Rövid motivációs levél (maximum 1 A4 oldal, WORD formátumban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövid motivációs levél (maximum 1 A4 oldal, WORD formátumban)"

Átírás

1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET Pedagógusok számára évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi a Jad Vasem Intézetben Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkársága (a továbbiakban: EMMI) felhívást intéz a magyarországi nevelési-oktatási intézmények pedagógusaihoz, egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi a Jad Vasem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézetben (a továbbiakban: Jad Vasem Intézet). A pályázat célja: Segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában és az oktatásához szükséges módszertani ismeretekben a Jad Vasem Intézet által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával, másrészt tanulságok, következtetések levonásához, egyben a témához kapcsolódó emléknapok, rendezvények szervezéséhez a továbbképzésen és tanulmányúton szerzett ismeretek hasznosításával. Háttér: Magyarország tagja az International Holocaust Remembrance Alliance-nak (IHRA) és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Stockholmi Nemzetközi Fórum Holokausztról szóló Nyilatkozatát, melyben többek között ígéretet tesz a Holokauszt oktatás és megemlékezés további elősegítésére, valamint a holokauszt-tanulmányok és a holokauszttal kapcsolatos megemlékezések terjesztésére iskolákban, egyetemeken, közösségekben és más intézményekben. Ennek szellemében együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet és az EMMI között a évre. A holokauszt tanár-továbbképzés témában a magyar-izraeli kapcsolat 16 éves múltra tekint vissza, és mindkét fél részéről állami szinten támogatott. Magyarország első alkalommal 1997-ben kötött együttműködési megállapodást a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettel, melynek keretében pedagógusok számára évente lehetővé vált, hogy izraeli továbbképzésen vegyenek részt holokauszt témakörben. A 2014-es magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulójára meghirdetett emlékév további aktualitást ad a Holokauszt oktatás témakörének. A pályázat tárgya: A jeruzsálemi tanulmányút és továbbképzés különös jelentőségét az adja, hogy az erkölcsi nevelés fontosságát mindkét állam illetékes hatósága kiemelt prioritásnak tartja. A képzés tartalma felöleli nemcsak a holokauszt témáját, hanem a toleranciára nevelés, a rasszizmus elleni, az erkölcsi és esztétikai nevelés módszertanát is alapvetően megújítja. A magyar Holokauszt kutatás és oktatás mintaértékű a Jad Vasem Intézet kapcsolatrendszerében, és ezt a tudást, metódust ülteti át az Intézet általában a Kárpátmedencei holokauszt oktatásába is. A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. (1) bekezdés b)-h) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű nevelésioktatási intézményekkel jogviszonyban álló pedagógusok. Pályázni az alábbi módon lehet: A pályázat során elsősorban azokat a pedagógusokat támogatjuk, akik a helyi igényeknek megfelelően olyan célokat szolgáló kezdeményezéseket valósítottak már meg, amelyek a nevelési-oktatási intézményekben folyó oktató, nevelő munkájában szignifikánsan megjelentek. Szakmai mellékletek: Rövid motivációs levél (maximum 1 A4 oldal, WORD formátumban) 1

2 Beszámoló a holokauszt témakörben eddig végzett munkáról maximum 2 A4 oldal terjedelmű (mint pl. a tanulók bevonásával történeti, helytörténeti kutatások; publikációk, tankönyvírás, taneszköz-készítés, kiállítás rendezése, projekt szervezése, szakkör, vitakör, klub vezetése, képzőművészeti, irodalmi, filmes feldolgozásban való közreműködés, WORD formátumban); Tervezet arról, hogy a pályázó a továbbképzés tapasztalatait miként kívánja felhasználni, szélesebb körben továbbadni (szakkör, továbbképzés, tanfolyam, tanóra keretében, taneszköz, projekt, kiállítás, forgatókönyv és más, hasonló formában) - maximum 2 A4 oldal terjedelemben (WORD formátumban). A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: ,- Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint. A pályázat forrása: az EMMI számú, a Gazdálkodási Főosztályon kezelt Igazgatási kerete. A pályázat jellege: nyílt pályázat A pályázat finanszírozása és az elnyerhető támogatás: A rendelkezésre álló keretösszegből a Támogató a pályázaton nyertes pedagógusok számára biztosítja, az egyszeri Budapest Tel Aviv közötti oda-vissza történő utazás és biztosítás költségeit, továbbá 70 USD/fő támogatással járul hozzá a program során felmerülő költségekhez, amelyet a Jad Vasem Intézetnek közvetlenül egyenlít ki, az Intézet által kiállított számla ellenében. A Jad Vasem Intézet szakértőkkel, szakmai műhelyekkel, helyi közlekedéssel, az étkezéssel és a kétágyas hotelszobákkal felmerülő költségeket biztosítja. A szemináriumi résztvevőket esetenként megkérhetik a tanfolyamhoz kapcsolódó olyan járulékos költségek kifizetésére, mint például a turista helyszínekhez kötődő belépődíjak, jegyek ára, melynek összköltsége a program ideje alatt a 30 USD-t nem haladja meg. Egy intézményből maximum két pedagógus pályázhat. Egy pedagógus, egy önálló pályázatot nyújthat be. Összevont igazgatású nevelési-oktatási intézmény esetén is maximum két pedagógus pályázhat. Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére a) aki a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; b) aki már korábban részt vett a Jad Vasem Intézet által szervezett és az oktatási ágazat által támogatott továbbképzésen és tanulmányúton; c) az a személy, akit nem pedagógus munkakörben foglalkoztatnak és semmilyen jogviszony nem áll fenn a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 7. (1) bekezdés b)-h) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények egyikével sem; d) aki a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatokat vagy a jelen felhívásban meghatározott dokumentumokat a meghirdetett határidőre nem nyújtja be, vagy visszavonja; e) akinek lejárt esedékességű és meg nem fizetett köztartozása van. A pályázatot lebonyolító szervezet: Az EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztálya és az Oktatási Nemzetközi Főosztálya közösen A pályázat benyújtásának feltételei: 2

3 Pályázati dokumentáció tartalma Hiánytalanul kitöltött és összeállított: Pályázati adatlap eredeti példánya (1. számú melléklet) Nyilatkozatok eredeti példányai (2. és 3. számú melléklet) Pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata Szakmai mellékletek Pályázat benyújtása: A teljes pályázati dokumentáció beküldendő, amelyből a szakmai mellékletek elektronikusan (WORD formátumú dokumentum) az címre, továbbá papíralapon 1-1 eredeti példányban az adatlap és a nyilatkozatok, illetve a pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata, a 1055 Budapest, Szalay utca szám alá, az Oktatási Nemzetközi Főosztály részére. Egy intézményből pályázó két pedagógusnak külön-külön kell a pályázatot benyújtaniuk. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok e pályázat mellékleteiként letölthető formátumban elérhetőek a oldalon, továbbá a Holokauszt Emlékközpont (www.hdke.hu) honlapon. A pályázat benyújtásának határideje: július 31. éjfél (postai bélyegző, illetve az küldésének keltezése) A pályázatot a megadott módon az EMMI Oktatási Nemzetközi Főosztály címére kell postai úton (1. 2, 3. számú mellékletek, továbbá a pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata), valamint elektronikusan (szakmai mellékletek WORD formátumban) az címre eljuttatni. Postacím: Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatási Nemzetközi Főosztály 1055 Budapest, Szalay utca Kérjük, hogy a borítékra írják rá: Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2014 A pályázat elbírálásának folyamata: A pályázat elbírálásának szempontjai: A pedagógus felkészültsége valamint a holokauszt kutatásának és oktatásának területén végzett eddigi szakmai tevékenysége A beszámolóban leírt, iskolában eddig végzett holokauszttal kapcsolatos tevékenység komplexitása, módszertani és pedagógiai hatékonysága A tervezetben felvázolt szakmai program megvalósíthatósága és hatékonysága A projekt fenntarthatósága, folytathatósága A határidőn túl érkezett, valamint formai hibás, hiányos pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek. HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG 3

4 A pályázat értékelésénél előnyt élvez: történelem szakos pedagógus végzettség, angol nyelvtudás, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány szervezésében akkreditált továbbképzésen való részvétel, amelyet elvégzett és megfelelő módon igazolni tud. A pályázók támogatásáról az EMMI által felkért delegáltakból e célra létrehozott 5 tagú Értékelő Bizottság javaslata alapján az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejétől számított három héten belül dönt. Az Értékelő Bizottság tagjai: 1. Gálffy Kolos főosztályvezető (EMMI, Oktatási Nemzetközi Főosztály) 2. Thaisz Miklós főosztályvezető (EMMI, Köznevelés-fejlesztési Főosztály) 3. Dr. Szita Szabolcs ügyvezető igazgató (Holokauszt Emlékközpont) 4. Dr. Kaposi József főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) 5. Ágai Krisztián általános szakmai szakértő (Oktatási Hivatal) Tanácskozási és véleményezési jogkörrel rendelkező tagok: 1. Lázárné Somogyi Fanni vezető-tanácsos (EMMI, Köznevelési-fejlesztési Főosztály) 2. Simonyi István vezető-főtanácsos (EMMI, Köznevelés-fejlesztési Főosztály) A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint a szakmai beszámoló részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat más pályázók hasonló dokumentációjával együtt az EMMI, vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet disszeminálásra felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül. A kedvezményezettek listáját a döntést követő 5 munkanapon belül az EMMI a Kormányzati honlapon közzé teszi. Az EMMI Oktatási Nemzetközi Főosztálya a döntést követő 10 napon belül elektronikus úton írásban is értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A pályázaton nyertes és a Jad Vasem Intézet programján résztvevő pedagógus legkésőbb december 19-ig köteles legalább 2 A4 oldal terjedelmű szakmai beszámolót megküldeni (WORD formátumban) az EMMI Oktatási Nemzetközi Főosztálya számára az címre). Egyéb tudnivalók: A továbbképzés és tanulmányút tervezett időpontja november A holokauszt feldolgozását, oktatását fejlesztő program része egy hazai rövid tanfolyam, amely az izraeli kurzusra készít fel. A felkészítőn való részvétel feltétele a kiutazásnak, a pályázat benyújtása ennek elfogadását is jelenti. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az EMMI, a Holokauszt Emlékközpont, valamint a Jad Vasem Intézet adatbázisában a pályázati adatlapon szereplő 4

5 adatai rögzítésre kerüljenek, és a későbbiekben megkereshessék a témához kapcsolódó ügyekben. A Jad Vasem Intézetnél szervezett szeminárium maximum 24 fő magyar pedagógus számára biztosított, beleértve a Samudaripe (Roma Holokauszt) oktatásával foglalkozó pedagógusokat is. A változatos formájú foglalkozások magyar és angol nyelven (tolmácsolással) folynak. Az elhelyezés jeruzsálemi szállodában, 2 ágyas szobákban történik, a kurzus során teljes ellátás biztosított. Betegség, vagy más ok miatt a pályázat nyertesei közül valaki a továbbképzési programon való részvételét a kiutazás előtt lemondja, a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkár dönt az utazó személyéről. A résztvevő pedagógusnak a továbbképzés teljesítését a 277/1997 (XII.22) Kormányrendelet 5. (4) bekezdése alapján ismerhetik el. A pályázattal kapcsolatban munkanapokon óra között a Köznevelés-fejlesztési Főosztály munkatársa, Simonyi István a telefonszámon nyújt információt. A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai, így különösen az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bek. a) pontja az irányadó. A pályázó jogszabálysértésre hivatkozással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. -ában meghatározottak szerint kifogást nyújthat be az emberi erőforrások miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs. 5

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására A Miniszterelnökség a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-04. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-04. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Velencei táborozás PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-04 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére

Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-14) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban:

Részletesebben

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. (A pályázat kódja: ROM-RKT-13)

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. (A pályázat kódja: ROM-RKT-13) 1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására (A pályázat kódja: ROM-RKT-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 6 2012.11.02. 9:11 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli

Részletesebben