J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem"

Átírás

1 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Fuszkó Attila, Földes István, Kopcsek Tamás, Novák László és Dr. Sztantics Péter képviselők. 6 fő 67 % Távolmaradt képviselők: Mikó Lászlóné alpolgármester, dr. Márai László és Racsmán Richárd képviselők. 3 fő 33 % A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr. Börcsök Tímea aljegyző, Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető, Kósa Róbertné lakosság szolg., csop.vez., Burai Béla RNÖ elnök, Hatalóczky Tiborné óvodavezető, Sántáné Czékus Tímea igazgató. 1

2 Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés kezdetén 5 fő jelen van. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Földes István képviselőt és Novák László képviselőt. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv két hitelesítőjének Földes István képviselőt és Novák László képviselőt 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta. Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre napirendi pontként javasolja felvenni a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme című napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása című napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a KEOP /N pályázat megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás Bírálóbizottsági tagok megválasztása. című napirendi pontot. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy három módosító javaslat hangzott el a napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme című napirendi pontot napirendjére tűzze. 2

3 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme című napirendi pontot napirendjére tűzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása című napirendi pontot napirendjére tűzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása. című napirendi pontot napirendjére tűzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a KEOP /N pályázat megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás Bírálóbizottsági tagok megválasztása című napirendi pontot napirendjére tűzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a KEOP /N pályázat megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás Bírálóbizottsági tagok megválasztása. című napirendi pontot napirendjére tűzi. Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 3

4 NAPIRENDI PONTOK: 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 2. Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Földes István, a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 3. Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) rendelet módosítása. 4. A képviselő-testület II. félévi munkatervének megállapítása. 5. Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2014/2015. tanévre. 6. Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről. Előadó: Agatics Roland ügyvezető 7. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató- tájékoztató a testvértelepülési találkozóról. 8. Átmeneti közszolgáltatási szerződés utólagos elfogadása. 9. Tájékoztató a Mélykút Közművelődésért Közalapítvány 2013.évi munkájáról és a jövőbeni terveiről. (szóbeli előterjesztés) 4

5 Előadó: Papdi Christa a kuratórium elnöke 10. Tájékoztató a környezettanulmányok tapasztalatairól. Előadó: Vargáné dr.egyed Ilona jegyző 11. A 6449 Mélykút, belterület 1201.hrsz.alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. 12. A Szvetnik Joachim Általános Iskola pénzügyi tárgyú kérelme. Előadó: Novák László igazgató 13.Tájékoztató a Mélykút Város Önkormányzat Szociális nyári gyermekétkeztetés címen benyújtott pályázatáról. 14. Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme. Előadó: Burai Béla MRNÖ elnök 15. Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása. 16. KEOP /N pályázat megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás Bírálóbizottsági tagok megválasztása. 5

6 NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Papdi Christa lemondott a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány elnöki tisztségéről, az előterjesztés melléklete a lemondó nyilatkozat. Sajnos az ülésre sem tudott eljönni. A 9. napirendi pont keretében tárgyalják a közalapítvány napirendjét. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 103/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 6

7 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 2.Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Földes István, a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Földes István képviselő: Az SZMSZ rendelkezése értelmében ismerteti az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntéseket. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 104/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 7

8 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 3. Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) rendelet módosítása. Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés 2. pontjában a Személyi jellegű juttatások előirányzata került növelésre a TÁMOP / Néptánc ami összeköt című pályázat megvalósítása miatt. Helyesen a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nő 710 E Ft-tal. Az önkormányzat részére egy porszívó került beszerzésre 28 E Ft értékben. Az összeggel nő a Beruházási kiadások előirányzata és csökken az általános tartalék. A Képviselő-testület 47/2014(III.25) Kt számú határozatával döntött a 3654/2 hrsz-ú ingatlan beszerzéséről 243 E Ft összegben. Emiatt nő a beruházási kiadások előirányzata és csökken az általános tartalék előirányzata.a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hivatal koordinálása mellett a kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával A nyári diákmunka elősegítése 2014 elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít. Az önkormányzat 4 fő foglalkoztatását tervezi 1-1 hónapos időtartammal Az önkormányzatot terhelő kiadás összege 60 E Ft, ebből a Munkaadókat terhelő járulék összege 38 E Ft, a dologi kiadások összege 22 E Ft. (munka alkalmassági orvosi vizsgálat). A fedezetet az általános tartalék terhére biztosítjuk. A költségvetés készítésekor 826 E Ft-ot céltartalékba helyeztünk az érdekeltségnövelő pályázat saját forrásául. A pályázattal 774 E Ft összeget nyert az önkormányzat, emiatt ezzel azonos összeget át kell adni az intézménynek. A fennmaradó 52 E Ft-tal nő az általános tartalék előirányzata. Az általános iskola technika termébe, valamint a rendőrség által használt épületbe egy- egy bojler kerül beszerzésre E Ft összegben. Emiatt nő a beruházások előirányzata és csökken az általános tartalék előirányzata. 8

9 A azonosító számú Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás keretében II. Bácskai Kulturális Fesztivál Pályázat megvalósítása érdekében E Ft-ot különítünk el az általános tartalék terhére. 693 E Ft-ot beruházási kiadásokra, 429 E Ft-ot dologi kiadásokra, 263 E Ft-ot személyi jellegű juttatásokra (reprezentációs kiadásokra) és 137 E Ft-ot Munkaadókat terhelő járulékokra E Ft-tal csökkentjük a likvid hitel terhére vállalt kötelezettség összegét az általános tartalék terhére.a költségvetési rendelet-módosítás 5.számú mellékletének VI. pontját az alábbiak szerint szükséges módosítani. (A kiemelt előirányzat összege nem változik a módosítást követően.) A sor ingatlanok beszerzése csökken 79 E Ft-tal, a sor, az informatikai eszközök előirányzata nő 79 E Ft-tal. (nyomtató beszerzés) A naperőmű beruházás az ingatlanok beszerzése jogcímen került betervezésre, a pályázati elszámolás szerint gépnek minősül, Emiatt a sor, az ingatlanok beszerzésének előirányzata E Ft-tal csökken és nő a sor Egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata. A sor ingatlanok beszerzése nő 106 E Ft-tal és csökken a sor Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata.a Polgármesteri hivatal költségvetésében a beruházás előirányzatát módosítani szükséges a beruházás jogcímeinek változása miatt. Összességében a kiemelt előirányzat nem változik. Immateriális javak előirányzata csökken 157 E Fttal. (A számítógépes programokat nem itt kell megtervezni, hanem az informatikai eszközök beszerzése között.) Az informatikai eszközök beszerzése nő 137 E Ft-tal és nő a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 20 E Ft-tal. Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-módosításának elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendelettervezet elfogadásával? Kovács Tamás polgármester a szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 9

10 és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) rendelet módosításáról szóló 10/2014.(VII.15.) önkormányzati rendeletét, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4. A képviselő-testület II. félévi munkatervének megállapítása. Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Kopcsek Tamás képviselő megérkezik a testületi ülésre. Vargáné dr.egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében a képviselő-testület a polgármester javaslatára féléves munkatervet határoz meg. A II. félévi képviselő-testületi ülések időpontjainak meghatározásakor az alábbi szempontokat vették figyelembe: - a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárás eredménytelensége miatt az álláshely vonatkozásában a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni, - a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 17/2009.(X.28.) rendelet értelmében a Mélykút Város Díszpolgára és a Mélykút Városért Díj címeket minden évben a Mélykúti Napok rendezvénysorozat megnyitóünnepségén kell átadni, - a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Az önkormányzat első félévének gazdálkodásáról szóló beszámolót a tárgyév szeptember 15. napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni, - a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, - helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. Fenti rendezőelveknek megfelelően a képviselő-testületi ülések időpontjai az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáig tárgyi időszakban az alábbiak szerint alakulnának: július 22, augusztus 12.szeptember 9. A választásokat 10

11 követően kerülne sor - várhatóan még októberben - a képviselő-testület alakuló ülésére. Ezt követően a képviselő-testületi ülések időpontjára csak a hónap megjelölésével tettek javaslatot, tekintettel arra, hogy nem tudni, hogy az új képviselő-testület miként fog rendelkezni az SZMSZ-ben a képviselő-testületi ülések összehívásának időpontjáról. Kéri a képviselő-testületet, hogy a II. félévi munkatervet a közmeghallgatás időpontjának meghatározásával szíveskedjen elfogadni. Felvetődött, hogy a Bajavíz Kft miért nem számol be az éves tevékenységéről? Amennyiben úgy dönt a testület, hogy számoljon be a Kft, úgy napirendként munkatervbe fel kell venni. Fuszkó Attila képviselő: Ismerteti az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozatijavaslat elfogadását azzal, hogy a közmeghallgatás időpontjaként november 12. vagy november 19. napja kerüljön meghatározásra. Kovács Tamás polgármester: A közmeghallgatás időpontjaként a november 19-ei időpontot javasolja. A Bajavíz Kft beszámolójának napirendre vételét támogatja, javasolja, hogy a novemberi ülésre kerüljön napirendre. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával, azzal a kiegészítéssel, hogy a közmeghallgatás időpontja november 19-e legyen, a Bajavíz Kft pedig a november ülésre készítse el beszámolóját? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 11

12 105/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT II. félévi munkaterv elfogadása. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület II. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE I. ÜLÉSTERV 1. ÜLÉS Időpontja: július 22. A testületi anyag kiküldésének időpontja: július 11. Napirend: 1. Pályázat kiírása a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére. Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság Oktatási-, Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság 2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról. Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság 12

13 3. A 6449 Mélykút, belterület hrsz. és hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok elbírálása. Véleményezi: Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság 2. ÜLÉS Időpontja: augusztus 12. A testületi anyag kiküldésének időpontja: augusztus 6. Napirend: 1. Döntés Mélykút Város Díszpolgára cím adományozásáról (zárt ülés). Véleményezi: Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság 2. Döntés Mélykút Városért Díj adományozásáról (zárt ülés). Véleményezi: Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság 3. Tájékoztató a Mélykúti Napok programjáról. 3. ÜLÉS Időpontja: szeptember 9. A testületi anyag kiküldésének időpontja: augusztus 29. Napirend: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 13

14 Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság 2. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Mélykút várost érintő munkanélküliség helyzetéről. Előadó: Mészáros Pongrác kirendeltség-vezető Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság 3. Beszámoló az Óvoda 2013/2014. nevelési évi munkájáról. Előadó: Hatalóczky Tiborné óvodavezető Véleményezi: Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság 4. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság 5. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának helyzetéről. Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 6. Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. 7. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató. 8. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság munkájáról. Előadó: Fuszkó Attila bizottsági elnök 9. Beszámoló a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság munkájáról. Előadó: Földes István bizottsági elnök 10. Beszámoló az Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság munkájáról. Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök 11. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról. Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök 14

15 4. ÜLÉS ALAKULÓ ÜLÉS Időpontja: október 1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások eredményéről. Előadó:HVB elnöke 2. A képviselők eskütétele. Előadó: HVB elnöke 3. Polgármester eskütétele. Előadó: HVB elnöke 4. Polgármester programjának ismertetése. Előadó: polgármester 5. Polgármester illetményének megállapítása. Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, illetményének megállapítása. Előadó: polgármester 7. Alpolgármester illetményének megállapítása. Előadó: polgármester 8. Megbízás adása az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) rendelet felülvizsgálatára. Előadó: polgármester 9. Bizottságok megalakítása, tisztségviselőinek megválasztása. Előadó: polgármester 10. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása. Előadó: polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság KÖZMEGHALLGATÁS 15

16 Időpontja: november 19. Helye: Művelődési Ház (6449 Mélykút, Tópart 58.) 5. ÜLÉS Időpontja: november A testületi anyag kiküldésének időpontja: a képviselő-testületi ülést megelőző 12. nap Napirend: 1. Tájékoztató a Rehabilitációs Foglalkoztató működéséről. Előadó: Székely József ügyvezető Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 2. Tájékoztató az ÉPTESZ Kft évi temetőüzemeltetéséről. Előadó: Dzsudzsák Mihály ügyvezető Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 3. Beszámoló a Strandfürdő évi tevékenységéről. Előadó: Dzsudzsák Mihály ügyvezető Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 4. Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás III. negyedévi helyzetéről. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 5. Javaslat a földterületek bérbeadásának díjtételére a 18/2011.(II.15.) Kt. számú határozat I.4. pontja alapján. Előadó: a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 6. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosítása. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 7. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása. Előadó: polgármester 8. Beszámoló a Bajavíz Kft évi tevékenységéről. 16

17 Előadó: Székelyhidi András ügyvezető Véleményezi: Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság 6. ÜLÉS Időpontja: december... A testületi anyag kiküldésének időpontja: a képviselő-testületi ülést megelőző 12. nap Napirend: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 2. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának munkájáról. Előadó: Börcsökné Kiss Erzsébet, a Szerkesztőbizottság Elnöke 3. Előterjesztés a kötelező utcanév változásokkal kapcsolatos teendőkről. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 4. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 5. A évi élelmezési norma megállapítása. Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 6. A képviselő-testület I. félévi munkatervének megállapítása. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság II. E G Y E B E K 17

18 1. A Képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartja, de szükség esetén ettől a polgármester utasítása alapján el lehet térni. 2. Ha a Képviselő-testület másként nem dönt, az ülések órakor kezdődnek. 3. A polgármester minden képviselő-testületi ülés elején beszámol a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 4. Az érintett bizottságok elnökei minden ülésen - a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló után tájékoztatást adnak az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről. 5. A képviselők kérdezési és interpellációs jogukat a napirendi pontok megtárgyalása után gyakorolhatják. 7. Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2014/2015. tanévre. Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 18

19 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 106/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Óvodai csoportlétszámok meghatározása a 2014/2015. nevelési évre. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Mélykút Város Önkormányzat Óvodája a 2014/2015. nevelési évben az alábbi óvodai csoportokat indíthatja: - I. számú Óvoda: 1 kis csoport, 1 középső csoport, 1 nagy csoport, - II. számú Óvoda: 1 kis csoport, 1 középső csoport, 1 nagy csoport, - III. számú Óvoda: 1 összevont csoport. 2. A fenntartó a csoportok maximális létszámát 25 főben állapítja meg. A létszámok számításánál a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. szóló törvény 47. (7) bekezdése alapján kell eljárni. Felelős: Hatalóczky Tiborné óvodavezető Határidő: augusztus Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről. Előadó: Agatics Roland ügyvezető Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 19

20 Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a tájékoztató elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 107/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: KovácsTamás polgármester Határidő: július 15.(határozat megküldésére) 7.Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató- tájékoztató a testvértelepülési találkozóról. 20

21 Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy június 16-án a szennyvízberuházás kivitelezési munkái megkezdődtek a városban. Jelenleg 5 cég végzi a munkálatokat. Az ivóvíz hálózat mechanikai tisztítási munkálatai is megkezdődtek, illetve az anyagok megérkeztek a raktárba. Nyári diákmunka elősegítésére van lehetőség. A foglalkoztatásra önkormányzatok, vagy 100 %-os önkormányzati tulajdonú intézmények nyújthatnak be pályázatot. Célcsoportja: év közötti nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok. Támogatás ideje: július augusztus 31, legfeljebb 6 órás, munkaviszonyban történő foglalkoztatás. Támogatásként igényelhető a munkabér 100 %-a, a szociális hozzájárulási adóteher (12,5 %) és a foglalkoztathatósági vizsgálat nem. Mélykút Város Önkormányzat vonatkozásában 4 fő 1-1 hónapos 6 órás foglalkoztatására pályázunk: Bérköltség: 304,500,- a támogatásként megigényelhető, járulék: 38,063,- Ft saját erő. Az előterjesztés tartalmazza egy új pályázat benyújtását fotovoltaikus rendszerek kialakítására, a Sportcsarnok épületére épített napelemes rendszer telepítésére vonatkozóan. A pályázat 100 % támogatottságú. Kopcsek Tamás képviselő: A Néptánc ami összeköt pályázatról szeretné tájékoztatni a testületet. A pályázat június 30-al befejeződik. Azokon a településeken, melyeken működött, a gyerekek szívesen jöttek, az azóta megtartott falu és városnapi rendezvényeken nagy sikerrel felléptek, felkéréseket kapnak. Sok kiránduláson részt tudtak venni a gyerekek, néprajzi vonalat megismerhették, ezzel színesebbé tudták tenni a pályázatot. Összességében úgy látja a pályázat sikeres volt, szülök örömmel vették, településvezetőktől pozitív visszajelzést kapott. Vargáné dr.egyed Ilona jegyző: Tájékoztatja a képviselőket a május napja között megszervezésre került testvér települési találkozó programjáról. A visszajelzések alapján a találkozó tartalmas és sikeres volt, mindenki jól érezte magát. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 21

22 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Először a tájékoztatót bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatótájékoztató a testvértelepülési találkozóról. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról szóló június 15-ei állapot szerinti tájékoztatót elfogadja. 2. A Képviselő-testület a május között megrendezett testvértelepülés találkozóról készített tájékozót elfogadja. Kovács Tamás polgármester: A tájékoztató II. részében új pályázat benyújtásának lehetőségéről tájékoztatja a képviselő-testületet. Javasolja a pályázat benyújtását a Sportcsarnok napelemes rendszerrel való ellátása és a Polgármesteri Hivatal komplex energetikai pályázatának elkészítésére. A KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázati konstrukcióra vonatkozó határozatijavaslatot bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben