LAKOSSÁGI VEZETÉKES TELEFÓNIA SZOLGÁLTATÁS INDÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS FELTÉTELEI A PANTEL RT-NÉL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI VEZETÉKES TELEFÓNIA SZOLGÁLTATÁS INDÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS FELTÉTELEI A PANTEL RT-NÉL"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány LAKOSSÁGI VEZETÉKES TELEFÓNIA SZOLGÁLTATÁS INDÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS FELTÉTELEI A PANTEL RT-NÉL Készítette: MARTON GYÖRGYI Budapest, 2004

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 I. Környezeti elemzés 5 I/1 Jogi környezet 5 I/2 Gazdasági környezet 9 I/3 Társadalmi környezet 10 I/4 Technológiai környezet 10 II. Versenykörnyezet elemzése 12 II/1 Piaci trendek 12 II/2 Piaci szereplők 16 Vezetékes szolgáltatók 16 Mobilszolgáltatók 24 Alternatív szolgáltatók 27 Új belépők 30 Internetszolgáltatók 32 Kábeltelevízió szolgáltatók 33 III. Szállítók alkupozíciója 36 IV. Helyettesítő termékek és szolgáltatások 39 V. Fogyasztói szokások Magyarországon 41 VI. Kutatás 43 Kutatás kiértékelése 44 VII. A PanTel belépési lehetőségei a vezetékes telefon piacra 52 A PanTel bemutatása 58 A PanTel bemutatása a marketing mixen keresztül 59 Következtetések 66 Irodalomjegyzék 68 I.melléklet 69 II.melléklet 70 III.melléklet 71 3

4 Bevezetés Dolgozatom témájául hazánk egyik vezető alternatív telekommunikációs szolgáltatója, a PanTel Rt vezetékes piacra lépési lehetőségeinek vizsgálatát választottam. Bár nem ezen a területen dolgozom, mint elégedetlen lakossági fogyasztót, már hosszú ideje foglalkoztat, hogy vajon miért nem tehetem meg a XXI. század állampolgáraként, hogy a jelenlegitől jobb, olcsóbb vagy akár szimpatikusabb szolgáltatót választhassak, úgy, mint azt a legtöbb egyéb szolgáltató esetében megtehetem. Dolgozatomban ismertetem a 2003-ban elfogadott új Elektronikus Hírközlési Törvény jelentőségét a telefonszolgáltatások piaci versenyének élénkítésében, bemutatom azokat a piaci szereplőket, akik aktív résztvevői a lakossági vezetékes telefonpiacnak illetve azokat az alternatív telekommunikációs és egyéb szolgáltatókat, melyek jelenlegi tevékenységükkel, szolgáltatásaikkal befolyásolják illetve a jövőben befolyásolhatják a távközlési szektor piacának alakulását. Bemutatom a PanTel Rt. tevékenységét, szolgáltatásait, a gyűjtött szekunder információk valamint piackutatásom kiértékelése alapján pedig képet formálok a szolgáltató vezetékes piacra lépési lehetőségeiről és ezek megvalósításának költségbeli és technológiai realitásáról. Úgy gondolom, dolgozatom következtetései nemcsak a PanTel Rt. esetében igazak, hanem a hazai vezetékes lakossági piacra belépni vágyó telekommunikációs és egyéb szolgáltatók helyzetére is általánosíthatók. 4

5 I. Környezeti elemzés I/1 Helyzetelemzés (Jogi környezet) A távközlési liberalizáció hazánkban ben már egyre inkább látható volt, s mára már bebizonyosodott, hogy a lakosság és a szakemberek korábbi várakozásai a december 23-tól életbe lépő vezetékes telefon-piac megnyitásával kapcsolatban túlzónak bizonyultak. Ettől a naptól még nem számíthattak változásra a hazai telefonálók: sem a távolsági, sem nemzetközi, sem helyi hívásaik során nem választhattak még új szolgáltatókat. A piacnyitás szimbolikus volt. A jogi, műszaki, piaci feltételek csak fokozatosan és később valósultak/valósulnak meg. A hazai nagyvállalatok 2 közel kétharmada (65%), a középvállalatok több mint fele (54%) 2002 első félévében ugyan kapott személyre szabott ajánlatot vezetékes telefonszolgáltatásra, pontosabban bizonyos hívásirányokban (belföldi távolsági és/vagy mobil és/vagy nemzetközi relációban) elérhető megtakarításokra, ennek ellenére a többség (a nagyvállalatok 66%-a, a középvállalatok 85%-a) egyáltalán nem érezte a vezetékes telefonpiac év eleji liberalizációjának előnyét, s ez az arány még magasabb volt a mikro- és kisvállalatok esetén (90 %) 3. Mivel a több vezetékes szolgáltató igénybevételének valószínűsége a cégnagysággal együtt drasztikusan csökken, az alternatívok ajánlatai ezidáig csak a jelentősebb nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező közép- és nagyvállalati szegmensre koncentráltak. Ugyanakkor a mikro- és kisvállalati szegmensben továbbra is jelentős igény mutatkozik a mobil- és távolsági hívásirányú megtakarításokra. Ahhoz azonban, hogy kisebb hívásforgalom mellett is megérje az alternatív szolgáltatónak ezeket a cégeket kiszolgálni, illetve a távolsági és mobilirányokban is érezhető megtakarítást tudjanak kínálni, az összekapcsolási szerződések feltételeinek megváltoztatására volt szükség. A liberalizáció hatása a lakossági szolgáltatások területén eddig még kevésbé volt érzékelhető. Magának a távközlési liberalizáció tényének ismertsége ugyan a júniusában mért 68%- ról 2002 novemberére 76%-ra emelkedett, vagyis a vezetékes telefonvonallal rendelkező háztartások háromnegyede számára ismertté vált a szabad szolgáltató választás ténye, azonban a Bell Research kutatásai arra is fényt derítettek, hogy a telefontársaságok elsődleges célpontját 1 Forrás:Telecomputer: 4.évfolyam, 07.szám, Április Forrás: Magyar Infokommunikációs Jelentés Magyar Infokommunkikációs jelentés ( hó) 5

6 jelentő - átlag feletti telefonszámlával rendelkező - budapesti háztartások liberalizációval kapcsolatos ismeretei igencsak felszínesek. A telefonkiadásokat viselő háztartásfők 56%-ának még ma sincs fogalma arról, hogy a liberalizáció milyen szolgáltató-választási szabadságot is jelent. A budapesti telefon-előfizetők 71%-a nem hallott egyetlen szolgáltatóról sem, amely előhívószám tárcsázásával megtakarítást kínálna a vezetékes telefondíjakból belföldi távolsági, mobil vagy nemzetközi hívások esetén. Nem is csoda, hiszen a potenciális ügyfelek 90%-át nem kereste meg egyetlen szolgáltató sem személyesen, sem telefonon, sem levélben, amelyben tájékoztatta volna a lehetőségről. A tények is a fentieket igazolják: novemberében, közel egy évvel a vezetékes távközlési piac nyitása után csupán 7600 háztartás vett igénybe alternatív távközlési szolgáltatót belföldi távolsági, nemzetközi vagy mobil hívásirányban négyjegyű előhívószám tárcsázásával, amely 2001-ben a lakásokba kötött fővárosi fővonalak 660 ezres számához viszonyítva, mindössze az előfizetők 1%-át tette ki, és ez az arány még napjainkig sem nőtt jelentősen. Új Hírközlési törvény Nyilvánvalóvá vált, hogy a hírközlési piac liberalizációja hazánkban az új elektronikus hírközlési törvény elfogadásával teljesedhet ki 4 A kormány 2003 novemberi ülésén benyújtotta a parlamentnek az elektronikus hírközlésről szóló törvény tervezetét, amit az én el is fogadott. 5 Az Országgyűlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő minőségű és lehető legalacsonyabb díjú elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal való ellátása érdekében, az elektronikus piacon a hatékony, az alkalmazott technológiától független verseny biztosítása, valamint az európai közösség jogszabályainak való megfelelés céljából az elektronikus hírközlésről a következő törvényt alkotja 6 olvashatjuk a évi elektronikus hírközlésről szóló törvény első soraiban, mely sorok megnyitották az utat a valódi verseny előtt. 4 Forrás: A liberalizásió lépcsőfokai 5 Forrás: A liberalizásió lépcsőfokai 6 Forrás: 2003.évi C.tv az elektronikus hírközlésről 6

7 A törvény céljai és alapelvei között szerepel 7 : - az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások és új technológiák elterjedését elősegítő kiszámítható, átlátható, az alkalmazott technológiától független, versenyt segítő szabályozás megteremtése; annak biztosítása, hogy a fogyasztók a hírközlési szolgáltatók illetve szolgáltatások között szabadon választhassanak, és dönthessenek, hogy mely hálózatot, szolgáltatót, illetve szolgáltatást kívánják igénybe venni 8 - az egységesülő elektronikus hírközlési piacokon a versenyt torzító vagy korlátozó akadályok felszámolása, és a hatékony verseny továbbfejlődésének elősegítése 9 - a piaci résztvevők szabadságát, jogait, kötelezettségeit, esélyegyenlőségét, érdekérvényesítési lehetőségét és új szereplők piacra lépését biztosító jogi és gazdasági környezet kialakítása, így különösen a jelentős piaci erővel rendelkezők befolyásának - a hatékony piaci verseny kialakulásához és fenntartásához szükséges mértékű - differenciált ellensúlyozása, valamint annak biztosítása, hogy a piaci résztvevők a versenytársak érdekeit tiszteletben tartva, az üzleti tisztesség követelményeinek megfelelően folytassák tevékenységüket 10 A törvény szabályozza a jelentős erővel rendelkező szolgáltatók kötelezettségeit a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi piacokon. Ezek közül a piacra lépés lehetőségeinek szempontjából a legfontosabbak: - Az előfizetői hurok részleges vagy teljes átengedése 11, amely a kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való hozzáférés biztosítása valamely jogosult szolgáltató számára, amely során a helyi huroknak vagy helyi alhuroknak teljes, vagy a ténylegesen szolgáltatásra igénybe vett frekvenciasávon belüli 7 Forrás: : 2003.évi C.tv; 2. 8 Forrás: 2003.évi C.tv az elektronikus hírközlésről 9 Forrás: 2003.évi C.tv az elektronikus hírközlésről 10 Forrás: 2003.évi C.tv; 150. (1) 11 Forrás: 2003.évi C.tv az elektronikus hírközlésről 7

8 frekvenciasáv használatát engedik át. Ez a szabályozás lehetővé teszi, hogy a vevő akár hívásonként szabadon eldönthesse, hogy mely telefontársaság szolgáltatását veszi igénybe. A versenyt korlátozná, ha az új szolgáltatások igénybevételéhez új vezetékeket kellene a végfelhasználókhoz bevezetni, hisz ez a legtöbb esetben gazdaságosan nem valósítható meg. Ezért van szükség arra, hogy az új szolgáltatók a meglévő helyi szakaszt használva egyszerűen nyújthassanak szolgáltatásokat, elkerülendő a párhuzamos infrastruktúra kiépítését. A Matávnak az ország különböző területein 1200 telefonközpontba, a saját ingatlanjaikra kell beengedni a versenytársakat - megfelelő technológiai szabványoknak megfelelően - ahhoz, hogy végfelhasználókhoz más társaságok is eljuthassanak. A törvény pontosan rögzíti azt, hogy ezen helyi infrastruktúra bérletéért az inkumbens szolgáltatók mennyit kérhetnek el (költségalapú kalkuláció). - A hálózatok összekapcsolása, amely nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok tulajdonvagy használati jogával rendelkező szolgáltatók között jön létre. Mivel egyazon földrajzi területen több társaság is kínálhatja szolgáltatásait, szükség van a szolgáltatók hálózatainak összekapcsolására. Annak érdekében, hogy ez gazdaságilag is működőképes legyen, az inkumbens szolgáltatók összekapcsolási áraikat költségalapon kell, hogy meghatározzák, és azt a NHH 12 el kell, hogy fogadja. Ezen árak alkalmazása kötelező érvényű az inkumbens szolgáltatókra. A végső szabályozás szerint a országos szolgáltatásnál, legalább három különböző földrajzi ponton kell csatlakozni a meglévő hálózathoz, és a csatlakozás nem okozhat aránytalanul nagy terheket a fizikai hálózat üzemeltetőjének. Tehát az új belépők csak úgy használhatják mások hálózatait, amennyiben már nekik is van egy bizonyos méretű rendszerük. Jelenleg négy - a MATÁVtól független - gerinchálózat működik, amelyeket természetesen bérbe is lehet venni, adott esetben. Ezek: az Antenna Hungária, a GTS, a Pantel, és az INVITEL gerinchálózata. A fenti szabályozásra azért van szükség, mert ha megengednék, hogy egy új társaság szinte nulla infrastruktúrával, csak a már meglévő társaságok hálózatát olcsón bérbe véve nyújtson szolgáltatást (szolgáltatás alapú verseny), az nem ösztönözné a már meglévő hálózattal rendelkező cégeket a további fejlesztésre. A teljes hálózatkiépítés pedig az új szereplők belépését lehetetlenítené el. - A számhordozhatóság szabályozása jelenti a liberalizáció utolsó lépését, mely lehetővé teszi a vezetékes és május 1-től a mobil telefonszámok hordozhatóságát szolgáltató váltás 8

9 esetén. 13 Ahhoz, hogy különböző szolgáltatók szolgáltatásait egyszerre igénybe vehessük, szükség van arra, hogy legyen egy telefonszámunk, tehát egy "alapelőfizetéssel" kell rendelkezni ig azonban ha teljesen új szolgáltatóval kívántunk kapcsolatba lépni az alapszolgáltatások területén is, akkor ezt megtehettük, de régi telefonszámunkat elveszítettük (természetesen kaptunk újat a másik szolgáltatótól). Ma már azonban régi telefonszámunkat megtartva válthatunk szolgáltatót mind a vezetékes, mint a mobil szolgáltatók esetében. I/2 Gazdasági környezet Hazánkban a magyar gazdaság -tavaly ősszel kezdődött- export- és beruházás orientált élénkülése enyhe mértékben, de tovább folytatódik. Az EU-csatlakozás egy csaknem másfél évtizedes folyamat lezárását és egyben egy új szakasz nyitányát jelenti. Felgyorsíthatja és olyan területekre is kiterjesztheti a piacgazdasági változásokat, modernizációs folyamatokat, ahol azok eddig kevésbé érvényesültek. Az ipari termelés volumene immár fél éve átlagosan havi 10%-kal bővül, idén az első két hónapban 9,8%-kal volt magasabb a januárfebruárinál. 14 Az előző év azonos hónapjához viszonyított infláció a februári 7,1% után márciusban 6,7%-ra csökkent, de a következő hónapokra ennél magasabb, az év végére azonban ismét csökkenő inflációt jósolnak a szakemberek. 15 A reálkeresetben nem történt javulás, összességében 0,4%-kal haladta csak meg a tavalyit. A fogyasztói árak januármárciusban 6,8%-al voltak magasabbak az előző év azonos időszakához képest. A foglalkoztatottak száma valamelyest bővült decemberéhez mérten, de a munkanélküliségi ráta 6 %-os és 2004-re vonatkozóan sincsenek optimista előrejelzések ennek javulásával kapcsolatosan. Az utóbbi időszakban egyre több multinacionális és egyéb vállalkozás vonult ki hazánk területéről és helyezi át székhelyét olyan országokba, ahol olcsóbb a munkaerő illetve sok közepes méretű vállalkozás építi le dolgozói létszámát azért is, mert nem tud megbirkózni az állam által rárótt, megnövekedett bér és egyéb járulékos terhekkel. Összességében elmondhatjuk, hogy bizonytalan jövőkép jellemzi hazánk gazdaságát, az üzleti szektorban és fogyasztói oldalon egyaránt várakozás figyelhető meg. Ez a lakosság visszafogottabb 12 Nemzeti Hírközlési Hatóság 13 Forrás: 2003.évi C.tv; 14 Forrás: A GKI Gazdaságkutató Rt. prognózisa a magyar nemzetgazdaság Évi folyamatairól ( ) 15 Forrás: A KSH jelenti: Gazdaság és Társadalom február 9

10 fogyasztását vonja maga után, ami a telefónia piacán csökkenő kereslettel és csökkenő beszélgetési idővel járhat, valamint az Internet használat dinamikus növekedését is visszavetheti. A vállaltok és a lakosság is egyre árérzékenyebb, s ez külön megnehezíti a szolgáltatók számára egyrészt az ügyfélkör megtartását és új ügyfelek szerzését is. I/3 Társadalmi környezet Magyarország népessége - bár 2003-ban némi növekedés volt tapasztalható - folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Hazánk öregedő társadalomnak számít, jelentősen megnövekedett az időskorúak, különösen a nyugdíjasok részaránya Ez a tendencia nem túl kedvező sem a vezetékes, sem a mobil piac számára, hiszen szolgáltatásaik, főként a fiatal korosztályoknak és családoknak szólnak. Ez elsősorban az internetezést érinti, amely a legdinamikusabban fejlődő kommunikációs ágazat hazánkban óta tulajdonképpen megduplázódott az Internet előfizetések száma. 16 A hagyományos családmodell is átalakult, amely a telefonálási szokások megváltozását is maga után vonja. Jelentősen nőtt a karrierorientált, független egyedül élő férfia és nők száma, s a házasságkötések száma az es évekhez képest a felére csökkent. Egyre kevesebb az ún. hagyományos család, amely a vezetékes telefon egyik fő célpiaca. I/4 Technológiai környezet 17 Hazai viszonylatokban a távközlési szektorra egészen a kilencvenes évekig nagyfokú elmaradottság volt jellemző. Az 1980-as évek közepéig a beruházási forrásoknak évente kevesebb, mint 1%-a jutott ezirányú fejlesztésekre, miközben a nemzetközi elmaradottság felszámolásához évi 2,5-3%-os beruházási részarányra lett volna szükség. A távközlési fejlesztés hiánya hamarosan súlyos mennyiségi hiányok kialakulásához vezetett. A potenciális előfizetők várakozási ideje meghaladta a 10 évet. (1. táblázat) 16 Forrás: Posta és Távközlés. 17 Forrás: Major Iván: A távközlés privatizációja 10

11 Megnevezés Távbeszélő fővonal/ 100 lakos 1,18 2,44 3,87 5,76 6,97 9,60 A fővonalak számának átlagos évi növekedési n.a 8,3 5,1 4,5 3,7 6,2 üteme (%) Automatizáltsági fok (%) n.a 71,5 78,0 86,0 87,2 93,5 1. táblázat: A 100 lakosra jutó távbeszélő- fővonalak száma és a központok automatizáltsági foka Magyarországon 1950 és 1990 között A nyomasztó hiány okozta a hazai távközlési hálózatok azon sajátosságát, hogy a nyilvános vezetékes távbeszélő-hálózat mellett egyre-másra jöttek létre a különböző országos szervek és vállalatok saját ún. zártcélú hálózatai. Ilyen hálózattal rendelkezett a BM és a HM, de a Villamos Művek, a MÁV, de még számos országos vállalat, intézmény is. 18 Gyökeres változások ebben az iparágban 1988 után kezdődhettek meg, amikor a nyugati országok által alkalmazott technológiai tilalmi listák fokozatosan rövidültek, a fejlett ipari országok beruházási kedve megnőtt, s ezáltal technikai szempontból megnyílt az út a hazai távközlés előtt a fejlett telekommunikációjú államokhoz való gyorsított felzárkózásra Az 1990-es választások után a MATÁV új vezetése is hozzálátott digitális távbeszélőközpontokra és optikai kábelekre épülő országos távbeszélő gerinchálózat kiépítéséhez, amely alapját képezte minden további fejlesztésnek. A fővonalak számának növekedése átlagosan meghaladta a 10 %-ot és az összes beszélőhely száma is jelentősen bővült. Mindezek hatására az 1980-as években még igen elmaradott távközléssel rendelkező ország 1990-es évek második felére a közepes fejlettségi szintre jutott. A MATÁV fejlesztései azonban mégsem voltak elég gyorsak ahhoz, hogy kielégítsék a megnövekedett fogyasztói igényeket s ezzel akadályozzák ma már legnagyobb vetélytársuk, a mobiltelefonok elterjedését. A mobil rádiótelefon hálózat tulajdonképpen már az 1980-as években működni kezdett hazánkban, gyors bővülés viszont akkor kezdődött, amikor 1993-ban két szolgáltató is koncessziós jogot nyert a 900 Mhz-es GSM szolgáltatások nyújtására: azóta piaci terjeszkedésük töretlen. A technológia gyors fejlődése tehát áthidalta a fizikai hálózat hiányát. A magas költségek és tarifák miatt azonban még mindig nagy a fogyasztói igény a kevesebb kiadással járó, vezetékes vonalakra. Ennek fejlesztése azonban a magas fejlesztési és kiépítési költségek miatt nem éri meg sem a MATÁV-nak, sem az alternatív távközlési szolgáltatóknak. A PanTel kivételes helyzetben van a vezetékes piacon azáltal, hogy a MÁV nyomvonalain kezdhette meg saját 18 Forrás: Major Iván: A távközlés privatizációja 11

12 optikai hálózatának kiépítését. Ma a PanTel 3700 kilométer hosszú, világszínvonalú optikai szálas hálózata Magyarország egyetlen országos alternatív távközlési infrastruktúrája, amely biztosítja minden megyeszékhely optikai elérését és több mint 90 város, valamint kilométeres sugarú körzetük mikrohullámú lefedését. A technológiai fejlődés egyenlőre azonban csak a már meglévő hálózatok magasabb színtű kihasználását teszi lehetővé. Ilyenek az ISDN és az ADSL kifejlesztése, valamint az IP technológia megjelenése. A telekommunikációs iparban a technológia fejlődése rendkívül gyors, s nap mint nap új lehetőségekre nyílik kilátás ebben a szektorban. Egyre komolyabb fejlődést értek el a mobilszolgáltatók a GPRS és a WLAN nyújtotta technológiákban, a vezetékes piacon pedig új lehetőségként kecsegtet a kábelen keresztüli telefonálás. A telekommunikációs ágazat hazánk és a világ legdinamikusabban fejlődő szektora, a különböző vállaltoknak a legújabb fejlesztésekkel és világszínvonalú technológiákkal kell rendelkezniük, hiszen enélkül nem tudnak versenyképes szolgáltatók maradni a piacon. II. Versenykörnyezet elemzése II/1. Piaci trendek A távközlési piac mérete az elmúlt több mint 10 év alatt mintegy 32-szeresére növekedett. Az 1990-es évek elején a növekedés üteme jellemzően % körüli volt, de az évtized második felében is 20 % felett maradt. Az utóbbi néhány évben lassult a növekedés üteme ennek oka elsősorban a vezetékes telefónia piacának fokozatos telítődése. Ezt a mobiltelefónia az üzleti kommunikáció és az Internet térhódítása bizonyos mértékig képes volt ellensúlyozni, hosszú távú előrejelzésekbe azonban a szakértők sem mernek bocsátkozni. A vezetékes piac alakulása hazánkban A bekapcsolt fővonalszám gyakorlatilag utolsó negyedéve óta összességében csökkenő tendenciát mutat. A csökkenés mértéke negyedik negyedévétől negyedévente kb körüli csökkenést jelent (1.ábra) Az összes fővonalszámon belüli arány is változó tendenciát mutat: a fővonalszám több, mint 3/4-ét alkotó egyéni fővonalak száma csökkent el, az üzleti fővonalak száma viszont 7000-el nőtt. Az egyéni 19 Forrás:Hírközlési Felügyelet: Negyedéves monitoring jelentés-2002/i.negyedév 12

13 fővonalak csökkenése a mobil szolgáltatók akcióinak és tevékenységének hatásaként tudható be. 2. A vezetékes szolgáltatók részesedése a bekapcsolt fővonalak számából jóformán 2001 utolsó negyede óta változatlan, ami főként annak tudható be, hogy még nem kezdődött meg a verseny a vezetékes piacon. Ennek az aránynak a megváltozására talán már idei évtől lesz esély. (1.ábra) 1. Ábra: Bekapcsolt fővonalak száma (ezer) negyedév Az ISDN vonalak száma és aránya az összes fővonalból 1999 óta mintegy nyolcszorosára nőtt. Ez összességében a fővonalak csökkenő és az ISDN vonalak növekvő arányának tudható be. Az ISDN csatornák száma a negyedév végén körül alakult. (1.melléklet) A kezdeményezett hívások összidőtartama csökkenő tendenciát mutat, mivel 2002 hasonló időszakához viszonyítva 3%-kal kevesebb. A beszélgetések időtartama szintén csökkent, kb.8 %-al. Amennyit vesztettek részarányukból a helyi beszélgetések, annyival nőtt az Internet hívások aránya harmadik negyedében már az Internet-forgalom tette ki az összes hívásidő csaknem egyharmadát. A vezetékes- egyéni Internet-hívások összidőtartama 17%-al nőtt a megelőző évhez képest, az üzletiek időtartama viszont 4%-al csökkent. ( A vezetékes fővonalak számának és az egy fővonalra jutó kezdeményezett hívások alakulását a 2001 és 2003-as években a 2. melléklet tartalmazza. ) 20 Forrás: Negyedésves monitoring jelentés (2003/4q) 13

14 2. Ábra: Vezetékes szolgáltatók részesedése a fővonalakalapján 2003/II.név Matáv 79% Monortel 2% Emitel 2% INVITEL 12% Hungarotel 5% Mobilpiaci trendek hazánkban harmadik negyedév végére a mobil előfizetések száma meghaladta a 7,57 milliót. Az előfizetések száma továbbra is emelkedik, a növekedés abszolút értékben azonban elmarad a megelőző év azonos időszakától.(3.ábra) A 7,57 millió aktív SIM kártyából a pre-paid előfizetések száma nagyon magas, arányuk 78,42%. Ezek a csomagok nagyon népszerűek a fogyasztók körében, s annak ellenére is tartós bővülés jellemzi ezt az ágazatot, hogy a szolgáltatók e bevétel szempontjából kiszámíthatatlan szolgáltatást igyekeznek leépíteni, s a biztosabb post-paid előfizetések számának növelésére helyezik a hangsúlyt. 2. Az előfizetések megoszlása a szolgáltatók között nem változott jelentősen az elmúlt időszakban: a Westel Mobil Rt. és a Pannon GSM Rt. uralja a magyar piac közel 84,04%- át, de folyamatosan csökkenő mértékű, mivel a Vodafone részaránya az előfizetésekből. folyamatosan növekszik 3. A hálózatokon lebonyolított beszédforgalom percben számítva 3,5%-kal növekedett. Az elmúlt években tapasztaltaknak megfelelően elsősorban a saját és más mobilhálózatba irányuló beszédforgalom nőtt jelentősebben. A növekvő számú mobil előfizetések hatására a mobil hálózatokban bonyolódó forgalom további emelkedése várható. 14

15 3.ábra:Aktív mobil előfizetések alakulása (ezer db) 2003 III.név Előfizetések száma 99/I. 99/III. 99/II. 00/I. 99/IV. 00/III. 00/II. 02/III. 02/II. 02/I. 01/IV. 01/III. 01/II. 01/I. 00/IV. 03/I. 02/IV. 03/III. 03/II. 4. A mobilbeszélgetések időtartama jelentősen növekedett, ami 1,34 perces átlagos beszélgetés hosszat jelent. Ebben feltehetően az is szerepet játszik, hogy a PannonGSM 2003 szeptemberétől a másodperc alapú számlázásról áttért a félperc alapú számlázásra, emiatt a hívások mért és számlázott átlagos forgalma a tényleges beszélgetési idő hosszánál nagyobb mértékben nőtt. A növekedés ellenére a mobil hívások átlagos hossza még mindig jóval alatta marad az átlagos vezetékes híváshossz (3,00 perc) értékének. 5. A mobilszolgáltatók új MMS szolgáltatása dinamikus bővülést mutat ban számuk volt, ami 186 %-os növekedést jelent. A GPRS szolgáltatás felhasználói köre is 60%-os növekedést mutatott negyedévére a megelőző év azonos időszakához képest. 6. A Bell Research kutatásai alapján Magyarországon az 1 vagy több főt foglalkoztató magyarországi gazdálkodó szervezetek mintegy 81%-a rendelkezett legalább egy céges mobiltelefon-előfizetéssel első negyedévben. A nagy- és középvállalati szférában (50 vagy több főt foglalkoztató cégek már csak elvétve találunk olyan vállalatot, amely telekommunikációs infrastruktúrájában nem jelenik meg a mobiltechnológia, és a kisvállalatok körében (10-49 fős cégek) is 92%-os a penetráció. A mikrovállalati szférában (10-49 fős cégek) mért 81%-os ellátottsági mutató is figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy a tulajdonosi-menedzseri funkciók jellemző összeolvadása miatt ebben a szférában még gyakoriak a lakossági előfizetések. A Magyar Infokommunikációs Jelentés alapján a vállalati szférában minden negyedik alkalmazottra jut egy mobiltelefon-előfizetés, ez a mutatószám azonban a cég méretétől is alapvető mértékben függ. 15

16 Tarifák alakulása hazánkban. A telefonszolgáltatások tarifái az elmúlt 10 év folyamán 1955-ben nőttek a legnagyobb mértékben az előző évhez képest. Azóta összességében csökkenő tendenciával emelkednek. Egészen 1999-ig az előfizetési díjak nagyobb mértékben emelkedtek, mint a fogyasztói árak általában, 2000 óta ez azonban megfordult. Az egy főre eső telefonköltségek 2002-re a 2001-es értékekhez képest mintegy 10%-al nőttek, összességében 1995-höz képest viszont ez több, mint 3-szoros emelkedést jelent. Az előző év hasonló időszakához képest a telefonszolgáltatási árak mintegy 2%-al csökkentek, míg a fogyasztói árak csaknem 5%-al nőttek. 21 Nemzetközi viszonylatban hazánk vezető helyet foglal el mind a lakossági, mind pedig az üzleti vezetékes telefonszolgáltatási kiadásokat illetően. A lakossági összkiadások mintegy 40%-al, az üzleti összkiadások pedig 123%-al haladják meg az EU átlagot, ami rendkívül magas. Ezen belül azonban a fix költségek EU átlag alattiak és a forgalmi költségek azok, melyek jóval magasabbak az EU-tagországok átlagánál. (1. Melléklet: Lakossági vezetékes telefonszolgáltatási kiadások ÁFA nélkül, Euro/hó) II/2. Piaci szereplők Vezetékes szolgáltatók A hazai vezetékes piac 5 szolgáltató között oszlik meg (4.ábra), ezek a MATÁV Rt., az INVITEL, a Monortel, az EMITEL és a Hungarotel. Ezen szolgáltatók közül tulajdonképpen a MATÁV és az INVITEL a legjelentősebb szolgáltatók hazánkban. Az alternatív szolgáltatók és az új piaci belépők, így a PanTel számára is ez a két szolgáltató jelenti a fő versenytársakat a vezetékes telefónia piacán. 21 Forrás: Nemzeti Hírközlési Hatóság: Negyedésves monitoring jelentés (2003/III) 16

17 4.ábra: Távbeszélő szolgáltató egyetemes szolgáltatási szerződések szerinti szolgáltatási területei 2003-ban 22 A MATÁV RT. 23 jelentős piaci pozícióval bír a magyar távközlési piacon, s piacvezető minden fő üzletágban Magyarország 54 primer körzetéből a koncessziós pályázat keretében 5-öt nyert meg. A szolgáltató a Deutsche Telekom 59 %-os tulajdonában van, tulajdonrészének 25 %-a külföldi intézmények, 14%-a hazai, és 2%-a egyéb intézmények kezében van. A MATÁV Rt óta Magyarország vezető mobilszolgáltatójának, a Westel Rádiótelefon Kft.-nek is a tulajdonosa. Egyéb hírközlési érdekeltségei: Axelero Rt.(100%), Matávcom Kft.(100%), MatávkábelTv Kft.(100%), Egertel Rt.(100%), Első Pesti Telefontársaság Rt.(80%), Emitel Rt.(100%), Hunsat (50%), Maktel (51%), RTL Televízió Rt. (25%), Westel Rádiótelefon Kft. (100%), Westel Mobil Távközlési Rt. (100%) A vezetékes távközlés terén tapasztalható technológiai verseny és az új hírközlési törvény által kialakuló piacnyitás új kihívások elé állította a 24 a MATÁV-ot is. A szolgáltató folyamatos fejlesztésekkel próbálja felvenni a versenyt az új kihívókkal szemben. Üzleti Megoldások Üzletága már nem egy-egy elkülönült szolgáltatáselemet kínál ügyfeleinek, hanem komplex csomagokat. A MATÁV ebben a szegmensben további növekedési lehetőséget lát, ezért a 22 Forrás: Vezetékes gyorsjelentés 2004 február 23 Forrás: Tulajdonosi viszonyok a távközlési piacon (tanulmány) 24 Forrás: 17

18 mintegy öt-hatezres, vele napi kapcsolatban álló, meglévő ügyfélkörét kívánja megszólítani új megoldásaival. Piacra kerülő üzleti megoldásai a szállodákat, illetve kereskedelmi vállalkozásokat megcélzó, valamint az ügyfélszegmenstől független vállalkozásoknak szóló komplex csomagok, melyek kiegészülnek jogi tanácsadással, ügyfélkapcsolati és call-center szolgáltatásokkal is. A MATÁV Üzleti Megoldások Üzletága által kidolgozott megoldáscsomagok ütemezett megvalósítását is lehetővé teszi, egyedi cégre szabott alkalmazások megvalósításával. A Matáv szolgáltatáscsomagját bővíti egy 2003 novemberében a Microsoft-al aláírt megállapodás is, miszerint a MATÁV beépíti komplex üzleti megoldásaiba a Microsoft üzleti szoftvereit, és a megoldások intergrált részeként értékesíti azokat. Tevékenysége így kiterjedhet a szoftverek telepítésére, testre szabására és felhasználással kapcsolatos oktatásra, tanácsadásra is. A lakossági szolgáltatások terén is számos új lehetőséget kínál a MATÁV a megszokott alapcsomagja mellé. Ilyenek a kedvező havidíjú minimál és felező csomagok, az előfizetett kontroll csomag és a kedvezményes percdíjakat tartalmazó csevegő, sokatmondó és Turbó ISDN csomagok, vagy a legújabb XL kiegészítő díjcsomag. A fentiekben ismertetett, egyre nagyobb számú, kedvezményes tarifacsomagok népszerűek, és elősegítik a vezetékes vonalszám csökkenésének lelassítását. A MATÁV alapcsomagjának tarifái kedvezőek, és széles választási lehetőséget kínálnak a felhasználóknak. A szolgáltató a piac változásaira folyamatos költségcsökkentéssel készül fel, ami elsősorban a létszámleépítést és a meglévő szerződéseinek újratárgyalását jelenti. A MATÁV egységes arculatú Matáv Pont Üzletein keresztül biztosítja az ügyfelekkel a kapcsolatfelvétel lehetőségét, ahol készülékeket is vásárolhatunk, de ügyeinket intézhetjük telefonos ügyfélszolgálatukon vagy Interneten keresztül is. A verseny erősödésével a MATÁV a médiában is erősítette jelenlétét, s rendszeres reklámkampányok révén tájékoztatja ügyfeleit legújabb szolgáltatás csomagjairól, és tarifáiról. Az INVITEL elődjét a Vivendi Telecom Hungary társaságot (későbbiekben VHT) a franciaországi székhelyű Compagnie Génerale des Eaux, vagyis a CGE vállalatcsoport évben alapította áprilisában hozta létre magyarországi leányvállalatát, a CG Sat Hungary Kft-t, mely novemberében felvette a Vivendi Telecom Hungary Kft. nevet. A VTH expanzív befektetői politikájának köszönhetően (1999-ben a Jásztelt Rt.-t, ill. a UTI-csoport 4 helyi koncessziós szolgáltatóját vásárolta fel), s piacra lépése óta eltelt rövid idő alatt Magyarország második legnagyobb vezetékes távközlési szolgáltató csoportjává nőtte ki 18

19 magát, melynek következtében ma kilenc primer körzet lakosságának, vállalkozásainak és intézményeinek nyújtja szolgáltatását (1.ábra). A szolgáltató 2002 elején közös gazdasági társaságot hozott létre a székesfehérvári, ill. a pécsi önkormányzattal, abból a célból, hogy alternatív városi távközlési hálózatokat hozzanak létre. Ezenkívül városi hálózata Budapesten is van, részben a Novotron (CorvinTel) felvásárlásával jutott hálózathoz, részben pedig épített is valamennyit első heteiben az AIG Emerging Europe Infrastructure Fund L.P.és a GMT Communications Partners Ltd. megvásárolták a szolgáltatót, s az azóta eltelt idő alatt az új cégtulajdonosok megkezdték a VTH teljes átalakítását. A hatékonyságnövelés jegyében végrehajtott szervezeti változtatások után gyökeres arculatváltást jelentettek be, a vállalat nevének Invitel Távközlési Szolgáltató Rt.-re módosításával. 25 Az arculat egységesítése jegyében megszűnnek az eddigi V-fon (vezetékes telefonos), a V-net (internetes) és a V-com (üzleti) almárkák, és mindhárom tevékenység az Invitel név alatt fut. Az INVITEL piaci részesedése hazánkban a bekötött fővonalak számát tekintve 12 százalékos. Az INVITEL-nek a hat megyére kiterjedő helyi, közcélú távbeszélő-szolgáltatások mellett országos adatátviteli szolgáltatást nyújtó ágazata, továbbá Internet szolgáltatója is van. A társaság közel félmillió vezetékes telefon előfizetőt szolgál ki, és mintegy 20 ezer ügyfelet lát el az ország minden pontján üzleti kommunikációs szolgáltatásokkal. Internet-előfizetőinek száma 40 ezer körüli. Az Invitel, illetve a korábbi tulajdonos, a Vivendi közel 550 millió dollár értékű beruházást hajtott végre Magyarországon. Az INVITEL szintén széles szolgáltatás skálával próbálja ügyfélkörét bővíteni. Kínálata az alapszolgáltatásoktól kezdve a különböző telefonálási szokásokhoz díjcsomag választékon kívül egészen a legmagasabb szintű telekommunikációs igényeket kielégítő szolgatatásokig terjed. Az Invitel ezidáig az egyetlen olyan vezetékes telefon- szolgáltató, amely az ország területének 3/4-én (Budapesten is) versenybe szállt az üzleti és a lakossági piacon egyaránt, bár próbálkozása a lakossági piacon sikertelen volt, mivel a projekt üzletileg veszteségessé vált. Üzleti ügyfeleinek hosszú távú igényeket kielégítő, személyre szabott komplex kommunikációs megoldásokat, lakossági ügyfeleinek KezdőNet és HaladóNet internetes szolgáltatásain kívül kedvezményes távbeszélő csomagoknak megfelelő Internet-hozzáférést biztosító csomagokat is kínál Basic 15 és Basic 40 Haladó néven. 26 Az Invitel egyéni ügyfeleinek kínált távbeszélő díjcsomagjai még a Virtuóz, Virtuóz Plussz, Koncert, Mini és Alaphang csomagok. 25 Forrás: 26 Forrás: ( hó) 19

20 Kényelmi szolgáltatásait ingyenes értékesítési vonalán keresztül érhetjük el illetve aktiválhatjuk. Ilyen szolgáltatások a hívásátirányítás, hívásvárakoztatás; három résztvevős konferencia; ne Zavarj szolgáltatás, rövidített hívószámok; forródrót; hívásrészletezés, híváskorlátozás; ébresztő, eset-, illetve figyelmeztető hívás Az Invitel értéknövelt plusz szolgáltatásai az Értékőr, Nyaralóvonal, Hangposta, Hívószámkijelzés, valamint a kék és zöld számok. A MATÁV-hoz hasonlóan Nyílt Internet szolgáltatást is kínál minden körzetében, melynek díjai azonban jelentősen meghaladják a MATÁV-ét. Az Invitel főként szóróanyagok révén ismerteti akcióit, tevékenységét, reklámkampányok nem jellemzők. Invitel a volt koncessziós területein hagyományosan erős, értékesítési politikájára az ügyfelek mindenáron való megtartása a jellemző. Összehasonlítva a Matávval, a percdíjak lakosságra egyértelműen- drágábbak (1.táblázat), a csomagok kevésbé attraktívak. A nem Matáv területeken elkülönül a helyi és a körzeten belüli hívás, ami egyértelműen megdrágítja a telefonálást (2.táblázat). A HTCC magyarországi vállalata a HUNGAROTEL RT., amely Békés, Nógrád, Vas és Veszprém megyében 263 településen előfizető részére nyújt távközlési szolgáltatást (4.ábra). A Hungarian Telephone and Cable Corporation (HTCC) Rt-t 1992-ben alapították a dán Tele Danmark International és az amerikai Citizens Utilities Company fő részesedésével. A társasághoz négy helyi koncessziós társaság tartozik, amelyek 5 primer körzetben nyerték meg a koncessziós pályázatot. A részvénytársaság január 1-jétől egy gazdasági társaságba vonta össze leányvállalatait, s ennek megfelelően a HTCC Tanácsadó Rt., a Kelet- Nógrád COM Rt., a Rábacom Rt. és a Pápatel Rt. a Hungarotel Rt.-be, mint jogutód cégbe olvadt bele. A korábban jogilag önálló leányvállalatok a Hungarotel Rt. fióktelepeiként működnek tovább. További érdekeltsége: Pilistáv Kft. (100%) A Hungarotel Rt. alapszolgáltatása a közcélú távbeszélő szolgáltatás (PSTN), kényelmi szolgáltatásai a "Digifon", "Hangposta"; "Hívószámkijelzés"; "TeleFórum". Értéknövelt szolgáltatásai az "ISDN", menedzselt bérelt vonal, Internet szolgáltatás, VOIP, "Kék és Zöld szám", "ADSL". A Hungarotel szolgáltatásai kiegészülnek még telekommunikációs termékek értékesítésével is. A Hungarotel nem kínál különböző szolgáltatás csomagokat ügyfeleinek, rendkívül konzervatív, nem költ sem marketingre sem egyéb fejlesztésekre. Tarifái magasak, kihasználja 20

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

Távközlés, internet IV. negyedév

Távközlés, internet IV. negyedév Közzététel: 2008. március 10. Sorszám: 46. Következik: 2008. március 11. Fogyasztói árak Távközlés, internet 2007. IV. negyedév 2007 végén a mobil-előfizetések száma meghaladta a 11 milliót, ismét csökkent

Részletesebben

4. Lezárt tranzakciók... 8 Az Invescom az idei évben sikeresen lezárt tranzakcióinak száma 5-re emelkedett.

4. Lezárt tranzakciók... 8 Az Invescom az idei évben sikeresen lezárt tranzakcióinak száma 5-re emelkedett. TARTALOMJEGYZÉK 1. Csak a nagyok segítettek... 2 A globális cégvásárlási piacon a világ tőzsdéin tapasztalható pozitív befektetői hangulat ellenére nyoma sincs pozitív trendfordulónak. A tranzakciók összértékét

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj-19/2007/138. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hungarian Telephone and Cable Corporation kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz vezérigazgató-helyettes 2006.02.22. page 1 A Magyar Telekom stratégiája Megragadjuk a változásokat és proaktívan állunk a konvergenciához A technológiai

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet 2.3. Lezárt díjcsomagok

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

M-Commerce Magyarországon

M-Commerce Magyarországon Magyarországon CEBC Konferencia 2004. május 12. Tartalom 1. A mobilpiac mérete, jellemz"i általános összefoglaló 2. Felhasználók mobil tartalmakkal kapcsolatos költései 3. Jelenleg sikeres fizet"s tartalmak

Részletesebben

Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, április 7.

Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, április 7. Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, 1 Tartalomjegyzék Merre tart a VoIP technológia Az NIIF VoIP projekt elmúlt év

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.3.

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Prezentáció a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH] részére 2010. március A projekt és a prezi címe 2005.12.34. Távközlési szolgáltatások

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.3.

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A kérdőív kitöltésének menete Az 1.HZ_Kapcsolat munkalap

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/B Melléklet - lezárt A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. LEZÁRT, NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ DÍJCSOMAGOK,

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül:

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül: A Magyar Telekom Nyrt. 2014. június 01. napjától módosítja az Üzleti ÁSZF törzsrészét; az Üzleti ÁSZF 1. sz. Vezetékes telefonszolgáltatás mellékletét; a 2. sz. Mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére AZ intellicom EGYEDI AJÁNLATA a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére IP -Al apú H an g átvitel i (V oi ce O v er IP ) és Számhordozás szolgáltatás igénybevételére BEMUTATKOZÁS Az On Line System

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások

IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások IN (Intelligent Network) platform - nem önálló távközlési hálózat - PSTN, ISDN, vagy a GSM

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat 2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat Budapest 2007. február 13. A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

9/2003. számú piac 1

9/2003. számú piac 1 9/2003. számú piac 1 Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat rövid összefoglalása A határozat száma: DH-26154-29/2007.

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2016. december 6. Internet- hozzáférési és bérelt vonali

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI BUDAPEST, 2001. november 13. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezetõ távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. háromnegyed éves gazdasági

Részletesebben

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül!

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! www.minervatel.hu Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! Kisvállalkozásoktól nagyvállalatokig. Mindenki számára elérhetően. Virtuális telefonközpont. Egyedi telefonrendszerek.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31. BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december

Részletesebben

Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 2009 Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009

Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 2009 Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009 Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 009 Magyar Infokommunikációs Jelentés 009 009. október 7. A Magyar Infokommunikációs Jelentés A Magyar Infokommunikációs Jelentés 001 óta a hazai telekommunikációs,

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK: TÉNYADATOK TARTALOMKÍNÁLAT -

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet 2.2. Választható

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Egyszerűbb, gyorsabb ADSL-szolgáltatóváltás

Egyszerűbb, gyorsabb ADSL-szolgáltatóváltás Megállapodás a szolgáltatókkal: Pataki Dániel, az NHH elnöke Takács Péter, a hírközlési fogyasztói jogok képviselője, NHH Egyszerűbb, gyorsabb ADSL-szolgáltatóváltás Sajtótájékoztató, 2008. július 4. Eredményes

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Stabil eredmények a szabályozási és versenykörnyezeti hatások ellenére. 2004. I. féléves eredmények

Stabil eredmények a szabályozási és versenykörnyezeti hatások ellenére. 2004. I. féléves eredmények Stabil eredmények a szabályozási és versenykörnyezeti hatások ellenére 2004. I. féléves eredmények 1 Tartalomjegyzék Bevezetés, Overview, 2004. first I. half féléves 2004 eredmények highlights Üzletágak

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk.

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk. A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük: és internet (roaming) Mobil Vezetékes

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI A TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZEKTORRA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN

AZ EU CSATLAKOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI A TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZEKTORRA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN AZ EU CSATLAKOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI A TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZEKTORRA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN BUDAPEST 2003. MÁJUS 1. Bevezető A telekommunikációs szektor a mai gazdaság egyik fő alkotórésze, amely a fejlődés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 3 1.14 GTS ISDN 2... 3 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. augusztus 22. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba

Részletesebben

C3 - Vodafone. Red Family. Új családi ajánlat a Vodafonetól

C3 - Vodafone. Red Family. Új családi ajánlat a Vodafonetól C3 - Vodafone Red Family Új családi ajánlat a Vodafonetól Fókuszban a családok Red Family A Vodafone családi ek több családtagnak teszik elérhetővé a korlátlan beszélgetést akár Red, akár Go+ szolgáltatáscsomagokkal

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2017. február 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben