PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI KÖNYV 23 Monográfia: 5 (5) magyar nyelvű: 5 (1) Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi ( ) döntvényeiből: Magyarországi adatok (Hungaria Judaica, 22) (Budapest: MTA Judaisztika Kutatóközpont, 2008), 156 old Bottoni Stefano: Sztálin a székelyeknél. A magyar autonóm tartomány története ( ). Csíkszereda, Pro-Print, 2008, 448. o. Kovács András: A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. (The Eye of the Other. Jews and Antisemites in Post-War Hungary). Gondolat Kiadó, Budapest, o. Hajnal Virág Papp Richárd Közelből is távol. Magyar világok a Vajdaságban. Budapest: Timp Kiadó Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Tóth Ágnes: Hazatértek. A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete. Budapest, Gondolat Kiadó idegen nyelvű rangos kiadónál: 0 (3) idegen nyelvű:- Javított/bővített kiadás: 0 (1) Egyéb egységes tartalmú könyv: 1 (1) magyar nyelvű: 1 Ilyés Zoltán: Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. Budapest: Lucidus Kiadó, 2008, 199 p. idegen nyelvű rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- javított/bővített kiadás:- Tanulmánykötet szerkesztése: 8 (13) 1

2 Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Szerk.: Bakó Boglárka - Tóth Eszter Zsófia Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008 Bárdi Nándor: Magyar Kisebbség 2007/3-4. [2008-ban jelent meg] tematikus szám: Tismaneanu jelentés magyar vonatkozásai és ennek vitája BALOGH Péter DOBOS Balázs FORGÁCS Attila NAGY Beáta SZŰCS Anita (szerk.): 60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem. A Jubileumi Tudományos Konferencia alkalmából készült tanulmányok. Társadalomtudományi Kar. Budapest, Aula. Papp Richárd Szarka László (szerk.) Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat Kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Papp Z. Attila: (szerk.): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Books, Budapest, Sikos T. Tamás Szarka László (szerk.): Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister- Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Selye János Egyetem Kutatóintézete Výskumný ústav J. Selyeho, Komárom-Komárno, p. Mandel Kinga - Szarka László Kötél Emőke (szerk.): Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, p magyar nyelvű: 1 (12) Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, o. idegen nyelvű, rangos kiadónál: 0 (1) idegen nyelvű:- Szövegkiadás, szöveggondozás, forráskiadás (tanulmány nélkül): 2 (1) magyar nyelvű: 1 (1) Feischmidt Margit: Thomas Hyland Eriksen: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai megközelítések. Budapest: Gondolat, c. könyve magyar fordításának szerkesztése, előszó és szakmai lektorálás idegen nyelvű, rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- Sorozatszerkesztés: 6 (7) magyar nyelvű sorozat: 6 (6) Magyar Világok (sorozatszerkesztő: Bakó Boglárka - Kovács Nóra Papp Richárd) Bárdi Nándor: Források a romániai magyar kisebbség történetéhez Máthé János: Magyarhermány kronológiája Közreadja László Márton, Pro-Print, Csíkszereda, 2008, 457 p. 2

3 Bárdi Nándor: Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek ( ) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Bárdi Nándor: Múltunk Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Komoróczy Géza: Hungaria Judaica, 19: Frojimovics Kinga, Neológ (kongresszusi) és status quo ante rabbik Magyarországon 1869-től napjainkig. Archontológia. Szerkesztette: Komoróczy Géza (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2008), 222 oldal Komoróczy Géza: Hungaria Judaica 22: lásd Bányai fenti kötet idegen nyelvű, rangos kiadónál: 1 (1) Kovács András: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. with M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest idegen nyelvű:- TANULMÁNY, CIKK: Szakfolyóiratban (nyomtatott vagy internetes verzió): (40) magyar nyelven rangos folyóiratban: 23 (31) Bányai Viktória Kormos Szilvia, Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége, Fórum. Társadalomtudományi Szemle, 2008, 1, pp Bárdi Nándor: Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség- és nemzetpolitika az uniós Közép-Európában, [Szarka Lászlóval] Fórum, sz Bárdi Nándor: A magyar magyar párbeszéd keresése. Pro Minoritate, 2008 tavasz p. Bottoni Stefano: Komárom/Komárno. Hivatalos és informális kapcsolatok egy közép-európai ikervárosban ( ). REGIO 2008/3, DOBOS Balázs: A kisebbségi önkormányzatiság kérdőjelei. Kommentár, 2008/5. sz DOBOS Balázs: Nyitás vagy visszarendeződés? Az 1968-as párthatározat és következményei. Kisebbségkutatás, 2008/3. sz Fedinec Csilla: Magyarok kerestetnek az ukrajnai történelem- és földrajz tankönyvekben. Fórum Társadalomtudományi Szemle. X. évf szám o. Fedinec Csilla: Uzkokolejka. Az ukrajnai előrehozott választások mérlege. Egyenlítő. VI. évf szám o. Fedinec Csilla: Ruszinok és magyarok Kárpátalján História szám o. Ugyanitt: Bárdi Nándor Simon Attila Fedinec Csilla A. Sajti Enikő Gerhard Baumgartner: A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia, o. 3

4 Fedinec Csilla: Magyarország az ukrán külpolitikában. Limes szám Feischmidt Margit: A boldogulók identitásküzdelmei. Sikeres cigányszármazásúak két aprófaluból. In Beszélő november december, Papp Richárd A hit gyökerei. Az idő szakrális ritmusa a zsidó kultúrában. Remény. Zsidó társadalmi, kulturális folyóirat 1/ Papp Z. Attila: Szakiskolai mindennapok és lemorzsolódás. Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld és Budapest példája. REGIO 2008/ Papp Z. Attila: Viszonyulások. Kis magyar (kárpát-medencei) előítélet térkép. KALLIGRAM 2008/2. Szarka László: A helvét modell alternatívája és kudarca 1918 őszén. Adatok, szempontok a Károlyi-kormány nemzetiségi politikájának történetéhez. In: Kisebbségkutatás, 2008/ Tóth Ágnes: Elűzött svábok, betelepített bukovinai székelyek. A földreform és a társadalmi szerkezet néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon ( ). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, szám Tóth Ágnes Vékás János: A népszámlálások nemzeti-etnikai adatai mögött rejlő politikai tényezők ( ). In: Kisebbségkutatás, szám Tóth Norbert: Ezer sziget és zátony országa, a habokból született Åland avagy milyen hatással lehet a területi autonómia az identitásra? In: Magyar Kisebbség 2007/ pp. Tóth Norbert: Függetlenség versus autonómia? A Feröer-szigetek és a dán autonómia-modell előtt álló lehetséges XX. századi forgatókönyvek. In: Kisebbségkutatás 2008/ pp. Tóth Norbert: Szerb tervek a koszovói kérdés rendezésére ( ) In: Föld-rész Vol. 1. Nr pp. Vizi Balázs: A kisebbségi autonómia nemzetközi feltételeiről in: Pro Minoritate 2008/Tavasz p Vizi Balázs: Az Európai Unió koszovói szerepvállalása. A szokás hatalma: stabilizálás európai integrációval in: Föld-Rész, 2008/ o. magyar nyelven egyéb szaklapban: 9 (5) Bárdi Nándor: Az erdélyi magyarok Romániában. História sz Bárdi Nándor: Magyarország és a határon túli kisebbségek. História sz Bottoni Stefano: Átvilágítási (kudarc) történet Romániában. ÉLET ÉS IRODALOM 2008/8. (február 22.) Bottoni Stefano: Volpone feltámad? Olaszország a választások után. KOMMENTÁR 2008/ Eiler Ferenc: A népszövetség kisebbségvédelmi rendszere. In: História, sz Komoróczy Géza, A zsidó háború: A megmaradás alternativái, Rubicon, 19, no. 1: Különszám (2008), pp Szarka László: A béketárgyalások és a kisebbségek ügye. In: História, 2008/

5 Szarka László: Nemzeti palimpszeszt. In: História, 2008/ Szarka László: Jászi Oszkár, az elemző programalkotó. A nemzetiségi politika csőjde. História 2008/ idegen nyelven rangos nemzetközi lapban: 6 (2) Bottoni Stefano: Memorie negate, verità di stato. Lustrazione e commissioni storiche nella Romania postcomunista. QUADERNI STORICI n. 2/ Bottoni Stefano: Una coabitazione impossibile: pianificazione militare ed economia civile in Ungheria ( ). RIVISTA DI STUDI UNGHERESI 2008/ Чілла Фединець: Перехід м. Ужгород під владу Чехословаччини (за матеріалами місцевої угорськомовної преси ). [УДК: 94(437.7) 19 :070] In: Науковий Вісник Чернівецького університету. Випуск Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Збірник наукових праць. Чернівці, Рута, [ukrán nyelven] Tóth Norbert: En olöst fråga i Centraleuropa széklerna och deras väg mot autonomi. In: Finsk Tidskrift Häfte 5/ Turán Tamás, A Neglected Rabbinic Parallel to the Sermon on the Mount (Matthew 6:22-23; Luke 11:34-36) in: Journal of Biblical Literature, 127 (2008), 1. pp Turán Tamás " 'Wherever the Sages Set Their Eyes, There is Either Death or Poverty' - On the History, Terminology and Imagery of the Talmudic Traditions about the Devastating Gaze of the Sages", Sidra 23 (2008), (héberül) idegen nyelvű egyéb szaklapban: 6 (2) Feischmidt Margit: The Hungarian Transylvania: symbolic reconstruction of lost territories. Hungarian Studies 2008 Vol 22, nr 1-2, Kovács Nóra: Bohaterowie i kopjafa podczas zmiany ustroju na Węgzech in Autoportret. Śmierć w Europie Środkowej. 2008/3 Vol Kovács Nóra: Heroes and kopjafas in Hungary during the shift of regimes Papp Z. Attila: The Institutional Network of the Preservation and Maintenance of National Identity: Press and Media. MINORITIES RESEARCH No Szarka László: Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange in the History of Intended Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia. In: Minorities Research N o 10. Lucidus Kiadó, Budapest, Vizi Balázs: Introduction to the International Protection of Minority Language Rights in Europe in: Minority Research 2008, o. Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban: (1) magyar nyelven rangos kiadónál: 1 (1) Kőszeghy Lea: Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne-Kőszeghy Lea-Tomay Kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten. in: Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne (szerk.) Társadalom-tér-szerkezet, ELTE Városi és Regionális Kutatások Központja 2008 pp

6 magyar nyelven egyéb kiadónál:- idegen nyelven rangos kiadónál:- idegen nyelven egyéb kiadónál:- Kritika, recenzió: 11 magyar nyelven rangos szaklapban: 6 (3) Komoróczy Géza, Középosztály a lövészárokban, Élet és Irodalom, 52, no. 48 (2008. november 28), p. 27 (Bihari Péter könyvéről) Komoróczy Géza, Történelmi tanulmányokban elhintett emlékirat, Magyar Tudomány, 169, no. 8 (2008. augusztus), pp (Litván György könyvéről) Komoróczy Géza, Antiszemitizmus: parázson járunk, Élet és Irodalom, 52, no. 12 (2008. március 21), p. 27 (Standeisky Éva könyvéről) Komoróczy Géza, Kié a Biblia? Ismeret és ismeretterjesztés, Élet és Irodalom, 52, no. 27 (2008. július 4), p. 3 (A Biblia éve rendezvénysorozaról) Tóth Norbert: A kiskakas esete az eupeni gyémánt félkrajcárral. (Recenzió Bangó Jenő: A vallon kakas és a flamand oroszlán c. könyvéről) In: Kisebbségkutatás 2008/ pp. Tóth Norbert: Az ålandi regionális állampolgárság intézménye a XXI. század hajnalán. (Recenzió (Red.) Åkermark; Sia-Spiliopoulu: Den åländska hembygdsrätten. c. könyvről) In: Pro Minoritate 2008/Tavasz pp. magyar nyelven egyéb szaklapban: 0 (3) idegen nyelven rangos szaklapban: 5 (5) Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Elisa Giunipero, Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II. Brescia, Morcelliana, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Stefano Lusa, La dissoluzione del potere. Il partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della Repubblica. Udine, Kappa Vu, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Magda Martini, La cultura all ombra del muro. Relazioni cultural tra Italia e DDR ( ). Bologna, Il Mulino, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p István Rév, Giustizia retroattiva. Preistoria del postcomunismo. Milano, Feltrinelli, Tóth Norbert: Den åländsk hembygdsrätt. In: Nordic Journal of Human Rights 2008/2 idegen nyelven, egyéb szaklapban:- Tanulmánykötetben, ill. konferenciakötetben: 87 (58) 6

7 magyar nyelven, rangos kiadónál: 69 (46) Bakó Boglárka: Zuzska a rossz. egy kis közösség cigány női normái egy cigányasszony történetén keresztül In.: Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó BANDI István, Modus resistendi. A Katolikus egyházi társadalom helyzetstratégiái a felekezeti iskolák államosításának hatására, In: A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve 2008, Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948, Új Ember Kiadó, p. Bányai Viktória, A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága in: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László, szerk., Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008), pp Bányai Viktória, Magyar ajkú zsidó közösségek a világban in: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László, szerk., Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008), pp Bárdi Nándor: Szociokulturális helyzet a határokon túl. In Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Vigilia, Bp., Bárdi Nándor: A Romániához került erdélyi, bánsági, kelet-magyarországi magyarok ( ) In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: Magyarország és a magyar kisebbségek az 1918 utáni első években. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p, Bárdi Nándor:A romániai Magyar kisebbség a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Viták, tervek, javaslatok a kisebbségi kérdés kezelésről. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. [L. Balogh Bénivel] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kollektivízálás és a falu átalakítása.[lászló Mártonnal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kisebbségi magyar egyházak [Papp Richárddal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Magyarország és a határon túli magyarok ( ). In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., 7

8 Bárdi Nándor: A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális önszerveződésének eredményei. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén [Fedinec Csillával és Papp Z, Attilával] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Válogatott bibliográfia [másokkal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: Statisztikai táblázatok [másokkal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bindorffer Györgyi: Polgárosodási tendenciák és asszimiláció Gyönkön. In Bali J.-Fiáth T.- Nikitscher P.-Szász A. (szerk.) A kultúra kódjai. A 60 éves Kapitány Gábor köszöntésére. Budapest: Mome Bindorffer Györgyi: Vallási együttélés - A Katolicizmus és protestantizmus a magyarországi svábok körében c. konferencia-előadás (Pécs, november ) szövege. In Kupa L. (szerk.) Vallás és etnikum Közép-Európában. Pécs: B&D Stúdió Bindorffer Györgyi: Nemzetiségek egymást közt. Interetnikus kapcsolatok és sztereotipizációs folyamatok a leányvári németek és a piliscsévi szlovákok körében esettanulmány. In Császár M.-Rosta G. (szerk.) Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Pázmány Társadalomtudomány 10. Budapest-Piliscsaba: Loisir Könyvkiadó Kft Bindorffer Györgyi: Kulturális és kommunikatív emlékezet Történelemkonstrukció és történelemrekonstrukció a magyarországi németeknél. In: Papp R.-Szarka L. (szerk.) Bennünk élő történelem. Történelmi tudat- kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Bottoni Stefano: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. (Bárdi Nándor-Fedinec Csilla szerk.): Budapest, Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, V. fejezet ( és ) Eiler Ferenc: Az etnicitás kérdése az Ister-Granum Eurorégióban. In: Sikos T. Tamás-Szarka László: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum. Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Vyskumny ústav J. Selyeho, Komárno, Eiler Ferenc: A népszövetségi nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer működése az első években. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Eiler Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. A kisebbségi kérdés helye a magyar kormánypolitikában. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest,

9 Fedinec Csilla: A Csehszlovákiához került Kárpátalja ( ). In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai fejlődés sajátosságai a két világháború között. Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai autonómia kérdése. Uo o. Fedinec Csilla: A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete ( ). Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. Politika és irodalom. Uo o. Fedinec Csilla: A kisebbségi magyar oktatásügy helyzete Közép-Európában ( ). Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének változásai Ukrajnában. Uo o. Feischmidt Margit: Menedék és depó szociográfiai esszé egy baranyai aprófaluból. In: Váradi Mónika Mária szerk. Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum 2008, Feischmidt Margit: Kulturális különbségek az iskolában. A magyar oktatási rendszernek a migráns háttérrel rendelkező gyermekekhez való viszonyáról. In: A Kultúra kódjai. A 60 éves Kapitány Gábor köszöntése. Mome, Budapest, 2008, Bárdi Nándor Fedinec Csilla Papp Z. Attila: A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén. Uo o. Ilyés Zoltán: A moldvai csángók. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, Komoróczy Géza, Judea története a hellénisztikus korban, in: Szécsi József, szerk., Keresztény zsidó teológiai évkönyv, 2007 (Budapest: Keresztény Zsidó Társaság, 2008), pp Komoróczy Géza, A zsidók története Babylóniában, in: Szécsi József, szerk., Keresztény zsidó teológiai évkönyv, 2008 (Budapest: Keresztény Zsidó Társaság, s. a.) Kovács András: Volt-e magyar 68? In: A dimenziók éve: (Szerk.: Schmidt Mária), XX. Század Intézet, Budapest o. Kovács Nóra: A többszörös határátlépő. Egy romániai magyar migráns asszony esete Buenos Airesben. In: Bakó Boglárka-Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest Papp Richárd Járható ösvény. Magyar zsidó fiatalok az izraeli ortodox társadalomban. In: Kézdi Nagy Géza (szerk.): A magyar kulturális antropológia története. Budapest: Nyitott Könyvműhely Papp Richárd Március 15-e kontra december 5-e? A nemzettudat változásai és a rituális emlékezet a zentai magyarok körében. In: Papp Richárd Szarka László (szerk.): Bennünk élő 9

10 múltjaink. Történelmi tudat Kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Papp Z. Attila: A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Nemzetállamok, kisebbségek az 1920-as években, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A magyar revíziós politika eredményei és dilemmái. In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben ( ), In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A csehszlovák-magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában között. In: Cholnoky Győző (szerk.): A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után. Lucidus Kiadó, Budapest, Szarka László: A politikai nemzet fogalma az évi nemzetiségi törvényben. In: Ábrahám Barna (szerk.):magyar-szlovák terminológiai kérdések.. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika-Közép-Európa Intézet Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Piliscsaba Esztergom, Szarka László: KOMP két part, közös régió. In: Sikos T. Tamás Szarka László (szerk.): Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Selye János Egyetem Kutatóintézete Výskumný ústav J. Selyeho, Komárom-Komárno, Szarka László: Adalékok a felföldi magyar-szlovák nemzeti térkijelölés XVIII-XIX. századi történetéhez. In.: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat kulturális emlékezet. Vajdasági magyar Művelődési Intézet, Zenta, Szarka László: A szlovák magyar szakítás 1918 őszén. Elhatárolódás és önrendelkezés. Fazekas József (szerk.): Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, Szarka László: Külhoni magyar peregrináció vagy agyelszívás, Szarka László Kötél Emőke (szerk.): Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest,

11 Tóth Ágnes-Vékás János: Modernizáció és identitás. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzete. In: Együttélés 6. MADE Fesztivál. Kárpát-medencei nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi dokumentumfilm fesztiválja Tóth Ágnes: Kitelepítések, egyházak, identitás. Az evangélikus egyház törekvései nem magyar anyanyelvű hívei védelmében In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Budapest, Tóth Ágnes: A népeket kihajcsák a legelőre és ök azt viszik getoba akit akkarnak. Internálótábor Lengyel községben. In: Földönfutók. A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború után. Szerk.: Cholnoky Győző. Budapest, Tóth Ágnes: A németek internálása a Dunántúlon, In: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerk.: Szederjesi Cecília. Salgotarján-Budapest, Tóth Ágnes: Felekezeti függetlenség vagy államhatalmi manipuláció. A bácskai evangélikus németek törekvése In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat-kulturális emlékezet. Szerk.: Papp Richárd-Szarka László Tóth Ágnes: Kitelepítettek-visszaszököttek-visszatérők. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András. Budapest-Salgótarján, Tóth Ágnes: Az evangélikus egyház és a bácskai németek a visszacsatolás után. In: Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Oborni Teréz-Á. Varga László. Budapest, Tóth Norbert: Civil társadalomépítés a kisebbségi közösségekben. Az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosa évi Lundi ajánlásainak visszatükröződése a macedón, magyar és a finn államberendezkedésben. In: Szerk. Ráczné dr. Horváth Ágnes: Civil szervezetek a képviseleti demokráciákban. Századvég Kiadó. Eger pp. Tóth Norbert: Egy vérből valók vagyunk Te meg Én gondolatszilánkok a nemzetközi jog és a nemzetközi erkölcs viszonyrendszeréről a harmadik évezred hajnalán. In: Szerk: Bertók Rózsa, Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia: Tolerancia?! Kirekesztés megtűrés befogadás. Ethosz Egyesület Pécs, pp. Vizi Balázs: Külpolitika egy új stratégia árnyékában in: G. Fodor Gábor Stumpf István (szerk.) Végjáték. A Gyurcsány-kormány második éve. Budapest, Századvég, o. Vizi Balázs: Kisebbségi politika az integrálódó Európában in: Muzsnay Árpád (szerk.) Kárpátmedencei magyar egység megosztottsága. IX. Jakabffy-napok, konferenciakötet. Szatmárnémeti, (nyomdában) magyar nyelven, egyéb kiadónál: 0 (1) idegen nyelven, rangos kiadónál: 14 (11) Bindorffer Györgyi: mit Schrammelmusik aufgewachsen Volkskultur als Represäntationsform der ethnischen Identitat bei den Ungarndeutschen. In Cs. Schell-M. 11

12 Prosser (Hg.) Fest, Brauch, Identität Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutscher Kontaktfelder. Freiburg: Johannes-Künzig-Institut für Ostdeutsche Volkskunde, Bottoni, Stefano: A special relationship. Hungarian intelligence and the Vatican ( ), in NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe Anthology of the international and interdisciplinary Conference. Bratislava, Nation s Memory Institute, DOBOS Balázs: The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. In: SMITH, David J. CORDELL, Karl (eds.): Cultural Autonomy in Contemporary Europe. London, Routledge DOBOS Balázs: Hungary. In: BELITSER, Natalyia GERASYMCHUK, Sergiy (eds.): Interethnic Relations, Minority Rights and Security Concerns: a Four-Country Perspective. Ukraine-Moldova-Romania-Hungary. Kyiv. Eiler Ferenc: Otázka etnicity v euroregione Ister-Granum. In: In: Sikos T. Tamás-Szarka László: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum. Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Vyskumny ústav J. Selyeho, Komárno, Ferenc Eiler: Ethnizität, lokale Macht und öffentliches Leben in einem ungarisch-deutschen Dorf (Harta ) In: Mariana Hausleitner: Vom Faschismus zum Stalinismus. Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel und Südosteuropa IKGS Verlag, München, Kóczé Angéla: Ethnicity and Gender in the Politics of Roma Identity in the Post-Communist Countries by Angela Kocze in The Intimate and the Extimate: Violence and Gender in the Globalized World, ed., Sanja Bahun- Radunovic and V.G. Julie Rajan, Ashgate Press,2008. pp Kovács András: Judenfeindschaft als politische Kode. Antisemitismus in Ungarn. In: Lars Rensmann, Julius H. Schoeps (Hrsg): Feindbild Judentum. Antisemitismus in Europa. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin, Kovács András: Introduction and Documents on Hungarian-Israeli Relations In: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. A. Kovacs, M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest, Mandel Kinga: Procesul de transmitere a moștenirii lingvistice și culturale a minorităților în cazul a trei localități din microregiunea Pilis. (Kisebbségek nyelvi és kulturális átörökítésének folyamata három pilisi településen). In. Horváth István Tódor Erika (szerk.): Politici educaţionale şi practici pedagogice în context multilingv. ISPMN Szarka László: Menšinový politický pluralizmus a budovanie komunitnej identity maďarskej menšiny na Slovensku v rokocz , In: Fazekas, József, Hunčik, Peter (red.). Maďari na Slovensku. Súhrnná zpráva. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. ( ) Tóth Ágnes: Vysídľovanie, cirkvi, identita. Úsilie evanjelickej cirkvi ochrániť svojich veriacich s nemaďarským jazykom v rokoch In: Konfesie, Cirkevna Politika, Identita. Budapest, Vidra Zsuzsa: "Die EU-Darstellung in der ungarischen Presse wahrend des Erweiterungsprozesses ( )" Frank Baasner (szerk.) Vidra Zsuzsa: Von welchem Europa reden wir? Reichweiten nationaler Europadiskurse Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2008 Vizi Balázs: Minority Rights in the New EU Member States after Enlargement in: H. Swoboda J. M. Wiersma (eds.) Democracy, Populism and Minority Rights. Brussels, PSE/Renner Institut, pp idegen nyelven egyéb kiadónál: 1 (0) 12

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai 1990 2003 között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2007. 248 p. idegen nyelvű rangos

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2004. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2004. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2004. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA A. Gergely A, Papp R(eds): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok I. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2009 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár,

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár, Bibliográfia Acton, Thomas: Gypsy Politics and Social Change. The development of ethnic ideology and pressure politics among British gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. Routledge and

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem)

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) A magyar nyelvet nyolc különböző

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since

Részletesebben