AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP!"

Átírás

1 AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP!

2 Összeállította: Juhász Éva Előszó: Kocsis Fülöp Sajtó alá rendezte: Szabó Sándor Lektorálta: Dr. Seszták István Korrektúra: Szopkó Bernadett Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 CIGÁNYPASZTORÁCIÓS KEZDEMÉNYEZÉSEK A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZBAN... 7 CIGÁNYPASZTORÁCIÓ A CSEGÖLD-I GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN CIGÁNYPASZTORÁCIÓ AZ ENCSI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN CIGÁNYPASZTORÁCIÓ FELSŐREGMECEN VALLÁSOS-E A GADNAI CIGÁNY? AZ EVANGÉLIUM EREJE - CIGÁNYPASZTORÁCIÓ HODÁSZON HOMROGD HÁT AZ MEG HOL VAN? KÁNTORJÁNOSI - AHOL A CIGÁNYSÁGNAK IS TEMPLOMA VAN A SZOLNOKI SZENT TAMÁS GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA RAKACASZEND A MAGYAR CIGÁNYSÁG ÉS A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ OBBÁGY MIKLÓS GONDOLATAI ÚJ OTTHON A RÉGIBŐL - NYÚJTSUNK SEGÍTŐ KEZET EGYMÁSNAK GYPSYPASTORATIONAL INITIATIONS IN THE GREEK CATHOLIC CHURCH... 65

4 ELŐSZÓ Avel o Rashaj! Jön a pap! Iskolai munkám során én is hallottam hasonlót a tanterem felől, amikor a folyosón már közeledtem az osztályhoz. Persze, nem cigányul, csak magyarul. Az én esetemben miként pedagógus társaim esetében is leggyakrabban a diákok ezzel egymást figyelmeztették, hogy érdemes elhallgatni, nehogy nagyobb baj legyen. Az érkezésem híre bármily szomorú inkább fenyegető volt számukra. Nem így volt ez Hodászon. Éppen Sója Miklós bácsi fia, Dr. Sója Szabolcs, mesélte el nekem, hogy amikor kiment édesapja a kolerásra, akkor egymásnak adták a hírt: Avel o Rashaj! Jön a pap! No, Miklós bácsi közeledte nem azt jelentette, hogy maradjunk csendben, nehogy büntetést kapjunk. Az ő érkezése sohasem fenyegető volt az ott lakók számára. Épp ellenkezőleg. Fölbolydult a cigánysor, szaladtak a gyerekek, kijöttek az asszonyok a ház elé, odacsoportosultak a férfiak is köréje. Kinek ezt, kinek azt tudott adni. De leginkább jó szót mindegyiküknek. S ezt értékelték legtöbbre, minden más keksznél, cukorkánál, kiscipőnél, ruhácskánál is jobban. 4

5 Igaz, sokévi, sok évtizednyi munkája volt abban a hodászi papnak, hogy a jövetele ne riasztó legyen. Az köztudott, hogy hamar maguk közé fogadták a hodászi cigányok a jólelkű pap bácsit, de hogy egy-egy ilyen látogatás ne csak pusztán szíves beszélgetés legyen, hanem minden alkalommal egy pici emelkedés, egy-egy lépés az Úr Isten felé ez kemény, kitartó munka eredménye. Miben tartott ki Miklós bácsi? Az odafigyelő szeretetben, a kifogyhatatlan türelemben, a rászorultak megsegítésében. Aki dolgozott már terepen, az tudja, hogy ez a kitartás a kulcsa a hatékony munkának. Könnyű, nagyon könnyű rövid időn belül látványos eredményt elérni. Ez sok helyütt így van, de cigány testvéreinknél különösen. Oly lelkesek, olyan odaadóak, olyan szeretetreméltóak tudnak lenni azzal, aki szereti őket. Annyira hallgatnak a szavára, hogy öröm közéjük menni. Meg is teszik, amit tanácsolnak nekik egy darabig. De a gyarló, rosszra hajló természet, mely mindnyájunkban jelen van, bizony lassan eltéríti a leglelkesebb követőket is. No, nem csak a romáknál. Jézus is egyedül maradt élete végén, teljesen egyedül. De tudta, hogy semmi sem hiábavaló. Hogy a legapróbb tette is és minden elejtett szava Evangéliummá válik. Éppen azért nem veszett el egyetlen pont vagy egy vesszőcske sem a tanításából, mert hiteles közvetítője volt az Istennek. Ő volt az egyetlen hiteles ember, mi csak utánozhatjuk őt. Az a pap, aki rendületlenül Krisztus szeretetét sugározza, annak sem vész el egyetlen erőfeszítése sem. Egyetlen ötlete és terve sem esik kútba, még ha nem is valósul meg oly látványosan, mint szeretné. 5

6 Éppen ezért nem látványos eredményekre törekszünk, hanem kitartásra. Krisztus szeretetében. Krisztus tekintetében. Hogy Őrá szegezzük lelki szemeinket, és csakis az ő látásával, az Ő tekintetével akarjuk látni és szemlélni embertársainkat. Így válnak a mi szavaink is Evangéliummá, Jó hírré. Szeretetünk átalakul az Ő szeretetévé. Ezt a szeretetet, ezt a látást és tekintetet akarjuk elvinni embertársainkhoz, legyen az magyar vagy cigány. Ebben áll a cigánypasztoráció lényege: Kitartani Krisztus szeretetében mindvégig. Így bárhová megyünk, Krisztust visszük magunkkal az emberek közé. Ez a misszió, ez a lelkipásztorkodás, hogy közéjük megyünk, hogy közöttük vagyunk, s rajtunk keresztül a ránk bízottak Krisztussal találkozhatnak. Ekkor fogják egymásnak örömmel kiáltani: Jön a pap! Bárcsak mindenütt úgy fogadnának bennünket, görögkatolikus lelkipásztorokat, igehirdetőket, mint Miklós bácsit a Koleráson. Rajtunk múlik, ezen munkálkodunk. Kocsis Fülöp püspök 6

7 CIGÁNYPASZTORÁCIÓS KEZDEMÉNYEZÉSEK A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZBAN Elsőként Európában Sója Miklós hodászi görögkatolikus parókus ismerte fel, hogy minden lelkipásztornak feladata, hogy a nyáj összes tagjával ugyanolyan odaadással törődjön, még ha az más is, mint a megszokott, a többieket pedig ennek hasonló szeretetére nevelje. Nincs mindenhol szükség ruhára, cipőre, élelemre, de a cigányoknak mindenhol szüksége van arra, hogy érezhessék saját emberi méltóságukat, értékes voltukat. Az Evangélium bármilyen sajátos embercsoportot ér el, mindig a környezethez, a sajátos szituációhoz alkalmazkodva jelenik meg. Erről szól az Ige megtestesülése. A cigányság a pasztoráció területén egy érdekes, különleges színfoltot képvisel. Társadalmi helyzetük, életmódjuk, mentalitásuk, kultúrájuk eltér a társadalom más csoportjaitól, ez nem jelenti azt, hogy csökkentett, redukált Evangéliumot kell hirdetni számukra, hanem először a szociális kérdésekre kell választ találni. 7

8 Meg kell ismerni kultúrájukat, hogy bizonyos helyzetekben értsük reakcióikat, szokásaikat. Értékeiket be kell építeni az egyházközség értékei közé. Dúl Géza atya szavait idézve a cigánypasztoráció nem néhány lelkes ember hobbija, hanem a katolicitás következménye. A cigánypasztoráció elemei: az evangelizáció, a hit terjesztése, a karitatív munka társadalmi felzárkóztatás, a hagyományápolás, valamint egymás kölcsönös megismerése. A görögkatolikus egyházban a cigánypasztoráció Sója Miklós munkájával kezdődött el az 1940-es években. A hodászi cigányegyházközség átvészelte a diktatúra éveit, amikor az egyház működésének szabadságát bizony súlyosan megnyirbálták. A diktatúra nyomásának terhe alatt születettek és növekedtek újabb kezdeményezések. Az elmúlt 10 évben kisebb-nagyobb katolikus kezdeményezésről tudunk. Mindegyiknek közös vonása, hogy nem valamiféle felső utasításra, rendeletre születtek. Az országban folyó cigánypasztorációs tevékenységek elismeréseként 2003-ban a Vándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsa Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen rendezte meg az V. Cigánypasztorációs Világkongresszust. Nagy kitüntetés ez a magyar Egyház számára. A Vatikán ezáltal ismerte el a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztoráció területén végzett tevékenységét. (Ebben a munkában sokat köszönhetünk Dr. Keresztes Szilárd nyugdíjas görögkatolikus püspöknek.) A cigányság pasztorációjához nem elég papnak lenni, hanem olyan elkötelezett embernek kell lenni, aki életét Istenre építi és ezt szeretetével meg is tudja jeleníteni a mindennapi életben. 8

9 Napjainkban a cigányok társadalmi felzárkózásának segítése egyrészt missziós feladat, másrészt hosszú távú társadalmi befektetés. A demográfiai mutatók ismeretében nyilvánvaló, hogy a probléma nem csupán kisebbségi és emberi jogi, hanem gazdasági, politikai és végső soron nemzetstratégiai kérdés. Az elmúlt évek egyházi kezdeményezései azt mutatják, hogy van lehetőség, remény arra nézve, hogy a cigányság helyzetén, életminőségén javítsunk. Ehhez azonban az elkötelezett papok, hitoktatók, pedagógusok, hívek mellett anyagi forrásra is szükség van. 9

10 A görögkatolikus egyház fő irányvonala az oktatás, a családi napközi hálózat kialakítása, szociális ellátó rendszer működtetése. Részt kívánunk venni az általános iskolák átvételében, a felsőoktatási roma szakkollégiumok kialakításában Nyíregyházán és Miskolcon, családi napközi hálózat működtetése folytán pedig kérjük az egyházi fenntartású normatívák megemelését. LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK (FORRÁS: KSH 2007) 10

11 A CIGÁNY NÉPESSÉG TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON (FORRÁS: KSH, A ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI) 11

12 GÖRÖGKATOLIKUS NÉPESSÉG TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON (FORRÁS: KSH, A ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI) A görögkatolikus egyház kifejezetten fontosnak tartja a cigányság helyzetének javítását, hiszen a mellékelt térképek is azt bizonyítják, hogy a cigányság és munkanélküliség tömeges jelenléte megegyezik azon területekkel, ahol a görögkatolikus egyház jelen van. Számos községben sikerült a cigányságot bevonni az egyházközségbe, elvezetni őket Krisztushoz. Kántorjánosiban és Hodászon saját templomuk van. Hodászon megoldott az ellátás a bölcsődés kortól az idősekig. Rendszeresen 12

13 részt vesznek az országos katolikus cigány találkozón a csegöldi, gadnai, felsővadászi, rakacai és rakacaszendi, sajópetri, felsőregmeci, boldogkőváraljai, ópályi, sajószentpéteri, hodászi, kántorjánosi, garadnai egyházközségek tagjai. A 2010-es évben már regionális találkozót szerveztünk Máriapócson több mint 500 fő részvételével. Rakacaszenden, Szolnokon általános iskolát működtetünk, melyek többségét cigány gyerekek alkotják. Elindult egy új kezdeményezés a nethittan, folyamatban van több iskola és óvoda átvétele (Homrogd, Miskolcon egy szakközépiskola, Rakaca). A mindennapi gondok, problémák megoldása mellett nagyon fontos egymás elfogadása, megismerése, tisztelete, melyben nagy szerepet kapnak a parókusok, hitoktatók. Pál apostol szavait idézve: Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. Juhász Éva 13

14 14

15 LAKATOS PÉTER Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. (Gal 3, 28) Lakatos Péter vagyok, 29 éves görögkatolikus tanulmányvégzett papnövendék. Egy oláh cigány cerhari (sátoros) család első gyermekeként nevelkedtem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kántorjánosiban, igen szegény körülmények között. Édesapám segédmunkás volt, édesanyám háztartásbeli. Van egy 19 éves húgom. Nős vagyok, feleségem Tréfa Henrietta, van egy öt hónapos kisfiunk, Péter Krisztofer. Falumban - mint a legtöbb helyen elkülönülve éltek magyarok, magyar cigányok, és oláh cigányok. Mióta az eszemet tudom, soha nem volt békétlenkedés a három csoport között, ugyanakkor mindenki tudta a maga helyét, tudta hova tartozik, és hogy ez mivel jár. Nekem, oláh cigányként hamar, már óvodásként rá kellett jönnöm, hogy ez pontosan mit is jelent. Egyik ebéd alkalmával felajánlottam az ételem egy részét egy számomra kedves magyar lánynak, aki tőlem nem - viszont a mellettem ülő magyar fiútól elfogadta azt. Haza mentem, és anyukámtól ezt kérdeztem: Sostar hadi? Miért van ez? Mire ő in medias res csak ennyit mondott: Tu rom han. Te cigány vagy. Nem magyarázta meg, hogy ez pontosan mit jelent, csak annyit, hogy te cigány vagy. 15

16 Azóta is sokat gondolkodom ezen az egy mondaton, s ahogy az Istenszülő Szűz Mária - én is szívemben forgatom e szavakat. (Vö. Lk 2,19) Próbáltam megvizsgálni minden oldalát ennek a mondatnak. Innen is megnézni, s onnan is megnézni. S arra jöttem rá, hogy ez a mondat azt jelenthette, s talán ma is azt jelenti: Te társadalmilag alacsonyabb szinten állsz, te nehezebben jutsz munkához, rólad hamarabb mondanak negatív ítéletet. Olyan szavakkal illetnek, mint büdös, koszos, lopós, munkakerülő, segélyből élő, alkoholista, sőt, származásodnál fogva bűnözőnek is titulálnak. Ugyanakkor jelentette, s talán jelenti azt is. Ragadd meg a lehetőséget, soha ne add fel, ne adj támadási felületet, ne adj teret a sátánnak, fogadd el az építő jellegű kritikát, s próbálj jobb ember lenni. Jelenti továbbá, hogy a szegénység még nem jelenti azt, hogy hanyagul kell kinézned, nem kell tisztálkodnod, el kell innod minden pénzedet, és teljesen lecsúsznod. Azt hiszem, mindenkinek szíve-joga, hogy magyarként melyiket üzeni, vagy cigányként hogyan értelmezi ezt az üzenetet. Nehéz cigányként minden esetben pozitívan felfogni a minket érő támadásokat, de keresztényként igyekeznünk kell más emberben Istent meglátni, s ahogy Szent Pál apostol tanácsolja: a szeretetben mindent eltűrni (1Kor 13,4). Isten szava, melynek hirdetője az Egyház, sok vigaszt, s reményt tud nyújtani mindannyiunknak. Görögkatolikus Egyházunk nagyon szép, és más egyházak számára is példaértékű, követendő munkát végez, hiszen iskolákat, szociális intézményeket, életet szebbé, jobbá tevő programokat indít cigányok számára, amelyek lehetőséget biztosítanak a hiányok pótlására, s az egymás mellett való békés, krisztusibb élet megvalósítására mindkét oldalon. Egyházunk a 16

17 történelem során mindig is élen járt a cigánypasztoráció területén, így van múltja, s jelenben végzett munkája is arra enged következtetni, hogy a Mindenható Isten kegyelméből lesz boldog, sikeres jövője is ezen a területen. Magam is egy magyar görögkatolikus pap példája gyanánt döntöttem a papi hivatás mellett. Zolcsák István atya nagyon sokat tett a falumbeli cigányok krisztusibbá válásához. Nem kritikával, cigányozással, büdösözéssel és különböző kifejezésekkel, hanem szeretettel, szelídséggel, alázattal, türelemmel. Nem bírája volt a cigányoknak, hanem orvosa. (Vö. Lk 12, 14) Azt gondolom, hogy felismerte azt, hogy a csecsemőket tejjel kell táplálni. Nem lehet elvárni egyik napról a másikra, hogy jobbá váljanak. Ez egy élet műve, ugyanakkor, ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. (Vö. Mt 19, 26; Mk 10, 27; Lk 1, 37) Gyerekkoromban úgy éreztem, ha ő magyarként megtette ezt, akkor nekem cigányként nemde ugyanezt kellene tennem? Isten meghívott papjának, s neki hála 2007-ben nehéz, de nagyon szép és tanulságos évek után szereztem meg teológiai diplomámat. Három éves lelkipásztori gyakorlatom alatt értek jó és rossz dolgok is. Istentől kapott ajándék, amikor tömött templomban cigányként prédikál az ember, dicséretet kap, és sok-sok gyermek szeretettel veszi körül. De olyan is volt, amikor a püspök által az egyház tekintélyével egy helyen szolgáltam, reverendában voltam, s lecigányoztak, mondván lopni mentem oda, mert a másik helyemen már mindent elloptam, továbbá az áldott állapotban lévő feleségem is oda szüli majd a cigány fattyát. Ezek az emberek is napi szinten templomba járók voltak. Távol álljon tőlem 17

18 minden ítélet, hiszen bizonyára meg volt a megfelelő oka, amiért erre gondolt, de azt gondolom, ki kell mondani az igazat is nem csak a valót, hogy tisztábban láthassunk. De hálát adok Istennek, mert ezáltal is több lettem, mert boldognak mondhatom magam. (Vö. Mt 5, 11) A legfontosabb dolog, hogy minden embernek el kell fogadnia, hogy ugyanaz az Istentől kapott lélek van bennünk (Vö. Ter 2, 7), ugyanaz az Atyánk (Vö. Mt 23, 9), ugyanaz a Krisztus váltott meg minket (Vö. Jel 5, 9), ugyanaz a jutalom vár minket (Vö. Mt 5, 12), miként nincs cigány vagy magyar mennyország sem. Ugyanazokat a hibákat is képesek vagyunk elkövetni. Ma még talán állok, de holnap már elesek. (Vö. 1Kor 10, 12) Ki ember, és ne vétkezne? Ha a bűnöket nézed, Uram, ki az, aki megállhat előtted? (Vö. Zsolt 130, 3) S az vesse rá az első követ a másikra, aki nem bűnös. (Vö. Jn 8, 7) Sokszor vagyunk sajnos olyanok, mint a farizeusok, s ezt mondjuk: bezzeg mi, mi nem vagyunk olyanok, mint ezek a cigányok, vagy magyarok. (Vö. Lk 9, 11) S arra a kérdésre, hogy hányszor bocsássunk meg így válaszoljunk: hétszer hetvenhétszer, azaz mindig. (Vö. Mt 18, 21-22) Mert ha ti nem bocsátjátok meg az ellenetek vétkezőknek, Isten sem bocsátja meg bűneiteket. (Vö. Mt 6, 15) Ha csak azokat szeretjük, akik minket is szeretnek, mi a jutalmunk? (Vö. Lk 6, 32) Igaz ez, mind magyarra, mind cigányra egyaránt. Egy jámbor magyar néni egyszer azzal illetett a cigány kérdés kapcsán, hogy a tízparancsolat ott kezdődik, hogy ne lopj. Szerintem meg ott, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat (Vö. Mk 12, 31). S az irgalmas szamaritánus példája is int arra, hogy nem a törvény üdvözít, hanem a szeretet. (Vö. Lk 10, 25-37) Isten akarata a szeretet, nem a betű betartása. S hogy nem az ember van a 18

19 szombatért, hanem a szombat az emberért. (Vö. Mk 2, 27) Nem ítélkezésre hívott az Isten, hanem szeretetre. Milyen könnyen látjuk meg egymás szemében a szálkát, miközben a sajátunkban gerenda van. (Vö. 7, 1-5). Az ítélet napján sem azt kérdezi Urunk, hogy hányszor is voltál templomban, hányszor fizettél egyház adót, loptál vagy nem loptál. Ő maga kérdezi: adtál-e ennem, adtál-e innom, felruháztál-e, meglátogattál-e? Egyszóval, szerettéle? (Vö. Mt 25, 31-46) Szerettél-e úgy, hogy a világ szemében a legutolsó alkoholista, cigány, csavargó koldusban is - a Moszkvatéren vagy bárhol - Krisztust láttad-e? Láttad-e a szemében a fájdalmat, a nyomort, a kilátástalanságot, a gyászt, az igazságtalanságot? S ha láttad, szívedben megítélted-e? S többnek érezted-e magad, mint ő? Láttad a borsodi kis faluban, hogy biciklijével fát lop a cigány? Láttad a szemében a félelmet is, hogy ha elkapják, mi történik, és a kérdést, ha nem fűt, akkor reggelre megfagynak a gyerekei. Mindezt honnan láttad? A gázfűtéses házadból, a klímás autódból, a bőr kanapéról, a vörösbársonyos székedből, a bankkártyád mögül? Szó sincs arról, hogy a bűn meg lenne engedve bárkinek is, de nem ítélkezhetünk senki fölött. Minden Isten kegyelme. Minden ajándék tőle van. (Vö. Jak 1, 17) De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha jobb kezem megbotránkoztat, tehát lopok, inkább vágjam le, mintsem ne jussak be Isten országába. (Vö. Mk 9, 43) Jézus azt is meg fogja kérdezni majd, hogy láttad-e annak a szegény néninek a szemében a rémületet, amikor kiraboltad vagy amikor megvertél valakit, láttad-e benne az Istent? Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtó nyittatik nektek. (Vö. Mt 7, 7) 19

20 Ha Isten megsegít, papként szeretném hirdetni, hogy fontos egymás elfogadása, egymás befogadása, egymás tisztelete, egymás megbecsülése. Mert gazdagodhatunk egymás által. Mert mind azt mondjuk Miatyánk, tehát testvérek vagyunk, testvérek az Úrban, aki érettünk, mindannyiunkért, magyarért, cigányért, élete árán szerzett üdvösséget. Jézus Krisztus örömhíre mindenkihez szól, ugyanakkor mindenkinek meg kell tennie a tőle telhetőt. Mindenkinek saját talentumai alapján. Ki, amit kapott, azzal kell, hogy gazdálkodjon. De aki többet kapott, attól többet követelnek. Hiszek az Atyában, a Fiúban és Szentlélekben, hiszek a Katolikus Anyaszentegyházban, boldog vagyok, hogy a Görögkatolikus Egyház tagja lehetek, mert cigányságomhoz közel állnak szertartásai, dallamvilága, szent szövegei. Büszke vagyok arra, hogy otthonomnak mondhatom. Bízom benne, s imádkozok érte, hogy minél több cigány fiatal fiú és lány hallja meg Isten hívását. Üzenem nektek, hogy ne féljetek Isten hívására válaszolni. Isten már anyánk méhében kiválaszt minket akár papnak, akár szerzetesnek, akár apácának. Akármilyen nehéznek is tűnik, Ő megad mindent hozzá, hogy sikerüljön, csak el kell indulni az úton. Hívlak benneteket én is. Ha van bennetek vágy, hogy papok - vagy hitoktatók legyetek, ne késlekedjetek igennel válaszolni Istennek. Kedves cigány fiatalok! Nagyon nagy szükség van rátok. Értékesek vagytok, ne hagyjátok elhitetni a világgal, hogy selejtek vagytok, hogy nincs rátok szükség. Nagyobb szükség van rátok, mint azt gondolnátok. A Katolikus Egyház, így a Görögkatolikus Egyház mellettetek áll. 20

21 Azzal kezdtem, hogy cigány vagyok. Igen, valóban az vagyok. De büszke vagyok cigányságomra, kultúrámra, hagyományaimra, hogy több száz éves vándorlás után is beszélhetem a cigány nyelvet, hogy ezen a nyelven dicsérhetem Istent. Sírok, amikor egy szomorú cigány hallgatót meghallok, s táncra perdülök, ha egy ütemesebb cigány zenét hallok. Cigány vagyok, mert Isten cigánynak teremtett, és Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit Ő alkotott. (Vö. Ter 1, 31) Magyar is vagyok. Petőfin és Wass Alberten nőttem fel, Arany Jánosból érettségiztem. Március 15-e nekem is Nemzeti ünnep. Üknagyapám a magyarok oldalán harcolt a II. világháborúban. Magyar nyelvű szépolvasási és szavalóversenyt nyertem. Amikor egy magyar feláll a dobogó tetejére, és a magyar himnusz szól, büszkén húzom ki magam és elérzékenyülök. Büszke vagyok magyarságomra és cigányságomra egyaránt. Több vagyok általa, gazdagabb vagyok általa. Változzon meg mindannyiunk szívében és eszében a gondolkodás. Fogadjuk el egymást és ne ítélkezéssel, hanem szeretettel intsük egymást. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (Mt 28, 19) 21

22 22

23 BALOGH GYŐZŐ Az életemet a cigánypasztorációnak szeretném szentelni. Balogh Győző vagyok án születtem Tiszalökön. Az általános iskolát Timáron végeztem, majd a középiskolát Hajdúdorogon a Szent Bazil Oktatási Központban. Kántori képesítéssel és érettségivel, felvételiztem a görögkatolikus szemináriumba, ahová felvételt nyerve Vácott töltöttem egy propedeutikus évet. Ezt követően Nyíregyházán a Szent Atanáz Hittudományi Egyetemen hat évig tanultam teológiát és teológusi diplomát szereztem, valamint ezzel párhuzamosan elvégeztem a tanárképző főiskolát. Tiszavasváriba kerültem gyakorlati félévre, majd Hajdúdorogra, mint teológiatanár és kollégiumi nevelő kerültem. Fél év után az egyházunk által nemrégen átvett Szent Tamás Görögkatolikus általános iskolába kerültem teológia, angol, hittan tanárként, valamint pasztorációs feladatokat ellátó szervező elemként. A hivatásomat nagyon korán, körülbelül 7 éves koromban kaptam meg. Nagyon furcsa volt a családom számára, hogy pap szeretnék lenni, mert még előtte hasonlóról soha nem hallottak. De annyira belém égett az a karácsony este, amikor a Jó Isten meghívott, hogy azóta sehová máshová nem húzott a szívem, csak kizárólag a papi hivatáshoz. Amikor először éreztem azt, hogy pap szeretnék lenni, az mozdított meg, hogy mennyire jó lenne, ha mindig mindenki otthon tudná érezni magát a templomban, mint ahogyan én is. A jövő templomát olyannak képzelem el, ahol cigányok és nem cigányok közösen építünk 23

24 jövőt. Főleg a mai politikai időkben szeretném ezt különösen hangsúlyozni, az országunkat jelképezi az, hogy mennyire vagyunk képesek összefogni egy cél érdekében mi, akik ugyanannak a földnek vagyunk a szülöttei. Az életemet a cigánypasztorációnak szeretném szentelni, mert rendkívül fontosnak érzem, hogy közülünk egyre többen kerüljenek ki olyan diplomás cigány emberek, akik visszamennek sajátjaik közé élő példaként, s reményt nyújtsanak a többieknek a felemelkedésre vonatkozólag. Diplomás emberként példát szeretnék mutatni, és motiválni minél több társamat, hogy cigányságunkat vállalva álljunk ki és mutassuk meg, hogy vannak olyan tulajdonságaink, amelyek rendkívüli módon integrálhatóak a magyar kultúrába, melyekre mi is büszkék lehetünk. 24

25 CIGÁNYPASZTORÁCIÓ A CSEGÖLD-I GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN Községünkben a cigány kisebbség a görögkatolikus egyházzal Galamb György / / lelkész idejében került kapcsolatba. Az eltelt évtizedekben ebbe a vallásba születnek bele, és temetik el halottaikat. Voltak és vannak alkalmak, amikor buzgóságuk nagyobb. Egy-egy ünnepi alkalommal többen részt vesznek hol egy feltámadási, hol egy karácsony esti szertartáson, vagy templombúcsún. Községünk közel 700 lakosából jelenleg a kisebbség létszáma kb. 180 fő. Én 2001 őszén kerültem az egyházközségbe, ekkor még egy közös zarándoklatot szerveztünk a falunkból Máriapócsra. Akkor még közös szervezésben mentünk cigány és nem cigány hívekkel, amiből érezhető volt egyfajta feszültség. Hazafelé jövet a Kántorjánosi Cigány Egyházközség templomát kerestük fel, ahol a kisebbségben felmerült a vágy egy saját közösség kialakítására. Azóta minden évben külön megyünk a kissebség híveivel a cigánybúcsúra, visszaúton meglátogatunk egy útba eső templomot. Így jártunk már Hodászon, Nyírbátor három templomában, Nyírgyulajon, Nyírcsászáriban. 25

26 Sikeres pályázatnak köszönhetően töltöttünk el egy-egy napot Budapesten és Gödöllőn, Hodászon, Szendrőládon. Két alkalommal szerveztünk falunkban cigány kulturális napot, melyen vendégül láttuk a hodásziakat, napkoriakat, szendrőládiakat és kántorjánosiakat. Néhány családdal részt vettünk Leányfalun és Egerben az országos katolikus cigány találkozókon, és lelkigyakorlaton Máriapócson. Kezdeményeztünk felnőtt elsőáldozást és volt egy házasságrendezés. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekek rendszeres hitoktatáson vesznek részt szeptemberében 103 fővel vettünk részt Máriapócson a Cigánybúcsún. Öt évvel ezelőtt kántorunk halála miatt, egy cigány származású fiatalembert kértem fel a kántorizálásra. Nagy ellenszegülésbe ütköztünk, de időközben egyházközségi testületi képviselőtag és jelenleg gondnoka lett a közösségünknek. Azt gondolom, ez jelentős eredménye lelkipásztori munkánknak. Nagy Tibor 26

27 CIGÁNYPASZTORÁCIÓ AZ ENCSI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN Kányban születtem 1946-ban, ahol gyermekként mindig szívesen fogadtuk búcsúk alkalmával a Felsőgagyból érkező cigány zenészeket, akik ebéd idején hangulatos zenével derítették jobb kedvre a vendégeiket. Általános iskolás koromban mindig szívesen fociztunk együtt a cigány fiúkkal, nem ellenük, hanem velük együtt alkotva egy csapatot. Kispapként is hívtam és jöttek is hittanra a cigánygyermekek, bár a harangozó néni rosszallását fejezte ki érte. Másodéves koromban a szeptemberi szemináriumba való bevonulásom alkalmával a vonatig kísértek a cigánygyermekek, és mint az angyalok, úgy énekelték a megtanult énekeket. A máriapócsi búcsúkon is számtalanszor találkoztunk velük. Ezek az emlékek tettek fogékonnyá a kázsmárki iskolai és kápolnai, valamint az Encs-fügödi hittanos cigánypasztorációra. A kázsmárki kápolnaalapítás (1988) után egyre jobban növekedett azoknak a cigányoknak a száma, akik keresztelőre, búcsúra jöttek, vagy egyszerűen csak misére ban már 18 cigánygyermeket vittünk a sajópálfalai hittanos évzáróra. Pályázati forrásoknak köszönhetően számos alkalommal voltunk 27

28 strandolni, vagy látogattunk meg más görögkatolikus egyházközségeket től Encsen és Fügödön folytattam tovább a cigánypasztorációs munkát. Részt vettünk a máriapócsi ifjúsági búcsún, rendszeres látogatói voltunk a sajópálfalai hittanos évzáróknak. Voltunk Hodászon, Kántorjánosiban. Folytatódnak körükben a keresztelések, elsőáldozások, temetések, rendszeres látogatói a hittanóráknak, hittanversenyeknek. Petrasevits Dénes esperes 28

29 CIGÁNYPASZTORÁCIÓ FELSŐREGMECEN A cigánypasztorációs munkám Felsőregmecen (immáron tizenhatodik éve) nem más, mint hitünk megélése egy olyan nép körében, melynek szülöttei a világ szemében olykor botrányosak, sőt veszélyesek. Egy kis időnek el kellett telnie, míg a két fél megtalálta egymást. Köztük tanultam meg az időmet elfecsérelni, kapcsolatba lépni, minden számítgatás, várakozás nélkül, Isten türelmével nézni a cigányok életére. Persze a cigány eskü, ígéret is hozzájárult. Hála a gondviselő Istennek, hogy cigányaink járnak templomba. Minden vasárnap és ünnepnapokon. Beteg voltam és egyik idős cigány ember megfogadta, ha meggyógyulok, fog járni templomba. Meggyógyultam közel 10 éve, és járnak templomba. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert jönnek hálát adni Istennek gitárral, vonóval és hegedűvel. Felsőregmecen, sőt az egész hegyközben van már házasságra való felkészülés, megjelenik az egyházi esküvő. A keresztelő viszont más. Keresztelés alkalmával új tagot kell befogadni az életbe, a közösségbe, erre csak szent, szakrális helyen, templomban, kápolnában kerülhetett és kerülhet sor. Ezzel nyer bebocsátást az újszülött az életbe, ekkortól válhat romává. Ezért szükség van a 29

30 kápolnára. A betegség sem magánügy. A beteg mellett kell, hogy legyen valaki. Így hívnak a betegekhez is. A halál szintén olyan esemény, amikor szükség van a papra. Jelen voltam már jó pár temetésen, ahol gondot sem fordítanak az idő múlására, a gyász foga tartja őket, mindent megadva az elköltözőnek. Játékos foglalkozásaink alkalmával persze sok kacagás, móka van, de vidámság mellett tanulás is, és merítenek cigány hagyományaikból. Például kitartást, és állhatatosságot, és a cigány nép fennmaradásának csodáját. Nem lehet néhány sorban beszámolni munkánkról, mert minden egyes nap egy új kihívás. Csoportmunkák kiválasztása, képzések, szolgálatok megszervezése, fenntartása, nem utolsó sorban történelmi visszatekintés, és hogy a hányatott sors után büszkén vállalhatják magukról, hogy én cigány vagyok. Sokat foglalkozunk a hagyományőrzés, cigány kulturális örökségek megóvásával és az öntudat erősítésével. Felmerült a nyelvet nem beszélő közösségi nyelvoktatás bevezetése. Együttműködés keretében közös programjaink voltak és vannak a határon átnyúló szlovák görögkatolikus kassai egyházmegye pasztorális irodájával. Horváth Péter Atya szervezésével többször voltunk a hagyományőrző nemzetközi zene és tánc fesztiválon a Tátrában. Lelki motivációjukban büszkék voltak, mert a cigányzene hallatára minden nemzet hozzájuk jött. Ott vagyunk a máriapócsi cigánybúcsúkon, az országos katolikus cigány találkozókon. Jómagam igyekszem kilépni a merev, hivatalos keretek közül és emberközelbe kerülni a cigányaimmal, segítséget nyújtva, 30

31 mert manapság ez a legkínzóbb hiány. Ezt próbálnám megtenni most is, előtárva, hogy menyire szükség van a segítségre, óvoda és napközi ügyben. Bodolóczki Emil János esperes 31

32 32

33 VALLÁSOS-E A GADNAI CIGÁNY? Talán sokaknak összeszorul a szíve ennek a szónak hallatán. Főként azoknak, akiket gyermekkora köt ehhez a csereháti településhez, és örömteli emlékekre gondolnak vissza, de azoknak is, akik csak a sajtó felnagyított bűneseteiből ismerik ezt a falut. Egy biztos. Az elmúlt évtizedekben gyökeresen átalakult ez a falu is, mint sok minden ezen a vidéken, és ez az átalakulás új kihívások elé helyezi mind az itt maradt magyarokat, vagy ahogy itt mondják, parasztokat, mind pedig a cigányokat. Vallásos-e a gadnai cigány? - tehetjük fel a kérdést - hiszen sok felnőtt cigánynak magyarok a keresztszülei, akik rendszeresen imádkoznak értük. Erre a kérdésre azt kell felelnem, hogy igen. Más világ az, amiben ők élnek, más törvények uralkodnak az ő életükben, de a hitüket nem veszítették el. Nagyon könnyű dolga volna az itt élő atyáknak, ha csak annyit kellene mondani, hogy cigányok, gyertek a templomba imádkozni, és a következő vasárnap tele lenne a templom. De ez nem működik így náluk sem, - mint ahogy (nagyon jól tudjuk), a magyaroknál sem. Igenis, egyenként lehet csak őket megnyerni annak, hogy megszokott életükbe a görögkatolikus hit értékeit is el tudjuk helyezni. 33

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Gyerekek és családok. Játszani is engedd

Gyerekek és családok. Játszani is engedd Játszani is engedd Abban az idôben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tôle:»ki a legnagyobb a mennyek országában?«odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta:»bizony

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben