Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy"

Átírás

1 Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Nyelvpolitika, nyelvi tervezés című tárgy szemináriumaihoz 2012/2013. I. félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Szemináriumok programja 1. A félév programjának megbeszélése. A szemináriumi feladatok kiadása 2. A nyelvi jog mint az emberi jogok legújabb nemzedéke Andrássy György Nyelvi jogok. A modern állam nyelvi jogának alapvető kérdései különös tekintettel Európára és az európai integrációra. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Európa Központja Andrássy György é.n.2 Nyelvek és nyelvi jogok az ezredfordulón. GÁL KINGA A kisebbségek nemzetközi védelme: az 1990-es évek jogi és politikai kerete. Pro Minoritate 2001/Nyár, HERCZEGH GÉZA A kisebbségek védelmének kérdése a nemzetközi jogban. Regio 2/1, A nyelvpolitika főbb érvényesülési területei. Nyelvi tervezés. Státusztervezés, korpusztervezés (elméletben és gyakorlatban) és a velük kapcsolatos főbb szociolingvisztikai nyelvpolitikai fogalmak SZABÓMIHÁLY GIZELLA A szlovákiai magyar nyelvtervezés kérdései. Standardizálás és kodifikálás. In: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. Szerk. VÖRÖS FERENC. (MNyTK 224) Magyar Nyelvtudományi Társaság Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum. Somorja Budapest Nyelvi és kulturális identitás összefüggései kisebbségi (nyelvi) helyzetben. Nyelvi jogok, nyelvtörvények M. BODROGI ENIKŐ Kollektív identitásformák a norvégiai kvének és a romániai csángók közösségében. Etnonima és önmegnevezés. In: Kontrasztok. Ünnepi konferencia és kiállítás a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 50 éves évfordulójára. Szerk. G. Bogár Edit. Comenius Egyetem, Pozsony, és GÖNCZ LAJOS Kisebbségi nyelvi jogok a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban a pszichológus szemével. A szerbiai (vajdasági) magyarság nyelvhasználati jogai. In: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. NÁDOR ORSOLYA SZARKA LÁSZLÓ Akadémiai Kiadó, Budapest, A határon túli magyarokkal és a magyarországi kisebbségekkel kapcsolatos nyelvpolitika összevetése: elmélet és gyakorlat viszonya DEMETER ZAYZON MÁRIA A magyarországi kisebbségek nyelvi jogai. In: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. NÁDOR ORSOLYA SZARKA LÁSZLÓ Akadémiai Kiadó, Budapest, A Kárpát-medencei magyarokkal kapcsolatos nyelvpolitika részletes tárgyalása. (magyar szlovák, magyar ukrán, magyar román, magyar szerb, magyar horvát, magyar szlovén, magyar osztrák viszonylatban) 1

2 LANSTYÁK ISTVÁN A szlovák nyelvtörvény és a szlovákiai magyarok. szerk. In: Kiút a csapdából? Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében. Szerk. NÁDOR ORSOLYA KOMLÓS ATTILA. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia. Budapest, LANSTYÁK ISTVÁN 1999/2002. Az évi kisebbségi nyelvtörvény. In: Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk. LANSTYÁK ISTVÁN SZABÓMIHÁLY GIZELLA. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, LIBÁDI KÁROLY Nyelvtörvények, nyelvi jogok Horvátországban. In: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. NÁDOR ORSOLYA SZARKA LÁSZLÓ Akadémiai Kiadó, Budapest, A nyelvi jogok és a kisebbségi nyelven folyó oktatás, illetőleg az ismertebb többnyelvű oktatási modellek óvodától a felsőoktatásig Zárthelyi dolgozat írása VÖRÖS OTTÓ Nyelvpolitika és iskolai oktatás a többnyelvűségben. In: Kontrasztok. Ünnepi konferencia és kiállítás a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 50 éves évfordulójára. Szerk. G. Bogár Edit. Comenius Egyetem, Pozsony, KOVÁCS MAGDOLNA Nyelvpolitika elméletben és kétnyelvűség a finnorszagi egyetemeken a gyakorlatban. In: Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Szerk. KONTRA MIKLÓS. Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum, Somorja Dunaszerdahely, (interenetn is elérhető) SZABÓ-GILINGER Két- és kisebbségi tannyelvű egyetemek Kanadában. In: Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Szerk. KONTRA MIKLÓS. Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum, Somorja Dunaszerdahely, (interenetn is elérhető) 8. A magyar nyelvűség megőrzésének lehetőségei eltérő kisebbségi nyelvi körülmények között: tömb, szórvány, diaszpóra. Az anyaország szerepe és felelőssége PUSZTAY JÁNOS (szerk.) A magyar mint veszélyeztetett nyelv? In: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szerk. Pusztay János. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai (12). Savariae, MESTERHÁZY SZILVIA A moldvai csángók nyelvi jogai, különös tekintettel az oktatási jogok érvényesülésére. Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. NÁDOR ORSOLYA SZARKA LÁSZLÓ. Akadémiai Kiadó, Budapest, GÁL NOÉMI A magyar nyelv Erdélyben asszimiláció és revitalizáció. In: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szerk. Pusztay János. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai (12). Savariae, A magyarországi nyelvpolitika és hazai kisebbségek. A romák Magyarországon és a velük kapcsolatos nyelvpolitika PÁLMAINÉ ORSÓS ANNA A magyarországi beás nyelv oktatási és nyelvtervezési kérdései. In: KB 120 A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Szerk. KÁLMÁN LÁSZLÓ. MTA Nyelvtudományi Intézet Tinta Könyvkiadó, Budapest, PÁLMAINÉ ORSÓS ANNA A nyelvi másság dimenziói: A beás nyelv megőrzésének lehetőségei. Educatio. 14. évf. 1. sz. PÁLMAINÉ ORSÓS ANNA VARGA ARANKA A beás nyelv állapota. Iskolakultúra 12. sz. 10. Néhány kiragadott nyelvpolitikai példa: az Ausztrália, USA, Kanada, Dél-Tirol és Katalónia nyelvpolitikája 2

3 SZOTÁK SZILVIA Az ausztriai kisebbségek nyelvi jogai különös tekintettel a magyar kisebbségre. In: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. NÁDOR ORSOLYA SZARKA LÁSZLÓ. Akadémiai Kiadó, Budapest, Nyelvpolitika a nyelvrokonainknál: a finn, svéd, észt és orosz nyelvpolitika MANTILA, HARRI A finn nyelvpolitika. In: Kontrasztok. Ünnepi konferencia és kiállítás a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 50 éves évfordulójára. Szerk. G. Bogár Edit. Comenius Egyetem, Pozsony, MARJU ILVES: A diszkriminációtól az integrációig. Az észtországi nyelvpolitika új perspektívái. In: Határsávok Szerk. Kovács László, Tóth József. Savaria Universiti Press, Szombathely MARJU ILVES: Egy észtországi kétnyelvű közösség de facto. In: Határsávok Szerk. Kovács László, Tóth József. Savaria Universiti Press, Szombathely A nyelvek státusza az Európai Unióban az EU nyelvpolitikája LANSTYÁK ISTVÁN Az Európai Unió nyelvpolitikája és a Szlovákiában beszélt nyelvek. Fórum Társadalomtudományi Szemle VI/4, (internetről letölthető) FISCHER MÁRTA A magyar mint hivatalos, kisebbségi és idegen nyelv az Európai Unióban. In: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szerk. Pusztay János. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai (12). Savariae, Siketek és nagyothallók a felsőoktatásban SURI ANDREA: Hallássérülten a felsőoktatásban. Fogyatékosok sztereotípiái és a (jel)nyelvi jogok gyakorlati érvényesülése. A párkányi élőnyelvi konferencián elhangzott előadás nyomtatott változata alapján 14. Zárthelyi dolgozat írása 15. Cuius regio eius nomen: nyelvpolitika és névpolitika. Beszámoló a témához kapcsolódó hallgatói munkákból. A félév értékelés és zárása. A gyakorlati jegyek kiadása VÖRÖS FERENC Névpolitika a Felvidéken. Nyelvpolitika a Kárpát-medencében. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. I. Szerk. BALÁZS GÉZA. MTA Társadalomkutató központ, Budapest VÖRÖS FERENC Nyelvek és kultúrák vonzásában. Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről. I. kötet. Kalligram Kiadó, Pozsony. 3

4 Kézikönyvek, enciklopédiák, monografikus munkák 1. BARTHA CSILLA HATTYÁR HELGA Szegregáció, diszkrimináció társadalmi integráció? A magyarországi siketek nyelvi jogai. In: Magyarok és nyelvtörvények. Szerk. KONTRA MIKLÓS és HATTYÁR HELGA Budapest, Teleki László Alapítvány, BARTHA CSILLA HATTYÁR HELGA SZABÓ MÁRIA HELGA A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: A magyar nyelv. Főszerk. KIEFER FERENC Budapest, Akadémiai Kiadó, BOCHMANN, KLAUS A nyelvpolitika elmélete, módszerei és elemzése. In: Nyelv, hatalom, egyenlőség. Szerk. SZÉPE GYÖRGY DERÉNYI ANDRÁS. Corvina, Budapest, BOGÁR EDIT, G. (szerk.) Kontrasztok. Ünnepi konferencia és kiállítás a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 50 éves évfordulójára. Comenius Egyetem, Pozsony 5. CSERNICSKÓ István A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris Magyar Tudományos Akadémiai Kisebbségkutató Műhely, Budapest 6. GARVIN, PAUL A nyelvi sztenderdizáció. In: Nyelvi tervezés. Szerk. TOLCSVAY NAGY GÁBOR. Universitas, Budapest GÖNC Lajos A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Osiris Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Műhely Forum, Budapest Újvidék 8. HAMEL, RAINER ENRIQUE Nyelvpolitika és az etnikumok közötti konfliktusok. A szociolingvisztikai kutatás nehézségei. In: Nyelv, hatalom, egyenlőség. Szerk. SZÉPE GYÖRGY DERÉNYI ANDRÁS. Corvina, Budapest, HAUGEN, EINAR Nyelvészet és nyelvi tervezés., In: Nyelvi tervezés. Szerk. TOLCSVAY NAGY GÁBOR. Universitas, Budapest HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS (szerk.) Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, augusztus 6 10.). Debrecen Jyväskylä (www.mek.oszk.hu) 11. KATUS LÁSZLÓ Egy kisebbségi törvény születése. Az évi nemzetiségi törvény évfordulójára. Regio, 4. sz KISS LAJOS Cuius regio, eius nomen? Magyar Tudomány /2: LANSTYÁK István A magyar nyelv Szlovákiában. Osiris Kalligramm Könyvkiadó MTA Kisebbségkutató Műhely, Bp. Pozsony 14. MAJTÉNYI BALÁZS VIZI BALÁZS (szerk.) A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Dokumentumgyűjtemény. Gondolat Kiadó MTA Jogtudományi Intézet MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest 15. MATICSÁK SÁNDOR Nyelv, nemzet, identitás. I III. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest Debrecen (www.mek.oszk.hu) 16. MOLNÁR BARBARA, G. (szerk.) Nyelvpolitika. Veszprémi Egyetem, Veszprém 17. NÁDOR ORSOLYA SZARKA LÁSZLÓ (szerk.) Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest 18. NIEDERHAUSER EMIL Nemzet és kisebbség. Bp., Lucidus Kiadó, PÉNTEK JÁNOS A nyelv ritkuló légköre. Komp-Press Korunk Baráti társaság, Kolozsvár 20. PÉNTEK JÁNOS BENŐ ATTILA Nyelvi jogok Romániában. In: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. NÁDOR ORSOLYA SZARKA LÁSZLÓ Akadémiai Kiadó, Budapest, PUSZTAY JÁNOS (szerk.) A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Az Uralisztikai Tanszék kiadványai (12). Savariae 22. SKUTNABB-KANGAS, TOVE Nyelvi emberi jogok. In: Nyelv és hatalom, nyelvi jogok és oktatás. Tanulmányok a Bolyai Nyári Akadémia előadásaiból. Szerk. SÁNDOR KLÁRA. Csíkszereda: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Kiadója, SZABÓMIHÁLY GIZELLA A szlovákiai magyar nyelvtervezés kérdései. Standardizálás és kodifikálás. In: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. Szerk. VÖRÖS FERENC. (MNyTK 224) Magyar Nyelvtudományi Társaság Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum. Somorja Budapest

5 24. SZÉPE GYÖRGY (szerk.) Nyelvpolitika: Múlt és jövő. Iskolakultúra, Pécs (http://mek.niif.hu/01700/01737/01737.pdf) 25. SZÉPE GYÖRGY DERÉNYI ANDRÁS (szerk.) Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások. Bp., Corvina 26. TOLCSVAY NAGY GÁBOR (szerk.) Nyelvi tervezés. Universitas, Budapest. 27. VIZI BALÁZS Az Európai Unió keleti bővítése és a kisebbségek védelme. Pro Minoritate 2003/Tavasz, (http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/vizi_balazs/) 28. VIZI BALÁZS Az Európai Unió és a kisebbségi nyelvek. In: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. NÁDOR ORSOLYA SZARKA LÁSZLÓ. Akadémiai Kiadó, Budapest, (http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/vizi_balazs/) 29. VÖRÖS FERENC Családnévkutatások Szlovákiában. Kalligram Kiadó, Pozsony 30. VÖRÖS FERENC Névpolitika a Felvidéken. Nyelvpolitika a Kárpát-medencében. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. I. Szerk. BALÁZS GÉZA. MTA Társadalomkutató központ, Budapest VÖRÖS FERENC (szerk.) Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. (MNyTK 224) Magyar Nyelvtudományi Társaság Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum. Somorja Budapest (www.mek.oszk.hu) 32. VÖRÖS FERENC Több nyelv és kultúra vonzásában. In: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szerk. PUSZTAY JÁNOS. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai (12). Savariae VÖRÖS FERENC Nyelvek és kultúrák vonzásában. Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről. I II. kötet. Kalligram Kiadó, Pozsony. Beadandó feladatok (az aláírás megszerzésének egyik feltételeként): 1. A tematika 6. pontjában megjelölt Kárpát-medencei nyelvpolitikai témakörből 2, magyar kisebbségek lakta ország nyelvpolitikájának vázlatos bemutatása (minimum: 7200 n terjedelemben szóközök nélkül az előzéklap és a bibliográfia nem számítható bele a megadott terjedelembe) 2. A tematika 14. pontjában megjelölt témával (nyelvpolitika és névpolitika) kapcsolatos írás(ok) felkutatása és egy tetszőlegesen választott, magyarok által lakott Kárpátmedencei régió névjogi kérdéseinek vázlatos bemutatása az élőnyelvi és/ dialektológiai és/ szociolingvisztikai, névtani folyóiratok, konferenciakötetetek, akadémiai folyóiratok felhasználásával (minimum: 3600 n terjedelemben szóközök nélkül az előzéklap és a bibliográfia nem számítható bele a megadott terjedelembe) Feladatok 1. Az előadáson/konzultáción és/ kiadott téma szakirodalmának felkutatása és bibliográfia készítése 2. Az előadáson/konzultáción választott és/ kiadott téma tanulmányként való kidolgozása a) szövegtörzsbeli hivatkozásokkal b) a tanulmány végén feltüntetett, szakszerűen összeállított bibliográfiával Az aláírás és/ gyakorlati jegy megszerzésének feltételei az előadások (levelezősök esetében: konzultációk) látogatása (hiányzás csak a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározott mértékben lehetséges) o írásban beadandó két feladat Nappali tagozat 1 referátum + az oktató által meghatározott téma kidolgozása Levelező tagozat az oktató által meghatározott 2 téma kidolgozása + bibliográfiák (az egyik előre történő egyeztetés után kiváltható referátummal, mely utóbbit a konzultáción kell megtartani ppt-s vetítés kíséretében) o Beadás módja, határideje és formátuma a) beadás módja 5

6 elektronikusan a következő ímélcímre: nyomtatott formában: Szandiné Czeglédi Valéria tanszéki ügyintézőhöz eljuttatva b) beadás intervalluma: november november 29. c) beadás (legvégső) határideje november 29. (csütörtök) óráig d) az elektronikusan elküldött fájlok elnevezése i. Családnév_Keresztnév_Nyelvpolitika_02 ii. Családnév_Keresztnév_Nyelvpolitika_03 az előzéklapnak egyebeken túl a következőket kell tartalmazni: i. a dolgozat címét ii. a dolgozat készítőjének nevét (a Neptun-nyilvántartás szerint) iii. a dolgozat készítőjének évfolyamát, tagozatát (levelező, nappali) iv. a dolgozat készítőjének Neptun-kódját v. a dolgozat készítőjének ímélcímét vi. a tantárgy kódját (pl. MANMA2313 és/ MANMA2314, illetőleg MALMA2313 és/ MALMA2314) a dolgozathoz több tételből álló bibliográfia mellékelendő a szövegtörzsben legyenek hivatkozások a bibliográfiában feltüntetett irodalomra (a hivatkozások módját lásd: Magyar Nyelv c. folyóirat honlapján) d) az elektronikusan beadott fájl kiterjesztése (elmentése) Word verziójú dokumentum-ként (tehát nem docx, hanem doc kiterjesztéssel) A beadási határidő be nem tartása az aláírás és/ gyakorlati jegy megtagadását vonja maga után. Szombathely, szeptember 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár 6

7 Fogalmak 1. Akrolektus (acrolect) 2. Autonómia v. nyelvi önállóság (autonomy) 3. Bázilektus (basilect) 4. Dekreolizálódás (decreolization) 5. Depidzsinizálódás (depidginization) 6. Dialektus-érintkezés (dialect contact) 7. Dialektus-keveredés (dialect mixture) 8. Dialektus-kontinuum (dialect continuum) 9. Dzsenderlektus (genderlect) 10. Egyszerűsödés v. szimplifikálódás (simplification) 11. Életkori változás v. korlétra (age-grading) 12. Előpidzsin (pre-pidgin, jargon) 13. Grafizáció (graphization) 14. Hagyományos nyelvjárás (traditional dialect) 15. Heteronómia v. nyelvi függőség (heteronomy) 16. Kiejtésváltozat v. akcentus (accent) 17. Klasszikus nyelv (classical language) 18. Kodifikáció (codification) 19. Kódkészlet v. verbális repertoár (verbal repertoire) 20. Koinésodás (koinéization), koiné 21. Korlátozott kód (restricted code) 22. Kreol (creole) 23. Kreoloid (creoloid) 24. Lektus (lect) 25. Lingua franca (lingua franca) 26. Megbélyegzés v. stigmatizáció (stigmatization) 27. Megszilárdulás (stabilization) 28. Mezolektus (mesolect) 29. Nemsztenderd v szubstandard dialektus (nonstandard dialect) 30. Nemzetiség (nationality) 31. Nemzetiség-tudat (nationalism) 32. Nyelvfejlesztés (language development) 33. Nyelvhalál (language death) 34. Nyelvi konfliktus (language conflict) 35. Nyelvmegtartás (language maintenance) 36. Nyelvtervezés (language plaining) 37. Pidzsin (pidgin) 38. Pidzsinizálódás (pidginization) 39. Regiszter (register) 40. Rejtett presztízs (covertprestige) 41. Státusztervezés (status planning) 42. Stílusváltozat (style) 43. Széttartó dialektusú közösség (divergent dialect community) 44. Szociolektus (sociolect) 45. Szókészletbővítés (modernization, intellectualization) 46. Sztenderd változat (standard variety) 47. Sztenderdizáció (standardization) 48. Többközpontú sztenderd (pluricentric standard) 49. Utópidzsin (post-pidgin) 50. Vitalitás (vitality) Szombathely, szeptember 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár 7

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

EGY KÉNYSZERÛ TÚLÉLÉSI STRATÉGIA : A TÖBBSÉGI NYELVEN VALÓ TANULÁS

EGY KÉNYSZERÛ TÚLÉLÉSI STRATÉGIA : A TÖBBSÉGI NYELVEN VALÓ TANULÁS TARTALOM FINTA ÉVA: Haldokló elhalások (vers)... 2 VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ: A lélek útjai (Karácsonyi gondolatok)... NAGY ZOLTÁN MIHÁLY: Az utolsó hajó (novella)... 6 FODOR GÉZA: Porördög (vers)... 12 CSORDÁS

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának Ferenc Viktória A kisebbségi magyar felsõoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok Kisebbségi magyar felsõoktatás a Kárpát-medencében Mióta a történelmi Magyarország etnikailag

Részletesebben

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 224. SZÁM KIADVÁNYAI 224. SZÁM REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A 2005. október 20 21-i somorjai konferencia elõadásai Szerkesztette: Vörös erenc MAGYAR

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem)

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) A magyar nyelvet nyolc különböző

Részletesebben

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Beszámoló A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című, 2011. november 16-17-én Egerben, az Eszterházy

Részletesebben

DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM)

DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM) LESZ-E A MAGYAR NYELV A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN LINGUA FRANCA? DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM) A magyar nyelvet nyolc különböző kárpát-medencei országban beszélik: Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE

TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE TÁRSADALMI NYELVI V Á L T O Z Á S O K ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott

Részletesebben

Magyar Tudomány. nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István

Magyar Tudomány. nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István Magyar Tudomány nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István Száz éve született Radnóti Miklós Biológiai hálózatok Magyar etológusok a Science-ben 2009 111 A

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLİNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Az osztrák nyelv- és kisebbségpolitika legújabb diskurzusai

Az osztrák nyelv- és kisebbségpolitika legújabb diskurzusai Az osztrák nyelv- és kisebbségpolitika legújabb diskurzusai Szoták Szilvia* Éppen tíz éve annak, hogy a jelenlegi Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tagjai közül többen A nyelvi jogok, kisebbségek Közép-Kelet

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben