MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ E L Ő T E R J E S Z T É S I /2009. Tárgy: Makó város népességének alakulása. Ea: Csomor Ágnes Melléklet: Intézkedési terv. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzatának hosszú távú fejlesztési stratégiájának részeként a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetel elkészíttettük Makó Népességének Előreszámításáról szóló tanulmányát, melynek célja, hogy feltérképezze azon beavatkozási pontokat, amelyek szükségesek a Magyarországra általában jellemző népességcsökkenés területi szintű megállításához. (A tanulmány megtekinthető a következő helyen: vagy a polgármesteri hivatal hatósági osztályán.) A tanulmány a közötti időszakra az országos tendenciával összhangban az aktív korú népesség csökkenését, illetve az időskorú lakosság számának növekedését jelzi előre, ami alapvető hatást gyakorol a város demográfiai egyensúlyára, gazdasági és társadalompolitikai adottságaira. Makó város állandó népességének száma január 1-jei állapotnak megfelelően fő. Hozzánk hasonló népességszámú települések állandó lakossága a következőképpen alakul: Település neve Állandó népesség száma. január 1. Állandó népesség száma. január 1. Állandó népesség száma január 1. Budapest I. kerület Gyál Komló Makó Nagykőrös Siófok Tata (Állandó népesség: az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó) rendelkező személyek száma, függetlenül attól, hogy van-e más településen bejelentett tartózkodási helyük. Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező, de más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma.) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 2 Az elmúlt időszak népesedési folyamatai Magyarországon az 1980-as ektől kezdve csökken a népesség, miközben a népesség életkori összetétele változik: nő az idősek és fogy a fiatalok száma. Ez a folyamat jellemző az a fejlett országok többségére, és hosszabb távon a népesség jelentős elöregedéséhez vezet. Makón is az országosan jellemző folyamatokhoz hasonlóan zajlik a népesség változása: a település lakossága fogy, a fiatalok és idősek részaránya kedvezőtlenül változik. Makó lakónépességének száma elején fő, 2009 elején fő volt. és 2009 között a létszám 2757 fővel csökkent. Az állandó népesség száma ugyanebben az időszakban főről főre csökkent, vagyis csaknem 3 ezer fős népességcsökkenés következett be. Az állandó népesség száma folyamatosan és szinte egyenletesen csökkent, es átlagban 163 fővel. A csökkenés csak és között torpant meg, ekkor alig változott a lakosságszám. Ezt követően azonban újra a korábbi ütemben folytatódott a csökkenés. Makó lakónépességének és állandó népességének alakulása fő Lakónépesség Állandó népesség A népesség számának változásával általában változik a népesség korszerkezete is. A népesség korszerkezetének vizsgálatakor három nagy korcsoportot különítünk el: a fiatalokat (0-17 esek), a gazdaságilag aktív korúakat (18-59 esek) és az időseket (60 esek és idősebbek). és 2009 között a három nagy korcsoport közül a 60 es és idősebbek létszáma alig változik: 6290 főről 5887 főre, 403 fővel csökken. A fiatalok és a középkorúak körében szintén csökkenés tapasztalható. A 0-17 esek -ben 6361-en voltak, -ban már csak 4516-an, a csökkenés 28%-os. A legnépesebb korcsoport, a esek körében a legkisebb arányú a csökkenés: a kezdeti főről 526 fővel lettek kevesebben -ra. Tehát az idősek aránya növekedett, a fiatalok aránya csökkent Makó népességében Makó állandó népességének változása korcsoportok szerint fő esek esek 60-x esek HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 között Magyarországon lényeges termékenységcsökkenés zajlott le, és ennek következtében jelenleg mind a gyermekvállalási hajlandóság, mind az élveszületések száma a legalacsonyabb a 20. században. A gyermekvállalási hajlandóság (termékenység) szintje -ben országosan már csak 1,31 volt, ami alatta van az európai átlagnak. -et követően azonban stagnálás, majd igen lassú emelkedés kezdődött. Makó ingadozásokkal ugyan, de követi az országos tendenciákat. Az országos népességelőreszámítás szerint a termékenység lassan emelkedik Magyarországon a következő időszakban. Ennek megfelelően Makón is a termékenység emelkedésétemelkedése feltételezhető. A korcsoportos születési arányszámok a 14 eseknél gyakorlatilag elhanyagolhatóak, és a eseknél csak egy-egy születés emeli meg hirtelen. A es korcsoportra -en még viszonylag magas, 18,1 ezrelékes születési arány volt jellemző, ez azonban szinte folyamatosan csökkent az -as 12,9 ezrelékig. Ekkortól emelkedő tendencia indult meg, elérve a 15,5 ezreléket -re, majd -ban nagy visszaesés következett be: ekkor már csak 13,8 ezrelék volt a korcsoportos születési arányszám. Erről az utolsó ről egyelőre nem tudjuk, hogy egy újabb trend kezdete, vagy egyszeri változás. Születési arányszámok Makón az egyes korcsoportokra ezrelék esek esek esek A magyarországi halandóság alakulása az utóbbi ben világviszonylatban is egyedülálló tendenciát mutatott. A 20. századi demográfiai átalakulás egyik alapvető jellemzőjét, az erőteljesen növekvő élettartamokat nálunk felváltotta ezek stagnálása, csökkenése között a férfiak születéskor várható életeinek átlagos száma 64,8 volt, ami 8 10 vel kevesebb, mint a fejlett európai országokban. A nők is 6 8 vel hamarabb halnak meg, mint tőlünk nyugatra Európában. Az elmúlt 3 tizedben, miközben tovább csökkent a csecsemők és a gyermekek elhalálozási arányszáma, a középkorú férfiak halandósági gyakorisága háromszorosára növekedett. -tól kedvező változások indultak el. Csökkent a halálozások száma, nőtt az élettartam. Arra lehet számítani, hogy Magyarországon is bekövetkezik a halandósági váltás, és az élettartam újra tartós emelkedést mutat. -ben a férfiak születéskor várható élettartama már 69,2, a nőké pedig 77,3 volt. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 4 Makó állandó népességének halandósági viszonyai eltérnek az országos átlagtól. A középkorú férfiak javuló halálozási tendenciája nem érzékelhető a esek korcsoportjában. Makó állandó lakosságának életkilátásai a nők esetében lényegesen, a férfiak esetében valamivel kevésbé kedvezőtlenek, mint az országos átlag. A születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon és Makón életkor férfiak (Makó) férfi (országos) trendvonal - nők (Makó) nők (Makó)) nő (országos) trendvonal - férfiak (Makó) Ha a halálozási arányszámokat vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy a 60 es és idősebbek kivételel az arányok igen alacsonyak, és nem figyelhető meg semmilyen trend: stagnálás vagy ingadozás a jellemző. Ezzel ellentétben a legidősebb korcsoportban egyértelmű a teljes időszakon átívelő csökkenő trend, amelynek eredményeképpen az -es 65,8 ezrelékről -ra 51,6 ezrelékre csökkent a halálozási arányszám. A korábbiak ismeretében, vagyis hogy a nők születéskor várható élettartama nem emelkedett, csak a férfiaké, arra következtethetünk, hogy ez a csökkenést javarészt a férfiak körében történő halálozások csökkenésének illetve a későbbi életkorokban bekövetkező halálozásoknak a következményei. Halálozási arányszámok Makón, korcsoportonként, ezrelék x Trend (60-x) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 5 Magyarországon az 1990-es ekben lényegesen lecsökkent a vándorlás intenzitása, esetenként ellenkezőjére változtak irányai. Jellemző tendencia a nagyvárosok korábbi jelentős vándorlási nyereségének megszűnése, esetenként vándorlási veszteséggé átalakulása. Az elvándorlók jelentős része a nagyvárosok környékére költözött, s ezzel gyors szuburbanizációs folyamat indult el. Makó állandó népességére az jellemző, hogy kevesebben telepednek le a városban, mint ahányan elköltöznek onnan. Az --as ek átlagos vándorlási vesztesége 67 fő ente. A természetes szaporodásra (a születések és a halálozások különbségére) országos viszonylatban a negatív előjel, a fogyás jellemző. Makó népessége is hasonló tendenciát követ, bár a fogyás mérséklődik: 1990-ben még 201 fő volt a természetes fogyás, -ra ez a szám lecsökkent 173 főre. A születések és a halálozások száma Makón fő születés halálozás A tényleges szaporodás, az egymást követő ekben a népesség változása, a természetes szaporodás és a vándorlási egyenleg összege, 215 fő veszteséget jelentett 1990-ben. -ra valamelyest mérséklődött ez a szám, 178-ra. A jövőben várható népességszám Makó állandó népességének előreszámítása három-három különböző termékenységi, halandósági és vándorlási hipotézisre épül. Az egyes hipotézisek alapján eltérő népességfejlődési modelleket állít fel a tanulmány, amelyek alacsony, közepes illetve magas népességbecslést eredményeznek. Az alacsony változat inkább pesszimista, a közepes változat a leginkább reális, a magas változat pedig optimista a népességfejlődési folyamatok alakulását illetően. Általánosságban: az alacsony változat az irányítás részbeni hiányát, vagy befolyásolási képességeinek hiányát feltételezi. A közepes változat a jelenleginél hatékonyabb népesedési (család-, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási, lakás-, stb.) politikát helyez kilátásba, ami viszonylag lassan hoz eredményeket. A magas változat nemcsak a feltételek javulását tekinti a megvalósulás alapjának, hanem magas szinten szervezett, szerves egészként fellépő, népesedéspolitikai programot kíván. Ezek alapján a népességváltozás három lehetséges változatát készítették el: feltételezésünk szerint a közepes változat megvalósulása a legvalószínűbb, az alacsony és a magas változat inkább a népesség lehetséges változásának határait jelöli ki. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 6 Makón az állandó népesség az alacsony és a közepes előreszámítási változat szerint csökkenni fog, míg a harmadik, a magas változat szerint a csökkenés igen kismértékű lesz, és a 2010-es ek végére igen lassú ütemben ugyan, de megindul a népesség növekedése. A 2019-es létszámot 23,1 és 24,7 ezer fő között becsülhetjük, 24 ezer fős középértékkel. A közepes változat szerint mintegy ezer fővel élnek majd kevesebben Makón 2019-ben, mint jelenleg. Az alacsony változat 1,9 ezer fő veszteséggel számol, míg a magas változat esetén átmeneti és kismértékű csökkenés után a népesség mindössze 300 fővel marad a jelenlegi szint alatt. A népességcsökkenés döntő forrása a halálozás, de jelentős mértékben hozzájárul a negatív vándorlási egyenleg is. A népesség korösszetétele is változik, noha csak kismértékű változásra lehet számítani. A 18 alatti fiatalok száma a legvalószínűbb feltételezés szerint alig változik, miközben a eseké csökken, a 60 es és idősebbeké pedig növekszik. Ily módon lassú elöregedési folyamatra számíthatunk Az állandó népesség számának alakulása Makón fő alacsony közepes magas Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés és a mellékelt intézkedési terv megtárgyalása után az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó állandó népességének előreszámítása tárgyában készült tanulmányt megtárgyalta és az előterjesztés mellékletében szereplő intézkedési tervvel együtt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Makó, december 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

7 Intézkedési terv Melléklet Általános megállapítások Makó város területi adottságai rén reális alternatívát jelenthet a fiatal, aktív korú, Szegedről elvándorolni, illetve kiköltözni kívánó, a nagyvárosból az agglomerációba tendáló lakosság főként kisgyermekes családok számára, akik nem képesek vagy nem akarnak a szegedi kertvárosi övezetben otthont alapítani, illetve akiket Makó gazdasági progressziója a megélhetés jegyében a városba vonz. A kiváló közlekedési adottságok (Szeged 30 percenkénti autóbuszos elérhetősége), valamint a jövőre átadásra kerülő M43-as autópálya hatása, illetve ennek rén a helyközi közlekedést biztosító 43. főközlekedési út tehermentesülése), a Szegedről gyorsan elérhető települések közé emeli városunkat, amely ugyanakkor az agglomerációs falvakkal szemben lényegesen emeltebb szintű közszolgáltatásokat képes biztosítani, ily módon a legalkalmasabb település lehet az esetlegesen Szegeden dolgozó fiatalok vagy középkorúak megtelepedéséhez. A népességgyarapodás tekintetében reális alternatívaként kell/lehet számolni a régió hátrányosabb helyzetű térségeiből (főként Békés megye irányából) érkező betelepülőkkel (a középiskolákban már jelenleg is számottevő a Békés megyei tanulók száma), valamint a határok leomlásával várhatóan élénkülni fog a romániai betelepülők száma is. Ennek jelei már most is tapasztalhatók. E területi mobilizációs folyamatok Makó infrastrukturális, gazdasági és oktatási fejlesztéseivel együtt lehetőséget kínálnak arra, hogy Makó város népességfogyási tendenciáját megállítsuk, illetve csökkentsük. Mindezeken túl Makó gazdasági fejlődése a térség elmaradottabb településein élők számára is alternatívát jelenthet, hiszen a Makón a dél-alföldi régió átlagához képest lényegesen jobbak a munkavállalási esélyek, melyeket különösen az ipari park várható betelepülésel kapcsolatosan megnövekedő foglalkoztatási igények az elkövetkező ekben jelentősen meg is erősítenek. Összességében tehát: Makó prosperáló kisvárosi jellegének erősítésel képes Szeged nagyvárosi jellegel, illetve a régió fejletlenebb településeivel szemben alternatívát nyújtani, ami az önkormányzat célzott, népességvonzó képességét speciális eszközökkel javító lépéseivel tovább erősíthető. Makó népességmegtartó és népességvonzó erejének növelése a következő várospolitikai eszközökön illetve feltételeken alapul: 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése; 2. Gazdaságélénkítés és gazdaságfejlesztés; 3. Közlekedésfejlesztés; 4. Közüzemi infrastruktúra fejlesztése; 5. Alternatív otthonteremtő programok; 6. Szépkorúakról történő gondoskodás; 7. Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Makó népességmegtartó és népességvonzó erejének egyik legfőbb feltétele az európai szintű oktatás megteremtése, mivel az aktív korú népességre jellemző családmodellben a gyermekek iskoláztatása meghatározó erővel bír a lakóhely kiválasztásában.

8 2 Ilyenformán a kisgyermekes családok városba vonzásához elengedhetetlenül szükséges: o az óvodai és bölcsődei helyek számának igény szerinti és folyamatos növelése így a város versenyképes alternatívát kínálhat Szeged túlterhelt intézményeivel szemben; o az óvodai és bölcsődei szolgáltatás tárgyi, infrastrukturális feltételeinek javítása; o ezzel együtt pedig az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás színvonalának továbbra is kiemelt fejlesztése. Az elmúlt ekben Makó jelentős fejlesztéseket hajtott végre a város óvodai és bölcsődei ellátásának tekintetében, ezt a munkát a következő ekben tovább kell folytatni. Pályázat útján bővíteni kívánjuk a bölcsődei és óvodai férőhelyek számát. Az óvodai és bölcsődei ellátás fejlesztésén túl a város népességmegtartó és népességvonzó adottságában kiemelt jelentőséggel bír az alap- és középszintű oktatási feltételek javítása annak érdekében, hogy az itt élők helyben is minden igényt kielégítő képzést találhassanak gyermekeiknek. o Korszerű pedagógiai felkészültséggel kívánjuk a partnereink elvárásait figyelembe vevő, minőségi nevelő-fejlesztő munkát végezni. o Az alapfokú oktatás színvonala kiemelt jelentőséggel bír a gyermekek továbbtanulási esélyeit illetően, így szükséges az oktatási infrastruktúra folyamatos modernizálása. o Szülőkkel való együttműködés további erősítése. o A város oktatásfejlesztési programja kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvi és informatikai képzés fejlesztésére annak érdekében, hogy Makó európai szinten is versenyképes oktatást nyújtson fiataljainak. o További cél az iskolai képzéshez kapcsolódó internet-ellátottság növelése. A város 700 millió forintos iskolafejlesztése megteremti a modern oktatás tárgyi és infrastrukturális feltételeit. Mindezeken túl a város költségvetési feltételeinek függvényében célzott otthon- és munkahelyteremtő programokkal kívánjuk a városba vonzani a frissen végzett fiatal tanárokat, kiemelt figyelmet fordítva azon makói fiatalok visszavonzására, akik a középiskola elvégzése után más városban töltötték egyetemi vagy főiskolás eiket. Folytatni kívánjuk a főként fiatal értelmiségi családok megtelepítését célzó telekprogramot. A város gazdasági fejlődésének függvényében célzott internet-hozzáférési támogatást nyújtunk a gyermekes családoknak.

9 2. Gazdaságélénkítés és gazdaságfejlesztés 3 A munkaképes korú lakosság létszáma a ig terjedő időszakban az előrejelzés szerint 4 százalékponttal csökken. Ezen korcsoport Makó városban történő megtartása, illetve a munkavállalás céljából elvándoroltak visszacsábítása érdekében Makó Város Önkormányzatának célkitűzései: A gazdasági válság miatt átalakuló, gazdaság szerkezeti átrendeződés következtében új, stratégiai iparágak foglalkoztatási igényeinek kielégítése érdekében a szakképzés munkaerőigény szerinti átalakítása; Régiónkban a mezőgazdasági termelés szerkezetének megváltozása miatt, a szakképzés irányának fokozatos átrendezése a szolgáltatóipari, továbbá a versenyképes képzettséget nyújtó szakmák felé; Az ipari park, a fürdő megépülésel a turisztikai ipar kiszolgálásához szükséges szakképzett munkavállalói réteg képzési feltételeinek megteremtése: o szolgáltatóipari szakmacsoportokban; o átképzési lehetőségek megteremtésel; o az ipari park hatékony kiajánlása rén a meglő zöldmezős ipari területekre új munkahelyeket teremtő beruházók megtelepítése versenyképes telekárral, munkahelyteremtési támogatással és a projekt-előkészítés során teljes körű menedzsment-szolgáltatás fölajánlásával; o a makói vállalkozások telephelyeinek ipari parkba történő áthelyezését, és ezzel a munkahelyek megtartását segítő kedvezményes telekvásárlási és munkahelymegőrzési program folytatása; o a rész-, és rugalmas foglalkoztatás kiszélesítése a köz- és a gazdasági szférában; o nők foglalkoztatási lehetőségének megteremtése elsősorban a szolgáltatóiparban. Az Út a munkában program, valamint egyéb közmunka programok folytatása, azon rétegek számára, amelyek átképzése már nem lehetséges; Vállalkozói támogatások, kisvállalkozások segítése, a helyi beruházásokba, felújításokba történő bekapcsolása annak érdekében, hogy minél több adózó - kevesebb adóteherrel, járulékkal teremtse meg a költségvetés forrás bővülését. Ennek érdekében: o az önkormányzati anyagbeszerzések koncentrálása és folyamatos helyi közzététele; a helyi beszállítók lehetőség szerinti preferálása az ár/érték figyelembe vétele mellett; o az önkormányzati építési, karbantartási és felújítási ajánlatkérések, közbeszerzések webes alapú közzététele, a helyi vállalkozások folyamatos tájékoztatása; o Csongrád Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara Makói kistérségi szervezetel, a Marosmenti Vállalkozók Szövetségel és más, a helyi gazdaság fejlesztésében érdekelt szervezetekkel való folyamatos együttműködés, konzultáció; o Vállalkozói pályázatfigyelés, a pályázati lehetőségek folyamatos kiajánlása. A munkaügyi központ szakképző intézmények vállalkozások kapcsolatának új tartalommal történő megtöltése a szűkülő munkavállalói réteg ellenére a foglalkoztatás teljes körűvé tétele érdekében.

10 3. Közlekedésfejlesztés 4 o Az ipari park újabb, mintegy 500 millió Ft-os beruházási költséggel megvalósuló infrastruktúra-fejlesztése rén összközművesített telkek állnak a város iránt érdeklődő befektetők, illetve a parkba betelepülni kívánó helyi vállalkozások rendelkezésére. o A befektetőbarát önkormányzat cím megszerzésel a befektetők teljes körű kiszolgálását biztosító menedzsment-szervezet jött létre a polgármesteri hivatalon belül. o Az önkormányzat által végrehajtott fürdőfejlesztés a turisztikai szolgáltatások, valamint a turisztikai infrastruktúra bővülését eredményezi, ennek multiplikátorhatása pedig érzékelhetően megnöveli a foglalkoztatást, erősíti a város vonzerejét és népességmegtartó erejét. Az M43-as autópálya 63 milliárd forintos fejlesztése ismét bekapcsolhatja Makót és térségét Európa vérkeringésébe. o A nagy volumenű útfejlesztéssel könnyebben és gyorsabban megközelíthető lesz a makóiak számára Szeged, ilyenformán a Makón élő, de a nagyvárosban munkát vállalók számára Makó valós agglomerációs alternatíva lehet. o Mindezeken túl az útfejlesztés tovább növeli a város tőkevonzó képességét, ami a munkavállalási esélyek miatt jelentős népességvonzó erő lehet. 4. Közüzemi infrastruktúra fejlesztése Az autóbusz-pályaudvar tervezett felújításával egyetemben át kell gondolni a Szeged felé irányuló közösségi közlekedés minőségi továbbfejlesztésének lehetőségeit. A 17 milliárd forintos csatorna-beruházással tovább bővülnek Makó városi funkciói; a városban élők komfortérzetének javulásával élhetőbbé, kényelmesebbé válhat városunk, ami a páratlan környezeti értékek megóvásával együtt jelentős népességmegtartó és népességvonzó erővel bír. Az ivóvízminőség-javító program biztosítani fogja a káros összetevőktől (arzén) mentes, az Európai Uniós normáknak megfelelő ivóvizet a városban. A termálenergia markánsabb kiaknázásával csökkenteni kell és lehet a távfűtött lakások költségeit, ezzel javítható a lakásmobilizáció 5. Alternatív otthonteremtő programok Alapvető feladat a csatorna-beruházás regionális szintű pozícionálása, a lendületes fejlődés percepció tudatosítása térségi szinten. A lakóhely megválasztása szoros összefüggésben áll otthonteremtési esélyeinkkel; Makó város alapvető feladata, hogy segítse az itt élő és városba érkező fiatalok otthonteremtését, megakadályozva ezzel az aktív korú népesség elvándorlását, és reális alternatívát nyújtva ezzel a frissen érkező boldogulni vágyóknak. Az önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy a világgazdasági válság végeztel kihasználja a konjunkturális lehetőségeket, és a város költségvetési feltételeinek függvényében speciális támogatást nyújtson a makói fiatalok otthonteremtéséhez a következő tizedekben.

11 5 o Az önkormányzat kidolgozza a fiatalok otthonteremtését segítő Gólyafészek Programját, ami: egyrészről önkormányzati bérlakás-építési programot; másrészről kedvezményes építési telek akciót foglal magában. Az önkormányzati bérlakás-építési program keretében meg kell fontolni az ún. Gólyaház építését, ami határozott időre kedvezményes lakhatást biztosít a frissen családot alapító fiataloknak. Az önkormányzati telek akció keretében bővíteni kell a programban résztvevő fiatalok körét, és a költségvetés függvényében további telkek kialakítása a makói és a városba érkező fiatalok számára. 6. Szépkorúakról történő gondoskodás A 60 en felüliek aránya az előrejelzés szerint 4 százalékponttal növekszik Makó városban. Minden társadalom fejlettségének egyik fokmérője a gyermekekről és az idősekről való gondoskodás milyensége. Ennek érdekében: Az Idősbarát Önkormányzati Díjjal kitüntetett Makó Város Önkormányzata a jövőben is meg kívánja tartani azt a minőségileg magas szintű gondoskodást, amellyel ezt a címet elnyerte; A szűkülő lehetőségek ellenére továbbra is meg kívánja őrizni a szociális ellátások magas színvonalát, a városban működő nyugdíjas klubok, civil szervezetek támogatását, közöttük a fogyatékkal élő emberek civil szervezetének segítését; A város nagy gondot fordít arra, hogy a nyugdíjas korosztály társadalmi integrációja folyamatosan megvalósuljon, ne szegregált, hanem integrált tagjai legyenek Makó város közösségének; Az önkormányzat idős értelmiségiekből alkotott vének tanácsa nagy élettapasztalatával segíti a Testületet a lakosság érdekeit szolgáló döntések meghozatalában; Az önkormányzat minden ben támogatja a nyugdíjas klubok rendezvényeit, kirándulásait ezzel is lehetőséget biztosítva arra, hogy az idősebb korosztály kitekinthessen a város határain kívülre és érzékelhesse azt a fejlődést, amely az elmúlt 20 ben az ország minden területén bekövetkezett; A makói idős értelmiségiek tudását, élettapasztalatát igényelni kell a fiatalok nevelésében, gondolkodásmódjuk, viselkedésük formálásában, múltunk, városunk történelmének megismerésében azért, hogy a kialakulóban lő polgári értékrendnek a fiatalok gondolkodásmódja, viselkedése meg tudjon felelni; A nyugdíjas korosztályból támogatni kívánja az önkéntes segítő csoportok szerveződését, akik segítséget tudnának nyújtani a gyermekek fizikális és az idős emberek mentális gondozásában.

12 7. Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6 A lakosság életminőségének megőrzése, illetve életkilátásainak esélyei a környezeti hatások és életmódbeli sajátosságok mellett nagyban múlnak az egészségügyi ellátás minőségétől. Ennek struktúrája (alapellátás, szakellátás, kórházi ellátás, mentőszolgálat) a városban adott, ugyanakkor feladat az ellátás színvonalának emelése, a korszerű működési feltételek folyamatos biztosítása. Ennek érdekében: Az alapellátást biztosító intézmények tárgyi és működési feltételek biztosítása, eszközeinek korszerűsítése a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek maximális kihasználásával. A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, de város és a térség betegellátását biztosító szakrendelő és kórház eszközparkjának, diagnosztikai berendezéseinek korszerűsítése, a kórház rekonstrukciós program folytatása. Az egészségmegőrzés intézményes keretei mellett a lelki egészség megőrzésének feltételeit is biztosítani szükséges. A város környezeti állapota, az utcák, közterületek komfortossága, a parkok, pihenőhelyek kiépítettsége, a városközpont és a településrészközpontok minősége, a játszóterek, sportolási lehetőségek megléte, a Maros-part mint rekreációs övezet igénybevételi lehetősége mind-mind befolyásolják a városban élők életminőségét, városi kötődésüket, ezért ezen fejlesztések folyamatos végrehajtása elengedhetetlen feladat. A népesség megőrzését, illetve a negatív előjelű demográfiai folyamatok visszafordítását (azaz a fiatalok itt-tartását, a korstruktúra-romlás megállítását, a szülési aktivitás fokozását, a munkavállalói korú népesség elvándorlását) célzó programok komplex és folyamatos odafigyelést megkövetelő beavatkozást igényelnek az önkormányzat részéről. Ugyanakkor önmagában az önkormányzat eszközei korlátozottsága miatt is elégtelen e feladat végrehajtására. Olyan átfogó társadalompolitikai beavatkozások és kormányzati intézkedések szükségesek, amelyekhez kapcsolódva az önkormányzat a saját eszközeit társítani tudja, csakis ezek együtthatásaként van reális esély a negatív demográfiai trendek lassítására, illetve a folyamat visszafordítására. Mindemellett minden külső beavatkozás kudarcra van ítélve, ha a város polgárainak közössége nem partner e célok megvalósításában. A település összetartó ereje, polgárainak identitása, a városhoz való ragaszkodásuk, és a városért való tenni akarásuk is fontos tényezői a folyamat sikerességének és hosszú távon való eredményes fönntartásának.

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség, népmozgalom Magyarországon az 1980-as évek elejére új demográfiai helyzet állt elő. A XX. század korábbi évtizedeit

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-252/2007. Üi.: Dr. Bánfi Margit ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Fürdő beruházási koncepció kiválasztása Mell.: 3 db Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kormány családpolitikai elképzelései

A Kormány családpolitikai elképzelései A Kormány családpolitikai elképzelései Máriabesnyő, 2014. november 13. Magyar Katolikus Családegyesület XXI. Családkongresszus Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Népmozgalom, 2007. január december

Népmozgalom, 2007. január december 28/13 Összeállította: Népességstatisztikai fõosztály Népmozgalmi statisztikai osztály www.ksh.hu II. évfolyam 13. szám 28. március 18. Népmozgalom, 27. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/134-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/90-1/2015/I Üi.: Tóth Ferenc Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Best of Makó turisztikai pályázat kiírása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861 29 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám, 29-34. oldal ISSN 2062-0861 Domokos Tamás: Székesfehérvár népessége 2025-ben A demográfiai előrejelzésekkel kapcsolatosan a hétköznapi nyelvben

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Dr. Váradi Monika Dr. Hamar Anna Dr. Koós Bálint A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Budapest, 2012. április 26. MTA KRTK Fogalmi keretek Szuburbanizáció egy átfogó

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 14414/2015 J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/135-1/2012./I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi Üi.: Simonné módosított üzleti terve Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából

Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából World Population Day 2011 Székesfehérvár demográfiai helyzetének áttekintése a Népesedési Világnap alkalmából Készítette: Domokos Tamás Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet H-8000 Székesfehérvár, Tobak

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2015/50 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/50 STATISZTIKAI TÜKÖR Népesedési világnap, 215. július 11. 215/5 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 1. Tartalom A világ népessége...1 A népességnövekedés múltbeli jellemzői...1 Termékenység...2 Halandóság, várható élettartam...2

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. +

Népmozgalom, 2012* 1. ábra. A népesség nem és korcsoport szerint, 2013. január 1. + 213/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 3. szám 213. április 25. Népmozgalom, 2* A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Természetes és tényleges szaporodás, fogyás 2 Születés

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/73-1/2014/I. Tárgy: LEADER pályázatok támogatása Üi.: Kovács Tünde Melléklet: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása

Részletesebben

Népmozgalom, 2009. január december

Népmozgalom, 2009. január december 21/42 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 42. szám 21. március 23. Népmozgalom, 29. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés, válás 3 Születés, terhességmegszakítás

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (1999): Egyedülálló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/63-1/2011/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A képviselői alap felhasználásáról

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben