as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012-13-as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Érsekhalmi Tagintézménye 6348 Érsekhalma Dózsa Gy. u as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény vezetője: Unszorg Jánosné Kelt: június 10.

2 Tartalom 1. Jogi alapok 2. Az intézmény általános bemutatása 3. Feltételrendszer a/ anyagi feltételek b/ tárgyi erőforrások c/ humán erőforrások 4. Az intézmény működésének jellemzői 5. A nevelő-oktató munka feladatai 6. Szervezési feladatok 7. Hagyományok 8. Kapcsolatok az ÁMK intézményeivel

3 1. Jogi alapok évi LXXIX. Közoktatási Törvény 40. (10) (11) bekezdés évi LXXIX. Közoktatási Törvény 103. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2011. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az intézmény működését, és pedagógiai tevékenységét befolyásoló dokumentumok (SZMSZ, OAP, HOP, A nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei, IMIP) Az óvoda elfogadott évi nevelési terve 2. Az intézmény általános bemutatása Óvodánk 2013.június 30-ig a Felső-Bácskai ÁMK tagintézménye július 1-től az önkormányzat által működtetett önálló óvoda leszünk. Nevünk: Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda. Érsekhalma község egyetlen vegyes életkorú csoporttal rendelkező német nemzetiségi nevelést is végző óvodája a település vonzáskörzetében élő összes óvodás korú gyermeket ellátja. Igyekszünk a falu társadalmi életébe aktívan bekapcsolódni. Óvodánk működését segíti az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány. Az alapítvány továbbra is üzemeltet egy 7 férőhelyes családi napközit. Az intézmény ellátási szerződést kötött az önkormányzattal. Az alapítvány alkalmazásában egy családi napközi vezető 7 bölcsődés korú gyermek gondozását, nevelését, fejlesztését végzi. A napközi csoportszobája az óvoda épületén belül található, a mellékhelyiségeket, udvart, tornatermet közösen használjuk. Az óvodai dajka munkaköri leírása szerint a napközi vezető tevékenységét segíti. Az óvodai ünnepeken a kis bölcsődés korú gyermekek is részt vesznek, óvodásoktól ajándékot kapnak. Így ismerkedhetnek azzal az intézménnyel ahová kerülni fognak. Óvodásaink szociális nevelésére jó hatással van a kicsik jelenléte, így tanulhatnak vigyázni sokkal kisebb társaikra (udvaron, mosdóban, öltözőben). Az idei nevelési évben 16 óvodás és 7 fő családi napközis gyermeket látott el az intézmény. A létszámok korosztályonkénti megoszlása: Iskolába menő nagycsoportos 2 fő Középsőcsoportos korú 6 fő Kis- illetve mini csoportos korú 7 fő (4+3 fő megoszlásban) Szoros együttműködésben dolgozunk az általános iskolával, annak alapítványával (Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány), továbbá az Együtt Érsekhalmáért Egyesülettel. Az önkormányzat képviselő testülete minden segítséget megad a működésünkhöz. Továbbá sok anyagi, és eszmei segítséget kapunk nevelő munkánkhoz a környék vállalkozóitól, a családoktól.

4 Az ÁMK alapító okiratában megfogalmazott alaptevékenységeink, szakfeladataink a nevelési év folyamán nem változtak. A 2009 szeptemberében elkészült IMIP szerint végezzük a munkánkat. A gyermekcsoport összetétele úgy alakult, hogy a halmozottan hátrányos gyermekek száma az idei nevelési évben is meghaladja az összlétszám 15%-át, így intézményünk tovább folytatja az IPR-t. 3. Feltételrendszer a/ anyagi feltételek: Az intézmény fenntartója a Felső-Bácskai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa. A 16 fős vegyes életkorú gyermekcsoporttal két óvodapedagógus (fő állás, munkaidő: heti 27 óra-óvodavezető, heti 32 óra-beosztott óvodapedagógus), és egy dajka (fő állás, munkaidő: heti 40 óra) foglalkozik. Segítséget nyújt a fenntartásban az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány, melynek feladata, hogy a nevelő tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosítását elősegítse, az óvodai nevelés megfelelő és veszély nélküli környezetének fenntartását elősegítse, a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez hozzájáruljon. A korábbi évek tapasztalatai alapján az idei évben is számítunk mintegy 45 ezer Ft APEH által kiutalt szja. 1% támogatásra. Ebben az évben az alapítvány hozzájárulásával Szegeden voltunk a Vadasparkban kirándulni. Az idén sajnos nem sikerült LEADER (Civil szervezetek fejlesztése) pályázatot benyújtanunk. Így a tálalókonyha felújítása elmarad, és a gyermek étkészlet cseréjét is más anyagi forrásból kell finanszírozni. Az IPR programnak köszönhetően ebben az évben Ft támogatást kaptunk. Ezen összegből pedagógiai tevékenység megvalósításához szükséges eszközök vásárlása, fejlesztő játékok (óriás méretű építőkocka készlet, udvari gyermek járgányok), szakmai könyvek, HHH gyermekek szociális hátrányának enyhítése feladatot (mesekönyvek, fejlesztő füzetek) tudtuk finanszírozni. A civil szervezetek működése támogatására kiírt (NEA-UN) pályázaton az alapítvány Ft-ot nyert a gondozónő bérére, valamint irodaszerekre. Több alkalommal kaptunk a református egyháztól fejlesztő játékokat, ruhaneműt ajándékba, melyeket nagy örömmel használnak gyermekeink.

5 A TÁMOP pályázat eredményeként udvari hintát és két db. rugós játékot fog kapni az intézmény. Az óvodapedagógusok részt vesznek szakmai továbbképzéseken a pályázat keretein belül. Az óvoda megfelelő üzemeltetéséhez szükséges dolgokat ily módon elő tudtuk teremteni, a megfelelő anyagi feltételek rendelkezésünkre álltak a nevelési évben, az intézmény fejlődni is tudott. b/ tárgyi erőforrások: Épületünk korszerű, nemrég újított, tágas, világos. Csoportszobáink, az iskolával közösen használt tornatermünk (Közösségi Ház nagyterme), megfelelő nagyságú gyermeköltözőnk, mellékhelyiségeink vannak. A belső burkolatok, esztétikusak. Elmondhatjuk, hogy óvodánk mind külső, mind belső részét tekintve teljesen megfelel a követelményeknek. A tavalyi nevelési év folyamán elkészült játszótéri játékok időszakos vizsgálatának eredménye szerint az udvaron több mozgásfejlesztő eszközünk szorul javításra. Sajnálatos módon mivel nem történt meg a Kombinált eszköz hintákkal és a Fa hajó játékunk felújítása, így azokat le kellett bontatni. A nyári időszakban a javítási munkákat el kell végezni. A nyár folyamán szükséges lesz még megoldani a tálalókonyha meszelését. A nevelő, személyiségfejlesztő munka eszközrendszere, a nevelési év folyamán fejlődött, gyarapodott. c/ humán erőforrások: A 16 fős vegyes életkorú gyermekcsoporttal két óvodapedagógus (fő állás, munkaidő: heti 27 óra-óvodavezető, heti 32 óra-beosztott óvodapedagógus), és egy dajka (fő állás, munkaidő: heti 40 óra) foglalkozik. A helyettesítő óvodapedagógus szerződése a nyár folyamán lejár, elköszön intézményünktől. Munkájával az alkalmazotti közösség meg volt elégedve, szakmai felkészültsége, több éves tapasztalata nagymértékben hozzájárult az éves nevelési feladatok megoldásához. A GYED-en lévő óvodapedagógus a következő nevelési évtől ( ) munkába áll, folytatja gyakornoki tevékenységét.

6 Óvónők: Unszorg Jánosné - német nemzetiségi óvodapedagógus óvodavezető Továbbképzések az év folyamán: től - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú tovább-képzési szak / 4 félév 1. félév/ Marancsik Lászlóné német nemzetiségi óvodapedagógus gyakornok Továbbképzések az év folyamán: augusztus Rém- DIFER 30 órás akkreditált továbbképzés szeptember 01-től szülési szabadságon. Ledniczkyné Vikker Viktória német nemzetiségi óvodapedagógus szeptember 01-től egy éves szerződéssel helyettesítő. Dajka: Fischer Istvánné - képesítése: dajka Héjasné Juhász Anna utazó logopédus heti 1 órában 5 gyermeket fejlesztett. Havasi Gyuláné az iskola fejlesztőpedagógusa heti egy órában nyújtott fejlesztést egy BTM-es gyermek számára. A Nevelési Tanácsadó vizsgálata szerint egy gyermekünk volt BTM-es. Kontroll vizsgálatra még nem kellett küldenünk. Egy gyermeket küldtünk a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz sajátos nevelési igény megállapítása céljából. A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egy gyermeket vitt nevelő szülőkhöz állami gondozásba óvodánkból az év folyamán.

7 Az egészséges életmód kialakítását, fenntartását szolgáló tevékenységek: /Az óvodát ellátó védőnő Recska Zoltánné az évi szűrővizsgálatot, biometriai mérést a gondozási terv szerint elvégezte. Több alkalommal jött a gyermekek fejét ellenőrizni, ha szükséges volt, segített az irtószer beszerzésében a rászoruló szülőknek. / A nyitó szülői értekezleten a házi orvos Dr. Pakuts Jutka előadást tartott az egészségvédelemről. 4. Az intézmény működésének jellemzői Az intézmény az FBÁMK 2007-ben jóváhagyott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzata alapján működik. Óvodánk a szakmai tevékenységét jóváhagyott egyéni program szerint végzi, mely több jól bevált program módszereit, és saját elképzeléseinket tükrözi. A programot 2010 nyarán dolgoztuk át, az új országos alapprogramnak, és a helyi aktualitásoknak megfelelően. Mivel megszűnik a Felső-Bácskai ÁMK, és óvodánk a község önálló óvodája lesz, így új intézményként a kötelező, működést meghatározó dokumentumokat meg kell alkotnunk. Az SZMSZ, a Házirend, és a Pedagógiai Program elkészítése folyamatban van. Intézményünk kollektívájának mérete (3 fő) magában rejti az információ áramlás gyorsaságát, könnyebbségét. Ilyen kis közösségben könnyen megoldható a munkatársi értekezlet, az aktuális dolgok gyakori megbeszélése. A pedagógiai munkát illetően folyamatos volt az eszmecsere a két óvónő között. Szakalkalmazotti értekezletet két alkalommal tartottunk. (nyitó-, záró értekezlet). Szülői értekezletet két alkalommal tartottunk (nyitó-, záró értekezlet). A kéttagú Szülői Szervezetre mindig számíthattunk. Sokat segítettek a programok szervezésében. Nevelés nélküli munkanapot nem vettünk igénybe. Az IMIP szerinti intézményi szintű értékelést elkészítettük. önértékelés vezetői értékelés munkatársi értékelés

8 A gyakornok harmadik évét (befejező szakasz) tervező gyakornoki program 2013 szeptemberétől folytatódik. (2012. szeptember-2013 szeptember - szülési szabadság, GYES) A gyakornok záró értékelésének időpontja március A nevelő-oktató munka feladatai Közösségi nevelés szocializáció a gyermekközösségben A kisebbek biztonságérzetének érdekében barátságos derűs légkört biztosítottunk. A csoport hagyományainak, sajátos arculatának kialakításában a gyerekek is részt vettek. Igyekeztünk elérni, hogy mindig az óvónő legyen a csoport irányítója, viszonya a közösségi értékekhez egyértelmű legyen. Mindezt próbáltuk cselekedeteikkel, szavainkkal kifejezni. Az azonosulás elősegíti a csoport közösséggé formálódását. Törekedtünk arra, hogy az óvónő magatartása legyen határozott, ugyan akkor barátságos, kommunikációja, bánásmódja modell értékű. Megértésre és toleranciára t ösztönöztük gyermekeinket, így segítve őket az egymás iránti tűrőképesség alakulásához. Többször lehetőséget teremtettünk arra, hogy a gyerek kielégíthesse társas szükségleteit, a különbözőségeket elfogadhassa, tiszteletben tarthassa. A kisebb gyerekekben tudatosodott, hogy csendet kell tartani, ha a nagyobbak közös tevékenységet végeznek. A játék során l megértőbbek lettek, nem akadályozták egymást a különböző tevékenységek során. Örültek egymás sikereinek, türelmesebbek lettek egymással szemben. Beszédnevelés beszédfejlesztés Gyermekeink beszédállapotának felmérési eredményei szerint fokozott feladatunk volt, a beszédnevelés, beszédfejlesztés. Óvodai nevelésünkben általános követelménynek tekintjük a nyelvi érintkezés alapvető formáinak kialakítását, a gyermek aktív bekapcsolódását a verbális tevékenységbe, illetve azok irányításába. Mindennapi tevékenységeinkbe beépítettük - a reggeli köszönéstől a délutáni hazamenetelig az alapvető udvariasság kommunikációs formák közvetítését. A kommunikációs képesség fejlesztésében nagy segítség volt az együttjátszás, mert a közös játék oldott légköre a gyerekben feloldja a gátlást, ezáltal élénk, kommunikatív kapcsolatba kerülnek egymással illetve a felnőttel. A játék szituációban újabb és újabb szavakkal gazdagítottuk a gyerekek szókincsét, ezáltal fokozódott beszédkedvük, javult beszédértésük. Kiscsoportosaink beszéde a fokozott egyéni fejlesztés hatására intenzíven fejlődött, és a nagyobb gyerekek beszédértése, a közlés figyelése pozitív irányba változott. A kisebbek beszédfejlődésére nagy hatást gyakoroltak a rövidebb, hosszabb mondókák, verses mesék a maguk ritmikájával, játékosságával.

9 Német nemzetiségi nevelés - fejlesztés Programunk szerinti feladatunk volt a német nyelvi nevelés, tovább fejlesztése. Az idei nevelési évben fokozott figyelmet fordítottunk a német nemzetiségi irodalom óvodai megjelenítésére. Több német nyelvű mesével megismertettük a gyerekeket, és a mesedramatizáció módszerét alkalmazva a produktív beszédet serkentettük. A megfelelő szemléltetés segítette a mesék megértését. A játékosság, a mesejátszás lehetősége miatt a gyermekeknek nem jelentett problémát a német nyelv produktív megjelenítése. Ezzel is törekedtünk arra, hogy a kétnyelvűség jelen legyen az egész nap folyamán, és eleget tegyünk az 50-50%-os nyelvi megoszlásnak. Egészséges életmód kialakítása testi nevelés, mozgásfejlesztés Játékidőben és a nap folyamán mozgásos játékokkal biztosítottuk a természetes mozgáskedv, mozgásigény kielégítését. Az egészséges életmódot erősítő tevékenységeknek - az egyéni szükségleteket figyelembe véve minden gyerek számára lehetőséget kerestünk. Ennek érdekében mozgásos játéktárunk felfrissítését, kibővítését elvégeztük. Terveztünk hosszabb túrákat a környéken, hogy gyermekeink kisebbek, és nagyobbak - állóképességét fejlesszük. A környező szántóföldeken, erdőkben többször kirándultunk, futóversenyeket rendeztünk. Nem ijedtünk meg a több mint 2 km-es sétáktól sem. 6. Szervezési feladatok A csoportszoba és az óvoda többi helyiségének dekorálása, a dekoráció, évszaknak megfelelő aktualizálása mindig időben megtörtént. Héjasné Juhász Anna logopédus októbertől májusig dolgozott óvodánkban. Heti egy órában összesen 5 gyermek fejlesztését végezte. A foglalkozások rendben zajlottak az év folyamán. A megváltozott igazgatási körülmények ellenére a következő nevelési évben is számítunk a munkájára. Egy gyermek (BTM tanulási zavarra veszélyeztetett heti egy óra) fejlesztését végezte a helyi általános iskola fejlesztőpedagógusa Havasi Gyuláné. A szakértői vélemény alapján nem kellett az idei évben még kontroll vizsgálatot kérnünk részére. Decemberben elköltözött.

10 Az idei nevelési évben újabb gyermek vizsgálatát kértük a Nevelési Tanácsadótól, illetve a Tan.Kép.Vizsg. bizottságtól. Szeptembertől az iskolában kezdi tanulmányait. A vizsgálat eredménye: SNI különleges bánásmódot igénylő gyermek (Nkt ) A fejlesztő pedagógus munkáját, ha a jogszabályok rendelkezései, a tanügyigazgatás jelenlegi formája engedik, az elkövetkezendő időben is igénybe szeretnénk venni. Szeptember 1-én nagycsoportosaink az iskolai évnyitó ünnepségen köszöntő műsort adtak hagyományainkhoz híven. Az ősz folyamán többször is voltunk almaszüret idején a közeli almáskertekben. Megnéztük, hogyan viszik traktorral az almát, böngésztük a leszüretelt fákról a rajta maradt termést, és elfogyasztottuk. Az ÁMK óvodapedagógusai számára tervezett továbbképzés óvodánk által történő megrendezésére nem került sor. A TÁMOP pályázat keretében tartandó jövőbeli továbbképzések megszervezését szívesen vállaljuk. Mindenszentek napján a háborús hősök emlékművénél, és a temetőben a katonák sírjánál gyújtottunk gyertyát. November 11-én Márton-napi felvonulást rendeztünk az iskolával közösen. Ehhez német dalokat tanultunk, hozzá való tánccal készültünk. A lampionos felvonulást követően elfogyasztottuk a szülők által készített libazsíros kenyeret a Tájház udvarán. Szép estét töltöttünk együtt. A közeli erdőkben több helyen van kökény bokor, a gyermekek szívesen mentek ősszel dércsípte kökényt szedni, kóstolni. Lehetőség nyílt szókincsbővítésre (fanyar, dér stb.) December 6-án nyílt nap keretében tartottuk a Mikulás ünnepet, ekkor kapták meg a gyerekek a mintegy Ft IPR támogatási összegből vásárolt új játékokat (óriás építő kocka készlet). Az ünnepségen a bölcsődések is jelen voltak. Sok szülő vendégeskedett ezen a napon óvodánkban. Az iskolával együtt rendeztük a karácsonyi ünnepet a szülők számára. A nagycsoportos, és középsős korú gyerekekkel, zenés játékkal (Gryllus Vilmos: Erdei pocsolya) készültünk. Az idei mézeskalácssütés minden gyermek számára nagy élményt jelentett. A megformázott, kisütött kalácsot mindenki haza vihette. A szülők egyre nehezedő anyagi körülményeire való tekintettel nem készítettünk eladásra szánt csomagokat.

11 Ebben az évben az idősek köszöntésének napján nem kérte az önkormányzat az óvodások részvételét az ünnepségen. Karácsonykor a nagyok ajándékkal kedveskedtek a kisebbeknek, majd bensőséges hangulatot teremtve körül ültük a fenyőfát, karácsonyi mesét mondva, zenélve töltöttük az időt. Hagyományos ötletbörze programunk keretén belül Nemesnádudvaron megismerkedhettünk a Mozgáskotta programmal. a program érdekes, számos testi fejlesztési lehetőséget kínál. A nagycsoportosok DIFER féle iskolaérettségi vizsgálatára februárban került sor. A vizsgálatot 2 gyermekkel végeztük, mindketten iskolába mennek szeptemberben. A februári farsangi bálra együtt készült a csoport, a német nemzetiségi kultúra dalait is felhasználó nyitó tánccal, kellékekkel (álarc, sapka, szemüveg). Mint minden évben, most is érdeklődéssel figyelhettük a sok színes jelmezt, szülők, vendégek, óvodai dolgozók együtt. A bálon megvendégeltük a bölcsődés korú piciket is. A márciusi versmondó napon jelen volt vendégként Bajusz Zsuzsanna leendő elsős tanítónő, és Szabó Kálmánné nyugdíjas óvónő. Minden versmondót ajándékkal jutalmaztunk. A március 15-i zászlóvonulás régóta hagyomány már a csoportban, ezen a napon a magunk által készített zászlókkal katonadalokat énekelve, verbunkos zenére táncolva köszöntjük a nemzeti ünnepet. Március 20-án az IKSZT-ben az iskolásokkal együtt részt vettünk egy bábelőadáson. A vajaspánkó c. előadást néztük meg. Nem került megrendezésre a Felső-Bácskai ÁMK óvodásainak Ovi-olimpiája Csávolyon. A Rémen tartandó nagycsoportos találkozó elmaradt. Az intézmények megszűnése, alakulása, a változások intenzitása nem engedte a gyermekrendezvények lebonyolítását. Május elején az iskolával közös ünnepség keretében köszöntöttük az édesanyákat. Kis-, és nagycsoportosok együtt szerepelhettek édesanyák, nagymamák előtt. Az évzáró ünnep lebonyolítására, a nagyok búcsúztatására május31-én került sor.

12 Június elején látogatóban voltak nálunk az első osztályos gyerekek. Német órájuk keretében mesét játszottak nekünk német nyelven majd a nagycsoportosok mutatták be a vendégeknek a Die kleine Maus sucht einen Freund mesét. Ezt követően óvódás kori emlékeiket felidézve nyelvi fejlesztő játékokat játszottunk velük együtt, német táncot, dalt tanítottunk nekik. Igyekszünk minden alkalmat megragadva mélyíteni az óvoda iskola kapcsolatát, könnyebbé tenni az óvoda-iskola átmenetet a gyerekek számára, és a német nemzetiségi nevelés, fejlesztést is segíteni. Gyermeknapon lovas kocsis kirándulás keretében ellátogattunk a szentgyörgyi erdőbe, ott eltöltöttünk egy délelőttöt lovas kocsikázással. Június 13-án részt vettünk a hajósi óvoda német nemzetiségi hete keretében zajló programon a hajósi óvodában. A meghívásuknak nagyon örültünk. A gyermekek német nyelvű műsorral kedveskedtek egymásnak. Gyalogtúrázni mentünk Hildre június elején. Az egészségre nevelés fontos részének tartjuk, hogy gyermekeink hosszabb gyalogos túrákat tegyenek. Június elején zajlott az iskolába menők iskolalátogatása. Gyermekeink a maguk készítette ajándékkal a kezükben vonultak az iskolába az első osztályosokhoz látogatóba. A tanítónő őket is tevékenykedtette az óra folyamán, nagyon aktív, ügyes volt minden leendő iskolás. Június 8-án az önkormányzat sikeres pályázata eredményeként az iskolásokkal együtt gyermeknapi rendezvényen vehettünk részt az IKSZT udvarán. A programok voltak: nemezelés, mézeskalács díszítés, zenés gyermekműsor, néptáncegyüttes előadása. A csoporttal június 27-én, Szegeden a Vadasparkban voltunk egész napos kiránduláson. A park sok látnivalót kínált a gyerekeknek. A legkisebbek kirándultatása meglehetősen körülményes dolog, évente ennél több kirándulásra, úgy gondoljuk őket illetően nincs is szükség. A kirándulás lebonyolításához köszönjük az önkormányzat és az óvodai alapítvány segítségét. Az óvodai nevelőmunkával, gyermekcsoporttal kapcsolatos dokumentumok voltak: - nevelési terv - szokás-szabályrendszer - felvételi és mulasztási napló - fejlődési napló - nevelési-, és programterv - heti terv

13 Munkaügyi dokumentumok voltak: - munkaköri leírások - jelenléti ív - óvodai törzskönyv - változás jelentő lap - értekezletek jegyzőkönyvei - rovatelszámoló lap - tálaló konyhai nyilvántartó lapok - munkavédelemmel kapcs. dok. 7. Hagyományok Gyermekek születés-, és névnapja virággal, gyertyával, kínálással, kívánságteljesítéssel, dallal. Márton napi lámpás felvonulás az iskolásokkal Mikulás ünnep élő Mikulással, szülők jelenlétével,új játékokkal Karácsonyfa körül ülése a bölcsődésekkel, hatalmas karácsonyfával Farsangi bál a bölcsődésekkel nyílt nap keretében szülőkkel Március 15-i zászlóvonulás katonadalokkal Versmondó nap a leendő tanítóval, sok ajándékkal Húsvéti tojásfestés Anyák napi ajándékkészítés Nemzeti összetartozás ünnepe június 4. Felnőttekkel Közös karácsony, ajándékozással Névnapok megünneplése 8. Kapcsolatok az ÁMK intézményeivel Általános iskola: Évnyitó az iskolában Közös Márton Nap Közös karácsonyköszöntés. Közös koszorúzás március 15-én Az elsős gyerekek látogatást tettek az óvodában. A leendő elsős tanítónő a versmondó napon jelen volt az óvodában. Közös Anyák Napja. Az iskolába menő gyerekek látogatást tettek az elsősöknél.

14 A DIFER vizsgálat fejlődési naplóját az iskola megkapta Közös Gyermeknap Óvodák: Ötletbörze Nemesnádudvaron Téma: Mozgáskotta program Csávoly - Ovi-Olimpia elmaradt. Rém nagycsoportos találkozó program megrendezésére nem került sor. A as nevelési év tartalmas, színes, tevékenységben gazdag nevelési évet jelentett az érsekhalmi óvoda alkalmazotti-, és gyermekközössége számára. Érsekhalma, június 10. Unszorg Jánosné óvodavezető

Deli Ferenc iskolaigazgató kezdeményezésére alapított a faluban óvodát a Hajósi Nagyközségi Tanács.

Deli Ferenc iskolaigazgató kezdeményezésére alapított a faluban óvodát a Hajósi Nagyközségi Tanács. I. Elérhetőségeink: Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda 6348 Érsekhalma, Dózsa Gy. u. 1. Tel.: 06/78 548 020 06/30-475 5278 E-mail: mariann.un@gmail.com 1. Óvoda története Az érsekhalmi óvoda alapításának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2011-2012-es nevelési év működéséről Kt. 24. 1. Óvoda: Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

2014. november 4. Budapest, OHPI PÉM. Szabadi Edit pedagógiai előadó

2014. november 4. Budapest, OHPI PÉM. Szabadi Edit pedagógiai előadó 2014. november 4. Budapest, OHPI PÉM Szabadi Edit pedagógiai előadó Hajdúböszörmény- a szülővárosom Hajdúböszörmény - ahol családommal együtt élek Indíttatásom Példaképem az édesanyám Elfogadom az összes

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

2014 / 2015-as tanév értékelése

2014 / 2015-as tanév értékelése 2014 / 2015-as tanév értékelése A 2014 15 ös tanévre való felkészülés izgalmakkal sok munkával kezdődött. Befejeződött az intézmény teljes körű felújítása, és a nyár végén ismét elfoglalhattuk az immár

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig 1 BESZÁMOLÓ A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető 2 Ezen beszámolómmal intézményünk 2008. 09.01-től

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben