JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június"

Átírás

1 JELENTÉS a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről június

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 59. Vizsgálatazonosító szám: V0414 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Bittó Zoltán számvevő igazgatóhelyettes A számvevői jelentések feldolgozásában és az összefoglaló jelentés készítésében részt vettek: Bittó Zoltán számvevő igazgatóhelyettes Deák Tamásné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dobos András Csaba számvevő tanácsos, tanácsadó Horváthné Herbáth Mária számvevő tanácsos, tanácsadó dr. Novák Zsuzsanna Csilla számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Borsos Ferenc számvevő tanácsos, főtanácsadó Eötvös Magdolna számvevő tanácsos Dr. Kevevári Edit számvevő gyakornok Vértényi Gábor számvevő Deák Tamásné számvevő tanácsos, főtanácsadó Dr. Fónyad Erzsébet számvevő tanácsos Dr. Novák Zsuzsanna Csilla számvevő tanácsos Zagyi Judit számvevő tanácsos Dobos András számvevő tanácsos, tanácsadó Horváthné Herbáth Mária számvevő tanácsos, tanácsadó Samu István számvevő Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Jelentés a magyar egyetemi felsőoktatás ellenőrzéséről 218 Jelentés a főiskolák és az egyetemek főiskolai karai állami támogatásának ellenőrzéséről 318 Jelentés a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 0311 Jelentés a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 Jelentés a központi költségvetésből kutatásfejlesztési célokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0440 Jelentés a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0503 Jelentés a felsőoktatási állami intézmények ingatlangazdálkodásának ellenőrzéséről 0615 Jelentés a felsőoktatás kollégium beruházási programjának ellenőrzéséről 0741

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A felsőoktatás ágazati irányítási rendszere A döntéshozói beavatkozás, a jogalkotás hatása a felsőoktatási feladatok ellátására Az új felsőoktatási törvény megalapozottsága, összhangja a felsőoktatás fejlesztési stratégia céljaival A törvény módosításai, azok indokoltsága Az állam szerepe a felsőoktatásban A felsőoktatás középtávú fejlesztési terve, hasznosulása, az ágazati minőségpolitika A felsőoktatási törvény végrehajtását biztosító ellenőrzési és információs rendszer Az ágazati ellenőrzés szervezeti és beszámolási rendszere A felsőoktatás információs rendszere Az oktatásképzési rendszer átalakításához kapcsolódó törvényi célok megvalósulása A hazai felsőoktatás uniós felsőoktatással történő harmonizációjának megteremtése A többciklusú oktatásiképzési szerkezet kialakítása A kreditrendszer értékelése A hallgatói és oktatói mobilitást elősegítő intézkedések, az oklevelek nemzetközi elismerése Az új szabályozás hozzájárulása a felsőoktatás minőségéhez, versenyképességéhez, hatékonyságához Az oktatásképzés minőségének, versenyképességének biztosítására irányuló intézkedések A hatékonyság növelését célzó intézkedések A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata A nem állami intézmények oktatásképzési tevékenysége Finanszírozási rendszer és az intézményi gazdálkodás A finanszírozási rendszer működése A finanszírozás elemei, képzéssel való kapcsolata Az állami támogatás rendszere 55 1

5 A hároméves fenntartói megállapodások A nem állami intézmények működése és finanszírozása Az intézményi gazdálkodás A gazdálkodási autonómia érvényesülése Gazdálkodási, működési követelmények, fejlesztések Vagyongazdálkodás Intézményi belső kontrollrendszerek működése 66 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Észrevételek 2. sz. melléklet: A felsőoktatási törvény végrehajtásának rendszerszemléletű folyamatábrája 3. sz. melléklet: Ellenőrzésbe vont felsőoktatási intézmények jegyzéke 4. sz. melléklet: Összesítő táblázatok a felsőoktatási intézmények statisztikai és tanúsítványi adataiból 5. sz. melléklet: Diagramok a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséhez 6. sz. melléklet: Összesített kérdőíves felmérés a nem állami felsőoktatási intézményektől a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény végrehajtásáról 7. sz. melléklet: Összesített kérdőíves felmérés a gazdasági érdekképviseleti szervezetek, kamarák részéről a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény végrehajtásáról 8. sz. melléklet: Összesített kérdőíves felmérés a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő szervezetektől a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény végrehajtásáról 9. sz. melléklet: Összesített kérdőíves felmérés az egyetemi/főiskolai hallgatói önkormányzatoktól a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény végrehajtásáról 10. sz. melléklet: Kérdések, kritériumok és adatforrások a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséhez 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE AB ÁSZ BCE BGF BME BMF CEMS CEEPUS CSEFT DE DF DPR DSG EFT EGHF EJF EKF ELTE EU FEUVE FIR FTT Ftv. Alkotmánybíróság Állami Számvevőszék Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Community of European Management Schools Central European Exchange Program for University Studies (Középeurópai Diákcsere Program) Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez Debreceni Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszer Deutschsprachiger Studiengang in Betriebswirtschaftslehre (Német nyelvű gazdálkodástudományi tanulmányok) Európai Felsőoktatási Térség Egri Hittudományi Főiskola Eötvös József Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Európai Unió Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Felsőoktatási Információs Rendszer Felsőoktatási és Tudományos Tanács A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény Fvhr. Az Ftv. végrehajtási rendelete, a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet GDF Gábor Dénes Főiskola GDP Gross Domestic Product (Bruttó hazai termék) GFHF Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GT Gazdasági Tanács HÖK Hallgatói Önkormányzat Ift. Intézményfejlesztési Terv KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kht. Közhasznú Társaság KRE Károli Gáspár Református Egyetem KSH Központi Statisztikai Hivatal MAB Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság MÁK Magyar Államkincstár ME Miskolci Egyetem MeH Miniszterelnöki Hivatal 3

7 MNV Zrt. MOME MUP MÜTF MRK NAO NVT NYF NYME OECD OEP OGY OH OHV OKM OM PhD PPKE PPP PTE SZE SZF SZMR SZMSZ SZTE TÁMOP TDK TSF ÚMFT Vtv. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. MoholyNagy Művészeti Egyetem Magyar Universitas Program Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Magyar Rektori Konferencia National Audit Office (az Egyesült Királyság számvevőszéke) Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Nyíregyházi Főiskola NyugatMagyarországi Egyetem Organisation for Economic CoOperation and Development (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országgyűlés Oktatási Hivatal Oktatói munka hallgatói véleményezése Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási Minisztérium Philosophiae Doctor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Public Private Partnership (köz és magánszféra együttműködése) Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szolnoki Főiskola Szervezeti és Működési Rend Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos Diákkör Tessedik Sámuel Főiskola Új Magyarország Fejlesztési Terv Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Akkreditáció: Államilag támogatott képzés: Állandó jellegű támogatás elemei: Átsorolás: Autonómia: Bolognai Nyilatkozat: Felsőfokú szakképzés: Felsőoktatási Tudományos Tanács: Fenntartói megállapodás: Fenntartói támogatás: Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés: A felsőoktatási intézmények intézménylétesítéssel és működéssel kapcsolatos minőséghitelesítése. (Ftv (1) bekezdés alapján) A felsőoktatási intézményben folyó képzés költségeit az állami költségvetés viseli. (Ftv. 53. (1) bekezdés) A fenntartói normatíva, beruházásokkal összefüggő szolgáltatás vásárlásához biztosított minisztériumi hozzájárulás, normatívákhoz nem köthető intézményi feladattámogatás. (Ftv. 133/A. (2) bekezdés) A hallgató átsorolása a tanulmányi eredményei alapján az államilag támogatott képzésből a költségtérítéses, illetve költségtérítéses képzésből az államilag támogatottba. (Ftv. 55. alapján) A felsőoktatási intézmény Ftvben szabályozott önrendelkezése, amely biztosítja az intézmény önálló oktatási, kutatási, szervezeti és működési, valamint gazdálkodási tevékenységét. (Ftv. 1. alapján) Európa oktatási minisztereinek közös nyilatkozata, amelynek célja egységes Európai Felsőoktatási Térség létrehozása. (OKM honlapja) Felsőoktatási intézmények által hallgatói valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. (Ftv ) Az oktatási és kulturális miniszter a felsőoktatás fejlesztési, finanszírozási és kutatásfejlesztési kérdéseiben döntéselőkészítő, véleményező és javaslattevő független szakértői testülete. (Ftv (1) bekezdés) Az OKM és a felsőoktatási intézmény között létrejött szerződés, amely tartalmazza három évre az intézmény által vállalt teljesítménykövetelményeket, az állandó és változó támogatások jogcímeit. (Ftv. 133/A. alapján) A felsőoktatási intézmények fenntartási költségeihez való hozzájárulás. (Ftv (2) bekezdés alapján) Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének önálló eleme, melynek kialakításával és működésével biztosítható a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása. (Áht (1) bekezdés) Gazdasági Tanács: A felsőoktatási intézmény véleményező, a stratégiai döntések előkészítésében részt vevő és a döntések ellenőrzésében közreműködő szerv. (Ftv. 20. (2) bekezdés) Hallgatói követelményrendszer: Tartalmazza a felvételi eljárás rendjét; a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét. Részét 5

9 Hátrányos helyzetű hallgató: Intézményfinanszírozási módok: Intézményi források: Intézményi dokumentum: Képesítési keret: Képzési ág: Képzési és kimeneti követelmények: Képzési idő: Képzési program: Költségtérítéses képzés: Kredit: képezi a tanulmányi és vizsgaszabályzat, illetve a hallgatókat terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, valamint a hallgatói juttatások elosztásának rendje. (Ftv. 21. (4) bekezdés) Az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. (Ftv ) Normatív költségvetési támogatás, pályázati úton és megállapodás alapján adható támogatás. (Ftv (2) bekezdés) A fenntartó által biztosított költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök és államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek. (Ftv. 127 (1) bekezdés alapján) Az alapító okirat, továbbá az Ftvben előírt szabályzatok, programok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program, intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabályzata, kutatásifejlesztésiinnovációs stratégia. (Ftv ) A többciklusú képzés egyes végzettségi szintjeinek minden képzési területre vonatkozó általános jellemzői. (Ftv ) A képzési terület azon szakjainak összessége, amelynek a képzési tartalma a képzés kezdeti szakaszában azonos. (Ftv ) Azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható. (Ftv ) Az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő. (Ftv ) Az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely a.) az alap és mesterszak, valamint a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit, b.) felsőfokú szakképzésben a szakképzési programot, továbbá c.) a doktori képzés tervét tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt. (Ftv ) A felsőoktatási intézményben folyó képzés költségeit a hallgató viseli. (Ftv. 53. ) A hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent. (Ftv ) 6

10 Magán felsőoktatási intézmény: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság: Magyar Rektori Konferencia: Magyar Universitas Program: Mentorprogram: Normatív költségvetési támogatás elemei: Pályakövetési rendszer: PPP (Public Private Partnership): Résztanulmányok folytatása: Saját bevétel: Nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, amelyet alapítvány, gazdálkodó szervezet, magánszemély hozott létre. A gazdálkodását a közhasznú szervezetekre vonatkozó évi CLVI. törvény határozza meg. (Ftv ok alapján) A felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testület. (Ftv ) A felsőoktatási intézmény képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsőoktatás rendszerének működésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés előkészítője részére. (Ftv ) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kidolgozott program, amely részletesen tartalmazza mindazon lépéseket, amelyeknek révén a magyar felsőoktatás minél előbb csatlakozhat az Európai Felsőoktatási Térséghez. (www.felvi.hu Fogalomtár) A képzésnek az a sajátos formája, amelyben a hátrányos helyzetű hallgató felkészítéséhez, felkészüléséhez a felsőoktatási intézmény hallgatója, oktatója segítséget nyújt. (Ftv ) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott, képzési, tudományos célú, fenntartói és egyes feladatokhoz nyújtott támogatás összessége. (Ftv (3) bekezdés) A fiatal diplomás pályakezdők elhelyezkedésének vizsgálata, a karrier irodák és elhelyezkedést segítő intézmények információjával. (Ftv (1) bekezdés alapján) A közszféra és a magánszféra együttműködési formája, melyben a közfeladatok ellátásáért felelős állam beruházási, szolgáltatási feladatainak szervezésekor komplex módon együttműködik a magánszféra szereplőivel. Az együttműködés tervezési, építési, működtetési, finanszírozási feladatokban egyaránt megvalósulhat. (GKM PPPkézikönyv alapján) A hallgató egy másik hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet. (Ftv ) Az államháztartáson kívüli források (beleértve minden olyan, az Európai Uniótól származó támogatást, amelyhez nem az állami költségvetésen keresztül jut a felsőoktatási intézmény, továbbá a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség teljesítéseként elszámolt forrásokat is), valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó bevételek. (Ftv ) 7

11 Szak: Szakirány: Szakképzettség: Szenátus: Távoktatás: Telephely: Teljesítménykövetelmények: Tudásközpont: Tudományos célú támogatás: Tudományterületek: Változó jellegű támogatás elemei: Felhasznált források: Valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés. (Ftv ) A szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés. (Ftv ) Alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg megszerezhető, a szak és a szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben történő elismerése.(ftv ) A felsőoktatási intézmény döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete. (Ftv. 27. alapján) Sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadásitanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát. (Ftv ) Az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti egység elhelyezkedését szolgáló feladatellátási hely.(ftv ) A hároméves fenntartói megállapodásban az Ift. alapján meghatározott oktatási, kutatási, gazdálkodási, irányítási, valamint együttműködési területre jellemző mutatók, amelyek a felsőoktatási intézmény teljesítménycéljainak teljesítését mérik. (Ftv. 133/A. (4) bekezdés alapján) Az adott statisztikai és fejlesztési régióban a kutatást és fejlesztést, az innovációt segítő, a tudást, a kutatási eredményeket menedzselő intézmény, amely a kereslet megteremtésével és szolgáltatásaival segíti a tudás, a kutatási eredmények gazdasági életben történő hasznosulását. (Ftv ) Az intézményben folyó képzéssel összefüggő kutatási célok megvalósulását biztosító forrás. (Ftv alapján) A bölcsészettudományok, a hittudományok, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak. (Ftv ) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás, képzési támogatás, tudományos normatíva, a közoktatási feladatellátás támogatása és speciális feladatokhoz nyújtott támogatás. (Ftv. 133/A. (3) bekezdés) A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény GKM PPPkézikönyv OKM honlap Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) 8

12 JELENTÉS a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az egyetemek és főiskolák szerepe, hatása meghatározó az ország jelenlegi és jövőbeni gazdasági, kulturális életében. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában az 1990es évek közepétől kiemelt ellenőrzési célnak tekinti a felsőoktatás, mint nagy ellátórendszer teljesítményének értékelését. A magyar egyetemi felsőoktatás helyzetét 1994ben az Angol Számvevőszékkel (NAO) párhuzamos ellenőrzés keretében értékeltük, s ezzel együtt eddig nyolc jelentésben foglalkoztunk a felsőoktatás működésével és fogalmaztunk meg javaslatokat az ellenőrzések tapasztalatai nyomán. Jelenlegi ellenőrzésünk aktualitását a évi új felsőoktatási törvény hatásainak áttekintése mellett az adja, hogy társadalmigazdasági szinten ismét napirenden van az ellátó rendszerek felülvizsgálata. Az európai felsőoktatás egységesítésére irányuló Bolognai Nyilatkozatot 1999 ben a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma (OM) 29 másik országgal egyetértésben fogadta el, amelyet a később csatlakozottakkal együtt összesen 46 ország írt alá. A Bolognai Nyilatkozat aláírói arra vállalkoztak, hogy a versenyképességük biztosítása érdekében 2010re egységes Európai Felsőoktatási Térséget (EFT) hoznak létre, és összehangolják, összehasonlíthatóvá teszik felsőoktatásiképzési rendszereiket. Magyarországon a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény tizenkét éves időtartamú alkalmazását követően az Országgyűlés (OGY) november 29 én elfogadta az Alkotmánybíróság 41/2005. (X. 27.) határozatának figyelembe vételével módosított a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényt (Ftv.). Az új törvény megalkotását az európai uniós felsőoktatási kötelezettségeink és vállalásaink nyomán szükségessé vált változások, ezzel összefüggésben a felsőoktatás működésének egységes, átfogó szabályozása indokolta. Hazánkban az új képzési rendszer bevezetését 2004ben a felsőoktatás átfogó fejlesztési programját tartalmazó Magyar Universitas Program (MUP) fogalmazta meg. Az Ftv. célja a felsőoktatás hazai feszültségeinek oldásához és felsőoktatásunk európai közösségi vállalásainak teljesítéséhez szükséges jogi környezet megteremtése volt. Alapvető céljai között a minőségi képzésen keresztül megjelent a gazdasági versenyképesség javulásához való hozzájárulás, az oktatásképzés és a gazdaság együttműködése hatékonyságának javítása, az intézményi önálló gazdálkodás korábbinál szélesebb lehetőségének biztosítása. Az EFThez történő csatlakozás keretében meg kell teremteni az oklevelek, a végzettségek összehasonlíthatóságát, a képzési rendszerben az egymással illeszke 9

13 BEVEZETÉS dő többciklusú képzési szerkezet bevezetését, az összemérhetőséget és az átválthatóságot biztosító kredit alapú képzést. A képzési rendszer átalakítása alap, mester és doktori képzés jelenleg félidős állapotban van szeptember 1jével vezették be az alapképzést és csak szeptember 1jétől indul tömegesen az alapképzésre épülő mesterképzés. A felsőoktatási intézmények fenntartói szerkezete A hallgatói létszám fenntartónkénti megoszlása Magán 21% Állami 42% Egyházi 6% Magán 8% Egyházi 37% Állami 86% Adatok: OKM Statisztikai Osztály, 2008/2009. tanév A felsőoktatás rendszerét a 2008/2009es tanévben 71 intézmény alkotta 173 karral. A fenntartó szerint 30 intézmény állami (18 egyetem, 12 főiskola), 26 egyházi (5 egyetem, 21 főiskola), 15 magán vagy alapítványi (2 egyetem, 13 főiskola) volt. A felsőoktatásban a 2008/2009es tanév elején hallgató vett részt. Ebből a felsőfokú tanulmányokat végzők száma fő, a felsőfokú szakképzésben vagy szakirányú továbbképzésben részt vevőké fő volt. Az oktatók és tanárok létszáma fő volt. A felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az államháztartás alrendszereiből 1 származó támogatás, átvett pénzeszköz 2 és államháztartáson kívüli forrásból 3 származó, valamint a nem állami fenntartó által biztosított bevételek alkotják. Az állami támogatások három csatornán keresztül jutnak el a felsőoktatási intézményekhez: normatív finanszírozás rendszerében, pályázati úton és megállapodások alapján nyújtott támogatásokként. Az állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatása január 1jétől az intézmények és a minisztérium között létrejött hároméves fenntartói megállapodás keretében történik. A felsőoktatási intézményekben folyó képzésre az OKM fejezetben 2008ban 231,1 Mrd Ft költségvetési támogatást fordítottak. A fejezetnél a felsőoktatás állami támogatásának eredeti előirányzati összege 2009ben 209,6 Mrd Ftra 1 központi költségvetés fejezetei, elkülönített állami pénzalapok, helyi önkormányzatok költségvetése 2 más fejezeti kezelésű előirányzatokból, más költségvetési szervezetektől, nonprofit szervezetektől átvett pénzeszközök 3 vállalkozásoktól, alapítványoktól, EUköltségvetésből származó bevételek 10

14 BEVEZETÉS csökkent. A költségvetési támogatásokból az állami felsőoktatási intézmények 216,0 Mrd Fttal, az egyházi felsőoktatási intézmények 11,3 Mrd Fttal, az alapítványi felsőoktatási intézmények 3,2 Mrd Fttal, a gazdasági társaságok által fenntartott felsőoktatási intézmények 0,6 Mrd Fttal részesültek. Az állami támogatás fenntartói szerkezet szerinti összetétele Egyházi 5% Magán 2% Állami 93% Forrás: OKM statisztika Az EU 27 tagállamában 2007ben a felsőoktatásra a GDP 1,2%át költötték átlagosan az Eurostat becslése szerint. Magyarországon a felsőoktatásra költött kiadások a GDP 1%át tették ki 4. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a évben döntéshozói beavatkozásként elfogadott új felsőoktatási törvény előírásainak alapulvételével kialakított ágazati irányítási és finanszírozási rendszer elősegítettee az oktatási feladatok minőségi, versenyképes, eredményes ellátását; a felsőoktatási rendszer intézményeinek új szabályozás szerint kialakított oktatásiképzési tevékenysége, működési rendje, valamint a gazdasággal való együttműködése eredményesség és hatékonyságjavulással járte; a felsőoktatási intézmények finanszírozásának és gazdálkodásának új szabályozásával a rendszerbeli beavatkozás elértee a kitűzött célokat. Az ellenőrzés a közötti időszakra irányult (a évet viszonyítási alapnak tekintve), a helyszíni vizsgálat befejezéséig (2009. január vége) tartó tendenciák értékelésével együtt. Az ellenőrzés során 38 felsőoktatási intézménytől kértünk adatszolgáltatást (ebből 28 állami, 6 egyházi, 4 magán illetve alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmény). A helyszíni ellenőrzés kiterjedt a felsőoktatás ágazati irányítását végző Oktatási és Kulturális Minisztériumra (OKM), az Oktatási Hivatalra (OH) és a hozzájuk kapcsolódó háttérintézményekre valamint nyolc felsőoktatási intézményre (ebből 6 állami, 1 egyházi és 1 alapítványi fenntartású). A tanúsítványi adatszolgáltatásba, illetve a helyszíni ellenőrzésbe vont intézmények kiválasztása rétegzett mintavétellel az intézmények fenntartók szerinti 4 Forrás: Statisztikai tükör, II. évfolyam 15. szám, március 3., KSH 11

15 BEVEZETÉS megoszlása, a költségvetési támogatás mértéke és a hallgatói létszám figyelembevételével történt. Az ellenőrzött intézmények felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ellenőrzést a rendszerellenőrzés módszerével végeztük, amelynek során a törvényi előírások végrehajtása értékelésének középpontjában az eredményesség állt, kiegészítve a gazdaságosság és a hatékonyság elemeivel. Az ellenőrzés szempontjainak megalapozását szolgáló kérdéseket, kritériumokat és adatforrásokat a 10. sz. melléklet rögzíti. Az elemzéseket adatszolgáltatást biztosító tanúsítványokkal, helyszíni interjúkkal, valamint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az OKM felsőoktatásistatisztikai adatai felhasználásával alapoztuk meg. Kérdőíves megkérdezés alapján a nem állami felsőoktatási intézmények mellett gazdasági érdekképviseleti szervezetek, kamarák, munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő szervezetek, valamint a hallgatói önkormányzatok véleményére is támaszkodtunk. A felmérések eredményeit az 69. sz. mellékletek tartalmazzák. A helyszíni ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzésben érintett szervezetek vezető beosztású képviselőiből álló fókuszcsoporttal megtárgyaltuk. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), (5) valamint a 17. (3) bekezdései adtak jogszabályi alapot. A jelentéstervezetet egyeztettük az oktatási és kulturális miniszterrel, a MeH jogi és közigazgatási államtitkárával, valamint a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház legfőbb vezetőivel. Észrevételező leveleiket és az arra adott válaszainkat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A felsőoktatás rendszerét a évben elfogadott, többször módosított felsőoktatási törvény (Ftv.) szabályozza. A felsőoktatás rendszerére 5, s annak súlyponti területeire állami irányítás, képzési rendszer, finanszírozásgazdálkodás a külső és belső tényezők egyaránt hatással vannak. A felsőoktatásra ható külső tényezők közül, elsősorban a társadalmigazdasági környezet, a demográfiai helyzet, az állami szerep és tehervállalás, valamint a jogi szabályozás nevesíthető. A felsőoktatás belső, meghatározó tényezői között szerepel az intézményi szakmai és gazdasági autonómia, a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, szellemi erőforrások mennyisége és minősége. Az állami irányítás terén az Ftv. alapján az állam egyszerre jelenik meg ágazati irányítóként és ellenőrzést lefolytatóként, szabályozóként, megrendelő finanszírozóként és fenntartóként (tulajdonosként). Az Ftv. az állam XXI. századi szerepvállalását és felelősségét nem határozta meg egyértelműen, az állami feladatok végiggondolása nem történt meg. A évi alkotmánybírósági döntés 6 indoklása az intézményi autonómia hangsúlyozására irányult, az Ftv. szabályozása az AB határozatban foglaltakat érvényesítette. A évi törvényi szabályozást nem előzte meg átfogó, megalapozott, hoszszabb távú felsőoktatási stratégia elkészítése, csak koncepcionális szakmai programok kimunkálása (CSEFT, MUP) és azok széleskörű szakmai egyeztetése. Az OKM a stratégiai célkitűzések hiányában nem készítette el a felsőoktatás rendszere fejlesztési terveit, beleértve a középtávú fejlesztési tervet. A stratégiai megalapozottság hiányát jelzi, hogy az új Ftvt már a hatálybalépés évében (2006.), majd azt követően a és években is módosították 7. A módosításokat nem alapozták meg hatástanulmányokkal, társadalmi konszenzus 5 Korábban már többször vizsgáltuk a magyar felsőoktatást. A magyar egyetemi felsőoktatás helyzetéről szóló az Angol Számvevőszékkel párhuzamosan végzett 1993/1994. évi vizsgálat megállapította az intézmények alacsony hatékonyságát és javasolta a felsőoktatás szervezeti és irányítási rendjének korszerűsítését. A felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről szóló sz márciusi ÁSZ jelentés 2010ig szóló középtávú fejlesztési tervet és az EFThez való eredményes csatlakozásunk érdekében a képzési szerkezet átalakítását és hatékonyabb intézményi működést javasolt. 6 41/2005. (X. 27.) AB határozat 7 A évi XLVI. törvény, a évi LXXIII. törvény, a évi CIV. törvény, a évi XCIV. törvény és a évi XCVII. törvény. A március 9i ügydöntő népszavazást követően a évi IX. törvény hatályon kívül helyezte a képzési hozzájárulásra vonatkozó szabályokat. Az Ftv. módosítására vonatkozóan folyamatban van több, I. félévében képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat, amelyek a nemzetközi jellegű felsőoktatási intézmények működését, illetve a szakindítást, az államilag támogatott tanulmányi idő csökkenését, valamint az intézmények gazdálkodását érintik. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nélkül hagyták jóvá (pl. tandíj bevezetése). A felsőoktatás rendszere túlszabályozott. Az ellenőrzött időszakban a törvény mellett több mint 30 kormányrendelet és miniszteri rendelet szabályozta túlzó részletességgel a rendszer működését. Az OKM a vizsgált időszakban nem ellenőrizte az intézményeknél az Ftv. végrehajtását. Az Ftvt megalapozó dokumentum nem számolt kellő mértékben a demográfiai helyzetből adódó hallgatói létszámcsökkenés és az oktatási kapacitások összhangjával. Nem határozott meg konkrétan elérendő célokat és európai felsőoktatási térségbeli kitörési pontokat a hazai felsőoktatási intézmények számára. A évi felsőoktatási kapacitásakkreditáció 489 ezres hallgatói férőhelyet rögzít, szemben a október 15i 381 ezer fős tényleges hallgatói létszámmal. Ez 28,3%os szerkezetében képzési szakonként eltérő kapacitástöbbletet, s egyben túlkínálatot mutat, amely a demográfiai helyzet nyomán 8 az elkövetkező években tovább növekszik. A felsőoktatás intézményi szerkezete jelenleg túlságosan tagolt a törvény által biztosított intézményalapítási jogosultságok 9 következtében. A 71 intézmény 42%a állami, 37%a egyházi, 21%a magán intézmény. A hallgatói létszám 86%a állami fenntartású intézmény hallgatója, az állami támogatás 93% ából az állami intézmények részesülnek. A törvény végrehajtása során a felsőoktatási információs rendszer (FIR) stratégiai célkitűzéseit, annak prioritásait, feladatait és feltételeit, valamint tárca részéről kijelölt felelősét az OKM nem határozta meg. Az adatok alacsony, 28% os feltöltöttsége miatt a FIR használhatósága erősen korlátozott, a 730 M Ftos központi költségvetési támogatás ellenére. A problémák irányítási, menedzselési, szervezési és intézményi adatszolgáltatási hiányosságokra vezethetők viszsza. A FIRhez kapcsolódó törvényességi ellenőrzési feladatok ellátásáról, az ágazati miniszter nem gondoskodott, a rendszer működése nem tekinthető eredményesnek. Az Ftv. végrehajtásaként megtörtént a többciklusú képzési rendszer kialakítása (alap, mester és doktori képzés), mely egyidejűleg struktúraváltó és hagyományőrző. Az intézmények oktatásképzési szerkezetének átalakítása összhangban volt a felsőoktatás ágazati céljaival és az intézményfejlesztési tervekkel. Az eddig bevezetett alapképzési szakok rendszere, képzési ideje összességében megfelel az EFTben megtalálható képzéseknek. Az alap és mesterképzés kialakítása a képzési és kimeneti követelmények azonos jogszabályi előírásával nem egyidőben történt, ami nehezíti az egymásra épülő szakstruktúra létrehozását. Az előkészítés nem volt kellően megalapozott. 8 A felsőoktatási intézmények hallgatói létszámát leginkább befolyásoló 2024 éves korcsoport létszáma folyamatosan csökken. A demográfiai adatok szerint a 2000ről 2007re az általános iskolát kezdő tanulók száma 17,2%kal csökkent. (Forrás: Oktatásstatisztikai évkönyv 2007/2008.) 9 Az Ftv. 7. (1) bekezdése a magyar állam, a helyi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a gazdálkodó szervezet, az alapítvány, a közalapítvány számára szektorsemlegesen biztosítják az intézményalapítás lehetőségét. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az alapképzésben az első teljes végzős évfolyam a 2008/2009. tanévben fejezi be tanulmányait, s ezt követően indul a mesterképzés. A MAB által akkreditált képzések munkaerőpiaci indoklása nem volt megalapozott, mert nem munkaerőpiaci prognózisokra és nemzetközi tendenciákra, hanem az adott szakterületen végzettek eddigi elhelyezkedési lehetőségeire épült. A 2005ben elindított 131 alapképzési szak többsége képzési helyenként szétaprózódott, párhuzamosan 728 intézménynél folytatott képzés 10, amely a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő szervezetek kérdőíves felmérése alapján 11 a jogász és bölcsészképzésben 3050%os, a pedagógus, közgazdász és menedzserképzés területén 1030%os túlkínálatot eredményez. Mindez az oktatási és pénzügyi erőforrások szétforgácsolódását, alacsony hatékonyságát jelzi, s az oktatás minősége ellen hat. Az államilag támogatott hallgatói létszámkeret a években adatok: fő Képzés Felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű képzés Alapképzés összesen Ebből: bölcsészettudomány gazdaságtudományok jog és igazgatás műszaki orvos és egészségtudomány Egyetemi szintű képzés Egységes osztatlan képzés összesen Ebből: jog és igazgatás orvos és egészségtudomány Összesen Mesterképzés Doktori képzés Forrás: 1092/2004. (IX. 29.); 2227/2005. (X. 26.); 1108/2006. (XI. 20.); 1077/2007. (X. 4.); 1051/2008. (VII. 28.) Kormányhatározatok az egyes években a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott létszámkeretekről. A képzési szerkezet átalakítása az oktatási teljesítményekben még nem hozott jelentős változást. A törvényi szabályozás nem ösztönzi a hallgatókat a tanulmányaik rövidebb idejű elvégzésére. A kreditrendszer elősegíti a hallgatói mo 10 Gazdálkodási és menedzsment alapszakot 28, kommunikációs és médiatudomány alapszakot 19, kereskedelem és marketing alapszakot 14 intézmény indított. A bölcsészettudományi szakterületen 77 intézmény rendelkezik filozófia, illetve pszichológia mesterszak indítási engedéllyel. A 2007/2008. tanévben az összes főiskolai, egyetemi szintű tanulmányokat folytató hallgató közül a legtöbben, fő (25,7%) a gazdasági és menedzsment szakterület valamelyik szakára jártak, a második legnépszerűbb a műszaki szakterület volt, ahova összesen fő (13,6%) járt. 11 Részletek a 8. sz. mellékletben 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK bilitást és a hallgatók kétirányú, ténylegesen kismértékű nemzetközi mozgását 12, de egyidejűleg nőtt a diploma megszerzésének átlagos időtartama. A felvett és a végzős hallgatók számának alakulása Felvettek Első évfolyamosok 0 Utolsó évfolyamosok Végzettek 2002/ / / /2008. Adatok: OKM statisztikai évkönyvek, Országos Felsőoktatási Információs Központ A KSH adatok tanúsága szerint a 45 éves felsőoktatási képzési időt figyelembe véve több tízezres hallgatói létszámkülönbség van a későbbi beiratkozás, évismétlés, illetve a lemorzsolódás, az államilag támogatott 12 féléves tanulmányi idő és a kötelező nyelvvizsga le nem tétele miatt a felvett és első évfolyamos hallgatói létszám, illetve az utolsó évfolyamos hallgatók és a diplomát szerzett hallgatói létszám között 13. Mindez folyamatos állami támogatást, valamint a hallgatói teljesítmények színvonalának csökkenését jelzi. Ez utóbbit erősíti a jelenlegi alacsony ponthatárhoz kötött felvételi rendszer és a közoktatásból érkező hallgatók gyenge felkészültsége. Az ellenőrzött időszakban az oktatás minőségét meghatározó mutató az egy oktatóra jutó hallgatók száma 2005ről 2008ra kismértékben javult (18,3 főről 17 főre), nemzetközi összehasonlításban 14 azonban némileg magas. Az oktatói teljesítményértékelést az intézmények bevezették, de nem kapcsolódott hozzá differenciált bérezés. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendszerét az intézmények többsége kialakította, de a hallgatók véleménye szerint ez nem eredményezett minőségi változást a felsőoktatásban. A demográfiai helyzet és a fizetőképes kereslet változásának hatására 2005ről 2008ra fokozatosan (összesen 26,7%kal) csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma. Az összes hallgató létszámon belül a költségtérítéses hallgatók ará 12 A magyar hallgatói mobilitás nemzetközi összehasonlításban alacsony szintű ban az összes hallgató 1,7%a tanult más európai uniós országokban, míg az EU 27 átlaga 2,7% volt. A Magyarországon tanuló összes hallgató 2,1%a külföldi, addig ez az arány EU tagállamokban átlagosan 3%os. (Forrás: KSH) 13 A tanúsítványi adatszolgáltatás szerint az adatszolgáltató intézményeknél az előírt, mintaterv szerinti képzési időn belül végzettek száma 5055% körüli volt. Ez az arány a válaszadó 31 intézmény közül 22 esetében romlott évről évre. 14 Az OECD országokban az egy oktatóra jutó hallgatók száma 2006ban átlagosan 15,3 fő, míg az OECD tag EU tagállamok esetében 16 hallgató/oktató volt. (Forrás: Education at a Glance 2008 OECD) 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nya a levelező és távoktatásban résztvevők számának és a fizetőképes kereslet csökkenése miatt 49%ról 44%ra esett vissza. Az államilag támogatott hallgatói arány 51%ról 56%ra nőtt, miközben az évente felvehető államilag támogatott létszám 62 ezer főről 56 ezer főre csökkent. Az államilag támogatott és a költségtérítéses hallgatók létszáma (fő) / /2009. államilag támogatott költségtérítéses A felsőoktatás és a gazdaság együttműködésének javítására irányuló törvényi célkitűzés csak részben teljesült. A gazdálkodó szervezetek képviselői megfelelő együttműködéssel részt vettek a képzési programok és tananyagok véleményezésében, a gyakorlati képzés feltételeinek kialakításában. A kialakult képzési szerkezet ugyanakkor elsősorban munkaerőpiaci prognózisok hiányában nem felel meg a munkaerőpiaci igényeknek. A törvény által előírt a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatát javítandó diplomás pályakövetési rendszer kialakításában nem történt érdemi előrelépés. Jelenleg az intézmények 510%a folytat rendszeres pályakövetést. Az intézményi pályakövetési minta nem reprezentatív, alkalmazására nincs egységes gyakorlat ezt az OKM nem kezdeményezte, a törvényben előírt ez irányú ösztönzők nem elégségesek és nem biztosítják az adatintegrációhoz szükséges jogszabályi hátteret. A munkanélküliek közül a diplomások aránya a vizsgált időszakban 7,6,8,1% között alakult. A hallgatók, a gazdasági érdekképviseletek és a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő szervezetek egyöntetű, összegezett kérdőíves véleménye alapján az Ftv. csak részben segítette elő a felsőoktatási versenyképesség javulását, a vállalati szféra és a felsőoktatás együttműködésének erősítését. Véleményük szerint az ellenőrzés álláspontjával egyezően sok szakterületen a képzési szerkezet nincs összhangban a munkaerőpiaci kereslettel, nem gyakorlatias a képzés, alapvetően a képzési színvonal sem változott. Túlkínálat van jogász, bölcsész, pedagógus, közgazdász és menedzserképzésben. A bolognai képzési rendszer elfogadottsága munkaadói oldalról bizonytalan és ismerethiányos. Az Ftv. előírásai szerint a felsőoktatás finanszírozása többcsatornás (normatív támogatások, pályáztatás, megállapodások) rendszerben valósult meg. Az ellenőrzésbe vont intézményeknél az állami támogatás 70%át (az oktatásképzési támogatás 95%át) kitevő normatív finanszírozásban a korábbi sza 17

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0503 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

T/4095. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról

T/4095. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4095. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Budapest, 2007. október

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

SEGÉDLET A FELSŐOKTATÁSRA IRÁNYULÓ RENDSZER-ELLENŐRZÉSHEZ

SEGÉDLET A FELSŐOKTATÁSRA IRÁNYULÓ RENDSZER-ELLENŐRZÉSHEZ SEGÉDLET A FELSŐOKTATÁSRA IRÁNYULÓ RENDSZERELLENŐRZÉSHEZ 1 A módszertani munkát felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Dr. Becker Pál főigazgató A végrehajtásért felelős: Dr. Zöldréti Attila főcsoportfőnök

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Közhasznúsági jelentés a 2008. évről Budapest 2009. 1 HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA 1077 BUDAPEST RÓZSA

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt Tantárgy neve A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar lokális és regionális beágyazottságának vizsgálata Felsőoktatási kihívások és lehetőségek a 21. században az Unió perifériáján Előadó: Dr. Kuttor

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban Schőberl Márton osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felsőoktatási

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

A pályázat azonosító száma:

A pályázat azonosító száma: PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben