Egyházközségi Levél évi 4. szám augusztus 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi Levél. 2013. évi 4. szám augusztus 20."

Átírás

1 2013. évi 4. szám Egyházközségi Levél évi 4. szám augusztus 20. 1

2 2013.évi 4.szám A keresztény vallás őszinte becsülését és megtartását nem köszönhetjük másnak, mint Szent Istvánnak. Géza keménységével megkereszteltethette a magyart, de a keresztény vallás igazságáról való meggyőződést Szent István példája oltotta belé. Szent István lelke, magaviselete először is ment volt oly erkölcsi fogyatkozástól, amely a tőle terjesztett keresztény vallással ellentétben állott volna. Nincs gyorsabb a rossz hírnél, mondja a latin költő s mégis az egykorú, a rosszat hamarább, mint a jót följegyző külföldi írók sem tudnak semmit. Kortársai (s népük között ugyancsak a kereszténység terjesztői): a lengyel Chrabry Bogyoszló és az orosz Ladomér (Wladimir) tele vannak erkölcsi hibákkal, kivált a keresztény vallástól annyira tiltott, utálatos bujasággal. Szent István ellenben ifjúságától kezdve késő vénségéig hűséges, nejéről halálos ágyán is gondoskodó férj volt s a bujaságot büdösnek, haláltszerzőnek tartja. Ez azonban még kevés lett volna arra, hogy a magyarokat szívből kereszténnyé tegye. Ámde ő önmagán megmutatta, hogyan kell egy kereszténynek élni. Nem követelt, nem tanácsolt semmi olyant, amit ő maga nem tett vagy jónak nem tartott. Ő volt az erkölcsi példakép s az ő példájának óriási hatása okozta, hogy a magyar a keresztény vallást gyakorlatba vette s a gyakorlat által megszerette. Szent István életének irányítója, tetteinek főrugója az erős, tevékeny, keresztény katolikus hit, vagyis a keresztény katolikus egyháztól hirdetett és megmagyarázott igazságok 2

3 2013. évi 4. szám és erkölcsi törvények foglalata volt. Semmit sem ajánl oly hévvel és meggyőződéssel szeretett fiának, mint ezen, tettekben nyilvánuló keresztény katolikus hitet. Először is parancsolom írja tanácsolom, óhajtom, kedves fiam, hogy (ha a királyi koronának becsületet akarsz szerezni) az apostoli és katolikus hitet oly pontosan és gondosan tartsd meg, hogy az összes, Istentől alattvalóidnak rendelt emberek példaképe légy s az egyházi emberek méltán nevezzenek téged keresztény férfiúnak. Biztosra veheted, hogy hit nélkül sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik hamisan hisznek vagy a hitet tettekkel nem valósítják meg és nem ékítik (pedig a hit cselekedetek nélkül halott), sem itt nem uralkodnak tisztességesen, sem az örök életben és koronában nem részesülnek. Erős, tevékeny hitéből származott második jellemvonása: a keresztény katolikus egyház szeretete. Azt a nagyszerű, az államtól független s az államot mégis annyira támogató, az ember lelkét nemesítő, annyira szükséges társaságot: a katolikus egyházat terjeszteni, működésében támogatni s védelmezni, ez volt kedves, őt vidámító foglalkozása, mert tudta, hogy a katolikus egyház nélkül a keresztény hit igazságai feledésbe mennek, törvényei elavulnak. Lelkének szép jellemvonása volt továbbá, hogy szeretett imádkozni. Nem ajánlotta volna fiának, nem kérte volna alattvalóitól 1030-ban oly buzgón az imádságot, ha maga nem szerette volna. De midőn ily sűrűn emelte föl lelkét Szent István az Istenhez, nem feledkezett meg embertársairól sem, annyira nem, hogy gyönyörű jellemvonásává lett a könyörület a betegek és szegények iránt. részlet a Szent István Társulat 1904-ben kiadott könyvéből Dr. Karácsonyi János: Szent István király élete VI. fejezet Szent István jelleme Szent István király könyörögj értünk. Károly atya 3

4 2013.évi 4.szám 4 IGENT MONDTUNK! Plébániai Családtábor Egy jó lelkigyakorlat ismérve, hogy újjászületünk benne. Ahogy egy jó nyaralásról is feltöltődve térünk haza. A Rákosfalvai Szent István Király Plébánia idei családtábora pedig egyszerre volt jó lelkigyakorlat és jó nyaralás június 28-a és július 2-a között Iszkaszentgyörgyön, ahova először látogattunk. Mivel többen csak a hét végére tudtak eljönni, az átlagosnál valamivel kisebb létszámmal gyűltünk össze Csaba atya tábornyitó miséjére. Ennek dacára csakhamar megerősítő megtapasztalásban volt részünk, megélhettük Máté evangéliumának sorait: Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ahogy az sem baj, ha egy családtábor családias hangulatban kezdődik. A hétköznapokból táplálkozó fenntartásaink, félelmeink és aggodalmaink értelmetlenné váltak, ugyanakkor az imához, egymáshoz való viszonyunkról, családon, családközösségen és egyházközségen belüli feladatainkhoz és felelősségünkhöz olyan szilárd alapot, megerősítést és lendületet kaphattunk, melyet hamarosan azok is megtapasztalhatnak, akik nem voltak velünk. Fejes Csaba atya jelenléte és a plébániánkon megélt tapasztalatai alapján útravalóul adott tanács-csomagja, a közvetlen szeretetet és nyitottságot minden szavában és tettében megélő Brückner Ákos atya miséje és lelkigyakorlatos látogatása feltöltődést adott a jelenlévő szülőknek, míg a gyerkőcök Hámory Marci rögtönzött sportbajnokságain élvezhették a mozgás örömét és egymás társaságát, a közös napi misék és programok között. Ali László a szentségimádásban az Istennel való párbeszéd új, közvetlen módját mutatta meg, a hétvégére érkező Sipos család pedig olyan sokállomásos akadályversennyel készült, amit tökéletes időjárással egészített ki az Úristen. A Mestyanek házaspár szervezte családtáborban egyébként is minden napra jutott élmény: jártunk várban (Bory-vár), palotában (Székesfehárvári Püspöki Palota) és kastélyban (Iszkaszentgyörgyi Kastély), bejuthattunk Spányi Antal kevesek előtt megnyíló püspöki kápolnájába, s legyőztük Székesfehérvár gigantikus adagokat mérő fagyizóját

5 2013. évi 4. szám Ahogy Ákos atya életünk igent váró és mondató pillanatairól szóló prédikációja is jól példázta: kis igeneken múlnak a nagy változások. S bizony mertünk igent mondani a 2013-as családtáborra négy hónapos babával, szó szerint vakon, frissen megkeresztelkedve, csonka családdal, három gyerekkel, kerékpárral érkezve, a Gondviselés hívó szavát hallva és áldását érezve, önmagunkat és családjainkat a bennünk és köztünk élő Úrnak átadva. Családtábor lesz jövőre is, a kérdés csak az, mi tart vissza, hogy igent mondj rá?! Kedves Testvérek! Balajti Péter Valószínűleg már mindenki értesült arról, hogy Fejes Csaba atyánkat rövid, egy éves szolgálat után, elhelyezték tőlünk. Július 28.-án az esti szentmisén búcsúztunk el Tőle. Reméljük az új helyén is olyan nagy szeretet veszi majd körül, mint amiben szerintünk- itt volt része. Kívánunk neki eredményes lelkipásztori munkát. A Szentlélek segítse munkálkodásában! 5

6 2013.évi 4.szám Segítés a családtáborban Ali Laci megkeresésére, hogy segítenének-e a karitász csoportból ketten a családtábor ideje alatt, mint gyerekfelügyelő, lelkesen jelentkeztünk Schwarcz Anival. A tábor ebben az évben Iszkaszentgyörgyön volt. Június 28-án izgalommal indultunk útnak. Anihoz tartoztak a kb.3év alattiak, Tatjana foglalkozott a lányokkal, nekem jutottak a fiúk. A feladatunk - a gyerekekkel foglalkozni, amíg a szüleik előadáson, elmélkedéseken vesznek részt volt. Szerencsénkre az időjárás kedvezett, így sokat lehettünk szabadban, ahol kirándultunk tanösvényen, akadályversenyt rendeztünk, fociztunk. Voltak ügyességi játékok, és volt tudáspróba is. Vasárnap egész napos kirándulásra, Székesfehérvárra mentünk, ahol városnézés, szentmise és délután a Bory vár megtekintése volt a program. Nagyon kellemesen telt ez a nap is. Hétfőn délelőtt a helyi plébánián jártunk, délután a székesfehérvári egyházközségi múzeum és a püspöki palota megtekintése után a Bazilikában szentmisén vettünk részt. Kedden még indulás előtt a Kastélymúzeumba mentünk. Pár nap a családtáborban számomra nagyon nagy élmény volt, gyorsan eltelt. Jó lenne a következő évben is részt venni ezzel a vidám, jókedvű csoporttal, mint gyerekfelügyelő. Az idei év, számomra újdonság volt, ha jövőre is lehetőségem lesz, akkor előre fel tudok készülni ötletekkel, hogy még több jó élményben legyen részünk. Erika, Laci köszönöm, hogy Veletek mehettem. Iring Barbara karitász csoport Gondolatok I félév megvalósult terveiről Gyorsan peregnek a napok a karitász naptár lapjain is. Észre sem vettük, máris eltelt több mint félév 2013-ból is. Aktív munkával töltöttük az időt. Tavalyi év második félévének alapmottója Felmérés volt az, idei évünk a Foglalkozáserősítés alapgondolatot kapta. A tavalyi felmérés alapján több változásra is sor került a támogatásokat illetően. Inkább a kapcsolattartásra igyekszünk figyelni. A felmérést idén is folytatnunk kell, hiszen van terület, ahová 6

7 2013. évi 4. szám nem jutottunk el. Ilyen pl.: Gyakorló úti házak, pedig bizonyára ott is vannak nehézségekkel küzdő társaink. Kérjük, ha van az ismerettségi körében erről a területről való, aki segítene a kapcsolatépítésben, jelezze nekünk. Szeretnénk még több Testvérünkhöz eljutni, akinek bármilyen nehéz sorsán, helyzetén segíteni tudhatunk, és ezt felekezeti hovatartozás nélkül tesszük. Kérjük is ehhez a munkához olvasóink figyelő támogatását is, akár személyes vagy gyűjtőládán keresztüli tájékoztatással. Szokásos tevékenységeink, mint a ruhaakciók, továbbra is működnek, ebben a félévben is volt 2 alkalommal. A maradék ruháknak is jó helyeket találtunk több vidéki kis faluban. Csoportunk 22 tagja minden hónap végén szeretettel és örömmel viszi házhoz a Mária rádió magazinokat, összesen több mint 130 db-ot. Új vállalásaink is vannak. Az egyik a Lelki adoptáció mozgalom egyre szélesebb körű megismertetése a hívek körében és a jelentkezők ünnepélyes fogadalomtételének megszervezése. Erre április 8-án került sor és közel 40-en vettek részt. A fogadalom záróünnepsége Aprószentek ünnepén december 28-án lesz. Bizonyára buzgóságuknak Rákosfalván is meg lesz az eredménye, ami majd a lélekszám növekedésében mutatkozik meg. Imádkozunk értük is. Másik új vállalásunk, melyhez köszönjük az Önök bizalmát is, az imakérések teljesítése. Egyre nagyobb számban érkeznek hétről-hétre imakérések a Gyűjtőládánkba. Nagy szeretettel teszünk eleget ezeknek bízva a Mennyei Atya végtelen jóságában és támogatásában. Szívesen látunk Testvéreink közül jelentkezőt, aki ebben a tevékenységükben segíteni szeretne. Minél többen kérjük, a Mennyei Atyát talán annál biztosabb az eredmény. Fogjunk össze! Ide tartozik még, hogy felvettük a kapcsolatot a Baba-mama hittan tagjaival, ruhákkal, talán majd kialakuló fizikai segítséggel, Családtáborban felügyelőként való részvétellel igyekszünk hasznossá tenni magunkat. Még kicsit döcög, de reméljük, jó irányba erősödik majd a kapcsolat. Csoportunk életében is voltak különleges történések, mint pl. többen részt vettünk még a Nagybőjt kezdetén lelkigyakorlatokon Máriabesnyőn. Sok értékes gondolattal, lelki támogatással lettünk gazdagabbak, melyeket igyekszünk napi életünkben is használni. Kiemelkedő és számunkra is nagyon fontos esemény volt, amikor 2 társunk először járult szentáldozáshoz, egyikük a keresztség 7

8 2013.évi 4.szám szentségében is ekkor részesült. Lelkiismeretes felkészülésükben Csaba atya volt segítségükre, aki megnyugtató szeretettel bíztatta, és segítette Őket. Ide sorolom, másik hasonló szívet melengető élményünket, hogy csoportunk legfiatalabb tagja szeptemberben a papi szeminárium elsőéveseként folytatja már diplomásként tanulmányait. Szeretettel hordozzuk Őt imáinkban, és reméljük, a Mennyei Atya is támogatja sikeres és mély elhatározásában. A Nyugdíjas klub is minden hónapban megtartja összejövetelét, ahol értékes előadásokon és vidám tornán vesznek részt az oda ellátogatók. Új kezdeményezésünk a filmvetítés, melyet a templomban tartunk, előzetes hirdetés alapján. A vetítések délután ½ 3-kor kezdődnek, így aki szeretne részt venni a rózsafűzér imádkozáson, az azt követő misén, megteheti. A vetítéseket sűríteni szeretnénk, időnként értékes előadásokkal tarkítva. Cél, hogy töltsük az időt értékesen együtt és ismerjük meg egymás gondjait, ami a karitász tevékenységünk alapja. Köszönöm, hogy e rövid összefoglaló elolvasásával csoportunk életébe kicsit bekapcsolódott. A második félévünk kicsit még mozgalmasabb lesz, melyről ismét beszámolunk majd. Várjuk a fentiek alapján építő kritikájukat, ötleteiket a Gyűjtőládánkba, vagy személyesen csoportunk tagjainál. Ezek segítségével tudunk hatékonyabban, szervezettebben dolgozni, hogy Rákosfalván egyre boldogabban megelégedettebben élhessen minden Testvérünk. Isten áldja Önöket! Pálmainé Enikő a karitász csoportból KÖZÖSSÉG A ministrálás több szempontból is hatalmas előny és kincs a fiatalok számára. Elsősorban természetesen az Úrszolgálat az aminek hajtania kell minden gyermeket, akik ezt a megtisztelő hivatást ellátják, de nem ez az egyetlen. l997-ben kezdtem el ministrálni, viszont 2006.ban nem csak ezt, de az egész vallást hanyagolni kezdtem. Sok-sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ráébredjek, egy fontos dolgot hagytam el az életemből. 8

9 2013. évi 4. szám Egy barátom noszogatására 2010-ben újra gyakorolni kezdtem a vallást, és bár csak hívő szerettem volna lenni, váratlan élményben lett részem. Akár csak a tékozló fiút, mindenki visszavárt, hogy ott folytassam, ahol abbahagytam. Nem a padok között, hanem a pap mellett. Az a közösségben fellelhető szeretet leírhatatlan, ami minden ministránst vár. Számítanak egymásnak és feltétel nélkül elfogadják a másikat. Sajnos a fiatal generációknak nagy problémája, hogy az elismerést keresik, de nem kapják meg, nehezen találnak rá. Nálunk ebben hiány nélkül részük lehet. Ez volt részben a célom, amikor a szervezet vezetését át szerettem volna venni. Továbbadni minden fiatalnak azt a közösségi élményt, amiben nekem is részem volt, nem csak a visszatérésem idején, hanem még kis koromban is, amikor elkezdtem az Urat szolgálni januárja óta látom el a vezetői munkát és egy cél lebeg a szemem előtt: olyan közösséget létrehozni, ahova mindenki szívesen csatlakozik, és hogy más plébániák is erről a csapatról vegyenek példát. Természetesen ez nem volt könnyű feladat. Rengeteg akadályba és nehézségbe ütköztem, mégis úgy érzem, nagy előrelépést tettem a közösségépítés szempontjából. Rengeteg szabadidős programmal kedveskedünk minden érdeklődő számára, köztük focival és kirándulással. A referatúra által szervezett programokon is részt veszünk és kimagasló eredményeket érünk el. Számomra ez a fejlődés a ministránstábor után vált nyilvánvalóvá. A gyerekek összekovácsolódtak, mindenki elfogadta a másikat. Továbbá az újakat is nagy szeretettel fogadták, pont úgy ahogyan mi is tettük annak idején. Leírhatatlan az az öröm, amit akkor éreztem, amikor ezeknek a tetteknek a szem-és fúl tanúja lehettem. A testvéreknek pedig nem tudok mást mondani, mint hogy bátorítsák önök is a fiatalokat, hogy szolgálják ők is az oltárnál Istent! Egy katolikus gyermek nem részesülhet nagyobb megtiszteltetésben, mint a ministrálás. Hodászi Gábor Mihály, ministránsvezető 9

10 2013.évi 4.szám Kemény fiúk, kemény csaták Előzmény: hagyományosan a csepeli és a rákosfalvai egyházközség baráti és rokoni kapcsolatban álló csapatai évente különféle sportágakban idén már huszadik éve, váltakozó sikerrel kemény csatákat vívnak egymással a győzelemért. A vetélkedő gerincét mindig a kispályás labdarúgás adja, a rendező csapat lehetőségei alapján hol sárkányhajó verseny, hol fogathajtás színesíti a küzdelmet. Tudósítás: ebben az évben a csepeli csapat rendezte a versenyt, melyről kiküldött riporterünk számol be a rákosfalvai egyházközségi újság olvasóinak. A korábbi évekhez hasonlóan nagy lelkesedéssel készültek a csapatok a nagy összecsapásra, melynek első száma, sárkányhajó verseny a Kis-Duna pesterzsébeti szakaszán, nagyszerű, napfényes időben került megrendezésre. A tökéletes kondícióban lévő rákosfalvai csapat két edzés után készült a regattára, mert volt mit törleszteni a korábban némi kormányosi segédlettel elveszített négy évvel ezelőtti futam miatt. A hat női és tizennégy férfi versenyző elszántsága és fekete trikója baljóslatú előjel lehetett a fiatal csepeli evezősök számára. A hajóegységek felálltak az erzsébeti híd lábához, és az indító jelére nekivágtak a kétszáz méteres távnak. A rákosfalvai hajó a versenyizgalom miatt lényegesen szétszórtabban kezdett, de a táv felénél összerázódott, és a szépszámú közönség lelkes biztatása mellett fél méteres előnnyel nyerte az első futamot. A kiírás értelmében győztesnek az a csapat tekinthető, aki két futamot nyer, így az egységek ismét elfoglalták kiindulási helyüket. Másodszorra hajónk egy nyert futammal a háta mögött nyugodtabban kezdett, és bár nem éppen egyenes vonalban, a legrövidebb úton haladt, a csapategységnek és a kivételes erőnlétnek köszönhetően a falvai legénység győzelmét az ellenfél már nem tudta veszélyeztetni, fél hajó előnnyel zártuk a versenyt. 10

11 2013. évi 4. szám Miután a csuromvizes versenyzők partra szálltak és átöltöztek, megkezdődött a mai torna fő száma, a kispályás labdarúgó mérkőzés. A kiváló minőségű műfüves pályán a csapatok köszöntötték lelkes szurkolóikat, majd megkezdődött az első félidő. A rákosfalvaiak kitartó rohamainak a csepeli legények teljes tizenkét percig tudtak ellenállni, majd Nonn Richárd góljával megtört a jég és csapatunk megszerezte vezetést, aztán templomunk káplánja, Fejes Csaba atya nagyszerű góljai következtek, így 3-o félidei eredménnyel vonultak pihenőre a játékosok. A szünet után falvai szurkolók lelkes biztatása csapatunknak szárnyakat adott és az idegileg felőrlődött ellenfél kapujába ontották a gólokat, összesen nyolcat. A csepeli csapat szenvedésének a bíró sípszava vetett végét, és a falvai csapat és közönsége méltán ünnepelhette a történelmi 8-0 győzelmet. Csapatunk minden játékosa, de különösen Csaba atya sokat tett a gyözelemért, három góljával tovább lelkesítette az egyébként is fanatikus falvai szurkolókat. Sajnálatos módon Rizmayer György a küzdelem hevében súlyos sérülést szenvedett, ezúton is kívánunk neki mielőbbi gyógyulást. A mérkőzés után a csapatok és szurkolóik egy közeli vendéglőben gyűltek össze, ahol mérkőzés izgalmai után teljes barátságban, fehér asztal mellett értékelték az eseményeket. G.Gy. Plébániánk urnatemetőjével, szóró és urnatemetéssel kapcsolatban érdeklődni, illetve ügyintézéshez időpontot egyeztetni a 06-20/ es mobil telefonszámon lehet. 11

12 2013.évi 4.szám A plébánia címe: 1144 Budapest, Álmos vezér tér 1. Telefon: Számlaszáma: CIB Bank: Hivatali órák: Hétfő-szerda-péntek: 16 órától óráig Kedd-csütörtök: 9 órától -12 óráig Karitász fogadóóra: csütörtökönként óráig A Karitász fogadóideje alatt nincs ruha és egyéb használati tárgyak átvétele A templom miserendje: Hétköznap: 7; óra Vasár- és ünnepnapokon: 7.30; 8.45; 10; óra Az Egyházközségi levél Internet elérhetősége: Rákosfalvai levelezőlista címe: 5 számunk lapzártája október 20.-án lesz Egyházközségi Levél A Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia és Egyházközség évente hat alkalommal megjelenő, ingyenes kiadványa. Az újságban megjelenő cikkeken javítást csak a szerző hozzájárulásával végzünk! Felelős kiadó: Spick Károly plébános A templom logóját tervezte: Bege Márta Szerkesztette: Scheiling Lászlóné 12

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2013. évi 1. szám nagyböjt 1 Kedves Testvérek! Milyen hamar megérkezett a nagyböjt! Még a fülünkbe csengenek a karácsonyi énekek, szinte most mondtuk el az újévi jókívánságokat; most

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Rákosfalvai Egyházközségi Levél 2013.évi 6.szám Egyházközségi Levél 2013,évi 6. szám karácsony 1

Rákosfalvai Egyházközségi Levél 2013.évi 6.szám Egyházközségi Levél 2013,évi 6. szám karácsony 1 Egyházközségi Levél 2013,évi 6. szám karácsony 1 Kedves Testvérek! Betlehem mögött kezdődik a sivatag. Napokig lehet vándorolni, csak a tevék bírják elviselni a forróságot. A púpjaikban elraktározott zsiradék

Részletesebben

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. Mobil: +36-20-341-4930, +36-20-415-7793 Irodai telefonszám: +36-1-312-5042 Fax: +36-1-283-3208 E-mail: info@goe.org.hu Web: goe.org.hu Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

E gyházközségi L evél. halottak napja

E gyházközségi L evél. halottak napja E gyházközségi L evél 2012 évi 5. szám halottak napja 1 Kedves Testvérek! November első két napján az életük célját már elérőkre és a tisztuló lelkekre emlékezünk. Mi, akik még itt a földön élünk, csodáljuk

Részletesebben

Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon.

Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon. Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon. Pár sorban, most betekintést nyújtok, hogy is láttam én,majd az LRT csapat

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók.

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók. Hónap Január 01.06 Csoport foglalkozások Rendezvények Egyházi programok Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása 30 fő 2 fő 01.08 Legények klubja 16 fő - 01.13 Asszociációs játékok 7 fő - Katolikus

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa Egy nagyon fárasztó hétvégén vagyunk túl, ahonnan sok tapasztalattal, rengeteg új élménnyel és természetesen, ahogyan azt már megszoktuk, temérdek éremmel gazdagodva

Részletesebben

Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész

Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész 2010 november 20. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Mérték Értéke: 2/5 Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Karácsony

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák SIKER CLUB SIKER CLUB 2009, No. 23 Siker tippek és stratégiák James Vágyi vagyok a Siker Club huszonharmadik számával, ahol sikeres gondolatokat, ötleteket és információkat ajánlunk arról, hogy hogyan

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

III. Szigetközi Sárkányhajó Sport és Gyermek Fesztivál

III. Szigetközi Sárkányhajó Sport és Gyermek Fesztivál VERSENYKIÍRÁS III. Szigetközi Sárkányhajó Sport és Gyermek Fesztivál Rendező: Helyszín: Kimlei Sárkányok Vízisport Egyesület Kimle, Vízpart utca / Mosoni-Duna part Időpontok: 2016.06.04 (szombat) 10-es

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete 2012. évi közhasznúsági jelentés Tartalom 1. Szervezet alapadatai 2. Az Egyesület számviteli beszámolója (éves mérleg és eredmény levezetés) 3.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

MEGHÍVÓ I. Régiós Rotary Sárkányhajó verseny június 15-én, szombaton 9.30 Orfű

MEGHÍVÓ I. Régiós Rotary Sárkányhajó verseny június 15-én, szombaton 9.30 Orfű MEGHÍVÓ I. Régiós Rotary Sárkányhajó verseny 2013. június 15-én, szombaton 9.30 Orfű Rotary Stratégiában benne van célként: - Club-on belüli barátság erősítése - Régión belüli Clubok közti barátság erősítése

Részletesebben

Buruczki Szilárd (Kőbánya TC) nyerte a BringaPark Kupa összetettjét

Buruczki Szilárd (Kőbánya TC) nyerte a BringaPark Kupa összetettjét A gyerekek voltak a hétvége legnagyobb nyertesei Két hete még havas, jeges pályán, egy hete sárban, ezen a hétvégén pedig már napsütésben, tavaszias időben szervezték meg a kőbányai BringaPark kupa soron

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben