30. szám 122. évfolyam szeptember 7. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30. szám 122. évfolyam 2007. szeptember 7. TARTALOM"

Átírás

1 30. szám 122. évfolyam szeptember 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 22/2007. (IX. 7. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV ZRt 2007 évi számlarendjéről Utasítások 22/2007. (IX. 7. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV ZRt 2007 évi számlarendjéről A Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével elkészült a MÁV ZRt számlarendje UTASÍTÁS CÉLJA A számlarend előírásainak maradéktalanul biztosítani kell a Számviteli törvény által előírt könyvvezetést, beszámoló-készítést, valamint egyéb jogszabályok által előírt, főkönyvi adatok alapján készítendő adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítését HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt. valamennyi szervezeti egységére. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV ZRt. Számviteli Főosztály főosztályvezetője felelős FOGALMAK MEGHATÁROZÁS A Számviteli törvényben megfogalmazottakon túl az alábbi fogalmakat használjuk: GIR rendszer: a MÁV ZRt gazdálkodási információs rendszere, amely önálló számviteli rendszer. Számviteli flexmező: a GIR rendszer által számviteli információk tárolására használt, különböző dimenziókat (ún. szegmenseket) tartalmazó értékek kombinációja. Az egyes szegmensek értékkészletét a számlarend határozza meg. A GIR rendszer a számviteli flexmezőben az alábbi szegmenseket használja: Főkönyv Könyvelő egység Főkönyvi számla Szervezeti egység Tevékenységi Pályaszakasz MÁV kft kód Cél szervezet Tartalék 1 Tartalék 2

2 1062 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám 4.0. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1.A számlarend tartalma A MÁV ZRt. számlarendje az alkalmazott GIR rendszer által meghatározott többdimenziós struktúrában teszi lehetővé a bizonylatokon lévő információk rögzítését és azok lekérdezését: 1. Főkönyv szegmens Főkönyv szegmens: értéke a MÁV ZRt. egységes vállalati főkönyvén belül, mint egyenlegező szegmens az üzletágak számviteli elhatárolásából fakadóan az üzletágak főkönyveinek elkülönítésére alkalmas: Főkönyv A G K P S X Árufuvarozás Gépészet Központi irányítás és Háttérszolgáltatás Pályavasút Személyszállítás Térségi (keskeny nyomközű) vasutak Megnevezés 2. Könyvelő egység szegmens Könyvelő egység szegmens: értéke a számviteli szolgáltató egységeinek elhatárolására szolgál. A könyvelő egység szegmens értékkészletét az 1. melléklet tartalmazza: 3. Főkönyvi számla szegmens Főkönyvi számla: A gazdasági eseményeknek a Számviteli törvény által előírt a MÁV ZRt. sajátosságainak megfelelő alábontással rendelkező elszámolását teszi lehetővé. A főkönyvi számlaosztályok a következők: 0. Nyilvántartási számlák 1 Befektetett eszközök 2 Készletek 3 Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 4 Források (passzívák) 5 Költségnemek 8 Ráfordítások 9 Értékesítési árbevételek és bevételek A főkönyvi számla szegmens értékkészletét a 2. melléklet tartalmazza. A főkönyvi számlák mellett feltüntetésre került, hogy a főkönyvi szám mellett A szervezet kód használata kötelező-e, A kft kód használata kötelező, vagy tilos-e, A pályaszakasz kód használata kötelező-e, A kontrolling kimutatásokban milyen csoportokba kerül besorolásra. 4. Szervezeti egység szegmens A gazdasági események szervezeti egységekre történő elszámolását biztosítja. A szegmens értékkészlete tartalmazza a szolgálati helyeknek azon csoportját, amelyek a szolgálati hely törzsadatban főkönyvi szervezetként szerepelnek. A szervezeti egység szegmensre több egymástól eltérő szerkezetű hierarchiát lehet építeni. Jelen utasítás a szolgálati helyek gazdálkodási hierarchiáját tartalmazza. A gazdálkodási hierarchia üzletáganként épül fel, a központi irányítás és háttérszolgáltatás esetében megkülönböztettük az irányító és a végrehajtó szolgálati helyek körét. A szervezeti szegmens értékkészletét a 3. melléklet tartalmazza. A szervezetek mellett feltüntetésre került, hogy a szervezet Melyik számviteli szolgáltató egységhez (HSZ) tartozik, Milyen F (főnökségi) csoport részét képezi (lekérdezési, ill. adatelérési célból). 5. Tevékenység szegmens A tevékenységi kód szegmens a költségek és árbevételek tevékenységekre, termékekre történő elkülönítését biztosítja. A tevékenységi kódok magyarázatát az X. számlaosztály magyarázata, értékkészletét a 4. melléklet tartalmazza. A tevékenységi kódok mellett feltüntetésre került, hogy a tevékenység projektes-e, a tevékenységre projektes átterhelést lehet-e fogadni (PAN), a tevékenység mellett pályaszakasz alkalmazása kötelező-e.

3 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője Pályaszakasz szegmens Pályaszakasz: A költségek és az árbevétel földrajzi elkülönítésére szolgál. A pályaszakasz szegmens a MÁV ZRt. pályahálózatának statisztikai szakaszok szerinti felosztását tartalmazza a hozzájuk tartozó vonalakkal és vonalkategóriákkal. A pályaszakaszok az alábbi főbb csoportokba kerülnek besorolásra: P01 Országos közforgalmú állomások, megállóhelyek, rakodóhelyek, és elágazások ( , , ) P02 Országos közforgalmú nyíltvonali pályaszakaszok ( , , ) P03 Iparvágányok ( ) P04 Vontató vágányok ( ) P05 Üzemi vágányok ( ) P07 Gyermekvasút nyíltvonali pályaszakasza (9199) P08 Gazdasági vasút nyíltvonali pályaszakasza ( ) P17 Gyermekvasút állomási pályaszakasza ( ) P18 Gazdasági vasút állomási pályaszakasza ( ) A pályaszakasz szegmens értékkészletét az 5. melléklet tartalmazza. 7. Kft kód szegmens A Kft kód a MÁV ZRt-vel részesedési viszonyban álló vállalkozások egyedi azonosítását biztosítja. A Kft kód szegmens értékkészletet a 6. sz. melléklet tartalmazza. 8. Célszervezet Célszervezet: A főkönyvek (üzletági szervezetek) egymás közötti tranzakcióinak elszámolásában jelenik meg. A szegmens az átterhelések és átszámítások esetén a fogadó szervezet azonosítását szolgálja. A fogadó szervezet az átterhelés, átszámítás könyvelésekor az indító szervezet azonosítóját tünteti fel a szegmensben. A Célszervezet szegmens értékkészlete megegyezik a szervezet szegmens értékkészletével (3. sz. melléklet) HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás megjelenésével egyidejűleg a 7/2006. (MÁV Ért. 11) valamint a 3/2007 (MÁV Ért. 4) PVH. utasítás hatályát veszti 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás visszamenőlegesen április 1-től lép hatályba MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: A könyvelő egység szegmens értékkészlete 2.sz. melléklet: A főkönyvi számla szegmens értékkészlete 3.sz. melléklet: A szervezeti egység szegmens értékkészlete 4.sz. melléklet: A tevékenységi szegmens értékkészlete 5.sz. melléklet: A pályaszakasz szegmens értékkészlete 6.sz. melléklet: A Kft kód szegmens értékkészlete Sipos Sándor s. k. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes

4 1064 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám 1.sz.melléklet A Könyvelő egység szegmens értékkészlete Könyvelő egység 00 Nem specifikált 10 MÁV Cargo 20 Személyszállítási Főkönyvelőség 30 Gépészeti Főkönyvelőség 40 Pályavasúti Főkönyvelőség 41 Debreceni könyvelő egység 42 Miskolci könyvelő egység 43 Záhonyi könyvelő egység 50 Központi Főkönyvelőség 51 Pécsi könyvelő egység 52 Szegedi könyvelő egység 53 Szombathelyi könyvelő egység 54 Nyugdíj Ig. Megnevezés

5 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet A főkönyvi számla szegmens értékkészlete Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz szülő P. sza- Gazd. Kft kód S0 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK S01 TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA S011 BÉRBE ADOTT ÉS VETT TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 0111 Bérbe adott tárgyi eszközök 0112 Bérbe vett tárgyi eszközök 014 Máv bérlő kijelölési jogú önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítési szerződés 017 Tárgyalás alatt álló tárgyi eszközök hiányai S018 TÁRGYI ESZKÖZÖK ADÓTÖRVÉNY SZERINT SZÁMÍTOTT NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKE S0181 FOLYAMATOSLEÍRÁSÚ TÁRGYIESZKÖZÖK S01811 BRUTTÓ ÉRTÉKE Figyelembe vehető bruttó érték (adótörvény szerinti értékcsökkenés) S01819 ADÓTÖRVÉNY SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE Nyitó állomány (adótörvény szerinti értékcsökkenés) Tárgyévi tervszerint elszámolt értékcsökkenés (adótörvény szerinti értékcsökkenés) Tárgyévi terven felüli leírás legfeljebb az adótörvény mértékéig (adótörvény szerinti értékcsökkenés) Ráfordításként kivezetett eszközök nettó értéke (adótörvény szerinti értékcsökkenés) 0189 Technikai számla (Tárgyi eszköz modul) S019 BONTÁSRA VÁRÓ LESELEJTEZETT ESZKÖZÖK 0191 Bruttó érték 0192 Halmozott értékcsökkenés S02 KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁI 023 Letéti raktárak anyagai (idegen vállalkozótól átvett készletek) (készletek nyilvántartási számlái) 026 Állami céltartalék készletek (készletek nyilvántartási számlái) 027 Készletek tárgyalás alatt álló hiányai (készletek nyilvántartási számlái) 028 Oktató-, munkavédelmi-, és reklámfilmek értéke (készletek nyilvántartási számlái) S029 A 2 SZÁMLAOSZTÁLYT ÉRINTŐ, ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ANYAGOK 0291 Csereanyagok (a 2 számlaosztályt érintő érték nélkül nyilvántartott anyagok) 0292 Ruhák (a 2 számlaosztályt érintő érték nélkül nyilvántartott anyagok) 0293 Egyéb anyagok (a 2 számlaosztályt érintő érték nélkül nyilvántartott anyagok) 0295 Idegen fél részére javításra átadott csereanyagok (a 2 számlaosztályt érintő érték nélkül nyilvántartott anyagok) S03 BELSŐ TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI ÉS TERVÁRAI

6 1066 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Szervezet Megnevezés Kft kód BELSŐ TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI S031 S0311 GÉPÉSZETI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI Vonatkilométer - vontatás Állomási tolató tartalék rendelkezésre állási idő Tolatási óra Kocsivizsgálati óra P. szakasz Mozdonyvonat, motorvonat, személykocsi technológiai műveleti egység Alapdíjas szem. vonat vontatás Mozdony bérbeadás bérbevételi nap Gépészeti Üzletág által végzett mozdonyvezető kiegyenlítés mozdonyvezetői óra Térségi vasút által végzett jármű üzemeltetés kiegyenlítés üzemeltetési óra Gépészeti Üzletág által végzett jármű üzemeltetés kiegyenlítés üzemeltetési óra Mérnöki szolgáltatáshoz munkaóra Kutatás-fejlesztés megrendelési érték S0312 SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI Személykocsi bérbeadás kocsidarab Különvonatok közlekedtetés vonatdarab Szolgálati vonatok közlekedtetési szolgáltatás technikai mértékegység havi fix árhoz S0313 PÁLYAVASÚTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI Vonatkilométer - közlekedtetés Vonatkilométer - felsővezeték használat Vonatdarab Megállásdarab Fordulásdarab Gépmenet darab Vonatkilométer - térségi vasúti pályahasználat Munkaóra - üzemi vágány felügyelethez Pályavasút által végzett nem pályavasúti tevékenység munkaórája Szolgálati vonatdarab Eseti tolatás munkaórája Eseti tolatás gépórája Állomási üzemszünet felfüggesztésének munkaórája Szolgálat szünetelés felfüggesztésének munkaórája Szolgálat megszakítás felfüggesztésének munkaórája Járműtárolás kocsinapja Nosztalgia vonat menetvonal biztosításának vonatdarab Nosztalgia vonat közlekedtetése - vonatkilométer Nosztalgia vonat felsővezetéke - vonatkilométer Nosztalgia vonat kiinduló/végállomás használat -fordulásdarab Gazd. szülő

7 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1067 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz P. sza- Kft kód Szerelvényvonat kiinduló/végállomás használat - fordulásdarab Próbamenet menetdarab Próbamenet felsővezeték használat -vonatkilométer Próbamenet közlekedtetés km Vonatkilométer - menetvonal lemondás S0314 KÖZPONTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI Számviteli szolgáltatás technikai mértékegység havi fix árhoz Korrekciós tényezőkkel kialakított korrigált kiszolgált létszám Oktatott fő * oktatott nap Beszerzési érték Gépészeti Üzletág gázolaj beszerzés nettó beszerzési értéke Megrendelési érték Kártyás gázolaj beszerzési értéke Éves statisztikai átlagos teljes munkaidős operatív létszám Környezetvédelmi szolgáltatás munkaóra Humán partneri szolgáltatás átlagos állományi kiszolgált létszáma Egyéb anyag készletértéke éven túl készletezett anyag készletértéke MÁV elszámoló ár meghatározott százalékában számolt készletérték Szolgáltatási munkaóra Ruha ügyintézésnél ruhafelhasználási költség Leadott hulladék mennyisége (kg) Leltározás és selejtezés nap Közbeszerzési tevékenység munkaórája Felhasznált villamos energia (kwh) Felhasznált vezetékes energia (GJ) Havi rendelkezésre állási díj (bázis felhasznált összenergia alapján - vont. en. nélkül) S032 BELSŐ TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI S0321 GÉPÉSZETI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI Vonatkilométer - vontatás tervárai Állomási tolató tartalék rendelkezésre állási idő tervára Tolatás tervárai Kocsivizsgálat tervárai Üzemképes személykocsi biztosítás tervárai Alapdíjas szem. vonat tervára Mozdony bérbeadás tervára Jármű üzemeltetés kiegyenlítés tervára Vegyvédelmi készenlét tervára Előfűtés tervára Mérnöki szolgáltatás tervár Gazd. szülő

8 1068 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód Kutatás-fejlesztés tervár S0322 SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI Személykocsi bérbeadás tervára Különvonatok közlekedtetés tervára Szolgálati vonatok közlekedtetésének tervára S0323 PÁLYAVASÚTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI Vonatkilométer - közlekedtetés tervára Vonatkilométer - felsővezeték használat tervára Menetvonal biztosítás tervára Megállás tervára Forduló állomás használat tervára Gépmenet menetvonal biztosítás tervára Vonatkilométer - térségi vasúti pályahasználat tervárai Üzemi vágány felügyelet tervára Pályavasút által végzett nem pályavasúti tevékenység tervára Szolgálati vonatdarab tervára Eseti tolatás (személyzet) tervára Eseti tolatás (gép) tervára Állomási üzemszünet felfüggesztésének tervára Szolgálat szünetelés felfüggesztésének tervára Szolgálat megszakítás felfüggesztésének tervára Járműtárolás tervára Nosztalgia vonat menetvonal tervára Nosztalgia vonat lözlekedtetés tervára Nosztalgia vonat felsővezeték használat tervára Nosztalgia vonat kiinduló/végállomáshasználat tervára Szerelvényvonat kiinduló/végállomás használat tervára Próbamenet menetvonal biztosítás tervára Próbamenet felsővezeték használat tervára Próbamenet közlekedtetés tervára Vonatkilométer - menetvonal lemondás tervárai S0324 KÖZPONTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI Számviteli szolgáltatás tervára Általános humán szolgáltatás tervára Oktatás szervezés tervára Beszerzés tervár Gázolaj nettó beszerzés tervára Belső marketingkommunikációs ügynökségi tervár Kártyás gázolaj tervára Munkabiztonsági, ügykezelési szolgáltatás tervára Környezetvédelmi szolgáltatás tervára Humán partneri szolgáltatás tervára Egyéb anyag készletezés tervára Egyéb anyag készletezés 1 éven túl készletezett anyag tervára P. szakasz Gazd. szülő

9 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1069 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód MÁV elszámoló áron számolt készletérték tervára Szolgáltatás beszerzés tervára Ruhaügyintézés tervára Hulladékkezelés tervára Leltározás és selejtezés tervára Közbeszerzési tevékenység tervára Vontatási energia beszerzés tervára Általános célú vezetékes energia beszerzés tervára Energetikai tevékenység tervára S04 TELJESÍTMÉNY ADATOK (NATURÁLIÁK) S041 PROJEKTES ÉS NEM PROJEKTES TELJESITMÉNYEK S0411 ÉPITÖGÉP TELJESITMÉNYEK Saját építögép müszakóra Saját építögép müszakóra Saját építögép müszakóra Saját építögép müszakóra Saját építögép müszakóra Nem saját építögép müszakóra S0412 KÖZÚTI JÁRMÜ TELJESÍTMÉNYEK Saját személygépkocsi km Saját egyéb személygépjármű km Saját tehergépjármű km Saját összes közúti jármü km Idegen közúti jármü km S0413 EGYÉB JÁRMÜ TELJESÍTMÉNYEK Saját egyéb jármü müszakóra Saját egyéb jármü müszakóra Saját egyéb jármü összes müszakóra Vasúton szállított mennyiség S0414 EGYÉB PROJEKTES ÉS NEM PROJEKTES TELJESÍTMÉNYEK Munkaóra * Nyomdai termék mennyiség Szikvíz előállítás (db) Javított vasúti jármű darab S042 NEM PROJEKTES TELJESÍTMÉNYEK 0422 Étkezési adagszám 0423 Dizelmozdony üzemanyag fogyasztás 0424 Villamosmozdony üzemanyag fogyasztás S06 KORÁBBI GAZDASÁGI ÉVEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK S061 EREDMÉNYJAVÍTÓ ELSZÁMOLÁSOK S ÉVI Belföldi (2000.évi) Külföldi (2000.évi) S ÉVI P. szakasz Gazd. szülő

10 1070 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód Belföldi (2001.évi) Külföldi (2001.évi) S ÉVI Belföldi (2002.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2002.évi eredményjavító elszámolások) S ÉVI Belföldi (2003.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2003.évi eredményjavító elszámolások) S ÉVI Belföldi (2004.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2004.évi eredményjavító elszámolások) S ÉVI Belföldi (2005.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2005.évi eredményjavító elszámolások) S ÉVI Belföldi (2006.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2006.évi eredményjavító elszámolások) S062 EREDMÉNYRONTÓ ELSZÁMOLÁSOK S ÉVI Belföldi (2001.évi) Külföldi (2001.évi) S ÉVI Belföldi (2002.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2002.évi eredeményrontó elszámolások) S ÉVI Belföldi (2003.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2003.évi eredeményrontó elszámolások) S ÉVI Belföldi (2004.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2004.évi eredeményrontó elszámolások) S ÉVI Belföldi (2005.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2005.évi eredeményrontó elszámolások) S ÉVI Belföldi (2006.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2006.évi eredeményrontó elszámolások) S07 LEÍRT BEFEKTETÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA S071 LEÍRT BEFEKTETÉSEK 0711 Leírt pénzügyi befektetések (leírt befektetések) 072 Leírt dolgozói tartozások (átalakuláskor leírt befektetések és követelések nyilvántartása) S073 LEÍRT KÖVETELÉSEK Leírt belföldi alaptevékenységi követelések S07313 LEÍRT EGYÉB BELFÖLDI KÖVETELÉSEK P. szakasz Gazd. szülő

11 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1071 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód Leírt egyéb belföldi követelések (magánszemély) (leírt egyéb belföldi követelések) Leírt egyéb belföldi követelések (vállalat) (leírt egyéb belföldi követelések) Leírt egyéb belföldi követelések (peresek) (leírt egyéb belföldi követelések) Munkavállalók egyéb elszámolásaiból leírt követelések S08 VEGYES NYILVÁNTARTÁSOK 082 Leértékelt, értékesített részesedések nyilvántartási számlája (vegyes nyilvántartások) S083 LEÍRT, DE KÉSŐBBI IDŐPONTBAN MÉG BEHAJTANDÓ KÖVETELÉSEK 0831 Leírt,de későbbi időpontban még behajtandó követelések /leírt peres/ (leírt, de későbbi időpontban még behajtandó követelések) 0834 Leírt,de későbbi időpontban még behajtandó követelések /lakbérből/ (leírt, de későbbi időpontban még behajtandó követelések) 0835 Kamatmentes építési kölcsön (leírt, de későbbi időpontban még behajtandó követelések) 0836 Lakásértékesítés (leírt, de későbbi időpontban még behajtandó követelések) 086 Lakbér beszámítások nyilvántartási számlája (vegyes nyilvántartások) S088 HATÁRIDŐS ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA S0881 NEM FEDEZETI ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA Jövőbeni kötelezettségek Határidős ügyletek elszámolási számla Határidős ügyletek árfolyam-különbözet Jövőbeni követelések S0882 KAMAT FEDEZETI ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁI Jövőbeni kötelezettségek Határidős ügylet elszámolási számla Határidős ügylet eredmény-különbözet Jövőbeni követelések S089 EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK 0891 Szakkönyvek nyilvántartása (egyéb nyilvántartások) S0898 KEZESSÉGVÁLLALÁS,GARANCIA Kezességvállalás (kezességvállalás,garancia) Zálogjog jogosultság (kezességvállalás,garancia) Zálogjog kötelezettség (kezességvállalás,garancia) Értékpapírok letétbe helyezése (kezességvállalás,garancia) Függő kötelezettség (kezességvállalás,garancia) Biztos jövőbeni kötelezettség (kezességvállalás,garancia) S0899 EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK Még el nem fogadott, egység által bejelentett követelés felszámolásra, végelszámolásra (egyéb nyilvántartások) P. szakasz Gazd. szülő

12 1072 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód Csak a beig által a felszámoláshoz bejelentett tőkenyilvántartás (egyéb nyilvántartások) Kétes követelések nyilvántartása (egyéb nyilvántartások) Késedelmi kamat kiszámlázásának nyilvántartása (egység által bejelentett kamat (egyéb nyilvántartások) Késedelmi kamat kiszámlázásának nyilvántartása (külföldi deviza) (egyéb nyilvántartások) Illetékek, perköltségek nyilvántartása (egyéb nyilvántartások) Egyéb nyilvántartások (egyéb nyilvántartások) S09 NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK 091 Nyilvántartási ellenszámla - eszköz (Nyilvántartási ellenszámlák) 092 Nyilvántartási ellenszámla - forrás (Nyilvántartási ellenszámlák) 096 Leltári többlet, térítésnélküli átvét. Nyilvántartási ellenszámla - költség-bevétel S1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK S11 IMMATERIÁLIS JAVAK S111 NEM INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK P. szakasz Gazd. szülő S11111 NEM INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÉS ÉR- TÉKCSÖKKENÉSE Nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke (nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke és értékcsökkenése) Nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke és értékcsökkenése) Vagyoni értékű jogok befejezetlen állománya (nem ingatlaonokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokl) S112 SZELLEMI TERMÉKEK S11211 SZELLEMI TERMÉKEK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE Szellemi termékek bruttó értéke (szellemi termékek bruttó értéke és értékcsökkenése) Szellemi termékek értékcsökkenése (szellemi termékek bruttó értéke és értékcsökkenése) Szellemi termékek befejezetlen állománya (szellemi termékek) S113 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS S11311 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE Kísérleti fejlesztés bruttó értéke (kísérleti fejlesztés aktivált értéke) Kísérleti fejlesztés értékcsökkenése (kísérleti fejlesztés aktivált értéke) Kísérleti fejlesztés befejezetlen állománya (kísérleti fejlesztés) S12 INGATLANOK S121 FÖLDTERÜLETEK (TELEK, TELKESÍTÉS) 1211 Kincstári földterületek (földterületek (telek, telkesítés)) 1212 Saját földterületek (földterületek (telek, telkesítés))

13 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1073 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód S122 ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK S1221 KINCSTÁRI ÉPÜLETEK Kincstári épületek bruttó értéke (kincstári épületek) Kincstári épületek értékcsökkenése (kincstári épületek) S1222 SAJÁT ÉPÜLETEK Saját épületek bruttó értéke (rt. épületek) Saját épületek értékcsökkenése (rt. épületek) S123 ÉPÍTMÉNYEK S1231 KINCSTÁRI ÉPÍTMÉNYEK Kincstári építmények bruttó értéke (kincstári építmények) Kincstári építmények értékcsökkenése (kincstári építmények) S1232 SAJÁT ÉPÍTMÉNYEK Saját építmények bruttó értéke (Saját építmények) Saját építmények értékcsökkenése (Saját építmények) S124 INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK 1241 Bruttó érték (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok) 1249 Értékcsökkenés (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok) S13 P. szakasz Gazd. szülő A TEVÉKENYSÉGET KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ MŰSZAKI BERENDÉZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰ- VEK S131 KINCSTÁRI BERENDEZÉSEK 1311 Kincstári berendezések bruttó értéke (kincstári berendezések) 1319 Kincstári berendezések értékcsökkenése (kincstári berendezések) S132 SAJÁT TERMELŐ GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 1321 Folyamatos leírású saját gépek, berendezések, járművek bruttó értéke 1322 Saját termelő gépek, berendezések, járművek értékhelyesbítése (bruttó érték feletti rész) 1329 Folyamatos leírású saját gépek, berendezések, járművek értékcsökkenése S133 AZONNALI LEÍRÁSÚ SAJÁT GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 1331 Azonnali leírásu saját gépek, berendezések, járművek bruttó értéke 1339 Azonnali leírásu saját gépek, berendezések, járművek értékcsökkenése S14 EGYÉB - NEM TERMELŐ - BERENDEZÉSEK, GÉPEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK S142 SAJÁT NEM TERMELŐ BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 1421 Saját nem termelő berendezések, gépek, járművek bruttó értéke 1429 Saját nem termelő berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése S143 TENYÉSZÁLLATOK 1431 Tenyészállatok bruttó értéke (Tenyészállatok) 1439 Tenyészállatok értékcsökkenése (Tenyészállatok) S15 BERUHÁZÁSOK

14 1074 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz szülő P. sza- Gazd. Kft kód S151 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 1511 Kincstári vagyont érintő befejezetlen beruházások, felújítások 1512 Saját befejezetlen beruházások, felújítások S16 RÉSZESEDÉSEK ( RÉSZVÉNY, TÖRZSBETÉT, ÜZLETRÉSZ, VAGYONI BETÉT ) S161 RÉSZESEDÉSEK 1611 Tőke (részesedések) 1619 Értékvesztés (részesedések) S17 ÉRTÉKPAPÍROK 171 Értékpapírok 179 Értékpapírok értékvesztése S18 ADOTT KÖLCSÖNÖK S181 MUNKAVÁLLALÓKNAK ADOTT KÖLCSÖNÖK ( PÉNZ ILLETVE RÉSZLETFIZETÉSI KED- VEZMÉNY ) S1811 MUNKAVÁLLALÓKNAK ADOTT HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK TELJES ÖSSZEGE Lakáseladásból származó tartozások teljes összege (munkavállalóknak adott hosszúlejáratú kölcsönök teljes összege) S1812 MUNKAVÁLLALÓKNAK ADOTT KÖLCSÖNBŐL HITELEZÉSI VESZTESÉGKÉNT RÉSZBEN LEÍRT TARTOZÁSOK Lakáseladásból származó tartozások hitelezési veszteségként részben leírt összeg (munkavállalóknak adott kölcsönből hitelezési veszteségként részben leírt tartozások) S1813 MUNKAVÁLLALÓKNAK JÚLIUS 1. UTÁN ADOTT KÖLCSÖNÖK Munkavállalóknak július 1. után adott kölcsönök (munkavállalóknak július 1. után adott kölcsönök) Lakáseladásból származó tartozások július 1. után (munkavállalóknak július 1. után adott kölcsönök) 182 Vállalkozásnak adott kölcsönök (adott kölcsönök) 183 Egyéb adott kölcsönök (adott kölcsönök) 184 Részletre értékesített üzletrészek (adott kölcsönök) 185 Kötelezettség biztosítékaként átadott óvadék (adott kölcsönök) 186 Részesedési viszonyban álló vállalkozásnak adott kölcsönök 189 Adott kölcsönök értékvesztése S19 HOSSZÚLEJÁRATÚ KAMATOZÓ BETÉTEK S192 DEVIZA S1921 KFW BANK RT Kfw 5+5 Desiro motorvonat (K sz.) adósságszolgálati fedezeti betét S2 KÉSZLETEK S21 VÁSÁROLT ANYAGKÉSZLETEK RAKTÁRI KÉSZLETEN 211 Raktári készletre bevételezett anyagkészletek (számlával egyeztetett) (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 212 Beérkezett, nem számlázott anyagok készlete (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 213 Úton lévő anyagkészletek beszerzési számlája (vásárolt anyagkészletek raktári készleten)

15 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1075 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz P. sza- Kft kód 214 Szervezetek között úton lévő anyagkészletek (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 215 Talált tárgyak raktári készlete (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 216 Reklám- és ajándéktárgyak raktári készlete (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 217 Polgári védelmi anyagkészletek (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 218 Készletek tárgyalás alatt álló hiányai, többletei (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) S219 EGYÉB FÜGGŐ KÉSZLET HIÁNYOK, TÖBBLETEK 2191 Hiányok (egyéb függő készlet hiányok, többletek) 2192 Többletek (egyéb függő készlet hiányok, többletek) S22 VÁSÁROLT ANYAGKÉSZLETEK MUNKAHELYI ANYAGKÉSZLETE S221 ÉV VÉGÉN MEGMUNKÁLATLAN (NULLKÉSZÜLTSÉGŰ) ANYAGKÉSZLETEK 2211 Gyártási, javítási tevékenységhez kivételezett nullkészültségű anyagkészletek (év végén megmunkálatlan (nullkészültségű) anyagkészletek) 2212 Raktárról kiv. (ktsg-ként elszámolt), de a dolgozók részére még ki nem osztott ruhakészletek (év végén megmunkálatlan (nullkészültségű) anyagkészletek) 222 Bontásra váró eszközök év végi várható vissznyeremény értéke (vásárolt anyagkészletek munkahelyi anyagkészlete) 224 Első kiszerelésű anyagkészletek 225 Idegen szerv részére bérmunka céljára átadott anyagkészletek (vásárolt anyagkészletek munkahelyi anyagkészlete) 226 Készletek értékvesztésének (leértékelésének) elszámolása (vásárolt anyagkészletek munkahelyi anyagkészlete) 227 Analítikából kimaradt tételek év végi számlája (anyagok) 228 Anyagkészletek bevételellenőrzési számlája (vásárolt anyagkészletek munkahelyi anyagkészlete) S229 ÁRKÜLÖNBÖZETI SZÁMLÁK 2291 Beszerzési ár különbözeti számla (ppv) - elszámoló ár és megrendelés szerinti ár különbözete (árkülönbözeti számlák) 2292 Számlaár különbözeti számla (ipv) - számla szerinti ár és megrendelés szerinti ár különbözete (árkülönbözeti számlák) 2293 Készpénzes beszerzések elszámoló ár és számlaár különbözeti számlája (árkülönbözeti számlák) 2294 Elszámoló ár módosítási számla (készletre és felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése) (árkülönbözeti számlák) 2295 Projekt felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése (árkülönbözeti számlák) 2296 Nem projektes felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése (árkülönbözeti számlák) 2298 Kowax árkülönbözet 2299 Vásárolt és saját termelésű készletre jutó árkülönbözet technikai számlája S23 KERESKEDELMI ÁRUK Gazd. szülő

4. szám 122. évfolyam 2007. január 26. TARTALOM. Utasítások. 4/2007. (I. 26. MÁV Ért. 4.) PVH. sz. pénzügyi vezérigazgatóhelyettesi

4. szám 122. évfolyam 2007. január 26. TARTALOM. Utasítások. 4/2007. (I. 26. MÁV Ért. 4.) PVH. sz. pénzügyi vezérigazgatóhelyettesi 4. szám 122. évfolyam 2007. január 26. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 3/2007. (I. 26. MÁV Ért. 4.) PVH. sz. pénzügyi vezérigazgatóhelyettesi utasítás

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM 27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 57/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET...

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli politika főbb vonásai... 13 1. Általános rendelkezések,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET...

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 14 Számviteli politika főbb vonásai... 14 1. Általános rendelkezések,

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 14 Számviteli

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 35/2009. (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben