Pénzügyi eszközök a geotermális energia hasznosításának támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi eszközök a geotermális energia hasznosításának támogatására"

Átírás

1 Pénzügyi eszközök a geotermális energia hasznosításának támogatására GEOTHERMAL FINANCE AND AWARENESS IN EUROPEAN REGIONS

2 GEOTHERMAL FINANCE AND AWARENESS IN EUROPEAN REGIONS Sponsored by: The sole responsibility for the content of this webpage, publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3 Tartalom Európában sok ország rendelkezik jelentős geotermális potenciállal. A föld mélyéből származó geotermális energia kiaknázására vonatkozóan már léteznek tervek. Úgy tűnik azonban, hogy ennek a potenciálnak a kiaknázása nem megfelelő mértékű. Ez részben magyarázható azzal, hogy a döntéshozók és a befektetők sem rendelkeznek információkkal, valamint azzal a ténnyel, hogy a geotermális energia projektek nem műszaki jellegű korlátokba ütköznek. A GEOFAR (Geotermális finanszírozás és tudatosság az európai régiókban) projekt, amelynek megvalósítása az EU Intelligent Energy Europe (IEE = Intelligens európai energia) programjának keretében történik, elemezni kívánja ezeket a nem technikai jellegű nehézségeket és korlátokat, amelyek hátráltatják a geotermális energetikai projektek kezdeti stádiumait. A GEOFAR különösen a finanszírozási korlátokra és a nagy mélységből származó geotermális energiára (a geotermális erőforrások közvetlen hasznosítására, a hőtermelésre, az elektromos áram termelésre vagy e kettő együttes előállítására, a kogenerálásra kíván összpontosítani). A GEOFAR általános célja, hogy kidolgozza és javasolja a megfelelő és innovatív pénzügyi finanszírozási és tőkesémákat. Éppen ezért szükséges a meglévő rendszerek elemzése: milyen típusú finanszírozási eszközöket kínálnak ma a mélységi geotermális energia kihasználásának támogatására, és ezek mennyire megfelelőek. A projektkonzorcium 1 tíz célországban foglalkozik ezzel az elemzéssel: Görögország, Spanyolország, Portugália, Németország, Franciaország, Bulgária, Szlovákia és Magyarország, Izland és Olaszország. A Pénzügyi eszközök a geotermális energia hasznosításának támogatására című jelentés a legfontosabb és legjelentősebb eszközök rövid ismertetése. Az egyes eszközökről részletes információ található az adatösszesítőkön (Fact Sheets), amelyek a GEOFAR-nak a címen elérhető webhelyére vannak feltöltve. Egyáltalán nem tűnnek általánosan elterjedtnek a geotermális energetikai projektekkel kapcsolatos banki eszközök. Ugyanakkor a kormányzatok kezdeményezései, például az adócsökkentés, a garantált betáplálási tarifák és engedmények valóban széles körben elterjedtek a célországokban. Az egyes országokban is rendkívül sokféle alkalmazás és rendszer különféle variációi találhatók meg. A garantált betáplálási tarifák jelentik az egyetlen olyan eszközt, amely minden országban megtalálható, és ez az eszköz tűnik nagyon fontosnak egy villamosipari projekt gazdasági életképessége szempontjából. Mindent egybevetve, ezek az eszközök jelentik a jövedelmezőség növelésének módját a projekt legjelentősebb költségeinek és visszafizetési eszközeinek eltolásával annyira, hogy ez vonzó legyen a befejtetők számára. Az ebben a fázisban felismert legfőbb akadály az, hogy nehéz pénzeszközökhöz jutni a geotermális projektnek ebben a korai szakaszában: a geotermális energiára nincs bizonyíték az első kút fúrásáig, és ez jelentős pénzeszközök elköltését teszi szükségessé magas kockázati szinttel. Ennek az elemzésnek a fő mondanivalója, hogy rendkívül nehéz olyan eszközöket találni, amelyek pénzügyi alapokat biztosítanak a projektek számára azok korai szakaszaiban is. A pénzintézetek csak azokat a projekteket finanszírozzák, amelyek bizonyították gazdasági életképességüket. A nyilvános elismerések jelentik kizárólag azokat az eszközöket, amelyek alkalmazása javasolt részvényesi tőke kiegészítésére vagy a feltárási fázisok finanszírozására. Az erőforrás jelenlétété és megfelelő minőségét biztosító geológiai kockázati biztosítási mechanizmusok jelentik a lehetőséget ennek a fontos akadálynak a leküzdésében, azonban ezek csak néhány országban állnak rendelkezésre (Franciaországban, Németországban és Bulgáriában, a GeoFund nemzetközi mechanizmusai révén). A jelentés végezetül kiemeli a célországokban jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi eszközök heterogén voltát, valamint, mindenek előtt azt, hogy nehéz ezeket a pénzügyi eszközöket a geotermális projektek specifikus tulajdonságaihoz igazítani. 1 A konzorciumnak nyolc európai intézmény és vállalat a tagja az Európai Unió öt országából Tartalom 03

4 Tartalomjegyzék Tartalom 3 Tartalomjegyzék 4 Ábrák jegyzéke 4 Bevezetés 5 Módszertan 6 GEOFAR 6 Összefüggés 7 Európai és nemzetközi finanszírozási eszközök13 Európai finanszírozási eszközök 13 Nemzetközi finanszírozási eszközök 20 Ábrák jegyzéke Nemzeti eszközök 21 Németország 21 Franciaország 23 Görögország 25 Portugália 27 Spanyolország 28 Bulgária 29 Magyarország 30 Szlovákia 31 Izland 33 Olaszország 34 Szintézis 34 Összehasonlítások 35 Biztosítási mechanizmus 38 Végeredmény 38 Nemzeti rendszer 38 Multinacionális rendszerek 40 A különböző rendszerek összehasonlítása 40 Elemzés 40 Következtetés 43 Néhány referencia 43 Szószedet 44 Rövidítések 44 Figure 1 Partner and target countries participating in the GEOFAR project 6 Figure 2 Annual Investment in new renewable energy capacity, (Source: REN21) 8 Figure 3 European targets for geothermal energy (Source: EGEC (2008)) 8 Figure 4 Power plant (ORC) installation in Germany (Source: R&P) 10 Figure 5 Doublet for district heating in Paris Basin (Source: CFG Services) 10 Figure 6 Classical geothermal project timeline and financing options (Source: Glitnir, adapted) 11 Figure 7 Cohesion policy investment for renewable energy ( ), Figure 8 Incentives for private investments for economic development and regional convergence in Greece 29 Figure 9 Feed-in tariffs in the GEOFAR target countries 35 Figure 10 Tax reductions in the GEOFAR target countries 36 Figure 11 Main barriers hindering geothermal energy projects and financing instruments 40 Figure 12 Geothermal project process scheme and financing instruments 41 Figure 13 Main strengths and weaknesses of financing instruments Tartalomjegyzék

5 Bevezetés A mélységi geotermális energia tiszta, megújuló és gyakorlati értékű energiaforrás. Az energia iránti felszíni igények, vagyis a fűtés, a hűtés vagy az elektromos áram iránti igény jelen vannak, de a geotermális erőforrások kiaknázása még nem úgy történik, hogy az fedezze ezeket az igényeket. A mélységi geotermális energia jelentős fejlődési potenciált jelent az európai országokban, és a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések miatt itt az alkalom a befektetések ösztönzésére. Az erőforrás jelenlétén és minőségén túl a befektetéseket hátráltató tényezők közül említést érdemel a két legfontosabb: a meglévő nem műszaki jellegű korlátozások és döntéshozók között a tudatosság hiánya. Az Intelligent Energy Europe II programmal útjára indított GEO- FAR (Geotermális finanszírozás és tudatosság az európai régiókban) projekt célja a nem műszaki korlátokkal kapcsolatos munkák elvégzése és megoldások keresése a hatálytalanításukra. A fő hangsúlyt azok a pénzügyi korlátok kapják, amelyek egy geotermális projekt kezdeti szakaszát hátráltatják. A projekt egyik legfontosabb célja olyan finanszírozási és pénzügyi sémák kidolgozása és előterjesztése, amelyek alkalmasak arra, hogy jelentősen fokozzák a fejlesztést és a befektetéseket a geotermális energetikai projektek vonatkozásában. A jelentés a mélységi geotermális energetikai befejtetések pénzügyi eszközeivel foglalkozik, azaz a geotermális energia elektromos áram termelésére történő felhasználásával, vagy közvetlen hasznosításával (hűtés-fűtés vagy kombinált hőenergia). Német, francia, görög, spanyol és portugál partnerekből álló európai konzorcium foglalkozik ezzel a problémával már 2008 szeptembere óta. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy bemutassa ennek a munkának az első lépéseit, ami 10 európai országban rendelkezésre álló különböző finanszírozási eszközök, valamint az európai és a nemzetközi szint elemzését jelenti. A finanszírozási eszközök új halmazának kidolgozásában az első lépés valóban annak megértése, hogy milyen rések tátongnak a meglévő pénzügyi eszközök között. Ennek a jelentésnek a célja a célországokban rendelkezésre álló pénzeszközök bemutatása és ismertetése. A megfigyelt és tanulmányozott célországok Németország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Izland és Olaszország. A jelentés célja, hogy áttekintse az egy adott időszakban rendelkezésre álló pénzeszközöket, hogy megértsük egy adott ország legjobb eljárásait és azt, hogy milyen a jó és gyakorlati értékű eszköz. Bevezetés 05

6 Módszertan GEOFAR Első lépésben minden vizsgált országban kidolgoztak egy olyan eszközlistát, amelynek elemei kapcsolódnak a mélységi geotermális energetikai projektekkel kapcsolatos befektetések támogatásához A cél nem az volt, hogy olyan eszközöket keressenek, amelyek kifejezetten a geotermális energiához kapcsolhatók, hanem olyanokat, amelyek pénzeszközöket biztosíthatnak a megújuló energiaforrások, ezen belül pedig a geotermális, környezetbarát projektekhez, de akár az infrastruktúra-projektekhez is. Az elemzés a hangsúlyt a törvényekre és a közszolgálati és félig-meddig közszolgálati szervezetek pénzügyi mechanizmusaira fektette. A projektek finanszírozásának hagyományos módjai, azaz a hagyományos bankkölcsönök nem képezik tárgyát ennek a jelentésnek. A projektben részt vevő minden partner egy vagy két célországgal foglalkozott. Résztvevő neve Ország Elemzett ország Logó Erlangen AG Technologie Scouting & Marketing Németország Németország, Bulgária és Izland BRGM Franciaország Franciaország és Olaszország Energo Group S.A. Görögország Nemzetközi Institute of Energy for South-East Europe Görögország Bulgária Institute of Geology and Mineral Exploration Görögország Görögország és Szlovákia Spanish Geological and Mineral Institute Spanyolország Spanyolország Rödl & Partner GmbH Németország Magyarország ARENA Portugália Portugália 1. ábra A GEOFAR-projektben részt vevő partner- és célországok 06 Módszertan

7 Az elemzett eszközök lefedik a nyilvános és félig nyilvános finanszírozási sémákat, a különböző projektfázisok támogatását (geológiai kutatás a korai fázisban, előzetes megvalósíthatósági vizsgálatok, megvalósíthatósági vizsgálatok, feltárási források kialakítása, fejlesztési pontok kialakítása és erőműépítés, üzemeltető és karbantartó személyzet stb.) és a mélységi geotermális energia mindenféle célú alkalmazását (fűtés, hűtés, elektromosáram-termelés, kogenerálás stb.), valamint a különböző kezelési szinteket (országos, regionális, európai stb.). Ezt követői minden gyakorlati értékkel rendelkező eszköz ismertetése és elemzése. Az eszközök homogenitásának elősegítésére és az adatösszesítők (Fact Sheets) adatbázisának létrehozására egy elemzési útmutató kidolgozására került sor. Célként határozták meg egy minőségi szabvány kialakítását az elemzéshez minden országra és minden eszközre vonatkozóan. Az Útmutatóban megfogalmazott fő cél az összpontosítás az eszközök kulcsfontosságú aspektusaira, amelyek a következők: - a pénzügyi támogatási séma típusa, - a projekt hatóköre, - a projekt fázisa, - a pénzügyi támogatás összege, - az alkalmasság és a vezetés, de pontosítani kívántak bizonyos szempontokat is, többek között az alkalmasság és az adminisztratív eljárások részletes kritériumait, amelyek mint gyakorlati információ kerülnek minősítésre. Az elemzésben továbbhaladva, a partnerek telefonos interjúk vagy személyes találkozók révén kapcsolatba léptek a nemzeti szintű és európai pénzintézetekkel és befektetőkkel. Ezeknek az interjúknak a célja a tapasztalatszerzés volt, illetve a valóság megismerése az adott körzetben. Jó lehetőséget kínált ez a pénzügyi határokkal kapcsolatos eszmecserékre és annak megvitatására, hogy a már meglévő eszközök hogyan tehetők versenyképessé ezekkel szemben. Ezekhez az interjúkhoz egy kérdőív 2 is készült, amely magába foglalta a pénzintézetekkel megvitatandó aspektusokat. A megvitatni kívánt témakörök a következők voltak: Tudatosság, projektek és finanszírozás, illetve kockázatértékelés. Ez a jelentés be kívánja mutatni a célországokban meglévő összes eszköz szintézisét (kulcspontjait), és világos képet kíván adni az egyes országok speciális lehetőségeiről a célcsoport geotermális energetikai projektjeinek támogatásában. Minden egyes eszközről egy adatösszesítő tölthető le a hivatalos projektwebhelyen, melynek címe: Az adatösszesítők az eszközök főbb jellemzőit mutatják be, nevezetesen: a részletes feltételeket, az adminisztratív eljárást és az eszközök korábbi kedvezményezettjét. A nem célországnak számító Izlandra és Olaszországra vonatkozó információk közlésére is sor került, mert ezekben az országokban jelentős a mélységi geotermális energiaforrások hasznosításának mértéke és a konzorcium érintettségének mértéke a meglévő pénzügyi eszközöknek a hasznosításra gyakorolt hatásában. Összefüggés Megújuló és geotermális energia Az egyre fokozottabb odafigyelés a klímaváltozásra és a környezeti problémákra olyan intézkedések megtételéhez vezetett, amelyek kedvezőek az új és megújuló (sokáig rendelkezésre álló) energiaforrásokra nézve, különösen az üvegházhatást okozó gázok csökkentése tekintetében. Több szinten születtek politikai döntések: - Nemzetközi szinten a Kyotói Egyezmény volt az első esemény, amely az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére kényszeríti azokat az iparosodott országokat, amelyek ratifikálták az egyezményt. A teljes cél 1990-hez képest 5,2 %-os csökkenés. 2 Ez a kérdőív, a pénzügyi eszközök elemzésére vonatkozó útmutatóval együtt a GEOFAR webhelyén található meg: Módszertan 07

8 - Európai szinten az Európai Tanács 2007-ben rögzítette a 2020-ig érvényes hármas célt (az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20 %-os csökkentése, a megújuló energiaforrások részarányának 20 %-ra emelése az EU teljes energiafogyasztásában, illetve 20 %-os megtakarítás az Európai Unió energiafogyasztásában). - Nemzeti szinten az európai országok többé-kevésbé kialakítottak egy általános keretet, és konkrét intézkedésekre is sor került. Igaz ez a regionális szintre is. A megújuló energiák hasznosítása csak az egyik módszert jelentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére. Más nem elhanyagolható előnyei mellett (megvalósítják az energiától való függetlenséget és az ellátási biztonságot, helyben rendelkezésre állnak és nem függnek az olajáraktól stb.) remélhetőleg a tevékenység egyik fontos részét is alkotják majd. A megújuló energiaforrások iránti érdeklődés egyre nő: Ezt a tényt szemléltetik a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos befektetések is. Az elmúlt évtizedben a megújuló energiaforrásokba történő befektetések mértéke megkilencszereződött, ahogyan ez a 2. ábrán is látható. A megújuló energia hasznosításának világméretű támogatására 2009-ben létrehozott IRENA (International Renewable Energy Agency Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség) is azt jelzi, hogy a világon egyre nagyobb mértékű a megújuló energia elfogadottsága és fontossága. 2. ábra Éves befektetés a megújuló energia szektor kapacitásával kapcsolatban, (Forrás: REN21) Az elmúlt tíz évben az olaj ára folyamatosan emelkedett, és 2008 nyarán érte el a csúcsot. A szerte Európában folyó politikai és nyilvános eszmecserék szilárdan kiálltak a megújuló energiaforrások hasznosítása mellett, és felvetették a fosszilis energiaforrásoktól való függőség rémét, illetve a megújuló energia előnyeit. Bár az olaj ára napjainkban csökken, a Nemzetközi Energia Ügynökség már az energiaárak növekedését prognosztizálja akkorra, amikor a pénzügyi válságot sikerül leküzdeni, és a gazdaság újra lendületbe jön. A klimatikus feltételektől való függetlenségének köszönhetően a geotermális energia hő- és villamosáram-termelésre a nap 24 órájában, a hét minden napján felhasználható, miközben az általános előállítási költség viszonylag állandó szinten marad. Európában a mélységi geotermális energiában rejlenek nagy lehetőségek. A Zöld beruházás egy tiszta energetikai infrastruktúra felé című jelentésében a Világgazdasági Fórum a geotermális energiát egyértelműen a nyolc legfontosabb megújuló energiaforrás közé sorolja előre látható alapterhelési teljesítménye miatt, ahogyan a jelentésben áll. Ebben az összefüggésben a geotermális energia teljes létjogosultságot nyert az új energiakeverékben. 3. ábra Európai célok a geotermális energiával kapcsolatban (Forrás: EGEC (2008)) 08 Módszertan

9 Sőt, az áramtermelést illetően, az összes európai országot tekintetbe véve jelentős potenciált jelent a geotermális erőművek száma, ami növekedhet az Európai Unióban: terjedőben van a bináris erőművi technológia, és az új technológiák igazán ígéretesek. Gondoljunk csak a fejlett geotermális rendszerekre vagy az alacsony hőmérsékleten történő előállításra. A geotermális energetikai projektek keretének kialakításához fejlett energiapolitika szükséges, mert a geotermális energia robbanásszerű fejlődése csak konkrét ösztönzések és intézkedések révén lehetséges. A geotermális energia fejlődésének céljait már meghatározták, és remélhetőleg erősödni fog ez az energetikai iparág. Az EGEC (European Geothermal Energy Council Európai Geotermális Energia Tanács) most rögzített, magas szintű célkitűzéseket kér a geotermális energia fejlesztésére vonatkozóan az európai Brüsszeli nyilatkozat fényében lásd a 3. ábrát. Most projektek indítására és befektetők bevonására van szükség. 1 Ezzel a szinttel külön foglalkozik Non-technical barriers and the respective situation of the geothermal energy sector in selected countries Report (A geotermális energiaszektort érintő nem technikai jellegű akadályok és eltérő szituációk a kijelölt országokban Jelentés) című jelentés, amelynek kidolgozását végzi jelenleg a GEOFAR. A jelentés 2009 folyamán lesz letölthető a projekt hivatalos weblapján (www.geofar.eu). Geotermális energiaprojektek Általánosságok (költségek, időzítés) megfogalmazása eléggé nehéz a geotermális projektekkel kapcsolatban: Az energia- és hőtermelés egyértelműen két egymástól különböző technológiát jelent. A projekt jellemzői ezen kívül a helyszíntől, az erőmű tervezett kapacitásától, a természeti feltételektől, a felszíni igényektől stb. függően is eltérőek lesznek. Néhány szempontot azonban meg lehet határozni. A geotermális erőforrások minősége és mennyisége alapvető fontosságú és szükséges feltétel egy geotermális projekt sikere szempontjából. Ez jelenti a legfontosabb elemet a később részletezendő finanszírozási sémában. A megújuló energiák más technológiáival összehasonlítva a geotermális energia projektek jelentős kezdeti költségekkel járnak (főként a feltárási költségek (szeizmikus vizsgálatok, bányajáratok újrahasznosítása és végleges kiaknázása miatt), de az üzemelési költségek alacsonyak. Az üzemelési költségek projektenként jelentősen eltérőek lehetnek (a geotermális folyékony elemek mérete, minősége stb. miatt), viszont előre láthatóak szemben a hagyományos energiaforrásokra épülő erőművekkel, amelyekre jelentős hatást gyakorolnak a piaci feltételek. Ez a jelentés a beruházási költségekre összpontosít. Az alábbi két ábrán egy geotermális projekt különböző fázisai során jelentkező kumulatív költséget és a vele járó kockázatot mutatjuk be. Kockázat alatt a projekt sikertelenségét értjük. Az első grafikon egy 4 MWel teljesítményű (organikus Rankine-Clausius körfolyamatot alkalmazó) erőműre és kb méteres kitermelési mélységre vonatkozik, a második pedig egy tömbfűtésre használt erőműre a Párizsi-medencében. Egyik esetben sincs szó új hálózat létrehozásáról. Az időbeli periódusok jelzés értékűek: projektenként eltérőek lehetnek, főként az engedélyezési és adminisztratív problémák miatt. A feltárás és az előzetes megvalósítási fázisban nagy a kockázat, de már a költségek is jelentősek, mivel szeizmológiai adatokat kell beszerezni vagy szeizmológiai vizsgálatokat kell végezni. A mélységi geotermális rendszerekkel kapcsolatos befektetések szempontjából az egyik legnagyobb akadályt az jelenti, hogy az erőforrás meglétére és minőségére az első feltárásig nincs bizonyíték. Következésképpen csak akkor lehet eldönteni egy projektről, hogy elérte-e a céljait, ha néhány mennyiségi adat és hőmérsékleti érték megfelel a befektető elvárásainak (pl. jövedelmezőség). A fúrás sikerének pillanatában a kockázat csökken, és egy elfogadható szintet ér el. A pénzre azonban a projekt legkockázatosabb szakaszában szükség, bizonytalan helyzetben. Ez minden geotermális projekt esetében kritikus pont, és a projekt megvalósításában talán a legnagyobb olyan akadály, amelyre a GEOFAR megoldásokat keres. Módszertan 09

10 4. ábra Németországi erőmű (Rankine-Clausius körfolyamattal) (Forrás: R&P) 5. ábra Távfűtésre használt dublett a Párizsimedencében (Forrás: CFG Services) Ez a kockázat azt is sejteti, hogy a pénzintézetek tudnak a geotermális energiáról. A döntéshozók és a pénzintézetek tudatosságának fokozása is célja a GEOFAR projektjének. Megjegyzés: A vállalható kockázat nem annyira magas bizonyos jól ismert régiókban, például a franciaországi Párizsi-medence esetében, ahol 60-nál több fúrásra került sor, és a medence geológiája jól ismert. Ez a magyarázata annak, hogy az idő és a költségek alacsonyak (a grafikonban erről nincs említés). A tömbfűtéshez szükséges hálózat jelentősen növelheti a beruházás költségét. Ugyancsak Párizsban például, egy sűrűn lakott városrészben a hálózat költségei elérhetik a millió eurót. Egyes országokban, például Kelet-Európában ebből előny is származhat, tekintettel a meglévő hálózatok nagy számára. Ez pedig megkönnyítheti a geotermális energia projektek kidolgozását a távfűtésre használt hálózatokkal együtt, amelyek ellátása jelenleg nem megújuló energiaforrásokból történik. A geotermális energia projektek finanszírozása A jövedelmezőségi szempont fontos tényező a befektető számára. A működő erőművek az elektromos áram vagy a hő, esetleg mindkettő eladásából, olykor pedig melléktermékek értékesítéséből termelnek jövedelmet. A többszörös hasznosíthatóságra már a projekt megkezdésekor gondolni kell, mert ez új bevételi lehetőségeket teremt a működési fázisban. Minden projektnek több résztvevője van: fogyasztók, beszállítók, fejlesztők, kormányzatok, kezelők, pénzintézetek. Ezek mindannyian részt vesznek a projekt gazdasági és pénzügyi feltételeinek meghatározásában, és sokféle érdeket képviselnek. A pénzintézet elsősorban a projekt életképességére és kockázatára fordít majd figyelmet, és reménykedik az adósság visszafizetésében (közkeletű néven ez a ratio dscr (adósságszolgálati 10 Módszertan

11 fedezeti arány)), míg a befektető a projektbe fektetett saját tőke megtérülésére figyel. A projekt életképességének értékeléséhez mindezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Ezért került sor megbeszélésekre ezekkel a különböző résztvevőkkel a GEOFAR-projekt keretében. E jelentés esetében a fő figyelem a pénzintézetek és a kormányzatok felé fordult, amelyek eszközöket javasolhatnak a befektetőknek. A befektetés költségeivel és kockázataival kapcsolatos megfontolások kiemelik, hogy a feltárás és az előzetes megvalósíthatósági vizsgálatok finanszírozása fontos akadályt képeznek: a sikertelen fúrás fontos kockázati tényező, amelyet figyelembe kell venni és ki kell fizetni. A fúrási költségek valamiből következően adódnak, és a projekt általános költségeinek nem jelentéktelen hányadát jelenthetik. Azonban finanszírozni kell ezeket is. Mindazonáltal kockázatnak lennie kell, és jobb számolni vele. A pénzintézetek azzal érvelnek, hogy a hagyományos finanszírozás esetében a kockázat túl magas ahhoz, hogy meghitelezzék a projekt korai fázisában. Addig várnak a kölcsönök folyósításával a geotermális projektekhez, amíg bizonyítást nem nyer az erőforrás létezése és minősége. Ezért ezek a kiadások a saját erőforrásokból és állami testületek juttatásaiból fedezhetők. A magánbefektetők a projektnek ezekben a kezdeti fázisaiban magas megtérülési aránnyal számolnak annak a kockázatnak köszönhetően, amellyel befektetésük szembe néz. A projekt legutolsó szakaszában aztán alkalmazhatók a klasszikus projektfinanszírozási sémák is. Az adományok csökkenthetik a befektetések összegét, a törvény által szabályozott belépési tarifák pedig növelik és rögzítik a bevételt a működési fázisban. Ezért a finanszírozási séma és a kezdeményezések kombinációja kulcsfontosságú lehet a projektek gazdasági sikere szempontjából, és ezeket elemezni kell. Ez a jelentés az egyes célországokban a geotermális energia pénzügyi sémáira (tőke, kölcsön, szubvenciók, adományok stb.) vonatkozó nemzeti és nemzetközi szintű javaslatokat mutatja be és elemzi annak bemutatása érdekében, hogy hogyan szembesülnek a geotermális projektek e sajátosságával. Külön foglalkozik a jelentés a geológiai kockázat biztosítási mechanizmusaival, amelyek garantálják az erőforrások jelenlétét és minőségét. Ez kulcsfontosságú lehet a nehézségek leküzdésében. Explorat Pre-Feas Feasibility Detailed Design & Construction 6. ábra A klasszikus geotermális projekt időskálája és finanszírozási lehetőségei (Forrás: Glitnir, adaptált) Módszertan 11

12 A megújuló energiaforrások és a pénzügyi válság Jelenleg (2009-ben) a világ globális pénzügyi válsággal szembesül, amely minden pénzintézetre befolyást gyakorol. Ez pedig feltétlenül a pénzintézetek gondolkodásmódjának megváltozásához vezet. Ezt a válságot közelebbről szemügyre véve kézzel tapintható a félelem, hogy a válság miatt csökkennek a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos befektetési lehetőségek is. Az európai politikusok azonban már reagáltak a válságra, és európai szinten bizonyos intézkedésekre is sor került a fenntartható zöld befektetési környezet megtartására Európában: - Az Európai Bizottság által elfogadott új irányelv a megújuló forrásokból származó energia használatának elősegítésére (Megújuló energia irányelv) az EU tagállamaira bízza célkitűzéseik teljesítését. Ez ösztönzést jelent majd Európa-szerte további megújuló energia projektek indítására, különös tekintettel a hűtésre és fűtésre ben a tagállamoknak ki kell dolgozniuk saját megújuló energetikai akcióterveiket. Ez jelent majd egy olyan keretet, amely ösztönözheti majd a nyilvános és magán befektetőket. - Egyes nemzeti gazdaságélénkítő tervek támogatják a megújuló energiaforrásokat, mivel ezek révén munkahelyek teremthetők, és lehetőséget kínálnak a gazdaság helyreállítására. A megújuló energia fejlesztése egy adott területen megfelelő pénzügyi és adminisztratív támogatás mellett valóban hasznos lehet gazdasági és szociális téren egyaránt. Az Európai Gazdaságélénkítő Terv ugyancsak egy lehetséges út lehet a megújuló energiával, ezen belül pedig a geotermális energiával kapcsolatos fejlesztések számára. Figyelem az Európai Gazdaságélénkítő Tervre Az Európai Bizottság válaszolni fog a jelenlegi gazdasági helyzetre, de ehhez a tagállamok és az EU közötti koordinált tárgyalásmódot kíván. Különös hangsúlyt fektet majd az innovációra és az EU-s beruházások zölddé tételére. Az Európai Bizottság vitacsomagja: - Közkiadások - Garanciák és kölcsönszubvenciók - Pénzügyi kezdeményezések - Alacsonyabb adók - Ideiglenes forgalmiadó-csökkentés Az EERP átfogó programot dolgoz ki az átgondolt befektetéssel kapcsolatos közvetlen akciókra (energiahatékonysággal, a tiszta technológiával, az infrastruktúrával kapcsolatos beruházások). A hőtermelés, a távfűtés, az áramtermelés és a kogenerálás terén induló projektek lennének kívánatosak. A válság feltehetően új finanszírozási kezdeményezések vagy pénzügyi eszközök kialakulásához vezet majd, amilyen például az Európai Gazdaságélénkítő Terv is. A meglévő pénzeszközökkel való egyidejű fennállás, ugyanakkor bizonyos meglévő eszközök eltűnése is (lásd később a jelentésben) elképzelhető. Az európai geotermális szektor szempontjából a további pénzügyi lehetőségek esélyt jelentenének a meglévő geotermális erőművek hálózatának bővítésére, következésképpen a geotermális projektek részesedésének növelésére a hő- és energiaelőállítási piacon. 12 Módszertan

13 Európai és nemzetközi finanszírozási eszközök Európai és nemzetközi szinten több eszközt hoztak már létre a megújuló energiával, ezen belül a geotermális energiával is kapcsolatos projektekre irányuló befektetések támogatására. Ezek az eszközök különböző projektfázisokban lépnek színre. A következő részben rövid ismertetés következik ezekről a finanszírozási eszközökről. Európai finanszírozási eszközök Valamennyi európai finanszírozási eszköz az Európai Unió fő gazdasági célkitűzéseit követi: - A kohézió és konvergencia segíti az EU fejlődő régióit, és kulcsfontosságú az Unió integrációs céljai szempontjából - A kis és közepes vállalatok (SME-k) támogatása központi tényező az EU gazdasági és foglalkoztatási területein - Az innováció támogatja a versenyképes, innovatív és tudás alapú európai gazdaság kialakítására vonatkozó célkitűzést. - Fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaforrások támogatása. - Az emberi tőke, különösen az egészségügy és az oktatás támogatása. Ebben az összefüggésben olyan eszközök kerültek kialakításra, amelyek hasznosak lehetnek a geotermális finanszírozás szempontjából. Kutatás és fejlesztés: Az Európai Unió támogatását élvezi a kutatás és fejlesztés, különösen a megújuló energiaforrások terén (az FP7 energiaprogram révén), a megújuló energiával, ezen belül a geotermális energiával kapcsolatos új technológiák kidolgozásának előmozdítása érdekében. KUTATÁS FP7-ENERGIA Minden EU-tagállam és társult állam, valamint nem EU-tagállam, amely minimális EU-részvételt vállal A pénzügyi támogatás hatóköre Rövid kiegészítés Irányítás európai szinten Projekt hatóköre Pénzügyi séma Projektfázis Európai Bizottság Energiaügyi és szállítási főigazgató és Kutatási főigazgató Az együttműködésre alapuló kutatási projektek minden fajtája a geotermális energia területén Adomány A projekt korai szakasza Kutatóintézetek, főként kutatással foglalkozó SME-k és a minimális együttműködési feltételeknek megfelelő konzorciumban részt vevő egyéni kutatók. A projekt költségeinek %-a a projekt típusától és a támogatásban részesülő helyzetétől és szerepétől függően. A projekt más forrásból származó társfinanszírozása szükséges. Áramtermelő projekt esetében a kutatás és fejlesztés célja olyan technológiák kialakítása, amelyek magas hőmérsékletű erőforrások kiaknázását teszik lehetővé, és reprezentatív EU-helyszíneken igazolják az EGS-technológia megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. Európai és nemzetközi finanszírozási eszközök 13

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

www.eib.org Tevékenységi jelentés Az EBB-csoport az Európai Beruházási Bankból (EBB) és az Európai Beruházási Alapból áll.

www.eib.org Tevékenységi jelentés Az EBB-csoport az Európai Beruházási Bankból (EBB) és az Európai Beruházási Alapból áll. Te v é k e n y s é g i j e l e n t é s 2 012 Az EBB-csoport az Európai Beruházási Bankból (EBB) és az Európai Beruházási Alapból áll. Európai Beruházási Bank 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg

Részletesebben

Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról

Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról Éves Jelentés 2008 Erópai Berházási Bank Csoport Erópai Berházási Bank Csoport Erópai Berházási Bank Csoport Erópai Berházási Bank Csoport I. kötet Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖSSÉGI PROGRAMJAINAK ÉS A PÁLYÁZÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA

Részletesebben

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE ... COVENANT OF MAYORS EUROPEAN UNION MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Debrecen 2011 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

JESSICA. A JESSICA bevezetése Magyarországon ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

JESSICA. A JESSICA bevezetése Magyarországon ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS A JESSICA bevezetése Magyarországon ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY Változat: VÉGSŐ, nyilvános változat 2011. december 12. A dokumentum az Európai

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

!"#$"%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' '

!#$%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' ' !!!!!!!!!!!!!"#$"%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' '!! "#!$%%&'()%*$+),!-.*/01-1+.!1-!&!%&,234*&0%&4),!.4.+*3&5&01,)46! 7.%89/0$-$4&,!.%:-.*/01-1+.!!!!!!!!!! "!;),

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

Tevékenységi jelentés

Tevékenységi jelentés Éves Jelentés 2010 Európai Beruházási Bank Csoport Európai Beruházási Bank Csoport Európai Beruházási Bank Csoport Európai Beruházási Bank Csoport I. kötet Tevékenységi jelentés Éves Jelentés 2010 Európai

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN BATÓ MÁRK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN A tanulmány az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjaiból létrehozott pénzügyi eszközök szerepét és perspektíváit elemzi.

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1 INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára www.eumayors.eu 1 TÁRGYMUTATÓ Felelős kiadó: Covenant of Mayors Office (Polgármesterek Szövetsége Irodája) Grafikai

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója

A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója EURÓPAI BIZOTTSÁG REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Tematikus fejlődés, hatás, értékelés és innovatív intézkedések Értékelés és kiegészítő jelleg A 2007 2013-as új programozási időszak Módszertani munkadokumentumok

Részletesebben

EnSURE project Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply PROGRAM CODE: 2CE166P3. Output 3.2.2.

EnSURE project Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply PROGRAM CODE: 2CE166P3. Output 3.2.2. EnSURE project Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply PROGRAM CODE: 2CE166P3 Output 3.2.2. HAJDÚSZOBOSZLÓ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE WP3: Energiahatékony

Részletesebben

Európai uniós támogatások, pályázatírás és menedzsment

Európai uniós támogatások, pályázatírás és menedzsment Európai uniós támogatások, pályázatírás és menedzsment Alkotó szerkesztő: dr. Nagy Sándor Gyula, egyetemi adjunktus, BCE Világgazdasági Tanszék Szerzők: Borbás Gabriella, vezető elemző, HÉTFA Elemző Központ

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA VIDÉKÉN

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA VIDÉKÉN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ENERGIA CONTRACTING A KÖZÉP-DUNA

Részletesebben

A beruházási terv Kérdések és válaszok

A beruházási terv Kérdések és válaszok A beruházási terv Kérdések és válaszok Q & A Tartalom 1. Miért új és miben különbözik a beruházások e megközelítése?... 3 2. Miért van szükség az új Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA)?... 3 3.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben