SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága szeptember 26.-én (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. A Sárvár, Celli út, Sótonyi utca, Újhegy utca, Iskola utca, Kilátó utca szennyvízcsatornázása kiegészítő műszaki tartalom kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán az eljárás eredményének a megállapítása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása 2. A Vármelléki Óvoda felújításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos beszerzés megindítása (helyszíni kiosztás) 3. A közösségi közlekedés megújításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos beszerzés megindítása (helyszíni kiosztás) A képviselő-testület szeptember 26-án tartandó ülésének előkészítése: 4. Sárvár Távhő Kft. "Sárvár, Petőfi és Alkotmány úti távhő körzeteket összekötő, közvetlenül földbe fektethető távhő vezeték kiépítése" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés jóváhagyása Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület szeptember 26-án tartandó ülésének előkészítése: 1. A hulladékkezelési közszolgáltatás átszervezése: a. Közszolgáltatási szerződés megszüntetése és új közszolgáltatási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére b. Hulladékszállítási szerződés megszüntetése és új hulladékszállítási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére c. Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól d. A Sárvári Zöld Pont Kft. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása 2. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőire vonatkozó javadalmazási szabályzat jóváhagyása. Sárvár, szeptember 25. Papp József s.k. A bizottság elnöke

2 Tartalomjegyzék 1. napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás átszervezése: /A. Közszolgáltatási szerződés megszüntetése és új közszolgáltatási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére /B napirendi pont Hulladékszállítási szerződés megszüntetése és új hulladékszállítási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére /C napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól /D napirendi pont A Sárvári Zöld Pont Kft. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása napirendi pont A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőire vonatkozó javadalmazási szabályzat jóváhagyása... 46

3 1. napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás átszervezése: 1/A. Közszolgáltatási szerződés megszüntetése és új közszolgáltatási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére E L Ő T E R J E S Z T É S Közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új közszolgáltatási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rendelkezése alapján helyi önkormányzati feladat a hulladékgazdálkodás. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást a december 31-ig hatályos szerződés alapján a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. (9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 22.) végzi. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény értelmében nem tartozik a törvény hatálya alá az a szerződéses megállapodás, amelyet az önkormányzat és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az önkormányzat az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az önkormányzat ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik. A szerződés teljesítéséből származik az azok alapján, harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg. Az ilyen jellegű szerződés legfeljebb 5 évre köthető (un. in-house, azaz házon belüli beszerzés, szerződés). A Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) Sárvár Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, és a gazdasági társaság nettó árbevételének több mint 80%-a hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatásból keletkezik. Erre tekintettel a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat kötelező ellátásával közbeszerzési eljárás lebonyolítása nélkül megbízható a Sárvári Zöld Pont Kft. gazdasági társaság.

4 HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft-vel (9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 22.) kötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel szeptember 30- ával megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező megszüntető szerződés aláírására. 2.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat kötelező ellátásával a Sárvári Zöld Pont Kft-t (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) bízza meg és közszolgáltatási szerződést a közszolgáltatóval október 1-jei hatállyal megköti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, szeptember 18. Kondora István Polgármester

5 1. melléklet a /2013.(IX.26) képviselő testületi határozathoz KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE mely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseletében eljár Kondora István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, másrészről a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégj. sz.: , adósz.: , KSH szám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , képviseletében eljár Wiedner Rudolf ügyvezető), a továbbiakban Közszolgáltató között, az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 1. A szerződő Felek a március 31-én egymással közszolgáltatási szerződést kötöttek, melyet legutóbb április 15.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítottak: Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval történő szerződéskötés időpontjáig, de legfeljebb december 31. napjáig kötik. 2. A Felek a közöttük fennálló hulladékszállítási szerződést közös megegyezéssel szeptember 30. napjával megszüntetik. A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Sárvár, szeptember. Kondora István polgármester Önkormányzat... Wiedner Rudolf ügyvezető Közszolgáltató Pénzügyi ellenjegyző

6 2. melléklet a /2013.(IX.26) képviselő testületi határozathoz KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., törzsszám: , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Kondora István polgármester), mint a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat ellátására jogosult és kötelezett szervezet (a továbbiakban: Önkormányzat ), másrészről a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását átvállaló és azt kötelező közszolgáltatás keretében teljesítő Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégjegyzékszám: , adószám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , statisztikai számjel: , képviseli: Pintér László ügyvezető) (a továbbiakban: Közszolgáltató ), (együtt a továbbiakban: Felek ) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terjedelme A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ) a közszolgáltatási szerződésben, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban, különösen a Ht.-ben a 438/2012. (XII. 29.) és a 317/2013. (VIII.28.). Korm. rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelően végzi. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató: a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását is -, az Önkormányzat által meghatározott gyakorisággal, b) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal átveszi és elszállítja, c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladékot elszállítja, d) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, valamint e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt fenntartja, üzemelteti A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Sárvár Város Önkormányzata közigazgatási területén látja el A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 1.2. pontban meghatározott területen kizárólagos jelleggel látja el A Közszolgáltató Ht.-ben és Sárvár Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó rendelete alapján - a jelen szerződésben foglaltak szerint jogosult és egyúttal köteles ellátni Sárvár Város Önkormányzata közigazgatási területén a háztartási, közületi települési szilárd (és ezzel együtt kezelhető) hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységet, a település lakossága pedig a rendelet erejénél fogva köteles azt igénybe venni A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elvégzésre irányuló jogviszony a Közszolgáltató és a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek között a szolgáltatás igénybevételével jön létre, mely esetben a jogviszonyt tényleges tartalommal, ezen szerződés és a vonatkozó önkormányzati rendelet tölti ki. A Közszolgáltató mindezen túl, természetes és jogi személyekkel, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel egyedi szerződéseket is köt A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást október 1-től szeptember 30-ig 5 évig köteles ellátni Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzését a közszolgáltatási szerződés fennállásának az ideje alatt harmadik személyek részére nem engedélyezi.

7 A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2.1. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja el A Közszolgáltató törekszik arra, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak A Közszolgáltató a jogszabályban meghatározott összegben céltartalékot képez, és ennek tényét a környezetvédelmi hatóságnak, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek (a továbbiakban: OHÜ ) igazolja A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről ideértve bevételeit és kiadásait évente beszámolót készít, és azt az Önkormányzatnak, valamint az OHÜ-nek benyújtja A Közszolgáltató csak az egyedi szerződésben részletezett, szabványos és használtra alkalmas hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett hulladékok kiürítésére köteles. Az alkalmi többlet hulladékok gyűjtéséhez előnyomott zsákokat rendszeresít, melyek a telephelyén vásárolhatók meg. 3. A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei A Közszolgáltató kötelessége a teljesítéshez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. 4. A szükséges fejlesztések, karbantartások A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és a bővíthető fenntartásához szükséges javításokat és karbantartásokat köteles elvégezni. 5. Az ártalmatlanító helyek és létesítmények 5.1. A Közszolgáltató által kötelezően igénybe vehető hulladékgazdálkodási létesítmények maximális távolsága Sárvártól: a) Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, lom hulladék: 100 km b) Szelektív hulladék: 250 km c) Műanyag hulladék (PET, PP-HDPE): 250 km d) Biológiailag lebomló hulladék: 100 km e) Üveg: 100 km f) Papír és karton csomagolási hulladék: 250 km 6. Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól évente egyszer írásos tájékoztatást ad az Önkormányzat képviselő-testületének A járatnap változásának jogát a Közszolgáltató előzetes értesítés mellett fenntartja. Amennyiben szélsőséges időjárási körülmények (hóakadály, jeges út) vagy más objektív ok miatt a meghatározott napon a gyűjtés meghiúsul, a Közszolgáltató a gyűjtést az azt követő első lehetséges napon elvégzi, és ezt az Önkormányzattal közli, aki a polgárokat értesíti. 7. Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározott adatszolgáltatást köteles teljesíteni az Önkormányzat Jegyzőjének. A Közszolgáltató az önkormányzati rendelet szerinti és a működésére érvényes számviteli és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni Közszolgáltató az általa a 7.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával kell végezni. 8. A közszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók tájékoztatása A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat (fogyasztókat) egyenként írásban vagy felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására

8 történő rendelkezésre állásról, a közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének a módjáról A Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, az ügyfelek tájékoztatására alkalmas ügyfélszolgálatot fenntartani. Az ügyfélszolgálatot Sárvár Város Önkormányzata közigazgatási területén kell fenntartani A Közszolgáltató a 8.1. és 8.2. pontokban meghatározott információkat és tájékoztatást Internetes honlapján is közzé teszi. Közszolgáltató az említett ügyfél tájékoztatási rendszer működésének 1 éves tapasztalatai alapján a technikai lehetőségeitől és a megrendelői igényektől függően lehetővé teszi a szolgáltatás Internetes megrendelését A Közszolgáltató az ügyfélfogadási és tájékoztatási rendszerére vonatkozó konkrét és részletes szabályokat a Közszolgáltató üzletszabályzata tartalmazza A Közszolgáltató az üzletszabályzatát a fogyasztók tájékoztatása végett köteles minél szélesebb körben az ügyfélszolgálatnál jól látható helyen vagy az Internetes honlapján közzé tenni. 9. Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése A Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a fogyasztói panaszokat felvenni, azokat nyilvántartani amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és nyomban megválaszolni a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni és a fogyasztót erről igazolható módon tájékoztatni A Közszolgáltató részletesen köteles meghatározni a közszolgáltatás ellátására vonatkozó önkormányzati rendeletben szabályozott számlapanaszok elintézési rendjét A Közszolgáltató az üzletszabályzatában köteles szabályozni az általa nyújtott közszolgáltatással kapcsolatos kifogások és észrevételek elintézésének a rendjét. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 10. Az Önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettsége Az Önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása, illetve az egyedi közüzemi szerződés megkötése érdekében rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok szolgáltatásának és kezelésének a rendjét. 11. Az egyes hulladékkezelési tevékenységek és az egyéb közszolgáltatások összehangolása Az Önkormányzat a különböző közszolgáltatások esetében az általa alkotott rendeletekben, illetve a közszolgáltatási szerződésekben az ügyfélszolgálati és ügyfél tájékoztatási rendszereket a szolgáltatás jellegéhez mérten egységes elvek és szabályok szerint alakítja ki. 12. A hulladék befogadóhelyének kijelölése Az Önkormányzat a hulladék végleges elhelyezésére az 5.1. pontban meghatározott helyeket és létesítményeket jelöli ki. 13. A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei. A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSA Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást sem nyújt, kivéve az Önkormányzat által igénybe vett közszolgáltatás díját.. A Közszolgáltató a közszolgáltatást az 1., számú mellékeltben lévő közszolgáltatási díj bevételekből fedezi A Közszolgáltató a közszolgáltatás megvalósításához és ezen szerződésben meghatározott színvonalon történő fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal és pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközöknek a hosszú távú fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási díjbevételeiből fedezi A közszolgáltatás díját a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szerint úgy kell megállapítani, hogy az a tartós működéséhez szükséges nyereség fedezetére, illetve az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének a biztosítására alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának a hatékony kihasználására, valamint a hatékony hulladékgazdálkodásra A Közszolgáltató a számláját a lakossági és a közületi ingatlantulajdonosok részére 240 literes edényzet méretig negyedévenként, e feletti méretű edényzet esetében havonta bocsátja ki. A közszolgáltatás díját negyedévenkénti számlázás esetén - a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján készpénz átutalási megbízáson vagy folyószámláról kell az ingatlantulajdonosnak megfizetni, melyet a számla

9 kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a tárgynegyedév utolsó napjáig. Havi számlázás esetén a számlát a kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a tárgyhó utolsó napjáig Az Önkormányzat a közszolgáltatásról szóló rendeletében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek részére sem díjkedvezményt, sem pedig díjfizetési mentességet nem állapít meg, így a Közszolgáltató felé költségtérítési kötelezettsége nincs A közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. A Közszolgáltató az Önkormányzati rendelet szerint a díjhátralék beszedése végett jogosult maga vagy a megbízottja útján eljárni, ha nem igényli a díjhátralék adók módjára történő beszedését. Közszolgáltató nem tarthat igényt ebben az esetben az esetlegesen felmerülő plusz költségeinek a megtérítésére és díjkompenzáció sem illeti meg. 14. Alvállalkozó igénybevétele ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a 2.2. pont szerinti célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására alvállalkozót vehet igénybe Az alvállalkozó kiválasztása, irányítása és a tevékenységének a felügyelete a Közszolgáltató feladata. A Közszolgáltató az alvállalkozó tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik A Közszolgáltató garantálja, hogy az alvállalkozó a közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai és jogszabályokban megfogalmazott egyéb alkalmassági feltételekkel rendelkezik és alkalmazásuk nem eredményezi sem a szolgáltatás, sem a szolgáltatás minőségi szintjének a csökkenését, nem jár díjemeléssel. 15. A szerződés módosítása. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE A felek a közszolgáltatási szerződést kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják. 16. A szerződés megszűnése A szerződés megszűnik g) a felek közös megegyezésével, h) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, i) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, j) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, k) felmondással A szerződés felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem veszélyeztető módon szüntethető meg. 17. A szerződés felmondása a Közszolgáltató által Ha a Közszolgáltató az Önkormányzattal szerződést kötött, a szerződésben foglalt teljesítés megkezdését megelőzően a szerződést legkésőbb 3 hónappal mondhatja fel. Ha a Közszolgáltató az előírt határideig a szerződést nem mondja fel, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a szerződésben előírtaknak megfelelően ellátja A teljesítés megkezdését követően a közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha a) az Önkormányzat a szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű

10 teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén, vagy abban az esetben, ha a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt bármilyen okból kifolyólag nem szerzi meg, a Közszolgáltató az Önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a közszolgáltatást változatlanul ellátja. 18. A szerződés felmondása az Önkormányzat által A szerződést az Önkormányzat a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, vagy b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette A felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A szerződés felmondása esetén az Önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik A szerződés felmondása esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató az Önkormányzatnak a szerződés megszűnése napján átadja Az Önkormányzat a birtokában lévő és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napján az új közszolgáltatónak átadja. 18. Bizalmas információk. EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomására jutott bizalmas információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot A Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és az üzleti vagy szolgáltatói titkot az esetleges alvállalkozó is bizalmasan kezelje A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő bizalmas információkat harmadik felek előtt csak azt követően tárják fel, hogy arról a másik féllel egyeztettek. 19. Adatvédelem Felek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló LXIII. törvényben foglaltak szerint kezelik a szerződés teljesítésével, illetve a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat képező adatokat Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél keletkezik. 20. Együttműködés, viták rendezése Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát felek kötelesek egyeztető tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik fél írásban a Közszolgáltató vezetőjéhez, illetve az Önkormányzatot képviselő Polgármesterhez intézett levélben kezdeményezheti. Az egyeztető tárgyalást felek a lehető legközelebbi időpontban folytatják le Amennyiben a pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás kérdést legfeljebb 6 hónapon belül felek nem tudják rendezni akkor a vita eldöntését bármelyik fél a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól kérheti A szerződés október 1.-én lép hatályba. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése vagy annak egy része érvénytelennek bizonyul, akkor

11 az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy a rendelkezés többi részét A szerződés nyilvános szeptember 27. Sárvár Város Önkormányzata Kondora István polgármester Sárvári Zöld Pont Kft. Pintér László ügyvezető Pénzügyi ellenjegyző

12 1. számú melléklet A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA október 1-től december 31-ig A közszolgáltatás díja a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 91. -ában foglaltak alapján került meghatározásra: 1. Lakossági egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, saját tulajdonban lévő edényzetből: ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal, literes edényzetből: 168,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 217,- Ft+ÁFA/ürítés és 120 literes edényzetből: 313,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 626,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 2.012,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 2.861,- Ft+ÁFA/ürítés literes előnyomott gyűjtőzsákból: 228,- Ft+ÁFA/ürítés, mely összeg tartalmazza a zsák árát is. 2. Lakossági egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, közszolgáltató tulajdonában lévő edényzetből: ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal, literes edényzetből: 208,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 256,- Ft+ÁFA/ürítés és 120 literes edényzetből: 352,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 705,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 2.309,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 3.254,- Ft+ÁFA/ürítés 3. Közületi egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, saját tulajdonban lévő edényzetből: ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal és 120 literes edényzetből: 589,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 1.177,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 3.827,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 5.494,- Ft+ÁFA/ürítés literes előnyomott gyűjtőzsákból: 357,- Ft+ÁFA/ürítés, mely összeg tartalmazza a zsák árát is. 4. Közületi egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, közszolgáltató tulajdonában lévő edényzetből: ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal és 120 literes edényzetből: 639,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 1.279,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 4.217,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 6.010,- Ft+ÁFA/ürítés 5. Közszolgáltatói tulajdonú edényzet bérleti díja: literes közszolgáltatói tulajdonú edényzet bérleti díja Ft+ÁFA/hónap literes közszolgáltatói tulajdonú edényzet bérleti díja Ft+ÁFA/hónap 6. Utcai hulladékgyűjtők: ürítési gyakoriság: bejelentésre 383,- Ft+ÁFA/ürítés 7. Sárváron hulladékudvar igénybevételének díja lakosság számára ingyenes, hulladékkezelési díj befizetését igazoló tárgyévi csekkszelvények bemutatása esetén: - lom: díjmentes - papír, karton: díjmentes - fém: díjmentes - építési törmelék: évente 500 kg háztartásonként díjmentes - ág (maximum 10 cm átmérővel): díjmentes - műanyag fólia: díjmentes - hungarocell: díjmentes - lakosságnál keletkező veszélyes hulladék: díjmentes 8. Karácsonyfa: Minden év január 6. napját követő pénteki napon gyűjtve, majd ezt két hét múlva még egyszer megismételve díjmentes. 9. Szelektív hulladékgyűjtés lakosság számára: díjmentes

13 - házhoz menő zsákos vagy edényzetes szelektív hulladékgyűjtés januártól áprilisig és októbertől decemberig négyhetente, májustól szeptemberig kéthetente, - házhoz menő társasházi edényzetes szelektív hulladékgyűjtés hetente egy alkalommal, - hulladékszigetek, üveggyűjtő konténerek ürítése hetente egy alkalommal, - házhoz menő lomtalanítás évente egy alkalommal. Szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok: papír-, fém-, műanyag-, vegyes összetételű kompozit-, üveg hulladék.

14 1/B napirendi pont Hulladékszállítási szerződés megszüntetése és új hulladékszállítási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hulladékszállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új hulladékszállítási szerződés kötése A Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Huke Hulladékkezelési Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés 88/2013. /IV. 11./ számú képviselő-testületi határozattal meghosszabbított időbeli hatálya az alábbiak szerint rendelkezik: A meghosszabbításra az új közbeszerzési eljárás alapján kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval történő szerződéskötésig, de legfeljebb december 31.-ig kerül sor. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete szeptemberi ülésén dönt arról, hogy nem közbeszerzési eljárás keretében, hanem a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény adta felhatalmazás alapján in-house, azaz házon belüli beszerzés, szerződés keretében látja el a közszolgáltatást október 1.-től a Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.), mint Sárvár Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság útján. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást a december 31-ig hatályos szerződés alapján szintén a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. (9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 22.) végzi, mely szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletben települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása ,- Ft + ÁFA előirányzattal szerepel. A szerződés megkötése a házon belüli beszerzés lehetősége miatt nem közbeszerzés köteles. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt rendelettervezet szerint a hatályos hulladékszállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá, továbbá hatalmazza fel a Polgármestert az új közületi hulladékszállítási szerződés megkötésére. Hatalmazza fel továbbá arra, hogy a GVK Bizottság jóváhagyásával az új hulladékszállítási szerződés 1. számú mellékletének (önkormányzati tulajdonban, bérletben lévő közterületi és intézményi hulladéktárolók számának, méretének, ürítési gyakoriságának meghatározása) későbbi módosítását/módosításait aláírhassa.

15 HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft-vel (9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 22.) kötött hulladékszállítási szerződést közös megegyezéssel szeptember 30- ával megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező megszüntető szerződés aláírására. 2.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó hulladékszállítási feladat ellátásával a Sárvári Zöld Pont Kft-t (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) bízza meg és a hulladékszállítási szerződést a közszolgáltatóval október 1-jei hatállyal megköti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. mellékletét képező hulladékszállítási szerződés aláírására. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság jóváhagyásával az új hulladékszállítási szerződés 1. számú mellékletének (önkormányzati tulajdonban, bérletben lévő közterületi és intézményi hulladéktárolók számának, méretének, ürítési gyakoriságának meghatározása) későbbi módosítását/módosításait aláírhatja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, szeptember 18. Kondora István Polgármester

16 1. melléklet a /2013.(IX.26)képviselő testületi határozathoz HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE mely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseletében eljár Kondora István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, másrészről a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégj. sz.: , adósz.: , KSH szám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , képviseletében eljár Wiedner Rudolf ügyvezető), a továbbiakban Közszolgáltató között, az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 1. A szerződő Felek a május 1-én kötött hulladékszállítási szerződést kötöttek, melyet legutóbb április 15.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítottak: A szerződést a felek május 16. napjától határozott időtartamra, közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval történő szerződéskötés időpontjáig, de legfeljebb december 31. napjáig kötik. 2. A Felek a közöttük fennálló hulladékszállítási szerződést közös megegyezéssel szeptember 30. napjával megszüntetik azzal, hogy a szeptember 30.-ig szerződésszerűen teljesített szolgáltatások kapcsán az elszámolásra a felek kötelezettséget vállalnak. A Felek a jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Sárvár, szeptember. Kondora István polgármester Önkormányzat... Wiedner Rudolf ügyvezető Közszolgáltató Pénzügyi ellenjegyző

17 2. melléklet a /2013.(IX.26) képviselő testületi határozathoz Szerződésszám:../K Partnerkód:. Új szerződés: Módosítás: HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS közületektől (vállalkozásoktól, intézményektől) amely létrejött egyrészről a Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégjegyzékszám: , adószám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , statisztikai számjel: , képviseli: Pintér László ügyvezető) a továbbiakban Közszolgáltató, másrészről Név: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., törzsszám: , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Kondora István polgármester) Számlázási cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., Postázási cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. mint Megrendelő között, települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére (ártalmatlanítására, hasznosítására), az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 1. Jelen szerződés a mindenkor hatályos jogszabályokban különösen a évi CLXXXV. törvény a hulladékról és Sárvár Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó rendeletében foglaltak alapján jött létre. E jogszabályok alapján a szerződés tárgyát képező szolgáltatás: kötelező közszolgáltatás. A közszolgáltatási jogviszony a hivatkozott rendelet erejénél fogva jön létre, de a felek a szolgáltatással kapcsolatos részletes szabályokat jelen szerződésben rögzítik. 2. A szerződést a felek október 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra kötik. 3. A Megrendelő a háztartási szilárd hulladékot tárolásra és ürítésre alkalmas, ép, szabvány szerinti edényzetben gyűjti és azt a szállítási napon a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja (átadja, kihelyezi, illetőleg hozzáférhetővé teszi). 4. A Megrendelő által igénybe vett edényzet méretét, darabszámát és ürítési gyakoriságát az 1., számú melléklet tartalmazza. 5. A Közszolgáltató által használatba adott edényzetet a szerződés megszüntetése esetén a Megrendelőnek kell a Közszolgáltató részére visszaadni. 6. A hulladékszállítás a szerződés szerinti gyakorisággal és a Közszolgáltató által közzétett értesítőben szereplő napon történik. Amennyiben a hulladékszállítási nap munkaszüneti nap, a Közszolgáltató előzetes kiértesítése szerint. 7. A hulladékszállítás díját október 1. napjától december 31. napjáig a 2., számú melléklet tartalmazza. Az árváltozás mértékét a vonatkozó jogszabályok és a Közszolgáltató Megrendelőnek küldött értesítése határozza meg. A díj magában foglalja a hulladék elhelyezését (ártalmatlanítását) is. 8. A Közszolgáltató a számláját a lakossági és a közületi ingatlantulajdonosok részére 240 literes edényzet méretig negyedévenként, e feletti méretű edényzet esetében havonta bocsátja ki. A közszolgáltatás díját negyedévenkénti számlázás esetén - a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján készpénz átutalási megbízáson vagy

18 folyószámláról kell az ingatlantulajdonosnak megfizetni, melyet a számla kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a tárgynegyedév utolsó napjáig. Havi számlázás esetén a számlát a kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a tárgyhó utolsó napjáig. A hulladékszállítási díj számításának módja: A 1., melléklet szerinti ürítési gyakoriság és edényzet űrméret alapján számított éves díj tizenketted része (havi számlázás esetén) ill. negyed része (negyedéves számlázás esetén). 9. Késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés elmulasztása esetén a Közszolgáltató kezdeményezheti a díj jogi úton történő behajtását. 10. A rendszeres hulladékszállítási igényt alkalmanként meghaladó többlet hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató telephelyén 60 l-es előnyomott zsák vásárolható. 11. A Közszolgáltató csak a szabvány edényzetben (előnyomott zsákban) elhelyezett háztartási szilárd hulladékot szállítja el. A települési szilárd hulladékok rendszeres gyűjtéséhez a Közszolgáltató által a Megrendelő részére használatba adott edényzetet a Megrendelő köteles kizárólagosan a fenti célra használni, megőrizni, állagát megóvni. Nem lehet a gyűjtőedényzetben elhelyezni háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint mérgező, robbanó, folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot, forró hamut (salakot), továbbá minden olyan anyagot, amely a kezelőszemélyzet egészségét, testi épségét veszélyezteti. A hulladék az ürítési technológia miatt előzetesen nem tömöríthető. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk a Megrendelőt terhelik. 12. A hulladékgyűjtő edényzetet a szállítási napon reggel 06,00 óráig kell a Megrendelőnek a közterületre (az úttest közelébe) kihelyezni, oly módon, hogy ahhoz a Közszolgáltató közvetlenül, akadálymentesen hozzáférjen, illetőleg ezt az ingatlan területén biztosítani. 13. Az edényzet tisztítása, szükség szerinti fertőtlenítése tulajdonviszonytól függetlenüla Megrendelő kötelessége. 14. A Közszolgáltató vállalja, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos panaszokat a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, alaposságuk esetén azokat orvosolja. 15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a hulladékról szóló törvény, annak végrehajtási rendeletei és a helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. Sárvár, szeptember Közszolgáltató Megrendelő Pénzügyi ellenjegyző

19 1., számú melléklet a Sárvári Zöld Pont Kft. és Sárvár város Önkormányzata közötti közületi hulladékszállítási szerződéshez: A közterületre kihelyezett kisméretű 50 l-es utcai hulladékgyűjtők darabszáma és ürítési gyakorisága Utcanév darabszám Szállítás/hét Szállítás/hét Rákóczi utca Várkerület és várpark Kossuth tér Hild park Batthyány utca Lila udvar Hunyadi utca Selyemgyári utca Petőfi lakótelep Nádasdy utca Nagyvárad utca Sársziget utca Alkotmány utca Gárdonyi utca Ady és Deák utcák Gyöngyös utca Móricz Zsigmond utca Dózsa György utca Csónakázó tó Téglagyári tó Rábasömjén Ikervári út Szegedi K. G. utca Vadkert körút Szombathelyi utca Bocskai utca Gayer Endre sétány 2 Kéthetente 1 1 Tesco körforgalom Hegyközség, Celli út, buszmegálló Rábasömjén, templomkert Fekete híd utca (játszótér) Nagyvárad utca (játszótér) Csónakázó tó (játszótér) Petőfi lakótelep (játszótér) Herpenyő csárda (buszmegálló) Rábasömjén felső (buszmegálló) Rábasömjén autóbusz megálló (buszmegálló) Hegyközség-Méhészet 1 1 1

20 (buszmegálló) Nádasdy u. 26. (GCSK) Petőfi Úti Óvoda Városi Bölcsőde Vármelléki Óvoda(Várkerület ) Szatmár u. (Óvoda) Hulladékgyűjtő összesen 142 Szállítás összesen/hét 196 db/hét 283 db/hét b) Szolgáltatás helye: 9600, Sárvár, Várkerület 2-3. A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma Ürítés/hét Bérelt=B / Saját=S l-es 2 db 2 S c) Szolgáltatás helye: Nádasdy - vár előtti parkoló A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma ürítés/hét Bérelt=B / Saját=S 50 l-es 2 db 2 S d) Szolgáltatás helye: Sárvár, régi 84-es sz. főútvonal Rába-hídja mellett a Rábaparton A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: június 1. - szeptember 30-ig: Edényzet mérete Db száma Ürítés Bérelt=B / Saját=S l-es 1 db Közterület-felügyelet jelzése alapján B e) Szolgáltatás helye: Sárvár, Lánkapuszta A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma Ürítés/hét Bérelt=B / Saját=S l-es 5 db 1 B f) Szolgáltatás helye: Sárvár, temetők A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma Ürítés Bérelt=B / Saját=S

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ amely létrejött egyrészről Dévaványa Város Önkormányzata /5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képv.: Pap Tibor polgármester) /továbbiakban: Önkormányzat/, másrészről a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft. hulladékkezelési szerződése Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Szelektív Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:./2016.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására Ó z d, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2015. évben Sorszám: / Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés

Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződés mely létrejött egyrészről Bihartorda Község Önkormányzata 4174.Bihartorda Kossuth út 73.sz (. képviseli: Dr Szabó József polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről Nyírbátor

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mezőkövesd

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére 90/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

ELŐTERJESZTÉS. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 19. pontja alapján a hulladékgazdálkodás

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88)

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88)483-181 Fax: +36(88)483-181 email: bfkpolghiv@vnet.hu Előterjesztés Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 158/2014.(IX. 11.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT PAKS DÓZSA GYÖRGY U TEL: 75/ Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT PAKS DÓZSA GYÖRGY U TEL: 75/ Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../201... Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet célja A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja A rendelet hatálya 2. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Röszke Község

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E LŐTERJESZTÉS 2015. február 11-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása A tárgykört

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben