PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI KÖNYV 23 Monográfia: 5 (5) magyar nyelvű: 5 (1) Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi ( ) döntvényeiből: Magyarországi adatok (Hungaria Judaica, 22) (Budapest: MTA Judaisztika Kutatóközpont, 2008), 156 old Bottoni Stefano: Sztálin a székelyeknél. A magyar autonóm tartomány története ( ). Csíkszereda, Pro-Print, 2008, 448. o. Kovács András: A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. (The Eye of the Other. Jews and Antisemites in Post-War Hungary). Gondolat Kiadó, Budapest, o. Hajnal Virág Papp Richárd Közelből is távol. Magyar világok a Vajdaságban. Budapest: Timp Kiadó Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Tóth Ágnes: Hazatértek. A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete. Budapest, Gondolat Kiadó idegen nyelvű rangos kiadónál: 0 (3) idegen nyelvű:- Javított/bővített kiadás: 0 (1) Egyéb egységes tartalmú könyv: 1 (1) magyar nyelvű: 1 Ilyés Zoltán: Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. Budapest: Lucidus Kiadó, 2008, 199 p. idegen nyelvű rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- javított/bővített kiadás:- Tanulmánykötet szerkesztése: 8 (13) 1

2 Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Szerk.: Bakó Boglárka - Tóth Eszter Zsófia Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008 Bárdi Nándor: Magyar Kisebbség 2007/3-4. [2008-ban jelent meg] tematikus szám: Tismaneanu jelentés magyar vonatkozásai és ennek vitája BALOGH Péter DOBOS Balázs FORGÁCS Attila NAGY Beáta SZŰCS Anita (szerk.): 60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem. A Jubileumi Tudományos Konferencia alkalmából készült tanulmányok. Társadalomtudományi Kar. Budapest, Aula. Papp Richárd Szarka László (szerk.) Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat Kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Papp Z. Attila: (szerk.): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Books, Budapest, Sikos T. Tamás Szarka László (szerk.): Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister- Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Selye János Egyetem Kutatóintézete Výskumný ústav J. Selyeho, Komárom-Komárno, p. Mandel Kinga - Szarka László Kötél Emőke (szerk.): Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, p magyar nyelvű: 1 (12) Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, o. idegen nyelvű, rangos kiadónál: 0 (1) idegen nyelvű:- Szövegkiadás, szöveggondozás, forráskiadás (tanulmány nélkül): 2 (1) magyar nyelvű: 1 (1) Feischmidt Margit: Thomas Hyland Eriksen: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai megközelítések. Budapest: Gondolat, c. könyve magyar fordításának szerkesztése, előszó és szakmai lektorálás idegen nyelvű, rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- Sorozatszerkesztés: 6 (7) magyar nyelvű sorozat: 6 (6) Magyar Világok (sorozatszerkesztő: Bakó Boglárka - Kovács Nóra Papp Richárd) Bárdi Nándor: Források a romániai magyar kisebbség történetéhez Máthé János: Magyarhermány kronológiája Közreadja László Márton, Pro-Print, Csíkszereda, 2008, 457 p. 2

3 Bárdi Nándor: Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek ( ) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Bárdi Nándor: Múltunk Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Komoróczy Géza: Hungaria Judaica, 19: Frojimovics Kinga, Neológ (kongresszusi) és status quo ante rabbik Magyarországon 1869-től napjainkig. Archontológia. Szerkesztette: Komoróczy Géza (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2008), 222 oldal Komoróczy Géza: Hungaria Judaica 22: lásd Bányai fenti kötet idegen nyelvű, rangos kiadónál: 1 (1) Kovács András: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. with M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest idegen nyelvű:- TANULMÁNY, CIKK: Szakfolyóiratban (nyomtatott vagy internetes verzió): (40) magyar nyelven rangos folyóiratban: 23 (31) Bányai Viktória Kormos Szilvia, Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége, Fórum. Társadalomtudományi Szemle, 2008, 1, pp Bárdi Nándor: Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség- és nemzetpolitika az uniós Közép-Európában, [Szarka Lászlóval] Fórum, sz Bárdi Nándor: A magyar magyar párbeszéd keresése. Pro Minoritate, 2008 tavasz p. Bottoni Stefano: Komárom/Komárno. Hivatalos és informális kapcsolatok egy közép-európai ikervárosban ( ). REGIO 2008/3, DOBOS Balázs: A kisebbségi önkormányzatiság kérdőjelei. Kommentár, 2008/5. sz DOBOS Balázs: Nyitás vagy visszarendeződés? Az 1968-as párthatározat és következményei. Kisebbségkutatás, 2008/3. sz Fedinec Csilla: Magyarok kerestetnek az ukrajnai történelem- és földrajz tankönyvekben. Fórum Társadalomtudományi Szemle. X. évf szám o. Fedinec Csilla: Uzkokolejka. Az ukrajnai előrehozott választások mérlege. Egyenlítő. VI. évf szám o. Fedinec Csilla: Ruszinok és magyarok Kárpátalján História szám o. Ugyanitt: Bárdi Nándor Simon Attila Fedinec Csilla A. Sajti Enikő Gerhard Baumgartner: A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia, o. 3

4 Fedinec Csilla: Magyarország az ukrán külpolitikában. Limes szám Feischmidt Margit: A boldogulók identitásküzdelmei. Sikeres cigányszármazásúak két aprófaluból. In Beszélő november december, Papp Richárd A hit gyökerei. Az idő szakrális ritmusa a zsidó kultúrában. Remény. Zsidó társadalmi, kulturális folyóirat 1/ Papp Z. Attila: Szakiskolai mindennapok és lemorzsolódás. Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld és Budapest példája. REGIO 2008/ Papp Z. Attila: Viszonyulások. Kis magyar (kárpát-medencei) előítélet térkép. KALLIGRAM 2008/2. Szarka László: A helvét modell alternatívája és kudarca 1918 őszén. Adatok, szempontok a Károlyi-kormány nemzetiségi politikájának történetéhez. In: Kisebbségkutatás, 2008/ Tóth Ágnes: Elűzött svábok, betelepített bukovinai székelyek. A földreform és a társadalmi szerkezet néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon ( ). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, szám Tóth Ágnes Vékás János: A népszámlálások nemzeti-etnikai adatai mögött rejlő politikai tényezők ( ). In: Kisebbségkutatás, szám Tóth Norbert: Ezer sziget és zátony országa, a habokból született Åland avagy milyen hatással lehet a területi autonómia az identitásra? In: Magyar Kisebbség 2007/ pp. Tóth Norbert: Függetlenség versus autonómia? A Feröer-szigetek és a dán autonómia-modell előtt álló lehetséges XX. századi forgatókönyvek. In: Kisebbségkutatás 2008/ pp. Tóth Norbert: Szerb tervek a koszovói kérdés rendezésére ( ) In: Föld-rész Vol. 1. Nr pp. Vizi Balázs: A kisebbségi autonómia nemzetközi feltételeiről in: Pro Minoritate 2008/Tavasz p Vizi Balázs: Az Európai Unió koszovói szerepvállalása. A szokás hatalma: stabilizálás európai integrációval in: Föld-Rész, 2008/ o. magyar nyelven egyéb szaklapban: 9 (5) Bárdi Nándor: Az erdélyi magyarok Romániában. História sz Bárdi Nándor: Magyarország és a határon túli kisebbségek. História sz Bottoni Stefano: Átvilágítási (kudarc) történet Romániában. ÉLET ÉS IRODALOM 2008/8. (február 22.) Bottoni Stefano: Volpone feltámad? Olaszország a választások után. KOMMENTÁR 2008/ Eiler Ferenc: A népszövetség kisebbségvédelmi rendszere. In: História, sz Komoróczy Géza, A zsidó háború: A megmaradás alternativái, Rubicon, 19, no. 1: Különszám (2008), pp Szarka László: A béketárgyalások és a kisebbségek ügye. In: História, 2008/

5 Szarka László: Nemzeti palimpszeszt. In: História, 2008/ Szarka László: Jászi Oszkár, az elemző programalkotó. A nemzetiségi politika csőjde. História 2008/ idegen nyelven rangos nemzetközi lapban: 6 (2) Bottoni Stefano: Memorie negate, verità di stato. Lustrazione e commissioni storiche nella Romania postcomunista. QUADERNI STORICI n. 2/ Bottoni Stefano: Una coabitazione impossibile: pianificazione militare ed economia civile in Ungheria ( ). RIVISTA DI STUDI UNGHERESI 2008/ Чілла Фединець: Перехід м. Ужгород під владу Чехословаччини (за матеріалами місцевої угорськомовної преси ). [УДК: 94(437.7) 19 :070] In: Науковий Вісник Чернівецького університету. Випуск Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Збірник наукових праць. Чернівці, Рута, [ukrán nyelven] Tóth Norbert: En olöst fråga i Centraleuropa széklerna och deras väg mot autonomi. In: Finsk Tidskrift Häfte 5/ Turán Tamás, A Neglected Rabbinic Parallel to the Sermon on the Mount (Matthew 6:22-23; Luke 11:34-36) in: Journal of Biblical Literature, 127 (2008), 1. pp Turán Tamás " 'Wherever the Sages Set Their Eyes, There is Either Death or Poverty' - On the History, Terminology and Imagery of the Talmudic Traditions about the Devastating Gaze of the Sages", Sidra 23 (2008), (héberül) idegen nyelvű egyéb szaklapban: 6 (2) Feischmidt Margit: The Hungarian Transylvania: symbolic reconstruction of lost territories. Hungarian Studies 2008 Vol 22, nr 1-2, Kovács Nóra: Bohaterowie i kopjafa podczas zmiany ustroju na Węgzech in Autoportret. Śmierć w Europie Środkowej. 2008/3 Vol Kovács Nóra: Heroes and kopjafas in Hungary during the shift of regimes Papp Z. Attila: The Institutional Network of the Preservation and Maintenance of National Identity: Press and Media. MINORITIES RESEARCH No Szarka László: Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange in the History of Intended Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia. In: Minorities Research N o 10. Lucidus Kiadó, Budapest, Vizi Balázs: Introduction to the International Protection of Minority Language Rights in Europe in: Minority Research 2008, o. Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban: (1) magyar nyelven rangos kiadónál: 1 (1) Kőszeghy Lea: Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne-Kőszeghy Lea-Tomay Kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten. in: Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne (szerk.) Társadalom-tér-szerkezet, ELTE Városi és Regionális Kutatások Központja 2008 pp

6 magyar nyelven egyéb kiadónál:- idegen nyelven rangos kiadónál:- idegen nyelven egyéb kiadónál:- Kritika, recenzió: 11 magyar nyelven rangos szaklapban: 6 (3) Komoróczy Géza, Középosztály a lövészárokban, Élet és Irodalom, 52, no. 48 (2008. november 28), p. 27 (Bihari Péter könyvéről) Komoróczy Géza, Történelmi tanulmányokban elhintett emlékirat, Magyar Tudomány, 169, no. 8 (2008. augusztus), pp (Litván György könyvéről) Komoróczy Géza, Antiszemitizmus: parázson járunk, Élet és Irodalom, 52, no. 12 (2008. március 21), p. 27 (Standeisky Éva könyvéről) Komoróczy Géza, Kié a Biblia? Ismeret és ismeretterjesztés, Élet és Irodalom, 52, no. 27 (2008. július 4), p. 3 (A Biblia éve rendezvénysorozaról) Tóth Norbert: A kiskakas esete az eupeni gyémánt félkrajcárral. (Recenzió Bangó Jenő: A vallon kakas és a flamand oroszlán c. könyvéről) In: Kisebbségkutatás 2008/ pp. Tóth Norbert: Az ålandi regionális állampolgárság intézménye a XXI. század hajnalán. (Recenzió (Red.) Åkermark; Sia-Spiliopoulu: Den åländska hembygdsrätten. c. könyvről) In: Pro Minoritate 2008/Tavasz pp. magyar nyelven egyéb szaklapban: 0 (3) idegen nyelven rangos szaklapban: 5 (5) Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Elisa Giunipero, Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II. Brescia, Morcelliana, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Stefano Lusa, La dissoluzione del potere. Il partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della Repubblica. Udine, Kappa Vu, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Magda Martini, La cultura all ombra del muro. Relazioni cultural tra Italia e DDR ( ). Bologna, Il Mulino, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p István Rév, Giustizia retroattiva. Preistoria del postcomunismo. Milano, Feltrinelli, Tóth Norbert: Den åländsk hembygdsrätt. In: Nordic Journal of Human Rights 2008/2 idegen nyelven, egyéb szaklapban:- Tanulmánykötetben, ill. konferenciakötetben: 87 (58) 6

7 magyar nyelven, rangos kiadónál: 69 (46) Bakó Boglárka: Zuzska a rossz. egy kis közösség cigány női normái egy cigányasszony történetén keresztül In.: Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó BANDI István, Modus resistendi. A Katolikus egyházi társadalom helyzetstratégiái a felekezeti iskolák államosításának hatására, In: A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve 2008, Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948, Új Ember Kiadó, p. Bányai Viktória, A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága in: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László, szerk., Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008), pp Bányai Viktória, Magyar ajkú zsidó közösségek a világban in: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László, szerk., Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008), pp Bárdi Nándor: Szociokulturális helyzet a határokon túl. In Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Vigilia, Bp., Bárdi Nándor: A Romániához került erdélyi, bánsági, kelet-magyarországi magyarok ( ) In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: Magyarország és a magyar kisebbségek az 1918 utáni első években. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p, Bárdi Nándor:A romániai Magyar kisebbség a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Viták, tervek, javaslatok a kisebbségi kérdés kezelésről. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. [L. Balogh Bénivel] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kollektivízálás és a falu átalakítása.[lászló Mártonnal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kisebbségi magyar egyházak [Papp Richárddal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Magyarország és a határon túli magyarok ( ). In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., 7

8 Bárdi Nándor: A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális önszerveződésének eredményei. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén [Fedinec Csillával és Papp Z, Attilával] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Válogatott bibliográfia [másokkal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: Statisztikai táblázatok [másokkal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bindorffer Györgyi: Polgárosodási tendenciák és asszimiláció Gyönkön. In Bali J.-Fiáth T.- Nikitscher P.-Szász A. (szerk.) A kultúra kódjai. A 60 éves Kapitány Gábor köszöntésére. Budapest: Mome Bindorffer Györgyi: Vallási együttélés - A Katolicizmus és protestantizmus a magyarországi svábok körében c. konferencia-előadás (Pécs, november ) szövege. In Kupa L. (szerk.) Vallás és etnikum Közép-Európában. Pécs: B&D Stúdió Bindorffer Györgyi: Nemzetiségek egymást közt. Interetnikus kapcsolatok és sztereotipizációs folyamatok a leányvári németek és a piliscsévi szlovákok körében esettanulmány. In Császár M.-Rosta G. (szerk.) Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Pázmány Társadalomtudomány 10. Budapest-Piliscsaba: Loisir Könyvkiadó Kft Bindorffer Györgyi: Kulturális és kommunikatív emlékezet Történelemkonstrukció és történelemrekonstrukció a magyarországi németeknél. In: Papp R.-Szarka L. (szerk.) Bennünk élő történelem. Történelmi tudat- kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Bottoni Stefano: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. (Bárdi Nándor-Fedinec Csilla szerk.): Budapest, Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, V. fejezet ( és ) Eiler Ferenc: Az etnicitás kérdése az Ister-Granum Eurorégióban. In: Sikos T. Tamás-Szarka László: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum. Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Vyskumny ústav J. Selyeho, Komárno, Eiler Ferenc: A népszövetségi nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer működése az első években. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Eiler Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. A kisebbségi kérdés helye a magyar kormánypolitikában. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest,

9 Fedinec Csilla: A Csehszlovákiához került Kárpátalja ( ). In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai fejlődés sajátosságai a két világháború között. Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai autonómia kérdése. Uo o. Fedinec Csilla: A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete ( ). Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. Politika és irodalom. Uo o. Fedinec Csilla: A kisebbségi magyar oktatásügy helyzete Közép-Európában ( ). Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének változásai Ukrajnában. Uo o. Feischmidt Margit: Menedék és depó szociográfiai esszé egy baranyai aprófaluból. In: Váradi Mónika Mária szerk. Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum 2008, Feischmidt Margit: Kulturális különbségek az iskolában. A magyar oktatási rendszernek a migráns háttérrel rendelkező gyermekekhez való viszonyáról. In: A Kultúra kódjai. A 60 éves Kapitány Gábor köszöntése. Mome, Budapest, 2008, Bárdi Nándor Fedinec Csilla Papp Z. Attila: A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén. Uo o. Ilyés Zoltán: A moldvai csángók. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, Komoróczy Géza, Judea története a hellénisztikus korban, in: Szécsi József, szerk., Keresztény zsidó teológiai évkönyv, 2007 (Budapest: Keresztény Zsidó Társaság, 2008), pp Komoróczy Géza, A zsidók története Babylóniában, in: Szécsi József, szerk., Keresztény zsidó teológiai évkönyv, 2008 (Budapest: Keresztény Zsidó Társaság, s. a.) Kovács András: Volt-e magyar 68? In: A dimenziók éve: (Szerk.: Schmidt Mária), XX. Század Intézet, Budapest o. Kovács Nóra: A többszörös határátlépő. Egy romániai magyar migráns asszony esete Buenos Airesben. In: Bakó Boglárka-Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest Papp Richárd Járható ösvény. Magyar zsidó fiatalok az izraeli ortodox társadalomban. In: Kézdi Nagy Géza (szerk.): A magyar kulturális antropológia története. Budapest: Nyitott Könyvműhely Papp Richárd Március 15-e kontra december 5-e? A nemzettudat változásai és a rituális emlékezet a zentai magyarok körében. In: Papp Richárd Szarka László (szerk.): Bennünk élő 9

10 múltjaink. Történelmi tudat Kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Papp Z. Attila: A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Nemzetállamok, kisebbségek az 1920-as években, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A magyar revíziós politika eredményei és dilemmái. In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben ( ), In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A csehszlovák-magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában között. In: Cholnoky Győző (szerk.): A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után. Lucidus Kiadó, Budapest, Szarka László: A politikai nemzet fogalma az évi nemzetiségi törvényben. In: Ábrahám Barna (szerk.):magyar-szlovák terminológiai kérdések.. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika-Közép-Európa Intézet Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Piliscsaba Esztergom, Szarka László: KOMP két part, közös régió. In: Sikos T. Tamás Szarka László (szerk.): Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Selye János Egyetem Kutatóintézete Výskumný ústav J. Selyeho, Komárom-Komárno, Szarka László: Adalékok a felföldi magyar-szlovák nemzeti térkijelölés XVIII-XIX. századi történetéhez. In.: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat kulturális emlékezet. Vajdasági magyar Művelődési Intézet, Zenta, Szarka László: A szlovák magyar szakítás 1918 őszén. Elhatárolódás és önrendelkezés. Fazekas József (szerk.): Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, Szarka László: Külhoni magyar peregrináció vagy agyelszívás, Szarka László Kötél Emőke (szerk.): Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest,

11 Tóth Ágnes-Vékás János: Modernizáció és identitás. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzete. In: Együttélés 6. MADE Fesztivál. Kárpát-medencei nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi dokumentumfilm fesztiválja Tóth Ágnes: Kitelepítések, egyházak, identitás. Az evangélikus egyház törekvései nem magyar anyanyelvű hívei védelmében In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Budapest, Tóth Ágnes: A népeket kihajcsák a legelőre és ök azt viszik getoba akit akkarnak. Internálótábor Lengyel községben. In: Földönfutók. A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború után. Szerk.: Cholnoky Győző. Budapest, Tóth Ágnes: A németek internálása a Dunántúlon, In: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerk.: Szederjesi Cecília. Salgotarján-Budapest, Tóth Ágnes: Felekezeti függetlenség vagy államhatalmi manipuláció. A bácskai evangélikus németek törekvése In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat-kulturális emlékezet. Szerk.: Papp Richárd-Szarka László Tóth Ágnes: Kitelepítettek-visszaszököttek-visszatérők. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András. Budapest-Salgótarján, Tóth Ágnes: Az evangélikus egyház és a bácskai németek a visszacsatolás után. In: Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Oborni Teréz-Á. Varga László. Budapest, Tóth Norbert: Civil társadalomépítés a kisebbségi közösségekben. Az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosa évi Lundi ajánlásainak visszatükröződése a macedón, magyar és a finn államberendezkedésben. In: Szerk. Ráczné dr. Horváth Ágnes: Civil szervezetek a képviseleti demokráciákban. Századvég Kiadó. Eger pp. Tóth Norbert: Egy vérből valók vagyunk Te meg Én gondolatszilánkok a nemzetközi jog és a nemzetközi erkölcs viszonyrendszeréről a harmadik évezred hajnalán. In: Szerk: Bertók Rózsa, Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia: Tolerancia?! Kirekesztés megtűrés befogadás. Ethosz Egyesület Pécs, pp. Vizi Balázs: Külpolitika egy új stratégia árnyékában in: G. Fodor Gábor Stumpf István (szerk.) Végjáték. A Gyurcsány-kormány második éve. Budapest, Századvég, o. Vizi Balázs: Kisebbségi politika az integrálódó Európában in: Muzsnay Árpád (szerk.) Kárpátmedencei magyar egység megosztottsága. IX. Jakabffy-napok, konferenciakötet. Szatmárnémeti, (nyomdában) magyar nyelven, egyéb kiadónál: 0 (1) idegen nyelven, rangos kiadónál: 14 (11) Bindorffer Györgyi: mit Schrammelmusik aufgewachsen Volkskultur als Represäntationsform der ethnischen Identitat bei den Ungarndeutschen. In Cs. Schell-M. 11

12 Prosser (Hg.) Fest, Brauch, Identität Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutscher Kontaktfelder. Freiburg: Johannes-Künzig-Institut für Ostdeutsche Volkskunde, Bottoni, Stefano: A special relationship. Hungarian intelligence and the Vatican ( ), in NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe Anthology of the international and interdisciplinary Conference. Bratislava, Nation s Memory Institute, DOBOS Balázs: The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. In: SMITH, David J. CORDELL, Karl (eds.): Cultural Autonomy in Contemporary Europe. London, Routledge DOBOS Balázs: Hungary. In: BELITSER, Natalyia GERASYMCHUK, Sergiy (eds.): Interethnic Relations, Minority Rights and Security Concerns: a Four-Country Perspective. Ukraine-Moldova-Romania-Hungary. Kyiv. Eiler Ferenc: Otázka etnicity v euroregione Ister-Granum. In: In: Sikos T. Tamás-Szarka László: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum. Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Vyskumny ústav J. Selyeho, Komárno, Ferenc Eiler: Ethnizität, lokale Macht und öffentliches Leben in einem ungarisch-deutschen Dorf (Harta ) In: Mariana Hausleitner: Vom Faschismus zum Stalinismus. Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel und Südosteuropa IKGS Verlag, München, Kóczé Angéla: Ethnicity and Gender in the Politics of Roma Identity in the Post-Communist Countries by Angela Kocze in The Intimate and the Extimate: Violence and Gender in the Globalized World, ed., Sanja Bahun- Radunovic and V.G. Julie Rajan, Ashgate Press,2008. pp Kovács András: Judenfeindschaft als politische Kode. Antisemitismus in Ungarn. In: Lars Rensmann, Julius H. Schoeps (Hrsg): Feindbild Judentum. Antisemitismus in Europa. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin, Kovács András: Introduction and Documents on Hungarian-Israeli Relations In: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. A. Kovacs, M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest, Mandel Kinga: Procesul de transmitere a moștenirii lingvistice și culturale a minorităților în cazul a trei localități din microregiunea Pilis. (Kisebbségek nyelvi és kulturális átörökítésének folyamata három pilisi településen). In. Horváth István Tódor Erika (szerk.): Politici educaţionale şi practici pedagogice în context multilingv. ISPMN Szarka László: Menšinový politický pluralizmus a budovanie komunitnej identity maďarskej menšiny na Slovensku v rokocz , In: Fazekas, József, Hunčik, Peter (red.). Maďari na Slovensku. Súhrnná zpráva. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. ( ) Tóth Ágnes: Vysídľovanie, cirkvi, identita. Úsilie evanjelickej cirkvi ochrániť svojich veriacich s nemaďarským jazykom v rokoch In: Konfesie, Cirkevna Politika, Identita. Budapest, Vidra Zsuzsa: "Die EU-Darstellung in der ungarischen Presse wahrend des Erweiterungsprozesses ( )" Frank Baasner (szerk.) Vidra Zsuzsa: Von welchem Europa reden wir? Reichweiten nationaler Europadiskurse Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2008 Vizi Balázs: Minority Rights in the New EU Member States after Enlargement in: H. Swoboda J. M. Wiersma (eds.) Democracy, Populism and Minority Rights. Brussels, PSE/Renner Institut, pp idegen nyelven egyéb kiadónál: 1 (0) 12

13 Tóth Norbert: African Union s new Common Defence and Security Policy as a mechanism facilitating development of the continent. In: (Szerk) Glied Viktor Tarrósy István: Globális folyamatok - a jövő kihívásai. Global processes Challenges of the future. Pécs Publikon Kiadó Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban vagy tanulmánykötetben: 2 (10) magyar nyelven rangos kiadónál: 2 (8) Bárdi Nándor: A magyar kisebbségi közösségek társadalmi átalakulása 1989 után. Népújság, november p. Ilyés Zoltán 2008 Etnoturizmus, határturizmus Gyimesben. Debreceni Disputa 2008 (5): magyar nyelven egyéb kiadónál: 0 (1) idegen nyelven rangos kiadónál: 0 (1) idegen nyelven egyéb kiadónál:- Lexikoncikk idegen nyelven: 5 (1) Turán Tamás: G. Hundert, ed., The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (New Haven [Conn.], 2008), a következő szócikkek: Bacher, Vilmos (p. 107); Blau, Lajos (pp ); Erdős, Pál (pp ); Fejér, Lipót ( ); Kunitz, Moshe (pp ). SAJÁTOS PUBLIKÁCIÓK Kritikai kiadás (ívenként):- Szakfordítás (ívenként): 3 (3) Tóth Norbert: A Szerb Köztársaság Alkotmánya In: Föld-rész Vol. 1. Nr pp. Tóth Norbert: ENSZ Közgyűlési határozat In: Föld-rész Vol. 1. Nr p. Vizi Balázs: Koszovói közösségek jogairól szóló törvény (1 ív); Rigamonti-Protsyk: Valós és virtuális hatalommegosztás a poszt-szovjet térségben: a gagauziai autonómia esete. (2 ív) Adatbázis (előre meghatározott mértékegység szerint, pl. rekord, MB): 3 (11) magyar nyelven: 3 (8) DOBOS Balázs: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény történeti kronológiája (1,65 MB) Papp Z. Attila: Amerikai magyar szervezetek adatbázisa, 607 szervezet 2008 június 13

14 Vidra Zsuzsa: Kutatási beszámoló on-line: Komplex kutatások a kistelepülések fenntartható finanszírozásáért. Önkormányzati feladatellátás és fejlesztés a Csereháton idegen nyelven: 0 (3) EGYÉB TUDOMÁNYOS ÉRTÉKŰ KÖZLEMÉNYEK: 10 (13) Tudományos ismeretterjesztő írás: 5 (5) Komoróczy Géza, Az orthodoxia Magyarországon, World Hungarian Jewish Observer, Komoróczy Géza, Egy történelmi városnegyedről, féltő szeretettel. Perczel Anna könyve elé On a(n) Historic Quarter, with Loving Care. A Foreword to Anna Perczel s Book, in: Perczel Anna, Védtelen örökség: Lakóházak a zsidó negyedben Unprotected Heritage: Residential Buildings in the Jewish Quarter (Budapest: Városháza City Hall, 2007), pp Tóth Norbert: Sajátos út Autonómiavita a Feröer szigeteken. In: HVG november szám pp. Tóth Norbert: Távolban egy zöld sziget. Függetlenedési vágyak Grönlandon. In: HVG december szám pp. Tóth Norbert: Székelyföldi autonómia. Újratöltve? In: Magyar Hírlap május 2. Bibliográfiai adat magyar nyelvű: 3 (6) Bányai Viktória, Zsidó oktatásügy Magyarországon, [Doktori mestermunkák] [Hungaria Judaica, 17] (Budapest: Gondolat Kiadó, 2005) kötetről Frojimovics Kinga, Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon (Budapest: Balassi Kiadó, 2008) Fenyves Katalin, A zsidó identitás alakváltozásai a századforduló Osztrák-Magyar Monarchiájában (PhD disszertáció, ELTE 2008) Bibliográfiai adat idegen nyelvű: 0 (1) Megemlékezés: 2 (1) Komoróczy Géza, Előszó gyanánt, in: Deutsch Gábor, Elmondjuk nektek (Budapest: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft., 2008), pp Komoróczy Géza A szelíd kritika és toleráns töprengés klasszikusa, Jelenkor, 51, no. 5 (2008. május), pp = In: Isten hozta a látogatót. Köszöntőkönyv. Megjelenik Konrád György 75. születésnapjára, egyetlen példányban a Noran Kiadó gondozásában (2008. április) = ua., Megjelent 100 példányban (Budapest: Noran Kiadó, 2008), pp (saját kézírással), pp (nyomdai szedéssel) = In: Jelenkor, 51, no. 5 (2008. május), pp

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók számára 2014. március 3-4. Magyarság Háza 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Program Március 3. 8:30 8:40 Megnyitó, köszöntő. Milován Orsolya, főosztályvezető

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka CURRICULUM VITAE Bakó Boglárka 1970 Brassó Tanulmányok 1990-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szak 1991-1997 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, kulturális antropológia-magyar szak 1996

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai 1990 2003 között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2007. 248 p. idegen nyelvű rangos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében A Kisebbségkutató Intézet közvetlen előzményének, de akár kezdetének is tekinthető az az 1998-ban induló stratégiai program, amely a

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Dr. Éger György PhD Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Tudományos minősítés: 2001 nemzetközi kapcsolatok PhD Budapest Közgazdaságtudományi

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA Bakó B Szoták Sz, Bakó B (ed.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében Gondolat

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság MEGHÍVÓ az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás c. szakmai konferenciára A konferencia

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Fenyves Katalin legfontosabb publikációi Könyv 2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Cikkek, tanulmányok 2013 - A magyar zsidó nő

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Császár Melinda Nemzet jog identitás A státustörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Tomka Miklós egyetemi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Szerzõink SZERZÕINK 435

Szerzõink SZERZÕINK 435 SZERZÕINK 435 Szerzõink Balaton Petra: történész 1974, Budapest. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem-kommunikáció szakán végezte 1993 1998 között. Ezt követõen a PPKE BTK-án tanársegédként

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Munkaerőpiaci kutatások 2015 című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány Teleki Degenfeld

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Oktatói adatlap Marton Péter

Oktatói adatlap Marton Péter adjunktus Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-2002 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, nemzetközi kommunikáció 2002-2005

Részletesebben

Történelem szak (kitüntetéssel)

Történelem szak (kitüntetéssel) Curriculum Vitae Hegedûs Dániel András Születési hely, idõ: Budapest, 1982. február 19. E-mail: hegedusdaniel@freemail.hu dhegeds@yahoo.com Tanulmányok: 2006. március-augusztus Praktikum Deutscher Bundestag

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18.

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. Meghívó Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. A tízedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam)

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam) Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: e-mail: Dr. Glied Viktor Imre glied.viktor@pte.hu Tanulmányok 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD 2005 PTE KTK: Európai

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés VITAINDÍTÓ Szarka László A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei 1. Helyzetelemzés 1.1 Nemzetpolitikai stratégiák a magyar külpolitikában A magyar külpolitika formálói, irányítói 1918

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar ALAPADATOK Név: KOLLAI ISTVÁN Születés ideje: 1980.06.19. Állampolgárság: MAGYAR Időszak TANULMÁNYOK Intézmények 1998-2005 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK Történelem szak Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI

Részletesebben

AZ INTÉZET 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE

AZ INTÉZET 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE ETNIKAI NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET 1014 Budapest, Úri u. 53.; 1250 Budapest, Pf. 33. Tel.: 224 6790, fax: 224 6793 E-mail: titkarsag@mtaki.hu; honlap: www.mtaki.hu AZ INTÉZET 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 181

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 181 A magyarországi nemzeti kisebbségek aránya 1910 és 1920 között a hivatalos statisztikai adatok szerint a trianoni béke által rögzített államterületet a soknemzetiségű-történeti Magyarországgal összehasonlítva

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A magyar határok európanizációs összefüggései

A magyar határok európanizációs összefüggései A magyar határok európanizációs összefüggései James W. Scott University of Eastern Finland Határkutató-csoport vezető (külső munkatárs), MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont James.Scott@uef.fi

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben