MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV. A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV. A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján"

Átírás

1 Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján KÉSZÍTETTE: Bakaja Csabáné Gubán Tünde (telephelyi koordinátor, magyar - földrajz szakos tanár), Varga Angéla (matematika - fizika szakos tanár) 1

2 I. BEVEZETÉS Az iskola általános jellemzői Az 1912-ben alapított Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola fő célja a teljes körű, a piaci igényeknek megfelelő gépészeti, informatikai és gazdasági szakemberképzés és a felsőfokú tanulmányokra való sikeres felkészítés, továbbá az oktatáspiaci igényeket kielégítő felnőttképzés gépészeti-gazdasági szakterületen. A miskolci tankerület oktatási rendszerének részeként az iskola ezekhez a célokhoz kapcsolódó feladatokat végzi el. A fenti céloknak és adottságainknak megfelelően az iskola szakmai tevékenysége a gépészet, informatika és az alkalmazott gazdasági szakemberképzés területeire terjed ki. A nevelő - oktató tevékenység meghatározó tényezői minden szakmai területen: - az elmélyült, a hazáért és a lakóhely-településért való cselekvést megalapozó magyarságtudat kapcsolódva az egységesülő Európa szellemiségéhez; - a biztos és korszerű szakmai tudás; - a magas szintű, tárgyorientált anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készségek és képességek kifejlesztése; - az ezekhez a kompetenciákhoz kapcsolódó metakommunikációs és viselkedéskultúra kialakítása; az informatikai eszközök és eljárások célszerű alkalmazása; - az egészség-megőrzési, az ifjúságvédelmi programok következetes érvényesítése, a hátrányos helyzetűek támogatása, felzárkóztatása. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola állandó törekvése, hogy a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében megfelelő tárgyi feltételeket alakítson ki. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola nevelőtestülete a vállalt céloknak és tevékenységi szempontoknak megfelelő végzettségű és képzettségű pedagógusokból áll és folyamatos törekvése az új feladatok elvégzéséhez szükséges képzettségek és végzettségek megszerzése. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola nevelőtestülete és munkatársai az iskola ügyfeleivel (tanulók, szülők, fenntartó, további partnerek) való minél eredményesebb együttműködés érdekében munkájuk során az intézményi programok és szabályozások előírásait és eljárásait pontosan alkalmazzák. 2

3 Intézményi alapadatok a 2013/2014-es tanévben OM azonosító Iskola neve Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskola címe 3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10. Telephely kódja 001 Fenntartó neve Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Miskolci Tankerület Fenntartó címe 3530 Miskolc, Városház tér 13. Főállású pedagógusok száma 56 Tanulók száma 650 Sajátos nevelési igényű (SNI) diákok száma 12 integráltan (1,8 %), 0 nem integráltan (0 %) Hátrányos helyzetű (HH) diákok száma 64 (9,8 %) Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) diákok 5 (0,8 %) száma Magántanulók száma 2 (0,3 %) A 2013/2014-es tanév statisztikai adatai Osztály Szakképesítés neve, szakmacsoport Létszám Leány Lakóhely szerint Miskolci Megyei Megyén kívüli HH (Miskolci : 40) HHH (Miskolci: 2) Kollégista Bejáró Integrált SNI Nem integrált BTM Magántanuló 9.A gépészet B gépészet (Bosch) C gépészet D informatika A gépészet B gépészet C informatika D informatika 5 évf

4 11.A gépészet B gépészet C informatika A gépészet B gépészet C informatika D 13. D informatika 5 évf informatika 5 évf (13). évf. össz /9.G 2/10.G 1/13. CCI 1/13. GTa 1/13. GTb 2/14. CCI 2/14. GTa 2/14 GTb gyártósori gépbeállító (3 évf.) gyártósori gépbeállító (3 évf.) CAD-CAM informatikus informatikus gépgyártástechnológiai technikus gépgyártástechnológiai technikus CAD-CAM gépgyártástechnológiai technikus gépgyártástechnológiai technikus /14. LOG logisztikai ügyintéző /9-2/10., szakképz. évf össz ÖSSZESEN

5 II. HELYZETELEMZÉS Intézményünk a 2014 májusában végzett országos kompetenciamérés eredményeit intézményi szinten feldolgozta, értékelte. Az intézmény átlag alatti teljesítménye miatt is szükséges intézkedési tervet készíteni. Ilyen intézkedési tervet első alkalommal a 2013-as méréshez kapcsolatosan készítettünk. Mint telephelyi koordinátor rendelkezem mérés-értékelés pedagógus szakvizsgával; továbbá munkámat nagy mértékben segíti egy matematika szakos kolléga. A nevelőtestületből egy informatika szakos kolléga Egerben szintén mérés-értékelés szakot végez. Úgy gondoljuk, hogy a szakszerű, hatékony munka megtervezése szükségessé teszi, hogy minden évben áttekintsük az elért eredményeket, meghatározzuk a rövid és hosszú távú feladatokat. Ez az értékelés és feladat-meghatározás szabja meg a pedagógusok számára a fejlesztési munka irányát a következő tanévben minden évfolyamon, képzési szinten. Az elmúlt években (2013-ig) az iskolai kompetenciamérés eredménye az országos átlag felett volt. A 2014-es mérési eredmények sajnos már országos átlag alatti értékeket mutatnak. A 2014-es kompetenciamérésben részt vett tanulók adatai: Az intézmény létszámadatai: Képzési forma Összesen a 10. évfolyamon A jelentésben szereplők CSHI-indexszel rendelkezők 2012-es méréssel is rendelkezők szakközépiskola szakiskola Képzési forma SNI tanulók Mentesült tanulók BTMN tanulók HHH tanulók A jelentésben szereplő tanulók szakközépiskola szakiskola

6 Átlageredmények: Mérési terület Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) Az iskolánk szakközépiskolai osztályaiban Országosan Szakközépiskolákban Matematika 1624 (1601;1648) 1631(1631;1633) 1615 (1614;1617) Szövegértés 1589 (1569;1608) 1597 (1596;1598) 1581 (1579;1582) Az intézmény eredménye alacsonyabb (igaz, nem szignifikánsan) az országos átlagnál a matematika és a szövegértés területén is. A szakközépiskolák átlagához képest jobb az eredményünk, de az eltérés azokhoz képest sem jelentős. Mérési terület Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) Az iskolánk szakiskolai osztályában Országosan Szakiskolákban Matematika 1477 (1401;1559) 1631 (1631;1633) 1442 (1440;1444) Szövegértés 1373 (1316;1423) 1597 (1596;1598) 1387 (1385;1390) Az intézmény eredménye szignifikánsan alacsonyabb az országos átlaghoz képest. A szakiskolák átlagától viszont nem tér el jelentősen: matematikából magasabb, szövegértésből alacsonyabb az intézményünk átlaga. 6

7 A telephely eredménye a szakközépiskolai osztályokban az eddigi kompetenciamérésekben: Mérési terület Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) Matematika 1624 (1601;1648) Szövegértés 1589 (1569;1608) 1677 (1648; 1708) 1641 (1611; 1667) 1667 (1646; 1688) 1623 (1606; 1646) 1694 (1668; 1726) 1614 (1589; 1643) 1653 (1629; 1677) 1599 (1575; 1631) 1662 (1631; 1693) 1597 (1572; 1620) A évi eredmény matematikából szignifikánsan gyengébb a 2013., és évi eredményeknél. A szövegértési eredmény szignifikánsan gyengébb a és évi mérések eredményénél. A szakiskolai osztály esetében korábbi eredmények nincsenek, mert intézményünkben a 2012/13. tanévben indult a szakiskolai képzés. Az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógia teljesítmény: Képzés típus jelentésre jogosultak A tanulók száma tanulói kérdőívet kitöltött van CSHindexe szakközépiskola szakiskola összesen A matematika eredmény a szakközépiskolai osztályokban az országos regresszió alapján szignifikánsan gyengébb a várhatónál. A megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján a telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól. A szövegértési eredmény az országos és a megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján is szignifikánsan gyengébb a várhatónál. A szakiskolai képzésben a telephely CSH-indexe vagy a 2012-es eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan. 7

8 A MATEMATIKA ADATAI A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%): A telephely teljesítménye szignifikánsan nem tér el az országos átlagtól 1631 (1631;1633), de alatta van, 1603 (1575; 1625). Az ábráról leolvasható, hogy a szakközépiskolák rosszabbul, a szakiskolák szignifikánsan rosszabbul teljesítenek, mint az országos átlag. A szakközépiskola átlageredménye 1624 (1601;1648) kevéssel a szakközépiskolák átlageredménye 1615 (1614;1617) felett van. A szakiskola átlageredménye 1477 (1401;1559) szintén kicsivel a szakiskolák átlageredménye 1442 (1440;1444) felett van. 8

9 A tanulók képességszint szerinti megoszlása szakközépiskolában: Az ábrák segítségével megállapítható, hogy tanulóink közül senki sem teljesített az 1. szint alatt. Az 1. szinten teljesítő diákok számának aránya (0,9%) kevesebb, mint szakközépiskolai (12,9%) és országos (5%) érték. A 2. szintet elérő diákok százalékos aránya (9,3%) kisebb, mint az országos (13%) és szakközépiskolai (12,4%) átlag. A 3. szintnek eleget tevő tanulók aránya (25%) nagyobb az országos (21,2%), de kisebb a szakközépiskolai (30%) átlagnál. A 4. szinten teljesítő tanulók százaléka (38,9%) szignifikánsan több, mint a szakközépiskolai (30%) és országos (24,4%) érték. Az 5. szinten (22.2%) teljesítő diákjaink számának aránya néhány százalékkal több, mint az országos (19,6%) és szakközépiskolai (19,3%) átlag. Tanulóink közül 3 tanuló (2,8%) a 6., míg egy diák (0,9%) kiemelkedőnek értékelhető teljesítményt nyújtva a 7. szintre jutott el, de sajnos ezek a statisztikai adatok elmaradnak az országos és szakközépiskolai adatoktól. 9

10 A tanulók képességszint szerinti megoszlása szakiskolában: Az ábrák segítségével megállapítható, hogy tanulóink közül 1 fő teljesített az 1. szint alatt. A 2. szinten teljesítő diákok százalékos aránya (31,3%) közel ugyanakkora, mint a szakiskolai átlag (30,4%), de szignifikánsan nagyobb, mint az országos érték (13%). A 3. szinten (43.8%) teljesítő diákjaink számának aránya szignifikánsan nagyobb, mint az országos (21,2%) illetve szakiskolai (29,3%) érték. A 4. szintet elérő diákok aránya (6,3%) szignifikánsan rosszabb az országos (24,4%) és szakiskolai (14,5%) normánál. Az 5. szintnek eleget tevő diákok százalékos aránya (12,5%) szignifikánsan nagyobb, mint a szakiskolai (4,5%), de kevesebb az országos (19,6%) értéknél. Sajnálatos tény, hogy egyetlen tanuló sem jutott el a 6., illetve 7. szintre. 10

11 A SZÖVEGÉRTÉS ADATAI A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%): A telephely teljesítménye szignifikánsan nem tér el az országos átlagtól 1597 (1596;1598), de alatta van, 1558 (1540;1578). Az ábráról leolvasható, hogy a szakközépiskolák rosszabbul, a szakiskolák szignifikánsan rosszabbul teljesítenek, mint az országos átlag. A szakközépiskola átlageredménye 1589 (1569;1608) kevéssel a szakközépiskolák átlageredménye 1581 (1579;1582) felett van. A szakiskola átlageredménye 1373 (1316;1423) kicsivel a szakiskolák átlageredménye 1387 (1385;1390) alatt van. 11

12 A tanulók képességszint szerinti megoszlása szakközépiskolában: Az ábrák segítségével megállapítható, hogy tanulóink közül senki sem teljesített az 1. szint alatt és az első szinten. A 2. szintet elérő diákok százalékos aránya (1,9%) szignifikánsan kisebb, mint az országos (9%) és szakközépiskolai (6,3%) érték. A 3. szintnek eleget tevő tanulók aránya (17,6%) kisebb az országos (21,1%) illetve a szakközépiskolai (18,1%) átlagnál. A 4. szinten teljesítő tanulók százaléka (45,4%) szignifikánsan több, mint a szakközépiskolai (33,6%) és országos (24,9%) érték. Az 5. szinten (30,6%) teljesítő diákjaink számának aránya néhány százalékkal több, mint az országos (23,3%) és szakközépiskolai (26%) átlag. Tanulóink közül 5 tanuló (4,6%) érte el a 6. szintet, de sajnos ezek a statisztikai adatok szignifikánsan elmaradnak az országos (15,3%) és szakközépiskolai (10%) adatoktól. Sajnálatos tény, hogy egyetlen tanuló sem jutott el a 7. szintre. 12

13 A tanulók képességszint szerinti megoszlása szakiskolában: Az ábrák segítségével megállapítható, hogy tanulóink közül egyetlen egy fő sem teljesített az 1. szint alatt. Az 1. szinten teljesítő diákok számának aránya (6,3%) kevesebb, mint szakiskolai (10,6%), de nagyobb az országos (2,8%) érték. A 2. szinten teljesítő diákok százalékos aránya (37,5%) kevéssel több, mint a szakiskolai átlag (27,7%), de szignifikánsan nagyobb, mint az országos érték (9%). A 3. szinten (43.8%) teljesítő diákjaink számának aránya szignifikánsan nagyobb, mint az országos (18,1%) illetve szakiskolai (33,9%) érték. A 4. szintet elérő diákok aránya (12,5%) szignifikánsan rosszabb az országos (24,9%) és szakiskolai (19,6%) normánál. Sajnálatos tény, hogy egyetlen tanuló sem jutott el az 5., 6. illetve 7. szintre. 13

14 Az alapszintet el nem érő tanulók aránya: Mérési terület Matematika 4. képességszint Szövegértés 4. képességszint Mérési terület Matematika 4. képességszint Szövegértés 4. képességszint Alapszint Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) Iskolánkban (szakközépiskola) Országosan 35, , , A képzési típusban (szakközépiskolában) Alapszint Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) Iskolánkban (szakiskola) Országosan 81,4 40, ,6 30, Különösen fontos feladat az alapszint alatt teljesítő tanulók fejlesztése. A képzési típusban (szakiskolában) Az előző évben megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása - erősségek és gyengeségek, nehézségek és tapasztalatok: Sajnos az elért eredmények nem tükrözik az intézmény pedagógusainak színvonalas fejlesztő munkáját. A gyengébb teljesítmények lehetséges okait intézményünk feltárta. Ezek a következők: a méréseket távolságtartóan és bizalmatlanul kezeli a nevelőtestület egy része; a mérési adatokat nem tudjuk visszacsatolni a képzési folyamatba; a mérés hasznosságát nem érzékeljük; egyes feladattípusok ismeretlenek és nem értelmezhetőek a tanulók részére; a diákok nem érdekeltek abban, hogy jól teljesítsenek a mérésen; sokszor a jó tanulók sem értelmezik mindig pontosan a feladatok szövegét. További nehézséget jelent számunkra, hogy a kétszintű érettségi vizsga, valamint a szakiskolai képzés szakmai vizsgái nem okvetlenül kompetenciaalapúak. Nagyon nehéz kompetenciát fejleszteni és közben vizsgára készíteni a tanulókat. Intézményünkben nagyon magas a gyakorlati órák száma, ezért kompetenciafejlesztő foglalkozásokat, gyakorló órákat, felkészítőket az egyébként is túlzsúfolt órarendbe illeszteni nagyon nehéz. Mindezek ellenére a nevelőtestület nagy része nyitott a kompetenciafejlesztés irányába. A 2014/2015-ös tanévben az iskolavezetés jóvoltából lehetőséget kaptunk az órarendbe beépített 14

15 plusz matematika és magyar órákkal a felsőbb évfolyamokon, hogy kompetenciáikat fejleszthessük. Az alsóbb évfolyamokon hátránykompenzációs szakkörök keretében került sor a gyengébb tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére matematikából és magyarból is. A tantestület tagjai törekszenek arra, hogy a tanítási órák jelentős részében sor kerüljön kompetenciaalapú feladatok megoldására. Az óralátogatások alkalmával az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők is figyelemmel kísérik ennek megvalósulását. A tantervekbe pedig beépítettünk néhány olyan tanórát, melyen sor kerül korábbi mérési feladatok megoldására. A sikeresség érdekében a 2014-es kompetenciamérés eredményeit a tantestület minden tagja megismerte munkaközösségi megbeszéléseken és nevelőtestületi értekezleten. Továbbá az osztályfőnökök a szülői értekezleteken is felhívták a szülők figyelmét a mérés fontosságára, az eredmények megismerésére. Az intézmény vezetősége célul tűzte ki, hogy a tantestület minél nagyobb hányada részt vehessen különféle kompetenciaalapú oktatási módszereket bemutató, megismertető továbbképzéseken. (pl október 1-jén a Miskolci Pedagógiai Intézet szervezésében 8 kollégámmal részt vettünk hasonló foglalkozáson.) 15

16 III. INTÉZKEDÉSI TERV Célmeghatározás A évi Országos Kompetenciamérésben nyújtott eredmény javítása, az átlagszint alatt teljesített tanulók fejlesztése, tanulóink alkalmazni képes tudásának gazdagítása a cél. Eljárásrend Cél Elvégzendő feladatok Módszerek, eszközök Felelős Határidő Dokumentum Ellenőrzi Az országos mérés Internetes adatok letöltése, munkaközösség-vezető, A februári FIT-jelentés: Intézményi, Igazgató adatainak letöltése, feldolgozása intézményi koordinátor megjelenést követő 2 Telephelyi megismerése (adatfeldolgozó szoftver) héten belül A 2014.évi mérés adatainak megismerése, elemzése Adatok elemzése Az alulteljesítő tanulók teljesítményének feltárása: -Tanulási környezetre vonatkozó jelentések elemzése -Háttértényezők vizsgálata: -Tanulói szempontból a képességek mérése Intézményi jelentés elemzése, osztályok teljesítménye, egyéni teljesítmények Dokumentumelemzés, FIT-jelentés Tanórán vizsgáljuk a gondolkodást, az olvasási képességeket - és attitűd (hozzáállás)-vizsgálatot végzünk összehasonlítás, megfigyelés, munkáltatás során munkaközösség-vezető, intézményi koordinátor, szaktanárok munkaközösség-vezető, intézményi koordinátor, szaktanárok Igazgató helyettes, munkaközösség-vezető március-április Összefoglaló táblázatok, szöveges elemzés április, május, június Folyamatos FIT-jelentés Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes, 16

17 -Pedagógus módszertani kultúrájának vizsgálata Óralátogatás (eredményesség, képességfejlesztés vizsgálata, motiválás) Tanmenet, foglalkozási napló, óravázlat, dolgozatok, óralátogatási ellenőrzési lap Igazgató -Egyéb okok feltárása Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, alkalmazott tankönyvek, szemléltető eszközök A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel munkaközösség-vezető., intézményi koordinátor, szaktanárok szeptember 2 héten belül rövid összefoglaló a feltárt eredményekről tanulónként Igazgató Cél Elvégzendő feladatok Módszerek, eszközök Felelős Határidő Dokumentum Ellenőrzi Országos kompetencia Munkaközösségi megbeszélés, munkaközösség-vezető, október első hete Tantárgyi feladatterv Igazgató méréshez kapcsolódó terv készítése intézményi koordinátor, tantárgyi feladatok szaktanárok (matematika, magyar) Eredményes országos kompetenciamérés A tantárgyi feladattervek beépítése a szakórákba A szülők tájékoztatása az eredményekről, támogatottság növelése Folyamatos gyakorló, kompetencia feladatok megoldása Az esetleges alulteljesítés esetén intézkedési terv készítése a évi Alkalmazás szaktanárok Folyamatos Naplók, tanmenetek, óravázlatok Szülői értekezlet, Honlap, a szülők bevonása a mérési folyamatba Gyakorlás, felzárkóztató foglalkozás, egyéni fejlesztés differenciált órai munka Adatfeldolgozás osztályfőnökök szeptember szülői értekezlet, fogadó óra Jelenléti ív Igh. mk. v.- Igazgató szaktanárok Folyamatos Napló Igazgató, helyettes,mk.v. szaktanárok, február, március Intézkedési terv Igazgató munkaközösség vezető 17

18 mérésről Következő mérés előkészítése: -KIR jelentés: adategyeztetés -Felmérésvezetők képzése -Szervezési feladatok (terem, szülői tájékoztatás, helyettesítési rend ) Interneten adatok egyeztetése, megbeszélés intézményi koordinátor Mérés lebonyolítása Kérdőív, feladatlapok szaktanárok, felmérésvezetők, intézményi koordinátor november, december május vége Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek Igazgató helyettes május Jegyzőkönyvek, feladatlapok Igazgató Az intézkedési terv határidőre elkészült; a tantestület június 15-én nevelőtestületi értekezleten megismerte, véleményezte. Javaslatok, problémák nem merültek fel ezzel kapcsolatban. Miskolc, június 22. Bakaja Csabáné Gubán Tünde telephelyi koordinátor, magyar - földrajz szakos tanár) Varga Angéla (matematika - fizika szakos tanár) 18

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN Fehér Péter ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ feherp1@t-online.hu Szabó Béláné Széchenyi

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben