Jegyzőkönyv. N a p i r e n d

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. N a p i r e n d"

Átírás

1 Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én 15 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésén. Ülés helye: polgármesteri hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: Szente Károly polgármester, Juhász István alpolgármester, Bohner Ferencné, Csőke József, Ginda László, Kispál Mihály, Máté Györgyné, Varga István, Váradi Lászlóné, képviselők ( 9 fő) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző. Távolmaradását előzetesen jelezte: Geiger István, Mamuzsits Sándor, Müller József, képviselők ( 3 fő ) Az első és második napirendi pontnál jelen van: Nercz Ferenc könyvvizsgáló, Müller Ferenc főelőadó. Szente Károly polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti Nercz Ferenc könyvvizsgálót. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Bohner Ferencné és Csőke József képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Turi Józsefné főmunkatársat javasolja, melyet a testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Ezt követően az ülés napirendjére tett javaslatot, melyet a meghívó szerint javasolt elfogadni. Miután sem módosító sem pedig kiegészítő javaslat nem hangzott el a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívó szerinti napirendet elfogadta. N a p i r e n d 1.) Beszámoló az I-III. negyedévi gazdálkodásról. 2.) Madaras község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója 3) Működési hitel felvétele 4.)Közbeszerzési Bizottság jelentése 5.) Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programja Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 6.) Lakbérbefizetések alakulása 2005-ben. Előadó: Hernádi Lászlóné főmunkatárs 7.) Leader+ programban Bejelentések Egyebek 1

2 1.) NAPIREND Beszámoló az I-III. negyedévi gazdálkodásról. ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólás Váradi Lászlóné képviselő, pénzügyi bizottság elnöke: az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló jelentést a pénzügyi bizottság november 28-án tartott ülésén megtárgyalta, elfogadta és a képviselő-testületnek is elfogadásra ajánlja. Nercz Ferenc könyvvizsgáló: beszámoló elfogadását javasolja. a költségvetési gazdálkodás helyzetét reálisan bemutató I-III. negyedéves Kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester kéri a beszámoló elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 79/2005.Kt.számú I-III. negyedévi gazdálkodás Madaras község Önkormányzatának képviselő-testület gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta. Madaras község I-III. negyedévi 2.) NAPIREND Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója ( írásos előterjesztések csatolva ) Hozzászólás Váradi Lászlóné képviselő, pénzügyi bizottság elnöke: pénzügyi bizottság november 28-án tartott ülésén megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, azt elfogadta és a képviselő-testületnek is elfogadásra ajánlja. Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: Madaras község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Testülete a évi költségvetési koncepció Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó rendelkezéseit megismerte. A testület elfogadta a Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, melynek kiadási és bevételi főösszegét ,- Ft-ban határozta meg. ( A hozott határozat a koncepció melléklete ). Nercz Ferenc könyvvizsgáló: a évi költségvetési koncepció szerkezeti tagolásával, módszertani megközelítésével egyetért. A koncepció tartalmára, annak mélységére nincs kötelező törvényi előírás, lényegében az elképzelések előzetes megfogalmazását és az elérni kívánt célok megfogalmazását kell tartalmaznia a végleges költségvetés elkészítéséhez. A koncepció a megszokott szakmai igényességgel készült, számai a valós adatbázis számait hozza. ( írásos vélemény a jegyzőkönyv melléklete ) 2 Kérdés nem hangzott el.

3 Szente Károly polgármester kéri a koncepció elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 80/2005.Kt.számú évi költségvetési koncepció Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadta. 3.) NAPIREND Működési hitel felvétele ( szóbeli előterjesztés ) Szente Károly polgármester: az I-III. gazdálkodásáról szóló beszámolóból megállapítható az a tény, hogy a háromnegyedév során, a működési feltételek biztosítása mellett jelentős beruházási, felújítási munkálatok történtek az önkormányzatnál. Ennek üteme az utolsó negyedévben sem csökkent és várhatóan meghaladja az 50 millió Ft-ot. A munkálatok nagy része pályázati pénzből valósul meg, de jelentős a saját forrásból megvalósult fejlesztés is. A bevételek, kiadások havonkénti egyensúlya a háromnegyedév során - az előző évekhez hasonlóan - megőrizte a normálisnak ítélheto mértéket, év végére azonban - sajnos ez esetben is az előző évekhez hasonlóan - az idén is átmeneti pénzzavarba került a település. Ennek alapvető oka az, hogy decemberben, áttekintve a kötött felhasználású normatív költségvetési juttatásokat, jelentős plusz kiadások jelentkeznek, ezek: a kiemelt munkavégzésért járó illetmény fedezetére Ft, szakmai felszerelések fejlesztésére és informatikai berendezések korszerűsítésére Ft, jubileumi jutalmak kifizetésére Ft, foglalkozatásból eredő többletköltségek támogatáson felüli része Ft. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy átmeneti pénzügyi helyzetére tekintettel 5 millió Ft éven belüli, működési célú hitel felvételét kezdeményezze az OTP Bank Rt-nél a 2006-os költségvetése terhére Hozzászólás Váradi Lászlóné pü. bizottság elnöke, képviselő: a Pénzügyi Bizottság 28-án tartott ülésén a hitelfelvétel indokoltságát megismerte, azt elfogadta és a képviselő-testületnek is jóváhagyásra ajánlja. Kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 81/2005. Kt.számú Működési hitel felvétel 3

4 Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetése terhére ,- Ft azaz ( ötmillió forint ) működési hitel felvételét engedélyezi. A hitel visszafizetését az alábbiak szerint kell a költségvetésbe ütemezni. I. részlet január 31-ig ,-Ft II. részlet február 28-ig ,-Ft III. részlet március 31-ig ,-Ft IV. részlet április 29-ig ,-Ft V. részlet május 31-ig ,-Ft VI. részlet június 30-ig ,-Ft VII. részlet 2006 július 29-ig ,-Ft VIII. részlet 2006.augusztus 31-ig ,-Ft IX. részlet 2006.szeptember 30-ig ,-Ft X. részlet 2006.október 31-ig ,-Ft Amennyiben az adófizetés következtében kedvezőbb bevételi teljesülés valósul meg, akkor intézkedni kell a felvett hitel törlesztési idejének csökkentéséről. A képviselő-testület tudomásul veszi és kinyilvánítja, hogy a hitel visszafizetése megelőz minden felhalmozási kiadást. A hitel és kamatai biztosítására a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Madaras, Dózsa György utca 15, illetve Madaras, Árpádvezér utca 15 szám alatti tehermentes lakásokat egyetemleges jelzálog bejegyzésre felajánlja. A hitel felvételével kapcsolatos intézkedése megtételével és a hitelszerződés aláírásával Szente Károly polgármestert bízza meg és folyamatos október 31-ig. 4) NAPIREND Közbeszerzési Bizottság jelentése ( írásos előterjesztés ) Szente Károly polgármester: A képviselő-testület által megválasztott 3 tagú értékelo bizottság a feladatát elvégezte, és az írásban kiküldött jelentést tette, melynek lényege, hogy három ajánlat érkezett, melyek közül a legkedvezőbb a Portéka 96 Baja Kft. ajánlata, azt követi a Jamex Kft, majd a Csutak Bútor ajánlata. Javasolja az árban legkedvezőbb ajánlat elfogadását. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 82/2005. Kt.számú Közbeszerzési Bizottság jelentése BÚTOR BESZERZÉS 4 Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság jelentését elfogadja és a legkedvezőbb ajánlatot tevő Portéka 96 Baja Kft-vel ( 6500 Baja, Deák

5 Ferenc utca 19/a, adószám: ) kíván szállítási szerződést kötni a nappali szociális ellátás Idősek Klubja ( Madaras, Báthori István utca 2 ) berendezési tárgyainak beszerzésére. A beszerzés fedezetét a 3 éves kistérségi szociális felzárkóztató program keretében pályázaton nyert 2 millió Ft, és 500 ezer Ft saját erő adja. A szállítási szerződés aláírásával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg. 5.) NAPIREND Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programja Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a tanyagondnoki szolgálat indulásához szükséges működési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtottunk be a Bács-Kiskun megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Mivel a szolgálat a Gondviselés Háza Gondozási Központ keretében fog működni mellékelni kell az intézmény kiegészített szakmai programját. A program szakmai véleményezését a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Időskorúak Otthona Módszertani Intézménye elvégezte. A megállapított hiányosságok - egyeztetés követően - javításra kerültek, kéri annak elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szente Károly polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 83/2005.Kt.számú Gondviselés Háza Gondozási központ Szakmai Programja Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programját jóváhagyta. Felelős: Gieszinger Henrietta intézményvezető 6.) NAPIREND Lakbérbefizetések alakulása 2005-ben. Előadó: Hernádi Lászlóné főmunkatárs ( írásos előterjesztés csatolva ) Hernádi Lászlóné főmunkatárs: a hátralékát kiegyenlítette. kiküldött tájékoztatóhoz képest annyi a változás, hogy Bosák Katalin a 5 Bohner Ferencné képviselő: mivel indokolta Halász István bérlő, hogy nem fizet? Mennyi a havi bérleti díj az ő esetében? Hernádi Lászlóné főmunkatárs: Ft. A helyettesítő Héhn László jegyző úr részéről történt kísérlet a hátralék beszedésére, azonban az ügyfél a felesége halálára hivatkozva jelezte, hogy az adott időszakban nem tud fizetni, de a hátralékot le fogja törleszteni. Ezzel szemben az idei évben két alkalommal fizetett csak. Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: javasolja, hogy a hátralékot Dr. Pintér Ferenc és Somogyi Sándor esetében törölje el a testület, mert nem sikerül őket elérni, a postai tértivevények folyamatosan visszajönnek.

6 Bohner Ferencné képviselő: a hátralék összege összességében túl nagy ahhoz, hogy szó nélkül elmenjenek mellette. Javasolja, hogy kapjanak még egyszer felszólítást, és a jövő év elején térjenek vissza a lakbérek ügyére. Szente Károly polgármester kéri a beszámoló elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 84/2005.Kt.számú Lakbérfizetések alakulása Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakbérfizetések alakulásáról szóló beszámolót elfogadta, és a hátralékosok részére egy utolsó felszólítás kiküldését tartja indokoltnak. Felelős: Hernádi Lászlóné főmunkatárs 7.) NAPIREND Leader + Program ( pályázati adatlap + szóbeli előterjesztés ) Szente Károly polgármester: az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében került kiírásra a Leader+ intézkedés 1. tevékenysége keretében a helyi akciócsoportok kiválasztásának első pályázati fordulója. Akciócsoportot csak egymással fizikailag határos települések hozhatnak létre. Az akciócsoportban önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók vehetnek részt. Madaras Bácsalmás gesztorságával szeretne kialakítani akciócsoportot és indulni a pályázaton. Előzetes információk alapján Bács-Kiskun megyéből 9 akciócsoport szeretne pályázni. A program keretében három prioritás került megfogalmazásra: alternatív növénytermesztés tárgykör, marketinggel kapcsolatos tárgykör, turizmus fejlesztésével kapcsolatos tárgykör. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázaton való részvételt. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szente Károly polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 6 85/2005.Kt.számú Leader + Program Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leader+ Program keretében - gesztor Bácsalmás - az Élhetőbb Bácska Akciócsoportban részt kíván venni. A képviselő-testület az akciócsoport által megfogalmazott kiemelt térségi célokkal egyetért. A Képviselő-testület megbízza Szente Károly polgármestert. hogy a programban képviselje az önkormányzatot. Határidő: folyamatos

7 Egyebek A napirendi pont keretében Szente Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a az Agrárkamara megbízásából Patarcsity Tamás csütörtökönként 10 órától Bácsborsód- Katymár- Madaras települések gazdáit segíti a pályázatírásban. Több napirend nem lévén Szente Károly polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 17:10 órakor bezárta. kmf Szente Károly polgármester Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző Hitelesítők Bohner Ferencné képviselő Csőke József képviselő Turi Józsefné jkv.vezető

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-22/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben