Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete cím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu"

Átírás

1 Dr. Éger György PhD Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete cím: Tudományos minősítés: 2001 nemzetközi kapcsolatok PhD Budapest Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Budapesti Műszaki Egyetem urbanisztika 1982 egyetemi doktori cím Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem szociológia szak Eötvös Lóránd Tudományegyetem szociológia szak Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Egyéb végzettség, szakképzettség: 1999 Közigazgatási szakvizsga 1999 EU tanfolyam közigazgatási vezetők részére 2010 C típusú nemzetbiztonsági átvilágítás A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: - Korábbi munkahelyek, szakmai életút: Tallinni Nagykövetség, helyettes misszióvezető Külügyminisztérium, A stockholmi követség - tanácsos Külügyminisztérium Kulturális Tudományos és Tájékoztatási Főosztály - helyettes vezető Külügyminisztérium Kulturális és Tudományos Együttműködési Főosztálya vezető Közép Európa Intézet, Teleki László Alapítvány tudományos munkatárs Magyarságkutató Intézet tudományos munkatárs Városépítési Tudományos és Tervező Intézet tudományos kutató Nyelvtudás: Angol Felsőfokú C típusú nyelvvizsga (2001) Német Középfokú C típusú nyelvvizsga (2006) Publikációinak száma: 1 idegen nyelven megjelent könyv 9 magyar nyelven megjelent könyv 10 idegen nyelvű folyóiratcikk 37 magyar nyelvű folyóiratcikk Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=

2 Jelentősebb publikációk jegyzéke I. Önálló kötetek - A burgenlandi magyarság rövid története. Anonymus, Bp p. (második, bővített kiadás: 1994) - Régió, etnikum, vallás. Demográfiai és településtörténeti tanulmányok. Anonymus, Bp p. - Otthon és itthon. Beszélgetések nyugati magyarokkal. Anonymus, Budapest, p. - Magyar Tükör. Segédkönyv a hungarológia oktatásához - kontrollszerkesztés. Teleki László Alapítvány, Budapest, p Száz év. Az Interparlementáris Unió magyar nemzeti csoportjának története. (Arday Lajossal közösen.) Budapest, p (második, bővített kiadás: 2006). - Border, Region and Ethnicity in Central Europe. Ed. by György Éger and Josef Langer. Norea Verlag, Klagenfurt. 204 p. - Megálmodott Magyarország. Beszélgetés nyugati magyarokkal. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel/Budapest, p. - Útkeresés és integráció. Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból Szerk.: Bárdi Nándor és Éger György. Teleki László Alapitvány, Budapest, p. - Regionalizmus, határok és kisebbségek Kelet-Közép-Európában. Pro Minoritate Könyvek, Osiris, Budapest, p. - Stratégia és kultúra. Kulturális külpolitika az új kihívások tükrében. Szerk.: Éger György-Kiss J. László. Teleki László Alapítvány, Budapest, p. II. Cikkek, tanulmányok - Az életkörülmények és az életmód főbb elemeinek alakulása a lakosság fontosabb státuszcsoportjai szerint a nyolcvanas évek elején. Területi Statisztika ( ) - A határmenti térségek társadalmi-települési jellemzői Magyarországon (p ) In: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve [Szerk.]: Kiss Gy. Csaba. Bp., ASTRA Print, A burgenlandi magyar szórvány Demográfiai és településtörténeti vázlat. in: Magyarságkutatás A Magyarságkutató Intézet évkönyve. Szerk. Kiss Gy. Csaba. Budapest, p Régió, etnikum, vallás. A regionális jellemzők és az etnikai összetétel változása néhány magyarországi határtérségben között (p ) In: Varietas historiae. /Tanulmányok Juhász Gyula 60. születésnapjára/. [Szerk.]: Diószegi László - Dippold Péter - Fejős Zoltán. Bp., OSZK Ny., 1990.

3 - Peremről peremre. Az egykori kőszegi járás térségének fejlődési pályája a 20. század folyamán. Magyarságkutatás p. - A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői. ( ). Régió, sz p. - Egy régi egyetem új intézete. Etnikai kutatások Uppsalában =Regio ( ) - Az ausztriai kisebbségek helyzete a II. világháború után. in: Kulturális modell kutatások. Szerk.: Hidy Péter. Vita, Bp p. - Changes of Ethnic Composition in Hungarian Border Regions, in: Ethnicity, Minorities and Cultural Encounters. Ed. by Ingvar Svanberg. Uppsala Multiethnic Paper 25. Uppsala p. - A svéd bevándorlási és menekültpolitika = Regio ( ) - Regionalizmus és kisebbségek. /Részletek egy készülő hosszabb tanulmányból/ (p..) In: Magyarság és Európa. Esélyek és remények a Kárpát medencében [Szerk.]: Szarka László - Molnár Gusztáv - Hornyik Miklós. Bp., Euro-Hungarica - Interetnica Alapítvány, Regionalism and Minorities. in: Ethnic Life and Minority Cultures. Ed. by K. Borevi and I. Svanberg. Uppsala Multiethnic Papers p. - Svédországi magyar egyesületek. Beszélgetés Jakabffy Ernővel, a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége elnökével. In: Korunk 3. Folyam, sz p. - Multietnikus határtérségek Közép-Európában. Régió, 1993/3. sz p. - Region, Ethnicity, Religion. Changes of Regional Characteristics and Ethnic Composition in Certain Hungarian Border Regions Between in: Small Nations and Ethnic Minorities in on emerging Europe. Slavica Verlag, München 1993, p. - Triple Border Regions in Central Europe: The Case of Hungary and its Neighbours. in: Siirtolaisuus-Migration, Turku, 1994/ p. - Regionalism and Multiethnic Regions in Central Europe. in: Grenzenloses Österreich. Symposium, April p - Etnikum, régió, vallás a hármashatárok menti településeken. in: Tér és Társadalom Szolnoki Nyári Egyetem, p. - Adatok a burgenlandi magyarságról. Magyar Szemle, február, p. - Szociológia az emigrációban avagy az emigráció szociológiája. Beszélgetés Balla Bálinttal. Magyar Szemle, augusztus, p. - Fejezetek a Pax Romana történetéből. Beszélgetés Galambos Gyulával. Magyar Szemle, október, p. - Gondolatok a berni könyvtárban. Interjú Gosztonyi Péterrel. Hitel, december, p. - Multiethnic Frontier Regions in Eastern Europe in: Regio. A Review of Minority and Ethnic Studies, Ed: Z. Fejős. p

4 - A Magyar Füzetektől az '56-os Intézetig. Interjú Kende Péterrel. Pro Minoritate, 1996 tavasz, p A határ két oldalán. (Az életkörülmények és életmód azonosságáról és különbségéről az osztrák-magyar határtérségben.) in: Agrártörténeti Szemle, XXXVI. évfolyam (1994) 1-4. sz. p Régió és periféria. in: Magyarságkutatás Budapest, p Gyepű vagy periféria? Néhány közép-európai határ menti térség hosszú távú demográfiai iránya. in: Iskolakultúra szeptember, p Region, Border, Periphery. in: Border, Region and Ethnicity in Central Europe. Ed. by György Éger and Josef Langer. Norea Verlag, Klagenfurt, p The Border that Divides and Connects. Life-style, Living Conditions, Ethnic Preferences of the Hungarian Population Living in the Border Regions. in: Border, Region and Ethnicity in Central Europe. p Régió, határ, kisebbség. in: Modernizáció és regionalitás. A külpolitika térbeli összefüggései. A BIGIS-PEW Alapítvány közös kiadványa. Szerkesztő: Zsinka László. p Kettős tükörben. Etnikai preferenciák néhány közép-európai határtérségben. Pro Minoritate, V. évfolyam, 3. szám /1996/ősz/, p "A jövő biztosabb, mint a múlt". Interjú Morel Gyulával. Vigilia, szám p Regionalizmus, határok és kisebbségek Kelet-Közép-Európában. in: A mai világ és a jövő forgatókönyvei. Szerkesztette Varga Csaba és Tibori Tímea. Budapest, p Régiók Közép-Európája. A regionalizmus néhány típusa Nyugat- és Közép-Európában. in: Közép-Európa az integráció küszöbén. Szerkesztette, Kovács Éva és Zsinka László. Teleki László Alapítvány. Budapest, p Európai, protestáns, magyar, liberális. Interjú Szöllősy Pállal. Pro Minoritate, VI. évfolyam, 1. szám (1997 tavasz), p A határ, ami elválaszt és összeköt. Életmód, életkörülmények, etnikai preferenciák az országhatár mentén élő magyar népesség körében. in: Limes, 1997/2. szám p Táj, ember, történelem. Gondolatok Viga Gyula könyve kapcsán. in: Limes, 1997/2. szám p Intézet a határon. in: Régió, szám, p Szigetről szárazföld felé. Interjú K. Lengyel Zsolttal. Pro Minoritate, szám, p Lo specchio a due facce. Preference etniche in alcune regioni di confine dell' Europa Centale. in: Etnia? Sia se volete che sia. Futuribili Ed. by Alberto Gasparini. p A Pinka partján. Az őrvidéki/burgenlandi magyarság szociológiai jellemzői. Limes, 1998/1. szám p A megálmodott Magyarország. Beszélgetés Borbándi Gyulával. Hitel, 1998 augusztus p

5 - A kisebbségi identitás típusai és szociológiai jellemzői a határmenti térségekben. Kézirat, Budapest, p Az eurorégió mint az európai integráció sajátos térbeli vetülete. Külpolitika, IV. évf. 4. szám /1998.tél/, p The Two-sided Mirror: Ethnic Preferences in Some Central European Border Regions. in: Expanding European Unity Central and Eastern Europe. Yearbook of European Studies. Ed. by László Marácz. Rodopi, Amsterdam-Atlanta, p A Gyűjtőfogháztól a Genfi-tóig. Interjú Luka Lászlóval. Új Horizont, jan-febr.-márc. (XXVII. évf.1. sz.), p Eurorégiók Keleten és Nyugaton ami közös és ami különböző. In: Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor. Teleki László Alapítvány, Budapest, p Vallás, etnikum, régió. Néhány közép-európai határrégió vallásszociológiai jellemzői. In: Limes, 1999/3-4. Szám, p Losonc demográfiai, etnikai, felekezeti képe és társadalomszerkezete. In: Fejezetek Losonc történetéből. Válogatta és szerkesztette: Vígh Károly. Kalligram, Pozsony, p The Euroregion as a Peculiar Manifestation of European Integration. In: Hungarian Minorities and Central Europe. Ed. by F. Gereben. Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, p A kisebbségi kérdés Közép-Európában 1990 után. In: Külügyi Szemle, szám, p Pinka-parti Atlantisz. Adatok az őrvidéki/burgenlandi magyarságról. In: Mint oldott kéve. Barangolások a szórványvilágban. Szerk.: Veress Zoltán. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, p Határ, kisebbség, identitás. A kisebbségi identitás típusai és szociológiai jellemzői Burgenland és Kárpátalja példáján. In: Kik vagyunk és miért. Írások az identitásról. Szerk.: Dávid Gyula, Veress Zoltán. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, p február 18.

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM)

DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM) LESZ-E A MAGYAR NYELV A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN LINGUA FRANCA? DR. MARÁCZ LÁSZLÓ (AMSZTERDAMI EGYETEM) A magyar nyelvet nyolc különböző kárpát-medencei országban beszélik: Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem)

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) A magyar nyelvet nyolc különböző

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon - történeti előzmények és jelen helyzetkép - A kisebbségi tárgyú kutatásoknak Magyarországon komoly előzményei vannak, amelyek a hazai társadalomkutatás

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Standard jogi modell a határon átnyúló regionális együttműködésekre

Standard jogi modell a határon átnyúló regionális együttműködésekre Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Dr. Pintér Edit TÉZISEK a Standard jogi modell a határon átnyúló regionális együttműködésekre című doktori disszertációhoz Konzulensek: Prof.

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

A DUNA-KÖRÖS-MAROS-TISZA EURÓRÉGIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐI

A DUNA-KÖRÖS-MAROS-TISZA EURÓRÉGIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐI A DUNA-KÖRÖS-MAROS-TISZA EURÓRÉGIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐI Bevezetés Pál Ágnes SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar A régiók (gazdasági körzetek) kutatása kutatás mindig célirányos erősen

Részletesebben