Közutak fenntartása 1. Útüzemeltetés és fenntartás 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közutak fenntartása 1. Útüzemeltetés és fenntartás 2."

Átírás

1 Közutak fenntartása 1. Útüzemeltetés és fenntartás Az útfenntartás elméleti kérdései 2. Aszfaltburkolatok fenntartása 3. Beton útburkolatok fenntartása 4. Zúzottkő pályaszerkezetek és fenntartásuk 5. Újrahasznosítás, másodnyersanyagok-, hulladékok hasznosítása az útfenntartásban

2 5. Újrahasznosítás, másodnyersanyagok-, hulladékok hasznosítása az útfenntartásban 5.1. Építési és bontási hulladék újrahasználata és hasznosítása 5.2. Újrahasznosítás - recycling - az útfenntartásban 5.3. Ipari hulladékok hasznosítása az útfenntartásban

3 Irodalomjegyzék ÚT : 2003 Az útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli (és kötőanyagos) alaprétegei ÚT : 2010 Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek ÚT : 1992 Kohósalakaszfalt útpályaalapok és -burkolatok ÚT : Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok ÚT : 2002 Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként ÚT : 2003 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása ÚT : 2008 Útbeton betonhulladék újrahasznosításával ÚT : 2008 Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása ÚT : 2009 Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg újrahasznosítás ÚT : 2008 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása ÚT : 2006 Pályalemezből visszanyert beton újrafelhasználása

4 5.1. Építési és bontási hulladék újrahasználata és hasznosítása jogszabályi környezet: évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról - 16/2001.(VII.18.)KöM r. a hulladékok jegyzékéről az Európai Hulladék Katalógus (European Waste Catalogue) kódszámai - 164/2003. Korm.r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről - a hulladék termelője, birtokosa, kezelője (meghatározott évi mennyiség felett) nyilvántartást köteles vezetni - a nem veszélyes hulladékról - hulladék fajtánként - a veszélyes hulladékokról - technológiánként - 45/2004.(VII.26) Bm-KvVM r. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól talaj beton aszfalt fa-fém-műanyag-vegyes-ásványi eredetű hulladék

5 a hulladékjegyzék használata 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet : január 1-jétől a hulladékok nyilvántartását és bejelentését az Európai Hulladék Katalógus (EWC) kódszámaival kell eszközölni. az első két számjegy a keletkezési tevékenység szerinti főcsoport jele, a második kettő alcsoportot jelöl, a harmadik két számjegy a saját azonosító. Példa: az utak bontási anyagai 17 főcsoport Építési és bontási hulladékok beton veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke bitumenkeverékek, amelyek szénkátrányt, kátrányterméket nem tartalmaznak veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek veszélyes anyagokat nem tartalmazó föld és kövek veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok, kevert hulladékok veszélyes anyagokat nem tartalmazó kevert építkezési és bontási hulladékok

6 ÚT : 2003 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása az előírás az alábbiak szerint az útügy területére alkalmazza a vonatkozó általános előírásokat, követelményeket: fogalmak: bontott anyag eredeti felhasználási helyéről kinyert, alapvető műszaki tulajdonságokkal rendelkező homogén, vagy kevert anyag hulladék a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 1. sz. melléklete szerinti kategóriákba tartozó a birtokosa számára fölösleges anyag

7 a hulladékgazdálkodás alapelvei célok: - egészség és környezetvédelem, a fenntartható fejlődés biztosítása, környezettudatos magatartás - természeti erőforrásokkal takarékoskodás - környezetterhelés minimalizálása - hulladék keletkezés megelőzése - képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése - keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása - vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása

8 alapelvek: a megelőzés, az elővigyázatosság, a gyártói felelősség, a megosztott felelősség, az elvárható felelős gondosság, az elérhető legjobb eljárás, a szennyező fizet, a közelség, a regionalitás, az önellátás, a fokozatosság, a példamutatás, a költséghatékonyság.

9 fogalmak újrahasználat a termék eredeti célra történő ismételt felhasználása hasznosítás hulladéknak, vagy valamely összetevőjének a termelésben, szolgáltatásban történő hasznosítása útépítési, - fenntartási hasznosítás ( a tv.eljárásai szerint): R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása R12 Átalakítás más hasznosító eljárás érdekében R13 Tárolás más hasznosító eljárás érdekében

10 ártalmatlanítás környezetterhelés csökkentése környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatás megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől elszigeteléssel anyagi minőség megváltoztatásával ártalmatlanító műveletek D1 lerakás a talaj felszínére, -a talajba D2 talajban történő kezelés (pl. biológiai) D4 felszíni feltöltés D5 lerakás műszaki védelemmel

11 Egy kétlépcsős feldolgozási technológia folyamata

12 a hulladékgazdálkodás általános szabályai tervezés, munkavégzés a környezet kímélésével, a környezeti terhelés csökkentésével, a hulladékképződés megelőzésével, hulladékhasznosítással, környezetkímélő ártalmatlanítással a hulladékképződés megelőzése, - csökkentése anyag-, energiatakarékos, hulladékszegény technológiák anyag-, hulladék-, termelési-fogyasztási körfolyamatban tartása kockázatot jelentő hulladékokat eredményező anyagok kiváltása

13 törekvés a hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása nyersanyagok, hulladékkal történő helyettesítése szelektív hasznosítási lehetőségek szerinti ártalmatlanítás hulladékgyűjtés hasznosítás műszaki, gazdasági lehetőségei hiányában aránytalanul magas hasznosítási költségek esetén

14 hulladékhasznosítás ismételt felhasználás újrafeldolgozás alapanyaggá alakítás visszanyerés energetikai hasznosítás

15 45/2004.(VII.26) Bm-KvVM r. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól hulladékfajta szerint elkülönített gyűjtés lehetőség szerint az építés során való felhasználás maradék hulladékkezelőnek átadása előkezelés: aprítás osztályozás minőségjavítás tisztítás - áttelepíthető (1 év) -, - telepített célszerűen a hulladékkezelő telephelyére - berendezés felhasználás - az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályai a 3/2003.(I.25.)BM-GKM-KvVM rendelet szerint tevékenység befejezését követően: építési/bontási hulladék nyilvántartás, hulladékkezelő átvételi igazolása

16 feldolgozó üzemek technológiai kiépítése kő- és kavicsbányászatban elterjedt berendezés célszerű összeállításban mobil to/ó közvetlen bontáshelyi feldolgozásra semimobil to/ó inert lerakók feldolgozására - alacsony anyagmozgatási -, szállítási költség, alacsony szállítási - nagyobb helyi környezetterhelés, magasabb fajlagos költség, korlátozott minőség feladógarat - előleválasztó rosta - röpítő/pofás törő vibroadagoló szállítószalagok - mágneses vasleválasztó 3 frakció telepített to/ó folyamatos, nagytömegű hulladék - minimumra szorított környezetterhelés; tisztítási-, osztályozási technológiai választék; jó minőségű, nagy választékú (4-8, 8-16, 16-32, 32-40), tisztított anyag - tégla,cserép vasbeton beton depónia - kézi válogatás, tisztítás, rostálás, kétfokozatú törés, szelelés, mosás

17

18

19

20 bontott útépítési anyagok aszfalt beton egyéb pl. burkolókövek vegyes

21 bontott útépítési anyagok újrahasznosítási lehetőségei aszfalt-, vagy betonburkolat, aszfalt kötőréteg, aszfalt alapréteg, alapréteg hidraulikus kötőanyaggal alapréteg kötőanyag nélkül földmű felső rétege (1 m vastagságig ajánlott) javítóréteg munkaárkok feltöltése alapgödrök kitöltése terep alatti építmények fedőrétege alapozások, feltöltések vízzáró kivitelű kő- és beton térkő burkolat alá

22 ÚT :2008 Útbeton betonhulladék újrahasznosításával tárgy: út- és pályaburkolatok, építmények, épületek, szerkezetek bontása -, építése során keletkező beton anyagú hulladék (EWC 17. építési és bontási hulladék), mely adalékanyagként betonkészítés céljára alkalmazható eljárási szabályok: - a Környezetvédelmi Felügyelőségtől engedélykérés környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ) a telepre környezetvédelmi területi jel (KTJ) éves jelentés a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) fele - a feldolgozással szembeni követelmények - építőanyag fajtánként elkülönített gyűjtés - feldolgozás után 4 mm feletti szemcse 95 m%-a betonszemcse legyen <2% aszfalt, sejtbeton, könnyűbeton <0,5% gipsz, fa, növény, papír, textil, gumi, üveg, fém, műanyag

23 alkalmazási lehetőség - hidraulikus stabilizáció C 1,5/2 védőréteg, C 3/4 védőréteg/útalap - beton burkolatalap C 8/10, C 12/15 - kétrétegű beton útpálya alsó rétege CP 3/2 - pálya szerkezeti beton A forgalmi terhelésre CP 4/2,7 - kerékpár-, gyalogút-, járdabeton - útburkolati betonkő, járdalap, útszegély C 35/45 nem használható: bauxitbeton, azbeszttartalmú hulladék, nem készíthető: feszített vasbeton a másodtermék szemeloszlása Martin -, szén -, radioaktív salak adalék finom hulladék, hulladékkeverék, finom-durva-, szűk-nyújtott frakciók 4, 8, 11, 20 mm szemnagysággal adagolás: feldolgozott másodnyersanyag kőzetfizikai osztálya és a gyártani tervezett beton szilárdsága függvényében

24 5.2. Újrahasznosítás recycling az útfenntartásban meleg újrahasznosítás helyszíni ~ lásd még Aszfaltburkolatok fenntartása telepi ~ hideg újrahasznosítás helyszíni ~ lásd még: 3. Betonburkolatok fenntartása helyszíni recycling telepi

25 tárgyalt útügyi műszaki előírások - ÚT : 2008 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással - ÚT : 2008 Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása - ÚT : 2009 Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg újrahasznosítás - ÚT : 2006 Pályalemezből visszanyert beton újrafelhasználásat

26 helyszíni újrafelhasználás lehetőségei

27

28

29 ÚT : 2008 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással technológiai fogalmak - helyszíni melegremix: aszfaltréteg(ek) helyszíni újrahasznosítása, a külön célgéppel felmelegített, felmart, szükség szerinti kiegészítő aszfaltkeverékkel, bitumennel, zúzottkővel átkevert beépítés, esetenként kiegészítésül külön új kopóréteggel - kiegészítő aszfaltkeverék: a helyszíni melegremix eljárás során az átkeveréssel létrehozott új réteg tulajdonságainak javítása céljából adagolt, az adottságoknak megfelelően kialakított aszfaltkeverék - Admix: külön célgéppel felmelegített, többfunkciós célgéppel felmart, hozzáadott anyaggal átkevert, előtömörítetten beépített réteg - Remix Plusz: külön célgéppel felmelegített, többfunkciós célgéppel felmart, (hozzáadott anyaggal átkevert), elterített rétegre egy menetben terített további kopóréteg (hot in hot), együttes előtömöríéssel beépítve (az így beépített kopóréteg %-al vékonyabb lehet a típusra előírt minimális rétegvastagságnál)

30 Admix hozzáadott kötőanyaggal/ fiatalító szer rel/aszfaltkeverékkel átkeverés

31 Admix

32 Remix Plusz = Admix+új kopóréteg hot in hot

33 remix plusz

34 előkészítő vizsgálatok a technológiai eljárás - helyszíni állapotfelvétel homogén rész-szakaszokra bontva - mintavétel legalább kilométerenként - laboratóriumi vizsgálat - összetétel, plasztikus deformáció, (bitumen) technológiai tervezés - a laboratóriumi vizsgálat figyelembevételével a szükséges hozzáadott anyagok keverék tervezése (- az új kopóréteg megválasztása) kivitelezés - a felújításra kerülő vastagság felmelegítése ºC-ra - lazítás felszedés (hozzáadás) - homogenizálás - terítés(ek) - tömörítés megfelelőség igazolása vastagság-hézagtartalom-összetétel/egyenletesség-érdesség-geometria

35 bontott aszfaltok keverőtelepi meleg újrahasznosítása visszanyert aszfalt az aszfalt pályaszerkezeti rétegekből - marással/ - átrostálással/bontott aszfalt művi aprításával, rostálásával visszanyert, az új aszfaltkeverék gyártásához szükséges max. szemcseméretű aszfalt szempontok helyszíni eljárásnál megbízhatóbb, de költségesebb alapos laborelőkészítés szükséges aszfalttípusokat külön kell tárolni nedvesség elleni takarás szükséges a depóniában visszaadagolási arány gépi technológia és keverékfajta függő előzetes felmelegítéssel max. 70 % előzetes felmelegítés nélkül max. 30 % következő ábrák Az aszfalt című folyóirat cikke alapján

36 visszanyert-aszfalt közvetlen lánggal melegítve vázlat párhuzamos áramú visszanyert-aszfalt közvetlen lángtól elválasztva melegítve ellenáramú

37 visszanyert aszfalt-adagolás nélkül

38 visszanyert aszfalt adagolással

39 a hozzáadagolt visszanyert aszfaltot a forró dobpalást melegíti fel

40 új keverék gyártásához adagolható visszanyert aszfalt mennyiségek ÚT ,-2,-5,-6:2010 szerint AC - valamennyi keveréktípushoz 10 m%-ig - N igénybevételi kategóriájú keverékekhez 20 m%-ig - N igénybevételi kategóriájú alapréteg keverékekhez < 20 m% MA - F igénybevételi kategóriájú keverékekhez 10 m% - N igénybevételi kategóriájú keverékekhez - hengerelt aszfaltból visszanyert aszfalt 20 m% - öntöttaszfaltból visszanyert aszfalt 40 m% BBTM, SMA visszanyert aszfalt nem adagolható következő ábrák az Aszfalt folyóirat cikke nyomán

41 hideg újrahasznosítás hideg remix eljárás a magyar közúthálózat pályaszerkezetének 32 %-a-, az országos közutak pályaszerkezetének 41 %-a utántömörödő rendszerű az országos közutak pályaszerkezetének mintegy 1/3-a-, az alsóbbrendű hálózat pályaszerkezetének mintegy 75 %-a nem megfelelő teherbírású, felületállapotú a nem megfelelő teherbírású pályaszerkezetek jellemzően utántömörödő rendszerűek sajátos probléma a (többszöri) szélesítés miatti keresztmetszeti inhomogenitás kézenfekvő megoldás a pályaszerkezet teherbírásának homogenizálással, kötőanyag hozzáadásával történő javítása, ami átkeverés hideg remix kapcsán valósítható meg

42 ÚT :2008 bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Helyszíni hideg újrahasznosítás helyszíni hideg újrahasznosítás hideg remix: a pályaszerkezeti rétegek homogenizálással helyben készülő a pályaszerkezeti rétegek homogenizálással helyben készülő stabilizációja a pályaszerkezeti rétegeket célgéppel felmarják, kötőanyag nélkül/kötőanyaggal (bitumenes~, hidraulikus~, vegyes~)- kőanyag -, egyéb adalékanyag hozzáadásával, vagy anélkül átkeverik, profilozzák, tömörítik

43 állapotfelvétel, adatok geometria forgalom teherbírás pályaszerkezet altalaj víztelenítés tervezés üzemeltetési-, fenntartási tapasztalatok mintavétel laboratóriumi vizsgálat

44 helyszíni hideg újrahasznosítás változatai kötőanyag nélküli homogenizálás (többlet anyaggal, ~nélkül) kötőanyagos újrahasznosítás hidraulikus kötőanyaggal bitumennel hidraulikus kötőanyag és bitumen együttes (vegyes) alkalmazásával egyéb ÉME szerinti technológiával

45

46 A technológiai változatok sémái

47 A változatok közti döntés kötőanyag nélküli A, B forgalmi kategóriában ha a homogenizálással az ÚT Az útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli (és kötőanyagos) alaprétegei előírt szemeloszlása biztosítható M50; FZKA hidraulikus kötőanyagú kedvezőtlen szemeloszlás, szennyezettség, agyagtartalom szemeloszlás javítása akadályozott inhomogén pályaszerkezeti anyag kötőanyag nélkül túlzott vastagítási igény alacsony (4, 5) teherbírás Tervezés: C 1,5/2

48 bitumenes kötőanyagú megfelelőbb (3) teherbírás magas (50 % feletti) aszfaltanyag a keresztmetszetben egyenletes szemeloszlás hajlékony pályaszerkezeti igény -bitumenemulziós törés min. 1 óra, Marshall hasítósz.> 0,2 N/mm 2 - habosított B 0,063 mm alatt 5-20%, pótlás 2% cement/mész, alkalmassági vizsgálat ÚT :2009 szerint vegyes kötőanyagú a kizárólag bitumenes kötőanyagúnál nagyobb teherbírás lemezhatás de a kizárólag hidraulikus kötőanyagúnál kisebb repedési hajlam kötőanyag: 2-6 % bitumenemulzió, 3-6% cement Marshall hasítószilárdság > 0,2 N/mm 2

49 a pályaszerkezet, a burkolat megtervezése - a kész stabilizáció teherbírása feleljen meg az alábbiaknak - mérés min. 3 napos-, 7 napos korban; tűrés 10% - 10 Mpa, - E 2alap >50 MPa növelt követelmény: (E 2alap /50) 2/3 - a stabilizációra kiegyenlítő réteg készítendő - A-C forgalmi kategóriában fokozatos kiépítésként felületi bevonat - szükséges aszfalt burkolat vastagság az alábbiak szerint:

50 A kivitelezés technológiai sorrendje felület takarítás, padkanyesés, árokrendezés marás, profilozás, tömörítés javítóanyag elterítése homogenizálás kötőanyag(ok) terítése keverés átmarás min. 2,00 m munkaszélességű géppel vízadagolás keverés tömörítés (utókezelés)

51

52

53

54

55 A forró bitumen habosításának modellje

56 A RECYCLER sematikus ábrája

57 A habosított bitumen felhasználása

58 A bitumenemulzió kötőanyagú géplánc és az eljárás elvi vázlata

59 A recycler maga előtt tolja a bitumen emulzió tartálykocsit, miközben egy 1 m szélességű sávot készít

60 A vegyes kötőanyagú technológia elvi ábrája

61 A helyszíni hideg újrahasznosítás minőségi követelményei alapréteg tömörség - ÚT : %-a szilárdság hidraulikus, vegyes - ÚT 10. táblázat 80%-a teherbíró képesség - hidraulikus lásd tervezés címszónál bitumenes ÚT FZKA 0/35 95 %-a geometria vastagság -10%, szint +/- 3 cm, szélesség -5 cm burkolat - aszfaltburkolat ÚT szerint - felületi bevonat ÚT szerint

62 ÚT :2006 Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg újrahasznosítás alkalmazás indokoltsága - elégtelen teherbírás mm-t meghaladó deformációk - inhomogén pályaszerkezet - talaj teherbírási -, víztelenítési -, összetételi elégtelensége, - fagyvédelem hiánya - újrafelhasználható értékes útépítési anyagok kiegészítő adalékok alapréteg előkevert stabilizáció szemeloszlási követelményeinek előállítása, méretezés szerinti vastagsághiány pótlása kötőanyag adagolás alapréteg hidraulikus kötőanyaggal C 3/4 osztály követelményeinek 80 %-ára minőségi követelmények

63 A telepi hideg újrahasznosítás minőségi követelményei alapréteg tömörség módosított Proctor 92 %-a, 10%-ban 2% negatív tűrés teherbíró képesség geometria vastagság -10%, szint +/- 3 cm, szélesség -5 cm burkolat - aszfaltburkolat ÚT szerint - felületi bevonat ÚT , szerint

64 ÚT : 2006 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása Fogalom meghatározások: újrahasznosított adalékanyag (RA) olyan ásványi anyag, amely megelőzően csakis beton-pályalemezbe volt beépítve ( > 4 mm zúzottbeton, < 4 mm törtbeton-homok [német határ: 2 mm]) újrahasznosított adalékanyag keverék (RAM) újrahasznosított adalékanyag (RA) + új anyag beton-pályalemez az építéskor érvényes előírások szerint épített betonburkolat, kompozit burkolat vasaltbeton lemeze újrahasznosított beton (RC) RA-, RAM adalékanyaggal kevert beton

65 általános alapelvek az újrahasznosított adalékanyag (RA) minősége függ - a régi pályaburkolat betonjának tulajdonságaitól - a visszanyerés során alkalmazott műveletek (törés, tisztítás, osztályozás) sorrendjétől, hatékonyságától, minőségétől - bontáskor az idegen anyagokat el kell különíteni - a bennmaradt szennyező anyagokat az első törőre adás - gyártás - egy-/többfokozatú törés, előtt el kell távolítani (előrostálás) - egy-/többfokozatú osztályozás (rostálás, szitálás) az újrafelhasználási osztálynak megfelelően az újrahasznosításban a szerződő feleknek meg kell egyezni az építési tevékenységet megelőzően meg kell győződni az újrahasznosítani tervezett beton - minőségének egyenletességéről - alkalmasságáról

66 a bontandó beton lényeges tulajdonságai állapota, fajtája szilárdsága fagykárosodása duzzadási jelenségei kizáró ok! adalékanyagai habarcsrész állapota idegen anyagok mennyisége légbuborékok szerkezete

67 környezeti osztály MSz :2004 környezeti hatások karbonátosodás (XC), klorid (XD), fagy (XF), kémiai korrózió (XA), kopás (XK), víznyomás (XV) 3 vízszintes felületű, nagy víztelítettségű, fagynak kitett 4 vízszintes felületű, nagy víztelítettségű, fagynak és sónak kitett

68 másodnyersanyag gyártás törő újrahasznosítani szánt betonhoz igazodva röpítőtörő (kivéve az előtörőt) vasleválasztás szállítószalagról mágnessel osztályozó homokot külön RA nedves osztályozása ajánlott b osztályban egyéb anyag fa, gumi, műanyag - eltávolítás

69

70

71 Adalékanyag követelmények szemeloszlás ÚT , ÚT szemcsetömörség 4 mm alatt új anyag Cement ÚT szerint Keverés 1,5 2,5 %-al több vízadagolás, de ez a V/C-be nem számít bele tényleges keverési idő 45 sec helyett 60 sec Beépítés nehezebb tömöríthetőség merülővibrátoros tömörítésnél a kisebb fajsúlyú összetevők felúszása fogadósík nedvesen tartandó kiemelten gondos utókezelés a belső kiszáradás megelőzésére

72 5.3. Ipari hulladékok hasznosítása az útfenntartásban Ipari hulladékok felhasználási lehetőségei útpályaszerkezeti alaprétegekben ÚT : 2003 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei (a műszaki előírásból itt csak a témánk szempontjából releváns előírásokat emeljük ki)

73 kötőanyag nélküli alaprétegek gyártott alapanyagok Az alaprétegek anyagai a következők lehetnek: Kőzetek: KZ, NZ, Z (MSz szerint); UKZ, UNZ, UZ (ÚT szerint): útépítési zúzott kőanyag természetes aprózódású kőzet Kavics, homokos kavics: K, HK, ZK, ZHK (MSz szerint); UZK (ÚT szerint): folyamkavics, homokos kavics bányakavics, homokos kavics zúzott kavics

74 bányameddők - kőbánya~ gyártási hulladékok - kavicsbánya~ - szénbánya~ ipari melléktermékek - kohókő - kohósalak - acélművi salak bontott anyagok - építési bontási hulladék - bontott beton - bontott aszfalt

75 Alapanyagok alkalmassági feltételrendszere

76 Hidraulikus kötőanyagú keverékek szemcsés anyagának szemeloszlási burkológörbéi A terület csak védőrétegként!

77 hidraulikus útépítési kötőanyagok - HRB savas jellegű pernye, jelölése: bázikus jellegű pernye, jelölése: granulált kohósalak, jelölése: aktív mész, jelölése: természetes puccolán (trasz), jelölése: égetett pala, jelölése: cementklinker, jelölése: V W S L P T K

78 Hidraulikus útépítési kötőanyag nyomószilárdsági osztályai 5

79 Pernye, V, W A pernyék a porszén tüzelésű kazánok füstgázaiból leválasztott porszerű anyagok, savas (jele V) vagy bázikus (jele W) jellegűek. A savas jellegű pernye önmagában nem szilárdul, de aktív mésszel és vízzel összekeverve megköt és hidraulikusan szilárdul. A kötőanyagként alkalmazott pernye feleljen meg az ÚT útügyi műszaki előírás követelményeinek. Ha a burkolatalap kötőanyagaként a pernyét cementtel együtt alkalmazzák és a két kötőanyagot a keverék előállítás helyén mérik ki és adagolják a keverékhez, akkor a pernye továbbra is az ÚT útügyi műszaki előírás követelményeinek, a cement az MSZ EN és MSZ EN szabványban előírt követelményeknek feleljen meg, az előírásban illetve a szabványban megadott módszerek szerint

80 ÚT : 2002 Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként Útépítési kötőanyagként felhasználható pernyék megfelelő szemszerkezet homogén összetétel puccolános tulajdonság előírt kémiai, fizikai követelmények Puccolánok aktív SiO 2 -, Al 2 O 3 -, Fe 2 O 3 - tartalmú poranyagok aktiváló anyagokkal Ca(OH) 2, CaO víz jelenlétében kötnek önszilárduló-, stabil-, tartós rendszert hoznak létre ilyenek: - vulkáni hamu, - trasz, - erőművi pernye

81 Aktív mészdonor aktív CaO, Ca(OH) 2 tartalmú porok, oldatok puccolánokkal keverve önszilárduló rendszer Termékfajták Meghatározása a kémiai, a fizikai és a puccolános követelmények alapján rögzített: V savas jellegű pernye W bázikus pernye VN zagytéri salakpernye VK kezelt pernye MP mészdonorpor MF mészdonorfolyadék

82 Követelmények kémiai fizikai puccolános

83 Kémiai követelmények

84 Mészdonorok kémiai követelményei

85 Fizikai követelmények

86 Mészdonorok fizikai követelményei

87 Puccolános tulajdonságok

88 Kötőképes mésztartalom meghatározása analitikus módszerrel (MSzEN 196-2) CaO = CaO összes 1,27 CO 2 0,7 SO 3 ahol CaO kötőképes Kálcium-oxid CO 2 kálcium karbonátban- SO 3 kálcium szulfátban kötött kálcium oxid AKTIMET műszerrel (puccolánaktivitás is!)

89 Függvény az aktív tömeg meghatározására

90 Granulált kohósalak, S A granulált kohósalak a nyersvasgyártás során keletkező nagy hőmérsékletű megolvadt salak gyors lehűtésével és szemcsézésével előállított, üvegesen megdermedt anyag, mely mésszel aktiválva hidraulikus tulajdonságú. Ha a granulált kohósalakot mésszel aktiválva kívánják kötőanyagként alkalmazni, akkor azt csak a megfelelőségét bizonyító alkalmassági vizsgálat és a megfogalmazott minőségi követelmények alapján kiadott alkalmazási engedély előírásainak megfelelően szabad. Ha a kötőanyag-keverékben a granulált kohósalak aránya 60 tömegszázalékot nem halad meg, akkor a próbatestek vizsgálati kora 28 nap, ennél nagyobb arányú granulált kohósalak tartalomnál és csak granulált kohósalak és aktív mész kötőanyag esetében a próbatesteket 63 napos korban kell vizsgálni.

91 Meszes talajstabilizálás CARMEUSE Mész Kft. Aktív mész hatása kötött talajokra szárítás azonnali hatás égetett őrölt mész keverésével teherbírásnövelés azonnali hatás - csökkenő talaj plaszticitás - növekvő talajteherbírás - jobb tömörítődési jellemzők hosszútávú hatás puccolán reakció

92

93

94

95

96

97 5.32. Erőművi pernyék felhasználhatósága az útépítésben porszéntüzelésű erőművekből származásuk szerint lignit- barnaszén- kőszén pernye kinyerési módjuk szerint filter- ciklon- stb pernye aktivitásuk és kémiai oxidos összetételük szerint savanyú pernyék (V) SiO % CaO 15 % alatt, illetve aktív mész 10 % alatt.

98 bázikus pernyék (W) SiO % CaO % aktív mész 10 % felett (korábban: hidraulikus pernye, nem hidraulikus pernye) fizikai jellemzői szemcseméret függ a szénelőkészítő berendezéstől (őrlőmalom) a kazán üzemviszonyaitól a leválasztó berendezések - minőségétől - hatásfokától zagytéri salakpernyék a füstgázból leválasztott pernyét vizes hígítással zagyterekbe vezetik max. szemcseméret nagyobb (2,0 2,5 mm) magasabb szénnedvesség tartalom.

99 közvetlen töltésépítés adalékjavítás filler (aszfaltgyártáshoz) közvetett felhasználásuk önálló kötőanyag (bázikus pernye) kötőanyag gyártás (kémiai-, fizikai aktiválással) kötőanyag előállítás az erőművi folyamatba iktatva hidraulikus vegyes kötőanyag gyártás (kiegészítő adalékként) közt 4 millió m 2 alap-, erősítő réteg 5 millió m 2 aszfalt Részletesebben : KM KKF A pernye felhasználása az útépítésben KÖZDOK, Budapest, 1986.

100

101

102 Pernye az országban

103 5.33. Kohászati salakok felhasználhatósága az útépítésben vaskohászati salakok hasznosítása Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, Dr. Tardy Pál Vaskohászati salakok hasznosítása az útépítésnél, kézirat Dr. Tardy Pál, Vaskohászati salakok hasznosításának lehetőségei in. Hulladéksors, Szakmai folyóirat II. évf. 8. szám A vaskohászati salak a vas- és acélgyártás elkerülhetetlen mellékterméke, az olvadt állapotú fémből a salakok veszik fel a nemkívánatos szennyeződéseket (oxigén, kén, foszfor ); a salak mesterséges kőzet

104 vaskohászati salakok fajtái nagyolvasztói salakok Ca-Al-Mg szilikátok, a bazalthoz hasonlóak stabil szerkezet és kémiai összetétel megfelelő szilárdság nagy vastartalom konverteres acélgyártási salakok nagyobb CaO, kisebb SiO 2 tartalom összetétel szélesebb határok közt változik kezelendő a szabad CaO tartalom duzzadás pihentetés mesterséges öregítés (hőkezelés) szerkezete tömör, szilárdsága nagy elektroacél-gyártási salakok esetenként vízben oldható nehézfémeket tartalmaz, ami felhasználási korlát üstmetallurgiai salakok az előzőhöz hasonlóan korlátok jelentkeznek

105 2000. évi salakmérleg

106 Régi salakképződésből történt hasznosítás (becsült adatok)

107 továbblépési igény acélművi -, fémkohászati salakok hasznosítása német példa az alkalmassági követelményekre: műszaki-, fizikai jellemzők sűrűség szilárdság térfogatállóság CaO reakció ásványtani-, szemcseméret szerinti összetétel vízügyi-, környezetvédelmi jellemzők ph villamos vezetőképesség veszélyes salakok kioldása

108 ÚT : 2010 Útépítési aszfaltkeverékek egyéb alapanyagok Aszfaltbeton (AC) osztályozott kohósalak-zúzalék legfeljebb az ásványi keverék 20 tömegszázalékában homokként és/vagy kőanyagként alaprétegek, N igénybevételi kategóriájú utak kötőrétegeinek aszfaltkeverékeihez, ha kielégíti a következő táblázat szerinti kőzetfizikai feltételeket, és gyártója bizonylattal igazolja, hogy kohósalakon kívül más kohászati salakot nem tartalmaz. BBTM, SMA, MA keverékekben kohósalak nem használható

109 AC keverékekbenfelhasználható zúzott termékek

110 ÚT : 1992 Kohósalakaszfalt útpályaalapok és -burkolatok kohósalakaszfalt melegen kevert, hengerelt aszfalt, amelynek ásványi anyaga legalább 35 %-ban kohósalakkőből előállított zúzottkő kohósalakkő nagyolvasztói nyersvasgyártás salakként lecsapolt, salakárokban megszilárdult mellékterméke

111 Tervezési feltételek kohósalak-aszfalt keverékek beépítéséhez

112 a kohósalak aszfaltok alkalmazásának külön feltételei töltőanyag csak mészkőlisztzúzottkő csak eruptív lehet zúzott kohósalakkő zúzott, osztályozott, gyártó által minősített szennyeződést nem tartalmaz meszes málásra nem hajlamos (minták ph < 12) felhasználható arány forgalmi terhelési osztály- Los Angeles-i aprózódás függvénye

113

114 Marshall próbatest vízfelvétele alapréteg legfeljebb 9,0 tf% kötőréteg legfeljebb 8,0 tf% kopóréteg legfeljebb 7,0 tf% tömörségi fok viszonyítási alap: kifúrt mintából készített Marshall próbatest

115 ÚT :2000 Útburkolatok felületi bevonata Kötőanyag kipermetezésével és zúzalék kiszórásával készült felületi bevonatok felületi bevonatokhoz használható zúzott szemcsés anyag az ÚT pontja 3. táblázata szerinti UKZ, de legfeljebb 15%felső méret feletti és 13% alsó méret alatti szemmel megfelelő szemszerkezeti és kőzetfizikai jellemzőkkel rendelkező kohászati salakok a felhasználónak külön dokumentálni kell a termék kőzetfizikai csoportba tartozását ÚT :2000 Útburkolatok felületi bevonata Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok megengedett Kf-B kőzetfizikájú, 0,02 mm alatt < 1,0 % zúzott kohászati salak használata, ha - Nmf < 800 E/nap

116 5.34. További ipari melléktermékek és hasznosításuk KTI 3. sz. TEM kiadvány Dr. Gáspár László: Ipari melléktermékek felhasználása az útépítésben KTI, Budapest, Töltésanyagokat és szemcsés adalékanyagokat helyettesítő ipari melléktermékek A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 Metallurgiai melléktermékek /kohósalakkő, acél-, egyéb fémgyártási és hányósalakok/ A kő- és kavicsbányák meddői A szénbánya-meddők /fekete meddő, kiégett vörös meddő/ A háztartási szemét égetési salakja Széntüzelési melléktermékek /kazán- és rostélysalak, zagytéri salakpernye/ További melléktermékek /bontási anyagok, zúzott hulladéküveg, foszforgipsz, kaolinhomok, kotrási iszapok, faipari melléktermékek/

Javítás: Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése. Előírás. Kiadás éve: 2006 Javítás Fedlap: B Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.15 (ÚT 2-3.211) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás.

Javítás: Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok. Előírás. Fedlap: B Javítás Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.62

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR ESETTANULMÁNY: PÁLYASZERKEZET ERŐSÍTÉS MÉRETEZÉS FWD EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 1 1 A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR 2 2 1 ALKALMAZOTT MÉRETEZÉSI

Részletesebben

Erős György NYÁSZATI

Erős György NYÁSZATI Erős György ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYB NYÁSZATI ÉS S KOHÁSZATI EGYESÜLET Fenntartható fejlődés: A gazdasági növekedés és a természetes környezet egyensúlyának biztosítása. Természeti erőforrásokkal történő

Részletesebben

Többet ésszel, mint erővel!

Többet ésszel, mint erővel! Többet ésszel, mint erővel! Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Stabilizáció Mechanikai módszerek (tömörítés, víztelenítés,

Részletesebben

Járművek és mobil gépek II.

Járművek és mobil gépek II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Járművek és mobil gépek II. Útburkolati anyagok és gyártási technológiájuk Előadó: Dr. Rácz Kornélia adjunktus

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1220/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (2120 Dunakeszi,

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) 1. A mész szilárdulása, cementszerű kötése (képlet) - A cement pernyetartalma miért csökkenti a beton

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással Kód Megnevezés Előírás 1.1 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 4488:1976 1.2 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 140436:1981 1.3 Vizsgálati minta előkészítése MSZ 182841:1991 1.4 Víztartalom MSZ 140436:1980. 1.2.1

Részletesebben

KÖZÚTI HIDAK SZIGETELÉSE

KÖZÚTI HIDAK SZIGETELÉSE KÖZÚTI HIDAK SZIGETELÉSE HÍDSZIGETELÉSI SZABÁLYOZÁSOK ÁTDOLGOZÁSA AZ ÚJ ASZFALTSZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN KAROLINY MÁRTON Útépítési Akadémia 19. 2012.11.15. www.maut.hu 1 MSZ EN 13 108-1:2006 ASZFALTKEVERÉKEK.

Részletesebben

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú és alaprétegei. Tervezési előírások. Előírás.

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú és alaprétegei. Tervezési előírások. Előírás. Fedlap: B Javítás Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.52

Részletesebben

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám

Részletesebben

Az elsődleges és másodlagos aggregátumok jelentősége a hazai építőiparban

Az elsődleges és másodlagos aggregátumok jelentősége a hazai építőiparban Az elsődleges és másodlagos aggregátumok jelentősége a hazai építőiparban Dr. Zoltay Ákos Magyar Bányászati Szövetség Dr. Kertész Botond Colas Északkő Kft. 2016. október 26. 0 A bányászat helyzetének peremfeltételei

Részletesebben

Beton pályaburkolatok tervezése és építése. Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november

Beton pályaburkolatok tervezése és építése. Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november Beton pályaburkolatok tervezése és építése Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november Általános előírások Betonburkolatok - Hézagaiban vasalt betonburkolatok (hossz- és kereszthézagok) - Hézag nélküli betonburkolatok

Részletesebben

Környezetvédelmi problémák közúti beruházások során

Környezetvédelmi problémák közúti beruházások során Környezetvédelmi problémák közúti beruházások során Visegrád, 2013. november 27. Lehel Zoltán innovációs főmérnök Duna Aszfalt Kft. Néhány szóban magunkról Alapítva: 1996 Tevékenységi kör: Cégcsoport irányítás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés Kötőanyagok Kötőanyagok osztályozása Dr. Józsa Zsuzsanna Kötőanyagok 1 Kötőanyagok 2 Teretes kövektől a mesterségesekig Építési Al 2 O 3 * 2 * CaO homok vályog agyag márga kő Al 2 O 3 * 2 CaCO 3 kő CO

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Hozzászólás DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Betonopus Bt. Hozzászólásomban

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1270/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Információs Kht. Útállapot Vizsgálati Igazgatóság

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

BITUMENEMULZIÓS TECHNOLÓGIÁK AZ ÚTFENNTARTÁSBAN

BITUMENEMULZIÓS TECHNOLÓGIÁK AZ ÚTFENNTARTÁSBAN 41. ÚTÜGYI NAPOK Balatonfüred, 2016. szeptember 21-22. BITUMENEMULZIÓS TECHNOLÓGIÁK AZ ÚTFENNTARTÁSBAN GÖRGÉNYI ÁGNES, TECHNOLÓGIAI FŐMÉRNÖK COLAS HUNGÁRIA ZRT. 2016.09.26. 1 Nemzetközi kitekintés bitumenemulzió

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350 Tétel-szám Megnevezés Mennyiség Útépítés 1 * Mértékegység E.ár [Ft] Költség [ E Ft] Főpálya építés 0+000-0+350km sz. között (M3 ap. csp-hoz tartozó főpálya szakasz) 1 * 200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN

TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN Kubányi Zoltán főtechnológus TALAJSTABILIZÁLÁS A GYAKORLATBAN 1 Előadás vázlat 1. Bemutatkozás 2. A gépek bemutatása 3. A stabilizációk fajtái 4. A stabilizációk tervezése 5. A kivitelezés menete 6. A

Részletesebben

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban

Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban ÉPKO 2011 Csíksomlyó 2011. június 4. Betonburkolatok alkalmazása az útfenntartásban, -felújításban dr. Karsainé Lukács Katalin KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat TARTALOM Betonburkolat előnyei a

Részletesebben

Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával

Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával EGYÉB HULLADÉKOK 6.5 Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával Tárgyszavak: habbitumen; előállítás és tulajdonságok; gépek; technológia; útburkolat jellemzése. Gazdasági és

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

Az útügyi műszaki előírások helye a szabályozási rendszerben

Az útügyi műszaki előírások helye a szabályozási rendszerben Az útügyi műszaki előírások helye a szabályozási rendszerben Tájékoztató az útügyi műszaki dokumentumok 2011. december 15-tel egységesülő jelölési rendszeréről Hibajavítások, állásfoglalások e-ut - SZÁMKERESŐ

Részletesebben

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. Az Ártándi Kavicsbányában az ásványvagyon ipari méretű kitermelése 1970-ben indult meg. Kezdetben az Országos Kavicsbánya Vállalat részeként, majd önállóan és 1992-től

Részletesebben

Utak tervezése, építése és fenntartása

Utak tervezése, építése és fenntartása BSc. - KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS I. Utak tervezése, építése és fenntartása Dr. Timár András professor emeritus Pécsi Tudományegyetem - Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék Pécs, 2016 9. Előadás HAJLÉKONY

Részletesebben

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások. Előírás. Kiadás éve: 2007

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások. Előírás. Kiadás éve: 2007 Fedlap: B Javítás Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.51 (ÚT

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

Burkolatalapok fajtái és alkalmazásaik

Burkolatalapok fajtái és alkalmazásaik Burkolatalapok fajtái és alkalmazásaik A pályaszerkezetnek a burkolat és a földmű (vagy védőréteg) közötti része a burkolatalap. Feladata: a burkolatra jutó terhelés elosztása; részvétel a teherviselésben;

Részletesebben

METROBER SAM-rétegek kérdései

METROBER SAM-rétegek kérdései METROBER SAM-rétegek kérdései MAUT 2006.05.11. Subert 3.2/2005 ÉME 1.sz táblázat: Két egymásra merőleges irányban legalább 100 kn/m szakítószilárdságú és 1-5% szakadónyúlású műszaki textília hordozóanyagú

Részletesebben

ASZFALTRÁCS 100/100 üvegrácsszövet

ASZFALTRÁCS 100/100 üvegrácsszövet 1 / 6 Ezen műszaki előírás tárgya az ASZFALTRÁCS 100/100 üveg-rácsszövet pályaszerkezeti rétegek közötti alkalmazásának feltételei. Tartalom 1. Általános ismertetés... 1 1.1. Általános ismertetés... 2

Részletesebben

Műszaki Szállítási Feltételek. P2000 aszfaltadalék. száma: érvényessége: ÉME

Műszaki Szállítási Feltételek. P2000 aszfaltadalék. száma: érvényessége: ÉME Műszaki Szállítási Feltételek P2000 aszfaltadalék MF 48.1/2005 H1 Kibocsátó: Neve: Rodcont Útügyi Kutató Fejlesztő Kft. Címe: 1221 Budapest, Orsovai u. 10/a. Telefonszáma: 1-4248040 fax: 1-4248041 Cégjegyzék

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

A kompaktaszfalt pályaszerkezetek építése és alkalmazásának céljai Dr. Pethő László,

A kompaktaszfalt pályaszerkezetek építése és alkalmazásának céljai Dr. Pethő László, A kompaktaszfalt pályaszerkezetek építése és alkalmazásának céljai Dr. Pethő László, 1 Burkolattal szemben támasztott követelmények utazáskényelem forgalombiztonság a forgalom okozta emisszió minimalizálása

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

Javítás: Aszfaltburkolatok fenntartása. Előírás. Kiadás éve: 2007

Javítás: Aszfaltburkolatok fenntartása. Előírás. Kiadás éve: 2007 Fedlap: B 3/1 Javítás Aszfaltburkolatok fenntartása Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 08.02.11 (ÚT 2-2.103) MAÚT-kategória: előírás Impresszum: 2007. szeptember

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

PERNYEHASZNOSITAS ÚTÉPÍTÉSI TAPASZTALATAI BARANYA MEGYÉBEN

PERNYEHASZNOSITAS ÚTÉPÍTÉSI TAPASZTALATAI BARANYA MEGYÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001) p. 107-112 "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSITAS ÚTÉPÍTÉSI TAPASZTALATAI

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

Járművek és mobil gépek II.

Járművek és mobil gépek II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Járművek és mobil gépek II. Útburkolat bontása, a bontott anyagok újrahasznosítása Előadó: Dr. Rácz Kornélia

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

6. Melyek a legfontosabb azonosságok és eltérések az aszfalt- és betonkeverék alapanyagai és gyártási folyamata között?

6. Melyek a legfontosabb azonosságok és eltérések az aszfalt- és betonkeverék alapanyagai és gyártási folyamata között? 6. Melyek a legfontosabb azonosságok és eltérések az aszfalt- és betonkeverék alapanyagai és gyártási folyamata között? A beton és az aszfalt alapanyagai között a legfontosabb eltérés a kötőanyagukban

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Schwarczkopf Bálint ÉMI Nonprofit Kft. Anyagvizsgáló laboratórium laboratóriumvezető TARTALOM I. Építési hulladék, újrahasznosítás

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ 10104 Közművezetékek kiváltása m 70,0 0 Közművezetékek kiváltása, áthelyezése, terv szerinti módon, a hatósági üzemeltetői előírásoknak megfelelően teljesen készen. (Pl. elektromos, hírközlő, gáz, víz,

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL. Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1.

Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL. Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1. Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1 Tartalom 1. Előszó 2. Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások, szakkifejezések

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Víz az útpályaszerkezetben

Víz az útpályaszerkezetben 40. Útügyi Napok SZEGED 2015. szeptember 15-16. Víz az útpályaszerkezetben Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna tanársegéd Soós Zoltán PhD hallgató dr. Tóth Csaba adjunktus Az előadás tartalma Problémafelvetés

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

MIT? HOVA? MIÉRT? szló. Budapest, 2006. május m. Miért van szükség az aszfaltburkolatok erősítésére?

MIT? HOVA? MIÉRT? szló. Budapest, 2006. május m. Miért van szükség az aszfaltburkolatok erősítésére? Mélyépítés s szakmai nap Aszfalthálók k a magyar útépítésben SYTEC GlasGrid és DibaGrid MIT? HOVA? MIÉRT? Előad adó: : KárpK rpáti LászlL szló Budapest, 2006. május m 11. 1 Bevezetés Miért van szükség

Részletesebben

Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények között járható felület egyszerű fenntartás és üzemeltetés közúti járművek/nehéz járművek

Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények között járható felület egyszerű fenntartás és üzemeltetés közúti járművek/nehéz járművek Kerékpárutak tervezése A pályaszerkezet kialakítása Pethő László BME Út és Vasútépítési Tanszék 13. Útépítési Akadémia 2007. december 6-7. 1 Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények

Részletesebben

Javítás. Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok. Előírás. Kiadás éve: 2002

Javítás. Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok. Előírás. Kiadás éve: 2002 Fedlap: B Javítás Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok Előírás Kiadás éve: 2002 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 08.02.22 (ÚT 2-3.506) MAÚT-kategória: előírás Impresszum: 2002. június

Részletesebben

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei S Z E N T P É T E R I I B O L Y A 2 0 1 3. 1 1. 0 7. Tartalom Mérsékelten meleg aszfaltok Definíció Előállítás Követelmények Tapasztalatok Energia felhasználás

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1728/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Holcim Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

VISSZANYERT ASZFALT FELHASZNÁLÁSA ASZFALTKEVERÉKEKBEN

VISSZANYERT ASZFALT FELHASZNÁLÁSA ASZFALTKEVERÉKEKBEN VISSZANYERT ASZFALT FELHASZNÁLÁSA ASZFALTKEVERÉKEKBEN Útmutató Készítette: A Magyar Aszfaltipari Egyesülés (HAPA) Környezetvédelmi Munkacsoportja 2014. szeptember T a r t a l o m j e g y z é k 1. Bevezetés...

Részletesebben

Az építési-bontási tevékenység során képződő, környezeti kockázatot jelentő anyagok és ezek környezetkímélő kezelése Sebestény György CLEAN-WAY Kft.

Az építési-bontási tevékenység során képződő, környezeti kockázatot jelentő anyagok és ezek környezetkímélő kezelése Sebestény György CLEAN-WAY Kft. Az építési-bontási tevékenység során képződő, környezeti kockázatot jelentő anyagok és ezek környezetkímélő kezelése Sebestény György CLEAN-WAY Kft. Népesség alakulása 10 Népesség alakulása 9 8 7 6 5 4

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1168/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szekszárdi

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-148/007 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Budapest Laboratórium (1116 Budapest, Építész u. 40-44.;

Részletesebben

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir PÁLYASZERKEZETEINEK FEJLESZTÉSE 1 MAGYAR ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT TEHERBÍRÁSA 10 000 9 376 9 000 8 000 7 000 FŐHÁLÓZAT 6 772 HOSSZ (KM) 6 000 5 000 4 000 5 689 MELLÉKHÁLÓZAT 3 000 2 462 2 912 2 000 1 776

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

e-ut SZÁMKERESŐ lista RÉGI [ÚJ] számozás

e-ut SZÁMKERESŐ lista RÉGI [ÚJ] számozás Előlap 2009. január elsejétől az e-ut rendszerben az útügyi műszaki előírások, az útügyi műszaki szabályzatok és a tervezési útmutatók számozása új formátumú. A változtatást az előírások rendezésének új

Részletesebben

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23.

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23. KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23. SZÁRAZHABARCS 40 év tapasztalat Előkevert, állandó minőség Minden alkotóelem

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben