Curriculum Vitae. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás. angol nyelvtanár, központvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Curriculum Vitae. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás. angol nyelvtanár, központvezető"

Átírás

1 Curriculum Vitae SZEMÉLYI ADATOK Név Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna Lánykori név Kabók Zsuzsanna Születési hely, idő Szeged, Munkahely Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás angol nyelvtanár, központvezető címek TANULMÁNYOK Doktori fokozat megszerzése Doktori szigorlat Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet programja OKÉV Közép és emelt szintű érettségi vizsgáztatói képzés /Okl. sorszám: 14064/ BME Nyelvvizsga központ akkreditált vizsgáztatói képzés /Sorszám: 0305/ Pitman Qualifications vizsgáztató standardizálás Idegennyelvi Továbbképző Központ Origo nyelvvizsga rendszerének vizsgáztatója /Sorszám: 1171/ Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol nyelv és irodalom szak, Szakdolgozatom címe: Az idegen nyelv tanulásának és tanításának problémái angol C típusú középfokú állami nyelvvizsga német C típusú középfokú állami nyelvvizsga Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Orosz - földrajz - térképész szak KÜLFÖLDI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Kiküldetés a Maribori Egyetem Rendészeti és Biztonsági Karára, Ljubljana május EU Project 9 napos oktatói mobilitás program, ERASMUS, National Police Academy, Ankara, Törökország EU Project 9 napos oktatói mobilitás program, ERASMUS, University of Malta, Valletta EU project 5 napos tanulmányút, CEDEFOP, Study visits - Vimercate, Olaszország EU Project 9 napos oktatói mobilitás program, ERASMUS, Scottish Police College, UK EU project 5 napos tanulmányút, CEDEFOP, Study visits - Stavanger Education Centre, Norvégia EU project 10 napos oktatói mobilitás program, ERASMUS, The Open University Milton Keynes, UK Egyhetes hivatalos látogatás a Münsteri Kiképző Központban, Németország Egyhetes szakmai út a Kent megyei Kiképző Központ meghívására, Maidstone, UK

2 1999. Négyhetes német szaknyelvi továbbképzés, Gimborn, Németország Kéthetes anyaggyűjtő munka a Tempus program keretében, University of North London, UK Háromhetes ösztöndíj, New Castle - British Council, UK Négyhetes ösztöndíj, Sheridan College, Toronto, Kanada Kéthetes ösztöndíj George Washington Egyetem, Washington D, C. USA NYELVISMERET Angol Orosz Német Felsőfok C (egyetemi diploma) Felsőfok C (egyetemi diploma) Középfok C MUNKAHELYEK Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Eötvös Lóránt Tudományegyetem Természettudományi Kar Idegennyelvi Lektorátus TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG Az írott kommunikáció szerepe a rendészetben Az internetalapú nyelvoktatás módszereinek tanulmányozása Az elearning szerepének kérdőíves vizsgálata a rendészeti beszélőközösség szaknyelv oktatásában A korpusz analízis módszerének alkalmazása a rendészeti szaknyelvi korpusz A Magyar Rendőrség és a magyar rendészeti beszélőközösség szociolingvisztikai vizsgálata Kérdőíves felmérés a rendészeti írott kommunikáció sajátosságainak és specifikus műfajainak meghatározása A rendészeti és kontrol korpusz morfo-szintaktikai vizsgálata a Tau Modell (Alberti) felhasználásával Szaknyelvi kompetencia-modell Az írott szövegértési feladatok helye a szaknyelvi kompetenciamodellben Rendészeti szaknyelvi vizsgarendszer akkreditációja Szükségletfelmérés és szükségletelemzés módszertana Rendészeti szaknyelvi tankönyv TOVÁBBI SZAKMAI TERVEIM A doktori értekezésemben leírt kutatási témák folyamatos kutatása A rendészeti szóbeli kommunikáció vizsgálata Az írott kommunikáció

3 Publikációk, előadások Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna 1. Orosz szaknyelvi jegyzet geológus és geofizikus hallgatók számára, Budapest, Országos Jegyzetkiadó, Képes segédanyag az angol rendőri szaknyelv oktatásához, Rendőrtiszti Főiskola, ESP Files. Rendvédelmi szakjegyzet, Rendőrtiszti Főiskola, Crime Prevention and Safety, Rejtjel Kiadó A Rendőrtiszti Főiskolán folyó nyelvoktatás jelene, múltja és jövője, Debrecen, Porta Lingua pp Szükségletelemzés a Rendőrtiszti Főiskola rendvédelmi szakmai vizsgaközpontjának akkreditációjához, Rendvédelmi füzetek. 2004/ A rendvédelmi szaknyelvi vizsgaközpont akkreditációja a Rendőrtiszti Főiskolán Körmend Konferencia kiadvány, Szükségletelemzés a Rendőrtiszti Főiskola rendvédelmi szakmai nyelvvizsga központjának akkreditációjához, Porta Lingua Debrecen. 9. Crime Today. (szerk: Borszéki J.) Budapest: Rendőrtiszti Főiskola Kiadó & Crime Today Budapest, RTF. 11. Szükségletelemzés a Rendőrtiszti Főiskola rendvédelmi szakmai nyelvvizsga központjának akkreditációjához. In: Porta Lingua Szakmai nyelvtudás szaknyelvi kommunikáció (szerk.: Silye M.). Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum Az írott szövegértési feladatok helye egy szaknyelvi kompetencia-modellben, In.: MANYE VI. Gödöllő : Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia, Needs Analysis for the Accreditation of a Special Policing Language Examination Centre at the Hungarian Police College 14. Szaknyelvi kompetencia modell szaknyelvi vizsgarendszer szaknyelvi tankönyv. Porta Lingua Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és - kutatásban (szerk.: Silye M.) Debrecen: Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum Shift of Hungarian Policing after the Change of Regime A magyar rendőrnők kommunikációs sajátosságai Új nyelvoktatási módszerek bevezetésének előkészületei a Rendőrtiszti Főiskolán. (szerk: Német Zs.) Magyar Rendészet. VII. év Budapest: Rendőrtiszti Főiskola Előkészületek egy internet-alapú rendvédelmi szaknyelvi oktatócsomag összeállításához. In: Porta Lingua Szaknyelvoktatásunk határokon átívelő híd. (szerk.: Silye M.) Debrecen: Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum

4 19. A szakszövegértési folyamat dimenziói szakszövegértési stratégiák, Nyelvelmélet - nyelvhasználat. Tinta Könyvkiadó, Budapest, Előkészületek egy elearning-es rendvédelmi szaknyelvi oktatócsomag összeállításához, Magyar Rendészet. VII. évf. 2007/1-2. szám, Budapest, RTF. 21. A magyar rendőrnők szakmai megbecsülésének összefüggése kommunikációs sajátosságaikkal. In: Magyar Rendészet 2007/ A magyar rendőrnők szakmai megbecsülésének összefüggése kommunikációs sajátosságaikkal egy országos felmérés tükrében. In: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. 83. Jel és jelentés. (szerk.: Gecső T.-Sárdi Cs.) Budapest: Tinta Kiadó Szédületes fejlődés vagy egy újabb módszertani mítosz? Dilemmák az elearning körül, MANYE XVII. Konferencia- Kommunikáció az információs technológia korszakában ( o) 24. A rendészeti korpusz nyelvi sajátosságai. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. (szerk.: Gecső T. & Sárdi Cs.) Budapest: Tinta Kiadó. (2009. október). 25. A rendészeti szakterület beszélőközössége specifikus nyelvhasználatának aspektusai. https://www.cepol.europa.eu./dspace/hande/ / Az elektronikus tananyagírás rejtelmei Rendvédelmi Füzetek RTF Bp. 2010/2.sz. pp A magyar rendőrnők pervazív és professzionális szerepe nemzetközi összehasonlításban. In: Sodorvonalon.Kódex Nyomda.2012.pp Magyar nyelvű előadások 28. A Rendőrtiszti Főiskolán folyó rendészeti szaknyelvoktatásról. A nyelvtudás esélyteremtő ereje című SZOKOE III. Szimpózium. Budapesti Műszaki Egyetem: nov. 29. Szükségletelemzés szükségessége a Rendőrtiszti Főiskola rendvédelmi szakmai nyelvvizsga központjának akkreditációját megelőzően. Szakmai nyelvtudás szaknyelvi kommunikáció című. SZOKOE IV. Szimpózium. Budapesti Műszaki Egyetem: nov A rendvédelmi szaknyelvi vizsgaközpont. Szaknyelvoktatási Konferencia. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola: április Szaknyelvi kompetencia. Tanterv, tananyag, módszer, oktatáspolitika című SZOKOE V. Szimpózium Debrecen nov Az írott szövegértési feladatok - szaknyelvi kompetencia-modell. Nyelvi modernizáció című MANYE XVI. Kongresszus Gödöllő ápr Előkészületek egy internet-alapú rendvédelmi szaknyelvi oktatócsomag összeállításához. Szaknyelvoktatásunk határokon átívelő híd című SZOKOE VI. Szimpózium. Szeged nov A szakszövegértési folyamat dimenziói szakszövegértési stratégiák. Nyelvelméletnyelvhasználat című konferencia. Kodolányi János Főiskola. Budapest okt Szédületes fejlődés vagy egy újabb módszertani mítosz? Dilemmák az elearning körül. Kommunikáció az információs technológia korszakában című MANYE XVII. Konferencia. Siófok ápr A magyar rendőrnők kommunikációs sajátosságai egy országos felmérés tükrében. Jel és jelentés című konferencia. Kodolányi Főiskola. Budapest okt A rendészeti korpusz nyelvi sajátosságai. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Kodolányi Főiskola. Budapest november 3-4.

5 Angol nyelvű előadások 38. Changes in Communication Style of the Hungarian Police. The Open University. Milton Keynes. Egyesült Királyság márc Growing Importance of Foreign Languages at the Hungarian Police College. The Open University. Milton Keynes. Egyesült Királyság. 40. Importance of IT in ESP at the Hungarian Police College. Institute of Distance Learning. Stavanger. Norvégia április Law Enforcement Education in Hungary. Skót Rendőrtiszti Főiskola. UK május Education of Police Officers in Hungary Vimercate. Olaszország ápr. 43. Hungarian Police Culture The University of Malta ápr The Recent Criminal Situation of Hungary The University of Malta ápr Police Training in Hungary The University of Malta ápr The Situation of Hungarian Policewomen The University of Malta ápr Turkey and Hungary 48. The weak points of the Hungarian Police 49. Crime Situation in Hungary and in Turkey 50. Profile of a Hungarian Police Officer, focusing on policewomen 51. Intruduction of NUPS and Faculty of Law Enforcement 52. Geopolitical Situation of Hungary and Slovenia 53. The Hungarian Police after the Change of Regime 54. Comparison of Hungarian and Slovenian Situation 55. Profile of a Hungarian Police Officer 56. Changes in the Law Enforcement Education

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu

elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Elek Balázs PhD elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu magyar Születési dátum 1973. 08. 17 Neme Szakmai tapasztalat férfi Időtartam

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

DR. SZABÓ SZILVIA PHD

DR. SZABÓ SZILVIA PHD DR. SZABÓ SZILVIA PHD FŐISKOLAI DOCENS, A ZSKF KARRIER ÉS ALUMNI CENTRUM VEZETŐJE KUTATÁSI TERÜLETEK: DISSZERTÁCIÓMAT A VEZETŐI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI ÉS LEHETŐSÉGEI EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK NÉV: Dr. CSÁNYI Tamás János PhD, MSc, BSc SZÜLETÉSI HELY: Szolnok SZÜLETÉSI IDŐ: 1981. 01. 28. TUDOMÁNYOS FOKOZAT: PhD Neveléstudomány, 2011 VÉGZETTSÉG: Testnevelő tanár

Részletesebben

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Végzettség, szakképzettség 2013 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés 2003-2007 Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Ma I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Szűcs István Anyja neve: Sebestyén Ilona Születési id ő, hely: 1968, 08. 23. Miskolc Állandó lakcím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 41/A Telefon,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Károly Adrienn Témavezető: Dr. Károly Krisztina,

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben