koalíciós nemzeti egységkormány létrehozása. Mi ebben a kormányban nem kívánunk vezető politikai posztot elfoglalni, de felajánljuk képességeinket, tapasztalatainkat, valamint azt a bizalmat, amelyet a közvélemény jelentős részében élvezünk, erőnknek leginkább megfelelő szakfeladatok megoldására. Tisztán látjuk azokat az akadályokat, amelyek az elmúlt évtized bűnei és hibái, valamint a hazánkat alapjaiban megrázó katasztrófa a társadalmi és politikai kibontakozás útjába állítanak és érezzük felelősségünket késedelmes eltávolításuk minden percéért de tudatában vagyunk annak is, hogy a felelősség mind a kibontakozásban mutatkozó időveszteségért, mind az ezt óhajtó konstruktív erők sorában a mi távolmaradásunkért túlnyomórészt, sőt döntő mértékben másokat, más tényező- 11 Vajda Imre ( ) 1945 után az SZDP értelmiségi osztályának titkára, parlamenti képviselő, 1947-ig, illetve ben államtitkár. Az MDP PB tagja, az Országos Tervhivatal elnöke ben letartóztat- ták, 1956 márciusában szabadult szeptemberétől 1965-ig a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Az 1960-as években a Nyers Rezső vezette reformbizottság tagja, 1967-től az MTA levelező tagja. Részletesebben lásd A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. I.m

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL. Évkönyv 2005 XXXI. évfolyam

A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL. Évkönyv 2005 XXXI. évfolyam A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL Évkönyv 2005 XXXI. évfolyam Magyar Lajos Alapítvány 2004 Szerkesztőbizottság Bebesi György Harsányi Iván szerkesztő Havas Péter Horváth Jenő Jemnitz János szerkesztő

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK FEITL ISTVÁN Beosztás: Email: főigazgató-helyettes feitl@phistory.hu PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET: Mikrotörténetek 1956. Pestszentlőrincen, Pestszentimrén. Napvilág Kiadó, 2011. 270. A Szent Lőrinc (KISZ)

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Petus Márta. Útjaim. avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben

Petus Márta. Útjaim. avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben Petus Márta Útjaim avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben Útjaim Előszó Kedves Olvasó! Számomra fontos és szeretett könyvet tart a kezében. Ennek a könyvnek a megjelenéséről már elég hosszú ideje

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 2014 XL. évfolyam

A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 2014 XL. évfolyam A nemzetközi munkásmozgalom történetéből Évkönyv 2014 XL. évfolyam Magyar Lajos Alapítvány 2013 SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Artner Annamária Bebesi György Dömény Zsuzsa Harsányi Iván technikai szerkesztő Havas

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére

Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére 1. A szókeresőben a második világháborút követő időszakra jellemző tíz fogalmat rejtettünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) A MSZMP Központi Bizottsága ma ülést tartott, kapcsoljuk Domány Andrást és Tóth Pált. - A KB jelenleg zárt ülését tartja, vagyis be fog

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Ötvenhat és a harmadik út

Ötvenhat és a harmadik út 2006. november 69 POMOGÁTS BÉLA Ötvenhat és a harmadik út Egy történelmi évfordulónak mindig számvetésre kell (kellene) késztetnie az utókort, ez volna az ünneplés hitelesebb és eredményesebb változata.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 18. AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET 1948 1953 Magyar Országos Levéltár AZ MDP NAPIRENDI JEGYZÉKEI

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Fókuszban az Állampusztai Börtön

Fókuszban az Állampusztai Börtön KÖZELKÉP Fókuszban az Állampusztai Börtön Tavaly múlt száz éve, hogy az Állampusztai Börtön elődje, a Kishartai Királyi Közvetítő Intézet megkezdte működését. Alapításának előzményeivel kapcsolatosan megemlítendő,

Részletesebben

Ki ölte meg Semmelweist?

Ki ölte meg Semmelweist? Ki ölte meg Semmelweist? Silló-Seidl Györggyel beszélget Zöldi László 281 Pillanatnyilag azzal a kérdéssel foglalkozom, miként vezethet a híres emberek (császár, filmsztár) iránt érzett szerelem õrültséghez.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben