PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI KÖNYV 23 Monográfia: 5 (5) magyar nyelvű: 5 (1) Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi ( ) döntvényeiből: Magyarországi adatok (Hungaria Judaica, 22) (Budapest: MTA Judaisztika Kutatóközpont, 2008), 156 old Bottoni Stefano: Sztálin a székelyeknél. A magyar autonóm tartomány története ( ). Csíkszereda, Pro-Print, 2008, 448. o. Kovács András: A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. (The Eye of the Other. Jews and Antisemites in Post-War Hungary). Gondolat Kiadó, Budapest, o. Hajnal Virág Papp Richárd Közelből is távol. Magyar világok a Vajdaságban. Budapest: Timp Kiadó Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Tóth Ágnes: Hazatértek. A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete. Budapest, Gondolat Kiadó idegen nyelvű rangos kiadónál: 0 (3) idegen nyelvű:- Javított/bővített kiadás: 0 (1) Egyéb egységes tartalmú könyv: 1 (1) magyar nyelvű: 1 Ilyés Zoltán: Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. Budapest: Lucidus Kiadó, 2008, 199 p. idegen nyelvű rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- javított/bővített kiadás:- Tanulmánykötet szerkesztése: 8 (13) 1

2 Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Szerk.: Bakó Boglárka - Tóth Eszter Zsófia Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008 Bárdi Nándor: Magyar Kisebbség 2007/3-4. [2008-ban jelent meg] tematikus szám: Tismaneanu jelentés magyar vonatkozásai és ennek vitája BALOGH Péter DOBOS Balázs FORGÁCS Attila NAGY Beáta SZŰCS Anita (szerk.): 60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem. A Jubileumi Tudományos Konferencia alkalmából készült tanulmányok. Társadalomtudományi Kar. Budapest, Aula. Papp Richárd Szarka László (szerk.) Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat Kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Papp Z. Attila: (szerk.): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Books, Budapest, Sikos T. Tamás Szarka László (szerk.): Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister- Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Selye János Egyetem Kutatóintézete Výskumný ústav J. Selyeho, Komárom-Komárno, p. Mandel Kinga - Szarka László Kötél Emőke (szerk.): Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, p magyar nyelvű: 1 (12) Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, o. idegen nyelvű, rangos kiadónál: 0 (1) idegen nyelvű:- Szövegkiadás, szöveggondozás, forráskiadás (tanulmány nélkül): 2 (1) magyar nyelvű: 1 (1) Feischmidt Margit: Thomas Hyland Eriksen: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai megközelítések. Budapest: Gondolat, c. könyve magyar fordításának szerkesztése, előszó és szakmai lektorálás idegen nyelvű, rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- Sorozatszerkesztés: 6 (7) magyar nyelvű sorozat: 6 (6) Magyar Világok (sorozatszerkesztő: Bakó Boglárka - Kovács Nóra Papp Richárd) Bárdi Nándor: Források a romániai magyar kisebbség történetéhez Máthé János: Magyarhermány kronológiája Közreadja László Márton, Pro-Print, Csíkszereda, 2008, 457 p. 2

3 Bárdi Nándor: Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek ( ) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Bárdi Nándor: Múltunk Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Komoróczy Géza: Hungaria Judaica, 19: Frojimovics Kinga, Neológ (kongresszusi) és status quo ante rabbik Magyarországon 1869-től napjainkig. Archontológia. Szerkesztette: Komoróczy Géza (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2008), 222 oldal Komoróczy Géza: Hungaria Judaica 22: lásd Bányai fenti kötet idegen nyelvű, rangos kiadónál: 1 (1) Kovács András: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. with M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest idegen nyelvű:- TANULMÁNY, CIKK: Szakfolyóiratban (nyomtatott vagy internetes verzió): (40) magyar nyelven rangos folyóiratban: 23 (31) Bányai Viktória Kormos Szilvia, Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége, Fórum. Társadalomtudományi Szemle, 2008, 1, pp Bárdi Nándor: Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség- és nemzetpolitika az uniós Közép-Európában, [Szarka Lászlóval] Fórum, sz Bárdi Nándor: A magyar magyar párbeszéd keresése. Pro Minoritate, 2008 tavasz p. Bottoni Stefano: Komárom/Komárno. Hivatalos és informális kapcsolatok egy közép-európai ikervárosban ( ). REGIO 2008/3, DOBOS Balázs: A kisebbségi önkormányzatiság kérdőjelei. Kommentár, 2008/5. sz DOBOS Balázs: Nyitás vagy visszarendeződés? Az 1968-as párthatározat és következményei. Kisebbségkutatás, 2008/3. sz Fedinec Csilla: Magyarok kerestetnek az ukrajnai történelem- és földrajz tankönyvekben. Fórum Társadalomtudományi Szemle. X. évf szám o. Fedinec Csilla: Uzkokolejka. Az ukrajnai előrehozott választások mérlege. Egyenlítő. VI. évf szám o. Fedinec Csilla: Ruszinok és magyarok Kárpátalján História szám o. Ugyanitt: Bárdi Nándor Simon Attila Fedinec Csilla A. Sajti Enikő Gerhard Baumgartner: A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia, o. 3

4 Fedinec Csilla: Magyarország az ukrán külpolitikában. Limes szám Feischmidt Margit: A boldogulók identitásküzdelmei. Sikeres cigányszármazásúak két aprófaluból. In Beszélő november december, Papp Richárd A hit gyökerei. Az idő szakrális ritmusa a zsidó kultúrában. Remény. Zsidó társadalmi, kulturális folyóirat 1/ Papp Z. Attila: Szakiskolai mindennapok és lemorzsolódás. Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld és Budapest példája. REGIO 2008/ Papp Z. Attila: Viszonyulások. Kis magyar (kárpát-medencei) előítélet térkép. KALLIGRAM 2008/2. Szarka László: A helvét modell alternatívája és kudarca 1918 őszén. Adatok, szempontok a Károlyi-kormány nemzetiségi politikájának történetéhez. In: Kisebbségkutatás, 2008/ Tóth Ágnes: Elűzött svábok, betelepített bukovinai székelyek. A földreform és a társadalmi szerkezet néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon ( ). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, szám Tóth Ágnes Vékás János: A népszámlálások nemzeti-etnikai adatai mögött rejlő politikai tényezők ( ). In: Kisebbségkutatás, szám Tóth Norbert: Ezer sziget és zátony országa, a habokból született Åland avagy milyen hatással lehet a területi autonómia az identitásra? In: Magyar Kisebbség 2007/ pp. Tóth Norbert: Függetlenség versus autonómia? A Feröer-szigetek és a dán autonómia-modell előtt álló lehetséges XX. századi forgatókönyvek. In: Kisebbségkutatás 2008/ pp. Tóth Norbert: Szerb tervek a koszovói kérdés rendezésére ( ) In: Föld-rész Vol. 1. Nr pp. Vizi Balázs: A kisebbségi autonómia nemzetközi feltételeiről in: Pro Minoritate 2008/Tavasz p Vizi Balázs: Az Európai Unió koszovói szerepvállalása. A szokás hatalma: stabilizálás európai integrációval in: Föld-Rész, 2008/ o. magyar nyelven egyéb szaklapban: 9 (5) Bárdi Nándor: Az erdélyi magyarok Romániában. História sz Bárdi Nándor: Magyarország és a határon túli kisebbségek. História sz Bottoni Stefano: Átvilágítási (kudarc) történet Romániában. ÉLET ÉS IRODALOM 2008/8. (február 22.) Bottoni Stefano: Volpone feltámad? Olaszország a választások után. KOMMENTÁR 2008/ Eiler Ferenc: A népszövetség kisebbségvédelmi rendszere. In: História, sz Komoróczy Géza, A zsidó háború: A megmaradás alternativái, Rubicon, 19, no. 1: Különszám (2008), pp Szarka László: A béketárgyalások és a kisebbségek ügye. In: História, 2008/

5 Szarka László: Nemzeti palimpszeszt. In: História, 2008/ Szarka László: Jászi Oszkár, az elemző programalkotó. A nemzetiségi politika csőjde. História 2008/ idegen nyelven rangos nemzetközi lapban: 6 (2) Bottoni Stefano: Memorie negate, verità di stato. Lustrazione e commissioni storiche nella Romania postcomunista. QUADERNI STORICI n. 2/ Bottoni Stefano: Una coabitazione impossibile: pianificazione militare ed economia civile in Ungheria ( ). RIVISTA DI STUDI UNGHERESI 2008/ Чілла Фединець: Перехід м. Ужгород під владу Чехословаччини (за матеріалами місцевої угорськомовної преси ). [УДК: 94(437.7) 19 :070] In: Науковий Вісник Чернівецького університету. Випуск Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Збірник наукових праць. Чернівці, Рута, [ukrán nyelven] Tóth Norbert: En olöst fråga i Centraleuropa széklerna och deras väg mot autonomi. In: Finsk Tidskrift Häfte 5/ Turán Tamás, A Neglected Rabbinic Parallel to the Sermon on the Mount (Matthew 6:22-23; Luke 11:34-36) in: Journal of Biblical Literature, 127 (2008), 1. pp Turán Tamás " 'Wherever the Sages Set Their Eyes, There is Either Death or Poverty' - On the History, Terminology and Imagery of the Talmudic Traditions about the Devastating Gaze of the Sages", Sidra 23 (2008), (héberül) idegen nyelvű egyéb szaklapban: 6 (2) Feischmidt Margit: The Hungarian Transylvania: symbolic reconstruction of lost territories. Hungarian Studies 2008 Vol 22, nr 1-2, Kovács Nóra: Bohaterowie i kopjafa podczas zmiany ustroju na Węgzech in Autoportret. Śmierć w Europie Środkowej. 2008/3 Vol Kovács Nóra: Heroes and kopjafas in Hungary during the shift of regimes Papp Z. Attila: The Institutional Network of the Preservation and Maintenance of National Identity: Press and Media. MINORITIES RESEARCH No Szarka László: Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange in the History of Intended Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia. In: Minorities Research N o 10. Lucidus Kiadó, Budapest, Vizi Balázs: Introduction to the International Protection of Minority Language Rights in Europe in: Minority Research 2008, o. Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban: (1) magyar nyelven rangos kiadónál: 1 (1) Kőszeghy Lea: Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne-Kőszeghy Lea-Tomay Kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten. in: Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne (szerk.) Társadalom-tér-szerkezet, ELTE Városi és Regionális Kutatások Központja 2008 pp

6 magyar nyelven egyéb kiadónál:- idegen nyelven rangos kiadónál:- idegen nyelven egyéb kiadónál:- Kritika, recenzió: 11 magyar nyelven rangos szaklapban: 6 (3) Komoróczy Géza, Középosztály a lövészárokban, Élet és Irodalom, 52, no. 48 (2008. november 28), p. 27 (Bihari Péter könyvéről) Komoróczy Géza, Történelmi tanulmányokban elhintett emlékirat, Magyar Tudomány, 169, no. 8 (2008. augusztus), pp (Litván György könyvéről) Komoróczy Géza, Antiszemitizmus: parázson járunk, Élet és Irodalom, 52, no. 12 (2008. március 21), p. 27 (Standeisky Éva könyvéről) Komoróczy Géza, Kié a Biblia? Ismeret és ismeretterjesztés, Élet és Irodalom, 52, no. 27 (2008. július 4), p. 3 (A Biblia éve rendezvénysorozaról) Tóth Norbert: A kiskakas esete az eupeni gyémánt félkrajcárral. (Recenzió Bangó Jenő: A vallon kakas és a flamand oroszlán c. könyvéről) In: Kisebbségkutatás 2008/ pp. Tóth Norbert: Az ålandi regionális állampolgárság intézménye a XXI. század hajnalán. (Recenzió (Red.) Åkermark; Sia-Spiliopoulu: Den åländska hembygdsrätten. c. könyvről) In: Pro Minoritate 2008/Tavasz pp. magyar nyelven egyéb szaklapban: 0 (3) idegen nyelven rangos szaklapban: 5 (5) Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Elisa Giunipero, Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II. Brescia, Morcelliana, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Stefano Lusa, La dissoluzione del potere. Il partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della Repubblica. Udine, Kappa Vu, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p Magda Martini, La cultura all ombra del muro. Relazioni cultural tra Italia e DDR ( ). Bologna, Il Mulino, Bottoni Stefano: Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, p István Rév, Giustizia retroattiva. Preistoria del postcomunismo. Milano, Feltrinelli, Tóth Norbert: Den åländsk hembygdsrätt. In: Nordic Journal of Human Rights 2008/2 idegen nyelven, egyéb szaklapban:- Tanulmánykötetben, ill. konferenciakötetben: 87 (58) 6

7 magyar nyelven, rangos kiadónál: 69 (46) Bakó Boglárka: Zuzska a rossz. egy kis közösség cigány női normái egy cigányasszony történetén keresztül In.: Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó BANDI István, Modus resistendi. A Katolikus egyházi társadalom helyzetstratégiái a felekezeti iskolák államosításának hatására, In: A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve 2008, Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948, Új Ember Kiadó, p. Bányai Viktória, A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága in: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László, szerk., Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008), pp Bányai Viktória, Magyar ajkú zsidó közösségek a világban in: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László, szerk., Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008), pp Bárdi Nándor: Szociokulturális helyzet a határokon túl. In Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Vigilia, Bp., Bárdi Nándor: A Romániához került erdélyi, bánsági, kelet-magyarországi magyarok ( ) In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: Magyarország és a magyar kisebbségek az 1918 utáni első években. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p, Bárdi Nándor:A romániai Magyar kisebbség a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Viták, tervek, javaslatok a kisebbségi kérdés kezelésről. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. [L. Balogh Bénivel] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kollektivízálás és a falu átalakítása.[lászló Mártonnal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A kisebbségi magyar egyházak [Papp Richárddal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Magyarország és a határon túli magyarok ( ). In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., 7

8 Bárdi Nándor: A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális önszerveződésének eredményei. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén [Fedinec Csillával és Papp Z, Attilával] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p., Bárdi Nándor: Válogatott bibliográfia [másokkal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bárdi Nándor: Statisztikai táblázatok [másokkal] In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, p. Bindorffer Györgyi: Polgárosodási tendenciák és asszimiláció Gyönkön. In Bali J.-Fiáth T.- Nikitscher P.-Szász A. (szerk.) A kultúra kódjai. A 60 éves Kapitány Gábor köszöntésére. Budapest: Mome Bindorffer Györgyi: Vallási együttélés - A Katolicizmus és protestantizmus a magyarországi svábok körében c. konferencia-előadás (Pécs, november ) szövege. In Kupa L. (szerk.) Vallás és etnikum Közép-Európában. Pécs: B&D Stúdió Bindorffer Györgyi: Nemzetiségek egymást közt. Interetnikus kapcsolatok és sztereotipizációs folyamatok a leányvári németek és a piliscsévi szlovákok körében esettanulmány. In Császár M.-Rosta G. (szerk.) Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Pázmány Társadalomtudomány 10. Budapest-Piliscsaba: Loisir Könyvkiadó Kft Bindorffer Györgyi: Kulturális és kommunikatív emlékezet Történelemkonstrukció és történelemrekonstrukció a magyarországi németeknél. In: Papp R.-Szarka L. (szerk.) Bennünk élő történelem. Történelmi tudat- kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Bottoni Stefano: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. (Bárdi Nándor-Fedinec Csilla szerk.): Budapest, Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, V. fejezet ( és ) Eiler Ferenc: Az etnicitás kérdése az Ister-Granum Eurorégióban. In: Sikos T. Tamás-Szarka László: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum. Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Vyskumny ústav J. Selyeho, Komárno, Eiler Ferenc: A népszövetségi nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer működése az első években. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Eiler Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. A kisebbségi kérdés helye a magyar kormánypolitikában. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest,

9 Fedinec Csilla: A Csehszlovákiához került Kárpátalja ( ). In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai fejlődés sajátosságai a két világháború között. Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai autonómia kérdése. Uo o. Fedinec Csilla: A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete ( ). Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. Politika és irodalom. Uo o. Fedinec Csilla: A kisebbségi magyar oktatásügy helyzete Közép-Európában ( ). Uo o. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének változásai Ukrajnában. Uo o. Feischmidt Margit: Menedék és depó szociográfiai esszé egy baranyai aprófaluból. In: Váradi Mónika Mária szerk. Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum 2008, Feischmidt Margit: Kulturális különbségek az iskolában. A magyar oktatási rendszernek a migráns háttérrel rendelkező gyermekekhez való viszonyáról. In: A Kultúra kódjai. A 60 éves Kapitány Gábor köszöntése. Mome, Budapest, 2008, Bárdi Nándor Fedinec Csilla Papp Z. Attila: A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén. Uo o. Ilyés Zoltán: A moldvai csángók. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, Komoróczy Géza, Judea története a hellénisztikus korban, in: Szécsi József, szerk., Keresztény zsidó teológiai évkönyv, 2007 (Budapest: Keresztény Zsidó Társaság, 2008), pp Komoróczy Géza, A zsidók története Babylóniában, in: Szécsi József, szerk., Keresztény zsidó teológiai évkönyv, 2008 (Budapest: Keresztény Zsidó Társaság, s. a.) Kovács András: Volt-e magyar 68? In: A dimenziók éve: (Szerk.: Schmidt Mária), XX. Század Intézet, Budapest o. Kovács Nóra: A többszörös határátlépő. Egy romániai magyar migráns asszony esete Buenos Airesben. In: Bakó Boglárka-Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest Papp Richárd Járható ösvény. Magyar zsidó fiatalok az izraeli ortodox társadalomban. In: Kézdi Nagy Géza (szerk.): A magyar kulturális antropológia története. Budapest: Nyitott Könyvműhely Papp Richárd Március 15-e kontra december 5-e? A nemzettudat változásai és a rituális emlékezet a zentai magyarok körében. In: Papp Richárd Szarka László (szerk.): Bennünk élő 9

10 múltjaink. Történelmi tudat Kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Papp Z. Attila: A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Nemzetállamok, kisebbségek az 1920-as években, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A magyar revíziós politika eredményei és dilemmái. In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben, In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben ( ), In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Szarka László: A csehszlovák-magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában között. In: Cholnoky Győző (szerk.): A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után. Lucidus Kiadó, Budapest, Szarka László: A politikai nemzet fogalma az évi nemzetiségi törvényben. In: Ábrahám Barna (szerk.):magyar-szlovák terminológiai kérdések.. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika-Közép-Európa Intézet Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Piliscsaba Esztergom, Szarka László: KOMP két part, közös régió. In: Sikos T. Tamás Szarka László (szerk.): Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Selye János Egyetem Kutatóintézete Výskumný ústav J. Selyeho, Komárom-Komárno, Szarka László: Adalékok a felföldi magyar-szlovák nemzeti térkijelölés XVIII-XIX. századi történetéhez. In.: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat kulturális emlékezet. Vajdasági magyar Művelődési Intézet, Zenta, Szarka László: A szlovák magyar szakítás 1918 őszén. Elhatárolódás és önrendelkezés. Fazekas József (szerk.): Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, Szarka László: Külhoni magyar peregrináció vagy agyelszívás, Szarka László Kötél Emőke (szerk.): Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest,

11 Tóth Ágnes-Vékás János: Modernizáció és identitás. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzete. In: Együttélés 6. MADE Fesztivál. Kárpát-medencei nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi dokumentumfilm fesztiválja Tóth Ágnes: Kitelepítések, egyházak, identitás. Az evangélikus egyház törekvései nem magyar anyanyelvű hívei védelmében In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Budapest, Tóth Ágnes: A népeket kihajcsák a legelőre és ök azt viszik getoba akit akkarnak. Internálótábor Lengyel községben. In: Földönfutók. A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború után. Szerk.: Cholnoky Győző. Budapest, Tóth Ágnes: A németek internálása a Dunántúlon, In: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerk.: Szederjesi Cecília. Salgotarján-Budapest, Tóth Ágnes: Felekezeti függetlenség vagy államhatalmi manipuláció. A bácskai evangélikus németek törekvése In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat-kulturális emlékezet. Szerk.: Papp Richárd-Szarka László Tóth Ágnes: Kitelepítettek-visszaszököttek-visszatérők. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András. Budapest-Salgótarján, Tóth Ágnes: Az evangélikus egyház és a bácskai németek a visszacsatolás után. In: Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Oborni Teréz-Á. Varga László. Budapest, Tóth Norbert: Civil társadalomépítés a kisebbségi közösségekben. Az EBESZ Kisebbségügyi Főbiztosa évi Lundi ajánlásainak visszatükröződése a macedón, magyar és a finn államberendezkedésben. In: Szerk. Ráczné dr. Horváth Ágnes: Civil szervezetek a képviseleti demokráciákban. Századvég Kiadó. Eger pp. Tóth Norbert: Egy vérből valók vagyunk Te meg Én gondolatszilánkok a nemzetközi jog és a nemzetközi erkölcs viszonyrendszeréről a harmadik évezred hajnalán. In: Szerk: Bertók Rózsa, Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia: Tolerancia?! Kirekesztés megtűrés befogadás. Ethosz Egyesület Pécs, pp. Vizi Balázs: Külpolitika egy új stratégia árnyékában in: G. Fodor Gábor Stumpf István (szerk.) Végjáték. A Gyurcsány-kormány második éve. Budapest, Századvég, o. Vizi Balázs: Kisebbségi politika az integrálódó Európában in: Muzsnay Árpád (szerk.) Kárpátmedencei magyar egység megosztottsága. IX. Jakabffy-napok, konferenciakötet. Szatmárnémeti, (nyomdában) magyar nyelven, egyéb kiadónál: 0 (1) idegen nyelven, rangos kiadónál: 14 (11) Bindorffer Györgyi: mit Schrammelmusik aufgewachsen Volkskultur als Represäntationsform der ethnischen Identitat bei den Ungarndeutschen. In Cs. Schell-M. 11

12 Prosser (Hg.) Fest, Brauch, Identität Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutscher Kontaktfelder. Freiburg: Johannes-Künzig-Institut für Ostdeutsche Volkskunde, Bottoni, Stefano: A special relationship. Hungarian intelligence and the Vatican ( ), in NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe Anthology of the international and interdisciplinary Conference. Bratislava, Nation s Memory Institute, DOBOS Balázs: The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. In: SMITH, David J. CORDELL, Karl (eds.): Cultural Autonomy in Contemporary Europe. London, Routledge DOBOS Balázs: Hungary. In: BELITSER, Natalyia GERASYMCHUK, Sergiy (eds.): Interethnic Relations, Minority Rights and Security Concerns: a Four-Country Perspective. Ukraine-Moldova-Romania-Hungary. Kyiv. Eiler Ferenc: Otázka etnicity v euroregione Ister-Granum. In: In: Sikos T. Tamás-Szarka László: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum. Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Vyskumny ústav J. Selyeho, Komárno, Ferenc Eiler: Ethnizität, lokale Macht und öffentliches Leben in einem ungarisch-deutschen Dorf (Harta ) In: Mariana Hausleitner: Vom Faschismus zum Stalinismus. Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel und Südosteuropa IKGS Verlag, München, Kóczé Angéla: Ethnicity and Gender in the Politics of Roma Identity in the Post-Communist Countries by Angela Kocze in The Intimate and the Extimate: Violence and Gender in the Globalized World, ed., Sanja Bahun- Radunovic and V.G. Julie Rajan, Ashgate Press,2008. pp Kovács András: Judenfeindschaft als politische Kode. Antisemitismus in Ungarn. In: Lars Rensmann, Julius H. Schoeps (Hrsg): Feindbild Judentum. Antisemitismus in Europa. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin, Kovács András: Introduction and Documents on Hungarian-Israeli Relations In: Jewish Studies at the Central European University. Vol (Ed. A. Kovacs, M. Miller) CEU Jewish Studies Project, Budapest, Mandel Kinga: Procesul de transmitere a moștenirii lingvistice și culturale a minorităților în cazul a trei localități din microregiunea Pilis. (Kisebbségek nyelvi és kulturális átörökítésének folyamata három pilisi településen). In. Horváth István Tódor Erika (szerk.): Politici educaţionale şi practici pedagogice în context multilingv. ISPMN Szarka László: Menšinový politický pluralizmus a budovanie komunitnej identity maďarskej menšiny na Slovensku v rokocz , In: Fazekas, József, Hunčik, Peter (red.). Maďari na Slovensku. Súhrnná zpráva. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. ( ) Tóth Ágnes: Vysídľovanie, cirkvi, identita. Úsilie evanjelickej cirkvi ochrániť svojich veriacich s nemaďarským jazykom v rokoch In: Konfesie, Cirkevna Politika, Identita. Budapest, Vidra Zsuzsa: "Die EU-Darstellung in der ungarischen Presse wahrend des Erweiterungsprozesses ( )" Frank Baasner (szerk.) Vidra Zsuzsa: Von welchem Europa reden wir? Reichweiten nationaler Europadiskurse Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2008 Vizi Balázs: Minority Rights in the New EU Member States after Enlargement in: H. Swoboda J. M. Wiersma (eds.) Democracy, Populism and Minority Rights. Brussels, PSE/Renner Institut, pp idegen nyelven egyéb kiadónál: 1 (0) 12

13 Tóth Norbert: African Union s new Common Defence and Security Policy as a mechanism facilitating development of the continent. In: (Szerk) Glied Viktor Tarrósy István: Globális folyamatok - a jövő kihívásai. Global processes Challenges of the future. Pécs Publikon Kiadó Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban vagy tanulmánykötetben: 2 (10) magyar nyelven rangos kiadónál: 2 (8) Bárdi Nándor: A magyar kisebbségi közösségek társadalmi átalakulása 1989 után. Népújság, november p. Ilyés Zoltán 2008 Etnoturizmus, határturizmus Gyimesben. Debreceni Disputa 2008 (5): magyar nyelven egyéb kiadónál: 0 (1) idegen nyelven rangos kiadónál: 0 (1) idegen nyelven egyéb kiadónál:- Lexikoncikk idegen nyelven: 5 (1) Turán Tamás: G. Hundert, ed., The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (New Haven [Conn.], 2008), a következő szócikkek: Bacher, Vilmos (p. 107); Blau, Lajos (pp ); Erdős, Pál (pp ); Fejér, Lipót ( ); Kunitz, Moshe (pp ). SAJÁTOS PUBLIKÁCIÓK Kritikai kiadás (ívenként):- Szakfordítás (ívenként): 3 (3) Tóth Norbert: A Szerb Köztársaság Alkotmánya In: Föld-rész Vol. 1. Nr pp. Tóth Norbert: ENSZ Közgyűlési határozat In: Föld-rész Vol. 1. Nr p. Vizi Balázs: Koszovói közösségek jogairól szóló törvény (1 ív); Rigamonti-Protsyk: Valós és virtuális hatalommegosztás a poszt-szovjet térségben: a gagauziai autonómia esete. (2 ív) Adatbázis (előre meghatározott mértékegység szerint, pl. rekord, MB): 3 (11) magyar nyelven: 3 (8) DOBOS Balázs: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény történeti kronológiája (1,65 MB) Papp Z. Attila: Amerikai magyar szervezetek adatbázisa, 607 szervezet 2008 június 13

14 Vidra Zsuzsa: Kutatási beszámoló on-line: Komplex kutatások a kistelepülések fenntartható finanszírozásáért. Önkormányzati feladatellátás és fejlesztés a Csereháton idegen nyelven: 0 (3) EGYÉB TUDOMÁNYOS ÉRTÉKŰ KÖZLEMÉNYEK: 10 (13) Tudományos ismeretterjesztő írás: 5 (5) Komoróczy Géza, Az orthodoxia Magyarországon, World Hungarian Jewish Observer, Komoróczy Géza, Egy történelmi városnegyedről, féltő szeretettel. Perczel Anna könyve elé On a(n) Historic Quarter, with Loving Care. A Foreword to Anna Perczel s Book, in: Perczel Anna, Védtelen örökség: Lakóházak a zsidó negyedben Unprotected Heritage: Residential Buildings in the Jewish Quarter (Budapest: Városháza City Hall, 2007), pp Tóth Norbert: Sajátos út Autonómiavita a Feröer szigeteken. In: HVG november szám pp. Tóth Norbert: Távolban egy zöld sziget. Függetlenedési vágyak Grönlandon. In: HVG december szám pp. Tóth Norbert: Székelyföldi autonómia. Újratöltve? In: Magyar Hírlap május 2. Bibliográfiai adat magyar nyelvű: 3 (6) Bányai Viktória, Zsidó oktatásügy Magyarországon, [Doktori mestermunkák] [Hungaria Judaica, 17] (Budapest: Gondolat Kiadó, 2005) kötetről Frojimovics Kinga, Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon (Budapest: Balassi Kiadó, 2008) Fenyves Katalin, A zsidó identitás alakváltozásai a századforduló Osztrák-Magyar Monarchiájában (PhD disszertáció, ELTE 2008) Bibliográfiai adat idegen nyelvű: 0 (1) Megemlékezés: 2 (1) Komoróczy Géza, Előszó gyanánt, in: Deutsch Gábor, Elmondjuk nektek (Budapest: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft., 2008), pp Komoróczy Géza A szelíd kritika és toleráns töprengés klasszikusa, Jelenkor, 51, no. 5 (2008. május), pp = In: Isten hozta a látogatót. Köszöntőkönyv. Megjelenik Konrád György 75. születésnapjára, egyetlen példányban a Noran Kiadó gondozásában (2008. április) = ua., Megjelent 100 példányban (Budapest: Noran Kiadó, 2008), pp (saját kézírással), pp (nyomdai szedéssel) = In: Jelenkor, 51, no. 5 (2008. május), pp

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai 1990 2003 között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2007. 248 p. idegen nyelvű rangos

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG II. évfolyam 2. szám HÍRLEVÉL 2012. február 15. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók számára 2014. március 3-4. Magyarság Háza 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Program Március 3. 8:30 8:40 Megnyitó, köszöntő. Milován Orsolya, főosztályvezető

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében A Kisebbségkutató Intézet közvetlen előzményének, de akár kezdetének is tekinthető az az 1998-ban induló stratégiai program, amely a

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka CURRICULUM VITAE Bakó Boglárka 1970 Brassó Tanulmányok 1990-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szak 1991-1997 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, kulturális antropológia-magyar szak 1996

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ

PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN) Feltöltve a Magyar Tudományos Művek Tárába A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK: 33 I. Szakkönyv,

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Dr. Éger György PhD Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Tudományos minősítés: 2001 nemzetközi kapcsolatok PhD Budapest Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

ETNIKAI NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET 1014 Budapest, Országház u. 30. Tel.: , Fax: Honlap:

ETNIKAI NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET 1014 Budapest, Országház u. 30. Tel.: , Fax: Honlap: 1 ETNIKAI NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET 1014 Budapest, Országház u. 30. Tel.: 224 6790, Fax: 224 6793 E-mail: szarka@mtaki.hu, Honlap: www.mtaki.hu I. A kutatóhely fő feladatai a beszámolási évben A

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA Bakó B Szoták Sz, Bakó B (ed.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében Gondolat

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság MEGHÍVÓ az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás c. szakmai konferenciára A konferencia

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

VIII. MAGYAR POLITIKAI FÖLDRAJZI KONFERENCIA - PÉCS

VIII. MAGYAR POLITIKAI FÖLDRAJZI KONFERENCIA - PÉCS SZERVEZŐK VIII. MAGYAR POLITIKAI FÖLDRAJZI KONFERENCIA - PÉCS 2012. NOVEMBER 15-16. TUDÁSKÖZPONT PTE TTK Földrajzi Intézet, MTA Társadalomföldrajzi Bizottság Politikai Földrajzi Albizottsága, MK Külügyi

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Császár Melinda Nemzet jog identitás A státustörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Tomka Miklós egyetemi

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Munkaerőpiaci kutatások 2015 című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány Teleki Degenfeld

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2006

munkaerőpiaci tükör 2006 munkaerőpiaci tükör 2006 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2012

Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet Koltay

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása Trendek Technológiai változás technikai fejlődés: a 21. század = előző 20.000 év 2020-ra 200 milliárd okos eszköz az IoT-n 2030-ig online agy számítógép kapcsolat 4D nyomtatás Volatilitásváltozatosság

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Fenyves Katalin legfontosabb publikációi Könyv 2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Cikkek, tanulmányok 2013 - A magyar zsidó nő

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben