Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Munkaügyi Központ adatai Jogállás, képviselet: Illetékességi területe...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. Munkaügyi Központ adatai... 3. 2. Jogállás, képviselet:...4. 3. Illetékességi területe..."

Átírás

1 1

2 2

3 3

4 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Munkaügyi Központ adatai Jogállás, képviselet: Illetékességi területe Bélyegző adatai... 5 II. ÜGYREND TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA... 6 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI EGYSÉGEK LÉTSZÁMA Szervezeti egységek Munkaügyi Központ vezetői Szervezeti egységek létszáma...7 IV. MŰKÖDÉSI REND Munkaügyi Központ irányítása Munkaügyi Központ feladatai Általános feladatok Szakmai feladatok Szervezési Osztály Hatósági Osztály MPA Elszámolási Osztály Munkaerőpiaci Eszközök Osztály Befektetés Ösztönzési Osztály Képzési és Szolgáltatási Osztály EU Programok Osztály Kirendeltség Kirendeltség és Szolgáltató Központ Vezetési rend, helyettesítés Kiadmányozás rendje, kötelezettségvállalás rendje Munkarend, ügyfélfogadás rendje Értekezletek rendje V. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5 VI. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATÁNAK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJE VII. MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Mellékletek: 1. számú melléklet: Munkakörtérkép, és az ehhez kapcsolódó munkaköri leírások 2. számú melléklet: Szervezeti ábra Függelékek: 1. sz. függelék: Munkaügyi Központ kirendeltségeinek illetékességi területe 2. sz. függelék: Szabályzatok jegyzéke 5

6 Bevezetés A Baranya Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (III.2.) KIM utasítás (továbbiakban SZMSZ) 31. -a alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat végrehajtására a Munkaügyi Központ - mint a Baranya Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervének - ügyrendjét (továbbiakban Ügyrend) az alábbiak szerint határozom meg. I. Általános rendelkezések 1. Munkaügyi Központ adatai Elnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Rövidítése: BAMKH MK Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46. Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.: 239. Telefonszám: 72/ Telefax: 72/ cím: Honlap: Bankszámlaszáma: Vezetője: Janovics László igazgató Telephelyei: - Megyei szervezeti egységek tekintetében 7400 Kaposvár, Fő u Szekszárd, Szent István tér Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7621 Pécs, Zrínyi u Komlói Kirendeltség 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 9/1. Ügyfélszolgálati Iroda 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér Sásd, Szent Imre u Szászvár, Bányász tér 1. - Mohácsi Kirendeltség 7700 Mohács, Jókai u. 2. Ügyfélszolgálati Iroda 7754 Bóly, Széchenyi tér Siklósi Kirendeltség - Sellyei Kirendeltség 7800 Siklós, Felszabadulás u Sellye, Korongi tér 6

7 - Szigetvári Kirendeltség - Szentlőrinci Kirendeltség 7900 Szigetvár, Rákóczi u Szentlőrinc Kossuth L. u Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/b Kaposvár, Fő u Balatonboglári Kirendeltség 8630 Balatonboglár, Erzsébet u Barcsi Kirendeltség - Csurgói Kirendeltség - Marcali Kirendeltség - Nagyatádi Kirendeltség - Siófoki Kirendeltség - Tabi Kirendeltség 7570 Barcs, Damjanich u Csurgó, Városháza köz Marcali, Posta köz Nagyatád, Koch R. u Siófok, Bajcsy u Tab, Szent István u Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7100 Szekszárd, Szent István tér Szekszárd, Találka tér 4. Ügyfélszolgálati Iroda 7130 Tolna, Bezerédj tér 1. - Bonyhádi Kirendeltség - Dombóvári Kirendeltség - Paksi Kirendeltség - Tamási Kirendeltség 7150 Bonyhád, Perczel u Dombóvár, Jókai u. 16/A Paks, Dózsa Gy. u Tamási, Szabadság u Jogállás, képviselet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény (továbbiakban Khtv.) 3. -a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 2. -a, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Flt.) 47. (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján kiadott, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban NFSZ rendelet) 1. értelmében a munkaügyi központ a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként működik. A kormányhivatal, mely a törzshivatalból és az ágazati szakigazgatási szervekből áll, képez egy költségvetési szervet. 7

8 A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban Munkaügyi Központ) a Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban Kormányhivatal) szakigazgatási szerveként működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, mely a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. A Munkaügyi Központ önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. Munkaügyi Központ tekintetében a Khtv. 6. (4) bekezdésében, valamint a 7. (2)-(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója. A NSZF rendelet 4. (1) bekezdés jb) pontja értelmében a Munkaügyi Központ hatósági ügyeiben a Foglalkoztatási Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv. Az NFSZ rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja, valamint 5. (2) bekezdése alapján a Munkaügyi Központ - mint kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ - megyei szervezetből és kirendeltségekből áll. A Munkaügyi Központ szervezeti egységei az osztályok és a kirendeltségek. A kirendeltségek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek. A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központok illetékességi területéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kirendeltségek kirendeltség és szolgáltató központként látják el. A Munkaügyi Központban három Kirendeltség és Szolgáltató Központ működik. A Munkaügyi Központot mint szakigazgatási szervet az igazgató képviseli. Képviseleti jogkörét esetenként, illetve meghatározott ügyekben, ügykörökben átruházhatja. A megyei szervezeti egységek (osztályok) vezetői, a kirendeltség és szolgáltató központok vezetői, illetve kirendeltségvezetői képviseleti joggal rendelkeznek a feladat- illetőleg hatáskörükbe utalt külső és belső munkakapcsolatok, illetve az általuk irányított szervezeti egység szakmai munkája területén. A képviselet tekintetében A kormányhivatal, a szakigazgatási szerv képviseletére a kormányhivatal szabályzata irányadó. A bíróságok, más hatóságok előtti képviseletre a kormányhivatal szabályzata irányadó. 3. Illetékességi terület Az NFSZ rendelet 5. (2) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 2. pontja értelmében a Baranya Megyei Munkaügyi Központ (Pécs) illetékességi területe kiterjed Baranya, Somogy és Tolna megyére. A kirendeltségek, valamint a kirendeltség és szolgáltató központok illetékességi területét, valamint szolgáltatások tekintetében ez utóbbiak működési területét jelen Ügyrend 1. számú függeléke tartalmazza. 4. Bélyegző adatai A Munkaügyi Központ hivatalos tevékenysége során jogosult az elnevezésének megfelelő, a Magyar Köztársaság címerével ellátott és nyilvántartásba vett körbélyegzőt, illetve fejbélyegzőt használni. A hivatalos bélyegzők és a szervezet/szervezeti egységek azonosítására szolgáló szögletes bélyegzők (fejbélyegzők) szövegét, formáját a bélyegző nyilvántartás tartalmazza. Értelmező rendelkezések a) hivatalos bélyegző: a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző b) kincstári bélyegző: a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző c) szervezetazonosító bélyegző (fejbélyegző): a szervezet azonosítására (ügyiratokon, kiadványokon, borítékokon) szolgáló szögletes bélyegző. A fejbélyegző aláírás hitelesítésére nem szolgál. A hivatalos bélyegző leírása: kör alakú, kb mm átmérőjű szimpla keret, amelynek közepén a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el. Az osztályok által használt hivatalos bélyegzőn a címer felett a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felirat, a címer alatt a bélyegző sorszáma található. A kirendeltségek által használt hivatalos bélyegzőn a címer körül a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ felirat, valamint a Kirendeltség neve és a bélyegző sorszáma található. 8

9 A kincstári bélyegző leírása: kör alakú, kb. 15 mm átmérőjű szimpla keret, amelynek közepén a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, címer felett a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felirat, a címer alatt a bélyegző sorszáma található. A fejbélyegző leírása: téglalap alakú, amelyen kötelezően szerepel a szervezeti egység megnevezése, címe, szükség szerint a telefonszáma. A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányon lehet elhelyezni. II. Ügyrend tárgyi és személyi hatálya Az ügyrend a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján meghatározza a Munkaügyi Központ egyes szervezeti egységeinek feladatkörét és létszámát, továbbá a működésére vonatkozó főbb szabályokat. Az ügyrend személyi hatálya kiterjed a szakigazgatási szervek kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire, Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, az V. fejezet tekintetében pedig a törzshivatal állományába tartozó, a szakigazgatási szervnél munkavégzési hellyel rendelkező kormánytisztviselőre, Mt. hatálya alá tartozó dolgozóra is. III. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek létszáma 1. Szervezeti egységek: 1. Szervezési Osztály 2. Hatósági Osztály 3. MPA Elszámolási Osztály 4. Munkaerő-piaci Eszközök Osztály 5. Befektetés Ösztönzési Osztály 6. Képzési és Szolgáltatási Osztály 7. EU Programok Osztály 8. Kirendeltségek (osztály jogállásúak) 9. Kirendeltség és Szolgáltató Központok, melyeken belül Ügyfélszolgálati Osztály, valamint Szolgáltatási Osztály működik. A kirendeltségek, kirendeltség és szolgáltató központok a helyi kistérségi viszonyokhoz igazodóan állandó vagy meghatározott időpontban üzemelő ügyfélszolgálati irodát működtethetnek. Az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei az I/1. pontban kerültek feltüntetésre. A titkársági feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve az ügykezelők a munkakör térkép szerinti szervezeti egység vezetőjének irányítása alatt állnak. A Munkaügyi Központ szervezeti ábráját a 2. számú melléklet tartalmazza. 2. Munkaügyi Központ vezetői: A Munkaügyi Központot az igazgató vezeti, aki minisztériumi főosztályvezetői besorolású kormánytisztviselő. Az Igazgató helyettesítését ellátó Képzési és Szolgáltatási Osztályvezető, illetve Szervezési Osztályvezető osztályvezető besorolású, de területi főosztályvezetői illetményre jogosult.. A fentieken túlmenően az osztályok, illetve a kirendeltségek vezetőinek besorolása osztályvezető, a kirendeltség és szolgáltató központ vezetőjének besorolása területi főosztályvezető-helyettes. 9

10 3. Szervezeti egységek létszáma: sorszám szervezeti egység engedélyezett létszám 1 Igazgató 1 2 Szervezési Osztály 16 3 Hatósági Osztály 11 4 MPA Elszámolási Osztály 11 5 Befektetés Ösztönzési Osztály 7 6 Képzési és Szolgáltatási Osztály 11 7 Munkaerőpiaci Eszközök Osztály 9 8 EU Programok Osztály 3 KÖZPONT ÖSSZESEN 69 Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 9 Szolgáltatási Osztály 19 Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 10 Ügyfélszolgálati Osztály Komlói Kirendeltség Mohácsi Kirendeltség Siklósi Kirendeltség Sellyei Kirendeltség 8 15 Szigetvári Kirendeltség Szentlőrinci Kirendeltség 6 BARANYAI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 117 Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató 17 Központ Szolgáltatási Osztály 7 Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató 18 Központ Ügyfélszolgálati Osztály Balatonboglári Kirendeltség 9 20 Barcsi Kirendeltség Csurgói Kirendeltség 8 22 Marcali Kirendeltség Nagyatádi Kirendeltség 9 24 Siófoki Kirendeltség Tabi Kirendeltség 7 SOMOGYI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 102 Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató 26 Központ Szolgáltatási Osztály 9 Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató 27 Központ Ügyfélszolgálati Osztály Bonyhádi Kirendeltség 8 29 Dombóvári Kirendeltség Paksi Kirendeltség Tamási Kirendeltség 16 TOLNAI KIRENDELTSÉGEK ÖSSZESEN 80 Összesen 368 Prémium Program 9 Mindösszesen

11 IV. Működési rend 1. A munkaügyi központ irányítása 1. A munkaügyi központ jogszabályokban meghatározott szakmai feladatait és hatósági jogkörét az igazgató egyszemélyi felelős vezetésével látja el. 2. Az igazgató feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja azzal, hogy kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához a nemzetgazdasági miniszter egyetértése szükséges. Egyetértésük hiányában a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter dönt. 3. A Munkaügyi központ szakmai irányítása körében, a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója, mint a szakmai irányító szerv vezetője: a) gyakorolja az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás jogát, b) gyakorolja jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyásának jogát, c) egyedi utasítást adhat ki feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, d) jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezhet, e) kezelheti az államigazgatási szerv adatait, f) gyakorolja a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket, ennek keretében közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által elrendelt, a munkaügyi központok bármely tevékenységének tekintetében lefolytatott törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésekben, illetve g) a főigazgató a munkaügyi központ tevékenysége tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter iránymutatása alapján hatékonysági ellenőrzést folytathat le. 4. A Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója jogszabályban meghatározott irányítási jogkörében a munkaügyi központ tevékenységét szabályozó normatív utasítást adhat ki. 2. Munkaügyi Központ feladatai 2.1. Általános feladatok Az igazgató: a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakigazgatási szervet; b) Gyakorolja a Munkaügyi Központhoz, illetve a Munkaügyi Központ igazgatójához címzett hatásköröket, a szakigazgatási szerv nevében a kiadmányozási jogot, amelynek gyakorlását kormánytisztviselőre átruházhatja; c) Elkészíti a szakigazgatási szerv ügyrendjét és az annak mellékletét képező munkaköri leírásokat; d) Az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek kivételével szervezi és ellenőrzi a szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; e) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét; f) Tagja a Baranya Megyei Államigazgatási Kollégiumnak; g) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói, utasítási és ellenőrzési jogot a szakigazgatási szerv kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a Khtv. 15. (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával; 11

12 h) Évente, illetve a szakmai irányító szerv által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, adatokat közöl; i) A kormánymegbízott által meghatározott rendben, de legalább évente tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a szakigazgatási szerv tevékenységéről; j) Szakmai értekezleteket hív össze az vezetése alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a vezetése alá tartozó szervezeti egységek munkájának koordinálása céljából. k) Részt vesz a szakmai irányító szerv által szervezett, valamint a szakigazgatási szerv vezetői értekezleteken, továbbképzéseken. l) A megyei kormányhivatalok munkaügyi központjainak egységes struktúrára történő átállásának elősegítése érdekében együttműködik a fekvése szerinti munkaügyi központokkal. A Munkaügyi Központ igazgatójának részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Az osztályvezető/kirendeltségvezető/ kirendeltség és szolgáltató központ vezető a) A Munkaügyi Központ ügyrendje, valamint az igazgató utasítása szerint vezeti és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. b) A III. fejezet 2. pontjában meghatározottak szerint a Képzési és Szolgáltatási Osztály vezetője, valamint a Szervezési Osztály vezetője ellátja az igazgató helyettesítésével kapcsolatos feladatokat. c) Kijelöli az akadályoztatása esetén helyettesítési feladatot ellátó az osztályán dolgozó kormánytisztviselőt. d) Végrehajtja a vezetése alatt álló ügyfélszolgálat fizikai kialakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és működőképességének biztosításával kapcsolatos feladatokat, beleértve azok dokumentációjának és adminisztrációjának kezelését is. e) Gondoskodik a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes ellátásról a Munkaügyi Központ igazgatójának utasítása végrehajtásáról. f) Közreműködik a szervezeti egységen dolgozó kormánytisztviselők feladatainak megszervezésében. g) Ellenőrzi a szervezeti egység dolgozóinak munkáját. h) Gondoskodik a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos elosztásáról, a beérkezett ügyiratoknak érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők betartásáról, a munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezéséről. i) Részt vesz a szakmai irányítószerv által szervezett, valamint a szakigazgatási szerv vezetői értekezleteken, továbbképzéseken. j) Beszámol az igazgatónak a szervezeti egység munkájáról, a munkatervi feladatok teljesítésének állásáról. k) Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket az igazgató eseti vagy állandó jelleggel hatáskörébe utal. l) Az Osztályvezető /kirendeltségvezető/ kirendeltség és szolgáltató központ vezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 12

13 Az ügyintéző a) Az ügyintéző feladata a Munkaügyi Központ, illetve annak vezetője feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézése, valamint határidőben történő érdemi döntésre való előkészítése, a végrehajtás szervezése, a végrehajtás figyelemmel kísérése. b) Vezeti a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket. c) Részt vesz a szakmai irányító szerv, a kormányhivatal, valamint a munkáltató által szervezett értekezleteken, továbbképzéseken. d) A munkaköri leírás alapján figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők betartására a Munkaügyi Központ feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést önállóan kiadmányozásra előkészíti, az irattári példányokat leszignálja, e) A feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok megállapításait, és irányt mutat a hibák kijavításához. f) Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és egységes szemlélet szerint alkalmazza a Munkaügyi Központ feladat- és hatáskörét, illetve a munkakörét meghatározó jogszabályokat. g) A feladatkörébe tartozó ügyekben az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása érdekében szükség esetén segítséget nyújt a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához. h) A munkaköri leírásában meghatározottak szerint más ügyintéző tartós távolléte esetén helyettesítési feladatokat lát el. i) A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező tevékenységet végez. j) Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Az ügykezelő a) Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. b) Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. Részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. Valamennyi vezető és ügyintéző feladata: a) A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Munkaügyi Központ állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak ellátásáért. b) Munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, a Munkaügyi Központ munka- és egyéb terveiben meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni. c) Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt esetben hivatalból eljárást kezdeményezni. d) Alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat. e) Naprakészen tájékozódni a Munkaügyi Központot, illetve munkakörét érintő jogszabályokról, megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó jogirodalmat, tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására. 13

14 f) Közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, valamint a szakmai irányító szervek által meghatározott határidős feladatok elkészítésében. g) Részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben. 2.2 A Munkaügyi Központ szakmai feladatai Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Véleményezi és jóváhagyja a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait, részt vesz a szakmai kiadványok előkészítésében, írásában, szerkesztésében, gondoskodik a kiadványok megfelelő terjesztéséről ; b) Szervezi a Munkaügyi Központ rendezvényeit (konferenciáit, értekezleteit), ellátja továbbá a rendezvények megvalósításához kapcsolódó előkészítő, adminisztratív és dokumentálási feladatokat, c) Véleményezi a kirendeltségek által készített tájékoztató anyagokat, illetve adatszolgáltatásokat, koordinálja azok összegyűjtését, rendszerezését, továbbítását; d) Irányítja, szervezi és elvégzi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat, a Munkaügyi Központ kiemelt fontosságú szakmai feladatairól heti tájékoztatót készít a Kormányhivatal részére, előkészíti a Munkaügyi Központ igazgatójának heti programját, melyről előzetes tájékoztatást ad a Kormányhivatalnak, havi jelentést készít a Munkaügyi Központ aktuális rendezvényeiről, szakmai feladatairól, statisztikai adatairól a Foglalkoztatási Hivatal számára, e) A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán - a kirendeltségek bevonása mellett - rövid távú munkaerő-piaci prognózist készít, f) Koordinálja a kirendeltségek negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését (NMF), elkészíti a megyei szintű értékelést; g) Irányítja és szervezi a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési (a továbbiakban: MEV) rendszerrel kapcsolatos tervezési és értékelési feladatokat; h) Figyelemmel kíséri a kirendeltségi minőségfejlesztő munkaszervezetek tevékenységét, javaslatot tesz a minőségfejlesztési törekvések elérése érdekében; i) Összehangolja a partner-elégedettségi felméréseket, gondoskodik azok lebonyolításáról, elkészíti a minőségügyi munka értékelését; j) Közreműködik az illetékességi területéhez tartozó megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, tapasztalatainak átadásával segíti a felkészülésüket a feladatok teljes körű ellátása érdekében. 2. A Szervezési Osztály funkcionális feladatai tekintetében: a) Elvégzi az iktatási és irattározási, igazgatói titkársági feladatokat, ennek keretében megoldja a megyei szervezet pécsi telephelyén dolgozó munkatársak részére a postabontást, postázást, selejtezést, érkeztetést, szignálásra előkészítést, időpont-egyeztetést, telekommunikációs eszközök kezelését. Koordinálja a Munkaügyi Központ valamennyi szervezeti egységének iratkezelési, különösen az irattározási tevékenységét, selejtezési eljárásait. b) Ellátja szakmai munkát támogató szoftverek működését biztosító informatikai feladatokat, közreműködik a törzshivatalhoz tartozó, de a szakigazgatási szervnél munkát végző, funkcionális feladatot ellátó azon kormánytisztviselők feladatainak irányításában, akik munkájukat rendszerint az osztályon végzik; 14

15 3. A Szervezési Osztály egyéb feladatai tekintetében: a) Tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, kapcsolatot tart az országos lapokkal, a regionális, illetve helyi médiával, valamint az országos hatáskörű szervek sajtóosztályaival, háttéranyagokat juttat el a lapok szerkesztőségeibe a Kormányhivatallal egyeztetve; b) Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában, gondoskodik a Munkaügyi Központ európai uniós (TÁMOP és IPA) programjaihoz kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzéséről: kommunikációs terveket készít és biztosítja azok megvalósulását; c) Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, és azok következményeit, azokról szakmai és közérdekű tájékoztatást nyújt (helyzetkép), valamint elemzi a csoportos létszámleépítésekkel kapcsolatos adatokat, melyekről tájékoztatást nyújt; d) Negyedévente helyzetjelentést készít a munkaerő-piaci folyamatokról, kiemelve a hátrányos helyzetű célcsoportokat; e) Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses (MONITORING) vizsgálatával kapcsolatos anyagokat; f) Elkészíti a MEV éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó indikátorok és eredménymutatók kiértékelését; g) Ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait, valamint kapcsolatot tart a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság titkárságával; h) Ellátja a munkaügyi központ vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó, a vezető által meghatározott, különösen a törzshivatalhoz tartozó, de a munkaügyi központnál munkát végző kormánytisztviselő által a munkaügyi központnál, illetve a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél kormánytisztviselői jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkatársak tekintetében ellátott humánpolitikai feladatokat: - a kormánytisztviselői jogviszonnyal, munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztrációs, döntés előkészítési feladatok ellátása; - személyi iratok és adatok kezelése; - munkaköri leírások, teljesítményértékelési lapok, minősítések, vagyonnyilatkozatok karbantartása, valamint az ehhez kapcsolódó humánpolitikai adminisztrációs feladatok ellátása; - havi bérstatisztika, létszámnyilvántartás vezetése; - képzési terv, vezetői utánpótlás nyilvántartás készítése; - közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint szakvizsgára kötelezettek körének meghatározása, jelentkezések megszervezése; - a belső képzések analitikus vezetése, statisztikák készítése; - tanulmányi szerződések megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása; - személyi juttatás tervezéséhez szükséges adatszolgáltatás; - a szervezeti egységek éves szabadságolási ütemtervének, távollétjelentésének, jelenléti íveinek elkészítésének koordinálása és nyilvántartása; - utazási utalványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása; - egyéb és további jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása; - munkáltatói igazolások kiadása, - szakmai gyakorlatok szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása - belső- és külső adatszolgáltatások teljesítése; - közszolgálati szabályzatban foglalt juttatások nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 15

16 i) Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a szakmai osztályok által készített részanyagok alapján; a kormánymegbízott Kabinetjével egyeztetve tájékoztatást ad a Munkaügyi Központ sajtónyilvánosságra számot tartó rendezvényeiről, háttéranyagokat juttat el a lapok, rádiók, televíziók szerkesztőségeibe j) Vizsgálja és elemzi a régióban az álláskeresők térségenkénti, iskolai végzettség szerinti és jellemző szakmánkénti struktúráját; k) Adatokat szolgáltat az illetékességi területéhez tartozó megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai számára a megyei statisztikák, felmérések, prognózisok készítéséhez, értékeléséhez; l) Minőségirányítási rendszert működtet és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat, közreműködik a Baranya Megyei Kormányhivatal minőségpolitikájának megvalósításában, valamint a Foglalkoztatási Hivatal Minőségügyi Tanácsának munkájában. m) Gondoskodik a Munkaügyi Központ munkatársait, ügyfeleit érintő aktuális információk megjelentetéséről a honlapon, valamint az intraneten, rendszeresen megjelenő Hírlevélben tájékoztatja a Munkaügyi Központ partnereit, ügyfeleit az aktuális foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi információkról, koordinálja az arculattal kapcsolatos intézkedéseket, elvégzi az ezzel kapcsolatos feladatokat Hatósági Osztály 1. A Hatósági Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: a) Előkészíti a Munkaügyi Központ ügyrendjét; b) elkészíti a működéshez kapcsolódó belső szabályzatait, igazgatói utasításokat, módszertani útmutatókat; c) Közreműködik a Munkaügyi Központ hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek jogi véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, véleményezi a felügyeleti szervtől, kormányhivataltól érkező szabályzatokat, módszertani útmutatókat. 2. A Hatósági Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Jogszabályfigyelést végez, b) Jogi állásfoglalások, körlevelek kiadásával elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a Munkaügyi Központ megyei szervezeti egységeinél és kirendeltségeinél és kirendeltség és szolgáltató központoknál, szükség esetén a felügyeleti szerv megkeresésével, szakmai osztályok bevonásával; c) Állást foglal a társosztályok, kirendeltségek részéről felmerülő jogalkalmazási problémákban, szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását; d) Összehangolja a Munkaügyi Központban folyó jogi tevékenységet, a szervezetben dolgozó jogászok szakmai munkáját, ennek keretében jogi tanácsadást végez a munkatársak részére, részt vesz a belső képzésekben; e) Kezeli és nyilvántartja a Munkaügyi Központ szabályzatait, eljárásrendjeit, a vezetői utasításokat, a jogszabályváltozások tükrében az illetékes szervet felhívja a szabályzat karbantartására; f) Véleményezi a felügyeleti szervtől, kormányhivataltól érkező jogszabály-tervezeteket, összehangolja az ezekkel kapcsolatos véleményeket; g) Összehangolja, segíti a kirendeltségek feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika passzív eszközeihez kapcsolódó alábbi feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát, így az álláskeresők nyilvántartásba vételét és az álláskeresési támogatások megállapítását, megszüntetését, visszakövetelését, ennek keretében ellátja a kirendeltségek migráns ügyintézésével kapcsolatos jogi segítségnyújtást, összegzi a gyakorlati tapasztalatokat, szakmailag felügyeli és segíti a követelések érvényesítésével kapcsolatos végrehajtási ügyintézést; 16

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központ. g) Véleményezi és jóváhagyja a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait;

Munkaügyi Központ. g) Véleményezi és jóváhagyja a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait; Munkaügyi Központ Szervezési és Hatósági Osztály 1. A Szervezési és Hatósági Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: a) Előkészíti a Munkaügyi Központ központi szervezeti egységének ügyrendjét, a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 1. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az ügyrend célja A Kormánymegbízotti Kabinet feladat- és hatáskörének meghatározása,

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyiratszám: /2010 2 0 1 0. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2010 Jóváhagyom: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2 Tartalomjegyzék B E

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről - a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vétele ügyintézéshez szükséges dokumentumok: bejelentés (nyomtatvány), tájékoztató eljárási illeték:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen:

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen: Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Raktári egységek száma 18 kisdoboz Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 2,25 ifm Összesen: 2,25 ifm ifm Raktári hely: FÜSZÉRT

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Szám: 06/312-2/2011. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott Székesfehérvár, 2011. április 27. Fejér Megyei

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Telefon: 433 81 58 E-mail hivatal@kobanya.hu Honlap: 1 / 6 www.kobanya.hu Személyügyi

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A Kormány általános hatáskörű

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete

I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete A közigazgatási hivatalról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Belső Ellenőr. Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága

Belső Ellenőr. Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága Belső Ellenőr A Belső Ellenőr feladat- és hatáskörében: a) irányítja a belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységét; b) elkészíti és évente felülvizsgálja a belső

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról Szociális és Munkaügyi Miniszter 13678 /2006-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2006. december

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

Foglalkoztatási Főosztály. I. A szervezeti egység feladatai

Foglalkoztatási Főosztály. I. A szervezeti egység feladatai 9. sz. melléklet Foglalkoztatási Főosztály I. A szervezeti egység feladatai 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának (jelen mellékletben a továbbiakban: Főosztály) alapadatai

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Dunaújváros 2016 Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 40-2016/2017. (2016.10.25.) határozatával egységes szerkezetben a kancellár tájékoztatását elfogadta

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) Mellékletének 30. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben