1024 Budapest, Fényes Elek u Tel.: , Fax: BUDAPEST május 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 202-0811, Fax: 316-2706. BUDAPEST 2002. május 31."

Átírás

1 ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u Tel.: , Fax: A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 21 BUDAPEST 22. május 31.

2

3 ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u Tel.: , Fax: Témaszám megrendelőnél: /21 Témaszám vállalkozónál: 12/21 Megrendelő: Megrendelő témafelelőse: Szakmai konzulens: Vállalkozó: Vállalkozó témafelelőse: Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. Thurzó Gábor Thurzó Gábor Transman Kft. Koren Tamás Alvállalkozó: Alvállalkozó témafelelőse: Megrendelő e dokumentum felhasználására korlátlan felhasználói joggal rendelkezik.

4

5 Tartalomjegyzék Oldal Szöveges ismertetés 1. Előszó A számlálás alapelve A számlálási adatok feldolgozása A számlálási módszer alapképlete Az átlagos napi (ÁNF) számítása A jelleg meghatározása A számlálóállomások típusai és működésük Törvényszerűségi állomások Mellékállomások Forgalomszámláló automaták mérőhelyei Országhatár állomások A közzétett adatok A 21. i átlagos napi Havi átlagos napi Csúcsóravizsgálat Külföldi gépjárművek forgalma Forgalomfejlődés vizsgálata sz. melléklet: Az egyes jellegek leírása Táblázatok 1. A 21. i átlagos napi Havi átlagos napi Csúcsóravizsgálat Külföldi gépjárművek forgalma Forgalomfejlődés vizsgálata

6 4

7 1. Előszó Napjainkban a közúti közlekedés jelentősége egyre növekszik. A közlekedéstechnikai feladatok megalapozott elvégzéséhez viszont szükség van a forgalmi adatok ismeretére. Magyarországon a forgalmi adatfelvételeknek egységes és 1927 óta működő rendszere alakult ki, természetesen folyamatos korszerűsítésekkel. A hazai számlálási rendszer szervesen összefüggő főbb elemei a következők: - országos átfogó keresztmetszeti számlálás - önkormányzati (korábban tanácsi) közúti keresztmetszeti számlálás - a közúti folyamatos figyelemmel kísérése - országos célforgalmi felmérés. A mintegy 3 km hosszúságú országos közúthálózaton ciklikusan ismétlődően kerül végrehajtásra az átfogó számlálás. Az országos közúti keresztmetszeti számlálások 198-ig ötenként követték egymást, és a felvételek egy ben történtek valamennyi megye közúthálózatán. Ezt követően az országos számlálások pénzügyi, illetve szervezési szempontok, kötöttségek miatt, - ( és között), - háromes rotációs rendszerben kerültek lebonyolításra. Egy ben így 6-7 megye úthálózatán történt mellékállomási programmal bővített számlálás. A többi megyében ezekben az ekben csupán a figyelemmel kísérési program került végrehajtásra. 5

8 Az országos számlálások közötti ekben, vel bezárólag a megyék csak a figyelemmel kísérési hálózaton végeztek forgalmi felvételeket ben a számlálási rendszer korszerűsítési folyamatához kapcsolódóan a figyelemmel kísérési hálózat felülvizsgálatra, illetve bővítésre került től kezdve már e hálózaton (a törvényszerűségi állomásokon, továbbá megyénként átlagosan 24 db mellékállomáson) történtek a számlálások és a mérések vel kezdődően az országos közúti keresztmetszeti számlálás úgynevezett gördülő rendszerben kerül végrehajtásra. A közúti figyelemmel kísérése e rendszernek szerves része. A gördülő rendszer bevezetésel a teljes körű számlálás lebonyolítása egymást követő 5 es ciklusokban történik. Egy-egy megye úthálózatának ente mintegy 1/5-én végeznek keresztmetszeti felvételeket. 2. A számlálás alapelve Az országos közúti keresztmetszeti számlálást nemzetközi gyakorlatnak megfelelően mintavételi eljárással (sampling módszer alkalmazásával) kell végrehajtani. Alapvető célkitűzés az átlagos napi (ÁNF) meghatározása. Ehhez ismerni kell a napi, heti és havi ingadozásának törvényszerűségeit, melyeket a törvényszerűségi állomásokon, hosszabb ideig tartó számlálással határoznak meg. A számlálási módszer lehetővé teszi, hogy a időbeli ingadozásának ismeretében valamely keresztmetszetben az átlagos napi forgalmat viszonylag kevés adatból (kisszámú mintából, rövid ideig tartó számlálás eredményéből) megfelelő pontossággal és megbízhatósággal lehessen meghatározni. 6

9 3. A számlálási adatok feldolgozása 3.1 A számlálási módszer alapképlete Az utazási szokások ritmusát napi, heti és es periódussal lehet jellemezni. Az a felismerés, hogy ez a három periódus felel meg a közúti időbeli lefolyása törvényszerűségeinek, vezetett a sampling módszer alapképletének felállításához. Valamely útkeresztmetszetben az átlagos napi (Q ) értéke egy re vonatkoztatva a következő képlettel becsülhető meg: Q q a bi = x x c i E számítási módszer alkalmazásával a rövid idő alatt megszámlált - megfelelő tényezőkkel felszorozva - i átlagértékké számítható át. A képletben szereplő jelölések jelentése a következő: "q x " - a volumen mintája: meghatározott napszakban végzett, rövid időtartamú, x órás számlálás alatt megfigyelt "a x " - napszaktényező: valamely meghatározott napszakban x órás időtartam alatt észlelt viszonya a 24 órás napi hoz. Valamely meghatározott napszakban végzett, x órás, rövid időtartamú számlálást 24 órás értékre kiegészítő szorzószám. A egy napon belüli ingadozásait fejezi ki. 7

10 "b i " - napi tényező: a napi és a heti átlag viszonya. A hét egyes napjaihoz tartozó szorzószám, amelynek heti átlagértékre redukáló szerepe van. A napi egy héten belüli ingadozásait jellemzi. "c i " - havi tényező: a havi átlag viszonya az i átlaghoz. Az egyes hónapjaihoz tartozó szorzószám, amelynek i átlagértékre redukáló szerepe van. A havi átlag egy en belül ingadozásait fejezi ki. Az alapképlet szerkezetéből és a benne szereplő fogalmak definíciójából következik, hogy a volumen mintáját és a -lefolyási tényezőket egymástól eltérő típusú számlálóállomások számlálási adataiból kellett megállapítani. - A volumen mintáját az úgynevezett mellékállomásokon végzett, rövid időtartamú számlálással nyertük. - A -lefolyási tényezők meghatározásához viszont kisebb számú számlálóállomáson (a törvényszerűségi állomásokon) tartós számlálásokat kellett végezni. Az alapképlet használatánál a volumen mintáját és a -lefolyási tényezőket egymáshoz kell rendelni, a jelleg és a számlálás időpontja (hónap, naptípus, óraköz) alapján. A jelleg meghatározási módjára a későbbiekben térünk ki. A -lefolyási tényezők meghatározásánál külön kezeltük a következő járműfajtákat: személygépkocsi, autóbusz (egyes és csuklós), közepesen tehergépkocsi, összes tehergépkocsi (közepesen,, pótkocsis, nyerges és speciális), motorkerékpár (segédmotoros kerékpár), kerékpár és kis sebességű járművek. Mivel a számlálás során alkalmazott automaták egy része csak az összes jármű darabszámot képes érzékelni, ezért a mért jármű darabszámot a mérőhelyekkel azonos keresztmetszetben működtetett kézi üzemű számlálóállomások adatai alapján kellett járműosztályokra átszámítani. 8

11 Ugyancsak a kézi kiegészítő számlálások segítségel állapítottuk meg azon járműkategóriák részarányát, amelyeket a különböző járműosztályozó automaták nem képesek érzékelni. 3.2 Az átlagos napi (ÁNF) számítása Egy adott közút keresztmetszeti forgalmának napi átlagértékét több különböző időpontban számlált volumen mintából számítottuk, az előző pontban ismertetett alapképlet szerint. Legmegbízhatóbb értéknek az ismétlések számtani közepét tekintettük. Az ismétlések a pontosság fokozását szolgálták azzal, hogy csökkentették a forgalmi terhelés reprezentációjának - rövid számlálások folytán előálló - hibáját. Az átlagos napi értéke "n" számú ismétlés esetén a következő képlettel számítható: ÁNF j = 1 n n i= 1 Q,i "i" - az ismétlések sorszáma "n" - az ismétlések (mintavételek) száma "Q,i " - az "i". sorszámú forgalmi mintából számított közelítő átlagos napi "j" - a "j".járműosztály A számlálások végrehajtására és az átlagos napi forgalmi értékek számítására vonatkozóan, mintegy összefoglalásként kiemeljük a következőket: - A sampling-módszerrel végzett átlagérték-becslést a módszer szisztematikus hibája és a volumen mintájának reprezentáció-hibája terheli. A szisztematikus hiba a -lefolyási tényezőknek szintén reprezentatív 9

12 mintavétellel végzett meghatározásából és az egyenként meghatározott értékek átlagosítással történő általánosításából adódik. A forgalmi terhelés reprezentáció-hibáját a véletlen ingadozásai okozzák. Ennek csökkentésére kell az átlagos napi számításához többször ismételt, rövid időtartamú számlálásokat tartani. - A nagysága valamely en belül az idő függvényében változik, ezért a lefolyás törvényszerűségeit kifejező tényezőket (törvényszerűségi szorzókat) több hónap számlálási eredményeiből kell levezetni. - A időbeli lefolyásában mutatkozó különbségek a jellegétől függnek. A lefolyás törvényszerűségei - azonos jellegű számlálóhelyeken - közel azonosnak tekinthetők. - A lefolyás törvényszerűségeinek vizsgálatát különböző jellegű és fekvésű számlálóállomások telepítésel kell biztosítani. - A volumen mintáját - a hétvégi és hétköznapi eltérő volta miatt vasárnapokon és munkanapokon kell felvenni, és a reprezentáció hibáját ismétlésekkel kell csökkenteni. - A tehergépkocsi hétköznapi nagysága, sőt a havi átlaga is viszonylag kismértékű ingadozást mutat. átlagos napi forgalmának hétvégi forgalmi mintavétel alapján történő meghatározása csak akkor javasolt, ha a 'b' tényező használatát el tudjuk kerülni (teljes heti mintavétel esetén). - A számlálások - pontosabb eredményhez vezető - célszerű időpontja az április és október hónapok közötti időszak. 1

13 3.3 A jelleg meghatározása A számlálási adatok feldolgozásakor a törvényszerűségi tényezők kiválasztásához meg kell állapítani a számlálóállomás jellegét. A keresztmetszeti számlálás rendszerének felülvizsgálata során 1996 és 21 ekben módosításra került a jelleg meghatározásának módja. Az új módszer a korábbitól következőkben tér el: - A jelleget nem csupán a személygépkocsi szezonális és hétvégi alakulása alapján-, hanem az összes motoros figyelembevételel határozzuk meg. - Az új besorolásnál az egyes állomások jellege utak illetve földrajzi szempontok alapján került meghatározásra. Az új rendszerben 8+3 jelleg kategóriát különböztetünk meg; jelölésük egy-egy számjeggyel (1-8 és 1-3) történik. Az egyes csoportok részletesebb leírását, illetve a kategóriákba sorolás főbb szempontjait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 11

14 4. A számlálóállomások típusai és működésük 4.1 Törvényszerűségi (T) állomások A törvényszerűségi állomások cca. 1 keresztmetszetből álló hálózata től kezdve - a különböző járműosztályozó automaták mérőhelyeinek telepítése következtében - mintegy 25 %-kal megnövekedett. Az új főállomások fokozatosan térnek át a törvényszerűségi állomások bővített programjára, amely a fő (F) állomásokon havi 1, míg a csúcsóra (FCS) állomásokon havi 2 hetes mérést jelentett. Az előírt mérési program teljesítése esetén lehetséges volt a csökkentett kézi kiegészítő program szerinti számlálás. 4.2 Mellékállomások Elsőrendű (M1) mellékállomás (csak kézi üzemeltetés) számlálási programja: 4 nap kézi számlálás volt; 1 áprilisi vagy májusi hétköznap + 1 júliusi vagy augusztusi hétköznap, + 1 tavaszi vagy őszi hétköznap, + a nyári hétköznapi számlálás napját megelőző, vagy követő vasárnap Elsőrendű (M1+A) mellékállomás (automata üzemeltetése esetén) számlálási programja: 2 alkalommal az ben 1-1 hetes mérés, továbbá 2 napos kézi kiegészítő számlálás volt. A mérési programot április és augusztus között-, míg a kézi számlálást 1 tavaszi (április vagy május) és 1 nyári hétköznapon (július vagy augusztus) kellett megtartani Másodrendű (M2) mellékállomás (csak kézi üzemeltetés) számlálási programja: 3 nap kézi számlálás volt; április és szeptember hónapok között. A kézi számlálások időtartama valamennyi mellékállomáson 12 óra volt, 6-18 óra között 12

15 A kézi számlálásoknál (fő és mellékállomásokon egyaránt) alkalmazott járműosztályozás a következő volt: 1. Személygépkocsi Személygépkocsi vontatmánnyal vagy anélkül, kisautóbusz 9 férőhely alatt. 2. Kistehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege kisebb 3.5-tonnánál. 3. Egyes autóbusz KRESZ szerint meghatározott (kive a 9 férőhely alattiakat) 4. Csuklós autóbusz A KRESZ szerint meghatározott több tagú autóbusz. 5. Közepesen tehergépkocsi tonna közötti össztömegű kéttengelyes tehergépkocsi 6. Nehéz tehergépkocsi 7.5 tonnánál nagyobb össztömegű két- vagy több tengelyes tehergépkocsi pótkocsi vagy vontatmány nélkül. 7. Pótkocsis tehergépkocsi Két- vagy három tengelyes tehergépkocsi pótkocsival (a KRESZ szerint meghatározva). 13

16 8 Nyerges szerelvény 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 vagy 3+3 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény a KRESZ szerint meghatározva). 9 Speciális jármű Hat- vagy ennél több tengelyes speciális járművek. 1. Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár A KRESZ szerint meghatározva 11. Kerékpár A KRESZ szerint meghatározva 12. jármű (fogat, traktor) jármű és mezőgazdasági vontató (a KRESZ szerint meghatározva). 14

17 4.3 Forgalomszámláló automaták mérőhelyei A fixen telepített automatikus mérőhelyek legnagyobb részén, mintegy 7 %-án a járműdarab érzékelése elvén működő MINILOOP automata üzemel. Az országos közúti keresztmetszeti számlálás korszerűsítése során között jelentős előrelépés történt az automatizálás terén is. Világbanki hitel segítségel beszerzésre kerültek angol gyártmányú, Peek Traffic ADR 2 típusú járműosztályozó automaták, melyek a tengelyelrendezés alapján képezik a járműosztályokat. Ezekkel az eszközökkel, - néhány kivételtől eltekintve -, a főállomásokon végeznek méréseket a megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaságok. Ugyancsak világbanki hitelből finanszírozva bővült az automata park a francia fejlesztésű ECM Hestia típusú (Weigh- in- Motion, WIM) dinamikus tengelysúlymérő berendezésekkel. A WIM eszközökkel az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság (ÁKMI KHT MVO-k) vagy az általuk kijelölt szervek végeznek méréseket között az M1, M3, M5 és M7 autópályán, illetve elsősorban ezek alternatív úthálózatán ÚTINFORM-os valamint közútkezelői finanszírozásban a Mikros Systems által gyártott Raktel 8 típusú számláló és járműosztályozó automaták kerültek telepítésre. Az országos közúthálózat 16 keresztmetszetében folyamatos üzemmel működnek a mérőhelyek. Az új automatákkal a tényleges mérések ben kezdődtek meg. 15

18 Az 21 i számlálás keretén belül az automaták mérőkeresztmetszeteinek száma és típusa a következő eloszlást mutatja (országos összesítésben): Állomás F+A F+J F+JA F+W F+WA FCS+J FCS+J FCS+ FCS+ M1+A M1+J M1+J Össz. típusa: A W WA A db szám Megjegyzés: Az állomástípusoknál a + jel utáni és az automata keresztmetszet létére utaló betűjel jelentése a következő: W - WIM mérőhely J - ADR vagy RAKTEL automata mérőhelye A - MINILOOP automata mérőhelye A kettős betű a + jel után azt jelenti, hogy a számlálóállomás érvényességi szakaszában kétféle automata-mérőhely található. 4.4 Országhatár állomások Az országhatár állomások es átlagos napi forgalmi adatait a Központi Statisztikai Hivatal által 4 járműtípusra (személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz és tehergépkocsi) szolgáltatott alapadatokból számítottuk ki. 5. Közzétett adatok A mintegy 7 számlálóállomás számlálási eredményeit ötféle táblázatban adjuk közre. A táblázatokban az egyes állomások adatait növekvő útszám és szelvényszám szerinti sorrendben és útkategóriánkénti tagolásban közöljük. 16

19 A táblázatokban szereplő kódok és rövidítések jelentése: - számlálóállomás fekvése: K - külső L - lakott - számlálóállomás típusa: FCS - csúcsóraállomás F - főállomás M1 - kézi üzemeltetésű mellékállomás (elsőrendű) M2 - kézi üzemeltetésű mellékállomás (másodrendű) OH - országhatár állomás W,J,A - számláló automata mérőhelye (részletes magyarázatát lásd a 4. pontban) A fejlécben szereplő rövidítések jelentése: j - jármű E - egységjármű Et - egységtengely 17

20 A személygépkocsi egységre való átszámításhoz alkalmazott tényezők a korábbi ek gyakorlatának megfelelően a következők: E g y s é g j á r m ű s z o r z ó k: Járműtípus számlálóállomás fekvése K (külterület) L (lakott terület) 1. személygépkocsi 1, 1, 2. kistehergépkocsi 1, 1, 3. egyes autóbusz 2,5 1,8 4. csuklós autóbusz 2,5 2,5 5. közepesen tehergépkocsi 2,5 1,4 6. tehergépkocsi 2,5 1,8 7. pótkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5 8. nyerges szerelvény 2,5 2,5 9. speciális jármű 2,5 2,5 1. motorkerékpár + segédmotoros kerékpár,8,7 11. kerékpár,3,3 12. lassú járművek 2,5 2,5 18

21 5.1 A 21. i átlagos napi Valamennyi figyelemmel kísérési állomáson közzétettük az i átlagos napi (ÁNF) értékét, 11 járműosztályra és összesítve, táblázatos formában. Közöljük továbbá a motoros adataiból számított "pályaszerkezet méretezési forgalmat", mely segítségel egyszerűen számítható a tervezési TF(F1). A "pályaszerkezet méretezési " gyakorlatilag a KHVM által kiadott "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése" című és ÚT :2 számú Útügyi műszaki előírásban közölt képletből az itt kiemelt szorzatot (ÁNET) adja meg: ÁNET k = r s i = 1 f i ÁNF i e i ahol: i r s fi e i ÁNF i - szóló és csuklós autóbusz, tehergépkocsi és tehergépkocsi szerelvény járműosztályok - az irányszorzó; értékét,5-nek vettük fel. - a sávszorzó; értékét ÚT :2 számú Útügyi műszaki előírásban közölteknek megfelelően vettük fel - fejlődési szorzó; értékét az ÚT :2 Útügyi műszaki előírásban közölteket figyelembe ve vettük fel. - A bahelyezés ének a 24 et becsültük. - egységtengelyre való átszámítási szorzók; értékeik az ÚT :2/1 M:22 számú Útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelőek. - az i átlagos napi i járműosztályonként. 19

22 5.2 Havi átlagos napi A törvényszerűségi állomásokon közöltük a havi átlagos napi, havi átlagos hétköznapi (kedd, szerda, csütörtök) és havi átlagos vasárnapi értékét járműosztályonként és összesítve. 5.3 Csúcsóravizsgálat A csúcsóravizsgálatok célja a lefolyás törvényszerűségeinek, a legnagyobb forgalmú órák időbeli megoszlásának meghatározása, tartóssági görbék előllítása. Kiadványunkban az "FCS" csúcsóraállomásokon, illetve néhány olyan állomáson, ahol a gépi mérések rendszeressége miatt elegendő adat állt rendelkezésünkre, bemutatjuk a vizsgálat eredményeit. A tartósságára vonatkozó százalékértékeket (összes járműdarab és egységjármű szerint) 4 óráig táblázatosan, egységjármű szerint a 3 óráig grafikusan is ábrázoltuk. A 3 legnagyobb egységjárműben kifejezett forgalmú órának kiszámítottuk a hónapok és a hét napjainak típusai szerinti eloszlását. Az eloszlási diagramokból megállapítható, hogy mely időszakokban van rendszerint csúcs. 5.4 Külföldi gépjárművek forgalma Kiadványunkban a törvényszerűségi- és mellékállomások átlagos napi forgalmát tettük közzé, négy járműosztályban (személygépkocsi, busz, összes tehergépkocsi, motorkerékpár) összes és külföldi jármű bontásban. Feltüntettük továbbá a külföldi járművek ból való százalékos részesedési arányát is. 2

23 5.5 Forgalomfejlődés vizsgálata A törvényszerűségi állomásokon és az országhatár állomásokon megadtuk vel kezdődően a fejlődés grafikonjait. A feltüntetett értékek összes motoros ra vonatkoznak. A grafikonokon szerepeltettük a 21/2. i fejlődési viszonyszámokat. 21

24 Az egyes jellegek leírása 1.sz. melléklet Jelleg A kategóriába tartozó főbb utak, útszakaszok száma, leírása Júliusi illetve augusztusi nagysága az i átlaghoz képest Nyári vasárnapi és hétköznapi hányadosa 1 Éves átlagnál kisebb nyári forgalmú utak kisebb mint 1, 2 Nagyvárosi (1 ezer lakos fölötti) átkelések és bevezető szakaszok, iparvidékek és mezőgazdasági térségek útjai, 86 sz.út 1,-1,25 -,75 3 Átlagos forgalmi jellegű utak, nagy forgalmat lebonyolító,75- sugárirányú főutak 4 Jelentősebb hétvégi-, üdülő- és idegen forgalmat lebonyolító utak (8.sz. főút, 7.sz.főút Érd és Lepsény között, 38.sz. főút Rakamaz- 1,25-1,5-1,25 Tokaj térsége, 58.sz.főút, M7 autópálya teljes hosszában) 5 Hegyvidéki üdülőforgalmat lebonyolító utak (24 sz.főút, a Mátra, Bükk, Börzsöny, Pilis jelentősebb téli kiránduló útjai) 1,25-6 Balaton körüli utak (kive Balatonfűzfő és a 84. sz. főút között), 15 sz. és 15 sz. főutak 1,5-1, sz. főút (Balatonfűzfő és a 84.sz. főút között) 1,9-2, sz.főút, kelet-szlovákiai határátkelőhelyek környéke 2,2- A napi lefolyás szerinti jellegek (Jelleg2) leírása Az éjszakai Jelleg aránya tavaszi és őszi A kategóriába tartozó főbb utak, útszakaszok száma, leírása hétköznapokon 1 Jelentős 26%- nagyarányú nemzetközi forgalmat lebonyolító főutak (M1, M5, 1. sz. főút Győr után, 4.sz. főút Albertirsa és Püspökladány között, 5. sz. főút, 7.sz. főút Székesfehérvár és Sávoly között, 8. sz. főút Devecser után, 15.sz. 42. sz., 43. sz. főutak) 2 Átlagos összes egyéb út, mely nem tartozik az a vagy c jellegbe 21-26% 3 Kicsi -21% nagyobb városok (Debrecen, Nyíregyháza, Pécs) belterületén fekvő utak, 4 sz. főút Nyíregyháza után, 6 sz. főút Pécs után, 47 sz. főút Békés után, 71 sz. főút a 84.sz. főúttól, Déldunántúl és Kelet-Magyarország másodrendű útjainak többsége, alsóbbrendű utak

25 TÁBLÁZATOK

26

27 ÉVI ÁTLAGOS NAPI FORGALOM

28 Évi átlagos napi 21 A számlálóállomás Közút száma Km szelvény [km+m] Útkategória Településn Megye típusa fekvése jellege kódja M1 14+ Autópálya Budaörs I. Pest F+JA K M1 18+ Autópálya Biatorbágy Pest M1+J K M Autópálya Bicske Pest M1+J K M Autópálya Nagyegyháza Fejér M1+A K M Autópálya Tatabánya II. Komárom-Esztergom F+JA K M Autópálya Kisigmánd Komárom-Esztergom M1+J K M Autópálya Komárom-Esztergom M1+J K M Autópálya Nagyszentjános Győr-Moson-Sopron M1+J K M Autópálya Győr Győr-Moson-Sopron M1+J K M Autópálya Győr V. Győr-Moson-Sopron F+W K M Autópálya Győr-Moson-Sopron M1+A K M Autópálya Hegyeshalom Győr-Moson-Sopron OH K 41 1 M Autópálya Budapest határ Budapest M1+A K M Autópálya Budapest Pest F+W K M Autópálya Gödöllő II. Pest F+JA K M Autópálya Hatvan Heves M1+A K M Autópálya Gyöngyös Heves M1+A K M Autópálya Heves M1+A K M3 9+ Autópálya Ludas Heves M1+A K M3 14+ Autópálya Kál Heves M1+A K M Autópálya Budapest Budapest F+W K M Autópálya Budapest határ Pest M1+JA K M Autópálya Ócsa Pest F+W K M Autópálya Újhartyán Pest M1+A K M Autópálya Újhartyán Pest M1+A K M Autópálya Lajosmizse Pest M1+A K M5 68+ Autópálya Lajosmizse Bács-Kiskun M1 K M Autópálya Kecskemét Bács-Kiskun M1+A K M Autópálya Kecskemét Bács-Kiskun M1+A K M5 16+ Autópálya Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun M1+A K M7 1+ Autópálya Budaörs Pest M1 K M Autópálya Törökbálint Pest FCS+J K M Autópálya Érd Pest M1+A K M Autópálya Martonvásár Pest F+JA K M Autópálya Székesfehérvár II. Fejér F+JA K M Autópálya Lepsény II. Fejér F+JA K M 7+ 4 Autóút Diósd Pest M1+JA K M Autóút Budapest Pest F+W K

29 Évi átlagos napi 21 A számláló állomás kódja forg. motoros Nehéz motoros Pályasz. méretez. forg. tgk. speciális Személygépkocsi Kerékpár Kistehergépkocsi [E/nap] [E/nap] [E/nap] [Et/nap] * (1)-(12) (1)-(1), (12) (3)-(4), (6)-(9) (5)-(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) egyes csuklós közepesen pótkocsis nyerges szerelvény járművek Motorkerékpár K.pársáv 27

30 Évi átlagos napi 21 A számlálóállomás Közút száma Km szelvény [km+m] Útkategória Településn Megye típusa fekvése jellege kódja M Autóút Budapest (Dunahíd) Pest M1+A K M Autóút Budapest Pest F+W K M Autóút Balatonvilágos Veszprém M1+A K M Autóút Siófok II. Somogy F+JA K M Autóút Siófok Somogy M1+A K Elsőrendű főút Budapest határ Pest M1+A L Elsőrendű főút Biatorbágy Pest M1 K Elsőrendű főút Biatorbágy Pest F+JA K Elsőrendű főút Pest M1+A K Elsőrendű főút Herceghalom Pest F+JA K Elsőrendű főút Herceghalom Pest F+JA K Elsőrendű főút Bicske Fejér M1+J K Elsőrendű főút Fejér M1+A K Elsőrendű főút Komárom-Esztergom M1+A K Elsőrendű főút Komárom-Esztergom M1+A K Elsőrendű főút Tatabánya Komárom-Esztergom M1+J K Elsőrendű főút Vértesszőlős Komárom-Esztergom F+JA K Elsőrendű főút Tata Komárom-Esztergom M1+A L Elsőrendű főút Tata Komárom-Esztergom M1+J L Elsőrendű főút Almásfüzitő Komárom-Esztergom M1+J K Elsőrendű főút Almásfüzitő Komárom-Esztergom M1+J L Elsőrendű főút Komárom Komárom-Esztergom M1+J L Elsőrendű főút Komárom Komárom-Esztergom M1+J L Elsőrendű főút Ács Komárom-Esztergom M1+J K Elsőrendű főút Győr VI. Győr-Moson-Sopron M1+J K Elsőrendű főút Győr I (külső) Győr-Moson-Sopron FCS+J K Elsőrendű főút Győr VII. Győr-Moson-Sopron M1 L Elsőrendű főút Győr II (belső) Győr-Moson-Sopron F+JA L Elsőrendű főút Győr Győr-Moson-Sopron M1+J K Elsőrendű főút Öttevény Győr-Moson-Sopron M1+A K Elsőrendű főút Kimle Győr-Moson-Sopron F+W K Elsőrendű főút Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron F+JA L Elsőrendű főút Győr-Moson-Sopron M1+A K A Elsőrendű főút Pest M1 K A Elsőrendű főút Dunakeszi Pest F+J K A Elsőrendű főút Sződ Pest M1 K A 37+ Elsőrendű főút Sződ Pest M1 K A 46+ Elsőrendű főút Vác Pest M1 K

31 Évi átlagos napi 21 A számláló állomás kódja forg. motoros Nehéz motoros Pályasz. méretez. forg. tgk. speciális Személygépkocsi Kerékpár Kistehergépkocsi [E/nap] [E/nap] [E/nap] [Et/nap] * (1)-(12) (1)-(1), (12) (3)-(4), (6)-(9) (5)-(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) * egyes csuklós közepesen pótkocsis nyerges szerelvény járművek Motorkerékpár K.pársáv 29

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007 A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 26 BUDAPEST 27 MAGYAR KÖZÚT ÁLLAMI KÖZÚTKEZELŐ FEJLESZTŐ MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 336-879, Fax: 336-8776

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 1052 Budapest, Bécsi utca 5. Tel: (1) 235 2000. Fax: (1) 235 2023. E-mail: kozlekedes@kozlekedes.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 1052 Budapest, Bécsi utca 5. Tel: (1) 235 2000. Fax: (1) 235 2023. E-mail: kozlekedes@kozlekedes. Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 124 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9 Fax: (1) 819 954 E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2009

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2009 Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 124 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9 Fax: (1) 819 954 E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2013

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2013 Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 124 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9 Fax: (1) 819 954 E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9000. Fax: (1) 819 9540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2012.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 8199000. Fax: (1) 8199540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6.

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6. Orsz ggyil s Hivatala tron á yszur : TI5'3MJ438 Érkezett: 2008 mm 0 6. ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISEL Ő Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MOL Green Kártya - Törzskút lista

MOL Green Kártya - Törzskút lista Pest 2740 Abony Radák utca 47.191410 20.002530 Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Bács-Kiskun 6430

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

MOL Blue Kártyát Értékesítő töltőállomások

MOL Blue Kártyát Értékesítő töltőállomások Pest 2740 Abony Radák utca 47.191410 20.002530 Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 X Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 X Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 X Bács-Kiskun

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár Zagyva (2-10 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ly Ipo na Za gy va a Tar n a isz T i- főcsatorna lgy - vö na Du S oro ksá ri- D u na Sz e nt e n d r e i- D u na Du 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon

Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü. Kft. 6000. Kecskemét, Búzakalász u. 20. 06/76-504-977, 06/76-500-130, 06/30-826-1604 Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü.

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A szolgáltatás tartalma A megrendelő által átadott papíralapú dokumentumról, a postahelyen lévő fénymásoló eszköz műszaki

Részletesebben

Elektronikus ügyindítás

Elektronikus ügyindítás Lakossági tájékoztató az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról Jelen tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás, a fennmaradási engedélyezési eljárás, a bontási engedélyezési

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Kecskemét Pólus Róna posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Kecskemét 8 posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12. Kecskemét

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Ssz. Posta Cím 1 Abony 2740 Szolnoki út 8. 2 Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 9. 3 Albertirsa 2730 Vasút út 4/10. 4 Aszód 2170 Kossuth u. 37. 5 Bácsalmás 6430 Bácsalmás Hősök tere 11. 6 Baja 1 6501 Baja

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Magyarország vasúti infrastruktúrafejlesztése

Magyarország vasúti infrastruktúrafejlesztése Magyarország vasúti infrastruktúrafejlesztése 2014-2020. között Tulik Károly MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság 2014. február 7. 1 Adottságok 169 % hálózati sűrűség az Uniós átlaghoz viszonyítva

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

Kútkód Város Cím. Kútkód Város Cím. Készült: 2009. 10. 14. 11800 Budapest Borszéki u. 44369 Abony Radák u. 12373 Budapest Dózsa György út 144. (XIII.

Kútkód Város Cím. Kútkód Város Cím. Készült: 2009. 10. 14. 11800 Budapest Borszéki u. 44369 Abony Radák u. 12373 Budapest Dózsa György út 144. (XIII. 44369 Abony Radák u. 21010 Adony 6. sz. főút 25524 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 18247 Aszód Pesti út 3. 45114 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 Badacsony 71. sz. főút 45158 Baja Szegedi út 25033 Bakonygyepes

Részletesebben

MOL Green Kártya - Törzskút lista

MOL Green Kártya - Törzskút lista 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6. sz. főút 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony 71. sz. főút 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

A szarvasmarha kokcidiózisa

A szarvasmarha kokcidiózisa A szarvasmarha kokcidiózisa Az enterális kórképek kor szerinti dinamikája Németország Corona E coli Rota Crypto Kokcídium BVD Szalmonellozis 100 % 0 % 2 hét 2-4 hét 4-8 hét 8-12 hét 3-6 hó 6-9 hó > 9 ó

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Azonosító Név Irsz Város Utca TESCO Ajka Hipermarket 8400 Ajka Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730 Albertirsa Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Elektronikus okmánykezel

Elektronikus okmánykezel Elektronikus okmánykezel nykezelés Vadászi Tiborné Fıosztályvezetı E-közszolgáltatások FıosztF osztálya Budapest, 2009. április 23. Tartalom 1. A KEK KH bemutatása 2. Az okmányirodák kialakulása 3. Az

Részletesebben

Határátkelőhelyek. A magyar határt 55 közúti, 22 vasúti, 6 vízi és egy légi határátkelőhelyen lehet átlépni.

Határátkelőhelyek. A magyar határt 55 közúti, 22 vasúti, 6 vízi és egy légi határátkelőhelyen lehet átlépni. Határátkelőhelyek A magyar határt 55, 22, 6 vízi és egy légi határátkelőhelyen lehet átlépni. Határátkelőhely Fajta Nyitvatartási ideje Forgalom Magyar-osztrák határ Bucsu - Ascender teherforgalom Bozsok

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

FMLIST-HNG URH FM rádióműsorszóró állomások frekvencialista 87,5-108,0 MHz Magyarország

FMLIST-HNG URH FM rádióműsorszóró állomások frekvencialista 87,5-108,0 MHz Magyarország FMLIST-HNG URH FM rádióműsorszóró állomások frekvencialista 87,5-108,0 MHz Magyarország 2009 1 F ERP max Pol. Program Adóállomás MHz kw H/V/M neve neve helye adásidő megye, régió 87,6 7,6 H Sláger Rádió

Részletesebben

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK Molnár Richárd régióvezető TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) Keretek Projektek megvalósítása Eredmények NIF VASÚTKORSZERŰSÍTÉS

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. december 15-2014. április 5. között)

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. december 15-2014. április 5. között) IC pót-és igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. december 15-2014. április 5. között) Vonatszám /magyaror Közbenső ok Magyarországon Cél/magy 15 naponta Tisza Záhony 6:32 Kisvárda,

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

Részletesebben

Kiadott támogatási igazolás összege. Jóváhagyott támogatás összesen. Sportszervezet neve Sportág Település

Kiadott támogatási igazolás összege. Jóváhagyott támogatás összesen. Sportszervezet neve Sportág Település Sportszervezet neve Sportág Település Jóváhagyott támogatás összesen Kiadott támogatási igazolás összege Abonyi Kézilabda Klub kézilabda Abony 2708415 2708415 Alba Regia Kézilabda Sport Egyesület Székesfehérvár

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet vonal száma lba 1120 Budapest, Népliget - Dunaújváros, aut.áll. Gemenc, Pannon, Volánbusz lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Harkány, aut.áll. lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Dunaföldvár, aut.áll. Balaton,

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben