Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Munkaügyi Központ adatai Jogállás, képviselet: Illetékességi területe...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. Munkaügyi Központ adatai... 3. 2. Jogállás, képviselet:...4. 3. Illetékességi területe..."

Átírás

1 1

2 2

3 3

4 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Munkaügyi Központ adatai Jogállás, képviselet: Illetékességi területe Bélyegző adatai... 5 II. ÜGYREND TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA... 6 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI EGYSÉGEK LÉTSZÁMA Szervezeti egységek Munkaügyi Központ vezetői Szervezeti egységek létszáma...7 IV. MŰKÖDÉSI REND Munkaügyi Központ irányítása Munkaügyi Központ feladatai Általános feladatok Szakmai feladatok Szervezési Osztály Hatósági Osztály MPA Elszámolási Osztály Munkaerőpiaci Eszközök Osztály Befektetés Ösztönzési Osztály Képzési és Szolgáltatási Osztály EU Programok Osztály Kirendeltség Kirendeltség és Szolgáltató Központ Vezetési rend, helyettesítés Kiadmányozás rendje, kötelezettségvállalás rendje Munkarend, ügyfélfogadás rendje Értekezletek rendje V. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5 VI. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATÁNAK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJE VII. MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Mellékletek: 1. számú melléklet: Munkakörtérkép, és az ehhez kapcsolódó munkaköri leírások 2. számú melléklet: Szervezeti ábra Függelékek: 1. sz. függelék: Munkaügyi Központ kirendeltségeinek illetékességi területe 2. sz. függelék: Szabályzatok jegyzéke 5

6 Bevezetés A Baranya Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (III.2.) KIM utasítás (továbbiakban SZMSZ) 31. -a alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat végrehajtására a Munkaügyi Központ - mint a Baranya Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervének - ügyrendjét (továbbiakban Ügyrend) az alábbiak szerint határozom meg. I. Általános rendelkezések 1. Munkaügyi Központ adatai Elnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Rövidítése: BAMKH MK Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46. Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.: 239. Telefonszám: 72/ Telefax: 72/ cím: Honlap: Bankszámlaszáma: Vezetője: Janovics László igazgató Telephelyei: - Megyei szervezeti egységek tekintetében 7400 Kaposvár, Fő u Szekszárd, Szent István tér Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7621 Pécs, Zrínyi u Komlói Kirendeltség 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 9/1. Ügyfélszolgálati Iroda 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér Sásd, Szent Imre u Szászvár, Bányász tér 1. - Mohácsi Kirendeltség 7700 Mohács, Jókai u. 2. Ügyfélszolgálati Iroda 7754 Bóly, Széchenyi tér Siklósi Kirendeltség - Sellyei Kirendeltség 7800 Siklós, Felszabadulás u Sellye, Korongi tér 6

7 - Szigetvári Kirendeltség - Szentlőrinci Kirendeltség 7900 Szigetvár, Rákóczi u Szentlőrinc Kossuth L. u Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/b Kaposvár, Fő u Balatonboglári Kirendeltség 8630 Balatonboglár, Erzsébet u Barcsi Kirendeltség - Csurgói Kirendeltség - Marcali Kirendeltség - Nagyatádi Kirendeltség - Siófoki Kirendeltség - Tabi Kirendeltség 7570 Barcs, Damjanich u Csurgó, Városháza köz Marcali, Posta köz Nagyatád, Koch R. u Siófok, Bajcsy u Tab, Szent István u Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7100 Szekszárd, Szent István tér Szekszárd, Találka tér 4. Ügyfélszolgálati Iroda 7130 Tolna, Bezerédj tér 1. - Bonyhádi Kirendeltség - Dombóvári Kirendeltség - Paksi Kirendeltség - Tamási Kirendeltség 7150 Bonyhád, Perczel u Dombóvár, Jókai u. 16/A Paks, Dózsa Gy. u Tamási, Szabadság u Jogállás, képviselet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény (továbbiakban Khtv.) 3. -a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 2. -a, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Flt.) 47. (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján kiadott, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban NFSZ rendelet) 1. értelmében a munkaügyi központ a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként működik. A kormányhivatal, mely a törzshivatalból és az ágazati szakigazgatási szervekből áll, képez egy költségvetési szervet. 7

8 A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban Munkaügyi Központ) a Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban Kormányhivatal) szakigazgatási szerveként működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, mely a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. A Munkaügyi Központ önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. Munkaügyi Központ tekintetében a Khtv. 6. (4) bekezdésében, valamint a 7. (2)-(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója. A NSZF rendelet 4. (1) bekezdés jb) pontja értelmében a Munkaügyi Központ hatósági ügyeiben a Foglalkoztatási Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv. Az NFSZ rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja, valamint 5. (2) bekezdése alapján a Munkaügyi Központ - mint kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ - megyei szervezetből és kirendeltségekből áll. A Munkaügyi Központ szervezeti egységei az osztályok és a kirendeltségek. A kirendeltségek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek. A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központok illetékességi területéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kirendeltségek kirendeltség és szolgáltató központként látják el. A Munkaügyi Központban három Kirendeltség és Szolgáltató Központ működik. A Munkaügyi Központot mint szakigazgatási szervet az igazgató képviseli. Képviseleti jogkörét esetenként, illetve meghatározott ügyekben, ügykörökben átruházhatja. A megyei szervezeti egységek (osztályok) vezetői, a kirendeltség és szolgáltató központok vezetői, illetve kirendeltségvezetői képviseleti joggal rendelkeznek a feladat- illetőleg hatáskörükbe utalt külső és belső munkakapcsolatok, illetve az általuk irányított szervezeti egység szakmai munkája területén. A képviselet tekintetében A kormányhivatal, a szakigazgatási szerv képviseletére a kormányhivatal szabályzata irányadó. A bíróságok, más hatóságok előtti képviseletre a kormányhivatal szabályzata irányadó. 3. Illetékességi terület Az NFSZ rendelet 5. (2) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 2. pontja értelmében a Baranya Megyei Munkaügyi Központ (Pécs) illetékességi területe kiterjed Baranya, Somogy és Tolna megyére. A kirendeltségek, valamint a kirendeltség és szolgáltató központok illetékességi területét, valamint szolgáltatások tekintetében ez utóbbiak működési területét jelen Ügyrend 1. számú függeléke tartalmazza. 4. Bélyegző adatai A Munkaügyi Központ hivatalos tevékenysége során jogosult az elnevezésének megfelelő, a Magyar Köztársaság címerével ellátott és nyilvántartásba vett körbélyegzőt, illetve fejbélyegzőt használni. A hivatalos bélyegzők és a szervezet/szervezeti egységek azonosítására szolgáló szögletes bélyegzők (fejbélyegzők) szövegét, formáját a bélyegző nyilvántartás tartalmazza. Értelmező rendelkezések a) hivatalos bélyegző: a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző b) kincstári bélyegző: a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző c) szervezetazonosító bélyegző (fejbélyegző): a szervezet azonosítására (ügyiratokon, kiadványokon, borítékokon) szolgáló szögletes bélyegző. A fejbélyegző aláírás hitelesítésére nem szolgál. A hivatalos bélyegző leírása: kör alakú, kb mm átmérőjű szimpla keret, amelynek közepén a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el. Az osztályok által használt hivatalos bélyegzőn a címer felett a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felirat, a címer alatt a bélyegző sorszáma található. A kirendeltségek által használt hivatalos bélyegzőn a címer körül a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ felirat, valamint a Kirendeltség neve és a bélyegző sorszáma található. 8

9 A kincstári bélyegző leírása: kör alakú, kb. 15 mm átmérőjű szimpla keret, amelynek közepén a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, címer felett a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felirat, a címer alatt a bélyegző sorszáma található. A fejbélyegző leírása: téglalap alakú, amelyen kötelezően szerepel a szervezeti egység megnevezése, címe, szükség szerint a telefonszáma. A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányon lehet elhelyezni. II. Ügyrend tárgyi és személyi hatálya Az ügyrend a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján meghatározza a Munkaügyi Központ egyes szervezeti egységeinek feladatkörét és létszámát, továbbá a működésére vonatkozó főbb szabályokat. Az ügyrend személyi hatálya kiterjed a szakigazgatási szervek kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire, Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, az V. fejezet tekintetében pedig a törzshivatal állományába tartozó, a szakigazgatási szervnél munkavégzési hellyel rendelkező kormánytisztviselőre, Mt. hatálya alá tartozó dolgozóra is. III. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek létszáma 1. Szervezeti egységek: 1. Szervezési Osztály 2. Hatósági Osztály 3. MPA Elszámolási Osztály 4. Munkaerő-piaci Eszközök Osztály 5. Befektetés Ösztönzési Osztály 6. Képzési és Szolgáltatási Osztály 7. EU Programok Osztály 8. Kirendeltségek (osztály jogállásúak) 9. Kirendeltség és Szolgáltató Központok, melyeken belül Ügyfélszolgálati Osztály, valamint Szolgáltatási Osztály működik. A kirendeltségek, kirendeltség és szolgáltató központok a helyi kistérségi viszonyokhoz igazodóan állandó vagy meghatározott időpontban üzemelő ügyfélszolgálati irodát működtethetnek. Az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei az I/1. pontban kerültek feltüntetésre. A titkársági feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve az ügykezelők a munkakör térkép szerinti szervezeti egység vezetőjének irányítása alatt állnak. A Munkaügyi Központ szervezeti ábráját a 2. számú melléklet tartalmazza. 2. Munkaügyi Központ vezetői: A Munkaügyi Központot az igazgató vezeti, aki minisztériumi főosztályvezetői besorolású kormánytisztviselő. Az Igazgató helyettesítését ellátó Képzési és Szolgáltatási Osztályvezető, illetve Szervezési Osztályvezető osztályvezető besorolású, de területi főosztályvezetői illetményre jogosult.. A fentieken túlmenően az osztályok, illetve a kirendeltségek vezetőinek besorolása osztályvezető, a kirendeltség és szolgáltató központ vezetőjének besorolása területi főosztályvezető-helyettes. 9

10 3. Szervezeti egységek létszáma: sorszám szervezeti egység engedélyezett létszám 1 Igazgató 1 2 Szervezési Osztály 16 3 Hatósági Osztály 11 4 MPA Elszámolási Osztály 11 5 Befektetés Ösztönzési Osztály 7 6 Képzési és Szolgáltatási Osztály 11 7 Munkaerőpiaci Eszközök Osztály 9 8 EU Programok Osztály 3 KÖZPONT ÖSSZESEN 69 Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 9 Szolgáltatási Osztály 19 Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 10 Ügyfélszolgálati Osztály Komlói Kirendeltség Mohácsi Kirendeltség Siklósi Kirendeltség Sellyei Kirendeltség 8 15 Szigetvári Kirendeltség Szentlőrinci Kirendeltség 6 BARANYAI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 117 Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató 17 Központ Szolgáltatási Osztály 7 Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató 18 Központ Ügyfélszolgálati Osztály Balatonboglári Kirendeltség 9 20 Barcsi Kirendeltség Csurgói Kirendeltség 8 22 Marcali Kirendeltség Nagyatádi Kirendeltség 9 24 Siófoki Kirendeltség Tabi Kirendeltség 7 SOMOGYI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 102 Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató 26 Központ Szolgáltatási Osztály 9 Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató 27 Központ Ügyfélszolgálati Osztály Bonyhádi Kirendeltség 8 29 Dombóvári Kirendeltség Paksi Kirendeltség Tamási Kirendeltség 16 TOLNAI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 80 Összesen 368 Prémium Program 9 Mindösszesen

11 IV. Működési rend 1. A munkaügyi központ irányítása 1. A munkaügyi központ jogszabályokban meghatározott szakmai feladatait és hatósági jogkörét az igazgató egyszemélyi felelős vezetésével látja el. 2. Az igazgató feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja azzal, hogy kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához a nemzetgazdasági miniszter egyetértése szükséges. Egyetértésük hiányában a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter dönt. 3. A Munkaügyi központ szakmai irányítása körében, a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója, mint a szakmai irányító szerv vezetője: a) gyakorolja az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás jogát, b) gyakorolja jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyásának jogát, c) egyedi utasítást adhat ki feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, d) jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezhet, e) kezelheti az államigazgatási szerv adatait, f) gyakorolja a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket, ennek keretében közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által elrendelt, a munkaügyi központok bármely tevékenységének tekintetében lefolytatott törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésekben, illetve g) a főigazgató a munkaügyi központ tevékenysége tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter iránymutatása alapján hatékonysági ellenőrzést folytathat le. 4. A Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója jogszabályban meghatározott irányítási jogkörében a munkaügyi központ tevékenységét szabályozó normatív utasítást adhat ki. 2. Munkaügyi Központ feladatai 2.1. Általános feladatok Az igazgató: a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakigazgatási szervet; b) Gyakorolja a Munkaügyi Központhoz, illetve a Munkaügyi Központ igazgatójához címzett hatásköröket, a szakigazgatási szerv nevében a kiadmányozási jogot, amelynek gyakorlását kormánytisztviselőre átruházhatja; c) Elkészíti a szakigazgatási szerv ügyrendjét és az annak mellékletét képező munkaköri leírásokat; d) Az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek kivételével szervezi és ellenőrzi a szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; e) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét; f) Tagja a Baranya Megyei Államigazgatási Kollégiumnak; g) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói, utasítási és ellenőrzési jogot a szakigazgatási szerv kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a Khtv. 15. (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával; 11

12 h) Évente, illetve a szakmai irányító szerv által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, adatokat közöl; i) A kormánymegbízott által meghatározott rendben, de legalább évente tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a szakigazgatási szerv tevékenységéről; j) Szakmai értekezleteket hív össze az vezetése alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a vezetése alá tartozó szervezeti egységek munkájának koordinálása céljából. k) Részt vesz a szakmai irányító szerv által szervezett, valamint a szakigazgatási szerv vezetői értekezleteken, továbbképzéseken. l) A megyei kormányhivatalok munkaügyi központjainak egységes struktúrára történő átállásának elősegítése érdekében együttműködik a fekvése szerinti munkaügyi központokkal. A Munkaügyi Központ igazgatójának részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Az osztályvezető/kirendeltségvezető/ kirendeltség és szolgáltató központ vezető a) A Munkaügyi Központ ügyrendje, valamint az igazgató utasítása szerint vezeti és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. b) A III. fejezet 2. pontjában meghatározottak szerint a Képzési és Szolgáltatási Osztály vezetője, valamint a Szervezési Osztály vezetője ellátja az igazgató helyettesítésével kapcsolatos feladatokat. c) Kijelöli az akadályoztatása esetén helyettesítési feladatot ellátó az osztályán dolgozó kormánytisztviselőt. d) Végrehajtja a vezetése alatt álló ügyfélszolgálat fizikai kialakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és működőképességének biztosításával kapcsolatos feladatokat, beleértve azok dokumentációjának és adminisztrációjának kezelését is. e) Gondoskodik a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes ellátásról a Munkaügyi Központ igazgatójának utasítása végrehajtásáról. f) Közreműködik a szervezeti egységen dolgozó kormánytisztviselők feladatainak megszervezésében. g) Ellenőrzi a szervezeti egység dolgozóinak munkáját. h) Gondoskodik a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos elosztásáról, a beérkezett ügyiratoknak érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők betartásáról, a munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezéséről. i) Részt vesz a szakmai irányítószerv által szervezett, valamint a szakigazgatási szerv vezetői értekezleteken, továbbképzéseken. j) Beszámol az igazgatónak a szervezeti egység munkájáról, a munkatervi feladatok teljesítésének állásáról. k) Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket az igazgató eseti vagy állandó jelleggel hatáskörébe utal. l) Az Osztályvezető /kirendeltségvezető/ kirendeltség és szolgáltató központ vezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 12

13 Az ügyintéző a) Az ügyintéző feladata a Munkaügyi Központ, illetve annak vezetője feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézése, valamint határidőben történő érdemi döntésre való előkészítése, a végrehajtás szervezése, a végrehajtás figyelemmel kísérése. b) Vezeti a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket. c) Részt vesz a szakmai irányító szerv, a kormányhivatal, valamint a munkáltató által szervezett értekezleteken, továbbképzéseken. d) A munkaköri leírás alapján figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők betartására a Munkaügyi Központ feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést önállóan kiadmányozásra előkészíti, az irattári példányokat leszignálja, e) A feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok megállapításait, és irányt mutat a hibák kijavításához. f) Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és egységes szemlélet szerint alkalmazza a Munkaügyi Központ feladat- és hatáskörét, illetve a munkakörét meghatározó jogszabályokat. g) A feladatkörébe tartozó ügyekben az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása érdekében szükség esetén segítséget nyújt a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához. h) A munkaköri leírásában meghatározottak szerint más ügyintéző tartós távolléte esetén helyettesítési feladatokat lát el. i) A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező tevékenységet végez. j) Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Az ügykezelő a) Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. b) Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. Részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. Valamennyi vezető és ügyintéző feladata: a) A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Munkaügyi Központ állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak ellátásáért. b) Munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, a Munkaügyi Központ munka- és egyéb terveiben meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni. c) Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt esetben hivatalból eljárást kezdeményezni. d) Alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat. e) Naprakészen tájékozódni a Munkaügyi Központot, illetve munkakörét érintő jogszabályokról, megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó jogirodalmat, tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására. 13

14 f) Közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, valamint a szakmai irányító szervek által meghatározott határidős feladatok elkészítésében. g) Részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben. 2.2 A Munkaügyi Központ szakmai feladatai Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Véleményezi és jóváhagyja a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait, részt vesz a szakmai kiadványok előkészítésében, írásában, szerkesztésében, gondoskodik a kiadványok megfelelő terjesztéséről ; b) Szervezi a Munkaügyi Központ rendezvényeit (konferenciáit, értekezleteit), ellátja továbbá a rendezvények megvalósításához kapcsolódó előkészítő, adminisztratív és dokumentálási feladatokat, c) Véleményezi a kirendeltségek által készített tájékoztató anyagokat, illetve adatszolgáltatásokat, koordinálja azok összegyűjtését, rendszerezését, továbbítását; d) Irányítja, szervezi és elvégzi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat, a Munkaügyi Központ kiemelt fontosságú szakmai feladatairól heti tájékoztatót készít a Kormányhivatal részére, előkészíti a Munkaügyi Központ igazgatójának heti programját, melyről előzetes tájékoztatást ad a Kormányhivatalnak, havi jelentést készít a Munkaügyi Központ aktuális rendezvényeiről, szakmai feladatairól, statisztikai adatairól a Foglalkoztatási Hivatal számára, e) A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán - a kirendeltségek bevonása mellett - rövid távú munkaerő-piaci prognózist készít, f) Koordinálja a kirendeltségek negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését (NMF), elkészíti a megyei szintű értékelést; g) Irányítja és szervezi a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési (a továbbiakban: MEV) rendszerrel kapcsolatos tervezési és értékelési feladatokat; h) Figyelemmel kíséri a kirendeltségi minőségfejlesztő munkaszervezetek tevékenységét, javaslatot tesz a minőségfejlesztési törekvések elérése érdekében; i) Összehangolja a partner-elégedettségi felméréseket, gondoskodik azok lebonyolításáról, elkészíti a minőségügyi munka értékelését; j) Közreműködik az illetékességi területéhez tartozó megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, tapasztalatainak átadásával segíti a felkészülésüket a feladatok teljes körű ellátása érdekében. 2. A Szervezési Osztály funkcionális feladatai tekintetében: a) Elvégzi az iktatási és irattározási, igazgatói titkársági feladatokat, ennek keretében megoldja a megyei szervezet pécsi telephelyén dolgozó munkatársak részére a postabontást, postázást, selejtezést, érkeztetést, szignálásra előkészítést, időpont-egyeztetést, telekommunikációs eszközök kezelését. Koordinálja a Munkaügyi Központ valamennyi szervezeti egységének iratkezelési, különösen az irattározási tevékenységét, selejtezési eljárásait. b) Ellátja szakmai munkát támogató szoftverek működését biztosító informatikai feladatokat, közreműködik a törzshivatalhoz tartozó, de a szakigazgatási szervnél munkát végző, funkcionális feladatot ellátó azon kormánytisztviselők feladatainak irányításában, akik munkájukat rendszerint az osztályon végzik; 14

15 3. A Szervezési Osztály egyéb feladatai tekintetében: a) Tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, kapcsolatot tart az országos lapokkal, a regionális, illetve helyi médiával, valamint az országos hatáskörű szervek sajtóosztályaival, háttéranyagokat juttat el a lapok szerkesztőségeibe a Kormányhivatallal egyeztetve; b) Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában, gondoskodik a Munkaügyi Központ európai uniós (TÁMOP és IPA) programjaihoz kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzéséről: kommunikációs terveket készít és biztosítja azok megvalósulását; c) Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, és azok következményeit, azokról szakmai és közérdekű tájékoztatást nyújt (helyzetkép), valamint elemzi a csoportos létszámleépítésekkel kapcsolatos adatokat, melyekről tájékoztatást nyújt; d) Negyedévente helyzetjelentést készít a munkaerő-piaci folyamatokról, kiemelve a hátrányos helyzetű célcsoportokat; e) Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses (MONITORING) vizsgálatával kapcsolatos anyagokat; f) Elkészíti a MEV éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó indikátorok és eredménymutatók kiértékelését; g) Ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait, valamint kapcsolatot tart a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság titkárságával; h) Ellátja a munkaügyi központ vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó, a vezető által meghatározott, különösen a törzshivatalhoz tartozó, de a munkaügyi központnál munkát végző kormánytisztviselő által a munkaügyi központnál, illetve a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél kormánytisztviselői jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkatársak tekintetében ellátott humánpolitikai feladatokat: - a kormánytisztviselői jogviszonnyal, munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztrációs, döntés előkészítési feladatok ellátása; - személyi iratok és adatok kezelése; - munkaköri leírások, teljesítményértékelési lapok, minősítések, vagyonnyilatkozatok karbantartása, valamint az ehhez kapcsolódó humánpolitikai adminisztrációs feladatok ellátása; - havi bérstatisztika, létszámnyilvántartás vezetése; - képzési terv, vezetői utánpótlás nyilvántartás készítése; - közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint szakvizsgára kötelezettek körének meghatározása, jelentkezések megszervezése; - a belső képzések analitikus vezetése, statisztikák készítése; - tanulmányi szerződések megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása; - személyi juttatás tervezéséhez szükséges adatszolgáltatás; - a szervezeti egységek éves szabadságolási ütemtervének, távollétjelentésének, jelenléti íveinek elkészítésének koordinálása és nyilvántartása; - utazási utalványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása; - egyéb és további jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása; - munkáltatói igazolások kiadása, - szakmai gyakorlatok szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása - belső- és külső adatszolgáltatások teljesítése; - közszolgálati szabályzatban foglalt juttatások nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 15

16 i) Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a szakmai osztályok által készített részanyagok alapján; a kormánymegbízott Kabinetjével egyeztetve tájékoztatást ad a Munkaügyi Központ sajtónyilvánosságra számot tartó rendezvényeiről, háttéranyagokat juttat el a lapok, rádiók, televíziók szerkesztőségeibe j) Vizsgálja és elemzi a régióban az álláskeresők térségenkénti, iskolai végzettség szerinti és jellemző szakmánkénti struktúráját; k) Adatokat szolgáltat az illetékességi területéhez tartozó megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai számára a megyei statisztikák, felmérések, prognózisok készítéséhez, értékeléséhez; l) Minőségirányítási rendszert működtet és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat, közreműködik a Baranya Megyei Kormányhivatal minőségpolitikájának megvalósításában, valamint a Foglalkoztatási Hivatal Minőségügyi Tanácsának munkájában. m) Gondoskodik a Munkaügyi Központ munkatársait, ügyfeleit érintő aktuális információk megjelentetéséről a honlapon, valamint az intraneten, rendszeresen megjelenő Hírlevélben tájékoztatja a Munkaügyi Központ partnereit, ügyfeleit az aktuális foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi információkról, koordinálja az arculattal kapcsolatos intézkedéseket, elvégzi az ezzel kapcsolatos feladatokat Hatósági Osztály 1. A Hatósági Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: a) Előkészíti a Munkaügyi Központ ügyrendjét; b) elkészíti a működéshez kapcsolódó belső szabályzatait, igazgatói utasításokat, módszertani útmutatókat; c) Közreműködik a Munkaügyi Központ hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek jogi véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, véleményezi a felügyeleti szervtől, kormányhivataltól érkező szabályzatokat, módszertani útmutatókat. 2. A Hatósági Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Jogszabályfigyelést végez, b) Jogi állásfoglalások, körlevelek kiadásával elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a Munkaügyi Központ megyei szervezeti egységeinél és kirendeltségeinél és kirendeltség és szolgáltató központoknál, szükség esetén a felügyeleti szerv megkeresésével, szakmai osztályok bevonásával; c) Állást foglal a társosztályok, kirendeltségek részéről felmerülő jogalkalmazási problémákban, szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását; d) Összehangolja a Munkaügyi Központban folyó jogi tevékenységet, a szervezetben dolgozó jogászok szakmai munkáját, ennek keretében jogi tanácsadást végez a munkatársak részére, részt vesz a belső képzésekben; e) Kezeli és nyilvántartja a Munkaügyi Központ szabályzatait, eljárásrendjeit, a vezetői utasításokat, a jogszabályváltozások tükrében az illetékes szervet felhívja a szabályzat karbantartására; f) Véleményezi a felügyeleti szervtől, kormányhivataltól érkező jogszabály-tervezeteket, összehangolja az ezekkel kapcsolatos véleményeket; g) Összehangolja, segíti a kirendeltségek feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika passzív eszközeihez kapcsolódó alábbi feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát, így az álláskeresők nyilvántartásba vételét és az álláskeresési támogatások megállapítását, megszüntetését, visszakövetelését, ennek keretében ellátja a kirendeltségek migráns ügyintézésével kapcsolatos jogi segítségnyújtást, összegzi a gyakorlati tapasztalatokat, szakmailag felügyeli és segíti a követelések érvényesítésével kapcsolatos végrehajtási ügyintézést; 16

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen:

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen: Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Raktári egységek száma 18 kisdoboz Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 2,25 ifm Összesen: 2,25 ifm ifm Raktári hely: FÜSZÉRT

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyiratszám: /2010 2 0 1 0. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2010 Jóváhagyom: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2 Tartalomjegyzék B E

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről - a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vétele ügyintézéshez szükséges dokumentumok: bejelentés (nyomtatvány), tájékoztató eljárási illeték:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Szám: 06/312-2/2011. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott Székesfehérvár, 2011. április 27. Fejér Megyei

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Belső Ellenőr. Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága

Belső Ellenőr. Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága Belső Ellenőr A Belső Ellenőr feladat- és hatáskörében: a) irányítja a belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységét; b) elkészíti és évente felülvizsgálja a belső

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) Mellékletének 30. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Igazgató. Foglalkoztatási Programok Osztály. Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Igazgató. Foglalkoztatási Programok Osztály. Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról Szociális és Munkaügyi Miniszter 13678 /2006-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2006. december

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben