SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága szeptember 26.-én (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. A Sárvár, Celli út, Sótonyi utca, Újhegy utca, Iskola utca, Kilátó utca szennyvízcsatornázása kiegészítő műszaki tartalom kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán az eljárás eredményének a megállapítása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása 2. A Vármelléki Óvoda felújításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos beszerzés megindítása (helyszíni kiosztás) 3. A közösségi közlekedés megújításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos beszerzés megindítása (helyszíni kiosztás) A képviselő-testület szeptember 26-án tartandó ülésének előkészítése: 4. Sárvár Távhő Kft. "Sárvár, Petőfi és Alkotmány úti távhő körzeteket összekötő, közvetlenül földbe fektethető távhő vezeték kiépítése" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés jóváhagyása Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület szeptember 26-án tartandó ülésének előkészítése: 1. A hulladékkezelési közszolgáltatás átszervezése: a. Közszolgáltatási szerződés megszüntetése és új közszolgáltatási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére b. Hulladékszállítási szerződés megszüntetése és új hulladékszállítási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére c. Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól d. A Sárvári Zöld Pont Kft. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása 2. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőire vonatkozó javadalmazási szabályzat jóváhagyása. Sárvár, szeptember 25. Papp József s.k. A bizottság elnöke

2 Tartalomjegyzék 1. napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás átszervezése: /A. Közszolgáltatási szerződés megszüntetése és új közszolgáltatási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére /B napirendi pont Hulladékszállítási szerződés megszüntetése és új hulladékszállítási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére /C napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól /D napirendi pont A Sárvári Zöld Pont Kft. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása napirendi pont A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőire vonatkozó javadalmazási szabályzat jóváhagyása... 46

3 1. napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás átszervezése: 1/A. Közszolgáltatási szerződés megszüntetése és új közszolgáltatási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére E L Ő T E R J E S Z T É S Közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új közszolgáltatási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rendelkezése alapján helyi önkormányzati feladat a hulladékgazdálkodás. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást a december 31-ig hatályos szerződés alapján a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. (9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 22.) végzi. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény értelmében nem tartozik a törvény hatálya alá az a szerződéses megállapodás, amelyet az önkormányzat és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az önkormányzat az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az önkormányzat ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik. A szerződés teljesítéséből származik az azok alapján, harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg. Az ilyen jellegű szerződés legfeljebb 5 évre köthető (un. in-house, azaz házon belüli beszerzés, szerződés). A Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) Sárvár Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, és a gazdasági társaság nettó árbevételének több mint 80%-a hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatásból keletkezik. Erre tekintettel a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat kötelező ellátásával közbeszerzési eljárás lebonyolítása nélkül megbízható a Sárvári Zöld Pont Kft. gazdasági társaság.

4 HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft-vel (9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 22.) kötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel szeptember 30- ával megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező megszüntető szerződés aláírására. 2.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat kötelező ellátásával a Sárvári Zöld Pont Kft-t (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) bízza meg és közszolgáltatási szerződést a közszolgáltatóval október 1-jei hatállyal megköti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, szeptember 18. Kondora István Polgármester

5 1. melléklet a /2013.(IX.26) képviselő testületi határozathoz KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE mely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseletében eljár Kondora István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, másrészről a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégj. sz.: , adósz.: , KSH szám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , képviseletében eljár Wiedner Rudolf ügyvezető), a továbbiakban Közszolgáltató között, az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 1. A szerződő Felek a március 31-én egymással közszolgáltatási szerződést kötöttek, melyet legutóbb április 15.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítottak: Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval történő szerződéskötés időpontjáig, de legfeljebb december 31. napjáig kötik. 2. A Felek a közöttük fennálló hulladékszállítási szerződést közös megegyezéssel szeptember 30. napjával megszüntetik. A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Sárvár, szeptember. Kondora István polgármester Önkormányzat... Wiedner Rudolf ügyvezető Közszolgáltató Pénzügyi ellenjegyző

6 2. melléklet a /2013.(IX.26) képviselő testületi határozathoz KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., törzsszám: , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Kondora István polgármester), mint a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat ellátására jogosult és kötelezett szervezet (a továbbiakban: Önkormányzat ), másrészről a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását átvállaló és azt kötelező közszolgáltatás keretében teljesítő Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégjegyzékszám: , adószám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , statisztikai számjel: , képviseli: Pintér László ügyvezető) (a továbbiakban: Közszolgáltató ), (együtt a továbbiakban: Felek ) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terjedelme A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ) a közszolgáltatási szerződésben, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban, különösen a Ht.-ben a 438/2012. (XII. 29.) és a 317/2013. (VIII.28.). Korm. rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelően végzi. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató: a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását is -, az Önkormányzat által meghatározott gyakorisággal, b) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal átveszi és elszállítja, c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladékot elszállítja, d) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, valamint e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt fenntartja, üzemelteti A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Sárvár Város Önkormányzata közigazgatási területén látja el A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 1.2. pontban meghatározott területen kizárólagos jelleggel látja el A Közszolgáltató Ht.-ben és Sárvár Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó rendelete alapján - a jelen szerződésben foglaltak szerint jogosult és egyúttal köteles ellátni Sárvár Város Önkormányzata közigazgatási területén a háztartási, közületi települési szilárd (és ezzel együtt kezelhető) hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységet, a település lakossága pedig a rendelet erejénél fogva köteles azt igénybe venni A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elvégzésre irányuló jogviszony a Közszolgáltató és a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek között a szolgáltatás igénybevételével jön létre, mely esetben a jogviszonyt tényleges tartalommal, ezen szerződés és a vonatkozó önkormányzati rendelet tölti ki. A Közszolgáltató mindezen túl, természetes és jogi személyekkel, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel egyedi szerződéseket is köt A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást október 1-től szeptember 30-ig 5 évig köteles ellátni Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzését a közszolgáltatási szerződés fennállásának az ideje alatt harmadik személyek részére nem engedélyezi.

7 A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2.1. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja el A Közszolgáltató törekszik arra, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak A Közszolgáltató a jogszabályban meghatározott összegben céltartalékot képez, és ennek tényét a környezetvédelmi hatóságnak, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek (a továbbiakban: OHÜ ) igazolja A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről ideértve bevételeit és kiadásait évente beszámolót készít, és azt az Önkormányzatnak, valamint az OHÜ-nek benyújtja A Közszolgáltató csak az egyedi szerződésben részletezett, szabványos és használtra alkalmas hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett hulladékok kiürítésére köteles. Az alkalmi többlet hulladékok gyűjtéséhez előnyomott zsákokat rendszeresít, melyek a telephelyén vásárolhatók meg. 3. A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei A Közszolgáltató kötelessége a teljesítéshez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. 4. A szükséges fejlesztések, karbantartások A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és a bővíthető fenntartásához szükséges javításokat és karbantartásokat köteles elvégezni. 5. Az ártalmatlanító helyek és létesítmények 5.1. A Közszolgáltató által kötelezően igénybe vehető hulladékgazdálkodási létesítmények maximális távolsága Sárvártól: a) Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, lom hulladék: 100 km b) Szelektív hulladék: 250 km c) Műanyag hulladék (PET, PP-HDPE): 250 km d) Biológiailag lebomló hulladék: 100 km e) Üveg: 100 km f) Papír és karton csomagolási hulladék: 250 km 6. Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól évente egyszer írásos tájékoztatást ad az Önkormányzat képviselő-testületének A járatnap változásának jogát a Közszolgáltató előzetes értesítés mellett fenntartja. Amennyiben szélsőséges időjárási körülmények (hóakadály, jeges út) vagy más objektív ok miatt a meghatározott napon a gyűjtés meghiúsul, a Közszolgáltató a gyűjtést az azt követő első lehetséges napon elvégzi, és ezt az Önkormányzattal közli, aki a polgárokat értesíti. 7. Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározott adatszolgáltatást köteles teljesíteni az Önkormányzat Jegyzőjének. A Közszolgáltató az önkormányzati rendelet szerinti és a működésére érvényes számviteli és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni Közszolgáltató az általa a 7.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával kell végezni. 8. A közszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók tájékoztatása A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat (fogyasztókat) egyenként írásban vagy felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására

8 történő rendelkezésre állásról, a közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének a módjáról A Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, az ügyfelek tájékoztatására alkalmas ügyfélszolgálatot fenntartani. Az ügyfélszolgálatot Sárvár Város Önkormányzata közigazgatási területén kell fenntartani A Közszolgáltató a 8.1. és 8.2. pontokban meghatározott információkat és tájékoztatást Internetes honlapján is közzé teszi. Közszolgáltató az említett ügyfél tájékoztatási rendszer működésének 1 éves tapasztalatai alapján a technikai lehetőségeitől és a megrendelői igényektől függően lehetővé teszi a szolgáltatás Internetes megrendelését A Közszolgáltató az ügyfélfogadási és tájékoztatási rendszerére vonatkozó konkrét és részletes szabályokat a Közszolgáltató üzletszabályzata tartalmazza A Közszolgáltató az üzletszabályzatát a fogyasztók tájékoztatása végett köteles minél szélesebb körben az ügyfélszolgálatnál jól látható helyen vagy az Internetes honlapján közzé tenni. 9. Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése A Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a fogyasztói panaszokat felvenni, azokat nyilvántartani amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és nyomban megválaszolni a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni és a fogyasztót erről igazolható módon tájékoztatni A Közszolgáltató részletesen köteles meghatározni a közszolgáltatás ellátására vonatkozó önkormányzati rendeletben szabályozott számlapanaszok elintézési rendjét A Közszolgáltató az üzletszabályzatában köteles szabályozni az általa nyújtott közszolgáltatással kapcsolatos kifogások és észrevételek elintézésének a rendjét. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 10. Az Önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettsége Az Önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása, illetve az egyedi közüzemi szerződés megkötése érdekében rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok szolgáltatásának és kezelésének a rendjét. 11. Az egyes hulladékkezelési tevékenységek és az egyéb közszolgáltatások összehangolása Az Önkormányzat a különböző közszolgáltatások esetében az általa alkotott rendeletekben, illetve a közszolgáltatási szerződésekben az ügyfélszolgálati és ügyfél tájékoztatási rendszereket a szolgáltatás jellegéhez mérten egységes elvek és szabályok szerint alakítja ki. 12. A hulladék befogadóhelyének kijelölése Az Önkormányzat a hulladék végleges elhelyezésére az 5.1. pontban meghatározott helyeket és létesítményeket jelöli ki. 13. A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei. A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSA Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást sem nyújt, kivéve az Önkormányzat által igénybe vett közszolgáltatás díját.. A Közszolgáltató a közszolgáltatást az 1., számú mellékeltben lévő közszolgáltatási díj bevételekből fedezi A Közszolgáltató a közszolgáltatás megvalósításához és ezen szerződésben meghatározott színvonalon történő fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal és pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközöknek a hosszú távú fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási díjbevételeiből fedezi A közszolgáltatás díját a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szerint úgy kell megállapítani, hogy az a tartós működéséhez szükséges nyereség fedezetére, illetve az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének a biztosítására alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának a hatékony kihasználására, valamint a hatékony hulladékgazdálkodásra A Közszolgáltató a számláját a lakossági és a közületi ingatlantulajdonosok részére 240 literes edényzet méretig negyedévenként, e feletti méretű edényzet esetében havonta bocsátja ki. A közszolgáltatás díját negyedévenkénti számlázás esetén - a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján készpénz átutalási megbízáson vagy folyószámláról kell az ingatlantulajdonosnak megfizetni, melyet a számla

9 kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a tárgynegyedév utolsó napjáig. Havi számlázás esetén a számlát a kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a tárgyhó utolsó napjáig Az Önkormányzat a közszolgáltatásról szóló rendeletében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek részére sem díjkedvezményt, sem pedig díjfizetési mentességet nem állapít meg, így a Közszolgáltató felé költségtérítési kötelezettsége nincs A közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. A Közszolgáltató az Önkormányzati rendelet szerint a díjhátralék beszedése végett jogosult maga vagy a megbízottja útján eljárni, ha nem igényli a díjhátralék adók módjára történő beszedését. Közszolgáltató nem tarthat igényt ebben az esetben az esetlegesen felmerülő plusz költségeinek a megtérítésére és díjkompenzáció sem illeti meg. 14. Alvállalkozó igénybevétele ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a 2.2. pont szerinti célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására alvállalkozót vehet igénybe Az alvállalkozó kiválasztása, irányítása és a tevékenységének a felügyelete a Közszolgáltató feladata. A Közszolgáltató az alvállalkozó tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik A Közszolgáltató garantálja, hogy az alvállalkozó a közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai és jogszabályokban megfogalmazott egyéb alkalmassági feltételekkel rendelkezik és alkalmazásuk nem eredményezi sem a szolgáltatás, sem a szolgáltatás minőségi szintjének a csökkenését, nem jár díjemeléssel. 15. A szerződés módosítása. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE A felek a közszolgáltatási szerződést kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják. 16. A szerződés megszűnése A szerződés megszűnik g) a felek közös megegyezésével, h) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, i) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, j) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, k) felmondással A szerződés felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem veszélyeztető módon szüntethető meg. 17. A szerződés felmondása a Közszolgáltató által Ha a Közszolgáltató az Önkormányzattal szerződést kötött, a szerződésben foglalt teljesítés megkezdését megelőzően a szerződést legkésőbb 3 hónappal mondhatja fel. Ha a Közszolgáltató az előírt határideig a szerződést nem mondja fel, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a szerződésben előírtaknak megfelelően ellátja A teljesítés megkezdését követően a közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha a) az Önkormányzat a szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű

10 teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén, vagy abban az esetben, ha a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt bármilyen okból kifolyólag nem szerzi meg, a Közszolgáltató az Önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a közszolgáltatást változatlanul ellátja. 18. A szerződés felmondása az Önkormányzat által A szerződést az Önkormányzat a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, vagy b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette A felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A szerződés felmondása esetén az Önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik A szerződés felmondása esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató az Önkormányzatnak a szerződés megszűnése napján átadja Az Önkormányzat a birtokában lévő és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napján az új közszolgáltatónak átadja. 18. Bizalmas információk. EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomására jutott bizalmas információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot A Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és az üzleti vagy szolgáltatói titkot az esetleges alvállalkozó is bizalmasan kezelje A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő bizalmas információkat harmadik felek előtt csak azt követően tárják fel, hogy arról a másik féllel egyeztettek. 19. Adatvédelem Felek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló LXIII. törvényben foglaltak szerint kezelik a szerződés teljesítésével, illetve a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat képező adatokat Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél keletkezik. 20. Együttműködés, viták rendezése Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát felek kötelesek egyeztető tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik fél írásban a Közszolgáltató vezetőjéhez, illetve az Önkormányzatot képviselő Polgármesterhez intézett levélben kezdeményezheti. Az egyeztető tárgyalást felek a lehető legközelebbi időpontban folytatják le Amennyiben a pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás kérdést legfeljebb 6 hónapon belül felek nem tudják rendezni akkor a vita eldöntését bármelyik fél a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól kérheti A szerződés október 1.-én lép hatályba. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése vagy annak egy része érvénytelennek bizonyul, akkor

11 az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy a rendelkezés többi részét A szerződés nyilvános szeptember 27. Sárvár Város Önkormányzata Kondora István polgármester Sárvári Zöld Pont Kft. Pintér László ügyvezető Pénzügyi ellenjegyző

12 1. számú melléklet A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA október 1-től december 31-ig A közszolgáltatás díja a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 91. -ában foglaltak alapján került meghatározásra: 1. Lakossági egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, saját tulajdonban lévő edényzetből: ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal, literes edényzetből: 168,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 217,- Ft+ÁFA/ürítés és 120 literes edényzetből: 313,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 626,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 2.012,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 2.861,- Ft+ÁFA/ürítés literes előnyomott gyűjtőzsákból: 228,- Ft+ÁFA/ürítés, mely összeg tartalmazza a zsák árát is. 2. Lakossági egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, közszolgáltató tulajdonában lévő edényzetből: ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal, literes edényzetből: 208,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 256,- Ft+ÁFA/ürítés és 120 literes edényzetből: 352,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 705,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 2.309,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 3.254,- Ft+ÁFA/ürítés 3. Közületi egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, saját tulajdonban lévő edényzetből: ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal és 120 literes edényzetből: 589,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 1.177,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 3.827,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 5.494,- Ft+ÁFA/ürítés literes előnyomott gyűjtőzsákból: 357,- Ft+ÁFA/ürítés, mely összeg tartalmazza a zsák árát is. 4. Közületi egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is, közszolgáltató tulajdonában lévő edényzetből: ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal és 120 literes edényzetből: 639,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 1.279,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 4.217,- Ft+ÁFA/ürítés literes edényzetből: 6.010,- Ft+ÁFA/ürítés 5. Közszolgáltatói tulajdonú edényzet bérleti díja: literes közszolgáltatói tulajdonú edényzet bérleti díja Ft+ÁFA/hónap literes közszolgáltatói tulajdonú edényzet bérleti díja Ft+ÁFA/hónap 6. Utcai hulladékgyűjtők: ürítési gyakoriság: bejelentésre 383,- Ft+ÁFA/ürítés 7. Sárváron hulladékudvar igénybevételének díja lakosság számára ingyenes, hulladékkezelési díj befizetését igazoló tárgyévi csekkszelvények bemutatása esetén: - lom: díjmentes - papír, karton: díjmentes - fém: díjmentes - építési törmelék: évente 500 kg háztartásonként díjmentes - ág (maximum 10 cm átmérővel): díjmentes - műanyag fólia: díjmentes - hungarocell: díjmentes - lakosságnál keletkező veszélyes hulladék: díjmentes 8. Karácsonyfa: Minden év január 6. napját követő pénteki napon gyűjtve, majd ezt két hét múlva még egyszer megismételve díjmentes. 9. Szelektív hulladékgyűjtés lakosság számára: díjmentes

13 - házhoz menő zsákos vagy edényzetes szelektív hulladékgyűjtés januártól áprilisig és októbertől decemberig négyhetente, májustól szeptemberig kéthetente, - házhoz menő társasházi edényzetes szelektív hulladékgyűjtés hetente egy alkalommal, - hulladékszigetek, üveggyűjtő konténerek ürítése hetente egy alkalommal, - házhoz menő lomtalanítás évente egy alkalommal. Szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok: papír-, fém-, műanyag-, vegyes összetételű kompozit-, üveg hulladék.

14 1/B napirendi pont Hulladékszállítási szerződés megszüntetése és új hulladékszállítási szerződés kötése települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és kezelésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hulladékszállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új hulladékszállítási szerződés kötése A Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Huke Hulladékkezelési Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés 88/2013. /IV. 11./ számú képviselő-testületi határozattal meghosszabbított időbeli hatálya az alábbiak szerint rendelkezik: A meghosszabbításra az új közbeszerzési eljárás alapján kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval történő szerződéskötésig, de legfeljebb december 31.-ig kerül sor. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete szeptemberi ülésén dönt arról, hogy nem közbeszerzési eljárás keretében, hanem a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény adta felhatalmazás alapján in-house, azaz házon belüli beszerzés, szerződés keretében látja el a közszolgáltatást október 1.-től a Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.), mint Sárvár Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság útján. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást a december 31-ig hatályos szerződés alapján szintén a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. (9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 22.) végzi, mely szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletben települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása ,- Ft + ÁFA előirányzattal szerepel. A szerződés megkötése a házon belüli beszerzés lehetősége miatt nem közbeszerzés köteles. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt rendelettervezet szerint a hatályos hulladékszállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá, továbbá hatalmazza fel a Polgármestert az új közületi hulladékszállítási szerződés megkötésére. Hatalmazza fel továbbá arra, hogy a GVK Bizottság jóváhagyásával az új hulladékszállítási szerződés 1. számú mellékletének (önkormányzati tulajdonban, bérletben lévő közterületi és intézményi hulladéktárolók számának, méretének, ürítési gyakoriságának meghatározása) későbbi módosítását/módosításait aláírhassa.

15 HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft-vel (9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 22.) kötött hulladékszállítási szerződést közös megegyezéssel szeptember 30- ával megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező megszüntető szerződés aláírására. 2.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó hulladékszállítási feladat ellátásával a Sárvári Zöld Pont Kft-t (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) bízza meg és a hulladékszállítási szerződést a közszolgáltatóval október 1-jei hatállyal megköti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. mellékletét képező hulladékszállítási szerződés aláírására. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság jóváhagyásával az új hulladékszállítási szerződés 1. számú mellékletének (önkormányzati tulajdonban, bérletben lévő közterületi és intézményi hulladéktárolók számának, méretének, ürítési gyakoriságának meghatározása) későbbi módosítását/módosításait aláírhatja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, szeptember 18. Kondora István Polgármester

16 1. melléklet a /2013.(IX.26)képviselő testületi határozathoz HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE mely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseletében eljár Kondora István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat, másrészről a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégj. sz.: , adósz.: , KSH szám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , képviseletében eljár Wiedner Rudolf ügyvezető), a továbbiakban Közszolgáltató között, az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 1. A szerződő Felek a május 1-én kötött hulladékszállítási szerződést kötöttek, melyet legutóbb április 15.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítottak: A szerződést a felek május 16. napjától határozott időtartamra, közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval történő szerződéskötés időpontjáig, de legfeljebb december 31. napjáig kötik. 2. A Felek a közöttük fennálló hulladékszállítási szerződést közös megegyezéssel szeptember 30. napjával megszüntetik azzal, hogy a szeptember 30.-ig szerződésszerűen teljesített szolgáltatások kapcsán az elszámolásra a felek kötelezettséget vállalnak. A Felek a jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Sárvár, szeptember. Kondora István polgármester Önkormányzat... Wiedner Rudolf ügyvezető Közszolgáltató Pénzügyi ellenjegyző

17 2. melléklet a /2013.(IX.26) képviselő testületi határozathoz Szerződésszám:../K Partnerkód:. Új szerződés: Módosítás: HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS közületektől (vállalkozásoktól, intézményektől) amely létrejött egyrészről a Sárvári Zöld Pont Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégjegyzékszám: , adószám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , statisztikai számjel: , képviseli: Pintér László ügyvezető) a továbbiakban Közszolgáltató, másrészről Név: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., törzsszám: , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Kondora István polgármester) Számlázási cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., Postázási cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. mint Megrendelő között, települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére (ártalmatlanítására, hasznosítására), az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 1. Jelen szerződés a mindenkor hatályos jogszabályokban különösen a évi CLXXXV. törvény a hulladékról és Sárvár Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó rendeletében foglaltak alapján jött létre. E jogszabályok alapján a szerződés tárgyát képező szolgáltatás: kötelező közszolgáltatás. A közszolgáltatási jogviszony a hivatkozott rendelet erejénél fogva jön létre, de a felek a szolgáltatással kapcsolatos részletes szabályokat jelen szerződésben rögzítik. 2. A szerződést a felek október 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra kötik. 3. A Megrendelő a háztartási szilárd hulladékot tárolásra és ürítésre alkalmas, ép, szabvány szerinti edényzetben gyűjti és azt a szállítási napon a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja (átadja, kihelyezi, illetőleg hozzáférhetővé teszi). 4. A Megrendelő által igénybe vett edényzet méretét, darabszámát és ürítési gyakoriságát az 1., számú melléklet tartalmazza. 5. A Közszolgáltató által használatba adott edényzetet a szerződés megszüntetése esetén a Megrendelőnek kell a Közszolgáltató részére visszaadni. 6. A hulladékszállítás a szerződés szerinti gyakorisággal és a Közszolgáltató által közzétett értesítőben szereplő napon történik. Amennyiben a hulladékszállítási nap munkaszüneti nap, a Közszolgáltató előzetes kiértesítése szerint. 7. A hulladékszállítás díját október 1. napjától december 31. napjáig a 2., számú melléklet tartalmazza. Az árváltozás mértékét a vonatkozó jogszabályok és a Közszolgáltató Megrendelőnek küldött értesítése határozza meg. A díj magában foglalja a hulladék elhelyezését (ártalmatlanítását) is. 8. A Közszolgáltató a számláját a lakossági és a közületi ingatlantulajdonosok részére 240 literes edényzet méretig negyedévenként, e feletti méretű edényzet esetében havonta bocsátja ki. A közszolgáltatás díját negyedévenkénti számlázás esetén - a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján készpénz átutalási megbízáson vagy

18 folyószámláról kell az ingatlantulajdonosnak megfizetni, melyet a számla kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a tárgynegyedév utolsó napjáig. Havi számlázás esetén a számlát a kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni a tárgyhó utolsó napjáig. A hulladékszállítási díj számításának módja: A 1., melléklet szerinti ürítési gyakoriság és edényzet űrméret alapján számított éves díj tizenketted része (havi számlázás esetén) ill. negyed része (negyedéves számlázás esetén). 9. Késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés elmulasztása esetén a Közszolgáltató kezdeményezheti a díj jogi úton történő behajtását. 10. A rendszeres hulladékszállítási igényt alkalmanként meghaladó többlet hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató telephelyén 60 l-es előnyomott zsák vásárolható. 11. A Közszolgáltató csak a szabvány edényzetben (előnyomott zsákban) elhelyezett háztartási szilárd hulladékot szállítja el. A települési szilárd hulladékok rendszeres gyűjtéséhez a Közszolgáltató által a Megrendelő részére használatba adott edényzetet a Megrendelő köteles kizárólagosan a fenti célra használni, megőrizni, állagát megóvni. Nem lehet a gyűjtőedényzetben elhelyezni háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint mérgező, robbanó, folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot, forró hamut (salakot), továbbá minden olyan anyagot, amely a kezelőszemélyzet egészségét, testi épségét veszélyezteti. A hulladék az ürítési technológia miatt előzetesen nem tömöríthető. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk a Megrendelőt terhelik. 12. A hulladékgyűjtő edényzetet a szállítási napon reggel 06,00 óráig kell a Megrendelőnek a közterületre (az úttest közelébe) kihelyezni, oly módon, hogy ahhoz a Közszolgáltató közvetlenül, akadálymentesen hozzáférjen, illetőleg ezt az ingatlan területén biztosítani. 13. Az edényzet tisztítása, szükség szerinti fertőtlenítése tulajdonviszonytól függetlenüla Megrendelő kötelessége. 14. A Közszolgáltató vállalja, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos panaszokat a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, alaposságuk esetén azokat orvosolja. 15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a hulladékról szóló törvény, annak végrehajtási rendeletei és a helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. Sárvár, szeptember Közszolgáltató Megrendelő Pénzügyi ellenjegyző

19 1., számú melléklet a Sárvári Zöld Pont Kft. és Sárvár város Önkormányzata közötti közületi hulladékszállítási szerződéshez: A közterületre kihelyezett kisméretű 50 l-es utcai hulladékgyűjtők darabszáma és ürítési gyakorisága Utcanév darabszám Szállítás/hét Szállítás/hét Rákóczi utca Várkerület és várpark Kossuth tér Hild park Batthyány utca Lila udvar Hunyadi utca Selyemgyári utca Petőfi lakótelep Nádasdy utca Nagyvárad utca Sársziget utca Alkotmány utca Gárdonyi utca Ady és Deák utcák Gyöngyös utca Móricz Zsigmond utca Dózsa György utca Csónakázó tó Téglagyári tó Rábasömjén Ikervári út Szegedi K. G. utca Vadkert körút Szombathelyi utca Bocskai utca Gayer Endre sétány 2 Kéthetente 1 1 Tesco körforgalom Hegyközség, Celli út, buszmegálló Rábasömjén, templomkert Fekete híd utca (játszótér) Nagyvárad utca (játszótér) Csónakázó tó (játszótér) Petőfi lakótelep (játszótér) Herpenyő csárda (buszmegálló) Rábasömjén felső (buszmegálló) Rábasömjén autóbusz megálló (buszmegálló) Hegyközség-Méhészet 1 1 1

20 (buszmegálló) Nádasdy u. 26. (GCSK) Petőfi Úti Óvoda Városi Bölcsőde Vármelléki Óvoda(Várkerület ) Szatmár u. (Óvoda) Hulladékgyűjtő összesen 142 Szállítás összesen/hét 196 db/hét 283 db/hét b) Szolgáltatás helye: 9600, Sárvár, Várkerület 2-3. A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma Ürítés/hét Bérelt=B / Saját=S l-es 2 db 2 S c) Szolgáltatás helye: Nádasdy - vár előtti parkoló A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma ürítés/hét Bérelt=B / Saját=S 50 l-es 2 db 2 S d) Szolgáltatás helye: Sárvár, régi 84-es sz. főútvonal Rába-hídja mellett a Rábaparton A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: június 1. - szeptember 30-ig: Edényzet mérete Db száma Ürítés Bérelt=B / Saját=S l-es 1 db Közterület-felügyelet jelzése alapján B e) Szolgáltatás helye: Sárvár, Lánkapuszta A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma Ürítés/hét Bérelt=B / Saját=S l-es 5 db 1 B f) Szolgáltatás helye: Sárvár, temetők A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma Ürítés Bérelt=B / Saját=S

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

ELŐTERJESZTÉS. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 19. pontja alapján a hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL. Edelény, 2014. január 13.

ELŐTERJESZTÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL. Edelény, 2014. január 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Endrefalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések Kishartyán Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kishartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések I. fejezet

Általános rendelkezések I. fejezet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014.(VI.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben