Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből"

Átírás

1 198/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának és a közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosításáról 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (Törvény) 2. és 3. -ára hivatkozással a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete, a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó társulási megállapodás módosítását a 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János t az alapító okirat és a társulási megállapodás módosításának aláírására a gesztorönkormányzat intézkedése szerinti határidőben. Felelős: Háry János Sióagárd, december 14. dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata;Szántóné Karl Rita Gazdasági vezető; Szűcs Józsefné tagintézmény-vezető; Horváth Andrea tagintézmény-vezető

2 199/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat a sióagárdi óvoda intézményvezetőjének megbízása - véleményezés Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés f) pontja és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. -a alapján a sióagárdi óvoda magasabb vezetői feladatának ellátásával január 1. napjától július 31. napjáig Horváth Andreát az intézmény jelenlegi tagintézményévezetőjét bízza meg, a határozat melléklete szerinti havi illetmény megállapítása mellett. Felelős: Háry János az értesítésért Sióagárd, december 14. dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata; Szántóné Karl Rita gazdasági vezető; Horváth Andrea tagintézmény-vezető

3 200/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat aljegyzői pályázat visszavonása Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 172/2012 (XI.27.) számú, aljegyzői munkakör betöltésére meghirdetett pályázatról szóló határozatát. Felelős: Háry János az értesítésért dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Kölesd Község Önkormányzata; hirdetményi közzététel;

4 201/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását - a megállapodás alpontjában foglaltak alapján, - a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János t a megállapodás módosításának aláírására. Felelős: Háry János az értesítésért dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Kölesd Község Önkormányzata

5 202/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 1. számú módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2012. (XI. 28.) önkormányzati határozatával, Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2012. (XI. 28.) önkormányzati határozatával, Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozatával, Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 237/2012. (XI. 28.) önkormányzati határozatával, Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 171/2012. (XI. 27.) önkormányzati határozatával elfogadott, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló alapító okirat bejegyzési kérelmére a Magyar Államkincstártól érkezett hiánypótlási felhívást megtárgyalta. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza dr. Baranyai Eszter kölesdi t, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően az alapító okirat javítását végezze el, azzal, hogy a közös hivatal alapítása továbbra is az eredeti határozatszámokon kerüljön nyilvántartásra, tekintettel arra, hogy jelen korrekció a jogszabályi és formai megfelelőséget szolgáló javítás, nem a tartalmi kérdéseket érintő módosítás. 3.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János t az alapító okirat módosításának aláírására. Felelős: Háry János dr. Varga Katalin Határozatról értesül: dr. Baranyai Eszter - általa: MÁK Tolna Megye Igazgatósága; Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

6 203/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat hulladékgazdálkodási társulás létrehozásáról 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött hulladékgazdálkodási társulás társulási megállapodását. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János t a társulási megállapodás aláírására. Felelős: Háry János dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata;Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

7 204/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési tervről Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja a) a közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése és b) az Önkormányzat által működtetett Konyha tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzése témában készült belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési tervet. Felelős: Háry János dr. Varga Katalin A határozatról értesül:alisca Comp Kft. (7100 Szekszárd Cinka u. 45.) ; Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

8 205/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat háziorvos feladat-ellátási szerződése 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja a Horváthné dr. Horváth Erika háziorvos személyes közreműködésével működő Horváth Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 46. hsz.) kötött feladat-ellátási szerződést. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János t a szerződés aláírására. Felelős: Háry János dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Horváth Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 46. hsz.); Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

9 206/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral (cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.) kötött könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodást. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János t a szerződés aláírására. Felelős: Háry János Határidő : december 31. dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.,) Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

10 207/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth János egyéni vállalkozóval, december 1. napján kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 10. pontját az alábbiak szerint módosítja: 10. A kegyeleti közszolgáltatás éves díja: forint + ÁFA, melyet Önkormányzat Üzemeltető által kiállított számla alapján negyedévente előre fizet meg. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a díjat évente felülvizsgálják és kölcsönös egyeztetés alapján módosítják. A felülvizsgálat határideje a tárgyévet megelőző év december 31. napja. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János t a szerződés módosításának aláírására. Felelős: Háry János dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Horváth János egyéni vállalkozó, Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

11 208/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Sióköz Kft. ügyvezetőjének elismerése Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Major Józsefnek, a Sióköz Kft ügyvezetőjének a évben végzett munkájáért, melynek elismeréseként engedélyezi a cég költségvetése terhére az ügyvezető részére egy havi juttatás kifizetését. Felelős: Háry János az értesítésért dr. Varga Katalin A határozatról értesül: Major József ügyvezető Sióköz Kft

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben