KulTúra JÚNIUS-JÚLIUS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KulTúra 2010. JÚNIUS-JÚLIUS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton."

Átírás

1 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA JÚNIUS-JÚLIUS Balatonboglár 2011-ben lesz 800 éves település. A nagy hagyományú tájhoz méltóan kellene megemlékezni elődeinkre: imátkozva és dolgozva. Pogánynak mondott eleinket is tisztelve, mert Somogyország kétszeresen megszentelt föld. Árpád-kori templomunk romjai között fennmaradt ez az áta-botában kifaragott kereszt, amelyet - mintegy oltárkőként -, a évben helyeztünk el az ősi templom oltára helyén. KulTúra kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton.

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK BALATONBOGLÁR TÁNC HAGYOMÁNYOK A Balatonboglári Megértés Nyugdíjas Egyesület jazz balett csoportja - Antal Róbert, Eöri Istvánné, Kapitány Józsefné, Luki Józsefné, Molicsné Takács Teréz, Német Elemérné, Sipos Ervinné és Szabó Sándorné - olyan színvonalas programmal szerepelt a Nyugat-balatoni Kistérség Kulturális seregszemlén, hogy a zsűri a Békési Országos Senior Táncversenyre delegálta a táncosokat. Így június 12-én a régiót (Somogy, Tolna, Baranya megyéket) képviselték ezen a megméretésen, ahol az előkelő III. helyezést érték el különleges egyedi produkciójukkal. A sikert felkészítő tanáruk Antal Róbert táncpedagógus hozzáértő munkájával, valamint a tagok fáradhatatlan kitartásával érték el. A tánccsoport szeptemberben Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett lép fel. Gratulálunk március 6-7-én harmadik alkalommal tartott jazz-balett tréninget az ETÜD Egyesület növendékeinek Bakó Gábor táncművész. A kurzuson a haladó csoport tagjai vettek részt. Ugyanazt az anyagot tanította nekünk, amit a színházi profi táncosok kapnak. Lenyűgőzve néztük minden mozdulatát és próbáltuk a maximumot kihozni magunkból. Egy teljes évünk lesz az új anyag megtanulására és begyakorlására. Gábor elmondta, nagy öröm számára az a fejlődés, amit az egy évvel ezelőtti látogatása óta az együttesnél most tapasztalt. Jövőre újra visszavárjuk! Antal Róbert MÉTA VERSENY A MÉTA - MINŐSÍTETT FESZTIVÁL NOSZTALGIA ZENE

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI (Kivonatos közlés, az ülések jegyzőkönyvei, határozatai a Lukács Károly Városi Könyvtárban tekinthetők meg.) március 10. RENDKÍVÜLI ÜLÉS A képviselő-testület a III. háziorvosi körzet háziorvosi ellátására Dr. Papné Dr. Retih Ibolyával a Retih-MED. Egészségügyi Kft közreműködőjével május 1. napjától határozatlan időre területi ellátási érdekből feladat-ellátási szerződést kötött. A III. háziorvosi körzet ápoló-asszisztens álláshelyét május 1. napjától megszüntették MÁRCIUS 25. A Képviselő-testület egyetértett az új kollégiumi intézményegység (a Somogy Megyei Önkormányzat Aranypart Középiskolai Kollégium, a Balaton Kollégium és a Boglári Kollégium összevonásával) Somogyi TISZK-hez történő integrálásával. A nevelési tanácsadó, mivel nem szakképző intézmény, nem illeszkedik a TISZK profiljába, így a TISZK-be történő integrálását a Képviselőtestület nem javasolja. PARTNERVÁROSOK A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a testvérvárosi kapcsolatokat Bönnigheim, Loosdorf, Kalinovac és Ormelle településekkel. Az ben Szentegyháza és Boglárlelle között létrejött testvérvárosi kapcsolat folytatásáról tárgyalást kezdeményez Szentegyháza település vezetőivel. Czestochowa várossal az aláírt szándéknyilatkozat ellenére nem kíván hivatalos testvérvárosi kapcsolatot kötni. A évi Szüreti Fesztiválra Kalinovac, Ormelle, Loosdorf, Bönnigheim és Szentegyháza településekről 4-4 fős delegációját várják. A képviselő-testület felkérte az Urányi János Sport és Szabadidő Központ Kft. ügyvezetőjét, hogy az alkalmazottak munkaszerződéseit december 31-ig hosszabbítsa meg. Megköszönve a Varga Béla Városi Kulturális Központ dolgozóinak munkáját -, az intézmény évi beszámolóját elfogadták. A képviselő-testület a Krassóy Kft-vel kötendő, határozott idejű (2010. május december 31.) Megállapodás kábeltelevíziós-csatorna kizárólagos bérletére és használatára szerződést elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A Krassóy Kft. és az önkormányzat közötti - Megállapodás bérleti díjtartozások és szolgáltatási díjkövetelések rendezésére - szerződésre vonatkozó tájékoztatót elfogadták. A Solfix Kft-vel kötött kommunikációs együttműködési megállapodást (műsorkészítő, szolgáltató szerződés) október 31-ig meghosszabbították. Azt javasolták az új képviselő-testületnek, hogy a városi televízió pályázati kiírásában szerepeltesse a web-en való megjelenítést, mint feltételt. A képviselő-testület az Árpád-házi Szent Erzsébet Emlékpark tervét elfogadta. Felkérte a városi főépítészt, hogy - a Balatonboglári Római Katolikus Egyházközséggel együttműködve a plébánia épület tájépítészeti tervezését megalapozó műszaki előkészítést, egyeztetést végezze el (beruházási program). A köztisztviselők teljesítmény-értékelésének szempontjait a jegyző előterjesztésére elfogadták. A képviselő-testület - megköszönve a hivatal dolgozóinak munkáját -, a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról készült beszámolót is elfogadta. A Boglári Általános Iskola szakmai és törvényességi vizsgálatáról a Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete által - készített anyagot tudomásul vette. Felkérte az intézmény vezetőjét, hogy a feltárt hiányosságokat pótolja, az intézményi dokumentumokat az ellenőrzés során leírtaknak megfelelően egészítse ki, a hiányzó mellékleteket készítse el. Támogatták egy alföldi vállalkozó kérelmét és engedélyezték a Tűzoltó utcai parkolóban (Dózsa Gy. u. 78. szám előtt) 40 m 2 -es zöldség-gyümölcsös stand elhelyezését június 18. augusztus 22. közötti időszakban. Képviselő-testület felhatalmazta Dr. Kovács Miklós polgármestert, hogy - szakemberekkel történő egyeztetés után - kössön együttműködési megállapodást az E-ON Zrt-vel a villamos berendezések és vezetékek biztonsági övezetében található növényzet karbantartására vonatkozóan. A képviselő-testület megköszönve a 622. sz. Gaal Gaston Cserkészcsapat és a BBSC munkáját, a beszámolójukat elfogadta. Jóváhagyták a évi közbeszerzési tervet. A közbeszerzési tervben felsorolt beszerzések lebonyolításával független hivatalos közbeszerzési tanácsadót/tanácsadókat kíván megbízni. A képviselő-testület elhatározta, hogy buszvárót létesít az Árpád utcában. A beruházás megvalósításának várható költségét: bruttó 575 e Ft-ot a évi költségvetésben a többletbevétel terhére biztosítja. (Ezzel az iskolások és óvodások régi kívánsága teljesülhet.) Tuli Róbert képviselő akit a képviselő-testület azzal bízott meg, hogy a hulladékszállítás ügyeivel foglalkozzon -, beszámolt tapasztalatairól: amennyiben az üdülőtulajdonosok %-a is áttér a merevfalú edényzet használatára, akkor bevezethető a vonalkódos rendszer. Ehhez viszont az önkormányzatnak is teljesítenie kell a fokozottabb ellenőrzésre tett ígéretét. A lakosság gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez és igénybe veszi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő járatot. Az így értékesíthető anyag csökkenteni fogja a szolgáltatónak fizetendő díjat. Az intézményektől és a vállalkozóktól a szelektív hulladékot ingyen szállítja el a szolgáltató. Támogatták a Balatonboglár és Balatonlelle Városok Önkéntes Tűzoltósága technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtandó - pályázatát. A Képviselő-testület az eszközök becsült Ft költségének 10 %-át a éves költségvetéseiben biztosítja. A képviselő-testület az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság külső tagjának - Horváthné Papp Marianna lemondása miatt - Hock Jánost választotta meg. Dr. Friss Attila aljegyző határozatlan idejű kinevezését április 1. napjától véglegesnek tekinti a képviselő-testület. Megköszönte az Oktatási-, és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya, és a felkért szakértő, Pappné Mika Edit munkáját és Balatonboglár Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának általános és részletes szakfelügyeleti vizsgálata jelentés megállapításait hasznosítani kívánja. A képviselő-testület - megköszönve a rendőrség és a polgárőrség munkáját -, a város közbiztonságának helyzetéről, a bűnmegelőzési koncepció megvalósulásáról szóló beszámolókat elfogadta. Módosították Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (II. 1.), valamint az Önkormányzat és intézményei beruházásainak megvalósításáról szóló 3/1994. (III.7.) sz. rendeletet: a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság dönt a Pénzügyi Bizottsággal közösen - az építési jellegű 2 millió forint feletti, de 5 millió forintot meg nem haladó beruházások kivitelezőjéről. A 2010/11-ES NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE A képviselő-testület a 2010/2011. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményében az 1. évfolyamon 2, az 5. évfolyamon 2 osztály szervezését; továbbá 4 napközis csoport és 1 tanulószobai csoport indítását, szervezését engedélyezte. Az ordacsehi tagintézményének iskolájában 1 első, 1 második, 1 harmadik, 1 negyedik osztály és 1 napközis csoport; óvodájában 1 óvodai csoport indítását, szervezését engedélyezte. A 2010/2011. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és

4 4 BALATONBOGLÁRI HÍREK Óvoda bázisintézményében a heti összes tanulói óraszámot 748, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható bázisintézmény szintű éves óraszámot 70 órában állapítja meg. A feladat ellátásához 36 pedagógus álláshelyet engedélyeztek. Az iskolában a heti összes tanulói óraszámot 111, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható tagintézmény szintű éves óraszámot 8 órában állapították meg. Az oktatási-nevelési feladatok ellátásához 5 pedagógus és 2 óvodapedagógus álláshelyet engedélyeztek. A Hétszínvirág Óvodában a 2010/2011. nevelési évben az Oktatási Hivatal engedélyére tekintettel - 6 óvodai csoport szervezhető. A feladatok ellátásához 14 pedagógus álláshelyet engedélyeztek (12 óvodapedagógus, 1 tagintézmény-vezető, 1 fejlesztő pedagógus). A képviselő-testület felkérte a Boglári Általános Iskola igazgatóját nyári napközi szervezésére a június 21-től augusztus 13-ig terjedő időszakban. A nyári napközi idejére a gyermekek étkezési térítési díjának támogatásához hozzájárulni nem tud. A képviselő-testület elfogadta az AVE Zöldfok Zrt-vel kötendő módosított együttműködési megállapodást a hulladékkezelési díjtartozások adók módjára történő behajtásával kapcsolatosan a közszolgáltatót és az önkormányzatot érintő kötelezettségekről. A képviselő-testület támogatta a Balatonboglári Tenisz Klub SE kérelmét melyben a csatolt vázrajz alapján a balatonboglári 1620 hrsz. alatt felvett és az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon hozzájárul az építési engedély alapján létesített C jelű építmény földhivatali bejegyzéséhez, illetőleg ugyanerre a területre a földhasználati szolgalmi jog alapításához a klub és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés lejártáig. Felkérték a Városfejlesztési- és Turisztikai és az Ügyrendi- és Bűnmegelőzési Bizottságok elnökeit, hogy - a városi főépítész bevonásával készítsék elő a várdombi kalandparkra vonatkozó megállapodás szükség szerinti módosítását. A Jobbik Magyarországért Mozgalom balatonboglári alapszervezete kezdeményezésére hozzájárultak ahhoz, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján kopjafát állítsanak fel, melyhez a Fischl-Ház előtti parkban biztosítottak helyet. A képviselő-testület megtárgyalta a Hangya NOVA Cégcsoport az önkormányzati intézmények szilárd biomasszával történő hő -, és melegvíz ellátására vonatkozó ajánlatát. Felkérte a cégcsoportot, hogy készítsen üzleti tervet Balatonboglár város intézményeire vonatkozóan, amelyről a következő képviselő-testület dönthet. Elfogadták a Simply Green Kft. energiabrókeri tevékenységre vonatkozó ajánlatát és felhatalmazták a polgármestert, hogy a július 1-től kezdődő egy éves időtartamra megbízást adjon a Simply Green Kft. részére az önkormányzat intézményei részére történő földgáz beszerzésre és az erre vonatkozó megállapodást megkösse. A képviselő-testület megtárgyalta Ordacsehi polgármesterének ajánlatát a KEOP program megvalósítására létrehozandó Önkormányzati Energiatermelő Társulásban való részvételre vonatkozóan, de a Társulásban nem kívánnak részt venni. Elfogadták az Urányi János Sport Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az Urányi János Sport Kft. saját tőkéjének pótlására eft összegű pótbefizetésről döntöttek. A képviselő-testület felkérte az önkormányzat jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal irányításával, a településen működő oktatási intézmények (általános- és középiskola) és az önkormányzat intézményei vezetőinek bevonásával vizsgálja felül a település informatikai stratégiáját és a szükséges módosításokkal jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé A képviselő-testület a Szelence Néptánccsoport és zenekara horvátországi kiutazásához ,- Ft-os anyagi támogatást biztosít a testvérvárosi kapcsolatok tétel terhére. ÁPRILIS 29. Dr. Kovács Miklós polgármester az ülés elején elmondta, hogy az egészségügyi központ bővítésére benyújtott pályázat esetében az igényelt támogatás összege ,- Ft. Valóban az önrész 10 %, tehát ,- Ft lett volna, de a plusz fejlesztések miatt a képviselő-testület nagyobb összegű önrészre vállalt kötelezettséget. A gyógyszertár létesítése a pályázat része, működtetése kérdéses. Dr. Balázs Lajos intézményvezető tájékozatta a képviselőket arról, hogy a bővítés megvalósulása után a rendelések óraszámának növelésére lesz lehetőség. Továbbá gyógytornát, gyógymasszázst, hidrotherápiát (skótzuhany, tangentor) kívánnak bevezetni. A gyógyszertárat az fogja működtetni, aki megpályázta, tehát 5 évig az egészségügyi intézmény üzemelteti és viseli annak anyagi következményeit (készlet). Csere Andrea képviselőnek többen jelezték: a dögkút környékén uralkodó áldatlan állapotot, a dögkút mellé elhelyezett állati tetemeket nem szállítják el. Visszatérő problémáról van szó. Dr. Sziberth László képviselő: a dögkút kulcsa a Közterület-fenntartó Szervezetnél található, onnan kell elkérni és nem a kút mellé elhelyezni az elhullott állattetemeket. Tudomása szerint közzé van téve a dögkút működésének rendje. A ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Módosították a évi költségvetésről szóló rendeletet és elfogadták az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletét. A képviselő-testület az önkormányzat évi összes bevételét e/ft-ban, összes kiadását e/ft-ban állapította meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások e/ft, - munkaadót terhelő járulékok e/ft, - dologi kiadások e/ft, - támogatások e/ft, - beruházások e/ft, - fejlesztési célú pénzeszköz átadások e/ft, - felújítások e/ft, - fejlesztési célú hiteltörlesztés 484 e/ft, - egyéb folyó kiadás e/ft, - részvény beszerzés e/ft, - egyéb finanszírozás kiadásai e/ft. A december 31-ei intézményi dolgozói záró létszámot 197 főben hagyta jóvá. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát e/ft-ban állapították meg. A képviselő-testület a évi számlaegyenleget e/ft-ban állapította meg. Az önállóan gazdálkodó Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e/ft -, a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/ft összegben jóváhagyták. Módosították az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet. Részletes tájékoztatás a bölcsődében, az óvodában és a Platán Alapszolgáltatási Központban. GYEPMESTERI FELADATOK Kezdeményezték a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús kóbor ebek és macskák kiirtásával kapcsolatos - feladatok kistérségi szintű ellátását. Elfogadták az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. A képviselő-testület a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010/2011. nevelési- és tanévre vonatkozó beiskolázási tervéről szóló, az intézményvezető által készített előterjesztést jóváhagyta. Elfogadták a évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, valamint a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámolót. A képviselő-testület a Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központjához integrált bölcsőde férőhely számát a három csoportban, 38 főben ( fő) határozza meg. Kezdeményezte az intézmény működési engedélyének módosítását. A képviselő-testület - megköszönve az intézmé-

5 BALATONBOGLÁRI HÍREK 5 nyekben dolgozók évi munkáját -, a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Közterület-fenntartó Szervezet, a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ járó-beteg szakellátása, és a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyelet tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta. A képviselő-testület a turisztikai feladatokról, a Tourinform Iroda programjairól szóló tájékoztatóját és a Városi Kulturális Központ nyári rendezvényekre vonatkozó tájékoztatóját elfogadta. ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A PLATÁN STRANDON engedélyezték, hogy a V.I.P. Holding ig a belföldi üdüléseket népszerűsítő promóciós pultot helyezhet el ,- Ft + ÁFA -, - Kenyeri Szilárd Krisztián Amerikai Hot-Dog árusító pultot helyezhet el ,- Ft + ÁFA, - a Glória-Cargo Kft. Mobil-Trezort helyezhet el, ,- Ft + ÁFA/db -, - Borovics Gábor vállalkozó vízen járó labdát helyezhet el ,- Ft +ÁFA összegű bérleti díj megfizetése ellenében. A jogszabályok által előírt egyéb engedélyek beszerzése bérlők kötelezettsége. Önkormányzati bérlakás ügyekkel foglalkoztak. (A bérlők egy része nem fizetett, a problémákra személyre szóló megoldásokat keresett a képviselő-testület.) Az Erzsébet utca északi oldali járda felújítási, ároklefedési és parkoló építési munkit a - közbeszerzési eljárás során kiválasztott - Balaton-Út Kft (címe: 8630 Balatonboglár, Kórház u. 272/10.) végezhette el. JÚNIUS 24 A polgármester két ülés közötti tevékenységével, közügyekkel kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott választ a polgármester illetve a jegyző. Kalász Zoltán képviselő kezdeményezésére a Varga Béla Szőllősi Ferenc emlékére készítendő domborművet - az előző döntéssel szemben - most nem a torony dél-keleti oldalán, hanem a templom főbejáratától balra, a Dr. Kotsis Iván-emléktáblával szemben kívánják elhelyezni. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző A József Attila utcára vonatkozóan felvetett, de az egész városra érvényes súlykorlátozás ellenőrzése a közterület-felügyelők közreműködésével történik. Az építtetők részére kiküldte a hivatal a tájékoztatót a túlsúlyos járművek közlekedésével kapcsolatban. A hulladék kirakását a közterület-felügyelők ellenőrzik és megteszik a szükséges intézkedéseket. (T.i.: a nyaralótulajdnosok egy része nem ismeri a kukát.) A Vasas közben lévő korlát elbontásával kapcsolatban egyeztetett a Közterület-fenntartó Szervezet vezetőjével, legmegfelelőbb megoldás sövény ültetése lenne. Gáspár László referens A vasút nem tette meg - átmeneti megoldásként - a tűzoltóság szivattyúzta ki a vizet a vasúti aluljáróból. Az Iskola közben az út és parkoló megépült, a forgalomba helyezési engedélyt megkapta a város és az egyirányúsítást elvégezték. (Sokan nehezen értik meg azt, hogy mivel a Szabadság utca állami út, annak kezelője dönt arról - mint illetékes -, hogy milyen lehet az ehhez csatlakozó önkormányzati út forgalma. Márpedig az Iskola köz önkormányzati út és mint ilyen alárendelt. Az ügy érdekessége, hogy az illetékes közútkezelő megváltoztatta az eredeti véleményét. Megteheti.) Dr. Kovács Miklós polgármester A Bója közben azért kellett sorompót elhelyezni, mivel a horgászok a partig behajtottak az autóikkal. A sorompót a Közterület-fenntartó Szervezet fémhulladékból pár ezer forintért készítette. A vitorláskikötő fejlesztés megtekintésére vonatkozó kérést tolmácsolja dr. Horváth Gyula vezérigazgató felé. Tamás Péterrel, a MAZSIHISZ munkatársával a zsidótemetőnél tervezett kerítésépítésről egyeztetett. Az 1211-ben keltezett tihanyi birtoklevél alapján Balatonboglár jövőre lesz 800 éves, ezzel öszszefüggésben tárgyalt Dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel úrral. Az Árpád utcai útfelbontással kapcsolatban egyeztetett az oktatási és a városfejlesztési bizottság elnökével, melynek alapján a mostani, nyári időpontot választották az őszi helyett. A partnervárosoknak az augusztusi rendezvényre szóló meghívók ezután lesznek kiküldve. A kistérség jövőbeni szerepét illetően az illetékes kormányszervek még nem jelezték szándékukat. Június 10-én Várnai László plébános úrral és Vidovszky Imrével előzetes egyeztetést tartottak az augusztus végére tervezett lengyel látogatásról. A képviselő-testület a várdombi kalandparkra vonatkozó 191/2008.(VI.26.) KT. számú határozattal elfogadott és június 27-én megkötött bérleti szerződés Dr. Győry László az Ügyrendi- és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke és Varga Kálmán a Városfejlesztési- és Turisztikai Bizottság elnöke által javasolt módosításait elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására. (Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a pályázati szerződés megkötésre később kerülhetett sor és így a program egy évvel későbben valósulhat meg. A vállalkozó a Gömbkilátó felújításával kezdené meg a munkát.) Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Károssy Jenőné panaszára adott polgármesteri válasszal (levéllel) egyetért. (A levelet és a választ a város honlapján teszik közzé.) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.15.) KT számú rendelet módosították: Az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapították meg. Ezen belül: a működési bevételek ezer Ft, önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft, felhalmozási és tőkejellegű bevételek ezer Ft, véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft, pénzforgalom nélküli bev. (lekötött betét) ezer Ft, működési folyószámla hitel ezer Ft, működési kiadások ezer Ft, működési célú kiadások ezer Ft. Felhalmozási kiadások: fejlesztési kiadások ezer Ft. Ezen belül: beruházás fejlesztés EU forrásból ezer Ft, felújítás EU forrásból ezer Ft, beruházás fejlesztés ezer Ft, felújítás ezer Ft, általános tartalék ezer Ft, céltartalék ezer Ft, felhalmozási hiteltörlesztés ezer Ft. Az Önkormányzat általános tartalékát eft összegben állapították meg. Elfogadták a helyi adók beszedéséről szóló tájékoztatót. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárások (Városi Konyha, Orvosi rendelő, kerékpárút) lefolytatására bíráló bizottságokat választottak meg. A képviselő-testület megköszönte a tűzoltóság áldozatos munkáját, a évi tevékenységükről szóló beszámolót elfogadta. A LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ RÉSZEKÉNT A képviselő-testület az Árpád u. 2. szám alatti épületet - annak rossz műszaki állapota miatt - nem kívánja felújítani. Az épületet ki kívánja üríteni és a bent lakó bérlők hatályos jogszabályok szerint - elhelyezéséről gondoskodik. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bérlők kiköltöztetésével kapcsolatos intézkedéseket kezdje meg. A képviselő-testület a továbbiakban megüresedő önkormányzati bérlakásokba nem kíván új bérlőket kijelölni. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Békés Éva vállalkozó a tartós bérleti szerződése alapján az egyik általa bérelt 4 m 2 es területen hűtött gyümölcsöt árusítson, azzal a kikötéssel, hogy e szolgáltatást a Platán tér területén nem végezheti, valamint a tevékenységhez szükséges villamos energia (kb. 20 kw/nap) ellenértékét, 1.000,- Ft/nap összeget fizesse meg. Támogatták a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Csoportjának kezdeményezését: egy figyelemfelhívó táblát ingyenesen biztosít a rendőrség, amely a strandi lopások megelőzését segítheti és ezt a Platán strandon helyeznék el. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy készíttessen az előzővel megegyező tartal-

6 BALATONBOGLÁRI HÍREK 6 mú, papíralapú figyelemfelhívó plakátot, mely kerüljön kihelyezésre a strandokon található általunk is használt reklámhelyekre, továbbá javasolja, hogy készüljön egyszerűbb szövegezésű, papíralapú figyelemfelhívó plakát, mely az önkormányzat által használt reklámhelyre kerüljön kihelyezésre. A képviselő-testület elfogadta a Fonyódi Kistérség által elkészíttetett környezetvédelmi program tervezetet azzal a feltétellel, hogy a Balatonboglárra vonatkozó cselekvési tervet szeptemberben újra napirendre veszik. ingatlan ügyében érintett céggel a Vörösmarty tér határozott időre szóló használati megosztására vonatkozóan, -- és a Balatonboglári Római Katolikus Egyházközséggel. A turisztikai pályázat egyik célja a Balaton hajó felújítása. (A pályázat során felújítandó, a BAHART ZRT tulajdonában lévő nyilvános WC használatát engedélyeznék a hajó látogatóinak. A fő téren a piac megépítésére pályázik az önkormányzat ehhez a fent írt megállapodás szükséges. A plébáa TURISZTIKAI PÁLYÁZAT HIÁNYPÓTLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN nia templom homlokzatán helyeznék el a római -- megállapodást kötött a képviselő-testület a Bala- katolikus egyházközséggel egyetértésben Varga Béla és Szőllősi Ferenc szobrát, a mű segítheti a pályázat toni Hajózási Zrt-vel, -- a Balatonboglár (belterület) 1. hrsz-ú, m2 kedvező elbírálását is.) A képviselő-testület támogatta Tab városának kizárását a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül. A Tab városának kizárása miatt keletkező többlet önrész költséget és az azzal járó többlet tulajdonrészt elfogadta, miszerint Balatonboglár Város Önkormányzatának konzorciumi tulajdonrésze a jelenlegi 2,143%-ról 2,167%-ra változik (növekedés:0,024%). FELEKEZETEK / DENOMINATIONS EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LELKÉSZI HIVATAL LUTHERAN PASTOR S OFFICE Czöndör István lelkész / pastor / 8630 Balatonboglár, Hétház u. 17. Mobil: / balatonboglar.lutheran.hu TEMPLOM / LUTHERAN CHURCH Balatonboglár, Hétház u. 17. Istentisztelet vasárnap órakor. Július 1-től szeptember 1-ig péntekenként ( ) meditációs ösvény várja a híveket a templomtoronyban. Worship Sundays From July 1st till September 1st (Fridays 15:00-18:00) Path of meditation in the steeple. Német nyelvű istentisztelet: minden hó 2. vasárnapján és nagy ünnepeken 9 30, nyáron minden vasárnap 9 30 órakor. / Worship in German: In every second Sunday of the month and greater holidays Az istentisztelet ideje alatt játszóház és pelenkázó helység várja a gyermekeket és a kismamákat. Istentisztelet után mindenkit hívunk és várunk egy kávéra, teára. / During the Worship children can play in the playground. Diaper changing rooms are also available for mothers with babies. Please be our guest for a coffee and a tea after the Worship. REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZI HIVATAL CALVINIST PASTOR S OFFICE Szabó Levente lelkész / pastor / 8638 Balatonlelle, Ady Endre u. 4. T.: / mobil: / ISTENTISZTELET - TEMPLOM / CALVINIST CHURCH - WORSHIP - Balatonboglár, Széchenyi u. minden vasárnap órakor / Worship Sundays RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNIA HIVATAL PARISH OFFICE Várnai László plébános / parish / 8630 Balatonboglár, Árpád u. 4. Telefon: / mobil: / SZENTMISÉK / HOLY MASS SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA PLÉBÁNIA TEMPLOM Balatonboglár, Templom u. 1. CATHOLICH CHURCH 1. Templom str. Vasárnap 10 00, órakor. Sunday 10 00, Csütörtök kivételével minden nap órakor. A nyári időszámítás kezdetétől csütörtök kivételével minden nap 10 00, órakor. BEGINNING OF SUMMER (EVERY DAY) WITH THE EXCEPTION OF THURSDAY: 10 00, NAGYBOLDOGASSZONY KÁPOLNA Balatonboglár, Jankovich telep, Szent István tér. Szentmise májustól október végéig vasárnap 9 00 órakor. / CATHOLICH CHURCH Jankovich district Szent István square Holy Mass From May till the end of October - Sunday 9 00 MAGYAROK NAGYASSZONYA TEMPLOM / CATHOLICH CHURCH / SZŐLŐSKISLAK Szentmise vasárnap órakor. Holy Mass Sundays A BALATONBOGLÁRI ORBÁN BALÁZS (Horváth Iván) székelyföldi utinaplója a www. balatonboglar.hu honlapon olvasható....farkaslakánál letértünk DN 13 A jelű főútról, hogy megkezdjük vándorlásunkat. Barátom már az elmúlt évben jelezte, hogy ha jövőre jönnék erre, melyet biztosra vett, akkor édesapja néhai Szabó Albert néptanító szülőfalujába, Székelypálfalván kezdünk. Kicsi ősi székelyfalu, ahová először beért a kavicsos köves út. A domb oldalából kihasított keskeny utcák, apró, nagyon régi tornácos székelyházak. Falu közepén a faluház, mai nyelven a polgármesteri épület, szemben a bolt-kocsma, kicsinyt arrébb a szokásos kis dombon a katolikus templom a paplakkal. A fő utca egyik hajlatában, mely dombkitüremkedéséből adódóan, négy méterrel lejjebb húzódott kisebb utca, annak közepén található a falucska vízellátását szolgáló csorgó. Ezen alkalmatosságok a hegyekből lefolyó források vizének felhasználására szolgáltak régen is és ma is. Régebben kőből, manapság betonból készültek az átlagban kettő osztatú, kb. négy méter hosszú, egy méter széles, és egy méter magas vályúk. A barátom elmondása szerint a használatuk úgy történt, hogy a faluban több ilyen vályú rendszer volt, amely fel volt osztva a régi székely szokás szerint tízesekre, falurészekre. A tízesekhez tartozó utcák porták szerint hajtották a vályúhoz az itatni való jószágot. A családok is innen hordták az ivóvizet a napi dolgokhoz szükséges víz mennyiséget. Így ősszel a vályúk mellet egy kétszáz literes hordó van teli vízzel. Érdeklődésemre elmondták, hogy ilyenkor a szilva érése előtt beáztatják a hordót, megdagadnak a dongák, és mire a szilva leszedődik, addigra alkalmassá válik a szilvapálinka alapanyagának tárolására. Igen a székelyföldnek e részén igen sok a gyümölcsös, a táj fekvése, a déli lankák igen alkalmasak a gyümölcstermesztésre. Régi világban egyik legfontosabb bevételi forrása volt a székely családoknak...

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK A BALATONBOGLÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A BALATONBOGLÁRI ORGONÁÉRT ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 2009. ÁPRILIS 26-ÁN 10 ÓRÁRA, AZ ÚJ ORGONÁNK FELSZENTELÉSÉRE ÉS A 14 ÓRAKOR

Részletesebben

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár júliusban megnyílik végre a Gömbkilátó és épül a kalandpark is. Talán az eddigi hátráltatók is meghátrálnak és nem akadályozzák a többség számára hasznos fejlesztést. Az állami finanszírozásban 2012-ben

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. február-március Balatonboglár város képviselő-testülete tisztelettel meghívja a város polgárait 2015. március 15-én (vasárnap) tartandó

Részletesebben

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik:

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik: a városi önkormányzat közérdekű lapja 2013. szeptember - október Boglári Hírek 1956 A SZABADSÁG NAPJÁN 2013. október 23-án, 17.00 órakor az Országzászlónál ünnepi beszédet mond: Mészáros Miklós, Balatonboglár

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

elmúlt évek beszámolója

elmúlt évek beszámolója elmúlt évek beszámolója Négy év történései 2006-2010. II. rész 2009-2010-ig A ciklus első két éve (2007-2008) tulajdonképpen a konszolidáció, a pénzügyi, gazdasági egyensúly megteremtésével telt el. Ezt

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja a városi önkormányzat közérdekű lapja 2012. november - december Boglári Hírek DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT A balatonboglári kórus 90 éves - részletesen a 6. - 7.

Részletesebben

BalatonbOGLÁRI HÍREK. dr. Kovács Miklós polgármester A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2008. DECEMBER

BalatonbOGLÁRI HÍREK. dr. Kovács Miklós polgármester A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2008. DECEMBER BalatonbOGLÁRI A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2008. DECEMBER HÍREK Az Úr 2008. esztendejében, Karácsony táján áldott, szép ünnepet és reményeink szerint alakuló békés Új Esztendőt kíván barátsággal,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft 100. születésnapját ünnepelte Podmaniczki Gáborné Eseménynaptár 2013. május június hónapra május 19. 11 00 Elsőáldozás

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. július boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

RÉPCELAKI A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Tartalom: 2010. szeptember 18.

RÉPCELAKI A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Tartalom: 2010. szeptember 18. RÉPCELAKI Répcelak Város Önkormányzatának lapja Megjelenik negyedévente 16. évfolyam 3. szám 2010. szeptember Hírmondó A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE 2010. szeptember 18. Az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

a városi önkormányzat közérdekű lapja március 15-ei rendezvények

a városi önkormányzat közérdekű lapja március 15-ei rendezvények a városi önkormányzat közérdekű lapja 2014. január -március Boglári Hírek március 15-ei rendezvények Az Urányi János Sportközpontban 9.00 órától Nádorfi Lajos Kézilabda Emlékverseny (a dán kézilabda akadémia,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

2013. december 19-i rendes ülésére

2013. december 19-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ÉS VIDÉKE. Képviselő-testületi döntések. Szentendrei Kossuth-díjasok. Bánfalvi Antal Széchenyi-díjat kapott. Kitüntetés a Skanzen szakembereinek

ÉS VIDÉKE. Képviselő-testületi döntések. Szentendrei Kossuth-díjasok. Bánfalvi Antal Széchenyi-díjat kapott. Kitüntetés a Skanzen szakembereinek SZE N XXIX. évf. 5. szám 2015. március 23. 5 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Képviselő-testületi döntések A szentendrei

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján

HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 1. szám, 2010. január február Végre itt a tél, szánkózhatunk, hóembert építhetünk, csúszkálhatunk, hódolhatunk a tél örömeinek. Az óvodai csoportszobákba is papírmadarakat,

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben