J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem"

Átírás

1 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Fuszkó Attila, Földes István, Kopcsek Tamás, Novák László és Dr. Sztantics Péter képviselők. 6 fő 67 % Távolmaradt képviselők: Mikó Lászlóné alpolgármester, dr. Márai László és Racsmán Richárd képviselők. 3 fő 33 % A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr. Börcsök Tímea aljegyző, Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető, Kósa Róbertné lakosság szolg., csop.vez., Burai Béla RNÖ elnök, Hatalóczky Tiborné óvodavezető, Sántáné Czékus Tímea igazgató. 1

2 Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés kezdetén 5 fő jelen van. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Földes István képviselőt és Novák László képviselőt. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv két hitelesítőjének Földes István képviselőt és Novák László képviselőt 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta. Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre napirendi pontként javasolja felvenni a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme című napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása című napirendi pontot napirendi pontként javasolja felvenni a KEOP /N pályázat megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás Bírálóbizottsági tagok megválasztása. című napirendi pontot. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy három módosító javaslat hangzott el a napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme című napirendi pontot napirendjére tűzze. 2

3 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme című napirendi pontot napirendjére tűzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása című napirendi pontot napirendjére tűzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása. című napirendi pontot napirendjére tűzi. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a KEOP /N pályázat megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás Bírálóbizottsági tagok megválasztása című napirendi pontot napirendjére tűzze. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a KEOP /N pályázat megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás Bírálóbizottsági tagok megválasztása. című napirendi pontot napirendjére tűzi. Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 3

4 NAPIRENDI PONTOK: 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 2. Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Földes István, a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 3. Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) rendelet módosítása. 4. A képviselő-testület II. félévi munkatervének megállapítása. 5. Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2014/2015. tanévre. 6. Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről. Előadó: Agatics Roland ügyvezető 7. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató- tájékoztató a testvértelepülési találkozóról. 8. Átmeneti közszolgáltatási szerződés utólagos elfogadása. 9. Tájékoztató a Mélykút Közművelődésért Közalapítvány 2013.évi munkájáról és a jövőbeni terveiről. (szóbeli előterjesztés) 4

5 Előadó: Papdi Christa a kuratórium elnöke 10. Tájékoztató a környezettanulmányok tapasztalatairól. Előadó: Vargáné dr.egyed Ilona jegyző 11. A 6449 Mélykút, belterület 1201.hrsz.alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. 12. A Szvetnik Joachim Általános Iskola pénzügyi tárgyú kérelme. Előadó: Novák László igazgató 13.Tájékoztató a Mélykút Város Önkormányzat Szociális nyári gyermekétkeztetés címen benyújtott pályázatáról. 14. Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme. Előadó: Burai Béla MRNÖ elnök 15. Mélykút Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása. 16. KEOP /N pályázat megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás Bírálóbizottsági tagok megválasztása. 5

6 NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Papdi Christa lemondott a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány elnöki tisztségéről, az előterjesztés melléklete a lemondó nyilatkozat. Sajnos az ülésre sem tudott eljönni. A 9. napirendi pont keretében tárgyalják a közalapítvány napirendjét. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 103/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 6

7 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 2.Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Földes István, a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Földes István képviselő: Az SZMSZ rendelkezése értelmében ismerteti az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntéseket. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 104/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 7

8 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 3. Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) rendelet módosítása. Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés 2. pontjában a Személyi jellegű juttatások előirányzata került növelésre a TÁMOP / Néptánc ami összeköt című pályázat megvalósítása miatt. Helyesen a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nő 710 E Ft-tal. Az önkormányzat részére egy porszívó került beszerzésre 28 E Ft értékben. Az összeggel nő a Beruházási kiadások előirányzata és csökken az általános tartalék. A Képviselő-testület 47/2014(III.25) Kt számú határozatával döntött a 3654/2 hrsz-ú ingatlan beszerzéséről 243 E Ft összegben. Emiatt nő a beruházási kiadások előirányzata és csökken az általános tartalék előirányzata.a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hivatal koordinálása mellett a kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával A nyári diákmunka elősegítése 2014 elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít. Az önkormányzat 4 fő foglalkoztatását tervezi 1-1 hónapos időtartammal Az önkormányzatot terhelő kiadás összege 60 E Ft, ebből a Munkaadókat terhelő járulék összege 38 E Ft, a dologi kiadások összege 22 E Ft. (munka alkalmassági orvosi vizsgálat). A fedezetet az általános tartalék terhére biztosítjuk. A költségvetés készítésekor 826 E Ft-ot céltartalékba helyeztünk az érdekeltségnövelő pályázat saját forrásául. A pályázattal 774 E Ft összeget nyert az önkormányzat, emiatt ezzel azonos összeget át kell adni az intézménynek. A fennmaradó 52 E Ft-tal nő az általános tartalék előirányzata. Az általános iskola technika termébe, valamint a rendőrség által használt épületbe egy- egy bojler kerül beszerzésre E Ft összegben. Emiatt nő a beruházások előirányzata és csökken az általános tartalék előirányzata. 8

9 A azonosító számú Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás keretében II. Bácskai Kulturális Fesztivál Pályázat megvalósítása érdekében E Ft-ot különítünk el az általános tartalék terhére. 693 E Ft-ot beruházási kiadásokra, 429 E Ft-ot dologi kiadásokra, 263 E Ft-ot személyi jellegű juttatásokra (reprezentációs kiadásokra) és 137 E Ft-ot Munkaadókat terhelő járulékokra E Ft-tal csökkentjük a likvid hitel terhére vállalt kötelezettség összegét az általános tartalék terhére.a költségvetési rendelet-módosítás 5.számú mellékletének VI. pontját az alábbiak szerint szükséges módosítani. (A kiemelt előirányzat összege nem változik a módosítást követően.) A sor ingatlanok beszerzése csökken 79 E Ft-tal, a sor, az informatikai eszközök előirányzata nő 79 E Ft-tal. (nyomtató beszerzés) A naperőmű beruházás az ingatlanok beszerzése jogcímen került betervezésre, a pályázati elszámolás szerint gépnek minősül, Emiatt a sor, az ingatlanok beszerzésének előirányzata E Ft-tal csökken és nő a sor Egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata. A sor ingatlanok beszerzése nő 106 E Ft-tal és csökken a sor Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata.a Polgármesteri hivatal költségvetésében a beruházás előirányzatát módosítani szükséges a beruházás jogcímeinek változása miatt. Összességében a kiemelt előirányzat nem változik. Immateriális javak előirányzata csökken 157 E Fttal. (A számítógépes programokat nem itt kell megtervezni, hanem az informatikai eszközök beszerzése között.) Az informatikai eszközök beszerzése nő 137 E Ft-tal és nő a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 20 E Ft-tal. Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-módosításának elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendelettervezet elfogadásával? Kovács Tamás polgármester a szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 9

10 és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) rendelet módosításáról szóló 10/2014.(VII.15.) önkormányzati rendeletét, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4. A képviselő-testület II. félévi munkatervének megállapítása. Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Kopcsek Tamás képviselő megérkezik a testületi ülésre. Vargáné dr.egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében a képviselő-testület a polgármester javaslatára féléves munkatervet határoz meg. A II. félévi képviselő-testületi ülések időpontjainak meghatározásakor az alábbi szempontokat vették figyelembe: - a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárás eredménytelensége miatt az álláshely vonatkozásában a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni, - a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 17/2009.(X.28.) rendelet értelmében a Mélykút Város Díszpolgára és a Mélykút Városért Díj címeket minden évben a Mélykúti Napok rendezvénysorozat megnyitóünnepségén kell átadni, - a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Az önkormányzat első félévének gazdálkodásáról szóló beszámolót a tárgyév szeptember 15. napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni, - a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, - helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. Fenti rendezőelveknek megfelelően a képviselő-testületi ülések időpontjai az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáig tárgyi időszakban az alábbiak szerint alakulnának: július 22, augusztus 12.szeptember 9. A választásokat 10

11 követően kerülne sor - várhatóan még októberben - a képviselő-testület alakuló ülésére. Ezt követően a képviselő-testületi ülések időpontjára csak a hónap megjelölésével tettek javaslatot, tekintettel arra, hogy nem tudni, hogy az új képviselő-testület miként fog rendelkezni az SZMSZ-ben a képviselő-testületi ülések összehívásának időpontjáról. Kéri a képviselő-testületet, hogy a II. félévi munkatervet a közmeghallgatás időpontjának meghatározásával szíveskedjen elfogadni. Felvetődött, hogy a Bajavíz Kft miért nem számol be az éves tevékenységéről? Amennyiben úgy dönt a testület, hogy számoljon be a Kft, úgy napirendként munkatervbe fel kell venni. Fuszkó Attila képviselő: Ismerteti az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozatijavaslat elfogadását azzal, hogy a közmeghallgatás időpontjaként november 12. vagy november 19. napja kerüljön meghatározásra. Kovács Tamás polgármester: A közmeghallgatás időpontjaként a november 19-ei időpontot javasolja. A Bajavíz Kft beszámolójának napirendre vételét támogatja, javasolja, hogy a novemberi ülésre kerüljön napirendre. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával, azzal a kiegészítéssel, hogy a közmeghallgatás időpontja november 19-e legyen, a Bajavíz Kft pedig a november ülésre készítse el beszámolóját? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 11

12 105/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT II. félévi munkaterv elfogadása. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület II. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE I. ÜLÉSTERV 1. ÜLÉS Időpontja: július 22. A testületi anyag kiküldésének időpontja: július 11. Napirend: 1. Pályázat kiírása a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére. Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság Oktatási-, Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság 2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról. Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság 12

13 3. A 6449 Mélykút, belterület hrsz. és hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok elbírálása. Véleményezi: Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság 2. ÜLÉS Időpontja: augusztus 12. A testületi anyag kiküldésének időpontja: augusztus 6. Napirend: 1. Döntés Mélykút Város Díszpolgára cím adományozásáról (zárt ülés). Véleményezi: Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság 2. Döntés Mélykút Városért Díj adományozásáról (zárt ülés). Véleményezi: Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság 3. Tájékoztató a Mélykúti Napok programjáról. 3. ÜLÉS Időpontja: szeptember 9. A testületi anyag kiküldésének időpontja: augusztus 29. Napirend: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 13

14 Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság 2. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Mélykút várost érintő munkanélküliség helyzetéről. Előadó: Mészáros Pongrác kirendeltség-vezető Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság 3. Beszámoló az Óvoda 2013/2014. nevelési évi munkájáról. Előadó: Hatalóczky Tiborné óvodavezető Véleményezi: Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság 4. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság 5. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának helyzetéről. Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 6. Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. 7. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató. 8. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság munkájáról. Előadó: Fuszkó Attila bizottsági elnök 9. Beszámoló a Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság munkájáról. Előadó: Földes István bizottsági elnök 10. Beszámoló az Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság munkájáról. Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök 11. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról. Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök 14

15 4. ÜLÉS ALAKULÓ ÜLÉS Időpontja: október 1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások eredményéről. Előadó:HVB elnöke 2. A képviselők eskütétele. Előadó: HVB elnöke 3. Polgármester eskütétele. Előadó: HVB elnöke 4. Polgármester programjának ismertetése. Előadó: polgármester 5. Polgármester illetményének megállapítása. Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, illetményének megállapítása. Előadó: polgármester 7. Alpolgármester illetményének megállapítása. Előadó: polgármester 8. Megbízás adása az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) rendelet felülvizsgálatára. Előadó: polgármester 9. Bizottságok megalakítása, tisztségviselőinek megválasztása. Előadó: polgármester 10. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása. Előadó: polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság KÖZMEGHALLGATÁS 15

16 Időpontja: november 19. Helye: Művelődési Ház (6449 Mélykút, Tópart 58.) 5. ÜLÉS Időpontja: november A testületi anyag kiküldésének időpontja: a képviselő-testületi ülést megelőző 12. nap Napirend: 1. Tájékoztató a Rehabilitációs Foglalkoztató működéséről. Előadó: Székely József ügyvezető Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 2. Tájékoztató az ÉPTESZ Kft évi temetőüzemeltetéséről. Előadó: Dzsudzsák Mihály ügyvezető Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 3. Beszámoló a Strandfürdő évi tevékenységéről. Előadó: Dzsudzsák Mihály ügyvezető Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 4. Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás III. negyedévi helyzetéről. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 5. Javaslat a földterületek bérbeadásának díjtételére a 18/2011.(II.15.) Kt. számú határozat I.4. pontja alapján. Előadó: a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 6. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosítása. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 7. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása. Előadó: polgármester 8. Beszámoló a Bajavíz Kft évi tevékenységéről. 16

17 Előadó: Székelyhidi András ügyvezető Véleményezi: Fejlesztési, Ipari és Mezőgazdasági Bizottság 6. ÜLÉS Időpontja: december... A testületi anyag kiküldésének időpontja: a képviselő-testületi ülést megelőző 12. nap Napirend: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 2. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának munkájáról. Előadó: Börcsökné Kiss Erzsébet, a Szerkesztőbizottság Elnöke 3. Előterjesztés a kötelező utcanév változásokkal kapcsolatos teendőkről. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 4. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 5. A évi élelmezési norma megállapítása. Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 6. A képviselő-testület I. félévi munkatervének megállapítása. Előadó: polgármester Véleményezi: feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság II. E G Y E B E K 17

18 1. A Képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartja, de szükség esetén ettől a polgármester utasítása alapján el lehet térni. 2. Ha a Képviselő-testület másként nem dönt, az ülések órakor kezdődnek. 3. A polgármester minden képviselő-testületi ülés elején beszámol a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 4. Az érintett bizottságok elnökei minden ülésen - a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló után tájékoztatást adnak az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről. 5. A képviselők kérdezési és interpellációs jogukat a napirendi pontok megtárgyalása után gyakorolhatják. 7. Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2014/2015. tanévre. Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 18

19 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 106/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Óvodai csoportlétszámok meghatározása a 2014/2015. nevelési évre. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Mélykút Város Önkormányzat Óvodája a 2014/2015. nevelési évben az alábbi óvodai csoportokat indíthatja: - I. számú Óvoda: 1 kis csoport, 1 középső csoport, 1 nagy csoport, - II. számú Óvoda: 1 kis csoport, 1 középső csoport, 1 nagy csoport, - III. számú Óvoda: 1 összevont csoport. 2. A fenntartó a csoportok maximális létszámát 25 főben állapítja meg. A létszámok számításánál a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. szóló törvény 47. (7) bekezdése alapján kell eljárni. Felelős: Hatalóczky Tiborné óvodavezető Határidő: augusztus Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről. Előadó: Agatics Roland ügyvezető Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 19

20 Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a tájékoztató elfogadását. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 107/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: KovácsTamás polgármester Határidő: július 15.(határozat megküldésére) 7.Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató- tájékoztató a testvértelepülési találkozóról. 20

21 Napirendi pont tárgyalása a /2014. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy június 16-án a szennyvízberuházás kivitelezési munkái megkezdődtek a városban. Jelenleg 5 cég végzi a munkálatokat. Az ivóvíz hálózat mechanikai tisztítási munkálatai is megkezdődtek, illetve az anyagok megérkeztek a raktárba. Nyári diákmunka elősegítésére van lehetőség. A foglalkoztatásra önkormányzatok, vagy 100 %-os önkormányzati tulajdonú intézmények nyújthatnak be pályázatot. Célcsoportja: év közötti nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok. Támogatás ideje: július augusztus 31, legfeljebb 6 órás, munkaviszonyban történő foglalkoztatás. Támogatásként igényelhető a munkabér 100 %-a, a szociális hozzájárulási adóteher (12,5 %) és a foglalkoztathatósági vizsgálat nem. Mélykút Város Önkormányzat vonatkozásában 4 fő 1-1 hónapos 6 órás foglalkoztatására pályázunk: Bérköltség: 304,500,- a támogatásként megigényelhető, járulék: 38,063,- Ft saját erő. Az előterjesztés tartalmazza egy új pályázat benyújtását fotovoltaikus rendszerek kialakítására, a Sportcsarnok épületére épített napelemes rendszer telepítésére vonatkozóan. A pályázat 100 % támogatottságú. Kopcsek Tamás képviselő: A Néptánc ami összeköt pályázatról szeretné tájékoztatni a testületet. A pályázat június 30-al befejeződik. Azokon a településeken, melyeken működött, a gyerekek szívesen jöttek, az azóta megtartott falu és városnapi rendezvényeken nagy sikerrel felléptek, felkéréseket kapnak. Sok kiránduláson részt tudtak venni a gyerekek, néprajzi vonalat megismerhették, ezzel színesebbé tudták tenni a pályázatot. Összességében úgy látja a pályázat sikeres volt, szülök örömmel vették, településvezetőktől pozitív visszajelzést kapott. Vargáné dr.egyed Ilona jegyző: Tájékoztatja a képviselőket a május napja között megszervezésre került testvér települési találkozó programjáról. A visszajelzések alapján a találkozó tartalmas és sikeres volt, mindenki jól érezte magát. Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 21

22 Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Először a tájékoztatót bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2014. (VI.30.) Kt. számú HATÁROZAT Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatótájékoztató a testvértelepülési találkozóról. 1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról szóló június 15-ei állapot szerinti tájékoztatót elfogadja. 2. A Képviselő-testület a május között megrendezett testvértelepülés találkozóról készített tájékozót elfogadja. Kovács Tamás polgármester: A tájékoztató II. részében új pályázat benyújtásának lehetőségéről tájékoztatja a képviselő-testületet. Javasolja a pályázat benyújtását a Sportcsarnok napelemes rendszerrel való ellátása és a Polgármesteri Hivatal komplex energetikai pályázatának elkészítésére. A KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázati konstrukcióra vonatkozó határozatijavaslatot bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával? Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és dr. Sztantics Péter képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és dr. Sztantics Péter képviselők. 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 3-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 13-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-1/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.január 8-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) Tanácskozó Terem 1-17/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött.

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött. 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. ikt.szám:.../2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/1/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 1/2015. (I.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat 2/2015.

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben