AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP!"

Átírás

1 AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP!

2 Összeállította: Juhász Éva Előszó: Kocsis Fülöp Sajtó alá rendezte: Szabó Sándor Lektorálta: Dr. Seszták István Korrektúra: Szopkó Bernadett Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 CIGÁNYPASZTORÁCIÓS KEZDEMÉNYEZÉSEK A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZBAN... 7 CIGÁNYPASZTORÁCIÓ A CSEGÖLD-I GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN CIGÁNYPASZTORÁCIÓ AZ ENCSI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN CIGÁNYPASZTORÁCIÓ FELSŐREGMECEN VALLÁSOS-E A GADNAI CIGÁNY? AZ EVANGÉLIUM EREJE - CIGÁNYPASZTORÁCIÓ HODÁSZON HOMROGD HÁT AZ MEG HOL VAN? KÁNTORJÁNOSI - AHOL A CIGÁNYSÁGNAK IS TEMPLOMA VAN A SZOLNOKI SZENT TAMÁS GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA RAKACASZEND A MAGYAR CIGÁNYSÁG ÉS A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ OBBÁGY MIKLÓS GONDOLATAI ÚJ OTTHON A RÉGIBŐL - NYÚJTSUNK SEGÍTŐ KEZET EGYMÁSNAK GYPSYPASTORATIONAL INITIATIONS IN THE GREEK CATHOLIC CHURCH... 65

4 ELŐSZÓ Avel o Rashaj! Jön a pap! Iskolai munkám során én is hallottam hasonlót a tanterem felől, amikor a folyosón már közeledtem az osztályhoz. Persze, nem cigányul, csak magyarul. Az én esetemben miként pedagógus társaim esetében is leggyakrabban a diákok ezzel egymást figyelmeztették, hogy érdemes elhallgatni, nehogy nagyobb baj legyen. Az érkezésem híre bármily szomorú inkább fenyegető volt számukra. Nem így volt ez Hodászon. Éppen Sója Miklós bácsi fia, Dr. Sója Szabolcs, mesélte el nekem, hogy amikor kiment édesapja a kolerásra, akkor egymásnak adták a hírt: Avel o Rashaj! Jön a pap! No, Miklós bácsi közeledte nem azt jelentette, hogy maradjunk csendben, nehogy büntetést kapjunk. Az ő érkezése sohasem fenyegető volt az ott lakók számára. Épp ellenkezőleg. Fölbolydult a cigánysor, szaladtak a gyerekek, kijöttek az asszonyok a ház elé, odacsoportosultak a férfiak is köréje. Kinek ezt, kinek azt tudott adni. De leginkább jó szót mindegyiküknek. S ezt értékelték legtöbbre, minden más keksznél, cukorkánál, kiscipőnél, ruhácskánál is jobban. 4

5 Igaz, sokévi, sok évtizednyi munkája volt abban a hodászi papnak, hogy a jövetele ne riasztó legyen. Az köztudott, hogy hamar maguk közé fogadták a hodászi cigányok a jólelkű pap bácsit, de hogy egy-egy ilyen látogatás ne csak pusztán szíves beszélgetés legyen, hanem minden alkalommal egy pici emelkedés, egy-egy lépés az Úr Isten felé ez kemény, kitartó munka eredménye. Miben tartott ki Miklós bácsi? Az odafigyelő szeretetben, a kifogyhatatlan türelemben, a rászorultak megsegítésében. Aki dolgozott már terepen, az tudja, hogy ez a kitartás a kulcsa a hatékony munkának. Könnyű, nagyon könnyű rövid időn belül látványos eredményt elérni. Ez sok helyütt így van, de cigány testvéreinknél különösen. Oly lelkesek, olyan odaadóak, olyan szeretetreméltóak tudnak lenni azzal, aki szereti őket. Annyira hallgatnak a szavára, hogy öröm közéjük menni. Meg is teszik, amit tanácsolnak nekik egy darabig. De a gyarló, rosszra hajló természet, mely mindnyájunkban jelen van, bizony lassan eltéríti a leglelkesebb követőket is. No, nem csak a romáknál. Jézus is egyedül maradt élete végén, teljesen egyedül. De tudta, hogy semmi sem hiábavaló. Hogy a legapróbb tette is és minden elejtett szava Evangéliummá válik. Éppen azért nem veszett el egyetlen pont vagy egy vesszőcske sem a tanításából, mert hiteles közvetítője volt az Istennek. Ő volt az egyetlen hiteles ember, mi csak utánozhatjuk őt. Az a pap, aki rendületlenül Krisztus szeretetét sugározza, annak sem vész el egyetlen erőfeszítése sem. Egyetlen ötlete és terve sem esik kútba, még ha nem is valósul meg oly látványosan, mint szeretné. 5

6 Éppen ezért nem látványos eredményekre törekszünk, hanem kitartásra. Krisztus szeretetében. Krisztus tekintetében. Hogy Őrá szegezzük lelki szemeinket, és csakis az ő látásával, az Ő tekintetével akarjuk látni és szemlélni embertársainkat. Így válnak a mi szavaink is Evangéliummá, Jó hírré. Szeretetünk átalakul az Ő szeretetévé. Ezt a szeretetet, ezt a látást és tekintetet akarjuk elvinni embertársainkhoz, legyen az magyar vagy cigány. Ebben áll a cigánypasztoráció lényege: Kitartani Krisztus szeretetében mindvégig. Így bárhová megyünk, Krisztust visszük magunkkal az emberek közé. Ez a misszió, ez a lelkipásztorkodás, hogy közéjük megyünk, hogy közöttük vagyunk, s rajtunk keresztül a ránk bízottak Krisztussal találkozhatnak. Ekkor fogják egymásnak örömmel kiáltani: Jön a pap! Bárcsak mindenütt úgy fogadnának bennünket, görögkatolikus lelkipásztorokat, igehirdetőket, mint Miklós bácsit a Koleráson. Rajtunk múlik, ezen munkálkodunk. Kocsis Fülöp püspök 6

7 CIGÁNYPASZTORÁCIÓS KEZDEMÉNYEZÉSEK A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZBAN Elsőként Európában Sója Miklós hodászi görögkatolikus parókus ismerte fel, hogy minden lelkipásztornak feladata, hogy a nyáj összes tagjával ugyanolyan odaadással törődjön, még ha az más is, mint a megszokott, a többieket pedig ennek hasonló szeretetére nevelje. Nincs mindenhol szükség ruhára, cipőre, élelemre, de a cigányoknak mindenhol szüksége van arra, hogy érezhessék saját emberi méltóságukat, értékes voltukat. Az Evangélium bármilyen sajátos embercsoportot ér el, mindig a környezethez, a sajátos szituációhoz alkalmazkodva jelenik meg. Erről szól az Ige megtestesülése. A cigányság a pasztoráció területén egy érdekes, különleges színfoltot képvisel. Társadalmi helyzetük, életmódjuk, mentalitásuk, kultúrájuk eltér a társadalom más csoportjaitól, ez nem jelenti azt, hogy csökkentett, redukált Evangéliumot kell hirdetni számukra, hanem először a szociális kérdésekre kell választ találni. 7

8 Meg kell ismerni kultúrájukat, hogy bizonyos helyzetekben értsük reakcióikat, szokásaikat. Értékeiket be kell építeni az egyházközség értékei közé. Dúl Géza atya szavait idézve a cigánypasztoráció nem néhány lelkes ember hobbija, hanem a katolicitás következménye. A cigánypasztoráció elemei: az evangelizáció, a hit terjesztése, a karitatív munka társadalmi felzárkóztatás, a hagyományápolás, valamint egymás kölcsönös megismerése. A görögkatolikus egyházban a cigánypasztoráció Sója Miklós munkájával kezdődött el az 1940-es években. A hodászi cigányegyházközség átvészelte a diktatúra éveit, amikor az egyház működésének szabadságát bizony súlyosan megnyirbálták. A diktatúra nyomásának terhe alatt születettek és növekedtek újabb kezdeményezések. Az elmúlt 10 évben kisebb-nagyobb katolikus kezdeményezésről tudunk. Mindegyiknek közös vonása, hogy nem valamiféle felső utasításra, rendeletre születtek. Az országban folyó cigánypasztorációs tevékenységek elismeréseként 2003-ban a Vándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsa Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen rendezte meg az V. Cigánypasztorációs Világkongresszust. Nagy kitüntetés ez a magyar Egyház számára. A Vatikán ezáltal ismerte el a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztoráció területén végzett tevékenységét. (Ebben a munkában sokat köszönhetünk Dr. Keresztes Szilárd nyugdíjas görögkatolikus püspöknek.) A cigányság pasztorációjához nem elég papnak lenni, hanem olyan elkötelezett embernek kell lenni, aki életét Istenre építi és ezt szeretetével meg is tudja jeleníteni a mindennapi életben. 8

9 Napjainkban a cigányok társadalmi felzárkózásának segítése egyrészt missziós feladat, másrészt hosszú távú társadalmi befektetés. A demográfiai mutatók ismeretében nyilvánvaló, hogy a probléma nem csupán kisebbségi és emberi jogi, hanem gazdasági, politikai és végső soron nemzetstratégiai kérdés. Az elmúlt évek egyházi kezdeményezései azt mutatják, hogy van lehetőség, remény arra nézve, hogy a cigányság helyzetén, életminőségén javítsunk. Ehhez azonban az elkötelezett papok, hitoktatók, pedagógusok, hívek mellett anyagi forrásra is szükség van. 9

10 A görögkatolikus egyház fő irányvonala az oktatás, a családi napközi hálózat kialakítása, szociális ellátó rendszer működtetése. Részt kívánunk venni az általános iskolák átvételében, a felsőoktatási roma szakkollégiumok kialakításában Nyíregyházán és Miskolcon, családi napközi hálózat működtetése folytán pedig kérjük az egyházi fenntartású normatívák megemelését. LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK (FORRÁS: KSH 2007) 10

11 A CIGÁNY NÉPESSÉG TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON (FORRÁS: KSH, A ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI) 11

12 GÖRÖGKATOLIKUS NÉPESSÉG TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON (FORRÁS: KSH, A ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI) A görögkatolikus egyház kifejezetten fontosnak tartja a cigányság helyzetének javítását, hiszen a mellékelt térképek is azt bizonyítják, hogy a cigányság és munkanélküliség tömeges jelenléte megegyezik azon területekkel, ahol a görögkatolikus egyház jelen van. Számos községben sikerült a cigányságot bevonni az egyházközségbe, elvezetni őket Krisztushoz. Kántorjánosiban és Hodászon saját templomuk van. Hodászon megoldott az ellátás a bölcsődés kortól az idősekig. Rendszeresen 12

13 részt vesznek az országos katolikus cigány találkozón a csegöldi, gadnai, felsővadászi, rakacai és rakacaszendi, sajópetri, felsőregmeci, boldogkőváraljai, ópályi, sajószentpéteri, hodászi, kántorjánosi, garadnai egyházközségek tagjai. A 2010-es évben már regionális találkozót szerveztünk Máriapócson több mint 500 fő részvételével. Rakacaszenden, Szolnokon általános iskolát működtetünk, melyek többségét cigány gyerekek alkotják. Elindult egy új kezdeményezés a nethittan, folyamatban van több iskola és óvoda átvétele (Homrogd, Miskolcon egy szakközépiskola, Rakaca). A mindennapi gondok, problémák megoldása mellett nagyon fontos egymás elfogadása, megismerése, tisztelete, melyben nagy szerepet kapnak a parókusok, hitoktatók. Pál apostol szavait idézve: Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. Juhász Éva 13

14 14

15 LAKATOS PÉTER Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. (Gal 3, 28) Lakatos Péter vagyok, 29 éves görögkatolikus tanulmányvégzett papnövendék. Egy oláh cigány cerhari (sátoros) család első gyermekeként nevelkedtem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kántorjánosiban, igen szegény körülmények között. Édesapám segédmunkás volt, édesanyám háztartásbeli. Van egy 19 éves húgom. Nős vagyok, feleségem Tréfa Henrietta, van egy öt hónapos kisfiunk, Péter Krisztofer. Falumban - mint a legtöbb helyen elkülönülve éltek magyarok, magyar cigányok, és oláh cigányok. Mióta az eszemet tudom, soha nem volt békétlenkedés a három csoport között, ugyanakkor mindenki tudta a maga helyét, tudta hova tartozik, és hogy ez mivel jár. Nekem, oláh cigányként hamar, már óvodásként rá kellett jönnöm, hogy ez pontosan mit is jelent. Egyik ebéd alkalmával felajánlottam az ételem egy részét egy számomra kedves magyar lánynak, aki tőlem nem - viszont a mellettem ülő magyar fiútól elfogadta azt. Haza mentem, és anyukámtól ezt kérdeztem: Sostar hadi? Miért van ez? Mire ő in medias res csak ennyit mondott: Tu rom han. Te cigány vagy. Nem magyarázta meg, hogy ez pontosan mit jelent, csak annyit, hogy te cigány vagy. 15

16 Azóta is sokat gondolkodom ezen az egy mondaton, s ahogy az Istenszülő Szűz Mária - én is szívemben forgatom e szavakat. (Vö. Lk 2,19) Próbáltam megvizsgálni minden oldalát ennek a mondatnak. Innen is megnézni, s onnan is megnézni. S arra jöttem rá, hogy ez a mondat azt jelenthette, s talán ma is azt jelenti: Te társadalmilag alacsonyabb szinten állsz, te nehezebben jutsz munkához, rólad hamarabb mondanak negatív ítéletet. Olyan szavakkal illetnek, mint büdös, koszos, lopós, munkakerülő, segélyből élő, alkoholista, sőt, származásodnál fogva bűnözőnek is titulálnak. Ugyanakkor jelentette, s talán jelenti azt is. Ragadd meg a lehetőséget, soha ne add fel, ne adj támadási felületet, ne adj teret a sátánnak, fogadd el az építő jellegű kritikát, s próbálj jobb ember lenni. Jelenti továbbá, hogy a szegénység még nem jelenti azt, hogy hanyagul kell kinézned, nem kell tisztálkodnod, el kell innod minden pénzedet, és teljesen lecsúsznod. Azt hiszem, mindenkinek szíve-joga, hogy magyarként melyiket üzeni, vagy cigányként hogyan értelmezi ezt az üzenetet. Nehéz cigányként minden esetben pozitívan felfogni a minket érő támadásokat, de keresztényként igyekeznünk kell más emberben Istent meglátni, s ahogy Szent Pál apostol tanácsolja: a szeretetben mindent eltűrni (1Kor 13,4). Isten szava, melynek hirdetője az Egyház, sok vigaszt, s reményt tud nyújtani mindannyiunknak. Görögkatolikus Egyházunk nagyon szép, és más egyházak számára is példaértékű, követendő munkát végez, hiszen iskolákat, szociális intézményeket, életet szebbé, jobbá tevő programokat indít cigányok számára, amelyek lehetőséget biztosítanak a hiányok pótlására, s az egymás mellett való békés, krisztusibb élet megvalósítására mindkét oldalon. Egyházunk a 16

17 történelem során mindig is élen járt a cigánypasztoráció területén, így van múltja, s jelenben végzett munkája is arra enged következtetni, hogy a Mindenható Isten kegyelméből lesz boldog, sikeres jövője is ezen a területen. Magam is egy magyar görögkatolikus pap példája gyanánt döntöttem a papi hivatás mellett. Zolcsák István atya nagyon sokat tett a falumbeli cigányok krisztusibbá válásához. Nem kritikával, cigányozással, büdösözéssel és különböző kifejezésekkel, hanem szeretettel, szelídséggel, alázattal, türelemmel. Nem bírája volt a cigányoknak, hanem orvosa. (Vö. Lk 12, 14) Azt gondolom, hogy felismerte azt, hogy a csecsemőket tejjel kell táplálni. Nem lehet elvárni egyik napról a másikra, hogy jobbá váljanak. Ez egy élet műve, ugyanakkor, ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. (Vö. Mt 19, 26; Mk 10, 27; Lk 1, 37) Gyerekkoromban úgy éreztem, ha ő magyarként megtette ezt, akkor nekem cigányként nemde ugyanezt kellene tennem? Isten meghívott papjának, s neki hála 2007-ben nehéz, de nagyon szép és tanulságos évek után szereztem meg teológiai diplomámat. Három éves lelkipásztori gyakorlatom alatt értek jó és rossz dolgok is. Istentől kapott ajándék, amikor tömött templomban cigányként prédikál az ember, dicséretet kap, és sok-sok gyermek szeretettel veszi körül. De olyan is volt, amikor a püspök által az egyház tekintélyével egy helyen szolgáltam, reverendában voltam, s lecigányoztak, mondván lopni mentem oda, mert a másik helyemen már mindent elloptam, továbbá az áldott állapotban lévő feleségem is oda szüli majd a cigány fattyát. Ezek az emberek is napi szinten templomba járók voltak. Távol álljon tőlem 17

18 minden ítélet, hiszen bizonyára meg volt a megfelelő oka, amiért erre gondolt, de azt gondolom, ki kell mondani az igazat is nem csak a valót, hogy tisztábban láthassunk. De hálát adok Istennek, mert ezáltal is több lettem, mert boldognak mondhatom magam. (Vö. Mt 5, 11) A legfontosabb dolog, hogy minden embernek el kell fogadnia, hogy ugyanaz az Istentől kapott lélek van bennünk (Vö. Ter 2, 7), ugyanaz az Atyánk (Vö. Mt 23, 9), ugyanaz a Krisztus váltott meg minket (Vö. Jel 5, 9), ugyanaz a jutalom vár minket (Vö. Mt 5, 12), miként nincs cigány vagy magyar mennyország sem. Ugyanazokat a hibákat is képesek vagyunk elkövetni. Ma még talán állok, de holnap már elesek. (Vö. 1Kor 10, 12) Ki ember, és ne vétkezne? Ha a bűnöket nézed, Uram, ki az, aki megállhat előtted? (Vö. Zsolt 130, 3) S az vesse rá az első követ a másikra, aki nem bűnös. (Vö. Jn 8, 7) Sokszor vagyunk sajnos olyanok, mint a farizeusok, s ezt mondjuk: bezzeg mi, mi nem vagyunk olyanok, mint ezek a cigányok, vagy magyarok. (Vö. Lk 9, 11) S arra a kérdésre, hogy hányszor bocsássunk meg így válaszoljunk: hétszer hetvenhétszer, azaz mindig. (Vö. Mt 18, 21-22) Mert ha ti nem bocsátjátok meg az ellenetek vétkezőknek, Isten sem bocsátja meg bűneiteket. (Vö. Mt 6, 15) Ha csak azokat szeretjük, akik minket is szeretnek, mi a jutalmunk? (Vö. Lk 6, 32) Igaz ez, mind magyarra, mind cigányra egyaránt. Egy jámbor magyar néni egyszer azzal illetett a cigány kérdés kapcsán, hogy a tízparancsolat ott kezdődik, hogy ne lopj. Szerintem meg ott, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat (Vö. Mk 12, 31). S az irgalmas szamaritánus példája is int arra, hogy nem a törvény üdvözít, hanem a szeretet. (Vö. Lk 10, 25-37) Isten akarata a szeretet, nem a betű betartása. S hogy nem az ember van a 18

19 szombatért, hanem a szombat az emberért. (Vö. Mk 2, 27) Nem ítélkezésre hívott az Isten, hanem szeretetre. Milyen könnyen látjuk meg egymás szemében a szálkát, miközben a sajátunkban gerenda van. (Vö. 7, 1-5). Az ítélet napján sem azt kérdezi Urunk, hogy hányszor is voltál templomban, hányszor fizettél egyház adót, loptál vagy nem loptál. Ő maga kérdezi: adtál-e ennem, adtál-e innom, felruháztál-e, meglátogattál-e? Egyszóval, szerettéle? (Vö. Mt 25, 31-46) Szerettél-e úgy, hogy a világ szemében a legutolsó alkoholista, cigány, csavargó koldusban is - a Moszkvatéren vagy bárhol - Krisztust láttad-e? Láttad-e a szemében a fájdalmat, a nyomort, a kilátástalanságot, a gyászt, az igazságtalanságot? S ha láttad, szívedben megítélted-e? S többnek érezted-e magad, mint ő? Láttad a borsodi kis faluban, hogy biciklijével fát lop a cigány? Láttad a szemében a félelmet is, hogy ha elkapják, mi történik, és a kérdést, ha nem fűt, akkor reggelre megfagynak a gyerekei. Mindezt honnan láttad? A gázfűtéses házadból, a klímás autódból, a bőr kanapéról, a vörösbársonyos székedből, a bankkártyád mögül? Szó sincs arról, hogy a bűn meg lenne engedve bárkinek is, de nem ítélkezhetünk senki fölött. Minden Isten kegyelme. Minden ajándék tőle van. (Vö. Jak 1, 17) De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha jobb kezem megbotránkoztat, tehát lopok, inkább vágjam le, mintsem ne jussak be Isten országába. (Vö. Mk 9, 43) Jézus azt is meg fogja kérdezni majd, hogy láttad-e annak a szegény néninek a szemében a rémületet, amikor kiraboltad vagy amikor megvertél valakit, láttad-e benne az Istent? Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtó nyittatik nektek. (Vö. Mt 7, 7) 19

20 Ha Isten megsegít, papként szeretném hirdetni, hogy fontos egymás elfogadása, egymás befogadása, egymás tisztelete, egymás megbecsülése. Mert gazdagodhatunk egymás által. Mert mind azt mondjuk Miatyánk, tehát testvérek vagyunk, testvérek az Úrban, aki érettünk, mindannyiunkért, magyarért, cigányért, élete árán szerzett üdvösséget. Jézus Krisztus örömhíre mindenkihez szól, ugyanakkor mindenkinek meg kell tennie a tőle telhetőt. Mindenkinek saját talentumai alapján. Ki, amit kapott, azzal kell, hogy gazdálkodjon. De aki többet kapott, attól többet követelnek. Hiszek az Atyában, a Fiúban és Szentlélekben, hiszek a Katolikus Anyaszentegyházban, boldog vagyok, hogy a Görögkatolikus Egyház tagja lehetek, mert cigányságomhoz közel állnak szertartásai, dallamvilága, szent szövegei. Büszke vagyok arra, hogy otthonomnak mondhatom. Bízom benne, s imádkozok érte, hogy minél több cigány fiatal fiú és lány hallja meg Isten hívását. Üzenem nektek, hogy ne féljetek Isten hívására válaszolni. Isten már anyánk méhében kiválaszt minket akár papnak, akár szerzetesnek, akár apácának. Akármilyen nehéznek is tűnik, Ő megad mindent hozzá, hogy sikerüljön, csak el kell indulni az úton. Hívlak benneteket én is. Ha van bennetek vágy, hogy papok - vagy hitoktatók legyetek, ne késlekedjetek igennel válaszolni Istennek. Kedves cigány fiatalok! Nagyon nagy szükség van rátok. Értékesek vagytok, ne hagyjátok elhitetni a világgal, hogy selejtek vagytok, hogy nincs rátok szükség. Nagyobb szükség van rátok, mint azt gondolnátok. A Katolikus Egyház, így a Görögkatolikus Egyház mellettetek áll. 20

21 Azzal kezdtem, hogy cigány vagyok. Igen, valóban az vagyok. De büszke vagyok cigányságomra, kultúrámra, hagyományaimra, hogy több száz éves vándorlás után is beszélhetem a cigány nyelvet, hogy ezen a nyelven dicsérhetem Istent. Sírok, amikor egy szomorú cigány hallgatót meghallok, s táncra perdülök, ha egy ütemesebb cigány zenét hallok. Cigány vagyok, mert Isten cigánynak teremtett, és Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit Ő alkotott. (Vö. Ter 1, 31) Magyar is vagyok. Petőfin és Wass Alberten nőttem fel, Arany Jánosból érettségiztem. Március 15-e nekem is Nemzeti ünnep. Üknagyapám a magyarok oldalán harcolt a II. világháborúban. Magyar nyelvű szépolvasási és szavalóversenyt nyertem. Amikor egy magyar feláll a dobogó tetejére, és a magyar himnusz szól, büszkén húzom ki magam és elérzékenyülök. Büszke vagyok magyarságomra és cigányságomra egyaránt. Több vagyok általa, gazdagabb vagyok általa. Változzon meg mindannyiunk szívében és eszében a gondolkodás. Fogadjuk el egymást és ne ítélkezéssel, hanem szeretettel intsük egymást. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (Mt 28, 19) 21

22 22

23 BALOGH GYŐZŐ Az életemet a cigánypasztorációnak szeretném szentelni. Balogh Győző vagyok án születtem Tiszalökön. Az általános iskolát Timáron végeztem, majd a középiskolát Hajdúdorogon a Szent Bazil Oktatási Központban. Kántori képesítéssel és érettségivel, felvételiztem a görögkatolikus szemináriumba, ahová felvételt nyerve Vácott töltöttem egy propedeutikus évet. Ezt követően Nyíregyházán a Szent Atanáz Hittudományi Egyetemen hat évig tanultam teológiát és teológusi diplomát szereztem, valamint ezzel párhuzamosan elvégeztem a tanárképző főiskolát. Tiszavasváriba kerültem gyakorlati félévre, majd Hajdúdorogra, mint teológiatanár és kollégiumi nevelő kerültem. Fél év után az egyházunk által nemrégen átvett Szent Tamás Görögkatolikus általános iskolába kerültem teológia, angol, hittan tanárként, valamint pasztorációs feladatokat ellátó szervező elemként. A hivatásomat nagyon korán, körülbelül 7 éves koromban kaptam meg. Nagyon furcsa volt a családom számára, hogy pap szeretnék lenni, mert még előtte hasonlóról soha nem hallottak. De annyira belém égett az a karácsony este, amikor a Jó Isten meghívott, hogy azóta sehová máshová nem húzott a szívem, csak kizárólag a papi hivatáshoz. Amikor először éreztem azt, hogy pap szeretnék lenni, az mozdított meg, hogy mennyire jó lenne, ha mindig mindenki otthon tudná érezni magát a templomban, mint ahogyan én is. A jövő templomát olyannak képzelem el, ahol cigányok és nem cigányok közösen építünk 23

24 jövőt. Főleg a mai politikai időkben szeretném ezt különösen hangsúlyozni, az országunkat jelképezi az, hogy mennyire vagyunk képesek összefogni egy cél érdekében mi, akik ugyanannak a földnek vagyunk a szülöttei. Az életemet a cigánypasztorációnak szeretném szentelni, mert rendkívül fontosnak érzem, hogy közülünk egyre többen kerüljenek ki olyan diplomás cigány emberek, akik visszamennek sajátjaik közé élő példaként, s reményt nyújtsanak a többieknek a felemelkedésre vonatkozólag. Diplomás emberként példát szeretnék mutatni, és motiválni minél több társamat, hogy cigányságunkat vállalva álljunk ki és mutassuk meg, hogy vannak olyan tulajdonságaink, amelyek rendkívüli módon integrálhatóak a magyar kultúrába, melyekre mi is büszkék lehetünk. 24

25 CIGÁNYPASZTORÁCIÓ A CSEGÖLD-I GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN Községünkben a cigány kisebbség a görögkatolikus egyházzal Galamb György / / lelkész idejében került kapcsolatba. Az eltelt évtizedekben ebbe a vallásba születnek bele, és temetik el halottaikat. Voltak és vannak alkalmak, amikor buzgóságuk nagyobb. Egy-egy ünnepi alkalommal többen részt vesznek hol egy feltámadási, hol egy karácsony esti szertartáson, vagy templombúcsún. Községünk közel 700 lakosából jelenleg a kisebbség létszáma kb. 180 fő. Én 2001 őszén kerültem az egyházközségbe, ekkor még egy közös zarándoklatot szerveztünk a falunkból Máriapócsra. Akkor még közös szervezésben mentünk cigány és nem cigány hívekkel, amiből érezhető volt egyfajta feszültség. Hazafelé jövet a Kántorjánosi Cigány Egyházközség templomát kerestük fel, ahol a kisebbségben felmerült a vágy egy saját közösség kialakítására. Azóta minden évben külön megyünk a kissebség híveivel a cigánybúcsúra, visszaúton meglátogatunk egy útba eső templomot. Így jártunk már Hodászon, Nyírbátor három templomában, Nyírgyulajon, Nyírcsászáriban. 25

26 Sikeres pályázatnak köszönhetően töltöttünk el egy-egy napot Budapesten és Gödöllőn, Hodászon, Szendrőládon. Két alkalommal szerveztünk falunkban cigány kulturális napot, melyen vendégül láttuk a hodásziakat, napkoriakat, szendrőládiakat és kántorjánosiakat. Néhány családdal részt vettünk Leányfalun és Egerben az országos katolikus cigány találkozókon, és lelkigyakorlaton Máriapócson. Kezdeményeztünk felnőtt elsőáldozást és volt egy házasságrendezés. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekek rendszeres hitoktatáson vesznek részt szeptemberében 103 fővel vettünk részt Máriapócson a Cigánybúcsún. Öt évvel ezelőtt kántorunk halála miatt, egy cigány származású fiatalembert kértem fel a kántorizálásra. Nagy ellenszegülésbe ütköztünk, de időközben egyházközségi testületi képviselőtag és jelenleg gondnoka lett a közösségünknek. Azt gondolom, ez jelentős eredménye lelkipásztori munkánknak. Nagy Tibor 26

27 CIGÁNYPASZTORÁCIÓ AZ ENCSI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN Kányban születtem 1946-ban, ahol gyermekként mindig szívesen fogadtuk búcsúk alkalmával a Felsőgagyból érkező cigány zenészeket, akik ebéd idején hangulatos zenével derítették jobb kedvre a vendégeiket. Általános iskolás koromban mindig szívesen fociztunk együtt a cigány fiúkkal, nem ellenük, hanem velük együtt alkotva egy csapatot. Kispapként is hívtam és jöttek is hittanra a cigánygyermekek, bár a harangozó néni rosszallását fejezte ki érte. Másodéves koromban a szeptemberi szemináriumba való bevonulásom alkalmával a vonatig kísértek a cigánygyermekek, és mint az angyalok, úgy énekelték a megtanult énekeket. A máriapócsi búcsúkon is számtalanszor találkoztunk velük. Ezek az emlékek tettek fogékonnyá a kázsmárki iskolai és kápolnai, valamint az Encs-fügödi hittanos cigánypasztorációra. A kázsmárki kápolnaalapítás (1988) után egyre jobban növekedett azoknak a cigányoknak a száma, akik keresztelőre, búcsúra jöttek, vagy egyszerűen csak misére ban már 18 cigánygyermeket vittünk a sajópálfalai hittanos évzáróra. Pályázati forrásoknak köszönhetően számos alkalommal voltunk 27

28 strandolni, vagy látogattunk meg más görögkatolikus egyházközségeket től Encsen és Fügödön folytattam tovább a cigánypasztorációs munkát. Részt vettünk a máriapócsi ifjúsági búcsún, rendszeres látogatói voltunk a sajópálfalai hittanos évzáróknak. Voltunk Hodászon, Kántorjánosiban. Folytatódnak körükben a keresztelések, elsőáldozások, temetések, rendszeres látogatói a hittanóráknak, hittanversenyeknek. Petrasevits Dénes esperes 28

29 CIGÁNYPASZTORÁCIÓ FELSŐREGMECEN A cigánypasztorációs munkám Felsőregmecen (immáron tizenhatodik éve) nem más, mint hitünk megélése egy olyan nép körében, melynek szülöttei a világ szemében olykor botrányosak, sőt veszélyesek. Egy kis időnek el kellett telnie, míg a két fél megtalálta egymást. Köztük tanultam meg az időmet elfecsérelni, kapcsolatba lépni, minden számítgatás, várakozás nélkül, Isten türelmével nézni a cigányok életére. Persze a cigány eskü, ígéret is hozzájárult. Hála a gondviselő Istennek, hogy cigányaink járnak templomba. Minden vasárnap és ünnepnapokon. Beteg voltam és egyik idős cigány ember megfogadta, ha meggyógyulok, fog járni templomba. Meggyógyultam közel 10 éve, és járnak templomba. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert jönnek hálát adni Istennek gitárral, vonóval és hegedűvel. Felsőregmecen, sőt az egész hegyközben van már házasságra való felkészülés, megjelenik az egyházi esküvő. A keresztelő viszont más. Keresztelés alkalmával új tagot kell befogadni az életbe, a közösségbe, erre csak szent, szakrális helyen, templomban, kápolnában kerülhetett és kerülhet sor. Ezzel nyer bebocsátást az újszülött az életbe, ekkortól válhat romává. Ezért szükség van a 29

30 kápolnára. A betegség sem magánügy. A beteg mellett kell, hogy legyen valaki. Így hívnak a betegekhez is. A halál szintén olyan esemény, amikor szükség van a papra. Jelen voltam már jó pár temetésen, ahol gondot sem fordítanak az idő múlására, a gyász foga tartja őket, mindent megadva az elköltözőnek. Játékos foglalkozásaink alkalmával persze sok kacagás, móka van, de vidámság mellett tanulás is, és merítenek cigány hagyományaikból. Például kitartást, és állhatatosságot, és a cigány nép fennmaradásának csodáját. Nem lehet néhány sorban beszámolni munkánkról, mert minden egyes nap egy új kihívás. Csoportmunkák kiválasztása, képzések, szolgálatok megszervezése, fenntartása, nem utolsó sorban történelmi visszatekintés, és hogy a hányatott sors után büszkén vállalhatják magukról, hogy én cigány vagyok. Sokat foglalkozunk a hagyományőrzés, cigány kulturális örökségek megóvásával és az öntudat erősítésével. Felmerült a nyelvet nem beszélő közösségi nyelvoktatás bevezetése. Együttműködés keretében közös programjaink voltak és vannak a határon átnyúló szlovák görögkatolikus kassai egyházmegye pasztorális irodájával. Horváth Péter Atya szervezésével többször voltunk a hagyományőrző nemzetközi zene és tánc fesztiválon a Tátrában. Lelki motivációjukban büszkék voltak, mert a cigányzene hallatára minden nemzet hozzájuk jött. Ott vagyunk a máriapócsi cigánybúcsúkon, az országos katolikus cigány találkozókon. Jómagam igyekszem kilépni a merev, hivatalos keretek közül és emberközelbe kerülni a cigányaimmal, segítséget nyújtva, 30

31 mert manapság ez a legkínzóbb hiány. Ezt próbálnám megtenni most is, előtárva, hogy menyire szükség van a segítségre, óvoda és napközi ügyben. Bodolóczki Emil János esperes 31

32 32

33 VALLÁSOS-E A GADNAI CIGÁNY? Talán sokaknak összeszorul a szíve ennek a szónak hallatán. Főként azoknak, akiket gyermekkora köt ehhez a csereháti településhez, és örömteli emlékekre gondolnak vissza, de azoknak is, akik csak a sajtó felnagyított bűneseteiből ismerik ezt a falut. Egy biztos. Az elmúlt évtizedekben gyökeresen átalakult ez a falu is, mint sok minden ezen a vidéken, és ez az átalakulás új kihívások elé helyezi mind az itt maradt magyarokat, vagy ahogy itt mondják, parasztokat, mind pedig a cigányokat. Vallásos-e a gadnai cigány? - tehetjük fel a kérdést - hiszen sok felnőtt cigánynak magyarok a keresztszülei, akik rendszeresen imádkoznak értük. Erre a kérdésre azt kell felelnem, hogy igen. Más világ az, amiben ők élnek, más törvények uralkodnak az ő életükben, de a hitüket nem veszítették el. Nagyon könnyű dolga volna az itt élő atyáknak, ha csak annyit kellene mondani, hogy cigányok, gyertek a templomba imádkozni, és a következő vasárnap tele lenne a templom. De ez nem működik így náluk sem, - mint ahogy (nagyon jól tudjuk), a magyaroknál sem. Igenis, egyenként lehet csak őket megnyerni annak, hogy megszokott életükbe a görögkatolikus hit értékeit is el tudjuk helyezni. 33

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2009 / 1. Vasárnap válságnap? Ünnep-e neked is a vasárnap? Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára Hitvallásunk terei: Dr. Varga

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LIX. évf. 1. szám 2006. március E vacsora Égi módra Engem véled összead Maradj bennem, Benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

3 Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és

3 Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és www.szentlelekszatmarnemeti.ro Ardai Attila atya, 2011 Süllyed a hajó. A kapitány elkiáltja magát: Minden fölösleges terhet a tengerbe! A sok utas között egy pap is van. Nagy léleknyugalommal előveszi

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben