J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők."

Átírás

1 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 15-én órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, Kiss István alpolgármester, Jakity Attiláné, dr. Sztantics Péter, Novák László, és Torma Gábor képviselők. 7 fő 78 % Távolmaradt képviselők: Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 2 fő 22 % A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr.börcsök Tímea aljegyző, Kósa Róbertné lakosság szolg., csop.vez.,horváth Ferencné pénz. csop.vezető, Burai Béla MRNÖ elnök. Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés kezdetén 7 fő jelen van. Elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása rendkívüli ülés keretében történik a pályázatok beadási határideje és a MRNÖ rendezvény szervezésének időpontja miatt, mivel az elnök a május 1-jei majális ünnepségükre kéri a támogatást. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy 1

2 válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Dr.Sztantics Péter képviselőt és Novák László képviselőt. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv két hitelesítőjének dr.sztantics Péter képviselőt és Novák László képviselőt 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta. Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre, mely javaslat megegyezik a meghívóban feltüntetett napirenddel. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni. Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: NAPIREND: 1. Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatás fejlesztésének szükségessége, pályázat benyújtása. Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2. Pályázat benyújtása a KÖZOP újranyíló pályázati konstrukción belül, valamint közbeszerzési bírálóbizottsági tagok választása. Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3. A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme. Burai Béla MRNÖ elnök Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2

3 Napirendi pontok tárgyalása: 1. Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatás fejlesztésének szükségessége, pályázat benyújtása. Napirendi pont tárgyalása a /2015. számú és a /2015. számú írásbeli előterjesztések alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a pályázat a napokban fog megjelenni, folyamatosan kapnak információkat. A pályázatot várhatóan április 15-től nyújthatják be forráskimerülésig. A mikrobuszra 8 millió Ft összegig lehet pályázni. A jelen ülésen az új mikrobusz beszerzéséről és arról szükséges dönteniük, hogy a pályázatot benyújtják. Az előterjesztés melléklete 4 ajánlat, melyekkel kapcsolatban további egyeztetések fognak történni. Kérdezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság az új mikrobusz beszerzéssel kapcsolatban milyen határozatot hozott? Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a határozati-javaslat elfogadását. Novák László képviselő: Elmondja, hogy közel 400 ezer km van a jelenlegi Renault gépkocsiban. Ha olyan autót sikerül választaniuk, ami 1 literrel fogyaszt kevesebbet, azzal 100 ezer km-ént közel 400 ezer forintot tudnak spórolni. Torma Gábor képviselő: Egyik gyártó sem tudja konkrétan garantálni a leírt fogyasztást. Az függ attól, hogy hogyan hajtják az autót. Kiss István alpolgármester: Példaként a saját Ford típusú cégautóit említi. Kevesebb fogyasztással mentek, de ezer km-nél nem futottak többet. A jelenlegi autókat magasabb összegért vette, de a Volkswagenek ezer km-et el fognak menni. Igaz, hogy nagyobb a motor, valamivel magasabb a fogyasztása, de a szerviz költségen visszahozza. A Ford és a Renault autókról nincs jó véleménnyel. 3

4 Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a típus még nincs kiválasztva. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az 1.számú határozati-javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 66/2015. (IV.15.) Kt. számú HATÁROZAT Tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásfejlesztésének szükségessége Mélykút Város Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése indokolt, ezért a tanyagondnoki szolgálat biztonságos működtetése érdekében új mikrobusz gépjármű beszerzéséről dönt. Kovács Tamás polgármester: A 2. számú határozati-javaslatot bocsátja szavazásra, mely a pályázat benyújtásáról szól. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság határozatát. Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a határozati-javaslat elfogadását. 4

5 Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 67/2015. (IV.15.) Kt. számú HATÁROZAT Pályázat benyújtása 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenése után pályázatot kíván benyújtani a tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez szükséges új gépjármű beszerzésére. 2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját erőt a évi költségvetésben hitelfedezet terhére biztosítja. A pályázat forrása az alábbi: Beruházási költség Saját forrás Igényelt támogatás 100 % (27 % Áfával) 21,26% 78,74 % 10,160,000,- Ft 2,160,000,- Ft 8,000,000,- Ft. 3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert a pályázati anyag aláírására és a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: a rendelet megjelenését követően azonnal a pályázat benyújtására Felelős: Kovács Tamás polgármester 5

6 2. Pályázat benyújtása a KÖZOP újranyíló pályázati konstrukción belül, valamint közbeszerzési bírálóbizottsági tagok választása. Napirendi pont tárgyalása a /2015. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előzményeket. Az önkormányzat által a kerékpárút építésére pályázaton nyert támogatás összeg Ft, a beruházás teljes bekerülési költsége Ft. Mivel a lebonyolított közbeszerzési eljárás során beérkezett legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás összege is jelentősen meghaladta a meghatározott 15 %-os korlátot, ezért a Támogató december 09-én elállt a Támogatási Szerződéstől. Az NFM tájékoztatása szerint a KÖZOP kódszámú Kerékpárút-hálózat fejlesztése pályázati konstrukció újra megnyitásra kerül. A pályázati konstrukció feltételrendszere közel azonos a DAOP /B-09 kódszámú pályázati konstrukció feltételrendszerével, ezért jogosulttá válhatnak a korábbi pályázatukat benyújtani az új bekerülési költségekkel. Arra is talán lesz lehetőségük, hogy azokat az út átvezetéseket, melyek a jelenlegi terveken szerepelnek, áthelyezésre kérjék. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a pályázat benyújtásával kapcsolatos határozatukat. Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a pályázat benyújtásával? 6

7 Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 68/2015. (IV.15.) Kt. számú HATÁROZAT Pályázat benyújtása a KÖZOP újranyíló pályázati konstrukción belül 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, pályázatot kíván benyújtani a KÖZOP Kerékpárút-hálózat fejlesztése pályázati konstrukción belül. 2. A pályázat tartalma: az 55-ös főút belterületi szakasza mellett kerékpárút építése a Damjanich utca és a Hunyadi utca között, gyalog-kerékpárút építése a Hunyadi utca és Petőfi tér, valamint a Petőfi tér és MÁV út csomópontig. 3. A benyújtani kívánt pályázat támogatásának mértéke 100 %. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. Határidő: a pályázat megjelenését követően azonnal Felelős: Kovács Tamás polgármester Kovács Tamás polgármester: A pályázat benyújtásához szükséges a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások ajánlati árának megismerését követő bontási jegyzőkönyv csatolása, így a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A bírálóbizottság tagjai között szavazati joggal kell rendelkeznie a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személynek. A bizottság létszáma legalább 3 fő, egy személy több szakértelmet is biztosíthat. A fentiekre tekintettel javasolja a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak a - közbeszerzés tárgya szerinti: Gazdag Zoltán - közbeszerzési: Kósa Róbertné - jogi: Dr. Börcsök Tímea - pénzügyi: Horváth Ferencné személyeket megválasztani. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság határozatát. 7

8 Dr. Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozatijavaslat elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok megválasztásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 69/2015. (IV.15.) Kt. számú HATÁROZAT Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖZOP kódszámú Kerékpárút-hálózat fejlesztése konstrukció pályázat benyújtásához szükséges kivitelezési munkák elvégzése tárgyú feltételes közbeszerzési eljáráshoz a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: - Gazdag Zoltán a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő, - Kósa Róbertné közbeszerzési szakértő - Dr. Börcsök Tímea jogi szakértő - Horváth Ferencné pénzügyi szakértő. A bírálóbizottság megbízatása az eljárás lezárásáig tart. 3. A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme. 8

9 Napirendi pont tárgyalása a /2015. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Burai Béla elnök: Elmondja, hogy az I. számú mellékletben leírta, hogy mire szeretne pénzt kérni és ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja, hogy a céltartalékban elkülönített 300 E forint összegből 150 E forint összeget szabadítson fel a képviselő-testület, mely összegből a cigány majális kerüljön megrendezésre. Igazából felmerült a bizottság tagjaiban, hogy itt is lehetne olyan csoportos szerveződés, mint az önkormányzatnál, hogy mindenki hozza magával a főzni valót és elkészíti. A vendégeknek pedig 150 főre készülne közös étel és nem 600 főre. Burai Béla elnök: Ezt teljesen másként látja. A cigány majálisnak hagyománya van. Megpróbálták már azt, amit az bizottság elnöke javasolt, hogy családokat összehozni és családon belül főzzenek, de sajnos nem működött, az anyagi vonzata miatt. A kért összegen belül megjelenik a fellépők költsége, sport, díjak, kultúra költsége, ajándékok vásárlása. Elmondja, hogy a megyében nincs ilyen rendezvény sehol, mint itt, megyei vezetők jönnek, pozitív a visszajelzés. A Kisebbségi Önkormányzat funkciója majdnem ebben és a mikulás ünnepségben merül ki. Kovács Tamás polgármester: Amikor mennek rendezvényekre az önkormányzat az utazáshoz a busszal mindig támogatja a kisebbségi önkormányzatot. Burai Béla elnök: Igen a buszt köszöni szépen nagy segítség, de emellett, a létszám miatt még két személyautót fuvarba kell állítania, aminek a költségét saját maguk állják. A majálist 150 E forintból nem tudja megrendezni. Természetesen azt fogja tudomásul venni, amit a testület dönt. Torma Gábor képviselő: Sokkal szívesebben támogatnák a jól tanuló cigány gyermekeket. Kovács Tamás polgármester: A MRNÖ kap még 380 E forint támogatást is a működésre. Ezt bele kellett volna írni a táblázatba, mert így teljes. 9

10 Novák László képviselő: Azt kellene megérteni az elnök úrnak és mindannyian azt gondolják, hogy nagyobb összeget erre a rendezvényre nem szabad megszavazniuk. Jelen volt az elnök úr a költségvetéssel kapcsolatban megtartott egyeztetéseken. A maga részéről az iskolát tudja említeni, hogy milyen megvonásokat tettek a kérésére. Nem tehet például előteret a bejárathoz, leszedték a hőszigetelt ablakokat. Láthatja az elnök úr, ha az önkormányzat ilyen ügyeket támogat, abból feszültség lesz. Inkább azt javasolja, hogy ha megyei, országos vezetőket hív, akkor elvárható lenne, hogy ők is támogassák a rendezvényt, keresse meg az elnök úr ennek a lehetőségét is. Ne a mélykúti emberek pénzéből legyen az egész majális, próbálják meg mások is támogatni. Burai Béla elnök: Először is pontosít, hogy nem országos, hanem megyei szintű rendezvényről van szó és természetesen beadta a kérelmét a Megyei Közgyűlés elnökének is, de választ még nem kapott. A Megyei Cigány Önkormányzathoz is juttatott támogatási kérelmet, azt az információt kapta, hogy 50 E forint támogatást kapnak. Kovács Tamás polgármester: Kéri az elnök urat, ha van olyan továbbtanuló gyerek, akinek támogatásra van szüksége, jelezze, a támogatására a megoldást meg fogják találni. Sokkal fontosabb és nemesebb célnak tartja ezt és a testület is támogatná. Burai Béla elnök: Tavaly is és idén is leadta a névsort és nem kaptak a gyerekek támogatást. Kovács Tamás polgármester: Nem pénzbeli támogatásra, hanem taneszköz, utazás, tankönyv-támogatásra gondol. Igazából ösztöndíj támogatásra, mint kisebbségi önkormányzat kérte az elnök a támogatást, de többször beszélték, hogy az RNÖ nem segélyezhet. A megoldás az lehet, hogy a települési önkormányzat támogatná a gyerekeket és nem az RNÖ. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 10

11 Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 70/2015. (IV.15.) Kt. számú HATÁROZAT A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására a céltartalékban elkülönített 300 E forint összegből 150 E forint összeget felszabadít, melyből a cigány majális kerül megrendezésre. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Tamás polgármester Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést berekeszti. K.m.f. Kovács Tamás polgármester Vargáné dr.egyed Ilona jegyző Dr.Sztantics Péter jegyzőkönyv-hitelesítő Novák László jegyzőkönyv-hitelesítő 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István Ügyszám: 01/00005/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 13-án 14.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.055-21/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. október 21-én

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 2-án tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 2-án tartott rendkívüli üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 2-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének. 1 Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 5-én 16 00 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében megtartott, a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli

Részletesebben