Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete november 17-én 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye: polgármesteri hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: Szente Károly polgármester, Juhász István alpolgármester, Csőke József, Dr. Faragó Mónika, Kispál Mihály, Máté Györgyné, Nagyné Schneider Csilla, Pohner István, Szente Alfonz Gergely, Uhercsák Pálné,Váradi Lászlóné, Varga István képviselők ( 12 fő) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző. Tanácskozási joggal jelen van: Gracza Józsefné óvodai intézményegység vezető, Jankovicsné Vizin Csilla Petőfi Sándor ÁMK intézményegység vezető; az Oktatási, Kulturális-és Sport Bizottság tagja, Faragóné Szalma Katalin ÁMK igazgató helyettes; az Ügyrendi-Önkormányzati Bizottság tagja, Kissné Salamon Zsuzsanna a Gondviselés Háza Gondozási Központ mb. vezetője; a Szociális, Egészségügyi, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság tagja Az első és negyedik napirendi pontnál jelen van: Müller Ferenc köztisztviselő, Harmadik napirendi pontnál jelen van. Besír Zsuzsanna belső ellenőrzési vezető Az ötödik napirendi pontnál jelen van: Dobos Tamás a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. Szente Károly polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Külön köszöntötte Szabóné Terebessy Beatrix a Sodexo Kft. munkatársát, Gyarmati Lászlóné üzletvezetőt, Besír Zsuzsanna belső ellenőrzési vezetőt és Dobosi Tamás urat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársát. Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Uhercsák Pálné és Váradi Lászlóné képviselőket, jegyzőkönyv vezetőnek Turi Józsefné köztisztviselőt javasolja, melyet a képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Napirend előtt Szabóné Terebessy Beatrix a Sodexo Kft munkatársa: az elmúlt testületi ülésen kapott tájékoztatást a képviselő testület a Madaras étterem által nyújtott szolgáltatásról. Betegség miatt ezen az ülésen nem volt jelen a SODEXO képviselője, melyért most elnézést kér. A képviselőkhöz eljuttatott írásos tájékoztatás akkor az indulást mutatta be, ma már a fogyasztóhoz eljuttatott írásos kérdőív adatainak összesítése alapján a szolgáltatás minőségének véleményezését ismerheti meg a képviselő-testület. A szolgáltatást különböző szempontok alapján értékelhették az étkeztetést igénybe vevők. Az összesítés alapján 4-es osztályzatot kapott az étterem, mely véleménye szerint nagyon jó eredmény. Kéri a képviselőket, hogy kérdéseiket a konyha üzemeltetésével kapcsolatosan tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szente Károly polgármester kéri a tájékoztató elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást elfogadta. Ezt követően Szente Károly polgármester tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről: október 2-án tartott ülést a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás. Az ülésen határozatot hoztak a Kistérségi Fejlesztési Bizottság tagösszetételének és létszámának módosításáról. ( a határozat kivonatát a képviselők az ülésen megkapták ). A Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora a október 28-án megtartott Konzorciumi ülésen döntött a meglévő hulladéklerakók rekultivációs munkáinak ütemezéséről. Madaras

2 vonatkozásában a munkafolyamat kezdési időpontja január 5. Befejezés március 6. ( írásos tájékoztatót a képviselők az ülésen megkapták). Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szente Károly polgármester kéri a tájékoztató elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást elfogadta. Váradi Lászlóné képviselő a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bizottság november 12-én tartott ülésén tárgyalta a Madaras-Mélykút Közoktatási Intézményfenntartó társulás és a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről készített beszámolót, valamint megvitatták a Madaras-Mélykút Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a Petőfi Sándor Művelődési Központ évi költségvetési koncepcióját. Az előterjesztésben kapott tájékoztatás szerint jelentős változás várható a tagintézményi támogatás igénylésének feltételrendszerében szeptember hótól. Amennyiben az intézmény székhelye és a társulás székhelye nem azonos településen található úgy nem igényelhető ez a támogatás. A képviselő-testületeknek legkésőbb március 31-ig meg kell hozni a szükséges döntést ebben a kérdésben, ha normatívát szeretnének igényelni ezen a címen. A Bizottság mindkét előterjesztés a Társulási Tanácsnak elfogadásra ajánlotta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szente Károly polgármester kéri a tájékoztató elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást elfogadta. Ezt követően Szente Károly polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a kiküldött meghívó szerint javasol tárgyalni. Mivel sem módosító, sem kiegészítő javaslat nem hangzott el megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirend tárgyalását kezdi meg: 1.)2008. évi költségvetési rendelet módosítása 2.)2009. évi belső ellenőrzési terv Előadó: Besír Zsuzsanna belső ellenőr 3.) Likvid hitel felvétele NAPIREND 4.) Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása 5.) Pályázatokról tájékoztatás Bejelentések Egyebek Zárt ülés 1. Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat 2. Gondviselés Háza Gondozási Központ vezetői álláshelye 3. Gondviselés Háza Gondozási Központ vezetői álláshelyére pályázat kiírása

3 1.) NAPIREND évi költségvetési rendelet módosítása ( rendelet tervezet+ könyvvizsgáló javaslata csatolva ) Váradi Lászlóné képviselő, pénzügyi bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság november 12-én tartott ülésén tárgyalta a évi költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot és úgy határozott, hogy azt elfogadja és a rendeletet a képviselő-testületnek megalkotásra ajánlja. Szente Károly polgármester : kéri a képviselő-testületet, hogy alkossa meg az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet. Tájékoztatja a képviselőket, hogy rendeletalkotáshoz 7 igen szavazat szükséges. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: Madaras község Önkormányzatának 12/2008. (XI.17). Ör. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. ( 1.számú melléklet ) 2.) NAPIREND évi belső ellenőrzési terv Előadó: Besír Zsuzsanna belső ellenőr A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester kéri a 2009.évi belső ellenőrzési terv elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselőtestület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 92/2008.Kt.számú Belső ellenőrzés évi munkaterve Madaras községi Önkormányzat képviselő-testület a Madaras község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési munkatervét elfogadta. 3.)NAPIREND Likvid hitel felvétele ( szóbeli előterjesztés ) Szente Károly polgármester: évente visszatérő napirend a képviselő-testület év végi ülésén a likvid hitel felvétele. Az önkormányzat működőképességének, utófinanszírozott beruházások számláinak kiegyenlítése miatt a hitel felvételének jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől. Váradi Lászlóné képviselő, pü.bizottság elnöke: a bizottság megismerte a hitel felvétel indokait, azt jóváhagyta és a képviselő-testületnek is elfogadásra ajánlja.

4 93/2008.Kt.számú Likvid hitel felvétele Madaras Község Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetése terhére ,- Ft ( nyolcmillió forint ) likvid hitel felvételét engedélyezi. A hitel és járulékai fedezetét az önkormányzat évi költségvetésébe betervezi. A hitel visszafizetését az alábbiak szerint kell ütemezni: I. részlet 2008.december ,-Ft II részlet 2009 január ,-Ft III részlet 2009.február ,-Ft IV részlet 2009 március ,-Ft V. részlet 2009.április ,-Ft VI részlet 2009.május ,-Ft VII részlet 2009.június ,-Ft VIII. részlet 2009.július ,-Ft IX. részlet 2009.augusztus Ft X. részlet 2009.szeptember ,-Ft XI. részlet 2009.október ,-Ft XII. részlet 2009.november ,-Ft Amennyiben az adófizetés következtében kedvezőbb bevételi teljesülés valósul meg, akkor intézkedni kell a felvett hitel törlesztési idejének csökkentéséről. A Képviselő-testület tudomásul veszi és kinyilvánítja, hogy a hitel visszafizetése megelőz minden felhalmozási kiadást. A hitel és kamatai biztosítására a Képviselő-testület a madarasi 1176 helyrajzi számon nyilvántartott Madaras, Szent István utca 88. szám alatt lévő Szövöde épületét ajánlja fel, melyre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, V. ker, Nádor u. 16.) javára a 34899/7/ számú bejegyző határozattal forint keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre. A hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételével és a hitelszerződés aláírásával Szente Károly polgármestert bízza meg, és november ) NAPIREND Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása. ( írásos előterjesztés csatolva ) Dobosi Tamás Kiskunsági Nemzeti Park Tájegység vezető: kiegészítésként elmondja, hogy Magyarország területe 10 parkhoz van felosztva. Ez a déli rész a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik, ahol már régóta tervezik a Madaras és Katymár községek határában található löszfalak természetvédelmi területbe történő bevonását, sőt már a kezelési tervet is elkészítették, azonban új területek védelembe vételére a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nincs lehetőség. Lehetősége van azonban a képviselő-testületeknek helyi védelem alá venni ezeket a területeket. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön a helyi védelembevétel mellett, mert döntésével jelentős földtani értékeket képviselő területeket menthet meg az utókor számára. Tudott, hogy itt jelentős őslénytani és régészeti leletek találhatóak és számos, fokozottan védett madár élőhelye, kiemelkedő tájképi értéket képvisel és a terület a Natura 2000-es területekkel közvetlenül határos. Gyorsan kell dönteni a kérdésben, hogy helyi szabályra hivatkozással meg lehessen szüntetni az illegális homokkitermelést. Szeretné elérni, és pályázati támogatással megvalósítani a tanösvényt, és a védett értékeket az iskolai oktatás részévé tenni. A földterület tulajdonosait megkereste és támogatásukat megszerezte. Partnerek abban, hogy a terület jelenlegi művelési ágát (gyep, erdő) nem változtatják meg. Máté Györgyné képviselő: a biológia tanár eddig is az oktatás részének tekintette a löszfal és a környezetében lévő természeti értékek megismertetését a tanulókkal. Nagy örömmel vennék a tanösvény megvalósulását és ehhez minden támogatást megadnak. Juhász István képviselő: a helyi védelembe vétel a későbbiekben milyen anyagi terhet jelent az önkormányzat számára? Dobosi Tamás tájegység vezető: két tábla( mely jelzi, hogy természetvédelmi terület ) költségét jelenti. A terület

5 felügyeletét a mezőőrökkel meg lehet oldani. Az elképzelések között szerepel, hogy a községi legelő egész területe - világviszonylatban is ritka növényvilága miatt - védettséget kapjon. Szente Károly polgármester: a községi legelő egy részére vevők jelentkeztek. Nem javasolja az egész terület helyi védelem alá vételét és az eladás mellett érvel. Juhász István alpolgármester: de döntsön a testület az eladásról, ezt át kell gondolni. Kispál Mihály képviselő: a napokban olvasott arról, hogy a gyepterület eladási ára ezer Ft/hektár. Szente Károly polgármester: kéri a határozati javaslat elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 94/2008. Kt.számú Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi jelentőségű védett természeti területté kívánja nyilvánítani a Madaras külterületi 048/47 helyrajzi számú gyep művelési ágú, volt téglagyár területére eső területrészt, valamint a 048/45 helyrajzi számú erdő művelési ágú, szintén a volt téglagyár területére eső területrészt. a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges előkészítő eljárás lefolytatása után a rendelet-tervezetet terjessze be a testület ülésére. Határidő: folyamatos Felelős: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 5.) NAPIREND Pályázatokról tájékoztatás ( szóbeli előterjesztés ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek által bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázat melyet Mélykúttal közösen nyújtottunk be nem nyert. Iskola pályázat ( alapfokú nevelési oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése) első körben nem nyert. A Képviselő-testület 79/2008.Kt.számú határozatával úgy döntött, hogy a pályázatát fenntartja és változatlan tartalommal a II. fordulóra benyújtja. Itt az indulás feltétele az volt, hogy a pályázathoz csatolni kell a Regionális Fejlesztési Tanács Támogató nyilatkozatát. A Tanács a támogató nyilatkozatot községünknek nem adta meg, hivatkozással a rendelkezésre álló lehetőségekre, ezért végül is a pályázatot a II. fordulóra nem nyújtottuk be. A Képviselő-testület 25/2008.Kt.számú határozatával a DAOP Közösségi Közlekedés Fejlesztése című pályázati felhívásra, konzorciumi tagként, mint főpályázó gesztor nyújtott be pályázatot. A pályázat nyertes, de kevesebb összeggel. A korábbi határozat módosítása szükséges. Kéri a képviselő-testületet, hogy a pályázaton elnyert Ft-ot fogadja el és a szükséges 10 % önerőt ( Ft-ot ) évi költségvetéséből biztosítsa Szente Károly polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 95/2008.Kt.számú Közösségi közlekedés fejlesztése

6 Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumi tagként pályázó szervezet ( mint gesztor ) a DAOP Közösségi közlekedés fejlesztése című pályázaton elnyert Ft-ot elfogadja. A Képviselő-testület a projekt költségvetését az alábbiak szerint módosítja: projekt teljes költsége: Ft Elnyert támogatás: ,- Ft. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10 % önerőt ,- Ft-ot a évi költségvetéséből biztosítja. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól falubusz beszerzésére Ft támogatást kapott az önkormányzat.. A képviselő-testület 34/2008.kt.számú határozatában úgy döntött, hogy nyertes pályázat esetén a tanyagondok szolgálat részére egy Opel Vivaro Combi típusú gépjárművet kíván megvásárolni. Ez a gépjármű típus jelenleg nem beszerezhető, ezért javasolja, hogy egy FORD Tranzit Combi. típusú gépjármű beszerzését hagyja jóvá a képviselő-testület. A jármű felszereltségi szintje D.Ez azt jelenti, hogy a 9/2008.(I.24.) FVM. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, kötelezően beépítendő eszközökön túl, enyhén mozgáskorlátozottak szállítására lehajtható lépcső és, és sötétített oldalüvegek kerülnek beépítésre. A gépjármű nettó ára forint, regisztrációs adó forint. Bruttó ár forint. A beruházás áfája forint az önkormányzatot terheli. Szente Károly polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 96/2008.Kt.számú határozat Falugondnok szolgálat részére gépjármű beszerzés Madaras község Önkormányzatának képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a 9/2008.(I.24.) FVM rendelet alapján a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapellátások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímen kapott támogatást elfogadja. Az önkormányzat a tanyagondok szolgálat részére 1 db FORD TRANZIT + N Kombi MWB típusú gépjárművet vásárol, D2 felszereltségi szinttel. a gépjármű nettó ára forint, Regisztrációs adó: forint, Az önkormányzat a beruházás Áfáját fointotbiztosítja a költségvetéséből. 6.)NAPIREND Gulyás Attila földvásárlási kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Szente Károly polgármester: Gulyás Attila Madaras, Szent István utca 41 szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 031/4 hrszámú 924 m2 területű, 2,41 ak. értékű, szántó művelési ágú külterületi ingatlant szeretné megvásárolni. Javasolja az eladást a szokásos Ft/Ak. áron. Szente Károly polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 97/2008.Kt.számú 031/4 hrszámú önkormányzati ingatlan eladása Madaras község önkormányzatának képviselő-testülete eladja az önkormányzat tulajdonát képező 031/4 hrszámú, 924 m2 területű, 2,41 Ak. értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlanát ,-Ft/Ak. azaz ,-Ft vételárért Gulyás Attila 6456 Madaras, Szent István utca 41 szám alatti lakosnak. Az adás-vétel lebonyolításával és a szerződés aláírásával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Bejelentések: Szente Károly polgármester felolvasta dr. Juhász Éva háziorvos levelét, melyben jelzi, hogy családi okok miatt január 1-től a háziorvosi feladatokat más településen kívánja ellátni. Az országos alapellátási Intézettel a kapcsolatot felvettük. Egyebek: A napirendi pont keretében Juhász István alpolgármester felvetette a község gazdálkodási feladatok Kft. formában történő ellátását. Több helyen már bevált, javasolja, hogy a működtetés mikéntjét, életrevalóságát érdeklődjék meg. Szente Károly polgármester: meg lehet érdeklődni, de a közhasznú foglalkoztatás jelenleg a legjobb forma a községgazdálkodási feladatok ellátására. December 1-től 2 hónapon keresztül Madarasnak ismét 10 ember foglalkoztatására lesz lehetősége. Szente Alfonz Gergely képviselő: a korábbi testületi ülésen az autóbuszváróban lévő üzlet bérbeadásáról döntött a testület. A bácsalmási vállalkozó pecsenyesütőt üzemeltetne a bérleményben. Mit lehet tudni, mikor nyit az üzlet? Szente Károly polgármester: az ügy intézése folyamatban van. Több napirend nem lévén Szente Károly polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját. kmf. Szente Károly polgármester Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző Hitelesítők Uhercsák Pálné képviselő Váradi Lászlóné képviselő Turi Józsefné jkv.vezető

Jegyzőkönyv. N a p i r e n d

Jegyzőkönyv. N a p i r e n d Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. november 29-én 15 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésén. Ülés helye: polgármesteri

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben