MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ E L Ő T E R J E S Z T É S I /2009. Tárgy: Makó város népességének alakulása. Ea: Csomor Ágnes Melléklet: Intézkedési terv. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzatának hosszú távú fejlesztési stratégiájának részeként a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetel elkészíttettük Makó Népességének Előreszámításáról szóló tanulmányát, melynek célja, hogy feltérképezze azon beavatkozási pontokat, amelyek szükségesek a Magyarországra általában jellemző népességcsökkenés területi szintű megállításához. (A tanulmány megtekinthető a következő helyen: vagy a polgármesteri hivatal hatósági osztályán.) A tanulmány a közötti időszakra az országos tendenciával összhangban az aktív korú népesség csökkenését, illetve az időskorú lakosság számának növekedését jelzi előre, ami alapvető hatást gyakorol a város demográfiai egyensúlyára, gazdasági és társadalompolitikai adottságaira. Makó város állandó népességének száma január 1-jei állapotnak megfelelően fő. Hozzánk hasonló népességszámú települések állandó lakossága a következőképpen alakul: Település neve Állandó népesség száma. január 1. Állandó népesség száma. január 1. Állandó népesség száma január 1. Budapest I. kerület Gyál Komló Makó Nagykőrös Siófok Tata (Állandó népesség: az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó) rendelkező személyek száma, függetlenül attól, hogy van-e más településen bejelentett tartózkodási helyük. Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező, de más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma.) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 2 Az elmúlt időszak népesedési folyamatai Magyarországon az 1980-as ektől kezdve csökken a népesség, miközben a népesség életkori összetétele változik: nő az idősek és fogy a fiatalok száma. Ez a folyamat jellemző az a fejlett országok többségére, és hosszabb távon a népesség jelentős elöregedéséhez vezet. Makón is az országosan jellemző folyamatokhoz hasonlóan zajlik a népesség változása: a település lakossága fogy, a fiatalok és idősek részaránya kedvezőtlenül változik. Makó lakónépességének száma elején fő, 2009 elején fő volt. és 2009 között a létszám 2757 fővel csökkent. Az állandó népesség száma ugyanebben az időszakban főről főre csökkent, vagyis csaknem 3 ezer fős népességcsökkenés következett be. Az állandó népesség száma folyamatosan és szinte egyenletesen csökkent, es átlagban 163 fővel. A csökkenés csak és között torpant meg, ekkor alig változott a lakosságszám. Ezt követően azonban újra a korábbi ütemben folytatódott a csökkenés. Makó lakónépességének és állandó népességének alakulása fő Lakónépesség Állandó népesség A népesség számának változásával általában változik a népesség korszerkezete is. A népesség korszerkezetének vizsgálatakor három nagy korcsoportot különítünk el: a fiatalokat (0-17 esek), a gazdaságilag aktív korúakat (18-59 esek) és az időseket (60 esek és idősebbek). és 2009 között a három nagy korcsoport közül a 60 es és idősebbek létszáma alig változik: 6290 főről 5887 főre, 403 fővel csökken. A fiatalok és a középkorúak körében szintén csökkenés tapasztalható. A 0-17 esek -ben 6361-en voltak, -ban már csak 4516-an, a csökkenés 28%-os. A legnépesebb korcsoport, a esek körében a legkisebb arányú a csökkenés: a kezdeti főről 526 fővel lettek kevesebben -ra. Tehát az idősek aránya növekedett, a fiatalok aránya csökkent Makó népességében Makó állandó népességének változása korcsoportok szerint fő esek esek 60-x esek HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 között Magyarországon lényeges termékenységcsökkenés zajlott le, és ennek következtében jelenleg mind a gyermekvállalási hajlandóság, mind az élveszületések száma a legalacsonyabb a 20. században. A gyermekvállalási hajlandóság (termékenység) szintje -ben országosan már csak 1,31 volt, ami alatta van az európai átlagnak. -et követően azonban stagnálás, majd igen lassú emelkedés kezdődött. Makó ingadozásokkal ugyan, de követi az országos tendenciákat. Az országos népességelőreszámítás szerint a termékenység lassan emelkedik Magyarországon a következő időszakban. Ennek megfelelően Makón is a termékenység emelkedésétemelkedése feltételezhető. A korcsoportos születési arányszámok a 14 eseknél gyakorlatilag elhanyagolhatóak, és a eseknél csak egy-egy születés emeli meg hirtelen. A es korcsoportra -en még viszonylag magas, 18,1 ezrelékes születési arány volt jellemző, ez azonban szinte folyamatosan csökkent az -as 12,9 ezrelékig. Ekkortól emelkedő tendencia indult meg, elérve a 15,5 ezreléket -re, majd -ban nagy visszaesés következett be: ekkor már csak 13,8 ezrelék volt a korcsoportos születési arányszám. Erről az utolsó ről egyelőre nem tudjuk, hogy egy újabb trend kezdete, vagy egyszeri változás. Születési arányszámok Makón az egyes korcsoportokra ezrelék esek esek esek A magyarországi halandóság alakulása az utóbbi ben világviszonylatban is egyedülálló tendenciát mutatott. A 20. századi demográfiai átalakulás egyik alapvető jellemzőjét, az erőteljesen növekvő élettartamokat nálunk felváltotta ezek stagnálása, csökkenése között a férfiak születéskor várható életeinek átlagos száma 64,8 volt, ami 8 10 vel kevesebb, mint a fejlett európai országokban. A nők is 6 8 vel hamarabb halnak meg, mint tőlünk nyugatra Európában. Az elmúlt 3 tizedben, miközben tovább csökkent a csecsemők és a gyermekek elhalálozási arányszáma, a középkorú férfiak halandósági gyakorisága háromszorosára növekedett. -tól kedvező változások indultak el. Csökkent a halálozások száma, nőtt az élettartam. Arra lehet számítani, hogy Magyarországon is bekövetkezik a halandósági váltás, és az élettartam újra tartós emelkedést mutat. -ben a férfiak születéskor várható élettartama már 69,2, a nőké pedig 77,3 volt. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 4 Makó állandó népességének halandósági viszonyai eltérnek az országos átlagtól. A középkorú férfiak javuló halálozási tendenciája nem érzékelhető a esek korcsoportjában. Makó állandó lakosságának életkilátásai a nők esetében lényegesen, a férfiak esetében valamivel kevésbé kedvezőtlenek, mint az országos átlag. A születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon és Makón életkor férfiak (Makó) férfi (országos) trendvonal - nők (Makó) nők (Makó)) nő (országos) trendvonal - férfiak (Makó) Ha a halálozási arányszámokat vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy a 60 es és idősebbek kivételel az arányok igen alacsonyak, és nem figyelhető meg semmilyen trend: stagnálás vagy ingadozás a jellemző. Ezzel ellentétben a legidősebb korcsoportban egyértelmű a teljes időszakon átívelő csökkenő trend, amelynek eredményeképpen az -es 65,8 ezrelékről -ra 51,6 ezrelékre csökkent a halálozási arányszám. A korábbiak ismeretében, vagyis hogy a nők születéskor várható élettartama nem emelkedett, csak a férfiaké, arra következtethetünk, hogy ez a csökkenést javarészt a férfiak körében történő halálozások csökkenésének illetve a későbbi életkorokban bekövetkező halálozásoknak a következményei. Halálozási arányszámok Makón, korcsoportonként, ezrelék x Trend (60-x) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 5 Magyarországon az 1990-es ekben lényegesen lecsökkent a vándorlás intenzitása, esetenként ellenkezőjére változtak irányai. Jellemző tendencia a nagyvárosok korábbi jelentős vándorlási nyereségének megszűnése, esetenként vándorlási veszteséggé átalakulása. Az elvándorlók jelentős része a nagyvárosok környékére költözött, s ezzel gyors szuburbanizációs folyamat indult el. Makó állandó népességére az jellemző, hogy kevesebben telepednek le a városban, mint ahányan elköltöznek onnan. Az --as ek átlagos vándorlási vesztesége 67 fő ente. A természetes szaporodásra (a születések és a halálozások különbségére) országos viszonylatban a negatív előjel, a fogyás jellemző. Makó népessége is hasonló tendenciát követ, bár a fogyás mérséklődik: 1990-ben még 201 fő volt a természetes fogyás, -ra ez a szám lecsökkent 173 főre. A születések és a halálozások száma Makón fő születés halálozás A tényleges szaporodás, az egymást követő ekben a népesség változása, a természetes szaporodás és a vándorlási egyenleg összege, 215 fő veszteséget jelentett 1990-ben. -ra valamelyest mérséklődött ez a szám, 178-ra. A jövőben várható népességszám Makó állandó népességének előreszámítása három-három különböző termékenységi, halandósági és vándorlási hipotézisre épül. Az egyes hipotézisek alapján eltérő népességfejlődési modelleket állít fel a tanulmány, amelyek alacsony, közepes illetve magas népességbecslést eredményeznek. Az alacsony változat inkább pesszimista, a közepes változat a leginkább reális, a magas változat pedig optimista a népességfejlődési folyamatok alakulását illetően. Általánosságban: az alacsony változat az irányítás részbeni hiányát, vagy befolyásolási képességeinek hiányát feltételezi. A közepes változat a jelenleginél hatékonyabb népesedési (család-, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási, lakás-, stb.) politikát helyez kilátásba, ami viszonylag lassan hoz eredményeket. A magas változat nemcsak a feltételek javulását tekinti a megvalósulás alapjának, hanem magas szinten szervezett, szerves egészként fellépő, népesedéspolitikai programot kíván. Ezek alapján a népességváltozás három lehetséges változatát készítették el: feltételezésünk szerint a közepes változat megvalósulása a legvalószínűbb, az alacsony és a magas változat inkább a népesség lehetséges változásának határait jelöli ki. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 6 Makón az állandó népesség az alacsony és a közepes előreszámítási változat szerint csökkenni fog, míg a harmadik, a magas változat szerint a csökkenés igen kismértékű lesz, és a 2010-es ek végére igen lassú ütemben ugyan, de megindul a népesség növekedése. A 2019-es létszámot 23,1 és 24,7 ezer fő között becsülhetjük, 24 ezer fős középértékkel. A közepes változat szerint mintegy ezer fővel élnek majd kevesebben Makón 2019-ben, mint jelenleg. Az alacsony változat 1,9 ezer fő veszteséggel számol, míg a magas változat esetén átmeneti és kismértékű csökkenés után a népesség mindössze 300 fővel marad a jelenlegi szint alatt. A népességcsökkenés döntő forrása a halálozás, de jelentős mértékben hozzájárul a negatív vándorlási egyenleg is. A népesség korösszetétele is változik, noha csak kismértékű változásra lehet számítani. A 18 alatti fiatalok száma a legvalószínűbb feltételezés szerint alig változik, miközben a eseké csökken, a 60 es és idősebbeké pedig növekszik. Ily módon lassú elöregedési folyamatra számíthatunk Az állandó népesség számának alakulása Makón fő alacsony közepes magas Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés és a mellékelt intézkedési terv megtárgyalása után az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó állandó népességének előreszámítása tárgyában készült tanulmányt megtárgyalta és az előterjesztés mellékletében szereplő intézkedési tervvel együtt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Makó, december 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

7 Intézkedési terv Melléklet Általános megállapítások Makó város területi adottságai rén reális alternatívát jelenthet a fiatal, aktív korú, Szegedről elvándorolni, illetve kiköltözni kívánó, a nagyvárosból az agglomerációba tendáló lakosság főként kisgyermekes családok számára, akik nem képesek vagy nem akarnak a szegedi kertvárosi övezetben otthont alapítani, illetve akiket Makó gazdasági progressziója a megélhetés jegyében a városba vonz. A kiváló közlekedési adottságok (Szeged 30 percenkénti autóbuszos elérhetősége), valamint a jövőre átadásra kerülő M43-as autópálya hatása, illetve ennek rén a helyközi közlekedést biztosító 43. főközlekedési út tehermentesülése), a Szegedről gyorsan elérhető települések közé emeli városunkat, amely ugyanakkor az agglomerációs falvakkal szemben lényegesen emeltebb szintű közszolgáltatásokat képes biztosítani, ily módon a legalkalmasabb település lehet az esetlegesen Szegeden dolgozó fiatalok vagy középkorúak megtelepedéséhez. A népességgyarapodás tekintetében reális alternatívaként kell/lehet számolni a régió hátrányosabb helyzetű térségeiből (főként Békés megye irányából) érkező betelepülőkkel (a középiskolákban már jelenleg is számottevő a Békés megyei tanulók száma), valamint a határok leomlásával várhatóan élénkülni fog a romániai betelepülők száma is. Ennek jelei már most is tapasztalhatók. E területi mobilizációs folyamatok Makó infrastrukturális, gazdasági és oktatási fejlesztéseivel együtt lehetőséget kínálnak arra, hogy Makó város népességfogyási tendenciáját megállítsuk, illetve csökkentsük. Mindezeken túl Makó gazdasági fejlődése a térség elmaradottabb településein élők számára is alternatívát jelenthet, hiszen a Makón a dél-alföldi régió átlagához képest lényegesen jobbak a munkavállalási esélyek, melyeket különösen az ipari park várható betelepülésel kapcsolatosan megnövekedő foglalkoztatási igények az elkövetkező ekben jelentősen meg is erősítenek. Összességében tehát: Makó prosperáló kisvárosi jellegének erősítésel képes Szeged nagyvárosi jellegel, illetve a régió fejletlenebb településeivel szemben alternatívát nyújtani, ami az önkormányzat célzott, népességvonzó képességét speciális eszközökkel javító lépéseivel tovább erősíthető. Makó népességmegtartó és népességvonzó erejének növelése a következő várospolitikai eszközökön illetve feltételeken alapul: 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése; 2. Gazdaságélénkítés és gazdaságfejlesztés; 3. Közlekedésfejlesztés; 4. Közüzemi infrastruktúra fejlesztése; 5. Alternatív otthonteremtő programok; 6. Szépkorúakról történő gondoskodás; 7. Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Makó népességmegtartó és népességvonzó erejének egyik legfőbb feltétele az európai szintű oktatás megteremtése, mivel az aktív korú népességre jellemző családmodellben a gyermekek iskoláztatása meghatározó erővel bír a lakóhely kiválasztásában.

8 2 Ilyenformán a kisgyermekes családok városba vonzásához elengedhetetlenül szükséges: o az óvodai és bölcsődei helyek számának igény szerinti és folyamatos növelése így a város versenyképes alternatívát kínálhat Szeged túlterhelt intézményeivel szemben; o az óvodai és bölcsődei szolgáltatás tárgyi, infrastrukturális feltételeinek javítása; o ezzel együtt pedig az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás színvonalának továbbra is kiemelt fejlesztése. Az elmúlt ekben Makó jelentős fejlesztéseket hajtott végre a város óvodai és bölcsődei ellátásának tekintetében, ezt a munkát a következő ekben tovább kell folytatni. Pályázat útján bővíteni kívánjuk a bölcsődei és óvodai férőhelyek számát. Az óvodai és bölcsődei ellátás fejlesztésén túl a város népességmegtartó és népességvonzó adottságában kiemelt jelentőséggel bír az alap- és középszintű oktatási feltételek javítása annak érdekében, hogy az itt élők helyben is minden igényt kielégítő képzést találhassanak gyermekeiknek. o Korszerű pedagógiai felkészültséggel kívánjuk a partnereink elvárásait figyelembe vevő, minőségi nevelő-fejlesztő munkát végezni. o Az alapfokú oktatás színvonala kiemelt jelentőséggel bír a gyermekek továbbtanulási esélyeit illetően, így szükséges az oktatási infrastruktúra folyamatos modernizálása. o Szülőkkel való együttműködés további erősítése. o A város oktatásfejlesztési programja kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvi és informatikai képzés fejlesztésére annak érdekében, hogy Makó európai szinten is versenyképes oktatást nyújtson fiataljainak. o További cél az iskolai képzéshez kapcsolódó internet-ellátottság növelése. A város 700 millió forintos iskolafejlesztése megteremti a modern oktatás tárgyi és infrastrukturális feltételeit. Mindezeken túl a város költségvetési feltételeinek függvényében célzott otthon- és munkahelyteremtő programokkal kívánjuk a városba vonzani a frissen végzett fiatal tanárokat, kiemelt figyelmet fordítva azon makói fiatalok visszavonzására, akik a középiskola elvégzése után más városban töltötték egyetemi vagy főiskolás eiket. Folytatni kívánjuk a főként fiatal értelmiségi családok megtelepítését célzó telekprogramot. A város gazdasági fejlődésének függvényében célzott internet-hozzáférési támogatást nyújtunk a gyermekes családoknak.

9 2. Gazdaságélénkítés és gazdaságfejlesztés 3 A munkaképes korú lakosság létszáma a ig terjedő időszakban az előrejelzés szerint 4 százalékponttal csökken. Ezen korcsoport Makó városban történő megtartása, illetve a munkavállalás céljából elvándoroltak visszacsábítása érdekében Makó Város Önkormányzatának célkitűzései: A gazdasági válság miatt átalakuló, gazdaság szerkezeti átrendeződés következtében új, stratégiai iparágak foglalkoztatási igényeinek kielégítése érdekében a szakképzés munkaerőigény szerinti átalakítása; Régiónkban a mezőgazdasági termelés szerkezetének megváltozása miatt, a szakképzés irányának fokozatos átrendezése a szolgáltatóipari, továbbá a versenyképes képzettséget nyújtó szakmák felé; Az ipari park, a fürdő megépülésel a turisztikai ipar kiszolgálásához szükséges szakképzett munkavállalói réteg képzési feltételeinek megteremtése: o szolgáltatóipari szakmacsoportokban; o átképzési lehetőségek megteremtésel; o az ipari park hatékony kiajánlása rén a meglő zöldmezős ipari területekre új munkahelyeket teremtő beruházók megtelepítése versenyképes telekárral, munkahelyteremtési támogatással és a projekt-előkészítés során teljes körű menedzsment-szolgáltatás fölajánlásával; o a makói vállalkozások telephelyeinek ipari parkba történő áthelyezését, és ezzel a munkahelyek megtartását segítő kedvezményes telekvásárlási és munkahelymegőrzési program folytatása; o a rész-, és rugalmas foglalkoztatás kiszélesítése a köz- és a gazdasági szférában; o nők foglalkoztatási lehetőségének megteremtése elsősorban a szolgáltatóiparban. Az Út a munkában program, valamint egyéb közmunka programok folytatása, azon rétegek számára, amelyek átképzése már nem lehetséges; Vállalkozói támogatások, kisvállalkozások segítése, a helyi beruházásokba, felújításokba történő bekapcsolása annak érdekében, hogy minél több adózó - kevesebb adóteherrel, járulékkal teremtse meg a költségvetés forrás bővülését. Ennek érdekében: o az önkormányzati anyagbeszerzések koncentrálása és folyamatos helyi közzététele; a helyi beszállítók lehetőség szerinti preferálása az ár/érték figyelembe vétele mellett; o az önkormányzati építési, karbantartási és felújítási ajánlatkérések, közbeszerzések webes alapú közzététele, a helyi vállalkozások folyamatos tájékoztatása; o Csongrád Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara Makói kistérségi szervezetel, a Marosmenti Vállalkozók Szövetségel és más, a helyi gazdaság fejlesztésében érdekelt szervezetekkel való folyamatos együttműködés, konzultáció; o Vállalkozói pályázatfigyelés, a pályázati lehetőségek folyamatos kiajánlása. A munkaügyi központ szakképző intézmények vállalkozások kapcsolatának új tartalommal történő megtöltése a szűkülő munkavállalói réteg ellenére a foglalkoztatás teljes körűvé tétele érdekében.

10 3. Közlekedésfejlesztés 4 o Az ipari park újabb, mintegy 500 millió Ft-os beruházási költséggel megvalósuló infrastruktúra-fejlesztése rén összközművesített telkek állnak a város iránt érdeklődő befektetők, illetve a parkba betelepülni kívánó helyi vállalkozások rendelkezésére. o A befektetőbarát önkormányzat cím megszerzésel a befektetők teljes körű kiszolgálását biztosító menedzsment-szervezet jött létre a polgármesteri hivatalon belül. o Az önkormányzat által végrehajtott fürdőfejlesztés a turisztikai szolgáltatások, valamint a turisztikai infrastruktúra bővülését eredményezi, ennek multiplikátorhatása pedig érzékelhetően megnöveli a foglalkoztatást, erősíti a város vonzerejét és népességmegtartó erejét. Az M43-as autópálya 63 milliárd forintos fejlesztése ismét bekapcsolhatja Makót és térségét Európa vérkeringésébe. o A nagy volumenű útfejlesztéssel könnyebben és gyorsabban megközelíthető lesz a makóiak számára Szeged, ilyenformán a Makón élő, de a nagyvárosban munkát vállalók számára Makó valós agglomerációs alternatíva lehet. o Mindezeken túl az útfejlesztés tovább növeli a város tőkevonzó képességét, ami a munkavállalási esélyek miatt jelentős népességvonzó erő lehet. 4. Közüzemi infrastruktúra fejlesztése Az autóbusz-pályaudvar tervezett felújításával egyetemben át kell gondolni a Szeged felé irányuló közösségi közlekedés minőségi továbbfejlesztésének lehetőségeit. A 17 milliárd forintos csatorna-beruházással tovább bővülnek Makó városi funkciói; a városban élők komfortérzetének javulásával élhetőbbé, kényelmesebbé válhat városunk, ami a páratlan környezeti értékek megóvásával együtt jelentős népességmegtartó és népességvonzó erővel bír. Az ivóvízminőség-javító program biztosítani fogja a káros összetevőktől (arzén) mentes, az Európai Uniós normáknak megfelelő ivóvizet a városban. A termálenergia markánsabb kiaknázásával csökkenteni kell és lehet a távfűtött lakások költségeit, ezzel javítható a lakásmobilizáció 5. Alternatív otthonteremtő programok Alapvető feladat a csatorna-beruházás regionális szintű pozícionálása, a lendületes fejlődés percepció tudatosítása térségi szinten. A lakóhely megválasztása szoros összefüggésben áll otthonteremtési esélyeinkkel; Makó város alapvető feladata, hogy segítse az itt élő és városba érkező fiatalok otthonteremtését, megakadályozva ezzel az aktív korú népesség elvándorlását, és reális alternatívát nyújtva ezzel a frissen érkező boldogulni vágyóknak. Az önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy a világgazdasági válság végeztel kihasználja a konjunkturális lehetőségeket, és a város költségvetési feltételeinek függvényében speciális támogatást nyújtson a makói fiatalok otthonteremtéséhez a következő tizedekben.

11 5 o Az önkormányzat kidolgozza a fiatalok otthonteremtését segítő Gólyafészek Programját, ami: egyrészről önkormányzati bérlakás-építési programot; másrészről kedvezményes építési telek akciót foglal magában. Az önkormányzati bérlakás-építési program keretében meg kell fontolni az ún. Gólyaház építését, ami határozott időre kedvezményes lakhatást biztosít a frissen családot alapító fiataloknak. Az önkormányzati telek akció keretében bővíteni kell a programban résztvevő fiatalok körét, és a költségvetés függvényében további telkek kialakítása a makói és a városba érkező fiatalok számára. 6. Szépkorúakról történő gondoskodás A 60 en felüliek aránya az előrejelzés szerint 4 százalékponttal növekszik Makó városban. Minden társadalom fejlettségének egyik fokmérője a gyermekekről és az idősekről való gondoskodás milyensége. Ennek érdekében: Az Idősbarát Önkormányzati Díjjal kitüntetett Makó Város Önkormányzata a jövőben is meg kívánja tartani azt a minőségileg magas szintű gondoskodást, amellyel ezt a címet elnyerte; A szűkülő lehetőségek ellenére továbbra is meg kívánja őrizni a szociális ellátások magas színvonalát, a városban működő nyugdíjas klubok, civil szervezetek támogatását, közöttük a fogyatékkal élő emberek civil szervezetének segítését; A város nagy gondot fordít arra, hogy a nyugdíjas korosztály társadalmi integrációja folyamatosan megvalósuljon, ne szegregált, hanem integrált tagjai legyenek Makó város közösségének; Az önkormányzat idős értelmiségiekből alkotott vének tanácsa nagy élettapasztalatával segíti a Testületet a lakosság érdekeit szolgáló döntések meghozatalában; Az önkormányzat minden ben támogatja a nyugdíjas klubok rendezvényeit, kirándulásait ezzel is lehetőséget biztosítva arra, hogy az idősebb korosztály kitekinthessen a város határain kívülre és érzékelhesse azt a fejlődést, amely az elmúlt 20 ben az ország minden területén bekövetkezett; A makói idős értelmiségiek tudását, élettapasztalatát igényelni kell a fiatalok nevelésében, gondolkodásmódjuk, viselkedésük formálásában, múltunk, városunk történelmének megismerésében azért, hogy a kialakulóban lő polgári értékrendnek a fiatalok gondolkodásmódja, viselkedése meg tudjon felelni; A nyugdíjas korosztályból támogatni kívánja az önkéntes segítő csoportok szerveződését, akik segítséget tudnának nyújtani a gyermekek fizikális és az idős emberek mentális gondozásában.

12 7. Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6 A lakosság életminőségének megőrzése, illetve életkilátásainak esélyei a környezeti hatások és életmódbeli sajátosságok mellett nagyban múlnak az egészségügyi ellátás minőségétől. Ennek struktúrája (alapellátás, szakellátás, kórházi ellátás, mentőszolgálat) a városban adott, ugyanakkor feladat az ellátás színvonalának emelése, a korszerű működési feltételek folyamatos biztosítása. Ennek érdekében: Az alapellátást biztosító intézmények tárgyi és működési feltételek biztosítása, eszközeinek korszerűsítése a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek maximális kihasználásával. A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, de város és a térség betegellátását biztosító szakrendelő és kórház eszközparkjának, diagnosztikai berendezéseinek korszerűsítése, a kórház rekonstrukciós program folytatása. Az egészségmegőrzés intézményes keretei mellett a lelki egészség megőrzésének feltételeit is biztosítani szükséges. A város környezeti állapota, az utcák, közterületek komfortossága, a parkok, pihenőhelyek kiépítettsége, a városközpont és a településrészközpontok minősége, a játszóterek, sportolási lehetőségek megléte, a Maros-part mint rekreációs övezet igénybevételi lehetősége mind-mind befolyásolják a városban élők életminőségét, városi kötődésüket, ezért ezen fejlesztések folyamatos végrehajtása elengedhetetlen feladat. A népesség megőrzését, illetve a negatív előjelű demográfiai folyamatok visszafordítását (azaz a fiatalok itt-tartását, a korstruktúra-romlás megállítását, a szülési aktivitás fokozását, a munkavállalói korú népesség elvándorlását) célzó programok komplex és folyamatos odafigyelést megkövetelő beavatkozást igényelnek az önkormányzat részéről. Ugyanakkor önmagában az önkormányzat eszközei korlátozottsága miatt is elégtelen e feladat végrehajtására. Olyan átfogó társadalompolitikai beavatkozások és kormányzati intézkedések szükségesek, amelyekhez kapcsolódva az önkormányzat a saját eszközeit társítani tudja, csakis ezek együtthatásaként van reális esély a negatív demográfiai trendek lassítására, illetve a folyamat visszafordítására. Mindemellett minden külső beavatkozás kudarcra van ítélve, ha a város polgárainak közössége nem partner e célok megvalósításában. A település összetartó ereje, polgárainak identitása, a városhoz való ragaszkodásuk, és a városért való tenni akarásuk is fontos tényezői a folyamat sikerességének és hosszú távon való eredményes fönntartásának.

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Megyei

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. A koncepció felülvizsgálva: 2007. július

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag

Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag Koncepció Gulyásné dr. Sáli Ilenrietta aljegyző (előterjesztés) Véleményező I-Iumánügyi Bizottság Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Dr.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52 TARTALOMJEGYZÉK 4. BUDAPEST TÁRSADALMA... 27 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52 4.8.7 A LAKÓHELLYEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK... 52 TARTALOMJEGYZÉK 4.1 DEMOGRÁFIA... 27 4.8.8 LAKÓTERÜLETI

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Domaszék Község Önkormányzata

Domaszék Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Domaszék Község Önkormányzata 213. június 3. Türr István Kutató és Képző Intézet Cím:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához I. Helyzetértékelés Kecskemét 2005 Készült a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET

E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BŐVÜLŐ EURÓPA Tények és tanulmányok BUDAPEST, 2010. II. negyedév E C O S T A T Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet Cím: 1024 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009. Készítette: Lakner Zoltán szociálpolitikus TARTALOM 1. Bevezetés...3 A koncepció célja, funkciója, feladatai...5 2. Helyzetelemzés...7

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 Tartalom 1. A gazdasági programalkotás keretei...4 1.1. Jogszabályi keretek...4

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben