as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012-13-as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Érsekhalmi Tagintézménye 6348 Érsekhalma Dózsa Gy. u as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény vezetője: Unszorg Jánosné Kelt: június 10.

2 Tartalom 1. Jogi alapok 2. Az intézmény általános bemutatása 3. Feltételrendszer a/ anyagi feltételek b/ tárgyi erőforrások c/ humán erőforrások 4. Az intézmény működésének jellemzői 5. A nevelő-oktató munka feladatai 6. Szervezési feladatok 7. Hagyományok 8. Kapcsolatok az ÁMK intézményeivel

3 1. Jogi alapok évi LXXIX. Közoktatási Törvény 40. (10) (11) bekezdés évi LXXIX. Közoktatási Törvény 103. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2011. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az intézmény működését, és pedagógiai tevékenységét befolyásoló dokumentumok (SZMSZ, OAP, HOP, A nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei, IMIP) Az óvoda elfogadott évi nevelési terve 2. Az intézmény általános bemutatása Óvodánk 2013.június 30-ig a Felső-Bácskai ÁMK tagintézménye július 1-től az önkormányzat által működtetett önálló óvoda leszünk. Nevünk: Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda. Érsekhalma község egyetlen vegyes életkorú csoporttal rendelkező német nemzetiségi nevelést is végző óvodája a település vonzáskörzetében élő összes óvodás korú gyermeket ellátja. Igyekszünk a falu társadalmi életébe aktívan bekapcsolódni. Óvodánk működését segíti az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány. Az alapítvány továbbra is üzemeltet egy 7 férőhelyes családi napközit. Az intézmény ellátási szerződést kötött az önkormányzattal. Az alapítvány alkalmazásában egy családi napközi vezető 7 bölcsődés korú gyermek gondozását, nevelését, fejlesztését végzi. A napközi csoportszobája az óvoda épületén belül található, a mellékhelyiségeket, udvart, tornatermet közösen használjuk. Az óvodai dajka munkaköri leírása szerint a napközi vezető tevékenységét segíti. Az óvodai ünnepeken a kis bölcsődés korú gyermekek is részt vesznek, óvodásoktól ajándékot kapnak. Így ismerkedhetnek azzal az intézménnyel ahová kerülni fognak. Óvodásaink szociális nevelésére jó hatással van a kicsik jelenléte, így tanulhatnak vigyázni sokkal kisebb társaikra (udvaron, mosdóban, öltözőben). Az idei nevelési évben 16 óvodás és 7 fő családi napközis gyermeket látott el az intézmény. A létszámok korosztályonkénti megoszlása: Iskolába menő nagycsoportos 2 fő Középsőcsoportos korú 6 fő Kis- illetve mini csoportos korú 7 fő (4+3 fő megoszlásban) Szoros együttműködésben dolgozunk az általános iskolával, annak alapítványával (Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány), továbbá az Együtt Érsekhalmáért Egyesülettel. Az önkormányzat képviselő testülete minden segítséget megad a működésünkhöz. Továbbá sok anyagi, és eszmei segítséget kapunk nevelő munkánkhoz a környék vállalkozóitól, a családoktól.

4 Az ÁMK alapító okiratában megfogalmazott alaptevékenységeink, szakfeladataink a nevelési év folyamán nem változtak. A 2009 szeptemberében elkészült IMIP szerint végezzük a munkánkat. A gyermekcsoport összetétele úgy alakult, hogy a halmozottan hátrányos gyermekek száma az idei nevelési évben is meghaladja az összlétszám 15%-át, így intézményünk tovább folytatja az IPR-t. 3. Feltételrendszer a/ anyagi feltételek: Az intézmény fenntartója a Felső-Bácskai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa. A 16 fős vegyes életkorú gyermekcsoporttal két óvodapedagógus (fő állás, munkaidő: heti 27 óra-óvodavezető, heti 32 óra-beosztott óvodapedagógus), és egy dajka (fő állás, munkaidő: heti 40 óra) foglalkozik. Segítséget nyújt a fenntartásban az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány, melynek feladata, hogy a nevelő tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosítását elősegítse, az óvodai nevelés megfelelő és veszély nélküli környezetének fenntartását elősegítse, a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez hozzájáruljon. A korábbi évek tapasztalatai alapján az idei évben is számítunk mintegy 45 ezer Ft APEH által kiutalt szja. 1% támogatásra. Ebben az évben az alapítvány hozzájárulásával Szegeden voltunk a Vadasparkban kirándulni. Az idén sajnos nem sikerült LEADER (Civil szervezetek fejlesztése) pályázatot benyújtanunk. Így a tálalókonyha felújítása elmarad, és a gyermek étkészlet cseréjét is más anyagi forrásból kell finanszírozni. Az IPR programnak köszönhetően ebben az évben Ft támogatást kaptunk. Ezen összegből pedagógiai tevékenység megvalósításához szükséges eszközök vásárlása, fejlesztő játékok (óriás méretű építőkocka készlet, udvari gyermek járgányok), szakmai könyvek, HHH gyermekek szociális hátrányának enyhítése feladatot (mesekönyvek, fejlesztő füzetek) tudtuk finanszírozni. A civil szervezetek működése támogatására kiírt (NEA-UN) pályázaton az alapítvány Ft-ot nyert a gondozónő bérére, valamint irodaszerekre. Több alkalommal kaptunk a református egyháztól fejlesztő játékokat, ruhaneműt ajándékba, melyeket nagy örömmel használnak gyermekeink.

5 A TÁMOP pályázat eredményeként udvari hintát és két db. rugós játékot fog kapni az intézmény. Az óvodapedagógusok részt vesznek szakmai továbbképzéseken a pályázat keretein belül. Az óvoda megfelelő üzemeltetéséhez szükséges dolgokat ily módon elő tudtuk teremteni, a megfelelő anyagi feltételek rendelkezésünkre álltak a nevelési évben, az intézmény fejlődni is tudott. b/ tárgyi erőforrások: Épületünk korszerű, nemrég újított, tágas, világos. Csoportszobáink, az iskolával közösen használt tornatermünk (Közösségi Ház nagyterme), megfelelő nagyságú gyermeköltözőnk, mellékhelyiségeink vannak. A belső burkolatok, esztétikusak. Elmondhatjuk, hogy óvodánk mind külső, mind belső részét tekintve teljesen megfelel a követelményeknek. A tavalyi nevelési év folyamán elkészült játszótéri játékok időszakos vizsgálatának eredménye szerint az udvaron több mozgásfejlesztő eszközünk szorul javításra. Sajnálatos módon mivel nem történt meg a Kombinált eszköz hintákkal és a Fa hajó játékunk felújítása, így azokat le kellett bontatni. A nyári időszakban a javítási munkákat el kell végezni. A nyár folyamán szükséges lesz még megoldani a tálalókonyha meszelését. A nevelő, személyiségfejlesztő munka eszközrendszere, a nevelési év folyamán fejlődött, gyarapodott. c/ humán erőforrások: A 16 fős vegyes életkorú gyermekcsoporttal két óvodapedagógus (fő állás, munkaidő: heti 27 óra-óvodavezető, heti 32 óra-beosztott óvodapedagógus), és egy dajka (fő állás, munkaidő: heti 40 óra) foglalkozik. A helyettesítő óvodapedagógus szerződése a nyár folyamán lejár, elköszön intézményünktől. Munkájával az alkalmazotti közösség meg volt elégedve, szakmai felkészültsége, több éves tapasztalata nagymértékben hozzájárult az éves nevelési feladatok megoldásához. A GYED-en lévő óvodapedagógus a következő nevelési évtől ( ) munkába áll, folytatja gyakornoki tevékenységét.

6 Óvónők: Unszorg Jánosné - német nemzetiségi óvodapedagógus óvodavezető Továbbképzések az év folyamán: től - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú tovább-képzési szak / 4 félév 1. félév/ Marancsik Lászlóné német nemzetiségi óvodapedagógus gyakornok Továbbképzések az év folyamán: augusztus Rém- DIFER 30 órás akkreditált továbbképzés szeptember 01-től szülési szabadságon. Ledniczkyné Vikker Viktória német nemzetiségi óvodapedagógus szeptember 01-től egy éves szerződéssel helyettesítő. Dajka: Fischer Istvánné - képesítése: dajka Héjasné Juhász Anna utazó logopédus heti 1 órában 5 gyermeket fejlesztett. Havasi Gyuláné az iskola fejlesztőpedagógusa heti egy órában nyújtott fejlesztést egy BTM-es gyermek számára. A Nevelési Tanácsadó vizsgálata szerint egy gyermekünk volt BTM-es. Kontroll vizsgálatra még nem kellett küldenünk. Egy gyermeket küldtünk a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz sajátos nevelési igény megállapítása céljából. A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egy gyermeket vitt nevelő szülőkhöz állami gondozásba óvodánkból az év folyamán.

7 Az egészséges életmód kialakítását, fenntartását szolgáló tevékenységek: /Az óvodát ellátó védőnő Recska Zoltánné az évi szűrővizsgálatot, biometriai mérést a gondozási terv szerint elvégezte. Több alkalommal jött a gyermekek fejét ellenőrizni, ha szükséges volt, segített az irtószer beszerzésében a rászoruló szülőknek. / A nyitó szülői értekezleten a házi orvos Dr. Pakuts Jutka előadást tartott az egészségvédelemről. 4. Az intézmény működésének jellemzői Az intézmény az FBÁMK 2007-ben jóváhagyott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzata alapján működik. Óvodánk a szakmai tevékenységét jóváhagyott egyéni program szerint végzi, mely több jól bevált program módszereit, és saját elképzeléseinket tükrözi. A programot 2010 nyarán dolgoztuk át, az új országos alapprogramnak, és a helyi aktualitásoknak megfelelően. Mivel megszűnik a Felső-Bácskai ÁMK, és óvodánk a község önálló óvodája lesz, így új intézményként a kötelező, működést meghatározó dokumentumokat meg kell alkotnunk. Az SZMSZ, a Házirend, és a Pedagógiai Program elkészítése folyamatban van. Intézményünk kollektívájának mérete (3 fő) magában rejti az információ áramlás gyorsaságát, könnyebbségét. Ilyen kis közösségben könnyen megoldható a munkatársi értekezlet, az aktuális dolgok gyakori megbeszélése. A pedagógiai munkát illetően folyamatos volt az eszmecsere a két óvónő között. Szakalkalmazotti értekezletet két alkalommal tartottunk. (nyitó-, záró értekezlet). Szülői értekezletet két alkalommal tartottunk (nyitó-, záró értekezlet). A kéttagú Szülői Szervezetre mindig számíthattunk. Sokat segítettek a programok szervezésében. Nevelés nélküli munkanapot nem vettünk igénybe. Az IMIP szerinti intézményi szintű értékelést elkészítettük. önértékelés vezetői értékelés munkatársi értékelés

8 A gyakornok harmadik évét (befejező szakasz) tervező gyakornoki program 2013 szeptemberétől folytatódik. (2012. szeptember-2013 szeptember - szülési szabadság, GYES) A gyakornok záró értékelésének időpontja március A nevelő-oktató munka feladatai Közösségi nevelés szocializáció a gyermekközösségben A kisebbek biztonságérzetének érdekében barátságos derűs légkört biztosítottunk. A csoport hagyományainak, sajátos arculatának kialakításában a gyerekek is részt vettek. Igyekeztünk elérni, hogy mindig az óvónő legyen a csoport irányítója, viszonya a közösségi értékekhez egyértelmű legyen. Mindezt próbáltuk cselekedeteikkel, szavainkkal kifejezni. Az azonosulás elősegíti a csoport közösséggé formálódását. Törekedtünk arra, hogy az óvónő magatartása legyen határozott, ugyan akkor barátságos, kommunikációja, bánásmódja modell értékű. Megértésre és toleranciára t ösztönöztük gyermekeinket, így segítve őket az egymás iránti tűrőképesség alakulásához. Többször lehetőséget teremtettünk arra, hogy a gyerek kielégíthesse társas szükségleteit, a különbözőségeket elfogadhassa, tiszteletben tarthassa. A kisebb gyerekekben tudatosodott, hogy csendet kell tartani, ha a nagyobbak közös tevékenységet végeznek. A játék során l megértőbbek lettek, nem akadályozták egymást a különböző tevékenységek során. Örültek egymás sikereinek, türelmesebbek lettek egymással szemben. Beszédnevelés beszédfejlesztés Gyermekeink beszédállapotának felmérési eredményei szerint fokozott feladatunk volt, a beszédnevelés, beszédfejlesztés. Óvodai nevelésünkben általános követelménynek tekintjük a nyelvi érintkezés alapvető formáinak kialakítását, a gyermek aktív bekapcsolódását a verbális tevékenységbe, illetve azok irányításába. Mindennapi tevékenységeinkbe beépítettük - a reggeli köszönéstől a délutáni hazamenetelig az alapvető udvariasság kommunikációs formák közvetítését. A kommunikációs képesség fejlesztésében nagy segítség volt az együttjátszás, mert a közös játék oldott légköre a gyerekben feloldja a gátlást, ezáltal élénk, kommunikatív kapcsolatba kerülnek egymással illetve a felnőttel. A játék szituációban újabb és újabb szavakkal gazdagítottuk a gyerekek szókincsét, ezáltal fokozódott beszédkedvük, javult beszédértésük. Kiscsoportosaink beszéde a fokozott egyéni fejlesztés hatására intenzíven fejlődött, és a nagyobb gyerekek beszédértése, a közlés figyelése pozitív irányba változott. A kisebbek beszédfejlődésére nagy hatást gyakoroltak a rövidebb, hosszabb mondókák, verses mesék a maguk ritmikájával, játékosságával.

9 Német nemzetiségi nevelés - fejlesztés Programunk szerinti feladatunk volt a német nyelvi nevelés, tovább fejlesztése. Az idei nevelési évben fokozott figyelmet fordítottunk a német nemzetiségi irodalom óvodai megjelenítésére. Több német nyelvű mesével megismertettük a gyerekeket, és a mesedramatizáció módszerét alkalmazva a produktív beszédet serkentettük. A megfelelő szemléltetés segítette a mesék megértését. A játékosság, a mesejátszás lehetősége miatt a gyermekeknek nem jelentett problémát a német nyelv produktív megjelenítése. Ezzel is törekedtünk arra, hogy a kétnyelvűség jelen legyen az egész nap folyamán, és eleget tegyünk az 50-50%-os nyelvi megoszlásnak. Egészséges életmód kialakítása testi nevelés, mozgásfejlesztés Játékidőben és a nap folyamán mozgásos játékokkal biztosítottuk a természetes mozgáskedv, mozgásigény kielégítését. Az egészséges életmódot erősítő tevékenységeknek - az egyéni szükségleteket figyelembe véve minden gyerek számára lehetőséget kerestünk. Ennek érdekében mozgásos játéktárunk felfrissítését, kibővítését elvégeztük. Terveztünk hosszabb túrákat a környéken, hogy gyermekeink kisebbek, és nagyobbak - állóképességét fejlesszük. A környező szántóföldeken, erdőkben többször kirándultunk, futóversenyeket rendeztünk. Nem ijedtünk meg a több mint 2 km-es sétáktól sem. 6. Szervezési feladatok A csoportszoba és az óvoda többi helyiségének dekorálása, a dekoráció, évszaknak megfelelő aktualizálása mindig időben megtörtént. Héjasné Juhász Anna logopédus októbertől májusig dolgozott óvodánkban. Heti egy órában összesen 5 gyermek fejlesztését végezte. A foglalkozások rendben zajlottak az év folyamán. A megváltozott igazgatási körülmények ellenére a következő nevelési évben is számítunk a munkájára. Egy gyermek (BTM tanulási zavarra veszélyeztetett heti egy óra) fejlesztését végezte a helyi általános iskola fejlesztőpedagógusa Havasi Gyuláné. A szakértői vélemény alapján nem kellett az idei évben még kontroll vizsgálatot kérnünk részére. Decemberben elköltözött.

10 Az idei nevelési évben újabb gyermek vizsgálatát kértük a Nevelési Tanácsadótól, illetve a Tan.Kép.Vizsg. bizottságtól. Szeptembertől az iskolában kezdi tanulmányait. A vizsgálat eredménye: SNI különleges bánásmódot igénylő gyermek (Nkt ) A fejlesztő pedagógus munkáját, ha a jogszabályok rendelkezései, a tanügyigazgatás jelenlegi formája engedik, az elkövetkezendő időben is igénybe szeretnénk venni. Szeptember 1-én nagycsoportosaink az iskolai évnyitó ünnepségen köszöntő műsort adtak hagyományainkhoz híven. Az ősz folyamán többször is voltunk almaszüret idején a közeli almáskertekben. Megnéztük, hogyan viszik traktorral az almát, böngésztük a leszüretelt fákról a rajta maradt termést, és elfogyasztottuk. Az ÁMK óvodapedagógusai számára tervezett továbbképzés óvodánk által történő megrendezésére nem került sor. A TÁMOP pályázat keretében tartandó jövőbeli továbbképzések megszervezését szívesen vállaljuk. Mindenszentek napján a háborús hősök emlékművénél, és a temetőben a katonák sírjánál gyújtottunk gyertyát. November 11-én Márton-napi felvonulást rendeztünk az iskolával közösen. Ehhez német dalokat tanultunk, hozzá való tánccal készültünk. A lampionos felvonulást követően elfogyasztottuk a szülők által készített libazsíros kenyeret a Tájház udvarán. Szép estét töltöttünk együtt. A közeli erdőkben több helyen van kökény bokor, a gyermekek szívesen mentek ősszel dércsípte kökényt szedni, kóstolni. Lehetőség nyílt szókincsbővítésre (fanyar, dér stb.) December 6-án nyílt nap keretében tartottuk a Mikulás ünnepet, ekkor kapták meg a gyerekek a mintegy Ft IPR támogatási összegből vásárolt új játékokat (óriás építő kocka készlet). Az ünnepségen a bölcsődések is jelen voltak. Sok szülő vendégeskedett ezen a napon óvodánkban. Az iskolával együtt rendeztük a karácsonyi ünnepet a szülők számára. A nagycsoportos, és középsős korú gyerekekkel, zenés játékkal (Gryllus Vilmos: Erdei pocsolya) készültünk. Az idei mézeskalácssütés minden gyermek számára nagy élményt jelentett. A megformázott, kisütött kalácsot mindenki haza vihette. A szülők egyre nehezedő anyagi körülményeire való tekintettel nem készítettünk eladásra szánt csomagokat.

11 Ebben az évben az idősek köszöntésének napján nem kérte az önkormányzat az óvodások részvételét az ünnepségen. Karácsonykor a nagyok ajándékkal kedveskedtek a kisebbeknek, majd bensőséges hangulatot teremtve körül ültük a fenyőfát, karácsonyi mesét mondva, zenélve töltöttük az időt. Hagyományos ötletbörze programunk keretén belül Nemesnádudvaron megismerkedhettünk a Mozgáskotta programmal. a program érdekes, számos testi fejlesztési lehetőséget kínál. A nagycsoportosok DIFER féle iskolaérettségi vizsgálatára februárban került sor. A vizsgálatot 2 gyermekkel végeztük, mindketten iskolába mennek szeptemberben. A februári farsangi bálra együtt készült a csoport, a német nemzetiségi kultúra dalait is felhasználó nyitó tánccal, kellékekkel (álarc, sapka, szemüveg). Mint minden évben, most is érdeklődéssel figyelhettük a sok színes jelmezt, szülők, vendégek, óvodai dolgozók együtt. A bálon megvendégeltük a bölcsődés korú piciket is. A márciusi versmondó napon jelen volt vendégként Bajusz Zsuzsanna leendő elsős tanítónő, és Szabó Kálmánné nyugdíjas óvónő. Minden versmondót ajándékkal jutalmaztunk. A március 15-i zászlóvonulás régóta hagyomány már a csoportban, ezen a napon a magunk által készített zászlókkal katonadalokat énekelve, verbunkos zenére táncolva köszöntjük a nemzeti ünnepet. Március 20-án az IKSZT-ben az iskolásokkal együtt részt vettünk egy bábelőadáson. A vajaspánkó c. előadást néztük meg. Nem került megrendezésre a Felső-Bácskai ÁMK óvodásainak Ovi-olimpiája Csávolyon. A Rémen tartandó nagycsoportos találkozó elmaradt. Az intézmények megszűnése, alakulása, a változások intenzitása nem engedte a gyermekrendezvények lebonyolítását. Május elején az iskolával közös ünnepség keretében köszöntöttük az édesanyákat. Kis-, és nagycsoportosok együtt szerepelhettek édesanyák, nagymamák előtt. Az évzáró ünnep lebonyolítására, a nagyok búcsúztatására május31-én került sor.

12 Június elején látogatóban voltak nálunk az első osztályos gyerekek. Német órájuk keretében mesét játszottak nekünk német nyelven majd a nagycsoportosok mutatták be a vendégeknek a Die kleine Maus sucht einen Freund mesét. Ezt követően óvódás kori emlékeiket felidézve nyelvi fejlesztő játékokat játszottunk velük együtt, német táncot, dalt tanítottunk nekik. Igyekszünk minden alkalmat megragadva mélyíteni az óvoda iskola kapcsolatát, könnyebbé tenni az óvoda-iskola átmenetet a gyerekek számára, és a német nemzetiségi nevelés, fejlesztést is segíteni. Gyermeknapon lovas kocsis kirándulás keretében ellátogattunk a szentgyörgyi erdőbe, ott eltöltöttünk egy délelőttöt lovas kocsikázással. Június 13-án részt vettünk a hajósi óvoda német nemzetiségi hete keretében zajló programon a hajósi óvodában. A meghívásuknak nagyon örültünk. A gyermekek német nyelvű műsorral kedveskedtek egymásnak. Gyalogtúrázni mentünk Hildre június elején. Az egészségre nevelés fontos részének tartjuk, hogy gyermekeink hosszabb gyalogos túrákat tegyenek. Június elején zajlott az iskolába menők iskolalátogatása. Gyermekeink a maguk készítette ajándékkal a kezükben vonultak az iskolába az első osztályosokhoz látogatóba. A tanítónő őket is tevékenykedtette az óra folyamán, nagyon aktív, ügyes volt minden leendő iskolás. Június 8-án az önkormányzat sikeres pályázata eredményeként az iskolásokkal együtt gyermeknapi rendezvényen vehettünk részt az IKSZT udvarán. A programok voltak: nemezelés, mézeskalács díszítés, zenés gyermekműsor, néptáncegyüttes előadása. A csoporttal június 27-én, Szegeden a Vadasparkban voltunk egész napos kiránduláson. A park sok látnivalót kínált a gyerekeknek. A legkisebbek kirándultatása meglehetősen körülményes dolog, évente ennél több kirándulásra, úgy gondoljuk őket illetően nincs is szükség. A kirándulás lebonyolításához köszönjük az önkormányzat és az óvodai alapítvány segítségét. Az óvodai nevelőmunkával, gyermekcsoporttal kapcsolatos dokumentumok voltak: - nevelési terv - szokás-szabályrendszer - felvételi és mulasztási napló - fejlődési napló - nevelési-, és programterv - heti terv

13 Munkaügyi dokumentumok voltak: - munkaköri leírások - jelenléti ív - óvodai törzskönyv - változás jelentő lap - értekezletek jegyzőkönyvei - rovatelszámoló lap - tálaló konyhai nyilvántartó lapok - munkavédelemmel kapcs. dok. 7. Hagyományok Gyermekek születés-, és névnapja virággal, gyertyával, kínálással, kívánságteljesítéssel, dallal. Márton napi lámpás felvonulás az iskolásokkal Mikulás ünnep élő Mikulással, szülők jelenlétével,új játékokkal Karácsonyfa körül ülése a bölcsődésekkel, hatalmas karácsonyfával Farsangi bál a bölcsődésekkel nyílt nap keretében szülőkkel Március 15-i zászlóvonulás katonadalokkal Versmondó nap a leendő tanítóval, sok ajándékkal Húsvéti tojásfestés Anyák napi ajándékkészítés Nemzeti összetartozás ünnepe június 4. Felnőttekkel Közös karácsony, ajándékozással Névnapok megünneplése 8. Kapcsolatok az ÁMK intézményeivel Általános iskola: Évnyitó az iskolában Közös Márton Nap Közös karácsonyköszöntés. Közös koszorúzás március 15-én Az elsős gyerekek látogatást tettek az óvodában. A leendő elsős tanítónő a versmondó napon jelen volt az óvodában. Közös Anyák Napja. Az iskolába menő gyerekek látogatást tettek az elsősöknél.

14 A DIFER vizsgálat fejlődési naplóját az iskola megkapta Közös Gyermeknap Óvodák: Ötletbörze Nemesnádudvaron Téma: Mozgáskotta program Csávoly - Ovi-Olimpia elmaradt. Rém nagycsoportos találkozó program megrendezésére nem került sor. A as nevelési év tartalmas, színes, tevékenységben gazdag nevelési évet jelentett az érsekhalmi óvoda alkalmazotti-, és gyermekközössége számára. Érsekhalma, június 10. Unszorg Jánosné óvodavezető

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1 OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1 Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Készítette: Unszorg Jánosné Marancsik Lászlóné Hatályos: 2013. 09. 01. Tartalomjegyzék Az óvoda adatai Települési helyzetkép I.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Napköziotthonos

Részletesebben

2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL Százszorszép Óvoda 2012-2013 Intézményi beszámoló SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. Tel./fax.: 54-430-096 Beszámoló A 2007-2008-as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Beszámoló a Százhalombattai Napsugár Óvoda 2012-2013-as nevelési évének szakmai munkájáról

Beszámoló a Százhalombattai Napsugár Óvoda 2012-2013-as nevelési évének szakmai munkájáról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u.50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 e-mail: napsugar@mail.battanet.hu www.napsugar.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény Beszámoló

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

I. Intézményi minőségpolitika

I. Intézményi minőségpolitika I. Intézményi minőségpolitika Fenntartói elvárásokhoz igazodó pedagógiai és szervezeti minőségcélok 1.Az óvodára jellemző nevelési eredményeket és hatékony módszereket őrizzék meg kiemelt nevelési területeknek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL STATISZTIKA Az óvoda (fennállása óta először) önálló intézményként, Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde néven működik. Férőhelyek száma:

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 1 ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2014/2015 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Foglalkoztatottak száma intézményünkben: 11 fő ( 10 fő óvoda, 1 fő családi

Részletesebben

2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501 / Fax: 06-23/350-932 MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA beszámolója

CSICSERGŐ ÓVODA beszámolója A Csicsergő Óvoda beszámolója a 2009/10-es nevelési évről CSICSERGŐ ÓVODA beszámolója a 2009/10-es nevelési évről és az IMIP megvalósulásáról Készítette: Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető 2010. augusztus

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben