Rákosfalvai Egyházközségi Levél 2013.évi 6.szám Egyházközségi Levél 2013,évi 6. szám karácsony 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rákosfalvai Egyházközségi Levél 2013.évi 6.szám Egyházközségi Levél 2013,évi 6. szám karácsony 1"

Átírás

1 Egyházközségi Levél 2013,évi 6. szám karácsony 1

2 Kedves Testvérek! Betlehem mögött kezdődik a sivatag. Napokig lehet vándorolni, csak a tevék bírják elviselni a forróságot. A púpjaikban elraktározott zsiradék biztosítja életerejüket. Az ember azonban nem élhet a mindennapi víz és kenyér nélkül. Betlehem környékén búzamezőket ringat a szél. A város olyan völgyben fekszik, ahová több esőfelhőt sodornak a szelek. Ezért is nevezik Betlehemnek, ami annyit jelent: KENYÉR HÁZA. A sivatagot átszelő karavánok itt tartanak pihenőt. Ezt a kis várost választotta Isten, hogy Fiát a földre küldje. Karácsony éjszaka megtörténik a nagy csoda: az IGE testté lesz. Ilyen Betlehem templomaink oltára. Búzakenyér fehérlik rajta, mert az Ige kenyérré akar lenni. Szállást keres, szívünk ajtaján kopogtat. Mást nem is válaszolhatunk erre: ajtónk nyitva a szívünk még inkább. A próféták készítették fel a választott népet a Megváltó érkezésére. Karácsony éjszakáján pedig angyalok vitték az örömhírt, hogy beteljesedett a jövendölés, megszületett a Messiás. Felkészültünk erre a nagy napra. Kívánom, hogy a kis Jézus kegyelmében gazdag legyen mindnyájunknak ez az ünnep. Károly atya 2

3 Plébániai családos hittan A nyári családtábor vége felé vetődött fel a gondolat: nagyon jó, hogy ilyenkor nyáron a plébániai családok együtt töltenek néhány napot, de nem lehetne találkozni egymással év közben is? Vannak ugyan működő családközösségek egyre több taggal, ők rendszeresen tartják a kapcsolatot egymással, s lelki programról is gondoskodnak, de fontos lenne szélesebb kőrben is rendszeresen összejönnünk, mind a lelki fejlődés, mind a nyáron kötött barátságok életben tartása végett.. Sipos János 3 gyerekes, hitoktatói végzettséggel is rendelkező édesapa ekkor vállalta azt, hogy évente 4 alkalommal hittant tart az összegyűlt családoknak, az első összejövetelre került sor november 30-án, az egyházi év végén utolsó szombat délutánján. Mivel a nagy hittanteremben már a másnapi karitász vásár ruhái voltak elrendezve, ezért a templomban gyülekeztünk. A kis hittanteremben a cserkészek tartottak foglalkozást az elhozott gyerekeknek (nagyobbaknak társasjáték, kisebbeknek ügyességi játék, még kisebbeknek kirakós, ölbevétel). János két evangéliumi részlet alapján beszélt az összegyűlt családoknak arról, hogyan készüljünk Jézus eljövetelére, ezt aztán kiscsoportokban feldolgoztuk, majd közösen összefoglaltuk. Mivel ekkorra a templomban már kezdődött a rózsafüzér, így aki akart az maradt és imádkozott, a többiek pedig csatlakoztak gyerekekhez egy kis kötetlen beszélgetés és a maradék elemózsia elfogyasztása céljából. Ezt követően kezdődött a gyertyagyújtás, s többen maradtak még a misén is. Így egy délután akár öt(!) különféle programon (hittan, rózsafüzér, agapé, gyertyagyújtás, mise) is részt vehettünk egymás után - s még mondja valaki hogy nincs élet, nincsenek programok a plébánián! Nagyon szép és tartalmas lezárása volt ez az elmúlt egyházi évnek, valamint kezdete az újnak és az Adventnek, remélem, hogy a 3

4 folytatás is hasonló lesz. Csatolva küldök egy csoportképet is a megjelentekről, remélem a következő fotón még több család fog szerepelni. Sok szeretettel várunk mindenkit a következő családos hittanon! Ali László és Erika Új programot szeretnénk elindítani az idei adventtől. A hónap első szombatján az általános iskolásoknak ½ 5-től, az utolsó szombaton a gimnazistáknak és egyetemistáknak az esti mise után filmklub lenne. A hónnap második szombatján pedig az esti mise után irodalmi est lenne gimnazistáknak, egyetemistáknak és felnőtteknek. Jelentkezni Halász Barbaránál lehet. Elérhetőségei 06-20/ vagy 4

5 Szent Erzsébet kenyere Rákosfalván! Egyházközségeinkben már hagyomány Szt. Erzsébetre emlékezve a kenyérosztás az e naphoz közeli vasárnapon. Így történt ez idén is, november 17.-én a Rákosfalvai Szent István Király templomunkban is. Ezt a kenyeret nemcsak a rászorulók kaphatják, hiszen szeretetre, odafigyelésre, egészségre mindenkinek szüksége van. Imáink is erről szólnak Szent Erzsébet felé. Szerény lehetőségeinkhez képest igyekszünk sok családhoz eljuttatni a szentelt kenyeret. Karitász csoportunkból e téma felelőse Pintérné Marika ez évben is nagy szorgalommal és odafigyeléssel kereste fel a környék majd minden pékségét, hogy szerény kereteinkhez mérten honnan is szerezzük be a megfelelő minőségű és mennyiségű cipót. Meg is találta a Plébániához közel nem régen nyílt LORA pékséget, akik készséggel elkészítették és az adott napra ide is szállították a frissen sütött 400 db kenyérkét. Csoportunk vállalkozó tagjai egyen kötényt kötve Károly atya kenyérszentelése után figyelmesen és szeretettel osztották a frissen sült cipókat. Sok örömteli, kedves gondolat sugárzott a kenyeret fogadók szemében. Reméljük egyházközségünk híveinek sikerült ezáltal is átadnunk szeretetünket, odafigyelésünket, jókívánságainkat. Kívánjuk, hogy a következő kenyérosztáskor is egészségben találkozzunk Mindannyiukkal. A perselyünkbe adott adományaikat, Isten áldását kérve hálásan köszönjük. Karitász csoport 5

6 Újjá alakult a Családi Munkacsoport Kedves Testvérek! Viszonylag hosszabb hallgatást török meg jelen soraimmal itt az Egyházközségi Levélben. Az elmúlt képviselő-testületi ciklust kihagytam, miután eleget akartam tenni a Biblia 1.Móz 1,28 sorainak. Ez a Jóisten segítségével olyan jól sikerült, hogy testben, lélekben és gyermekszámban egyaránt gyarapodtam. Míg korábban a testületben a Rendezvényszervező Munkacsoport tagjaként, majd a testület világi elnökeként szolgáltam a híveket, addig mostantól a Családi Munkacsoport irányítását veszem át az Ali családtól, akik immár 10 éve foglalkoznak egyházközségünk családjaival. Meggyőződésem, hogy azt az irányt, amelyet ők megalapoztak a családgondozás terén, folytatni kell. Ebben segítségemre lesz a Bíró család is, akikkel karöltve megpróbálunk a rákosfalvai családok számára olyan programokat szervezni, amelyek előmozdítják a családközösségek összekovácsolását. Örömmel tapasztalom, hogy plébániánkon évek óta hasznosan és hatékonyan működik a Baba-mama klub, amely elsősorban a kisgyerekekkel otthon lévő édesanyáknak biztosít közösségi lehetőséget. Több önszerveződő házas-hittan csoportról tudok, amelyek a fiatal és középkorú szülők számára ad lehetőséget hitük fejlesztésére. Sőt új lehetőségként negyedévente Sipos János testvérünk vezetésével ezek a közösségek - és más családok - is összejöhetnek, hogy egy nagy családos hittan keretében osszák meg gondolataikat a családról, gyermekekről, a hitükről. 6

7 Ami pedig a jövőt illeti, januárra elkészítem a Munkacsoport éves ütemtervét, amelynek a korábban már említetteken kívül biztos részei lesznek a kirándulások, és a nyári táborozás. Valamint már előre jelzem, hogy szeretnénk ismét bálokat szervezni a családoknak, ez ugyanis szerintem nagyon hiányzott az elmúlt években. A Családi Munkacsoport képviselő-testületen belüli összetétele és elérhetőségek: Kerekes Zsombor Bíró Gábor Decsi Attila - Decsi György - Hiszem és remélem, hogy nemcsak három gyermekem, hanem minden rákosfalvai család számára tudunk majd irányt mutatni mind a közösségépítés, mind a hitbéli fejlődés terén. Kerekes Zsombor Szállást keres a Szent Család! Idén a Szent Család a valóságban is eljött hozzám. Diána, Misi és gyermekük a kis Misi hozták nekem a Betlehemet, számomra ők voltak a Szent Család. A kisbaba Jézus megszemélyesítője, akit ölbe is foghattam. Örülök, hogy befogadtam őket! Remélem, sokszor lesz még ilyen alkalom. Szalay Réka 7

8 Megalakult és letette esküjét az új képviselőtestület. Mandátumuk 5 évre szól. A testület tagjai: Ambrus Ferencné, Bíró Gábor, Decsi Attila, Decsi György, Gerstenbrein György, Gyárfás Tamás, Kerekes Zsombor, Lauro Lázi Krisztina, Mestyanek Zsolt, Pallos András, Pálmainé Lakatos Enikő, Petrás Antal, Scheiling Lászlóné, Sipos- Bielochradszky János, Spick Károly, Szalay Péter, Vincze Miklós, Weinwurm Bence 8

9 Cserkészkirándulás A plébániánkon működő 305-ös számú Szent István cserkészcsapat október 22-én kirándulást szervezett a Börzsönybe. Vonattal utaztunk Nagymarosig, ahonnan a kellemes őszi napsütésben indulhattunk a Hegyes-tetőre. Itt a kilátóról az egész Duna-kanyart megcsodálhattuk. Újult erővel folytattuk utunkat Zebegény felé, majd hazavonatoztunk. Késő délutánra kellemesen fáradtan, de sok új élménnyel gazdagodva érkeztünk meg. Ali Luca 9

10 Munkás Szent József férfikör a plébánián Kedves Férfitársak! Szeptember óta működik plébániánkon a MUNKÁS SZENT JÓZSEF FÉRFIKÖR, MINDEN HÓNAP MÁSODIK PÉNTEKÉN ÓRAKOR találkozunk a kis hittanteremben. Az összejövetelinket Sipos János vezeti. Lelki résszel kezdünk (most épp az apostoli hitvalláson elmélkedünk), majd kötetlen beszélgetés következik egy kis agapéval egybekötve. Hívunk és várunk minden érdeklődőt, bármelyik alkalommal be lehet kapcsolódni! Ali László A család a Szentháromság tükörképe Gyökér nélkül elszárad a növény Amennyire fontos a fának a gyökér, annyira fontos az embernek az egészséges család, a családhoz,- közösséghez való tartozás. Az Egyház az év utolsó vasárnapját a családnak szenteli: a Szent Családot állítja elénk, példaképül. Szent Család vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz családból származunk, családban élünk. Isten ajándékából, ez az éltető gyökerünk. Életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is valakinek gyermeke maradunk, vagy testvére, szülője, nagyszülője, házastársa, rokona, hozzátartozója vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet könnyen megszüntetni, ez egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban élt Máriával, Józseffel, rokonaival, az ő követőivel, különösen az apostolokkal. A mai modern, megváltozott körülmények között is minta és példakép a Szent Család. A mennyei Atya nemcsak szeplőtelen szűz Anyát, hanem gondoskodó, példa-adó nevelőapát is választott Fiának, 10

11 hogy harmonikus családi életben készülhessen feladatára. A Szent Család őrzője, Szent József Istentől kapta azokat a jeleket, utasításokat, melyek teljesítésével megmentette családját. Az ő számára Isten szolgálata a fő helyen állott. Annak ellenére, hogy a változások korát éljük és sokan kikezdik a házasságot, a család a társadalom és az Egyház alapsejtje marad. A személy benne és általa valósítja meg földi és örök hivatását. A család Isten tevékenységének a helye és kiváltságos környezeti és így Isten és ember találkozásának is a helye. A házastársak egymás felé is a kegyelem közvetítői. A házasságnak, mint szentségnek éppen ez a jelentése. A hívő család tagjai tehát tudatában vannak annak, hogy bármilyen feszültség is jelenik meg életükben, mindig segíti őket Isten kegyelme, hogy ez a szeretet szempontjai szerint oldódjék meg. Kalkuttai Teréz anya mondta: Ha együtt imádkoztok, együtt is maradtok II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű buzdításában olvassuk: A keresztény család Isten Országát építi a történelemben azokkal a mindennapos dolgokkal, amelyek életének föltételei, vagy annak meghatározói. A család a szeretet tűzhelye, amely világít, melegít, éltet, Templom, ahol Isten lakik, a Szentháromság élő tükörképe. Forrás: Világháló Kedves Testvérek! Mindenkinek figyelmébe ajánljuk, hogy január 6. Vízkereszt, kötelező ünnep lett. Minden kedves Testvérünknek áldott, kegyelemben gazdag, boldog karácsonyt és új esztendőt kívánunk. 11

12 A plébánia címe: 1144 Budapest, Álmos vezér tér 1. Telefon: Számlaszáma: CIB Bank: Hivatali órák: Hétfő-szerda-péntek: 16 órától óráig Kedd-csütörtök: 9 órától -12 óráig Karitász fogadóóra: csütörtökönként óráig A Karitász fogadóideje alatt nincs ruha és egyéb használati tárgyak átvétele A templom miserendje: Hétköznap: 7; óra Vasár- és ünnepnapokon: 7.30; 8.45; 10; óra Az Egyházközségi levél Internet elérhetősége: Rákosfalvai levelezőlista címe: 1. számunk lapzártája február 23.-án lesz Egyházközségi Levél A Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia és Egyházközség évente hat alkalommal megjelenő, ingyenes kiadványa. Az újságban megjelenő cikkeken javítást csak a szerző hozzájárulásával végzünk! Felelős kiadó: Spick Károly plébános A templom logóját tervezte: Bege Márta Szerkesztette: Scheiling Lászlóné 12

Egyházközségi Levél. 2013. évi 4. szám augusztus 20.

Egyházközségi Levél. 2013. évi 4. szám augusztus 20. 2013. évi 4. szám Egyházközségi Levél 2013. évi 4. szám augusztus 20. 1 2013.évi 4.szám A keresztény vallás őszinte becsülését és megtartását nem köszönhetjük másnak, mint Szent Istvánnak. Géza keménységével

Részletesebben

2013. évi 5. szám halottak napja

2013. évi 5. szám halottak napja Egyházközségi Levél 2013. évi 5. szám halottak napja Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk.

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 4. szám augusztus 20. Szent István király Jól megjelölte ezt az ezredévet: kereszttel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzelmi ék. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2013. évi 1. szám nagyböjt 1 Kedves Testvérek! Milyen hamar megérkezett a nagyböjt! Még a fülünkbe csengenek a karácsonyi énekek, szinte most mondtuk el az újévi jókívánságokat; most

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2011. évi 3. szám pünkösd Pünkösd ünnepére Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed Ma is minden bánkódó szívének, Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': Világító sugaradat áldja. Habozóknak

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék!

Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék! Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék! Kedves pomázi Testvérek! Újra eljött az advent. A keresztény

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

DONNERI HARANGSZÓ A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja

DONNERI HARANGSZÓ A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja DONNERI HARANGSZÓ A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja 2012 KARÁCSONY Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. (Lk 2,14) A tartalomból Rá meleget a marha lehel...

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

P l é b á n i á n k l e v e l e - 2 0 1 4 K a r á c s o n y. Kövi Szűz Mária

P l é b á n i á n k l e v e l e - 2 0 1 4 K a r á c s o n y. Kövi Szűz Mária Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2014 Kövi Szűz Mária Budapesten, a Szentendrei úton van egy templom, beékelődve a nagy forgalmú hatsávos főútba. A kis kápolnát a XIX. században építették, egy

Részletesebben