1024 Budapest, Fényes Elek u Tel.: , Fax: BUDAPEST május 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 202-0811, Fax: 316-2706. BUDAPEST 2002. május 31."

Átírás

1 ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u Tel.: , Fax: A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 21 BUDAPEST 22. május 31.

2

3 ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u Tel.: , Fax: Témaszám megrendelőnél: /21 Témaszám vállalkozónál: 12/21 Megrendelő: Megrendelő témafelelőse: Szakmai konzulens: Vállalkozó: Vállalkozó témafelelőse: Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. Thurzó Gábor Thurzó Gábor Transman Kft. Koren Tamás Alvállalkozó: Alvállalkozó témafelelőse: Megrendelő e dokumentum felhasználására korlátlan felhasználói joggal rendelkezik.

4

5 Tartalomjegyzék Oldal Szöveges ismertetés 1. Előszó A számlálás alapelve A számlálási adatok feldolgozása A számlálási módszer alapképlete Az átlagos napi (ÁNF) számítása A jelleg meghatározása A számlálóállomások típusai és működésük Törvényszerűségi állomások Mellékállomások Forgalomszámláló automaták mérőhelyei Országhatár állomások A közzétett adatok A 21. i átlagos napi Havi átlagos napi Csúcsóravizsgálat Külföldi gépjárművek forgalma Forgalomfejlődés vizsgálata sz. melléklet: Az egyes jellegek leírása Táblázatok 1. A 21. i átlagos napi Havi átlagos napi Csúcsóravizsgálat Külföldi gépjárművek forgalma Forgalomfejlődés vizsgálata

6 4

7 1. Előszó Napjainkban a közúti közlekedés jelentősége egyre növekszik. A közlekedéstechnikai feladatok megalapozott elvégzéséhez viszont szükség van a forgalmi adatok ismeretére. Magyarországon a forgalmi adatfelvételeknek egységes és 1927 óta működő rendszere alakult ki, természetesen folyamatos korszerűsítésekkel. A hazai számlálási rendszer szervesen összefüggő főbb elemei a következők: - országos átfogó keresztmetszeti számlálás - önkormányzati (korábban tanácsi) közúti keresztmetszeti számlálás - a közúti folyamatos figyelemmel kísérése - országos célforgalmi felmérés. A mintegy 3 km hosszúságú országos közúthálózaton ciklikusan ismétlődően kerül végrehajtásra az átfogó számlálás. Az országos közúti keresztmetszeti számlálások 198-ig ötenként követték egymást, és a felvételek egy ben történtek valamennyi megye közúthálózatán. Ezt követően az országos számlálások pénzügyi, illetve szervezési szempontok, kötöttségek miatt, - ( és között), - háromes rotációs rendszerben kerültek lebonyolításra. Egy ben így 6-7 megye úthálózatán történt mellékállomási programmal bővített számlálás. A többi megyében ezekben az ekben csupán a figyelemmel kísérési program került végrehajtásra. 5

8 Az országos számlálások közötti ekben, vel bezárólag a megyék csak a figyelemmel kísérési hálózaton végeztek forgalmi felvételeket ben a számlálási rendszer korszerűsítési folyamatához kapcsolódóan a figyelemmel kísérési hálózat felülvizsgálatra, illetve bővítésre került től kezdve már e hálózaton (a törvényszerűségi állomásokon, továbbá megyénként átlagosan 24 db mellékállomáson) történtek a számlálások és a mérések vel kezdődően az országos közúti keresztmetszeti számlálás úgynevezett gördülő rendszerben kerül végrehajtásra. A közúti figyelemmel kísérése e rendszernek szerves része. A gördülő rendszer bevezetésel a teljes körű számlálás lebonyolítása egymást követő 5 es ciklusokban történik. Egy-egy megye úthálózatának ente mintegy 1/5-én végeznek keresztmetszeti felvételeket. 2. A számlálás alapelve Az országos közúti keresztmetszeti számlálást nemzetközi gyakorlatnak megfelelően mintavételi eljárással (sampling módszer alkalmazásával) kell végrehajtani. Alapvető célkitűzés az átlagos napi (ÁNF) meghatározása. Ehhez ismerni kell a napi, heti és havi ingadozásának törvényszerűségeit, melyeket a törvényszerűségi állomásokon, hosszabb ideig tartó számlálással határoznak meg. A számlálási módszer lehetővé teszi, hogy a időbeli ingadozásának ismeretében valamely keresztmetszetben az átlagos napi forgalmat viszonylag kevés adatból (kisszámú mintából, rövid ideig tartó számlálás eredményéből) megfelelő pontossággal és megbízhatósággal lehessen meghatározni. 6

9 3. A számlálási adatok feldolgozása 3.1 A számlálási módszer alapképlete Az utazási szokások ritmusát napi, heti és es periódussal lehet jellemezni. Az a felismerés, hogy ez a három periódus felel meg a közúti időbeli lefolyása törvényszerűségeinek, vezetett a sampling módszer alapképletének felállításához. Valamely útkeresztmetszetben az átlagos napi (Q ) értéke egy re vonatkoztatva a következő képlettel becsülhető meg: Q q a bi = x x c i E számítási módszer alkalmazásával a rövid idő alatt megszámlált - megfelelő tényezőkkel felszorozva - i átlagértékké számítható át. A képletben szereplő jelölések jelentése a következő: "q x " - a volumen mintája: meghatározott napszakban végzett, rövid időtartamú, x órás számlálás alatt megfigyelt "a x " - napszaktényező: valamely meghatározott napszakban x órás időtartam alatt észlelt viszonya a 24 órás napi hoz. Valamely meghatározott napszakban végzett, x órás, rövid időtartamú számlálást 24 órás értékre kiegészítő szorzószám. A egy napon belüli ingadozásait fejezi ki. 7

10 "b i " - napi tényező: a napi és a heti átlag viszonya. A hét egyes napjaihoz tartozó szorzószám, amelynek heti átlagértékre redukáló szerepe van. A napi egy héten belüli ingadozásait jellemzi. "c i " - havi tényező: a havi átlag viszonya az i átlaghoz. Az egyes hónapjaihoz tartozó szorzószám, amelynek i átlagértékre redukáló szerepe van. A havi átlag egy en belül ingadozásait fejezi ki. Az alapképlet szerkezetéből és a benne szereplő fogalmak definíciójából következik, hogy a volumen mintáját és a -lefolyási tényezőket egymástól eltérő típusú számlálóállomások számlálási adataiból kellett megállapítani. - A volumen mintáját az úgynevezett mellékállomásokon végzett, rövid időtartamú számlálással nyertük. - A -lefolyási tényezők meghatározásához viszont kisebb számú számlálóállomáson (a törvényszerűségi állomásokon) tartós számlálásokat kellett végezni. Az alapképlet használatánál a volumen mintáját és a -lefolyási tényezőket egymáshoz kell rendelni, a jelleg és a számlálás időpontja (hónap, naptípus, óraköz) alapján. A jelleg meghatározási módjára a későbbiekben térünk ki. A -lefolyási tényezők meghatározásánál külön kezeltük a következő járműfajtákat: személygépkocsi, autóbusz (egyes és csuklós), közepesen tehergépkocsi, összes tehergépkocsi (közepesen,, pótkocsis, nyerges és speciális), motorkerékpár (segédmotoros kerékpár), kerékpár és kis sebességű járművek. Mivel a számlálás során alkalmazott automaták egy része csak az összes jármű darabszámot képes érzékelni, ezért a mért jármű darabszámot a mérőhelyekkel azonos keresztmetszetben működtetett kézi üzemű számlálóállomások adatai alapján kellett járműosztályokra átszámítani. 8

11 Ugyancsak a kézi kiegészítő számlálások segítségel állapítottuk meg azon járműkategóriák részarányát, amelyeket a különböző járműosztályozó automaták nem képesek érzékelni. 3.2 Az átlagos napi (ÁNF) számítása Egy adott közút keresztmetszeti forgalmának napi átlagértékét több különböző időpontban számlált volumen mintából számítottuk, az előző pontban ismertetett alapképlet szerint. Legmegbízhatóbb értéknek az ismétlések számtani közepét tekintettük. Az ismétlések a pontosság fokozását szolgálták azzal, hogy csökkentették a forgalmi terhelés reprezentációjának - rövid számlálások folytán előálló - hibáját. Az átlagos napi értéke "n" számú ismétlés esetén a következő képlettel számítható: ÁNF j = 1 n n i= 1 Q,i "i" - az ismétlések sorszáma "n" - az ismétlések (mintavételek) száma "Q,i " - az "i". sorszámú forgalmi mintából számított közelítő átlagos napi "j" - a "j".járműosztály A számlálások végrehajtására és az átlagos napi forgalmi értékek számítására vonatkozóan, mintegy összefoglalásként kiemeljük a következőket: - A sampling-módszerrel végzett átlagérték-becslést a módszer szisztematikus hibája és a volumen mintájának reprezentáció-hibája terheli. A szisztematikus hiba a -lefolyási tényezőknek szintén reprezentatív 9

12 mintavétellel végzett meghatározásából és az egyenként meghatározott értékek átlagosítással történő általánosításából adódik. A forgalmi terhelés reprezentáció-hibáját a véletlen ingadozásai okozzák. Ennek csökkentésére kell az átlagos napi számításához többször ismételt, rövid időtartamú számlálásokat tartani. - A nagysága valamely en belül az idő függvényében változik, ezért a lefolyás törvényszerűségeit kifejező tényezőket (törvényszerűségi szorzókat) több hónap számlálási eredményeiből kell levezetni. - A időbeli lefolyásában mutatkozó különbségek a jellegétől függnek. A lefolyás törvényszerűségei - azonos jellegű számlálóhelyeken - közel azonosnak tekinthetők. - A lefolyás törvényszerűségeinek vizsgálatát különböző jellegű és fekvésű számlálóállomások telepítésel kell biztosítani. - A volumen mintáját - a hétvégi és hétköznapi eltérő volta miatt vasárnapokon és munkanapokon kell felvenni, és a reprezentáció hibáját ismétlésekkel kell csökkenteni. - A tehergépkocsi hétköznapi nagysága, sőt a havi átlaga is viszonylag kismértékű ingadozást mutat. átlagos napi forgalmának hétvégi forgalmi mintavétel alapján történő meghatározása csak akkor javasolt, ha a 'b' tényező használatát el tudjuk kerülni (teljes heti mintavétel esetén). - A számlálások - pontosabb eredményhez vezető - célszerű időpontja az április és október hónapok közötti időszak. 1

13 3.3 A jelleg meghatározása A számlálási adatok feldolgozásakor a törvényszerűségi tényezők kiválasztásához meg kell állapítani a számlálóállomás jellegét. A keresztmetszeti számlálás rendszerének felülvizsgálata során 1996 és 21 ekben módosításra került a jelleg meghatározásának módja. Az új módszer a korábbitól következőkben tér el: - A jelleget nem csupán a személygépkocsi szezonális és hétvégi alakulása alapján-, hanem az összes motoros figyelembevételel határozzuk meg. - Az új besorolásnál az egyes állomások jellege utak illetve földrajzi szempontok alapján került meghatározásra. Az új rendszerben 8+3 jelleg kategóriát különböztetünk meg; jelölésük egy-egy számjeggyel (1-8 és 1-3) történik. Az egyes csoportok részletesebb leírását, illetve a kategóriákba sorolás főbb szempontjait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 11

14 4. A számlálóállomások típusai és működésük 4.1 Törvényszerűségi (T) állomások A törvényszerűségi állomások cca. 1 keresztmetszetből álló hálózata től kezdve - a különböző járműosztályozó automaták mérőhelyeinek telepítése következtében - mintegy 25 %-kal megnövekedett. Az új főállomások fokozatosan térnek át a törvényszerűségi állomások bővített programjára, amely a fő (F) állomásokon havi 1, míg a csúcsóra (FCS) állomásokon havi 2 hetes mérést jelentett. Az előírt mérési program teljesítése esetén lehetséges volt a csökkentett kézi kiegészítő program szerinti számlálás. 4.2 Mellékállomások Elsőrendű (M1) mellékállomás (csak kézi üzemeltetés) számlálási programja: 4 nap kézi számlálás volt; 1 áprilisi vagy májusi hétköznap + 1 júliusi vagy augusztusi hétköznap, + 1 tavaszi vagy őszi hétköznap, + a nyári hétköznapi számlálás napját megelőző, vagy követő vasárnap Elsőrendű (M1+A) mellékállomás (automata üzemeltetése esetén) számlálási programja: 2 alkalommal az ben 1-1 hetes mérés, továbbá 2 napos kézi kiegészítő számlálás volt. A mérési programot április és augusztus között-, míg a kézi számlálást 1 tavaszi (április vagy május) és 1 nyári hétköznapon (július vagy augusztus) kellett megtartani Másodrendű (M2) mellékállomás (csak kézi üzemeltetés) számlálási programja: 3 nap kézi számlálás volt; április és szeptember hónapok között. A kézi számlálások időtartama valamennyi mellékállomáson 12 óra volt, 6-18 óra között 12

15 A kézi számlálásoknál (fő és mellékállomásokon egyaránt) alkalmazott járműosztályozás a következő volt: 1. Személygépkocsi Személygépkocsi vontatmánnyal vagy anélkül, kisautóbusz 9 férőhely alatt. 2. Kistehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege kisebb 3.5-tonnánál. 3. Egyes autóbusz KRESZ szerint meghatározott (kive a 9 férőhely alattiakat) 4. Csuklós autóbusz A KRESZ szerint meghatározott több tagú autóbusz. 5. Közepesen tehergépkocsi tonna közötti össztömegű kéttengelyes tehergépkocsi 6. Nehéz tehergépkocsi 7.5 tonnánál nagyobb össztömegű két- vagy több tengelyes tehergépkocsi pótkocsi vagy vontatmány nélkül. 7. Pótkocsis tehergépkocsi Két- vagy három tengelyes tehergépkocsi pótkocsival (a KRESZ szerint meghatározva). 13

16 8 Nyerges szerelvény 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 vagy 3+3 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény a KRESZ szerint meghatározva). 9 Speciális jármű Hat- vagy ennél több tengelyes speciális járművek. 1. Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár A KRESZ szerint meghatározva 11. Kerékpár A KRESZ szerint meghatározva 12. jármű (fogat, traktor) jármű és mezőgazdasági vontató (a KRESZ szerint meghatározva). 14

17 4.3 Forgalomszámláló automaták mérőhelyei A fixen telepített automatikus mérőhelyek legnagyobb részén, mintegy 7 %-án a járműdarab érzékelése elvén működő MINILOOP automata üzemel. Az országos közúti keresztmetszeti számlálás korszerűsítése során között jelentős előrelépés történt az automatizálás terén is. Világbanki hitel segítségel beszerzésre kerültek angol gyártmányú, Peek Traffic ADR 2 típusú járműosztályozó automaták, melyek a tengelyelrendezés alapján képezik a járműosztályokat. Ezekkel az eszközökkel, - néhány kivételtől eltekintve -, a főállomásokon végeznek méréseket a megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaságok. Ugyancsak világbanki hitelből finanszírozva bővült az automata park a francia fejlesztésű ECM Hestia típusú (Weigh- in- Motion, WIM) dinamikus tengelysúlymérő berendezésekkel. A WIM eszközökkel az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság (ÁKMI KHT MVO-k) vagy az általuk kijelölt szervek végeznek méréseket között az M1, M3, M5 és M7 autópályán, illetve elsősorban ezek alternatív úthálózatán ÚTINFORM-os valamint közútkezelői finanszírozásban a Mikros Systems által gyártott Raktel 8 típusú számláló és járműosztályozó automaták kerültek telepítésre. Az országos közúthálózat 16 keresztmetszetében folyamatos üzemmel működnek a mérőhelyek. Az új automatákkal a tényleges mérések ben kezdődtek meg. 15

18 Az 21 i számlálás keretén belül az automaták mérőkeresztmetszeteinek száma és típusa a következő eloszlást mutatja (országos összesítésben): Állomás F+A F+J F+JA F+W F+WA FCS+J FCS+J FCS+ FCS+ M1+A M1+J M1+J Össz. típusa: A W WA A db szám Megjegyzés: Az állomástípusoknál a + jel utáni és az automata keresztmetszet létére utaló betűjel jelentése a következő: W - WIM mérőhely J - ADR vagy RAKTEL automata mérőhelye A - MINILOOP automata mérőhelye A kettős betű a + jel után azt jelenti, hogy a számlálóállomás érvényességi szakaszában kétféle automata-mérőhely található. 4.4 Országhatár állomások Az országhatár állomások es átlagos napi forgalmi adatait a Központi Statisztikai Hivatal által 4 járműtípusra (személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz és tehergépkocsi) szolgáltatott alapadatokból számítottuk ki. 5. Közzétett adatok A mintegy 7 számlálóállomás számlálási eredményeit ötféle táblázatban adjuk közre. A táblázatokban az egyes állomások adatait növekvő útszám és szelvényszám szerinti sorrendben és útkategóriánkénti tagolásban közöljük. 16

19 A táblázatokban szereplő kódok és rövidítések jelentése: - számlálóállomás fekvése: K - külső L - lakott - számlálóállomás típusa: FCS - csúcsóraállomás F - főállomás M1 - kézi üzemeltetésű mellékállomás (elsőrendű) M2 - kézi üzemeltetésű mellékállomás (másodrendű) OH - országhatár állomás W,J,A - számláló automata mérőhelye (részletes magyarázatát lásd a 4. pontban) A fejlécben szereplő rövidítések jelentése: j - jármű E - egységjármű Et - egységtengely 17

20 A személygépkocsi egységre való átszámításhoz alkalmazott tényezők a korábbi ek gyakorlatának megfelelően a következők: E g y s é g j á r m ű s z o r z ó k: Járműtípus számlálóállomás fekvése K (külterület) L (lakott terület) 1. személygépkocsi 1, 1, 2. kistehergépkocsi 1, 1, 3. egyes autóbusz 2,5 1,8 4. csuklós autóbusz 2,5 2,5 5. közepesen tehergépkocsi 2,5 1,4 6. tehergépkocsi 2,5 1,8 7. pótkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5 8. nyerges szerelvény 2,5 2,5 9. speciális jármű 2,5 2,5 1. motorkerékpár + segédmotoros kerékpár,8,7 11. kerékpár,3,3 12. lassú járművek 2,5 2,5 18

21 5.1 A 21. i átlagos napi Valamennyi figyelemmel kísérési állomáson közzétettük az i átlagos napi (ÁNF) értékét, 11 járműosztályra és összesítve, táblázatos formában. Közöljük továbbá a motoros adataiból számított "pályaszerkezet méretezési forgalmat", mely segítségel egyszerűen számítható a tervezési TF(F1). A "pályaszerkezet méretezési " gyakorlatilag a KHVM által kiadott "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése" című és ÚT :2 számú Útügyi műszaki előírásban közölt képletből az itt kiemelt szorzatot (ÁNET) adja meg: ÁNET k = r s i = 1 f i ÁNF i e i ahol: i r s fi e i ÁNF i - szóló és csuklós autóbusz, tehergépkocsi és tehergépkocsi szerelvény járműosztályok - az irányszorzó; értékét,5-nek vettük fel. - a sávszorzó; értékét ÚT :2 számú Útügyi műszaki előírásban közölteknek megfelelően vettük fel - fejlődési szorzó; értékét az ÚT :2 Útügyi műszaki előírásban közölteket figyelembe ve vettük fel. - A bahelyezés ének a 24 et becsültük. - egységtengelyre való átszámítási szorzók; értékeik az ÚT :2/1 M:22 számú Útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelőek. - az i átlagos napi i járműosztályonként. 19

22 5.2 Havi átlagos napi A törvényszerűségi állomásokon közöltük a havi átlagos napi, havi átlagos hétköznapi (kedd, szerda, csütörtök) és havi átlagos vasárnapi értékét járműosztályonként és összesítve. 5.3 Csúcsóravizsgálat A csúcsóravizsgálatok célja a lefolyás törvényszerűségeinek, a legnagyobb forgalmú órák időbeli megoszlásának meghatározása, tartóssági görbék előllítása. Kiadványunkban az "FCS" csúcsóraállomásokon, illetve néhány olyan állomáson, ahol a gépi mérések rendszeressége miatt elegendő adat állt rendelkezésünkre, bemutatjuk a vizsgálat eredményeit. A tartósságára vonatkozó százalékértékeket (összes járműdarab és egységjármű szerint) 4 óráig táblázatosan, egységjármű szerint a 3 óráig grafikusan is ábrázoltuk. A 3 legnagyobb egységjárműben kifejezett forgalmú órának kiszámítottuk a hónapok és a hét napjainak típusai szerinti eloszlását. Az eloszlási diagramokból megállapítható, hogy mely időszakokban van rendszerint csúcs. 5.4 Külföldi gépjárművek forgalma Kiadványunkban a törvényszerűségi- és mellékállomások átlagos napi forgalmát tettük közzé, négy járműosztályban (személygépkocsi, busz, összes tehergépkocsi, motorkerékpár) összes és külföldi jármű bontásban. Feltüntettük továbbá a külföldi járművek ból való százalékos részesedési arányát is. 2

23 5.5 Forgalomfejlődés vizsgálata A törvényszerűségi állomásokon és az országhatár állomásokon megadtuk vel kezdődően a fejlődés grafikonjait. A feltüntetett értékek összes motoros ra vonatkoznak. A grafikonokon szerepeltettük a 21/2. i fejlődési viszonyszámokat. 21

24 Az egyes jellegek leírása 1.sz. melléklet Jelleg A kategóriába tartozó főbb utak, útszakaszok száma, leírása Júliusi illetve augusztusi nagysága az i átlaghoz képest Nyári vasárnapi és hétköznapi hányadosa 1 Éves átlagnál kisebb nyári forgalmú utak kisebb mint 1, 2 Nagyvárosi (1 ezer lakos fölötti) átkelések és bevezető szakaszok, iparvidékek és mezőgazdasági térségek útjai, 86 sz.út 1,-1,25 -,75 3 Átlagos forgalmi jellegű utak, nagy forgalmat lebonyolító,75- sugárirányú főutak 4 Jelentősebb hétvégi-, üdülő- és idegen forgalmat lebonyolító utak (8.sz. főút, 7.sz.főút Érd és Lepsény között, 38.sz. főút Rakamaz- 1,25-1,5-1,25 Tokaj térsége, 58.sz.főút, M7 autópálya teljes hosszában) 5 Hegyvidéki üdülőforgalmat lebonyolító utak (24 sz.főút, a Mátra, Bükk, Börzsöny, Pilis jelentősebb téli kiránduló útjai) 1,25-6 Balaton körüli utak (kive Balatonfűzfő és a 84. sz. főút között), 15 sz. és 15 sz. főutak 1,5-1, sz. főút (Balatonfűzfő és a 84.sz. főút között) 1,9-2, sz.főút, kelet-szlovákiai határátkelőhelyek környéke 2,2- A napi lefolyás szerinti jellegek (Jelleg2) leírása Az éjszakai Jelleg aránya tavaszi és őszi A kategóriába tartozó főbb utak, útszakaszok száma, leírása hétköznapokon 1 Jelentős 26%- nagyarányú nemzetközi forgalmat lebonyolító főutak (M1, M5, 1. sz. főút Győr után, 4.sz. főút Albertirsa és Püspökladány között, 5. sz. főút, 7.sz. főút Székesfehérvár és Sávoly között, 8. sz. főút Devecser után, 15.sz. 42. sz., 43. sz. főutak) 2 Átlagos összes egyéb út, mely nem tartozik az a vagy c jellegbe 21-26% 3 Kicsi -21% nagyobb városok (Debrecen, Nyíregyháza, Pécs) belterületén fekvő utak, 4 sz. főút Nyíregyháza után, 6 sz. főút Pécs után, 47 sz. főút Békés után, 71 sz. főút a 84.sz. főúttól, Déldunántúl és Kelet-Magyarország másodrendű útjainak többsége, alsóbbrendű utak

25 TÁBLÁZATOK

26

27 ÉVI ÁTLAGOS NAPI FORGALOM

28 Évi átlagos napi 21 A számlálóállomás Közút száma Km szelvény [km+m] Útkategória Településn Megye típusa fekvése jellege kódja M1 14+ Autópálya Budaörs I. Pest F+JA K M1 18+ Autópálya Biatorbágy Pest M1+J K M Autópálya Bicske Pest M1+J K M Autópálya Nagyegyháza Fejér M1+A K M Autópálya Tatabánya II. Komárom-Esztergom F+JA K M Autópálya Kisigmánd Komárom-Esztergom M1+J K M Autópálya Komárom-Esztergom M1+J K M Autópálya Nagyszentjános Győr-Moson-Sopron M1+J K M Autópálya Győr Győr-Moson-Sopron M1+J K M Autópálya Győr V. Győr-Moson-Sopron F+W K M Autópálya Győr-Moson-Sopron M1+A K M Autópálya Hegyeshalom Győr-Moson-Sopron OH K 41 1 M Autópálya Budapest határ Budapest M1+A K M Autópálya Budapest Pest F+W K M Autópálya Gödöllő II. Pest F+JA K M Autópálya Hatvan Heves M1+A K M Autópálya Gyöngyös Heves M1+A K M Autópálya Heves M1+A K M3 9+ Autópálya Ludas Heves M1+A K M3 14+ Autópálya Kál Heves M1+A K M Autópálya Budapest Budapest F+W K M Autópálya Budapest határ Pest M1+JA K M Autópálya Ócsa Pest F+W K M Autópálya Újhartyán Pest M1+A K M Autópálya Újhartyán Pest M1+A K M Autópálya Lajosmizse Pest M1+A K M5 68+ Autópálya Lajosmizse Bács-Kiskun M1 K M Autópálya Kecskemét Bács-Kiskun M1+A K M Autópálya Kecskemét Bács-Kiskun M1+A K M5 16+ Autópálya Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun M1+A K M7 1+ Autópálya Budaörs Pest M1 K M Autópálya Törökbálint Pest FCS+J K M Autópálya Érd Pest M1+A K M Autópálya Martonvásár Pest F+JA K M Autópálya Székesfehérvár II. Fejér F+JA K M Autópálya Lepsény II. Fejér F+JA K M 7+ 4 Autóút Diósd Pest M1+JA K M Autóút Budapest Pest F+W K

29 Évi átlagos napi 21 A számláló állomás kódja forg. motoros Nehéz motoros Pályasz. méretez. forg. tgk. speciális Személygépkocsi Kerékpár Kistehergépkocsi [E/nap] [E/nap] [E/nap] [Et/nap] * (1)-(12) (1)-(1), (12) (3)-(4), (6)-(9) (5)-(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) egyes csuklós közepesen pótkocsis nyerges szerelvény járművek Motorkerékpár K.pársáv 27

30 Évi átlagos napi 21 A számlálóállomás Közút száma Km szelvény [km+m] Útkategória Településn Megye típusa fekvése jellege kódja M Autóút Budapest (Dunahíd) Pest M1+A K M Autóút Budapest Pest F+W K M Autóút Balatonvilágos Veszprém M1+A K M Autóút Siófok II. Somogy F+JA K M Autóút Siófok Somogy M1+A K Elsőrendű főút Budapest határ Pest M1+A L Elsőrendű főút Biatorbágy Pest M1 K Elsőrendű főút Biatorbágy Pest F+JA K Elsőrendű főút Pest M1+A K Elsőrendű főút Herceghalom Pest F+JA K Elsőrendű főút Herceghalom Pest F+JA K Elsőrendű főút Bicske Fejér M1+J K Elsőrendű főút Fejér M1+A K Elsőrendű főút Komárom-Esztergom M1+A K Elsőrendű főút Komárom-Esztergom M1+A K Elsőrendű főút Tatabánya Komárom-Esztergom M1+J K Elsőrendű főút Vértesszőlős Komárom-Esztergom F+JA K Elsőrendű főút Tata Komárom-Esztergom M1+A L Elsőrendű főút Tata Komárom-Esztergom M1+J L Elsőrendű főút Almásfüzitő Komárom-Esztergom M1+J K Elsőrendű főút Almásfüzitő Komárom-Esztergom M1+J L Elsőrendű főút Komárom Komárom-Esztergom M1+J L Elsőrendű főút Komárom Komárom-Esztergom M1+J L Elsőrendű főút Ács Komárom-Esztergom M1+J K Elsőrendű főút Győr VI. Győr-Moson-Sopron M1+J K Elsőrendű főút Győr I (külső) Győr-Moson-Sopron FCS+J K Elsőrendű főút Győr VII. Győr-Moson-Sopron M1 L Elsőrendű főút Győr II (belső) Győr-Moson-Sopron F+JA L Elsőrendű főút Győr Győr-Moson-Sopron M1+J K Elsőrendű főút Öttevény Győr-Moson-Sopron M1+A K Elsőrendű főút Kimle Győr-Moson-Sopron F+W K Elsőrendű főút Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron F+JA L Elsőrendű főút Győr-Moson-Sopron M1+A K A Elsőrendű főút Pest M1 K A Elsőrendű főút Dunakeszi Pest F+J K A Elsőrendű főút Sződ Pest M1 K A 37+ Elsőrendű főút Sződ Pest M1 K A 46+ Elsőrendű főút Vác Pest M1 K

31 Évi átlagos napi 21 A számláló állomás kódja forg. motoros Nehéz motoros Pályasz. méretez. forg. tgk. speciális Személygépkocsi Kerékpár Kistehergépkocsi [E/nap] [E/nap] [E/nap] [Et/nap] * (1)-(12) (1)-(1), (12) (3)-(4), (6)-(9) (5)-(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) * egyes csuklós közepesen pótkocsis nyerges szerelvény járművek Motorkerékpár K.pársáv 29

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE. BUDAPEST 2008. augusztus

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE. BUDAPEST 2008. augusztus A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 27 BUDAPEST 28. augusztus MAGYAR KÖZÚT ÁLLAMI KÖZÚTKEZELŐ FEJLESZTŐ MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 336-879, Fax:

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007 A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 26 BUDAPEST 27 MAGYAR KÖZÚT ÁLLAMI KÖZÚTKEZELŐ FEJLESZTŐ MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 336-879, Fax: 336-8776

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2009

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2009 Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 124 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9 Fax: (1) 819 954 E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 1052 Budapest, Bécsi utca 5. Tel: (1) 235 2000. Fax: (1) 235 2023. E-mail: kozlekedes@kozlekedes.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 1052 Budapest, Bécsi utca 5. Tel: (1) 235 2000. Fax: (1) 235 2023. E-mail: kozlekedes@kozlekedes. Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 124 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9 Fax: (1) 819 954 E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2014

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2014 Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 124 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9 Fax: (1) 819 954 E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2013

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 2013 Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 124 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9 Fax: (1) 819 954 E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA I.

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA I. ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.:336-8709, Fax: 336-8776 AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2004. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA I. A FŐÚTHÁLÓZAT

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA I.

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA I. AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA I. A FŐÚTHÁLÓZAT ÁTLAGOS NAPI FORGALMA ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK (országos és megyei) BUDAPEST 2008. augusztus MAGYAR KÖZÚT ÁLLAMI KÖZÚTKEZELŐ

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2008. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2008. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Telefon: (1) 819 9000 Fax: (1) 819 9540 e-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2008. ÉVRE

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

2. Közúti forgalmi alapismeretek

2. Közúti forgalmi alapismeretek SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 2. Közúti forgalmi alapismeretek Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr,

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9000. Fax: (1) 819 9540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2014.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9000. Fax: (1) 819 9540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2012.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2009. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2009. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9000. Fax: (1) 819 9540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2009.

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 8199000. Fax: (1) 8199540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010.

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6.

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6. Orsz ggyil s Hivatala tron á yszur : TI5'3MJ438 Érkezett: 2008 mm 0 6. ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISEL Ő Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek u utca 7-13. Telefon: (1) 819 9000. Fax: (1) 819 9540. E-mail: ail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

Ir.sz Város Utca/házszám GPS N GPS E MOL Green törzskút

Ir.sz Város Utca/házszám GPS N GPS E MOL Green törzskút Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS N GPS E MOL Green törzskút 2457 Adony 6.sz. főút Státusz 47.130488 18.865122 Igen meglévő Veszprém 8400 Ajka Fõ út 2170 Aszód i út 3. 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 47.112216

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

MOL Green Kártya - Törzskút lista

MOL Green Kártya - Törzskút lista Pest 2740 Abony Radák utca 47.191410 20.002530 Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Bács-Kiskun 6430

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím Balmazújváros Balmazújváros posta 4061 Balmazújváros Dózsa György utca 5-7. Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1 posta

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 234 Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10. (06 77) 501 350 253 Bács-Kiskun Kalocsa

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Irányítószám 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 2170 Aszód, Pesti út 6430 Bácsalmás, Backnang út 8261 Badacsony, 71.sz.

Irányítószám 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 2170 Aszód, Pesti út 6430 Bácsalmás, Backnang út 8261 Badacsony, 71.sz. 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 2170 Aszód, Pesti út 6430 Bácsalmás, Backnang út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 6500 Baja, Szegedi út 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41.

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

MOL Blue Kártyát Értékesítő töltőállomások

MOL Blue Kártyát Értékesítő töltőállomások Pest 2740 Abony Radák utca 47.191410 20.002530 Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 X Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 X Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 X Bács-Kiskun

Részletesebben

MOL Green törzskút lista

MOL Green törzskút lista 44369 Pest 2740 Abony Radák utca 47.191410 20.002530 21010 Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 X 25524 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 X X X 18247 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Operator City ZIP Adress Art Gps_szelesseg Gps_hosszusag EOVX EOVY

Operator City ZIP Adress Art Gps_szelesseg Gps_hosszusag EOVX EOVY Operator City ZIP Adress Art Gps_szelesseg Gps_hosszusag EOVX EOVY OMV HUNGARIA KFT. Alsónémedi 2351 Alsonemedi, 5. sz. fout 2553 Filling hrsz. Station 47.302123 19.179683 659999.61 217572.60 MOL NYRT.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hortobágy-Berettyó (2-17 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hortobágy-Berettyó (2-17 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (2-17 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép dro g ódva B Bo Lón ya i- Tis za He rná d satorn a főc.) jai-(iii fő folyás Va S a or na r-f őc s at Be re ó tty Ho b rt o y ág et er -B tyó S ebe s-k örös 0 vízfolyás

Részletesebben

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása 2 Ács 2 Agárd 2 Ajka 1 Albertirsa 1 Alsógalla 2 Alsógöd 3 Alsóörs 1 Árpád-híd 2 Aszód 3 Bácsalmás 3 Badacsony 3 Bag 2 Baja 3 Bakonyszentlászló 2 Balassagyarmat 3 Balatonakarattya 3 Balatonaliga 3 Balatonalmádi

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

IRSZ Város 2740 Abony Radák u. 6640 Csongrád Szentesi út 6800 Hódmezővásárhely Szántó Kovács János út 170. 6800 Hódmezővásárhely Tóalj út 6120

IRSZ Város 2740 Abony Radák u. 6640 Csongrád Szentesi út 6800 Hódmezővásárhely Szántó Kovács János út 170. 6800 Hódmezővásárhely Tóalj út 6120 2740 Abony Radák u. 6640 Csongrád Szentesi út 6800 Hódmezővásárhely Szántó Kovács János út 170. 6800 Hódmezővásárhely Tóalj út 6120 Kiskunmajsa Halasi u. 99. 6760 KistelekI. 5. sz. fkl.út jobb oldal 5900

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1 Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0,941176474 1 Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0,882352948 2 Balmazújváros 1 1 Budapest 01. ker. 0,882352948 2 Budapest 11. ker. 1 1 Hévíz

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2 4 6 8 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép Ökológiai állapot / potenciál nem éri el a állapotot

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Alsó-Tisza jobb part (2-20 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Alsó-Tisza jobb part (2-20 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Alsó- jobb part (2-20 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép oksári-d S or u na Do n csa ri-fő to rna gé Du na Du na-vö lg yi-főcsat o rna HármasKö rös Si ó ro s Tis za Ma na Du 0 vízfolyás víztest állóvíz

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS 2016. NOVEMBER 25-26-27-ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET II/1./A MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. július 31. napjáig hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T)

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) (Frissítve: 2016.11.01./Updated on 01.11.2016) Ssz.

Részletesebben