30. szám 122. évfolyam szeptember 7. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30. szám 122. évfolyam 2007. szeptember 7. TARTALOM"

Átírás

1 30. szám 122. évfolyam szeptember 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 22/2007. (IX. 7. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV ZRt 2007 évi számlarendjéről Utasítások 22/2007. (IX. 7. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV ZRt 2007 évi számlarendjéről A Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével elkészült a MÁV ZRt számlarendje UTASÍTÁS CÉLJA A számlarend előírásainak maradéktalanul biztosítani kell a Számviteli törvény által előírt könyvvezetést, beszámoló-készítést, valamint egyéb jogszabályok által előírt, főkönyvi adatok alapján készítendő adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítését HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt. valamennyi szervezeti egységére. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV ZRt. Számviteli Főosztály főosztályvezetője felelős FOGALMAK MEGHATÁROZÁS A Számviteli törvényben megfogalmazottakon túl az alábbi fogalmakat használjuk: GIR rendszer: a MÁV ZRt gazdálkodási információs rendszere, amely önálló számviteli rendszer. Számviteli flexmező: a GIR rendszer által számviteli információk tárolására használt, különböző dimenziókat (ún. szegmenseket) tartalmazó értékek kombinációja. Az egyes szegmensek értékkészletét a számlarend határozza meg. A GIR rendszer a számviteli flexmezőben az alábbi szegmenseket használja: Főkönyv Könyvelő egység Főkönyvi számla Szervezeti egység Tevékenységi Pályaszakasz MÁV kft kód Cél szervezet Tartalék 1 Tartalék 2

2 1062 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám 4.0. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1.A számlarend tartalma A MÁV ZRt. számlarendje az alkalmazott GIR rendszer által meghatározott többdimenziós struktúrában teszi lehetővé a bizonylatokon lévő információk rögzítését és azok lekérdezését: 1. Főkönyv szegmens Főkönyv szegmens: értéke a MÁV ZRt. egységes vállalati főkönyvén belül, mint egyenlegező szegmens az üzletágak számviteli elhatárolásából fakadóan az üzletágak főkönyveinek elkülönítésére alkalmas: Főkönyv A G K P S X Árufuvarozás Gépészet Központi irányítás és Háttérszolgáltatás Pályavasút Személyszállítás Térségi (keskeny nyomközű) vasutak Megnevezés 2. Könyvelő egység szegmens Könyvelő egység szegmens: értéke a számviteli szolgáltató egységeinek elhatárolására szolgál. A könyvelő egység szegmens értékkészletét az 1. melléklet tartalmazza: 3. Főkönyvi számla szegmens Főkönyvi számla: A gazdasági eseményeknek a Számviteli törvény által előírt a MÁV ZRt. sajátosságainak megfelelő alábontással rendelkező elszámolását teszi lehetővé. A főkönyvi számlaosztályok a következők: 0. Nyilvántartási számlák 1 Befektetett eszközök 2 Készletek 3 Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 4 Források (passzívák) 5 Költségnemek 8 Ráfordítások 9 Értékesítési árbevételek és bevételek A főkönyvi számla szegmens értékkészletét a 2. melléklet tartalmazza. A főkönyvi számlák mellett feltüntetésre került, hogy a főkönyvi szám mellett A szervezet kód használata kötelező-e, A kft kód használata kötelező, vagy tilos-e, A pályaszakasz kód használata kötelező-e, A kontrolling kimutatásokban milyen csoportokba kerül besorolásra. 4. Szervezeti egység szegmens A gazdasági események szervezeti egységekre történő elszámolását biztosítja. A szegmens értékkészlete tartalmazza a szolgálati helyeknek azon csoportját, amelyek a szolgálati hely törzsadatban főkönyvi szervezetként szerepelnek. A szervezeti egység szegmensre több egymástól eltérő szerkezetű hierarchiát lehet építeni. Jelen utasítás a szolgálati helyek gazdálkodási hierarchiáját tartalmazza. A gazdálkodási hierarchia üzletáganként épül fel, a központi irányítás és háttérszolgáltatás esetében megkülönböztettük az irányító és a végrehajtó szolgálati helyek körét. A szervezeti szegmens értékkészletét a 3. melléklet tartalmazza. A szervezetek mellett feltüntetésre került, hogy a szervezet Melyik számviteli szolgáltató egységhez (HSZ) tartozik, Milyen F (főnökségi) csoport részét képezi (lekérdezési, ill. adatelérési célból). 5. Tevékenység szegmens A tevékenységi kód szegmens a költségek és árbevételek tevékenységekre, termékekre történő elkülönítését biztosítja. A tevékenységi kódok magyarázatát az X. számlaosztály magyarázata, értékkészletét a 4. melléklet tartalmazza. A tevékenységi kódok mellett feltüntetésre került, hogy a tevékenység projektes-e, a tevékenységre projektes átterhelést lehet-e fogadni (PAN), a tevékenység mellett pályaszakasz alkalmazása kötelező-e.

3 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője Pályaszakasz szegmens Pályaszakasz: A költségek és az árbevétel földrajzi elkülönítésére szolgál. A pályaszakasz szegmens a MÁV ZRt. pályahálózatának statisztikai szakaszok szerinti felosztását tartalmazza a hozzájuk tartozó vonalakkal és vonalkategóriákkal. A pályaszakaszok az alábbi főbb csoportokba kerülnek besorolásra: P01 Országos közforgalmú állomások, megállóhelyek, rakodóhelyek, és elágazások ( , , ) P02 Országos közforgalmú nyíltvonali pályaszakaszok ( , , ) P03 Iparvágányok ( ) P04 Vontató vágányok ( ) P05 Üzemi vágányok ( ) P07 Gyermekvasút nyíltvonali pályaszakasza (9199) P08 Gazdasági vasút nyíltvonali pályaszakasza ( ) P17 Gyermekvasút állomási pályaszakasza ( ) P18 Gazdasági vasút állomási pályaszakasza ( ) A pályaszakasz szegmens értékkészletét az 5. melléklet tartalmazza. 7. Kft kód szegmens A Kft kód a MÁV ZRt-vel részesedési viszonyban álló vállalkozások egyedi azonosítását biztosítja. A Kft kód szegmens értékkészletet a 6. sz. melléklet tartalmazza. 8. Célszervezet Célszervezet: A főkönyvek (üzletági szervezetek) egymás közötti tranzakcióinak elszámolásában jelenik meg. A szegmens az átterhelések és átszámítások esetén a fogadó szervezet azonosítását szolgálja. A fogadó szervezet az átterhelés, átszámítás könyvelésekor az indító szervezet azonosítóját tünteti fel a szegmensben. A Célszervezet szegmens értékkészlete megegyezik a szervezet szegmens értékkészletével (3. sz. melléklet) HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás megjelenésével egyidejűleg a 7/2006. (MÁV Ért. 11) valamint a 3/2007 (MÁV Ért. 4) PVH. utasítás hatályát veszti 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás visszamenőlegesen április 1-től lép hatályba MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: A könyvelő egység szegmens értékkészlete 2.sz. melléklet: A főkönyvi számla szegmens értékkészlete 3.sz. melléklet: A szervezeti egység szegmens értékkészlete 4.sz. melléklet: A tevékenységi szegmens értékkészlete 5.sz. melléklet: A pályaszakasz szegmens értékkészlete 6.sz. melléklet: A Kft kód szegmens értékkészlete Sipos Sándor s. k. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes

4 1064 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám 1.sz.melléklet A Könyvelő egység szegmens értékkészlete Könyvelő egység 00 Nem specifikált 10 MÁV Cargo 20 Személyszállítási Főkönyvelőség 30 Gépészeti Főkönyvelőség 40 Pályavasúti Főkönyvelőség 41 Debreceni könyvelő egység 42 Miskolci könyvelő egység 43 Záhonyi könyvelő egység 50 Központi Főkönyvelőség 51 Pécsi könyvelő egység 52 Szegedi könyvelő egység 53 Szombathelyi könyvelő egység 54 Nyugdíj Ig. Megnevezés

5 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet A főkönyvi számla szegmens értékkészlete Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz szülő P. sza- Gazd. Kft kód S0 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK S01 TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA S011 BÉRBE ADOTT ÉS VETT TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 0111 Bérbe adott tárgyi eszközök 0112 Bérbe vett tárgyi eszközök 014 Máv bérlő kijelölési jogú önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítési szerződés 017 Tárgyalás alatt álló tárgyi eszközök hiányai S018 TÁRGYI ESZKÖZÖK ADÓTÖRVÉNY SZERINT SZÁMÍTOTT NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKE S0181 FOLYAMATOSLEÍRÁSÚ TÁRGYIESZKÖZÖK S01811 BRUTTÓ ÉRTÉKE Figyelembe vehető bruttó érték (adótörvény szerinti értékcsökkenés) S01819 ADÓTÖRVÉNY SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE Nyitó állomány (adótörvény szerinti értékcsökkenés) Tárgyévi tervszerint elszámolt értékcsökkenés (adótörvény szerinti értékcsökkenés) Tárgyévi terven felüli leírás legfeljebb az adótörvény mértékéig (adótörvény szerinti értékcsökkenés) Ráfordításként kivezetett eszközök nettó értéke (adótörvény szerinti értékcsökkenés) 0189 Technikai számla (Tárgyi eszköz modul) S019 BONTÁSRA VÁRÓ LESELEJTEZETT ESZKÖZÖK 0191 Bruttó érték 0192 Halmozott értékcsökkenés S02 KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁI 023 Letéti raktárak anyagai (idegen vállalkozótól átvett készletek) (készletek nyilvántartási számlái) 026 Állami céltartalék készletek (készletek nyilvántartási számlái) 027 Készletek tárgyalás alatt álló hiányai (készletek nyilvántartási számlái) 028 Oktató-, munkavédelmi-, és reklámfilmek értéke (készletek nyilvántartási számlái) S029 A 2 SZÁMLAOSZTÁLYT ÉRINTŐ, ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ANYAGOK 0291 Csereanyagok (a 2 számlaosztályt érintő érték nélkül nyilvántartott anyagok) 0292 Ruhák (a 2 számlaosztályt érintő érték nélkül nyilvántartott anyagok) 0293 Egyéb anyagok (a 2 számlaosztályt érintő érték nélkül nyilvántartott anyagok) 0295 Idegen fél részére javításra átadott csereanyagok (a 2 számlaosztályt érintő érték nélkül nyilvántartott anyagok) S03 BELSŐ TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI ÉS TERVÁRAI

6 1066 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Szervezet Megnevezés Kft kód BELSŐ TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI S031 S0311 GÉPÉSZETI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI Vonatkilométer - vontatás Állomási tolató tartalék rendelkezésre állási idő Tolatási óra Kocsivizsgálati óra P. szakasz Mozdonyvonat, motorvonat, személykocsi technológiai műveleti egység Alapdíjas szem. vonat vontatás Mozdony bérbeadás bérbevételi nap Gépészeti Üzletág által végzett mozdonyvezető kiegyenlítés mozdonyvezetői óra Térségi vasút által végzett jármű üzemeltetés kiegyenlítés üzemeltetési óra Gépészeti Üzletág által végzett jármű üzemeltetés kiegyenlítés üzemeltetési óra Mérnöki szolgáltatáshoz munkaóra Kutatás-fejlesztés megrendelési érték S0312 SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI Személykocsi bérbeadás kocsidarab Különvonatok közlekedtetés vonatdarab Szolgálati vonatok közlekedtetési szolgáltatás technikai mértékegység havi fix árhoz S0313 PÁLYAVASÚTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI Vonatkilométer - közlekedtetés Vonatkilométer - felsővezeték használat Vonatdarab Megállásdarab Fordulásdarab Gépmenet darab Vonatkilométer - térségi vasúti pályahasználat Munkaóra - üzemi vágány felügyelethez Pályavasút által végzett nem pályavasúti tevékenység munkaórája Szolgálati vonatdarab Eseti tolatás munkaórája Eseti tolatás gépórája Állomási üzemszünet felfüggesztésének munkaórája Szolgálat szünetelés felfüggesztésének munkaórája Szolgálat megszakítás felfüggesztésének munkaórája Járműtárolás kocsinapja Nosztalgia vonat menetvonal biztosításának vonatdarab Nosztalgia vonat közlekedtetése - vonatkilométer Nosztalgia vonat felsővezetéke - vonatkilométer Nosztalgia vonat kiinduló/végállomás használat -fordulásdarab Gazd. szülő

7 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1067 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz P. sza- Kft kód Szerelvényvonat kiinduló/végállomás használat - fordulásdarab Próbamenet menetdarab Próbamenet felsővezeték használat -vonatkilométer Próbamenet közlekedtetés km Vonatkilométer - menetvonal lemondás S0314 KÖZPONTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI Számviteli szolgáltatás technikai mértékegység havi fix árhoz Korrekciós tényezőkkel kialakított korrigált kiszolgált létszám Oktatott fő * oktatott nap Beszerzési érték Gépészeti Üzletág gázolaj beszerzés nettó beszerzési értéke Megrendelési érték Kártyás gázolaj beszerzési értéke Éves statisztikai átlagos teljes munkaidős operatív létszám Környezetvédelmi szolgáltatás munkaóra Humán partneri szolgáltatás átlagos állományi kiszolgált létszáma Egyéb anyag készletértéke éven túl készletezett anyag készletértéke MÁV elszámoló ár meghatározott százalékában számolt készletérték Szolgáltatási munkaóra Ruha ügyintézésnél ruhafelhasználási költség Leadott hulladék mennyisége (kg) Leltározás és selejtezés nap Közbeszerzési tevékenység munkaórája Felhasznált villamos energia (kwh) Felhasznált vezetékes energia (GJ) Havi rendelkezésre állási díj (bázis felhasznált összenergia alapján - vont. en. nélkül) S032 BELSŐ TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI S0321 GÉPÉSZETI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI Vonatkilométer - vontatás tervárai Állomási tolató tartalék rendelkezésre állási idő tervára Tolatás tervárai Kocsivizsgálat tervárai Üzemképes személykocsi biztosítás tervárai Alapdíjas szem. vonat tervára Mozdony bérbeadás tervára Jármű üzemeltetés kiegyenlítés tervára Vegyvédelmi készenlét tervára Előfűtés tervára Mérnöki szolgáltatás tervár Gazd. szülő

8 1068 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód Kutatás-fejlesztés tervár S0322 SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI Személykocsi bérbeadás tervára Különvonatok közlekedtetés tervára Szolgálati vonatok közlekedtetésének tervára S0323 PÁLYAVASÚTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI Vonatkilométer - közlekedtetés tervára Vonatkilométer - felsővezeték használat tervára Menetvonal biztosítás tervára Megállás tervára Forduló állomás használat tervára Gépmenet menetvonal biztosítás tervára Vonatkilométer - térségi vasúti pályahasználat tervárai Üzemi vágány felügyelet tervára Pályavasút által végzett nem pályavasúti tevékenység tervára Szolgálati vonatdarab tervára Eseti tolatás (személyzet) tervára Eseti tolatás (gép) tervára Állomási üzemszünet felfüggesztésének tervára Szolgálat szünetelés felfüggesztésének tervára Szolgálat megszakítás felfüggesztésének tervára Járműtárolás tervára Nosztalgia vonat menetvonal tervára Nosztalgia vonat lözlekedtetés tervára Nosztalgia vonat felsővezeték használat tervára Nosztalgia vonat kiinduló/végállomáshasználat tervára Szerelvényvonat kiinduló/végállomás használat tervára Próbamenet menetvonal biztosítás tervára Próbamenet felsővezeték használat tervára Próbamenet közlekedtetés tervára Vonatkilométer - menetvonal lemondás tervárai S0324 KÖZPONTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI Számviteli szolgáltatás tervára Általános humán szolgáltatás tervára Oktatás szervezés tervára Beszerzés tervár Gázolaj nettó beszerzés tervára Belső marketingkommunikációs ügynökségi tervár Kártyás gázolaj tervára Munkabiztonsági, ügykezelési szolgáltatás tervára Környezetvédelmi szolgáltatás tervára Humán partneri szolgáltatás tervára Egyéb anyag készletezés tervára Egyéb anyag készletezés 1 éven túl készletezett anyag tervára P. szakasz Gazd. szülő

9 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1069 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód MÁV elszámoló áron számolt készletérték tervára Szolgáltatás beszerzés tervára Ruhaügyintézés tervára Hulladékkezelés tervára Leltározás és selejtezés tervára Közbeszerzési tevékenység tervára Vontatási energia beszerzés tervára Általános célú vezetékes energia beszerzés tervára Energetikai tevékenység tervára S04 TELJESÍTMÉNY ADATOK (NATURÁLIÁK) S041 PROJEKTES ÉS NEM PROJEKTES TELJESITMÉNYEK S0411 ÉPITÖGÉP TELJESITMÉNYEK Saját építögép müszakóra Saját építögép müszakóra Saját építögép müszakóra Saját építögép müszakóra Saját építögép müszakóra Nem saját építögép müszakóra S0412 KÖZÚTI JÁRMÜ TELJESÍTMÉNYEK Saját személygépkocsi km Saját egyéb személygépjármű km Saját tehergépjármű km Saját összes közúti jármü km Idegen közúti jármü km S0413 EGYÉB JÁRMÜ TELJESÍTMÉNYEK Saját egyéb jármü müszakóra Saját egyéb jármü müszakóra Saját egyéb jármü összes müszakóra Vasúton szállított mennyiség S0414 EGYÉB PROJEKTES ÉS NEM PROJEKTES TELJESÍTMÉNYEK Munkaóra * Nyomdai termék mennyiség Szikvíz előállítás (db) Javított vasúti jármű darab S042 NEM PROJEKTES TELJESÍTMÉNYEK 0422 Étkezési adagszám 0423 Dizelmozdony üzemanyag fogyasztás 0424 Villamosmozdony üzemanyag fogyasztás S06 KORÁBBI GAZDASÁGI ÉVEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK S061 EREDMÉNYJAVÍTÓ ELSZÁMOLÁSOK S ÉVI Belföldi (2000.évi) Külföldi (2000.évi) S ÉVI P. szakasz Gazd. szülő

10 1070 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód Belföldi (2001.évi) Külföldi (2001.évi) S ÉVI Belföldi (2002.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2002.évi eredményjavító elszámolások) S ÉVI Belföldi (2003.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2003.évi eredményjavító elszámolások) S ÉVI Belföldi (2004.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2004.évi eredményjavító elszámolások) S ÉVI Belföldi (2005.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2005.évi eredményjavító elszámolások) S ÉVI Belföldi (2006.évi eredményjavító elszámolások) Külföldi (2006.évi eredményjavító elszámolások) S062 EREDMÉNYRONTÓ ELSZÁMOLÁSOK S ÉVI Belföldi (2001.évi) Külföldi (2001.évi) S ÉVI Belföldi (2002.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2002.évi eredeményrontó elszámolások) S ÉVI Belföldi (2003.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2003.évi eredeményrontó elszámolások) S ÉVI Belföldi (2004.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2004.évi eredeményrontó elszámolások) S ÉVI Belföldi (2005.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2005.évi eredeményrontó elszámolások) S ÉVI Belföldi (2006.évi eredeményrontó elszámolások) Külföldi (2006.évi eredeményrontó elszámolások) S07 LEÍRT BEFEKTETÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA S071 LEÍRT BEFEKTETÉSEK 0711 Leírt pénzügyi befektetések (leírt befektetések) 072 Leírt dolgozói tartozások (átalakuláskor leírt befektetések és követelések nyilvántartása) S073 LEÍRT KÖVETELÉSEK Leírt belföldi alaptevékenységi követelések S07313 LEÍRT EGYÉB BELFÖLDI KÖVETELÉSEK P. szakasz Gazd. szülő

11 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1071 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód Leírt egyéb belföldi követelések (magánszemély) (leírt egyéb belföldi követelések) Leírt egyéb belföldi követelések (vállalat) (leírt egyéb belföldi követelések) Leírt egyéb belföldi követelések (peresek) (leírt egyéb belföldi követelések) Munkavállalók egyéb elszámolásaiból leírt követelések S08 VEGYES NYILVÁNTARTÁSOK 082 Leértékelt, értékesített részesedések nyilvántartási számlája (vegyes nyilvántartások) S083 LEÍRT, DE KÉSŐBBI IDŐPONTBAN MÉG BEHAJTANDÓ KÖVETELÉSEK 0831 Leírt,de későbbi időpontban még behajtandó követelések /leírt peres/ (leírt, de későbbi időpontban még behajtandó követelések) 0834 Leírt,de későbbi időpontban még behajtandó követelések /lakbérből/ (leírt, de későbbi időpontban még behajtandó követelések) 0835 Kamatmentes építési kölcsön (leírt, de későbbi időpontban még behajtandó követelések) 0836 Lakásértékesítés (leírt, de későbbi időpontban még behajtandó követelések) 086 Lakbér beszámítások nyilvántartási számlája (vegyes nyilvántartások) S088 HATÁRIDŐS ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA S0881 NEM FEDEZETI ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA Jövőbeni kötelezettségek Határidős ügyletek elszámolási számla Határidős ügyletek árfolyam-különbözet Jövőbeni követelések S0882 KAMAT FEDEZETI ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁI Jövőbeni kötelezettségek Határidős ügylet elszámolási számla Határidős ügylet eredmény-különbözet Jövőbeni követelések S089 EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK 0891 Szakkönyvek nyilvántartása (egyéb nyilvántartások) S0898 KEZESSÉGVÁLLALÁS,GARANCIA Kezességvállalás (kezességvállalás,garancia) Zálogjog jogosultság (kezességvállalás,garancia) Zálogjog kötelezettség (kezességvállalás,garancia) Értékpapírok letétbe helyezése (kezességvállalás,garancia) Függő kötelezettség (kezességvállalás,garancia) Biztos jövőbeni kötelezettség (kezességvállalás,garancia) S0899 EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK Még el nem fogadott, egység által bejelentett követelés felszámolásra, végelszámolásra (egyéb nyilvántartások) P. szakasz Gazd. szülő

12 1072 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód Csak a beig által a felszámoláshoz bejelentett tőkenyilvántartás (egyéb nyilvántartások) Kétes követelések nyilvántartása (egyéb nyilvántartások) Késedelmi kamat kiszámlázásának nyilvántartása (egység által bejelentett kamat (egyéb nyilvántartások) Késedelmi kamat kiszámlázásának nyilvántartása (külföldi deviza) (egyéb nyilvántartások) Illetékek, perköltségek nyilvántartása (egyéb nyilvántartások) Egyéb nyilvántartások (egyéb nyilvántartások) S09 NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK 091 Nyilvántartási ellenszámla - eszköz (Nyilvántartási ellenszámlák) 092 Nyilvántartási ellenszámla - forrás (Nyilvántartási ellenszámlák) 096 Leltári többlet, térítésnélküli átvét. Nyilvántartási ellenszámla - költség-bevétel S1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK S11 IMMATERIÁLIS JAVAK S111 NEM INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK P. szakasz Gazd. szülő S11111 NEM INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÉS ÉR- TÉKCSÖKKENÉSE Nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke (nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke és értékcsökkenése) Nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke és értékcsökkenése) Vagyoni értékű jogok befejezetlen állománya (nem ingatlaonokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokl) S112 SZELLEMI TERMÉKEK S11211 SZELLEMI TERMÉKEK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE Szellemi termékek bruttó értéke (szellemi termékek bruttó értéke és értékcsökkenése) Szellemi termékek értékcsökkenése (szellemi termékek bruttó értéke és értékcsökkenése) Szellemi termékek befejezetlen állománya (szellemi termékek) S113 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS S11311 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE Kísérleti fejlesztés bruttó értéke (kísérleti fejlesztés aktivált értéke) Kísérleti fejlesztés értékcsökkenése (kísérleti fejlesztés aktivált értéke) Kísérleti fejlesztés befejezetlen állománya (kísérleti fejlesztés) S12 INGATLANOK S121 FÖLDTERÜLETEK (TELEK, TELKESÍTÉS) 1211 Kincstári földterületek (földterületek (telek, telkesítés)) 1212 Saját földterületek (földterületek (telek, telkesítés))

13 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1073 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód S122 ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK S1221 KINCSTÁRI ÉPÜLETEK Kincstári épületek bruttó értéke (kincstári épületek) Kincstári épületek értékcsökkenése (kincstári épületek) S1222 SAJÁT ÉPÜLETEK Saját épületek bruttó értéke (rt. épületek) Saját épületek értékcsökkenése (rt. épületek) S123 ÉPÍTMÉNYEK S1231 KINCSTÁRI ÉPÍTMÉNYEK Kincstári építmények bruttó értéke (kincstári építmények) Kincstári építmények értékcsökkenése (kincstári építmények) S1232 SAJÁT ÉPÍTMÉNYEK Saját építmények bruttó értéke (Saját építmények) Saját építmények értékcsökkenése (Saját építmények) S124 INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK 1241 Bruttó érték (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok) 1249 Értékcsökkenés (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok) S13 P. szakasz Gazd. szülő A TEVÉKENYSÉGET KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ MŰSZAKI BERENDÉZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰ- VEK S131 KINCSTÁRI BERENDEZÉSEK 1311 Kincstári berendezések bruttó értéke (kincstári berendezések) 1319 Kincstári berendezések értékcsökkenése (kincstári berendezések) S132 SAJÁT TERMELŐ GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 1321 Folyamatos leírású saját gépek, berendezések, járművek bruttó értéke 1322 Saját termelő gépek, berendezések, járművek értékhelyesbítése (bruttó érték feletti rész) 1329 Folyamatos leírású saját gépek, berendezések, járművek értékcsökkenése S133 AZONNALI LEÍRÁSÚ SAJÁT GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 1331 Azonnali leírásu saját gépek, berendezések, járművek bruttó értéke 1339 Azonnali leírásu saját gépek, berendezések, járművek értékcsökkenése S14 EGYÉB - NEM TERMELŐ - BERENDEZÉSEK, GÉPEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK S142 SAJÁT NEM TERMELŐ BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 1421 Saját nem termelő berendezések, gépek, járművek bruttó értéke 1429 Saját nem termelő berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése S143 TENYÉSZÁLLATOK 1431 Tenyészállatok bruttó értéke (Tenyészállatok) 1439 Tenyészállatok értékcsökkenése (Tenyészállatok) S15 BERUHÁZÁSOK

14 1074 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz szülő P. sza- Gazd. Kft kód S151 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 1511 Kincstári vagyont érintő befejezetlen beruházások, felújítások 1512 Saját befejezetlen beruházások, felújítások S16 RÉSZESEDÉSEK ( RÉSZVÉNY, TÖRZSBETÉT, ÜZLETRÉSZ, VAGYONI BETÉT ) S161 RÉSZESEDÉSEK 1611 Tőke (részesedések) 1619 Értékvesztés (részesedések) S17 ÉRTÉKPAPÍROK 171 Értékpapírok 179 Értékpapírok értékvesztése S18 ADOTT KÖLCSÖNÖK S181 MUNKAVÁLLALÓKNAK ADOTT KÖLCSÖNÖK ( PÉNZ ILLETVE RÉSZLETFIZETÉSI KED- VEZMÉNY ) S1811 MUNKAVÁLLALÓKNAK ADOTT HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK TELJES ÖSSZEGE Lakáseladásból származó tartozások teljes összege (munkavállalóknak adott hosszúlejáratú kölcsönök teljes összege) S1812 MUNKAVÁLLALÓKNAK ADOTT KÖLCSÖNBŐL HITELEZÉSI VESZTESÉGKÉNT RÉSZBEN LEÍRT TARTOZÁSOK Lakáseladásból származó tartozások hitelezési veszteségként részben leírt összeg (munkavállalóknak adott kölcsönből hitelezési veszteségként részben leírt tartozások) S1813 MUNKAVÁLLALÓKNAK JÚLIUS 1. UTÁN ADOTT KÖLCSÖNÖK Munkavállalóknak július 1. után adott kölcsönök (munkavállalóknak július 1. után adott kölcsönök) Lakáseladásból származó tartozások július 1. után (munkavállalóknak július 1. után adott kölcsönök) 182 Vállalkozásnak adott kölcsönök (adott kölcsönök) 183 Egyéb adott kölcsönök (adott kölcsönök) 184 Részletre értékesített üzletrészek (adott kölcsönök) 185 Kötelezettség biztosítékaként átadott óvadék (adott kölcsönök) 186 Részesedési viszonyban álló vállalkozásnak adott kölcsönök 189 Adott kölcsönök értékvesztése S19 HOSSZÚLEJÁRATÚ KAMATOZÓ BETÉTEK S192 DEVIZA S1921 KFW BANK RT Kfw 5+5 Desiro motorvonat (K sz.) adósságszolgálati fedezeti betét S2 KÉSZLETEK S21 VÁSÁROLT ANYAGKÉSZLETEK RAKTÁRI KÉSZLETEN 211 Raktári készletre bevételezett anyagkészletek (számlával egyeztetett) (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 212 Beérkezett, nem számlázott anyagok készlete (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 213 Úton lévő anyagkészletek beszerzési számlája (vásárolt anyagkészletek raktári készleten)

15 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1075 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz P. sza- Kft kód 214 Szervezetek között úton lévő anyagkészletek (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 215 Talált tárgyak raktári készlete (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 216 Reklám- és ajándéktárgyak raktári készlete (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 217 Polgári védelmi anyagkészletek (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) 218 Készletek tárgyalás alatt álló hiányai, többletei (vásárolt anyagkészletek raktári készleten) S219 EGYÉB FÜGGŐ KÉSZLET HIÁNYOK, TÖBBLETEK 2191 Hiányok (egyéb függő készlet hiányok, többletek) 2192 Többletek (egyéb függő készlet hiányok, többletek) S22 VÁSÁROLT ANYAGKÉSZLETEK MUNKAHELYI ANYAGKÉSZLETE S221 ÉV VÉGÉN MEGMUNKÁLATLAN (NULLKÉSZÜLTSÉGŰ) ANYAGKÉSZLETEK 2211 Gyártási, javítási tevékenységhez kivételezett nullkészültségű anyagkészletek (év végén megmunkálatlan (nullkészültségű) anyagkészletek) 2212 Raktárról kiv. (ktsg-ként elszámolt), de a dolgozók részére még ki nem osztott ruhakészletek (év végén megmunkálatlan (nullkészültségű) anyagkészletek) 222 Bontásra váró eszközök év végi várható vissznyeremény értéke (vásárolt anyagkészletek munkahelyi anyagkészlete) 224 Első kiszerelésű anyagkészletek 225 Idegen szerv részére bérmunka céljára átadott anyagkészletek (vásárolt anyagkészletek munkahelyi anyagkészlete) 226 Készletek értékvesztésének (leértékelésének) elszámolása (vásárolt anyagkészletek munkahelyi anyagkészlete) 227 Analítikából kimaradt tételek év végi számlája (anyagok) 228 Anyagkészletek bevételellenőrzési számlája (vásárolt anyagkészletek munkahelyi anyagkészlete) S229 ÁRKÜLÖNBÖZETI SZÁMLÁK 2291 Beszerzési ár különbözeti számla (ppv) - elszámoló ár és megrendelés szerinti ár különbözete (árkülönbözeti számlák) 2292 Számlaár különbözeti számla (ipv) - számla szerinti ár és megrendelés szerinti ár különbözete (árkülönbözeti számlák) 2293 Készpénzes beszerzések elszámoló ár és számlaár különbözeti számlája (árkülönbözeti számlák) 2294 Elszámoló ár módosítási számla (készletre és felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése) (árkülönbözeti számlák) 2295 Projekt felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése (árkülönbözeti számlák) 2296 Nem projektes felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése (árkülönbözeti számlák) 2298 Kowax árkülönbözet 2299 Vásárolt és saját termelésű készletre jutó árkülönbözet technikai számlája S23 KERESKEDELMI ÁRUK Gazd. szülő

16 1076 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz P. sza- Kft kód S231 VENDÉGLÁTÓIPARI ÁRUK 232 Raktári készletre bevételezett elárusítható nyomtatványok, díjszabások, menetrendkönyvek (kereskedelmi áruk) 233 Beérkezett, nem számlázott elárusítható nyomtatvány, díjszíbás menetrendkönyv készletek (kereskedelmi áruk) 234 Úton lévő elárusítható nyomtatvány, díjszabás, menetrendkönyv készletek (kereskedelmi áruk) 235 Értékesítési raktárban lévő áruk készletszámlája (kereskedelmi áruk) 237 Egyéb áruk készlete, beszerzési áron (kereskedelmi áruk) 24 Anyagkészletek technikai számlája (készletek) S25 ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTMÉNYEK 251 Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói teljesítmények) S26 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 261 Raktári készletre bevételezett betétdíjas göngyölegek (számlával egyeztetett) (betétdíjas göngyölegek) 262 Beérkezett, nem számlázott göngyöleg készletek (betétdíjas göngyölegek) 263 Úton lévő göngyöleg készletek (betétdíjas göngyölegek) 264 Analítikából kimaradt tételek év végi számlája (göngyölegek) S28 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK S281 BEFEJEZETLEN TERMELÉS 2811 Ipari tevékenység befejezetlen termelése (befejezetlen termelés) 2812 Egyéb tevékenység befejezetlen termelése (befejezetlen termelés) S29 KÉSZTERMÉKEK S291 SAJÁT TERMELÉSŰ GYÁRTOTT ANYAGOK 2911 Saját termelésű gyártott anyagok raktári készletszámlája (saját termelésű gyártott anyagok) 2912 Saját termelésű gyártott anyagok árkülönbözeti számlája (saját termelésű gyártott anyagok) S292 BÉRMUNKÁBAN GYÁRTOTT ANYAGOK 2921 Bérmunkában gyártott anyagok raktári készletszámlája (bérmunkában gyártott anyagok) 2922 Bérmunkában gyártott anyagok árkülönbözeti számlája (bérmunkában gyártott anyagok) S293 SAJÁT TEVÉKENYSÉGBEN JAVÍTOTT CSEREANYAGOK 2931 Saját tevékenységben javított csereanyagok készletszámlája (saját tevékenységben javított csereanyagok) 2932 Saját tevékenységben javított csereanyagok árkülönbözeti számlája (saját tevékenységben javított csereanyagok) 294 Analítikából kimaradt tételek év végi számlája (késztermékek) 295 Készletbe átsorolt tárgyi eszköz S3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK S31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL Gazd. szülő

17 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1077 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz szülő P. sza- Gazd. Kft kód S311 ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉS S3111 KISZÁMLÁZOTT ALAPTEVÉNYSÉGI KÖVETELÉS Belföldi felekkel szembeni alaptevékenységi forint követelés Belföldi felekkel szembeni alaptevékenységi deviza követelés S3115 BELFÖLDI FELEKKEL SZEMBENI PERESÍTETT ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖVETELÉSEK Belföldi felekkel szembeni peresített alaptevékenységi követelések S313 EGYÉB BELFÖLDI KÖVETELÉS S3131 KISZÁMLÁZOTT KÖVETELÉS Belföldi vevőkövetelések forintban Belföldi vevőkövetelések forintban (magánszemély) Belföldi követelés devizában S3135 PERESÍTETT KÖVETELÉS Vállalkozók, gazdálkodó szervek (peresített követelés) Magánszemélyek (peresített követelés) 3136 Egyéb kétes követelés (egyéb belföldi követelés) S314 KÖVETELÉS CSŐDELJÁRÁS ALATTI CÉGEKTŐL S3141 BELFÖLDI ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖVETELÉS CSŐDELJÁRÁS ALATTI CÉGEKTŐL Belföldi alaptevékenységi követelés csődeljárás alatti cégektől 3142 Belföldi követelés csődeljárás alatti cégektől S315 KÖVETELÉS FELSZÁMOLÁS ALATTI CÉGEKTŐL S3151 BELFÖLDI ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖVETELÉS FELSZÁMOLÁS ALATTI CÉGEKTŐL Belföldi alaptevékenységi követelés felszámolás alatti cégektől 3152 Belföldi egyéb követelés felszámolás alatti cégektől S316 KÜLFÖLDI KÖVETELÉSEK 3161 Alaptevékenységi külföldi követelések devizában 3162 Egyéb külföldi követelések forintban 3164 Egyéb külföldi követelések devizában S3165 DEVIZA ELSZÁMOLÁSI ÉS TECHNIKAI SZÁMLÁK Deviza elszámolási számla Technikai bank Technikai bank BCC Technikai CORFER S317 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE 3171 Belföldi felek (Ft) értékvesztése (követelések értékvesztése) 3172 Külföldi felek (Ft) értékvesztése (követelések értékvesztése) 3173 Belföldi felek (deviza) értékvesztése 3174 Külföldi felek (deviza) értékvesztése 318 Követelések évvégi átértékelése S32 VÁLTÓKÖVETELÉSEK 321 Körváltó követelés (váltókövetelések) 322 Egyéb váltó (váltókövetelések) S33 JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE

18 1078 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezet Kft kód 331 Jegyzett, de be nem fizetett tőke (te modul) (jegyzett, de be nem fizetett tőke) 332 Jegyzett, de be nem fizetett tőke (projekt modul) (jegyzett, de be nem fizetett tőke) 333 Jegyzett, de be nem fizetett tőke (pénz) 34 Átértékelési különbözet S35 MÁV ÁLTAL ADOTT ELŐLEGEK S351 BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK S3511 FORINTBAN Kincstári beruházásra adott előlegek (forintban) Saját beruházásra adott előlegek (forintban) S3512 DEVIZÁBAN Kincstári beruházásra adott előlegek (devizában) Saját beruházásra adott előlegek (devizában) 352 Készletekre adott előlegek (máv által adott előlegek) 353 Egyéb adott előlegek (máv által adott előlegek) 354 VBKJ utalványokra adott előlegek 355 Immateriális javakra adott előlegek (máv által adott előlegek) 356 Ügyvédi letétek 357 Bánatpénz 358 Adott kaució S359 ELŐLEGEK ÉVVÉGI ÁTÉRTÉKELÉSE ÉS ÉRTÉKVESZTÉSE S3591 ELŐLEGEK ÉVVÉGI ÁTÉRTÉKELÉSE Beruházásra adott előlegek évvégi átértékelése Készletre adott előlegek évvégi átértékelése Immateriális javakra adott előlegek évvégi átértékelése S3592 ELŐLEGEK ÉRTÉKVESZTÉSE Beruházásra adott előlegek értékvesztése Készletekre adott előlegek értékvesztése Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése S36 EGYÉB KÖVETELÉSEK S361 MUNKAVÁLLALÓK TARTOZÁSAI S3611 ELŐLEGEK Fizetési előlegek S3612 ELŐÍRT TARTOZÁSOK Dolgozói hátralék Személyi jövedelemadó tartozás előző év miatt S36124 EGYÉB VEGYES TARTOZÁS Egyéb vegyes tartozás /ruha/ Egyéb vegyes tartozás /szerszámkönyves/ Egyéb vegyes tartozás /egyéb/ S3613 ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ÖSSZEGEK S36131 EGYSZERI ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG Vezetői reprezentáció elszámolási előleg P. szakasz Gazd. szülő

19 30. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1079 Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz P. sza- Kft kód Egyéb elszámolási előleg Folyamatos feltöltésű elszámolási előleg Útielőlegek Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan fizetett SZJA 3615 Munkásszálló térítési díj 3616 Alkalmazásból kilépett dolgozók tartozásai 3618 Munkavállalók munkábajárási költségének elszámolása 3619 Munkavállalók tartozásának értékvesztése S362 KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK S3621 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS %-os (fogyasztói árkiegészítés) ,5 %-os (fogyasztói árkiegészítés) %-os (fogyasztói árkiegészítés) Tanuló (fogyasztói árkiegészítés) éven felüliek (fogyasztói árkiegészítés) 3622 Termelési árkiegészítés (költségvetési kiutalási igények) S3624 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK S36241 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK THGY segély THGY segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján Táppénz Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján GYÁP GYÁP más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján Közeü. okból foglalk. eltiltás, hatósági elkülönítés miatti táppénz Baleseti táppénz Biztosítási jogviszony megszűnése után folyósított táppénz Kifizetőhelyek költségtérítése 1% Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási díj más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján S ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BALESETES ALKALMAZOTTAK TB-T TERHELŐ TÁPPÉNZE Uti baleset miatt (üzemkörön kívüli balesetes alkalmazottak tbt terhelő táppénze) Harmadik személy által okozott baleset miatt (üzemkörön kívüli balesetes alkalmazottak tb-t terhelő táppénze) Táppénz hozzájárulás Kamat jogalap nélkül felvett, folyósított ellátás után S36244 CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK Családi pótlék Anyasági támogatás Szociális támogatás Gyermekgondozási segély Gazd. szülő

20 1080 A MÁV ZRt. Értesítője 30. szám Főkönyvi számla Megnevezés Szervezekasz szülő P. sza- Gazd. Kft kód MT. 138/A. szerinti távolléti díj MT. 138/A. szerinti távolléti díj közterhei S36249 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁI Folyósított Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások teljesítése Folyósított családtámogatási ellátások teljesítése Egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások technikai ellenszámlája 3625 Egyéb költségvetési igény apeh revízió (költségvetési kiutalási igények) S3626 JÖVEDÉKI ADÓ ELSZÁMOLÁS Vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó viszszaigénylése (költségvetési kiutalási igények) Jövedéki adó visszaigénylés technikai számlája (költségvetési kiutalási igények) S363 KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK TELJESÍTÉSE 3631 Fogyasztói árkiegészítés (költségvetési kiutalási igények teljesítése) 3632 Termelési árkiegészítés (költségvetési kiutalási igények teljesítése) 3635 Egyéb költségvetési igény apeh revízió (költségvetési kiutalási igények teljesítése) 3636 Vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó pénzügyi teljesítése (költségvetési kiutalási igények teljesítése) S364 EGYÉB KÖVETELÉSEK 3641 Egyéb követelések forintban 3642 Egyéb követelések devizában S3644 VÁLLALATI LAKÁSHASZNÁLATI DÍJ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA Lakbér (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) Fűtés (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) Melegvíz (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) Antenna (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) Garázs bérleti díj (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) Ivóvíz, csatorna használat (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) Szemétszállítás (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) Áramdíj (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) Nyugdíjasok lakáshasználati díja (nyugdíj igazgatóság) (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) 3648 Egyéb követelések év végi átértékelése S3649 EGYÉB KÖVETELÉKSEK ÉRTÉKVESZTÉSE Egyéb követelések (forint) értékvesztése Egyéb követelések (deviza) értékvesztése S365 ÁTSZÁMÍTÁSI SZÁMLÁK

17. szám 123. évfolyam 2008. június 13. TARTALOM

17. szám 123. évfolyam 2008. június 13. TARTALOM 17. szám 123. évfolyam 2008. június 13. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 12/2008. (VI. 13. MÁV Ért. 17) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános

Részletesebben

4. szám 122. évfolyam 2007. január 26. TARTALOM. Utasítások. 4/2007. (I. 26. MÁV Ért. 4.) PVH. sz. pénzügyi vezérigazgatóhelyettesi

4. szám 122. évfolyam 2007. január 26. TARTALOM. Utasítások. 4/2007. (I. 26. MÁV Ért. 4.) PVH. sz. pénzügyi vezérigazgatóhelyettesi 4. szám 122. évfolyam 2007. január 26. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 3/2007. (I. 26. MÁV Ért. 4.) PVH. sz. pénzügyi vezérigazgatóhelyettesi utasítás

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

2012/7. SZÁM TARTALOM

2012/7. SZÁM TARTALOM 2012/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2012. (IV. 27. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a 4/2011. (IX.02. MÁV Ért. 18.) GÁVIGH sz. gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A mikrogazdálkodói számlatükör

A mikrogazdálkodói számlatükör 1 A mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli és annak

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13

2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 1. SZÁMLAOSZTÁLY 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 140.272.800 133.418.219 6.854.581... 12 INGATLAN ÉS KAPCSOL.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 11.757.819

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben