Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Munkaügyi Központ adatai Jogállás, képviselet: Illetékességi területe...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. Munkaügyi Központ adatai... 3. 2. Jogállás, képviselet:...4. 3. Illetékességi területe..."

Átírás

1 1

2 2

3 3

4 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Munkaügyi Központ adatai Jogállás, képviselet: Illetékességi területe Bélyegző adatai... 5 II. ÜGYREND TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA... 6 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI EGYSÉGEK LÉTSZÁMA Szervezeti egységek Munkaügyi Központ vezetői Szervezeti egységek létszáma...7 IV. MŰKÖDÉSI REND Munkaügyi Központ irányítása Munkaügyi Központ feladatai Általános feladatok Szakmai feladatok Szervezési Osztály Hatósági Osztály MPA Elszámolási Osztály Munkaerőpiaci Eszközök Osztály Befektetés Ösztönzési Osztály Képzési és Szolgáltatási Osztály EU Programok Osztály Kirendeltség Kirendeltség és Szolgáltató Központ Vezetési rend, helyettesítés Kiadmányozás rendje, kötelezettségvállalás rendje Munkarend, ügyfélfogadás rendje Értekezletek rendje V. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5 VI. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATÁNAK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJE VII. MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Mellékletek: 1. számú melléklet: Munkakörtérkép, és az ehhez kapcsolódó munkaköri leírások 2. számú melléklet: Szervezeti ábra Függelékek: 1. sz. függelék: Munkaügyi Központ kirendeltségeinek illetékességi területe 2. sz. függelék: Szabályzatok jegyzéke 5

6 Bevezetés A Baranya Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (III.2.) KIM utasítás (továbbiakban SZMSZ) 31. -a alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat végrehajtására a Munkaügyi Központ - mint a Baranya Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervének - ügyrendjét (továbbiakban Ügyrend) az alábbiak szerint határozom meg. I. Általános rendelkezések 1. Munkaügyi Központ adatai Elnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Rövidítése: BAMKH MK Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46. Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.: 239. Telefonszám: 72/ Telefax: 72/ cím: Honlap: Bankszámlaszáma: Vezetője: Janovics László igazgató Telephelyei: - Megyei szervezeti egységek tekintetében 7400 Kaposvár, Fő u Szekszárd, Szent István tér Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7621 Pécs, Zrínyi u Komlói Kirendeltség 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 9/1. Ügyfélszolgálati Iroda 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér Sásd, Szent Imre u Szászvár, Bányász tér 1. - Mohácsi Kirendeltség 7700 Mohács, Jókai u. 2. Ügyfélszolgálati Iroda 7754 Bóly, Széchenyi tér Siklósi Kirendeltség - Sellyei Kirendeltség 7800 Siklós, Felszabadulás u Sellye, Korongi tér 6

7 - Szigetvári Kirendeltség - Szentlőrinci Kirendeltség 7900 Szigetvár, Rákóczi u Szentlőrinc Kossuth L. u Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/b Kaposvár, Fő u Balatonboglári Kirendeltség 8630 Balatonboglár, Erzsébet u Barcsi Kirendeltség - Csurgói Kirendeltség - Marcali Kirendeltség - Nagyatádi Kirendeltség - Siófoki Kirendeltség - Tabi Kirendeltség 7570 Barcs, Damjanich u Csurgó, Városháza köz Marcali, Posta köz Nagyatád, Koch R. u Siófok, Bajcsy u Tab, Szent István u Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7100 Szekszárd, Szent István tér Szekszárd, Találka tér 4. Ügyfélszolgálati Iroda 7130 Tolna, Bezerédj tér 1. - Bonyhádi Kirendeltség - Dombóvári Kirendeltség - Paksi Kirendeltség - Tamási Kirendeltség 7150 Bonyhád, Perczel u Dombóvár, Jókai u. 16/A Paks, Dózsa Gy. u Tamási, Szabadság u Jogállás, képviselet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény (továbbiakban Khtv.) 3. -a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 2. -a, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Flt.) 47. (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján kiadott, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban NFSZ rendelet) 1. értelmében a munkaügyi központ a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként működik. A kormányhivatal, mely a törzshivatalból és az ágazati szakigazgatási szervekből áll, képez egy költségvetési szervet. 7

8 A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban Munkaügyi Központ) a Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban Kormányhivatal) szakigazgatási szerveként működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, mely a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. A Munkaügyi Központ önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. Munkaügyi Központ tekintetében a Khtv. 6. (4) bekezdésében, valamint a 7. (2)-(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója. A NSZF rendelet 4. (1) bekezdés jb) pontja értelmében a Munkaügyi Központ hatósági ügyeiben a Foglalkoztatási Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv. Az NFSZ rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja, valamint 5. (2) bekezdése alapján a Munkaügyi Központ - mint kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ - megyei szervezetből és kirendeltségekből áll. A Munkaügyi Központ szervezeti egységei az osztályok és a kirendeltségek. A kirendeltségek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek. A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központok illetékességi területéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kirendeltségek kirendeltség és szolgáltató központként látják el. A Munkaügyi Központban három Kirendeltség és Szolgáltató Központ működik. A Munkaügyi Központot mint szakigazgatási szervet az igazgató képviseli. Képviseleti jogkörét esetenként, illetve meghatározott ügyekben, ügykörökben átruházhatja. A megyei szervezeti egységek (osztályok) vezetői, a kirendeltség és szolgáltató központok vezetői, illetve kirendeltségvezetői képviseleti joggal rendelkeznek a feladat- illetőleg hatáskörükbe utalt külső és belső munkakapcsolatok, illetve az általuk irányított szervezeti egység szakmai munkája területén. A képviselet tekintetében A kormányhivatal, a szakigazgatási szerv képviseletére a kormányhivatal szabályzata irányadó. A bíróságok, más hatóságok előtti képviseletre a kormányhivatal szabályzata irányadó. 3. Illetékességi terület Az NFSZ rendelet 5. (2) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 2. pontja értelmében a Baranya Megyei Munkaügyi Központ (Pécs) illetékességi területe kiterjed Baranya, Somogy és Tolna megyére. A kirendeltségek, valamint a kirendeltség és szolgáltató központok illetékességi területét, valamint szolgáltatások tekintetében ez utóbbiak működési területét jelen Ügyrend 1. számú függeléke tartalmazza. 4. Bélyegző adatai A Munkaügyi Központ hivatalos tevékenysége során jogosult az elnevezésének megfelelő, a Magyar Köztársaság címerével ellátott és nyilvántartásba vett körbélyegzőt, illetve fejbélyegzőt használni. A hivatalos bélyegzők és a szervezet/szervezeti egységek azonosítására szolgáló szögletes bélyegzők (fejbélyegzők) szövegét, formáját a bélyegző nyilvántartás tartalmazza. Értelmező rendelkezések a) hivatalos bélyegző: a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző b) kincstári bélyegző: a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző c) szervezetazonosító bélyegző (fejbélyegző): a szervezet azonosítására (ügyiratokon, kiadványokon, borítékokon) szolgáló szögletes bélyegző. A fejbélyegző aláírás hitelesítésére nem szolgál. A hivatalos bélyegző leírása: kör alakú, kb mm átmérőjű szimpla keret, amelynek közepén a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el. Az osztályok által használt hivatalos bélyegzőn a címer felett a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felirat, a címer alatt a bélyegző sorszáma található. A kirendeltségek által használt hivatalos bélyegzőn a címer körül a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ felirat, valamint a Kirendeltség neve és a bélyegző sorszáma található. 8

9 A kincstári bélyegző leírása: kör alakú, kb. 15 mm átmérőjű szimpla keret, amelynek közepén a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, címer felett a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felirat, a címer alatt a bélyegző sorszáma található. A fejbélyegző leírása: téglalap alakú, amelyen kötelezően szerepel a szervezeti egység megnevezése, címe, szükség szerint a telefonszáma. A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányon lehet elhelyezni. II. Ügyrend tárgyi és személyi hatálya Az ügyrend a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján meghatározza a Munkaügyi Központ egyes szervezeti egységeinek feladatkörét és létszámát, továbbá a működésére vonatkozó főbb szabályokat. Az ügyrend személyi hatálya kiterjed a szakigazgatási szervek kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire, Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, az V. fejezet tekintetében pedig a törzshivatal állományába tartozó, a szakigazgatási szervnél munkavégzési hellyel rendelkező kormánytisztviselőre, Mt. hatálya alá tartozó dolgozóra is. III. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek létszáma 1. Szervezeti egységek: 1. Szervezési Osztály 2. Hatósági Osztály 3. MPA Elszámolási Osztály 4. Munkaerő-piaci Eszközök Osztály 5. Befektetés Ösztönzési Osztály 6. Képzési és Szolgáltatási Osztály 7. EU Programok Osztály 8. Kirendeltségek (osztály jogállásúak) 9. Kirendeltség és Szolgáltató Központok, melyeken belül Ügyfélszolgálati Osztály, valamint Szolgáltatási Osztály működik. A kirendeltségek, kirendeltség és szolgáltató központok a helyi kistérségi viszonyokhoz igazodóan állandó vagy meghatározott időpontban üzemelő ügyfélszolgálati irodát működtethetnek. Az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei az I/1. pontban kerültek feltüntetésre. A titkársági feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve az ügykezelők a munkakör térkép szerinti szervezeti egység vezetőjének irányítása alatt állnak. A Munkaügyi Központ szervezeti ábráját a 2. számú melléklet tartalmazza. 2. Munkaügyi Központ vezetői: A Munkaügyi Központot az igazgató vezeti, aki minisztériumi főosztályvezetői besorolású kormánytisztviselő. Az Igazgató helyettesítését ellátó Képzési és Szolgáltatási Osztályvezető, illetve Szervezési Osztályvezető osztályvezető besorolású, de területi főosztályvezetői illetményre jogosult.. A fentieken túlmenően az osztályok, illetve a kirendeltségek vezetőinek besorolása osztályvezető, a kirendeltség és szolgáltató központ vezetőjének besorolása területi főosztályvezető-helyettes. 9

10 3. Szervezeti egységek létszáma: sorszám szervezeti egység engedélyezett létszám 1 Igazgató 1 2 Szervezési Osztály 16 3 Hatósági Osztály 11 4 MPA Elszámolási Osztály 11 5 Befektetés Ösztönzési Osztály 7 6 Képzési és Szolgáltatási Osztály 11 7 Munkaerőpiaci Eszközök Osztály 9 8 EU Programok Osztály 3 KÖZPONT ÖSSZESEN 69 Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 9 Szolgáltatási Osztály 19 Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 10 Ügyfélszolgálati Osztály Komlói Kirendeltség Mohácsi Kirendeltség Siklósi Kirendeltség Sellyei Kirendeltség 8 15 Szigetvári Kirendeltség Szentlőrinci Kirendeltség 6 BARANYAI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 117 Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató 17 Központ Szolgáltatási Osztály 7 Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató 18 Központ Ügyfélszolgálati Osztály Balatonboglári Kirendeltség 9 20 Barcsi Kirendeltség Csurgói Kirendeltség 8 22 Marcali Kirendeltség Nagyatádi Kirendeltség 9 24 Siófoki Kirendeltség Tabi Kirendeltség 7 SOMOGYI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 102 Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató 26 Központ Szolgáltatási Osztály 9 Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató 27 Központ Ügyfélszolgálati Osztály Bonyhádi Kirendeltség 8 29 Dombóvári Kirendeltség Paksi Kirendeltség Tamási Kirendeltség 16 TOLNAI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 80 Összesen 368 Prémium Program 9 Mindösszesen

11 IV. Működési rend 1. A munkaügyi központ irányítása 1. A munkaügyi központ jogszabályokban meghatározott szakmai feladatait és hatósági jogkörét az igazgató egyszemélyi felelős vezetésével látja el. 2. Az igazgató feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja azzal, hogy kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához a nemzetgazdasági miniszter egyetértése szükséges. Egyetértésük hiányában a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter dönt. 3. A Munkaügyi központ szakmai irányítása körében, a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója, mint a szakmai irányító szerv vezetője: a) gyakorolja az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás jogát, b) gyakorolja jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyásának jogát, c) egyedi utasítást adhat ki feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, d) jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezhet, e) kezelheti az államigazgatási szerv adatait, f) gyakorolja a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket, ennek keretében közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által elrendelt, a munkaügyi központok bármely tevékenységének tekintetében lefolytatott törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésekben, illetve g) a főigazgató a munkaügyi központ tevékenysége tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter iránymutatása alapján hatékonysági ellenőrzést folytathat le. 4. A Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója jogszabályban meghatározott irányítási jogkörében a munkaügyi központ tevékenységét szabályozó normatív utasítást adhat ki. 2. Munkaügyi Központ feladatai 2.1. Általános feladatok Az igazgató: a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakigazgatási szervet; b) Gyakorolja a Munkaügyi Központhoz, illetve a Munkaügyi Központ igazgatójához címzett hatásköröket, a szakigazgatási szerv nevében a kiadmányozási jogot, amelynek gyakorlását kormánytisztviselőre átruházhatja; c) Elkészíti a szakigazgatási szerv ügyrendjét és az annak mellékletét képező munkaköri leírásokat; d) Az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek kivételével szervezi és ellenőrzi a szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; e) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét; f) Tagja a Baranya Megyei Államigazgatási Kollégiumnak; g) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói, utasítási és ellenőrzési jogot a szakigazgatási szerv kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a Khtv. 15. (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával; 11

12 h) Évente, illetve a szakmai irányító szerv által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, adatokat közöl; i) A kormánymegbízott által meghatározott rendben, de legalább évente tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a szakigazgatási szerv tevékenységéről; j) Szakmai értekezleteket hív össze az vezetése alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a vezetése alá tartozó szervezeti egységek munkájának koordinálása céljából. k) Részt vesz a szakmai irányító szerv által szervezett, valamint a szakigazgatási szerv vezetői értekezleteken, továbbképzéseken. l) A megyei kormányhivatalok munkaügyi központjainak egységes struktúrára történő átállásának elősegítése érdekében együttműködik a fekvése szerinti munkaügyi központokkal. A Munkaügyi Központ igazgatójának részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Az osztályvezető/kirendeltségvezető/ kirendeltség és szolgáltató központ vezető a) A Munkaügyi Központ ügyrendje, valamint az igazgató utasítása szerint vezeti és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. b) A III. fejezet 2. pontjában meghatározottak szerint a Képzési és Szolgáltatási Osztály vezetője, valamint a Szervezési Osztály vezetője ellátja az igazgató helyettesítésével kapcsolatos feladatokat. c) Kijelöli az akadályoztatása esetén helyettesítési feladatot ellátó az osztályán dolgozó kormánytisztviselőt. d) Végrehajtja a vezetése alatt álló ügyfélszolgálat fizikai kialakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és működőképességének biztosításával kapcsolatos feladatokat, beleértve azok dokumentációjának és adminisztrációjának kezelését is. e) Gondoskodik a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes ellátásról a Munkaügyi Központ igazgatójának utasítása végrehajtásáról. f) Közreműködik a szervezeti egységen dolgozó kormánytisztviselők feladatainak megszervezésében. g) Ellenőrzi a szervezeti egység dolgozóinak munkáját. h) Gondoskodik a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos elosztásáról, a beérkezett ügyiratoknak érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők betartásáról, a munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezéséről. i) Részt vesz a szakmai irányítószerv által szervezett, valamint a szakigazgatási szerv vezetői értekezleteken, továbbképzéseken. j) Beszámol az igazgatónak a szervezeti egység munkájáról, a munkatervi feladatok teljesítésének állásáról. k) Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket az igazgató eseti vagy állandó jelleggel hatáskörébe utal. l) Az Osztályvezető /kirendeltségvezető/ kirendeltség és szolgáltató központ vezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 12

13 Az ügyintéző a) Az ügyintéző feladata a Munkaügyi Központ, illetve annak vezetője feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézése, valamint határidőben történő érdemi döntésre való előkészítése, a végrehajtás szervezése, a végrehajtás figyelemmel kísérése. b) Vezeti a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket. c) Részt vesz a szakmai irányító szerv, a kormányhivatal, valamint a munkáltató által szervezett értekezleteken, továbbképzéseken. d) A munkaköri leírás alapján figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők betartására a Munkaügyi Központ feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést önállóan kiadmányozásra előkészíti, az irattári példányokat leszignálja, e) A feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok megállapításait, és irányt mutat a hibák kijavításához. f) Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és egységes szemlélet szerint alkalmazza a Munkaügyi Központ feladat- és hatáskörét, illetve a munkakörét meghatározó jogszabályokat. g) A feladatkörébe tartozó ügyekben az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása érdekében szükség esetén segítséget nyújt a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához. h) A munkaköri leírásában meghatározottak szerint más ügyintéző tartós távolléte esetén helyettesítési feladatokat lát el. i) A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező tevékenységet végez. j) Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Az ügykezelő a) Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. b) Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. Részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. Valamennyi vezető és ügyintéző feladata: a) A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Munkaügyi Központ állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak ellátásáért. b) Munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, a Munkaügyi Központ munka- és egyéb terveiben meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni. c) Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt esetben hivatalból eljárást kezdeményezni. d) Alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat. e) Naprakészen tájékozódni a Munkaügyi Központot, illetve munkakörét érintő jogszabályokról, megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó jogirodalmat, tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására. 13

14 f) Közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, valamint a szakmai irányító szervek által meghatározott határidős feladatok elkészítésében. g) Részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben. 2.2 A Munkaügyi Központ szakmai feladatai Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Véleményezi és jóváhagyja a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait, részt vesz a szakmai kiadványok előkészítésében, írásában, szerkesztésében, gondoskodik a kiadványok megfelelő terjesztéséről ; b) Szervezi a Munkaügyi Központ rendezvényeit (konferenciáit, értekezleteit), ellátja továbbá a rendezvények megvalósításához kapcsolódó előkészítő, adminisztratív és dokumentálási feladatokat, c) Véleményezi a kirendeltségek által készített tájékoztató anyagokat, illetve adatszolgáltatásokat, koordinálja azok összegyűjtését, rendszerezését, továbbítását; d) Irányítja, szervezi és elvégzi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat, a Munkaügyi Központ kiemelt fontosságú szakmai feladatairól heti tájékoztatót készít a Kormányhivatal részére, előkészíti a Munkaügyi Központ igazgatójának heti programját, melyről előzetes tájékoztatást ad a Kormányhivatalnak, havi jelentést készít a Munkaügyi Központ aktuális rendezvényeiről, szakmai feladatairól, statisztikai adatairól a Foglalkoztatási Hivatal számára, e) A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán - a kirendeltségek bevonása mellett - rövid távú munkaerő-piaci prognózist készít, f) Koordinálja a kirendeltségek negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését (NMF), elkészíti a megyei szintű értékelést; g) Irányítja és szervezi a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési (a továbbiakban: MEV) rendszerrel kapcsolatos tervezési és értékelési feladatokat; h) Figyelemmel kíséri a kirendeltségi minőségfejlesztő munkaszervezetek tevékenységét, javaslatot tesz a minőségfejlesztési törekvések elérése érdekében; i) Összehangolja a partner-elégedettségi felméréseket, gondoskodik azok lebonyolításáról, elkészíti a minőségügyi munka értékelését; j) Közreműködik az illetékességi területéhez tartozó megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, tapasztalatainak átadásával segíti a felkészülésüket a feladatok teljes körű ellátása érdekében. 2. A Szervezési Osztály funkcionális feladatai tekintetében: a) Elvégzi az iktatási és irattározási, igazgatói titkársági feladatokat, ennek keretében megoldja a megyei szervezet pécsi telephelyén dolgozó munkatársak részére a postabontást, postázást, selejtezést, érkeztetést, szignálásra előkészítést, időpont-egyeztetést, telekommunikációs eszközök kezelését. Koordinálja a Munkaügyi Központ valamennyi szervezeti egységének iratkezelési, különösen az irattározási tevékenységét, selejtezési eljárásait. b) Ellátja szakmai munkát támogató szoftverek működését biztosító informatikai feladatokat, közreműködik a törzshivatalhoz tartozó, de a szakigazgatási szervnél munkát végző, funkcionális feladatot ellátó azon kormánytisztviselők feladatainak irányításában, akik munkájukat rendszerint az osztályon végzik; 14

15 3. A Szervezési Osztály egyéb feladatai tekintetében: a) Tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, kapcsolatot tart az országos lapokkal, a regionális, illetve helyi médiával, valamint az országos hatáskörű szervek sajtóosztályaival, háttéranyagokat juttat el a lapok szerkesztőségeibe a Kormányhivatallal egyeztetve; b) Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában, gondoskodik a Munkaügyi Központ európai uniós (TÁMOP és IPA) programjaihoz kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzéséről: kommunikációs terveket készít és biztosítja azok megvalósulását; c) Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, és azok következményeit, azokról szakmai és közérdekű tájékoztatást nyújt (helyzetkép), valamint elemzi a csoportos létszámleépítésekkel kapcsolatos adatokat, melyekről tájékoztatást nyújt; d) Negyedévente helyzetjelentést készít a munkaerő-piaci folyamatokról, kiemelve a hátrányos helyzetű célcsoportokat; e) Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses (MONITORING) vizsgálatával kapcsolatos anyagokat; f) Elkészíti a MEV éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó indikátorok és eredménymutatók kiértékelését; g) Ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait, valamint kapcsolatot tart a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság titkárságával; h) Ellátja a munkaügyi központ vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó, a vezető által meghatározott, különösen a törzshivatalhoz tartozó, de a munkaügyi központnál munkát végző kormánytisztviselő által a munkaügyi központnál, illetve a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél kormánytisztviselői jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkatársak tekintetében ellátott humánpolitikai feladatokat: - a kormánytisztviselői jogviszonnyal, munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztrációs, döntés előkészítési feladatok ellátása; - személyi iratok és adatok kezelése; - munkaköri leírások, teljesítményértékelési lapok, minősítések, vagyonnyilatkozatok karbantartása, valamint az ehhez kapcsolódó humánpolitikai adminisztrációs feladatok ellátása; - havi bérstatisztika, létszámnyilvántartás vezetése; - képzési terv, vezetői utánpótlás nyilvántartás készítése; - közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint szakvizsgára kötelezettek körének meghatározása, jelentkezések megszervezése; - a belső képzések analitikus vezetése, statisztikák készítése; - tanulmányi szerződések megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása; - személyi juttatás tervezéséhez szükséges adatszolgáltatás; - a szervezeti egységek éves szabadságolási ütemtervének, távollétjelentésének, jelenléti íveinek elkészítésének koordinálása és nyilvántartása; - utazási utalványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása; - egyéb és további jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása; - munkáltatói igazolások kiadása, - szakmai gyakorlatok szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása - belső- és külső adatszolgáltatások teljesítése; - közszolgálati szabályzatban foglalt juttatások nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 15

16 i) Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a szakmai osztályok által készített részanyagok alapján; a kormánymegbízott Kabinetjével egyeztetve tájékoztatást ad a Munkaügyi Központ sajtónyilvánosságra számot tartó rendezvényeiről, háttéranyagokat juttat el a lapok, rádiók, televíziók szerkesztőségeibe j) Vizsgálja és elemzi a régióban az álláskeresők térségenkénti, iskolai végzettség szerinti és jellemző szakmánkénti struktúráját; k) Adatokat szolgáltat az illetékességi területéhez tartozó megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai számára a megyei statisztikák, felmérések, prognózisok készítéséhez, értékeléséhez; l) Minőségirányítási rendszert működtet és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat, közreműködik a Baranya Megyei Kormányhivatal minőségpolitikájának megvalósításában, valamint a Foglalkoztatási Hivatal Minőségügyi Tanácsának munkájában. m) Gondoskodik a Munkaügyi Központ munkatársait, ügyfeleit érintő aktuális információk megjelentetéséről a honlapon, valamint az intraneten, rendszeresen megjelenő Hírlevélben tájékoztatja a Munkaügyi Központ partnereit, ügyfeleit az aktuális foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi információkról, koordinálja az arculattal kapcsolatos intézkedéseket, elvégzi az ezzel kapcsolatos feladatokat Hatósági Osztály 1. A Hatósági Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: a) Előkészíti a Munkaügyi Központ ügyrendjét; b) elkészíti a működéshez kapcsolódó belső szabályzatait, igazgatói utasításokat, módszertani útmutatókat; c) Közreműködik a Munkaügyi Központ hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek jogi véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, véleményezi a felügyeleti szervtől, kormányhivataltól érkező szabályzatokat, módszertani útmutatókat. 2. A Hatósági Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Jogszabályfigyelést végez, b) Jogi állásfoglalások, körlevelek kiadásával elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a Munkaügyi Központ megyei szervezeti egységeinél és kirendeltségeinél és kirendeltség és szolgáltató központoknál, szükség esetén a felügyeleti szerv megkeresésével, szakmai osztályok bevonásával; c) Állást foglal a társosztályok, kirendeltségek részéről felmerülő jogalkalmazási problémákban, szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását; d) Összehangolja a Munkaügyi Központban folyó jogi tevékenységet, a szervezetben dolgozó jogászok szakmai munkáját, ennek keretében jogi tanácsadást végez a munkatársak részére, részt vesz a belső képzésekben; e) Kezeli és nyilvántartja a Munkaügyi Központ szabályzatait, eljárásrendjeit, a vezetői utasításokat, a jogszabályváltozások tükrében az illetékes szervet felhívja a szabályzat karbantartására; f) Véleményezi a felügyeleti szervtől, kormányhivataltól érkező jogszabály-tervezeteket, összehangolja az ezekkel kapcsolatos véleményeket; g) Összehangolja, segíti a kirendeltségek feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika passzív eszközeihez kapcsolódó alábbi feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát, így az álláskeresők nyilvántartásba vételét és az álláskeresési támogatások megállapítását, megszüntetését, visszakövetelését, ennek keretében ellátja a kirendeltségek migráns ügyintézésével kapcsolatos jogi segítségnyújtást, összegzi a gyakorlati tapasztalatokat, szakmailag felügyeli és segíti a követelések érvényesítésével kapcsolatos végrehajtási ügyintézést; 16

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott 30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1 Módosította

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szám: VEZ-19-98- 7/2011 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrend A közigazgatási és

Részletesebben

31/2015. (VII. 21.) EMMI

31/2015. (VII. 21.) EMMI 4268 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 36. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítása az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4135 Fax: (06-1)469-4137 J ó v

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben az azt módosító 18/2012. (VII. 30.) NGM utasítással 1, a 6/2013. (IV. 24.) NGM

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben