as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012-13-as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Érsekhalmi Tagintézménye 6348 Érsekhalma Dózsa Gy. u as nevelési év BESZÁMOLÓ-ÉRTÉKELÉS Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény vezetője: Unszorg Jánosné Kelt: június 10.

2 Tartalom 1. Jogi alapok 2. Az intézmény általános bemutatása 3. Feltételrendszer a/ anyagi feltételek b/ tárgyi erőforrások c/ humán erőforrások 4. Az intézmény működésének jellemzői 5. A nevelő-oktató munka feladatai 6. Szervezési feladatok 7. Hagyományok 8. Kapcsolatok az ÁMK intézményeivel

3 1. Jogi alapok évi LXXIX. Közoktatási Törvény 40. (10) (11) bekezdés évi LXXIX. Közoktatási Törvény 103. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2011. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az intézmény működését, és pedagógiai tevékenységét befolyásoló dokumentumok (SZMSZ, OAP, HOP, A nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei, IMIP) Az óvoda elfogadott évi nevelési terve 2. Az intézmény általános bemutatása Óvodánk 2013.június 30-ig a Felső-Bácskai ÁMK tagintézménye július 1-től az önkormányzat által működtetett önálló óvoda leszünk. Nevünk: Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda. Érsekhalma község egyetlen vegyes életkorú csoporttal rendelkező német nemzetiségi nevelést is végző óvodája a település vonzáskörzetében élő összes óvodás korú gyermeket ellátja. Igyekszünk a falu társadalmi életébe aktívan bekapcsolódni. Óvodánk működését segíti az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány. Az alapítvány továbbra is üzemeltet egy 7 férőhelyes családi napközit. Az intézmény ellátási szerződést kötött az önkormányzattal. Az alapítvány alkalmazásában egy családi napközi vezető 7 bölcsődés korú gyermek gondozását, nevelését, fejlesztését végzi. A napközi csoportszobája az óvoda épületén belül található, a mellékhelyiségeket, udvart, tornatermet közösen használjuk. Az óvodai dajka munkaköri leírása szerint a napközi vezető tevékenységét segíti. Az óvodai ünnepeken a kis bölcsődés korú gyermekek is részt vesznek, óvodásoktól ajándékot kapnak. Így ismerkedhetnek azzal az intézménnyel ahová kerülni fognak. Óvodásaink szociális nevelésére jó hatással van a kicsik jelenléte, így tanulhatnak vigyázni sokkal kisebb társaikra (udvaron, mosdóban, öltözőben). Az idei nevelési évben 16 óvodás és 7 fő családi napközis gyermeket látott el az intézmény. A létszámok korosztályonkénti megoszlása: Iskolába menő nagycsoportos 2 fő Középsőcsoportos korú 6 fő Kis- illetve mini csoportos korú 7 fő (4+3 fő megoszlásban) Szoros együttműködésben dolgozunk az általános iskolával, annak alapítványával (Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány), továbbá az Együtt Érsekhalmáért Egyesülettel. Az önkormányzat képviselő testülete minden segítséget megad a működésünkhöz. Továbbá sok anyagi, és eszmei segítséget kapunk nevelő munkánkhoz a környék vállalkozóitól, a családoktól.

4 Az ÁMK alapító okiratában megfogalmazott alaptevékenységeink, szakfeladataink a nevelési év folyamán nem változtak. A 2009 szeptemberében elkészült IMIP szerint végezzük a munkánkat. A gyermekcsoport összetétele úgy alakult, hogy a halmozottan hátrányos gyermekek száma az idei nevelési évben is meghaladja az összlétszám 15%-át, így intézményünk tovább folytatja az IPR-t. 3. Feltételrendszer a/ anyagi feltételek: Az intézmény fenntartója a Felső-Bácskai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa. A 16 fős vegyes életkorú gyermekcsoporttal két óvodapedagógus (fő állás, munkaidő: heti 27 óra-óvodavezető, heti 32 óra-beosztott óvodapedagógus), és egy dajka (fő állás, munkaidő: heti 40 óra) foglalkozik. Segítséget nyújt a fenntartásban az Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány, melynek feladata, hogy a nevelő tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosítását elősegítse, az óvodai nevelés megfelelő és veszély nélküli környezetének fenntartását elősegítse, a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez hozzájáruljon. A korábbi évek tapasztalatai alapján az idei évben is számítunk mintegy 45 ezer Ft APEH által kiutalt szja. 1% támogatásra. Ebben az évben az alapítvány hozzájárulásával Szegeden voltunk a Vadasparkban kirándulni. Az idén sajnos nem sikerült LEADER (Civil szervezetek fejlesztése) pályázatot benyújtanunk. Így a tálalókonyha felújítása elmarad, és a gyermek étkészlet cseréjét is más anyagi forrásból kell finanszírozni. Az IPR programnak köszönhetően ebben az évben Ft támogatást kaptunk. Ezen összegből pedagógiai tevékenység megvalósításához szükséges eszközök vásárlása, fejlesztő játékok (óriás méretű építőkocka készlet, udvari gyermek járgányok), szakmai könyvek, HHH gyermekek szociális hátrányának enyhítése feladatot (mesekönyvek, fejlesztő füzetek) tudtuk finanszírozni. A civil szervezetek működése támogatására kiírt (NEA-UN) pályázaton az alapítvány Ft-ot nyert a gondozónő bérére, valamint irodaszerekre. Több alkalommal kaptunk a református egyháztól fejlesztő játékokat, ruhaneműt ajándékba, melyeket nagy örömmel használnak gyermekeink.

5 A TÁMOP pályázat eredményeként udvari hintát és két db. rugós játékot fog kapni az intézmény. Az óvodapedagógusok részt vesznek szakmai továbbképzéseken a pályázat keretein belül. Az óvoda megfelelő üzemeltetéséhez szükséges dolgokat ily módon elő tudtuk teremteni, a megfelelő anyagi feltételek rendelkezésünkre álltak a nevelési évben, az intézmény fejlődni is tudott. b/ tárgyi erőforrások: Épületünk korszerű, nemrég újított, tágas, világos. Csoportszobáink, az iskolával közösen használt tornatermünk (Közösségi Ház nagyterme), megfelelő nagyságú gyermeköltözőnk, mellékhelyiségeink vannak. A belső burkolatok, esztétikusak. Elmondhatjuk, hogy óvodánk mind külső, mind belső részét tekintve teljesen megfelel a követelményeknek. A tavalyi nevelési év folyamán elkészült játszótéri játékok időszakos vizsgálatának eredménye szerint az udvaron több mozgásfejlesztő eszközünk szorul javításra. Sajnálatos módon mivel nem történt meg a Kombinált eszköz hintákkal és a Fa hajó játékunk felújítása, így azokat le kellett bontatni. A nyári időszakban a javítási munkákat el kell végezni. A nyár folyamán szükséges lesz még megoldani a tálalókonyha meszelését. A nevelő, személyiségfejlesztő munka eszközrendszere, a nevelési év folyamán fejlődött, gyarapodott. c/ humán erőforrások: A 16 fős vegyes életkorú gyermekcsoporttal két óvodapedagógus (fő állás, munkaidő: heti 27 óra-óvodavezető, heti 32 óra-beosztott óvodapedagógus), és egy dajka (fő állás, munkaidő: heti 40 óra) foglalkozik. A helyettesítő óvodapedagógus szerződése a nyár folyamán lejár, elköszön intézményünktől. Munkájával az alkalmazotti közösség meg volt elégedve, szakmai felkészültsége, több éves tapasztalata nagymértékben hozzájárult az éves nevelési feladatok megoldásához. A GYED-en lévő óvodapedagógus a következő nevelési évtől ( ) munkába áll, folytatja gyakornoki tevékenységét.

6 Óvónők: Unszorg Jánosné - német nemzetiségi óvodapedagógus óvodavezető Továbbképzések az év folyamán: től - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú tovább-képzési szak / 4 félév 1. félév/ Marancsik Lászlóné német nemzetiségi óvodapedagógus gyakornok Továbbképzések az év folyamán: augusztus Rém- DIFER 30 órás akkreditált továbbképzés szeptember 01-től szülési szabadságon. Ledniczkyné Vikker Viktória német nemzetiségi óvodapedagógus szeptember 01-től egy éves szerződéssel helyettesítő. Dajka: Fischer Istvánné - képesítése: dajka Héjasné Juhász Anna utazó logopédus heti 1 órában 5 gyermeket fejlesztett. Havasi Gyuláné az iskola fejlesztőpedagógusa heti egy órában nyújtott fejlesztést egy BTM-es gyermek számára. A Nevelési Tanácsadó vizsgálata szerint egy gyermekünk volt BTM-es. Kontroll vizsgálatra még nem kellett küldenünk. Egy gyermeket küldtünk a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz sajátos nevelési igény megállapítása céljából. A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egy gyermeket vitt nevelő szülőkhöz állami gondozásba óvodánkból az év folyamán.

7 Az egészséges életmód kialakítását, fenntartását szolgáló tevékenységek: /Az óvodát ellátó védőnő Recska Zoltánné az évi szűrővizsgálatot, biometriai mérést a gondozási terv szerint elvégezte. Több alkalommal jött a gyermekek fejét ellenőrizni, ha szükséges volt, segített az irtószer beszerzésében a rászoruló szülőknek. / A nyitó szülői értekezleten a házi orvos Dr. Pakuts Jutka előadást tartott az egészségvédelemről. 4. Az intézmény működésének jellemzői Az intézmény az FBÁMK 2007-ben jóváhagyott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzata alapján működik. Óvodánk a szakmai tevékenységét jóváhagyott egyéni program szerint végzi, mely több jól bevált program módszereit, és saját elképzeléseinket tükrözi. A programot 2010 nyarán dolgoztuk át, az új országos alapprogramnak, és a helyi aktualitásoknak megfelelően. Mivel megszűnik a Felső-Bácskai ÁMK, és óvodánk a község önálló óvodája lesz, így új intézményként a kötelező, működést meghatározó dokumentumokat meg kell alkotnunk. Az SZMSZ, a Házirend, és a Pedagógiai Program elkészítése folyamatban van. Intézményünk kollektívájának mérete (3 fő) magában rejti az információ áramlás gyorsaságát, könnyebbségét. Ilyen kis közösségben könnyen megoldható a munkatársi értekezlet, az aktuális dolgok gyakori megbeszélése. A pedagógiai munkát illetően folyamatos volt az eszmecsere a két óvónő között. Szakalkalmazotti értekezletet két alkalommal tartottunk. (nyitó-, záró értekezlet). Szülői értekezletet két alkalommal tartottunk (nyitó-, záró értekezlet). A kéttagú Szülői Szervezetre mindig számíthattunk. Sokat segítettek a programok szervezésében. Nevelés nélküli munkanapot nem vettünk igénybe. Az IMIP szerinti intézményi szintű értékelést elkészítettük. önértékelés vezetői értékelés munkatársi értékelés

8 A gyakornok harmadik évét (befejező szakasz) tervező gyakornoki program 2013 szeptemberétől folytatódik. (2012. szeptember-2013 szeptember - szülési szabadság, GYES) A gyakornok záró értékelésének időpontja március A nevelő-oktató munka feladatai Közösségi nevelés szocializáció a gyermekközösségben A kisebbek biztonságérzetének érdekében barátságos derűs légkört biztosítottunk. A csoport hagyományainak, sajátos arculatának kialakításában a gyerekek is részt vettek. Igyekeztünk elérni, hogy mindig az óvónő legyen a csoport irányítója, viszonya a közösségi értékekhez egyértelmű legyen. Mindezt próbáltuk cselekedeteikkel, szavainkkal kifejezni. Az azonosulás elősegíti a csoport közösséggé formálódását. Törekedtünk arra, hogy az óvónő magatartása legyen határozott, ugyan akkor barátságos, kommunikációja, bánásmódja modell értékű. Megértésre és toleranciára t ösztönöztük gyermekeinket, így segítve őket az egymás iránti tűrőképesség alakulásához. Többször lehetőséget teremtettünk arra, hogy a gyerek kielégíthesse társas szükségleteit, a különbözőségeket elfogadhassa, tiszteletben tarthassa. A kisebb gyerekekben tudatosodott, hogy csendet kell tartani, ha a nagyobbak közös tevékenységet végeznek. A játék során l megértőbbek lettek, nem akadályozták egymást a különböző tevékenységek során. Örültek egymás sikereinek, türelmesebbek lettek egymással szemben. Beszédnevelés beszédfejlesztés Gyermekeink beszédállapotának felmérési eredményei szerint fokozott feladatunk volt, a beszédnevelés, beszédfejlesztés. Óvodai nevelésünkben általános követelménynek tekintjük a nyelvi érintkezés alapvető formáinak kialakítását, a gyermek aktív bekapcsolódását a verbális tevékenységbe, illetve azok irányításába. Mindennapi tevékenységeinkbe beépítettük - a reggeli köszönéstől a délutáni hazamenetelig az alapvető udvariasság kommunikációs formák közvetítését. A kommunikációs képesség fejlesztésében nagy segítség volt az együttjátszás, mert a közös játék oldott légköre a gyerekben feloldja a gátlást, ezáltal élénk, kommunikatív kapcsolatba kerülnek egymással illetve a felnőttel. A játék szituációban újabb és újabb szavakkal gazdagítottuk a gyerekek szókincsét, ezáltal fokozódott beszédkedvük, javult beszédértésük. Kiscsoportosaink beszéde a fokozott egyéni fejlesztés hatására intenzíven fejlődött, és a nagyobb gyerekek beszédértése, a közlés figyelése pozitív irányba változott. A kisebbek beszédfejlődésére nagy hatást gyakoroltak a rövidebb, hosszabb mondókák, verses mesék a maguk ritmikájával, játékosságával.

9 Német nemzetiségi nevelés - fejlesztés Programunk szerinti feladatunk volt a német nyelvi nevelés, tovább fejlesztése. Az idei nevelési évben fokozott figyelmet fordítottunk a német nemzetiségi irodalom óvodai megjelenítésére. Több német nyelvű mesével megismertettük a gyerekeket, és a mesedramatizáció módszerét alkalmazva a produktív beszédet serkentettük. A megfelelő szemléltetés segítette a mesék megértését. A játékosság, a mesejátszás lehetősége miatt a gyermekeknek nem jelentett problémát a német nyelv produktív megjelenítése. Ezzel is törekedtünk arra, hogy a kétnyelvűség jelen legyen az egész nap folyamán, és eleget tegyünk az 50-50%-os nyelvi megoszlásnak. Egészséges életmód kialakítása testi nevelés, mozgásfejlesztés Játékidőben és a nap folyamán mozgásos játékokkal biztosítottuk a természetes mozgáskedv, mozgásigény kielégítését. Az egészséges életmódot erősítő tevékenységeknek - az egyéni szükségleteket figyelembe véve minden gyerek számára lehetőséget kerestünk. Ennek érdekében mozgásos játéktárunk felfrissítését, kibővítését elvégeztük. Terveztünk hosszabb túrákat a környéken, hogy gyermekeink kisebbek, és nagyobbak - állóképességét fejlesszük. A környező szántóföldeken, erdőkben többször kirándultunk, futóversenyeket rendeztünk. Nem ijedtünk meg a több mint 2 km-es sétáktól sem. 6. Szervezési feladatok A csoportszoba és az óvoda többi helyiségének dekorálása, a dekoráció, évszaknak megfelelő aktualizálása mindig időben megtörtént. Héjasné Juhász Anna logopédus októbertől májusig dolgozott óvodánkban. Heti egy órában összesen 5 gyermek fejlesztését végezte. A foglalkozások rendben zajlottak az év folyamán. A megváltozott igazgatási körülmények ellenére a következő nevelési évben is számítunk a munkájára. Egy gyermek (BTM tanulási zavarra veszélyeztetett heti egy óra) fejlesztését végezte a helyi általános iskola fejlesztőpedagógusa Havasi Gyuláné. A szakértői vélemény alapján nem kellett az idei évben még kontroll vizsgálatot kérnünk részére. Decemberben elköltözött.

10 Az idei nevelési évben újabb gyermek vizsgálatát kértük a Nevelési Tanácsadótól, illetve a Tan.Kép.Vizsg. bizottságtól. Szeptembertől az iskolában kezdi tanulmányait. A vizsgálat eredménye: SNI különleges bánásmódot igénylő gyermek (Nkt ) A fejlesztő pedagógus munkáját, ha a jogszabályok rendelkezései, a tanügyigazgatás jelenlegi formája engedik, az elkövetkezendő időben is igénybe szeretnénk venni. Szeptember 1-én nagycsoportosaink az iskolai évnyitó ünnepségen köszöntő műsort adtak hagyományainkhoz híven. Az ősz folyamán többször is voltunk almaszüret idején a közeli almáskertekben. Megnéztük, hogyan viszik traktorral az almát, böngésztük a leszüretelt fákról a rajta maradt termést, és elfogyasztottuk. Az ÁMK óvodapedagógusai számára tervezett továbbképzés óvodánk által történő megrendezésére nem került sor. A TÁMOP pályázat keretében tartandó jövőbeli továbbképzések megszervezését szívesen vállaljuk. Mindenszentek napján a háborús hősök emlékművénél, és a temetőben a katonák sírjánál gyújtottunk gyertyát. November 11-én Márton-napi felvonulást rendeztünk az iskolával közösen. Ehhez német dalokat tanultunk, hozzá való tánccal készültünk. A lampionos felvonulást követően elfogyasztottuk a szülők által készített libazsíros kenyeret a Tájház udvarán. Szép estét töltöttünk együtt. A közeli erdőkben több helyen van kökény bokor, a gyermekek szívesen mentek ősszel dércsípte kökényt szedni, kóstolni. Lehetőség nyílt szókincsbővítésre (fanyar, dér stb.) December 6-án nyílt nap keretében tartottuk a Mikulás ünnepet, ekkor kapták meg a gyerekek a mintegy Ft IPR támogatási összegből vásárolt új játékokat (óriás építő kocka készlet). Az ünnepségen a bölcsődések is jelen voltak. Sok szülő vendégeskedett ezen a napon óvodánkban. Az iskolával együtt rendeztük a karácsonyi ünnepet a szülők számára. A nagycsoportos, és középsős korú gyerekekkel, zenés játékkal (Gryllus Vilmos: Erdei pocsolya) készültünk. Az idei mézeskalácssütés minden gyermek számára nagy élményt jelentett. A megformázott, kisütött kalácsot mindenki haza vihette. A szülők egyre nehezedő anyagi körülményeire való tekintettel nem készítettünk eladásra szánt csomagokat.

11 Ebben az évben az idősek köszöntésének napján nem kérte az önkormányzat az óvodások részvételét az ünnepségen. Karácsonykor a nagyok ajándékkal kedveskedtek a kisebbeknek, majd bensőséges hangulatot teremtve körül ültük a fenyőfát, karácsonyi mesét mondva, zenélve töltöttük az időt. Hagyományos ötletbörze programunk keretén belül Nemesnádudvaron megismerkedhettünk a Mozgáskotta programmal. a program érdekes, számos testi fejlesztési lehetőséget kínál. A nagycsoportosok DIFER féle iskolaérettségi vizsgálatára februárban került sor. A vizsgálatot 2 gyermekkel végeztük, mindketten iskolába mennek szeptemberben. A februári farsangi bálra együtt készült a csoport, a német nemzetiségi kultúra dalait is felhasználó nyitó tánccal, kellékekkel (álarc, sapka, szemüveg). Mint minden évben, most is érdeklődéssel figyelhettük a sok színes jelmezt, szülők, vendégek, óvodai dolgozók együtt. A bálon megvendégeltük a bölcsődés korú piciket is. A márciusi versmondó napon jelen volt vendégként Bajusz Zsuzsanna leendő elsős tanítónő, és Szabó Kálmánné nyugdíjas óvónő. Minden versmondót ajándékkal jutalmaztunk. A március 15-i zászlóvonulás régóta hagyomány már a csoportban, ezen a napon a magunk által készített zászlókkal katonadalokat énekelve, verbunkos zenére táncolva köszöntjük a nemzeti ünnepet. Március 20-án az IKSZT-ben az iskolásokkal együtt részt vettünk egy bábelőadáson. A vajaspánkó c. előadást néztük meg. Nem került megrendezésre a Felső-Bácskai ÁMK óvodásainak Ovi-olimpiája Csávolyon. A Rémen tartandó nagycsoportos találkozó elmaradt. Az intézmények megszűnése, alakulása, a változások intenzitása nem engedte a gyermekrendezvények lebonyolítását. Május elején az iskolával közös ünnepség keretében köszöntöttük az édesanyákat. Kis-, és nagycsoportosok együtt szerepelhettek édesanyák, nagymamák előtt. Az évzáró ünnep lebonyolítására, a nagyok búcsúztatására május31-én került sor.

12 Június elején látogatóban voltak nálunk az első osztályos gyerekek. Német órájuk keretében mesét játszottak nekünk német nyelven majd a nagycsoportosok mutatták be a vendégeknek a Die kleine Maus sucht einen Freund mesét. Ezt követően óvódás kori emlékeiket felidézve nyelvi fejlesztő játékokat játszottunk velük együtt, német táncot, dalt tanítottunk nekik. Igyekszünk minden alkalmat megragadva mélyíteni az óvoda iskola kapcsolatát, könnyebbé tenni az óvoda-iskola átmenetet a gyerekek számára, és a német nemzetiségi nevelés, fejlesztést is segíteni. Gyermeknapon lovas kocsis kirándulás keretében ellátogattunk a szentgyörgyi erdőbe, ott eltöltöttünk egy délelőttöt lovas kocsikázással. Június 13-án részt vettünk a hajósi óvoda német nemzetiségi hete keretében zajló programon a hajósi óvodában. A meghívásuknak nagyon örültünk. A gyermekek német nyelvű műsorral kedveskedtek egymásnak. Gyalogtúrázni mentünk Hildre június elején. Az egészségre nevelés fontos részének tartjuk, hogy gyermekeink hosszabb gyalogos túrákat tegyenek. Június elején zajlott az iskolába menők iskolalátogatása. Gyermekeink a maguk készítette ajándékkal a kezükben vonultak az iskolába az első osztályosokhoz látogatóba. A tanítónő őket is tevékenykedtette az óra folyamán, nagyon aktív, ügyes volt minden leendő iskolás. Június 8-án az önkormányzat sikeres pályázata eredményeként az iskolásokkal együtt gyermeknapi rendezvényen vehettünk részt az IKSZT udvarán. A programok voltak: nemezelés, mézeskalács díszítés, zenés gyermekműsor, néptáncegyüttes előadása. A csoporttal június 27-én, Szegeden a Vadasparkban voltunk egész napos kiránduláson. A park sok látnivalót kínált a gyerekeknek. A legkisebbek kirándultatása meglehetősen körülményes dolog, évente ennél több kirándulásra, úgy gondoljuk őket illetően nincs is szükség. A kirándulás lebonyolításához köszönjük az önkormányzat és az óvodai alapítvány segítségét. Az óvodai nevelőmunkával, gyermekcsoporttal kapcsolatos dokumentumok voltak: - nevelési terv - szokás-szabályrendszer - felvételi és mulasztási napló - fejlődési napló - nevelési-, és programterv - heti terv

13 Munkaügyi dokumentumok voltak: - munkaköri leírások - jelenléti ív - óvodai törzskönyv - változás jelentő lap - értekezletek jegyzőkönyvei - rovatelszámoló lap - tálaló konyhai nyilvántartó lapok - munkavédelemmel kapcs. dok. 7. Hagyományok Gyermekek születés-, és névnapja virággal, gyertyával, kínálással, kívánságteljesítéssel, dallal. Márton napi lámpás felvonulás az iskolásokkal Mikulás ünnep élő Mikulással, szülők jelenlétével,új játékokkal Karácsonyfa körül ülése a bölcsődésekkel, hatalmas karácsonyfával Farsangi bál a bölcsődésekkel nyílt nap keretében szülőkkel Március 15-i zászlóvonulás katonadalokkal Versmondó nap a leendő tanítóval, sok ajándékkal Húsvéti tojásfestés Anyák napi ajándékkészítés Nemzeti összetartozás ünnepe június 4. Felnőttekkel Közös karácsony, ajándékozással Névnapok megünneplése 8. Kapcsolatok az ÁMK intézményeivel Általános iskola: Évnyitó az iskolában Közös Márton Nap Közös karácsonyköszöntés. Közös koszorúzás március 15-én Az elsős gyerekek látogatást tettek az óvodában. A leendő elsős tanítónő a versmondó napon jelen volt az óvodában. Közös Anyák Napja. Az iskolába menő gyerekek látogatást tettek az elsősöknél.

14 A DIFER vizsgálat fejlődési naplóját az iskola megkapta Közös Gyermeknap Óvodák: Ötletbörze Nemesnádudvaron Téma: Mozgáskotta program Csávoly - Ovi-Olimpia elmaradt. Rém nagycsoportos találkozó program megrendezésére nem került sor. A as nevelési év tartalmas, színes, tevékenységben gazdag nevelési évet jelentett az érsekhalmi óvoda alkalmazotti-, és gyermekközössége számára. Érsekhalma, június 10. Unszorg Jánosné óvodavezető

Deli Ferenc iskolaigazgató kezdeményezésére alapított a faluban óvodát a Hajósi Nagyközségi Tanács.

Deli Ferenc iskolaigazgató kezdeményezésére alapított a faluban óvodát a Hajósi Nagyközségi Tanács. I. Elérhetőségeink: Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda 6348 Érsekhalma, Dózsa Gy. u. 1. Tel.: 06/78 548 020 06/30-475 5278 E-mail: mariann.un@gmail.com 1. Óvoda története Az érsekhalmi óvoda alapításának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Helyzetkép. Az Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Tagóvodája Heves, Szerelem Alfréd út 19.

Helyzetkép. Az Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Tagóvodája Heves, Szerelem Alfréd út 19. Helyzetkép Az Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Tagóvodája Heves, Szerelem Alfréd út 19. Csoportok száma: 1 Alkalmazottak száma: 2 óvónő, 1 dajka Óvodai férőhelyek száma: 3 X 30 fő,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés 2005. évi XC. törvény értelmében különös közzétételi lista: 1. Szervezeti és személyi adatok: Matisz Lászlóné - óvodavezető 1083 Budapest, Szigony u. 18. Tel: 3334-532; Fax: 323-1296 e-mail cím:szivarvanyovi@freemail.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA INTÉZMÉNYE OM: 202083 5534 Okány, Kossuth u. 19. - fax: 06 66/488-662 E-mail: okanyiovi@gmail.com MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre 1 Az óvoda 2016/2017-es nevelési

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2011-2012-es nevelési év működéséről Kt. 24. 1. Óvoda: Az

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 NEVELÉSI ÉVÉNEK ESEMÉNY NAPTÁRA Kőröshegy, 2016 augusztus 30. szeptember 0.hét /augusztus 29- szept. 2./ 1.hét 1. Termek berendezése a gyerekek fogadására

Részletesebben