Alkotmányos médiajog?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkotmányos médiajog?"

Átírás

1 Alkotmányos médiajog? Az elektronikus média jogának elemzése az amerikai és a magyar alkotmánybíráskodási gyakorlat tükrében Doktori értekezés Kézirat lezárása: július 1. Készítette: Dr. Udvary Sándor PhD hallgató KRE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Révész T. Mihály tszkv. egyetemi docens KRE ÁJK Médiajogi tanszék

2 [The press is] the only business in America specifically protected by the Constitution -- not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants -- but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate and sometimes even anger public opinion. John F. Kennedy Elected officials have no constitutional right to conduct governmental affairs behind closed doors. Their duty is to inform the electorate, not hide from it. Harold Herd, Kansas Supreme Court Justice Words -- so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become, in the hands of one who knows how to combine them! Nathaniel Hawthorne

3 i Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke Bevezetés 1. A témaválasztás indokai, célkitűzések 2 2. Az értekezés szerkezete, módszerei 4 I. fejezet Az elektronikus médiajog fogalmi alapjai 1. Kommunikációelméleti alapfogalmak A kommunikáció fogalmáról A tömegkommunikáció fogalmáról A médium és média (Tömeg)kommunikációs modellek 13 A) Transzmissziós modell 14 B) Rituális modell 16 C) Reklám modell 16 D) Befogadási modell 17 E) Participációs modell 17 F) A modellek összefoglalása A hatásvizsgálati hagyományról A tömegkommunikáció jogáról Az általános kommunikációs jog elutasítása A jog beavatkozásának alapjai A média jogáról A médiára ható jogi hatások modellje 27 A) Kultúra és információ 28 B) Vetélytársak 29 C) Hirdetők 32 D) Tulajdonosok 33 E) Hírügynökségek 34 F) Egyes társadalmi intézmények, csoportok 38 G) A terjesztési csatornák 38 H) Jogi/politikai kontroll A tömegmédia funkciói A jogilag jelentős funkciók 42 i) A vélemények szabad piactere 42 ii) A demokratikus közösség informálása 44 iii)a közvélemény hangja 46 iv) A kisebbségi vélemények szócsöve 48 v) A nyilvánosság őrkutyája Az elszámoltathatóságról 52 II. fejezet Kommunikációs alapjogok alkotmányjogi alapvetés 1. Az amerikai kísérlet A szólásszabadság fejlődése 57 (A) Az Első Kiegészítés születése 57 (B) A jogok igazolása A világos és jelenvaló veszély Kormányzati becsületsértés 66 i) A közszereplők köre 69 i v

4 ii ii) A becsületsértő kijelentés jellege 70 iii) A rossz szándék meghatározása Tartalomsemlegesség v. tartalmi diszkrimináció A gyűlöletbeszéd A szimbolikus beszéd Az obszcenitás Új jelenség a kommunikációban Kiegyensúlyozottság minden áron Kiegyensúlyozottság: elégséges Az általános kiegyensúlyozottság és kísérőinek bukása Következtetések Magyar alkotmánybírósági gyakorlat Alapvető határozatok Az elektronikus média útján történő véleménynyilvánítás alkotmányos 104 védelme 2.2. A védett vélemény fogalmi meghatározásáról A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozhatósága A cenzúra tilalmáról Reklám és reklámtilalom A minősített többség alkotmánybírósági értelmezéséről A minősített többség formai és tartalmi tesztje Út a fokozott védelemhez Az átemelés tilalma 130 III. fejezet Az elektronikus médiára vonatkozó alkotmánybírósági határozatok 1. Út a médiatörvény megalkotásáig A média Kormány-felügyelete Az elhalasztott megsemmisítés A Kormány szervezet-irányítási jogköre A költségvetési kontroll alkotmányellenessége A Bokros-csomag médiára vonatkozó rendelkezései A Magyar Távirati Iroda Kormány-felügyelete A médiatörvényt vizsgáló határozatok A csonka kuratóriumok A kiváltó okokról Az indítványozói érvek Döntés a csonka kuratórium alkotmányosságáról A döntés kritikája A Kuratóriummal kapcsolatos további döntések A hadigondozottakkal kapcsolatos kérdések A kuratóriumi tagok sorsolása A média és a választások viszonya A kampánycsend alkotmányossága A közvélemény-kutatások státusza Egyes közvélemény-kutatásra vonatkozó elméleti 162 megállapítások Az alkotmánybírósági döntés és kritikája A médiakampánnyal kapcsolatos jogorvoslat A jogorvoslat szabályozatlanságának alkotmányellenessége Hatékony jogorvoslat? A döntés és hatása kritikus szemmel 173

5 iii 2.4. Az üzemben tartási díj kérdésköre 177 (A) Az üzemben tartási díj szabályozása 177 (B) Egy alternatív javaslat és megvalósíthatósága A költségvetési szerv vagyonának és az üzemben tartási díjnak az elosztása A Magyar Televíziónak juttatott vagyon Az üzemben tartási díjbevétel megosztása Az üzemben tartási díj átvállalása Az átvállalás alkotmányossága 185 (A) A közteherviselők magányossága 186 (B) Idézet vagy indokolás? 187 (C) Sajtószabadság v. médiaszabadság 188 (D) Monolit finanszírozási rend A 2005-ös határozat-csomag Kincstári számlakötelezettség és üzemben tartási díj A számlavezetési kötelezettség, mint tulajdonjogi sérelem A számlavezetési kötelezettség, mint a sajtószabadság sérelme A kétharmados mellékvágány Adó? Üzemben tartási díj? A parlamenti közvetítésről A horizontális koncentrációról A műsorelosztó vállalkozások vételkörzete Az egyhatodos (egyharmados szabály) Az ORTT, mint jogalkotó? A jó, a rossz és a csúf, avagy az Unió, az Alkotmánybíróság és 201 a műsorelosztók vételkörzete A 2005-ös határozatcsomag értékelése Parlamenti közvetítés kijelölt pozíciók Az indítványozók érvei A döntés és indokai A közvetítésre kijelölt hely A szabályozatlanság alkotmányossága A döntés kritikája A közérdekű adatok megismeréséhez való jog téves felhívása Az Európa Tanács határozata A zártláncú közvetítés és a kijelölt hely összemosása Egy módszertani hiba A mulasztás legitimálása A kritikák összefoglalása Borotvaélen: a kiegyensúlyozottság elve és a Panaszbizottság eljárása Kiegyensúlyozottság és kikényszerítése Egyesített indítványozói érvek A döntés áttekintése 227 (A) Alkotmányos követelmény a kiegyensúlyozottság tárgyában 227 (B) A Panaszbizottság ügyrendjének hatálya 229 (C) A panaszbizottsági határozat, és az ellene emelt jogorvoslat A határozat kritikája 231 (A) Kiegyensúlyozottság üres alkotmányos követelmény? 231 (B) Az egyéb panaszos eljárás és procedurális alapjai 240 (C) A panaszbizottsági határozat végrehajtása Az ORTT kettős jogi státusza 242

6 iv IV. fejezet Az Rttv. egyes szabályairól de lege lata 1. A médiatörvény mini-alkotmányjellege A közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat alkotmányossága Az emberi jogok védelme és a gyűlöletkeltés tilalma Emberi jogok v. személyhez fűződő jogok A gyűlölet keltésére alkalmas egyéb tevékenység Működés megválasztott elnök nélkül A média-hatóságok megválasztása, összetétele Műsorszolgáltatási pályázat és jogorvoslat A kuratóriumok törvényességi felügyelete 264 V. fejezet Kodifikációs alapkérdések 1. Proaktív igények reaktív módszer Az Alkotmánybíróság hatása a kodifikációra Az alkotmánybírósági határozat kötelező ereje Az újraszabályozás törvényhozási eljárása Egy eretnek kérdés A védett szabályozás hatóköre Az elfogadási eljárás Az Rttv. részleges módosítása A médiaszabályok teljes újrakodifikálása Mi a médiatörvény kétharmados tartalma? A médiatörvény tartalma és a sajtószabadság Kiegyensúlyozottsági követelmény a médiaszabályozásban A kiegyensúlyozottság alanyai A kiegyensúlyozottság érvényesítésének nehézsége Alkotmányos médiajog? 298 Függelék I. Kommunikációs piramis vi II. A kommunikációs transzmissziós modellje vi III. A médiára ható jogi hatások modellje vii IV. Az objektivitás elméleti kritériumai vii V. Az SZJA 1%-al összefüggő információk viii VI. Egyes közszolgálati médiumok költségvetési adatai ix VII. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1142 (1997) határozata a xi parlamentek és média kapcsolatáról Irodalomjegyzék Idézett irodalom Felhasznált irodalom Felhasznált alkotmánybírósági határozatok Felhasznált US Supreme Court határozatok Felhasznált jogszabályok, egyéb normák xiii xix xxi xxiii xxiv

7 v Rövidítések jegyzéke Abtv. az Alkotmánybíróságról szóló évi XXXII. törvény Áht. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Alap Műsorszolgáltatási Alap ÁSZ Állami Számvevőszék Avtv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény Btk. a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Ctv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény FCC Federal Communications Commission Grtv. a gazdasági reklámtevékenységről szóló évi LVIII. törvény Gt. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény HTK Hungária Televízió Közalapítvány ibid. ibidem Jat. a jogalkotásról szóló évi XI. törvény Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ld. lásd Legfelső Bíróság Supreme Court of the United States lj. lábjegyzet MRK Magyar Rádió Közalapítvány MTItv. a nemzeti hírügynökségről szóló CXXVII. törvény MTK Magyar Televízió Közalapítvány ORTT Országos Rádió és Televízió Tanács PBÜ az ORTT Panaszbizottságának Ügyrendje Pp. a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Ptké. a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet PPJNE az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, dec. 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség-okmánya kihirdetéséről szóló évi 8. törvényerejű rendelet Stv. a sajtóról szóló évi II. törvény Római Egyezmény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, évi XXXI. törvény a Rómában, november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről Rttv. a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény t.i. tudni illik Testület az Alkotmánybíróság Tpvt. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény ún. úgy nevezett Ügyrend az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. Határozat v. versus v.ö. vesd össze Ve. a választási eljárásról szóló évi C. törvény

8 vi FÜGGELÉK I. ábra. Kommunikációs piramis Társadalmi méretű (tömegkommunikáció) Intézményes/szervezeti pl. politikai rendszer vagy gazdasági szervezet Csoportközi vagy egyesületi (helyi közösség) Csoporton belüli (pl. család) Személyközi (pl. főnök-beosztott, pár) Személyen belüli (pl. információ-feldolgozás) Forrás: McQuail, 2003, 19. II. ábra A kommunikációs transzmissziós modellje Forrás: Daniel Chandler: The Transmission Model of Communication,

9 vii III. A médiára ható jogi hatások modellje Kultúra és információ Vetélytársak Hirdetők Tulajdonosok Hírügynökségek A média jogi mozgástere Jogi/politikai kontroll Terjesztési csatornák Egyéb társadalmi intézmények Mcquail, 2003, 221. alapján IV. Az objektivitás elméleti kritériumai Westerstahl szerint: objektivitás ténybeliség pártatlanság igazság informativitás relevancia kiegyensúlyozottság semlegesség Forrás: McQuail, 2003, 156.

10 viii V. Az SZJA 1%-al összefüggő információk V.1. A ös évek főbb adatai Megnevezés/ időszak dec dec dec dec dec dec. Az érvényesen megjelölt szervezetek száma (db) Az érvényes nyilatkozatok száma (ezer db) Az érvényesen rendelkező magánszemélyek száma (millió fő) Az érvényesen felajánlott összeg (milliárd Ft) ,34 1,36 1,38 1,44 1,40 1,37 5,89 6,93 8,35 10,12 11,60 11,82 V. 2. A potenciálisan felajánlható és ténylegesen felajánlott összegek Időszak A civil 1 % potenciális összege (milliárd Ft) A civil szféra javára felajánlott 1 % összege (milliárd Ft) A civil szféra javára érvényesen felajánlott 1 % összege (milliárd Ft) dec. 3,8 3, dec. 8,2 4,5 4, dec. 9,6 5,4 5, dec. 10,8 6,4 6, dec. 11,0 7,2 7, dec. 11,3 7,2 7,0 V.3. A támogatott szervezetek megoszlása december 31-én Kategória megnevezése Szervezet (db) Nyilatkozatok száma (db) Felajánlott összeg (Ft) Társadalmi szervezetek Alapítványok Közalapítványok Országos közgyűjtemények és egyéb kulturális intézmények Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási Alapprogram Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, egyéb szórakoztatási tevékenységet folytató szervezetek Országos gyűjtőkörű szakmúzeumok Egyéb (fentiekbe be nem sorolt) szervezetek Civil szféra összesen Forrás:

11 ix VI. Egyes közszolgálati médiumok költségvetési adatai VI. 1. A Magyar Televízió Zrt. költségvetési adatai között Megnevezés év év év év év év év I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény Forrás: MTV Zrt.

12 x VI.2. A Magyar Rádió Zrt. támogatása közötti időszakban Tény (Millió Ft) Terv (Millió Ft) Megnevezés/Év Bevételként elszámolt támogatások összesen Üzembentartási díj Műsorterjesztés Műsorszolgáltatási díjbevétel EU csatlakozás támogatása 120 ORTT-től kapott MTV Közalapítvány megtakarítás Mentesítettek miatti támogatás Létszámleépítésre kapott támogatás 157, Minisztériumoktól kapott támogatás Köztartozás törlése 2000.évi CXXXIII. tv Késedelmi pótlék törlés 2000:CXXXIII. tv. 62/2004 OGY határozat alapján 1200 Egyéb támogatások összesen az alábbi részletezés szerint: Művészeti együttesek támogatása , Tény (Millió Ft) Terv (Millió Ft) Megnevezés/Év Tőkeemelésként elszámolt támogatások összesen Saját tőke rendezése évi LXII. tv Összes költségvetési támogatás Forrás: Magyar Rádió Zrt.

13 xi VII. függelék Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1142 (1997) határozata a parlamentek és média kapcsolatáról (eredeti szöveg, Kiemelések tőlem! U.S.) RESOLUTION 1142 (1997) 1 on parliaments and the media 1. The Assembly is aware of the difficulties that the parliamentary institution faces in preserving its position as the cornerstone of democracy. The citizens in most European countries do not feel involved enough, or at all, in the ongoing debates in their parliaments and are not aware of their agendas or activities. 2. Communication is vital for bridging the gap between elected representatives and citizens. Parliaments should therefore promote better co-operation with the media, in order to enhance public dialogue with the citizens. 3. However, for reasons of profitability, most mass media follow certain criteria, driven, for example, by the need to entertain or to focus on spectacular events, which makes it difficult for parliamentary activities to gain media coverage. 4. Moreover, the lesser ability of parliaments in numerous European countries to take the initiative and make policy decisions as compared with governments causes the media to neglect parliaments in favour of governments, resulting in a loss of credibility for those parliaments. 5. By the very nature of their work, parliaments cannot react to events with the same promptness as governments. Nor are the lengthy parliamentary procedures, which are essential for the careful scrutiny of bills, in keeping with the faster dissemination of news through modern communications technologies. 6. The role of parliaments as central political fora for debates has been weakened in recent years. This is because the media promote short and unconventional debates and comments. 7. The media landscape is highly complex. Alongside the sensationalist media which jeopardise the development of a constructive public dialogue, quality newspapers and magazines and serious public radio and television services continue objectively to cover a wide range of news, including parliamentary news. They ensure that high standards are maintained by meeting, as best they can, the basic aims of the media: to inform, to comment, to provide a means of communication between different social groups, to give the public the means with which to develop critical judgement. 8. However, their emphasis on quality can be undermined by market forces, and media diversity, so necessary to the proper functioning of democracy, finds itself challenged. Parliaments should therefore consider measures aimed at preserving the role of quality media. 9. Without adaptation to modern communication methods, parliaments could easily see their activity overtaken by other mediators using new means of expression for the will of the people. Therefore, parliaments need to keep up with the realities of a global communication society. 10. Extensive use of the new information technologies should therefore be considered as an important "ingredient" of the policy pursued by parliamentary communication services in the interests of public debate. This requires, however, high levels of investment that cannot immediately be borne by all parliaments.

14 xii 11. The Assembly invites national parliaments to urgently consider measures aimed at: i. ensuring greater openness of parliamentary work, including committee meetings, and to consider this question not only as a matter of communication policy but also as an important political priority with direct implications for the functioning of democracy; ii. making better use of classic communication methods and new information technologies, in particular: a. by providing the best possible working conditions for the media and especially for parliamentary correspondents; b. by ensuring the speedy dissemination of information about debates, inter alia, by rapidly publishing the minutes and verbatim reports of proceedings; c. by creating on-line services for direct electronic communication with the public and with journalists; d. by providing full access to parliamentary documents, so that public debate can be encouraged before the vote on a bill; iii. taking advantage of the advice of experts in communication; iv. making legal texts more accessible to non-specialist readers; v. taking the necessary steps to place themselves more in focus for political debate identifying, for instance, areas in which procedures can be streamlined to speed up decision making; vi. encouraging, within information and communication services, the assembly of information packs presenting laws and describing their specific features for the journalistic and professional circles most closely concerned; vii. organising seminars for journalists on parliamentary work with a view to familiarising them with legislative procedures and parliamentary proceedings and to improving their knowledge on relations between parliaments and international institutions. Journalists from local and regional newspapers and magazines should receive special attention; viii. creating communication networks on the Internet, enabling citizens to communicate interactively with both parliamentarians and parliamentary information services; ix. devising means of encouraging the creation of independent television channels devoted to parliamentary work, as is the case in several European countries, in the United States and in Canada; x. assisting, through fiscal or other means, those media which strive to provide highquality news on a fully independent basis and which are threatened with extinction by market forces. 1. Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 7 November See Doc. 7905, report of the Committee on Parliamentary and Public Relations, Forrás:

15 xiii Irodalomjegyzék A/ IDÉZETT IRODALOM A/1 Könyvek Szerző Mű címe 1 Alkotmánytan, (szerk.: Kukorelli István), Osiris, Budapest, Amendment XIV; The United States Constitution, Oxford University Press Az Alkotmány magyarázata (dr. Balogh Zsolt, dr. Holló András, dr. Kukorelli István, dr. Sári János), KJK-KERSZÖV, Budapest Az értelmezett Alkotmány,(szerk.: Holló András és Balogh Zsolt), Hivatalos Magyar Közlönykiadó, Budapest, Emberi jogok (szerk.: Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila), Osiris, Budapest Holding the Media Accountable, Indiana Univ. Pr., (ed. David Pritchard) Médiajogi kézikönyv (szerk.: Jany János), Budapest, Osiris The Writings of James Madison. (szerk.: Gaillard Hunt) 9. kötet, New York, G. P. Putnam's Sons, Zöld Könyv a romák médiaábrázolásáról, Szociális és Munkaügyi minisztérium, Budapest, 2007, Ádám Antal: Az alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás, Osiris, Budapest, Bagdikian, Ben: The New Media Monopoly, Beacon Press, Boston, Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom, Antenna Könyvek, Budapest, Balogh Zsolt Holló András: Az értelmezett Alkotmány, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, Baudrillard, Jean: A szimulákrum elsőbbsége, (szerk.: Kiss Attila Atilla Kovács Sándor Odorics Ferenc) Testes könyv I. Szeged, Ictus-JATE, Béres István Társadalmi kommunikáció, Budapest, Osiris, 2001, 1.1. fejezet Horányi Özséb: 16 Brennan, William J. Jr.: The Supreme Court and the Meiklejohn Interpretation of the First Amendment, Harvard Law Review, 79: 5-6 (1965) 17 Capella. J.N.és Jamieson, K.H: The Spiral of Cynicism: the Press and the Public Good, New York, Oxford University Press, Cseh Gabriella- Sükösd Miklós: Médiajog és Médiapolitika Magyarországon I. Médiajog, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Farber, Daniel A.: The First Amendment, Concepts and Insights, New York, Foundation Press, Fiss, Owen M.: The Irony of Free Speech, Harvard Univ. Press, Cambridge, Gálik Mihály Horváth János Egy új médiatörvény alapjai (Javaslat), Magyarország Médiakönyve 2003, ENAMIKÉ 2003, II. kötet Szente Péter: 22 Gálik Mihály- Médiaszabályozás, KJK-Kerszöv, Budapest, Polyák Gábor: 23 Gellért Kis Gábordr. Ballai Éva: A köznyilvánosság működéséről szóló törvény koncepciója, in: Magyarország Médiakönyve 2003, ENAMIKÉ 2003, II. kötet 24 Hall, Stuart: Coding and Encoding in the Television Discourse, (Stuart Hall et al., eds.) Culture, Media, Language. London: Hutchinson, Halmai Gábor Változó minták és mércék, in: Tíz éves az Alkotmánybíróság, Alkotmánybíróság, Budapest 2000.

16 xiv 26 Halmai Gábor: Kommunikációs jogok, Új Mandátum, Budapest, Halmai Gábor: Az írott és elektronikus sajtó szabadságának egy éve. Médiakönyv 1999, Enamiké Budapest Herman, Edward S. and Chomsky, Noam: 29 Herman, Edward S. Chomsky, Noam 30 Herman, Edward S. Chomsky, Noam Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media Pantheon Books, http://www.thirdworldtraveler.com/Herman%20/Manufac_Consent_Pr op_model.html The size, concentrated ownership, owner wealth, and profit orientation of the dominant mass-media firms Manufac_Consent_Prop_Model.html Defining Press Responsibility: A Functional Approach, in D. Elliott, Responsible Journalism, Sage, Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái, Budapest, Európa, Hodges, Louis Wendell: 32 Huntington, Samuel P.: 33 Jakab András: A jogszabálytan főbb kérdéseiről, Unió, Budapest, Lively, Donald E.: Essential Principles of Communications Law, Praeger, New York McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete, Osiris Kiadó, Budapest Meier, Werner A.: Media Ownership Does It Matter?, Networking Knowledge for Information Societies: Institutions & Intervention (ed. Robin Mansell, Rohan Samarajiva, Amy Mahan), 2002 Delft University Press. 37 Milton, John: Areopagitica, A Speech For The Liberty Of Unlicensed Printing To The Parliament Of England; h/608-h.htm; magyar fordítás: Az angol forradalom tükre, Budapest, Gondolat, Molnár Péter: Gondolatbátorság, Új Mandátum, Budapest, Murányi László: A tömeg tájékoztatása, Egyetemi jegyzet. Szt. István társulat, Budapest Nemes Ferenc: Vezetési ismeretek és módszerek, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vezetőképző Intézet Publikációi, Budapest, Pokol Béla: Médiahatalom, Windsor Kiadó, 1995, Budapest 42 Sajó András: A szólásszabadság kézikönyve, Budapest, KJK-Kerszöv Sarkady Ildikó: A médiatörvény gyakorlati tapasztalatai, Médiajogi írások, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon, Osiris Kiadó, Budapest Sólyom László: A személyiségi jogok elmélete, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 321 skk. 46 Tórcsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai, Budapest, Osiris, Tunstall, Jeremy: A Media Industry Perspective,, (ed. J. Anderson.): Communication Yearbook, 14, A/2 Cikkek, tanulmányok 48 Repeal or Modification of the Personal Attack and Political Editorial Rules, Notice of Proposed Rulemaking, Gen. Docket (June 21, 1983) 49 Ádám Antal: Az alkotmányi értékek fejlődési irányairól, JURA 2002/1.

17 xv 50 Andok Mónika: A hírek mint kulturális szimbólumok, Kommunikációkutatás Magyarországon 2005, konferencia poszter 51 Ankerl Géza: Közvélemény-kutatás vagy fortélyos hangulatkeltés? Valóság 2006/1. 52 Dr. Bayer Judit: Az alagút eleje: a közszolgálati televízióról az új médiakoncepció kapcsán, in: Vita egy új médiatörvény-koncepcióról, Médiakutató 4/ BeVier, J.R.: The First Amendment and Political Speech: An Inquiry Into the Substance and Limits of Principle, 30 Stan. L. Rev Béky Zoltán Balázs: A műsorelosztók vételkörzetének törvényi korlátozása vitaindító, Infokommunikáció és jog december Béky Zoltán Balázs: A műsorelosztók vételkörzetének törvényi korlátozása - vitazáró válasz, Infokommunikáció és jog 2005/ Bitskey Botond: Mikor forduljon a bíró az Alkotmánybírósághoz? Jogtudományi Közlöny 2004/ Bourdieu, P.: L Opinion publique n existe pas. Les Temps modernes (Léderer Pál fordítása), január, Brennan, William J. Jr.: The Supreme Court and the Meiklejohn Interpretation of the First Amendment, Harvard Law Review, 79: 5-6 (1965) 59 Cahn, Edmond: Justice Black and FAM Absolutes : A Public Interview, N.Y.U.L.Review 37: (1962) 60 Chandler, Daniel The Transmission Model of Communication, 61 Coase, Ronald: The Federal Communications Commission, Journal of Law & Economy Corn-Revere, Robert: 63 Flournoy, Craig, Sarver, Danielle and Smith, Nicole: Cyberspace Cases Force court to reexamine Basic Assumptions of Obscenity and Child Pornography Jurisprudence, Cato Supreme Court Review (James L. Swanson ed.), Cato Institute, Washington D.C., Media Ownership and Bias: A Case Study of News Magazine Coverage of the 2000 Presidential Election Campaign, Louisiana State University, 2001, 64 Gálik Mihály: Törtszámok bűvöletében, Infokommunikáció és jog február Graber, Doris A: Press Freedom and the General Welfare, Pol. Science Quarterly 101: (1986) 66 Halmai Gábor: Egyén- és állampárti alkotmánybírák. Tendenciák az Alkotmánybíróság alapjogi gyakorlatában, Fundamentum, 2002/1. 67 Halmai Gábor: Dohányreklám és véleményszabadság, Fundamentum 2003/ Halmai Gábor: Tanár és tanítványa. A legfőbb ügyész esete a házelnökkel, Élet és Irodalom, 44. évf. 7. PUBLICISZTIKA0007&article= VBBV 69 Hazlett, Thomas W.: Inotai G. András: Physical Scarcity, Rent Seeking and First Amendment, Columbia Law Review, Vol. 97, 1997/4. A műsorelosztók vételkörzetének magyarországi törvényi korlátozása az Európai Közösség elektronikus hírközlési szabályozásának tükrében Béky Zoltán Balázs cikkének margójára,

18 xvi Infokommunikáció és jog 2005/ Jakab András Cserne Péter: A kétharmados törvények helye a magyar jogforrási hierarchiában, Fundamentum 2001/ Kalven, Harry: The New York Times Case: A Note on The Central Meaning of the First Amendment, Supreme Court Review 191 (1964) 72 Klaehn, Jeffery: A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky s Propaganda Model European Journal of Communication, London, 2002, SAGE, Vol. 17 (2). 73 Koltay András: Around the World with Sullivan, Iustum Aequum Salutare, II. 2006/ Koppányi Szabolcs: Hírközlési jog az Európai Közösségben és Magyarországon, Budapest, Osiris, Koppelman, Andrew: Does Obscenity Cause Moral Harm? Columbia Law Rev. 105: , 1679 (2005) 76 Karsai Dániel: A mulasztásos alkotmánysértés szankciórendszere. Jogtudományi Közlöny 2/2003. Az alkotmány és a szólásszabadság, Népszabadság, október Kis János és Sólyom László: 78 Kovács Mónika: A gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozási törekvések alkotmánybírósági vizsgálata, Infokommunikáció és jog, 2004/2. 79 Leach, Eugene E.: Tuning Out Education. The Cooperation Doctrine in Radio; eredetileg folytatásokban közölve, in Current, 1983 Január, Február, Március a következő cím alatt Kigolyózva 50 évvel ezelőtt 80 McChesney, Robert W.: Making Media Democratic, Boston Review, 1998 Summer; 81 McQuail, Denis: Publication in a Free Society: The Problem of Accountability, University of Minho, Open Lecture, May 5, 2004, df 82 Milton, John: Areopagitica, A Speech For The Liberty Of Unlicensed Printing To The Parliament Of England; 83 Molnár Péter: Szólásszabadság és médiatörvény, in: Vita egy új médiatörvénykoncepcióról, Médiakutató 4/ Morgan, Joy Elmer: Education's Rights on the Air, Radio and Education: First Assembly (1931) 85 Morse, Jodie: Managing the News: History and Constitutionality of the Government Spin Machine, NYU Law Rev. Vol (May 2006) 86 Mullaly, Donald P.: The Fairness Doctrine: Benefits and Costs, Public Opinion Quarterly 33: , 578 (1969) 87 Nagy Krisztina: Az új médiatörvény-koncepció alkotmányos problémái, Fundamentum 3-4/ Nagy Krisztina: Vita egy új médiatörvény-koncepcióról, Médiakutató 4/ Nagy Krisztina: Vita egy új médiatörvény-koncepcióról. 2. r., Médiakutató 1/ Nagy Krisztina Tímár János: A médiatörvény-koncepció alkotmányos problémái, Fundamentum 2003/ Nahlik Gábor: Vélemény Gálik Mihály, Horváth János és Szente Péter Egy új médiatörvény alapjai című tanulmányáról, in: Vita egy új

19 xvii médiatörvény-koncepcióról, Médiakutató 4/ Nist, Todd A.: Finding the Right Approach: A Consitutitonal Alternative for Shielding Kids for Harmful Materials Online, 65 Ohio St. Law Journal 451 (2004) 93 Nótári Tamás: Summum ius summa iniuria, Magyar Jog 2004/ Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai: a büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései I., Büntetőjogi kodifikáció 2002/3. 95 Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai: a büntetőjog kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései II., Büntetőjogi kodifikáció 2002/4. 96 Pap József: Kossuth Lajos korai publicisztikája, az Országgyűlési Tudósítások; 97 Papp Imre: Kétharmaddal vagy anélkül?, Fundamentum 1999/3. 98 Papp Imre: Kétharmaddal vagy anélkül?, Fundamentum 1999/3. 99 Petrétei József: Törvények minősített többséggel, Fundamentum 1999/ Pintér Andrea: A vételkörzeti korlátozás a gyakorlatban, Infokommunikáció és jog 2005/ Polyák Gábor: A magyar média szabályozásának jelene és alternatívái európai perspektívából, ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet, Polyák Gábor: Haladék a sajtószabadságnak, Fundamentum 1/ Polyák Gábor: Céltalan eszköz, Infokommunikáció és jog február Pokol Béla: Gondolatok a pártatlanságról és a kiegyensúlyozottságról, AKTI 2006, Pokol Béla: A kétharmadosság problémája az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében, AKTI Pribula László: A reklámtevékenység alkotmányjogi alapjai, Jogtudományi Közlöny 2004/ Pribula László: A reklámok jogi szabályozásának magyarországi története, Jogtudományi Közlöny 2002/ Pribula László: Az Európai Unió reklámjoga, Jogtudományi Közlöny 2004/ Révész T. Mihály: A digitális szabadság, in: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére, Budapest : Aula, 2006, Révész T. Mihály: A duális médiarendszer jogi megalapozása Magyarországon, Jogtörténeti Szemle, 2005/ Révész T. Mihály: Közszolgálatiság és médiatörvény, A Politikatörténeti Alapítvány Politikatörténeti Nyári Egyeteme a politikai kommunikációról július 9-14.; 112 Rhinelander, L. H.: Free Speech and Its Relation to Self-Government by Alexander Meiklejohn (Review), Virginia Law Review, Vol. 35, No. 3 (Apr., 1949) 113 Robert W McChesney: Free Speech and Democracy!, The American Journal of Legal History 35:362 (1991) 114 Sack, Robert: Protection of Opinion Under the First Amendment: Reflections on Alfred Hill, Defamation and Privacy Under the First Amendment 100 Colum. L. Rev (2000)

20 xviii 115 Somody Hol húzódnak az ombudsman alapjog-értelmezésének határai?, Bernadette: Jogtudományi Közlöny 2004/ St. John-Stevas, Obscenity and the Law, Criminal Law Review (1954) Norman: 117 Swanson, James L.: Unholy Fire: Cross Burning, Symbolic Speech and the First Amendment, Cato Supreme Court Review Dr. Szelényiné dr. A média lehetőségei és korlátai, Bírák Lapja, 2/2002. Roszik Erzsébet: 119 Szente Péter: Pártatlanság vagy kiegyensúlyozottság? AKTI 2006, Szikinger István: Búcsú a kétharmadtól, Fundamentum 1999/ Tényi Géza A vélemény és a válasz: új Szkülla és Kharübdisz? Jogtudományi Udvary Sándor: Közlöny 2001/ Tilk Péter: Az önkormányzati képviselőtestület feloszlatásában közreműködés - egy problematikus alkotmánybírósági hatáskör. Jogtudományi Közlöny 6/ Udvary Sándor: A médiatörvény alkotmánybírósági múltja és jelene, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet, Budapest, Vida Sándor: Összehasonlító reklám, Jogtudományi Közlöny, 2004/ Wiener A. Imre: A büntető törvényhozás alkotmánybírósági kontrollja, Magyar Jog 2001/ Woo, William F.: idézi: Freedom and Liberty: Tough Stories to Tell, Nieman Reports, Spring Young, James C.: Is the Radio Newspaper Next? 7 Radio Broadcast 576 (1925), idézi, Hazlett, Az elektronikus médiaszolgáltatásokról szóló törvény tervezete; 129 Az elektronikus úton végzett nyilvános kommunikáció tartalomszabályozásának alaptételei; FCC Report on Violent Television Programming And Its Impact On Children, April 25, 2007, MB Docket No FCC News Release October 4, 2000; 133 FRC, Third Annual Report 134 In their Own Behalf Education by the Radio, June-July 1938, Ízekre szedhetik a médiatörvényt, Magyar Nemzet január 6., Joint Statement of Commissioner Susan Ness and Commissioner Gloria Tristani Concerning the Political Editorial and Personal Attack Rules (Gen.Docket No ); [Susan Ness és Gloria Tristani Biztosok Közös Nyilatkozata a Politikai Szerkesztői és a Személyes Megtámadási Szabályokkal Kapcsolatban 137 Magyar Nemzet, október 12.; 138 Television Channels that Broadcast from Parliaments in the World, Comparative Survey for the Knesset Research and Information Center, Verseny: A Bizottság felkéri Magyarországot a kábeltelevíziós szolgáltatások korlátozásának megszüntetésére, EB sajtóközlemény; =0&language=HU&guiLanguage=en

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Alkotmányos médiajog?

Alkotmányos médiajog? Alkotmányos médiajog? Az elektronikus média jogának elemzése az amerikai és a magyar alkotmánybíráskodási gyakorlat tükrében doktori értekezés tézisei Készítette: Témavezető: Dr. Udvary Sándor Dr. Révész

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Papp Zsófia Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Osztály: Politikai Viselkedés Osztály Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: papp.zsofia@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 224-6700 / 211 Épület: PTI (Emelet,

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Mit is jelent és miért külön szabályozási kérdés a hálózatsemlegesség?

Mit is jelent és miért külön szabályozási kérdés a hálózatsemlegesség? Mit is jelent és miért külön szabályozási kérdés a hálózatsemlegesség? Gálik Mihály egyetemi tanár SZAMM, 2011. április 21. A hálózat-semlegesség fogalma és szabályozásának igénye A hálózat-semlegesség

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony!

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! AGYAR riözt4r SASÁG ELNÖK E lrc_t1l* á Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés BUDAPEST 2009 JA 0 2 IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! Az Alkotmány 48. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 oldal Ügyszám: 141/E/1999 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Harmathy Attila Dr. : Támadott jogi aktus: Határozat száma: 60/2003. (XI. 26.) AB határozat ABH oldalszáma: 2003/620

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 1650/B/1992 Budapest, 1994.10.17 12:00:00 de. Sólyom László Dr. 47/1994. (X. 21.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 1994. évi 103.

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

A szabad média hatalma a biztonság kockázata

A szabad média hatalma a biztonság kockázata Világosság 2006/3. Bölcsészet interdiszciplináris perspektívában esszépályázat Hegyi Fatime Barbara A szabad média hatalma a biztonság kockázata Az emberi biztonság fogalmának alapeleme a szólásszabadság,

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

25th Anniversary. Section

25th Anniversary. Section Celebrating the 25th Anniversary of Hungary Section IEEE Day 2012 Imre J. Rudas IEEE HS Chair The History of IEEE 1884: The American Institute of Electrical Engineers is founded Program of the 1884 International

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

Részvételi demokrácia és szólásszabadság

Részvételi demokrácia és szólásszabadság In Medias Res 2014/1 4, 79 88 Részvételi demokrácia és szólásszabadság ROBERT C. POST * Abból az előfeltevésből indulok ki, hogy az Első Alkotmánykiegészítés értelmezése magában foglalja a véleménynyilvánítás

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011)

A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011) A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011) Tanszék Pályázat, kutatás típusa Pályázat, kutatás címe vagy tárgya (ha volt: azonosítója) Pályázat benyújtá sának éve Pályázat státusza

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére

Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére Budapest, 2002. július 1. /2002 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1015 Budapest Donáti u. 35/45. Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére Tisztelt Alkotmánybíróság!

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A demokratikus közvéleményt támogató jogintézmények

A demokratikus közvéleményt támogató jogintézmények A demokratikus közvéleményt támogató jogintézmények A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Debreceni S Z E M L E. tudomány kultúra

Debreceni S Z E M L E. tudomány kultúra Debreceni S Z E M L E tudomány kultúra 2 0 1 4 1 Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle,

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

A javaslatról általában

A javaslatról általában A TASZ VÉLEMÉNYE A 2013. ÉVI... TÖRVÉNY A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ T/11200. TÖRVÉNYJAVASLAT 2. -ÁRÓL 2013. május 18-án dr. Cser-Palkovics András, Gulyás

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Szabó Endre Győző Személyes adat kezelése után fizetendő termékdíj avagy osszuk meg a megosztott adatok hasznát!

Szabó Endre Győző Személyes adat kezelése után fizetendő termékdíj avagy osszuk meg a megosztott adatok hasznát! Pázmány Law Working Papers 2014/29 Szabó Endre Győző Személyes adat kezelése után fizetendő termékdíj avagy osszuk meg a megosztott adatok hasznát! Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Misetics Bálint h ajlékta lanság És m ÉltÓsÁg

Misetics Bálint h ajlékta lanság És m ÉltÓsÁg Misetics Bálint h ajlékta lanság És m ÉltÓsÁg a kriminalizáció tilalmától a lakhatáshoz való jogig i. A hajléktalanság kriminalizálásában egyszerre nyilvánul meg a jóléti állam eszméje elleni támadás és

Részletesebben

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZIGAZGATÁSI JOGBÓL 2016 ősz I. Tananyag Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. (I, II, V, XIII, XIV, XIX, XX. fejezetek) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2011 Fábián Adrián (Szerk.):

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

Sokféle út a munkához. Új Magyar Közigazgatás, január, 2. évfolyam 1. szám, old.

Sokféle út a munkához. Új Magyar Közigazgatás, január, 2. évfolyam 1. szám, old. The challenge of reforming with child Anghel, protection R., Dima, in Eastern G in: Psychosocial Europe: The Intervention, cases of Hungary 22 (2013) and Romani 239-49 Kisgyerekek elhagyása Európában (Baby

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben