ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE"

Átírás

1 ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE B E S Z Á M O L Ó K A OKTÓBER 27. NOVEMBER 24. KÖZÖTTI IDİSZAKRÓL Elnök - Philipp Frigyes Elnökhelyettes - Dr. Sersliné Kócsi Margit Önkormányzati Szövetségekkel való kapcsolatfelvétel Összegezés: Az Elnökség döntése értelmében az elnök elnöki levéllel kereste meg az Önkormányzati Szövetségeket a párbeszéd felvétele céljából, melyre két pozitív visszajelzés érkezett. Javaslat: A meghívásoknak eleget kell tenni. Szakmai szervezetek vezetıi szintő megbeszélése Összegezés: A vezetıi szintő megbeszélés elıkészítése folyik. Javaslat: Javasolt egy dokumentum elıkészítése. Kotsis Iván-érem Összegezés: A kiírásnak megfelelıen a javaslatot elküldtük (OFKEL-51/2009). A KÖH-el megkezdett együttmőködés folytatása Összegezés: Az Elnökség döntése értelmében az elnök egyeztetett Dr. Mezıs Tamás úrral, a KÖH elnökével, mely szerint szívesen részt vesz az egyik Elnökségi ülésünkön. Szintén örömmel venne részt a szakmai szervezetek tervezett megbeszélésén. Megegyeztünk, hogy mind a KÖH (Cséfalvay Gyula), mind pedig az Elnökség egy-egy személyt delegál a nyáron megkezdett munka folytatására, befejezésére. Szóbeli megegyezésünk szerint egy közös memorandum megfogalmazása volna kívánatos a nyári konferenciáink tükrében. Javaslat: /2009.(09.29.) sz. OFK Elnökségi határozat-tervezet Az OFK Elnöksége megköszöni Krizsán András elıkészítı munkáját, egyúttal felkéri a Szakmapolitikai Munkacsoportot, hogy folytassa tovább a KÖH-el megkezdett munkát és a januári ülésre terjessze elı a memorandum tervezetét. Az épített és táji környezet jövıje Magyarországon Összegezés: A Batthyány Lajos Alapítvány és baráti köre folytatta a konferenciát. Szakmapolitizálás Összegezés: Kováts Ákos Debrecen város fıépítésze levélben fordult az országos fıépítészhez és az Elnökséghez, melyet mindenki megkapott. A megyei jogú városok fıépítészeinek megbeszélésén (2009. november 9.) az Elnökséget Dr. Aczél Péter képviselte. Javaslat: Napirend: 1.d) Bemutatkozott a KÖH

2 Összegzés: november 17-én a szakmai szervezetek elıtti KÖH bemutatkozás nagyon jó légkörben zajlott. Az Elnökség részérıl Philipp Frigyes, Alföldiné Petényi Zsuzsanna és Páli Zsuzsanna, a Titkárság részérıl Gera Orsolya, az állami fıépítészek közül Keresztes Sándor és Virányi István vettek részt. II. Örökségvédelmi Konferencia Összegzés: II. Örökségvédelmi Konferenciát tartanak december 3.-án Hajdúböszörményben. A rendezvényen a helyi értékvédelemrıl Krizsán András és Dr. Sersliné Kócsi Margit tart elıadást. Jogalkotási Munkacsoport Dr. Sersliné Kócsi Margit Dr. Aczél Péter, Pengı Julianna Arató András István Értékvédelem Összegezés: Dr. Aczél Péter anyaga alapján, Dr. Sersliné Kócsi Margit készítette el a fıvárosi és kerületi értékvédelemmel kapcsolatos elnöki levelet (OFKEL-46/2009.), mely október végén kiküldésre került. A kérdés továbbra is aktuális, decemberben további lépésekre kerül sor. A világörökségrıl szóló törvény Összegezés: Dr. Aczél Péter és Körmendy János elkészítette a világörökségrıl szóló törvény tervezet véleményezését. Területrendezési tervezési tevékenység Összegezés: A területrendezési tervezési tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl szóló Korm. rendelet tervezettel kapcsolatos Kollégiumi véleményt Körmendy János készítette el Melléklet: OFKEL-49/2009. sz. elnöki levél (korábban szétküldve). Fıvárosi és kerületi fıépítészek szakmai egyeztetése Összegezés: A fıvárosi és a kerületi fıépítészek közötti II. szakmai egyeztetésre került sor Nagytétényben. Kapcsolat Munkacsoport Karmazin József Kuslits Tibor, Rátkai Attila Bernáth Mihály Összegezés: A Kapcsolat Munkacsoport éves munkatervét és a novemberi információs anyagát összeállítottam, elızetesen a Munkacsoport tagjainak megküldtem véleményezésre. Melléklet: A nyugdíjas fıépítészeknek szóló levél. Javaslat: A munkacsoportok feladatait meghatározó dokumentum szerinti: - a határon túli-, - a pályát elhagyó- és a

3 - leendı fıépítészek névsorának és elérhetıségének az összeállítása csak az Elnökség, a Titkárság közremőködésével lehetséges. Ebben kérek segítséget. Konferencia Munkacsoport Krizsán András Papp Zoltán Tamás, B. Nagy Helga Virányi István XIV. Országos Fıépítészi Konferencia Összegezés: Péter Zoltán városi fımérnök közlése szerint Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az októberi OFKE ülésen már szóban említett támogatási arány mellett foglalt állást. Kéri az Alapítványunk Kuratóriumának döntését arról, hogy ,-Ft támogatásban részesítse a XIV. OFK rendezési költségvetését. A Konferenciák finanszírozásának elıkészítése és a döntési folyamat szabályozása Összegezés: A korábbi konferenciák, de döntıen a XIV. OFK, tanúságai alapján a finanszírozási elıkészítés és döntés folyamatát szükséges szabályozni. Javaslat: - A KMCS közremőködésével a rendezı város szervezıi összeállítják az elızetes konferencia-költségvetést. - A KMCS véleményezésével a költségvetés tervezet elıterjesztésre kerül az OFK elnökség ülésére, állásfoglalás kialakítása céljából. - Az OFK elnöksége átvizsgálja a tervezett konferencia- költségvetést és állásfoglalást alakít ki, melyben javasolja az Alapítvány Kuratóriumának az általa támogathatónak ítélt finanszírozási mértéket. - Az Alapítvány Kuratóriuma átvizsgálva a költségvetést, figyelembe véve az OFK elnökség javaslatát, elbírálja a támogatási kérelmet. - A tervezett (és elfogadott) Konferencia-költségvetés esetleges túllépése ezután a szervezık terhére történhet meg. Különlegesen indokolt esetben, az esetleges többlettámogatás kérése a fenti folyamaton keresztül vizsgálható. Fenti finanszírozási szabályozás pontosítása és elfogadása esetén- a Rendezı város, az Alapítvány és az OFK elnöksége együttes megállapodásának részét (mellékletét) képezheti. Oktatási Munkacsoport Philipp Frigyes Tényi András, Mészáros János Dr. Hajnóczi Péter Önkormányzati fıépítész szakmérnöki nyilvántartás Összegezés: Az Elnökség döntése értelmében egyeztettünk a BME Urbanisztika Tanszék vezetıjével Pálfy Sándor DLA-val, valamint Kissfazekas Kornéliával a szakmérnöki titkárával. Együttes vélemény, hogy két helyen nem célszerő a nyilvántartás vezetése. Másrészt a szerzıi jogokra való tekintettel inkább a honlapon a szakdolgozat egyébként is készítendı összefoglalója legyen fenn. A hallgatók minden adata, a szakdolgozati összefoglalók a tanszék honlapján megtalálhatók, a szakdolgozatok pedig a tanszék könyvtárában. A mi honlapunkon a végzett szakmérnökök neveit célszerő csak feltenni. Minden egyéb adat a tanszék honlapján elérhetı. Melléklet:- Javaslat: /2009.(09.29.) sz. OFK Elnökségi határozat-tervezet Az OFK Elnöksége önálló önkormányzati fıépítész szakmérnök nyilvántartást csak a végzettek személye tekintetében kíván vezetni a honlapján. A szakdolgozatok tekintetében az Elnökség nem kíván a tanszéki nyilvántartás és archívum mellett külön nyilvántartást és archívumot vezetni.

4 Fıépítészek vizsgáztatása, képzése Összegezés: Dr. Szaló Péter szakállamtitkár úrtól felkérés érkezett egy tag delegálására a fıépítészek vizsgáztatási és továbbképzési eljárásrendjét kialakító munkacsoportba. Az elsı ülésen (2009. november 17.) az Elnök és az Elnökhelyettes vett részt. Javasolt a szakmérnöki képzı hely bevonása, mely elfogadást nyert. Szóbeli kiegészítés. Javaslat: Napirend: 2.c) Párbeszéd Munkacsoport Zábránszkyné Pap Klára Nyeste László, Alföldiné Petényi Zsuzsanna Csohány Klára Honlap Összegezés: Honlappal kapcsolatos intézkedések Melléklet: Valamennyi közlésre jóváhagyott információ és hír felkerült a web-oldalra. Kiegészült a partner-oldalak listája és a fıoldalon elérhetıek. A jogszabályok hivatkozása a kormányzati portálon (magyarország.hu) szereplı mai napon hatályos verziót éri el, azonban a hatályon kívül helyezettek esetén hibaüzenetet ad. A javítás folyamatban van. A FÓRUM oldal sajnos továbbra sem aktív, nincs se hozzászólás se új téma. Javaslat: A fıoldal <Aktuális> címét célszerő lenne <Friss hírek> elnevezésre változtatni. Ezen az oldalon mozog a legtöbb információ. Logo pályázat Összegezés: Egyeztetést folytattunk Borsodiné Gláser Krisztina fıépítésszel (XII. ker.) és dr. Müller Ferenccel (MOME oktató volt hosszú ideig, Fót fıépítésze), akik korábban ajánlották segítségüket a logo kérdésben. A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció, Alkalmazott grafika szakán lehetne féléves feladat keretében a hallgatóknak ötletpályázatot kiírni. Dr. Müller Ferenc egyeztet az egyetem vezetésével. Egyetértés esetén november végére elkészítik a feladatkiírást a Fıépítészi Kollégium korábbi ötletpályázati kiírása alapján, melyet a Kollégium elnöksége decemberi ülésén megtárgyal, Bíráló Bizottságba tagokat delegál. A féléves feladat ötletpályázata keretében kiválasztásra kerülı 2-3 nyertes terv jutalma a részletes kidolgozásra vonatkozó megbízás lenne, melynek várható költségére is javaslatot kapunk. A pályázati kiíráshoz a Fıépítészi Kollégium elnöksége és az Alapítvány munkájáról rövid összefoglaló készítendı a hallgatók számára támpontul, hasonlóan pontosítandó a Fıépítészi Kollégium és a kerület(?) által majdan megírandó megkeresés a MOME felé. Javaslat: lásd összegzésben részvétel az állami fıépítészi havi munkaértekezleten Összegezés: másirányú hivatalos elfoglaltság miatt nem tudtam részt venni rendszeres tájékoztatás a médiának Összegezés: Önkorkép Fıépítészi hírlevél Önkormányzati Tájékoztató Építésügyi Szemle Építész Közlöny Mőhely Szakmapolitikai Munkacsoport Sáros László DLA dr. Sersliné Kócsi Margit, Philipp Frigyes Keresztes Sándor

5 Építészetpolitika Összegezés: november 3.-án a NÉT ülésen Sáros László DLA vett részt. Az építészetpolitika anyaga még mindig kérdéses, jelen formájában nem elfogadható. Dr. Sersliné Kócsi Margit írt hozzá egy hosszabb kiegészítést. Melléklet: A november 3.-i NÉT ülés Emlékeztetıje. Javaslat: Szóbeli kiegészítés. Alapítvány Csohány Klára Összegezés: Érdemi dolog nem történt. Javaslat: Titkárság Gera Orsolya Összegezés: Elvégeztem a rám bízott szervezési és adminisztrációs feladatokat, továbbá igyekeztem segítséget nyújtani az Elnökségi ülésen hozott döntések végrehajtásában. A beérkezett anyagok alapján összeszerkesztette az Országos Fıépítészi Kollégium Titkársága

TARTALOMJEGYZÉK. 4. Támogatóink

TARTALOMJEGYZÉK. 4. Támogatóink TARTALOMJEGYZÉK 1. Konferencia anyagok 1.1. Részletes program 1.2. Előzetes írások 1.2.1. Berényi András: Feltételes módban 1.2.2. Sári István: Jövőkép, Imre nélkül?! 1.2.3. Sáros László György DLA: Cukordomb

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. a Nemzeti Tehetség Program Fórum üléséről

EMLÉKEZTETŐ. a Nemzeti Tehetség Program Fórum üléséről Helyszín: Oktatási és Kulturális Minisztérium Miniszteri Tárgyaló Időpont: 2009. november 11. EMLÉKEZTETŐ a Nemzeti Tehetség Program Fórum üléséről Jelen vannak: Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 26

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 26 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 26 Tájékoztató a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 2013. évi mőködésérıl Budapest 2014 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés 28. 2015. március 2. Budapest Nyilatkozat a Klub Rádiónak és az RTL Klubnak Téma: Közgyűlés, képesítési jegyzék 2015. március

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék Preambulum Összegzés 1. A Főépítészi Kollégium megalakulása:

TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék Preambulum  Összegzés  1. A Főépítészi Kollégium megalakulása: 1 TARTALOMJEGYZÉK Borító Szubjektív címlap Tartalomjegyzék 1 Preambulum 4 Összegzés 5 1. A Főépítészi Kollégium megalakulása: 1.1 Kis város, kis gond, nagy város, nagy gond. 6 1.2 A főépítészség előzményei

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2009. március 11-én 17.00 órakor kezdıdı civil szervezetekkel megtartott együttes ülésérıl Helye: Polgármesteri

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben