MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ E L Ő T E R J E S Z T É S I /2009. Tárgy: Makó város népességének alakulása. Ea: Csomor Ágnes Melléklet: Intézkedési terv. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzatának hosszú távú fejlesztési stratégiájának részeként a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetel elkészíttettük Makó Népességének Előreszámításáról szóló tanulmányát, melynek célja, hogy feltérképezze azon beavatkozási pontokat, amelyek szükségesek a Magyarországra általában jellemző népességcsökkenés területi szintű megállításához. (A tanulmány megtekinthető a következő helyen: vagy a polgármesteri hivatal hatósági osztályán.) A tanulmány a közötti időszakra az országos tendenciával összhangban az aktív korú népesség csökkenését, illetve az időskorú lakosság számának növekedését jelzi előre, ami alapvető hatást gyakorol a város demográfiai egyensúlyára, gazdasági és társadalompolitikai adottságaira. Makó város állandó népességének száma január 1-jei állapotnak megfelelően fő. Hozzánk hasonló népességszámú települések állandó lakossága a következőképpen alakul: Település neve Állandó népesség száma. január 1. Állandó népesség száma. január 1. Állandó népesség száma január 1. Budapest I. kerület Gyál Komló Makó Nagykőrös Siófok Tata (Állandó népesség: az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó) rendelkező személyek száma, függetlenül attól, hogy van-e más településen bejelentett tartózkodási helyük. Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező, de más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma.) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 2 Az elmúlt időszak népesedési folyamatai Magyarországon az 1980-as ektől kezdve csökken a népesség, miközben a népesség életkori összetétele változik: nő az idősek és fogy a fiatalok száma. Ez a folyamat jellemző az a fejlett országok többségére, és hosszabb távon a népesség jelentős elöregedéséhez vezet. Makón is az országosan jellemző folyamatokhoz hasonlóan zajlik a népesség változása: a település lakossága fogy, a fiatalok és idősek részaránya kedvezőtlenül változik. Makó lakónépességének száma elején fő, 2009 elején fő volt. és 2009 között a létszám 2757 fővel csökkent. Az állandó népesség száma ugyanebben az időszakban főről főre csökkent, vagyis csaknem 3 ezer fős népességcsökkenés következett be. Az állandó népesség száma folyamatosan és szinte egyenletesen csökkent, es átlagban 163 fővel. A csökkenés csak és között torpant meg, ekkor alig változott a lakosságszám. Ezt követően azonban újra a korábbi ütemben folytatódott a csökkenés. Makó lakónépességének és állandó népességének alakulása fő Lakónépesség Állandó népesség A népesség számának változásával általában változik a népesség korszerkezete is. A népesség korszerkezetének vizsgálatakor három nagy korcsoportot különítünk el: a fiatalokat (0-17 esek), a gazdaságilag aktív korúakat (18-59 esek) és az időseket (60 esek és idősebbek). és 2009 között a három nagy korcsoport közül a 60 es és idősebbek létszáma alig változik: 6290 főről 5887 főre, 403 fővel csökken. A fiatalok és a középkorúak körében szintén csökkenés tapasztalható. A 0-17 esek -ben 6361-en voltak, -ban már csak 4516-an, a csökkenés 28%-os. A legnépesebb korcsoport, a esek körében a legkisebb arányú a csökkenés: a kezdeti főről 526 fővel lettek kevesebben -ra. Tehát az idősek aránya növekedett, a fiatalok aránya csökkent Makó népességében Makó állandó népességének változása korcsoportok szerint fő esek esek 60-x esek HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 között Magyarországon lényeges termékenységcsökkenés zajlott le, és ennek következtében jelenleg mind a gyermekvállalási hajlandóság, mind az élveszületések száma a legalacsonyabb a 20. században. A gyermekvállalási hajlandóság (termékenység) szintje -ben országosan már csak 1,31 volt, ami alatta van az európai átlagnak. -et követően azonban stagnálás, majd igen lassú emelkedés kezdődött. Makó ingadozásokkal ugyan, de követi az országos tendenciákat. Az országos népességelőreszámítás szerint a termékenység lassan emelkedik Magyarországon a következő időszakban. Ennek megfelelően Makón is a termékenység emelkedésétemelkedése feltételezhető. A korcsoportos születési arányszámok a 14 eseknél gyakorlatilag elhanyagolhatóak, és a eseknél csak egy-egy születés emeli meg hirtelen. A es korcsoportra -en még viszonylag magas, 18,1 ezrelékes születési arány volt jellemző, ez azonban szinte folyamatosan csökkent az -as 12,9 ezrelékig. Ekkortól emelkedő tendencia indult meg, elérve a 15,5 ezreléket -re, majd -ban nagy visszaesés következett be: ekkor már csak 13,8 ezrelék volt a korcsoportos születési arányszám. Erről az utolsó ről egyelőre nem tudjuk, hogy egy újabb trend kezdete, vagy egyszeri változás. Születési arányszámok Makón az egyes korcsoportokra ezrelék esek esek esek A magyarországi halandóság alakulása az utóbbi ben világviszonylatban is egyedülálló tendenciát mutatott. A 20. századi demográfiai átalakulás egyik alapvető jellemzőjét, az erőteljesen növekvő élettartamokat nálunk felváltotta ezek stagnálása, csökkenése között a férfiak születéskor várható életeinek átlagos száma 64,8 volt, ami 8 10 vel kevesebb, mint a fejlett európai országokban. A nők is 6 8 vel hamarabb halnak meg, mint tőlünk nyugatra Európában. Az elmúlt 3 tizedben, miközben tovább csökkent a csecsemők és a gyermekek elhalálozási arányszáma, a középkorú férfiak halandósági gyakorisága háromszorosára növekedett. -tól kedvező változások indultak el. Csökkent a halálozások száma, nőtt az élettartam. Arra lehet számítani, hogy Magyarországon is bekövetkezik a halandósági váltás, és az élettartam újra tartós emelkedést mutat. -ben a férfiak születéskor várható élettartama már 69,2, a nőké pedig 77,3 volt. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 4 Makó állandó népességének halandósági viszonyai eltérnek az országos átlagtól. A középkorú férfiak javuló halálozási tendenciája nem érzékelhető a esek korcsoportjában. Makó állandó lakosságának életkilátásai a nők esetében lényegesen, a férfiak esetében valamivel kevésbé kedvezőtlenek, mint az országos átlag. A születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon és Makón életkor férfiak (Makó) férfi (országos) trendvonal - nők (Makó) nők (Makó)) nő (országos) trendvonal - férfiak (Makó) Ha a halálozási arányszámokat vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy a 60 es és idősebbek kivételel az arányok igen alacsonyak, és nem figyelhető meg semmilyen trend: stagnálás vagy ingadozás a jellemző. Ezzel ellentétben a legidősebb korcsoportban egyértelmű a teljes időszakon átívelő csökkenő trend, amelynek eredményeképpen az -es 65,8 ezrelékről -ra 51,6 ezrelékre csökkent a halálozási arányszám. A korábbiak ismeretében, vagyis hogy a nők születéskor várható élettartama nem emelkedett, csak a férfiaké, arra következtethetünk, hogy ez a csökkenést javarészt a férfiak körében történő halálozások csökkenésének illetve a későbbi életkorokban bekövetkező halálozásoknak a következményei. Halálozási arányszámok Makón, korcsoportonként, ezrelék x Trend (60-x) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 5 Magyarországon az 1990-es ekben lényegesen lecsökkent a vándorlás intenzitása, esetenként ellenkezőjére változtak irányai. Jellemző tendencia a nagyvárosok korábbi jelentős vándorlási nyereségének megszűnése, esetenként vándorlási veszteséggé átalakulása. Az elvándorlók jelentős része a nagyvárosok környékére költözött, s ezzel gyors szuburbanizációs folyamat indult el. Makó állandó népességére az jellemző, hogy kevesebben telepednek le a városban, mint ahányan elköltöznek onnan. Az --as ek átlagos vándorlási vesztesége 67 fő ente. A természetes szaporodásra (a születések és a halálozások különbségére) országos viszonylatban a negatív előjel, a fogyás jellemző. Makó népessége is hasonló tendenciát követ, bár a fogyás mérséklődik: 1990-ben még 201 fő volt a természetes fogyás, -ra ez a szám lecsökkent 173 főre. A születések és a halálozások száma Makón fő születés halálozás A tényleges szaporodás, az egymást követő ekben a népesség változása, a természetes szaporodás és a vándorlási egyenleg összege, 215 fő veszteséget jelentett 1990-ben. -ra valamelyest mérséklődött ez a szám, 178-ra. A jövőben várható népességszám Makó állandó népességének előreszámítása három-három különböző termékenységi, halandósági és vándorlási hipotézisre épül. Az egyes hipotézisek alapján eltérő népességfejlődési modelleket állít fel a tanulmány, amelyek alacsony, közepes illetve magas népességbecslést eredményeznek. Az alacsony változat inkább pesszimista, a közepes változat a leginkább reális, a magas változat pedig optimista a népességfejlődési folyamatok alakulását illetően. Általánosságban: az alacsony változat az irányítás részbeni hiányát, vagy befolyásolási képességeinek hiányát feltételezi. A közepes változat a jelenleginél hatékonyabb népesedési (család-, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási, lakás-, stb.) politikát helyez kilátásba, ami viszonylag lassan hoz eredményeket. A magas változat nemcsak a feltételek javulását tekinti a megvalósulás alapjának, hanem magas szinten szervezett, szerves egészként fellépő, népesedéspolitikai programot kíván. Ezek alapján a népességváltozás három lehetséges változatát készítették el: feltételezésünk szerint a közepes változat megvalósulása a legvalószínűbb, az alacsony és a magas változat inkább a népesség lehetséges változásának határait jelöli ki. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 6 Makón az állandó népesség az alacsony és a közepes előreszámítási változat szerint csökkenni fog, míg a harmadik, a magas változat szerint a csökkenés igen kismértékű lesz, és a 2010-es ek végére igen lassú ütemben ugyan, de megindul a népesség növekedése. A 2019-es létszámot 23,1 és 24,7 ezer fő között becsülhetjük, 24 ezer fős középértékkel. A közepes változat szerint mintegy ezer fővel élnek majd kevesebben Makón 2019-ben, mint jelenleg. Az alacsony változat 1,9 ezer fő veszteséggel számol, míg a magas változat esetén átmeneti és kismértékű csökkenés után a népesség mindössze 300 fővel marad a jelenlegi szint alatt. A népességcsökkenés döntő forrása a halálozás, de jelentős mértékben hozzájárul a negatív vándorlási egyenleg is. A népesség korösszetétele is változik, noha csak kismértékű változásra lehet számítani. A 18 alatti fiatalok száma a legvalószínűbb feltételezés szerint alig változik, miközben a eseké csökken, a 60 es és idősebbeké pedig növekszik. Ily módon lassú elöregedési folyamatra számíthatunk Az állandó népesség számának alakulása Makón fő alacsony közepes magas Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés és a mellékelt intézkedési terv megtárgyalása után az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó állandó népességének előreszámítása tárgyában készült tanulmányt megtárgyalta és az előterjesztés mellékletében szereplő intézkedési tervvel együtt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Makó, december 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

7 Intézkedési terv Melléklet Általános megállapítások Makó város területi adottságai rén reális alternatívát jelenthet a fiatal, aktív korú, Szegedről elvándorolni, illetve kiköltözni kívánó, a nagyvárosból az agglomerációba tendáló lakosság főként kisgyermekes családok számára, akik nem képesek vagy nem akarnak a szegedi kertvárosi övezetben otthont alapítani, illetve akiket Makó gazdasági progressziója a megélhetés jegyében a városba vonz. A kiváló közlekedési adottságok (Szeged 30 percenkénti autóbuszos elérhetősége), valamint a jövőre átadásra kerülő M43-as autópálya hatása, illetve ennek rén a helyközi közlekedést biztosító 43. főközlekedési út tehermentesülése), a Szegedről gyorsan elérhető települések közé emeli városunkat, amely ugyanakkor az agglomerációs falvakkal szemben lényegesen emeltebb szintű közszolgáltatásokat képes biztosítani, ily módon a legalkalmasabb település lehet az esetlegesen Szegeden dolgozó fiatalok vagy középkorúak megtelepedéséhez. A népességgyarapodás tekintetében reális alternatívaként kell/lehet számolni a régió hátrányosabb helyzetű térségeiből (főként Békés megye irányából) érkező betelepülőkkel (a középiskolákban már jelenleg is számottevő a Békés megyei tanulók száma), valamint a határok leomlásával várhatóan élénkülni fog a romániai betelepülők száma is. Ennek jelei már most is tapasztalhatók. E területi mobilizációs folyamatok Makó infrastrukturális, gazdasági és oktatási fejlesztéseivel együtt lehetőséget kínálnak arra, hogy Makó város népességfogyási tendenciáját megállítsuk, illetve csökkentsük. Mindezeken túl Makó gazdasági fejlődése a térség elmaradottabb településein élők számára is alternatívát jelenthet, hiszen a Makón a dél-alföldi régió átlagához képest lényegesen jobbak a munkavállalási esélyek, melyeket különösen az ipari park várható betelepülésel kapcsolatosan megnövekedő foglalkoztatási igények az elkövetkező ekben jelentősen meg is erősítenek. Összességében tehát: Makó prosperáló kisvárosi jellegének erősítésel képes Szeged nagyvárosi jellegel, illetve a régió fejletlenebb településeivel szemben alternatívát nyújtani, ami az önkormányzat célzott, népességvonzó képességét speciális eszközökkel javító lépéseivel tovább erősíthető. Makó népességmegtartó és népességvonzó erejének növelése a következő várospolitikai eszközökön illetve feltételeken alapul: 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése; 2. Gazdaságélénkítés és gazdaságfejlesztés; 3. Közlekedésfejlesztés; 4. Közüzemi infrastruktúra fejlesztése; 5. Alternatív otthonteremtő programok; 6. Szépkorúakról történő gondoskodás; 7. Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Makó népességmegtartó és népességvonzó erejének egyik legfőbb feltétele az európai szintű oktatás megteremtése, mivel az aktív korú népességre jellemző családmodellben a gyermekek iskoláztatása meghatározó erővel bír a lakóhely kiválasztásában.

8 2 Ilyenformán a kisgyermekes családok városba vonzásához elengedhetetlenül szükséges: o az óvodai és bölcsődei helyek számának igény szerinti és folyamatos növelése így a város versenyképes alternatívát kínálhat Szeged túlterhelt intézményeivel szemben; o az óvodai és bölcsődei szolgáltatás tárgyi, infrastrukturális feltételeinek javítása; o ezzel együtt pedig az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás színvonalának továbbra is kiemelt fejlesztése. Az elmúlt ekben Makó jelentős fejlesztéseket hajtott végre a város óvodai és bölcsődei ellátásának tekintetében, ezt a munkát a következő ekben tovább kell folytatni. Pályázat útján bővíteni kívánjuk a bölcsődei és óvodai férőhelyek számát. Az óvodai és bölcsődei ellátás fejlesztésén túl a város népességmegtartó és népességvonzó adottságában kiemelt jelentőséggel bír az alap- és középszintű oktatási feltételek javítása annak érdekében, hogy az itt élők helyben is minden igényt kielégítő képzést találhassanak gyermekeiknek. o Korszerű pedagógiai felkészültséggel kívánjuk a partnereink elvárásait figyelembe vevő, minőségi nevelő-fejlesztő munkát végezni. o Az alapfokú oktatás színvonala kiemelt jelentőséggel bír a gyermekek továbbtanulási esélyeit illetően, így szükséges az oktatási infrastruktúra folyamatos modernizálása. o Szülőkkel való együttműködés további erősítése. o A város oktatásfejlesztési programja kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvi és informatikai képzés fejlesztésére annak érdekében, hogy Makó európai szinten is versenyképes oktatást nyújtson fiataljainak. o További cél az iskolai képzéshez kapcsolódó internet-ellátottság növelése. A város 700 millió forintos iskolafejlesztése megteremti a modern oktatás tárgyi és infrastrukturális feltételeit. Mindezeken túl a város költségvetési feltételeinek függvényében célzott otthon- és munkahelyteremtő programokkal kívánjuk a városba vonzani a frissen végzett fiatal tanárokat, kiemelt figyelmet fordítva azon makói fiatalok visszavonzására, akik a középiskola elvégzése után más városban töltötték egyetemi vagy főiskolás eiket. Folytatni kívánjuk a főként fiatal értelmiségi családok megtelepítését célzó telekprogramot. A város gazdasági fejlődésének függvényében célzott internet-hozzáférési támogatást nyújtunk a gyermekes családoknak.

9 2. Gazdaságélénkítés és gazdaságfejlesztés 3 A munkaképes korú lakosság létszáma a ig terjedő időszakban az előrejelzés szerint 4 százalékponttal csökken. Ezen korcsoport Makó városban történő megtartása, illetve a munkavállalás céljából elvándoroltak visszacsábítása érdekében Makó Város Önkormányzatának célkitűzései: A gazdasági válság miatt átalakuló, gazdaság szerkezeti átrendeződés következtében új, stratégiai iparágak foglalkoztatási igényeinek kielégítése érdekében a szakképzés munkaerőigény szerinti átalakítása; Régiónkban a mezőgazdasági termelés szerkezetének megváltozása miatt, a szakképzés irányának fokozatos átrendezése a szolgáltatóipari, továbbá a versenyképes képzettséget nyújtó szakmák felé; Az ipari park, a fürdő megépülésel a turisztikai ipar kiszolgálásához szükséges szakképzett munkavállalói réteg képzési feltételeinek megteremtése: o szolgáltatóipari szakmacsoportokban; o átképzési lehetőségek megteremtésel; o az ipari park hatékony kiajánlása rén a meglő zöldmezős ipari területekre új munkahelyeket teremtő beruházók megtelepítése versenyképes telekárral, munkahelyteremtési támogatással és a projekt-előkészítés során teljes körű menedzsment-szolgáltatás fölajánlásával; o a makói vállalkozások telephelyeinek ipari parkba történő áthelyezését, és ezzel a munkahelyek megtartását segítő kedvezményes telekvásárlási és munkahelymegőrzési program folytatása; o a rész-, és rugalmas foglalkoztatás kiszélesítése a köz- és a gazdasági szférában; o nők foglalkoztatási lehetőségének megteremtése elsősorban a szolgáltatóiparban. Az Út a munkában program, valamint egyéb közmunka programok folytatása, azon rétegek számára, amelyek átképzése már nem lehetséges; Vállalkozói támogatások, kisvállalkozások segítése, a helyi beruházásokba, felújításokba történő bekapcsolása annak érdekében, hogy minél több adózó - kevesebb adóteherrel, járulékkal teremtse meg a költségvetés forrás bővülését. Ennek érdekében: o az önkormányzati anyagbeszerzések koncentrálása és folyamatos helyi közzététele; a helyi beszállítók lehetőség szerinti preferálása az ár/érték figyelembe vétele mellett; o az önkormányzati építési, karbantartási és felújítási ajánlatkérések, közbeszerzések webes alapú közzététele, a helyi vállalkozások folyamatos tájékoztatása; o Csongrád Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara Makói kistérségi szervezetel, a Marosmenti Vállalkozók Szövetségel és más, a helyi gazdaság fejlesztésében érdekelt szervezetekkel való folyamatos együttműködés, konzultáció; o Vállalkozói pályázatfigyelés, a pályázati lehetőségek folyamatos kiajánlása. A munkaügyi központ szakképző intézmények vállalkozások kapcsolatának új tartalommal történő megtöltése a szűkülő munkavállalói réteg ellenére a foglalkoztatás teljes körűvé tétele érdekében.

10 3. Közlekedésfejlesztés 4 o Az ipari park újabb, mintegy 500 millió Ft-os beruházási költséggel megvalósuló infrastruktúra-fejlesztése rén összközművesített telkek állnak a város iránt érdeklődő befektetők, illetve a parkba betelepülni kívánó helyi vállalkozások rendelkezésére. o A befektetőbarát önkormányzat cím megszerzésel a befektetők teljes körű kiszolgálását biztosító menedzsment-szervezet jött létre a polgármesteri hivatalon belül. o Az önkormányzat által végrehajtott fürdőfejlesztés a turisztikai szolgáltatások, valamint a turisztikai infrastruktúra bővülését eredményezi, ennek multiplikátorhatása pedig érzékelhetően megnöveli a foglalkoztatást, erősíti a város vonzerejét és népességmegtartó erejét. Az M43-as autópálya 63 milliárd forintos fejlesztése ismét bekapcsolhatja Makót és térségét Európa vérkeringésébe. o A nagy volumenű útfejlesztéssel könnyebben és gyorsabban megközelíthető lesz a makóiak számára Szeged, ilyenformán a Makón élő, de a nagyvárosban munkát vállalók számára Makó valós agglomerációs alternatíva lehet. o Mindezeken túl az útfejlesztés tovább növeli a város tőkevonzó képességét, ami a munkavállalási esélyek miatt jelentős népességvonzó erő lehet. 4. Közüzemi infrastruktúra fejlesztése Az autóbusz-pályaudvar tervezett felújításával egyetemben át kell gondolni a Szeged felé irányuló közösségi közlekedés minőségi továbbfejlesztésének lehetőségeit. A 17 milliárd forintos csatorna-beruházással tovább bővülnek Makó városi funkciói; a városban élők komfortérzetének javulásával élhetőbbé, kényelmesebbé válhat városunk, ami a páratlan környezeti értékek megóvásával együtt jelentős népességmegtartó és népességvonzó erővel bír. Az ivóvízminőség-javító program biztosítani fogja a káros összetevőktől (arzén) mentes, az Európai Uniós normáknak megfelelő ivóvizet a városban. A termálenergia markánsabb kiaknázásával csökkenteni kell és lehet a távfűtött lakások költségeit, ezzel javítható a lakásmobilizáció 5. Alternatív otthonteremtő programok Alapvető feladat a csatorna-beruházás regionális szintű pozícionálása, a lendületes fejlődés percepció tudatosítása térségi szinten. A lakóhely megválasztása szoros összefüggésben áll otthonteremtési esélyeinkkel; Makó város alapvető feladata, hogy segítse az itt élő és városba érkező fiatalok otthonteremtését, megakadályozva ezzel az aktív korú népesség elvándorlását, és reális alternatívát nyújtva ezzel a frissen érkező boldogulni vágyóknak. Az önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy a világgazdasági válság végeztel kihasználja a konjunkturális lehetőségeket, és a város költségvetési feltételeinek függvényében speciális támogatást nyújtson a makói fiatalok otthonteremtéséhez a következő tizedekben.

11 5 o Az önkormányzat kidolgozza a fiatalok otthonteremtését segítő Gólyafészek Programját, ami: egyrészről önkormányzati bérlakás-építési programot; másrészről kedvezményes építési telek akciót foglal magában. Az önkormányzati bérlakás-építési program keretében meg kell fontolni az ún. Gólyaház építését, ami határozott időre kedvezményes lakhatást biztosít a frissen családot alapító fiataloknak. Az önkormányzati telek akció keretében bővíteni kell a programban résztvevő fiatalok körét, és a költségvetés függvényében további telkek kialakítása a makói és a városba érkező fiatalok számára. 6. Szépkorúakról történő gondoskodás A 60 en felüliek aránya az előrejelzés szerint 4 százalékponttal növekszik Makó városban. Minden társadalom fejlettségének egyik fokmérője a gyermekekről és az idősekről való gondoskodás milyensége. Ennek érdekében: Az Idősbarát Önkormányzati Díjjal kitüntetett Makó Város Önkormányzata a jövőben is meg kívánja tartani azt a minőségileg magas szintű gondoskodást, amellyel ezt a címet elnyerte; A szűkülő lehetőségek ellenére továbbra is meg kívánja őrizni a szociális ellátások magas színvonalát, a városban működő nyugdíjas klubok, civil szervezetek támogatását, közöttük a fogyatékkal élő emberek civil szervezetének segítését; A város nagy gondot fordít arra, hogy a nyugdíjas korosztály társadalmi integrációja folyamatosan megvalósuljon, ne szegregált, hanem integrált tagjai legyenek Makó város közösségének; Az önkormányzat idős értelmiségiekből alkotott vének tanácsa nagy élettapasztalatával segíti a Testületet a lakosság érdekeit szolgáló döntések meghozatalában; Az önkormányzat minden ben támogatja a nyugdíjas klubok rendezvényeit, kirándulásait ezzel is lehetőséget biztosítva arra, hogy az idősebb korosztály kitekinthessen a város határain kívülre és érzékelhesse azt a fejlődést, amely az elmúlt 20 ben az ország minden területén bekövetkezett; A makói idős értelmiségiek tudását, élettapasztalatát igényelni kell a fiatalok nevelésében, gondolkodásmódjuk, viselkedésük formálásában, múltunk, városunk történelmének megismerésében azért, hogy a kialakulóban lő polgári értékrendnek a fiatalok gondolkodásmódja, viselkedése meg tudjon felelni; A nyugdíjas korosztályból támogatni kívánja az önkéntes segítő csoportok szerveződését, akik segítséget tudnának nyújtani a gyermekek fizikális és az idős emberek mentális gondozásában.

12 7. Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6 A lakosság életminőségének megőrzése, illetve életkilátásainak esélyei a környezeti hatások és életmódbeli sajátosságok mellett nagyban múlnak az egészségügyi ellátás minőségétől. Ennek struktúrája (alapellátás, szakellátás, kórházi ellátás, mentőszolgálat) a városban adott, ugyanakkor feladat az ellátás színvonalának emelése, a korszerű működési feltételek folyamatos biztosítása. Ennek érdekében: Az alapellátást biztosító intézmények tárgyi és működési feltételek biztosítása, eszközeinek korszerűsítése a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek maximális kihasználásával. A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, de város és a térség betegellátását biztosító szakrendelő és kórház eszközparkjának, diagnosztikai berendezéseinek korszerűsítése, a kórház rekonstrukciós program folytatása. Az egészségmegőrzés intézményes keretei mellett a lelki egészség megőrzésének feltételeit is biztosítani szükséges. A város környezeti állapota, az utcák, közterületek komfortossága, a parkok, pihenőhelyek kiépítettsége, a városközpont és a településrészközpontok minősége, a játszóterek, sportolási lehetőségek megléte, a Maros-part mint rekreációs övezet igénybevételi lehetősége mind-mind befolyásolják a városban élők életminőségét, városi kötődésüket, ezért ezen fejlesztések folyamatos végrehajtása elengedhetetlen feladat. A népesség megőrzését, illetve a negatív előjelű demográfiai folyamatok visszafordítását (azaz a fiatalok itt-tartását, a korstruktúra-romlás megállítását, a szülési aktivitás fokozását, a munkavállalói korú népesség elvándorlását) célzó programok komplex és folyamatos odafigyelést megkövetelő beavatkozást igényelnek az önkormányzat részéről. Ugyanakkor önmagában az önkormányzat eszközei korlátozottsága miatt is elégtelen e feladat végrehajtására. Olyan átfogó társadalompolitikai beavatkozások és kormányzati intézkedések szükségesek, amelyekhez kapcsolódva az önkormányzat a saját eszközeit társítani tudja, csakis ezek együtthatásaként van reális esély a negatív demográfiai trendek lassítására, illetve a folyamat visszafordítására. Mindemellett minden külső beavatkozás kudarcra van ítélve, ha a város polgárainak közössége nem partner e célok megvalósításában. A település összetartó ereje, polgárainak identitása, a városhoz való ragaszkodásuk, és a városért való tenni akarásuk is fontos tényezői a folyamat sikerességének és hosszú távon való eredményes fönntartásának.

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője. Hablicsek László KSH NKI

Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője. Hablicsek László KSH NKI Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője Hablicsek László KSH NKI Reklám Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet 1963-ban alapították A népességkutatás bázisintézménye A kutatási

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr.

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség, népmozgalom Magyarországon az 1980-as évek elejére új demográfiai helyzet állt elő. A XX. század korábbi évtizedeit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele január és december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele január és december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2010. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2011. május 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. A létszámtrendek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 02 207700/1120, Fax.: +4 02 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Demográfiai mutatók

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős

Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős Magyarország lakossága nyolc év alatt 2%-kal (215 ezer fővel) csökkent a KSH adatai szerint. (Amennyiben hozzávesszük az olyan külföldön élőket vagy

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Népmozgalom, 2007. január december

Népmozgalom, 2007. január december 28/13 Összeállította: Népességstatisztikai fõosztály Népmozgalmi statisztikai osztály www.ksh.hu II. évfolyam 13. szám 28. március 18. Népmozgalom, 27. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés,

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/134-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861 29 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861 Domokos Tamás: Székesfehérvár népessége 2025-ben A demográfiai előrejelzésekkel kapcsolatosan a hétköznapi nyelvben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A NÉPESSÉG SZERKEZETE ÉS JÖVŐJE

A NÉPESSÉG SZERKEZETE ÉS JÖVŐJE 12. fejezet A NÉPESSÉG SZERKEZETE ÉS JÖVŐJE Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» Az 1980-as évek eleje óta Magyarország népessége egyre kisebb. és 2011 között 400 ezer fővel csökkent a népesség, a 2011-

Részletesebben

A Kormány családpolitikai elképzelései

A Kormány családpolitikai elképzelései A Kormány családpolitikai elképzelései Máriabesnyő, 2014. november 13. Magyar Katolikus Családegyesület XXI. Családkongresszus Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/90-1/2015/I Üi.: Tóth Ferenc Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Best of Makó turisztikai pályázat kiírása

Részletesebben

Természetes népmozgalom

Természetes népmozgalom Természetes népmozgalom Termékenység és halandóság Termékenység fertilitás Nem minden nő ad gyermeknek életet De egy nő élete során több gyermeknek is adhat életet Halandóság mortalitás Mindenki meghal

Részletesebben

A gazdasági válság földrajza 2011/1

A gazdasági válság földrajza 2011/1 Lőcsei Hajnalka A gazdasági válság földrajza 20/1 Budapest, 20. április Az MKIK Gazdaság- es Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-252/2007. Üi.: Dr. Bánfi Margit ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Fürdő beruházási koncepció kiválasztása Mell.: 3 db Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2012. július 6. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-7807-4/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Hozzájárulás támogatási kérelem benyújtásához és óvodai feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

GENDER-ASPEKTUSOK A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN? KIEGYENSÚLYOZATLAN NEMI ARÁNYOK

GENDER-ASPEKTUSOK A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN? KIEGYENSÚLYOZATLAN NEMI ARÁNYOK GENDER-ASPEKTUSOK A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN? KIEGYENSÚLYOZATLAN NEMI ARÁNYOK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Timár Judit Velkey Gábor Nagy Terézia Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja A Magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben