KulTúra JÚNIUS-JÚLIUS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KulTúra 2010. JÚNIUS-JÚLIUS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton."

Átírás

1 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA JÚNIUS-JÚLIUS Balatonboglár 2011-ben lesz 800 éves település. A nagy hagyományú tájhoz méltóan kellene megemlékezni elődeinkre: imátkozva és dolgozva. Pogánynak mondott eleinket is tisztelve, mert Somogyország kétszeresen megszentelt föld. Árpád-kori templomunk romjai között fennmaradt ez az áta-botában kifaragott kereszt, amelyet - mintegy oltárkőként -, a évben helyeztünk el az ősi templom oltára helyén. KulTúra kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton.

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK BALATONBOGLÁR TÁNC HAGYOMÁNYOK A Balatonboglári Megértés Nyugdíjas Egyesület jazz balett csoportja - Antal Róbert, Eöri Istvánné, Kapitány Józsefné, Luki Józsefné, Molicsné Takács Teréz, Német Elemérné, Sipos Ervinné és Szabó Sándorné - olyan színvonalas programmal szerepelt a Nyugat-balatoni Kistérség Kulturális seregszemlén, hogy a zsűri a Békési Országos Senior Táncversenyre delegálta a táncosokat. Így június 12-én a régiót (Somogy, Tolna, Baranya megyéket) képviselték ezen a megméretésen, ahol az előkelő III. helyezést érték el különleges egyedi produkciójukkal. A sikert felkészítő tanáruk Antal Róbert táncpedagógus hozzáértő munkájával, valamint a tagok fáradhatatlan kitartásával érték el. A tánccsoport szeptemberben Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett lép fel. Gratulálunk március 6-7-én harmadik alkalommal tartott jazz-balett tréninget az ETÜD Egyesület növendékeinek Bakó Gábor táncművész. A kurzuson a haladó csoport tagjai vettek részt. Ugyanazt az anyagot tanította nekünk, amit a színházi profi táncosok kapnak. Lenyűgőzve néztük minden mozdulatát és próbáltuk a maximumot kihozni magunkból. Egy teljes évünk lesz az új anyag megtanulására és begyakorlására. Gábor elmondta, nagy öröm számára az a fejlődés, amit az egy évvel ezelőtti látogatása óta az együttesnél most tapasztalt. Jövőre újra visszavárjuk! Antal Róbert MÉTA VERSENY A MÉTA - MINŐSÍTETT FESZTIVÁL NOSZTALGIA ZENE

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI (Kivonatos közlés, az ülések jegyzőkönyvei, határozatai a Lukács Károly Városi Könyvtárban tekinthetők meg.) március 10. RENDKÍVÜLI ÜLÉS A képviselő-testület a III. háziorvosi körzet háziorvosi ellátására Dr. Papné Dr. Retih Ibolyával a Retih-MED. Egészségügyi Kft közreműködőjével május 1. napjától határozatlan időre területi ellátási érdekből feladat-ellátási szerződést kötött. A III. háziorvosi körzet ápoló-asszisztens álláshelyét május 1. napjától megszüntették MÁRCIUS 25. A Képviselő-testület egyetértett az új kollégiumi intézményegység (a Somogy Megyei Önkormányzat Aranypart Középiskolai Kollégium, a Balaton Kollégium és a Boglári Kollégium összevonásával) Somogyi TISZK-hez történő integrálásával. A nevelési tanácsadó, mivel nem szakképző intézmény, nem illeszkedik a TISZK profiljába, így a TISZK-be történő integrálását a Képviselőtestület nem javasolja. PARTNERVÁROSOK A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a testvérvárosi kapcsolatokat Bönnigheim, Loosdorf, Kalinovac és Ormelle településekkel. Az ben Szentegyháza és Boglárlelle között létrejött testvérvárosi kapcsolat folytatásáról tárgyalást kezdeményez Szentegyháza település vezetőivel. Czestochowa várossal az aláírt szándéknyilatkozat ellenére nem kíván hivatalos testvérvárosi kapcsolatot kötni. A évi Szüreti Fesztiválra Kalinovac, Ormelle, Loosdorf, Bönnigheim és Szentegyháza településekről 4-4 fős delegációját várják. A képviselő-testület felkérte az Urányi János Sport és Szabadidő Központ Kft. ügyvezetőjét, hogy az alkalmazottak munkaszerződéseit december 31-ig hosszabbítsa meg. Megköszönve a Varga Béla Városi Kulturális Központ dolgozóinak munkáját -, az intézmény évi beszámolóját elfogadták. A képviselő-testület a Krassóy Kft-vel kötendő, határozott idejű (2010. május december 31.) Megállapodás kábeltelevíziós-csatorna kizárólagos bérletére és használatára szerződést elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A Krassóy Kft. és az önkormányzat közötti - Megállapodás bérleti díjtartozások és szolgáltatási díjkövetelések rendezésére - szerződésre vonatkozó tájékoztatót elfogadták. A Solfix Kft-vel kötött kommunikációs együttműködési megállapodást (műsorkészítő, szolgáltató szerződés) október 31-ig meghosszabbították. Azt javasolták az új képviselő-testületnek, hogy a városi televízió pályázati kiírásában szerepeltesse a web-en való megjelenítést, mint feltételt. A képviselő-testület az Árpád-házi Szent Erzsébet Emlékpark tervét elfogadta. Felkérte a városi főépítészt, hogy - a Balatonboglári Római Katolikus Egyházközséggel együttműködve a plébánia épület tájépítészeti tervezését megalapozó műszaki előkészítést, egyeztetést végezze el (beruházási program). A köztisztviselők teljesítmény-értékelésének szempontjait a jegyző előterjesztésére elfogadták. A képviselő-testület - megköszönve a hivatal dolgozóinak munkáját -, a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról készült beszámolót is elfogadta. A Boglári Általános Iskola szakmai és törvényességi vizsgálatáról a Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete által - készített anyagot tudomásul vette. Felkérte az intézmény vezetőjét, hogy a feltárt hiányosságokat pótolja, az intézményi dokumentumokat az ellenőrzés során leírtaknak megfelelően egészítse ki, a hiányzó mellékleteket készítse el. Támogatták egy alföldi vállalkozó kérelmét és engedélyezték a Tűzoltó utcai parkolóban (Dózsa Gy. u. 78. szám előtt) 40 m 2 -es zöldség-gyümölcsös stand elhelyezését június 18. augusztus 22. közötti időszakban. Képviselő-testület felhatalmazta Dr. Kovács Miklós polgármestert, hogy - szakemberekkel történő egyeztetés után - kössön együttműködési megállapodást az E-ON Zrt-vel a villamos berendezések és vezetékek biztonsági övezetében található növényzet karbantartására vonatkozóan. A képviselő-testület megköszönve a 622. sz. Gaal Gaston Cserkészcsapat és a BBSC munkáját, a beszámolójukat elfogadta. Jóváhagyták a évi közbeszerzési tervet. A közbeszerzési tervben felsorolt beszerzések lebonyolításával független hivatalos közbeszerzési tanácsadót/tanácsadókat kíván megbízni. A képviselő-testület elhatározta, hogy buszvárót létesít az Árpád utcában. A beruházás megvalósításának várható költségét: bruttó 575 e Ft-ot a évi költségvetésben a többletbevétel terhére biztosítja. (Ezzel az iskolások és óvodások régi kívánsága teljesülhet.) Tuli Róbert képviselő akit a képviselő-testület azzal bízott meg, hogy a hulladékszállítás ügyeivel foglalkozzon -, beszámolt tapasztalatairól: amennyiben az üdülőtulajdonosok %-a is áttér a merevfalú edényzet használatára, akkor bevezethető a vonalkódos rendszer. Ehhez viszont az önkormányzatnak is teljesítenie kell a fokozottabb ellenőrzésre tett ígéretét. A lakosság gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez és igénybe veszi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő járatot. Az így értékesíthető anyag csökkenteni fogja a szolgáltatónak fizetendő díjat. Az intézményektől és a vállalkozóktól a szelektív hulladékot ingyen szállítja el a szolgáltató. Támogatták a Balatonboglár és Balatonlelle Városok Önkéntes Tűzoltósága technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtandó - pályázatát. A Képviselő-testület az eszközök becsült Ft költségének 10 %-át a éves költségvetéseiben biztosítja. A képviselő-testület az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság külső tagjának - Horváthné Papp Marianna lemondása miatt - Hock Jánost választotta meg. Dr. Friss Attila aljegyző határozatlan idejű kinevezését április 1. napjától véglegesnek tekinti a képviselő-testület. Megköszönte az Oktatási-, és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya, és a felkért szakértő, Pappné Mika Edit munkáját és Balatonboglár Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának általános és részletes szakfelügyeleti vizsgálata jelentés megállapításait hasznosítani kívánja. A képviselő-testület - megköszönve a rendőrség és a polgárőrség munkáját -, a város közbiztonságának helyzetéről, a bűnmegelőzési koncepció megvalósulásáról szóló beszámolókat elfogadta. Módosították Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (II. 1.), valamint az Önkormányzat és intézményei beruházásainak megvalósításáról szóló 3/1994. (III.7.) sz. rendeletet: a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság dönt a Pénzügyi Bizottsággal közösen - az építési jellegű 2 millió forint feletti, de 5 millió forintot meg nem haladó beruházások kivitelezőjéről. A 2010/11-ES NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE A képviselő-testület a 2010/2011. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda bázisintézményében az 1. évfolyamon 2, az 5. évfolyamon 2 osztály szervezését; továbbá 4 napközis csoport és 1 tanulószobai csoport indítását, szervezését engedélyezte. Az ordacsehi tagintézményének iskolájában 1 első, 1 második, 1 harmadik, 1 negyedik osztály és 1 napközis csoport; óvodájában 1 óvodai csoport indítását, szervezését engedélyezte. A 2010/2011. tanévben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és

4 4 BALATONBOGLÁRI HÍREK Óvoda bázisintézményében a heti összes tanulói óraszámot 748, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható bázisintézmény szintű éves óraszámot 70 órában állapítja meg. A feladat ellátásához 36 pedagógus álláshelyet engedélyeztek. Az iskolában a heti összes tanulói óraszámot 111, a tanulmányi kirándulásra, versenyekre fordítható tagintézmény szintű éves óraszámot 8 órában állapították meg. Az oktatási-nevelési feladatok ellátásához 5 pedagógus és 2 óvodapedagógus álláshelyet engedélyeztek. A Hétszínvirág Óvodában a 2010/2011. nevelési évben az Oktatási Hivatal engedélyére tekintettel - 6 óvodai csoport szervezhető. A feladatok ellátásához 14 pedagógus álláshelyet engedélyeztek (12 óvodapedagógus, 1 tagintézmény-vezető, 1 fejlesztő pedagógus). A képviselő-testület felkérte a Boglári Általános Iskola igazgatóját nyári napközi szervezésére a június 21-től augusztus 13-ig terjedő időszakban. A nyári napközi idejére a gyermekek étkezési térítési díjának támogatásához hozzájárulni nem tud. A képviselő-testület elfogadta az AVE Zöldfok Zrt-vel kötendő módosított együttműködési megállapodást a hulladékkezelési díjtartozások adók módjára történő behajtásával kapcsolatosan a közszolgáltatót és az önkormányzatot érintő kötelezettségekről. A képviselő-testület támogatta a Balatonboglári Tenisz Klub SE kérelmét melyben a csatolt vázrajz alapján a balatonboglári 1620 hrsz. alatt felvett és az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon hozzájárul az építési engedély alapján létesített C jelű építmény földhivatali bejegyzéséhez, illetőleg ugyanerre a területre a földhasználati szolgalmi jog alapításához a klub és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés lejártáig. Felkérték a Városfejlesztési- és Turisztikai és az Ügyrendi- és Bűnmegelőzési Bizottságok elnökeit, hogy - a városi főépítész bevonásával készítsék elő a várdombi kalandparkra vonatkozó megállapodás szükség szerinti módosítását. A Jobbik Magyarországért Mozgalom balatonboglári alapszervezete kezdeményezésére hozzájárultak ahhoz, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján kopjafát állítsanak fel, melyhez a Fischl-Ház előtti parkban biztosítottak helyet. A képviselő-testület megtárgyalta a Hangya NOVA Cégcsoport az önkormányzati intézmények szilárd biomasszával történő hő -, és melegvíz ellátására vonatkozó ajánlatát. Felkérte a cégcsoportot, hogy készítsen üzleti tervet Balatonboglár város intézményeire vonatkozóan, amelyről a következő képviselő-testület dönthet. Elfogadták a Simply Green Kft. energiabrókeri tevékenységre vonatkozó ajánlatát és felhatalmazták a polgármestert, hogy a július 1-től kezdődő egy éves időtartamra megbízást adjon a Simply Green Kft. részére az önkormányzat intézményei részére történő földgáz beszerzésre és az erre vonatkozó megállapodást megkösse. A képviselő-testület megtárgyalta Ordacsehi polgármesterének ajánlatát a KEOP program megvalósítására létrehozandó Önkormányzati Energiatermelő Társulásban való részvételre vonatkozóan, de a Társulásban nem kívánnak részt venni. Elfogadták az Urányi János Sport Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az Urányi János Sport Kft. saját tőkéjének pótlására eft összegű pótbefizetésről döntöttek. A képviselő-testület felkérte az önkormányzat jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal irányításával, a településen működő oktatási intézmények (általános- és középiskola) és az önkormányzat intézményei vezetőinek bevonásával vizsgálja felül a település informatikai stratégiáját és a szükséges módosításokkal jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé A képviselő-testület a Szelence Néptánccsoport és zenekara horvátországi kiutazásához ,- Ft-os anyagi támogatást biztosít a testvérvárosi kapcsolatok tétel terhére. ÁPRILIS 29. Dr. Kovács Miklós polgármester az ülés elején elmondta, hogy az egészségügyi központ bővítésére benyújtott pályázat esetében az igényelt támogatás összege ,- Ft. Valóban az önrész 10 %, tehát ,- Ft lett volna, de a plusz fejlesztések miatt a képviselő-testület nagyobb összegű önrészre vállalt kötelezettséget. A gyógyszertár létesítése a pályázat része, működtetése kérdéses. Dr. Balázs Lajos intézményvezető tájékozatta a képviselőket arról, hogy a bővítés megvalósulása után a rendelések óraszámának növelésére lesz lehetőség. Továbbá gyógytornát, gyógymasszázst, hidrotherápiát (skótzuhany, tangentor) kívánnak bevezetni. A gyógyszertárat az fogja működtetni, aki megpályázta, tehát 5 évig az egészségügyi intézmény üzemelteti és viseli annak anyagi következményeit (készlet). Csere Andrea képviselőnek többen jelezték: a dögkút környékén uralkodó áldatlan állapotot, a dögkút mellé elhelyezett állati tetemeket nem szállítják el. Visszatérő problémáról van szó. Dr. Sziberth László képviselő: a dögkút kulcsa a Közterület-fenntartó Szervezetnél található, onnan kell elkérni és nem a kút mellé elhelyezni az elhullott állattetemeket. Tudomása szerint közzé van téve a dögkút működésének rendje. A ÉVI ZÁRSZÁMADÁS Módosították a évi költségvetésről szóló rendeletet és elfogadták az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletét. A képviselő-testület az önkormányzat évi összes bevételét e/ft-ban, összes kiadását e/ft-ban állapította meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások e/ft, - munkaadót terhelő járulékok e/ft, - dologi kiadások e/ft, - támogatások e/ft, - beruházások e/ft, - fejlesztési célú pénzeszköz átadások e/ft, - felújítások e/ft, - fejlesztési célú hiteltörlesztés 484 e/ft, - egyéb folyó kiadás e/ft, - részvény beszerzés e/ft, - egyéb finanszírozás kiadásai e/ft. A december 31-ei intézményi dolgozói záró létszámot 197 főben hagyta jóvá. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát e/ft-ban állapították meg. A képviselő-testület a évi számlaegyenleget e/ft-ban állapította meg. Az önállóan gazdálkodó Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e/ft -, a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/ft összegben jóváhagyták. Módosították az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet. Részletes tájékoztatás a bölcsődében, az óvodában és a Platán Alapszolgáltatási Központban. GYEPMESTERI FELADATOK Kezdeményezték a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús kóbor ebek és macskák kiirtásával kapcsolatos - feladatok kistérségi szintű ellátását. Elfogadták az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. A képviselő-testület a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010/2011. nevelési- és tanévre vonatkozó beiskolázási tervéről szóló, az intézményvezető által készített előterjesztést jóváhagyta. Elfogadták a évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, valamint a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámolót. A képviselő-testület a Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központjához integrált bölcsőde férőhely számát a három csoportban, 38 főben ( fő) határozza meg. Kezdeményezte az intézmény működési engedélyének módosítását. A képviselő-testület - megköszönve az intézmé-

5 BALATONBOGLÁRI HÍREK 5 nyekben dolgozók évi munkáját -, a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Közterület-fenntartó Szervezet, a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ járó-beteg szakellátása, és a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyelet tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta. A képviselő-testület a turisztikai feladatokról, a Tourinform Iroda programjairól szóló tájékoztatóját és a Városi Kulturális Központ nyári rendezvényekre vonatkozó tájékoztatóját elfogadta. ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A PLATÁN STRANDON engedélyezték, hogy a V.I.P. Holding ig a belföldi üdüléseket népszerűsítő promóciós pultot helyezhet el ,- Ft + ÁFA -, - Kenyeri Szilárd Krisztián Amerikai Hot-Dog árusító pultot helyezhet el ,- Ft + ÁFA, - a Glória-Cargo Kft. Mobil-Trezort helyezhet el, ,- Ft + ÁFA/db -, - Borovics Gábor vállalkozó vízen járó labdát helyezhet el ,- Ft +ÁFA összegű bérleti díj megfizetése ellenében. A jogszabályok által előírt egyéb engedélyek beszerzése bérlők kötelezettsége. Önkormányzati bérlakás ügyekkel foglalkoztak. (A bérlők egy része nem fizetett, a problémákra személyre szóló megoldásokat keresett a képviselő-testület.) Az Erzsébet utca északi oldali járda felújítási, ároklefedési és parkoló építési munkit a - közbeszerzési eljárás során kiválasztott - Balaton-Út Kft (címe: 8630 Balatonboglár, Kórház u. 272/10.) végezhette el. JÚNIUS 24 A polgármester két ülés közötti tevékenységével, közügyekkel kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott választ a polgármester illetve a jegyző. Kalász Zoltán képviselő kezdeményezésére a Varga Béla Szőllősi Ferenc emlékére készítendő domborművet - az előző döntéssel szemben - most nem a torony dél-keleti oldalán, hanem a templom főbejáratától balra, a Dr. Kotsis Iván-emléktáblával szemben kívánják elhelyezni. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző A József Attila utcára vonatkozóan felvetett, de az egész városra érvényes súlykorlátozás ellenőrzése a közterület-felügyelők közreműködésével történik. Az építtetők részére kiküldte a hivatal a tájékoztatót a túlsúlyos járművek közlekedésével kapcsolatban. A hulladék kirakását a közterület-felügyelők ellenőrzik és megteszik a szükséges intézkedéseket. (T.i.: a nyaralótulajdnosok egy része nem ismeri a kukát.) A Vasas közben lévő korlát elbontásával kapcsolatban egyeztetett a Közterület-fenntartó Szervezet vezetőjével, legmegfelelőbb megoldás sövény ültetése lenne. Gáspár László referens A vasút nem tette meg - átmeneti megoldásként - a tűzoltóság szivattyúzta ki a vizet a vasúti aluljáróból. Az Iskola közben az út és parkoló megépült, a forgalomba helyezési engedélyt megkapta a város és az egyirányúsítást elvégezték. (Sokan nehezen értik meg azt, hogy mivel a Szabadság utca állami út, annak kezelője dönt arról - mint illetékes -, hogy milyen lehet az ehhez csatlakozó önkormányzati út forgalma. Márpedig az Iskola köz önkormányzati út és mint ilyen alárendelt. Az ügy érdekessége, hogy az illetékes közútkezelő megváltoztatta az eredeti véleményét. Megteheti.) Dr. Kovács Miklós polgármester A Bója közben azért kellett sorompót elhelyezni, mivel a horgászok a partig behajtottak az autóikkal. A sorompót a Közterület-fenntartó Szervezet fémhulladékból pár ezer forintért készítette. A vitorláskikötő fejlesztés megtekintésére vonatkozó kérést tolmácsolja dr. Horváth Gyula vezérigazgató felé. Tamás Péterrel, a MAZSIHISZ munkatársával a zsidótemetőnél tervezett kerítésépítésről egyeztetett. Az 1211-ben keltezett tihanyi birtoklevél alapján Balatonboglár jövőre lesz 800 éves, ezzel öszszefüggésben tárgyalt Dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel úrral. Az Árpád utcai útfelbontással kapcsolatban egyeztetett az oktatási és a városfejlesztési bizottság elnökével, melynek alapján a mostani, nyári időpontot választották az őszi helyett. A partnervárosoknak az augusztusi rendezvényre szóló meghívók ezután lesznek kiküldve. A kistérség jövőbeni szerepét illetően az illetékes kormányszervek még nem jelezték szándékukat. Június 10-én Várnai László plébános úrral és Vidovszky Imrével előzetes egyeztetést tartottak az augusztus végére tervezett lengyel látogatásról. A képviselő-testület a várdombi kalandparkra vonatkozó 191/2008.(VI.26.) KT. számú határozattal elfogadott és június 27-én megkötött bérleti szerződés Dr. Győry László az Ügyrendi- és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke és Varga Kálmán a Városfejlesztési- és Turisztikai Bizottság elnöke által javasolt módosításait elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására. (Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a pályázati szerződés megkötésre később kerülhetett sor és így a program egy évvel későbben valósulhat meg. A vállalkozó a Gömbkilátó felújításával kezdené meg a munkát.) Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Károssy Jenőné panaszára adott polgármesteri válasszal (levéllel) egyetért. (A levelet és a választ a város honlapján teszik közzé.) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.15.) KT számú rendelet módosították: Az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapították meg. Ezen belül: a működési bevételek ezer Ft, önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft, felhalmozási és tőkejellegű bevételek ezer Ft, véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft, pénzforgalom nélküli bev. (lekötött betét) ezer Ft, működési folyószámla hitel ezer Ft, működési kiadások ezer Ft, működési célú kiadások ezer Ft. Felhalmozási kiadások: fejlesztési kiadások ezer Ft. Ezen belül: beruházás fejlesztés EU forrásból ezer Ft, felújítás EU forrásból ezer Ft, beruházás fejlesztés ezer Ft, felújítás ezer Ft, általános tartalék ezer Ft, céltartalék ezer Ft, felhalmozási hiteltörlesztés ezer Ft. Az Önkormányzat általános tartalékát eft összegben állapították meg. Elfogadták a helyi adók beszedéséről szóló tájékoztatót. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárások (Városi Konyha, Orvosi rendelő, kerékpárút) lefolytatására bíráló bizottságokat választottak meg. A képviselő-testület megköszönte a tűzoltóság áldozatos munkáját, a évi tevékenységükről szóló beszámolót elfogadta. A LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ RÉSZEKÉNT A képviselő-testület az Árpád u. 2. szám alatti épületet - annak rossz műszaki állapota miatt - nem kívánja felújítani. Az épületet ki kívánja üríteni és a bent lakó bérlők hatályos jogszabályok szerint - elhelyezéséről gondoskodik. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bérlők kiköltöztetésével kapcsolatos intézkedéseket kezdje meg. A képviselő-testület a továbbiakban megüresedő önkormányzati bérlakásokba nem kíván új bérlőket kijelölni. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Békés Éva vállalkozó a tartós bérleti szerződése alapján az egyik általa bérelt 4 m 2 es területen hűtött gyümölcsöt árusítson, azzal a kikötéssel, hogy e szolgáltatást a Platán tér területén nem végezheti, valamint a tevékenységhez szükséges villamos energia (kb. 20 kw/nap) ellenértékét, 1.000,- Ft/nap összeget fizesse meg. Támogatták a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Csoportjának kezdeményezését: egy figyelemfelhívó táblát ingyenesen biztosít a rendőrség, amely a strandi lopások megelőzését segítheti és ezt a Platán strandon helyeznék el. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy készíttessen az előzővel megegyező tartal-

6 BALATONBOGLÁRI HÍREK 6 mú, papíralapú figyelemfelhívó plakátot, mely kerüljön kihelyezésre a strandokon található általunk is használt reklámhelyekre, továbbá javasolja, hogy készüljön egyszerűbb szövegezésű, papíralapú figyelemfelhívó plakát, mely az önkormányzat által használt reklámhelyre kerüljön kihelyezésre. A képviselő-testület elfogadta a Fonyódi Kistérség által elkészíttetett környezetvédelmi program tervezetet azzal a feltétellel, hogy a Balatonboglárra vonatkozó cselekvési tervet szeptemberben újra napirendre veszik. ingatlan ügyében érintett céggel a Vörösmarty tér határozott időre szóló használati megosztására vonatkozóan, -- és a Balatonboglári Római Katolikus Egyházközséggel. A turisztikai pályázat egyik célja a Balaton hajó felújítása. (A pályázat során felújítandó, a BAHART ZRT tulajdonában lévő nyilvános WC használatát engedélyeznék a hajó látogatóinak. A fő téren a piac megépítésére pályázik az önkormányzat ehhez a fent írt megállapodás szükséges. A plébáa TURISZTIKAI PÁLYÁZAT HIÁNYPÓTLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN nia templom homlokzatán helyeznék el a római -- megállapodást kötött a képviselő-testület a Bala- katolikus egyházközséggel egyetértésben Varga Béla és Szőllősi Ferenc szobrát, a mű segítheti a pályázat toni Hajózási Zrt-vel, -- a Balatonboglár (belterület) 1. hrsz-ú, m2 kedvező elbírálását is.) A képviselő-testület támogatta Tab városának kizárását a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül. A Tab városának kizárása miatt keletkező többlet önrész költséget és az azzal járó többlet tulajdonrészt elfogadta, miszerint Balatonboglár Város Önkormányzatának konzorciumi tulajdonrésze a jelenlegi 2,143%-ról 2,167%-ra változik (növekedés:0,024%). FELEKEZETEK / DENOMINATIONS EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LELKÉSZI HIVATAL LUTHERAN PASTOR S OFFICE Czöndör István lelkész / pastor / 8630 Balatonboglár, Hétház u. 17. Mobil: / balatonboglar.lutheran.hu TEMPLOM / LUTHERAN CHURCH Balatonboglár, Hétház u. 17. Istentisztelet vasárnap órakor. Július 1-től szeptember 1-ig péntekenként ( ) meditációs ösvény várja a híveket a templomtoronyban. Worship Sundays From July 1st till September 1st (Fridays 15:00-18:00) Path of meditation in the steeple. Német nyelvű istentisztelet: minden hó 2. vasárnapján és nagy ünnepeken 9 30, nyáron minden vasárnap 9 30 órakor. / Worship in German: In every second Sunday of the month and greater holidays Az istentisztelet ideje alatt játszóház és pelenkázó helység várja a gyermekeket és a kismamákat. Istentisztelet után mindenkit hívunk és várunk egy kávéra, teára. / During the Worship children can play in the playground. Diaper changing rooms are also available for mothers with babies. Please be our guest for a coffee and a tea after the Worship. REFORMÁTUS EGYHÁZ LELKÉSZI HIVATAL CALVINIST PASTOR S OFFICE Szabó Levente lelkész / pastor / 8638 Balatonlelle, Ady Endre u. 4. T.: / mobil: / ISTENTISZTELET - TEMPLOM / CALVINIST CHURCH - WORSHIP - Balatonboglár, Széchenyi u. minden vasárnap órakor / Worship Sundays RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNIA HIVATAL PARISH OFFICE Várnai László plébános / parish / 8630 Balatonboglár, Árpád u. 4. Telefon: / mobil: / SZENTMISÉK / HOLY MASS SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA PLÉBÁNIA TEMPLOM Balatonboglár, Templom u. 1. CATHOLICH CHURCH 1. Templom str. Vasárnap 10 00, órakor. Sunday 10 00, Csütörtök kivételével minden nap órakor. A nyári időszámítás kezdetétől csütörtök kivételével minden nap 10 00, órakor. BEGINNING OF SUMMER (EVERY DAY) WITH THE EXCEPTION OF THURSDAY: 10 00, NAGYBOLDOGASSZONY KÁPOLNA Balatonboglár, Jankovich telep, Szent István tér. Szentmise májustól október végéig vasárnap 9 00 órakor. / CATHOLICH CHURCH Jankovich district Szent István square Holy Mass From May till the end of October - Sunday 9 00 MAGYAROK NAGYASSZONYA TEMPLOM / CATHOLICH CHURCH / SZŐLŐSKISLAK Szentmise vasárnap órakor. Holy Mass Sundays A BALATONBOGLÁRI ORBÁN BALÁZS (Horváth Iván) székelyföldi utinaplója a www. balatonboglar.hu honlapon olvasható....farkaslakánál letértünk DN 13 A jelű főútról, hogy megkezdjük vándorlásunkat. Barátom már az elmúlt évben jelezte, hogy ha jövőre jönnék erre, melyet biztosra vett, akkor édesapja néhai Szabó Albert néptanító szülőfalujába, Székelypálfalván kezdünk. Kicsi ősi székelyfalu, ahová először beért a kavicsos köves út. A domb oldalából kihasított keskeny utcák, apró, nagyon régi tornácos székelyházak. Falu közepén a faluház, mai nyelven a polgármesteri épület, szemben a bolt-kocsma, kicsinyt arrébb a szokásos kis dombon a katolikus templom a paplakkal. A fő utca egyik hajlatában, mely dombkitüremkedéséből adódóan, négy méterrel lejjebb húzódott kisebb utca, annak közepén található a falucska vízellátását szolgáló csorgó. Ezen alkalmatosságok a hegyekből lefolyó források vizének felhasználására szolgáltak régen is és ma is. Régebben kőből, manapság betonból készültek az átlagban kettő osztatú, kb. négy méter hosszú, egy méter széles, és egy méter magas vályúk. A barátom elmondása szerint a használatuk úgy történt, hogy a faluban több ilyen vályú rendszer volt, amely fel volt osztva a régi székely szokás szerint tízesekre, falurészekre. A tízesekhez tartozó utcák porták szerint hajtották a vályúhoz az itatni való jószágot. A családok is innen hordták az ivóvizet a napi dolgokhoz szükséges víz mennyiséget. Így ősszel a vályúk mellet egy kétszáz literes hordó van teli vízzel. Érdeklődésemre elmondták, hogy ilyenkor a szilva érése előtt beáztatják a hordót, megdagadnak a dongák, és mire a szilva leszedődik, addigra alkalmassá válik a szilvapálinka alapanyagának tárolására. Igen a székelyföldnek e részén igen sok a gyümölcsös, a táj fekvése, a déli lankák igen alkalmasak a gyümölcstermesztésre. Régi világban egyik legfontosabb bevételi forrása volt a székely családoknak...

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím!

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím! Gárdonyi Géza Alapítvány 7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Nevelők Háza Egyesület P é c s Adószám: 19231622-1-17 Tisztelt Cím! Kérem, szíveskedjenek megjelentetni a Gárdonyi Géza Alapítvány alábbi hirdetését:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10. KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A hatályos 222/200...(XII.19.) Korm. Rendelet- a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól Országúti Keselyűk Motorkerékpáros

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Ajka, 2013. 01. 31. Kerekes Bálint elnök Az Ajkai Kistérségért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Humánpolitikai Bizottságának

Humánpolitikai Bizottságának Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak: Keserű Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag Dr. Regős

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Közhasznúsági jelentés 2007. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma Petrikeresztúri Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület 8984 Petrikeresztúr, Kossuth út 60. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 25. Szegedi Pálné elnök 1 Csodapók Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 4 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Budapest, 2009. február 24. 1 TARTALOM: 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló Közhasznúsági beszámoló Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2014.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2015.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. 2010.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ajka, 2011. 01. 31. Kerekes Bálint elnök Az Ajkai Kistérségért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 198/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának és a közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosításáról 1.)

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Körmend, 2012. április 10. Kutasi Tibor elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Kardos Gábor Számítástechnikai

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2010 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1347 / 2016. Sorszám: 16. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Adószám: 18771929-1-14 A szervezet megnevezése: Öreglak Tanuló Ifjúságáért Alapítvány A szervezet címe: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Alapítás éve: 2006. Bejegyzés sorszáma:1562 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése. Budapest, 2010. február 4.

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése. Budapest, 2010. február 4. DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. február 4. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 2009. 1. Számviteli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány Közhasznúsági jelentés

EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről ben az Alapítvány a működési források hiányossága miatt komoly pénzügyi nehézségekkel küzdött, aminek következtében kénytelen volt tartaléka

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén.

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén. VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Elfogadta a Kuratórium 2007. május 29-i ülésén. Kelt Vácott, 2007. május 25. napján T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II.

Részletesebben

Biblia Centrum Alapítvány

Biblia Centrum Alapítvány H-227 DÖMÖS, Kossuth L. u. 173. Tel: +36 (33) 482 316 www.bibliacentrum.org info@bibliacentrum.org Bankszámlaszám: 1171134-247515 A B I B L I A C E N T R U M A L A P Í T V Á N Y A D Ó S Z Á M A : 1 9 7

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 99/2014.(VI.03.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben